Page 1

1086 no’lu HUMK ve 6100 no’lu HMK’da Süreler 1086 HUMK Madde

SÜRELER (ESKİ)

193

On gün

34 34

İlk duruşma Beş gün

36/A 361B

Yedi gün Yedi gün

Av.K.41 160 vd. 168 177 -

On beş gün 10 gün Yedi gün -

195 195 198

10 gün Üç gün

203

On gün

209-2

On gün

215 409

On gün Bir ay

409-3 -

Üç ay

89

Üç gün içinde Yeni dava

89 -

-

258 277 283

İki gün Üç gün Bir hafta

K0NULAR Görevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvuru Hâkimin reddi Hâkimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi Ret talebinin incelenmesi Ret talebine ilişkin karara karşı istinaf Ret talebine ilişkin kararların temyizi Devletin sorumluluğu, rücu zamanaşımı İstifa eden vekilin, sorumluluğunun devamı Sürelere ilişkin ortak hükümler Eski hale getirme süresi Adli tatilde biten sürenin uzaması Harç ve gider avansı ödenmesi Harç ve gider avansı tamamlanması için verilecek süre Davaya cevap süresi Davaya cevap, hâkimin vereceği azami ek süre Cevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için ek süre Karşı dava açma süresi, cevapla birlikte Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi Ön inceleme duruşması, delil ibrazı Dosyanın işlemden kaldırılması, harçsız yenileme Davanın açılmamış sayılması Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması Davanın tamamen ıslahı, dilekçe verilme süresi. Davayı kısmen ıslah edene işlem için verilecek süre. Resmi evraktaki yazı ve imzayı inkâr edene dava açması için verilecek kesin süre Tanığın davet edilmesi Bilirkişinin reddi Bilirkişinin görev süresi Bilirkişinin mazereti, bildirme süresi Bilirkişi raporuna itiraz süresi

-1-

6100 HMK Madde

SÜRELER (01.10.2011)

20-(1)

İki hafta

38-(1) 38-(5)

İlk Duruşma Bir hafta

42-(6) 43-(2) 44-(2) 46-(3) 82-(1) 90 vd. 96-(1) 104-1) 120-( 1) 120-(2)

İki hafta Bir hafta Bir hafta Bir yıl İki hafta ---,_İki hafta Bir hafta Başvuruda İki hafta

127-(1) 127-(1) 130-(1)

İki hafta Bir ay Bir hafta

133

İki hafta

136-(1)

İki hafta

140-(5) 150-(3)

İki hafta Bir ay

150-(4) 178-(1)

Üç ay Bir hafta

180-(1)

Bir hafta

181-(1)

Bir hafta

208-(4)

İki hafta

243-(2) 272-(3) 274-(1) 275-(1) 281-(1)

Bir hafta Bir hafta Üç ay Bir hafta İki hafta


1086 no’lu HUMK ve 6100 no’lu HMK’da Süreler 1086 HUMK Madde

SÜRELER (ESKİ)

-

-

489

On beş gün

-

-

426/D

On beş gün

426/G 4261F

On beş gün Yedi gün

426/G 4261H427 435 435 447

On beş gün On beş gün On beş gün On beş gün Yirmi gün Üç ay

447

Bir yıl

-

-

109 -

On gün -

--520 --521 ---

--Yedi gün --Beş gün ---

529 ---- 432

Altı ay ----On beş gün

K0NULAR Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağı rücu davasının zamanaşımı Basit yargılama, davaya cevap verme süresi Basit yarg. ,duruşma aralıkları, en çok süre Basit yarg., gerekçeli kararın yazılması, en çok süre Adli yardımla ertelenen yargılama gideri, taksitle ödeme süresi İstinaf harç ve gider avansı noksanını tamamlama İstinaf başvuru süresi İstinaf dilekçesinin reddi kararına karşı, istinaf yoluna başvuru süresi İstinaf dilekçesine cevap Katılma yoluyla istinaf başvurusu Temyiz yoluna başvuru süresi Temyiz duruşması, çağrı süresi Temyiz duruşması, karar süresi Yargılamanın iadesi süresi, öğrenmeden itibaren Yargılamanın iadesi süresi, (hükmün kesinleşmesinden itibaren) İhtiyati tedbir, haksız çıkana kaşı tazminat davası açma süresi, teminatın iadesi İhtiyati tedbir kararının uygulanması İhtiyati tedbir kararına itiraz süresi İhtiyati tedbir uygulamasına itiraz süresi İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası zamanaşımı Delil tespiti kararı, itiraz süresi Tahkim sözleşmesine aykırılık, itiraz süresi Tarafların hakemlerini belirlemeleri Hakem heyeti hukukçu üyesinin kıdemi Hakemlerin reddi süresi Ret talebinin kabul edilmemesi, mahkemeye başvurma süresi Tahkim süresi Hakem kararına karşı iptal davası açma süresi Hakem kararının temyizi, başvuru süresi

6100 HMK Madde

SÜRELER (01.10.2011)

287-(1)

Bir yıl

317-(2) 320-(3) 321-(2)

İki hafta Bir ay Bir ay

339-(1)

Bir yıl

344-(1)

Bir hafta

345-(1) 346-(2)

İki hafta Bir hafta

347-(2) 348-(1) 361-(1) 369-(2) 369-(6) 377-(1)

İki hafta İki hafta Bir ay İki hafta Bir ay Üç ay

377-(1)

On yıl

392-(2)

Bir ay

393-(1) 394-(2) 394-(3) 397-(1) 399–(3)

Bir hafta Bir hafta Bir hafta İki hafta Bir yıl

402-(3) 409-(1) 416-1/c 416-1/d 418-(2) 418-(3)

Bir hafta İki hafta Bir ay Beş yıl İki hafta Bir ay

427-(1) 439-(4) -

Bir yıl Bir ay ------

Sağlıklı ve başarılı bir adlî yıl dileğiyle- Av.Tahir BÜYÜKTANIR 15.09.2011 -2-

hmk-sureler  

409-3 Üç ay Davanın açılmamış sayılması 150-(4) Üç ay - Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması 203 O...

hmk-sureler  

409-3 Üç ay Davanın açılmamış sayılması 150-(4) Üç ay - Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması 203 O...

Advertisement