Page 1

2. številka / marec 2012

2. številka / marec 2012

»Go International Slovenia«

Go International Slovenia

1


»Go International Slovenia«

2. številka / marec 2012

Dobre prakse

Duol d. o. o. Podjetje DUOL vse od ustanovitve pred dvema desetletjema usmerja svojo dejavnost na tuje trge. Razlogi za izvozno naravnanost so, kot pravijo, v majhnosti slovenskega trga in zmanjšani kupni moči, kar še posebej velja za zadnja leta. Proizvodna zmogljivost in rast samega podjetja presegata okvirje potreb na domačem trgu, zato se DUOL osredotoča na širši krog kupcev. To jim omogočajo konkurenčni, visoko tehnološko dodelani in certificirani, a finančno dostopni izdelki. Predmet izvoza je celotna produkcija podjetja DUOL – presostatične lahko napihljive dvorane, lesene in kovinske konstrukcije z dvojno membransko kritino. Sekundarnega pomena je izvoz šotorov s pnevmatskim ogrodjem, namenjenih logističnim potrebam vojske in sistemov civilne zaščite. DUOL je prekril več kot 1.000 športnih objektov po vsem svetu, kar podjetje globalno uvršča med tri največje proizvajalce napihljivih dvoran. Referenčni objekti: http://www.duol.eu/slo/. Mednarodne izkušnje je podjetje pridobivalo na trgih držav nekdanje Sovjetske zveze: Rusije, Ukrajine, Belorusije in Kazahstana. »V prvih letih internacionalizacije smo v vseh državah

Pokrito nogometno igrišče Lokomotiv v Moskvi, Rusija

32

Bojana Jančič bojana.jancic@gzs.si

ustanovili lastna predstavništva, ki so jih vodili lokalni posredniki,« pojasnjuje direktor podjetja Dušan Olaj. »Strateške povezave z novimi poslovnimi partnerji so v naslednji fazi pripomogle k širjenju trgov v koncentričnih krogih okoli omenjenih držav. Poslovanje je postajalo vedno bolj dinamično. Novi trgi, ki so si bili zaradi podobnega gospodarskega razvoja v preteklosti v marsičem podobni, so za DUOL v prvih letih delovanja pomenili zmanjšano tveganje,« dodaja Olaj. »Vzporedno se je blagovna znamka DUOL pozicionirala na domačem trgu. Delež domače prodaje v celotni prodaji je bil v prvih letih poslovanja višji, kot je danes, vendar nikoli ni presegel desetih odstotkov.« Preboj v države nekdanje Jugoslavije, predvsem v Srbijo, Hrvaško in BiH, je bil postopen. Neposredne strateške povezave, ki so nastale kot rezultat konferenčnih, simpozijskih in sejemskih srečanj vodstva z zainteresiranimi posamezniki, so po letu 2005 omogočile DUOL-u uspešen nastop tudi na drugih tržiščih – na Finskem, Švedskem, Norveškem, Danskem, v Islandiji, Iranu in Turčiji. Ta korak je zahteval tudi spremembe v poslovni strategiji podjetja. Trenutni deleži prodaje balonskih dvoran (večinoma pokrite športne površine) po trgih: • Države nekdanje SZ (Rusija, Kazahstan, Belorusija) – 30 % • Skandinavija – 30 % • Države nekdanje Jugoslavije – 10 % • Turčija – 10 % • Ostale države (EU, Azija, Zalivske države) – 15 % • Slovenija – 5 % Na mednarodne trge so v tem obdobju vstopali s posredniki, kar je veljalo predvsem za nova tržišča. Delež prodaje na uveljavljenih trgih se je


Pokriti bazen v Atakoyu, Turčija

Pokrito hokejsko igrišče v Sočiju, Rusija

Zaradi razpršenosti portfelja delovanja je bil vpliv recesije na podjetje minimalen. Njihova velika prednost je v poslovanju na velikih svetovnih tržiščih. To še posebej velja v tem času svetovne finančne recesije, ki pa na vseh trgih na srečo ni nastopila enako intenzivno. Prodajna strategija DUOL-a v letu 2012 je tako usmerjena na države, ki še niso v recesiji oziroma so se iz nje že začele dvigati: Zalivske države, predvsem Katar, Savdska Arabija, ponovno Kazahstan in Rusija. Uspešno prodirajo tudi na Islandijo, kjer bodo letos postavili prvo napihljivo dvorano v tem delu Evrope. »Recesija je za naše podjetje vsekakor tudi velika poslovna priložnost,« meni Olaj. »Investitorji se namreč v krizi veliko lažje odločajo za našo varianto cenejše, hitro postavljive in po kakovosti primerljive športne dvorane. Seveda pa brez konkurenčnih prednosti, na katerih smo gradili vsa ta leta – dragocenih izkušnjah, znanju, odličnem timu strokovnjakov, lastnem dizajnu, projektiranju in kontrolirani proizvodnji, popolnemu nadzoru na vsemi fazami poslovanja ter predanosti delu, ne gre,« še zaključi.

Ste vedeli? • DUOL je glede izdelave velikih športnih dvoran vodilno podjetje v Evropi in Aziji. • Pokrit nogometni stadion v Kazahstanu je s 15.000 m2 največji na svetu. • Športno dvorano v mestni občini Hveragerdi na Islandiji bodo ogrevali izključno s geotermalno energijo. • DUOL je na področju napihljivih dvoran ne le sinonim za tradicijo in kakovost, ampak tudi narekovalec prihodnjih smernic na tem področju.

»Go International Slovenia«

na drugi strani povečeval na osnovi neposrednega delovanja prodajnega zastopnika (Slovenija, Hrvaška, Srbija) oziroma kombinacije prodajnega zastopnika in lokalnega posrednika (Belorusija, Rusija, Kazahstan, Skandinavija).

2. številka / marec 2012

Dobre prakse

Pokrito nogometno igrišče v Senjajokiju, Finska

33


Ljubljana, marec 2012

Go international  
Go international  

Go international

Advertisement