Page 1

September 24th 2013

“High quality youngsters selected by horsemen�

1


2


Chapeau Indoctro x G. Ramiro Z

Sold 12

DSHS 20 Chapeau

Rider: Ronan McGuigan (IRL) Owner: Blyth St. Masters

Champion six-year-olds class Wellington (USA) 2013 3


Inhoud - Contents Voorwoord - Foreword

3

Informatie - Information

5

Selectie commissie - Commission of selection

6-7

Impressie veiling 2012 - Impression auction 2012

8-9

Index

10 - 13

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2013

13

Geselecteerde paarden (1-14) - Selected horses (1-14)

14 - 41

Highlights 2012-2013

42 - 53

Interviews

55 - 57

Geselecteerde paarden (15-29) - Selected horses (15-29)

58 - 87

Impressie opnamedag 2013 - Impression photo shoot 2013

88

Bijzondere bepalingen - Special conditions

89 - 90

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

91 - 93

Colofon - Colophon

94

4

DSHS | Inhoud - Contents


Voorwoord

Foreword

Inmiddels liggen negen succesvolle veilingen achter ons. Dit jaar vindt alweer de 10e editie van de Dutch Sport Horse Sales plaats. Het is ons ook dit jaar weer gelukt een zeer sterke collectie samen te stellen.Vorig jaar veilden we voor het eerst zesjarige springpaarden. Deze nieuwe ontwikkeling zetten we dit jaar voort omdat we merken dat dit goed aansluit bij de wensen van de internationale markt.

Nine successful auctions are now behind us. This year the 10th edition of the Dutch Sport Horse Sales will take place. Once again we have succeeded in putting together a very strong collection this year. Last year we auctioned sixyear-old jumping horses for the first time. We are pursuing this new development again this year as we noticed that this matches well with the wishes of the international market.

Kwaliteit blijft het hoofdmotto. Alleen door kwaliteit aan te bieden kunnen we deze positie in de wereld van internationale paardenveilingen behouden. Een opeenstapeling van succes, zo mogen de aflopen jaren wel getypeerd worden. Onze veiling heeft meer dan 30 paarden voortgebracht die nu op 1.50m of Grand Prix niveau presteren. Daar zijn we uiteraard trots op.

Quality remains the main motto. Only by offering quality can we maintain this position of ours in the world of international horse auctions. An accumulation of successes is how the past years can be typified. Our auction has produced more than 30 horses who are now performing at 1m50 or Grand Prix level. We are of course proud of this.

Er waren veel hoogtepunten van onze veilingpaarden in het afgelopen jaar. Te veel om allemaal individueel te benoemen. Bijzonder was het kampioenschap van de in 2012 verkochte Chapeau. Chapeau won dit jaar het kampioenschap voor zesjarigen in Wellington (USA). Zoals u van ons gewend bent staat een team van topmensen voor u klaar.Wij wensen u een succesvolle veiling en een prachtig verblijf in Limburg.

Met sportieve groet, Paul Hendrix

There were many highlights for our auction horses in the past year. Too many to mention individually. The Championships of Chapeau, who was sold in 2012, was exceptional. Chapeau won the Championships for the six-yearolds in Wellington (USA) this year. A team of experienced professionals will be at your disposal, as you are used to from us. We wish you a successful auction and a splendid stay in Limburg.

With sportive regards, Paul Hendrix

Voorwoord - Foreword | DSHS

5


6


Informatie

Information

Programma Maandag 23 september 2013 19:30 uur Presentatie Dutch Sport Horse Sales

Schedule Monday September 23rd 2013 19.30 hrs Preview Dutch Sport Horse Sales

Dinsdag 24 september 2013 19:30 uur Dutch Sport Horse Sales

Tuesday September 24th 2013 19.30 hrs Dutch Sport Horse Sales

Woensdag 25 september 2013 14:30 uur Presentatie Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 25th 2013 14.30 hrs Preview Limburg Foal Auction

Woensdag 25 september 2013 19:00 uur Limburgse Veulenveiling

Wednesday September 25th 2013 19.00 hrs Limburg Foal Auction

Locatie Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. IJzerenmanweg 4 6006 TA Weert Nederland Tel. 0495 531946

Location Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. IJzerenmanweg 4 NL-6006 TA Weert The Netherlands Tel. +31 495 531 946

Luchthaven informatie Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. ligt ongeveer anderhalf uur rijden van Europa’s drie grootste luchthavens: Amsterdam, Brussel en Düsseldorf.

Airport information Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. is located about a 1.5 hour drive from Europe’s three largest airports: Amsterdam, Brussel and Düsseldorf.

Hotel informatie Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 (0) 773 214 000 Fax: +31 (0) 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

Hotel information Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 (0) 773 214 000 Fax: +31 (0) 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert Tel: +31 (0)495-539655 Fax: +31 (0)495-540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, NL-6001 KC Weert Tel: +31 (0)495-539655 Fax: +31 (0)495-540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

Informatie - Information | DSHS

7


Selectie commissie

Commission of selection

Emile & Paul Hendrix De gebroeders Hendrix runnen samen één van de bekendste en meest succesvolle spring- en handelsstallen van de wereld. Door hun kennis van getalenteerde paarden en hun betrokkenheid hebben zij in de paardenhandel een wereldwijde klantenkring opgebouwd.

Emile & Paul Hendrix The Hendrix brothers run one of the most well-known and most successful show jumping and dealing yards in the world. Through their knowledge of quality horses and their involvement, they have built up a worldwide clientele in the horse trade.

Paul streeft naar perfectie, hij heeft er oog voor om de beste jonge paarden op te sporen. Samen met de ruiterervaring van Emile voelen zij samen feilloos aan wat een sportpaard in zijn of haar mars heeft. Voor de Dutch Sport Horse Sales is het van groot belang dat deze hippische ondernemers zich vol overgave inzetten voor de selectie van de jonge springpaarden. Met de Dutch Sport Horse Sales kunnen zij hun klantenkring in een perfecte ambiance een goed samengestelde collectie 4-, 5- en 6-jarige springpaarden presenteren. Neil Jones De in België gesitueerde Engelsman Neil Jones heeft zichzelf ontwikkeld tot een vooraanstaand paardenhandelaar. Hij heeft jarenlang op topniveau paardensport bedreven voor de bekende internationale spring coryfeeën Michael Whitaker en Ludo Philippaerts. Onder de naam Neil Jones Equestrian heeft hij zijn eigen naam in de markt gezet. Hij heeft wereldwijd veel tevreden klanten die graag bij hem terug komen. Door zijn uitgebreide kennis en netwerk weet Neil naar welk soort paard de potentiële koper op zoek is. Een aantal van de geselecteerde paarden is ook zeer geschikt voor

8

Paul strives for perfection, he has an eye for tracing the best young horses.Together with the riding experience of Emile, they know exactly what a sport horse is capable of. For the Dutch Sport Horse Sales it is of great importance that these equestrian entrepreneurs devote themselves so entirely to the selection of quality young horses. With the Dutch Sport Horse Sales they can present a collection of quality 4-, 5-, and 6-year-old show jumpers to their current clientele, in a perfect environment. Neil Jones This Englishman is situated in Belgium and has developed into a leading horse dealer. He has many years of experience in the equestrian sport at top level. Neil gained experience from the well-known international show jumping stars Michael Whitaker and Ludo Philippaerts. Active in the market as Neil Jones Equestrian he has built a reputation for himself and has many satisfied customers from all over the world who gladly return to him. Through his extensive knowledge Neil knows what sort of horse the potential customer is looking for. A number of the selected horses are also very suitable for various other branches of the jumping sport such as hunter divisions and equitation. This

DSHS | Selectie commissie - Commission of selection


Emile en Paul Hendrix

Neil Jones

Yves Houtackers

diverse andere takken van de springsport zoals de huntersport en eventing. Deze visie is terug te vinden in de collectie 4-, 5-, en 6-jarige springpaarden die de Dutch Sport Horse Sales dit jaar heeft samengesteld. Yves Houtackers Na ruim 12 jaar werkzaam te zijn geweest bij Dressuur- en Springstal De IJzeren Man te Weert, is Yves in 2007 zijn eigen hippische onderneming gestart: Springstal Yves Houtackers B.V. Hij heeft zijn ervaring en kennis mede opgedaan bij de Zweedse top-amazone Malin Baryard en de Duitser Marcus Ehning. Inmiddels is Yves zelf succesvol in de springsport en heeft hij ons vaderland al diverse malen vertegenwoordigd op internationale wedstrijden. Voor de ontwikkeling van de Dutch Sport Horse Sales is het van belang dat een ruiter als Yves mede verantwoordelijk is voor de selectie van de jonge paarden. Yves streeft ernaar de potentiële koper een fijn gereden paard aan te kunnen bieden. In de collectie van dit jaar zijn uitsluitend eerlijk opgeleide paarden opgenomen die een glansrijke sportcarrière te wachten staat.

vision can be found in the collection of 4-, 5- and 6-year-old jumpers that the Dutch Sport Horse Sales has selected this year. Yves Houtackers After working 12.5 years at Dressuur- en Springstal De IJzeren Man, Yves founded his own equestrian company in 2007: Springstal Yves Houtackers B.V. He gained his experience and knowledge at the stables of the Swedish top rider Malin Baryard and the German Marcus Ehning. Meanwhile Yves himself has been successful in show jumping and has represented The Netherlands several times at international competitions. For the development of the Dutch Sport Horse Sales it is important that a rider of this level is jointly responsible for the selection of the top-quality young horses.Yves strives to offer the potential buyer a welltrained horse.This year’s collection contains only honestly-trained 4-, 5- and 6-year-old horses who are at the beginning of a brilliant sports career.

Selectie commissie - Commission of selection | DSHS

9


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2012

10 DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2012


Impression Dutch Sport Horse Sales 2012

Impression Dutch Sport Horse Sales 2012 | DSHS 11


Index

1. Zira van het Kapelhof

P 14

2. Eagle Eye VDP

P 16

3. Exeter

P 18

Z端rich x Quickfeuer van Koekshof x Ariban

Ustinov x Concerto-Pit x Argentinus

Numero Uno x Indoctro x Grannus

Born 22-05-2009

Born 16-03-2009

Born 06-05-2009

4. Escada

P 20

Chacco Blue x Ircolando x Latano Born 12-06-2009

7. Enrico JS Ustinov x Martel x Latus II Born 14-06-2009

12 DSHS | Index

P 26

5. Energy MH

P 22

Verdi x Goodtimes x Le Mexico Born 22-04-2009

8. Charlie Grey

P 28

Cassini I x Acord II x Corrado I Born 04-05-2009

6. Everest

P 24

Carambole x Indoctro x Purioso Born 15-05-2009

9. Dauphin

P 30

Quasimodo vd Molendreef x Silvio I x Nuriel

Born 17-05-2008


10. Daister L

P 32

Vittorio x N-Aldato x Jasper Born 10-05-2008

13. Davanta

P 38

Ustinov x Matterhorn x Ariban Born 28-05-2008

16. Cas

11. Dominicus B

P 34

Valliant x Kenwood x Wellington Born 19-08-2008

P 60

Cantos x Harley VDL x Livingstone Born 12-04-2008

14. Cara LVP Z

P 40

Cassini II x Calato x Lagos Born 23-03-2008

17. Dalina

12. Dubalia H

P 36

Ustinov x Guidam x Nimmerdor Born 16-06-2008

15. Djengo

P 58

Cristo x Papillon Rouge x Mugeut de Manoir

Born 05-06-2008

P 62

Larino x N-Aldato x Rigoletto Born 15-04-2008

18. Don Juan VL

P 64

Canturano x Indorado x Indoctro Born 16-06-2008

Index | DSHS 13


Index

19. Duplikaat

P 66

20. Grupello Z

P 68

21. Disaronno

P 70

Eurocommerce Toulouse x Kojak x Burggraaf

Grandeur x Cacao Courcelle x Goenland

Quasimodo vd Molendreef x Voltaire x Magnaat

Born 26-02-2008

Born 15-05-2008

Born 22-07-2008

22. Duke VL

P 72

Ukato x Corland x Indorado Born 01-05-2008

25. Castor

P 74

Numero Uno x Cash x Notaris Born 27-04-2007

P 78

Tjungske x Come On x Lucky Boy Born 08-07-2007

14 DSHS | Index

23. Cashuno

26. Christoberth Vittorio x Joost x Abgar Born 11-03-2007

P 80

24. Cristiano T

P 76

Timeless x Cavalier x Indorado Born 05-05-2007

27. Carvalho Ustinov x N-Aldato x Diskus Born 21-05-2007

P 82


Qualified for the Dutch Championships Young Jumping Horses 2013

28.Viper vd Vrombautshoeve Z P 84 Verdi x Karioka del Follee x Ut Fata Born 28-04-2007

29. Candy

P 86

Verdi x Nassau x Voltaire Born 20-06-2007

2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 21. 23. 24. 26. 27. 29.

Eagle Eye VDP Exeter Escada Energy MH Everest Dauphin Daister L Dubalia H Davanta Cas Dalina Don Juan VL Duplikaat Disaronno Cashuno Cristiano T Christoberth Carvalho Candy

P 16 P 18 P 20 P 22 P 24 P 30 P 32 P 36 P 38 P 60 P 62 P 64 P 66 P 70 P 74 P 76 P 80 P 82 P 86

e Winner of th tition pe m o C ix Stal Hendr 2013

Escada

Chacco Blue x Ircolando

Catalogue Number 4

Index | DSHS 15


1. Zira van het Kapelhof Grey Mare Born: 22-05-2009 Size: Medium

Zira van het Kapelhof Deze Zangersheide geregistreerde dochter van Zürich, uit een Quickfeuer moeder is voorzien van zeer veel vermogen en een fantastisch karakter. Zürichs vader, Eurocommerce Berlin, en Gerco Schröder maakten in 2006 deel uit van het Oranjeteam tijdens de wereldkampioenschappen in Aken. Zij wonnen daar de gouden medaille. Zira van het Kapelhof werd aangekocht gedurende de Hendrix Competitie. Haar uitstekende instelling en goede manier van springen maken Zira van het Kapelhof tot een bijzonder paard.

16 DSHS | Zira van het Kapelhof

Zira van het Kapelhof This Zangersheide-registered daughter of Zürich out of a Quickfeuer dam has tremendous ability and a fantastic character. Zürich’s sire, Eurocommerce Berlin and Gerco Schröder formed part of the Dutch team during the World Championships in Aachen in 2006. They won the gold medal there. Zira van het Kapelhof was purchased during the Hendrix Competition. Her exceptional attitude and very good way of jumping make Zira van het Kapelhof an exceptional horse.


Zira van het Kapelhof Cassini I Berlin Estia Z端rich Concorde Tsarina Erina

Quickfeuer van Koekshof Dance van Koekshof

Heartbreaker Feuergold van het Bekersveld Ariban xx

Kashmir Anaconda

Zira van het Kapelhof | DSHS 17


2. Eagle Eye VDP Bay Gelding Born: 16-03-2009 Size: Medium

Eagle Eye VDP Deze zoon van Ustinov liet van zich spreken tijdens de Hendrix Competitie vanwege zijn enorme springvermogen. Daarnaast bezit hij goede rijkwaliteiten en heeft hij een uitstekende manier van springen. Maar dat is ook niet verwonderlijk. Grootmoeder Ulina is niemand minder dan de volle zus van Arko III, de Grand Prix springhengst en topvererver van Nick Skelton. Eagle Eye VDP heeft een hoge verwachtingswaarde gezien zijn pedigree in combinatie met zijn springkwaliteiten.

18 DSHS | Eagle Eye VDP

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Eagle Eye VDP This Ustinov-son made a name for himself during the Hendrix Competition due to his tremendous jumping ability. In addition, he shows good riding qualities and has an excellent way of jumping. That is however not surprising. Grandmother Ulina is none other than the full-sister of Arko III, Nick Skelton’s Grand Prix jumping stallion and top producer. There are high expectations of Eagle Eye VDP given his pedigree in combination with his jumping qualities.


Eagle Eye VDP Libero H

preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa

keur preferent prestatie

preferent

Silja

keur preferent

Concerto II Concerto-Pit Peacock NE Argentina VDP Ulina

ster preferent prok

Argentinus Unika

Eagle Eye VDP | DSHS 19


3. Exeter Dark bay Gelding Born: 06-05-2009 Size: Large

Exeter Exeter is een vierjarige zoon van de topvererver van de bovenste plank: de preferente Numero Uno. Hij is leverancier van vele internationale winnaars, zoals onder andere Sterrehof’s Tamino (Marc Houtzager), Tyson (Leon Thijssen) en Take Of (Eric Lamaze). De merrielijn van Exeter gaat via Indoctro terug op Grannus, beide onbetwiste stempelhengsten in de springpaardenfokkerij. Grootmoeder Karlskrona is de moeder van Cordoba, die onder Richard Spooner vele internationale prijzen won, onder andere de Grote Prijs van Thermal. Exeter bezit daarmee een pedigree dat zich heeft bewezen in de sport. De verwachtingen van deze ruin met veel balans en een zeer goede houding zijn dan ook hoog gespannen. 20 DSHS | Exeter

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Exeter Exeter is a four-year-old son of the all-time topproducer: the preferent Numero Uno. He is the producer of many international winners such as Sterrehof’s Tamino (Marc Houtzager), Tyson (Leon Thijssen) and Take Of (Eric Lamaze). Exeter’s dam’s line goes back via Indoctro to Grannus, both of which are unrivalled top stallions in sport horse breeding. Grandmother Karlskrona is Cordoba’s dam who, ridden by Richard Spooner, won many international prizes including the Grand Prix in Thermal. With this, Exeter has a pedigree which has already proved itself in the sport. The expectations are therefore high for this gelding with much balance and a very good disposition.


Exeter Libero H preferent

Numero Uno preferent

Jolanda keur

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

keur preferent sport-dres

Indoctro preferent

Urbino ster prok

Karlskrona ster

Capitol I Vanessa VII Grannus Upsala

keur preferent prestatie

Exeter | DSHS 21


4. Escada Dark bay Mare Born: 12-06-2009 Size: Medium

Escada Escada is een zeer mooie dochter van de helaas te vroeg overleden tophengst Chacco Blue. Andreas Kreuzer werd met Chacco Blue in 2011 derde bij de Grote Prijs van Aken. In juli 2013 was Escada winnaar van de Hendrix competitie onder Tim van den Oetelaar. De volle broer van Escada is niemand minder dan de goedgekeurde hengst Chacco Boy. De stermerrie Orlana werd door Leon Thijssen verdienstelijk in de springsport uitgebracht. De verwachting is dan ook dat deze merrie met veel vermogen een beloftevolle toekomst tegemoet gaat.

22 DSHS | Escada

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Escada Escada is a very beautiful daughter of the regrettably prematurely-deceased top-stallion Chacco Blue. Andreas Kreuzer was third in the Grand Prix in Aachen with Chacco Blue in 2011. In July 2013 Escada won the Hendrix competition, ridden by Tim van den Oetelaar. Escada’s full-brother is none other that the approved stallion Chacco Boy. The ster mare Orlana was admirably competed by Leon Thijssen in the jumping sport. The expectation is therefore that this mare with much ability has a promising future ahead of her.


Escada Camebridge Chambertin Desiree VII HSP Chacco Blue

Contender

Contara

erkend

Godahra II

Ircolando keur

Casimir Zolanda

preferent prestatie

Orlana

ster preferent

Natana van het Sonnishof

Latano Havanna

Escada | DSHS 23


5. Energy MH Bay Gelding Born: 22-04-2009 Size: Medium

Energy MH Energy MH is een nog jeugdige zoon van Verdi, het zilveren Olympische paard van Maikel van der Vleuten. Energy MH bezit veel vermogen en een goede techniek. Zijn rijkwaliteiten moeten nog verder worden uitgebouwd, maar hij is zeer interessant gefokt. Grootmoeder Escansan is een volle zus van het Grand Prix springpaard Golden Future (Thomas Andresson). Uit deze bekende sportfamilie komt ook de Grand Prix springhengst Silvano (Giorgio Nuti). Silvano was in zijn tijd één van de beste springpaarden van Europa. Ook de wereldberoemde Silvana de Hus van Kevin Staut komt uit deze merriestam.

24 DSHS | Energy MH

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Energy MH Energy MH is a young son of Verdi, Maikel van der Vleuten’s Olympic silver medal horse. Energy MH has a lot of ability and a good technique. His riding qualities still need to be developed further. He is very interestingly bred. Grandmother Escansan is a full-sister of the Grand Prix jumping horse Golden Future (Thomas Andresson). The Grand Prix jumping stallion Silvano (Giorgio Nuti) also comes from this well-known sport family. In his day, Silvano was one of the best jumping horses in Europe. Kevin Staut’s world-famous Silvana de Hus also comes from this dam-line.


Energy MH Quidam de Revel erkend

Jalisco B Dirka

Verdi Landgraf I Clarissa Renaissance HSP Nimmerdor Goodtimes

preferent

Zigeunerin keur preferent

Kornrose D

elite prestatie sport-dres

Le Mexico Escansan

keur preferent prestatie

keur

Sussan

keur preferent prestatie

Energy MH | DSHS 25


6. Everest Bay Gelding Born: 15-05-2009 Size: Large

Everest Everest is een zoon uit de eerste jaargang van Carambole. Carambole maakt momenteel furore in de Grand Prix. Onder Willem Greve had Carambole dit jaar twee foutloze rondes tijdens de Nations Cup in Falsterbo. Everest is afkomstig uit de bekende Sina-stam. Deze sportstam in optima forma gaf ook al de internationale springpaarden Modesto (Jean Marc Nicolas), Mac Kinley (Rolf Göran-Bengtsson), Cavalier (Franke Sloothaak) en VDL Emmerton (Jur Vrieling). Deze bruine ruin is zowel aan vaderskant als aan moederskant interessant gefokt.

26 DSHS | Everest

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Everest Everest is a son from Carambole’s first season. Carambole is currently creating a furore in the Grand Prix. Ridden by Willem Greve, Carambole had two clear rounds during the Nations Cup in Falsterbo this year. Everest is a descendant of the well-known Sina-bloodline. This sport-bloodline in optima forma also produced the international jumping horses Modesto (Jean Marc Nicolas), Mac Kinley (Rolf Göran-Bengtsson), Cavalier (Franke Sloothaak) and VDL Emmerton (Jur Vrieling). This bay gelding is interestingly bred both on his sire’s side and on his dam’s side.


Everest Capitol I Cassini I Wisma H Carambole Concerto II Normandie VI Havanna XV

Indoctro preferent

Zarina

preferent prok

Capitol I Vanessa VII Purioso

Jerina

ster preferent prestatie

keur

Erina

keur sport-spr

Everest | DSHS 27


7. Enrico JS Bay Gelding Born: 14-06-2009 Size: Medium

Enrico JS Deze vierjarige nakomeling van Ustinov is zeer lichtvoetig en heeft een goede balans. Mede hierdoor is Enrico JS zowel voor de springsport als de huntersport geschikt. Ustinov heeft reeds vele nakomelingen die succesvol zijn in de sport. Moeder Ma Belle tekende al eerder voor het moederschap van de Grand Prix en goedgekeurde springhengst Vittorio. Het pedigree van Enrico JS laat op sportgebied niets te wensen over.

28 DSHS | Enrico JS

Enrico JS This four-year-old offspring of Ustinov is very light-footed and has good balance. Partly due to this Enrico JS is suitable both for the jumping sport and the hunter sport. Ustinov has many offspring that is currently successful in the jumping sport. Dam, Ma Belle, previously produced the Grand Prix and approved jumping stallion Vittorio. As sport horse Enrico JS’s pedigree leaves nothing more to be desired.


Enrico JS Libero H

preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa

keur preferent prestatie

preferent

Silja

keur preferent

Martel xx erkend

Afayoon xx Sherry xx

Ma Belle Latus II Beauty I Verdi

Enrico JS | DSHS 29


8. Charlie Grey Grey Gelding Born: 04-05-2009 Size: Medium

Charlie Grey Deze zeer mooie schimmelzoon van Cassini I, uit een moeder Acord II, heeft zeer veel mogelijkheden. Hij kan zijn carrière als springpaard of als hunter vervolgen. Cassini I is de vader van vele zeer succesvolle springpaarden, zoals Berlin (Gerco Schröder), Cumano (Jos Lansink) en C-Ingmar (Pia-Louise Aufrecht). Charlie Grey’s balans en lichtvoetigheid kenmerken hem. Deze kenmerken, gecombineerd met een enorm goede springtechniek, resulteren in een uitzonderlijk goed vierjarig springpaard.

30 DSHS | Charlie Grey

Charlie Grey This very beautiful grey son of Cassini I out of an Acord II dam has very many possibilities. He can pursue his career as either a jumping horse or hunter. Cassini I is the sire of many very successful jumping horses such as Berlin (Gerco Schröder), Cumano (Jos Lansink) and C-Ingmar (Pia-Louise Aufrecht). Charlie Grey’s balance and light-footedness characterise him. These characteristics, combined with a tremendously good jumping technique result in an exceptionally good four-year-old horse.


Charlie Grey Capitano Capitol I Folia Cassini I Caletto II Wisma Prisma Ahorn Z Acord II Ribecka N-Acorrada Corrado I It’s Coriana Diana Xix

Charlie Grey | DSHS 31


9. Dauphin Bay Gelding Born: 17-05-2008 Size: Medium

Dauphin Dauphin springt met een uitstekende techniek en heeft een top instelling. Vader Quasimodo van de Molendreef is reeds leverancier van vele toppaarden, zoals Olympisch gouden springpaard Hallo Sanctos, gereden door Scott Brash. Een andere nakomeling van Quasimodo van de Molendreef die in Londen aan de start verscheen is Comte d’Arsouilles met zijn ruiter Alexander Onischenko. Dat Dauphin over een super instelling beschikt, is niet vreemd. Hij komt namelijk uit dezelfde moederlijn als Finesse, het Olympiade-paard van Emile Hendrix. Deze lijn bracht verder nog de KWPN-goedgekeurde hengst Applaus voort, evenals Wembly van Albert Voorn. Dit alles bij elkaar maakt Dauphin een geliefd veilingpaard met vele mogelijkheden. 32 DSHS | Dauphin

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Dauphin Dauphin jumps with an excellent technique and has a superb attitude. Sire Quasimodo van de Molendreef has already produced many top horses including the Olympic gold medal show jumper Hallo Sanctos, ridden by Scott Brash. Another Quasimodo van de Molendreef-offspring that competed in London is Comte d’Arsouilles, with his rider Alexander Onischenko. That Dauphin displays a superb attitude is of no surprise. He is out of the same dam-line as Finesse, Emile Hendrix’s Olympiad horse. This bloodline also produced the KWPN-approved stallion Applaus, and Albert Voorn’s Wembly. All together this makes Dauphin a much-desired auction horse with many possibilities.


Dauphin Nimmerdor Heartbreaker

preferent

Quasimodo van de Molendreef

preferent

Bacarole ster

Lys de Darmen Jarme van het Steentje Freja Sandro Silvio I Gelbkatze

Lazura Asteria keur

Nuriel Rebecca

ster preferent

Dauphin | DSHS 33


10. Daister L Bay Gelding Born: 10-05-2008 Size: Medium

Daister L Daister L is een nakomeling van de zeer succesvolle springpaardenmaker Vittorio. Vittorio is de vader van inmiddels twee KWPNgoedgekeurde springhengsten, te weten Don Diablo en Fandango. Het is overduidelijk dat Daister L het prachtige veredelde exterieur van zijn vader heeft geërfd. Hij blinkt uit door zijn lichtvoetigheid, zijn manier van springen en hij heeft zeer veel vermogen. De volle broer van Daister L, Couville, werd in 2011 geveild via de Dutch Sport Horse Sales. Daister L viel als vijfjarige op in de jonge paarden rubrieken en is een belofte voor de toekomst.

34 DSHS | Daister L

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Daister L Daister L is an offspring of the very successful jumping horse producer Vittorio.Vittorio is the sire of two KWPN-approved jumping stallions already: Don Diablo and Fandango. It is very obvious that Daister L has inherited the splendid refined shape of his father. He shines through his light-footedness and his way of jumping, and has very much ability. Courville is Daister L’s full-brother and was auctioned in 2011 through Dutch Sport Horse Sales. Daister L stood out in the youngster classes as a five-year-old and is a promise for the future.


Daister L Concerto II Calippo Gunda IV Vittorio

Martel xx Ma Belle

erkend

Beauty I Nimmerdor

N-Aldato

preferent

Shoraya

keur preferent prestatie

Silvana

Jasper Gracia prestatie

keur

Ramona

Daister L | DSHS 35


11. Dominicus B Bay Gelding Born: 19-08-2008 Size: Large

Dominicus B Dominicus B is een kleinzoon van For Pleasure, waarbij Valliant tekende voor het vaderschap. Dominicus B nam als vijfjarige met succes deel aan de Sunshine Tour in Spanje. Hij komt uit een zeer prestatiegerichte moederlijn. Moeder Silvarella B stamt af van de internationale springhengst Kenwood. Grootmoeder Dorella is een halfzus van het Grand Prix-springpaard Corella van Mark Armstrong. Portella leverde diverse springtoppers en is grootmoeder van het internationale springpaard Reinatella (v.Lancelot). Al met al maakt dit deze zoon van Valliant tot een interessant veilingpaard met vele mogelijkheden.

36 DSHS | Dominicus B

Dominicus B Dominicus B is a grandson of For Pleasure, whereby Valliant signed for the fatherhood. Dominicus B competed successfully in the Sunshine Tour in Spain as a five-year-old. He is out of a very performance-driven dam-line. Dam, Silvarella B, is by the international jumping stallion Kenwood. Grandmother Dorella is a half-sister of Mark Armstrong’s Grand Prix jumping horse Corella. Portella produced various top jumping horses and is the grandmother of the international jumping horse Reinatella (s. Lancelot). All in all this makes this son of Vaillant an interesting auction horse with many possibilities.


Dominicus B Furioso II For Pleasure Gigantin Valliant

Nimmerdor

Inella keur

preferent

Cella

keur sport-spr

Goodtimes Kenwood

Biranda

keur preferent prestatie

Silvarella B ibop prok

Wellington Dorella keur

keur

Portella

keur preferent prestatie

Dominicus B | DSHS 37


12. Dubalia H Dark Bay Mare Born: 16-06-2008 Size: Medium

Dubalia H Dubalia H is een zeer sympathieke dochter van Ustinov uit een Guidam-moeder. Guidam bracht reeds vele succesvolle nakomelingen voort, zoals Ninja la Silla (Rolf-Göran Bengtsson) en Authentic (Beezie Madden). Maar het pedigree van Dubalia H wordt nog mooier. Zoals de naam al doet vermoeden is ze een telg uit de wereldberoemde Baliastam. Deze stam bracht ontzettend veel goede springpaarden voort. Nirmette (Markus Fuchs), Wimette (Michel Hendrix), Tobalio (Albert Voorn), Sjarmette (Tim Gredley) en Pybalia (Philippe Guerdat) zijn allen afkomstig uit deze topstam. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dubalia H een zeer compleet paard is dat haar eigenaar gelukkig zal gaan maken. 38 DSHS | Dubalia H

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Dubalia H Dubalia H is a very appealing Ustinov-daughter out of a Guidam mother. Guidam has already produced many successful offspring such as Ninja la Silla (Rolf-Göran Bengtsson) and Authentic (Beezie Madden). But Dubalia H’s pedigree is even better. As the name suggests she is an offspring of the world-famous Balia-bloodline. This bloodline produced a tremendous number of good jumping horses. Nirmette (Markus Fuchs), Wimette (Michel Hendrix), Tobalio (Albert Voorn), Sjarmette (Tim Gredley) and Pybalia (Philippe Guerdat) all originate from this top bloodline. It is therefore not surprising that Dubalia H is a very complete horse who will make her owner happy.


Dubalia H Libero H

preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa

keur preferent prestatie

preferent

Silja

keur preferent

Quidam de Revel Guidam preferent

Voodoo-Balia

erkend

Fougere Nimmerdor

Elsbalia

Preferent

Utebalia

Dubalia H | DSHS 39


13. Davanta Bay Mare Born: 28-05-2008 Size: Medium

Davanta Deze telg uit de bekende Vanta-stam, met vader Ustinov, is een merrie met veel vermogen. Ze heeft in haar vierde levensjaar een veulen gekregen en is daardoor wat minder ontwikkeld dan haar leeftijdsgenoten. Middels haar talent en goede manier van springen is ze nu bezig met een inhaalslag. De befaamde Vanta-stam bracht vele goedgekeurde hengsten, waaronder de internationale springhengst Renville. Ook het internationale paard Eurocommerce Genève komt uit deze stam. Gerco Schröder won met Eurocommerce Genève dubbel Europees goud in 1999. Davanta is een springpaard uit een bewezen prestatiestam bij uitstek.

40 DSHS | Davanta

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Davanta This progeny of the well-known Vantabloodline, with Ustinov as father, is a mare with much ability. As a four-year-old she produced a foal and is therefore slightly less developed than other horses of her age.Thanks to her talent and very good way of jumping she is now catching them up. The famous Vanta-bloodline produced many approved stallions including the international jumping stallion Renville. The international horse Eurocommerce Genève is also from this bloodline. Gerco Schröder won double European gold with Eurocommerce Genève in 1999. Davanta is a jumping horse from a proven performance-bloodline par excellence.


Davanta Libero H

preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa

keur preferent prestatie

preferent

Silja

keur preferent

Ahorn Matterhorn

preferent

Elysette

keur preferent prestatie

Wavanta

Ariban xx Bavanta

ster preferent prestatie

erkend

Lavanta

keur preferent

Davanta | DSHS 41


14. Cara LVP Z Grey Mare Born: 23-03-2008 Size: Large

Cara LVP Z Deze prachtig gemodelleerde merrie van topvererver Cassini II komt uit een bewezen Holsteiner-stam. Cara LVP Z viel op in de Hendrix Competitie vanwege haar fantastische rijkwaliteiten en haar manier van springen. Daardoor is zij zeer interessant voor een breed publiek. Ze lijkt het vermogen en de juiste instelling te hebben om door te groeien naar de topsport. De stam van moeder I-Chimney gaf eerder al de dekhengst Casall la Silla. Onder Rolf-Göran Bengtsson won hij diverse wedstrijden tijdens de Global Champions Tour en de Wereldbeker finale in Lyon. De moeder van Cara LVP Z is tevens de volle zus van het paard Corinessa, dat internationaal furore maakt onder de Franse ruiter Hubert Bourdy. 42 DSHS | Cara LVP Z

Cara LVP Z This beautifully-modelled mare by top-producer Cassini II comes from a proven Holstein bloodline. Cara LVP Z stood out during the Hendrix Competition due to her fantastic riding qualities and her way of jumping. As a result, she is very interesting to a wide public. She seems to have the ability and right attitude to progress up to top-sport level. The bloodline of dam I-Chimney previously produced the stud stallion Casall la Silla. Ridden by RolfGöran Bengtsson they won several competitions during the Global Champions Tour and the World Cup Final in Lyon. Cara LVP Z’s dam is also the full-sister of Corinessa who, ridden by the French rider Hubert Bourdy, is creating international furore.


Cara LVP Z Capitano Capitol Folia Cassini II Caletto II Wisma Prisma Capitol Calato Vanessa III I-Chimney Lagos Chamonix Maltia

Cara LVP Z | DSHS 43


Cupido Z Caridor Z x Lord Z

Sold 09

DSHS 20 Cupido Z

Caridor Z x Lord Z Rider: Pippa Allen (GBR)

44 DSHS | Highlights DSHS 2013

Winner Grand Prix CSI 2* Eschweiler (GER) 2013 Grand Prix CSI 2* Gut Ising (GER) 2013


Anyway II No Limit x Farmer

Sold 10

DSHS 20 Anyway II

No Limit x Farmer Rider: Denis Lynch

Winner 1.40m class Wiesbaden (GER) 2013

Highlights DSHS 2013 | DSHS 45


Hip p o Zorg

These Rising Stars have the future To secure your future investment, you can insure your horse with Hippo Zorg. For more information: www.hippozorg.de or dial +31 736419419 46


Chapeau Indoctro x G. Ramiro Z

Sold 12

DSHS 20 Chapeau

Indoctro x G. Ramiro Z Rider: Ronan McGuigan (IRL)

Winner Final 6-year-olds Wellington (USA) 2013

Highlights DSHS 2013 | DSHS 47


SF Ariantha Corland x Emilion

Sold 10

DSHS 20 SF Ariantha

Corland x Emilion Rider: Jennifer Crooks (IRL)

48 DSHS | Highlights DSHS 2013

Succesful in several 1.40m classes (USA) 2013


Bravour Padinus x Cantos

Sold 11

DSHS 20 Bravour

Padinus x Cantos Rider: Joy Lammers (NED)

Succesful in 1.35m classes

Highlights DSHS 2013 | DSHS 49


Wednesday September 25th, 2013 Presentation 14.30 hours Auction 19.00 hours Dressuur- en Springstal De IJzeren Man IJzerenmanweg 4 - Weert

Stichting Veulenveiling Limburg Rijksweg 45, 5995 NT Kessel www.limburgseveulenveiling.nl 50


Freedom Group’s Cleo Harley VDL x Lupicor

Sold 12

DSHS 20 Freedom Group’s Cleo Harley VDL x Lupicor Rider: Laura Kraut (USA)

Finalist 6-year-olds class Wellington (USA) 2013

Highlights DSHS 2013 | DSHS 51


Backstory Ustinov x Amulet

Sold 12

DSHS 20 Backstory

Ustinov x Amulet Rider: Jenniffer Rossire (USA)

52 DSHS | Highlights DSHS 2013

Winner 1.40m classes Wellington (USA) 2013


Belle

Numero Uno x Voltaire

Sold 12

DSHS 20 Belle

Numero Uno x Voltaire Rider: Lauren Hester (USA)

Succesful in several 7-year-old classes (NED) 2013

Highlights DSHS 2013 | DSHS 53


NIEUW

IN ONZE SHOWROOM:

AUDI A3 LIMOUSINE

De nieuwe Audi A3 Limousine. Sportief, ruimtelijk en elegant.

Interesse? Vraag onze verkopers naar de mogelijkheden of een offerte op maat!

Audi Van Mossel Weert • Edisonlaan 1 • T 0495 584 584 • www.van-mosselweert.nl 54


Identity Z Indoctro x Lester

Sold 12

DSHS 20 Identity Z

Indoctro x Lester Rider: Jennifer Crooks (IRL)

Winner 5-year-old class Spruce Meadows (CAN) 2013

Highlights DSHS 2013 | DSHS 55


56


Interview - Helena Stormanns “I trust their taste in good horses” Helena Stormanns, originally from England, is a passionate rider who has already earned her spurs in the sport. She took part in 24 national competitions competing six times for England and 18 times for Germany. During her career she won 29 Grand Prix’ with twelve different horses including Little Gun,Wapiti and Ferdinand, amongst others.

Helena Stormanns

During the Dutch Sport Horse Sales in 2009 Helena bought the then five-year-old Cupido Z (Caridor Z x Lord Z). She did this together with the Swiss Martin Fromer. From that moment on Helena started training Cupido Z herself at her yard in the German Eschweiler. She did this until he was eight.Then she handed the reins over to the now 20-year-old English rider, Pippa Allen. Helena on the run-up to the auction: “Usually I do not focus on auctions but I know the Hendrix brothers well. From our long-running business relationship I know that we have the same perfectionist eye for jumping horses. I asked them if there was a horse in the collection that would be suitable for me. They immediately told me about Cupido Z. A horse with exceptional talent but also a young horse

that was not yet very easy to ride. He was at that time not gelded and often a little too enthusiastic in the show jumping ring. Following Paul’s advice I came to Limburg and tried him beforehand.” She continues: “I immediately felt that he would need more time training but the fact that he was a talented horse was immediately clear to me. He possesses an exceptional amount of scope. I am a professional rider so training horses is my job. I therefore did not mind at all that it would take slightly longer before we could take part in the bigger competitions. After discussing it with Martin Fromer we decided to bid for him, and were successful.” In the meantime Pippa Allen and Cupido Z Have been working very hard. This year they won the Grand Prix in Eschweiler and the Gut Ising Grand Prix. The combination has also been selected for the European Young Riders Championships in the Spanish Jerez de la Frontera. Allen competes for England. Helena about her expectations of the European Championship: “Pippa and Cupido Z definitely have a chance in the European Championship. They have showed a superb year and are more and more a team.” Helena is coming to the Dutch Sport Horse Sales in Weert again this year. “It is an auction packed with young talent. I think they have made a good decision to include six-year-olds in the auction again. It fits the international market well. Although, I still look at each horse individually and only then decide on my course of action. I want quality but not at any price. I will be interested to see what jumping talents this year’s collection includes.”

Interview | DSHS 57


Interview - Lisa Hales “I’m always made to feel very welcome at the Dutch Sport Horse Sales’’ In Shropshire, about one hour drive from the English city Birmingham, John and Lisa Hales run their Shaw Farm Stud. Riders from all over the world come to their farm to find young talented horses. Breeders are able to order semen from the stallions Arko III and Russel II, which are both owned by the Shaw Farm Stud.

Lisa Hales

The Hales family achieved their biggest successes with the Olympic stallion Arko III (Argentinus x Beach Boy), ridden by Nick Skelton. Thanks to Arko III’s accomplishments, John and Lisa Hales were elected FEI Winning Owners for two consecutive years, in 2004 and 2005. During the Dutch Sport Horse Sales in 2010 Lisa Hales bought the horse Anyway II (No Limit x Farmer). English international rider Robert Whitaker then started riding the horse and achieved many successes

58 DSHS | Interview

with him. These major results were somewhat noticed. The in Valkenswaard situated sales barn Tops and the Irish-German rider Denis Lynch were interested in the horse and were able to buy it. Hales about the auction: “I love coming to the Dutch Sport Horse Sales and I’m always made to feel very welcome. I haven’t missed one of the nine auctions yet. I am confident that the tenth edition is also run nicely. I keep coming back each year because there are so many high quality young horses in one place. I have been to other auctions but I find the Dutch Sport Horse Sales caters best for what I’m looking for.” Lisa about how she got in contact with the Dutch Sport Horse Sales: “Neil Jones introduced me to the auction. I buy many horses in Belgium, most of them via Neil Jones. My favourite horse which I bought at the Dutch Sport Horse Sales is Nemo d’ l’ Herbage. I bought this horse in 2006, he was five at the time. He is so genuine. Nemo d’ l’ Herbage is a gelding by Cabdula du Tillard x Jalisco B x Matador du Bios. But Anyway is the best horse I ever bought at the auction, he was brilliant.” Although there is an annual auction in England with some horses sold that have gone on from there, Lisa is planning to come to the 2013-edition of the Dutch Sport Horse Sales.


Interview - Markus Fuchs “The horses purchased have lived up to my expectations” In 1970 Markus Fuchs won the European Championship for Junior Riders; this was the beginning of his successful international show jumping career. With the well-known horses such as Shandor,Tinka’s Boy and Nirmette, Markus was of great value to the Swiss team. The six-times Swiss Champion won in total at least eight team

Markus Fuchs

medals (Olympic silver in Sydney, bronze at the World Championships in The Hague, twice silver and four times bronze at the European Championships). The sympathetic Swiss also won Individual European silver and the prestigious World Cup Final as well as the Grand Prix in Aachen. In 2009 Markus Fuchs took leave of the international show jumping sport and concentrated on selling horses, and training sessions. Markus Fuchs: “I have known the Hendrix family for many years. I bought one of my top horses, Nirmette (G. Ramiro Z x Nimmerdor), from them. Whenever possible I therefore happily attend the Dutch Horse Sport Sales. There is always a nice atmos-

phere and the service is superb” says Markus enthusiastically. “Although there is a good opportunity to try out the horses in the run up to the auction, I have not made use of it. The horses selected have already had to undergo a difficult test in order to be included in the auction. So I follow the advice of the Hendrix brothers. We bought Dulrike Utica (Van Gogh x Concorde), Dino (Vingino x Coriano) and Celissa (Vermont x Montreux) with customers. Both five-year-olds have developed fantastically and the six-year-old is performing exceptionally well in America. Until now, all three have lived up to my expectations. Do you know? I read a great statement by Laura Kraut in a Dutch Sport Horse Sales catalogue, she wrote “what you see is what you get”. In my case I can only whole-heartedly confirm this”, laughs Markus. “As I said earlier, the four-year-olds and fiveyear-olds are very critically selected. They are professionally trained and have already gained much experience at the level for their age group”. Last year, six-year-old jumping horses were also auctioned: “If you can auction horses with exceptional quality and potential then this is to my mind a very good thing”. Markus Fuchs will also follow the 2013 selection: “I am always looking for talented young horses for myself, but also for my customers.The selection committee has already done the background work by seeking out the better young horses in The Netherlands. The horses that I have purchased have always lived up to my expectations”, according to the multiple medal-winner Markus Fuchs.

Interview | DSHS 59


15. Djengo Bay Gelding Born: 05-06-2008 Size: Medium

Djengo Deze zoon van de Holsteiner-hengst Cristo valt op door zijn enorme reflexen en springvermogen. Dat is niet verwonderlijk wanneer we zijn pedigree bestuderen. De moeder van Djengo gaat terug op de wereldberoemde hengst Papillion Rouge. Deze Franse hengst was zeer succesvol onder Xavier Leredde. Papillon Rouge is ook de vader van Hors La Loi II en Fleche Rouge die internationaal succesvol was onder Leopold van Asten. Cristo won in 2006 maar liefst vijf proeven voor jonge paarden onder het zadel van Lars Bak Andersen.

60 DSHS | Djengo

Djengo This son of the Holstein stallion Cristo stands out due to his tremendous reflexes and jumping ability. This is not surprising when we study his pedigree. Djengo’s dam goes back to the world-famous stallion Papillon Rouge. This French stallion was very successful under Xavier Leredde. Papillion Rouge is also the father of Hors La Loi II and Fleche Rouge who competes internationally, under Leopold van Asten. Cristo, ridden by Lars Bak Andersen, won five competitions for young horses in 2006.


Djengo Contender

erkend

Calypso II Gofine

Cristo Carthago Gala II Puppe Jalisco B Papillon Rouge Verboise Hirondeau II Muguet de Manoir J. Danae de Baugy Kesabelle de Baugy

Djengo | DSHS 61


16. Cas Bay NRP S Gelding Born: 12-04-2008 Size: Medium

Cas Deze zeer mooie gemodelleerde en getekende zoon van Cantos is een fantastisch te rijden paard. Hij liet zich dit jaar al zeer goed zien in springrubrieken voor vijfjarigen. Cas’ moeder Miss Harley is in Nederland uitgebracht door Luc Steeghs, stalruiter bij Stal Hendrix. Inmiddels is zij een succesvol springpaard in Amerika. Cas lijkt dezelfde weg in te slaan vanwege zijn uitmuntende rijkwaliteiten, zijn vermogen en zijn manier van springen. Cantos zelf heeft onder Julia Kayser een succesvolle springcarrière gekend. Cantos’ nakomelingen Very Nice, Wollie Bollie en Van Schijndel’s Winston zijn succesvol op Grand Prix niveau.

62 DSHS | Cas

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Cas This very beautifully modelled and marked son of Cantos is a fantastic horse to ride. He showed this very well this year in the jumping classes for five-year-olds. Cas’s dam, Miss Harley, was ridden in The Netherlands by Luc Steeghs, the Stal Hendrix stable rider. She has since become a successful jumping horse in America. Cas seems to be heading the same way due to his excellent riding qualities, ability and his way of jumping. Cantos himself enjoyed a successful jumping career ridden by Julia Kayser. Cantos’s offspring such as Very Nice, Wollie Bollie and Van Schijndel’s Winston are very successful at Grand Prix level.


Cas Calypso II Contender Gofine

Cantos

prestatie sport

Goodtimes Gabanta

keur preferent prestatie sport

keur

Abanta

keur preferent prestatie sport

Heartbreaker

Harley VDL prestatie sport

keur

Larthago

prestatie sport

Miss Harley Lady Livingstone ster

Livingstone Zita

Cas | DSHS 63


17. Dalina Bay Mare Born: 15-04-2008 Size: Small

Dalina Deze dochter van Larino is een telg uit de wereldberoemde Oberlina-stam. Internationale springpaarden uit deze stam zijn onder andere Melina (Rodrigo Pessoa) en Nivolinus (Markus Fuchs). Dalina is een volle zus van de via de Dutch Sport Horse Sales verkochte Barino. Barino is inmiddels succesvol in Slowakije. Dit jaar startte Radovan Sillo hem in verschillende rubrieken voor zevenjarigen tijdens de Sunshine Tour. Dalina is het kleinste paard in de veilingcollectie, maar is misschien ook wel het dapperste. Ze is uitermate geschikt voor een ruiter of amazone die zijn of haar opstap wil maken naar een carrière in de paardensport.

64 DSHS | Dalina

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Dalina This daughter of Larino is a progeny of the World-famous Oberlina-bloodline. International jumping horses from this bloodline include Melina (Rodrigo Pessoa) and Nivolinus (Markus Fuchs). Dalina is a full-sister of Barino who was sold via the Dutch Sport Horse Sales. Barino is now successful in Slovakia. This year Rodovan Sillo competed him in various classes for sevenyear-olds during the Sunshine Tour. Dalina is the smallest horse in the auction collection but is maybe also the bravest. She is extremely suitable for a rider wishing to make his or her debut in a career in equestrianism.


Dalina Voltaire Concorde

Preferent

Preferent

Flyer

Prestatie

Larino keur

Erina

keur preferent prestatie

Armstrong Warina

ster preferent prestatie

Nimmerdor N-Aldato

preferent

Shoraya

keur preferent prestatie

Aberlina

Rigoletto Wolina prestatie

keur

Oberlina

keur preferent prestatie

Dalina | DSHS 65


18. Don Juan VL Bay Gelding Born: 16-06-2008 Size: Large

Don Juan VL Opvallend aan deze zoon van de Holsteinerhengst Canturano is zijn zeer goede achterbeengebruik. Daarnaast beschikt Don Juan ook nog eens over uitermate goede reflexen. Dat heeft hij van geen vreemde, want moeder Sarah Jane is ook de moeder van Bestinov. Bestinov werd Nederlands kampioen bij de vijfjarigen in 2011 onder Pieter Keunen. Datzelfde jaar werd deze merrie van Ustinov veilingtopper tijdens de Dutch Sport Horse Sales. Ze werd voor € 290.000,- naar Rusland verkocht. De bewezen sportstam in combinatie met het talent dat de vijfjarige Don Juan toont, maken hem tot één van de favorieten van deze veiling.

66 DSHS | Don Juan VL

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Don Juan VL His excellent hind leg action is what makes this son of the Holstein stallion Canturano stand out. In addition, Don Juan also has exceptionally good reflexes. He does not inherit these from a stranger as his dam, Sarah Jane, is also the mother of Bestinov. Bestinov was Dutch Champion of the five-year-olds in 2011, ridden by Pieter Keunen. That same year the Ustinov mare was the auction star during the Dutch Sport Horse sales. She was sold to Russia for € 290.000. The proven sport-bloodline in combination with the talent that the five-year-old Don Juan shows make him one of the favourites of this auction.


Don Juan VL Cantus Canturo Fara Canturano Coriano Madonna IV Zalme

Indorado keur

Sarah Jane

Corrado I Aida Indoctro

Nadieh sport-spr

preferent

Jolly Lady keur sport-spr

Don Juan VL | DSHS 67


19. Duplikaat Bay Mare Born: 26-02-2008 Size: Medium

Duplikaat Duplikaat behoort zeker tot één van de betere paarden uit collectie van dit jaar. Deze merrie van Eurocommerce Toulouse beschikt over een geweldige afdruk, een geweldig vermogen en is ontzettend voorzichtig. Ondanks haar leeftijd is zij nog niet het meest uitgebalanceerde paard, maar haar springcapaciteiten zijn uitmuntend te noemen. Duplikaat won dit jaar al een wedstrijd tijdens de Hendrix Competitie. Haar elite sport-springen moeder Unikaat is een dochter van Kojak en komt uit Piekaat, een elite sportspringen merrie van de preferente stempelhengst Burggraaf. Duplikaat biedt de kwaliteit die je verwacht bij een pedigree als het hare.

68 DSHS | Duplikaat

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Duplikaat Duplikaat is certainly one of the better horses in this year’s collection. This mare by Eurocommerce Toulouse has a fantastic takeoff, ability and is extremely careful. Despite her age she is not the most balanced horse but her jumping capacities are exceptional. Duplikaat won already one of the competitions during the Hendrix Competition this year. Her elite sport jumping mother Unikaat is by Kojak and is out of Piekaat, an elite sport jumping mare by the preferent top-stallion Burggraaf. Duplikaat offers the quality you expect with a pedigree such as hers.


Duplikaat Le tot de Semilly Diamant de Semilly Venise des Cresles

Eurocommerce Toulouse

Lord Z

Oda

erkend

Finette Pit I Kojak Roos

Unikaat

elite sport-spr

Burggraaf Piekaat

elite preferent sport-spr

preferent

Dukaat

keur preferent prestatie

Duplikaat | DSHS 69


20. Grupello Z Chestnut Gelding Born: 15-05-2008 Size: Large

Grupello Z Deze mooi getekende voszoon van Grandeur komt uit een kleindochter van Jalisco B. Grandeur is als zoon van Grannus een goede vererver van dit gewaardeerde bloed. Zijn nakomelingen tonen veel kracht, goede reflex en veel vermogen. Hierop is Grupello Z geen uitzondering. Een van de meest succesvolle Grandeur-zoons is Blue Chip Quinton die met zijn ruiter Paul Barker diverse internationale prijzen binnenhaalde. De sterke bewegingen van Grupello Z maken hem tot een bijzonder veilingpaard met een zeer mooi exterieur. Hij heeft mogelijkheden om door te groeien tot de absolute topsport.

70 DSHS | Grupello Z

Grupello Z This beautifully-marked chestnut son of Grandeur is out of a granddaughter of Jalisco B. As a son of Grannus Grandeur is a good inheritor of this valuable blood. His offspring show much power, good reflexes and much ability. Grupello Z is no exception to this. One of the most successful Grandeur sons is Blue Chip Quinton who with his rider, Paul Barker, won various international prizes. Grupello Z’s strong movements make him an exceptional auction horse with a very nice build. He has possibilities to reach the absolute top sport level.


Grupello Z Graphit Grannus Odessa Grandeur Rasso Freya Freude Jalisco B Cacao Courcelle Java de la Croix Piaffe de Bellevue Goenland Jessy Joyce de Bellevue Ophir d’Hex

Grupello Z | DSHS 71


21. Disaronno Chestnut Gelding Born: 22-07-2008 Size: Medium

Disaronno Disaronno is een zeer mooi gemodelleerde vosruin van Quasimodo van de Molendreef. Quasimodo van de Molendreef staat inmiddels bekend als vader van Olympiërs. Onder andere Hallo Sanctos van Scott Brash en Comte d’Arsouilles van Alexander Onischenko deden mee aan de Olympische Spelen in Londen. De moeder van Disaronno is de preferente prestatiemerrie Juta, van Voltaire. Disaronno is nog wat groen in zijn ontwikkeling als sportpaard, maar beschikt over veel vermogen. Dat maakt hem bij uitstek een interessant paard om op te leiden voor de toekomst.

72 DSHS | Disaronno

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Disaronno Disaronno is a beautifully-modelled chestnut gelding by Quasimodo van de Molendreef. Quasimodo van de Molendreef is already known as father of Olympians. Scott Brash’s Hallo Sanctos and Alexander Onischenko’s Comte d’Arsouilles, amongst others, competed at the Olympic Games in London. Disaronno’s dam is the preferent performance mare Juta, by Voltaire. Disaronno is still a little green in his development as sport horse but has much ability. That makes him par excellence an interesting horse to train for the future.


Disaronno Nimmerdor prefernent

Heartbreaker preferent

Bacarole

Quasimodo van de Molendreef

ster

Lys de Darmen Jarme van het Steentje Freja

Voltaire preferent

Juta

preferent prestatie

Utanja

ster preferent prestatie

Furioso II Gogo Moeve Magnaat Nanja keur

Disaronno | DSHS 73


22. Duke VL Black Gelding Born: 23-5-2008 Size: Large

Duke VL De moeder van Bestinov, de veilingtopper van de Dutch Sport Horse Sales 2011, is de grootmoeder van deze ruim ontwikkelde zoon van Ukato. Samen met Willem Greve won Ukato in 2011 onder meer de Grote Prijs van Hagen, onderdeel van de prestigieuze Riders Tour. Maar ook zijn nakomelingen laten van zich spreken in de internationale springsport. Deze mooi gemodelleerde zwarte ruin heeft geweldige rijkwaliteiten en zeer veel vermogen. Duke VL is een optelsom van echte sportgenen. Dat maakt hem een zeer interessant paard om op te leiden naar de hogere springsport.Â

74 DSHS | Duke VL

Duke VL The dam of Bestinov, the auction star of Dutch Sport Horse sales 2011, is the grandmother of this well-developed son of Ukato. Together with Willem Greve, Ukato won, amongst other titles, the 2011 Grand Prix in Hagen which is part of the prestigious Riders Tour. His offspring have also made a name for themselves in the international jumping sport. This beautifully-modelled black gelding has fantastic riding qualities and tremendous ability. Duke VL is the sum of true sport genes.That makes him a very interesting horse to train for the higher jumping sport.


Duke VL Spartan Stakkato Pia Ukato Literat Leona Spange

Corland keur

Vleur VL

Cor de la Bryere Thyra HSP Indorado

Sarah Jane

keur

Nadieh sport-spr

Duke VL | DSHS 75


23. Cashuno Bay Gelding Born: 27-04-2007 Size: Small

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Cashuno

Cashuno

Cashuno viel al het hele jaar op door zijn geweldige instelling en manier van springen. Zijn vader Numero Uno is op dit moment ’s werelds beste vererver. Maar liefst drie van zijn zoons maakten dit jaar deel uit van het Nederlandse team in La Baule, namelijk Tobalio (Albert Voorn),Tyson (Leon Thijssen) en Winchester HS (Frank Schuttert). De moederlijn van Cashuno is minstens zo interessant. Moeder Retina M is een dochter van Cash, die onder Hugo Simon op Grand Prix niveau furore maakte. Grootmoeder Karin staat te boek als de grondlegster van de Karin-stam. In haar nafok komen we meerdere internationale springpaarden tegen. Daartoe behoort ook Uwwalon, die onder Michelle Spadone in de finale stond van de Wereldbekers van Leipzig (2011) en ’s-Hertogenbosch (2012). Ook Rolette, die onder Ben Maher deelnam aan de Olympische Spelen in Hong Kong, komt uit deze stam.

Cashuno has stood out all year due to his fantastic attitude and way of jumping. His father Numero Uno is currently the world’s best producer. At least three of his sons were part of the Dutch team in La Baule this year, namely Tobalio (Albert Voorn), Tyson (Leon Thijssen) and Winchester HS (Frank Schuttert). Cashuno’s mother’s bloodline is just as interesting. Dam Retina M is a daughter of Cash who, ridden by Hugo Simon at Grand Prix level, created a furore.The grandmother, Karin, is registered as being the founder of the Karin-bloodline. Amongst her offspring are several international jumping horses. One of these is Uwwalon who under Michelle Spadone took part in the Final of the World Cups in Leipzig (2011) and ’s-Hertogenbosch (2012), and Rolette who ridden by Ben Maher participated in the Olympic Games in Hong Kong.

76 DSHS | Cashuno


Cashuno Libero H preferent

Numero Uno preferent

Jolanda keur

Landgraf I Oktave Lord Calando B-Feinschnitt

keur preferent sport-dres

Cor de la Bryere Cash G. Landgrafin

Retina M ster prok

Notaris

Heather

ster keur preferent prestatie

keur

Karin

keur preferent prestatie

Cashuno | DSHS 77


24. Cristiano T Chestnut Gelding Born: 05-05-2007 Size: Large

Cristiano T Het vermogen van deze opvallende vosruin van Timeless mag uitzonderlijk genoemd worden. Het is een paard dat vele mogelijkheden heeft. Naast zijn springtalent heeft Cristiano T een mooi exterieur en zijn galop is krachtig. Moeder Tivoli is een dochter van Cavalier, het toppaard van Olympisch ruiter Franke Sloothaak. De keurhengst Cavalier is ĂŠĂŠn van de meest succesvolle KWPN-hengsten in de internationale springsport. Cavalier-nakomeling Alban werd in 2010 verkocht via de Dutch Sport Horse Sales.

78 DSHS | Cristiano T

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Cristiano T The ability of this striking chestnut gelding by Timeless can be called exceptional. This is a horse with many possibilities. In addition to his jumping talent Cristiano T is beautifully made and his canter is powerful. His dam, Tivoli, is a daughter of Cavalier, the top horse of Olympic rider Franke Sloothaak. The keurstallion Cavalier is one of the most successful KWPN-stallions in international show jumping. Cavalier-offspring Alban was sold in 2010 via the Dutch Sport Horse Sales.


Cristiano T Nimmerdor

Goodtimes

preferent

Zigeunerin

keur preferent prestatie

Timeless Wendelien ster preferent

Cavalier keur

Watzmann Pretty Maykel Wina keur

Tivoli

Indorado Odilia

keur

Jaleva

Cristiano T | DSHS 79


25. Castor Grey Gelding Born: 08-07-2007 Size: Large

Castor De pedigree van Castor spreekt voor zich. Met Tjungske, Come On en de preferente Lucky Boy in de genen is Castor een zeer getalenteerd springpaard. De top gemodelleerde ruin loopt qua opleiding nog wat achter op zijn leeftijdsgenoten. Hij liep in juni van dit jaar nog 1.10m parcoursen en is inmiddels op hoger niveau gestart. Zijn fantastische model, zijn vele vermogen en de uitermate goede reflexen maken Castor tot een zeer interessant veilingpaard.

80 DSHS | Castor

Castor Castor’s pedigree speaks for itself.With Tjunske, Come On and the preferent Lucky Boy in his genes Castor is a very talented jumping horse. The top-modelled gelding is slightly behind in his training compared with other horses of his age. In June of this year he was jumping 1.10m courses and is now jumping at a higher level. His fantastic shape, his great ability and his exceptionally good reflexes make Castor a very interesting auction horse.


Castor Capitol I Carthago Perra Tjungske

Julio Mariner xx

OK Wiggy

erkend

Kwiggy Cantus Come On Suehne H Come On Lucky Girl

Lucky Boy xx Duchesse keur

preferent

Wuby

ster preferent

Castor | DSHS 81


26. Christoberth Dark chestnut Gelding Born 11-03-2007 Size: Medium

Christoberth De zesjarige vosruin Cristoberth was het afgelopen jaar al zeer succesvol in de sport. Erg opvallend aan deze mooie ruin is zijn zeer goede manier van springen. Vader Vittorio is een Grand Prix hengst die bloedmooie nakomelingen geeft met goede rijkwaliteiten. Daar is Cristoberth het levende bewijs van. Moeder Danubertha gaf eerder al het paard Anuberta (Mermus R x Joost), die onder de Duitse amazone Mynou Diederischsmeier acteerde op Grand Prix niveau. Cristoberth is een telg uit de befaamde Bertha-stam afkomstig van de fokkerij van de familie Roelofs.

82 DSHS | Christoberth

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Christoberth The six-year-old chestnut gelding Cristoberth has already been very successful in the sport during the past year.What is very striking about this beautiful gelding is his very good way of jumping. Sire Vittorio is a Grand Prix stallion who produces pedigree offspring with good riding qualities. Cristoberth is living proof of this. Dam Danubertha previously produced the horse Anuberta (Mermus R x Joost) who, ridden by the German rider Mynou Diederischsmeier, competed at Grand Prix level. Cristoberth is an offspring of the famous Bertha-bloodline originating from the Roelofs family stud.


Christoberth Concerto II Calippo Gunda IV Vittorio

Martel xx

Ma Belle

erkend

Beauty I

Joost

preferent

Danubertha

Consul Ulala Abgar xx

Anubertha preferent

keur

Nubertha keur preferent

Christoberth | DSHS 83


27. Carvalho Dark bay Gelding Born: 21-05-2007 Size: Medium

Carvalho Carvalho is gefokt door Stal Hendrix en heeft daar zijn opleiding doorlopen. Zijn vader is de bekende hengst Ustinov, de laatste zoon van de preferente Libero H. Ustinov blinkt uit door zijn extra galoppade en opvallende manier van springen. Ustinov was onder Caroline Müller reeds internationaal succesvol. De moederlijn van Carvalho gaat terug op N-Aldato. N-Aldato is het paard waarmee Emile Hendrix in La Baule goud behaalde tijdens de Europese kampioenschappen in 1991. Via grootmoeder Grey Lady gaat de Carvalho terug op een Hannoveraanse moederlijn die vele goede paarden gaf. De bekendste nakomeling uit deze lijn is Noble (v. Noble Sire) van Michel Hendrix.

84 DSHS | Carvalho

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Carvalho Carvalho is bred by Stal Hendrix and has undergone his training there. His sire is the wellknown stallion Ustinov, the last son of the preferent Libero H. Ustinov stands out due to his extra gallopade and his spectacular way of jumping. Ustinov has already been internationally successful under Caroline Müller. Carvalho’s dam’s line goes back to N-Aldato. N-Adalto is the horse with which Emile Hendrix won gold during the European Championships in 1991. Via grandmother Grey Lady, Carvalho goes back to a Hanoverian dam-line that produced many good horses. The most well-known offspring from this bloodline is Michel Hendrix’s Noble (s. Noble Sire).


Carvalho Libero H

preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa keur

keur preferent prestatie

preferent

Silja keur

keur preferent

Nimmerdor N-Aldato

preferent

Shoraya

keur preferent prestatie

Necco

Diskus Domgoettin Grey Lady

Carvalho | DSHS 85


28.Viper van de Vrombautshoeve Z Bay Gelding Born: 28-04-2007 Size Medium

Viper van de Vrombautshoeve Z Deze bruine ruin won dit jaar een wedstrijd bij de zesjarigen in de Belgische cyclus. Daarvoor sprong hij zich al in de kijker vanwege zijn tomeloze inzet en vermogen. Zijn vader is het Olympische springpaard Verdi. Vorig jaar kwamen Maikel van der Vleuten en Verdi na Londen thuis met zilver door tweede te worden in de landenwedstrijd.Verdi is tot op de dag van vandaag nog steeds succesvol op het allerhoogste niveau. Viper van de Vrombautshoeve Z is een telg uit een goede Belgische moederlijn.Â

86 DSHS | Viper van de Vrombautshoeve Z

Viper van de Vrombautshoeve Z This bay gelding won a competition in the Belgian round for six-year-olds this year. He jumped himself into the limelight due to his exceptional attitude and ability. His sire is the Olympic jumping horse Verdi. Last year Maikel van der Vleuten and Verdi came home from London with a silver medal after coming second in the Nations Cup. Verdi is to this day still successful at the very highest level. Viper van de Vrombautshoeve Z is a progeny out of a good Belgian dam-line.


Viper van de Vrombautshoeve Z Jalisco B Quidam de Revel Dirka Verdi Landgraf I Clarissa Renaissance Bon Ami Karioka del Follee Oma van de Vrombautshoeve Flora van de Vrombautshoeve

Telle du Moulin de Nimy Ut Fata Asteria

Viper van de Vrombautshoeve Z | DSHS 87


29. Candy Light bay Mare Born: 20-06-2007 Size: Medium

Candy De zeer getalenteerde merrie Candy schept hoge verwachtingen. Ze is een aansprekende dochter van de Olympisch zilverwinnaar Verdi. Verdi heeft op zijn beurt ongelooflijke kwaliteiten geërfd van springlegende Quidam de Revel. Candy is opgeleid door Stal van de Vleuten. Ze heeft vanaf het begin indruk gemaakt met haar vermogen en voorzichtigheid op de sprong. Aan moederzijde zien we de zeer succesvolle hengst Nassau terug. Nassau won in 2005 twee bronzen medailles met zijn ruiter Jeroen Dubbeldam tijdens de Europese kampioenschappen in San Patrignano. Verder gaat de moederlijn van Candy terug op de stempelhengsten Voltaire en Goodtimes. Daarmee heeft Candy alles in zich om een belofte voor de toekomst te zijn. 88 DSHS | Candy

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2013 H ng pi m Young Ju

Candy The very talented mare Candy gives rise to high expectations. She is an appealing daughter of the Olympic silver medal winner Verdi who, in turn, inherited his incredible qualities from the jumping legend Quidam de Revel. Candy has been trained by Stal van de Vleuten. From the beginning she made an impression with her ability and carefulness at the jump. On her dam’s side we see the very successful stallion Nassau. In 2005 Nassau won two bronze medals with his rider Jeroen Dubbeldam during the European Championships in San Patrignano. In addition, Candy’s dam’s bloodline goes back to the famous stallions Voltaire and Goodtimes. With these, Candy possesses everything to be a promise for the future.


Candy Quidam de Revel

erkend

Jalisco B Dirka

Verdi Landgraf I Clarissa Renaissance Indoctro Nassau

preferent

Gazelle

preferent prestatie

Zanette

Voltaire Sjanette

preferent

Lorette

keur preferent

Candy | DSHS 89


Impressie opnamedag 2013 Impression photo shoot 2013

90 DSHS | Impressie opnamedag 2013 - Impression photo shoot 2013


Bijzondere bepalingen

Special conditions

Try outs Wanneer u naar aanleiding van de catalogus en de DVD geĂŻnteresseerd bent in een van de paarden dan biedt de Stichting Dutch Sport Horse Sales u de mogelijkheid om vanaf maandag 23 augustus 2013 de paarden te bezichtigen en eventueel te berijden. Voor een eventuele bezichtiging kunt u een afspraak maken met de organisatie van de Stichting Dutch Sport Horse Sales.

Try outs When, having seen the catalogue and DVD, you are interested in one of the horses, the Dutch Sport Horse Sales Foundations offers you the possibility to view the horses or to try them, as from Monday August 23rd 2013.

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Daarnaast zullen alle veilingpaarden op maandagavond 23 september 2013 om 19:30 uur onder het zadel aan het publiek worden gepresenteerd, waarna er wederom de mogelijkheid bestaat om de paarden te proberen. Het rijden van de paarden zal geheel op eigen risico geschieden.

To view the horses or to try them, you can arrange an appointment with the organization of the Dutch Sport Horse Sales Foundation. +31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Furthermore, all auction horses will be presented under saddle on Monday evening September 23rd 2013 at 19.30 hours. There is a possibility to try any horse on request afterwards. Trial rides are exclusively and entirely at your own risk.

Verzekering Tijdens de Dutch Sport Horse Sales is Hippo Zorg Paardenverzekering aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om na de veiling uw paard te verzekeren tot 13 dagen na de veiling. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen.

Insurance During the Dutch Sport Horse Sales Hippo Zorg Horse Insurance will be present to offer you the possibility of insuring the horse(s) you have purchased. It is possible to insure the horse(s) for up to 13 days after the auction, with an option to extend. There is a choice of insurances offered.

Veterinaire rapporten Alle paarden zijn in de 3 maanden voorafgaande aan de Dutch Sport Horse Sales rĂśntgenologisch en klinisch gekeurd. De rapporten liggen tijdens de presentatie avond en tot aanvang van de veiling ter inzage op het veilingbureau, al-

Veterinary reports In the 3 months prior to the Dutch Sport Horse Sales all horses have been subjected to strict veterinary examination including full sets of x-rays. The veterinary reports as well as the x-rays will be available for public in-

Bijzondere bepalingen - Special conditions | DSHS 91


waar zij toegelicht kunnen worden door de dierenarts Drs. E. Enzerink van Veterinair Centrum Someren. Indien u toelichting op de rapporten en röntgenfoto’s wenst kunt u vanaf 30 dagen voor de veiling telefonisch contact opnemen met Drs. E. Enzerink van Veterinair Centrum Someren (Tel: +31 (0)493 44 10 70).

92 DSHS | Bijzondere bepalingen - Special conditions

spection in the auctioneer’s office during the sport horses preview and during the auction. In the auctioneer’s office the veterinarian Drs. E. Enzerink from Veterinair Centrum Someren will be present to give comment on the reports if wanted. In case you would like to have any explanation on the reports and/or the x-rays you will be able to contact the veterinarian Drs. E. Enzerink from Veterinair Centrum Someren by telephone 30 days prior to the auction (Tel: +31 (0)493 44 10 70).


Veilingvoorwaarden

Terms and conditions

1. Algemeen De Stichting Dutch Sport Horse Sales (hierna: DSHS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper op dinsdag 24 september 2013 de Dutch Sport Horse Sales (hierna: veiling) op de accommodatie van Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V. te Weert. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

1. General The foundation Dutch Sport Horse Sales (hereafter: DSHS), organises in its capacity of mediator between vendor and buyer on Tuesday 24th September 2013 the Dutch Sport Horse Sales (hereafter: auction) at the accommodation of Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V. in Weert (NL). The auction will take place under the supervision of a notary.

2. Verkoop/Veiling Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht met een minimale inzet van € 10.000,00. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel 3 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden.Twijfel over de geldigheid van een afslag kan alleen door de bieder, de veilingmeester en het bestuur van DSHS gemeld worden.

2. Sales/Auction During the auction the horses will be presented under the riders. The horses will be offered for sale in Euro by overbids, with a minimum upset of € 10.000,00. A potential bidder/buyer will be kept to his/her last bid until a higher bid follows. If a knock down is assigned to a particular bidder/buyer by the auctioneer, then the bidder/buyer in question is obliged to fulfill the purchase price as calculated in article 3. Should any doubt arise as to the validity of the knock down the offer for sale can be resumed from the last bid. Any doubt regarding the validity of the knockdown can only be raised by the bidder, the auctioneer and the board of DSHS.

3. Afrekening veilingbedrag en -kosten Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau. Het rekening bedrag wordt als volgt berekend:

Afslagprijs + 6% comissietoeslag + 1½% verzekering (optioneel)

Rekening bedrag exclusief 21% BTW

3. Payment purchase price Immediately after the auction the purchase price must be paid in the auctioneer’s office. The purchase price will be calculated as follows: Knock-down price + 6% commission charge + 1½% insurance (optional) Purchase price excluded 21% VAT The purchase price is due immediately. It is not possible to pay in cash. It is possible to settle a payment arrangement beforehand with the

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 93


Het rekening bedrag is per direct opeisbaar. Het is niet mogelijk het rekening bedrag in contanten te voldoen. Het is mogelijk om vooraf een betalingsregeling te treffen met de leiding van de Stichting DSHS. Eventuele verrekening van tegenvorderingen is uitgesloten.

board of DSHS. Any settlement of counter claims is excluded.

Indien gewenst is het de Stichting DSHS toegestaan om informatie te verschaffen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper.

During the payment of the purchase price in the auctioneer’s office, the buyer will be offered the possibility to conclude an insurance for the horse bought. Such insurance will not be concluded by DSHS.

Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een dergelijke verzekering zal niet door de Stichting DSHS afgesloten worden. 4.Veilingpaarden De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. De Stichting DSHS neemt geen verantwoording voor en geeft geen garantie op verdere eigenschappen, prestaties en/of gebruiksdoeleinden. De paarden welke via de veiling verkocht zullen worden zijn in de 3 maanden voorafgaande aan de veiling zowel klinisch als röntgenologisch gekeurd. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht. De beoordeling van de röntgenfoto’s en van de klinische keuring als mede de toelichting daarop zal op eigen verantwoording uitgevoerd worden door de veilingdierenarts de heer Drs. E. Enzerink.

If required, DSHS is permitted to procure details concerning the financial situation of a particular bidder/buyer.

4. Horses in auction The horses offered in the auction are identified by pedigree, sex, colour and age, such as stated in the catalogue. DSHS takes no responsibility for and gives no guarantee regarding further characteristics such as performance, health or other qualities. The horses that will be put up for auction have been X-rayed and clinically examined within the 3 months preceding the auction. The results of the veterinary examinations can be evaluated with the auction veterinarian preliminary to the auction. The evaluation of the X-rays and clinical examination, as well as the comments made thereupon, is the sole responsibility of Drs. E. Enzerink. 5. Removal, transition of liability and ownership Immediately after the knock down all responsibilities as well as all risk factors will be transferred to the buyer. Directly after fulfilment of the purchase price the legal ownership will also be transferred.

94 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions


5. Afgifte, risico en eigendomsoverdracht Direct na de gunning van een paard zullen alle verantwoordelijkheden als mede alle risicofactoren overgedragen worden aan de betreffende koper. De paarden, welke verblijven op de accommodatie van Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V., dienen na betaling door de koper en na overdracht aan de koper binnen 24 uur van de accommodatie te worden verwijderd. De kosten, de verantwoordelijkheid en de risico’s van transport komen voor risico van de koper.

The horses, which stay at the accommodation of Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V., must be removed from the accommodation within 24 hours of the payment of the purchase price and after transfer to the buyer. The costs, the responsibility and the risks of transport will be for the buyer. 6. Hidden deficiencies and stable vices The buyer is permitted to withdraw from the purchase within 7 days after the auction if he/ she discovers the horse purchased has hidden deficiencies and stable vices, such as wind-sucking and weaving. After the above-stated period all claim rights will expire.

6. Verborgen gebreken en stalondeugden De koper heeft het recht om de koop te annuleren wanneer hij/zij binnen 7 dagen na de veiling verborgen gebreken en/of stalondeugden, zoals kribbebijten en /of weven ontdekt bij het betreffende paard. Na de bovengenoemde termijn vervalt voor de koper ieder claimrecht.

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 95


Colofon - Colophon Stichting Dutch Sport Horse Sales Dhr. Paul Hendrix +31 622 52 14 84 Dhr. Emile Hendrix +31 653 95 14 47 Dhr.Yves Houtackers +31 613 18 36 21 Dhr. Neil Jones +32 475 42 46 18

Fotografie - Photography Linda Beelen +31 623 91 01 40 info@lindabeelen.nl www.lindabeelen.nl

Organisatie - Organisation Luc van Moorsel +31 626 29 21 26 info@dutchhorsesales.com www.dutchsporthorsesales.com

Fotografie - Photography Digishots - Leanjo de Koster +31 630 73 72 94 info@digishots.nl www.digishots.nl

Dressuur- en Springstal De IJzeren Man IJzerenmanweg 4, 6006 TA Weert (Ned) info@deijzerenman.com www.deijzerenman.com

Opname & Productie Shooting & Production GigabitVision Videoproduktion gottfried.bosch@gigabitvision.com www.gigabitvision.com

Yvonne van Bergen Hippisch Management en Evenementen Yvonne van Bergen +31 622 92 78 95 info@yvonnevanbergen.nl www.yvonnevanbergen.nl

Website ontwerp - Website design Bonsai Media info@bonsaimedia.com www.bonsaimedia.nl

Veterinair - Veterinarian Dhr. Edwin Enzerink +31 493 441070 Veterinair Centrum Someren Facilitaire Dienstverlening Facility Service V2 Facility info@v2-facility.nl www.v2facility.nl Vormgeving & Druk - Design & Print DTP Graphic Products Beekstraat 2, 5981 AS, Panningen (Ned) +31 773 06 00 36 info@dtp-group.nl www.dtp-group.nl

Notaris - Notary Van Gorp - Malherbe Notarissen Dhr. Luc Malherbe info@vangorpmalherbe.nl www.vangorpmalherbe.nl Spreker - Speaker Dhr. Rino Gelok rino@rinogelok.nl www.rinogelok.nl Veilingmeester - Auctioneer Dhr. Koen Olaerts

Š Stichting Dutch Sport Horse Sales Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Stichting Dutch Sport Horse Sales geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingen in de wetgeving. Weert - juli 2013.

96 DSHS | Colofon - Colophon


jaar! Tot volgend t year! See you nex

“High quality youngsters selected by horsemen”

97


Notities - Notes

98 DSHS | Notities - Notes

Catalogue Dutch Sport Horse Sales 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you