Page 11

Elements of design

ĐI TỪ TRONG RA NGOÀI Tìm hiểu 1 vấn đề nào đó thì theo mình, chúng ta phải đi tìm hiểu từ những cái nhỏ nhất. Thiết kế đồ họa cũng vậy chúng ta bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất, căn nguyên của thiết kế đồ họa. Đã bao giờ bạn nhìn vào một tác phẩm thiết kế mà bạn lại thắc mắc là tại sao lại đặt hình tròn ở góc này, tại sao lại quả chuối ở chỗ kia. Chúng không tuân theo 1 cái gì sao hay đơn giản là người design thích đặt ở hình tròn, hay quả chuối vào chỗ đấy thôi? Ở trang bên mình có 1 tấm poster, hãy lật sang và quan sát nhé!

11

Những yếu tố cơ bản trong thiết kế đồ hoạ  
Những yếu tố cơ bản trong thiết kế đồ hoạ  
Advertisement