Page 1


Som una empresa catalana amb una experiència de 30 anys en el sector del MOBILIARI URBÀ, especialitzada en MATERIALS DE PLATJA, i amb un gran ventall de productes en el mercat. Els nostres productes estan dissenyats i construïts atenent les necessitats concretes de les diverses condicions climàtiques marítimes: salinitat, sol, vent i humitat; per aquest factor construïm amb materials d'alta qualitat preparats per suportar les inclemències de l'exterior. Els productes DUPI tenen un disseny innovador i atractiu amb la màxima funcionalitat i qualitat constructiva respectant sempre el medi ambient tant en la seva construcció com en l'aplicació. Volem destacar el gran èxit que està tenint el nostre SISTEMA MODUBLOC. Aquest està compost per mòduls de diferents mides, que poden instal·larse per separat o bé units i es poden aplicar en múltiples funcions:     

Serveis públics W.C. Casetes de primers auxilis Casetes d'informació turística Punts de venda, quioscos, bars... Bungalows

El nostre personal, altament qualificat, es caracteritza per la capacitat de donar solucions a les necessitats dels nostres clients. L’Equip de Dupi Prefabricats

2


CASETES MODULARS WC Serveis públics Primers auxilis Guinguetes - bars Punts d’informació Vestuaris Ludoteques Bungalows Armariets - taquilles

MATERIALS DE PLATJA Dutxes Rentapeus Punts de vigilància Passarel·les Cadires aquàtiques Punts nets

MOBILIARI URBÀ Bancs Taules Papereres Jardineres Tanques Tapa - contenidors Senyalització - rètols Aparca - bicicletes Ponts Pèrgoles

PARCS INFANTILS Molles Balancins Sorrals Tobogans Gronxadors Jocs temàtics Estructures multijoc Escalada 3


CASETES

MODULARS

Totes les casetes modulars es poden fabricar en: ~ Fusta, material que necessita manteniment al llarg del temps ~ Werzalit, material compost de resines molt resistent amb manteniment zero amb aspecte exterior imitació fusta ~ HPL, material molt resistent amb manteniment zero, es pot triar entre una àmplia gamma de colors Les mides estàndard de les casetes, limitades per la seva funcionalitat en el transport són les següents: ~ 3,00 x 2,45 x 2,45 m ~ 5,00 x 2,45 x 2,45 m

~ 4,00 x 2,45 x 2,45 m ~ 5,50 x 2,45 x 2,45 m

També es poden adossar dos o més mòduls per aconseguir una major superfície. S’adapten totalment a qualsevol entorn. Són funcionals i duradors, així com fàcils d’instal·lar i traslladar.

5


WC SERVEIS

PÚBL ICS

Mòduls 3 serveis

Mòdul infantil Mòdul adaptat

Inodor ceràmica 6

Inodor inoxidable

Inodor infantil

Mòdul 2 serveis

Inodor químic


PRIMERS

AUX I LIS

Mòdul de fusta Mòdul de werzalit blanc

Mòdul de werzalit blanc Mòdul d’HPL

Equipament clínic opcional Mòdul amb torre de vigilància

7


GUINGUET

ES

Mòdul de werzalit

Mòdul de fusta

Interior mòdul

Mòdul de werzalit Mòdul de fusta 8


PUNTS

I NFO

Mòdul de fusta Mòdul de fusta

Mòdul de fusta Mòdul de werzalit

Mòdul de fusta

Interior mòdul 9


VESTUAR

IS

Interior mòdul

Mòdul de werzalit

Mòdul de fusta

LUDOT EQU ES

Mòdul de werzalit

Pèrgola amb tendal

10


BUNGALO WS

Mòdul de fusta

Mòdul de fusta

Interior mòdul

ARMAR IE T S Mòduls d’HPL

Mòduls de fusta

11


MATERIALS DE PL ATJA Productes dissenyats i construïts atenent les necessitats concretes de les diverses condicions climàtiques marítimes: salinitat, sol, vent i humitat. Per això construïm amb materials d’alta qualitat preparats per suportar les inclemències de l’exterior. Els nostres productes tenen un disseny innovador i atractiu amb la màxima funcionalitat i qualitat constructiva, respectant sempre el medi ambient tant en la seva construcció com en l’aplicació.

13


DU TX ES I N OX

Dutxa Miramar

Dutxa Vela

14


DUTX ES FO RM IGÓ

Dutxa amb una sortida d’aigua

Dutxa amb dues o quatre sortides d’aigua

15


RENTA PEUS

I NOX

Rentapeus Miramar

Rentapeus Vela

RE NTA PEUS FO RM IG Ó Rentapeus amb una sortida d’aigua

Rentapeus amb dues o quatre sortides d’aigua 16


PUN TS DE V I G I L À NCI A Cadira de vigilància de fusta

Torre de vigilància Màstil

Caseta de vigilància amb torre

Cadira de vigilància inox 17


PASSAR EL · LE

S

Passarel·les fixes

Passarel·les enrotllables

Passarel·les formigó i fusta

Passarel·les formigó 18


CADIR ES AQUĂ€ T I Q U ES

PUNTS

NE TS

Punt net horitzontal Punt net vertical

19


MOBILI ARI

URBÀ

Aquesta línia de productes de mobiliari urbà és tant fruit de la investigació i innovació constant com de la recerca de solucions a les necessitats del mercat. Prestem especial atenció a la qualitat, el disseny i la innovació, per això els nostres productes tenen un disseny atractiu amb la màxima funcionalitat i qualitat constructiva, respectant sempre el medi ambient tant en la seva construcció com en l’aplicació.

21


B ANCS

Banc de jardí

Banc rústic

TAULES

Taula de jardí

Taula de picnic

22


PAPE R E R ES

Rodona de troncs

Rectangular

Especial

JARDINER ES

Gardènia

Garden

Tulipa 23


TANQUES

Anglesa

Infantil

TAPA - CONTE N

24

IDORS


R Ăˆ TO L S

Sense teulada

Amb teulada

APA RCA - BI CIC

LE T ES

Fusta Inox

Acer galvanitzat 25


PĂˆRGOL E

Amb tendal

Sense tendal 26

S


PONT S

27


PARCS I N FA N T I

LS

Parcs infantils pensats per la diversió dels nens amb una total seguretat. La seguretat consisteix a trobar l’equilibri adequat entre confort i desafiament, de forma que els nens es sentin segurs mentre juguen lliurement. Aquests parcs infantils compleixen rigorosament totes les normatives internacionals de seguretat per a parcs infantils.

29


MOLLE S

Lleó marí

Cavall

Moto

Puma

Cangur

Dofí

Gat

Gall

Unicorn

Mamut

BAL A NC I N S

Balancí cavall

30

Balancí tronc

Balancí molles

Balancí papallona


SORR ALS

Sorral gran

Sorral petit

Marc per sorral doble

Marc per sorral

TOBOG AN S

Tobogan petit

Tobogan gran

GRONX A DO R

Gronxador de fusta

S

Gronxador d’acer galvanitzat

31


JOCS T EM ÀT IC S

Panell girafa Panell bosc

Panell activitats

Bardissa

Doble panell caseta

Caseta Tren

32


ESTR UCT UR ES

Combinaci贸 tobogan

Mini torre tobogan

MULT I JO C

Combinaci贸 gronxador

Combinaci贸 petita

Torre abacus Torre asteca

33


ESTRUC T UR ES

Torre escalada amb tobogan

Gall dindi

MULT I JO C

Torre escalada

Mizar II

Bloqx

34


ESCA L A DA

Xarxa far

Xarxa agulla

Xarxa escalada Xarxa trenada

Escala de corda

35


Casa Cal Bernardí, s/n 08610 Avià (Barcelona) Telf. i Fax 93 825 01 73 Telf. 93 823 01 20 Mòbil 670 444 333 info@dupiprefabricats.com www.dupiprefabricats.com .

Catàleg Dupi en Català  

Catàleg de Dupi Prefabricats, inclou des de mobiliari urbà a casetes modulars, incloent-hi productes per la platja i parcs infantils.

Catàleg Dupi en Català  

Catàleg de Dupi Prefabricats, inclou des de mobiliari urbà a casetes modulars, incloent-hi productes per la platja i parcs infantils.

Advertisement