Page 1

Cono Bowl 速

Giant

Bubba

Areca triandra

www.plantsfirstchoice.nl Onze dank gaat uit naar onderstaande bedrijven die hun lokatie ter beschikking hebben gesteld zodat wij deze opnames hebben kunnen realiseren. Michel Oprey- Beisterveld - Vianen . Carpentier Haute Cuisine - Aalsmeer Fotografie: Wilfried Overwater - www.wilfriedoverwater.nl Styling: Elize Eveleens - www.klimprodukties.nl

13

This brochure is an initiative of HYMA BV - www.plantsfirstchoice.nl

A Ti m e l e s s I m p r e s s i o n


1.

Giant glans | Giant Highshine | Giant Glanz Giant - colour highshine white

120 cm

104 cm

104 cm

105 cm

80 cm

69 cm

69 cm

69 cm

Giant

2.

Asplenium nidus

Giant Giant - colour red

3.

Parel Aluminium plantenschalen | Parel Aluminium Bowls | Parel Aluminium Pflanzschalen Parel aluminium bowls

4.

81 cm

20 cm

Parel roestvrij staal | Parel Stainless Steel | Parel Edelstahl Parel stainless steel

5.

Deco Roestvrijstaal Deco Stainless Steel

w Pa r e l E d e l s t a h l

Deco Edelstahl

8.

Ficus moclame

14.

11

38 cm

94 cm

50 cm

50 cm

45 cm

21cm

40 cm

38 cm 50 cm

38 cm 50 cm

100 cm 50 cm

94 cm 44 cm

80 cm

180 cm

60 cm

60 cm

40 cm

90 cm

84 cm

40 cm

40 cm

120 cm

37 cm

38 cm

29 cm

60 cm

30 cm

19 cm

45 cm

49 cm

82 cm

82 cm

37 cm

Bubba Bubba aluminium

2

40 cm

Cono Bowl Cono Bowl - colour orange

Primus Aluminium

120 cm

Parel RVS | Parel Stainless Steel | Parel Edelstahl Parel Stainless Steel

13.

27,5

Deco RVS | Deco Stainless Steel | Deco Edelstahl Deco Stainless Steel

11.

43 cm

Parel aluminium zuilen | Parel Aluminium Pedestals | Parel Aluminium Säulen Parel aluminium

11.

43 cm

Sunset glans | Sunset Highshine | Sunset Glanz Sunset - colour champagne highshine

10.

49 cm

Prestige RVS | Parel RVS Prestige Stainless Steel Parel Stainless Steel

9.

44 cm

New York Midight New York Midnight

Pa r e l R o e s t v r i j s t a a l

50 cm

Poly Saucer Poly Saucer - colour RAL 4008

7.

35 cm

Sparkling Sparkling aluminium

6.

90 cm

Op onze website en in ons productboek vindt u meerdere opties, afmetingen, kleuren en finishes. Please see our website or productcatalogue for more options, sizes, colours and finishes. Weitere Möglichkeiten in anderen Abmessungen , Farbmöglichkeiten oder Oberflächen finden Sie auf unserer Website/Homepage oder in unserem Produktbuch.

www.plantsfirstchoice.nl


Pa r e l A l u m i n i u m P l a n t e n s c h a a l Pa r e l A l u m i n i u m B o w l Pa r e l A l u m i n i u m P f l a n z s c h a l e

Rosmarinus officinalis

3


Pa r e l R o e s t v r i j s t a a l Pa r e l S t a i n l e s s S t e e l Pa r e l E d e l s t a h l

4

Ophiopogon


Sparkling

Tillandsia Mora 5


Po l y S a u c e r

Neoregelia ‘Fireball’

6


N e w Yo r k M i d n i g h t

Gineriumgrass 7


Prestige Roestvrijstaal Prestige Stainless Steel Prestige Edelstahl

Dracaena fragans ‘Santa Rosa’

Pa r e l R o e s t v r i j s t a a l Pa r e l S t a i n l e s s S t e e l Pa r e l E d e l s t a h l

Dracaena fragans ‘White Jewel’ 8


Sunset

9


Pa r e l A l u m i n i u m Z u i l e n Pa r e l A l u m i n i u m Pe d e s t a l s Pa r e l A l u m i n i u m S ä u l e n

Dracaena reflexa ‘Song of Jamaica’

10


1.

Giant glans | Giant Highshine | Giant Glanz Giant - colour highshine white

120 cm

104 cm

104 cm

105 cm

80 cm

69 cm

69 cm

69 cm

Giant

2.

Asplenium nidus

Giant Giant - colour red

3.

Parel Aluminium plantenschalen | Parel Aluminium Bowls | Parel Aluminium Pflanzschalen Parel aluminium bowls

4.

81 cm

20 cm

Parel roestvrij staal | Parel Stainless Steel | Parel Edelstahl Parel stainless steel

5.

Deco Roestvrijstaal Deco Stainless Steel

w Pa r e l E d e l s t a h l

Deco Edelstahl

8.

Ficus moclame

14.

11

38 cm

94 cm

50 cm

50 cm

45 cm

21cm

40 cm

38 cm 50 cm

38 cm 50 cm

100 cm 50 cm

94 cm 44 cm

80 cm

180 cm

60 cm

60 cm

40 cm

90 cm

84 cm

40 cm

40 cm

120 cm

37 cm

38 cm

29 cm

60 cm

30 cm

19 cm

45 cm

49 cm

82 cm

82 cm

37 cm

Bubba Bubba aluminium

2

40 cm

Cono Bowl Cono Bowl - colour orange

Primus Aluminium

120 cm

Parel RVS | Parel Stainless Steel | Parel Edelstahl Parel Stainless Steel

13.

27,5

Deco RVS | Deco Stainless Steel | Deco Edelstahl Deco Stainless Steel

11.

43 cm

Parel aluminium zuilen | Parel Aluminium Pedestals | Parel Aluminium Säulen Parel aluminium

11.

43 cm

Sunset glans | Sunset Highshine | Sunset Glanz Sunset - colour champagne highshine

10.

49 cm

Prestige RVS | Parel RVS Prestige Stainless Steel Parel Stainless Steel

9.

44 cm

New York Midight New York Midnight

Pa r e l R o e s t v r i j s t a a l

50 cm

Poly Saucer Poly Saucer - colour RAL 4008

7.

35 cm

Sparkling Sparkling aluminium

6.

90 cm

Op onze website en in ons productboek vindt u meerdere opties, afmetingen, kleuren en finishes. Please see our website or productcatalogue for more options, sizes, colours and finishes. Weitere Möglichkeiten in anderen Abmessungen , Farbmöglichkeiten oder Oberflächen finden Sie auf unserer Website/Homepage oder in unserem Produktbuch.

www.plantsfirstchoice.nl


Cono Bowl 速

Giant

Bubba

Areca triandra

www.plantsfirstchoice.nl Onze dank gaat uit naar onderstaande bedrijven die hun lokatie ter beschikking hebben gesteld zodat wij deze opnames hebben kunnen realiseren. Michel Oprey- Beisterveld - Vianen . Carpentier Haute Cuisine - Aalsmeer Fotografie: Wilfried Overwater - www.wilfriedoverwater.nl Styling: Elize Eveleens - www.klimprodukties.nl

13

This brochure is an initiative of HYMA BV - www.plantsfirstchoice.nl

A Ti m e l e s s I m p r e s s i o n

Plants first Choice A Timeless Impression  

Plants first Choice A Timeless Impression Brochure

Plants first Choice A Timeless Impression  

Plants first Choice A Timeless Impression Brochure

Advertisement