Page 1

Català, Educació Física, English, Lengua Castellana, Matemàtiques, Naturals, Plàstica, Religió, Socials, Tecnologia.


Sumari  Catal{ ………………………………….......... 4/6  Educació Física ……………………......... 7/9  English ………………………………........… 10/11  Lengua Castellana ……………….......... 12/14  Mates ……………………………………....... 15/23  Naturals ………………………………........ 24/30

 Pl{stica …………………………………....... 31/33  Religió ……………………………………..... 34/35  Socials ……………………………………..... 36/40  Tecnologia ……………………………....… 41/42


CATALÀ


ACTIVITAT 1: POEMES ♥ En la primera activitat ens van passar un sirventès titulat:

Cançoneta Leu E Plana, aquest poema estava escrit en català antic , hi havíem de completar uns espais en blanc amb les paraules d’ un requadre, analitzar el tipus de rima, la mètrica... ♥ Hem après que és un sirventès

i hem pogut conèixer la Cançoneta Leu E Plana i analitzar-la.

Cansoneta leu e planes, 7 a leugereta, ses ufana, 7 b farai, e de Mon Marques,7 a del traichor de Mataplana 7 b q'es d'engan farsitz e ples. 7 a A, Marques, Marques, Marques, 7 a d'engan etz farsitz e ples. 7 a

•Rima consonant •No te estructura fixa •Versos d’art menor •Son quintets heptasíl·labs •Es un sirventès


ACTIVITAT 2: GUILLEM DE BERGUEDÀ ♥ En la segona activitat vam treballar el trobador Guillem de Bergued{ nascut a Berga l’any 1138, i cercant informació a Internet a l’aula de inform{tica vam haver de respondre

unes preguntes sobre la seva bibliografia. ♥ Hem après qui era Guillem del Berguedà i moltes coses d’ell i no sabíem tot el que va fer per la comarca del Berguedà.

♥ ♥ ♥

PREGUNTES: Qui era Guillem de Berguedà? On va néixer i on va morir?


EDUCACIÓ FÍSICA


ACTIVITAT 1: RUTA DE PERDRET ♥ En la primera activitat vam anar a l’aula d’inform{tica a

marcar el recorregut que varem fer des de l’església de Pedret fins arribar a l’escola a partir de una nova p{gina web que varem descobrir nomenada ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya http://www.icc.cat/


ACTIVITAT 2: ACROESPORT ♼ En la segona activitat varem representar diferents figures d'acro esport.


ENGLISH


English Activities: ♥ In the first activity we worked the Romanesque buildings.

After that, we filled the spaces with the appropriate words from the box. We learnt a lot of characteristics of Romanesque buildings. The Romanesque buildings were made of stone, but often had wooden roofs. ♥ In the second activity we read a text about Romanesque Architecture Characteristics.

We learnt the typical vocabulary of the Romanesque such as church, roofs, aisle, nave… and after that, we answered some questions of a text saying true or false. We discovered that Romanesque architecture has round arches.

♥ In the third activity we learnt the parts of a Romanesque church and its special door, such as nave, crossing, choir, tympanum… ♥ In the four activity we draw a Romanesque stained glass window.


CASTELLANO


ACTIVIDAD 1: TEXTOS ♥ En la primera actividad trabajamos tres textos de tres mujeres: La Condesa de Día, María de Ventadorn y María de Francia. ♥

La primera mujer era La Condesa de Día que era una mujer que era revolucionaria para esa época i que declara sus sentimientos a su amado i no se esconde.

La segunda mujer era María de Ventadorn era una escritora que defendía la igualdad entre hombres y mujeres en la relación amorosa.

La tercera mujer María de Francia es de origen noble i vivió en la corte de Inglaterra, donde Leonor de Aquitiana había creado un centro de cultura francesa . Para publicar sus obras utilizaba un seudónimo i se ponía nombre de hombre porque la gente no supiera que era una mujer.


ACTIVIDAD 2: POEMA ♥ En la actividad tres aprendimos a analizar un poema llamado “He estado muy angustiada” , a identificar una señal para identificar a alguien, etc.

He estado muy angustiada 10 A •Es una octava real Por un caballero que he tenido 10 B Y quiero que por siempre sea sabido 10 B Como le he amado sin medida; 10 C Ahora comprendo que yo me he engañado, 10 D Porque no le he dado mi amor, 10 E Por eso he vivido en el error 10 E Tanto en el lecho como vestida. 10 C


MATEMÀTIQUES


ACTIVITAT 1: CÀLCUL ♥ L’exercici 1 de Mates vam calcular quan anys fa que es va

construir l'església. Fa 1030 anys que es va construir.


ACTIVITAT 2: CÀLCUL ♥ Aquestes són les columnes que hem treballat a aquesta activitat: ♥ Columna dreta de la portada sud de san Miquel de

Biota. ♥ Entrada a la sala capitular del Monestir de Veruela. ♥ Col·legiata de Roncesvalles. Quan valen a l’actualitat 7 cordes? Escriu els factors de conversió 1 polsada = 2,54 cm 12 polsades = 30,48 cm 3 peus = 1 vara = 91,44 cm 45 vares = 1 corda = 4174,8 cm 1/45=7/X X=7,45/1=315/1=315 Dos de les mesura diferent era: ♥ La cama era utilitzada dins de la Corona d'Aragó ♥ El colze és una unitat utilitzada en totes les cultures pel seu origen antropomètrica.


ACTIVITAT 3: HORARI DELS MONJOS ♥ Hem après quantes hores dormen, resen, treballen, mengen i l’estona de temps lliure que tenen els monjos. ♥ Dormen: 8h ♥ Resen: 7h ♥ Treballen: 7h

♥ Mengen i temps lliure: 3h


ACTIVITAT 4: PINTORS ♥ Vam llegir un text on hi apareixia: Shakespeare, Cèsar,

Miguel de Cervantes, Papa Gregori XIII ♥ Hem après una mica més de la seva vida.


ACTIVITAT 4.1: QUÈ QUI COM ♥ Vam veure el vídeo anomenat calendari de la fi del món i vam haver de fer un resum. ♥ Hem après que ara no estem el 2013, també hem après que gracies l‘ inclinació de la Terra tenim estacions a l’any.


ACTIVITAT 5: CÀLCUL ♥ En el Exercici 5 hem après i hem estudiat l'equivalència

entre: ♥ 1 Lliure = 20 Sous ♥ 1 Sou = 12 Diners ♥ 1 Diner = 2 Òbols


ACTIVITAT 6: HIPSÒMETRE ♥ Mesurar l'alçada d'un arbre, un edifici o qualsevol altre objecte és relativament senzill si es disposa d'una regla. El procediment és el següent: 1. Col·locar a una distància coneguda de l'objecte l'altura H es vol mesurar, en aquest cas l'arbre. Cridem D a aquesta

distància. 2. Estendre el braç mentre se sosté una regla verticalment a l'alçada dels ulls. Cridem d a la distància entre la mà i l'ull. 3. Tancar un dels ulls i amb el restant determinar a quants centímetres de la regla correspon l'altura de l‘escola. A aquesta longitud mesura la regla l'anomenem h. ♥ Per semblança de triangles s'obté que H / h = D / d. D'aquesta relació s'obté que l'altura de l'arbre és: H = h. (D / d)


ACTIVITAT 7: GEOGEBRA ♥ Vam anar l’aula d'informàtica a la pàgina web: www.geogebra.cat i vam fer les construccions dels vitralls utilitzats el Romànic.


NATURALS


ACTIVITAT 1:L’ENTORN RURAL ♥ A la assignatura de naturals hem observat el entorn rural

privilegiat de l'església de Pedret ♥ També hem estudiat el riu que passa per Pedret (Llobregat) i els seus afluents (Saldes, Paguera, Clarà...)


ACTIVITAT 2:VISTES DE PEDRET ♥ Des de Pedret podem observar una bona panoràmica de les muntanyes que es troben al voltant de Berga ♥ Les muntanyes que es veuen són: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

QUERALT FIGUERASSA CASTELL BERGUEDÀ SANT PERE DE MADRONA 3 MARIES SERRA DE NOET SANT LLOREÇ DEL MONT ( LA MOLA) MONSERRAT LA QUAR SERRA DE CASAMPONS


ACTIVITAT 3: MAPA DE LA RUTA DEL ROMÀNIC DEL BERGUEDÀ ♥ El Berguedà recull una bona mostra de l’art romànic català. Unes de les construccions

més importants es van trobar entre els segles X i XIII.

♥ El Berguedà té 31 municipis.

♥ L’Església de Sant Quirze de Pedret es troba a Cercs.


ACTIVITAT 3.1:ESGLÉSIES ♥ Aquesta activitat hem treballat les esglésies que es troben a la comarca del Berguedà. Ens han presentat una possible ruta pel Romànic del Berguedà seguint les esglésies de la nostra comarca. ♥ També, hem fet un quadre on hi consten el nom de 10 esglésies romàniques i els seus municipis: Sant Jaume de Frontanyà es troba al municipi de Sant Jaume de Frontanyà , Sant Pau de Casserres es troba al municipi de Casserres... ♥ Hem aprés al lloc on es localitzen les esglésies romàniques de la nostra comarca.


ACTIVITAT 4:PINTURA ROMÀNICA ♥ En aquesta activitat, els nostres professors, el Marc i la Bet van anar a buscar els minerals malaquita i atzurita a la mina de la bòfia de Bagà ♥ Hem après a separar els minerals amb un martell picant la roca. Hem pogut observar que el mineral s’ha quedat en trossets partits i classificats en cada diferent color. ♥ Un cop obtingut la pols de cada pigment, cal col·locar-la un tub d’assaig. I després ja podem començar a fer la pintura, utilitzant la tècnica Tremp d’Ou. ♥ Hem aprés com feien la pintura en l’època rom{nica i que

havien de fer molts passos per molt poca pintura.

Malaquita

Baritina

Atzurita


ACTIVITAT 5:LA PESCA DE PEDRET ♥ En aquesta activitat hem aprés quins peixos es pesquen a Pedret (les truites). ♥ Les tècniques per a la pesca més utilitzades són: A cullereta, a cuc i a pesca amb mosca. ♥ També hem pogut observar la millor època de l’any per

pescar (entre Maig i Juny) ♥ Hem buscat informació sobre quin any es fa fundar la societat de Pescadors de Pedret. (3 de Juliol de 1994) ♥ Hem buscat informació sobre un coto de pesca que és la

zona on es pot pescar. ♥ Hem aprés més coses sobre la pesca, les tècniques que podem utilitzar, les millors

èpoques...


PLÀSTICA


ACTIVITAT 1: DIBUIX DE L’ORANT DE PEDRET. ♥ En la primera activitat vam dibuixar la pintura

preromànica que es troba a Sant Quirze de Pedret anomenada: l’Orant de Pedret


ACTIVITAT 2: DIBUIX TÈCNIC ♥ En la segona activitat varem dibuixar una portalada de una porta prerom{nica i varem fer el perfil i l’alçat de l’església romànica de Santa Maria d’Avi{.


RELIGIÓ


ACTIVITAT 1: PEDRET ♥ En la primera activitat de religió varem respondre una sèrie de preguntes sobre l'església de Pedret, la seva situació geogràfica i les pintures. ♥ Preguntes:

♥ A quin municipi pertany Sant Quirze de Pedret? ♥ Quin riu travessa el Pont de Pedret? ♥ A quin segle va ser construït? ♥ On es conserva l’Orant de Pedret?


SOCIALS


ACTIVITAT 1 : PANTOCRÀTOR ♥ En la primera activitat vam completar espais en blanc sobre la pintura romànica, les escultures romàniques i les parts de l'església. També vam identificar els elements

representats al Pantocràtor.


ACTIVITAT 2: ESGLÈSIES ♥ En la segona activitat de l’assignatura de Socials hem treballat les imatges romàniques de les esglésies a partir d’ un text que ens informava de les seves naus, els abissos, les seves portes, les seves pintures, etc. Les esglésies eren: Sant Vicenç d'Obiols, Sant Vicenç del Rus, Sant Sadurní de Rotgers, Santa Maria de Lillet, Sant Jaume de Frontanyà.


ACTIVITAT 3: FRONTAL ♥ En la tercera activitat de l’assignatura de Socials hem

treballat els diferents municipis del Berguedà, en concret Santa Maria d’Avi{, on vam respondre unes preguntes sobre la pintura romànica que estava formada per cinc vinyetes anomenades: Frontal de Santa Maria d’Avi{, creada al segle XIII que actualment es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya.


ACTIVITAT 4: EXCAVACIÓNS ♥ En la quarta activitat la nostra professora de Socials ens va passar una entrevista d’un arqueòleg del Bergued{ que va fer excavacions en la nostra comarca. A continuació vam respondre unes preguntes sobre l’excavació de la comarca. ♥ Hem aprés les noves excavacions que han sorgit al Berguedà, concretament a la Serra de Casa En Pons, que desconeixíem.


TECNOLOGIA


ACTIVITAT 1: REVISTA ♥ En l’ assignatura de Tecnologia hem treballat com fer l’exposició oral mitjançant el PowerPoint , passant-lo a format PDF i adjuntant-ho a la pàgina web: www.issu.com informàtica.


Membres del grup ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥

Nerea Comelles Arianna Salvans Kevin Garcia Franc Duran Oriol Sosa Cristina Pujols

♥ Credit de Síntesi el Romànic ♥ 2n ESO ♥ 2012/2013

Síntesi romanic grup 2 acabat (1)  

grup 2 sintesi crec que definitiva

Advertisement