Page 1

a z t r Iznoun artean!

de

izitzak b e x t E a o k li b u p e park kina i a r e o k e z t i n a a erabiler


4 Babestutako Etxebizitzak Vivienda Social

6 Parke publikoa Parque público

8 Bestelakoak Otros temas de interés Epaitegiek arrazoia eman digute Industria Gunearen auzian El Tribunal da la razón al ayuntamiento en el caso AR-2 Errotonda Rotonda Saihesbidea Variante Medikuaren kontsulta eraberritu da Renovación de la consulta médica Ur hornidurako hodiak Saneamiento Frontoia

12 Erabilera anitzeko eraikina Edificio multiusos

14 UEMA. Udalerri euskaldunen mankomunitatea

2

Lorea Muñoz Izurtzako Alkatea Izurtzako Udaletik informazio eta partehartze prozesu bat ireki dugu. Gure helburua herritarrei gobernuan daramagun denbora honetan aurrera eraman ditugun lanen berri eman eta beraien iritzi eta ekarpenak gureganatzea da.

Izurtzako Udala ezker abertzaleko alkatetza duen instituzio bat izanik, demokrazia parte-hartzailea eduki behar du oinarri, gizarte eredu desberdin bat eraikitzeko helburuarekin. Udalak herriko pertsonekin duen konpromisoa bete nahi du. Hau da, Udalak herritarrek duten informazioa edukitzeko eta erabakietan parte hartzeko eskubidea bermatu behar du. IZURTZA DENON ARTEAN, Udala eta herritarren arteko informazio trukaketa eta parte-hartze dinamika bezala eraman nahi dugu aurrera. Partehartzea bermatzeko baliabide desberdinak erabiltzen dira. Alkatea egunero dago udaletxean, edozein herritar jaso­ tzeko zabalik, bere kezkak, iradokizunak zein kexak jasotzeko.


Egitasmo edo erabakiren batek zehazki auzo edo talderen bati eragiten badio, beraiekin batzar bereziak egiten dira, hartu beharreko erabakiak bertan hartuz. Adibidez, partikularren batek auzobideren bat moldatzeko proposamen bat ekarri badu udalera, auzokoekin egindako batzarrean erabakiko da erantzuna. Deialdia banakako gonbidapenen bitartez egiten da. Herri osoari eragiten dioten gaiak herri batzarretan eztabaidatzen dira. Legealdi erdia igaro delarik, hausnarketarako eta etorkizuneko erronkak argitzen joateko saio bereziak egin dira, IZURTZA DENON ARTEAN dinamikaren barruan, Irailetik abendura hiru herri ba­ tzarretan banatutakoa. Deialdia herriko plazan eta auzoetan jarritako panel informatibo bitartez egiteaz gain, gonbidapenak eman ziren etxez etxe. Batzar hauetan gai desberdinak jorratu diren arren, Izurtzako herriaren kezka iturri izan diren gai potoloak dute pisu gehien. Etxebizitza beharrizana, industria gunea, herria zeharkatzen duen errepidearen trafikoa eta ekipamenduak. En el Ayuntamiento hemos abierto un proceso de participación con el objetivo de dar conocer a l@s habitantes de Izurtza el trabajo realizado durante el periodo que llevamos gobernando, así como recoger sus opiniones y aportaciones.

Este ayuntamiento, siendo una institución gobernada por la izquierda abertzale, tiene como base la democracia participativa, con el objetivo de ir construyendo un tipo de sociedad diferente.

Nuestro objetivo es cumplir el compromiso con las personas, garantizando el derecho ciudadano a la obtención de una información transparente y del derecho a tomar parte en la toma de decisiones. IZURTZA DENON ARTEAN (Izurtza entre tod@s) es una dinámica para ese intercambio de información entre el ayuntamiento y la ciudadanía, así como para posibilitar su participación. Con ese objetivo, hemos establecido también diferentes medidas, como es la asistencia diaria de la alcaldesa al ayuntamiento, donde cualquier ciudadan@ puede acercarse a exponer sus opiniones, dudas o quejas. Además, cuando un proyecto o decisión afecta a una zona o grupo concreto, se realizan reuniones específicas para adoptar las decisiones entre tod@s. Por ejemplo, cuando un particular propone adecuaciones en el acceso al barrio, la respuesta se adopta en la reunión realizada con l@s habitantes de ese barrio. La convocatoria se realiza a través de paneles informativos colocados en la plaza y en los barrios, así como en la invitaciones distribuidas casa por casa.   En estas reuniones, aunque se tratan diferentes temas, son las preocupaciones generales del pueblo de Izurtza en su conjunto las que tienen más peso, como la necesidad de viviendas, la zona industrial, el tráfico que cruza el pueblo o los equipamientos.

Izurtza, denon a

rtean!

3


Babestutako Etxebizitzak Vivienda Social

! n a e t r a n o n e d , a Izurtz Izurtza herri txiki bat da, erroldaren arabera 264 biztanle dituena. Biztanleen kopurua jaisten joan da urterik urte, etxebizitza eskain­ tzarik ez dagoenez, bertako gazteak herria ustera behartuak daude. Horren ondorioz, biztanleria gero eta zaharragoa da. Tendentzia hauek mantentzen badira etorkizun kezkagarriak dauka herriak. Etxebizitza beharrizana ase­tzeko lanean aritu da Udala eta orainarteko fruituak erakusteko erabili da herri batzarra. Aurreneko pausu bezala “Etxebizitza Berrien Kokapenerako Ikasketa eta Herri Plangintzarako Oinarriak” dokumentua egin zen. Behin herriarentzat egokienak ziren lurren jabeak identifikatuta, negoziazio prozesu bati ekin zitzaion. Izurtzan Babestutako Etxebizitzak eraikitzeko lehenengo harria jarri da. Izurtzako Udala eta lur jabe baten arteko hitzarmena berriki adostu da. Hitzarmen honi esker, Udalak inolako kosturik gabe lur-zoru bat eskuratuko du.  Ondorioz, etxebizitzen azken prezioa asko murriztuko da. Orain, Arau Subsidiarioen aldaketa puntual bat egin beharra dago lur-zoru horretan eraiki ahal izateko. Herri batzarrean, konbenio horri buruz informazioa eman eta herritarren iritziak jaso eta be-

4

raien galderak erantzuteko baliatu da. Izurtzak etxebizitza babestuen beharra agerian gelditu zen. Udaletik egingo diren etxebizitzen kopurua nahikoa izango ote den ere zalantzak agertu ziren. Honen aurrean Udalak Plan Jeneralarekin batera lur-zoru berriak kalifikatzeko asmoa azaldu zuen Izurtzan egon litekeen etxebizitza eskariari erantzuteko, baina momentu honetan epe labur batean 15 etxebizitza eraikitzeko asmoa berretsi zuen Udalak, eskuratu duen lur-zoruan ezin bait dira etxebizitza gehiago eraiki. Bestalde EAJ-ko zinegotziek planteatzen zen garapenarekin ez zetozela bat adierazi zuten arren, Udalak bertara etorri zirenen babesa jaso zuen proiektuarekin aurrera jarraitzeko.

Era berean, herritarrei dei egin zaie aurrerantzean, denon artean erabaki beharko dela etxebizitza berri horien ezaugarritzea.


Para cubrir estas necesidades el Ayuntamiento lleva tiempo trabajando. El primer paso fue realizar el documento “Estudio para la ubicación de nuevas viviendas y Bases para la planificación del pueblo”. Una vez identificados l@s propietari@s de las tierras más adecuadas para el pueblo, comenzó el proceso de negociación. De esta manera, el Ayuntamiento ha dado el primer paso para la construcción de Viviendas Sociales en Izurtza. Se ha acordado un convenio con el propietario de los terrenos, a cambio del cuál, obtenemos suelo sin ningún coste, lo que reduce en gran manera el precio final de la vivienda. El siguiente paso es realizar un cambio puntual del las Normas Subsidiarias para que se pueda realizar la construcción.

En la reunión convocada para tratar este tema, se informó sobre el convenio, se recogieron las opiniones de l@s vecin@s y se respondieron a las preguntas realizadas. Quedó claro la necesidad de vivienda social en Izurtza, y surgieron dudas sobre si las viviendas a edificar serán suficientes. El Ayuntamiento confirmó que con la realización del Plan General, se estudiará la posible recalificación de terrenos para cubrir futuras necesidades. En éste momento y a corto plazo, se edificarán 15 viviendas, que es el máximo legal aceptado para el terreno.

Babestutako etxebizitzak - Vivienda social

Izurtza es un pueblo pequeño, con 264 personas censadas. El número de habitantes está descendiendo y, como la oferta de vivienda es escasa, la juventud tiene que irse del pueblo. Ello provoca el envejecimiento poblacional; si se mantiene esta constante, la situación se puede volver preocupante.

Por otro lado, aunque los concejales del PNV que acudieron a la reunión mostraron su disconformidad, en el Ayuntamiento han apoyado el proyecto.

A partir de ahora, comienzan los trámites y el trabajo para sacar el plan adelante, por lo que se realizarán futuras reuniones para ir definiendo entre tod@s este gran proyecto para Izurtza.

5


Parke publikoa Parque público

! n a e t r a n o n e d , a Izurtz Eliza inguruan parke publiko bat eta Uresandirako bide berria eraikiko da. Obra honen bitartez, Uresandiko bidea adosatuen eta Elizaren atzekaldetik igaroko da eta gaur egun duten sarrera arriskutsua kenduko da. Honekin batera, Eliza ingurua urbanizatuko da, bertan parke publiko bat eraikiko delarik. Izurtza bizigarriago bat egiteko, kotxerik gabeko guneak bultzatzea dugu helburu. Udalaren aldetik proiektua oso denbora gutxian egin behar izan dela azaldu da. Izan ere diru laguntzak eskuratu al izateko tarte txikia izan zen. Bertara hurbildutakoak proiektuarekin ados azaldu ziren erabilera egoki bat eman eta umeak jolastu al dezaten parkea zaindu beharra dagoela azpimarratu zelarik.

Vamos a urbanizar los alrededores de la Iglesia, donde se construirá un parque público. A su vez, se modificará el camino de Uresandi que atraviesa los adosados por la parte trasera de la Iglesia, eliminando la peligrosa entrada que hay en la actualidad. El propósito es lograr un Izurtza más habitable e impulsar espacios sin coches. En la reunión se comentó que el proyecto ha contado con poco tiempo para su realización, ya que había un breve espacio de tiempo para recibir una subvención. Las personas que participaron se mostraron de acuerdo con el proyecto y remarcaron la necesidad de que l@s niñ@s cuenten con un espación público para jugar, así como su cuidado mantenimiento.

6


7

Parque publikoa - Parque público


Bestelakoak

Otros temas de interés

a e t r a n o n e d , a z t Iz u r

n!

Epaitegiek arrazoia eman digute Industria Gunearen auzian El Tribunal da la razón al ayuntamiento en el caso AR-2 Udalean sartu ginenean, Industria Gunearen proiektua atzera bota genuen, proiektu honek ez bait zuen ingurumen-inpaktuari buruzko azterketarik azaltzen. Horregatik proiektuaren bultzatzaileek epaitegietara jo zuten. Uztailean irten zen sententzia Herriaren aldekoa izan da. Lehenengo aldia da horrelakorik ematen dela. Hori dela eta momentu honetan Industria Gunea geldituta dago.

Gaur egun industria gunearen egoera sententziaren ondoren nola gelditzen den jakin nahi da. Udal taldetik azaldu zen gaur egun lur horiek industria lurrak izaten jarraitzen dutela, baina bere garaian aurkeztu zen plana ezin dela garatu, Lur zoru honetan industria gune bat eraiki al izateko ingurumenaren gaineko inpaktuen azterketa bat egina duen proiektu bat aurkeztu beharra legoke, dena den, laster abiatuko den Hiria Antolatzeko Plan Orokorren berriro aztergai izango da industria gune hau, eta bertan erabakiko da zeintzuk izango diren Izurtzak industria berrientzat behar dituen lur zoruak.

8

Cuando la Izquierda Abertzale comenzó a gobernar en el Ayuntamiento, paralizamos el Plan Parcial Industrial realizado por el equipo de gobierno anterior ya que no contaba con el estudio de impacto medioambiental. Los propietarios/promotores demandaron al Ayuntamiento y el Tribunal Supremo de Justicia del País Vaco nos ha dado la razón. Es la primera vez que se produce una sentencia de éste tipo y, de momento, la Zona Industrial se encuentra paralizada. L@s asistentes a la reunión mostraron su interés por conocer el futuro de la zona después de la sentencia. Se les informó que los terrenos siguen estando calificados como zona industrial y que, aunque no se puede llevar a cabo el proyecto anterior, se puede presentar un nuevo plan con su correspondiente estudio de impacto medioambiental por parte de los propietarios. De todas formas, en el próximo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) se analizará de nuevo la zona industrial y se definirá cuál es la necesidad de suelo industrial.


“El equipo de gobierno del Ayuntamiento tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la industria y el medio natural, anteponiendo el interés general del pueblo ante los intereses particulares. Por ello, la prioridad es la legalización de la actual industria existente en el municipio. Se pretende garantizar la subsistencia de las industrias de una forma armónica entre población y empleo, para que no se produzcan tensiones debidas a la movilidad que genera y sea coherente con la calidad de vida de los vecinos de Izurtza.

Errotonda

En cuanto a la construcción del sector Industrial AR-2, en el próximo PGOU se definirá el modelo de pueblo, la necesidad de suelo industrial, las afecciones… con la participación de todos/as los/as izurtzarras. No se puede olvidar que esta zona industrial, junto con la que se pretende construir en Mañaria, agravará el problema de tráfico que soporta Izurtza, por lo que vemos indispensable dar una solución a este problema antes de nada”.

Rotonda

argia ikusi dugu. Finantziazio eta prioritate kontua dela erantzun digute. Guk lanean jarraituko dugu proiektua aurrera atera arte.

Udaletik, Etxanoko sarreran errotonda egiteko eskaria egin diogu Errepide Sailari. Udalak pro­ iektua egina du eta lurrak eskuratzearen ardura hartu du. Udala bere eskuetan dagoen guztia egiten ari da Foru Aldundiaren eskaera guztiak betetzeko. Argi gelditu zaiguna errotonda hau jadanik eginda egongo zela borondate politikoa egongo balitz, baina orain arte Foru Aldundiaren partetik proiektua atzeratzeko intentzio

Hemos realizado una petición al Departamento de Carreteras para realizar una rotonda en la entrada al barrio de Etxano, tras realizar el proyecto y hacernos cargo de la obtención de los terrenos. Hemos cubierto todas los requisitos que exige la Diputación, por lo que no entendemos su retraso a no ser que exista algún tipo de intención política. Todavía no han puesto fecha para su realización, objetando prioridades de financiación.

Bestelakoak - Otros temas de interés

Criterios del equipo de gobierno en relación a la sector Industrial AR-2

9


Izurtza, denon artean!

Saihesbidea Variante Saihesbideari dagokionez Udalak alegazio ba­ tzuk jarri zizkion PTP-ari herritarrekin egin ziren bileren ondoren. Urtebete baino gehiago igaro ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak erantzuna eman dio Udaletxearen alegazioei: “Gauzak horrela ondorioztatu daiteke LPPak egiten duen proposamena ez dela Izurtzako hirigunetik igarobide alternatibo bat lortzearena besterik, eta horrek ez duela, halabeharrez, loturarik eginiko irudikapen grafikoarekin. Testuinguru horretan, alegazioan aurkeztutako trazatu hautabideak ez dute LPPan jasotako zehaztapena kontraesaten, eta behin betiko trazatua zehazte aldera azterlanak eta analisiak egitea posible da.” Tras las reuniones públicas realizadas, el Ayuntamiento presentó una serie de alegaciones al PTP en lo referente a la variante. Al cabo de un año hemos recibido respuesta de la Diputación: “Cabe destacar, por tanto, que el fondo de la propuesta realizada por el PTP no es otro sino el de la consecución de un paso alternativo por el núcleo de Izurtza, sin que ello este necesariamente ligado a la referencia grafica realizada. En este contexto, las alternativas de trazado aportadas en las alegaciones no contradicen la determinación contenida en el PTP, pudiendo ser objeto de los estudios y análisis a que hubiere lugar cara a determinar el trazado definitivo.”

Foru Aldundiaren politikaren inguruan egiten dugun irakurketa Hazkundearen izenean Izurtza moduko herri txikiak, inguruan dauden herri handietako igarobide izatera kondenatu dituzte, herri moduan erabakiak hartzeko eta garatzeko inolako aukerarik utzi gabe. Foru Aldundiko Errepide Sailaren lehentasuna herria igarotzen duen errepidea segurua izatea da. Baina norentzat segurua? Bertatik igarotzen diren autoentzat, noski! Izurtzatik pasa den edonork badaki bertan bizitzea ez dela batere segurua, familia asko etxetik irteteko autoa hartzera beharturik daude eta pertsona nagusiak ez dira ausartu ere egiten etxetik irtetera, etxetik metro gutxitara errepide bat izateak suposatzen duen airearen kutsadura eta zaratak kontutan hartu gabe. Guk bultzatzen dugun gizarte ereduan, herritarrak errepideen gainetik jartzen ditugu, herrien etorkizuna ziurtatu eta mugikortasun jasangarri baten aldeko apostua eginez. Izurtzako Udaletik saihesbide txiki bat eraiki­ tzeko proposamena lantzen ari da, baina dirudienez azpiegitura handientzat bakarrik dago dirua eta ez gu bezalako herrientzat.

Medikuaren kontsulta eraberritu da Renovación de la consulta médica Bertan ezinduentzako komun bat egin dugu, gainera kontsulta atseginago eta erabilgarriago bat egin da. Jendea gustura agertu da eraberri­ tze honekin eta positibotzat jotzen du. Obra hau ere subentzioak bidez ordaindu da.

10

Se ha renovado la consulta médica, haciéndola mas agradable y útil, además de dotarla de un servicio para minusválid@s. L@s asistentes consideran positivos los cambios. La obra ha sido financiada mediante subvenciones.


En nombre del crecimiento, a pueblos pequeños como Izurtza, nos condenan a ser vía de tránsito para las grandes poblaciones, sin darnos la posibilidad de tomar decisiones y desarrollarlas a nivel local. La prioridad del Departamento de Carreteras de la Diputación es la seguridad en la carretera que pasa por nuestro pueblo. ¿Segura para quién? Para los coches que circulan, por supuesto! Cualquier persona que haya pasado por el pueblo sabe que vivir en Izurtza no es nada seguro, muchas familias se ven obligadas a tomar el coche al salir de casa y las personas mayores ni siquiera se atreven a salir de casa, y todo eso, sin tomar en cuenta la contaminación y el ruido que supone una carretera a pocos metros de casa. En el modelo de sociedad que nosotros impulsamos, ponemos a las personas por encima de las carreteras, aseguramos el futuro de los pueblos y hacemos una apuesta por una movilidad sostenible. En el Ayuntamiento estamos trabajando la propuesta de construir una pequeña circunvalación, pero, parece ser que solamente hay dinero para grandes infraestructuras y no para pueblos pequeños pueblos como el nuestro.

Gaur egun ur hornidurako tutueria aldatzen dihardugu, pvc-koak kendu eta polietilenozko berriak sartzen ari dira. Hodien aldaketari dagokionean, eginiko egutegiarekiko aurreratuta goazela informatu nahi da. Baina gelditzen zaizkigun tramuak zailenak dira etxebizitza gehien kontzentratzen diren gunekoak bait dira. Hau da, errepidearen bi aldeetara dauden etxeetara doazenak hain zuzen. Horregatik bertako herritarrei Udalarekin kolabora­ tzea eskatzen zaie, lur zoru partikularretan sartu beharko bait da lan hauek egiteko.

Bestelakoak - Otros temas de interés

Ur hornidurako hodiak Saneamiento

Se está realizando el cambio de las tuberías de la conducción de aguas retirando las antiguas de PVC, por nuevas de polietileno. Vamos adelantados en los plazos que nos habíamos marcado, pero quedan los tramos más difíciles, aquellos en los que más se concentran las viviendas. Es decir, los dos lados de la carretera que van hacia las casa. Por ello, se pide la colaboración a l@s vecin@s para poder acceder a los terrenos privados y continuar la conducción.

Frontoia Frontoia Izurtzan dugun gune publiko estali bakarra da. Guztiok erabili eta gozatzen dugu. Uztailean eraberritzeko lanak burutu ditugu. Gure asmoa eraberritze lanekin jarraitzeko frontoia margotzea da. Gerora erabilera ani­ tzeko eraikina egiten denean bertako aldagelak eta dutxak erabili al izango ditugu gaur egungoak oso egoera txarrean bait daude.

El frontón es el único espacio público cubierto que tenemos, y que utilizamos y gozamos tod@s. En julio se realizaron obras de mejora; el siguiente paso en las mejoras será pintarlo. En un futuro, cuando se edifique el edificio multiusos, se utilizaran los vestuarios y duchas del mismo, ya que las actuales se encuentran en mal estado.

11


Erabilera anitzeko eraikina Edificio multiusos

a e t r a n o n e d , a z t Iz u r

n!

Udaletik ezinbestekoa jotzen dugu izurtzarrok kalitatezko zerbitzu batzu izatea gure herrian. Udaletik ezinbestekoa jotzen dugu izurtzarrok kalitatezko zerbitzu batzu izatea gure herrian. Gure herriari bizitza emateko beharrezkoa da kirol, kultura eta gizarte ekimenak gauzatu al izateko eraikin egoki bat izatea. Honetaz gain, gaur egun ditugun zerbitzuak ere hobetzea dugu helburu. Udalak honen aurrean proposamen bat landu du, denon artean gure beharrak azetuko dituen proiektu bat aurrera ateratzeko. Udaletik, batzarrera etorri ziren herritarrei erabilera anitzeko eraikin baten proposamena aurkeztu zitzaien.

Eraikin hau gaur egungo txokoa, jubilatuen egoitza, medikuaren kontsulta eta gazteen lokala dauden lekuan egongo zen. Eraikinak 3 solairu edukiko ditu:

12

Lehenengo solairuan txokoa, medikuaren kontsulta, sarrera eta gazteen lokala egongo litzateke. Bigarren solairuan aldagelak, dutxak, makina gela bat, rokodromoa eta gimnasia egiteko gela batzuk egongo ziren. Hirugarren solairuan areto bat, jubilatuentzat gune bat, liburutegi berria eta musika gela bat egongo ziren.


Este edificio se construirá en los terrenos que en la actualidad ocupan el txoko, el hogar del jubilad@, la consulta médica y el local para la juventud. El edificio constará de tres plantas:

Erabilera anitzeko eraikina - Edificio multiusos

Consideramos imprescindible que desde el Ayuntamiento se apueste por servicios de calidad. Para potenciar nuestra vida como pueblo es necesario dotarnos de un espacio donde practicar deporte, impulsar la cultura y actividades sociales.

En la primera se situará la entrada y el local para la juventud. En la segunda, los vestuarios, las duchas, un rocódromo, una sala de máquinas y varias para hacer gimnasia. En la tercera, el hogar de jubilad@s, la biblioteca, una sala de música y una sala multiusos.

Proposamenarekin ados agertu zen jendea nahiz ta distribuzioaren inguruan iritzi ezberdinak egon. Udaletik azaldu zen proposamen bat dela eta jendearen adostasuna bilatu nahi dela proiektuarekin aurrera jarraitzeko. Dena den, Izurtzar guztion iritzia jasotzea nahi dugunez, Udalean herrian galdeketa bat egitea erabaki dugu gai honen inguruan. Horretarako aldizkari honekin batera bidali dugun txartela bete eta Udaleko postontzira bota­ tzea eskatzen dizuegu.

L@s asistentes están de acuerdo con la propuesta, aunque se muestras diversas opiniones sobre la distribución del edificio. Para recoger la opinión de tod@s l@s habitantes de Izurtza, hemos decidido que el Ayuntamiento realice un sondeo a nivel de pueblo. Junto con esta revista os enviamos un encuesta en la que podéis dar vuestra opinión y depositarla en el buzón del Ayuntamiento. 13


UEMA

Udalerri euskaldunen mankomunitatea

! n a e t r a n o n e d , Izurtza Izurtza UEMA-n (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) sartu berria da. UEMA-n sartzearekin batera gure Udalerrian euskara indartzeko neurri batzuk hartzeko konpromisoa hartu dugu.

UEMA (Udalerri Euskaldunen Mankomunitatea) 1991n sortu zen, Aizarnazabalen. Gaur egun, 61 udalek osatzen dute mankomunitatea: Nafarroako 12k, Arabako 1ek, Bizkaiko 15ek eta Gipuzkoako 33k. UEMA filosofia baten inguruan udalak batzen dituen erakunde bat da, nahiz eta herriei euskara zerbitzua eskaini. UEMAren helburu nagusia da erdarek betetzen dituzten funtzio guztiak euskararentzat eskuratzea, hau da, gaztelania eta frantsesa beharrezkoak ez izatea normaltasun osoz bizi ahal izateko.

Euskal Herriko herri euskaldun guztiek bat eginik, euskara nagusi izango den lur-gunea osatzea. Herri euskaldunen garapen sozio-ekonomiko eta sozio-kulturala bultzatzea. UEMAk batez ere udal barrura begirako beharra egiten du: udaleko erabilera plana egin, trebakuntza saioak eman behargin eta politikoei, testuak zuzendu‌ Zeren, azken batean, udalak berak izan behar du eredu. Herritarrei eta kanpoko erakunde eta zerbitzuei ahalegin hori eskatu aurretik, udalak berak egin behar du

UEMAren helburu orokorrak hiru dira:  erri euskaldunetan herritarrek egiten duten H bizitza sozial guztia, publikoa zein pribatua, euskaraz izan dadin bideak urratzea.

14

ahalegina barrura begira. Kanpora begira, UEMAk bere herrietan zerbitzu batzuk eskaintzen ditu urtean zehar: merkatari­ tza kanpaina, Kultur Elejira ...


UEMA surje en 1991 en Aizarnazabal y en la actualidad lo componen 61 municipios: 1 en Araba, 15 en Bizkaia, 33 en Gipuzkoa y 12 en Nafarroa. Es un organismo que agrupa ayuntamientos con tres objetivos:  acilitar que los habitantes del pueblos vascoF parlantes puedean desarrollar su vida social, tanto pública como privada en euskera.  rear entre los pueblos vascoparlantes de C Euskal Herria una zona donde el euskera sea dominante.

Nuestra incorporación en UEMA supone una serie de compromisos a nivel de funcionamiento interno del Ayuntamiento: realización de un plan de uso del euskera, sesiones de formación para trabajador@s y concejal@s, correción de textos.... ya que el ayuntamiento debe ser ejemplo en el uso y fomento del euskera. A nivel externo, UEMA ofrece una serie de servicios a sus integrantes como campañas específicas para el comercio, Kultur Elejira ...

UEMA (Udalerri euskaldunen mankomunitatea)

Izurtza se ha incorporado a UEMA (Mancomunidad de Pueblos Euskaldunes). Con éste acto, el municipio adquiere un serie de compromisos para reforzar el euskera en el pueblo.

 otenciar el desarrollo socio-cultural y socioP económico de los pueblos vascoparlantes.

kultura eta kirola tura cul

Udaletik bi urte hauetan hainbat kultur ekimen antolatu dira, argazki lehiaketa, pintura lehiaketa, hitzaldiak, txangoak... gure asmoa Izurtzak bere kultur agenda propioa izatea da eta horretan dihardugu. Gure kirol eskaintza hobetzea ere helburu giza markatu genuen. Gaur egun gimnasia egiteko talde bat dago martxan, eta hirugarren adinekoentzat ere gimnasia saioak jarri dira.

y deporte

Durante los dos últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado la creación de una agenda cultural propia, para lo que ha organizado diversos actos culturales: concurso fotográfico, de pintura, charlas, salidas… A nivel deportivo, nos marcamos como objetivo mejorar la oferta local; hoy en día hay un grupo de gimnasia y sesiones dirigidas a la tercera edad.

15


Gure Konpromezua nuestro compromiso

! n a e t r a n o n Izurtza, de Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu, gure herriari dagokion erabaki garrantzitsuetan parte hartu izan ahal izateko. Herritarrak Udal honen parte sentiaraztea nahi dugu eta aurrera begira Udaletik egin beharreko proiektuetan herritarren iritzia jasotzea dugu helburu. Ekimen honi Izurtza denon artean deitu diogu, eta Udalak bere gain hartzen duen herritarrekiko konkopromezu bat da eta gure helburua ekimen honek jarraipena izatea da. Horregatik, herritar guztiei aurrerantzean egingo diren herri batzarretan

Queremos que los habitantes de Izurtza se sientan parte del ayuntamiento, por lo que buscamos su participación en todos los proyectos que estamos haciendo y que se harán en el futuro. A esta dinámica le hemos llamado Izurtza denon artean (Izurtza, entre tod@s) y hemos adquirido el compromiso de darle continuidad, de que se convierta en nuestra filosofía de trabajo.

Por ello, os invitamos a tod@s a participar en todas las reuniones que se vayan realizando y tomar entre tod@s las decisiones que nos corresponden como pueblo.

Izurtzako aldizkaria  

Hona hemen Izurtzako herrian argitaratutako aldizkaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you