Page 1

Consumenteninformatie van de Autoriteit FinanciĂŤle Markten

Loop geen onnodig risico

Verstandig beleggen


Voor wie is deze folder?

Stap 1

Deze folder is voor iedereen die wil beleggen. In Nederland zijn er 1 miljoen huishoudens die met beleggen geld willen verdienen. Heb je geld dat je voor langere tijd kan missen? En wil je ook beleg­ gen? Dan is het belangrijk dat je er genoeg van weet. Beleggen betekent risico’s nemen. In deze folder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) lees je waar je op moet letten bij beleggen. Zo kun je onnodige risico’s voorkomen.

Weet je al hoe je wilt beleggen? Je kunt rechtstreeks beleggen bij een aanbieder van beleggings­ producten. Je kunt ook beleggen via een financiële onderneming zoals een bank. Dat kan op ver­schillende manieren: 1. Je laat je geld beheren door een vermogensbeheerder. Je maakt vooraf afspraken, bijvoorbeeld over de risico’s die je wilt nemen. De vermogensbeheerder kiest hoe hij je geld belegt en vertelt je achteraf wat hij heeft gedaan. 2. Je vraagt advies aan een beleggingsadviseur. Daarna kies je zelf hoe je je geld belegt. 3. Je beslist alles zelf en geeft alleen opdrachten aan de financiële onderneming. Dit heet execution only.

Wie is de AFM? De AFM is onafhankelijk en con­ troleert ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM let er op of financiële ondernemingen en pensioenuitvoerders hun klanten goed behandelen en juist infor­ meren. De AFM geeft ook advies aan het ministerie van Financiën over nieuwe wetten en regels. Bij de AFM kun je onafhankelijke informatie krijgen via de website, folders, nieuwsbrieven en het Meldpunt Financiële Markten, telefoonnummer 0900 540 05 40 (€ 0,05 per minuut).

Kies hoe je wilt beleggen

Afhankelijk van de soort dienst­ verlening stelt de financiële onder­ neming je vragen over je financiële situatie, je ervaring met beleggen, de risico’s die je wilt nemen en waarom je wilt beleggen. Hij maakt dan een cliëntenprofiel of beleggingsprofiel. Daarin staat welke dienstverlening of beleg­ ging bij jou past. Controleer of het advies inderdaad past bij jouw wensen en de risico’s die je wilt nemen.


Stap 2

Stap 3

Kies de juiste onderneming

Vergelijk beleggingsproducten

Heeft de financiële onderneming een vergunning? Is het prospectus goedgekeurd? Informeer dat bij de AFM. Of controleer het op www.afm.nl/registers. In het prospectus­ staat informatie over onder andere de onderneming en haar beleggingsproducten.

Beleg alleen in producten die je begrijpt. Test je kennis op www.weetwatjeweet.nl. Lees op de achterkant van deze folder over verschillende beleggingsproducten.

Sommige financiële onder­ nemingen hebben een vrijstel­ ling. Ze hoeven geen vergunning of goedgekeurd prospectus te hebben.­ De AFM controleert deze ondernemingen niet. Bijvoorbeeld: • Als ze beleggingsproducten aanbieden die per stuk of per pakket € 50.000 of meer kosten. • Als ze de beleggingsproducten alleen aan professionele beleggers of aan minder dan honderd personen aanbieden. De AFM heeft ook een waar­ schuwingslijst met onder­nemingen waarvan bekend is dat ze zonder vergunning of goedgekeurd prospectus­ werken (www.afm.nl/ waarschuwingen). Deze onder­ nemingen hebben geen vrijstelling en moeten wel een vergunning of goedgekeurd prospectus hebben.

Vergelijk verschillende beleggings­ producten. Vraag aan de financiële onderneming naar het prospectus. En vraag of het beleggingsproduct een Financiële Bijsluiter heeft. Let goed op: • De risico’s van het product. Bij hoge rendementen (opbrengs­ ten) horen meestal hoge risico’s. Wil je die risico’s nemen? • De kans dat je het rendement krijgt. Bij beleggen weet je nooit hoe hoog je rendement zal zijn. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Garandeert de financiële onderneming een rendement? Informeer dan naar de voorwaarden. • De aan- en verkoopmogelijk­ heden. Lees in de voorwaarden over de mogelijkheden om het beleggingsproduct te kopen en te verkopen. Kijk of je trans­ actiekosten moet betalen. • Extra kosten zoals admini­ stratie- en beheerskosten.


Stap 4

Stap 5

Controleer eerst alle stappen

Heb je een klacht, neem contact op

Maak zelf een keuze en neem hiervoor de tijd. Bekijk rustig alle informatie die je hebt verzameld.

Heb je een klacht? Schrijf dan een brief aan de financiële onder­ neming. Meld je klacht ook aan het Meldpunt Financiële Markten van de AFM. De AFM kan niet voor jou bemiddelen. Daarvoor moet je naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of naar de rechter. De AFM kan besluiten om te onderzoeken of de onderneming de regels heeft overtreden. Als het nodig is, kan de AFM met de on­ derneming gaan praten, een boete opleggen of de vergunning intrek­ ken. Lees ook de AFM folder ‘‘Een financiële klacht?’’

Stel jezelf een aantal vragen, zoals: • Kan ik het geld voor langere tijd missen? • Hoeveel risico wil ik nemen? • Hoe lang wil ik beleggen? • Welke soort belegging past het beste bij mij? • Wil ik rechtstreeks beleggen of via een financiële onder­ neming? • Heeft de onderneming een vergunning of een goedgekeurd prospectus? • Staat de onderneming op de waarschuwingslijst van de AFM? • Heb ik alle informatie gelezen over de belegging die ik kies? • Ken ik alle voorwaarden? • Weet ik wat de risico’s zijn? • Weet ik wat alle kosten zijn? Heb je nog vragen over een belegging? Vraag het dan aan de aan­bieder of een adviseur. Koop geen producten die je niet begrijpt.

Heeft de onderneming problemen? Voor ondernemingen met een vergunning van de AFM of de Nederlandsche Bank (DNB) geldt het depositogarantiestelsel of het beleggers compensatiestelsel. Dat kan betekenen dat je (een deel van) het bedrag van je belegging terugkrijgt als de onderneming die voor jou belegt failliet gaat. De regelingen gelden niet als je zelf geld verliest met beleggen. Of als een bedrijf waar je in belegt, failliet gaat.


Welke beleggingsproducten zijn er? Beleggen betekent: iets kopen waarvan je hoopt dat het meer waard wordt. Je investeert dus je geld om daar later winst mee te behalen. Dit kan op verschillende manieren. Welke belegging je kiest, hangt af van bijvoorbeeld het doel dat je hebt en het risico dat je wilt lopen. Bekende beleggingsproducten zijn: Aandelen: als je belegt in aandelen, koop je een deel van een bedrijf. Je bent dan aandeelhouder van een bedrijf. Beleggingsfondsen: je koopt een participatie. De beleggingsinstelling belegt jouw geld samen met het geld van andere beleggers. Bijvoorbeeld in verschillende bedrijven of in een andere beleggingsinstelling. Beleggingsobjecten: je investeert in een object, bijvoorbeeld in hardhout of wijn. Obligaties: als je een obligatie koopt, leen je geld aan een bedrijf, aan de Nederlandse staat of aan een buitenlandse staat. In ruil daarvoor krijg je het geleende geld met rente terug. Opties: bij opties koop je het recht (of de verplichting) om een onderliggende waarde (bijvoorbeeld aandelen) te kopen of te verkopen voor een bepaalde prijs. Gestructureerde producten: dit zijn vaak combinaties van beleggingspro足 ducten. Voorbeelden van gestructureerde producten zijn hefboom足producten en garantieproducten.


Handige telefoonnummers en adressen De Nederlandsche Bank (DNB) info@dnb.nl | www.dnb.nl | 0800 020 10 68 (gratis) Euronext Retail Investor Services Postbus 19163 | 1000 GD Amsterdam info@euronext.com | www.euronext.com | 020 550 55 55 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Postbus 93257 | 2509 AG Den Haag www.kifid.nl | 070 333 89 99 Vereniging van Effectenbezitters (VEB) Postbus 240 | 2501 CE Den Haag www.veb.net | 070 313 00 00 Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Meldpunt Financiële Markten Postbus 11723 | 1001 GS Amsterdam | info@afm.nl | www.afm.nl www.weetwatjeweet.nl | 0900 540 05 40 (€ 0,05 per minuut)

Wij hebben deze folder met zorg geschreven. De informatie wordt vrijblijvend verstrekt. De AFM kan niet garanderen dat de informatie compleet of actueel is. Je kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. De AFM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze informatie. December 2009

AFM Folder verstandig beleggen  

AFM Folder verstandig beleggen

AFM Folder verstandig beleggen  

AFM Folder verstandig beleggen

Advertisement