Page 1

October 2nd 2012

“High quality youngsters selected by horsemen�


Capall Zidane Concorde x Baloubet du Rouet

Sold 09

DSHS 20 Capall Zidane

Concorde x Baloubet du Rouet Rider: Ronan McGuigan (IRL/USA)

Winner 8-years-old Jumping Final, FTI Winter Equestrian Festival, Westpalmbeach (USA)

1


Inhoud - Contents Voorwoord - Foreword

3

Informatie - Information

5

Selectie commissie - Commission of selection

6-7

Impressie veiling 2011 - Impression auction 2011

8-9

Index

10 - 12

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2012

13

Geselecteerde paarden (1-13) - Selected horses (1-13)

14 - 39

Highlights 2011-2012

40 - 51

Interviews

53 - 55

Geselecteerde paarden (14-28) - Selected horses (14-28)

56 - 83

Impressie opnamedag 2012 - Impression photo shoot 2012

84

Bijzondere bepalingen - Special conditions

85 - 86

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions

87 - 89

Colofon - Colophon

90

2

DSHS | Inhoud - Contents


Voorwoord

Foreword

Het is mij een genoegen u welkom te mogen heten bij de inmiddels 9e editie van de Dutch Sport Horse Sales. We mogen met trots stellen dat we in die negen jaar een prachtige positie in de internationale springsport hebben weten te bemachtigen. De Dutch Sport Horse Sales is inmiddels niet meer weg te denken uit de wereld van sportpaarden-veilingen.

It is my pleasure to be able to welcome you to already the 9th edition of the Dutch Sport Horse Sales. With pride we can say that in those nine years we have managed to gain a splendid position in the international jumping sport. The Dutch Sport Horse Sales is now synonymous with the world of sport horse auctions.

Uiteraard proberen we ieder jaar weer een kwaliteitsslag te maken. Maar wat maakt de veiling van dit jaar anders dan die van 2011? De huidige marktontwikkelingen hebben ons doen inzien dat we nog dichter aansluiting moeten vinden bij de internationale sport. Ook met onze jonge springpaarden. Dat heeft geleid tot een andere samenstelling van de collectie.

Of course, each year we try to improve the quality. But what makes this year’s auction different to that of 2011? The current market developments made us realise that we need to find an even closer connection to the international sport. Also with our young jumping horses. That led to a different composition of the collection.

Ik ben blij u te melden dat wij dit jaar een primeur hebben. Voor het eerst in de geschiedenis van de Dutch Sport Horse Sales zullen wij naast 4- en 5-jarige springpaarden ook 6-jarige paarden veilen. De meeste 6-jarigen presteren momenteel op 1.30 m niveau. Dat houdt in dat ze volgend jaar direct kunnen doorstromen naar de internationale springsport in hun leeftijdsklasse.

I am pleased to be able to inform you that this year we have a ‘first’. For the first time in the history of the Dutch Sport Horse Sales we will not only auction 4-year-old and 5-yearold jumping horses but also 6-year-old horses. Most of the 6-year-olds are currently performing at such a level that they can, next year, immediately go through to the international jumping sport in their age category.

Daarnaast zien we dat de globalisering van de sport zijn contouren begint af te tekenen. Dat vinden wij een mooie ontwikkeling; landen die voor ons eerder onbekend waren als paardenland maken hun entree. Wij willen ook deze ‘nieuwe’ sporters en eigenaren van goed advies voorzien in Weert. Een team van ervaren professionals staat klaar om al deze buitenlandse gasten optimaal te begeleiden.

Furthermore, we see that the globalisation of the sport has begun to take shape.We find this a wonderful development; countries which were previously unknown to us as horsecountries are making their debuts.We want to provide these “new” sports-people and owners too with good advice in Weert. A team of experienced professionals is ready to optimally accompany all these foreign guests.

Wij hopen dat de 2012-editie net zo’n succes mag worden als de voorgaande jaren en wensen iedereen mooie en succesvolle dagen toe.

We hope that the 2012 edition will be as great a success as in previous years and wish everyone enjoyable and successful days.

Met sportieve groet, Paul Hendrix

With sportive regards, Paul Hendrix Voorwoord - Foreword | DSHS

3


4


Informatie

Information

Programma Maandag 1oktober 2012 19:30 uur Presentatie Dutch Sport Horse Sales

Schedule Monday October 1st 2012 19.30 hrs Preview Dutch Sport Horse Sales

Dinsdag 2 oktober 2012 19:30 uur Dutch Sport Horse Sales

Tuesday October 2nd 2012 19.30 hrs Dutch Sport Horse Sales

Woensdag 3 oktober 2012 16:30 uur Limburgse Veulenveiling

Wednesday October 3rd 2012 16.30 hrs Limburger Foal Auction

Locatie Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. IJzerenmanweg 4 6006 TA Weert Nederland Tel. 0495 531946

Location Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. IJzerenmanweg 4 NL-6006 TA Weert The Netherlands Tel. +31 495 531 946

Luchthaven informatie Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. ligt ongeveer anderhalf uur rijden van Europa’s drie grootste luchthavens: Amsterdam, Brussel en Düsseldorf.

Airport information Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V. is located about a 1.5 hours drive from Europe’s three largest airports: Amsterdam, Brussel and Düsseldorf.

Hotel informatie Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 (0) 773 214 000 Fax: +31 (0) 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

Hotel information Sandton Château De Raay Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo Tel: +31 (0) 773 214 000 Fax: +31 (0) 773 214 079 E-mail: baarlo@sandton.eu Internet: www.sandton.eu/baarlo

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, 6001 KC Weert Tel: +31 (0)495-539655 Fax: +31 (0)495-540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

The Golden Tullip Driesveldlaan 99, NL-6001 KC Weert Tel: +31 (0)495-539655 Fax: +31 (0)495-540807 E-mail: info@GoldenTulipWeert.nl Internet: www.GoldenTulipWeert.nl

Informatie - Information | DSHS

5


Selectie commissie

Commission of selection

Emile & Paul Hendrix De gebroeders Hendrix runnen samen één van de bekendste en meest succesvolle spring- en handelsstallen van de wereld. Door hun kennis van getalenteerde paarden en hun betrokkenheid hebben zij in de paardenhandel een wereldwijde klantenkring opgebouwd.

Emile & Paul Hendrix The Hendrix brothers run one of the most well-known and most successful show jumping and dealing yards in the world. Through their knowledge of quality horses and their involvement, they have built up a worldwide clientele in the horse trade.

Paul streeft naar perfectie, hij heeft er oog voor om de beste jonge paarden op te sporen. Samen met de ruiterervaring van Emile voelen zij samen feilloos aan wat een sportpaard in zijn of haar mars heeft. Voor de Dutch Sport Horse Sales is het van groot belang dat deze hippische ondernemers zich vol overgave inzetten voor de selectie van de jonge springpaarden. Met de Dutch Sport Horse Sales kunnen zij hun klantenkring in een perfecte ambiance een goed samengestelde collectie 4-, 5- en 6-jarige springpaarden presenteren. Neil Jones De in België gesitueerde Engelsman Neil Jones heeft zichzelf ontwikkeld tot een vooraanstaand paardenhandelaar. Hij heeft jarenlang op topniveau paardensport bedreven voor de bekende internationale spring coryfeeën Michael Whitaker en Ludo Philippaerts. Onder de naam Neil Jones Equestrian heeft hij zijn eigen naam in de markt gezet. Hij heeft wereldwijd veel tevreden klanten die graag bij hem terug komen. Door zijn uitgebreide kennis en netwerk weet Neil naar welk soort paard de potentiële koper op zoek is. Een aantal van de geselecteerde paarden is ook zeer geschikt voor

6

Paul strives for perfection, he has an eye for tracing the best young horses.Together with the riding experience of Emile, they know exactly what a sport horse is capable of. For the Dutch Sport Horse Sales it is of great importance that these equestrian entrepreneurs devote themselves so entirely to the selection of quality young horses. With the Dutch Sport Horse Sales they can present a collection of quality 4-, 5-, and 6-year-old show jumpers to their current clientele, in a perfect environment. Neil Jones This Englishman is situated in Belgium and has developed into a leading horse dealer. He has many years of experience in the equestrian sport at top level. Neil gained experience from the well-known international show jumping stars Michael Whitaker and Ludo Philippaerts. Active in the market as Neil Jones Equestrian he has built a reputation for himself and has many satisfied customers from all over the world who gladly return to him. Through his extensive knowledge Neil knows what sort of horse the potential customer is looking for. A number of the selected horses are also very suitable for various other branches of the jumping sport such as hunter divisions and equitation. This

DSHS | Selectie commissie - Commission of selection


Emile en Paul Hendrix

Neil Jones

Yves Houtackers

diverse andere takken van de springsport zoals de huntersport en eventing. Deze visie is terug te vinden in de collectie 4-, 5-, en 6-jarige springpaarden die de Dutch Sport Horse Sales dit jaar heeft samengesteld. Yves Houtackers Na ruim 12 jaar werkzaam te zijn geweest bij Dressuur- en Springstal De IJzeren Man te Weert, is Yves in 2007 zijn eigen hippische onderneming gestart: Springstal Yves Houtackers B.V. Hij heeft zijn ervaring en kennis mede opgedaan bij de Zweedse top-amazone Malin Baryard en de Duitser Marcus Ehning. Inmiddels is Yves zelf succesvol in de springsport en heeft hij ons vaderland al diverse malen vertegenwoordigd op internationale wedstrijden. Voor de ontwikkeling van de Dutch Sport Horse Sales is het van belang dat een ruiter als Yves mede verantwoordelijk is voor de selectie van de jonge paarden. Yves streeft ernaar de potentiële koper een fijn gereden paard aan te kunnen bieden. In de collectie van dit jaar zijn uitsluitend eerlijk opgeleide paarden opgenomen die een glansrijke sportcarrière te wachten staat.

vision can be found in the collection of 4-, 5- and 6-year-old jumpers that the Dutch Sport Horse Sales has selected this year. Yves Houtackers After working 12.5 years at Dressuur- en Springstal De IJzeren Man, Yves founded his own equestrian company in 2007: Springstal Yves Houtackers B.V. He gained his experience and knowledge at the stables of the Swedish top rider Malin Baryard and the German Marcus Ehning. Meanwhile Yves himself has been successful in show jumping and has represented The Netherlands several times at international competitions. For the development of the Dutch Sport Horse Sales it is important that a rider of this level is jointly responsible for the selection of the top-quality young horses.Yves strives to offer the potential buyer a welltrained horse.This year’s collection contains only honestly-trained 4-, 5- and 6-year-old horses who are at the beginning of a brilliant sports career.

Selectie commissie - Commission of selection | DSHS

7


Impressie Dutch Sport Horse Sales 2011

8

DSHS | Impressie Dutch Sport Horse Sales 2011


Impression Dutch Sport Horse Sales 2011

Impression Dutch Sport Horse Sales 2011 | DSHS

9


Index

1. Identity Z

P 14

Indoctro x Lester x Zeoliet Born 5-6-2008

4. Denzel

P 20

Cantos x OramĂŠ x Sit this one out Born 9-4-2008

7. Duras

P 26

Numero Uno x Quattro x Cadmus Born 5-6-2008

10 DSHS | Index

2. Dino

P 16

Vingino x Coriano x N-Aldato Born 29-5-2008

5. Danturano

P 22

Canturano x Montreux x Carthago Born 26-3-2008

8. Dulrike Utica

P 28

Van Gogh x Concorde x Farn Born 11-6-2008

3. Dutchboy

P 18

Veron x Lux x Contender Born 29-3-2008

6. Dominique

P 24

Vainqueur x Lagos x Amor Born 7-5-2008

9. Cassanova

P 30

Carolus II x Glennridge x G. Ramiro Z Born 9-3-2007


Size of the horses - Small < 1.63 mtr - Medium 1.63-1.68 mtr - Large > 1.68 mtr

10. Cupido

P 32

Harley VDL x Ircolando x Maykel Born 18-4-2007

13. Cognac

P 38

Unaniem x Kennedy x Highline Born 30-3-2007

16. China

P 60

Chacco Blue x Ircolando x Abgar Born 28-5-2007

11. Camacho

P 34

Silverstone x Bernstein x Miro Born 2-4-2007

14. Chidante

P 56

Tangelo vd Zuuthoeve x Burggraaf x Le Mexico Born 21-6-2007

17. Commander

P 62

Larino x Matterhorn x Ariban Born 19-5-2007

12. Chapeau

P 36

Indoctro x G. Ramiro Z x Lucky Boy Born 28-5-2007

15. Celissa

P 58

Vermont x Montreux x Now or Never Born 8-4-2007

18. Cloe

P 64

Harley VDL x Lupicor x Maykel Born 4-4-2007

Index | DSHS 11


Index

19. Hermes

P 66

Quadrillo x Lancier x Born 25-3-2007

22. Betty Boop

P 72

Carolus II x Voltaire x Nimmerdor Born 23-5-2006

25. Blanche

P 78

Vittorio x Voltaire x Lugano van la Roche

Born 13-6-2006

12 DSHS | Index

20. Ballerina

P 68

Carolus II x Pharaon x Ahorn Born 17-6-2006

23. Boccellie

P 74

Vittorio x Corofino x Leuthen II Born 21-6-2006

26. Belle

P 80

Numero Uno x Voltaire x Zeus Born 7-3-2006

21. Brennero

P 70

Ustinov x Amulet x Alme Crack Z Born 7-4-2006

24. Butterfly

P 76

Carolus II x Corland x Gondelier Born 21-5-2006

27. Camillo Z

P 82

Concorde x Cantus x Vagabund Born 1-5-2006


e Winner of th tition pe m Co Stal Hendrix 12 20 & in 2011

Chapeau

Indoctro x G. Ramiro Z

Catalogue Number 12

Qualified for the Dutch Championships for Young Jumping Horses 2012 P 16 P 18 P 20 P 22 P 24 P 26 P 28 P 30 P 32 P 36 P 38

Dino Dutchboy Denzel Danturano Dominique Duras Dulrike Utica Cassanova Cupido Chapeau Cognac

P 56 P 58 P 60 P 62 P 64 P 68 P 70 P 74 P 76 P 78 P 82

Chidante Celissa China Commander Cloe Ballerina Brennero Boccellie Butterfly Blanche Camillo Z Index | DSHS 13


1. Identity Z Chestnut Gelding Born: 5-6-2008 Size: Medium

Identity Z Identity Z is een Zangersheide geregistreerde zoon van de wereldberoemde hengst Indoctro. Indoctro is de vader van tientallen Grand Prix paarden tot en met Olympisch niveau. De moederlijn van deze jeugdige ruin gaat terug naar de drie bewezen stamvaders Lester, Zeoliet en Ahorn. Om vervolgens uit te komen bij de wereldberoemde merrie Zucarla. Dit is een telg uit de zeer succesvolle Carla-stam. Deze stam heeft ongekend veel Olympische springpaarden gebracht, waaronder het paard Zucarlos. Zucarlos nam onder de Canadese ruiter Jay Hayes deel aan de Olympische Spelen Barcalona in 1992. Maar ook de Grand Prix springhengst Mr. Blue (Bert Romp/Elise Haas) komt uit deze merrielijn, waar prestatieaanleg zeer sterk verankerd ligt. 14 DSHS | Identity Z

Identity Z Identity Z is a Zangersheide-registered son of the World-famous stallion Indoctro. Indoctro is the sire of scores of Grand Prix horses up to and including Olympic level. The dam-line of this young gelding goes back to the three proven foundation-sires Lester, Zeoliet and Ahorn and subsequently comes out at the world-famous mare Zucarla.This is an offspring of the very successful Carla-bloodline. This bloodline has produced an unrivalled number of Olympic jumping horses including Zucarlos. Ridden by the Canadian rider Jay Hayes, Zucarlos took part in the Olympic Games in Barcelona in 1992.The Grand Prix jumping stallion Mr Blue (Bert Romp/Elise Haas) also comes from this dam-line, in which performance ability is deep-rooted.


Identity Z Capitano Capitol Folia Indoctro Caletto II Vanessa VII Orgesch Lancer II Lester Hadette Tiecarla Zeoliet Liecarla H Gucarla

Identity Z | DSHS 15


2. Dino Grey Gelding Born: 29-5-2008 Size: Small

Dino Dino is een zoon van de Grand Prix springhengst Vingino, die op zijn beurt zijn verervingskwaliteiten niet van een vreemde heeft.Vader Voltaire was één van de meest vooraanstaande springambassadeurs van het KWPN. Dino weet te imponeren met zijn lichtvoetigheid en atletisch lichaamsgebruik. Ook middels zijn fantastische vermogen en goede rijkwaliteiten laat hij zien dat hij alles in zich heeft om de topsport aan te kunnen. Dino bezit een zeer bijzonder pedigree; via de moederlijn gaat Dino terug op Coriano en N-Aldato. Daarnaast is Dino een telg uit de overbekende Oberlina-stam. Grootmoeder Aberlina leverde het Grand Prix springpaard Blast Off en Barino die via DSHS werd verkocht aan Robbert Ehrens. Dino’s overgrootmoeder was een driekwartzuster van het wereldberoemde springpaard Queen of Diamonds.

16 DSHS | Dino

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Dino Dino is a son of the Grand Prix jumping stallion Vingino who in turn did not inherit his producing qualities from a stranger. Sire Voltaire was one of the most prominent jumping ambassadors for the KWPN. Dino is impressive due to his light-footedness and athletic use of his body.Through his fantastic ability and good riding qualities he also shows that he has everything in him to enable him to compete at top-sport level. Dino has a very exceptional pedigree; via his dam’s line Dino goes back to Coriano and N-Aldato. Furthermore, Dino is an offspring of the well-known Oberlina-bloodline. Grandmother Aberlina produced the Grand Prix jumping horse Blast Off, and Barino who was sold to Robbert Ehrens via the DSHS. Dino’s great-grandmother was a three-quarter sister of the world-famous jumping horse Queen of Diamonds.


Dino Voltaire Preferent,

Furioso II Gogo Moeve H

Vingino Cassini I Notre Dame Inessa Corrado I Coriano Option

ZoĂŤlina Prok

N-Aldato Aberlina

Wolina Prestatie

Dino | DSHS 17


3. Dutchboy Bay Gelding Born: 29-3-2008 Size: Medium

Dutchboy Deze zeer mooi gemodelleerde ruin van Veron heeft een topafstamming. Zijn bloedopbouw is absoluut uniek te noemen. Vader Veron wist hoge ogen te gooien in de hengstencompetities en was de winnaar van de hengstencompetitie in Hengelo in 2011. Via de moederlijn gaat Dutchboy terug op de drie stempelhengsten Lux, Contender en Cantus. Daarmee is Dutchboy een echte parel in de collectie van DSHS 2012. Met zijn goede manier van springen en zijn souplesse weet Dutchboy echt te imponeren.

18 DSHS | Dutchboy

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Dutchboy This very beautifully-modelled gelding by Veron has a top parentage. The combination of his bloodlines is absolutely unique. Sire Veron attracted attention in the stallion competitions and was the winner of the stallion competition in Hengelo in 2011. Via his damâ&#x20AC;&#x2122;s bloodline Dutchboy goes back to the three famous stallions Lux, Contender and Cantus. As a result, Dutchboy is a real jewel in the 2012 DSHS collection. With his good way of jumping and his flexibility Dutchboy really knows how to impress.


Dutchboy Quidam de Revel Quitte Easy Birthe II Veron Rinderella VDL

Keur

Caretino Finetta I Lord Calando

Lux Apocalypte Z Unicum Contender Nespana Espana

Dutchboy | DSHS 19


4. Denzel Bay Gelding Born: 4-4-2008 Size: Medium

Denzel Deze excellente bruine ruin is zeker één van de eye catchers binnen de DSHS-collectie van dit jaar. Hij viel positief op omdat hij een overwinning op zijn naam wist te schrijven in de Hendrix Competitie. Met zijn elasticiteit en absoluut ongekende vermogen, samen met zijn uitzonderlijke manier van bewegen en lichtvoetigheid is Denzel een unieke combinatie van al deze eigenschappen. Hij is een zoon van de helaas veel te vroeg overleden toppaardenleverancier Cantos. Voorbeelden van nakomelingen van Cantos zijn de paarden Very Nice, Wacantos, Wollie Bollie en U-Cantis. Kortom: een paard voor de toekomst.

20 DSHS | Denzel

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Denzel This excellent bay gelding is definitely one of the eye-catchers in this year’s DSHS collection. He drew positive attention to himself when he won during the Hendrix Competition. With his elasticity and absolutely unprecedented ability, together with his exceptional way of moving and lightfootedness, Denzel is a unique combination of all of these features. He is a son of tophorse producer Cantos who sadly died far too early. Examples of Cantos’s offspring are the horses Very Nice, Wacantos, Wollie Bollie and U-Cantis. In short: a horse for the future.


Denzel Calypso II Contender Gofine Cantos Goodtimes Gabanta Abanta Indoctro

OramĂŠ

Preferent

Iramee

Elite, Preferent

Udinia Hadinia Keur

Sit this one out Badinia Keur

Denzel | DSHS 21


5. Danturano Bay Gelding Born: 26-3-2008 Size: Medium

Danturano Deze vierjarige, nog jeugdige zoon van Canturano valt op vanwege zijn lichtvoetigheid. Hij is interessant gefokt met in de moederlijn de KWPN-hengst Montreux, die onder Eric van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam internationale successen behaalde. Hij gaat vervolgens terug op de wereldberoemde Carthago. In de pedigree van Danturano komt het bloed van sterke springverervers als Canturano, Montreux en Carthago bijeen. Danturano heeft zich ontwikkeld tot een bijzonder getalenteerd springpaard dat alle juiste springgenen heeft overgenomen. Hij heeft met succes de Stal Hendrix competitie doorlopen.

22 DSHS | Danturano

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Danturano This four-year-old, still young, son of Canturano stands out due to his light-footedness. He is interestingly bred having in his damâ&#x20AC;&#x2122;s line the KWPN-stallion Montreux who, ridden by Eric van der Vleuten and Jeroen Dubbeldam, had successes at international level. He also goes back to the worldfamous Carthago. In Danturanoâ&#x20AC;&#x2122;s pedigree the bloodlines of strong jumping horse producers such as Canturano, Montreux and Carthago come together. Danturano has developed into an exceptionally talented jumping horse that has inherited all the correct jumping genes. He successfully took part in the Stal Hendrix competition.


Danturano Cantus Canturo Fara Canturano Coriano Madonna IV Zalme Hinault Montreux

Iris Bella

Prestatie

Walentine H Ster

Carthago Carthawiconi Z

Gabriela Keur

Danturano | DSHS 23


6. Dominique Chestnut Mare Born: 7-5-2008 Size: Large

Dominique Deze mooi gemodelleerde grote vosmerrie van Vainqueur uit een Lagos-Amor-dochter heeft alles in zich om een paard te worden voor de topsport. Vermogen, elasticiteit en lichtvoetigheid kenmerken deze elegante Dominique. Daarmee beschikt zij over voorname kwaliteiten die we vandaag de dag graag in een springpaard terugzien. De moeder van Dominique bracht in combinatie met de hengst Tornado al het springpaard Zus Of Zo, die in 2010 kampioen werd bij de West Coast Finals voor zesjarigen in CaliforniĂŤ. Dominique is een uiterst compleet paard geschikt voor elke ruiter die jeugdig talent aan zijn stal wil toevoegen.

24 DSHS | Dominique

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Dominique This nicely-modelled large chestnut mare by Vainqueur out of a Lagos-Amor daughter, has everything in her to become a horse for the top-sport. Ability, elasticity and lightfootedness characterise this elegant Dominique. With these, she possesses prominent qualities that we relish in a jumping horse nowadays. Dominiqueâ&#x20AC;&#x2122;s mother in combination with the stallion Tornado, already produced the jumping horse Zus Of Zo who was champion in 2010 in the West Coast Finals for six-year-olds in California. Dominique is an absolutely perfect horse suitable for any rider wishing to add young talent to their yard.


Dominique Landos Lordanos W-Ashley Vainqueur Levantos Nossi Be B Jeremia Ladykiller Lagos Hera IIH

Oprah Ster

Amor

Amsula

Keur, Preferent, Prestatie

Preferent

Ursula

Dominique | DSHS 25


7. Duras Bay Gelding Born: 5-6-2008 Size: Medium

Duras Duras is een zoon van de wereldberoemde Numero Uno, nu al leverancier van vele succesvolle internationale springpaarden als Tamino, Tosca, Take Off en Tyson. Maar ook aan moeders zijde is Duras zeer interessant gefokt; hij gaat terug op Quattro, om vervolgens te komen bij de volbloedhengst Cadmus. Duras komt uit een hoog gewaardeerde moederstam die onder andere ook het wereldberoemde springpaard Tyson van Leon Thijssen gaf. Duras liet zich uitstekend zien gedurende de Hendrix Competitie en wist zich overtuigend te plaatsen voor de finale. Met zijn perfecte balans en ongecompliceerdheid is Duras een zeer interessante aanwinst voor de Dutch Sport Horse Sales. 26 DSHS | Duras

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Duras Duras is a son of the World-famous Numero Uno, now already producer of many successful international jumping horses such as Tamino, Tosca, Take Off and Tyson. Duras is also interestingly bred on his damâ&#x20AC;&#x2122;s side; he goes back to Quattro and then to the thoroughbred stallion Cadmus. Duras is out of a highly valued dam-line that also produced Leon Thijssenâ&#x20AC;&#x2122;s world-famous jumping horse Tyson. Duras showed himself admirably during the Hendrix Competition and managed to convincingly win himself a place in the finals. With his perfect balance and uncomplicated manner Duras is a very interesting asset for Dutch Sport Horse Sales.


Duras Libero H Preferent

Numero Uno Keur

Jolanda Keur

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

Keur, Preferent, Sport-dres

Qredo de Paulstra Quattro Une Americaine

Medoc

Elite, Sport-spr

Wieteke

Keur, Preferent, Prestatie

Cadmus Lady

Preferent

Duras | DSHS 27


8. Dulrike Utica Dark bay Mare Born: 11-6-2008 Size: Medium

Dulrike Utica Deze charmante merrie is een topfokproduct van de rising star Van Gogh. Van Gogh viel in de jonge paarden competitie op vanwege zijn vele kwaliteitsvolle nakomelingen. Dulrike Utica komt uit een zeer bewezen moederstam. Via Concorde-Farn brengt hij ons bij de African Drum merrie Olympia. Olympia nam in de jaren ‘70 en ‘80 deel aan vele internationale wedstrijden onder huidig bondscoach Rob Ehrens. De volle broer van Dulrike Utica’s moeder Larone, werd wereldkampioen bij de zesjarigen in Lanaken onder Mathijs van Asten. Deze Van Goghdochter is een garantie voor topsportkwaliteit zoals in haar pedigree verankerd ligt.

28 DSHS | Dulrike Utica

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Dulrike Utica This charming mare is a top-progeny of the rising star Van Gogh. Van Gogh stood out in the young horses competition due to his many talented offspring. Dulrike Utica comes from a well-proven dam-line.Via ConcordeFarn we are lead to the African Drum mare Olympia. In the 70’s and 80’s Olympia took part in many international competitions ridden by the current federation coach Rob Ehrens. The full-brother of Dulrike Utica’s dam Larone was world champion of the sixyear-olds in Lanaken, ridden by Mathijs van Asten. This Van Gogh-daughter is a guarantee for top-sport quality which is rooted in her pedigree.


Dulrike Utica Libero H Numero Uno

Keur

Preferent

Jolanda Keur

Van Gogh Movera Preferent

Bernstein Govera

Ster, Preferent

Voltaire Concorde Preferent

Preferent

Flyer

Prestatie

Ulrike Utica

Farn Utica Keur

Preferent

Olympia

Ster, Sport-spr

Dulrike Utica | DSHS 29


9. Cassanova Chestnut Gelding Born: 9-3-2007 Size: Medium

Cassanova Cassanova is een zeer mooi gemodelleerde vosruin van Carolus II. Deze Holsteiner hengst heeft goed gepresteerd op internationaal niveau met Thomas Voss en eigenaar Schuyler Riley. Carolus II behaalde overwinningen tijdens onder andere de Grand Prix van Rostock en de American Goldcup. Cassanova valt op vanwege zijn uitmuntende manier van springen. Dat, in combinatie met zijn mooie model en goede manier van bewegen, maken het een zeer compleet sportpaard. Zijn bereidheid tot werken is groot en hij is eenvoudig te rijden. Dit maakt Cassanova tot een bijzonder veilingpaard.

30 DSHS | Cassanova

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Cassanova Cassanova is a very beautifully-modelled chestnut gelding by Carolus II. This Holstein stallion was successful at international level with Thomas Voss and owner Schuyler Riley. Carolus II had victories in the Rostock Grand Prix and the American Goldcup amongst others. Cassanova stands out due to his superb way of jumping. That, in combination with his beautiful build and nice way of moving, makes him a perfect sport horse. He is very willing to work and is easy to ride. This makes Cassanova an exceptional auction horse.


Cassanova Capitano Capitol I Folia Carolus II Roman Lacq H Cordelia Wellington

Glennridge Keur

Keur

Aziemieka

Preferent, Prestatie

Sally

G. Ramiro Z Kelly Ster

Preferent

Gerdina

Keur, Preferent

Cassanova | DSHS 31


10. Cupido Dark bay Gelding Born: 18-4-2007 Size: Large

Cupido Deze zeer grote donkerbruine ruin van de Grand Prix hengst Harley VDL, die op dit moment successen behaalt onder Jessica K端rten, is een zeer goed springpaard. Wat opvalt aan deze mooi in het model staande Harley-zoon zijn de bijzondere rijkwaliteiten die hij bezit. Via de moederlijn, teruggaande op Ircolando en Maykel, maakt hij de verwachting om een zeer goed springpaard te worden volledig waar. Met zijn absoluut ongekende vermogen weet hij iedere hindernis te trotseren zoals alleen een bijzonder springpaard dat kan.

32 DSHS | Cupido

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Cupido This very large dark bay gelding by the Grand Prix stallion Harley VDL, who is currently very successful under Jessica K端rten, is an excellent jumping horse. What stands out about this beautifully-modelled Harleyson are his exceptional riding qualities. Via the dam-line, going back to Ircolando and Maykel, he fully lives up to the expectation of becoming a very good jumping horse. With his absolutely unprecedented ability he faces every jump as only an exceptional jumping horse can.


Cupido Nimmerdor Heartbreaker

Keur

Preferent

Bacarole Ster

Harley VDL Larthago Sport-spr

Ircolando Keur

Carthago Daisy IV Casimir Zolanda

Preferent, Prestatie

Veneria Iveria Keur

Maykel Elvera Ster

Cupido | DSHS 33


11. Camacho Grey Gelding Born: 2-4-2007 Size: Medium

Camacho Camacho is een mooie schimmelruin van de hengst Silverstone. Silverstone zelf is een zoon van Champion du Lys, die onder Ludger Beerbaum vele Grand Prixs en tot twee keer toe de Derby van Hamburg won. Verder in de vaderlijn komt de tweemaal Olympische hengst Carthago voor, die zichzelf wereldwijd tot de beste springverervers mag rekenen. Camacho heeft zijn opleiding in België genoten. Daar viel hij op door zijn werkwilligheid en goede instelling. De in 2007 geboren Silverstone zoon is ongecompliceerd te rijden. Dit maakt hem uitzonderlijk geschikt voor vele disciplines in de springsport.

34 DSHS | Camacho

Camacho Camacho is a beautiful grey gelding by the stallion Silverstone. Silverstone himself is a son of Champion du Lys who, ridden by Ludger Beerbaum, won many Grand Prix and who won the Hamburg Derby twice. Further back in the sire’s bloodline is Cathargo, the twice-Olympic stallion who can count himself as one of the world’s top jumping horse producers. Camacho carried out his training in Belgium. There he stood out due to his willingness to work and his excellent attitude. The in 2007-born Silverstone progeny is uncomplicated to ride.This makes him exceptionally suitable for many disciplines in the jumping sport.


Camacho Laeken Champion du Lys Karene de Lys Silverstone Marthago Keur, Prestatie

Carthago Aline G. Ramiro Z

Bernstein

Preferent

Alicante H

Ganna

Keur, Preferent, Prestatie

Nannie

Preferent, Prestatie

Miro Dannie

Keur, Preferent

Camacho | DSHS 35


12. Chapeau Dark bay Gelding Born: 28-5-2007 Size: Medium

Chapeau Chapeau wist in 2011 als vierjarige en in 2012 als vijfjarige, de prestigieuze Stal Hendrix competitie te winnen. Hij is een zeer goed gemodelleerde zoon van wereldvererver Indoctro. Voor de Olympische Spelen in 2008 waren maar liefst drie nakomelingen van Indoctro geselecteerd: VDL Orestus, Don Porfirio en Picolien Zeldenrust. De Indoctro-zoon is geboren uit de wereldberoemde merrie Erosie (sportnaam My Girl) die onder Ian Millar vele internationale successen boekte. Chapeau was My Girl’s laatste nakomeling. My Girl’s dochter Taloubet bracht eerder het tijdens de DSHS 2009 verkochte springpaard Capall Zidane, gereden door Ronan McGuigan. 36 DSHS | Chapeau

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Chapeau Chapeau won the prestigious Stal Hendrix competition both in 2011 as a four-year-old and in 2012 as a five-year-old. He is a very nicely-modelled son of the world-class producer Indoctro. At least three of Indoctro’s offspring were selected for the Olympic Games in 2008: VDL Orestus, Don Porfirio and Picolien Zeldenrust.The Indoctro-son is out of the world-famous mare Erosie (sport name My Girl) who had many international successes ridden by Ian Millar. Chapeau was My Girl’s last offspring. My Girl’s daughter Taloubet produced the jumping horse Capall Zidane, who was sold during the DSHS 2009 and is ridden by Ronan McGuigan.


Chapeau Capitano Capitol I Folia

Indoctro Preferent

Caletto II Vanessa Orgesch H

G. Ramiro Z Preferent

Erosie (My Girl) Keur, Sport-spr

B. Raimond Valine Z Lucky Boy

Turose

Preferent

Keur, Preferent, Prestatie

Lorose Ster

Chapeau | DSHS 37


13. Cognac Bay Gelding Born: 30-3-2007 Size: Medium

Cognac Cognac is een zoon van de Grand Prix springhengst Unaniem, die zijn eerste successen etaleerde met Ben Schröder. Unaniem wordt momenteel op het hoogste niveau gereden door Athina Onassis. De grote namen van de springpaardenfokkerij Voltaire, Jasper en Nimmerdor sieren het papier van Unaniem. Zijn vader Numero Uno brengt het bloed van Libero H, springvererver bij uitstek. Cognac heeft met succes de jonge paarden competitie doorlopen waarbij hij een ongekend vermogen en springtechnieken van de hoogste kwaliteit toont.

38 DSHS | Cognac

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Cognac Cognac is a son of the Grand Prix jumping stallion Unaniem who displayed his first successes with Ben Schröder. Unaniem is currently being ridden at the highest level by Athina Onassis. The famous names in jumping horse breeding such as Voltaire, Jasper and Nimmerdor decorate Unaniem’s papers. His sire Numero Uno contributes the Libero H bloodline, jumping horse producer par excellence. Cognac successfully competed in the competition for young horses where he showed exceptional ability and jumping techniques of the highest quality.


Cognac Libero H Numero Uno Preferent

Preferent

Jolanda Keur

Unaniem

Voltaire Passivona Keur, Preferent

Preferent

Gabrielle Ster, Preferent

Ferro Kennedy

Preferent

Zilverster

Keur, Preferent, Prestatie

Trendy Ster

Narada Keur

Highline Jintha Ster

Cognac | DSHS 39


T. Sellie

Namelus R x Coriander

Sold 04

DSHS 20 T. Sellie

Namelus R x Coriander Rider: Joy Lammers (Ned)

40 DSHS | Highlights 2011-2012

Winner Grand Prix Jumping Peel & Maas 2012 (Ned)


SF Uryadi Guidam x Amaretto I

Sold 06

DSHS 20 SF Uryadi

Guidam x Amaretto I Rider: Jennifer Crooks (IRL)

Fourth place CSI5* Calgary 2012 (CAN)

Highlights 2011-2012 | DSHS 41


Hip p o Zo rg Ook Adelinde kiest voor een Hippo Zorg Paardenverzekering.

42

Tel: (073) 641 94 19 www.hippozorg.nl


New Cuba Libre Namelus R x Mermus R

Sold 11

DSHS 20 New Cuba Libre

Namelus R x Mermus R Rider: Siri Bakken (NOR)

Approved NRPS stallion Finalist Youngster Class Drammen Spring Tour 2012 (NOR)

Highlights 2011-2012 | DSHS 43


Broxhill Ustinov x Pierrot

Sold 11

DSHS 20 Broxhill

Ustinov x Pierrot Rider: Alise Oken (USA)

44 DSHS | Highlights 2011-2012

Very successful in International Youngster Classes


Bailey VI Verdi x Lauriston

Sold 11

DSHS 20 Bailey VI

Verdi x Lauriston Rider: Scott Brash (GBR)

Winner six-year-old jumping horses Global Champions Tour - Chantilly (FRA)

Highlights 2011-2012 | DSHS 45


Wednesday October 3th, 2012

Presentation 14.30 hours Auction 19.00 hours Dressuur- en Springstal De IJzeren Man IJzerenmanweg 4 - Weert

46

Stichting Veulenveiling Limburg Rijksweg 45, 5995 NT Kessel www.limburgseveulenveiling.nl


Bellodie

Numero Uno x Zortin

Sold 11

DSHS 20 Bellodie

Numero Uno x Zortin Rider: Maria Isolauri (FIN)

Successful in several Youngster Classes

Highlights 2011-2012 ??? | DSHS 47


Bravour Padinus x Cantos

Sold 11

DSHS 20 Bravour

Padinus x Cantos Rider: Joy Lammers (Ned)

48 DSHS | Highlights 2011-2012

Successful in International Young Horse Classes


Alban

Cavalier x Voltaire

Sold 10

DSHS 20 Alban

Cavalier x Voltaire Rider: Alexander Grayton (CAN)

Winner of the Western Canadian six-year-old Finals 2011

Highlights 2011-2012 | DSHS 49


de Audi A6 S-Edition. Leverbaar vanaf € 49.785,• S Line exterieur € 2.499 • S Line € 1.791 • Lichtpakket € 421 • Audi parkeerhulp plus € 1.175 • In delen neerklapbare achterbank (standaard voor Avant) € 466 • Armleuning in leder € 481 • Auto. airconditioning 4-zones € 979

Normale pakketprijs: S-Edition pakket nu tijdelijk: Uw Voordeel:

• Diefstalalarm € 678 • MMI Navigatie € 3.583 • Audi Soundsystem €0 • Telefoonvoorbereiding € 737 • Bestuurdersinformatiesysteem € 588 • Audi music interface € 369 • Multifunctioneel sporstuurwiel (incl. paddels bij muti.en S tronic) € 392

€ 20.015,€ 4.495,€ 15.520,-

Audi Van Mossel Weert • Edisonlaan 1 • T 0495 584 584 • www.van-mossel.nl 50

Van Mossel Leasing • T 013 539 50 20 • www.leasing.nl

* Informeer naar de voorwaarden. Afbeelding kan afwijken. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Zakelijk sportief...


Cupido Z Caridor Z x Lord Z

Sold 09

DSHS 20 Cupido Z

Caridor Z x Lord Z Rider: Pippa Allen (GBR)

Winner of the Grand Prix in Bonn Rodderberg July 2012

Highlights 2011-2012 | DSHS 51


52


Interview - Marc Houtzager & Julia Kayser ‘Potential successor for the Olympic Games?’ In Rouveen, Drenthe (Ned), Marc Houtzager and Julia Kayser successfully run their own jumping yard. Partly thanks to their sponsor, Stoeterij Sterrehof, they are also very successful in the international jumping sport. Marc has become a permanent fixture in the Dutch jumping team. He already represented his country during the Olympic Games in Beijing and has been selected again this year to uphold the Dutch honour during the Olympic Games in London.

who are already well on schedule when it comes to training. We can try out the horses in which we are interested. A large number of the selected horses are also participating in the Dutch Championship for Young Jumping Horses. There you can compare them really well with others in the same age group. Furthermore the Hendrix brothers know exactly which horse suits us and that gives a confident feeling’. Julia: ‘Marc had tried out several horses beforehand including the Douglas x Kenwood x Voltaire offspring Chalan. This horse felt really good and seemed to be an exceptionally suitable horse to keep for the future.’

Julia Kayser and Marc Houtzager

Marc Houtzager: ‘Ivo and Ellen Campagne from Stoeterij Sterrehof are a fantastic support to Julia and me. Thanks to them we can keep the better horses and perform at international level.’ Julia Kayser: ‘Of course, we also need to find young talent to train to be good jumping horses, which is why we are constantly looking for talented young horses.’ Marc: ‘That is why Dutch Sport Horse Sales is an interesting auction for us. We are travelling much of the time for international competitions and then there is little time left to seek out young talent. In this auction topquality young jumping horses are auctioned,

Stoeterij Sterrehof bought Chalan and he is now in training with their regular rider Arthur Besten. The five-year-old bay gelding is successfully competing at 1m20 level. Marc: ‘This horse has a really nice jump in him, is careful, and seems to have a lot of ability. In addition, he is also nice to ride and has a fantastic mentality.’ A successor for the next Olympic Games? Marc: ‘The road is of course still very long and it is difficult to tell so early on, but he has many plus points so, who knows, maybe he’ll be there in 2016 or 2020.’ Marc and Julia will be looking at the selected horses again this year. They hope that there will also be a suitable match in the new collection. Julia: ‘It is our aim to find good young horses. The selection committee of Dutch Sport Horse Sales lends us a helping hand in this. Each year they put together an excellent collection of young horses.’

Interview | DSHS 53


Interview - Geir Gulliksen ‘A lot of confidence in the selection committee’ The Norwegian jumping rider Geir Gulliksen has represented his country many times in showjumping in European and World Championships. He was also part of the Norwegian team for the Olympic Games in Beijing.

Geir Gulliksen

During the Dutch Sport Horse Sales in 2011 he bought the horses Broxill (Ustinov x Pierrot x N.Aldato) and Bailey (Verdi x Lauriston x Concorde), together with his business partners Laura Kraut and Nick Skelton. Geir Gulliksen: ‘I am always on the lookout for talented young horses. I buy them preferably in The Netherlands because these horses are in general nice and easy to ride. The training in The Netherlands is very good.’ It costs an awful lot of time to find talented young horses and of course, you have to just happen to know where they are. Geir: ‘That is why it is nice that the selection committee has already done the work for us. In the run-up to the auction I receive a DVD and a catalogue at home. In this way I can look at the horses in my own time and then I call Paul and Emile to ask whether the horse in which I am interested would actually suit me. In this way I do not need to come earlier in the year to try horses out, but just the day before the auction.

54 DSHS | Interview

Geir continues:‘At first I did not want to buy my horses at an auction but as Laura Kraut was so enthusiastic about the horses she’d bought, I went with her to the Dutch Sport Horse Sales. It all comes across as very reliable and they really make time for you, that gives you, as client, a very good feeling. I think it’s wonderful that they organize an auction every year. It is a lot of work and you have to keep the horses for a longer period of time, which also involves a risk. For us as clients it is very easy and time-saving to watch a group of horses on one day and maybe purchase. The selection committee has done all the background work for us. As far as I’m concerned they could also auction older horses, in Norway there is a great demand for them. I have a lot of confidence in the future of Dutch Sport Horse Sales, the horses are presented and sold in an honest way, and these horsemen know precisely which horse suits which client.’ Geir: ‘Both horses have come on well. Of course at this age it’s to early to tell everything, but I see these horses competing internationally in the future. In July of this year Bailey won the Finale for six-year-old jumping horses in Chantilly, ridden by Scott Brash.’ When asked whether he will be returning to Dutch Sport Horse Sales this year, Geir does not have to think hard; ‘I am definitely coming back this year. The price-quality balance suits me, that is why it is also interesting to take clients to the auction, and I also have a lot of confidence in the selection committee, that is the strength of Dutch Sport Horse Sales.


Interview - André Thieme ‘When you try out a horse you should know what you are buying’ When we hear the name André Thieme, horse-minded people immediately think of his horse Nacorde and of one of the hardest derby’s in the world: The Hamburg Derby. The likable German André Thieme won this prestigious Derby no less than three times with the Concorde offspring Nacorde. During the Dutch Sport Horse Sales 2010, the then five-year-old grey SF mare Ramona (Ultimo van ter Moude x Umour du Fenaud x Qredo de Paulstra) was purchased by Thieme. At the time we call André to ask him a few questions his first reaction is:‘I have just won the youngster tour during the international competition in Gera’. That is immediately an answer to the question as to how things are going with Ramona. What, according to Thieme, can we expect of this mare in the future? Should we see her as the successor to derby-specialist Nacorde? André: ‘No I don’t think she will be a derby horse but in Ramona I do see a horse that will compete in Grand Prix in the future. She is truly a horse for the bigger work, I can ride the hardest courses with her.’ André Thieme is extremely enthusiastic about the now seven-year-old grey mare. ‘Dutch Sport Horse sales is the only auction I visit. Firstly, because I have confidence in

André Thieme

the selection committee, but also because the philosophy behind the auction is very good; they maintain oversight in the horses by only auctioning the best young horses. Furthermore, I have always had a lot of luck with the horses that come from the Hendrix family, and then you are better off staying that way’ according to André. André Thieme: ‘I will very definitely be coming to the auction this year too. It is always a pleasure to see the top-quality young horses in one group together. I also enjoy the way the riders present the horses, they give the young horses a fantastic training which we can then build on. Before the beginning of the auction I try a number of horses. I do not need to watch a DVD because before you try a horse you should already know what you are buying. These words always give me a lot of confidence.’

Interview | DSHS 55


14. Chidante Bay Mare Born: 21-6-2007 Size: Medium

Chidante Chidante, dochter van Tangelo van de Zuuthoeve, valt op door haar mooie model en zeer goede rijkwaliteiten. Tangelo van de Zuuthoeve heeft veel nakomelingen die momenteel op Grand Prix niveau presteren. Voorbeelden hiervan zijn de paarden Eurocommerce Vigaro gereden door Gerco Schrรถder en het paard Wonder Lady, gereden door Pauline Guignery. Chidante is uitermate geschikt voor een jeugdige ruiter die een paard zoekt om mee door te groeien naar het hogere niveau. Fijne manieren in het springen en een topinstelling kenmerken deze merrie.

56 DSHS | Chidante

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Chidante Chidante, daughter of Tangelo van de Zuuthoeve, stands out due to her beautiful appearance and excellent riding qualities. Tangelo van de Zuuthoeve has many offspring who are currently performing at Grand Prix level. Examples of these are the horses Eurocommerce Vigaro ridden by Gerco Schrรถder and Wonder Lady, ridden by Pauline Guignery. Chidante is exceptionally suitable for a young rider looking for a horse who will take them on up to the higher level. A nice jumping manner and a top mentality characterize this mare.


Chidante Fair Play III Narcos II Gemini

Tangelo van de Zuuthoeve Olympia van de Krekebeke

Burggraaf Preferent

Hadante

Preferent, Prestatie

Laudanum Racyona Z Landgraf I Loanda Le Mexico

Dadante

Keur

Pidante Ster

Chidante | DSHS 57


15. Celissa Dark bay Mare Born: 8-4-2007 Size: Medium

Celissa Deze bloedgemaakte donkerbruine merrie is een echte eyecatcher. Haar pedigree met vader Vermont maakt de verwachtingen waar. Celissa lijkt alle kwaliteiten van Vermont te hebben meegekregen; ze valt op door haar lichaamsgebruik en lichtvoetigheid. Via haar moeder Willeke gaat Celissa terug op de gerenommeerde KWPN hengsten Montreux, welke internationaal heeft gesprongen onder Eric van der Vleuten en Jeroen Dubbeldam, Now or Never en Contango. Dit alles maakt Celissa een fantastisch mooi paard met goede reflexen en een echte aanwinst voor de springsport.

58 DSHS | Celissa

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Celissa This pedigree dark bay mare is a true eyecatcher. Her pedigree with Vermont as her father lives up to all expectations. Celissa seems to have inherited all Vermontâ&#x20AC;&#x2122;s qualities; she stands out due to the way she uses her body and to her light-footedness. Via her dam Willeke, Celissa goes back to the renowned KWPN stallions Montreux, who jumped at international level ridden by Eric van der Vleuten and Jeroen Dubbeldam, Now or Never, and Contango. All this makes Celissa a fantastically beautiful horse with good reflexes and a true asset to the jumping sport.


Celissa Capitol I Carolus II Lacq H Vermont

Corland

Pracht-S

Elite, Preferent, Sport-spr

Keur

Europa IV Hinault

Montreux

Iris Bella Prestatie

Willeke Ster

Saartje

Ster, Sport-spr

Now of Never Maxime Elite

Celissa | DSHS 59


16. China Bay Mare Born: 28-5-2007 Size: Medium

China Deze dochter van de in 2012 helaas overleden top presterende springhengst Chacco Blue, is zeer interessant gefokt.Vader Chacco Blue was het vlaggenpaard van Stal Schockemöhle en behaalde met Andreas Kreuzer de derde plaats tijdens de Grand Prix van het CHIO Aken in 2011. Ook aan moederszijde is bijzonder veel genetische topkwaliteit aanwezig; moeder Nadieja is een telg uit de zeer geliefde Monia-stam, welke tot bloei kwam bij Stal Roelofs. China komt via moeder Nadieja terug op de topverervers Ircolando, Abgar en Wagner. China is gezegend met goede rijkwaliteiten. Daarnaast maken haar lichtvoetigheid en uitmuntende reflexen China tot een bijzonder springpaard. 60 DSHS | China

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

China This daughter of the top-performing jumping stallion Chacco Blue, who sadly passed away in 2012, has a very interesting pedigree. Father Chacco Blue was the flagship horse of Stal Schockemöhle and, ridden by Andreas Kreuzer, was placed third in the Grand Prix at the CHIO Aachen in 2011. On her dam’s side there is also an exceptional amount of genetic top-quality present; dam Nadieja is a descendant of the much-desired Monia-bloodline that started flourishing at Stal Roelofs. China goes back via her mother Nadieja to the top-producers Ircolando, Abgar and Wagner. China is blessed with good riding qualities. In addition, her light-footedness and superb reflexes make China an exceptional jumping horse.


China Cambridge Chambertin Desiree VII Chacco Blue Contender Contara Godahra II

Ircolando Keur

Casimir Zolanda

Preferent, Prestatie

Nadieja Ster

Abgar

Vonia

Preferent, Prestatie

Keur

Monia

Ster, Preferent, Prestatie

China | DSHS 61


17. Commander Chestnut Gelding Born: 19-5-2007 Size: Medium

Commander Commander is een zeer mooie grote vosruin van de KWPN-hengst Larino. De moederlijn gaat via Matterhorn, Ariban en Farn terug naar de bekende Vanta-stam. Deze bekende Vanta-stam bracht zes goedgekeurde hengsten, waaronder de internationale springhengst Renville. Ook het bekende internationale paard Eurocommerce Geneve (Gerco Schrรถder) komt uit deze stam. Dat maakt dat Commander een telg is uit een bewezen prestatiestam bij uitstek. Hij toont zich als een zeer werkwillig sportpaard, dat zich makkelijk laat bewerken in het rijden. Dit maakt Commander een all-round paard.

62 DSHS | Commander

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Commander Commander is a very beautiful, large chestnut gelding by the KWPN stallion Larino.The dam-line goes back, via Matterhorn, Ariban and Farn, to the well-known Vanta-bloodline. This wel-known Vanta-bloodline produced six approved stallions including the international jumping stallion Renville. The wellknown international horse Eurocommerce Geneve (Gerco Schrรถder) also comes from this bloodline. This means that Commander is a descendant of a proven performancebloodline par excellence. He shows himself to be a very willing sport horse who allows himself to be easily ridden.This makes Commander an all-round horse.


Commander Voltaire Concorde

Preferent

Preferent

Flyer

Prestatie

Larino Erina

Keur, Preferent, Prestatie

Armstrong Warina

Ster, Preferent, Prestatie

Ahorn Matterhorn

Preferent

Elysette

Keur, Preferent

Wavanta Bavanta

Ster, Preferent,

Ariban Lavanta

Keur, Preferent

Commander | DSHS 63


18. Cloe Chestnut Gelding Born: 4-4-2007 Size: Medium

Cloe Deze in 2007 geboren vosruin van Harley is op en top sport. Cloe bezit zeer veel reflexen, elasticiteit en is uiterst voorzichtig op de sprong. Via de moeder van Cloe, gaat hij terug op een indrukwekkende lijn vaderdieren. Haar vader is Lupicor, die zowel in Nederland als in Duitsland zeer hoog in de springfokkerij indexen te vinden is en zijn sportcarrière doormaakte onder Marco Kutscher. Maykel bracht onder meer de zeer veel winnende Nederlands gefokte KWPN keurhengst Cavalier. Hiermee heeft Cloe alles in zijn mars om te winnen in de absolute topsport. Een must voor iedere ruiter die een jeugdig toppaard aan zijn of haar stal wil toevoegen. 64 DSHS | Cloe

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Cloe This chestnut gelding born in 2007 by Harley, is complete and utter sport. Cloe possesses very many reflexes, elasticity and is extraordinarily careful at the jump.Via his dam Cloe goes back to an impressive sire line. Her sire is Lupicor, who both in the Netherlands as well as in Germany, is to be found very high up in the jumping breeding indexes and who throughout his sport career was ridden by Marco Kutscher. Maykel also produced the very successful Dutch-bred KWPN keurstallion Cavalier. With this, Cloe has a lot of potential to win at the absolute top-level. A must for every rider who wants to add a young top horse to his or her yard.


Cloe Nimmerdor Heartbreaker Preferent

Preferent

Bacarole Ster

Harley VDL Larthago Sport-spr

Carthago Daisy IV Lux

Lupicor

Jourdette S

Keur, Prestatie, Sport-spr

Weihaiwej VBN Prok

Erna

Keur, Prestatie

Maykel Sonja

Preferent

Cloe | DSHS 65


19. Hermes Bay Gelding Born: 25-3-2007 Size: Large

Hermes Hermes is een zoon van de Quidam de Revel-zoon Quadrillo. Vader Quadrillo geniet bekendheid tot ver over de grenzen. Deze grote, mooi gemodelleerde bruine ruin is een fokproduct van de Belgische familie Rooms, die eerder al zoveel Grand Prix paarden heeft voortgebracht. Hermes is een onnavolgbaar talent vanwege zijn voorzichtigheid, goede balans en vermogen. Dit maakt hem tot een zeer compleet sportpaard met potentie om tot het allerhoogste niveau te gaan in de springsport. Een sportgigant in wording met een bijzonder aansprekend exterieur.

66 DSHS | Hermes

Hermes Hermes is a son of the Quidam de Revelson Quadrillo. Sire Quadrillo is well-known far and wide. This big, beautifully-modelled bay gelding was produced by the Belgian family Rooms who have previously produced so many Grand Prix horses. Hermes is an unparalleled talent due to his carefulness, good balance and ability. This makes him an absolutely perfect sport horse with potential to go to the very highest level in the jumping sport. A sports great in the make, with an exceptionally attractive build.


Hermes Jalisco B Quidam de Revel Dirka Quadrillo Tin Rocco K-Tiziana Alda Lancer Lancier Farfarella Epona ter Wilgen -

Hermes | DSHS 67


20. Ballerina Dark bay Mare Born: 17-6-2006 Size: Medium

Ballerina Deze goed gemodelleerde dochter van de bekende Grand-Prix hengst Carolus II, die goed presteerde onder Schuyler Riley, heeft haar hele opleiding doorgemaakt bij Stal Hendrix. Ballerina heeft reeds 1.30 m overwinningen op haar naam staan. Deze bruine merrie is afkomstig uit de Sina-stam. Uit deze stam komen onder andere ook de bekende springpaarden Emmerton (Jur Vrieling), Mac Kinley (Rölf-Goran Bengtsson) en Pierrot (Emile Hendrix). Grootmoeder Rosina is door Stal Hendrix naar Amerika verkocht, waar ze op Grand-Prix niveau heeft gesprongen met onder andere Robbert Ridland. De combinatie Carolus II, Pharaon en de Sina-stam maken dit fantastische sportpaard één van de betere paarden uit de veilingcollectie van dit jaar. 68 DSHS | Ballerina

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Ballerina This nicely-modelled daughter of the well-known Grand-Prix stallion Carolus II, who was successful under Schuyler Riley, has been at Stal Hendrix throughout her entire training. Ballerina already has victories at 1m30 to her name.This bay mare comes from the Sina-bloodline. The well-known showjumping horses Emmerton (Jur Vrieling), Mac Kinley (Rolf-Goran Bengtsson) and Pierrot (Emile Hendrix), amongst others, also come from this bloodline. Grandmother Rosina was sold by Stal Hendrix to America where she has jumped at Grand-Prix level ridden by Robbert Ridland amongst others. The Carolus II, Pharaon and Sina-bloodline combination make this fantastic sports horse one of the better horses in this year’s auction collection.


Ballerina Capitano Capitol I Folia Carolus II Roman Lacq H Cordelia H Columbanos xx Pharaon xx Fabiola xx

Vosina Ster

Ahorn

Rosina Sport-spr

Preferent

Elvira Ster

Ballerina | DSHS 69


21. Brennero Bay Gelding Born: 7-4-2006 Size: Medium

Brennero Deze zesjarige ruin is een zoon van Ustinov, op zijn beurt weer een zoon van de wereldberoemde Libero H. Ustinov maakte vorig jaar al zijn verwachtingen waar door de Dutch Sport Horse Sales veilingtopper genaamd Bestinov te leveren. Brennero lijkt een enorme fantastische toekomst tegemoet te gaan vanwege zijn geweldig ontwikkelde springmanieren, goede reflexen en zijn rijdbaarheid. Brennero behaalt momenteel zeer veel mooie resultaten op 1.30 m niveau en bezit alle kwaliteiten die een toppaard moet bezitten.

70 DSHS | Brennero

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Brennero This six-year-old gelding is a son of Ustinov, who himself is a son of the World-famous Libero H. Last year Ustinov lived up to all expectations of him by producing the star of the Dutch Sport Horse Sales, Bestinov. Brennero looks to be facing a truly fantastic future due to his splendidly-developed way of jumping, good reflexes and his way of going. Brennero is currently achieving many excellent results at 1m30 level and possesses all the qualities that a top-class horse needs to possess.


Brennero Libero H

Preferent

Ustinov

Landgraf I Oktave HSP Nimmerdor

Haifa

Keur, Preferent

Preferent

Silja

Keur, Preferent

Farn Amulet

Preferent

Patoga

Ster, Preferent

Urijke

Alme Crack Z Alice Z

Barijke Ster,

Brennero | DSHS 71


22. Betty Boop Grey Mare Born: 23-5-2006 Size: Small

Betty Boop Betty Boop is een zeer interessant gefokte schimmelmerrie van Carolus II. Carolus II heeft op Grand Prix niveau gesprongen onder Schuyler Riley. Via haar moeder Hinola gaat Betty Boop terug op de wereldberoemde topverervers Voltaire en Nimmerdor. Qua ontwikkeling loopt Betty Boop achter op haar leeftijdsgenoten. Dat komt omdat ze in 2011 een veulen ter wereld bracht en daarna is aangereden. Haar sportcarrière begon daarom pas eind 2011. Mede door haar enorme bereidheid tot werken ontwikkelt ze zich zeer voorspoedig. Betty Boop is een zeer mooie verschijning en met haar mooie model is ze geschikt voor vele disciplines in de springsport. 72 DSHS | Betty Boop

Betty Boop Betty Boop is a very interestingly bred grey mare by Carolus II. Carolus II jumped at Grand Prix level ridden by Schuyler Riley. Via her dam Hinola, Betty Boop goes back to the world-famous top-producers Voltaire and Nimmerdor. In terms of development Betty Boop is behind others in her age group. This is due to the fact that she produced a foal in 2011 and was brought on afterwards. Her sports career therefore did not start until the end of 2011. Due partly to her tremendous willingness to work she is developing very successfully. Betty Boop is a very beautiful figure and with her beautiful build she is suitable for many disciplines in the jumping sport.


Betty Boop Capitano Capitol I Folia Carolus II Roman Lacq H Cordelia H

Voltaire Preferent

Hinola

Keur, Sport-spr, Sport-dres

Furioso II Gogo Moeve H Nimmerdoor

Cynodor

Keur, Preferent, Prestatie

Preferent

Jinola

Keur, Preferent, Prestatie

Betty Boop | DSHS 73


23. Boccellie Chestnut Gelding Born: 21-6-2006 Size: Medium

Boccellie Boccellie is het perfecte voorbeeld van waar schoonheid en topkwaliteit elkaar treffen. Deze goed ontwikkelde vos-zoon van Vittorio is momenteel zeer succesvol op 1.30 m niveau. Vittorio zelf zet zich op internationale concoursen steeds vaker in de schijnwerpers. Van moederszijde gaat Boccellie terug op de springhengst Corofino, die zelf zeer succesvol was in de internationale springsport onder het zadel van Valerio Sozzi. Corofino behoort tot de betere verervers van springpaarden binnen de Holsteiner fokkerij. De combinatie van zowel exterieur als een toppedigree maken Boccellie tot een zeer compleet en interessant sportpaard. 74 DSHS | Boccellie

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Boccellie Boccellie is the perfect example of beauty and top-quality coming together.This nicelydeveloped chestnut son of Vittorio is currently very successful at 1m30 level.Vittorio himself is increasingly often in the spotlight at international competitions. On his damâ&#x20AC;&#x2122;s side Boccellie goes back to the jumping stallion Corofino, who himself was very successful in the international jumping sport ridden by Valerio Sozzi. Corofino is one of the better producers of jumping horses in the Holstein stud. The combination of looks and a top pedigree make Boccellie a perfect and appealing sport horse.


Boccellie Concerto II Calippo Gunda IV Vittorio Martel Ma Belle Beauty I Corrado I Corofino Valeska IV

Moglichkeit Ster

Leuthen II Impossible Westphalin

Boccellie | DSHS 75


24. Butterfly Grey Mare Born: 21-5-2006 Size: Medium

Butterfly Butterfly is een atletisch gebouwde dochter van de Holsteiner hengst Carolus II. De vaderlijn van Carolus II bestaat uit alleen maar bewezen hengsten uit de Holsteinse fokkerij. Capitol I is vader van toppers als Cassini I, Carthago, Cardento en Indoctro. Haar grootmoeder Rebecca is ook de grootmoeder van het legendarische springpaard Finesse. Finesse nam deel aan de Olympische Spelen in Atlanta onder Emile Hendrix. Tevens is Rebecca de grootmoeder van de uiterst getalenteerde KWPN hengst Applaus, welke in bezit is van Stal Hendrix. Met haar uitzonderlijke pedigree en haar zeer snelle ontwikkeling als sportpaard lijkt Butterfly alles in huis te hebben om een toekomstig winnares te worden. 76 DSHS | Butterfly

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Butterfly Butterfly in an athletically-built daughter of the Holstein stallion Carolus II. The sire-line of Carolus II consists only of proven stallions from the Holstein stud. Capitol I is the sire of top horses such as Cassini I, Carthago, Cardento and Indoctro. Her grandmother Rebecca is also the grandmother of the legendary jumping horse Finesse. Finesse took part in the Olympic Games in Atlanta ridden by Emile Hendrix. Rebecca is also the grandmother of the extremely talented KWPN stallion Applaus who is owned by Stal Hendrix. With her exceptional pedigree and her very fast development as a sport horse, Butterfly seems to have everything necessary for becoming a future winner.


Butterfly Capitano Capitol I Folia Carolus II Roman Lacq H Cordelia

Corland Keur

Tee Off

Cor de la Bryere Thyra HSP Gondelier

Rebecca

Ster, Preferent

Keur

Maja

Ster, Preferent

Butterfly | DSHS 77


25. Blanche Chestnut Mare Born: 13-6-2006 Size: Large

Blanche Deze dochter van de Holsteiner Calippozoon Vittorio is een merrie met een zeer interessant pedigree. Vittorio maakt momenteel veel furore in de internationale springsport en treed steeds meer naar voren als vaderdier. De moederlijn van Blanche gaat via de hengst Voltaire terug op het zeer geliefde bloed van de hengsten Lugano van Laroche en Goldfish de Lauzelle. Haar geweldige kwaliteit van springen en haar goede reflexen maken Blanche een perfecte match met haar pedigree. Er kan met overtuiging gesteld worden dat Blanche een belofte voor de toekomst is.

78 DSHS | Blanche

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Blanche This daughter of the Holstein Calippo-son Vittorio is a mare with a very interesting pedigree. Vittorio is currently creating furore in the international jumping sport and is standing out increasingly as a sire. Blancheâ&#x20AC;&#x2122;s dam-line goes back via the sire Voltaire to the much-desired blood of the stallions Lugano van Laroche and Goldfish de Lauzelle. Her fantastic jumping quality and her good reflexes make Blanche a perfect match with her pedigree. It can be convincingly assumed that Blanche is a promise for the future.


Blanche Concerto II Calippo Gunda IV Vittorio Martel Ma Belle Beauty I

Voltaire Preferent

Furioso II Gogo Moeve H

Revolta vh Jagershof Lugano van la Roche Isaura vh Jagershof Delfine vh Jagershof

Blanche | DSHS 79


26. Belle Dark bay Mare Born: 7-3-2006 Size: Small

Belle Deze zeer dappere zesjarige merrie, is een dochter van wereldvererver Numero Uno. Numero Uno is momenteel één van de beste vaderpaarden ter wereld. Belle valt op door haar ongelooflijke instelling en kwaliteit aan de sprong. Daarnaast zijn haar karakter, werkwilligheid en uitstraling bijzonder te noemen. De moederlijn van Belle gaat terug via de stempelhengsten Voltaire (Jos Lansink) en Zeus. Moeder Vostelle is een telg uit de Kattebel-stam, een zeer invloedrijke stam in de internationale springsport. Deze stam bracht onder andere: Geneva, Beat Mändli Maroon, Wout-Jan van der Schans - Urico, Mario Deslauriers.

80 DSHS | Belle

Belle This very brave six-year-old mare is a daughter of the world-class producer Numero Uno. Numero Uno is currently one of the best sires in the world. Belle stands out due to her incredible attitude and quality at the jump. In addition, her character, willingness to work and charisma are exceptional. Belle’s dam-line goes back to the top sires Voltaire (Jos Lansink) and Zeus. Mother Vostelle is a descendant of the Kattebelbloodline, a very influential bloodline in the international jumping sport. This bloodline produced amongst others: Geneva, Beat Mändli - Maroon, Wout-Jan van der Schans - Urico, Mario Deslauriers.


Belle Libero H Preferent

Numero Uno Preferent

Jolanda Keur,

Landgraf I Oktave HSP Lord Calando Feinschnit

Keur, Preferent, Sport-dres

Voltaire Preferent

Volstelle

Keur, Sport-spr

Furioso II Gogo Moeve H Zeus

Roselle

Keur

Estelle

Keur, Preferent, Prestatie

Belle | DSHS 81


27. Camillo Z Grey Mare Born: 1-5-2006 Size: Large

Camillo Z Deze Zangersheide geregistreerde dochter van de springpaardenvererver Concorde valt op door haar zeer goede karakter, tomeloze inzet en haar vermogen.Vader Concorde bracht eerder al de beroemde springpaarden Talan (Robert Smith), Jikke (Eric van der Vleuten) en Viktor (Devon McLain Ward). De moeder van Camillo Z was ook de moeder van het in 2009 tijdens de Dutch Sport Horse Sales verkochte paard Askan Z. Askan Z is opgeleid in Frankrijk en heeft zich tot een zeer goed springpaard ontwikkeld. Camillo Z lijkt en vele opzichten op haar halfbroer; het is een fijn te rijden paard wat haar voor vele ruiters bijzonder geschikt maakt. 82 DSHS | Camillo Z

Qualified

pionships Dutch Cham orses 2012 H ng pi m Young Ju

Camillo Z This Zangersheide-registered daughter of the jumping horse producer Concorde stands out due to her excellent character, exceptional commitment and her ability. Her father Concorde previously sired the famous jumping horses Talan (Robert Smith), Jikke (Eric van der Vleuten) and Viktor (Devon McLain Ward). Camillio Zâ&#x20AC;&#x2122;s dam was also the mother of Askan Z who was sold during the Dutch Sport Horse Sales in 2009. Askan Z was trained in France and has developed into an excellent jumping horse. Camillo Z resembles her half-brother in many ways; she is a lovely horse to ride, which makes her very suitable for many riders.


Camillo Z Voltaire

Preferent

Concorde Preferent

Furioso II Gogo Moeve H Marco Polo

Flyer

Prestatie

Preferent

Klaske B Ster

Caletto I Cantus Monoline H E-Vip Vagabund P-Vip Lanolin H

Camillo Z | DSHS 83


Impressie opnamedag 2012 Impression photo shoot 2012

84 DSHS | Impressie opnamedag 2012 - Impression photo shoot 2012


Bijzondere bepalingen

Special conditions

Try outs Wanneer u naar aanleiding van de catalogus en de DVD geĂŻnteresseerd bent in een van de paarden dan biedt de Stichting Dutch Sport Horse Sales u de mogelijkheid om vanaf maandag 3 september 2012 de paarden te bezichtigen en eventueel te berijden.

Try outs When, having seen the catalogue and DVD, you are interested in one of the horses, the Dutch Sport Horse Sales Foundations offers you the possibility to view the horses or to try them, as from Monday September 3rd 2012.

Voor een eventuele bezichtiging kunt u een afspraak maken met de organisatie van de Stichting Dutch Sport Horse Sales.

To view the horses or to try them, you can arrange an appointment with the organization of the Dutch Sport Horse Sales Foundation.

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

Yves Houtackers Michel Hendrix Neil Jones Timothy Hendrix Emile Hendrix Paul Hendrix

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Daarnaast zullen alle veilingpaarden op maandagavond 1 oktober 2012 om 19:30 uur onder het zadel aan het publiek worden gepresenteerd, waarna er wederom de mogelijkheid bestaat om de paarden te proberen. Het rijden van de paarden zal geheel op eigen risico geschieden.

+31 613 18 36 21 +31 652 66 69 12 +32 475 42 46 18 +31 627 08 73 88 +31 653 95 14 47 +31 622 52 14 84

Furthermore, all auction horses will be presented under saddle on Monday evening October 1st 2012 at 19.30 hours. There is a possibility to try any horse on request afterwards. Trial rides are exclusively and entirely at your own risk.

Verzekering Tijdens de Dutch Sport Horse Sales is Hippo Zorg Paardenverzekering aanwezig om u de mogelijkheid te bieden om na de veiling uw paard te verzekeren tot 13 dagen na de veiling. U heeft daarbij de keuze uit verschillende verzekeringen.

Insurance During the Dutch Sport Horse Sales 2012, Hippo Zorg Horse Insurance will be present to offer you the possibility of insuring the horse(s) you have purchased. It is possible to insure the horse(s) for up to 13 days after the auction, with an option to extend. There is a choice of insurances offered.

Veterinaire rapporten Alle paarden zijn in de 3 maanden voorafgaande aan de Dutch Sport Horse Sales

Veterinary reports In the 3 months prior to the Dutch Sport Horse Sales all horses have been subjected

Bijzondere bepalingen - Special conditions | DSHS 85


2012 röntgenologisch en klinisch gekeurd. De rapporten liggen tijdens de presentatie avond en tot aanvang van de veiling ter inzage op het veilingbureau, alwaar zij toegelicht kunnen worden door de dierenarts Drs. E. Enzerink van Veterinair Centrum Someren. Indien u toelichting op de rapporten en röntgenfoto’s wenst kunt u tussen 3 september 2012 en 2 oktober 2012 telefonisch contact opnemen met Drs. E. Enzerink van Veterinair Centrum Someren (Tel: +31 (0)493 44 10 70).

86 DSHS | Bijzondere bepalingen - Special conditions

to strict veterinary examination including full sets of x-rays. The veterinary reports as well as the x-rays will be available for public inspection in the auctioneer’s office during the sport horses preview and during the auction. In the auctioneer’s office the veterinarian Drs. E. Enzerink from Veterinair Centrum Someren will be present to give comment on the reports if wanted. In case you would like to have any explanation on the reports and/or the x-rays between September 3rd 2012 and October 2nd 2012 you will be able to contact the veterinarian Drs. E. Enzerink from Veterinair Centrum Someren by telephone (Tel: +31 (0)493 44 10 70).


Veilingvoorwaarden

Terms and conditions

1. Algemeen De Stichting Dutch Sport Horse Sales (hierna: DSHS), organiseert in haar functie van bemiddelaar tussen verkoper en koper op dinsdag 2 oktober 2012 de Dutch Sport Horse Sales (hierna: veiling) op de accommodatie van Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V. te Weert. De veiling zal plaatsvinden onder toezicht van een notaris.

1. General The foundation Dutch Sport Horse Sales (hereafter: DSHS), organises in its capacity of mediator between vendor and buyer on Tuesday October 2nd 2012 the Dutch Sport Horse Sales (hereafter: auction) at the accommodation of Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V. in Weert (Ned). The auction will take place under the supervision of a notary.

2. Verkoop/Veiling Tijdens de veiling zullen de paarden onder het zadel voorgesteld worden. De paarden zullen tijdens de veiling per opbod in Euro’s worden verkocht met een minimale inzet van € 10.000,00. Een potentiële bieder/koper zal aan zijn/haar bod worden gehouden, totdat een eventueel hoger bod volgt. Krijgt de koper de afslag door de veilingmeester toegewezen dan is die betreffende koper verplicht het rekening bedrag te voldoen, zoals in artikel 3 berekend. In geval van twijfel betreffende de geldigheid van een afslag, kan het laatste opbod weer aangenomen worden en zal het opbieden hervat worden. Twijfel over de geldigheid van een afslag kan alleen door de bieder, de veilingmeester en het bestuur van DSHS gemeld worden. 3. Afrekening veilingbedrag en -kosten Direct na afloop van de veiling dient de koper zijn/haar betalingsverplichtingen te vervullen op het veilingbureau.

2. Sales/Auction During the auction the horses will be presented under the riders. The horses will be offered for sale in Euro by overbids, with a minimum upset of € 10.000,00. A potential bidder/buyer will be kept to his/her last bid until a higher bid follows. If a knock down is assigned to a particular bidder/buyer by the auctioneer, then the bidder/buyer in question is obliged to fulfill the purchase price as calculated in article 3. Should any doubt arise as to the validity of the knock down the offer for sale can be resumed from the last bid. Any doubt regarding the validity of the knockdown can only be raised by the bidder, the auctioneer and the board of DSHS. 3. Payment purchase price Immediately after the auction the purchase price must be paid in the auctioneer’s office. The purchase price will be calculated as follows:

Knock-down price + 6% commission charge + 1½% insurance (optional) Purchase price excluded 21% VAT The purchase price is due immediately in cash or per cheque. It is possible to settle a payment arrangement beforehand with the

Het rekening bedrag wordt als volgt berekend: Afslagprijs + 6% comissietoeslag + 1½% verzekering (optioneel) Rekening bedrag exclusief 21% BTW

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 87


Het rekening bedrag is per direct opeisbaar/ verschuldigd in contanten of per cheque. Het is mogelijk om vooraf een betalingsregeling te treffen met de leiding van de Stichting DSHS. Eventuele verrekening van tegenvorderingen is uitgesloten.

board of DSHS. Any settlement of counter claims is excluded.

Indien gewenst is het de Stichting DSHS toegestaan om informatie te verschaffen omtrent de financiële gegoedheid van een betreffende bieder/koper.

During the payment of the purchase price in the auctioneer’s office, the buyer will be offered the possibility to conclude an insurance for the horse bought. Such insurance will not be concluded by DSHS.

Bij afrekening op het veilingbureau bestaat de mogelijkheid voor de koper om een verzekering af te sluiten voor het gekochte paard. Een dergelijke verzekering zal niet door de Stichting DSHS afgesloten worden. 4. Veilingpaarden De aangeboden paarden in de veiling zijn geïdentificeerd op afstamming, geslacht, kleur en geboortejaar, zoals deze in de catalogus zijn aangegeven. De Stichting DSHS neemt geen verantwoording voor en geeft geen garantie op verdere eigenschappen, prestaties en/of gebruiksdoeleinden. De paarden welke via de veiling verkocht zullen worden zijn in de 3 maanden voorafgaande aan de veiling zowel klinisch als röntgenologisch gekeurd. De veterinaire bevindingen kunnen voorafgaande aan de veiling op verzoek van de potentiële koper worden ingezien en toegelicht. De beoordeling van de röntgenfoto’s en van de klinische keuring als mede de toelichting daarop zal op eigen verantwoording uitgevoerd worden door de veilingdierenarts de heer Drs. E. Enzerink.

If required, DSHS is permitted to procure details concerning the financial situation of a particular bidder/buyer.

4. Horses in auction The horses offered in the auction are identified by pedigree, sex, colour and age, such as stated in the catalogue. DSHS takes no responsibility for and gives no guarantee regarding further characteristics such as performance, health or other qualities. The horses that will be put up for auction have been X-rayed and clinically examined within the 3 months preceding the auction. The results of the veterinary examinations can be evaluated with the auction veterinarian preliminary to the auction. The evaluation of the X-rays and clinical examination, as well as the comments made thereupon, is the sole responsibility of Drs. E. Enzerink. 5. Removal, transition of liability and ownership Immediately after the knock down all responsibilities as well as all risk factors will be transferred to the buyer. Directly after fulfilment of the purchase price the legal ownership will also be transferred.

88 DSHS | Veilingvoorwaarden - Terms and conditions


5. Afgifte, risico en eigendomsoverdracht Direct na de gunning van een paard zullen alle verantwoordelijkheden als mede alle risicofactoren overgedragen worden aan de betreffende koper. De paarden, welke verblijven op de accommodatie van Dressuur- en Springstal De IJzeren Man B.V., dienen na betaling door de koper en na overdracht aan de koper binnen 24 uur van de accommodatie te worden verwijderd. De kosten, de verantwoordelijkheid en de risicoâ&#x20AC;&#x2122;s van transport komen voor risico van de koper.

The horses, which stay at the accommodation of Dressuur- & Springstal De IJzeren Man B.V., must be removed from the accommodation within 24 hours of the payment of the purchase price and after transfer to the buyer. The costs, the responsibility and the risks of transport will be for the buyer. 6. Hidden deficiencies and stable vices The buyer is permitted to withdraw from the purchase within 7 days after the auction if he/she discovers the horse purchased has hidden deficiencies and stable vices, such as wind-sucking and weaving. After the abovestated period all claim rights will expire.

6. Verborgen gebreken en stalondeugden De koper heeft het recht om de koop te annuleren wanneer hij/zij binnen 7 dagen na de veiling verborgen gebreken en/of stalondeugden, zoals kribbebijten en/of weven ontdekt bij het betreffende paard. Na de bovengenoemde termijn vervalt voor de koper ieder claimrecht.

Veilingvoorwaarden - Terms and conditions | DSHS 89


Colofon

Colophon

Stichting Dutch Sport Horse Sales Dhr. Paul Hendrix +31 622 52 14 84 Dhr. Emile Hendrix +31 653 95 14 47 Dhr.Yves Houtackers +31 613 18 36 21 Dhr. Neil Jones +32 475 42 46 18

Fotografie - Photography Linda Beelen +31 623 91 01 40 info@lindabeelen.nl www.lindabeelen.nl

Organisatie - Organisation Luc van Moorsel +31 626 29 21 26 info@dutchhorsesales.com www.dutchsporthorsesales.com

Fotografie - Photography Digishots - Leanjo de Koster +31 630 73 72 94 info@digishots.nl www.digishots.nl

Dressuur- en Springstal De IJzeren Man IJzerenmanweg 4, 6006 TA Weert (Ned) info@deijzerenman.com www.deijzerenman.com

Opname & Productie Shooting & Production GigabitVision Videoproduktion gottfried.bosch@gigabitvision.com www.gigabitvision.com

Yvonne van Bergen Hippisch Management en Evenementen Yvonne van Bergen +31 622 92 78 95 info@yvonnevanbergen.nl www.yvonnevanbergen.nl

Website ontwerp - Website design Bonsai Media info@bonsaimedia.com www.bonsaimedia.nl

Veterinair - Veterinarian Dhr. Edwin Enzerink +31 493 441070 Veterinair Centrum Someren Vormgeving & Druk - Design & Print DTP Graphic Products Beekstraat 2, 5981 AS, Panningen (Ned) +31 773 06 00 36 info@dtp-group.nl www.dtp-group.nl

Notaris - Notary Van Gorp - Malherbe Notarissen Dhr. Luc Malherbe info@vangorpmalherbe.nl www.vangorpmalherbe.nl Spreker - Speaker Dhr. Rino Gelok rino@rinogelok.nl www.rinogelok.nl Veilingmeester - Auctioneer Dhr. Koen Olaerts

Š Stichting Dutch Sport Horse Sales Hoewel bij de samenstelling van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kan Stichting Dutch Sport Horse Sales geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventuele (druk)fouten, onvolledigheden en latere wijzigingen in de wetgeving. Weert - augustus 2012.

90 DSHS | Colofon - Colophon


jaar! Tot volgend t year! See you nex

“High quality youngsters selected by horsemen”

91


Notities - Notes

92 DSHS | Notities - Notes


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 93


Notities - Notes

94 DSHS | Notities - Notes


Notities - Notes

Notities - Notes | DSHS 95


Notities - Notes

96 DSHS | Notities - Notes


Dutch Sport Horse Sales In deze catalogus is informatie opgenomen over de geselecteerde 4-, 5- en 6-jarige springpaarden voor de 9e editie van de Dutch Sport Horse Sales te Weert. De paarden zijn geselecteerd door gerenommeerde namen uit de paardenwereld, te weten: Paul en Emile Hendrix, Yves Houtackers en Neil Jones. Uiteraard is de Stichting Dutch Sport Horse Sales graag bereidt u aanvullende informatie te verstrekken en bent u van harte welkom om persoonlijk kennis te maken met de door hen geselecteerde paarden.

Dutch Sport Horse Sales This catalogue contains information about the 4-, 5- and 6-year old horses selected for the 9th edition of the Dutch Sport Horse Sales in Weert. The horses are selected by renowned names in the equestrian industry such as: Paul and Emile Hendrix, Yves Houtackers and Neil Jones. Naturally Dutch Sport Horse Sales will gladly provide you with additional information and you are very welcome to come and meet the horses they have selected.

Stichting Dutch Sport Horse Sales IJzerenmanweg 4 6006 TL Weert, The Netherlands T: +31 495 531 946 I: www.dutchsporthorsesales.com

Catalogus Dutch Sport Horse Sales 2012  

De nieuwe catalogus 2012 paardenoverzicht.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you