Page 1

BESTAANDE KWALITEITEN EN AANBEVELINGEN

WIERDEN BUURTEN

2 Sfeergebied Bosrand


2


3

VOORWOORD Aan het Stijlboek is gewerkt in én samen met de buurt. Het Stijlboek bestaat uit 3 delen: Wierden Stijlboek, Wierden Buurten en Wierden Woningen. Gezamenlijk bieden deze delen inspiratie en handvatten voor iedereen – van bewoners tot gemeente en corporaties – om het wooncomfort en de uitstraling van De Wierden te verbeteren. En om de belangrijke kwaliteiten van de wijk te behouden en versterken. Dit deel van het Stijlboek, Wierden Buurten, bevat de uitwerkingen van de Wierden Principes in gedetailleerde aanbevelingen en suggesties per buurt. Zo staan er voor elke buurt bijvoorbeeld suggesties in voor verbouwingen die daar goed passen. Omdat ze mooi aansluiten bij het type woning of bij de buitenruimte. Dat betekent niet dat die suggesties niet voor ander buurten kunnen gelden. Blader naar je buurt en bekijk alle ideeën. Maar blader ook eens door het hele boek om inspiratie op te doen.

Het Stijlboekteam bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het maken van dit boek. Het is de bedoeling dat veel meer ideeën en mogelijkheden ontstaan in de komende jaren. En belangrijker nog, dat deze ideeën worden uitgevoerd. Het Stijlboekteam blijft in de rol van supervisor betrokken bij de transformatie van de wijk. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de realisatie van de nieuwbouw en de renovatie van de bestaande woningen past binnen de Wierden Stijl. Wij zijn er ook voor u. Heeft u een idee voor verbetering van uw woning of buurt, laat het ons weten via stijlboek@almere.nl. Dan kijken wij samen of en hoe dit idee kan worden uitgevoerd en hoe wij kunnen werken aan een mooie toekomst voor De Wierden.

Namens het Stijlboekteam: Hedwig Heinsman, Gert Breugem en Hans Vermeulen


4


5

INHOUDSOPGAVE 1. BUURTEN IN SFEERGEBIED BOSRAND Bosrand buurt Hoekwierde Bosrand nieuwbouw Hoekwierde Bosrand buurt Kornwierde Bosrand nieuwbouw Kornwierde Bosrand buurt Leemwierde Bosrand nieuwbouw Leemwierde Bosrand buurt enclave Keiwierde Bosrand buurt Westerdreef Bosrand buurt flats aan de singel

7 9 17 23 33 41 51 59 65 73

2. BUURTEN IN SFEERGEBIED DORP

81 83 93 99 101 111 119 129

3. BUURTEN IN SFEERGEBIED DIJK

139 141 151 153 161 163

Dorp buurt Leemwierde Dorp buurt Keiwierde Dorp nieuwbouw Keiwierde Dorp buurt Kornwierde Dorp buurt Oldewierde Dorp buurt Kimwierde Dorp nieuwbouw hart van De Wierden

Dijk buurt Kimwierde Dijk nieuwbouw Kimwierde Dijk buurt Zandwierde Dijk nieuwbouw Zandwierde Dijk buurt Zorgcluster


6


7

BUURTEN IN SFEERGEBIED BOSRAND


8


9

BOSRAND BUURT HOEKWIERDE De Hoekwierde neemt een eigen positie in binnen De Wierden. Dit is merkbaar als je er loopt. De singel, het Windbos en de volkstuinen begrenzen de wijk. Het fietspad is de enige doorgaande route door de wijk. De ligging aan het bos en het buurtbos in het hart naast het Centraal Wonen project zorgen voor een lommerrijk en zeer groen karakter van de buurt. Het groen en de rust worden door de bewoners erg gewaardeerd. De Hoekwierde bestaat voor het overgrote deel uit koopwoningen. De bewoners hebben zich in deze buurt goed georganiseerd in een buurtcomitĂŠ, dat zich inzet voor een fijne en prettige buurt. Dit comitĂŠ draagt zorg voor de buitenruimte en communiceert goed met de gemeente over tekortkomingen in de buurt. Op het gebied van sociale organisatie kunnen verschillende goede voorbeelden uit de Hoekwierde worden overgenomen door andere buurten in De Wierden.


10


11


12

SFEERGEBIED BOSRAND

!

+

0 5 10

100 m


BUURT HOEKWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Centraal Wonen project: geliefd bij bewoners en een goed voorbeeld van hoe sociale organisatie kan worden gekoppeld aan ruimtelijke organisatie.

Mooie uitzichten op singel en groenzone

Groen gebied door grote centrale buurttuin

Buurt wordt omzoomd door singel met hoge beeldregie

Speelruimte voor de buurt

Collectieve hof ingrericht als speelzone voor kinderen van verschillende leeftijden

Fietspad verbindt de Hoekwierde met de rest van De Wierden en de dijk

Volkstuinen

Bungalows

Eengezinswoningen

Vrijstaande woningen

Centraal Wonen

13


14

SFEERGEBIED BOSRAND

4

3

6 Centraal Wonen De Wierden

4

2

1.

privéwoningen

2.

privétuin met lage overgang naar woonpad

1

3.

collectief ingericht woonpad ‘de Boulevard’

5

4.

3

gemeenschappelijke voorzieningen met o.a. de huiskamer van het complex

0

5

10

5.

gemeenschappelijke tuin

6.

het bos in de achtertuin

50 m


BUURT HOEKWIERDE

Aanbevelingen:

!

Interne woonstraat kan extra gemarkeerd worden door een continue laanbeplanting en/of materialisering, waardoor deze binnen de buurt als samenhangende ring gaat functioneren.

Ruimte voor speelvoorziening voor volwassen zoals jeux de boules.

Ruimte voor collectief programma zoals tuinieren.

Centraal Wonen is een ‘andere’ manier van wonen. Centraal Wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen, waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. De bewoners kiezen hun eigen buren. Centraal Wonen vraagt van haar bewoners een actieve opstelling, ze krijgen er zeggenschap over hun leefomgeving voor terug. Er zijn ongeveer 75 Centraal Wonen projecten in Nederland en de mate van gemeenschappelijkheid verschilt per project.

Centraal Wonen De Wierden ligt in de zuidwesthoek van De Wierden, op twee minuten lopen van het Gooimeer. Het telt 20 woningen en een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen. De woningen liggen aan een woonpad, geheten ‘de Boulevard’. Op het terrein zijn verder een boomgaard, een bessentuin, een kinderveldje met schommels, een moestuin, een kruidentuin en een terras te vinden. Aan de achterzijde van woningen ligt een bosperceel. De woningen variëren in grootte van 2 tot 5 kamers.

Het gebouw met de gemeenschappelijke voorzieningen heeft een ruime eetkeuken, toiletten en een woonkamer met openhaard en vleugel. Deze ruimte kan individueel op de kalender worden gereserveerd. Verder zijn er in het gebouw een aantal facilitaire ruimtes zoals een wasruime, een fietsenschuur, een loods met individuele berghokken. De loods kan desgewenst worden gebruikt voor knutsel- en sleutelklussen. De bewoners dragen gezamenlijk de verantwoordelijk voor het functioneren van het geheel. Onderhoud, schoonmaak en beheer worden gedaan door werkgroepen. Als elke vereniging heeft Centraal Wonen De Wierden een bestuur. Er is geen verplichting om aan gemeenschappelijke activiteiten deel te nemen, maar het wordt wel erg op prijs gesteld.

15


16


17

BOSRAND NIEUWBOUW HOEKWIERDE De nieuwbouwlocatie aan de Hoekwierde maakt onderdeel uit van een prachtig parkachtig gebied in de zuid-west punt van De Wierden. Aan de westkant van de nieuwbouw locatie ligt de jongere woonwijk De Velden. De wijk De Velden wordt gekenmerkt door woonbuurten in een parkachtige omgeving. Door de ligging aan de toegangsweg tot De Velden vanaf de dijk zal het nieuwe woongebouw zich als entree voor de wijk De Velden manifesteren. Deze markante positie stelt hoge eisen aan de vormgeving en uitstraling van het gebouw in zijn omgeving. Ook de relatie met het Windbos van De Wierden verdient veel aandacht bij de vormgeving en uitstraling.


18

SFEERGEBIED BOSRAND

P

+

0 5 10

100 m


NIEUWBOUW HOEKWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie voor 36 woningen / appartementen

Deze buurt grenst aan de dijk met hoge beeldregie

Buurt wordt gekenmerkt door groen gebied

Markant uitzicht over de dijk

De fietsroute komt uit op de dijk

Collectief beachvolleybalveld

Windbos met prachtige wandelroute

Groen buitengebied

19


20

SFEERGEBIED BOSRAND

Getrapte volumen vanuit het bos en in de lucht een gebaar naar het water.

0

5

10

50 m


NIEUWBOUW HOEKWIERDE

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenvelop wordt in een later stadium gespecificeerd. Nieuwbouw in het bos aan de dijk op in potentie de mooiste plek van De Wierden. Architectuur en landschap moeten elkaar versterken. Respecteer bij de planuitwerking de aanwezige kwaliteiten en benut deze. De relatie met de dijk en het Windbos is hierin cruciaal.

De nieuwbouw vervult een landmarkfunctie voor de wijk, voor zowel het auto-, fiets-, en voetgangersverkeer op de dijk als het fietsen voetgangersverkeer vanaf de fietsroute uit De Wierden. Stem architectuur en vormgeving af op de aangrenzende wooncomplexen aan de dijk vanwege de directe (ruimtelijke) relatie.

Geef de nieuwbouw een alzijdige oriĂŤntatie (geen blinde gevels op de begane grond) en neem het woongebouw naadloos op in het landschap, zonder omheining. Stem plint en directe buitenruimte af op de bosrijke inrichting. Door de solitaire ligging wordt het gebouw een focuspunt in het groene gebied tussen De Wierden en de dijk. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de maaiveldinrichting en de infrastructuur voor wandelaars, fietsers en autoverkeer. Door extra beplanting kan het zicht vanuit de wijk De Velden op het woongebouw worden afgeschermd.

Behoud of verbeter het padennetwerk, als onderdeel van het padennetwerk in en rond het Windbos

P

Los parkeren op in het woongebouw, eventueel in combinatie met een klein parkeerterrein naast het gebouw gecombineerd met groenvoorzieningen.

De nieuwbouw vormt een natuurlijke begeleiding van de invalsweg naar de wijk De Velden

21


22


23

BOSRAND BUURT KORNWIERDE De buurt Kornwierde in De Wierden Bosrand bestaat uit drie delen: het noordelijke cluster met losse bebouwingsstroken in het groen, de eengezinswoningen aan de woonstraat en ringweg en het complex aan de singel. De woningenstroken vormen een aparte enclave aan de groenstructuur langs de singel. Ze zijn georiĂŤnteerd op interne woonpaden. Door de bergingen in de voortuin is het zicht op de woonpaden minimaal, wat de sociale controle op de woonpaden niet ten goede komt.

Het complex aan de singel heeft wat betreft ligging en uitstraling de eigenschappen om als landmark in de wijk te functioneren. De binnentuin zorgt voor ruimtelijke samenhang tussen het complex aan de singel en de eengezinswoningen.


24


25


26

SFEERGEBIED BOSRAND

! P P

+

+

0 5 10

100 m


BUURT KORNWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt wordt gekenmerkt door woonpaden

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Mooie uitzichten op singel

Groen gebied

Buurt wordt omzoomd door singel met hoge beeldregie

P

Collectieve parkeerruimte

BCB - eengezinswoningen met losse berging in achtertuin

BCC - eengezinswoningen met vaste berging aan woonpad

BCE - appartementencomplex met galerijontsluiting, 3 verdiepingen

27


28

SFEERGEBIED BOSRAND

116 m2

CAR PORCH

S

Suggesties:

Collectief idee om carports te realiseren. Een uitbouw in de achtertuin van 35 m2 levert een levensloopbestendige woning op.

• PROGRAMME:

+ 37 m2 - car porch

BCC

EXISTING

116 m2

GARDEN HOUSE

keuken

woonkamer

reading place keuken

M € € €

BCC

BCC

working place wk

wc

built-in bookshelves / storage

mk

BCC

Programme:

wc wk

wk

slaapkamer 1

slaapkamer 3

woonkamer

woonkamer

woonkamer

mk

mk

wc

wk

berging

mk

wk

wk

wk

badkamer

wc wk

slaapkamer 4

wc

wk

wk keuken

mk

keuken

berging

- kitchen with the dining room - working room with private bathroom - guest room with private bathroom - playing room for children - built-in storage / bookshelves

berging

berging

woonkamer

mk

slaapkamer 2

keuken

CAR PORCH

wk keuken

wc

mk

wc

mk

berging

+ 33 m2

reading place

wk

wk

wc

wk

berging

woonkamer

GARDEN HOUSE

woonkamer

keuken

woonkamer

keuken

wk

wk

berging

mer

berging wk

wc

wk

berging

mk

working place

built-in bookshelves / storage

Programme:

M € € €

€ 0

+ 33 m2

- kitchen with the dining room - working room with private bathroom - guest room with private bathroom - playing room for children - built-in storage / bookshelves

S

PROGRAMME:

+ 37 m2

- car porch

Door het bouwen in de achtertuin kunnen de woonpaden een tweede voorkant krijgen waardoor de sociale controle groter wordt. 5

10

50 m


BUURT KORNWIERDE

Aanbevelingen:

Het knooppunt fietsstraat - autoring is een belangrijk ruimtelijk element. Neem bij herprofilering de blinde kopgevels en het parkeren mee.

Verbeter kopgevels door toevoegen van ramen of zijentrees.

!

Door de bosschages te snoeien of bij de voortuinen te betrekken kan het aanzicht van de buurt worden verlevendigd.

Mogelijkheid voor speel- en ravotruimte in het groen. Plantsoen met woonstraat draagt bij aan het parkachtige karakter van dit sfeergebied.

P

Mogelijkheid tot creĂŤren private carports bij achtertuinen.

Door de achteruin een informele entree te geven, wordt het woonpad verlevendigd. Wanneer de bergingen aan de voorzijde worden gesloopt, zorgt dit voor meer openheid bij de voordeur. De nieuwe berging kan worden geĂŻntegreerd in de entree van de achtertuin.

Lage, groene tuinafscheidingen zorgen voor levendige woonpaden.

Hof kan collectief worden benut door toevoegen specifiek programma, bijvoorbeeld speelvoorzieningen, kruidentuin, etc.

Doortrekken kunstwandelroute versterkt kwaliteit singel.

29


30

DORP

DORP

SFEERGEBIED BOSRAND

DORP

DORP

S S L

M

L

L

M

M XL

S

M

S

S S XL

DORP

M

DORP

Voorbeeld scenario 1: uitgaan van terrassen

S S

M L

M XL

S

S S XL

M

Voorbeeld scenario 2: pak de koppen aan

Getrapte volumetoevoegingen versterken de relatie met de singel. Er wordt optimaal geprofiteerd van de ligging, waardoor de woonbeleving gekoppeld wordt aan de kwaliteiten van de omgeving. 0

5

10

50 m


BUURT KORNWIERDE

Appartementencomplex Kornwierde 42 appartementen Ca. 80m2 BVO 2 trappenhuizen met galerijontsluiting 3 verdiepingen hoog Het complex heeft een mooie ligging aan de singel. Door de knik in het blok volgt het de singel. De knik zorgt ook voor een fijne, geborgen galerij. Punten die moeten worden aangepakt zijn: de twee blinde kopgevels met bergingen, de vrijwel onzichtbare hoofdentrees, de galerijen, de bereikbaarheid van de woningen voor ouder wordende Wierdenaren en de energetische conditie van het gebouw. Het renoveren van dit complex zal een enorm kwaliteitsimpuls geven aan de transformatie van De Wierden. Een verkenning naar mogelijkheden die het complex biedt qua woningtypen is noodzakelijk. Voorbeeld

scenario 1: uitgaan van terrassen

Het appartementencomplex heeft een optimale bezonning en uitzicht op de singel en het Gooimeer. Maak gebruik van de potentie die dit biedt. De potentie kan worden benut door getrapt uit te bouwen aan de kant van singel. Op deze manier kunnen verschillende woningtypologieĂŤn ontstaan in het complex. Extra penthouses kunnen worden toegevoegd op het dak om de oriĂŤntatie naar het water te versterken. Het toevoegen van een lift in de knik van het gebouw zorgt ervoor dat alle woningen ook voor ouderen toegankelijk worden. De ontsluiting van de verdiepingen zou verplaatst kunnen worden naar de terrassen aan het water. Scenario 2: pak de koppen aan Door de koppen aan te pakken kunnen de entrees richting de wijk en daarmee het hele gebouw een uitstralingsverbetering krijgen. Verplaats de hoofdentree naar het midden, gekoppeld aan het plaatsen van een lift in de knik van het gebouw. Toevoegen van penthouses kan mooie hoogteverschillen opleveren, zeker als dit op een contrasterende, getrapte wijze gebeurt. Deze penthouses hebben een mooi uitzicht op de singel en op het Gooimeer in de verte.

31


32


33

BOSRAND NIEUWBOUW KORNWIERDE De nieuwbouwlocatie in de Kornwierde markeert de toekomstige entree naar de nieuwbouwwijk De Laren. Deze nieuwbouw ligt aan de nieuwe weg die De Wierden direct met De Laren en De Velden verbindt. De nieuwbouwlocatie maakt onderdeel uit van de westelijke groenstructuur aan de singel.


34


35


36

SFEERGEBIED BOSRAND

+

+

! P

0 5 10

100 m


NIEUWBOUW KORNWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie voor 20 appartementen

Locatie bevindt zich aan de autoring met hoge beeldregie

Alzijdig uitzicht op De Wierden en het nieuwe De Laren

Locatie ligt aan de singel met hoge beeldregie

Groen gebied

37


38

SFEERGEBIED BOSRAND

Bij het bepalen van de bouwenvelop dient goed te worden nagedacht over hoe het bouwprogramma kan worden ingebed in de omgeving. Bijvoorbeeld door getrapte volumen richting de singel. 0

5

10

50 m


NIEUWBOUW KORNWIERDE

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenvelop wordt in een later stadium gespecificeerd.

Het programma voor de nieuwbouwlocatie betreft 20 appartementen in maximaal 4 bouwlagen. Hiervoor gelden de stijlkenmerken van De Wierden en specifiek van het sfeergebied Bosrand. De nieuwbouw heeft een landmarkfunctie voor de hele wijk, voor zowel het autoverkeer op de ring als het fiets- en voetgangersverkeer vanaf het assenkruis. Het nieuwe woongebouw heeft een solitaire positie in het groen aan de singel en moet als verbindende schakel tussen De Wierden en de Laren gaan fungeren. Architectuur en landschap moeten elkaar versterken.

Door de centrale ligging wordt het complex een focuspunt in de wijk en

!

hier dient rekening mee gehouden te worden bij de maaiveldinrichting. Geef de nieuwbouw een alzijdige oriĂŤntatie (geen blinde gevels op de begane grond) en voeg deze naadloos in het landschap, zonder omheining. Positioneer het gebouw zodanig dat de groenstructuur niet wordt versnipperd.

P

Geef bebouwing en parkeerterrein een eigen plek in het groen (te gast in groenstructuur singel) met een landschappelijke overgang tussen gebouw, parkeerterrein en omliggend landschap.

Maak de (kunst)wandelroute langs de singel door het groen onderdeel van de route langs de nieuwbouw.

Laat de nieuwbouw een natuurlijke begeleiding vormen van de nieuwe autoverbinding met De Laren.

Ruimte voor recreatie in het groen.

39


40


41

BOSRAND BUURT LEEMWIERDE Het noordelijke buurtje in de Leemwierde kent een schil met woningen aan de ringweg en een cluster met losse woonblokken in het groen. Door de buurt loopt een woonstraat, waarlangs alle parkeerplaatsen voor de woonblokken in het groen liggen. Via smalle woonpaden zijn de woningen in dit cluster bereikbaar vanaf de straat. Het besloten, intieme karakter overheerst in dit cluster, in tegenstelling tot de rand met woningen aan de ringweg. Door de directe ligging aan en zichtbaarheid vanaf de ringweg maken deze woningen meer onderdeel uit van de wijk als geheel.


42


43


44

SFEERGEBIED BOSRAND

P

!

+

0 5 10

100 m


BUURT LEEMWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt wordt gekenmerkt door woonpaden

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Mooie uitzichten op groene rand en singel

Groen gebied

Buurt wordt omzoomd door singel met hoge beeldregie

P

Parkeerruimte

BCP - eengezinswoningen met losse berging langs woonpaden

BCQ - eengezinswoningen met losse berging aan straat of in achtertuin

BCR - eengezinswoningen met losse berging in achtertuin

45


SFEERGEBIED BOSRAND

46

S

GARDEN ROOM

80 m2

Programme:

+ 10 - 20 m2 - children's playing room - terrace - winter garden - workshop / atelier

Suggesties:

BCQ

• •

GARDEN ROOM

BCQ

EXISTING

BCQ

+ 0 m2

NIEUWE SCHUUR

PROGRAMMA: - oude schuur vervangen voor nieuwe schuur - schuur verplaatsen naar achtertuin

S

woonkamer

wc

80 m2 •

Een tuinkamer bouwen van 16 m2 levert een intieme patio in de achtertuin op. De tuinkamer is een aparte kamer bij het huis die een relatie aangaat met de woonkamer en tegelijkertijd met het mooie groen en de oude boom aan de singel. Een kleinschaligere ingreep is het verplaatsen van de schuur naar achter in combinatie met een mooie groene haag. Hierdoor verbetert het zicht op de straat én wordt de hofzijde verlevendigd.

slaapkamer 1

slaapkamer 2

mk slaapkamer 3

keuken

douche

S

Programme:

wc keuken

+ 10 - 20 m2

- children's playing room - terrace - winter garden - workshop / atelier

woonkamer

Doorsnede over BCQ met schuur in de voortuin aan de woonstraat - door de schuur te slopen en te ingegreren in een tuinkamer aan de hofzijde wordt de relatie met zowel de hof als straat versterkt. mk

0

5

10

50 m


BUURT LEEMWIERDE

Aanbevelingen:

Ruimte voor recreatie in het groen.

Het knooppunt fietsstraat - autoring is een belangrijk ruimtelijk element. Neem bij herprofilering de blinde kopgevels en het parkeren mee. Leg bij mogelijke uitbouwen de oriĂŤntatie richting dit gebied.

Maak lage, groene tuinafscheidingen, waardoor een geleidelijke overgang met het achterliggende groene gebied ontstaat.

Door collectief de bergingen aan de straatzijde te slopen en te integreren in de tuinafscherming aan de achterzijde wordt een eenduidig gebaar gemaakt naar het achterliggende groene gebied. De woonbeleving kan op deze manier gekoppeld worden aan het groen met de mooie oude boom en de singel. Tegelijkertijd wordt de straatzijde verlevendigd omdat de voordeuren zichtbaar worden.

47


48

SFEERGEBIED BOSRAND

Suggesties: • • •

Blok omdraaien om twee gesloten binnentuinen te krijgen. Schuren verplaatsen naar binnengebied. Woonstraat door bewonerscollectief laten vormgeven. Poort naar semi-publiek gebied plaatsen.

Woonstraat in mandeligheid uitgeven zorgt voor een geheel eigen sfeer en identiteit.

0

5

10

50 m


BUURT LEEMWIERDE

Aanbevelingen:

Door het woonpad op te heffen en de entrees van de woningen aan de tuinzijde te leggen onstaat een helder entreegebied aan één centraal woonpad tussen fietsstraat en singel. Op de plek van het voormalige woonpad onstaat ruimte voor grotere achtertuinen.

Door de entrees aan de tuinzijde te leggen onstaat een helder entreegebied aan één centraal woonpad tussen fietsstraat en singel.

!

Verlevendig de koppen door bijvoorbeeld alle kopgevels te verbinden door een collectieve haag. Met één centrale poort kunnen de koppen op een eenvoudige manier worden aangepakt en het entreegebied van het woonpad verhelderd.

Door het achterpad dicht te zetten en alleen voor bewoners toegankelijk te maken onstaat een veilig binnengebied dat in mandeligheid kan worden uitgegeven met ruimte voor bijvoorbeeld een boomgaard of speelplek.

49


50


51

BOSRAND NIEUWBOUW LEEMWIERDE Voor de nieuwbouw in de Leemwierde staan 20 appartementen en 21 eengezinswoningen gepland. De locatie ligt op een cruciale plek in de wijk, op het kruispunt van de busbaan, de ringweg en de groenstructuur langs de singel. Samen met de te handhaven school kan de nieuwbouw een gezicht gaan vormen richting de ringweg, de busbaan en de singel.


52


53


54

SFEERGEBIED BOSRAND

+

P

+

0 5 10

100 m


NIEUWBOUW LEEMWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie voor 20 appartementen en 21 eengezinswoningen

Deze buurt grenst aan de singel met hoge beeldregie

Groen gebied met potentie voor spel en ontmoeting

Markant uitzicht over de singel

De locatie ligt op de plek waar je met de bus De Wierden binnenkomt

De locatie grenst aan autoring met hoge beeldregie

55


56

SFEERGEBIED BOSRAND

Nieuwbouw kan door huidige Wierdenaren worden vormgegeven in (collectief) mede-opdrachtgeverschap. Maak hoogteverschillen en een natuurlijke inbedding richting de singel. 0

5

10

50 m


NIEUWBOUW LEEMWIERDE

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenveloppen worden in een later stadium gespecificeerd.

Het programma voor de nieuwbouw betreft 20 appartementen en 21 eengezinswoningen in totaal. De locatie ligt aan openbare ruimtetypen met veel beeldregie (ringweg, busbaan). Dit pleit voor een sterke oriëntatie van de nieuwbouw op deze ruimten. Een mooie locatie om in (collectief) mede-opdrachtgeverschap ontwikkeld te worden.

Voor de nieuwbouw gelden de stijlkenmerken van het sfeergebied Bosrand. Het noordelijke deel van de locatie moet vormgegeven worden als landmark voor de wijk omdat het een entree vormt van De Wierden (fietser/OV-gebruiker). Leg de oriëntatie van de eengezinswoningen richting de busbaan, de ringweg en het westelijk gelegen groen. Bouw met een hoogte verspringend van 2 tot 3 bouwlagen.

P

Realiseer de bebouwing alzijdig en richt deze naar zowel de busbaan als de autoring, met optimaal zicht vanaf de busbaan op de nieuwbouw. Door beide nieuwbouwlocaties aan elkaar te koppelen kan plek worden geboden om op een mooie manier het parkeren op te lossen. Tegelijkertijd kan een specifiek getrapt volume ontstaan met verschillende woningtypologieën en nieuwe tuintypologieën.

Streef naar landschappelijke overgangen tussen openbaar en privé (hagen).

Houdt het openbaar groen direct ten westen van de school en nieuwbouw open, vanwege zicht op en contact met het open landschap vanaf de ringweg (venster naar buiten). Combineer de maaiveldinrichting voor de nieuwbouw met het maken van sport- en spelvoorzieningen in het groen. Deze voorzieningen kunnen zowel worden gebruikt door de school als de buurt. Geef de afscheidingen van de sport- en spelvoorzieningen vorm volgens de kenmerken van het sfeergebied Bosrand: zo veel mogelijk open in het landschap.

57


58


59

BOSRAND BUURT ENCLAVE KEIWIERDE De noordelijke buurt van de Keiwierde onderscheidt zich in de wijk door de relatief nieuwe (koop)woningen en de afwijkende opzet (introvert, met alle woningen rond een hof). Alle achterkanten liggen naar de autoring, wat het continue profiel van de autoring niet versterkt. Het enclavegevoel overheerst, wat de buurtbewoners erg waarderen.


60

SFEERGEBIED BOSRAND

P

!

+

!

0 5 10

100 m


BUURT ENCLAVE KEIWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Busbaan

P

Parkeren in de hof

De buurt grenst aan de autoring met hoge beeldregie

De buurt wordt aan de zijde van de Westerdreef omzoomd door groen

Koopwoningen rond een hof zorgen voor enclavegevoel

61


62

SFEERGEBIED BOSRAND

M

N ROOM

€ BCP

M

GARDEN ROOM Programme:

+ 10 - 15 m2 - children's playing room - terrace - winter garden - reading room - workshop / atelier

Programme:

+ 10 - 15 Suggesties: m2 •

- children's playing room - terrace - winter garden - reading room - workshop / atelier

Het laten begroeien van de schuttingen of van een tuinkamer is een eenvoudige manier om een groene uitstraling naar de autoring te realiseren.

BCP GARDEN ROOM

Programme:

M

0

5

+ 10 - 15 m2

- children's playing room - terrace - winter garden - reading room - workshop / atelier

Door het bouwen in de achtertuin kan een representatieve gevel met entree worden gecreëerd aan de autoring.

10

50 m


BUURT ENCLAVE KEIWIERDE

Aanbevelingen:

!

De achtertuinen die aan de autoring grenzen keren zich momenteel van de straat af. De relatie met de straat kan versterkt worden door mooie groene overgangen te maken. Of er kan collectief naar een oplossing gezocht worden door het stimuleren van bebouwing met uitstraling op de ringweg, bijvoorbeeld een slaapkamer of werkruimte op de begane grond. Door de tuinen richting de ring te openen door middel van een collectieve carport, ontstaan informele entrees aan de autoring, wordt het straatprofiel verlevendigd en is er meer ruimte voor parkeren.

Verbeter de uitstraling van de koppen van woningen die liggen aan de verkeersentree van de buurt, door een aanbouw of door toevoeging van een raam.

63


64


65

BOSRAND BUURT WESTERDREEF Deze buurt met woonpaden aan de Westerdreef maakt onderdeel uit van de groenstructuur langs de dreven in Almere Haven. Dit levert een verrassende en besloten wereld op van afwisselende stukken bos en open grasveldjes. Doordat de bebouwing met zij- en achterkanten tegen het groen ligt, komt deze zone jammergenoeg nog vrij anoniem en sociaal onveilig over. Dat is aanzienlijk verbeterd met het groot onderhoud van 2010/2011, doordat de onderbeplanting grotendeels is weggehaald. Toch is er meer mogelijk om het contact tussen buitenruimte en bebouwing te versterken.


66


67


68

SFEERGEBIED BOSRAND

+

+

0 5 10

100 m


BUURT WESTERDREEF

Bestaande kwaliteiten:

Aan noord- en zuidzijde takt het gebied aan op de autoring

De busbaan deelt het gebied in tweeĂŤn

Buurt wordt gekarakteriseerd door de groene bosrand

Buurt wordt gekarakteriseerd door woonpaden die uitkomen op de groene bosrand

BCC eengezinswoningen met losse berging aan voorzijde

BCD eengezinswoningen met losse berging in achtertuin aan hof

BCH appartementencomplex met berging op begane grond; bezit corporatie

BCP laagbouw met losse berging aan voorzijde; alle woningen in bezit corporatie

69


SFEERGEBIED BOSRAND

70

CP58 m2

+ 29 m2

HUIS PROGRAMMA: - entree - woonkamer - keuken - 2 slaapkamers - badkamer

PROGRAMMA: - eet kamer - keuken - werkkamer - inbouw kasten - veel opbergruimte

M

€ €

opmerking: bestaande berging wordt gesloopt

Suggesties: • • •

slaapkamer 1

woonkamer

wc

wc

badkamer douche

ane grond 1e verdieping

nt 1

slaapkamer 2

woonkamer

keuken

Extra kamer en badkamer uitbreiding ongeveer 20 m2. Levensloopbestendige woning met logeerverdieping. ‘Center Parcs’ woonpad.

1e verdieping variant 2

Door het weghalen van de schuren en het om en om plaatsen van extra kamers met badkamers kunnen de woningen levensloopbestendig worden gemaakt met ruime logeerverdieping. voorgevel

0

5

10

50 m


BUURT WESTERDREEF

Aanbevelingen:

Verlevendig de kopgevels richting straat en Westerdreef. Ook de overgang naar de achtertuinen kan hierin bijdragen door bijvoorbeeld een uitnodigende entree te situeren aan de zijkant.

Door achteromentrees op te nemen in de tuinomheining, wordt het straatbeeld verlevendigd. Dit kan bij alle woonpaden leiden tot een prettiger en sociaal veiliger gevoel. Daarnaast kan door een slimme aanbouw de oriĂŤntatie van de bestaande woningen worden omgedraaid.

Herprofileer de fietsstraat, verbeter de verlichting.

Mogelijkheid tot herinrichten hof, collectieve tuin, speelruimte, etc.

Ruimte voor collectief park / tuinieren.

BCP laagbouw heeft potentie om als geheel te transformeren tot woonenclave met bungalows in het groen. Door het toevoegen van woonprogramma op de begane grond kunnen achterkanten voorkanten worden.

BCH appartementecomplex heeft potentie om als geheel te transformeren tot gezicht van de wijk langs de fietsstraat.

Door voor- en achtertuinafscheidingen hetzelfde uit te voeren (lage groene hagen) wordt het woonpad veiliger en levendiger.

Herprofilering fietsstraat is kans om entrees langs weerszijden te verbeteren: bijvoorbeeld carports bij achtertuinen BCC, grote entrees (voor scootmobiel) in bestaande bergingen BCH.

Groen gebied heeft potentie te functioneren als recreatieve zone in combinatie met wandelpad.

Potentie voor doorgaande wandelroute.

Lage, groene tuinafscheidingen zorgen voor levendige woonpaden.

71


72


73

BOSRAND BUURT FLATS AAN DE SINGEL Deze buurt met drie portiekflats is uniek in De Wierden. De buurt vormt het welkom vanaf de autoring en de Westerdreef. Daarnaast staan de drie flats op een mooie open manier richting de singel. Tussen de flats en de singel ligt ruimte om te gebruiken bij de aanpak van deze flats. Aan de voorkant, aan de autoring, verdienen deze flats meer uitstraling.


74


75


76

SFEERGEBIED BOSRAND

+ P P

!

+

0 5 10

100 m


BUURT FLATS AAN DE SINGEL

Bestaande kwaliteiten:

Buurt grenst aan autoring (met hoge beeldregie) en vormt de entree van de wijk vanaf de Westerdreef

Buurt grenst aan de singel (hoge beeldregie) met mooi uitzicht

P

Buurt wordt gekenmerkt door parkeervelden ten noorden van de appartementencomplexen

BCH drie identieke portieketageflats van 4 lagen hoog met balkons en tuinen op het zuiden

77


78

SFEERGEBIED BOSRAND

BOS

DIJK BOS

M

L

M

M S

M

Voorbeeldscenario 2: inzetten op balkonnen en terrassen naar het water.

Voorbeeldscenario 1: entrees aanpakken en opbouwen.

DORP

DORP DORP

XL

L

M

Door uitbouwen te koppelen aan het maaiveldontwerp (bijvoorbeeld het uitgraven van de singel naar de flats) kan een geheel eigen identiteit worden gerealiseerd op deze mooie plek.

S

0

DORP

5

M

10

50 m

DORP DORP


BUURT FLATS AAN DE SINGEL

Aanbevelingen:

Maak groene, lage tuinovergangen passend bij de Wierden Principes en het sfeergebied Bosrand. Vergroten van tuinen is optioneel.

Benadruk informele tuiningangen, waardoor de relatie met de singel wordt versterkt. Achtertuinen worden representatieve voortuinen.

Doortrekken (kunst)wandelroute versterkt kwaliteit singel.

P

!

Door herinrichting van het maaiveld en door het parkeren te centreren kan er één centrale toegangsroute worden gemaakt voor de drie complexen, waardoor er meer eenheid ontstaat.

De drie gebouwen hebben de potentie om zich als één collectieve enclave te manifesteren, bijvoorbeeld door het plaatsen van een eenduidige groene omheining.

Potentie voor bijzonder gebruik van het groen, bijvoorbeeld collectief tuinieren, speelvoorzieningen, etc.

De drie identieke portieketageflats hebben de potentie te worden omgevormd tot een landmark voor De Wierden, door de ligging aan de entree van de wijk en de mooie orientatie op de zon en de singel. Transformatie vraagt nader onderzoek van de woningtypologieën. Belangrijk aandachtspunt zijn de entrees op de begane grond. Benadruk de voordeuren op maaiveld, maak ruimte voor bijvoorbeeld voortuintjes en sluit de portieken af door een mooie entree toe te voegen. Dit verbetert het gevoel van veiligheid en levert tegelijkertijd een uitstralingsverbetering op. De voordeuren op de begane grond kunnen een kleine uitbouw krijgen, waardoor een grotere entree ontstaat en ook op kleine schaal een uitstralingsverbetering wordt gerealiseerd. Door het toevoegen van programma op het dak kunnen hoogteverschillen worden gemaakt. Zo kunnen de appartementen op de de bovenste woonlaag worden getransformeerd tot maisonettewoningen.

De relatie met de singel kan worden versterkt door het uitbouwen richting de singel. Trapsgewijze uitbouwen zorgen voor een keur aan woningtypes. Het wonen aan het water kan extra worden versterkt door het doortrekken van de singel tot aan de achtergrens van de tuinen. Door veranda’s aan het water wordt het wooncomfort vergroot.

79


80


81

BUURTEN IN SFEERGEBIED DORP


82


83

DORP BUURT LEEMWIERDE Het gedeelte van de Leemwierde, dat valt binnen sfeergebied Wierden Dorp, bestaat uit twee grote gesloten bouwblokken. Deze bouwblokken zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden door een fietsstraat, die dwars door de wijk loopt. In dit gedeelte van de Leemwierde staan eengezinswoningen (2 typen) en een huurcomplex van beneden- en bovenwoningen. Kenmerkend voor de Leemwierde is het contrast tussen de beslotenheid van de fietsstraat en de ruime maat van de omliggende typen buitenruimte (ring, woonstraat en het assenkruis). Daarnaast bevinden zich in de twee bouwblokken grote binnenhoven, die zich lenen voor een bijzonder groene invulling.


84


85


86

SFEERGEBIED DORP

+

+

0 5 10

100 m


BUURT LEEMWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Zicht op de groene laan - onderdeel van het assenkruis

Busbaan

Karakteristiek fietsstraatje

Grote besloten binnenhof

BCV - tweelaags appartementencomplex met gestapelde bergingen aan hofzijde

BCQ - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCR - eengezinswoningen met binnentrap aan achterzijde woning en berging aan hofzijde

87


BCQ 88

S

KITCHEN EXTENSION

SFEERGEBIED DORP

BCQ

80 m2

EXISTING

BCQ

KITCHEN EXTENSION + BATHROOM

PROGRAMME:

M € €

+ 8 m2 - dining room - inside green garden

- window to door in the PROGRAMME: kitchen

woonkamer

+ 16 m2 slaapkamer 2

mk

wc

slaapkamer 1

- dining room - inside green garden - bathroom with the window

woonkamer keuken

wc keuken

mk

slaapkamer 2

slaapkamer 3

- window to door in the kitchen - deleted bathroom wall

slaapkamer 1

woonkamer

douche

slaapkamer 3

wc wc

woonkamer woonkamer

douche

BCQ BCQ

mk

keuken keuken

wc

keuken

mk mk

KITCHEN KITCHEN EXTENSION EXTENSION + BATHROOM + BATHROOM

slaapkamer 3 slaapkamer 3

slaapkamer 1 1 slaapkamer slaapkamer 2 2 slaapkamer

douche douche

Suggesties: Keukenuitbouw ca. 8 m2 • eetkamer • groentekas • veranda Keuken- en badkameruitbouw ca. 16 m2 • grotere keuken • grotere badkamer met ruimte voor apart washok / sauna etc.

MM € €€ €

PROGRAMME: PROGRAMME:

++ 1616 m2 m2

- dining - dining roomroom - inside - inside green green garden garden - bathroom - bathroom with with the window the window

- window - window to door to door in thein the kitchen kitchen - deleted - deleted bathroom bathroom wall wall

Variaties in uitbouwen aan voorzijde verlevendigen het assenkruis en de busbaan.

0

5

10

50 m


BUURT LEEMWIERDE

Aanbevelingen:

Gezinnen hebben behoefte aan een grote woonkeuken of badkamer. Door het aanbouwen van een serre aan de voorzijde van woningtype BCQ kan de keuken eenvoudig worden doorgebroken en vergroot. Wanneer de uitbouw naar boven toe wordt doorgetrokken, kan ook de badkamer worden vergroot. Deze uitbouw aan de voorzijde zorgt voor architectonische variatie en versterkt zo het karakter van het assenkruis en de busbaan.

De ruime, besloten binnenhoven lenen zich goed voor collectief programma, zoals stadstuinieren, een boomgaard of bloementuin. Lage achtertuinafscheidingen, gecombineerd met speelvoorzieningen in de hof voor de kleinsten, kunnen de hofwoningen tot een fijne plek voor gezinnen met kleine kinderen maken. Maar ook het in mandeligheid opdelen van de hof, waardoor de privetuinen groter worden, is een optie.

Door een lage groene tuinafscheiding wordt de groene hof onderdeel van de private tuin.

De blinde kopgevels van de woningen liggen op belangrijke kruispunten van zowel fietsstraat als autoweg. Door het toevoegen van (tuin) programma, zij-entrees en/of ramen kunnen deze koppen worden verlevendigd.

89


DORP 90

SFEERGEBIED DORP

L

Suggesties voor BCV: • • • • • •

0

5

10

Slopen bestaande hellingbaan. Vervangen voor nieuwe hoofdentree aan de laan. Lift toevoegen. Penthouses toevoegen. Collectief dakterras met uitzicht over de laan en lekker in de zon. Achterentrees vanaf de laan van woningen op begane formaliseren.

Nieuwe entree met uitstraling naar de groene laan heft achterkantsituatie op. Door toevoeging van penthouses kan dit complex op een simpele manier extra opgewaardeerd worden. 50 m


BUURT LEEMWIERDE

Aanbevelingen:

Door de achterdeuren van het BCV complex tot informele voordeuren te bestempelen en deze entreezone mee te nemen in de tuininrichting wordt de levendigheid van de laan en straat vergroot. Streef naar identieke lage tuinafscherming in de vorm van een haag of hekwerk.

Het appartementencomplex heeft door zijn ligging en grootte een potentiĂŤle landmark-waarde. Door de hellingbaan te slopen en te vervangen door een centrale hoofdentree voor het gebouw, met de ingang aan de laan, wordt de relatie met de laan versterkt en de momenteel onduidelijke voorkant-achterkant situtatie opgelost. In combinatie met een centrale lift en opbouwen kan meer woonprogramma worden gecreĂŤerd op het dak, met hoogteaccenten naar de laan.

91


92


93

DORP BUURT KEIWIERDE De Keiwierde is de noordoostelijke buurt in Wierden Dorp. De buurt wordt aan de westkant en zuidkant omsloten door de busbaan en heeft daardoor een wat introvert karakter. Door de hoek waar de buurt zich naar het hart opent te bestempelen als nieuwbouwlocatie, wordt de relatie met het centrumgebied van De Wierden versterkt.

De buurt is verder opgebouwd uit twee bouwblokken met een binnentuin en twee stroken eengezinswoningen. Tussen de bouwblokken ligt een autovrij deel van de fietsstraat. De stroken eengezinswoningen scheiden de woonstraat en de busbaan. De aansluiting van de woningen op de busbaan wordt bepaald door een aarden wal met beplanting en bomen, vanuit de behoefte van bewoners aan privacy. Het parkeren is in de buurt georganiseerd in parkeerclusters aan de woonstraat.


94


95


96

SFEERGEBIED DORP

+

!

P

!

0 5 10

100 m


BUURT KEIWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Busbaan

Grote besloten binnenhof

BCU - eengezinswoningen, twee verdiepingen plus een kap, berging aan voorzijde en achtertuin grenzend aan busbaan

BCQ - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCR - eengezinswoningen met binnentrap aan achterzijde woning en berging aan hofzijde

97


SFEERGEBIED DORP

98

BCR

EXISTING

BCR

84m2

CAR PORCH

M €

Programme:

+ 35 m2 - car porch

slaapkamer 3 keuken

douche

woonkamer slaapkamer 1

keuken

slaapkamer 2

BCR

mk wc woonkamer

woonkamer

wc

mk

keuken

mk wc

CAR PORCH

Suggesties: • • • •

Binnenhof variant 5 toepassen in collectieve vorm met het gehele hof. Toevoegen carports. Eventueel in combinatie met nieuwe grotere schuren. Garages op de hoeken vervangen voor woonprogramma of voor werkruimte voor ZZP-ers uit de buurt. Programme:

M

+ 35 m2

- car porch

Binnenhoven in het dorp kunnen op verschillende manieren worden geprogrammeerd (zie Wierden Stijlboek hoofdstuk Openbare Ruimte - binnenhoven) 0

5

10

50 m


BUURT KEIWIERDE

Aanbevelingen:

Doortrekken van het fietsstraatprofiel zorgt voor een levendiger straatbeeld en werkt als verbindend element tussen de Keiwierde en de Leemwierde. Verbeter de blinde kopgevels door het toevoegen van zijentrees, ramen of een uitbouw. Onderzoek de mogelijkheden om de garageboxen op de hoeken te vervangen voor kleinschalige bedrijfsruimten of woningen (bijvoorbeeld mogelijk door garageboxen en/of carports in de binnenhof te realiseren).

Doortrekken van de autoring zorgt voor een betere verbinding van

!

de Keiwierde met de rest van de wijk. Door bij de inrichting van de kruispunten de autoring optisch te laten prevaleren boven de busbaan, wordt één continue route gecreëerd. De autoring wordt hiermee ‘afgemaakt’ en vormt een verbindend element voor de gehele Wierden.

P

De binnenhof biedt mogelijkheden voor collectief programma. Deze hof zou zich goed lenen voor private parkeerplaatsen met carport op eigen terrein.

De binnenhof biedt mogelijkheden voor collectief programma. Deze hof zou zich goed lenen voor kinderspeelvoorzieningen voor de kleinsten, gecombineerd met een geleidelijke overgang tussen de private tuinen en de collectieve hof.

Creëer bij de eengezinswoningen BCU meer zicht vanuit de woningen richting de woonstraat. Verplaats de bergingen bijvoorbeeld naar de achtertuin in combinatie met een achterpad parallel aan de busbaan.

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenvelop wordt in een later stadium gespecificeerd.

Deze nieuwbouwlocatie vormt een belangrijk oriënterend en verbindend punt tussen de Keiwierde en het hart van De Wierden. Aandachtspunt is de maaiveldinrichting, met de nadruk op de voetgangersverbinding over de busbaan.

99


100


101

DORP BUURT KORNWIERDE Net als de Leemwierde bestaat het deel van de Kornwierde binnen Wierden Dorp uit twee gesloten bouwblokken, met groene binnenhoven. De twee bouwblokken worden ruimtelijk van elkaar gescheiden door de fietsstraat, die door de wijk loopt. Ruimtelijk wordt deze buurt begrensd door de singel, de laan richting het toekomstige De Laren, een gedeelte van de ring en het hart van De Wierden. Langs of aan deze verkeersruimten is al het parkeren georganiseerd waardoor de fietsstraat autovrij is gebleven. De buurt bevat eengezinswoningen (3 types) en een appartementencomplex. Kenmerkend is dat een gedeelte van de binnenhoven is uitgegeven aan bewoners. Verder is opvallend dat de bebouwing in deze blokken weinig reageert op de verschillende kwaliteiten in de omgeving, zoals de singel en de laan.


102


103


104

SFEERGEBIED DORP

+ P

+

P

!

+

0 5 10

100 m


BUURT KORNWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt ligt aan singel met hoge beeldregie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Zicht op de groene laan van De Wierden naar de Laren met hoge beeldregie

Karakteristiek fietsstraatje

Hof

P

Parkeervoorzieningen

Door bewoners onderhouden plantsoen

BCJ - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCB - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCD - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCE- vierlaags woongebouw met appartementen en maisonettewoningen

105


SFEERGEBIED DORP

106

BCQ

EXISTING

BCQ

80 m2

KITCHEN DOOR

XS €

PROGRAMME:

< 2 m2 - kitchen door towards the front garden -window to door in the kitchen slaapkamer 2

slaapkamer 1 woonkamer

woonkamer

wc keuken

mk slaapkamer 3 douche

wc

mk

keuken

BCQ

keuken woonkamer

wc mk

KITCHEN DOOR

Suggesties: •

Plaatsen van een pui met openslaande deuren om het dorpse contact met de straat te versterken. De voordeur kan uitgevoerd als ‘boeren’ deur: een deur met een onder- en boven gedeelte. Opbouwen in de fietstraat altijd minimaal 2 meter achter de gevel laten beginnen om zonlicht in de fietsstraat te garanderen. Uitbouwen in de achtertuin combineren met programma in de gemeenschappelijke binnentuin.

XS

PROGRAMME:

10

< 2 m2

5

- kitchen door towards the front garden

-window to door in the kitchen

0

50 m


BUURT KORNWIERDE

Aanbevelingen:

Transformeer blinde hoeken door het toevoegen van bouwprogramma, ramen en/of entrees.

!

Het knooppunt fietsstraat - autoring is een belangrijk ruimtelijk element. Bij herprofilering dienen de blinde kopgevels en het parkeren te worden meegenomen.

Een deel van de binnenhoven is al uitgegeven aan bewoners. Voor de resterende binnenhoven is door de overzichtelijke schaal meer kwaliteit ontstaan, die uitnodigt tot collectief gebruik. Samen met bewoners kan worden nagedacht over andere vormen van (collectief) gebruik, zoals een tuin, boomgaard of speelplek voor de buurt.

In de fietsstraat kan het dorpse karakter worden versterkt door openslaande tuindeuren te plaatsen in de voorgevel. Op deze manier wordt een verbinding gelegd tussen de keuken en de voortuin of de woonkamer en de voortuin. Het zitten in de voortuin wordt zo in de woonbeleving opgenomen.

107


108

SFEERGEBIED DORP

DORP

stap 1

stap 2

Suggesties: • • •

0

5

10

Vervangen bergingen door nieuwe entree met lift. Bergingen in de diepe achtertuinen terugbouwen. Woonprogramma toevoegen om hoek naar het nieuwe hart te accentueren vanaf de busbaan en de laan.

50 m


BUURT KORNWIERDE

Aanbevelingen:

Dit woongebouw heeft - door de centrale ligging aan het hart van De Wierden en de groene laan richting het toekomstige De Laren en door de hoogte van vier verdiepingen - een potentiĂŤle landmarkfunctie voor de wijk. Benadruk entrees op de begane grond, door bijvoorbeeld toevoegen grote deuren in bergingen / verwijderen bergingen, en vergroot de centrale entree aan de laan. Door toevoegen van programma op de kop van het gebouw wordt het scharnierpunt tussen de hoogbouw langs het assenkruis vervolmaakt en het hart van De Wierden benadrukt. De huidige bergingen kunnen worden gesloopt en teruggeplaatst in de lange diepe tuinen achter het blok. Hierdoor wordt de hele hoek vrijgemaakt voor een markante entree met woningprogramma.

109


110


111

DORP BUURT OLDEWIERDE De Oldewierde bestaat eveneens uit twee gesloten bouwblokken met binnenhoven. De bouwblokken zijn ruimtelijk van elkaar gescheiden door de fietsstraat, die ook door de Kornwierde loopt. Deze buurt bevat 3 typen eengezinswoningen en ĂŠĂŠn appartementencomplex. Verder is deze buurt vergelijkbaar met de Kornwierde. Er is sprake van gedeeltelijke tuinvergroting, waardoor de binnenhoven kleiner zijn geworden. De buurt ligt ingeklemd tussen de singel, de busbaan, het hart van De Wierden en een woon/parkeerstraat. Ondanks de verschillende kwaliteiten in de omgeving is er weinig wisselwerking tussen de woonbeleving en de openbare ruimte. Door slimme uitbouwen kan een koppeling worden gemaakt met het wonen en de kwaliteiten van de openbare ruimte.


112


113


114

SFEERGEBIED DORP

!

+

0 5 10

100 m


BUURT OLDEWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt ligt aan singel met hoge beeldregie

Karakteristiek fietsstraatje

Leemwierde 236: Stijlboekhuis, weggeefwinkel â&#x20AC;&#x2DC;Mooi Cadeauâ&#x20AC;&#x2122;

BCJ - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCB - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCD - eengezinswoningen met berging aan hofzijde

BCE- vierlaags woongebouw met appartementen en maisonettewoningen

115


BCD

ROOF ROOM + TERRACE

+ 65 m2 - master bedroom - atelier - reading room - terrace / green house

reading room

built-in library woonkamer

woonkamer

slaapkamer 3

wk

- deleted part of the roof for the staircase

badkamer

wk

wk

keuken

wc

reading room slaapkamer 1

keuken

+ 65 m2

slaapkamer 3 built-in library

slaapkamer 4

- deleted part of the roof for the staircase

slaapkamer 3

slaapkamer 4

BCD

slaapkamer 2

woonkamer

wk

ROOF ROOM + TERRACE

wc

slaapkamer 1

badkamer

badkamer

wk slaapkamer 2

woonkamer

PROGRAMME:

- master bedroom - atelier - reading room - terrace / green house

wc

slaapkamer 4

wk

slaapkamer 2

BCD

slaapkamer 1

keuken

L € € €

PROGRAMME:

SFEERGEBIED DORP

116

keuken

wk

wc

wk

ROOF ROOM + TERRACE

slaapkamer 1

badkamer

slaapkamer 2

reading room

built-in library

slaapkamer 3

slaapkamer 4

built-in library

PROGRAMME:

L € € €

PROGRAMME:

L € € €

10

+ 65 m2

5

+ 65 m2

- deleted part of the roof for the staircase

0

- master bedroom - atelier - reading room - terrace / green house

Opbouwen getrapt met terras aan de singelkant in te richten als woonkamer of masterbedroom met uitzicht op de singel. Veranda aan voorzijde om het wonen aan de singel te benadrukken. Veranda kan open zijn naar de straat of als uitbouw de woonkamer en de entree vergroten. - master bedroom - atelier - reading room - terrace / green house

- deleted part of the roof for the staircase

reading room

Suggesties:

50 m


BUURT OLDEWIERDE

Aanbevelingen:

Beide woongebouwen hebben door de hoogte en ligging aan het hart en de busbaan de potentie om een landmarkfunctie voor de wijk te vervullen. Door de laan te continueren langs de busbaan kan een groene promenade worden gecreëerd die West en Oost met elkaar verbindt. Benadruk entrees op de begane grond, door bijvoorbeeld toevoegen grote deuren in bergingen / verwijderen bergingen, en vergroot de centrale entree aan de laan.

Door nieuwbouw met bestaande bouw te combineren kunnen de blinde kopgevels en hoeken worden verlevendigd en kan het blok worden afgemaakt.

Doortrekken van de autoring zorgt voor een betere verbinding van

!

de Keiwierde met de rest van de wijk. Door bij de inrichting van de kruispunten de autoring optisch te laten prevaleren boven de busbaan, wordt één continue route gecreëerd. De autoring wordt hiermee ‘afgemaakt’ en vormt een verbindend element voor de gehele Wierden.

!

Het knooppunt fietsstraat - autoring is een belangrijk ruimtelijk element. Bij herprofilering dienen de blinde kopgevels en het parkeren te worden meegenomen.

Transformeer blinde hoeken door het toevoegen van bouwprogramma, ramen en/of entrees.

Een deel van de binnenhoven is al uitgegeven aan bewoners. Voor de resterende binnenhoven is door de overzichtelijke schaal meer kwaliteit ontstaan, die uitnodigt tot collectief gebruik. Samen met bewoners kan worden nagedacht over andere vormen van (collectief) gebruik, zoals een tuin, boomgaard of speelplek voor de buurt.

117


118


119

DORP BUURT KIMWIERDE De Kimwierde maakt ruimtelijk deel uit van de zuidelijke zone aan de dijk. Toch hoort deze buurt bij Wierden Dorp, vanwege de belangrijke uitrstraling die het heeft op het hart van De Wierden en de singel. De Kimwierde is opgebouwd uit twee min of meer gesloten bouwblokken, met binnenhoven. De buurt bevat twee typen eengezinswoningen en twee blokken portiekflats.

De buurt ligt op een cruciale en beeldbepalende plek in de wijk vanwege de ligging aan het plantsoen richting de dijk, de ringweg, het assenkruis en de singel. Hierdoor worden hoge eisen gesteld aan de uitstraling en regelgeving van de bebouwing in deze buurt. Met name de portiekflats verdienen extra aandacht.


120


121


SFEERGEBIED DORP

122

+

P

!

! P

+

0 5 10

100 m


BUURT KIMWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Buurt ligt aan singel met hoge beeldregie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Zicht op plantsoen en singel centraal in de wijk richting het hart van De Wierden

Portiekflats - portieketageflats van 5 verdiepingen met balkons en tuinen op het zuiden

Y02 - eengezinswoningen met separate berging op kop van de straat

Y01 - eengezinswoningen met separate berging op kop van de straat

123


Y01

EXISTING

Y01

91 m2

SECOND FLOOR

mk

wc

woonkamer

keuken

SFEERGEBIED DORP

reading space

PROGRAMME:

slaapkamer 3

slaapkamer 1

+ 46 m2 - cinema room / leasure room - additional bedrooms - guest floor - atelier - deleted part of the roof for the staircase

built-in library

reading space

slaapkamer 1

slaapkamer 2

slaapkamer 2

SECOND FLOOR

douche

slaapkamer 1

XL € € €

Y01

124

slaapkamer 4

woonkamer woonkamer slaapkamer 3

douche

built-in library

wc

slaapkamer 4

atelier

mk keuken

slaapkamer 3 douche

mk keuken wc

slaapkamer 2

douche

douche

wc

mk

woonkamer

keuken

Y01

atelier reading space slaapkamer 1

slaapkamer 2 built-in library

XL € € €

PROGRAMME:

XL € € €

+ 46 m2

10

Een grotere woning kan in deze buurt het best gerealiseerd worden door een opbouw over de gehele woning. Voorzone creëeren bij de eengezinswoningen in deze buurt. Mogelijkheid om openbare ruimte in gezamenlijk overleg in te richten als mooie plek voor de buurt.

- cinema room / leasure room - additional bedrooms - guest floor - atelier

- deleted part of the roof for the staircase

5

PROGRAMME:

+ 46 m2

atelier

- cinema room / leasure room - additional bedrooms - guest floor - atelier

- deleted part of the roof for the staircase slaapkamer 4

slaapkamer 3

douche

0

SECOND FLOOR

douche

Suggesties:

50 m


BUURT KIMWIERDE

Aanbevelingen:

Plantsoen heeft potentieel om de centrale groene ontmoetingsplek, de ‘paleistuin’, van De Wierden te worden.

Met uitbouwen kunnen de dode hoeken worden verlevendigd en kan het blok worden afgemaakt.

Benadruk informele tuiningangen waardoor de relatie met de straat en de dijk wordt versterkt.

Maak lage tuinovergangen passend bij de stijlprincipes van het sfeergebied Dorp.

!

Ruimte voor een ‘voorzone’ van 60 - 100 cm privébestrating voor het

P

Grote

huis, voor beplanting en/of de vuilcontainers.

parkeergebieden

kunnen

worden

veraangenaamd

door

toevoeging groene hagen en/of beplanting.

Binnenhoven bieden ruimte voor programma. Door de bergingen op de hoeken te slopen en deze in de binnenhoven terug te bouwen, ontstaat er ruimte op de koppen en krijgen bewoners een berging in de achtertuin. Samen met bewoners kan worden nagedacht over vormen van (collectief) gebruik van de binnentuin, zoals een tuin, boomgaard of tuinvergroting.

125


DORP DIJK

DIJK SFEERGEBIED DORP

126

DORP

DORP

XL

L

M

L

M

S

M

DORP DORP

DORP DORP

L

DORP

Suggesties: S

L

S

M

M

L

• S

M

M

XL

S

Oriëntatie portiekflats omdraaien richting autoring waardoor binnenhof daadwerkelijk een gesloten hof kan worden. Portieken afsluiten met mooie nieuwe entrees. Overgangen aan de autoring formaliseren en als voorkanten inrichten. Uitstralingsverbetering door toevoegen programma op alle schaalniveaus.

S

DORP

XL

S M

0

5

10

50 m


BUURT KIMWIERDE

Aanbevelingen:

Beide portieketageflats hebben de potentie te worden omgevormd tot een landmark voor De Wierden, door de ligging naar zowel het dijk als het hart van de Wierden, de mooie orientatie op de zon en de singel. Transformatie vraagt nader onderzoek van de woningtypologieĂŤn. Belangrijk aandachtspunt is de oriĂŤntatie van de entrees. Indien de entrees aan de dijkzijde worden gelegd, ontstaat er een heldere organisatie van het blok en worden de binnenhoven beslotener en intiemer. Dit wordt verder versterkt als er bouwprogramma wordt toegevoegd op de plaats van de bergingen en de bergingen worden verplaatst naar de binnenzijde van het blok. Streef naar veel voordeuren op maaiveld, maak ruimte voor bijvoorbeeld voortuintjes en benadruk de portiekentrees.

Versterk de landmarkfunctie met eigenzinnige toevoegingen op het dak, bijvoorbeeld door het transformeren van de appartementen op de bovenste woonlaag tot maisonettewoningen.

Door nieuwbouw met bestaande bouw te combineren kunnen de dode hoeken van de portiekflats worden verlevendigd en kan het blok worden afgemaakt.

Benadruk informele tuiningangen, waardoor de relatie met de straat en de dijk wordt versterkt.

127


128


129

DORP NIEUWBOUW HART VAN DE WIERDEN Het hart van De Wierden moet, op de schaal van de wijk, weer het attractieve centrale punt worden waar men graag komt. Een herkenbare plek in de wijk, die toegankelijk is vanuit alle delen.

De nieuwbouw in het hart van De Wierden omvat 9 eengezinswoningen en 67 appartementen in meerdere complexen. De uitwerking van de exacte bouwenveloppen komt in een later stadium tot stand bij concrete planvorming voor deze plek. Vanuit de hoofdstructuur van de wijk en de ambitie om op deze locatie een ontmoetingsplek voor de wijk te behouden worden hier enkele kaders voor de nieuwbouw beschreven. De locatie ligt op de overgang tussen de laan richting De Laren (in het noorden) en de voetgangers / fietsroute richting de dijk. De nieuwbouw moet zich zodanig in de bestaande morfologie voegen dat duidelijkheid ontstaat over voor- / achterkanten en het openbaar- en privĂŠgebied. Het is voor de hand liggend om de achter- en zijkanten van de woonblokken zoveel mogelijk af te maken door nieuwbouw op de koppen of hoekpunten van deze blokken te realiseren. De nieuwbouw kan ook een aantal kleinschalige stedelijke voorzieningen gaan bevatten. Hier moet op worden ingespeeld door de begane grond verdiepingen hoger uit te voeren.


130


131


132

SFEERGEBIED DORP

! P

+

0 5 10

100 m


NIEUWBOUW HART VAN DE WIERDEN

Bestaande kwaliteiten:

Deze buurt omvat meerdere nieuwbouwlocaties voor in totaal 9 eengezinswoningen en 67 appartementen

Busbaan

Doorkijk naar de dijk

Buurt ligt aan singel met hoge beeldregie

Hart van De Wierden

133


134

SFEERGEBIED DORP

Suggesties: â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

0

5

10

Door eigenzinnig kleurgebruik in de nieuwbouw kan een duidelijk statement gemaakt worden met het hart van sfeergebied Dorp. Bij nieuwbouw in het hart kunnen collectieven worden betrokken die nu al in de wijk wonen.

50 m


NIEUWBOUW HART VAN DE WIERDEN

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenveloppen worden in een later stadium gespecificeerd

Het programma voor de nieuwbouw betreft 67 appartementen en 9 eengezinswoningen. Hiervoor gelden de stijlkenmerken van het sfeergebied Dorp. De nieuwbouw staat in het hart van De Wierden en heeft daarmee een landmarkfunctie voor de wijk. Door een zorgvuldige plaatsing van de nieuwbouw kan het hart als een centraal plein gaan functioneren en worden de bestaande blinde kopgevels opgeheven en de blokken afgemaakt. Zo is er meer oriëntatie en uitstraling van de bebouwing naar het hart van De Wierden. Belangrijk is een vanzelfsprekende overgang tussen de nieuwbouw en de bestaande bebouwing. De nieuwbouw moet een natuurlijke begeleiding vormen van de route tussen de dijk en de groene laan richting De Laren.

!

P

Geef de nieuwbouw een alzijdige oriëntatie (geen blinde gevels op de begane grond) met open uitstraling naar de openbare ruimte. Creëer zoveel mogelijk autovrije verblijfsruimte door de woonstraten met het parkeren los te koppelen van het wandelgebied: kies voor een centrale wandellaan met aan de flanken de woonstraatjes met parkeren.

Eén van de karakteristieke fietsstraten doorkruist de locatie. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij de maaiveldinrichting. Continueer de bestaande fietsstraat en realiseer een herkenbaar en zoveel mogelijk vrijliggend fietspadennetwerk door het hart van de wijk, waardoor deze plek vanuit alle delen goed toegankelijk is.

135


136

SFEERGEBIED DORP

Suggesties: â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

0

5

10

Bij het herontwikkelen van het hart van De Wierden moet goed nagedacht worden over het sociale programma. Maak hoge begane grond verdiepingen zodat zowel woonprogramma als economisch en sociaal programma kan worden gehuisvest.

50 m


NIEUWBOUW HART VAN DE WIERDEN

Aanbevelingen programma:

Bij het herontwikkelen van het hart van de Wierden moet goed nagedacht worden over het sociale programma. Te denken valt aan het buurtatelier, een permanente locatie voor de weggeefwinkel, een buurtwinkel die alle groente en fruit uit de gezamenlijke binnentuinen verkoopt. En buurtvoorzieningen zoals een kapper, een snackbar of een fitnessschool voor ouderen. Om flexibel te zijn in de toekomst dient de begane grond hoog te worden uitgevoerd (minimaal 3,5 meter)

Bij de maaiveldinrichting moet het versterken van het assenkruis en de connectie met de singel grote aandacht krijgen. Maak ontmoetingsplekken richting de singel.

Het hart dient ook tijdens de transformatie zorgvuldig geprogrammeerd te worden. Tijdelijke interventies en initiatieven kunnen helpen het juiste programma te vinden als alternatief voor de supermarkt die nu een belangrijke functie heeft. Zolang de supermarkt niet verplaatst wordt, moet deze een representatieve uitstraling hebben.

137


138


139

BUURTEN IN SFEERGEBIED DIJK


140


141

DIJK BUURT KIMWIERDE Deze buurt wordt gekenmerkt door de halfopen hoven die zich naar de dijk richten en het plantsoen dat de entree van De Wierden vanaf de dijk markeert. Deze entreefuctie zal worden versterkt door nieuwbouw aan de Oostzijde van het plantsoen. De nieuwbouw zal 36 appartementen bevatten in 8 lagen. De unieke locatie stelt hoge eisen aan de vormgeving en uitstraling van het gebouw. Uitgangspunt is dat het gebouw zich als landmark in zijn omgeving manifesteert, door een alzijdige oriĂŤntatie en een goed contact van het gebouw met het park. Vooral de relatie tussen de plint en de langzaam naar de dijk oplopende wandelroute is van belang. Het parkeren mag daarom geen dichte plint opleveren, maar dient in harmonie met het gebouw en het park te worden ontworpen.


142


143


SFEERGEBIED DIJK

144

+ + ! ! ! P

+

0 5 10

100 m


BUURT KIMWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie voor 36 woningen

Deze buurt grenst aan de dijk met hoge beeldregie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Buurt grenst aan de singel met hoge beeldregie

Markant uitzicht: over de dijk en naar het hart van de Wierden

YO2 - eengezinswoningen met aparte berging op straathoeken

YO1 - eengezinswoningen loodrecht op de dijk met aparte berging op straathoeken

Appartementencomplexen aan de dijk van vier lagen hoog

BCH - portieketageflats van 4 lagen hoog met balkons en tuinen op het zuidwesten

145


146

01

SFEERGEBIED DIJK

XS

BACK FENCE

PROGRAMME:

< 2 m2 - back fence

woonkamer

mk

keuken wc

Suggesties: •

0

5

10

Door collectief de woonstraat in te richten als ‘stedelijk interieur’ gaat de hele straat als het ware bij de voortuin horen. Ook de overgang naar de hof kan collectief worden aangepakt voor een mooie aanblik vanaf de dijk. Optoppingen liggen iets terug van de straat voor voldoende lichtinval.

50 m


BUURT KIMWIERDE

Aanbevelingen:

De woningen aan de dijk vervullen door hun ligging en bouwhoogte van 4 lagen een landmarkfunctie van De Wierden naar de dijk. Deze hoogteaccenten kunnen worden versterkt door het optoppen van de gebouwen. Denk aan een collectief dakterras met uitzicht over de dijk voor alle bewoners.

Maak lage tuinovergangen passend bij de stijlprincipes van het sfeergebied Dijk, die zorgen voor een levendigere hof of straat.

Benadruk opgang van woonpad naar dijk door continu profiel, straatmeubilair, vaste beplanting of verlichting en een trap naar de dijk.

!

Ruimte voor een ‘voorzone’ van 60 - 100 cm privébestrating voor het huis, voor beplanting en/of de vuilcontainers.

Schenk specifiek aandacht aan de hoeken en garageboxen op hoekpunten van de woonblokken door toevoegen raampartijen in hoekgevels of transformatie garageboxen tot woningen (bijvoorbeeld door garageboxen in binnenhof te positioneren).

De halfopen binnenhoven staan in directe verbinding met de dijk. Houd de inrichting daarom groen en toegankelijk met kinderspeelvoorzieningen of een collectieve bloemen- of groentetuin.

Doortrekken (kunst)wandelroute versterkt kwaliteit singel, waaraan ruimte is voor programma zoals een vlonder met visplek.

Samen met bewoners kan worden nagedacht over andere vormen van (collectief) gebruik, zoals een moestuin, boomgaard of tuinvergroting.

147


SFEERGEBIED DIJK

148

JK

DIJK

Suggestie:

M â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

Door het maken van een kleine gebouwde border of andere bestrating in een strip langs de voorgevel, worden de entrees meer benadrukt. Door nieuwe entrees wordt de straat verlevendigd en de begane grond woningen krijgen tegelijkertijd meer privacy.

RP

DORP

L

M

M

0

5

10

50 m


BUURT KIMWIERDE

Aanbevelingen:

De portiekflat van Ymere in deze buurt staat heel dicht op de autoring en de singel, twee voor de wijk bijzondere ruimtelijke structuren. Transformatie van deze flat vraagt nader onderzoek van de woningtypologiën. De gevel aan de autoring heeft een harde afstandelijke uitstraling en staat direct op het voetpad (hetzelfde geldt voor een identieke flat in de volgende buurt). Voor beide flats stellen we voor dat de portieken worden afgesloten en dat een overgangszone wordt gecreëerd naar de voordeuren van de woningen op de begane grond. Met kleine tuinen, waardoor men in de woningen meer privacy ervaart. Hiervoor zou het profiel van het voetpad en de autoring enigzins moeten worden aangepast: direct naast de autoring een heg met voetpad en een groene overgang naar de nieuwe voorzone van de flat. De grotere entrees naar de portieken sluiten ook aan op het voetpad. De nieuwe entrees creëren veiligheid en breken de harde gevel. Er ontstaat meer reliëf wat goed past bij de Wierden Stijl.

Versterk de landmarkfunctie met eigenzinnige toevoegingen op het dak, bijvoorbeeld door het transformeren van de appartementen op de bovenste woonlaag tot maisonettewoningen.

149


150

SFEERGEBIED DIJK

0

5

10

50 m


BUURT KIMWIERDE

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenvelop wordt in een later stadium gespecificeerd.

Het programma voor de nieuwbouw betreft 36 appartementen in 8 lagen. Hiervoor gelden de stijlprincipes van het sfeergebied Dijk. De nieuwbouw heeft een landmarkfunctie voor heel De Wierden en is zichtbaar voor zowel het auto-, fiets-, en voetgangersverkeer vanaf de dijk en vanuit het hart van de Wierden. Voer het gebouw slank en solitair uit met een alzijdige uitstraling en oriĂŤntatie. De plint is open en representatief gericht op de centraal door het plantsoen lopende wandelroute. De architectuur is hoogwaardig en eigenzinnig waardoor het woongebouw zich als landmark voor de wijk aan de dijk manifesteert.

Geef de nieuwbouw een alzijdige orientatie (geen dichte gevels op de

!

begane grond). Plaats het gebouw op een natuurlijke manier in het landschap, zonder omheining. Door landschap en gebouwontwerp te integreren kan een spannend spel met het dijklichaam worden gespeeld wat mogelijkheden biedt voor parkeeroplossingen en sporten spelvoorzieningen, zoals een uitkijkheuvel en speelplek in het open oostelijke deel van het plantsoen. Maak het plantsoen Kimwierde onderdeel van het buitendijkse recreatiegebied (Strandpark Almere Haven) door samenhang in inrichting en door de directe verbinding. De centrale as wordt benadrukt door de langzaam oplopende wandelroute richting de dijk.

P

Het parkeren is onderdeel van het gebouw.

De groene opgang naar de dijk biedt ruimte voor spannende landschapskunst, die een natuurlijke verbinding maakt tussen De Wierden en de dijk. Hierin kunnen ook speelvoorzieningen voor volwassen worden opgenomen, om te klimmen, te klauteren en uit te waaien.

151


152


153

DIJK BUURT ZANDWIERDE In dit deel van de Zandwierde is de invloed van zowel sfeergebied Dijk als Dorp voelbaar. Ook hier openen twee grote hoven zich naar de dijk. De lange strook eengezinswoningen aan de dijk vormt de schakel tussen het Gooimeer en de singel, wat ruimte biedt voor meer architectonische profilering aan beide zijden. De nieuwbouw in de Zandwierde (12 appartementen, 3 lagen) vervangt de bestaande gymzaal in het plantsoen. Deze ligging, aan het plantsoen en de singel, geeft de locatie veel kwaliteit. Door de solitaire positie van het gebouw ontstaat de mogelijkheid voor een eigenzinnige vormgeving, die zich onderscheidt ten opzichte van de omgeving. De landschappelijke omgeving pleit voor een zachte overgang tussen het gebouw en omgeving, bijvoorbeeld door in hoogte oplopende terrassen.


154


155


SFEERGEBIED DIJK

156

+

+

! P

! !

+

!

0 5 10

100 m


BUURT ZANDWIERDE

Bestaande kwaliteiten:

Nieuwbouwlocatie voor 12 woningen

De buurt grenst aan de dijk met hoge beeldregie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Buurt grenst aan de singel met hoge beeldregie

Markant uitzicht over de singel

YO2 - eengezinswoningen met aparte berging op straathoeken

YO1 - eengezinswoningen haaks op de dijk met aparte berging op straathoeken

YO3 - eengezinswoningen langs de dijk

Appartementencomplexen aan de dijk van vier lagen hoog

BCH - portieketageflats van 4 lagen hoog met balkons en tuinen op het zuidwesten

157


158

SFEERGEBIED DIJK

100 m2

BCJ

EXISTING

BCJ

ONE STORY HOUSE

L

Programme:

+ 63 m2 - children's playing room - living room

wk

wc

slaapkamer 3

wk

slaapkamer 2 douche

woonkamer

woonkamer

wk

wk

wc keuken

wc

wc

ONE STORY HOUSE

woonkamer

keuken

wk

keuken

BCJ

woonkamer

keuken

slaapkamer 1

woonkamer

wc keuken

Suggestie:

Programme:

L

+ 63 m2

- children's playing room - living room

Dijkwoning in de achtertuin om te verhuren in het zomerseizoen, of als familiewoning waarbij ouders en kinderen samenwonen maar toch apart. De tweede woning heeft een eigen representatieve entree aan de dijk.

0

5

10

50 m


BUURT ZANDWIERDE

Aanbevelingen:

De woningen aan de dijk vervullen door hun ligging en bouwhoogte van 4 lagen een landmarkfunctie van De Wierden naar de dijk. Deze hoogteaccenten kunnen worden versterkt door het optoppen van de gebouwen. Denk aan een collectief dakterras met uitzicht over de dijk voor alle bewoners.

Maak lage tuinovergangen passend bij de stijlprincipes van het sfeergebied Dijk, die zorgen voor een levendigere hof of straat.

Benadruk opgang van woonstraat naar dijk door continu profiel, straatmeubilair, vaste beplanting of verlichting en een trap naar de dijk.

!

Ruimte voor een ‘voorzone’ van 60 - 100 cm privébestrating voor het huis, voor beplanting en/of de vuilcontainers.

Transformeer blinde hoeken door het toevoegen van bouwprogramma, ramen en/of entrees.

De halfopen binnenhoven staan in directe verbinding met de dijk. Houd de inrichting daarom groen en toegankelijk met kinderspeelvoorzieningen of een collectieve bloemen- of groentetuin

Een idee is om de tuinen van de dijkwoningen tot over het voetpad de dijk op te laten lopen. Zo onstaat een informele dijkroute: Het doorgaande voetpad wordt onderdeel van de tuinen en de dijk wordt verlevendigd

Doortrekken (kunst)wandelroute versterkt kwaliteit singel, waaraan ruimte is voor programma zoals speelvoorzieningen.

Ruimte voor een groot speelveld. Dit garandeert bovendien behoud van uitzicht op de singel voor de omringende woningen.

Deze flat van Ymere vernieuwen zoals beschreven in de vorige buurt. Toevoegen entrees, voorzone en creëren hoogteverschillen door toevoeging penthouses (zie voor uitgebreide beschrijving vorige buurt).

Samen met bewoners kan worden nagedacht over andere vormen van (collectief) gebruik, zoals een moestuin, boomgaard of tuinvergroting.

159


160

SFEERGEBIED DIJK

Suggestie: Getrapte volumes spiegelen zich in verschillende hoogten aan de woonstraat, de singel en het plantsoen. Groene erfafscheiding (bijvoorbeeld een groene haag) bakent duidelijk privĂŠbuitenruimte af, maar past wel bij de inrichting van het plantsoen.

0

5

10

50 m


BUURT ZANDWIERDE

Aanbevelingen nieuwbouw:

De nieuwbouwenvelop wordt in een later stadium gespecificeerd.

De nieuwbouw betreft een urban villa van 12 appartementen, 3 verdiepingen hoog. Hiervoor gelden de stijlkenmerken van het sfeergebied Dijk. Nadruk op verbijzondering van de architectuur vanwege de solitaire positie in het plantsoen.

Geef de nieuwbouw een alzijdige oriĂŤntatie (geen dichte gevels op

!

de begane grond) en richt deze op de tegenover liggende bestaande bebouwing en het plantsoen. CreĂŤer een geleidelijke overgang van bebouwing naar het groen, door terrassen in oplopende hoogte.

Het gebouw krijgt een entree aan de woonstraat. De omheining is laag en groen en gaat een relatie aan met het plantsoen. Zorg voor samenhang tussen plantsoen en nieuwbouw door de nieuwbouw een duidelijke plek te geven in het groen en de plantsoeninrichting mee te nemen bij het ontwerp van het gebouw.

P

Koppel het parkeerterrein van de nieuwbouw aan de woonstraat en scherm het ruimtelijk af van het groen en de singel. Bijvoorbeeld door het parkeren te integreren in het gebouwvolume of ruimtelijk af te schermen met een haag.

161


162


163

DIJK BUURT ZORGCLUSTER

In het meest zuidelijke puntje van De Wierden ligt wederom een tweetal halfopen hoven naar de dijk. De koppen van de hoven, gevormd door de zogenaamde kopflats, hebben veel potentie om het gezicht van De Wierden richting de dijk te verfraaien. Het achtergelegen zorgcluster maakt onderdeel uit van de zorgwoningen rondom het zorgcentrum De Overloop, dat direct ten zuidoosten van De Wierden ligt. Dit cluster bevat een appartementencomplex en twee blokken seniorenwoningen. Het parkeerterrein vormt de centrale ruimte van het cluster, die is gekoppeld aan de wandelroute naar de dijk. Door het groot onderhoud en de goede staat van onderhoud van de woningen en het appartementencomplex ziet dit deel van De Wierden er prima uit.


164

SFEERGEBIED DIJK

+ P

! ! !

+

0 5 10

100 m


BUURT ZORGCLUSTER

Bestaande kwaliteiten:

De buurt grenst aan de dijk met hoge beeldregie

Buurt ligt aan autoring met hoge beeldregie

Buurt grenst aan de singel met hoge beeldregie

Markant uitzicht over de singel

YO2 - eengezinswoningen met aparte berging op straathoeken

YO1 - eengezinswoningen haaks op de dijk met aparte berging op straathoeken

Appartementencomplexen aan de dijk van vier lagen hoog

Zorgcluster van Goede Stede

165


166

SFEERGEBIED DIJK

Suggestie: Door het trappenhuis door te trekken naar het dak, kan een collectief dakterras / uitzichtpunt voor het woongebouw worden gemaakt, dat woongenot oplevert en een architectonisch accent met uitstraling naar de dijk.

0

5

10

50 m


BUURT ZORGCLUSTER

Aanbevelingen:

De woningen aan de dijk vervullen door hun ligging en bouwhoogte van 4 lagen een landmarkfunctie van De Wierden naar de dijk. Deze hoogteaccenten kunnen worden versterkt door het optoppen van de gebouwen. Denk aan een collectief dakterras met uitzicht over de dijk voor alle bewoners.

Maak lage tuinovergangen passend bij de stijlprincipes van het sfeergebied Dijk, die zorgen voor een levendigere hof of straat.

Benadruk opgang van woonstraat naar dijk door continu profiel, straatmeubilair, vaste beplanting of verlichting en een trap naar de dijk.

!

Ruimte voor een ‘voorzone’ van 60 - 100 cm privébestrating voor het huis, voor beplanting en/of de vuilcontainers.

Transformeer blinde hoeken door het toevoegen van bouwprogramma, ramen en/of entrees.

De kleine hoven hebben een besloten karakter en lenen zich voor collectieve voorzieningen zoals een gemeenschappelijke groentetuin of boomgaard.

De intieme binnenhoven staan in directe verbinding met de dijk. Houd de inrichting daarom groen en toegankelijk met kinderspeelvoorzieningen of een collectieve bloemen- of groentetuin.

Doortrekken (kunst)wandelroute versterkt kwaliteit singel, waaraan ruimte is voor programma.

167


168


169

COLOFON Inhoud en redactie Stijlboek Stijlboekteam DUS architecten en DSO Gemeente Almere Hans Vermeulen, Hedwig Heinsman, Gert Breugem Projectleider Gemeente Almere Linda Baan Opdrachtgevers Ymere de Alliantie Gemeente Almere Wierdenaren Versie maart 2011


Als onderdeel van de integrale wijkaanpak in De Wierden is in 2009 de Ruimtelijke Visie De Wierden a/h Meer opgesteld door de gemeente Almere, de Alliantie en Ymere. In de Ruimtelijke Visie staan de ruimtelijke maatregelen die worden uitgevoerd om de leefbaarheid en het toekomstperspectief van de wijk te verbeteren. Met nieuwbouw, renovatie van bestaande woningen en herinrichting van de openbare ruimte zal worden gezorgd voor een kwaliteitsimpuls voor de wijk. Maar hoe moeten deze ingrepen eruit zien? Het Stijlboek beantwoordt die vraag. Het Stijlboek bestaat uit drie delen: Wierden Stijlboek, Wierden Buurten en Wierden Woningen. Deel 1, Wierden Stijlboek, benoemt de bestaande kwaliteiten van De Wierden en laat zien hoe deze versterkt kunnen worden door de ‘Wierden Stijl’ en de ‘Wierden Principes’ als vertrekpunt te hanteren bij ruimtelijke transformatie. Dit deel, Wierden Buurten, bevat gedetailleerde aanbevelingen en suggesties per buurt. En in deel 3, Wierden Woningen, zijn gedetailleerde tekeningen van mogelijke woninguitbreidingen per woningtype in De Wierden verzameld.

2 ook in deze serie: 1. WIERDEN STIJLBOEK 3. WIERDEN WONINGEN

WIERDEN BUURTEN  

Als onderdeel van de integrale wijkaanpak in De Wierden is in 2009 de Ruimtelijke Visie De Wierden a/h Meer opgesteld door de gemeente Almer...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you