Page 1

hEj:sZK^<P>d/,d/>W:

///͘ĠǀĨŽůLJĂŵͬϭϮ͘ƐnjĄŵͻϮϬϭϰ͘ŵĄƌĐŝƵƐϮϴ͘

Ezer munkahely IHMOŋGLNDJD]GDViJ

.|]J\ťOpV 7iPRJDWiV

ZĞŶĚŬşǀƺůŝƺůĠƐƚƚĂƌƚŽƩ ǀĄƌŽƐƵŶŬŬĠƉǀŝƐĞůƅƚĞƐ,ƷƐǀĠƚĞůƅƩŝƐŵĠƚ ƚƺůĞƚĞŵĄƌĐŝƵƐϮϳͲĠŶ͕ ĠƌŬĞnjŝŬĞŐLJƐnjĞƌŝ͕ϱϬϬϬ ĂŵĞůLJĞŶϭϯŶĂƉŝƌĞŶĨŽƌŝŶƚŽƐƚĄŵŽŐĂƚĄƐĂ ĚĞƚŶLJşůƚ͕Ɛ ŶLJƵŐĚşũƐnjĞƌƾ ƚŽǀĄďďŝŬĠƚ ĞůůĄƚĄƐďĂŶ ŶĂƉŝƌĞŶĚĞƚ ƌĠƐnjĞƐƺůƅ njĄƌƚƺůĠƐĞŶ o daal ol ĚƵŶĂƷũǀĄƌŽƐŝ ƚĄƌŐLJĂůƚĂŬ͘ ƉŽůŐĄƌŽŬŶĂŬ͘ ϱ͘ŽůĚĂů

5.

9LOiJ|U|NVpJ

mŶŶĞƉ DĂŐLJĂƌŽƌƐnjĄŐůĞŐũŽď^ŽŬĂŶůĄƚŽŐĂƩĂŬŬŝĂ ďĂŶĨĞůƚĄƌƚƌſŵĂŝŬŽƌŝ ͛ϰϴͲĂƐŵůĠŬŵƾŚƂnj ůĞůƅŚĞůLJĞŝŬƂnjĠƚĂƌƚŽnjŝŬ ŵĄƌĐŝƵƐϭϱͲĠŶ͕ŚŽŐLJ ĂŵĂŝƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ ĞŐLJƺƩĞŵůĠŬĞnjnjĞƚĞƌƺůĞƚĠŶ ŶĞŬŵĞŐĂ ĞŐLJŬŽƌůĠƚĞϭϴϰϴͲϰϵͲĞƐ njĞƩŬĂƚŽŶĂŝ ĨŽƌƌĂĚĂůŽŵ o daal ol ƚĄďŽƌ͕ĂŬƅĠƐƐnjĂďĂĚƚĄƌĠƐĨƺƌĚƅ͘ ƐĄŐŚĂƌĐ ŚƅƐĞŝƌƅů͘ϴͲϵ͘ŽůĚĂů

4. 4.

.RQFHSFLy

dĂŬĂƌşƚĄƐ ŬŽƌŵĄŶLJĂĚſƐƐĄŐŬŽŶũſŝĚƅƌĞǀĂůſƚĞŬŝŶƚĞƚƐnjŽůŝĚĄĐŝſũĂĄůƚĂůŵĄƌ ƚĞůĂs'ƌƚ͘ŵĞŐŬĞnjĚĞůŬĞnjĚƚĞŬĞŐLJŐĂnjĚĂƚĞĂǀĄƌŽƐƚĞƌƺůĞƚĠŶĂ ƐĄŐĨĞũůĞƐnjƚĠƐŝŬŽŶĐĞƉĐŝſ ƚĂǀĂƐnjŝͣŶĂŐLJƚĂŬĂƌş͕ LJ ŬŝĚŽůŐŽnjĄƐĄƚ͕ĂŵĞůLJďĞŶ ƚĄƐƚ͕͟ĂŵĞƷũĐĠůŽŬĂƚ͕ ůLJĞŶŵŝŶƚĞŐLJ ŝƌĄŶLJĞůǀĞŬĞƚ ϱϬŬƂnjĨŽŐĨŽŐĂůŵĂnjƚĂŬ olda ol d al ůĂůŬŽnjƚĂƚŽƩ ŵĞŐ͘ ĚŽůŐŽnjŝŬ͘ϱ͘ ŽůĚĂů

7.

Fotó: Vohlmann György

FEKETE GYÖRGYI – Állásbörzét mindig ott szervezünk, ahol a gazdaság fejlődik, ahol vannak

üres álláshelyek. Nagy örömömre szolgál, hogy Dunaújvárosban fejlődik a gazdaság, hiszen vannak üres álláshelyek. Mintegy

1000 álláshelyet kínálunk ez alkalommal– összegezte a főiskolán megrendezett állásbörze tapasztalatait Pákozdi Szabolcs, az

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője. 7. oldal

„Folytassuk az elkezdett munkát” Lakossági fórumot tartott Cserna Gábor polgármester, dr. Galambos Dénes kormánymegbízott a Bartók színház termében. Az esemény vendége dr. Fónagy János a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára, a rezsicsökkentésért felelős munkacso-

port tagja volt. "Tessék tudomásul venni, 2008-2010 közötti időszakot vesztes háború mutatóival kaptuk vissza. Így a 2014-es áprilisi választás arról is fog szólni, hogy ne újrakezdjük, hanem folytassuk a kemény munkával elkezdett építkezést."5. oldal mondta.

/HJMREEDN

DĂůŽŵ /ƐŵĠƚĂŚſŶĂƉĚŝĄŬũĂŝ njƂŶŬŽƌŵĄŶLJnjĂƚĞůŬĠƉũĄƌƚĂŬĂƉŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌnjĞůĠƐĞĂůĂƉũĄŶŬƵůƚƵƌĄůŝƐ ŶĠů͘njƷƩĂůŶĚƌĠƐnj ŬƂnjƉŽŶƩĄĂůĂŬƵůŚĂƚĂnj <ůĂƵĚŝĂƚĄǀŽůƵŐƌſůĞƩĂ Ő MǀĄƌŽƐďĂŶ ůĞŐũŽďď͕ĂŬŝ ƚĂůĄůŚĂƚſ oklevelet és ĞŐLJŬŽƌŝŵĂĂũĄŶĚĠŬŽƚ olda ol dal ůŽŵĠƐDŽŶǀĞŚĞƚĞƩĄƚ͘ ďĂĐŚͲŬĂƐƚĠůLJ ƚĞƌƺůĞƚĞ͘Ϯ͘ŽůĚĂů

8. 8.

9DVPť

ŬĂƌĂƚĞƌĞũĠǀĞů DĞnjƅŬƂnjLJŶĚƌĄƐ͕Ănj ,ĂƌŵĂĚŝŬĂůĂŬůŽŵŵĂů /^ƵŶĂĨĞƌƌ,ZͲŝŐĂnjŐĂƌĞŶĚĞnjŝŬŵĞŐĂnjŬĂƌĂƚ ƚſũĂůĂƉƵŶŬŬĠƌĚĠƐĠƌĞ ƌĞũĞ<ƵƉĄƚ ĞůŵŽŶĚƚĂ͕ ŵĄƌĐŝƵƐϮϮͲ ŶĞŵƚĞƌǀĞnjĠŶĂƐƉŽƌƚŶĞŬƷũĂďď ĐƐĂƌŶŽŬďĂŶ͕ o daal ol ůĠƚƐnjĄŵůĞĂŵĞůLJŶĞŬĐĠ ĠƉşƚĠƐƚ͘

3. 3.

Fotó: Vohlmann György


2

KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

2014. MĂ RCIUS 28.

-Ă&#x2020;RXKUGNÄ K HQICFĂ?Ă?TžM Ki Kismoni L LĂĄszlĂł, a 6. vk. ĂśnkkormĂĄnyzati kĂŠ kĂŠpviselĹ&#x2018;je ĂĄĂĄprilis il 2-ĂĄn 16 ĂłrĂĄtĂłl kĂŠpviselĹ&#x2018;i fogadóórĂĄt tart a BartĂłk szĂ­nhĂĄzban. Pi PintĂŠr TamĂĄs Ăś ĂśnkormĂĄnyzzati kĂŠpviselĹ&#x2018; ĂĄĂĄprilis 2-ĂĄn 16 16-18 Ăłra kkĂśzĂśtt kĂŠpviselĹ&#x2018;i fogadóórĂĄt tart a VasmĹą Ăşt 41. I. emeleti 124. sz. irodĂĄban. LĹ&#x2018; LĹ&#x2018;rinczi K KonrĂĄd, a 2. vk. Ăśnk kormĂĄnyzati kĂŠ kĂŠpviselĹ&#x2018;je ĂĄprilis 3-ĂĄn 17 Ăłrakor, a PolgĂĄrmesteri Hivatal 9. emeleti, 915Ăśs kĂŠpviselĹ&#x2018;i irodĂĄban fogadóórĂĄt tart.

SAJTĂ&#x201C;KĂ&#x2013;ZLEMĂ&#x2030;NY Ă&#x2013;nkormĂĄnyzati SzervezetfejlesztĂŠs pĂĄlyĂĄzathoz kapcsolĂłdĂłan lakossĂĄgi felmĂŠrĂŠs kezdĹ&#x2018;dik DunaĂşjvĂĄrosban 2014.03.24. DunaĂşjvĂĄros Megyei JogĂş VĂĄros Ă&#x2013;nkormĂĄnyzata tĂśbb mint 39 milliĂł forint vissza nem tĂŠrĂ­tendĹ&#x2018; tĂĄmogatĂĄst nyert a â&#x20AC;&#x17E;SzervezetfejlesztĂŠs konvergencia rĂŠgiĂłkban levĹ&#x2018; ĂśnkormĂĄnyzatok szĂĄmĂĄraâ&#x20AC;? cĂ­mĹą pĂĄlyĂĄzaton, az Ă&#x161;j SzĂŠchenyi Terv keretĂŠben. A kĂśzel 40 milliĂł forintos ĂśsszkĂśltsĂŠgvetĂŠsĹą beruhĂĄzĂĄsbĂłl szervezetfejlesztĂŠsi projekt valĂłsul meg. A tĂĄmogatĂĄsbĂłl indĂ­tott szervezetfejlesztĂŠsi projekt rĂŠszekĂŠnt a vĂĄros lakosai kĂśrĂŠben kĂśzvĂŠlemĂŠny-kutatĂĄs is zajlik. Ennek keretĂŠben a polgĂĄrok kĂśzszolgĂĄltatĂĄsokkal kapcsolatos elĂŠgedettsĂŠgĂŠrĹ&#x2018;l, igĂŠnyeirĹ&#x2018;l kĂ­vĂĄnnak kĂŠpet alkotni, mivel az Ă&#x2013;nkormĂĄnyzat a vĂĄros polgĂĄrainak vĂŠlemĂŠnyĂŠt figyelembe vĂŠve kĂ­vĂĄnja a kĂśzszolgĂĄltatĂĄsokat tovĂĄbbfejleszteni. A felmĂŠrĂŠs a vĂĄrosban folyĂł fejlesztĂŠsek hatĂĄsaival ĂŠs ismertsĂŠgĂŠvel, a vĂĄros kulturĂĄlis, kĂśzĂśssĂŠgi- ĂŠs sportĂŠletĂŠvel, az ĂśnkormĂĄnyzat ĂĄltal mĹąkĂśdtetett intĂŠzmĂŠnyhĂĄlĂłzat tovĂĄbbfejlesztĂŠsi lehetĹ&#x2018;sĂŠgeivel, valamint a PolgĂĄrmesteri Hivatal munkĂĄjĂĄnak ĂŠrtĂŠkelĂŠsĂŠvel kapcsolatos kĂŠrdĂŠseket vizsgĂĄlja. A lakossĂĄgi vĂŠlemĂŠnyfelmĂŠrĂŠsben valĂł rĂŠszvĂŠtel ĂśnkĂŠntes, kĂśtelezettsĂŠggel nem jĂĄr, az adatok elemzĂŠse anonim mĂłdon tĂśrtĂŠnik. DunaĂşjvĂĄros minden polgĂĄrĂĄnak vĂŠlemĂŠnye fontos szĂĄmunkra, ezĂŠrt kĂŠrjĂźk, vĂĄlaszoljon a telefonon jelentkezĹ&#x2018; kĂŠrdezĹ&#x2018;biztosok kĂŠrdĂŠseire!

DunaĂşjvĂĄros MJV Ă&#x2013;nkormĂĄnyzata CĂ­m: 2400 DunaĂşjvĂĄros, VĂĄroshĂĄza tĂŠr 1. E-mail: polgmest@pmh.dunanet.hu Honlap: www.dunaujvaros.hu www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az EurĂłpai UniĂł tĂĄmogatĂĄsĂĄval valĂłsulnak meg.

2CTMGTFÄ NGVVC\Ă&#x2020;U\CMKDGXG\GVÄ Ă&#x2014;VXQPCN

VirĂĄgba borulnak a vĂĄros terei '\GTP[KMĂ&#x2020;RVžTUWNCVCXCU\KOGIĂ&#x2014;LWNžUJQ\KNNCVQM Ă&#x2020;UXKTžIQM FEKETE GYĂ&#x2013;RGYI Ă?gy nem kĂźlĂśnĂśs, ha a DunaĂşjvĂĄrosi VagyonkezelĹ&#x2018; Zrt. is virĂĄgba ĂŠs zĂśldbe ĂśltĂśzteti a vĂĄrost. LegelĹ&#x2018;szĂśr, ami a vĂĄrosba kĂśzlekedĹ&#x2018;nek feltĹąnik, hogy parkerdĹ&#x2018; lett a DunaĂşjvĂĄros ĂŠszaki bevezetĹ&#x2018; Ăştvonala. KitakarĂ­tottĂĄk, kivĂĄgtĂĄk a cserjĂŠket, rendezett, kellemes kĂŠppel fogadja a vĂĄrosba ĂŠrkezĹ&#x2018;ket. Ugyancsak ez tĂśrtĂŠnt a vĂĄrosban a fĂĄkkal ĂŠs cserjĂŠkkel, a kĂśtelezĹ&#x2018; tavaszi karbantartĂĄs nyomĂĄn. HorvĂĄth Tibor, az erdĂŠsze-

ti ĂŠs parkfenntartĂĄsi ĂĄgazat vezetĹ&#x2018;je elmondta, sajnos a jelzĹ&#x2018;szalagokat nem minden autĂłs vette figyelembe, s a kĂŠrĂŠs ellenĂŠre a tiltott helyen hagytĂĄk parkolni az autĂłjukat, s Ă­gy akadĂĄlyoztĂĄk a mun-

kĂĄt, sok esetben a kĂśzterĂźlet-felĂźgyelĹ&#x2018;k segĂ­tsĂŠgĂŠt kellett kĂŠrni. A VĂĄroshĂĄza tĂŠrrĹ&#x2018;l tĂśbb helyre, fĹ&#x2018;kĂŠpp a DĂłzsa mozi melletti tĂŠrre kerĂźltek

a kĹ&#x2018;virĂĄgtartĂłk, ezekbe virĂĄgok kerĂźltek. MĂŠg Ĺ&#x2018;szszel gondoskodtak arrĂłl, hogy megfelelĹ&#x2018; szĂĄ-

mĂş ĂŠs mennyisĂŠgĹą hagymĂĄs virĂĄg kerĂźljĂśn a fĂśldbe. Tavasszal a fagy tĂśnkretette a tulipĂĄnĂĄgyĂĄsokat, de most az idĹ&#x2018;jĂĄrĂĄs kegyes volt, s mintegy 8000 tĹ&#x2018; nĂśvĂŠny virĂĄgzik. MĂĄr kitakartĂĄk a rĂłzsaĂĄgyĂĄsokat, s termĂŠszetesen tovĂĄbb ifjĂ­tjĂĄk a cserjĂŠket. Nem maradhattak tavaszi felĂşjĂ­tĂĄs nĂŠlkĂźl vĂĄrosunk kĂśztĂŠri szobrait kĂśrĂźlvevĹ&#x2018; virĂĄgĂĄgyĂĄsok sem, Ă­gy az Ady, a Lajos kĂśvek ĂŠs a MolnĂĄr LĂĄszlĂł emlĂŠkpark is sorra kerĂźlt. A kis ĂŠs rĂŠgi VasmĹą Ăşt kĂśzĂśtti terĂźlet is alapos tisztogatĂĄson megy keresztĂźl, meggyĂŠrĂ­tettĂŠk a cserjesort, hogy ĂĄttekinthetĹ&#x2018;bb, rendezettebb kĂŠpet nyĂşjtson.


KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

DUNAĂ&#x161;JVĂ ROS KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LETI HETILAPJA

A KisgazdapĂĄrt D .|UQ\H]HWYpGHOHPUÄ&#x2DC;O a FejĂŠr megyei 04. vĂĄlasztĂłkĂśrzetben.

3

+PI[GPGUU\Ä?TĂ&#x2020;U CMĂ&#x201C;\HQINCNMQ\VCVQVVCMPCM

Tisztelt VĂĄlasztĂłk! A FĂźggetlen KisgazdapĂĄrt ĂŠs a sajĂĄt nevemben szeUHWQpP D ILJ\HOPHW IHOKtYQL HJ\ OHHQGÄ&#x2DC; |NROyJLDL NDWDV]WUyIiUDYpOHPpQ\Â QNV]HULQWD3$.6OOUHgQ|NLV WXGMiN D NRUPiQ\ DOitUWD D] RURV]RNNDO D SDNVL DWRPHUÄ&#x2DC;PÄŚ EÄ&#x2DC;YtWpVpUÄ&#x2DC;O V]yOyPHJiOODSRGiVW$SDNVLEÄ&#x2DC;YtWpVFVDND'XQDGX]]DV]WiViYDONLYLWHOH]KHWÄ&#x2DC; 9pOHPpQ\Â QN V]HULQW D GXQDL GX]]DV]Wy JiW YDOyV]tQÄŚVtWKHWÄ&#x2DC;HQ .LVDSRVWDJ 'XQDI|OGYiU WpUVpJpEHQ YDOyVtWKDWy PHJ$ GX]]DV]WyJiW  D 'XQD WHUHOpVpYHOYDOyVtWKDWyPHJH]D]WMHOHQWLKRJ\DGX]]DV]WyJiWOpWHVtWpVLKHO\HHOÄ&#x2DC;WW IRO\DPNLORPpWHUUHO OHMWPHQHWEHQPpUYH DSDGiVWLGp]HOÄ&#x2DC;H]DPRVWDQL NDWDV]WURIiOLVLGÄ&#x2DC;MiUiVLYLV]RQ\RNN|]|WWH[WUpPHVHWEHQ(UFVLWÄ&#x2DC;O.LVDSRVWDJLJ D 'XQD NLV]iUDGiViW LGp]KHWL HOÄ&#x2DC;7pUVpJÂ QN 'XQiYDO V]HJpO\H]HWW WHOHSÂ OpVHLUH I|OGFVXV]DPOiVW D] DP~J\ VHP VWDELO O|V]IDO SDUWIDO V]DNDGiViW LGp]KHWLHOÄ&#x2DC;PHUWD'XQDYt]W|PHJHVWDELOHOOHQQ\RPiVWLQGXNiODO|V]IDOUDDPLQHN KLiQ\iEDQ D O|V] OHRPOLN WHOHSÂ OpVHN FV~V]QDN D 'XQiED LQWÄ&#x2DC; SpOGD D NXOFVL SDUWIDO OHRPOiVD

Szavazzon rĂĄm, EgyĂźtt sikerĂźlhet A szavazĂłlapon a 2. sorszĂĄm:

DEDECSIK FERENC

&Ĺ?Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x17E;ĆŠĆ&#x2030;ŽůĹ?Ć&#x;ĹŹÄ&#x201A;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x161;Ä Ć?

Ha szavazatĂĄval Engem Tisztel meg NÂ ]GHQL IRJRN N|]|V M|YÄ&#x2DC;QN ]iORJD D 'XQD pUGHNpEHQ

Nem lesz Ăşjabb elbocsĂĄtĂĄs #&WPCHGTT(QINCN MQ\VCVžUžĂ&#x2020;TV#NCRĂ&#x160;VXžP[ Ă&#x2020;UC&WPCHGTT/WPMCGTÄ  MĂ&#x201C;NEUĂ&#x201C;P\Ä -HVKUMĂ&#x2020;RXKUGNVGVVGOCIžVC\žNNžUDĂ&#x201C;T\Ă&#x2020;P FEKETE GYĂ&#x2013;RGYI MezĹ&#x2018;kĂśzy And rĂĄstĂłl, az ISD Dunaferr Zrt. H R- i g a z gatĂłjĂĄtĂłl Ăźk, azt kĂŠrdeztĂźk, hogy ezek szerint vannak a vĂĄllalatnĂĄl szabad ĂĄllĂĄshelyek? â&#x20AC;&#x201C; Nem, szervezĹ&#x2018;kĂŠnt vagyunk jelen, hiszen a volt dunaferres kollĂŠgĂĄinknak is szerveztĂźk ezt az ĂĄllĂĄsbĂśrzĂŠt, ezzel is segĂ­teni kĂ­vĂĄnjuk a mielĹ&#x2018;bbi elhelyezkedĂŠsĂźket. NehĂŠz idĹ&#x2018;szakon vagyunk tĂşl, hiszen felvenni sokkal jobb dolog, de a hatĂŠkony-

sĂĄg biztosĂ­tĂĄsa miatt szĂźksĂŠg volt a lĂŠtszĂĄmleĂŠpĂ­tĂŠsre. â&#x20AC;&#x201C; Az elmĂşlt idĹ&#x2018;szakban olyan hĂ­reket lehetett hallani, hogy ezerfĹ&#x2018;s elbocsĂĄtĂĄsra is sor kerĂźlhet. Az Ă&#x2030;rdekegyeztetĹ&#x2018; TanĂĄcs ĂĄltal kezdemĂŠnyezett megbeszĂŠlĂŠsrĹ&#x2018;l nĂŠhĂĄny napja az a kĂśzlemĂŠny jelent meg, hogy nincs szĂł Ăşjabb elbocsĂĄtĂĄsrĂłl, csupĂĄn kiszervezĂŠsek vannak. â&#x20AC;&#x201C; KettĂŠ kell vĂĄlasztani a dolgokat. A kiszervezĂŠsnek soha sem cĂŠlja, hogy lĂŠtszĂĄmot bocsĂĄssunk el. Az teszi szĂźksĂŠgessĂŠ, hogy a cĂŠg inkĂĄbb az alaptevĂŠkenysĂŠgĂŠre akar koncentrĂĄlni, s minden olyan feladatot, amely nem tartozik a vas- ĂŠs acĂŠlgyĂĄrtĂĄshoz, s nem mĹąkĂśdtethetĹ&#x2018; gazdasĂĄgosan, azt mĂĄs foglalkoztatĂłra bĂ­zzuk. EgyelĹ&#x2018;re mi csak a 400 fĹ&#x2018;s leĂŠpĂ­tĂŠst lĂĄtjuk, ez ĂĄprilis kĂśzepĂŠig befejezĹ&#x2018;dik. A

cĂŠgĂźnk arra is hatĂĄrozott Ă­gĂŠret tett, hogy bĂĄrmilyen foglalkoztatĂĄst ĂŠrintĹ&#x2018; lĂŠpĂŠst megelĹ&#x2018;zĹ&#x2018;en egyeztetni fog az ĂŠrdekvĂŠdelmi szervezetekkel, a gyĂĄrvezetĹ&#x2018;kkel, a vĂĄros vezetĹ&#x2018;ivel ĂŠs a kormĂĄnnyal is. â&#x20AC;&#x201C; Ha mĂĄt az Ă­gĂŠretrĹ&#x2018;l van szĂł, hogy ĂĄll a kohĂł-felĂşjĂ­tĂĄs? â&#x20AC;&#x201C;Teljesen rendben halad, tartani fogjuk a vĂĄllalt hatĂĄridĹ&#x2018;t. â&#x20AC;&#x201C; A cĂŠg ĂŠrdeke mellett a leĂŠpĂ­tĂŠsek egyĂŠni sĂŠrĂźlĂŠsekkel is egyĂźtt jĂĄrtak... â&#x20AC;&#x201C; Ez valĂłban egy nehĂŠz ĂŠlethelyzet, amelynek megoldĂĄsĂĄhoz cĂŠgĂźnk a kormĂĄnyzat segĂ­tsĂŠgĂŠvel igyekszik minden tĂĄmogatĂĄst megadni. Az alapĂ­tvĂĄnyi foglalkoztatĂĄs, ĂĄtkĂŠpzĂŠsek, trĂŠningek mind-mind a volt dolgozĂłink rendelkezĂŠsĂŠre ĂĄllnak. Ez az ĂĄllĂĄsbĂśrze is a segĂ­tsĂŠgnyĂşjtĂĄs rĂŠsze.

+PI[GPGUU\Ä?TĂ&#x2020;UGPXGJGVPGMTĂ&#x2020;U\VMĂ&#x201C;\HQINCNMQ\VCVQVVCMC5\GPV2CPVCNGQP -Ă?TJž\WPKĂ?URžN[ž\CVžPCM MĂ&#x201C;U\Ă&#x201C;PJGVÄ GP PAPP ANETT A Roma NemzetisĂŠgi Ă&#x2013;nkormĂĄnyzattal egyĂźttmĹąkĂśdve mintegy 300 kĂśzfoglalkoztatott egĂŠszsĂŠgĂźgyi ĂĄllapotĂĄt mĂŠrik fel az EgĂŠszsĂŠgfejlesztĂŠsi Iroda szakemberei. A kĂśzfoglalkoztatottak egĂŠszsĂŠgi ĂĄllapotĂĄt nĂŠzik, mint pĂŠldĂĄul vĂŠrnyomĂĄs, vĂŠrcukor, koleszterin ĂŠs testtĂśmeg index. â&#x20AC;&#x201C; Nagyon sok klienst kiszĹąrĂźnk magas koleszterinnel, magas vĂŠrnyomĂĄssal, cukorbetegsĂŠggel. Ezek a szokĂĄsos betegsĂŠgek, amelyekre nem tudnak odafigyelni â&#x20AC;&#x201C; emelte ki KĹ&#x2018;vĂĄri Ă&#x2030;va, az EgĂŠszsĂŠgfejlesztĂŠsi Iroda vezetĹ&#x2018;je. Elmondta, az eddigi tapasztalatok azt mutatjĂĄk, hogy a kĂśzfoglal-

koztatĂĄsban rĂŠszt vevĹ&#x2018;k kevĂŠs figyelmet fordĂ­tanak az egĂŠszsĂŠgĂźkre, amelynek leginkĂĄbb anyagi okai vannak. Ugyanakkor egy ilyen szĹąrĂŠs alkalmĂĄval szembesĂźlhetnek a problĂŠmĂĄkkal. A szĹąrĂŠs utĂĄn az Iroda ingyenes tanĂĄcsadĂĄssal, mozgĂĄsprogramokkal tud tovĂĄbbi segĂ­tsĂŠget nyĂşjtani. â&#x20AC;&#x201C; Sok olyan ember kerĂźl hozzĂĄnk, akinek az anyagi helyzete, vagy az ĂŠletkĂśrĂźlmĂŠnye nem nagyon engedi meg, hogy elmenjen szĹąrĂŠsekre, vizsgĂĄlatokra. Ez a lehetĹ&#x2018;sĂŠg sokat jelent szĂĄmukra, hiszen ha megtudjĂĄk, hogy milyen ĂĄllapotban vannak, vagy mi a problĂŠma, akkor lehetĹ&#x2018;sĂŠgĂźk van egy egĂŠszsĂŠgesebb ĂŠletre â&#x20AC;&#x201C; hangsĂşlyozta HosszĂş JĂĄnos, a Roma NemzetisĂŠgi Ă&#x2013;nkormĂĄnyzat elnĂśke. OktĂłber Ăłta mintegy 140 kĂśzfoglalkoztatott vett rĂŠszt a szĹąrĂŠsen, a program vĂŠgeztĂŠvel 300 fĹ&#x2018; egĂŠszĂŠgi ĂĄllapotĂĄt kĂ­vĂĄnjĂĄk felmĂŠrni.

&KžMUGTGIĂ&#x2020;TMG\KMXžTQUWPMDC Az idei ĂŠvben DunaĂşjvĂĄros ad otthont ĂĄprilis 4-6. kĂśzĂśtt (pĂŠntek-vasĂĄrnap) a FejĂŠr Megyei DiĂĄknapok rendezvĂŠnyĂŠnek. EbbĹ&#x2018;l az alkalombĂłl ezernĂŠl is tĂśbb kĂśzĂŠpiskolĂĄk diĂĄk ĂŠrkezik a programra, ame-

lyen megmutathatjĂĄk a tudĂĄsukat a fiatalok. Az idei rendezvĂŠny szervezĹ&#x2018;i DunaĂşjvĂĄros ĂśnkormĂĄnyzata, SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄr ĂśnkormĂĄnyzata ĂŠs a FejĂŠr Megyei MĹąvelĹ&#x2018;dĂŠsi KĂśzpont.


4

KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

¡LCDDGUĂ&#x2020;N[ KD OP-3.1.1/D213-k2-2013-0003 â&#x20AC;&#x17E;A RĂłmai VĂĄrosrĂŠsz szociĂĄlis cĂŠlĂş vĂĄrosrehabilitĂĄciĂłjaâ&#x20AC;? projekt keretĂŠn belĂźl kĂŠt programsorozat bemutatkozĂłjĂĄra vĂĄrjĂĄk az ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;ket mĂĄrcius 29-ĂŠn, szombaton az MMK 210es termĂŠbe. 9 ĂŠs 10 Ăłra kĂśzĂśtt a â&#x20AC;&#x17E;Fiatal munkavĂĄllalĂłk ĂŠs hĂĄtrĂĄnyos helyzetĹąek felzĂĄrkĂłztatĂĄsaâ&#x20AC;? cĂ­mmel tartanak trĂŠninget ĂŠs tanĂĄcsadĂĄst mindazoknak, akiknek gondot okoz az ĂĄllĂĄskeresĂŠs, a pĂĄlyavĂĄlasztĂĄs. A rĂŠsztvevĹ&#x2018;k fejlesztĹ&#x2018; programokon, Ăśnismereti ĂŠs szemĂŠlyisĂŠgfejlesztĹ&#x2018; trĂŠningen, motivĂĄciĂłs trĂŠningen, ĂĄllĂĄskeresĂŠsi tanĂĄcsadĂĄson ĂŠs munkaerĹ&#x2018;piaci trĂŠningen vesznek rĂŠszt, valamint foglalkoztatĂĄsi ĂŠs munkajogi tanĂĄcsadĂĄsban rĂŠszesĂźlnek. 10 ĂŠs 11 Ăłra kĂśzĂśtt bemutatkozik a â&#x20AC;&#x17E;MĂĄsodik esĂŠly â&#x20AC;&#x201C; visszatĂŠrĂŠs a munka vilĂĄgĂĄbaâ&#x20AC;? elnevezĂŠsĹą program, amely tĂśbb lĂŠpĂŠsbĹ&#x2018;l ĂĄll, segĂ­tenek a problĂŠma meghatĂĄrozĂĄsĂĄban, lehetsĂŠges megoldĂĄs kidolgozĂĄsĂĄban. Rendszeres egyĂŠni ĂŠs csoportos tanĂĄcsadĂĄssal segĂ­tik a hĂĄtrĂĄnyos helyzetĹą munkavĂĄllalĂłk elhelyezkedĂŠsĂŠt, kĂŠpzĂŠsbe kerĂźlĂŠsĂŠt.

2014. MĂ RCIUS 28.

.žVQICVĂ?MĂ&#x201C;\RQPVĂ&#x2020;UMKNžVĂ?

SzĂ­nhĂĄzat is terveznek /CI[CTQTU\žINGILQDDCP HGNVžTVTĂ?OCKMQTKNGNÄ JGN[GKMĂ&#x201C;\Ă&#x2020;VCTVQ\KMCOCK &WPCĂ&#x2014;LXžTQUVGTĂ&#x2122;NGVĂ&#x2020;PGI[MQTNĂ&#x2020;VG\GVVMCVQPCKVžDQT COGN[C4Ă?OCKDKTQFCNQO XĂ&#x2020;FGNOĂ&#x2020;VU\QNIžNĂ?GIĂ&#x2020;U\ 'WTĂ?RžPMGTGU\VĂ&#x2122;NJĂ&#x2014;\Ă?FĂ?U\žTC\HĂ&#x201C;NFKJCVžTXQPCN OGPVĂ&#x2020;PJGN[G\MGFGVVGN PAPP ANETT Az Ăłkori fĂźrdĹ&#x2018; ĂŠs kĹ&#x2018;tĂĄr DunaĂşjvĂĄros egyik lĂĄtvĂĄnyossĂĄga, amely a hatĂĄrvonalhoz tartozĂłan a vilĂĄg-

ĂśrĂśksĂŠg rĂŠsze is lehet, hasonlĂłan a mĂĄra mĂĄr turistĂĄk ezreit vonzĂł AngliĂĄban talĂĄlhatĂł ĂŠpĂ­tmĂŠnyhez, Hadrianus falĂĄhoz. A rĂłmai kori limes objektumainak feltĂĄrĂĄsĂĄt ĂŠs turisztikai hasznosĂ­tĂĄsĂĄt cĂŠlzĂł kezdemĂŠnyezĂŠshez csatlakoztak a limes magyar, dunai szakaszĂĄn talĂĄlhatĂł telepĂźlĂŠsek, Ă­gy DunaĂşjvĂĄros is. Munkacsoport alakult a rĂŠszletes tervek kidolgozĂĄsĂĄra. Az eddig elkĂŠszĂźlt vĂĄzlatok szerint tovĂĄbbi fel-

tĂĄrĂĄsokra ĂŠs helyreĂĄllĂ­tĂĄsi munkĂĄlatokra lenne szĂźksĂŠg a rĂłmai kori kĹ&#x2018;tĂĄr ĂŠs fĂźrdĹ&#x2018; terĂźletĂŠn, ezen kĂ­vĂźl egy rĂŠgĂŠszeti parkot is szeretnĂŠnek lĂŠtrehozni lĂĄtogatĂłkĂśzponttal ĂŠs kilĂĄtĂłval. A tervek kĂśzĂśtt szerepel mĂŠg egy kutatĂł- ĂŠs bemutatĂł tĂŠr, valamint szĂ­nhĂĄz-, ĂŠs kereskedĹ&#x2018; tĂŠr is. â&#x20AC;&#x201C; Jelenleg mĂŠg a tervezĂŠs idĹ&#x2018;szaka van. A Limes SzĂśvetsĂŠg most gyĹąjti Ăśszsze a szakĂŠrtĹ&#x2018;knek ĂŠs az egyes telepĂźlĂŠseknek a javaslatait, amelybĹ&#x2018;l feltĂŠte-

lezhetĹ&#x2018;en nĂŠhĂĄny hĂłnap mĂşlva ĂĄll Ăśssze a komplett anyag. Ez a vilĂĄgĂśrĂśksĂŠgi cĂ­mhez benyĂşjtandĂł pĂĄlyĂĄzathoz szĂźksĂŠges. Ezek utĂĄn kĂśvetkezhet a megvalĂłsĂ­tĂĄs â&#x20AC;&#x201C; mondta PintĂŠr Lajos, a Pentelei KĂŠzmĹąves EgyesĂźlet elnĂśke, aki a SzabĂł Imre fĹ&#x2018;ĂŠpĂ­tĂŠsz koordinĂĄlĂĄsĂĄval zajlĂł tervezĹ&#x2018; munkĂĄlatokban is rĂŠszt vesz. A beruhĂĄzĂĄst pĂĄlyĂĄzat ĂştjĂĄn kĂ­vĂĄnjĂĄk megvalĂłsĂ­tani. A munkĂĄlatok egy-kĂŠt ĂŠven belĂźl elkezdĹ&#x2018;dhetnek.

FotĂł: Vohlmann GyĂśrgy

6CXCU\KNQOVCNCPĂ&#x160;VžUVVCTVCPCMCXžTQUGIĂ&#x2020;U\VGTĂ&#x2122;NGVĂ&#x2020;P A Dunanett Kft. megkezdte dĂ­jtalan lomtalanĂ­tĂĄsĂĄt a vĂĄros terĂźletĂŠn a tĂĄrsas- ĂŠs csalĂĄdi hĂĄzakban lakĂłk rĂŠszĂŠre. A lomtalanĂ­tĂĄs alkalmĂĄval elszĂĄllĂ­tjĂĄk mindazon ingatlanokon felhalmozĂłdott lomot, amely mĂŠretĂŠnĂŠl fogva nem fĂŠr el a kĂśzszolgĂĄltatĂĄs keretĂŠben a hĂĄztartĂĄsokhoz rendszeresĂ­tett edĂŠnyekbe. A lom fogalmĂĄba tartoznak a hĂĄztartĂĄsban feleslegessĂŠ vĂĄlt hasznĂĄlati tĂĄrgyak. Nem szĂĄllĂ­tjĂĄk el a veszĂŠlyes hulladĂŠkot, a gumiabroncsot, hĹątĹ&#x2018;szekrĂŠnyt, szĂĄmĂ­tĂłgĂŠp monitort, akkumulĂĄtort, festĂŠkes, vegyszeres

dobozokat, az ipari illetve mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi tevĂŠkenysĂŠg sorĂĄn keletkezett hulladĂŠkokat, falevelet, nyesedĂŠket, ĂŠpĂźletek bontĂĄsĂĄbĂłl szĂĄrmazĂł anyagokat, tĂśrmelĂŠket. Az ĂśsszegyĹąlt lomot a hulladĂŠkszĂĄllĂ­tĂł edĂŠny mellĂŠ kĂŠrik kihelyezni rendezetten. Lapunkban folyamatosan olvashatjĂĄk az aktuĂĄlis lomtalanĂ­tĂĄst ĂŠrintĹ&#x2018; utcĂĄk felsorolĂĄsĂĄt. /žTEKWU Tavasz utca 5-16., 18., 20., 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 46. MĂĄrcius 15. tĂŠr 7-10.

ErdĹ&#x2018; sor 31., 33., 35., 37., 39., 41., 43. Lajos kirĂĄly kĂśrĂşt 3., 5., 7., 9. Â&#x17E;RTKNKU Lajos kirĂĄly kĂśrĂşt 2., 4., 6., 8., 1015., 17., 19., 21., 23., 27. HengerĂŠsz utca 1., 3., 5., 7., 9., 11. DobĂł I. utca 2-16. Â&#x17E;RTKNKU DobĂł I. utca 17., 19., 21., 23. Lajos kirĂĄly kĂśrĂşt 1. MĂĄtyĂĄs kirĂĄly kĂśrĂşt 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12., 14. Palme kĂśz 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15.

RĂłmai kĂśrĂşt 1., 3., 4., 5., 6., 7., 9/A, B, C, D, 11., 13., 15. Az ĂśnkormĂĄnyzat vĂĄrosĂźzemeltetĂŠsi osztĂĄlya tĂĄjĂŠkoztatĂłjĂĄban Ăśszszefoglalta a veszĂŠlyes hulladĂŠk begyĹąjtĂŠsĂŠt vĂŠgzĹ&#x2018; cĂŠgeket. E-Elektra Zrt. (PapĂ­rgyĂĄri Ăşt 36. â&#x20AC;&#x201C; elektronikai hulladĂŠk), MĂŠhecske 97 Kft. (VerebĂŠly L. Ăşt 23. â&#x20AC;&#x201C; hasznĂĄlt akkumulĂĄtor), Dunaferr Ferromark Kft. (VasmĹą tĂŠr 1-3. â&#x20AC;&#x201C; azbeszt hulladĂŠk, pala hulladĂŠk), a lejĂĄrt szavatossĂĄgĂş vagy megmaradt gyĂłgyszereket pedig a vĂĄros Ăśsszes gyĂłgyszertĂĄrĂĄban ĂĄtveszik.


KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

DUNAĂ&#x161;JVĂ ROS KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LETI HETILAPJA

5

2žN[ž\PCMC0QTXĂ&#x2020;I#NCRMKĂ&#x160;TžUžTC

9LOODPRVHUĹ&#x2039;PĹĽYHWpStWDSDStUJ\iU 4GPFMĂ&#x160;XĂ&#x2122;NKMĂ&#x201C;\I[Ä?NĂ&#x2020;UTG JĂ&#x160;XVCĂ&#x201C;UU\GCMĂ&#x2020;RXKUGNÄ VGUVĂ&#x2122;NGVGV%UGTPC)žDQTRQNIžTOGUVGT#\Ă&#x2122;NĂ&#x2020;UGP PCRKTGPFGVP[Ă&#x160;NVĂ&#x2020;UVQXžDDK MĂ&#x2020;VMKVĂ&#x2122;PVGVĂ&#x2020;UUGNMCREUQNCVQUPCRKTGPFGV\žTVĂ&#x2122;NĂ&#x2020;U MGTGVĂ&#x2020;DGPMGNNGVVOGIVžTI[CNPKCCXžTQUXG\GVĂ&#x2020;UPGM MOLNĂ R EMESE MĂłdosĂ­tani kellett az ĂśnkormĂĄnyzat gazdĂĄlkodĂĄsĂĄrĂłl szĂłlĂł rendeletĂŠt. A kĂŠpviselĹ&#x2018;k arrĂłl hatĂĄroztak, hogy a NorvĂŠg Alap ĂĄltal meghirdetett pĂĄlyĂĄzati kiĂ­rĂĄsra pĂĄlyĂĄzatot nyĂşjtanak be a â&#x20AC;&#x17E;malom projektâ&#x20AC;? keretĂŠn belĂźl, a Mondbach kĂşria felĂşjĂ­tĂĄsĂĄra, illetve az Intercisa Castrum (rĂłmai lĂŠgiĂłs tĂĄbor) ĂŠpĂ­tĂŠszeti ĂŠs kertĂŠpĂ­tĂŠszeti eszkĂśzĂśkkel tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; bemutatĂĄsĂĄra. A most elfogadott hatĂĄrozat a pĂĄlyĂĄzaton valĂł indulĂĄst,

az elĹ&#x2018;kĂŠszĂźleti feladatokhoz kapcsolĂłdĂł kĂśltsĂŠgek biztosĂ­tĂĄsĂĄrĂłl szĂłlt. A vĂĄrosi ĂŠpĂ­tett ĂśrĂśksĂŠg megĹ&#x2018;rzĂŠse cĂ­mĹą pĂĄlyĂĄzat feladataival a DV N Zrt-t bĂ­ztĂĄk meg. MĂŠg 2013 mĂĄjusĂĄban sikeresen pĂĄlyĂĄzott az ĂśnkormĂĄnyzat a â&#x20AC;&#x17E;FenntarthatĂł vĂĄrosfejlesztĂŠsi programok elĹ&#x2018;kĂŠszĂ­tĂŠseâ&#x20AC;? cĂ­mĹą kiĂ­rĂĄsra. Ez egy telepĂźlĂŠsfejlesztĂŠsi koncepciĂłt ĂŠs IntegrĂĄlt TelepĂźlĂŠsfejlesztĂŠsi StratĂŠgia kidolgozĂĄsĂĄt tette lehetĹ&#x2018;vĂŠ vĂĄrosunknak. A fejlesztĂŠsi irĂĄnyelveket tartalmazĂł megalapozĂł vizsgĂĄlatokat elkĂŠszĂ­tettĂŠk, s ennek elfogadĂĄsĂĄrĂłl dĂśntĂśttek a kĂŠpviselĹ&#x2018;k. A magas partvĂŠdelmi rendszer ĂźzemeltetĂŠsĂŠvel ismĂŠt a PartvĂŠdelmi VĂĄllalatot bĂ­zta meg az ĂśnkormĂĄnyzat. Az ĂŠves megĂĄllapodĂĄsrĂłl ezen a kĂśzgyĹąlĂŠsen dĂśntĂśttek, a feladatokra mintegy 159 milliĂł forintot biztosĂ­tottak. MegemeltĂŠk

Ć?Ä&#x17E;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;'Ä&#x201E;Ä?Ĺ˝Ć&#x152;Ć&#x2030;ŽůĹ?Ä&#x201E;Ć&#x152;ĹľÄ&#x17E;Ć?Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä Ć?Ä&#x161;Ć&#x152;Í&#x2DC;KĆ&#x152;Ä?Ä&#x201E;ĹśĆ?ĆľÇ&#x152;Ć?Ä&#x201A;ŜŜÄ&#x201A;Ä&#x201A;ĹŻĹŠÄ&#x17E;Ĺ?Ç&#x2021;Ç&#x152;Ć&#x2026;

a vĂĄrosĂźzemeltetĂŠsi-vĂĄrosfejlesztĂŠsi feladatokra elkĂźlĂśnĂ­tett Ăśsszeget. A tĂŠli hĂł- ĂŠs sĂ­kossĂĄgmentesĂ­tĂŠsi feladatokkal a DVG Zrt-t bĂ­zta meg az ĂśnkormĂĄnyzat. Ezekre a munkĂĄlatokra mintegy 88 milliĂł forintot kĂźlĂśnĂ­tettek el. A jĂłvĂĄhagyott Ăśsszeg nem kerĂźl felhasznĂĄlĂĄsra a kedvezĹ&#x2018; idĹ&#x2018;jĂĄrĂĄs miatt. Ă?gy a szolgĂĄltatĂĄsi keretszerzĹ&#x2018;dĂŠst

ennek alapjĂĄn mĂłdosĂ­tottĂĄk 33 milliĂł forinttal. EzutĂĄn a kĂśvetkezĹ&#x2018;, 2014. ĂĄprilisdecember hĂłnap kĂśzĂśtti idĹ&#x2018;szakra kĂśtĂśttek keretszerzĹ&#x2018;dĂŠst a kĂśzfeladatok ellĂĄtĂĄsĂĄra. Nem csak a vĂĄrosĂźzemeltetĂŠsi feladatokra, hanem a Dunanett Kft-vel a hulladĂŠkgazdĂĄlkodĂĄsi feladatokra vonatkozĂł szerzĹ&#x2018;dĂŠs megkĂśtĂŠsĂŠrĹ&#x2018;l is szavaztak a kĂŠpviselĹ&#x2018;k, amelyre

38,5 milliĂł forintot jelĂśltek ki. Az Alba VolĂĄn Zrt-vel kĂśtĂśtt kĂśzszolgĂĄltatĂĄsi szerzĹ&#x2018;dĂŠs alapjĂĄn, a busztĂĄrsasĂĄg vesztesĂŠgkiegyenlĂ­tĂŠsre jogosult, amennyiben a bevĂŠtelei a kĂśltsĂŠgeit nem fedezik. A cĂŠg benyĂşjtotta a tavalyi elszĂĄmolĂĄsĂĄt. Ez alapjĂĄn mintegy 1 milliĂł forint megfizetĂŠsĂŠt kĂŠrte az ĂśnkormĂĄnyzattĂłl, amelyet tĂĄmogattak is a kĂŠpviselĹ&#x2018;k. A Hamburger HungĂĄria ErĹ&#x2018;mĹą Kft. ingatlancserĂŠre vonatkozĂł ajĂĄnlattal kereste meg az ĂśnkormĂĄnyzatot. A cĂŠg egy erĹ&#x2018;mĹąvet szeretne ĂŠpĂ­teni a papĂ­rgyĂĄr villamos energia felhasznĂĄlĂĄsĂĄnak biztosĂ­tĂĄsĂĄra. Az erĹ&#x2018;mĹą megĂŠpĂ­tĂŠsĂŠhez szĂźksĂŠge van kĂŠt ĂśnkormĂĄnyzati tulajdonban lĂŠvĹ&#x2018; ingatlan egy rĂŠszĂŠnek, amelyre csereszerzĹ&#x2018;dĂŠst ajĂĄnlott. A kĂŠpviselĹ&#x2018;k elfogadtĂĄk a hatĂĄrozati javaslatot.

.LYRQXOWDEDOROGDODN|]J\ĹĽOpVUĹ&#x2039;O Az ĂŠrdemi dĂśntĂŠshozĂłi munka elĹ&#x2018;tt a szocialista frakciĂł (PintĂŠr Attila, Kismoni LĂĄszlĂł, TĂłth KĂĄlmĂĄn, Selyem JĂłzsef), valamint SzabĂł Zsolt (a PĂĄrbeszĂŠd MagyarorszĂĄgĂŠrt helyi vezetĹ&#x2018;je) felĂĄllt, ĂŠs elhagyta a kĂśzgyĹąlĂŠsi termet. PintĂŠr Attila, az MSZP helyi elnĂśke azt mondta, a kĂśzgyĹąlĂŠs idejĂŠt eltoltĂĄk egy hĂŠttel azĂŠrt, hogy a kampĂĄny finisĂŠben ne lehessen vita (mivel a rendkĂ­vĂźli kĂśzgyĹąlĂŠsen csak az adott napirendek tĂĄrgyalhatĂłak). SzerintĂźk a vĂĄrosvezetĂŠs nem szeret vitĂĄzni, s nehezmĂŠnyezik, hogy mĂĄr kĂŠrdĂŠst sem tehetnek fel. â&#x20AC;&#x201C; A kormĂĄnyvĂĄltĂł ĂśsszefogĂĄs mĂĄsik szervezetĂŠvel egyĂźtt ĂŠn sem fogok rĂŠszt venni a kĂśz-

gyĹąlĂŠsen- kezdte SzabĂł Zsolt kĂŠpviselĹ&#x2018; felszĂłlalĂĄsĂĄt. Azt mondta, azĂŠrt nem vesz rĂŠszt Ĺ&#x2018; sem a kĂśzgyĹąlĂŠsen, mert szerinte a polgĂĄrmester megaka-

dĂĄlyozza, hogy napirend elĹ&#x2018;tt felszĂłlaljon, vagy interpellĂĄciĂłban kĂŠrdezzen (ezt mĂŠg egy dĂŠlelĹ&#x2018;tti sajtĂłtĂĄjĂŠkoztatĂłn is elmondta).

â&#x20AC;&#x201C; A mai kĂśzgyĹąlĂŠsbĹ&#x2018;l kiderĂźlt, a baloldali ĂśsszeborulĂĄs ĂśnkormĂĄnyzati tagjai olyan nĂŠzĹ&#x2018;pontot kĂŠpviselnek, mely mindannyi-

unk szĂĄmĂĄra elfogadhatatlan â&#x20AC;&#x201C; ezt mĂĄr PintĂŠr TamĂĄs, a Jobbik helyi elnĂśke fogalmazta az ĂźlĂŠs utĂĄn. Mint mondta, konstruktĂ­v ĂĄllĂĄspontjukat kellene kifejteniĂźk. Ĺ?t azĂŠrt szavaztĂĄk a kĂśzgyĹąlĂŠsbe a polgĂĄrok, hogy ĂŠpĂ­tĹ&#x2018; jellegĹą javaslattal elĹ&#x2018;re vigye a vĂĄrost, a negatĂ­v Ăźgyeket pedig megakadĂĄlyozza. Szerinte ezt nem akarjĂĄk az MSZP ĂŠs a PM kĂŠpviselĹ&#x2018;i a vĂĄrosban. Cserna GĂĄbor polgĂĄrmester elmondta, a szervezeti ĂŠs mĹąkĂśdĂŠsi szabĂĄly szerint ĂŠvente 8 rendes ĂźlĂŠst tarthatnak. Majd hozzĂĄtette, nem egy hĂŠttel lett elcsĂşsztatva a kĂśzgyĹąlĂŠs, hiszen a legkĂśzelebbi rendes ĂźlĂŠs ĂĄprilis 24-ĂĄn lesz a munkaterv szerint.


6

POLITIKA

2014. MĂ RCIUS 28.

#\./2LGNĂ&#x201C;NVLG+NNĂ&#x2020;UU[+UVXžP

ZĂśld munkahelyteremtĂŠs 5EJKHHGT#PFTžUC.GJGV OžUCRQNKVKMCVžTUGNPĂ&#x201C;MG NžVQICVQVVXžTQUWPMDCĂ&#x2020;U +NNĂ&#x2020;UU[+UVXžPPCNCRžTV QTU\žI[Ä?NĂ&#x2020;UKMĂ&#x2020;RXKUGNÄ LGNĂ&#x201C;NVLĂ&#x2020;XGNUCLVĂ?VžLĂ&#x2020;MQ\VCVĂ?V VCTVQVVCM M. E. -A miniszterelnĂśk azzal dicsekszik, hogy egy multicĂŠggel Ăşj gyĂĄrat avatnak Kelet-MagyarorszĂĄgon, az ĂĄl-baloldal pedig annak idejĂŠn egyetlen munkahelyre 19 milliĂł forint ĂĄllami tĂĄmogatĂĄst adott a Hankook-nak - ezzel kezdte a sajtĂłtĂĄjĂŠkoztatĂł Schiffer AndrĂĄs.

FotĂł: Vohlmann GyĂśrgy

Szerinte ez a munkahelyteremtĂŠsi politika csĹ&#x2018;dtĂśmeg, amely zsĂĄkutcĂĄba vezet. Mint mondta, az LMP Ăşj irĂĄnyt akar szabni MagyarorszĂĄgnak. - A â&#x20AC;&#x17E;zĂśld munkahelyteremtĂŠsiâ&#x20AC;? programunkkal, ha felhatalmazĂĄst kapunk a vĂĄlasztĂłpolgĂĄroktĂłl, 4 ĂŠv alatt 400 ezer Ăşj munkahelyet lehet teremteni, amelynek egy rĂŠsze a helyi gazdasĂĄgban lĂŠtesĂźlne, mĂĄsrĂŠszt zĂśldberuhĂĄzĂĄsokon, ĂŠpĂźletfelĂşjĂ­tĂĄsi-, energiahatĂŠkonysĂĄgi programokkal. IllĂŠssy IstvĂĄn, az LMP orszĂĄggyĹąlĂŠsi kĂŠpviselĹ&#x2018;jelĂśltje arrĂłl beszĂŠlt, hogy a tĂŠr-

sĂŠgben a foglalkoztatĂĄs az egyik legfontosabb kĂŠrdĂŠs. - Ennek a mezĹ&#x2018;fĂśldi tĂŠrsĂŠgnek, ami DunaĂşjvĂĄros ĂŠs Ercsi kĂśzĂśtt hĂşzĂłdik, kivĂĄlĂł mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgi adottsĂĄgai vannak. Fontos szerepet lehetne ennek szĂĄnni a helyi gazdasĂĄgban. A Duna egy olyan adottsĂĄg, amellyel az ĂśntĂśzĂŠses gazdĂĄlkodĂĄst lehetne megoldani, ĂŠs intenzĂ­vebbĂŠ tennĂŠnk a mezĹ&#x2018;gazdasĂĄgot - magyarĂĄzta a jelĂślt. HozzĂĄtette, szĂźksĂŠg lenne a tĂŠrsĂŠgben gazdasĂĄgfejlesztĹ&#x2018; projektekre, a helyi vĂĄllalkozĂĄsi kĂśzti bizalom erĹ&#x2018;sĂ­tĂŠsĂŠre, ĂŠs egyĂźttmĹąkĂśdĂŠs kialakĂ­tĂĄsĂĄra.


DUNAĂ&#x161;JVĂ ROS KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LETI HETILAPJA

KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

7

$K\QP[UžINGXGNGVMCRQVVCRQNIžTOGUVGT

MegvalĂłsult az adĂłssĂĄgkonszolidĂĄciĂł /GIGTÄ UĂ&#x160;VĂ&#x2020;UV MCRQVV JGN[K U\KPVGP KU C MQTOžP[\CVK FĂ&#x201C;PVĂ&#x2020;U COGN[ C VGNGRĂ&#x2122;NĂ&#x2020;UGM CFĂ?UUžICKPCM žVXžNNCNžUžTĂ?NU\Ă?N MOLNĂ R EMESE Dr. Galambos DĂŠnes kormĂĄnymegbĂ­zott Ăşgynevezett bizonysĂĄglevelet nyĂşjtott ĂĄt OrbĂĄn Viktor miniszterelnĂśk alĂĄĂ­rĂĄsĂĄval Cserna GĂĄbor polgĂĄrmesternek, amely egyfajta zĂĄrĂĄsa az adĂłssĂĄgkonszolidĂĄciĂłnak. A kormĂĄnymegbĂ­zott elmondta, a kormĂĄny mĂŠg 2012 decemberĂŠben kezdte a telepĂźlĂŠsi ĂśnkormĂĄnyzatok adĂłssĂĄgkonszolidĂĄciĂłjĂĄnak elsĹ&#x2018; ĂźtemĂŠt. Akkor DunaĂşjvĂĄros hitelĂĄllomĂĄnya mintegy 10,8 milliĂĄrd forinttal kĂśnnyebbĂźlt meg. A kormĂĄny 2013 decemberben tovĂĄbb folytatta a konszolidĂĄciĂłt, ĂŠs a mĂĄsodik Ăźtem keretĂŠben az 5

FotĂł: Vohlmann GyĂśrgy

ezer fĹ&#x2018;nĂŠl nagyobb telepĂźlĂŠsek adĂłssĂĄgait is 100 szĂĄzalĂŠkban vĂĄllalta ĂĄt. NĂŠhĂĄny kĂśrnyezĹ&#x2018; telepĂźlĂŠs adatait is felvĂĄzolta a kormĂĄnymegbĂ­-

i tE zott, mely szerint Ercsii 45 45,66 milliĂł, DunaĂşjvĂĄros 16,5 milliĂĄrd, Pusztaszabolcs pedig 36 milliĂł forint adĂłssĂĄgtĂłl mentesĂźlt.

- EzutĂĄn mĂĄs ĂŠs mĂĄs feladat kĂśvetkezik az ĂśnkormĂĄnyzatok ĂŠletĂŠben. DunaĂşjvĂĄros a telepĂźlĂŠs-gazdasĂĄgfejlesztĂŠs terĂźletĂŠn kĂŠszĂ­thet elĹ&#x2018; programokat. Ilyen pĂŠldĂĄul, az uniĂłs pĂŠnzĂźgyi ciklus operatĂ­v programja, a TOP (TerĂźleti OperatĂ­v Program). NyĂĄr kĂśzepĂŠig ĂśsszesĂ­tenek egy megyei gazdasĂĄgfejlesztĂŠsi koncepciĂłt olyan elemekkel, mint a Szalki-sziget fejlesztĂŠse, a DĂłzsa II vĂĄrosrĂŠsz felĂşjĂ­tĂĄsa. Ez mĂŠg mind egyfajta mĹąhelymunka. Jelenleg Ăşj cĂŠlokat, irĂĄnyelveket fogalmaznak meg, a vĂĄlasztĂĄsok utĂĄn pedig az kĂśvetkezik, hogy megtĂśltik tartalommal a feladatokat- magyarĂĄzta dr. Galambos DĂŠnes. Cserna GĂĄbor polgĂĄrmester megkĂśszĂśnte a kormĂĄny ĂĄltal nyĂşjtott lehetĹ&#x2018;sĂŠget, amely mint mondta, a vĂĄrosnak ĂłriĂĄsi segĂ­tsĂŠget jelentett. A polgĂĄrmester fel-

idĂŠzte az aznapi kĂśzgyĹąlĂŠs esemĂŠnyĂŠt, amikor a szocialista frakciĂł kivonult a terembĹ&#x2018;l. â&#x20AC;&#x201C; Azt mondtĂĄk korĂĄbban, hogy nem tĂśrtĂŠnt semmi az elmĂşlt ĂŠvekben a vĂĄrosban. Meg sem vĂĄrtĂĄk a mai kĂśzgyĹąlĂŠst, mikĂśzben olyan kĂŠrdĂŠsekrĹ&#x2018;l dĂśntĂśttĂźnk, mint az busztĂĄrsasĂĄg tĂĄmogatĂĄsa a tĂśmegkĂśzlekedĂŠs biztosĂ­tĂĄsĂĄĂŠrt, vagy a partvĂŠdelmi feladatok ellĂĄtĂĄsa- mondta Cserna GĂĄbor. HangsĂşlyozta, az elmĂşlt ĂŠvekben mintegy 7,5 milliĂĄrd forint uniĂłs pĂĄlyĂĄzati forrĂĄst nyert a vĂĄros kĂźlĂśnfĂŠle fejlesztĂŠsekre, beruhĂĄzĂĄsokra, tĂśbbek kĂśzĂśtt a kĹ&#x2018;tĂĄr alatti partfal stabilizĂĄlĂĄsĂĄra 630 milliĂł, a hajlĂŠktalanellĂĄtĂł centrum 100 milliĂł, szervezetfejlesztĂŠsi projektre 40 milliĂł, a belvĂĄros ĂŠs RĂłmai vĂĄrosrĂŠsz felĂşjĂ­tĂĄsĂĄra 3 milliĂĄrd, a kĂśzponti mĹątĹ&#x2018;- ĂŠs diagnosztikai blokk ĂŠpĂ­tĂŠsĂŠre pedig 3,3 milliĂĄrd forintot.

'\GTĂ&#x2122;TGUžNNžUJGN[

'XQD~MYiURVEDQIHMOĹ&#x2039;GLNDJD]GDViJ /KPVGI[Ă&#x2122;TGUžNNžUJGN[GVMĂ&#x160;PžNVCMCHÄ KUMQNC %CORWUCTĂ&#x2020;PžLžDCP OGIVCTVQVVHQINCNMQ\VCVžUK Ă&#x2020;UžNNžUDĂ&#x201C;T\Ă&#x2020;P8žTQUK PCI[EĂ&#x2020;IGMĂ&#x2020;UMĂ&#x201C;TP[Ă&#x2020;MDGNK OWNVKPCEKQPžNKUXžNNCNCVQM JGN[KGI[U\GOĂ&#x2020;N[GUXžNNCNMQ\žUQMLGNGPVGMOGI OWPMCGTÄ KIĂ&#x2020;PP[GN FEKETE GYĂ&#x2013;RGYI A legtĂśbb vĂĄllalkozĂĄs betanĂ­tott munkĂĄst keres, de mĂŠrnĂśkĂśkre, szĂĄmviteli-pĂŠnzĂźgyi szakemberekre is van igĂŠny. - Ă llĂĄsbĂśrzĂŠt mindig ott szervezĂźnk, ahol a gazdasĂĄg fejlĹ&#x2018;dik, ahol van-

nak Ăźres ĂĄllĂĄshelyek. Nagy ĂśrĂśmĂśmre szolgĂĄl, hogy DunaĂşjvĂĄrosban fejlĹ&#x2018;dik a gazdasĂĄg, hiszen vannak Ăźres ĂĄllĂĄshelyek. Mintegy 1000 ĂĄllĂĄshelyet kĂ­nĂĄlunk ez alkalommal, nem csupĂĄn DunaĂşjvĂĄrosban, hanem a kĂśrnyĂŠkĂŠn illetve kĂśrnyezĹ&#x2018; megyĂŠkben â&#x20AC;&#x201C; Ăśsszegezte a bĂśrze tapasztalatait PĂĄkozdi Szabolcs, az OrszĂĄgos FoglalkoztatĂĄsi KĂśzhasznĂş Nonprofit Kft. ĂźgyvezetĹ&#x2018;je. -Jelenleg DunaĂşjvĂĄrosban 8,7 szĂĄzalĂŠkos a munkanĂŠlkĂźlisĂŠg, a vĂĄlsĂĄg idejĂŠben 5000 fĹ&#x2018; volt, azt lĂĄtjuk, hogy dinamikusan csĂśkken, azaz a munkaalapĂş gazdasĂĄg meghozza a gyĂźmĂślcsĂŠt.

- A Dunaferr lĂŠtszĂĄm-racionalizĂĄciĂłja azĂŠrt rontja az adatokatâ&#x20AC;Ś - Ez az ĂĄllĂĄsbĂśrze egyrĂŠszt arrĂłl szĂłl, hogy milyen Ăźres ĂĄllĂĄshelyek vannak, de visszajelzĂŠs arrĂłl is, hogy milyen szakmĂĄkra van kereslet. Ă?gy elsĹ&#x2018; sorban a fĂŠmipar, a logisztika a kereskedelem terĂźletĂŠre keresnek munkavĂĄllalĂłkat, ez utĂłbbinĂĄl azonban a nyelvismeret elĹ&#x2018;nyt jelent. Ă&#x2030;letĂźnk sorĂĄn legalĂĄbb hĂĄromszor-nĂŠgyszer vissza kell ĂźlnĂźnk az iskolapadba. Mi az alapĂ­tvĂĄnyhoz kerĂźlĹ&#x2018;knek ingyenes kĂŠpzĂŠsi, ĂĄtkĂŠpzĂŠsi lehetĹ&#x2018;sĂŠget biztosĂ­tunk.

- SzĂŠp szĂĄmmal vannak jelen ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;k ĂŠs munkaadĂłk egyarĂĄnt. - A megnyitĂł beszĂŠdemben hangsĂşlyoztam, hogy olyan cĂŠgek keresnek dolgozĂłkat most itt, amelyeket EurĂłpa bĂĄrmely vĂĄrosa megirigyelne, mind a munkakultĂşra, mind a javadalmazĂĄsi rendszer tekintetĂŠbe. S ezek a cĂŠgek azĂŠrt jĂśttek most ide, mert az itt ĂŠlĹ&#x2018; emberekrĹ&#x2018;l tudjĂĄk, hogy akarnak dolgozni, s mert tudjĂĄk, hogy a dunaĂşjvĂĄrosiak rendelkeznek azzal a szaktudĂĄssal, szakmai tapasztalattal, amire nekik szĂźksĂŠgĂźk van. Ez az itt ĂŠlĹ&#x2018;knek is a dicsĂŠrete.


8

KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LET

2014. MĂ RCIUS 28.

#JĂ?PCRFKžMLCKCRQNIžTOGUVGTPĂ&#x2020;N

TĂĄvolugrĂł bajnok lett a legjobb

0KPEUOžTVKNCNQO Az influenza figyelĹ&#x2018;szolgĂĄlat adatai alapjĂĄn 562 beteg fordult orvoshoz influenzaszerĹą tĂźnetekkel legutĂłbb, amely 43 szĂĄzalĂŠkos csĂśkkenĂŠst mutat az elĹ&#x2018;zĹ&#x2018; hĂŠthez kĂŠpest. Az influenza aktivitĂĄs a megye egĂŠszĂŠre nĂŠzve az alacsony tartomĂĄnyban van, a jĂĄrvĂĄnyos kĂźszĂśbĂŠrtĂŠk alĂĄ esett vissza. Emiatt a megye terĂźletĂŠn lĂŠvĹ&#x2018; fekvĹ&#x2018;beteg intĂŠzmĂŠnyekben, kĂłrhĂĄzakban mĂĄrcius 26-tĂłl feloldottĂĄk a lĂĄtogatĂĄsi tilalmat.

&KžMQMCVKIC\ICVĂ?MCV VCPžTQMCVHQICFQVV%UGTPC )žDQTRQNIžTOGUVGTCDDĂ?N C\CNMCNQODĂ?NJQI[KUOĂ&#x2020;V žVCFLCCd*Ă?PCRFKžMLCr GNKUOGTĂ&#x2020;UGMGV FEKETE GYĂ&#x2013;RGYI Minden hĂłnapban kĂśzzĂŠteszi az Info DunaĂşjvĂĄros folyĂłirat azoknak a diĂĄkoknak a mĂŠltatĂĄsĂĄt, akiket iskolĂĄjuk kiemelkedĹ&#x2018;nek tart a tanulĂĄs, a kultĂşra, a sport vagy a kĂśzĂśssĂŠgi ĂŠlet terĂźletĂŠn. A hĂłnap diĂĄkjaira a www.infodunaujvaros.hu honlapon lehet szavazni, s a legtĂśbb szavazatot kapĂł diĂĄk oklevĂŠlben ĂŠs ajĂĄndĂŠkutalvĂĄnyban rĂŠszesĂźl. Ez alkalommal is megtelt a polgĂĄrmesteri tĂĄrgyalĂł, ahol vĂĄrosunk polgĂĄrmestere fogadta, ĂŠs kĂśszĂśntĂśtte az elmĂşlt hĂłnap legjobbjait. MegilletĹ&#x2018;dve fogadtĂĄk a diĂĄkok a gratulĂĄciĂłkat, s bĂźszkĂŠn mesĂŠltek arrĂłl, hogy az ĂŠletĂźkben mit jelent az iskola, a sport vagy a mĹąvĂŠszet.

*ÂŞ4'-

FotĂłk: Vohlmann GyĂśrgy

Cserna GĂĄbor polgĂĄrmester gratulĂĄl a hĂłnap diĂĄkjĂĄnak, EndrĂŠsz KlaudiĂĄnak

Az elismerĂŠseket kĂśzĂśs fĂŠnykĂŠpezĂŠs kĂśvette, ĂŠs a szĂźlĹ&#x2018;k mĂŠg kĂźlĂśn-kĂźlĂśn fotĂłval is megĂśrĂśkĂ­tettĂŠk a kĂźlĂśnleges esemĂŠnyt. A â&#x20AC;&#x17E;HĂłnap diĂĄkjaâ&#x20AC;? emlĂŠklapot vehetett ĂĄt Ă&#x2030;liĂĄs Melinda, TurcsĂĄn Fruzsina, RajcsĂĄnyi MĂĄtĂŠ, KĂĄllai Soma, HorvĂĄth Nikoletta, Dobos Ă ron, HuszĂĄr LiliĂĄna, Kis Alex, valamint a GĂĄrdonyi is-

kola Ă?risz nĂŠpdalĂŠneklĹ&#x2018; csoportja. A â&#x20AC;&#x17E;HĂłnap diĂĄkjaâ&#x20AC;? oklevelet EndrĂŠsz Klaudia, a VasvĂĄri iskola tanulĂłja kapta. Klaudia 5 ĂŠvvel ezelĹ&#x2018;tt kezdett ismerkedni a sportok kirĂĄlynĹ&#x2018;jĂŠvel, az atlĂŠtikĂĄval. Most 6. osztĂĄlyos tanulĂł, kĂŠtszeres korosztĂĄlyos vĂĄlogatott atlĂŠta, tĂĄvolugrĂł. Az idei tanĂŠvben, a VarsĂłban megrendezett vĂĄ-

logatott viadalon elsĹ&#x2018; helyezĂŠst ĂŠrt el tĂĄvolugrĂĄsban. December hĂłnapban vehette ĂĄt a megyei jĂł tanulĂł-jĂł sportolĂłi dĂ­jat. A februĂĄrban megrendezett orszĂĄgos fedett pĂĄlyĂĄs atlĂŠtikai versenyen tĂĄvolugrĂĄsban elnyerte a bajnoki cĂ­met egyĂŠni csĂşccsal, 523 centimĂŠterrel, ezen kĂ­vĂźl 60 mĂŠteren is helytĂĄllt, bronzĂŠrmet sikerĂźlt szereznie.

(GNMĂ&#x2020;U\Ă&#x2122;NVGM Megtartotta tavaszi rendes ĂźlĂŠsĂŠt a FejĂŠr Megyei VĂŠdelmi BizottsĂĄg mĂĄrcius 26-ĂĄn, dr. Galambos DĂŠnes kormĂĄnymegbĂ­zott, a megyei vĂŠdelmi bizottsĂĄg elnĂśke vezetĂŠsĂŠvel. A testĂźleti ĂźlĂŠsen ĂĄrvĂ­zi helyzetre valĂł felkĂŠszĂźlĂŠsi feladatokat is megtĂĄrgyaltak tĂśbbek kĂśzĂśtt.

(GI[XGTMKžNNĂ&#x160;VžUP[Ă&#x160;NVCOĂ&#x2014;\GWODCP

0HVWHUPXQNiNHJ\PDJiQJ\ĹĽMWHPpQ\EĹ&#x2039;O PĂ LINKĂ S ISTVĂ N TĂśbb ĂŠrdekessĂŠget is rejt az Intercisa MĂşzeumban nyĂ­lt kiĂĄllĂ­tĂĄs, amit Dr. Balla Tibor alezredes, a HM HadtĂśrtĂŠneti IntĂŠzet ĂŠs MĂşzeum osztĂĄlyvezetĹ&#x2018;je ajĂĄnlott a nyitĂłrendezvĂŠnyen az egybegyĹąltek figyelmĂŠbe: - A XXI. szĂĄzadban itt, DunaĂşjvĂĄrosban, az Intercisa MĂşzeumban megnyĂ­lt kiĂĄllĂ­tĂĄs gyakorlatilag felĂśleli az 1850-es ĂŠvek kĂśzepĂŠtĹ&#x2018;l a II. vilĂĄghĂĄborĂş vĂŠgĂŠig tartĂł idĹ&#x2018;szak fegyver-

tĂśrtĂŠnelmĂŠt, , amelyben kĂŠzifegyverektĹ&#x2018;l kezdve, szĂĄlfegyvereken ĂĄt nĂŠhĂĄny olyan hasznĂĄlati tĂĄrgyat is lĂĄthatunk, amelyek az I. illetve a II. vilĂĄghĂĄborĂşhoz kĂśthetĹ&#x2018;k, ekkor voltak hasznĂĄlatosak. Ezek az eszkĂśzĂśk egyfajta fejlĹ&#x2018;dĂŠstĂśrtĂŠnetet mutatnak a lĂĄtogatĂłknak, honnan hovĂĄ jutottunk a fegyverek ĂŠs a hasznĂĄlati tĂĄrgyak vilĂĄgĂĄban az utĂłbbi ĂŠvszĂĄzadokban.. A kiĂĄllĂ­tĂĄst minden, a korszak ĂŠs a fegyverek irĂĄnt ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;nek ajĂĄnlok!- mondta az alezredes. A kiĂĄllĂ­tĂĄson had-

tĂśrtĂŠneti tĂĄrgyi dokumentumokat csodĂĄlhatnak meg az ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;k, melyre jeles pĂŠlda Aranyos SĂĄndor, Baracson ĂŠlĹ&#x2018; ezermestertĹ&#x2018;l szĂĄrmazĂł, kĂśzĂŠpkori hagyomĂĄnyokat idĂŠzĹ&#x2018; munkĂĄk megjelenĂŠse is. Ha a mester kulcsmondatĂĄt fĂźrkĂŠsszĂźk: â&#x20AC;&#x17E;A munkĂĄmra igĂŠnyes, magyarsĂĄgomra bĂźszke mesterember vagyokâ&#x20AC;?, mĂĄris vilĂĄgosabban ĂŠrtelmezhetjĂźk a rĂŠgi fegyverek irĂĄnti vonzĂłdĂĄsĂĄt, azok mai tolmĂĄcsolĂĄsĂĄt, mĂ­ves elkĂŠszĂ­tĂŠsĂŠt.

FotĂłk: Vohlmann GyĂśrgy


DUNAÚJVÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

KÖZÉLET

A gyakorlatot is HTKUUÊVGPKMGNN

žNVCN¾PQUKUMQN¾U-KOKVVWF

A kicsik is sokat tudnak BÖSZÖRMÉNYI MÁRTON

nöke elmondta, hagyományt szeretnének teremteni ezzel a rendezvénnyel, és évente, ezvé vag a FMD vagy mintájára k kétévente megrendezni. A kezdeményezésben nem is maga a versenyy

Gyerekzsivajtól volt hangos szombat délelőtt a Munkásművelődési Központ, ahol az általános iskolásoknak rendeztek Ki mit tud versenyt. Városunk ad otthont április 4-6 között a Fejér Meg yei Diák-napoknak, amelyen a középiskolások mérhetik öszsze tudásukat különböző művészeti kategóriákban. A Városi Diákönkormányzat o do ta, a fiatalabb ata abb úgy gondolta, tálynak is korosztálynak Vasas ják a megadják ƐſĮ;ϭϮͿĠƐ éget, lehetőséget, ZĠŬĂϭϬͿ͗ hogy biz o ny í t - a „sótájm”, azaz a tánc h a s s á k ŬĂƚĞŐſƌŝĂŐLJƅnjƚĞƐĞŝ͕Ăſtehetsé-- njƐĂ ŝƐŬŽůĂ ĠƐ Ă ^njĠĐŚĞŶLJŝ g ü k e t . ŐŝŵŶĄnjŝƵŵƚĂŶƵůſŝ͘EĂŐLJŽŶ Keresz-- ƂƌƺůƚĞŬ͕ŚŽŐLJŝƩůĞŚĞƩĞŬĂ t ú r i n é ǀĞƌƐĞŶLJĞŶ͕ Ă ŬĞĚǀƺŶŬĠƌƚ H a á s z ŵĠŐĞŐLJƐnjĞƌďĞŵƵƚĂƚƚĄŬƚĄŶĐƵŬĂƚ͘ nna, Marianna, áköna diákönnyzat elkormányzat

és a helyezések a lényeg, , hanem hogy a kicsik szokjanak hozzá a közönséghez, a zsűrihez, e egy ilyen m megmérettetés légkö-

réhez, hogy a későbbiekben magabiztosabban állhassanak ki a színpadra.

#XGTUGP[ GTGFOÆP[G Képzőművészet kategória: I. hely: Bali Bettina (Dózsa), II. hely: Cserpes Fanni (Dózsa), III. hely: Kovács Éva (Dózsa). Népdal: I. hely :Horvát Nikoletta (Szilágyi). Sótájm" I. hely: Vasas Réka – Vasas Zsófia (Széchenyi „kisgi-

9

mi”), II. hely: Lindinger Nóra (Arany). Komolyzene: I. hely: Tótin Szilvia – Pálinkás Eszter (Sándor. F. Zeneiskola), II. hely: Horváth János Attila (Sándor F. Zeneiskola) III. hely: Pál Réka (Széchenyi) Vers, próza: I. hely László Nikolett (Gárdonyi), Rostási Ádám (Szilágyi), II. hely J a k u b i k Beatrix (Gárdonyi), Horváth Lili (Dózsa). Közön-ségdíjas: Horváth Lili (vers, próza kategória, Dózsa), A zsűri különdíját Göndör Péter (Dózsa) kapta könnyűzene kategóriában.

R Rostási Ádám (14): a vers-, és prózamondó kategória első hellyezettje, a Szilágyi iskola tanulója. Nyolc ééves kora óta vesz részt versmondó verssenyeken, ha felnő, színész szeretne lenni.

Horváth Lili (10): A Dózsa iskola tanulója lett a közönség kedvence, aki versével aratott sikert. Szeme csillog, mosolya fülig ér, festőművész lesz, ha nagy lesz.

A tavaszias időjárásnak köszönhetően egyre többen ülnek motorra. Nem árt azonban odafigyelniük néhány tényezőre, mint például ellenőrizni, hogy az egész télen használaton kívül lévő jármű még mindig megfelelően működik-e. - Itt van ugyan a tavasz, de az aszfalt még nem elég meleg, illetve a motorosok nagy része „berozsdásodott”, mert nem volt alkalma gyakorolni, tehát nagy odafigyeléssel ajánlott újra motorra ülni – mondta Németh László gépjárműoktató. Kiemelte, ellenőrizni kell a jármű műszaki állapotát, és ajánlott a KRESZ ismeretek felfrissítése is. - A gépjárművezetőknek azt ajánlom, hogy a balkanyarodásnál nagyon figyeljenek, győződjenek meg arról, hogy eközben nem előzi-e őket más. A motorkerékpár-vezetők figyelmét pedig arra hívnám fel, hogy legyenek egy kicsit belátóbbak a gépjárművezetőkkel – hangsúlyozta Németh Miklós, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője.

(UŋV|GLNDN|]|VVpJ FEKETE GYÖRGYI Kisgyermekeknek bábelőadás, a nagyobbaknak kamasz-barlang, a fiatal egyedülálló szülőknek egy-szülős klub, az idősebbeknek teaház nyitja meg kapuit. A család összetartását célzó programban szülők és gyermekek újra megtapasztalhatják „az együttjátszás” örömét. A családok speciális prob-lémáira reagál a „Csoporttalálkozó eladósodott háztartásoknak”, valamint a „Mentális és technikai felkészítés a munka világába” csoportfoglalkozás.

Mindez csak és kizárólag a Római városrész lakói-nak. Árgyelán Anikó, a program koordinátora egy táblázatban mutatja, jövő év májusáig különféle programokat szerveznek. A „Szociális Információs Szolgálat, családi és közösségi kohézió erősí-tése” című rendezvénysorozat „A Római városrész szociális célú város rehabilitációja”, a KDOP-3.1.1./ D2-13-k2-2013-0003 számú projekt keretében valósul meg. A nyitórendezvény március 25-én tartották, egyelőre még a könyvtár ad helyet

a programoknak, de a beruházás során megújul a volt APEH iroda, közösségi házzá válik, s odaköltöznek majd a későbbi-ekben a programok. A Szociális Információs Szolgálat útmutatást, segítséget nyújt abban, hogy a problémáik megoldásához hová, kihez, milyen szervezethez fordulhatnak az érdeklődők. - Ezzel párhuzamosan indul az a program, amely hoszszú távon segítséget nyújthat a megfele-lő munkahely megtalálásához. A tökéletes munkahely megtalálásának első lépése a jó pá-lyavá-

lasztás. Ezt segíti a pályaorientációs csoportfoglalkozás, amely „interaktív módon” mu-tatja be az egyes szakmákat. A szakmákat a művelőik révén kívánjuk megismertetni- mond-ta Árgyelán Anikó. A tanácsés információadás mellett a szabad idő hasznos eltöltésére is programokat dolgoztak ki. Lesz olyan foglalkozás, ahol a szülők és a gyerekek közösen játszhatnak: kézműveskedhetnek, társasozhatnak. A közös játék a családi összetartozást is erősíti. Idetartozik a Varázsoljunk bábszínházat, amely egy

olyan nyári program, ahol a gye-rekek egy általuk kiválasztott mesének készítik el a bábuit, s játsszák is majd el a szüleiknek a darabot. A Kamasz-barlangba a városrészben helyüket kereső fiatalokat várják. A közösségi kapcsolatokat erősítését szolgálja az Egyszülős klub és a Teaház. Mint a városrész prob-lémáit felderítő tanulmányból megtudták, a Rómain van a legtöbb egyszülős család, s bizony a fiatalok mellett nagyon sok az idősebb ember is, nekik is szeretnének programokat biztosítani.


10

AJÁNLÓ

2014. MÁRCIUS 28. EĠnjŚĞƚƅĂhWϮϬϯ͘ϮϱD,njͲĞŶĂϬϵͲĞƐĐƐĂƚŽƌŶĄŶ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚŝŐŝͲŶĂϭϰϬ͘ϮϱD,njͲĞŶĂnj^ϮͲŶ

žNN¾UCL¾PNCVQM

mŐLJĨĠůƐnjŽůŐĄůĂƚ͗ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ͕ſnjƐĂ'LJ͘Ʒƚϵ͘ĨƐnjƚ͘Ϯ͘ dĞů͗͘Ϭϲ;ϮϱͿϱϬϰͲϯϲϬ͕^njĞƌŬĞƐnjƚƅƐĠŐ͗Ϭϲ;ϮϱͿϱϱϭͲϳϴϬ ĞͲŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛĚƐƚǀ͘ŚƵ

#(GLÆT/GI[GK-QTO¾P[JKXCVCN&WPC×LX¾TQUK,¾T¾UK*KXCVCN,¾T¾UK/WPMCÙI[K-KTGPFGNVUÆIGC\ CN¾DDK¾NN¾UCL¾PNCVQMCVMÊP¾NLC CO¾TEKWUK¾NNCRQVPCMOGIHGNGNāGP  - Betanított munkavégzés - 8 órás munkarendben keresnek összeszerelési munkára munkavállalókat. Könnyű fizikai munkavégzés. A munkavégzés helye Tolna, ahova Dunaújvárosból műszakos járat indulna. Jelentkezni lehet önéletrajzzal e-mailben: delianus.hu@gmail.com címen. - Számviteli foglalkozású - számviteli ügyintéző vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel 4 órába munkavállalót keresnek. Jelentkezés módja e-mailen: konyveloallas82@freemail.hu - Erdészeti gépésztechnikus - gépész, épületgépész, anyagmérnök. Jelentkezni lehet e-mailen: euromix@invitel.hu - Tehergépkocsi vezetőkamionsofőr. Jelentkezni személyesen a foglalkoztatónál: Verebély út 23. Méhecske 97 Kft. - Esztergályos - Csak Dunaújváros és vonzáskör-

zetéből várják a jelentkezőket fényképes önéletrajzzal a foglalkoztatónál: Budai Nagy Antal út 25. Jakab gépműhely - Hentes és mészárosJelentkezni lehet személyesen, az üzletben: Piac tér III. Szolgáltatóház 2. számú üzlet (Mezőfalva Húsbolt) - Építési szakipari foglalkozású - (villanyszerelő, kőműves, hideg-meleg burkoló, épületlakatos, csőszerelő, festő-mázoló) Önállóan dolgozó szakemberek jelentkezését várják, még 50 év felettiekét is. Alkalmi munkavégzésre jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a rambobby75@ gmail.com e-mail címen. - Büntetés-végrehajtási őr - Munkaköri feladatok: Járőrözési, szállítási és egyéb biztonsági feladatok végrehajtása. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a palhalma.uk@ bv.gov.hu e-mail címen. - Egyéb járművezető és kapcsolódó foglalkozású -

Munkaköri feladatok: A fogvatartottak és a személyi állomány szállítása. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a palhalma. uk@bv.gov.hu e-mail címen. - Fogorvos, fogszakorvos - Munkaköri feladatok: A személyi állomány és az intézetben fogvatartottak fogorvosi ellátása. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a palhalma.uk@ bv.gov.hu e-mail címen. - Szakorvos - Munkaköri feladatok: A személyi állomány és az intézetben fogvatartottak orvosi alapellátása. Jelentkezni lehet önéletrajzzal a palhalma.uk@bv.gov.hu e-mail címen. További állásajánlatok tekinthetők meg a www.munka.hu és a vmp.munka.hu internetes oldalon. Részletes tájékoztatással, bővebb információval a Dunaújvárosi Kirendeltség munkatársai szolgálnak (Gagarin tér 1/A.).

WEd<

,d&S

ϭϳ͗ϭϱ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϳ͗ϭϱ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϴ͗ϬϬ ,şƌĂĚſ

ϭϴ͗ϬϬ ,şƌĂĚſ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌͲ<ƂnjĠůĞƚŝŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌͲ<ƂnjĠůĞƚŝŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϯϬ <ŝƐƉĂĚͲƐƉŽƌƚŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϯϬ ƌĂŶLJŬŽƌ

ϭϵ͗ϬϬ DŝŶĚĞŶƚĂŶƵůĄƐ

ϭϵ͗ϬϬ DŝŶĚĞŶƚĂŶƵůĄƐ

ϭϳ͗ϭϱ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϴ͗ϬϬ ,şƌĂĚſ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌͲ<ƂnjĠůĞƚŝŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϯϬ <ŝƐƉĂĚͲ^ƉŽƌƚŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϯϬ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

Lapunkat már a világhálón is olvashatják! www.issuu.com/dunaujvaroshetilap Felelős kiadó: Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Megbízott főszerkesztő: Molnár Emese Szerkesztőség: 06 (70) 601-4566 Példányszám: 22.500 Nyomdai előállítás: AS-Nyomda Nyomdaipari Kft., Kecskemét ISSN 2063-5109 Észrevétele, javaslata esetén írjon nekünk! Szerkesztőség: szerkesztoseg@media-haz.hu Reklám és hirdetés: marketing@media-haz.hu A lapunk terjesztésével kapcsolatban: terjesztes@media-haz.hu

^Z

ϭϵ͗ϬϬ ƌĂŶLJŬŽƌ

s^ZEW

ϭϳ͗ϭϱ

<ŝƐƉĂĚͲ^ƉŽƌƚŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϳ͗ϰϱ

&ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϳ͗ϭϱ WƌŽƌƚʹ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϬϬ

,şƌĂĚſ

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌ

ϭϴ͗ϬϬ ,şƌĂĚſ

ϭϴ͗ϯϬ

WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϴ͗ϭϱ ,şƌŚĄƚƚĠƌͲ<ƂnjĠůĞƚŝŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϵ͗ϬϬ

ƌĂŶLJŬŽƌ

ϭϴ͗ϯϬ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

ϭϵ͗ϯϬ

DŝŶĚĞŶƚĂŶƵůĄƐ

ϭϵ͗ϬϬ <ŝƐƉĂĚͲ^ƉŽƌƚŵĂŐĂnjŝŶ

^mdPZdP<

ϭϵ͗ϯϬ DŝŶĚĞŶƚĂŶƵůĄƐ

ϭϳ͗ϭϱ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ

<ĞĚǀĞƐŶĠnjƅŝŶŬ͊

ϭϳ͗ϰϱ &ſŬƵƐnjďĂŶƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ DƾƐŽƌďůŽŬŬƵŶŬĂƚ ŵĞŐŝƐŵĠƚĞůũƺŬ ϮϮ ϭϴ͗ϬϬ ,şƌĂĚſ ſƌĄƚſů ĠƐ ŵĄƐŶĂƉ Ϭ ſƌĂŬŽƌ͕  ϴ ĠƐ ϭϮ ſƌĂŬŽƌ ŝƐ͊ ,şƌĂĚſŶŬ ĠƐ Ğůƅnjƅ ĞƐƚŝ ŵĂ- ϭϴ͗ϯϬ ƌĂŶLJŬŽƌ ŐĂnjŝŶŵƾƐŽƌƵŶŬ ƌĞŐŐĞů ϰͲϴͲŝŐ ſƌĄŶŬĠŶƚ ϭϵ͗ϬϬ WƌŽƌƚͲ<ƵůƚƵƌĄůŝƐŵĂŐĂnjŝŶ ŵĞŐƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͘ ϭϵ͗ϯϬ <ŝƐƉĂĚ

Életünk zenéi FM 102.9

&70#·,8ž415+,ž4ž5+*+8#6#. Dunaújváros, Városháza tér 2. Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8-12 óráig, 13-16 óráig Szerda:8-12 óráig, 13-18 óráig Péntek: 8-12 óráig

<

^KDd ϭϳ͗ϭϱ <ŝƐƉĂĚͲ^ƉŽƌƚŵĂŐĂnjŝŶ

Dunaújváros egyetlen kereskedelmi rádiója! D ÝþÊЃã

INFO DUNAÚJVÁROS 06 (30) 992-9400 info@infodunaujvaros.hu

sƒÝ…ÙÄƒÖ ZĄĚŝſϮϰũƐnjĂŬĂ

00:00-05:00

ZĄĚŝſϮϰũƐnjĂŬĂ

00:00-05:00

05:00-06:00

DĂŐLJĂƌſƌĂ (100% magyar zene)

05:00-06:00

DĂŐLJĂƌſƌĂ (100% magyar zene)

06:00-10:00

ZĄĚŝſϮϰ,ĠƚǀĠŐĞ (Elvis)

06:00-09:00

EŽŶͲƐƚŽƉnjĞŶĞ

09:00-12:00

WĂƌŬŽůſͲĂƵƚſƐ magazin (Ábrahám Zsolt)

ZĄĚŝſϮϰ,ĠƚǀĠŐĞ (Elvis)

12:00-16:00

<şǀĄŶƐĄŐŵƾƐŽƌ (Elvis)

11:00-17:00

ZĄĚŝſϮϰ,ĠƚǀĠŐĞ (Elvis)

16:00-22:00

EŽŶͲƐƚŽƉnjĞŶĞ

17:00-21:00

<şǀĄŶƐĄŐŵƾƐŽƌ ĠƐƐnjŽŵďĂƚƐƚŝ <ŽŬƚĠů (Bolemányi Tibor)

22:00-24:00

,ĂnjĂŝƉĄůLJĂ (100% magyar zenei tematika)

21:00-22:00

ZĄĚŝſϮϰĞŶĞ

22:00-24:00

,ĂnjĂŝƉĄůLJĂ (100% magyar zenei tematika)

10:00-11:00

ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐŝ<ƌſŶŝŬĂ ;ŬƂnjĠůĞƚ͕ŬƵůƚƷƌĂ͕ƐƉŽƌƚͿ ŚĠƚĨƅƚƅůƉĠŶƚĞŬŝŐϳ͗ϯϬ͕ϴ͗ϯϬ͕ϵ͗ϯϬ͕ ϭϭ͗ϯϬ͕ϭϯ͗ϯϬ͕ϭϲ͗ϯϬ͕ϭϴ͗ϯϬĠƐ ϮϮ͗ϯϬſƌĂŬŽƌ͘

«ã¥ÒãÒ½Ͳ֝Ä㛻®¦ 00:00-05:00

ZĄĚŝſϮϰũƐnjĂŬĂ

05:00-06:00

DĂŐLJĂƌſƌĂ(100% magyar zene)

06:00-12:00

ƵŶĂĂĨĠ(Elvis)

ϭϮ͗ϬϬͲϭϯ͗ϬϬ

ĞŶĞŝƚĞŵĂƚŝŬĂ;ƐnjƂǀĞŐŵĞŶƚĞƐĞďĠĚŝĚƅͿ

ϭϯ͗ϬϬͲϭϳ͗ϬϬ

^ŚĂŬĞƌ(Molnár Balázs)

17:00-19:00

<şǀĄŶƐĄŐŵƾƐŽƌ;Molnár Balázs)

19:00-22:00

ZĄĚŝſϮϰƐƚĞƐŽŬnjĞŶĠǀĞů͕ƐnjƚĄƌƉŽƌƚƌĠǀĂů (Molnár Balázs)

22:00-24:00

,ĂnjĂŝƉĄůLJĂ(100% magyar zenei tematika)


DUNAÚJVÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

AJÁNLÓ

Programok /ĚƅƐnjĂŬŝŬŝĄůůşƚĄƐ Ͳ/͘ĞŵĞůĞƚŝŬŝƐͲƚĞƌĞŵ͗ ΗŐLJĨĠůƚǀĞƅƌnjƂƚƚ ŵĂŐĄŶŐLJƾũƚĞŵĠŶLJΗĐşŵƾŬŝĄůůşƚĄƐ

DhE<^Dqs>S^/ KÖZPONT ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐ͕ƉĄĐnjĂŝƐ͘:͘Ƶ͘ϭϭ͘

Április Á ili 2 2. 16 16-19 19 ó óráig ái >ĂŬĄƐĚşƐnjşƚƅĨŽŐůĂůŬŽnjĄƐŽŬ ĨĞůŶƅƚƚĞŬŶĞŬ

BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ ÉS Dqs d<, Dqs^d<, Dunaújjváros, Bartók B. tér 1. Dunaújváros,

ſĚLJ'ĄďŽƌ/ĨũƷƐĄŐŝ&ŝůŵŬůƵď͗ Április 01. 17 óra DĞŵƉŚŝƐĞůůĞ ZĞŶĚĞnjƚĞ͗DŝĐŚĂĞůĂƚŽŶͲ:ŽŶĞƐ Április 8. 17 óra W/ĠůĞƚĞ ZĞŶĚĞnjƚĞ͗ŶŐ>ĞĞ ďĞůĠƉĠƐŝŶŐLJĞŶĞƐ͊ ,ĞůLJƐnjşŶ͗&ƂůĚƐnjŝŶƚŝ^njşŶŚĄnjƚĞƌĞŵ DĄƌĐŝƵƐϮϴ͘ϭϵſƌĂ͗ DD<KƉĞŶDŝŬĞůƵď ,ĂLJ:ŽĞĐŽƵƐƚŝĐ&ŽƌƵŵ ,ĞůLJƐnjşŶ͗&ƂůĚƐnjŝŶƚŝ^njşŶŚĄnjƚĞƌĞŵ DĄƌĐŝƵƐϯϭ͘ϭϳſƌĂ 1ƌŝƐnjsĞƌƐƐnjşŶƉĂĚǀĞƌƐĞƐ ƚĞĂĚĠůƵƚĄŶũĂ &ĞůůĠƉŶĞŬ͗ĂƌĚŽĐnjǀĂ͕<ŽůůĄƌŶĠ :ĄŶŽŬŝŶŶĂ͕ĂƌŶĂ:ſnjƐĞĨ͕/Ĩũ͘ WĄůĨĂůǀŝ:ĄŶŽƐ ďĞůĠƉĠƐŝŶŐLJĞŶĞƐ͊ ,ĞůLJƐnjşŶ͗&ƂůĚƐnjŝŶƚŝ^njşŶŚĄnjƚĞƌĞŵ DĄƌĐŝƵƐϮϳ͘ϭϴſƌĂ ƵŶĂƷũǀĄƌŽƐŝ^ĄŶĚŽƌ&ƌŝŐLJĞƐD/ sŝnjƐŽůLJŝ>şǀŝĂĨĂŐŽƚƚŵƾǀĠƐnj ŬŽŶĐĞƌƚũĞ ũ INTERCISA MÚZEUM Városháza tér 4..

ƵůĂ DĄƌĐŝƵƐϯϭͲĠŶϭϵſƌĂŬŽƌ ĂƌƚſŬŽƌĨĞƵŵ njĞŶĠƐŬĄǀĠŚĄnjŝĞƐƚĞ ^njĞƌĞƉůƅŬ͗ >ĂƉŝƐƌŝŬĂ͕WŽůŐĄƌ>ŝůůĂ͕&ĂƌŬĂƐƌŝŬ͕ ƐĂĚŝŽůƚĄŶ ŽŶŐŽƌĄŶĄů͗dſƚŝŶ<ĂƚĂůŝŶ ^njĞƌŬĞƐnjƚƅͲƌĞŶĚĞnjƅ͗^/K>dE ^njşŶŚĄnjƚĞƌĞŵ DĄƌĐŝƵƐϮϴͲĄŶϭϵſƌĂŬŽƌ ƉƌŝůŝƐϭͲũĠŶϭϰſƌĂŬŽƌ ;<ƷƚǀƂůŐLJŝƌnjƐĠďĞƚͿ WƌĞƐƐĞƌ'ĄďŽƌͶ^njƚĞǀĂŶŽǀŝƚLJ ƵƐĄŶͶ,ŽƌǀĄƚŚWĠƚĞƌ WĂĚůĄƐ ĨĠůŝŐŵĞƐĞͲĨĠůŝŐŵƵƐŝĐĂů ƉƌŝůŝƐϮͲĄŶϭϬĠƐϭϰſƌĂŬŽƌ ^njĂďſƚƚŝůĂ͗ƐŝƉŬĞƌſnjƐŝŬĂ ŬŽŶĐĞƌƚŵĞƐĞ ,ĂĞŐLJĞŵďĞƌĂůƐnjŝŬŚŽƐƐnjƷ ĠǀĞŬĞŶĄƚ͕ĠƐĐƐĂŬǀĄƌƵŶŬƌĄ͕ ŚŽŐLJĨĞůĠďƌĞĚũĞŶ͕ĂƚƚſůŵĠŐŶĞ ŐŽŶĚŽůũƵŬ͕ŚŽŐLJŬƂnjďĞŶŶĞŵ ƚƂƌƚĠŶŝŬƐĞŵŵŝ͘,ŝƐnjĞŶŽƚƚǀĂŶ ĂnjĄůŽŵ͕ĂŵŝƌƅůŵŝŶĞŵƚƵĚƵŶŬ ƐĞŵŵŝƚ͕ŚŝĄďĂŶĠnjnjƺŬĨŝŐLJĞůŵĞƐĞŶ ĂnjĄůŵŽĚſƚ͘ƐĐƐĂŬĂnjŶLJŝƚŚĂƚũĂ ŬŝůĞůŬĠƚ͕ĂŬŝĠƌƚĞůŵĞƚĂĚŚŽƐƐnjƷ ĄůŵĄŶĂŬ͘

ůůĂŶĚſŬŝĄůůşƚĄƐŽŬ͗ ůůĂŶĚſ ŬŝĄůůşƚĄƐŽŬ͗ ͲƵŶĂƷũǀĄƌŽƐƚƂƌƚĠŶĞƚĞĂnjƅƐŬŽƌƚſů ƐnjşŶŚĄnjĞŐĠƐnjĠƉƺůĞƚĞ DĄƌĐŝƵƐϮϵͲĠŶϭϭͲϭϱſƌĄŝŐ ŶĂƉũĂŝŶŬŝŐ ͣ<ĞůůĞŐLJŚĞůLJ͙͟ͲƐĂůĄĚŝŶLJşůƚŶĂƉ Ͳ>ĄƚǀĄŶLJƌĂŬƚĄƌ

11

'IÆU\UÆIÙI[ ͲƉĂĚůĄƐĐƐŽĚĄŝ͗ƉĂĚůĄƐĐşŵƾ ĞůƅĂĚĄƐƵŶŬŬƵůŝƐƐnjĂƚŝƚŬĂŝ ͲĞĂǀĂƚſƚĄŶĐƐnjşŶŚĄnj ͲĂůĠƐŬŽƌĞŽŐƌĄĨŝĂͲƚĂŶƵůĄƐ ƐnjşŶĠƐnjĞŝŶŬŬĞůĠƐƚĄŶĐŽƐĂŝŶŬŬĂů Ͳ^njĞŐĠŶLJĄŶŝĞů͊ELJşůƚƉƌſďĂ ͲƚĞĂĠƐnjƐşƌŽƐŬĞŶLJĠƌ ͲŬĞĚǀĞnjŵĠŶLJĞƐũĞŐLJǀĄƐĄƌůĄƐ ƌĞŶĚĞnjǀĠŶLJŝŶŐLJĞŶĞƐ͊ ^ƚƷĚŝſƚĞƌĞŵ DĄƌĐŝƵƐϮϵͲĠŶϭϵſƌĂŬŽƌ ZŽďĞƌƚdŚŽŵĂƐ ^njĞŐĠŶLJĄŶŝĞů͊ ďƾŶƺŐLJŝŬŽŵĠĚŝĂŬĠƚƌĠƐnjďĞŶ ƵůĂ'ĂůĠƌŝĂ DĄƌĐŝƵƐϱͲƚƅůĂŚſŶĂƉǀĠŐĠŝŐ <ŝĄůůşƚĄƐ͗ϭϬϬĠǀĞƐnjƺůĞƚĞƚƚ'Žďďŝ Hilda sĄůŽŐĂƚĄƐĂnjKƌƐnjĄŐŽƐ ^njşŶŚĄnjƚƂƌƚĠŶĞƚŝDƷnjĞƵŵĠƐ /ŶƚĠnjĞƚĂŶLJĂŐĄďſů DÓZSA MOZI CENTRUM Dunaújváros, Dózsa Gy. tér 1. EĂŐLJƚĞƌĞŵ EK DĄƌĐŝƵƐϯϭ͘ϭϲſƌĂ ƉƌŝůŝƐϭͲϮ͘ϭϱ͗ϯϬĠƐϭϴſƌĂ ƉƌŝůŝƐϬϮ͘ϭϱ͗ϯϬ͕ϭϴſƌĂ ƉƌŝůŝƐϯͲϵ͘ϭϳ͗ϯϬſƌĂ 'ƌĂŶĚƵĚĂƉĞƐƚ,ŽůƚĞů DĄƌĐŝƵƐϯϭ͘ϮϬ͗ϯϬſƌĂ ƉƌŝůŝƐϭͲϮ͘ϮϬ͗ϯϬſƌĂ ƉƌŝůŝƐϲ͘ϭϰ͗ϯϬſƌĂ Április 7. 20 óra Ŷƅ ƉƌŝůŝƐϰ͘ϮϬſƌĂ ƉƌŝůŝƐϲ͘ϭϵ͗ϭϱſƌĂ Április 8. 20 óra

ƌŽǀĂƚŽƚĂ^dsƵŶĂƷũǀĄƌŽƐdĞůĞǀşnjŝſƚĄŵŽŐĂƚũĂ

Gyógyszertári ügyelet mindennap este 8 órától (másnap reggelig) Március 28.: Szent Pantaleon Gyógyszertár (Vasmű út 10.) Március 29.: Kígyó Gyógyszertár (Dózsa Gy. u. 2/A) Március 30.: Patika Libra (Korányi S. u. 1.) Március 31.: Munkácsy Gyógyszertár (Munkácsy u. 3/A) Április 1.: Zöldkereszt Gyógyszertár (Táncsics M. u. 6/B) Április 2.: Római Patika (Váci M. u. 8.) Április 3.: Piaci Gyógyszertár (Szórád M. u. 6/A) Április 4.: Vasmű úti Őspatika (Vasmű út 33/A) Április 5.: Aranyvölgyi Gyógyszertár (Tesco- Aranyvölgyi u. 6.) Április 6.: Béke Gyógyszertár (IntersparBéke körút 1.) Fogorvosi ügyelet Március 29.: Vasmű út 10. (25/ 550-554) Március 30: Vasmű út 10. (25/550-418) Az ügyelet ideje 7:00-13:00 óráig tart a helyszínen megjelölt időpontokban. A fogászati ügyeleti beosztás az ügyeletet ellátó fogorvosok egymás közötti cseréje miatt módosulhat, de legfeljebb az ellátás helyszínében lehet változás, az ügyelet a jelzett időpontban minden esetben ellátja a pácienseket. A fogtechnikai ügyelet ünnepnapon egész nap és hétvégeken péntek 12 órától hétfőn 8 óráig a Rákóczi u. 24/A címen, és a 25/ 285-660 telefonszámon érhető el.

#RTÐJKTFGVÆU 8');'5 Babakelengye 0-6 hónapos korig (50-68-as méret) 99forint/ darab áron eladó! Érd.: (25) 741-838 vagy (30) 736-2993 Eladó 15 colos alufelni, Alfa alkatrészek, hűtő-fűtő mobil-klíma, Fuji digitális fényképezőgép, professzionális futó(sí)t. Érd.: (20) 263-0075 Eladó automata mosógép, DVD lejátszó, akkutöltő, Hetra 100 hegesztőtrafó, 3 fiókos fagyasztószekrény, színes TV. Érd.: (20) 919-7994 Eladó fűnyírógép, 1-2 részes króm mosogató, gördeszka, Dacia-hoz új generátor, nagy páraelszívó. Érd.: (20) 9197994

B-square típusú motoros bukósisak ezüst-szürke színben 20.000 forintért eladó! Érd.: (25) 741-838 vagy (30) 7362993 Eladó 51 cm átmérőjű Samsung televízió nagyon jó képés hangminőséggel és távirányítóval. Irányár: 12.000 forint. Érd.: (70) 38-74-704 Eladó igényes műgyűjtőnek működőképes Tetra 922 magnetofon (két sebesség, trükk-felvétel, aluvázas). Érd.: (20) 267-1443 Áfonyát, borókabogyót, lenmagot, tökmagot vásárolok. Érd.: (25) 440-148 15-ös alufelni és gyerekágy eladó. Érd.: (70) 525-4918 Jó állapotú Nokia 6131 típusú

kinyitható fedelű telefont keresek megvételre. Érd.: (70) 7085231 Hanglemezek eladók: magyar nóták- és orosz nyelvű operák, táncdalok és más, vegyes műfajű nagyon jó lemezek. Érd.: (25) 413-365

INGATLAN Vennék másfél-két szobás lakást 3 millió forint készpénzért. Érd.: (20) 919-7994 Mezőfalva- Szőlőhegyen kétszintes téglaház, buszmegállóhoz közel eladó! Víz- villany bevezetve, a fűtés hagyományos. Irányár: 2 millió forint. Részletfizetés lehetséges. Érd.: (30) 561-3599 Dunavecsétől 3 kilométerre

(Csabonyban) 200 négyszögöl zártkert eladó. Irányár: 100.000 forint. Érd.: (30) 561-35-99 Eladó termő gyümölcsös kisházikóval (villany bevezetve), fúrt kúttal a várostól kocsival tíz percre. Irányár: 1,8 millió forint. Érd.: (30) 699-3256 Dunaújváros, Bagolyvár 6-ban első emeleti, 58 m2-es, egyedi fűtéses lakás 10 millió forintért eladó. Garázzsal vagy anélkül. A garázs nem tartozéka a lakásnak. Érd.: (30) 940-8600 Dunaújváros belvárosában nagy nappalis + 2 szobás önálló fűtéses tetőtéri lakás áron alul eladó. Érd.: (30) 9760-230

')¦5<5¦) Túlsúlyát, betegségeit is el-

veszítheti, egészségét visszanyerheti! Ingyenes tanácsadás! Nem pénzkérdés a fogyás! Érd.: (30) 374-1176

ž..ž5 Fő- és mellékállásban takarítást vállalok. Érd.: (70) 525-4918

¹&¹.¦5 Balatonföldvári 2 fős apartman kiadó. Utalványt elfogadok. Érd.: (25) 440-148 Gyulán, a Hőforrás üdülőbe június 14-től hét éjszakára három fő üdülőtársat keresek. Érd.: (25) 405-756 (az esti órákban)

6ž45-'4'5¦5 33 éves hölgy komoly társat keres 38 éves korig. Érd.: (20) 923-2392


12

SPORT

2014. MĂ RCIUS 28.

6žOQICVžUVMCRVCMC\Ă&#x201C;PMQTOžP[\CVVĂ?N

gVV]HFVDSQDND*RULOOiN #)QTKNNC\COGTKMCKHWVDCNN EUCRCVU\G\QPP[KVĂ?OĂ&#x2020;TMÄ \Ă&#x2020;UGžRTKNKUĂ&#x2020;PNGU\C &WPCĂ&#x2014;LXžTQUK5VCFKQPDCP M. E. A fiĂşk a tĂŠli idĹ&#x2018;szakban teremben tudtak edzeni, ahol csak az erĹ&#x2018;nlĂŠti, technikai kĂŠpzĂŠsre volt lehetĹ&#x2018;sĂŠgĂźk â&#x20AC;&#x201C; tud tudtuk meg B a c h r at hy K KornĂŠltĂłl, a csapat i r ĂĄ ny Ă­ t Ăł jĂĄ jĂĄtĂłl, elnĂś nĂśkĂŠtĹ&#x2018;l. â&#x20AC;&#x201C; LĂŠte LĂŠtesĂ­tmĂŠnyi tĂĄmogatĂĄst kaptunk az ĂśnkormĂĄnyzattĂłl, ez nagy segĂ­tsĂŠg nekĂźnk, ĂŠs Ă­gy a stadionban lĂĄthatjuk vendĂŠgĂźl a szurkolĂłkat a meccseinken.

A GorillĂĄk elsĹ&#x2018; szabadtĂŠri pĂĄlyĂĄs edzĂŠse a mĂşlt hĂŠtvĂŠgĂŠn volt, amikor is a Budapest Cowboys csapatĂĄt fogadtĂĄk. Nem egy szokvĂĄnyos felkĂŠszĂźlĂŠsi mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠst jĂĄtszottak, hanem a jĂĄtĂŠkszituĂĄciĂłkat gyakoroltĂĄk. Bachrathy KornĂŠl elmondta, mĂŠg hozzĂĄ kellett szokniuk a nagy tĂĄvolsĂĄghoz, hiszen a szabadtĂŠri pĂĄlya mindig mĂĄs ĂŠlmĂŠnyt nyĂşjt. Viszont az elszĂĄntsĂĄg tĂśretlen a GorillĂĄknĂĄl, ugyanis a kitĹązĂśtt cĂŠljuk tovĂĄbbra is a bajnoki cĂ­m megszerzĂŠse.

Eddig mĂĄr kĂŠtszer nyertek divĂ­ziĂł I-es bajnoksĂĄgot. Tavaly â&#x20AC;&#x17E;csakâ&#x20AC;? az ezĂźstĂŠremig jutottak, de idĂŠn is-

mĂŠt a legfĂŠnyesebb ĂŠremĂŠrt szĂĄllnak harcba. Az elsĹ&#x2018; mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs ĂĄprilis 5-ĂŠn 14:30-kor

lesz a DunaĂşjvĂĄrosi Stadionban, ahol a BĂŠkĂŠscsaba Raptorst fogadjĂĄk a dunaĂşjvĂĄrosiak. A mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsre ingyenes a belĂŠpĂŠs, amelyre minden ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĹ&#x2018;t szeretettel vĂĄrnak.

+++#MCTCV'TGLG-WRC

6SRUWWDOIRFLYDODEHWHJVpJHOOHQ #&WPCĂ&#x2014;LXžTQUK.CDFCTĂ&#x2014;IĂ? 5\Ă&#x201C;XGVUĂ&#x2020;IĂ&#x2020;UC/CI[CT /GPVÄ U\QNIžNCV#NCRĂ&#x160;VXžP[ DGPTGPFG\VGOGI GNUÄ CNMCNQOOCNC\VCHQEKVQTPžVOGN[C\CMMQT Ă&#x2020;XGU5\CVOžTKÂ&#x17E;FžO OGIUGIĂ&#x160;VĂ&#x2020;UĂ&#x2020;TGLĂ&#x201C;VVNĂ&#x2020;VTG +FĂ&#x2020;PJCTOCFKMCNMCNQOOCN URQTVQNVCMGI[Ă&#x2122;VVCVžOQICVĂ?M SZĂ RSZĂ&#x201C; Nagy ĂśrĂśm, hogy harmadik alkalommal is megrendezĂŠsre kerĂźlhetett ez a sportnap, amely Ă dĂĄmnak ĂŠs minden rĂŠsztvevĹ&#x2018;nek idĂŠn is felejthetetlen ĂŠlmĂŠnyt nyĂşjtott. A DLSZ rendezvĂŠnyĂŠre tizenkĂŠt felnĹ&#x2018;tt, ĂŠs hĂĄrom gyermek csapat nevezĂŠsĂŠt fogadtĂĄk el, ami ezĂşttal is az Ăśssze-

fogĂĄsrĂłl, a barĂĄtsĂĄgrĂłl, az akaratrĂłl ĂŠs a sportrĂłl szĂłlt. A DLSZ az elĹ&#x2018;zĹ&#x2018; ĂŠvben azt tĹązte ki zĂĄszlajĂĄra, hogy nem csak labdarĂşgĂĄssal kapcsolatos feladata-

it lĂĄtja el, hanem kĂźlsĹ&#x2018; kĂśrnyezetĂŠre, a tĂĄrsadalmi viszonyulĂĄsokra is ĂŠrzĂŠkenyen, ĂśnzetlenĂźl ĂŠs cĂŠltudatosan odafigyel. TĂłth Imre elnĂśkletĂŠvel lĂŠtrehoztĂĄk a TĂĄrsadalmi FelelĹ&#x2018;ssĂŠg BizottsĂĄgĂĄt, hogy szervezetten tudjanak segĂ­teni ott, ahol szĂźksĂŠg van rĂĄjuk, labdarĂşgĂłkra. Ennek az ĂśsszefogĂĄsnak egyik szĂ­vmelengetĹ&#x2018; rendezvĂŠnye az Akarat Ereje kupa, melynek egyik szervezĹ&#x2018;je maga SzatmĂĄri Ă dĂĄm volt, aki egy

ritka, Duchenne tĂ­pusĂş izombetegsĂŠgben szenved. A torna elĂŠrte alapvetĹ&#x2018; cĂŠljĂĄt, hiszen az eredmĂŠnyhirdetĂŠst kĂśvetĹ&#x2018;en a most mĂĄr13 ĂŠves fiĂş boldogan fogadta a csapatok gratulĂĄciĂłit, ajĂĄndĂŠkait. AÂ 12 felnĹ&#x2018;tt csapat a nagyteremben, mĂ­g a kisteremben, Ă dĂĄm szervezĂŠsĂŠben, iskolai kupa keretein belĂźl bonyolĂ­tottĂĄk a mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠseket, melyen osztĂĄlytĂĄrsak, iskolatĂĄrsak is rĂŠszt vettek. A rendezvĂŠny mĂŠltĂł szĂ­nvonalĂş megrendezĂŠsĂŠnek lehetĹ&#x2018;sĂŠgĂŠt a DunaĂşjvĂĄrosi LabdarĂşgĂł SzĂśvetsĂŠg TĂĄrsadalmi FelelĹ&#x2018;ssĂŠgvĂĄllalĂĄs BizottsĂĄga ezĂşttal is kĂśszĂśni a fĹ&#x2018;tĂĄmogatĂł DunaĂşjvĂĄros ĂśnkormĂĄnyzatĂĄnak, ĂŠs mindenkinek, aki a rendezvĂŠny mellĂŠ ĂĄllt.


SPORT

DUNAĂ&#x161;JVĂ ROS KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LETI HETILAPJA

13

'I[IĂ?NQUJžVTžP[DĂ?NHQTFĂ&#x160;VQVVWPM5QRTQPDCP

8UELQEHWDUWRWWDtJpUHWpW #NCDFCTĂ&#x2014;IĂ?0$++HQTFWNĂ?LžDCPC&WPCĂ&#x2014;LXžTQU C5QRTQPQVVJQPžDCPC MĂ&#x2020;VVĂ&#x2020;NKKIC\QNžU7TDKPĂ&#x2020;U 2GVPGJž\KOGEEUHQTFĂ&#x160;VĂ? VCNžNCVCKXCNP[GTVGOGIC VCNžNMQ\Ă?V

*C\CKRžN[žP

SZĂ RSZĂ&#x201C; LAJOS SVSE-GYSEVâ&#x20AC;&#x201C; DunaĂşjvĂĄros PASE 1â&#x20AC;&#x201C;2Â (1â&#x20AC;&#x201C;0) A legutĂłbbi, CeglĂŠd elleni hazai mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠst kĂśvetĹ&#x2018;en Urbin PĂŠtert arrĂłl kĂŠrdeztĂźk, hogy vajon folytatja-e Sopronban is a gĂłlszerzĂŠst Ăşgy, hogy csapatunk gyĹ&#x2018;zelemmel vonul le a pĂĄlyĂĄrĂłl. Ĺ? igent vĂĄlaszolt, s az Ă­gĂŠretet be is tartotta. Ă m ez nem volt ilyen egyszerĹą. VĂĄrhatĂł volt, hogy a Sopron meg-

DĹ?ĹŻĹ?ĹśĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ć&#x2030;Ä&#x201E;Ä&#x161;Í&#x2022;Ĺ˝Ä?Ĺ˝Ć?Ä&#x201A;Ć&#x152;ĹśÄ&#x201A;Ä Ć?hĆ&#x152;Ä?Ĺ?ĹśWÄ Ć&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x201A;ĹŹĆ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŹÄ&#x17E;Ç&#x152;Ć&#x2026;žĠĆ&#x152;ĹŹĆ&#x2026;Ç&#x152;Ä Ć?ĨÄ&#x17E;ĹŻĹŹÄ Ć?Ç&#x152;ƺůĠĆ?Ä Ć&#x152;Ć&#x2026;ĹŻÄ?Ä&#x17E;Ć?Ç&#x152;Ä ĹŻĆ&#x161;

prĂłbĂĄl tĂśrleszteni az elmĂşlt ĂŠvekben tĂśrtĂŠntek miatt, hiszen a kĂŠt csapat a legutĂłbbi Ăśt mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsĂŠbĹ&#x2018;l hĂĄrmat

%UCRCVĂ&#x201C;UU\GžNNĂ&#x160;VžU SVSE: Halasiâ&#x20AC;&#x201C;Fazakas, Baranyai N., Sifter, MarĂĄcziâ&#x20AC;&#x201C;HorvĂĄth A.â&#x20AC;&#x201C;NĂŠmeth L., Deme, SzabĂł L. (Faggyas, 70.)â&#x20AC;&#x201C;ErdĂŠlyi (Heffler N.), GaĂĄl B. DunaĂşjvĂĄros:  Milinteâ&#x20AC;&#x201C;VillĂĄm, Farkas V., Burucz (Kocsis G., 22.), Csehi T.â&#x20AC;&#x201C;LĂĄzĂĄr Zs.â&#x20AC;&#x201C;Thiago (Godslove, 71.), SĂĄrkĂśzi N., BĂśĹ&#x2018;r, PetnehĂĄziâ&#x20AC;&#x201C;Urbin (Perovics, 84.). GĂłlszerzĹ&#x2018;: HorvĂĄth A. (1â&#x20AC;&#x201C;0) a 30., Urbin (1â&#x20AC;&#x201C;1) a 62., PetnehĂĄzi (1â&#x20AC;&#x201C;2) a 65. percben.

6CDGNNC 1. NyĂ­regyhĂĄza Spartacus 2. DunaĂşjvĂĄros PASE 3. SiĂłfok 4. BalmazĂşjvĂĄros 5. FC Ajka 6. BĂŠkĂŠscsaba ElĹ&#x2018;re 7. Zalaegerszegi TE FC 8. GyirmĂłt FC GyĹ&#x2018;r 9. Vasas 10. Soproni VSE 11. SzigetszentmiklĂłsi TK 12. Szolnoki MĂ V FC 13. KisvĂĄrda SE 14. CeglĂŠdi VSE 15. Duna FC TatabĂĄnya 16. KozĂĄrmisleny

20 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

16 13 12 9 9 8 8 8 8 6 6 6 5 6 3 2

2 3 4 5 4 6 6 5 3 5 5 4 7 2 3 4

2 4 4 5 6 6 6 7 9 9 9 10 8 12 14 14

39â&#x20AC;&#x201C;13 35â&#x20AC;&#x201C;20 29â&#x20AC;&#x201C;17 36â&#x20AC;&#x201C;30 31â&#x20AC;&#x201C;26 35â&#x20AC;&#x201C;27 28â&#x20AC;&#x201C;27 31â&#x20AC;&#x201C;25 29â&#x20AC;&#x201C;33 24â&#x20AC;&#x201C;30 18â&#x20AC;&#x201C;24 29â&#x20AC;&#x201C;30 30â&#x20AC;&#x201C;31 25â&#x20AC;&#x201C;36 14â&#x20AC;&#x201C;46 17â&#x20AC;&#x201C;35

+26 +15  +12  +6  +5  +8  +1  +6  â&#x20AC;&#x201C;4  â&#x20AC;&#x201C;6  â&#x20AC;&#x201C;6  â&#x20AC;&#x201C;1  â&#x20AC;&#x201C;1  â&#x20AC;&#x201C;11  â&#x20AC;&#x201C;32  â&#x20AC;&#x201C;18 

50 42 40 32 31 30 30 29 27 23 23 22 22 20 12 10

a DunaĂşjvĂĄros nyert meg, mĂ­g kettĹ&#x2018;n dĂśntetlen szĂźletett. A Dobos csapat kezdte a meccset, ĂŠs a kĂśzĂŠpkezdĂŠst kĂśvetĹ&#x2018; percben mĂĄris sikerĂźlt helyzetet kialakĂ­tani, amikor PetnehĂĄzi beadĂĄsĂĄt NĂŠmeth vĂĄgta ki a kapu elĹ&#x2018;terĂŠbĹ&#x2018;l. A folytatĂĄsban ismĂŠt a dunaĂşjvĂĄrosiak kĂśzĂŠppĂĄlyĂĄsa volt a fĹ&#x2018;szereplĹ&#x2018;, aki elĹ&#x2018;l Baranyai tisztĂĄzott szĂśgletre. A pontrĂşgĂĄst BĂśĹ&#x2018;r vĂŠgezte el, de a vĂŠdĹ&#x2018;k menteni tudtak. Az ĂśtĂśdik percben LĂĄzĂĄrĂŠrt kellett izgulni, amikor ErdĂŠlyi csĂşszott rĂĄ csĂşnyĂĄn, de a sĂĄrgalapot nem emelte fel a jĂĄtĂŠkvezetĹ&#x2018;. KĂŠt perccel kĂŠsĹ&#x2018;bb BĂśĹ&#x2018;r prĂłbĂĄlta meg kiugratni Thiagot, ĂĄm ĂĄtadĂĄsa tĂşl hosszĂşra sikerĂźlt. Az elsĹ&#x2018; negyedĂłra vĂŠgĂŠn Urbin indult meg a hazai kapu felĂŠ, akit Baranyai hĂĄtulrĂłl fellĂśkĂśtt, Ă­gy akadĂĄlyozva meg a tĂĄmadĂĄs befejezĂŠsĂŠt a hazai kaputĂłl mintegy negyven mĂŠterre. A 19. percben Buruczot hordĂĄgyon kellett levinni a pĂĄlyĂĄrĂłl azutĂĄn, hogy GaĂĄllal, egy versenyfutĂĄst kĂśvetĹ&#x2018;en elesett a tizenhatoson belĂźl. Az ĂĄpolĂĄst kĂśvetĹ&#x2018;en a DPASE vĂŠ-

dĹ&#x2018;je nem tudta folytatni a jĂĄtĂŠkot, helyĂŠre Kocsis ĂĄllt be. A mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs elsĹ&#x2018; igazĂĄn nagy gĂłlhelyzetĂŠt a 24. percben alakĂ­totta ki DunaĂşjvĂĄros. SĂĄrkĂśzi adott a jobbszĂŠlrĹ&#x2018;l keresztbe egy labdĂĄt, melyet PetnehĂĄzi 3 mĂŠterrĹ&#x2018;l az oldalhĂĄlĂłba fejelt. A 31. percben megszerezte a vezetĂŠst a hazai egyĂźttes. NĂŠmeth beadĂĄsĂĄt Sifter fejelte vissza HorvĂĄth elĂŠ, aki hĂŠt mĂŠterrĹ&#x2018;l nem hibĂĄzott (1-0). A gĂłl felpĂśrgette UrbinĂŠkat, akik megprĂłbĂĄltĂĄk odaszorĂ­tani a vendĂŠglĂĄtĂłkat sajĂĄt kapujuk elĂŠ. Ennek azonban meg volt a veszĂŠlye, vagyis a soproni kontrĂĄzĂĄs lehetĹ&#x2018;sĂŠge. Egy ilyen akciĂł vĂŠgĂŠn GaĂĄl beadĂĄsĂĄba VillĂĄm tudott beleĂĄllni.  A szĂźnetet kĂśvetĹ&#x2018;en MilintĂŠnek akadt elĹ&#x2018;szĂśr dolga, aki NĂŠmeth 18 mĂŠteres szabadrĂşgĂĄsĂĄt szedte ki a felsĹ&#x2018; sarokbĂłl.  A 61. perc hozta meg szĂĄmunkra az egyenlĂ­tĂŠst. Ekkor Urbin lĂŠpett ki a vĂŠdĹ&#x2018;k kĂśzĂźl, aki hĂŠt mĂŠterrĹ&#x2018;l a kapu jobb alsĂł sarkĂĄba helyezte a labdĂĄt (1-1). Az egyenlĂ­tĹ&#x2018; talĂĄlat a hazaiakat megtĂśrte,

Hazai pĂĄlyĂĄn folytatja az NBII-es bajnoki kĂźzdelmet a DunaĂşjvĂĄros PASE mĂĄrcius 29-ĂŠn 15 Ăłrakor. A BalmazĂşjvĂĄros ĂŠrkezik hozzĂĄnk. TĂśbb okbĂłl is ĂŠrdekes lesz a talĂĄlkozĂł, hiszen a mieink a tabella mĂĄsodik, mĂ­g a vendĂŠgek a negyedik helyen ĂĄllnak. MindkĂŠt csapat szĂĄmĂĄra fontos a gyĹ&#x2018;zelem megszerzĂŠse, Ă­gy izgalmas mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsre szĂĄmĂ­thatunk. A vendĂŠg egyĂźttes Urbin PĂŠter elmondĂĄsa szerint, aki egyĂŠbkĂŠnt Ĺ&#x2018;sszel mĂŠg Ĺ&#x2018;ket erĹ&#x2018;sĂ­tette, hasonlĂł, tĂĄmadĂł jellegĹą jĂĄtĂŠkot jĂĄtszik, mint a mienk, Ă­gy a kapuk mindkĂŠt oldalon veszĂŠlyben lehetnek. Csapatunkban sajnos az elĹ&#x2018;zĹ&#x2018;, soproni mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsen sĂşlyos tĂŠrdsĂŠrĂźlĂŠst szenvedett Burucz Barna, akire a mĹątĂŠtet kĂśvetĹ&#x2018;en hosszĂş, tĂśbb hĂłnapos kihagyĂĄs vĂĄr, Ă­gy Dobos BarnĂĄnak ezen a poszton vĂĄltoztatnia kell az elĹ&#x2018;zĹ&#x2018; fordulĂłkhoz kĂŠpest. Az azonban kedvezĹ&#x2018; elĹ&#x2018;jelnek tĹąnik, hogy tĂĄmadĂłink ĂŠs vĂŠdĹ&#x2018;ink is eredmĂŠnyesebbek voltak a vendĂŠgekhez kĂŠpest, hiszen nekĂźnk +15, mĂ­g a BalmazĂşjvĂĄrosnak +6 a gĂłlarĂĄnya.

a DunaĂşjvĂĄrost felpĂśrgette, melynek nĂŠgy perccel kĂŠsĹ&#x2018;bb meg is lett az eredmĂŠnye. Thiago laposan begurĂ­tott labdĂĄjĂĄra jĂłkor ĂŠrkezett PetnehĂĄzi, aki 8 mĂŠterrĹ&#x2018;l bombĂĄzott a felsĹ&#x2018; lĂŠc alĂĄ (1-2). A lefĂşjĂĄst kĂśvetĹ&#x2018;en termĂŠszetesen nagy volt az ĂśrĂśmĂźnk, hiszen csapatunk ezzel a gyĹ&#x2018;zelmĂŠvel megĹ&#x2018;rizte mĂĄsodik helyĂŠt a tabellĂĄn.


14

SPORT

2014. MĂ RCIUS 28.

)Ă&#x201C;TEUĂ&#x201C;UUĂ&#x2020;XžNV)GDJCTFVĂ&#x2020;MLžVĂ&#x2020;MC

2GDDU|SODEGiVRNSiO\DHOĹ&#x2039;Q\H *C\CKMĂ&#x201C;\Ă&#x201C;PUĂ&#x2020;IGGNÄ VV U\GPXGFGVVXGTGUĂ&#x2020;IGVC /#(%VĂ?NC&WPCHGTTĂ&#x160;I[ $WFCRGUVGPMGNNDK\QP[Ă&#x160;VCPKCCHKCVCNEUCRCVPCM

FĂŠrfi rĂśplabda NB I, a 3. helyĂŠrt, elsĹ&#x2018; mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs Dunaferr SEâ&#x20AC;&#x201C;MAFC 1:3Â (16, â&#x20AC;&#x201C;21, â&#x20AC;&#x201C;22, â&#x20AC;&#x201C;23)

nye, hogy a MAFC ĂĄtvette a vezetĂŠst (13-14). Ekkor mĂŠg sikerĂźlt az egyenlĂ­tĂŠs, de lĂĄthatĂł volt a dunaĂşjvĂĄrosiakon, hogy nem Ăşgy alakulnak a labdamenetek, ahogyan azt az elsĹ&#x2018; szett utĂĄn vĂĄrtĂĄk volna. A vendĂŠgek feladĂłt cserĂŠltek, folyamatosan vĂĄltottĂĄk liberĂłikat, ezzel megzavartĂĄk a hazaiakat, akik nem talĂĄl-

Hatalmas elszĂĄntsĂĄggal kezdte a mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs elsĹ&#x2018; szettjĂŠt a hazai csapat, Ă­gy a vendĂŠg edzĹ&#x2018; gyorsan, 7-2-es ĂĄllĂĄsnĂĄl kikĂŠrte elsĹ&#x2018; idejĂŠt. Ez csupĂĄn arra volt jĂł, hogy lelassĂ­tsa egy pillanatra BlĂĄzsovicsĂŠkat, akik sorra ĂŠrtĂŠk el pontjaikat. EllentmondĂĄst nem tĹąrĹ&#x2018;en nĂśvelte ekkor elĹ&#x2018;nyĂŠt a Dunaferr, akik ezt a szettet simĂĄn, kilenc pontos kĂźlĂśnbsĂŠggel nyertĂŠk (25-16). A mĂĄsodik menet is jĂłl indult, hiszen az elsĹ&#x2018; technikai idĹ&#x2018;nĂŠl hĂĄrompontos volt a hazaiak elĹ&#x2018;nye, de ezt kĂśvetĹ&#x2018;en valamitĹ&#x2018;l gĂśrcsĂśssĂŠ vĂĄlt GebhardtĂŠk jĂĄtĂŠka. Ennek az lett a kĂśvetkezmĂŠ-

tak vissza sajĂĄt jĂĄtĂŠkukra, Ă­gy egyenlĂ­tettek MolnĂĄrĂŠk (21-25). A tĂŠrfĂŠlcserĂŠt kĂśvetĹ&#x2018;en fej-fej mellett haladtak a csapatok, de az egykĂŠt pontos vezetĂŠs mindig a MAFC-nĂĄl volt. TomanĂłczy Tibor ekkor feladĂłt cserĂŠlt, a sĂŠrĂźlĂŠsĂŠbĹ&#x2018;l felĂŠpĂźlt, ĂŠs a fĂĄradni lĂĄtszĂł KecskemĂŠti PĂŠtert

SZ. L.

Hatvany Zsolt vĂĄltotta, de most ez sem segĂ­tett. Nem tudta megtalĂĄlni a Dunaferr sajĂĄt ritmusĂĄt, egyĂŠrtelmĹąen a vendĂŠgcsapat akarata dominĂĄlt, akik el is hĂşztak hat ponttal (16-22). Ekkor azonban, a hazai szurkolĂłtĂĄbor megĂŠrezte azt, hogy muszĂĄj segĂ­tenie csapatĂĄnak,

akik ezt meg is hĂĄlĂĄltĂĄk, Ă­gy izgalmasan alakult a vĂŠgjĂĄtĂŠk. A Dunaferr folyamatosan csĂśkkentette hĂĄtrĂĄnyĂĄt, ĂŠs mĂĄr abban bĂ­zhattunk, hogy az egyenlĂ­tĂŠs is sikerĂźl, de vĂŠgĂźl a rutinosabb vendĂŠgek behĂşztĂĄk a szettet (22-25).

A negyedik felvonĂĄsban az egymĂĄs hibĂĄibĂłl ĂŠlĹ&#x2018; csapatok felvĂĄltva szereztĂŠk pontjaikat (14-14). A mĂĄsodik technikai idĹ&#x2018;nĂŠl ugyan

kĂŠt pont lett a vendĂŠgek elĹ&#x2018;nye, de ĂśsszeszedtĂŠk magukat a hazaiak, akik 21-20-nĂĄl mĂŠg a vezetĂŠst is ĂĄtvettĂŠk. Felcsillanni lĂĄtszott az ĂśtĂśdik szett remĂŠnye, de egy nyitĂĄshiba, majd

egy Tamasi leĂźtĂŠs lecsillapĂ­totta a kedĂŠlyeket, Sow pedig befejezte az egyik csapat hĂĄrom gyĹ&#x2018;zelmĂŠig tartĂł pĂĄrharcĂĄnak elsĹ&#x2018; mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsĂŠt (23-25).

A pĂĄlya ĂŠs a lĂŠlektani elĹ&#x2018;nyt Ă­gy elveszette a Dunaferr, akik lapzĂĄrtĂĄnkkal egy idĹ&#x2018;ben BudapestrĹ&#x2018;l prĂłbĂĄljĂĄk meg visszahozni az elveszĂ­tett pontot.

0pJDNDSXVLVJyOWV]HU]HWW #\0$++GUHWVUCNDCLPQMUžITžLžVU\žUžPCMOžUQFKMOĂ&#x2020;TMÄ \Ă&#x2020;UĂ&#x2020;PC)TGGP 2GVUKOžPNGI[Ä \VGC (GTGPEXžTQUV SZ. L. DF Green PET FC â&#x20AC;&#x201C; FTC 7-5 (4-1) Hatalmas ĂŠrdeklĹ&#x2018;dĂŠs elĹ&#x2018;zte meg a futsal rĂĄjĂĄtszĂĄs mĂĄsodik mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsĂŠt, hiszen majdnem telt hĂĄz fogadta a pĂĄlyĂĄra lĂŠpĹ&#x2018; csapatokat. Ez annak is szĂłlt, hogy mennyire nĂŠpszerĹą lett mostanra vĂĄrosunkban ez

a sportĂĄg, ĂŠs termĂŠszetesen annak is, hogy az ellenfĂŠl az FTC csapata volt. A kĂśzĂŠpkezdĂŠst kĂśvetĹ&#x2018;en azonnal lehetĹ&#x2018;sĂŠghez jutott a hazai csapat, de Ivacs a passz helyett a lĂśvĂŠst vĂĄlasztotta, ami elkerĂźlte a kaput. Ă&#x2030;rett az ĂşjvĂĄrosi gĂłl, mely az elsĹ&#x2018; sorcserĂŠt kĂśvetĹ&#x2018;en meg is szĂźletett. FacskĂł jobb oldalrĂłl vĂŠgzett el szabadrĂşgĂĄst, melyet SzabĂłnak gurĂ­tott le, aki kapĂĄsbĂłl hatalmas gĂłlt ragasztott a jobb felsĹ&#x2018; sarokba (1-0). AztĂĄn Aradi tette keresztbe a labdĂĄt Huber elĂŠ, akinek a lĂśvĂŠsĂŠ-

be ĂśnfelĂĄldozĂłan vetĹ&#x2018;dtek a vĂŠdĹ&#x2018;k, de 10 mĂĄsodperccel kĂŠsĹ&#x2018;bb Aradi lĂśvĂŠsĂŠnĂŠl csak azt lĂĄthattĂĄk, hogy a labda ismĂŠt a kapujukban landol (2-0). Alig telt el fĂŠl perc, ĂŠs ismĂŠt a hazai publikum tombolĂĄsĂĄt lehetett hallani. Huber nĂŠzett fel, aki Aradit jĂĄtszotta meg, ĂŠs â&#x20AC;&#x17E;Acsaâ&#x20AC;? ismĂŠt betalĂĄlt a csodĂĄlkozĂł zĂśldek ketrecĂŠbe (3-0). A vendĂŠgek talĂĄn ekkor ĂŠreztĂŠk meg, hogy ellenfĂŠl is van a pĂĄlyĂĄn, hiszen a 8. percig kellett vĂĄrni arra, hogy eljussanak a mieink kapujĂĄig. ElsĹ&#x2018; lĂśvĂŠsĂźk-

kor a kapufa, a mĂĄsodiknĂĄl Lieszkovszky hĂĄrĂ­tott. A mĂĄsodik felvonĂĄs Nagy GĂĄbor lĂśvĂŠsĂŠvel indult, de a hazai kapus bravĂşros mozdulattal hĂĄrĂ­tott. A fĹ&#x2018;vĂĄrosiak idĹ&#x2018;t kĂŠrtek, akik kapusukat mezĹ&#x2018;nyjĂĄtĂŠkosra cserĂŠlve prĂłbĂĄltĂĄk meg a gĂłlszerzĂŠst, de mint kiderĂźlt, ez a vĂĄllalkozĂĄsuk teljes csĹ&#x2018;ddel ĂŠrt vĂŠget. Egy lepattanĂł labdĂĄt Nagy elĹ&#x2018;szĂśr az Ăźres kapu mellĂŠ gurĂ­tott, majd fĂŠl perccel kĂŠsĹ&#x2018;bb ritkĂĄn lĂĄthatĂł kapusgĂłlnak tapsolhatott a hazai kĂśzĂśnsĂŠg. Egy le-

pattanĂł labdĂĄt szedett Ăśssze Lieszkovszky, aki sajĂĄt hatosĂĄn belĂźlrĹ&#x2018;l lĹ&#x2018;tt az Ăźresen tĂĄtongĂł kapuba (6-2). Azonban mĂŠg ez sem volt elĂŠg, hiszen 10 mĂĄsodperc elteltĂŠvel Aradi szerezte meg sajĂĄt maga harmadik, csapata 7. gĂłljĂĄt. A Fradi azonban nem adta fel. IsmĂŠt BoznĂĄnszky talĂĄlt be, majd bĂźntetĹ&#x2018;bĹ&#x2018;l BogĂĄr is eredmĂŠnyes volt (7-4). Ekkor mĂĄr csak szĹąk kettĹ&#x2018; perc volt hĂĄtra, de Nagy GĂĄbor Ăşjabb gĂłlt szerzett (7-5), de ezzel csak kozmetikĂĄzni tudta a vĂŠgeredmĂŠnyt.


SPORT

DUNAĂ&#x161;JVĂ ROS KĂ&#x2013;ZĂ&#x2030;LETI HETILAPJA

#\GNÄ FĂ&#x201C;PVÄ TGMĂ&#x2020;U\Ă&#x2122;NPGMC-QJžU\NžP[CK

5RQTVOÄ?UQT

$])7&HOOHQOpSQHNSiO\iUD #\GNKVPĂ&#x2020;I[GUDGPC\CMVWžNKU$CLPQMQM.KIžLC VWNCLFQPQU)[Ä TCPGO\GVMĂ&#x201C;\KMWRžDCPLGNGUMGFÄ (6%CXžNQICVQVVCMMCN OGIVÄ?\FGNVÂŚTFEUCRCVKMĂ&#x201C;\Ă&#x201C;VVHQN[VCVLCCMĂ&#x2122;\FGNOGVC &--#EUCRCVC SZĂ RSZĂ&#x201C; LAJOS MĂĄtĂŠfi Eszter lĂĄnyainak cĂŠlja most mĂĄr egyĂŠrtelmĹą, ĂŠrmet szeretnĂŠnek nyerni. Azt, hogy milyen szĂ­nĹą lehet, az ĂĄprilis 10-ĂŠn kezvĂĄros dĹ&#x2018;dĹ&#x2018; FerencvĂĄros tĂĄn elleni csata utĂĄn derĂźl majd ki,i, melyre mĂĄr folyamatosan kĂŠszĂźl a csapat, Ă­gy CsapĂł Kyra,, aa nagyon fiaekĂźl tal, de remekĂźl us is: â&#x20AC;&#x201C; teljesĂ­tĹ&#x2018; kapus Az elejĂŠn senki sem gondolta volna, hogy ilyen kitĹąnĹ&#x2018; teljesĂ­tmĂŠnyt nyĂşjtunk majd, de a sok munka meghozta a gyĂźmĂślcsĂŠt. Nagyon fiatal vagyok, Ă­gy szĂĄmomra megtiszteltetĂŠs, hogy ennek

a csapatnak a tagja lehetek, ĂŠs olyan jĂĄtĂŠkosokkal lehetek egyĂźtt, mint Ferling Bernadett. JĂł ĂŠrzĂŠs az, hogy mĂśgĂśttĂźk, a kapuban, ĂŠn is hozzĂĄ tudtam tenni a csapatsikerekhez. KĂśvetkezĹ&#x2018; mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsĂźnk a FerencvĂĄros elleni elĹ&#x2018;dĂśntĹ&#x2018; lesz, melyre ugyanĂşgy kĂŠszĂźlĂźnk, mint a tĂśbbi talĂĄlkozĂłra. Meg szeretnĂŠnk mutatni, hogy arra is kĂŠpesek vagyunk, hogy nyerhetĂźnk ellenĂźk. Az FTC elleni mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsen be sszeretnĂŠnk bizony bizonyĂ­tani, bĂĄr egyĂŠ egyĂŠrtelmĹąen Ĺ&#x2018;k az esĂŠly lyesebbek, n nem volt v vĂŠletlen az, h hogy Ĺ&#x2018;szsz szel, hazai pĂĄ pĂĄlyĂĄn legyĹ&#x2018;z gyĹ&#x2018;ztĂźk Ĺ&#x2018;ket. ho Azt, hogy a kapuban kire fog szĂĄmĂ­tani MĂĄtĂŠfi Eszter, az az elĹ&#x2018;kĂŠszĂźleti meccsektĹ&#x2018;l, a teljesĂ­tmĂŠnytĹ&#x2018;l fĂźgg majd, de ĂŠn mindent megteszek azĂŠrt, hogy a rĂŠszese lehessek a nagy csatĂĄknak.

A DunaĂşjvĂĄros fiatal, kitĹąnĹ&#x2018; jĂĄtĂŠkosa, SĂĄnta DĂłra sĂşlyos gerincsĂŠrv mĹątĂŠtjĂŠt kĂśvetĹ&#x2018;en hĹ&#x2018;siesen kĂźzd azĂŠrt, hogy Ăşjra csapata rendelkezĂŠsĂŠre ĂĄllhasson. DĂłri egy komoly jĂĄtĂŠkos, akire az elmĂşlt idĹ&#x2018;szakban n is szĂĄtĂśbb poszton dzĹ&#x2018;je mĂ­thatott edzĹ&#x2018;je ĂŠs csapata is. n Egyszer aztĂĄn nem volt ott a pĂĄlyĂĄn szeretett csapatĂĄval. SĂşlyos sĂŠrĂźlĂŠs ĂŠrte,, gerincsĂŠrv. Ĺ? m adazonban nem ta fel, hĹ&#x2018;sies kĂźzd az Ĺ&#x2018;t ĂŠrt bajjal. Most pedig megmutatja mindenkinek, hogy ebbĹ&#x2018;l is fel lehet ĂĄllni. A fiatal jĂĄtĂŠkos nemrĂŠgiben Ăşjra edzĂŠsbe ĂĄllt. â&#x20AC;&#x201C; Most mĂĄr tudok mosolyogni, de a sĂŠrĂźlĂŠsem elejĂŠn ez nem Ă­gy volt. Most, hogy mĂĄr tĂşl vagyok a fĂĄjdalmakon, a megprĂłbĂĄltatĂĄsokon, Ăşgy ĂŠrzem, hogy csak hetek kĂŠrdĂŠse ĂŠs teljes munkĂĄt vĂŠgezhetek. A legnehezebb az volt, hogy mindezt lelkileg hogyan dolgoz-

zam fel. De nagyon remek csapattĂĄrsaim vannak, fantasztikus vezetĹ&#x2018;sĂŠggel, akik mindig mellettem ĂĄlltak. SzerencsĂŠsnek mondhatom magam, hogy tĂĄmogattak a bajban, ĂŠs remĂŠlem, ezutĂĄn is mellettem maradnak majd. majd Ezt nem tudom elĂŠggĂŠ me megkĂśszĂśnni nekik. N Nagyon vĂĄrrom, hogy mindent ugyanĂşg Ăşgy csinĂĄljak a lĂĄnyokkal, mint m rĂŠgen. Most csa csak arra figyelek, hogy mielĹ&#x2018;bb vissza tudjak ĂĄllni. BĂźszke vagyok a csapat sikerĂŠre, de kĂ­vĂźlrĹ&#x2018;l vĂŠgigszurkolni Ăşgy, hogy nem lehettem velĂźk, nem segĂ­thettem Ĺ&#x2018;ket, kĂŠsz gyĂśtrelem volt. Nem gondoltam volna a szezon elejĂŠn, hogy sikerĂźlhet a legjobbak kĂśzĂŠ kerĂźlni. BĂ­ztam abban, hogy bennĂźnk van ez a tehetsĂŠg, ĂŠs a lendĂźlet, de most mĂĄr abban, hogy ĂŠrmet tudunk nyerni.

EskĂźt tesz a hokis *\Ĺ&#x2039;]WHNDĂ&#x20AC;~N A DunaĂşjvĂĄrosi AcĂŠlbikĂĄk eddig szlovĂĄk ĂĄllampolgĂĄrsĂĄgĂş kitĹąnĹ&#x2018; kapusa, Peter Sevela, a pĂŠntek esti, FehĂŠrvĂĄr elleni Magyar Kupa meccs elĹ&#x2018;tt a jĂŠgen, a szurkolĂłk ĂŠs a csapattĂĄrsak kĂśrĂŠben teszi le a magyar ĂĄllampolgĂĄrsĂĄgi eskĂźt. A 16:30-kor kezdĹ&#x2018;dĹ&#x2018; eskĂźtĂŠtelre a dunaĂşjvĂĄrosi jĂŠgcsarnok jegĂŠn kerĂźl sor, amelyet ĂźnnepĂŠlyes keretek kĂśzt DunaĂşjvĂĄros polgĂĄrmestere, Cserna GĂĄbor vezet majd le. Mi is ar-

ra buzdĂ­tunk mindenkit, hogy jĂśjjĂśn el, s kĂśvesse ĂŠlĹ&#x2018;ben az AcĂŠlbikĂĄk kapusĂĄnak eskĂźjĂŠt. Az ĂĄllampolgĂĄri eskĂźvel az utolsĂł elĹ&#x2018;tti akadĂĄly is elhĂĄrul Sevela elĹ&#x2018;tt, hogy hivatalos mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsen is magĂĄra hĂşzhassa a cĂ­meres mezt, melyben MagyarorszĂĄgot kĂŠpviselheti. Ha ezt kĂśvetĹ&#x2018;en mĂĄr a magyar ĂştlevĂŠl is a kezĂŠben lesz, akkor csak a szĂśvetsĂŠgi kapitĂĄny dĂśntĂŠsĂŠre kell vĂĄrni, hogy behĂ­vja-e a nemzeti vĂĄlogatottba.

15

A megyei felnĹ&#x2018;tt bajnoksĂĄgban jĂĄtszĂł DAC/DVSI fĂŠrfi kĂŠzilabdĂĄzĂłi a RĂĄcalmĂĄs csapatĂĄt fogadtĂĄk az Aranyiskola tornatermĂŠben a mĂşlt hĂŠtvĂŠgĂŠn. A kĂźzdelmes, ĂśsszecsapĂĄsokkal tĹązdelt mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠsen a mieink 24-21-es gyĹ&#x2018;zelmet arattak az ellenfĂŠllel szemben, Ă­gy az alapszakaszban tovĂĄbbra is az ĂŠlbolyban vannak. CsermĂĄk GĂĄbor edzĹ&#x2018; ĂŠs csapata legkĂśzelebb mĂĄrcius 30-ĂĄn jĂĄtszik a DunaĂşjvĂĄrosi Sportcsarnokban, ahol a SĂĄrbogĂĄrd egyĂźttesĂŠvel mĂŠrkĹ&#x2018;znek meg.

0iUFLXVSpQWHN -Ă&#x2020;\KNCDFC 16:45 OrszĂĄgos SerdĂźlĹ&#x2018; BajnoksĂĄg FelsĹ&#x2018;hĂĄzi RĂĄjĂĄtszĂĄs DVSIâ&#x20AC;&#x201C; BalatonfĂźredi KSE (Arany J. Ă lt. Isk. tornacsarnok) MĂĄrcius 29. szombat .CDFCTĂ&#x2014;IžU 15 Ăłra NBII. DPASEâ&#x20AC;&#x201C;BalmazĂşjvĂĄros (DunaĂşjvĂĄrosi Stadion) -Ă&#x2020;\KNCDFC 9 Ăłra Erima OrszĂĄgos Gyermek BajnoksĂĄg, U-10 korosztĂĄly (DunaĂşjvĂĄrosi Sportcsarnok) MĂĄrcius 30. -Ă&#x2020;\KNCDFC 9 Ăłra Erima OrszĂĄgos Gyermek BajnoksĂĄg, U-12 korosztĂĄly (DunaĂşjvĂĄrosi Sportcsarnok) 16 Ăłra FĂŠrfi megyei bajnoki mĂŠrkĹ&#x2018;zĂŠs (DunaĂşjvĂĄrosi Sportcsarnok) 4Ă&#x201C;RNCDFC 17 Ăłra Dunaferrâ&#x20AC;&#x201C;MAFC (DunaĂşjvĂĄros Sportcsarnok) Ă&#x2030;SULOLVV]RPEDW #OGTKMCKHWVDCNN 14:30 DunaĂşjvĂĄros Gorillazâ&#x20AC;&#x201C;BĂŠkĂŠscsaba Raptors (DunaĂşjvĂĄrosi Stadion) .CDFCTĂ&#x2014;IžU 18 Ăłra NBII. GyirmĂłtâ&#x20AC;&#x201C;DPASE (GyirmĂłt)

ĹľÄ Ć&#x152;ĹŹĆ&#x2026;Ç&#x152;Ä Ć?Ä&#x17E;ĹŹ Ä&#x17E;Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä&#x161;žĠŜÇ&#x2021;Ä&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x201A; Ç Ç Ç Í&#x2DC;Ĺ?ŜĨŽÄ&#x161;ƾŜÄ&#x201A;ƾŊÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ć&#x152;Ĺ˝Ć?Í&#x2DC;Ĺ&#x161;Ćľ Ĺ&#x161;ŽŜůÄ&#x201A;Ć&#x2030;ŽŜĹľÄ&#x201E;Ć&#x152; Ä&#x201A;ĹŠÄ&#x201E;Ć&#x161;Ä ĹŹĹśÄ&#x201A;Ć&#x2030;ŽŜ ĹľÄ&#x17E;Ĺ?Ć&#x161;Ä&#x17E;ĹŹĹ?ĹśĆ&#x161;Ĺ&#x161;Ä&#x17E;Ć&#x;ĹŹÍ&#x2022; Ä&#x201A;ĹľÄ&#x17E;Ä?Ä?Ć?Ä&#x17E;ĹŹĆ&#x201A;Ć?Ć?Ç&#x152;Ä&#x17E;ĨŽĹ?ĹŻÄ&#x201A;ůſŊÄ&#x201E;Ć&#x161; Ć&#x2030;Ä&#x17E;Ä&#x161;Ĺ?Ĺ?ĹŹĆ&#x201A;Ç&#x20AC;Ä&#x17E;Ć&#x161;ĹŹÄ&#x17E;Ç&#x152;Ć&#x2026; ĹŻÄ&#x201A;Ć&#x2030;Ć?Ç&#x152;Ä&#x201E;žƾŜŏÄ?Ä&#x201A;Ĺś ŽůÇ&#x20AC;Ä&#x201A;Ć?Ĺ&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;ĹŠÄ&#x201E;ĹŹÍ&#x2DC;


16

MĂ&#x2030;DIAHĂ Z

2014. MĂ RCIUS 28.

VasĂĄrnapi jĂĄtszĂłhĂĄz

#(GLĂ&#x2020;T/GI[GK-QTOžP[JKXCVCN&WPCĂ&#x2014;LXžTQUK,žTžUK *KXCVCNžPCMVžLĂ&#x2020;MQ\VCVžUCCNCRLžPC\1MOžP[KTQFC Ă&#x2020;UCRQUVCKDGHK\GVÄ JGN[žRTKNKUĂ&#x2020;PC\1MVĂ?DGT VĂ&#x2020;TU\žOCNžMĂ&#x201C;NVĂ&#x201C;\KM'\WVžPžRTKNKUVÄ NC\QMOžP[KTQFCKHGNCFCVQMCVGNNžVĂ?-QTOžP[CDNCMDCPKPVĂ&#x2020;\JGVKMQMOžP[Ă&#x2122;I[GKMGVÂ&#x17E;RTKNKUĂ&#x2020;PĂ&#x2020;UĂ?TC MĂ&#x201C;\Ă&#x201C;VV G\V MĂ&#x201C;XGVÄ GP JĂ&#x2020;VHÄ VÄ N RĂ&#x2020;PVGMKI  Ă&#x2020;U  Ă?TC MĂ&#x201C;\Ă&#x201C;VVXžTLžMC\Ă&#x2122;I[HGNGKPMGV Az ĂźgyfĂŠlfogadĂĄsi rend a kĂśvetkezĹ&#x2018; idĹ&#x2018;szakban:

OkmĂĄnyiroda (VĂĄroshĂĄza tĂŠr 2.) mĂĄrcius 31. 8-12 ĂŠs 13-16 Ăłra kĂśzĂśtt ĂĄprilis 1. 8-12 ĂŠs 13-16 Ăłra kĂśzĂśtt ĂĄprilis 2. 8-12 ĂŠs 13-18 Ăłra kĂśzĂśtt ĂĄprilis 3. 8-12 ĂŠs 13-16 Ăłra kĂśzĂśtt

KormĂĄnyablak (OktĂłber 23. tĂŠr 1.) ĂĄprilis 4. 11-20 Ăłra kĂśzĂśtt (valamennyi ĂźgytĂ­pus) ĂĄprilis 5. 8-16 Ăłra kĂśzĂśtt (SzemĂŠlyi igazolvĂĄny, lakcĂ­mĂźgyintĂŠzĂŠs, szemĂŠlyi okmĂĄnyok kiadĂĄsa) ĂĄprilis 6. 8-19 Ăłra kĂśzĂśtt (SzemĂŠlyi igazolvĂĄny, lakcĂ­mĂźgyintĂŠzĂŠs, szemĂŠlyi okmĂĄnyok kiadĂĄsa) ĂĄprilis 7. 8-20 Ăłra kĂśzĂśtt (valamennyi ĂźgytĂ­pus)

#8žTQUJž\CĂ&#x2020;UMĂ&#x201C;TP[G\GVĂ&#x2020;PGMHWPMEKĂ?DÄ XĂ&#x160;VÄ TGXKVCNK\žEKĂ?LCr-&12 51(6EĂ&#x160;OÄ?XžTQUTGJGDKNKVžEKĂ?URTQITCOMGTGVĂ&#x2020;DGPOGIXCNĂ?UWNĂ?d'I[Ă&#x2122;VV GI[OžUĂ&#x2020;TVr(KCVCNQM MWNVWTžNKUTGPFG\XĂ&#x2020;P[GKPGM TĂ&#x2020;U\GCd,žVU\XCOGIGNÄ \PK&WPCĂ&#x2014;LXžTQUDCPrEĂ&#x160;OÄ? RTQITCOC&Ă?\UC/Q\K %GPVTWODCP A 2014. mĂĄrcius 30.-ĂĄn, vasĂĄrnap, 09.00-16.00 ĂłrĂĄig  Adja fel

09.00-10.00 JĂĄtszĂłhĂĄz nyitĂĄsa, arcfestĂŠs (UV ĂĄllĂł festĂŠkkel is), kĂŠzmĹąveskedĂŠs. 10.00-16.00 ArcfestĂŠs, ĂźgyessĂŠgi jĂĄtĂŠkok, kĂŠzmĹąves programok, aszfaltrajzverseny. Az aszfaltrajzverseny dĂ­jazottjainak, MatinĂŠ belĂŠpĹ&#x2018;-

jegyeket ajĂĄnlott fel a DĂłzsa Mozi Centrum. KĂśzben: 10.00-11.30 MATINĂ&#x2030; a moziban â&#x20AC;&#x201C; Mr. Peabody ĂŠs Sherman cĂ­mĹą rajzfilm kerĂźl bemutatĂĄsra. A filmvetĂ­tĂŠs utĂĄn bĂĄtorsĂĄg prĂłba a szĂ­nhĂĄzteremben! A film megtekintĂŠse, fizetĹ&#x2018;s. A film megtekintĂŠse utĂĄn minden gyermeket megvendĂŠgelĂźnk, egy pohĂĄr finom habos kakaĂłra!

&Ă&#x160;LCVMCRQVVCFQMVQTPÄ FejĂŠr megye ĂśnkormĂĄnyzata az idei ĂŠvben is megrendezte a megyenapot. A rendezvĂŠny hagyomĂĄnyosan Ăźnnepi kĂśzgyĹąlĂŠssel indult, ahol ĂĄtadtĂĄk a megyei dĂ­jakat ĂŠs kitĂźntetĂŠseket. â&#x20AC;&#x17E;Dr. Berzsenyi ZoltĂĄn DĂ­jatâ&#x20AC;? kapott dr. Breitner ValĂŠria, a Szent Pantaleon KĂłrhĂĄz-RendelĹ&#x2018;intĂŠzet DunaĂşjvĂĄros kardiolĂłgus fĹ&#x2018;orvosa. Az elismerĂŠsre dr. MĂŠszĂĄros Lajos fĹ&#x2018;orvos javasolta a doktornĹ&#x2018;t. Breitner fĹ&#x2018;orvosnĹ&#x2018; kĂśzvetlenĂźl a diploma ĂĄtvĂŠtele utĂĄn 1963-ban kerĂźlt a kĂłrhĂĄz FertĹ&#x2018;zĹ&#x2018; osztĂĄlyĂĄra beosztott orvosi munkakĂśrbe. AmbĂ­ciĂłja ĂŠs hivatĂĄsszeretete ĂĄltal vezĂŠrelve kĂŠpezte magĂĄt. KĂźlĂśnĂśsen nagy ĂŠrdeme, hogy vĂĄrosunkban bevezette ĂŠs meghonosĂ­totta a csecsemĹ&#x2018;- ĂŠs gyermek-kardiolĂłgiai szĹąrĂŠst, gondozĂĄst.

DUNA KUPON

EladnĂĄ lakĂĄsĂĄt vagy autĂłjĂĄt? KiadnĂĄ ingatlanjĂĄt? MegvĂĄlna felesleges tĂĄrgyaitĂłl? ElajĂĄndĂŠkoznĂĄ kisĂĄllatĂĄt? ElĂşjsĂĄgolnĂĄ ĂśrĂśmhĂ­rĂŠt? Vagy osztozna mĂĄsokkal a gyĂĄszban?

Adja fel nĂĄlunk ingyenesen aprĂłhirdetĂŠsĂŠt!ingyen

tartĂł programok sorĂĄn mindenki kiprĂłbĂĄlhatja kreativitĂĄsĂĄt, ĂźgyessĂŠgĂŠt, bĂĄtorsĂĄgĂĄt. A jĂĄtszĂłhĂĄzi programok, ingyenesek! Minden gyermek ajĂĄndĂŠkot kap!aprĂłhirdetĂŠsĂŠt*

VĂĄsĂĄroljon 30, 40, 50%-os kedvezmĂŠnnyel DunaĂşjvĂĄrosban is! ,, TĂśbb mint 60 kereskedo szolgĂĄltatĂł ajĂĄnlata VirĂĄgutalvĂĄny fĂŠlĂĄron. Menjetek moziba ketten egy jegy ĂĄrĂĄĂŠrt! MenĂź 500 forintĂŠrt. A teljes kĂ­nĂĄlat a AprĂłhirdetĂŠsĂŠt feladhatja a szelvĂŠny kitĂśltĂŠsĂŠvel, amelyet a Tourinform irodĂĄban (DunaĂşjvĂĄros, VasmĹą Ăşt 10/A) adhat le, vagy elektronikus Ăşton a marketing@media-haz.hu e-mail cĂ­men (max. 140 karakterig). A feladott hirdetĂŠsek megjelennek a www.infodunaujvaros.hu honlap aprĂłhirdetĂŠsei kĂśzĂśtt is. Az aprĂłhirdetĂŠsek valĂłdisĂĄgĂĄĂŠrt, tartalmĂĄĂŠrt nem vĂĄllalunk felelĹ&#x2018;ssĂŠget!

*A felhĂ­vĂĄs kizĂĄrĂłlag lakossĂĄgi aprĂłhirdetĂŠsekre vonatkozik! a hirdetĹ&#x2018; alĂĄĂ­rĂĄsa

www.dunakupon.hu oldalon lĂĄthatĂłDunaujvaros140328  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you