Page 1

DURF ANDERS TE ZIJN!


INSPIRATIE INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUDSOPGAVE

introductie 2 inspiratie 6 innovatie 12 implementatie 18 building better 22 business

Building better business is wat we altijd hebben gedaan. Het is wat we nu nog steeds doen en wat we in de toekomst als dutch zullen blijven doen. Echter, het essentiële verschil tussen historie en toekomst ligt in het begrip en de context van better. Vroeger werd dit geïnterpreteerd als ‘gezond’ dankzij een financieel gedreven focus. In de afgelopen jaren heeft het begrip een extra dimensie gekregen. Better omschrijven we nu als een business met benefits voor iedereen. Zowel de onderneming, als de maatschappij als ook het milieu worden daarbij steeds als gelijkwaardig gezien. Better business geldt voor alle stakeholders en niet alleen de shareholders. Better staat ons inziens dan ook voor de verandering die wij als maatschappij moeten doormaken. Het eenzijdige kapitalisme en de daarmee gepaard gaande systemen zijn aan het einde van hun levenscyclus. De wereld vraagt om een transitie naar een nieuwe economische realiteit. Naar een economie met ‘benefits’ voor iedereen. Voor de maatschappij, voor het individu, voor het milieu en natuurlijk voor de ondernemer zelf.

2

Om dit te te realiseren focust elke leider, en daarmee elk individu, zich op drie drivers: inspiratie, innovatie en implementatie. De 3i’s van dutch die verankerd zijn in ons DNA en in dat van onze mensen. Ze bepalen wat we doen, hoe we het doen en waarom we dat doen. Voor dutch geven ze richting en inhoud aan ons ondernemerschap en aan het samen met anderen ondernemen. Aan de projecten die we doen en de projecten die er echt toe doen. En in de manier waarop wij projecten die klanten ons toevertrouwen resultaat gedreven willen opleveren. Niet toevallig liggen deze 3i’s ook verankerd in de beginselen van B Corp. De internationale beweging die de kracht van ondernemerschap gebruikt om te werken aan een economie met Benefits voor iedereen. Of zoals ze het zelf zeggen; business being the best for the world. Niet voor niets zijn wij als dutch de eerste gecertificeerde B Corp in Nederland en daarmee al onderdeel van een beweging van meer dan 1.000 gecertificeerde B Corps wereldwijd. Een certificering met verstrekkende gevolgen op het gebied van performance, accountability en transparantie. Wij denken dat een kanteling van onze economie essentieel is. En hoewel de nieuwe structuren nog niet helder en uitgekristalliseerd zijn, geloven we oprecht dat de focus op de 3i’s daarbij kunnen helpen. Dat is ook de achtergrond van de vele initiatieven die we met andere partijen hebben genomen om de lessen van ondernemerschap toe te passen in die nieuwe economische werkelijkheid. En zo de kennis die we opdoen weer te gebruiken in de projecten in de huidige economie. Als dutch staan we daarmee bewust met één been in het heden en één been in de toekomst. Zo kunnen we met ons ondernemerschap niet alleen onze klanten, maar ook de noodzakelijke vernieuwing in de economische werkelijkheid het beste dienen.

3


PABLO SMOLDERS:

wat je als leider niet bent, kun je ook niet geven. En daar gaat het vaak mis. Alleen door bij jezelf te blijven, kun je de status quo veranderen. En dat is wat nu meer dan ooit nodig is.

4

5


INSPIRATIE. DURF ANDERS TE ZIJN. De wereld waarin wij leven vraagt om vernieuwing en verandering. Om organisaties die de handschoen oppakken en de wereld beter willen achterlaten voor de generaties na ons. Dan moeten we de energie opbrengen om de dingen anders te doen dan nu. Daarom een oproep aan onszelf en aan de leiders van vandaag en morgen. Durf anders te zijn, want de crisis is niet voor alles een excuus. De financiële crisis heeft veel mensen aan het denken gezet over de term welvaart. Inhaligheid in het bedrijfsleven staat in schril contrast met armoede in de derde (en soms zelfs eerste) wereld. Daarnaast pleegt ons consumenten-gedrag roofbouw op onze planeet. Als we geen welzijn hebben (gelukkig zijn), welke waarde heeft welvaart dan nog? We beschuldigen vaak de hedendaagse systemen (“kapitalisme”) van deze roofbouw. Wij hebben die systemen echter zélf ontworpen. Systemen de schuld geven van onze problemen is een gemakzuchtige manier om verantwoordelijkheid en kritische zelfreflectie te ontlopen. Zonder het bewustzijn dat wij de systemen in stand houden met ons gedrag, is echte verandering onmogelijk en zullen nieuw ontworpen systemen dezelfde problemen oproepen.

6

Daarom moeten wij ons realiseren dat we met z’n allen slechts rentmeesters zijn en daarbij dienstbaar aan een groter geheel. Jij, ik, wij allemaal moeten de wil hebben om de wereld beter achterlaten voor de generaties na ons. Dat betekent dat we nu het lef moeten hebben om anders te zijn. Om onszelf te worden. Want je kunt niet geven wat je niet hebt. Alleen vanuit eigen kracht, met de wil om te leren en de wil om te veranderen gaan we ook echt dingen in beweging krijgen. Beweging door bij jezelf te blijven! Want daar gaat het vaak mis. Alleen door bij jezelf te blijven, kun je de status quo veranderen. Daarvoor is inspiratie nodig. Inspiratie die de energie en kracht geeft om te veranderen. Het voedt de wil van het individu om te leren en te veranderen.

Daarom zijn we vanuit dutch naar Nepal getrokken en hebben we in 14 dagen lokale ondernemers ondersteund in de ontwikkeling van hun business. Van een organische gemberproducent tot de Nepalese versie van de Burger King. KORTWEG:

Business challenge Nepal. Ondernemen als de nieuwe vorm van ontwikkelingssamenwerking

dutch Impact Journeys Het besef dring langzaam door dat het verstrekken van fondsen en ontwikkelingsgelden niet per se de beste manier van ontwikkelingssamenwerking is. Veel meer is het van belang dat zelfredzaamheid via eigen ondernemerschap wordt gestimuleerd. Tenslotte is economische activiteit het beste medicijn om miljoenen mensen te helpen om aan armoede te ontsnappen.

De opzet van de reis en de sessies garandeerde een echte win-win situatie. Niet alleen kan onze Nederlandse koopmansgeest Nepalese ondernemers helpen, anderszins is hun mentaliteit van meer met minder en learning by doing inspirerend voor ons denken. En door aansluiting te zoeken bij assetmanager One-to-watch konden we ook nog bruggen bouwen tussen ondernemers en Nederlandse impact investors. Meer weten over dutch Impact Journeys?! www.dutchimpactjourneys.com

7


BUILDING BETTER BUSINESS Inspiratie komt uit een focus op de omgeving. Want de omgeving reikt als vanzelf de dingen aan die nodig zijn. En die omgeving is divers. Het is de natuur, de kinderen, kunst, andere bedrijfssectoren maar ook de inzichten en interacties met vernieuwende denkers.

Vooruitgang die in de visie van dutch niet eenzijdig gericht kan zijn. Juist de afstemming met alle stakeholders in de context van de organisatie bepaalt het succes. Daarvoor hebben we het dutch STAR model ontwikkeld; het Stakeholder Trust Alignment Reflection. Dat betekent dat wat we doen voor zowel klanten als medewerkers, partners, aandeelhouders, leveranciers en de maatschappij van waarde moet zijn.

Inspiratie is ook de dingen doen die er écht toe doen. Teveel gaan we nog uit van de (lineaire) beleidsplannen of visie-documenten. Geduldige papieren monsters die het uiteindelijk afleggen tegen de waan van de dag of de cultuur van de organisatie. Of we denken van achter ons bureau of van achter de muren van de organisatie de wereld te kennen en te begrijpen.

B Corp is een internationale beweging van meer dan 1.000 bedrijven die gecertificeerd zijn op basis van stringente eisen op het gebied van performance, accountability en transparantie. Tezamen vormen zij een nieuwe economische realiteit in 32 landen wereldwijd, in 60 verschillende bedrijfstakken. Met 40 miljoen consumenten zijn zij goed voor een omzet van meer dan € 1,5 miljard.

Tenslotte richten we ons als individu in alles wat we doen maar op één doel. Om de organisatie waarin wij werken en daarmee de wereld die wij bewonen door onze inspanningen met meer waarde achter te laten. Een betere wereld dankzij de kracht van het ondernemen. De energie van ondernemen komt van de inspiratie uit de wereld om ons heen. Onze ondernemingsblik ziet en ervaart zaken die de eigen organisatie kunnen verrijken en verder brengen. Het is de energie die steeds nodig is om ‘building better business’ vorm en inhoud te geven. Daarbij is het belangrijk te bedenken dat elke zinvolle vooruitgang niet bereikt wordt door de vraag “wat denkt mijn omgeving?” maar door de vraag “wat drijft mij?” Met welke purpose wil ik mijn talenten inzetten om de wereld een beetje beter en mooier achter te laten? Het traditionele consensusmodel is niet geschikt om verandering te creëren. Het houdt immers vast aan de status quo. Alle vooruitgang komt daarmee van een intrinsiek gemotiveerd en geïnspireerd individu. 8

KORTWEG: een

holistische blik op een nieuwe economische realiteit

B Corp B Corp is een filosofie die gebaseerd is op de kracht van ondernemen om de sociale en milieuproblemen van deze tijd fundamenteel aan te pakken. Bedrijven die B Corp zijn gaan er van uit dat hun business benefits moet opleveren op zowel economische als sociaal als op milieu. B Corp staat dan ook voor de Benefit Company.

B Corp komt nu naar Europa en dutch is (naast bedrijven als Tony Chocolonely) een van de eerste Nederlandse B Corp gecertificeerde bedrijven. Niet alleen zijn wij voorlopers, we fungeren ook als founding partner om het gedachtegoed van B Corp breder te verspreiden en bedrijven te ondersteunen bij de implementatie van dit gedachtegoed. www.bcorporation.net

9


SANNE SNIEDER:

de meest creatieve oplossingen ontstaan wanneer er een schaarste aan middelen is. Denk aan McGyver!

10

11


INNOVATIE. DURF ANDERS TE ZIJN. Innovatie is een beladen begrip. Het lijkt vaak voorbehouden aan grote ondernemingen met de bijbehorende R&D budgetten. Terwijl recent onderzoek juist aantoont dat van alle innovatie in de BV Nederland slechts 25% het gevolg is van technologische vernieuwing. De overige 75% komt uit ‘social innovation’. Van mensen die zaken handiger of slimmer organiseren. Social innovation is de bottom up kracht van innovatie. Van onderaf komen de ideeën die dus aantoonbaar meer betekenen voor de slagkracht van de organisatie. Daarom vinden wij bij dutch dat innovatie anders moet én anders kan. Want innovatie is niets meer en niets minder dan de kern van ondernemerschap: nieuwe producten, diensten of processen ontwikkelen onder onzekere condities. En dat is hard nodig. Want wat nu bedacht wordt is de voorsprong van overmorgen. Vernieuwen is simpelweg nodig om waarde te blijven creëren. Want we kunnen er vanuit gaan dat wat vandaag waardevol is morgen al minder en overmorgen misschien wel helemaal geen waarde meer heeft. En die snelheid van verandering in waarde is steeds hoger aan het worden. Toch krijgt dit denken onvoldoende aandacht. Op dit moment heerst het korte termijn denken en de eenzijdige focus op kostenreductie. Het vandaag snijden in mensen en processen geeft een verschraling die zijn gevolgen gaat hebben voor de kansen van overmorgen. En dat is jammer én onnodig. Want ook kostenreductie is een manier om anders naar innovatie te kijken. 12

Als we het tenminste beschouwen vanuit het perspectief van meer doen met minder. En dat is precies wat de dutchJugaad methode beoogt. Jugaad is een Indiaase mindset van slimme improvisatie. De meest creatieve oplossingen ontstaan wanneer er een schaarste aan middelen is. Neem een voorbeeld aan McGyver! dutchJugaad verbindt deze mindset met het gezonde Hollandse boeren-verstand en helpt organisaties slimmer, sneller en goedkoper innoveren. Maar er zijn talloos meer tools en mogelijkheden. Het eigen maken van een start-up mentaliteit, co-creatie of hackatons zijn bewezen oplossingen voor het vinden en definiëren van de wereld van overmorgen. Alles begint echter bij de wil om anders te zijn en dus ook anders te doen!

KORTWEG:

Innovatie is daar zijn waar vernieuwing plaats vindt. De lessen leren en implementeren in de eigen organisatie.

DutchBasecamp Innovatie is ook letterlijk het bij elkaar brengen van eigen kennis met daar waar het in de wereld gebeurt. Het bekendste voorbeeld is Silicon Valley. De plek waar technologie, dienstverlening en communities samenkomen om oplossingen te vinden voor overmorgen. Wereldwijd opererende ondernemingen zetten daar hun team neer om mee te kunnen doen. Alleen niet iedereen heeft toegang tot het netwerk op deze en andere plekken in de wereld.

Daar ligt (een deel van) de toegevoegde waarde van DutchBasecamp. Dé verbinding tussen de start-up ecosystemen van Nederland en Silicon Valley. DutchBasecamp biedt Nederlandse start-ups een zachte landing in de Amerikaanse markt door ze te ondersteunen in het vinden van funding, het valideren van hun business model en het faciliteren van de juiste entree. Tegelijkertijd is DutchBasecamp de brug voor snelgroeiende Amerikaanse bedrijven die hun plannen voor de benadering van de Europese markt vanuit Nederland invulling kunnen geven. Belangrijk andere opdracht is om de disruptieve mindset van Silicon Valley in Nederland kopieerbaar te maken. Er is geen plek in de wereld waar men sneller en beter innoveert en de lessen die daar geleerd worden moeten we zo snel mogelijk implementeren in onze manier van ondernemen. Meer weten?! www.dutchbasecamp.com

13


Het is de overtuiging van dutch dat als organisaties hun eigen toekomst ter hand willen nemen, dit gebeurt door innovatief ondernemerschap te implementeren. Op alle niveaus in de bestaande organisatie, want alleen dan functioneert het als de motor achter het ontwikkelen van de producten en diensten van overmorgen. Wij helpen organisaties om deze capaciteiten te ontwikkelen. En we doen dat anders dan gebruikelijk. We sturen op het beoogde resultaat en daarom zien we de ontwikkeling van innovatieve ondernemende kracht als een onlosmakelijk onderdeel van de implementatie ervan. Dit loskoppelen is onzinnig.

INNOVATIE. BUILDING BETTER BUSINESS.

Al die vernieuwing dient uiteindelijk een plek te krijgen binnen de organisatie. En in plaats van het aloude efficiency-denken waarbij ieder deelproces los bekeken wordt, zijn wij voorstander van een holistische aanpak; afdelings-overschrijdende teams die met de nieuwe kennis de organisatie verder ontwikkelen. Innovatie gaat dan ook in onze visie over puzzelstukjes. Het ontwikkelen en cultiveren van de juiste cultuur, het openstellen voor kennis van buitenaf en het pro-actief zoeken naar kansrijke vernieuwing maakt een organisatie duurzaam succesvol. En daarom is innovatie een van de 3i’s die de kern van ‘building better business’ vertegenwoordigen.

Elke vernieuwing begint bij inspirerend leiderschap. Vanuit de intrinsieke motivatie om te willen vernieuwen en de wil om dit uit te dragen naar werknemers. Alleen zo ontstaan op elk niveau ambassadeurs die innovatie elke dag weer zelfstandig aanjagen. Het is cruciaal een cultuur te ontwikkelen die medewerkers continu uitdaagt om te leren en te ondernemen. Het ontwikkelen van talent en het verbreden van de kennis van werknemers zijn daarbij randvoorwaarden. Cultuurverandering is een proces van lange adem. Daarom starten veel bedrijven met proeftuinen. Een goed voorbeeld is Stedin; zij verkennen mogelijkheden in de toekomstige energiemarkt en zoeken daarbij doelbewust naar manieren om die in de huidige economie te implementeren. Een andere mogelijkheid is de noodzakelijke vernieuwing volledig los te koppelen. Los van de bestaande organi- satie een soort kraamkamer ontwikkelen waarin nieuwe ventures worden opgericht die specifiek kunnen inzoomen op nieuwe producten. Alliander is hier heel innovatief in en doet dit in de vorm van zelfstandige ondernemingen die zij “EBA’s” noemen: emerging business area’s. Innovatief ondernemerschap betekent tevens je bewust openstellen voor invloeden van buitenaf. Het betrekken van stakeholders is een eerste stap. Via open innovatie of co-creatie geeft dit bedrijven

14

toegang tot nieuwe kennis en inzichten. Nog een stap verder is het bewust zoeken naar aansluiting bij de innovatiekracht van start-ups. Door verbinding met deze werelden te leggen komt niet alleen nieuwe kennis maar doet ook een andere mentaliteit zijn intrede.

KORTWEG: Open

innovatie als tool. Dan is het doen het echte leerproces.

CROWDBEAT Hoe kunnen we een organisatie bekend maken met de kracht van Open Innovatie? Hoe creëren we een verkenning die er echt toe doet? Door het zowel voor de organisatie als voor de klant relevant te maken. Dus echte ondernemers, echte cases en een platform dat het proces stuurt en de kennis verankert.

Dat is in het kort de essentie achter CrowdBEAT. Een Open Innovatie proces voor netwerkbeheerder Alliander. Uitgevoerd met een focus op twee externe ondernemers met een duurzaam idee. Hun ondersteuning te bieden in de verdere ontwikkeling van hun idee door co-creatie in te zetten. Zo ontwikkelden we gericht kennis over de tool in de vorm van een Open Innovatie Lab binnen Alliander. Zo doen we niet alleen voor de medewerkers van Alliander iets, maar voegt ons werk ook waarde toe voor twee startende ondernemers. Meer weten?! Klik hier www.crowdbeat.nl

15


MEINO ZANDWIJK:

alleen mensen die intrinsiek gericht zijn op resultaat leveren ook daadwerkelijk resultaat.

16

17


IMPLEMENTATIE. DURF ANDERS TE ZIJN. Wie gelooft er nog in advies en consultancy? In blauwdrukken vanaf de zijlijn terwijl elk plan, elk idee uiteindelijk maar over één ding gaat; resultaat. En resultaat kan in ons denken meerdere dimensies hebben. Het hoeft zeker niet alleen te gaan over (meer) winst! Daarom hebben we als dutch al meer dan 13 jaar geleden het begrip resultancy geïntroduceerd. Nieuwe ideeën implementeren of bestaande systemen optimaliseren gaat altijd over resultaat. Resultaat waarbij alle stakeholders op gelijke voet betrokken zijn. Resultaat uitgedrukt in waarde op economisch, sociaal en duurzaamheidsgebied. Daarbij staan wij als dutch niet aan de zijlijn maar in het veld, gecommitteerd aan het resultaat; dat is resultancy. Resultancy is in onze visie de optimale combinatie tussen advies en implementatie. Tussen ondernemend en resultaatgericht zijn. Tussen verbeteren en vernieuwen. Het gaat ons erom dat we samen met de opdrachtgever investeren in het resultaat. Onze aanpak en onze mensen zijn daarop gefocussed. Een opdrachtbevestiging van dutch is geen plan van aanpak maar maakt de weg naar het beoogde eindresultaat inzichtelijk. Net als het bestek in de bouw er voor zorgt dat wat opgeleverd wordt ook daadwerkelijk het resultaat is wat de architect beoogde.

18

vertalen van de commerciele wensen naar IT realisatie. En tussendoor hebben we een intensief trainings- en opleidingsprogramma ontwikkeld en uitgerold via meer dan 80 trainingen.

KORTWEG: De

snelste weg naar de Cloud voor KPN. KPN Cloudservices In opdracht KPN zakelijke markt hebben we als dutch binnen zes maanden de marktintroductie verzorgd voor een drietal cruciale Cloud oplossingen voor het MKB Werkplek propositie. Het project omvatte alle stadia van een go-to-market implementatie. Zowel het inrichten en borgen van de propositie in de processen, organisatie en systemen van KPN als het

Vanuit de markt heeft het product MKB Werkplek van KPN diverse prijzen en awards gekregen. Voor dutch is het cruciale element in dit project geweest het rationaliseren van de projectaanpak door uitermate goed en strict te scopen. Meer weten?! Klik hier www.dutch.com/wat-doen-wij/ projecten/

19


IMPLEMENTATIE. BUILDING BETTER BUSINESS. Binnen de resultancy aanpak doorlopen we daartoe altijd de volgende fases: initiëren - accelereren - realiseren en tenslotte dragen we in de consolidatie fase het project over aan de organisatie van de opdrachtgever. En daarin is dutch ook echt anders. Niet om anders te willen zijn maar om het resultaatgericht beter te doen. Resultancy is als aanpak op zijn sterkst als het in samenhang ingezet wordt. Daarbij onderscheiden wij drie gebieden die met onze inspanning de organisatie direct resultaat opleveren; het ontwikkelen van nieuwe (waarde-) proposities, het optimaliseren van de kosten in de bestaande operatie dan wel het managen van de risico’s. De samenhang als we en/en doen. En kostenbesparen en investeren. Oftewel de investering voor de nieuwe ontwikkelingen vinden door de kosten in de bestaande operatie te verlagen. Resultancy weerspiegelt ook het ondernemerschap van dutch. Onze verdienmodellen zijn dan ook voor een groot deel gebaseerd op het te behalen resultaat danwel op het gezamenlijk investeren in nieuwe wegen. Die vorm van co-creatie én co-realisatie is de letterlijke vertaling van ons mantra building better business. Resultancy vergt mensen met een ondernemende blik en de drang om te werken aan concreet resultaat. Die unieke combinatie is het filter waarop wij talent aan nemen, helpen ontwikkelen en begeleiden.

20

Het huidige tijdperk kenmerkt zich door een dalend consumentenvertrouwen in ketens, een groeiend bewustzijn voor kwaliteit, gezondheid en de herkomst van producten en een behoefte aan eerlijk en gezond voedsel. Het faciliteren van ‘grootschalige kleinschaligheid‘ middels een coöperatieve werkvorm voldoet aan deze behoeften. Een nieuwe werkelijkheid gebouwd op oude principes en waarden.

KORTWEG: Klein is

het nieuwe groot Beebox dutch werkt samen met de boeren uit het Boerenhart en de Kromme Rijnstreek in een thuisbezorgservice voor regionaal voedsel; beebox. De missie van beebox is het tot stand brengen van een rechtstreekse verbinding tussen agrariërs en consumenten.

Meer weten?! Klik hier www.thebeebox.nl

21


DUTCH. DURF ANDERS TE ZIJN.

5 6,8

HEIDEN 6,78 BESC

22

niet alleen tevreden klanten te hebben. De

WE

ND

6,8 5

DY N

A

SC MI

H

85 PA TH

6,

M

IE K

7,3 7

TR A

A AR NSP

NT

en ‘betrouwbaar’ springen er daarbij flink uit.

6,96

7,09

7,18

N° 12 SERVICE

reputatie bewijst Dutch

PRIJS N° 14

6,99

En die meerwaarde van dutch wordt door onze klanten erkend. Uit het meest recente onderzoek van Incompany eindigt dutch als eerste in de ranking van adviesbureaus als het gaat om toegevoegde waarde, met zelfs een flinke voorsprong op nummer 2. En dat cijfer sterkt ons in de gedachte dat wij niet alleen de durf hebben om anders te zijn en anders te doen maar dat dit ook daadwerkelijk leidt tot meerwaarde bij onze klanten. En dat is nu precies wat wij bedoelen met ‘building better business’!

EU

6,

SY

KNOWHOW N° 17

Met een vijfde plaats op

variabelen ‘sympathiek’ NI

R

Deze derde keer dat Dutch de ranking haalt, is meteen ook de beste prestatie van het bedrijf. In 2010 (6,89) kwam Dutch krachtig binnen, maar vorig jaar (6,57) sloeg de twijfel toe over de vraag of dit consultancyhuis dat hogere niveau wel

Reputatie Dutch

A-BURE AUC RA TIS C

H

-

,33 AR 7 BA UW RO

S O CI A A L 7,2 2

6,57

2011

ESVOL 7,11 SUCC

CUSTOMER SATISFACTION 7,09

2012

TOONA AN GE VE ND

22 7,

2013

,93 E6 LID SO

BE T

N013 DUTCH

VE

Samen ondernemen is samen duurzaam waarde creëren. En waarde is voor dutch altijd vanuit de holistische visie als het zowel meerwaarde geeft op sociaal én economisch én ecologisch gebied.

dutch wordt op haar meerwaarde geschat

M O D E R N 7,1 5

dutch is meer dan een partner in ondernemerschap. dutch is een eco-systeem waarbinnen initiatieven, kennis en ervaring zich ontwikkelen en beschikbaar zijn voor klanten en partners. Of het nu gaat om een koplopersrol op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemen via B Corp of de Groene Zaak of om innovatieve verbindingen in Beebox of in Silicon Valley; dutch biedt toegang tot de puzzelstukjes die u kunnen helpen om ook voor uw organisatie ‘building better business’ te realiseren.

KORTWEG:

93

dutch is anders. Het ondernemerschap is in ons DNA verankerd en daarmee leggen we de verbinding tussen de visie van de ondernemer en het succes dat ze willen bereiken. Dan onderneemt dutch samen. Letterlijk door te participeren en risico’s te dragen in het afgesproken resultaat.

7,18

N° 06 RESULTAAT

echt aankon. De nieuwe cijfers laten zien dat dit wel degelijk zo is: met een 7,09 zet Dutch een even goede score neer als PwC, dat nooit hoger

uitkwam. Het lijkt er dus op dat de lagere cijfers van Dutch in 2012 een incident waren. Dit jaar zijn klanten complimenteus. Ze geven vooral mooie zevens en een paar cijfers rond de zesdriekwart, en ogen daarmee dik tevreden. Op twee aspecten is zelfs nog vuurwerk te zien: de ‘toegevoegde waarde’ (7,56) en het ‘oplossen van acute problemen’ (7,52) springen er

echt uit. Dat eerste cijfer is immers het hoogste van de hele sector, met zelfs een flinke marge op het op twee na hoogste cijfer: de 7,35 van Deloitte. Dit is wel een wapenfeit van formaat! Dutch verrast zeer positief en is de nummer één op toegevoegde waarde.

23


EN JIJ... dutch group bv Soestdijkerstraatweg 27b 1213 VR HILVERSUM +31(0)35- 6722550 office@dutch.com

Durf anders te zijn!  
Durf anders te zijn!  
Advertisement