Page 1

Dunamare xpertacademie studiegids schooljaar 2013-2014 “Leuk en leerzaam om te doen en waardevol om in de praktijk toe te passen�


Beste collega, Welkom bij de Dunamare Expertacademie. Onze academie is alweer haar tweede schooljaar ingegaan. Met deze gids laten we je graag zien welke cursussen en workshops er dit schooljaar op het programma staan. Je zult zien dat het aanbod breder en gevarieerder is dan vorig jaar. Er zijn tal van cursussen en workshops voor iedereen, van docent tot conciërge, van directeur tot leerlingbegeleider. Dunamare gelooft in ontwikkeling. We dagen daarom iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen, en daarmee ook uit onze leerlingen. Op onze scholen is veel waardevolle kennis aanwezig. De Dunamare Expert­academie maakt daarvan dankbaar gebruik door die kennis toegankelijk te maken voor al onze medewerkers, door zogenaamde ‘vaknetwerken’ en intervisiebijeenkomsten. Zo wordt de Expertacademie nog interessanter: voor en ook door onze medewerkers. Wij hopen dat het aanbod voor schooljaar 2013-2014 je inspireert en dat je je snel inschrijft voor één of meer cursussen of workshops! Leuk en leerzaam om te doen en waardevol om toe te passen in de praktijk. Het maakt jouw − ons onderwijs − beter en kwaliteit telt! Met vriendelijke groet,

Albert Strijker en Jan Rath College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep

2


Praktische informatie In de studiegids staan de cursussen die dit schooljaar worden aangeboden. Alle medewerkers zijn ingedeeld in drie groepen; docenten, ondersteunende functies en leidinggevende functies. Onder iedere groep is een subverdeling gemaakt naar specifiekere functie, bijvoorbeeld docent Biologie, teamleider, zorgcoördinator of conciërge. Iedere cursus heeft een inhoudelijke beschrijving. Zo is het makkelijk zoeken naar het aanbod dat bij jou past. Wil je toch een cursus volgen die valt binnen een doelgroep waar jij niet onder valt? Neem dan contact op met de Expertacademie. De Dunamare Expertacademie is in ontwikkeling. Gedurende het jaar zullen er meer cursussen, workshops en mogelijk ook lezingen worden toegevoegd. We kondigen nieuwe cursussen aan. Check de Expertacademie op intranet daarom geregeld voor updates.

Locatie

Meer informatie en aanmelden Voor verdere informatie verwijzen we je naar intranet. Klik op de tab ‘Expertacademie’ en log met je computer-inloggegevens in. Onder de tab ‘Academie-aanbod’ zijn alle cursussen te vinden. Wanneer je klikt op een cursus vind je meer informatie en de mogelijkheid om je aan te melden. Wanneer de cursus vol is, verschijnt er geen aanmeldbutton. Met de knop ‘Interesse’ kun je aangeven dat je geïnteresseerd bent in deze cursus. Wij kijken dan of we op korte termijn de cursus opnieuw aan kunnen bieden. De aanmelding voor een cursus kan alleen digitaal. Inschrijven kan tot drie weken voorafgaand aan de start van een cursus.

Data, lestijden, locatie en maaltijd Alle cursussen vinden plaats op maandag en/ of donderdag. Je kunt vanaf 16:30 op de locatie terecht. De cursussen en workshops beginnen om 17.00 uur en eindigen niet later dan 20.30 uur. De eindtijd verschilt per cursus. Bij alle cursussen wordt een maaltijd verzorgd. Voor bovengenoemde lesdagen en -tijden is gekozen na uitgebreid overleg met de directeuren en rectoren. Dit sluit het beste aan op de schoolroosters en lestijden op de verschillende scholen. Alle cursussen vinden plaats op de Paulus Mavo.

Paulus Mavo Adres: Junoplantsoen 58, 2024 RS Haarlem De Paulus Mavo is makkelijk met het openbaar vervoer te bereiken. Bij de school is voldoende parkeergelegenheid. In en ook om de Paulus Mavo geldt een strikt niet-roken beleid.

Vragen en opmerkingen

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven

Heb je vragen of opmerkingen, is een cursus vol die je toch graag wilt volgen, of zie je geen aanbod dat bij jouw functie past? Stuur dan een e-mail naar expertacademie@dunamare.nl of bel naar projectsecretaris Mascha Walbeek via 023-5303600.

3


Certificering en je bekwaamheidsdossier Na afronding van een cursus ontvangen de deelnemers, ter beoordeling van de cursusleider, een Dunamare-certificaat. De scholingsuren die een medewerker in de Dunamare Expertacademie maakt, worden bijgehouden in het bekwaamheidsdossier.

Meedenken Om de Dunamare Expertacademie verder vorm te geven, hebben we uitgebreid gesproken met medewerkers van alle scholen. Directeuren en rectoren, teamleiders, docenten en ondersteuners hebben hun mening gegeven en meegedacht. Dat leverde veel waardevolle inzichten op. Deze uitwisseling van ideeën, inzichten en behoeftes zetten we graag voort – zo blijft het aanbod van de Dunamare Expertacademie goed aansluiten op de actuele leervragen van de medewerkers binnen de onderwijsgroep. Heb jij suggesties voor verbetering of uitbreiding van het cursusaanbod, dan horen we dat graag! Stuur dan een e-mail naar expertacademie@dunamare.nl of bel naar projectsecretaris Mascha Walbeek via 023-5303600.

4

Leren centraal Dit schooljaar biedt de Dunamare Expertacademie interessante en inspirerende cursussen en workshops voor iedere medewerker. Deze sluiten zoveel mogelijk aan op de dagelijkse praktijk en op de leervragen die we krijgen van onze collega’s. Bij Dunamare staat leren altijd centraal, voor alle medewerkers. Wat je functie ook is, we nodigen je van harte uit om een keuze te maken uit het aanbod. De Dunamare Expertacademie is een inspirerende en effectieve manier om je verder te ontwikkelen als onderwijsprofessional. Met al onze docenten, schoolleiders, teamleiders en collega’s met een ondersteunende functie gaan we voortdurend de uitdaging aan om het onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven. En belangrijker nog: om het beste uit iedere leerling te halen.

Wat kost het? Deelname aan cursussen van de Dunamare Expertacademie wordt betaald uit het scholingsbudget van de school. Medewerkers hoeven dus niets te betalen voor deelname aan cursussen. Door de krachten van de verschillende scholen te bundelen in de Dunamare Expertacademie wordt dit budget zo efficiënt besteed.


Aanbod 2013-2014 Docenten Biologie door de jaren heen 9 Opbrengst Bewust Werken, op weg naar Excellente Leraren! 9 Dan maak je maar zin! 9 De Klas (weer) in de hand/NLP & Klassenmanagement – vmbo 9 De Klas (weer) in de hand/NLP & Klassenmanagement – havo en vwo 10 Differentiëren, op weg naar betekenisvol onderwijs! 10 In gesprek met ouders en leerlingen: ‘met de hoed in de hand…!’ 10 Effectieve oudergesprekken 10 Cursus - Spanningsvolle situaties met leerlingen of ouders: omgaan met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag. De hard-zacht methode 11 Mindmappen 11 Effectief omgaan met je tijd, timemanagement voor docenten 11 Meer waardering door meerwaarde 11 Werken met beeldschermen 12 Alle ballen in de lucht: werk-privé balans 12 Stress als keuze: persoonlijke effectiviteit 12 Pestgedrag en omgaan met pesters 12 Veilig werken met gevaarlijke stoffen 12 Machineveiligheid 12 Prezi: presenteren, samenwerken en digitaliseren 13 Werken met ActivBoard en ActivInspire 13 Dieptetraining ActivBoard en ActiveInspire 13 Didactisch gebruik van het SMART Board 13 IT Academy Excel 2013 14 IT Academy Word 2013 14 Magister voor nieuw personeel 14 Magister - ELO Expert 14

Onderwijsondersteunend personeel, zowel op de scholen als het serviceen bestuursbureau Een goed gesprek is lang niet gek 15 Effectieve oudergesprekken 15 Cursus - Spanningsvolle situaties met leerlingen of ouders: omgaan met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag. De hard-zacht methode 15 Pestgedrag en omgaan met pesters 16 Werken met beeldschermen 16 Machineveiligheid 16 Keuren van huishoudelijke apparatuur 16 Veilig werken met gevaarlijke stoffen 16 Effectief omgaan met je tijd, timemanagement voor onderwijs ondersteunend personeel 16 Workshop oplossingsgericht werken voor OOP: doen wat werkt! 16 Stress als keuze: persoonlijke effectiviteit 17 Alle ballen in de lucht: werk-privé balans 17 Intervisie voor vertrouwenspersonen 17 IT Academy Excel 2013 17 IT Academy Word 2013 17 Magister - ELO Expert 18 Magister voor nieuw personeel 18 Magister - Vakkenpakketkeuze 18 Magister - Eindejaar verwerking en Nieuw schooljaar 18 Magister - Reportbuilder (basis) 18 Magister - Kluisjesadministratie/Aan- en afwezigheidsregistratie 18 Magister - LVS 18 Magister - Examens 19 Magister - Masterplan in Magister (dagroosteren) 19 Magister - Boekenfonds 19 Magister - Financieel 19 Magister - Nieuwe functionaliteiten 19 Magister - Cijfers 19

Leidinggevenden Arbeidsrecht voor directieleden en teamleiders 20 Gezondheidsmanagement en verzuim 20 Leiderschap; P&O tools 20 Sturing geven aan de organisatie op basis van managementinformatie 21 Pestgedrag en omgaan met pesters 21 Effectieve oudergesprekken 21 Effectieve gesprekken voor leidinggevenden 21 Effectief omgaan met weerstand; voorkomen en genezen van arbeidsconflicten 22 Training teamleiders voor re-integratie van werknemers met psychische klachten 22 Het voeren van oplossingsgerichte verzuimgesprekken 22 Werken met beeldschermen 22 IT Academy Excel 2013 22 IT Academy Word 2013 22 Prezi: presenteren, samenwerken en digitaliseren 22 Magister - LVS 23 Magister - Managementinformatie 23 Magister - Eindejaar verwerking en Nieuw schooljaar 23

5


Trainers Wim van Alphen

Sandra Elzinga

Angélique de Graaff

Jeanette van Heijst

Wim van Alphen is veiligheidskundige, arbeidshygiënist, microbioloog en chemicus. Hij voert voor Dunamare de Risico-inventarisaties uit in opdracht van bureau Tri-Plus. Daarnaast is hij docent aan de opleiding Hogere veiligheidskundige, auteur van diverse hoofdstukken in het Arbo-jaarboek en het handboek Arbeidshygiëne en van diverse Arbo-informatiebladen (ministerie SZW en SDU).

Sandra Elzinga is bioloog en heeft met veel plezier biologie, ANW en NLT gegeven. Na tien jaar voor de klas te hebben gestaan is ze nu als zelfstandige aan het werk. Ze heeft in opdracht van het platform Excellentie een training getiteld ‘Excellent gemotiveerd’ ontwikkeld. Bovendien heeft ze de afgelopen jaren docent­ ontwikkelteams geleid met als doel excellentie in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Ze is enthousiast en streeft er naar om samen met docenten goed onderwijs te maken dat werkt voor docenten en leerlingen.

Angélique de Graaff is internationaal NLP-trainer/coach. Ze was jarenlang correspondent, schrijver en redacteur. Sinds haar jaren als docent en zorgcoördinator op de Paulus Mavo, is ze bevlogen in de weer om binnen scholen het leerklimaat te optimaliseren. Na tal van opleidingen in binnen- en buitenland, richtte ze het bedrijf The Class Whisperer en de Stichting Klas in Nood op. Ze begeleidt docenten op een unieke wijze om kalm en assertief voor de klas te staan en zo van elke nachtmerrie- een droomklas te maken.

Jeanette van Heijst is in 1991 begonnen als medewerker leerlingenadministratie op de Lieven de Keyschool (opgegaan in het huidige Sterren College). Vanaf het begin heeft zij zich onder andere beziggehouden met het applicatiebeheer van het school­ administratiepakket. Van 2007 tot en met 2011 is zij even afgedwaald, als roostermaker bij het Kennemer College havo/vwo te Beverwijk. Jeanette werkt sinds 2000 met Magister en heeft zich in de loop der jaren verdiept in alle modules van dit pakket.

Leonie Everts

André Hagendijk

Martin Hofman

Leonie Everts, bewegingswetenschapper en mediator, is sinds 2000 zelfstandig trainer en coach. Het welzijn van de werkende mens heeft haar interesse. Zij coacht en geeft trainingen over diverse onderwerpen, zoals over de balans in het werk voor mensen met stressklachten, over de balans werk en privé en over de aanpak van vermoeidheidsklachten. Zij ontwikkelde in 2005 een training timemanagement voor uitvoerende medewerkers. Sindsdien geeft zij de training timemanagement aan medewerkers in allerlei sectoren: Jeugdzorg, GGZ, ziekenhuizen en het onderwijs. Haar trainingen zijn interactief en zij gebruikt gevarieerde werkvormen. Leonie heeft een praktische en concrete aanpak, die aansluit bij de onderwijspraktijk.

André Hagendijk is fysiotherapeut en heeft bedrijfskunde gestudeerd. Hij geeft voorlichting over werkplek­inrichting en werken met beeld­schermen aan diverse bedrijven, gemeenten en overheden. Kenmerkend is het interactieve karakter van de sessies waarbij ook beeld- en filmmateriaal wordt gebruikt. Een gezonde werkplek betekent een gezonde balans tussen mentale en fysieke belasting.

Martin Hofman is jurist op het servicebureau van Dunamare. Hij houdt zich vooral bezig met arbeidszaken. Voordat hij bij Dunamare kwam werken, heeft hij onder meer gewerkt als arbeidsjurist bij Achmea Rechtsbijstand en CNV Dienstenbond en als docent burgerlijk procesrecht bij de Universiteit Leiden. Martin heeft een omvangrijke ervaring opgebouwd op het gebied van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht, zowel in de bijstand van werknemers als van werkgevers. Daarnaast heeft hij diverse praktijkgerichte cursussen en opleidingen verzorgd op het gebied van het arbeidsrecht en het burgerlijk procesrecht. Martin is opgeleid tot mediator en voert daarin een praktijk die zich overwegend richt op arbeidsconflicten.

Annitta Borst Annitta Borst is hoofd P&O bij de Dunamare Onderwijsgroep. Zij heeft een brede ervaring als manager in alle facetten van het P&O-vak. Zij verzorgt samen met de adviseurs van haar afdeling, Famke Dam, Myriam van Megen, Claudia Reitsma, Marianne van Kampen, Martha Hustin en Martin Hofman, cursussen over P&O-onderwerpen voor de Expertacademie.

Deniz Dogan Deniz Dogan is trainer bij BUROVANDERVOOREN, een bureau voor training en coaching in professionele communicatie in spanningsvolle situaties. Trainers en acteurs van dit bureau zijn gespecialiseerd in het succesvol omgaan met grensoverschrijdend gedrag en agressie in het onderwijs volgens de hard-zachtmethode, ontwikkeld door Thera van der Vooren. BUROVANDERVOOREN was intensief betrokken bij het Amsterdamse samenwerkingsproject ‘Veiligheid in en om school’.

6

Bas Heerkens Heerkens trainingen is een gespecialiseerd trainings­bureau opgericht door Bas Heerkens. Bas richt zich op het verder professionaliseren van medewerkers en management binnen overheid en semi-overheid, met een bijzondere expertise op het gebied van communicatietraining voor onderwijsprofessionals.


Marcel Hoogstoevenbeld

Heleen de Jong

Ulrika Léons Becksén

Marcel Hoogstoevenbeld is docent, teamleider en ICT-coördinator op de Paulus Mavo in Haarlem. Hij is gespecialiseerd in onderwijsvernieuwing en het lesgeven met behulp van ICT. Marcel is een expert op het gebied van ELO’s, digitaal presenteren, social media, interactief werken in de klas en het gebruik van digitale leermiddelen in het algemeen. Daarnaast is hij gecertificeerd Mindmap-trainer en geeft hij regelmatig trainingen aan ouders, docenten en leerlingen.

Heleen de Jong heeft een doctoraal sociologie, met als specialisatie organisatie, arbeid en beleid. Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en register mediator NMI. Vanaf 1993 houdt zij zich met ambitie en plezier bezig met thema’s rond de veilige school. Zij werkt als extern vertrouwenspersoon, trainer, coach, mediator en onderzoeker en heeft haar eigen bureau in Haarlem, genaamd Heleen de Jong Advies.

Jan Hummelman

Carien Karsten

Jan Hummelman heeft tijdens zijn studie Informatica complexe data-analyse modellen gebouwd met behulp van onder andere Microsoft Excel en Microsoft Access. Tijdens zijn werkzaamheden bij Microsoft Nederland heeft hij bovendien kennis opgedaan van diverse systeembeheer en applicatie-ontwikkelingsoplossingen. Microsoft Office kent hij van binnen en van buiten. Jan is dan ook comfortabel in zijn primaire rol als trainer voor Handshakers. Naast het verzorgen van trainingen is Jan nauw betrokken bij implementatietrajecten zoals Office 365, Sharepoint en elektronische leeromgevingen.

Carien Karsten is coach, trainer en managementconsultant. Zij heeft een eigen bedrijf, StroomQ, dat trainingen en coaching verzorgt. Daarnaast publiceert zij over stress, work-life balance en burn-out. Zij is gepromoveerd in de psychologie en posttraumatische stress van verslaafde vrouwen. In haar laatste boek ‘Daar ga ik weer, herken je stresstype’, gaat Carien in op signalering van karakteristieke stresspatronen en valkuilen en hoe daarmee om te gaan.

Ulrika Léons Becksén is GZ-psycholoog, trainer en manager van Skils B.V., een psychologisch bureau gespecialiseerd in het behandelen van arbeidsrelevante psychische klachten, vanuit het oplossingsgerichte gedragsmodel. Daarnaast verzorgt het bureau trainingen op het gebied van oplossingsgericht coachen, managen en omgaan met verzuim. Ulrika is naast inhoudelijk deskundig op het gebied van psychische klachten en de behandeling ervan, gespecialiseerd in oplossingsgerichte gespreksvoering en oplossingsgericht leidinggeven. Zij is zelf manager en heeft zodoende ervaring met het toepassen van de technieken in de praktijk; wat werkt écht..?

Martha Hustin Martha Hustin is beleidsmedewerker Arbo en verzuim bij Dunamare. Zij is arbeids- en organisatiepsycholoog en heeft jarenlange ervaring als consultant op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim, zowel bij profit als bij non-profit organisaties.

John Kruijer John Kruijer is werkzaam op het Bestuursbureau van Dunamare als concerncontroller. Naast het leidinggeven aan de afdeling control, adviseert hij het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast ondersteunt hij directeuren en rectoren bij het financieel beleid van de school. John is expert op het gebied van financieel beleid, informatie­management, KPI’s en beleidsrijk begroten.

Marije Maltha Marije Maltha (getrouwd en moeder van drie jongens) werkt sinds medio 2010 als professional organizer onder de naam Helderthuis en is tevens trainer/ coach bij Career & Kids en Career & Live. Marije heeft na haar opleiding ergotherapie en diverse arbo gerelateerde opleidingen, ruime ervaring opgedaan in het re-integratie- en coachingsvak. Zij heeft bij het Rug Advies Centrum (thans Winnock) jarenlang met veel plezier en interesse cognitieve gedragstrainingen gegeven aan groepen en individuen. Vervolgens heeft zij bij KLM Health Services in diverse functies gewerkt met als rode draad: gezondheid, vitaliteit en gedrag van mensen. Ook heeft zij de afgelopen jaren de nodige persoonlijke ervaring opgedaan met het stoeien met, zoeken naar en vinden van balans in werk en privéleven. De werkwijze van Marije kenmerkt zich door: oplossingsgerichtheid,

betrokkenheid en enthousiasme. Daarbij focust zij zich op keuzes, mogelijkheden en prioriteiten.

Dick Middelhoek, Rick Koster Dick Middelhoek (1963) is trainer, spreker, coach en ondernemer. Na zijn studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal bedrijfseconomie 1989) en dertien jaar marketingfuncties bij multinationals, zoals Douwe Egberts en Randstad, besloot hij het onderwijs in te gaan. Na het behalen van zijn eerstegraads lesbevoegdheid begon Dick als docent in de derde klas van het vmbo in de Bijlmer (2002). Zijn huidige activiteiten bevinden zich op het raakvlak van ondernemerschap, onderwijs, sport en leiderschap. Hij ontwikkelde het 4V-Leiderschapsmodel, adviseert scholen en traint docententeams. Samen met Rick Koster startte hij Arrendi (2007). Arrendi verzorgt trainingen en helpt organisaties bij het bouwen van leeromgevingen. Rick Koster (1976) traint en coacht leiders, ondernemers en docenten in hun persoonlijke communicatie en leiderschapsvaardigheden. Hij studeerde Neurobiologie en Beleid, Management & Ondernemerschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (master Neurobiologie 2001). Hier haalde hij ook zijn onderwijsbevoegdheid (2004). Hij gaf vijf jaar biologie, natuurkunde en scheikunde op een middelbare school in de Bijlmer waar hij Dick ontmoette. Rick geeft sinds 2000 persoonlijke trainingen in presentatie, mediacontact, communicatievaardigheden en het gebruik van humor in speech. Daarnaast verzorgt hij leiderschapsprogramma’s en workshops. Hij verzorgt tijdens congressen speeches over non-verbale communicatie. Rick is tevens moderator van het World Café.

7


Willem Mulder Willem Mulder is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in Microsoft Office. Hij verzorgt trainingen voor gebruikers in het bedrijfsleven en het onderwijs. Daarnaast heeft hij voor tal van organisaties bedrijfsspecifieke oplossing in Word en Excel ontwikkeld, waardoor processen efficiënter verlopen. Door zijn jarenlange ervaring weet hij welke competenties het best passend zijn bij welke doelgroep. Met zijn ervaring als docent binnen het bedrijfsleven is hij in staat om het beruchte gat in de aansluiting tussen OnderwijsArbeidsmarkt een stukje te verkleinen. Willem is gecertificeerd MOS Excel Expert en Microsoft Certified Trainer (MCT) en traint namens het bedrijf Handshakers.

Jantine Oldejans Jantine Oldejans werkt sinds 2009 bij Dunamare en werkt op de afdeling ICT als beheerder van Magister en SharePoint. Hiervoor heeft ze haar sporen verdiend in het bedrijfsleven als consultant bij Stoas en SchoolMaster. In de loop der jaren heeft ze veel kennis opgebouwd in het beheer van Magister en SharePoint.

Jan Plevier Jan Plevier is een jurist met een specialisatie arbeidsrecht, postdoc bedrijfskunde en NMI registermediator. Het werkgebied van Jan als partner in de Groeifabriek is het relationeel en inhoudelijk oplossingsgericht begeleiden van mens en organisatie met (gekozen of gedwongen) veranderingen in de organisatie van arbeid. Jan

8

heeft 20 jaar ervaring in het ‘voorkomen en genezen’ van individuele en collectieve conflicten als conflict coach, mediator, trainer en procesbegeleider.

Jason Post Jason Post is leraar economie op het Haarlemmermeer Lyceum. Door zijn nieuwsgierigheid voor nieuwe technologieën is hij zich gaan verdiepen in het SMART Board. Zijn kennis over het didactisch inzetten van het SMART Board deelt hij graag met anderen.

Jaimie Prigge De inzet van digitale leermiddelen zijn prachtige hulpmiddelen om leerlingen uiteindelijk op een hoger niveau te brengen. De kunst als docent is om de leerling in hun leerbehoefte tegemoet te komen en om individueel ‘maatwerk’ aan te bieden als het gaat om digitalisering binnen het onderwijs. Jaimie Prigge is 34 jaar en docent Informatiekunde/Nederlands op het Haarlemmermeer Lyceum. Al vroeg kwam hij in aanraking met computers en is inmiddels bedreven in het uitvoeren en aanbieden van passend onderwijs betreffende ICT in de klas. ‘Leerlingen kiezen hun eigen mix’ is zijn slogan als het gaat om een gepersonaliseerde vorm van onderwijs in combinatie met ICT. Al jaren probeert hij digitale toepassingen uit en start iedere les onder andere met een lesoverzicht in Prezi. Didactiek, (pre-) instructie, verwachtingen en werkvormen worden op een mooie grafische manier aan de leerling getoond.

Bert Slotboom Bert Slotboom ondersteunt scholen vo en mbo bij verbeteringstrajecten en het implementeren van een meer professionele cultuur en bij het behalen van gewenste resultaten. Daarnaast begeleidt hij docenten bij het primaire proces op het gebied van didactiek en klassenmanagement. Zijn expertise komt voort uit jarenlange ervaring als docent en onderwijskundig adviseur.

Marcel Twisk Marcel Twisk is werkzaam als docent op het Ichthus Lyceum. Naast de interesse in wiskunde, natuurkunde en Onderzoek en Ontwerpen is zijn interesse in ICT groot. Deze interesse wil hij graag met anderen delen. Marcel geeft al jarenlang met veel plezier trainingen over het Active Board.

Louky Ydema Louky Ydema is eigenaar van Bureau Ydema Coaching. Zij is senior coach/ trainer, en gespecialiseerd in het onderwijs. Haar passie is de ontwikkeling van mensen in het werk. Zij stimuleert de nieuwsgierigheid van mensen naar wat zij zelf kunnen veranderen om effectief en plezierig te werken.


Docenten Biologie door de jaren heen Doelgroep: Biologie-docenten onder- en bovenbouw alle schooltypen. Trainer: Sandra Elzinga

Opbrengst Bewust Werken, op weg naar Excellente Leraren! Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Bert Slotboom

Aanleiding voor de vernieuwde biologie was het KNAW-rapport (2003). Het CVBO heeft zijn best gedaan om de knelpunten die daarin besproken worden aan te pakken. Helaas is het knelpunt ‘reductie van de overladenheid’ niet helemaal opgelost. Een manier om dat knelpunt aan te pakken is het programma in de onderbouw beter aan te laten sluiten op de bovenbouw. Concepten die in de onderbouw al behandeld worden kunnen in de bovenbouw herhaald en verdiept worden. Contexten die nu in de bovenbouw worden belicht kunnen al in de onderbouw worden ingeleid. Afstemming van het programma in onder- en bovenbouw kan veel tijdswinst opleveren. Deze tijd kan worden besteed aan biologie die er volgens jou echt toe doet! We gaan in deze nascholing bepalen wat de doelen zijn van het vak biologie. Nadat we gekeken hebben naar de onderdelen die al goed gaan en moeten blijven in het biologieonderwijs gaan we kijken naar de onderdelen die verbeterd kunnen worden. Vragen die aan bod komen zijn: Wat moet er gebeuren in de les en wat is dubbel/onnodig? Hoe sluiten we het onderbouwlesprogramma aan op de bovenbouw? Wat zijn de nieuwe biologie eisen? Hoe werkt dat nou eigenlijk: de contextconcept manier? En welke didactische elementen zijn waardevol om in je les te gebruiken?

Opbrengst Gericht Werken (OGW) is weer zo’n term die suggereert dat docenten steeds hogere cijfers bij hun leerlingen voor elkaar moeten zien te krijgen. Het roept associaties op met Vensters voor Verantwoording. Termen die de inspectie graag op bezoek bij scholen gebruikt. Vandaar dat we liever spreken van Opbrengst Bewust Werken, want dat levert een win-win situatie op. Ook hier sta je als docent er niet alleen voor, juist hierbij is het van belang om met collega’s samen te werken. Het gaat vooral om vakinhoudelijke ontwikkeling. Tijdens de bijeenkomsten gaan we met behulp van interventies en instrumenten die je daadwerkelijk gaat inzetten je professionaliteit vergroten, zodat dit bijdraagt aan een opbrengstgerichte cultuur in je team en de school. We gaan aan het werk met leerresultaten (en vooral meer dan cijfers) en het analyseren daarvan. Daarmee verbinden we je didactische en leerstofinhoudelijke kennis en vaardigheden. Vandaar ‘win-win’, immers leerlingen en docenten profiteren. Net als bij de cursus rond ‘differentiatie’ wordt hier ook een soort drieslag gemaakt: leerlingen zijn of instructieafhankelijk, instructiegevoelig of instructieonafhankelijk. Je leert hierbij de juiste leerdoelen op te stellen en daarop je onderwijs af te stemmen. We verwachten van je dat je enkele opdrachten en werkvormen in je klas uitprobeert en toepast.

Data: 13 februari, 20 februari, 27 maart, 10 april en 24 april 2014

Data: 13 maart, 27 maart, 10 april en 24 april 2014

Dan maak je maar zin! Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Sandra Elzinga. Je hoort het vaak in de lerarenkamer: klagen over leerlingen die niet willen. Je doet je best ze te motiveren, maar het haalt niets uit. En dan komt de minister met een toverwoord: excelleren! Leuk bedacht maar hoe doe je dat? En … is niet elke docent daar al mee bezig? In deze nascholing gaan we aan de slag met motiveren en presteren. We beginnen met de achtergronden van het puberbrein. De nieuwste inzichten van het hersenonderzoek worden besproken en ook de nieuwste wetenschappelijke inzichten over motiveren passeren de revue. Aan de hand van deze theoretische achtergronden gaan we aan de slag met de vraag hoe we leerlingen in de klas kunnen motiveren. Er wordt geoefend in feedback geven en er worden lessuggesties uitgewisseld die je in klassenverband kunt toepassen. Aan de hand van veel voorbeelden van differentiatie gaan we kijken wat bij jou in de klas werkt. Het uiteindelijke doel is dat deelnemers hun eigen lessen met deze nieuwe kennis gaan analyseren en elementen die

besproken zijn in de cursus gaan gebruiken in hun les zodat leerlingen meer gemotiveerd worden en meer gaan doen. De aangepaste en gegeven lessen worden aan elkaar gepresenteerd in de laatste bijeenkomst. Data: 13 januari, 27 januari, 10 februari, 10 april en 14 april 2014

De Klas (weer) in de hand/NLP & Klassenmanagement – vmbo Doelgroep: Docenten vmbo. Trainer: Angélique de Graaff 1: Thema: Hoe krijg ik het voor elkaar? Hoe zorg je voor een prettig klimaat in de klas? Deze sessie gaat over communicatieve excellentie met duidelijke voorbeelden en oefeningen. Positieve en negatieve ervaringen worden uitgewisseld. 2: Thema: Hier Sta ik. Werken vanuit kalme assertiviteit in plaats van vanuit frustratie, boosheid of teleurstelling. Dat vergt kracht, zelfverzekerdheid. Hoe krijg je dat (terug)? Ervaringsoefeningen en theorie.

9


Joop van den Bergh, Daaf Gelukschool, over de Studiedag van de Expertacademie: ‘Mijn complimenten! Ik heb een heel goede workshop NLP gevolgd en de ‘Omdenkshow’ was ook erg leuk en leerzaam’

3: Thema: Respect. Respect is een raar ding. Je kunt erom vragen, je kunt het eisen, maar het dan ook krijgen ligt niet voor de hand. Hoe lukt dat wel? Gesprekken en oefeningen. 4: Thema: Leader of the Pack. Wat Cesar Millan aan hondenbazen voorlegt, en Stephen Covey aan leidinggevenden, zo behandelt The Class Whisperer het thema leiderschap-voor-de-klas in deze bijeenkomst: met het wakker-schudden van de docent en terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de atmosfeer in de klas bij wie die hoort. Data: 17 maart, 24 maart, 31 maart en 14 april 2014

De Klas (weer) in de hand/NLP & Klassenmanagement – havo en vwo Doelgroep: Docenten havo en vwo. Trainer: Angélique de Graaff 1: Thema: Hoe krijg ik het voor elkaar? Hoe zorg je voor een prettig klimaat in de klas? Deze sessie gaat over communicatieve excellentie met duidelijke voorbeelden en oefeningen. Positieve en negatieve ervaringen worden uitgewisseld. 2: Thema: Hier Sta ik. Werken vanuit kalme assertiviteit in plaats van vanuit frustratie, boosheid of teleurstelling. Dat vergt kracht, zelfverzekerdheid. Hoe krijg je dat (terug)? Ervaringsoefeningen en theorie. 3: Thema: Respect. Respect is een raar ding. Je kunt erom vragen, je kunt het eisen, maar het dan ook krijgen ligt niet voor de hand. Hoe lukt dat wel? Gesprekken en oefeningen. 4: Thema: Leader of the Pack. Wat Cesar Millan aan hondenbazen voorlegt, en Stephen Covey aan leidinggevenden, zo behandelt The Class Whisperer het thema leiderschap-voor-de-klas in deze bijeenkomst: met het wakker-schudden van de docent en terugleggen van de verantwoordelijkheid voor de atmosfeer in de klas bij wie die hoort. Data: 13 januari, 20 januari, 27 januari en 10 februari 2014

10

Differentiëren, op weg naar betekenisvol onderwijs! Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Bert Slotboom Differentiëren, een lastig onderwerp? Nee, er valt juist effectieve winst tijdens je lessen te halen! Veel docenten vinden het soms lastig om in de klas te differentiëren. Immers hoe doe je dat met 30 leerlingen? En wat is er mis met mijn manier van lesgeven? Tijdens deze cursus maak je kennis met de drie belangrijkste kenmerken van differentiatie, namelijk differentiëren op basis van instructie, leertijd en leerstof. De basis hierbij zijn de zes kenmerken van effectief onderwijs, onderwijs met rendement. Daarmee voldoe je aan de wens van de inspectie en het ministerie om je lesstof, instructie en beschikbare tijd beter af te stemmen op de capaciteiten van de individuele leerling. Daarmee verhoog je de resultaten van de leerlingen. Tijdens deze cursus maak je kennis met praktische voorbeelden die je in jouw klas uit kunt proberen. Zo komen onder andere de diverse leerstijlen, het puberbrein, activerende didactiek en de vijf rollen van de docent aan bod. Samen met je collega’s zoek je uit wat goed gaat en wat beter kan en wis-

sel je successen met elkaar uit. De cursus bevat zo veel mogelijk variatie in werkvormen. De onderliggende theorie wordt in een Reader verwoord. We verwachten van je dat je enkele opdrachten en werkvormen in je klas uitprobeert en toepast. Data: 13 januari, 27 januari, 10 februari en 3 maart 2014

In gesprek met ouders en leerlingen: ‘met de hoed in de hand…!’ Doelgroep: Docenten en mentoren van alle schooltypen. Trainer: Louky Ydema Tegenwoordig weten ouders meer over het onderwijs en zijn zij mondiger dan voorheen. Ze verwachten meer van de school en hebben soms hooggespannen verwachtingen van de leerprestaties van hun kinderen. Zij kunnen zeer geëmotioneerd of zelfs agressief reageren als het minder goed gaat met hun kind dan zij verwachtten. In deze cursus komt aan bod welke soorten gesprekken je met ouders en leerlingen kunt tegenkomen. Er is aandacht voor jouw rol, hoe je verschillende waarheden of zienswijzen met ouders (en leer-

lingen) bespreekt en waar je grenzen liggen. Met behulp van een communicatiemethode oefen je om in een gesprek met ouders uit de verdediging te blijven en in een samenwerkingsrelatie te komen. Dit is een effectieve manier om het belang van de leerling te dienen en iedereen daarin zijn eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. De toegepaste communicatiemethode is ook goed toepasbaar bij gesprekken met leerlingen en collega’s! Data: 3 maart, 10 maart, 17 maart en 24 maart 2014

Effectieve oudergesprekken Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, teamleiders, intern begeleiders en directieleden. Trainer: Bas Heerkens De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst is een mengvorm van theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit het werken met een acteur aan vaardigheden en technieken. In de cursus komen de volgende elementen aan de orde: • Hoe voer je het beste een gesprek? • Hoe bepaal ik de agenda voor het gesprek? • Tot hoever ga ik en hoever laat ik de ander gaan? • Hoe kan ik ingrijpen op een professionele manier?


• Hoe doen mensen eerste indrukken op van elkaar? Waarom is dat belangrijk? • Waarom kan een gesprek verkeerd lopen en wat kun je daaraan doen? • Hoe belangrijk is non-verbale communicatie? • Hoe reageer je als ouders onredelijke eisen stellen? • Oefenen van gespreksvaardigheden en gespreksvormen aan de hand van praktijksituaties Mogelijke gespreksvormen • Omgaan met klachten • Oudergesprek over het functioneren van de leerling • Slecht nieuws gesprekken met ouders over de leerling • Ouders aanspreken op hun gedrag • Verzuimgesprekken met ouders m.b.t. afwezigheid leerling Data: 27 januari, 3 februari, 10 februari en 17 februari 2014

Cursus - Spanningsvolle situaties met leerlingen of ouders: omgaan met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag. De hard-zacht methode Doelgroep: Docenten van alle schooltypen en onderwijs ondersteunend personeel. Trainer: Deniz Dogan Hoe ga je om met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag? Met behulp van acteurs wordt op een levendige en herkenbare wijze ingegaan op de eigen praktijk van de deelnemers. In simulaties en oefeningen worden algemene en specifieke interactiepatronen inzichtelijk gemaakt en kun je oefenen met nieuwe vaardigheden of een andere aanpak. Elementen daaruit komen in de training aan de orde en worden in de oefeningen meegenomen. Dit gebeurt zorgvuldig en respectvol. Je deelname is definitief nadat je de vragenlijst hebt opgestuurd. Data: 16 januari, 30 januari, 10 februari en 3 maart 2014

Mindmappen Doelgroep : Docenten alle schooltypen. Trainer: Marcel Hoogstoevenbeld Het is bekend dat visuele stimuli belangrijk zijn bij het beklijven van lesstof. Mindmappen bouwt voort op dit inzicht. De techniek van het mindmappen kan helpen om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Doordat je in een mindmap beschikbare informatie visualiseert en systematiseert, levert een mindmap inzicht op in een kluwen van informatie. Het helpt je nieuwe verbanden te zien en op andere ideeën te komen. Een mindmap is heel goed te gebruiken tijdens een les. Voor leerlingen met dyslexie en/ of leesproblemen is het zeer effectief, omdat zij op deze manier grote lappen tekst terug kunnen brengen tot een makkelijker te onthouden en te begrijpen geheel. De cursus Mindmappen geeft de deelnemer alle bagage om zelf fraaie en effectieve mindmaps te maken. Ook is er tijd voor oefening om de techniek te laten beklijven. Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan het digitaal maken van mindmaps. Data: 10 maart en 17 maart 2014

Effectief omgaan met je tijd, timemanagement voor docenten Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Leonie Everts Hoe kun je als docent je tijd zo effectief mogelijk gebruiken? De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten en een individueel gesprek. We werken met een werkboek en opdrachten tussen de bijeenkomsten. De cursus is interactief en we gebruiken verschillende werkvormen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: • Wat zijn je huidige taken en neventaken? • Prioriteitenstellen • Wat geeft energie in het werk? • Tijdregistratie • Uitstellen en vermijden • Plannen en organiseren • Balans werk en privé • Plan van aanpak voor de komende maanden • Praktische tips Data: 13 januari, 3 februari en 3 maart 2014

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven Meer waardering door meerwaarde Doelgroep: Ervaren docenten alle schooltypen, die nog wel wat vooruit willen of moeten. Trainer: Dick Middelhoek, Rick Koster Draai je al een tijd mee als docent? Zie je onderwijsontwikkeling als een golfbeweging die zich eens in de zoveel jaar herhaalt? Hoor je op studiedagen en onderwijsconferenties zelden nog iets nieuws? En ben je toch benieuwd wat er voor jou nog te leren valt om inspirerende lessen te geven? Of heb je behoefte aan frisse inzichten? Dan is deze cursus geschikt voor jou. Meerwaarde creëren in de onderwijspraktijk gaat meestal over: een heldere uitleg geven, werken aan een taakgerichte werksfeer en het actief betrekken van leerlingen. Maar in deze cursus ga je een stapje verder, want de modules ‘Leren kennen’, ‘Omgaan met lastige mensen’, ‘Kolb voor docenten met meerwaarde’ en ‘Professioneel ruziemaken’ zijn ook onderdeel van dit programma. Iedere deelnemer ontvangt vooraf een beknopte vragenlijst. We maken het programma op maat.

Jesseke van Buuren, Bestuursbureau: ‘De cursus Mindmappen is echt een aanrader als je visueel bent ingesteld en zelfs als je niet goed kunt tekenen!’ 11


we specifiek in op de rol van de pester, zonder de andere rollen van gepeste, meeloper, stille en die van de docent over te slaan. In de workshop komen vragen aan bod als: Waarom pest een pester eigenlijk? Wat levert het de pester op? En wat is de rol van de docent, mentor en vertrouwenspersoon?

De 12 deelnemers aan dit traject nodigen bovendien een gewaardeerde collega uit die aan de 3e bijeenkomst zal deelnemen. Want meerwaarde creëren doe je samen met collega’s. Data: 20 januari, 3 februari, 17 februari en 17 maart 2014

Datum: 16 januari 2014 Werken met beeldschermen Doelgroep: Voor medewerkers die minimaal 2 uur per dag achter een beeldscherm werken. Trainer: André Hagendijk

Veilig werken met gevaarlijke stoffen Doelgroep: Docenten alle schooltypen en medewerkers die werken met of te maken hebben met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld toa’s, conciërges, medewerkers facilitair. Trainer Wim van Alphen

Voor medewerkers die veel achter het beeldscherm werken. De cursus gaat in op de werk­ houding, werkwijze en werkomstandigheden en hoe klachten te voorkomen. Er wordt onder andere geoefend met het op de juiste manier instellen van de bureaustoel.

De natuurwetenschappelijke vakken leveren door het werken met en de aanwezigheid van chemicaliën en apparatuur een verhoogd risico op voor leerlingen en docenten. Op een veilige manier omgaan met gevaarlijke stoffen is essentieel voor een gezonde werk- en leeromgeving.

Datum: 10 maart 2014

Alle ballen in de lucht: werk-privé balans Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Marije Maltha Tijdens de eerste bijeenkomst wordt onder meer gesproken over indeling van je tijd, rollen en activiteiten in werk- en privésituatie, keuzes maken en prioriteiten stellen. Na deze bijeenkomst ga je naar huis met concrete handvatten en een persoonlijk actieplan om de verkregen kennis en informatie toe te passen. Tijdens de tweede bijeenkomst van de cursus wordt de uitvoering van het actieplan besproken en dieper ingegaan op energiegevers en -vreters, timemanagement en het verankeren van de verkregen input. Ook is er ruimte voor het bespreken van zaken die op dat moment leven op het vlak van work/life choices.

Stress als keuze: persoonlijke effectiviteit Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Carien Karsten Bijeenkomst 1 In de eerste bijeenkomst wordt gewerkt vanuit het lichaam en leer je door middel van veel oefeningen en biofeedback de draagkracht te vergroten en spanningen los te laten. Je krijgt inzicht in stress­ factoren, eigen stresspatroon en stresstype. Bijeenkomst 2 Het denken is van grote invloed op de wijze waarop men tegen de wereld aankijkt. Zo stoelen overtuigingen mee in wat men als werkdruk en stress ervaart. In deze bijeenkomst ga je aan de slag met je vaak onbewuste overtuigingen, ze onderzoeken, loslaten en vervangen door behulpzame gedachten. Dit leidt vaak tot gedragsverandering.

Data: 27 maart en 10 april 2014 Bijeenkomst 3 Vaak is het nodig nieuwe strategieën te leren in het omgaan met de ander en met onaangename

12

situaties. In deze bijeenkomst staat centraal hoe je in je leven anders kunt doen, handelen, stappen zetten of risico’s durft te nemen en fouten durft te maken. Ook wordt aandacht besteed aan preventie. Hoe kun je anders omgaan met de top tien stresssituaties? Data: 27 januari, 3 februari en 10 februari 2014

Pestgedrag en omgaan met pesters Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, vertrouwenspersonen, teamleiders en overige belangstellenden. Trainer: Heleen de Jong Wat kun jij doen om pestgedrag te voorkomen? Deze workshop is voor iedereen die betrokken is bij, of te maken heeft met pestgedrag van leerlingen. De aanpak van pestgedrag op scholen is een onderwerp dat in de politieke belangstelling staat. Ook de overheid buigt zich over een adequate probleemaanpak. In deze praktische workshop gaan

Data: 13 maart en 27 maart 2014

Machineveiligheid Doelgroep: Docenten alle schooltypen en medewerkers die werken met machines of de taak hebben machines te controleren of te onderhouden. Trainer Wim van Alphen Veilig werken met machines op scholen is erg be-

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven


langrijk. Niet alleen bij de instructie en voorlichting over het gebruik moet het aspect veiligheid aan bod komen, maar ook bij de aanschaf, plaatsing (de ruimte erom heen) en het (periodiek) onderhoud is aandacht voor veiligheid belangrijk. Deze cursus geeft zowel theoretische als praktische informatie over de richtlijn arbeidsmiddelen, de Arbowet en de RI&E( Risico Inventarisatie & Evaluatie). Ook komt de CE-markering aan de orde.

• Praktijkcase: Jouw Prezi en Prezi door de leerlingen • Offline presenteren en downloaden • Vragen stellen Tijdens de cursus maak je een of meerdere presentaties in Prezi, om het rendement van deze cursus zo hoog mogelijk te maken.

en functies van de software. Een zelfstandige werkwijze staat centraal, al begeleidt de trainer natuurlijk als dat nodig is. Door de toepassing van de praktijk en de methode van de cursus krijgt creativiteit de ruimte en voelen de deelnemers zich al snel thuis op het ActivBoard.

• multimedia toevoegen aan objecten • eigenschappen van objecten • eigenschappen van de pagina • eigenschappen van de toverinkt • het ontwikkelen van een pagina met gebruik van de behandelde onderdelen

Data: 13 februari en 20 februari 2014

Datum: 3 april 2014

Dieptetraining ActivBoard en ActiveInspire Doelgroep: Docenten alle schooltypen. De dieptecursus is een vervolg op de basiscursus. Trainer: Marcel Twisk

Didactisch gebruik van het SMART Board Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Jason Post

Data: 3 maart, 10 maart en 17 maart 2014 Data: 16 januari en 20 februari 2014

Prezi: presenteren, samenwerken en digitaliseren Doelgroep: Docenten alle schooltypen en schoolleiders. Trainer: Jaimie Prigge Prezi-cursus : Modulen. Pragmatische cursus over het webpresentatieprogramma Prezi. Lesdag 1 • Introductie Prezi: presenteren 2.0 • Gratis versie versus Edu-versie • Opbouw en structuur presentatie • Stijlen en templates • Teksten • Mijn oude PowerPoint-bestanden importeren • Externe media: video (YouTube) en afbeeldingen • Account aanmaken Lesdag 2 • Flash objecten • Lijnen en kaders • Werken met objecten • Frames • Praktijkcase: Jouw Prezi start • Template maken • Vragen stellen Lesdag 3 • Multi editor modus • Presenteren op afstand • Social Media en Prezi • Prezi presenteren - offline en met de downloadversie

Werken met ActivBoard en ActivInspire Doelgroep: Docenten alle schooltypen. Trainer: Marcel Twisk Wil je je snel thuisvoelen op het ActivBoard? In deze cursus staat het praktisch handelen centraal en wordt ingegaan op het leren omgaan met en kunnen bedienen van het ActivBoard- en de ActivInspire-software. Vanuit aangeleerde instrumentele vaardigheden kan het didactisch handelen hierop worden aangepast. Het programma is gedeeltelijk plenair. Bij aanvang wordt een aantal functies en essentiële gereedschappen behandeld. Vervolgens wordt in het zelfstandige deel van de cursus in groepjes aan de hand van opdrachten geoefend met een ActivBoard en de software. Door het maken van de opdrachten leren de cursisten al doende hun weg te vinden in de mogelijkheden

In de dieptetraining leer je optimaal gebruik te maken van ActivInspire. Je leert de fijne kneepjes van de meer geavanceerde functies, waardoor je de software ten volle kunt benutten. De volgende onderdelen worden behandeld: • terugblik op het gebruik van het ActivBoard en de software ActivInspire na de basistraining • profiel maken en bewerken • ontwerpmodus • bronnen gebruiken • objectenoverzicht • het werken met lagen • toevoegen/veranderen van kleur • invoegen van multimedia • acties gebruiken

Steeds meer leslokalen zijn uitgerust met een SMART Board. Met dit digitale schoolbord kun je een impuls geven aan de kwaliteit en aantrekkelijkheid van het onderwijs. Maar hoe doe je dat? Tijdens deze cursus ontdek je de ins en outs van het digitale schoolbord. De cursus is bedoeld voor docenten die gebruikmaken of willen maken van het SMART Board. Naast de basisvaardigheden maak je kennis met de interactieve mogelijkheden van het bord. De theorie die we tijdens de bijeenkomsten behandelen kun je meteen in de praktijk in je onderwijs toepassen. Data: 20 januari, 27 januari, 3 februari, 10 februari en 17 februari 2014

Peter Nieuwenhuizen, docent Nederlands Haarlemmermeer Lyceum: ‘Met de cursus werken met een Smartboard kun je direct aan de slag. De cursus is heel praktisch. Het geeft je een professionele tool voor het lesgeven. Met een docent die uit eigen lespraktijk de cursus geeft.’ 13


IT Academy Excel 2013 Doelgroep: Docenten alle schooltypen, teamleiders en ICT’ers die effectief met Excel 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Willem Mulder In de Excel-workshops leer je onder andere de uitgebreide mogelijkheden voor automatisch aanvullen van gegevens kennen en je leert hoe Excel veel taken van je kan overnemen. Daarnaast leer je werken met verschillende formulefuncties en met voorwaardelijke opmaak om direct overzicht te krijgen binnen werkbladen met veel gegevens. De workshops bestaan uit een aantal instructie­ momenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online leermogelijkheden. Ook neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Excel 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

IT Academy Word 2013 Doelgroep: Docenten alle schooltypen, teamleiders en ICT’ers die effectief met Word 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Jan Hummelman In de Word-workshops leer je onder andere werken met stijlen en een thema om de opbouw en opmaak van jouw documenten gemakkelijk aan te passen. Ook leer je effectief samenwerken via de daarvoor bestemde functies en leer je verschillende elementen zoals grafieken en tabellen toe te voegen aan documenten. De workshops bestaan uit een aantal instructiemomenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online

14

leermogelijkheden. Daarnaast neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Word 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

Magister voor nieuw personeel Doelgroep: Alle nieuwe collega’s op school, die snel aan de slag moeten kunnen gaan met Magister. Trainer: Jeanette van Heijst Basis • Hoofdindeling • Overzichtsscherm basis • Overzichtsscherm kolommen • Leerlingenoverzicht • Overzichtsscherm uitgebreid Leerlingen • Aanmeldingen • Cijfers

• Absenties • Vakkenpakket • Rapportage Cijferinvoer • Cijferadministratie • Cijferinvoerscherm • Cijfers invoeren • Werkinformatie • Herkansingen • Extra instellingen • Cijferscherm afdrukken • Cijferscherm exporteren • Cijfers afdrukken • Rapportage LVS • Logboek • Kernmerken • Toetsen

Magister - ELO Expert Doelgroep: ICT-coördinatoren, docenten alle schooltypen uit een ELO-werkgroep en ELO-gebruikers, die op dit moment de basisfunctionaliteiten gebruiken, maar dieper op de materie willen ingaan. Trainer: Jeanette van Heijst • Differentiëren binnen een studiewijzer • Gebruik van de kennisnetkoppeling om bijvoorbeeld materiaal van Teleblik te ontsluiten • Gebruiken projecten (voor vakoverstijgende opdrachten of profielwerkstukken) • Faciliteren van samenwerking tussen leerlingen • Online beoordelen van een opdracht • Online bewerken van documenten m.b.v. ActiveX • Monitoren van ELO-data gebruik • Digitaal lesmateriaal Data: deze workshop wordt twee maal aangeboden, 23 januari 2014 én 10 maart 2014.

Datum: 30 januari 2014 Magister - LVS Doelgroep : Directieleden, teamleiders (zorg)coördinatoren, zorgteam, mentoren, decanen, applicatiebeheerders, docenten alle schooltypen. Trainer: Jantine Oldejans Tijdens deze workshop wordt het Leerling Volg Systeem (LVS) van Magister uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Ook worden de eerste stappen gezet naar de schoolspecifieke inrichting van het LVS. Rekeninghoudend met jouw bestaande werkwijze op het gebied van gegevensregistratie, vaak in de vorm van papieren formulieren en dossiers, worden de mogelijkheden van het digitale LVS van magister besproken. Na deze workshop hebben de cursisten inzicht in de mogelijkheden van het LVS binnen Magister. Ook kan de module ingericht worden waarna deze in de praktijk gebruikt kan worden. Data: deze workshop wordt op 13 januari 2014 én op 31 maart 2014 verzorgd.


Onderwijsondersteunend personeel, zowel op de scholen als het service- en bestuursbureau Een goed gesprek is lang niet gek Doelgroep: Al het onderwijsondersteunend personeel. Trainer: Louky Ydema Communicatie zonder oordelen helpt je om stevig in je beroep te staan, helder te zeggen wat je wilt en duidelijk te horen waar het de ander om gaat. Met behulp van deze methode vergroot je de kans om respectvol te bereiken wat je wilt, samen met collega’s, leerlingen, ouders of je leidinggevende. Door middel van een korte inleiding, verschillende oefeningen en de kunst afkijken word je uitgedaagd om te onderzoeken hoe je nu een gesprek voert. Ervaar hoe het anders kan om je doel te bereiken. De cursus geeft je een idee over hoe jij gewend bent te communiceren en suggesties om het anders te doen in situaties waar jij dat zou willen. Data: 23 en 30 januari, 13 februari en 6 maart 2014

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven

Effectieve oudergesprekken Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, teamleiders, intern begeleiders en directieleden. Trainer: Bas Heerkens De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst is een mengvorm van theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit het werken met een acteur aan vaardigheden en technieken. In de cursus komen de volgende elementen aan de orde: • Hoe voer je het beste een gesprek? • Hoe bepaal ik de agenda voor het gesprek? • Tot hoever ga ik en hoever laat ik de ander gaan? • Hoe kan ik ingrijpen op een professionele manier? • Hoe doen mensen eerste indrukken op van elkaar? Waarom is dat belangrijk? • Waarom kan een gesprek verkeerd lopen en wat kun je daaraan doen? • Hoe belangrijk is non-verbale communicatie? • Hoe reageer je als ouders onredelijke eisen stellen? • Oefenen van gespreksvaardigheden en gespreksvormen aan de hand van praktijksituaties Mogelijke gespreksvormen • Omgaan met klachten • Oudergesprek over het functioneren van de leerling • Slecht nieuws gesprekken met ouders over de leerling • Ouders aanspreken op hun gedrag • Verzuimgesprekken met ouders m.b.t. afwezigheid leerling

Data: 27 januari, 3 februari, 10 februari en 17 februari 2014

Cursus - Spanningsvolle situaties met leerlingen of ouders: omgaan met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag. De hard-zacht methode Doelgroep: Docenten alle schooltypen en onderwijs ondersteunend personeel. Trainer: Deniz Dogan Hoe ga je om met boos, grensoverschrijdend of agressief gedrag? Met behulp van acteurs wordt op een levendige en herkenbare wijze ingegaan op de eigen praktijk van de deelnemers. In simulaties en oefeningen worden algemene en specifieke interactiepatronen inzichtelijk gemaakt en kun je oefenen met nieuwe vaardigheden of een andere aanpak.

Ter voorbereiding op de training word je gevraagd een intakeformulier in te vullen waarin je een relevante situatie uit eigen ervaring beschrijft. Elementen daaruit zullen in de cursus aan de orde komen en in de oefeningen worden meegenomen. Dit gebeurt zorgvuldig en respectvol. Je deelname is definitief nadat je de vragenlijst hebt opgestuurd. Data: 16 januari, 30 januari, 10 februari en 3 maart 2014

Serge Schoon, ICT-medewerker/ roostermaker Paulus Mavo: ‘Door de workshop oplossingsgericht werken voor OOP ben ik probleemsituaties beter gaan benaderen’ 15


bod komen, maar ook bij de aanschaf, plaatsing (de ruimte erom heen) en het (periodiek) onderhoud is aandacht voor veiligheid belangrijk. Deze cursus geeft zowel theoretische als praktische informatie over de richtlijn arbeidsmiddelen, de Arbowet en de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie). Ook komt de CE-markering aan de orde. Data: 16 januari en 20 februari 2014

Keuren van huishoudelijke apparatuur Doelgroep: Conciërges en medewerkers facilitaire dienst. Trainer: Wim van Alphen Huishoudelijke apparaten zoals koelkasten, water­kokers en koffiezetapparaten zorgen jaarlijks voor veel (brand)schade. Daarnaast is het een wettelijke verplichting om deze apparatuur te keuren en te onderhouden. Tijdens deze workshop krijg je handvatten om deze apparatuur te keuren en de risico’s en gevaren te herkennen. Pestgedrag en omgaan met pesters Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, vertrouwenspersonen, teamleiders en overige belangstellenden. Trainer: Heleen de Jong Wat kun jij doen om pestgedrag te voorkomen? Deze workshop is voor iedereen die betrokken is bij, of te maken heeft met pestgedrag van leerlingen. De aanpak van pestgedrag op scholen is een onderwerp dat in de politieke belangstelling staat. Ook de overheid buigt zich over een adequate probleemaanpak. In deze praktische workshop gaan we specifiek in op de rol van de pester, zonder de andere rollen van gepeste, meeloper, stille en die van de docent over te slaan. In de workshop komen vragen aan bod als: Waarom pest een pester eigenlijk? Wat levert het de pester op? En wat is de rol van de docent, mentor en vertrouwenspersoon? Datum: 16 januari 2014

16

Werken met beeldschermen Doelgroep: Voor medewerkers die minimaal 2 uur per dag achter een beeldscherm werken. Trainer: André Hagendijk Voor medewerkers die veel achter het beeldscherm werken. De cursus gaat in op de werkhouding, werkwijze en werkomstandigheden en hoe klachten te voorkomen. Er wordt onder andere geoefend met het op de juiste manier instellen van de bureaustoel. Datum: 10 maart 2014

Machineveiligheid Doelgroep: Docenten alle schooltypen en medewerkers die werken met machines of de taak hebben machines te controleren of te onderhouden. Trainer: Wim van Alphen Veilig werken met machines op scholen is erg belangrijk. Niet alleen bij de instructie en voorlichting over het gebruik moet het aspect veiligheid aan

Effectief omgaan met je tijd, timemanagement voor onderwijs ondersteunend personeel Doelgroep: Al het onderwijsondersteunend personeel. Trainer: Leonie Everts Kom jij ook altijd tijd tekort? De cursus time­ management kan dan uitkomst bieden. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en een individueel gesprek. We werken met een werkboek en opdrachten tussen de bijeenkomsten. De cursus is interactief en we gebruiken verschillende werkvormen. Onderwerpen die aan bod komen zijn: • Wat houdt je functie in? • Prioriteitenstellen • Wat geeft energie in het werk? • Tijdregistratie • Uitstellen en vermijden • Plannen en organiseren • Plan van aanpak voor de komende maanden • Praktische tips Data: 16 januari, 13 februari en 13 maart 2014

Datum: 9 december 2013

Veilig werken met gevaarlijke stoffen Doelgroep: Docenten alle schooltypen en medewerkers die werken met of te maken hebben met gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld toa’s, conciërges, medewerkers facilitair. Trainer: Wim van Alphen De natuurwetenschappelijke vakken leveren door het werken met en de aanwezigheid van chemicaliën en apparatuur een verhoogd risico op voor leerlingen en docenten. In deze cursus leer je dat omgaan met gevaarlijke stoffen essentieel is voor een gezonde werk- en leeromgeving. Data: 13 maart en 27 maart 2014

Workshop oplossingsgericht werken voor OOP: doen wat werkt! Doelgroep: Al het onderwijsondersteunend personeel. Trainer: Ulrika Léons Becksén In ons dagelijks werk zijn we veel bezig met het zoeken naar oorzaken van problemen, het oplossen van problemen en het voorkomen van problemen. Soms worden we daar erg moe van, want wat verbetert er nou? Vaak blijven wij hangen in analyse van wat er niet lukt en proberen wij anderen te overtuigen van hoe ze dingen anders moeten aanpakken. Maar wat als je denkt in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden? Wat als het je lukt om de zelfwerkzaamheid van de ander te triggeren in plaats van het probleem zelf te adopteren en de ander te overtuigen? In deze workshop laten we je ervaren dat je prettiger werkt als je de dingen net iets anders benadert. We gaan uit van je eigen werkpraktijk en de 3 principes van oplossingsgericht werken: • Als het niet kapot is, repareer het dan niet;


• Als je weet wat werkt, doe daar dan meer van; • Als iets niet werkt, doe dan iets anders. Datum: 23 januari 2014

Stress als keuze: persoonlijke effectiviteit Doelgroep: Al het onderwijsondersteunend personeel. Trainer: Carien Karsten Bijeenkomst 1 In de eerste bijeenkomst wordt gewerkt vanuit het lichaam en leer je met veel oefeningen en biofeedback de draagkracht te vergroten en spanningen los te laten. Inzicht wordt gegeven in stressfactoren, eigen stresspatroon en stresstype. Bijeenkomst 2 Het denken is van grote invloed op de wijze waarop men tegen de wereld aankijkt. Zo stoelen overtuigingen mee in wat men als werkdruk en stress ervaart. In deze bijeenkomst ga je aan de slag met je vaak onbewuste overtuigingen, ze onderzoeken, loslaten en vervangen door behulpzame gedachten. Dit leidt vaak tot gedragsverandering. Bijeenkomst 3 Vaak is het nodig nieuwe strategieën te leren in het omgaan met de ander en met onaangename situaties. In deze bijeenkomst staat centraal hoe je in je leven anders kunt doen, handelen, stappen zetten of risico’s durft te nemen en fouten durft te maken. Ook wordt aandacht besteed aan preventie. Hoe kun je anders omgaan met de top tien stresssituaties? Data: 10 maart, 17 maart en 24 maart 2014

Alle ballen in de lucht: werk-privé balans Doelgroep: Al het onderwijsondersteunend personeel. Trainer: Marije Maltha

en prioriteiten stellen. Na deze bijeenkomst ga je naar huis met concrete handvatten en een persoonlijk actieplan om de verkregen kennis en informatie toe te passen. Tijdens de tweede bijeenkomst van de cursus wordt de uitvoering van het actieplan besproken en dieper ingegaan op energiegevers en -vreters, timemanagement en het verankeren van de verkregen input. Ook is er ruimte voor het bespreken van zaken die op dat moment leven op het vlak van work/life choices.

wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk. In deze intervisiebijeenkomst wordt de eigen casuïstiek met collega’s besproken, onder leiding van een ervaren trainer.

Data: 16 januari en 30 januari 2014

IT Academy Excel 2013 Doelgroep: Docenten alle schooltypen, teamleiders en ICT’ers die effectief met Excel 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Willem Mulder

Intervisie voor vertrouwenspersonen Doelgroep: Vertrouwenspersonen. Trainer: Heleen de Jong Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie

Data: deze workshop wordt op 9 december 2013 en één maal op 13 maart 2014 aangeboden.

In de Excel-workshops leer je onder andere de uitgebreide mogelijkheden voor automatisch aanvullen van gegevens kennen en je leert hoe Excel veel taken van je kan overnemen. Daarnaast leer je werken met verschillende formulefuncties en met voorwaardelijke opmaak om direct overzicht te krijgen binnen werkbladen met veel gegevens.

De workshops bestaan uit een aantal instructiemomenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online leermogelijkheden. Ook neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Excel 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

IT Academy Word 2013 Doelgroep: Docenten alle schooltypen, teamleiders en ICT’ers die effectief met Word 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Jan Hummelman In de Word-workshops leer je onder andere werken met stijlen en een thema om de opbouw en opmaak van jouw documenten gemakkelijk aan te passen. Ook leer je effectief samenwerken via de daarvoor bestemde functies en leer je verschillende elementen zoals grafieken en tabellen toe te voegen aan documenten. De workshops bestaan uit een aantal instructiemomenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online leermogelijkheden. Daarnaast neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Word 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt onder meer gesproken over indeling van je tijd, rollen en activiteiten in werk- en privésituatie, keuzes maken

17


Magister - ELO Expert Doelgroep: ICT-coördinatoren, docenten uit een ELO-werkgroep en ELO-gebruikers. Trainer: Jeanette van Heijst • Differentiëren binnen een studiewijzer • Gebruik van de kennisnetkoppeling om bijvoorbeeld materiaal van Teleblik te ontsluiten • Gebruiken projecten (voor vakoverstijgende opdrachten of profielwerkstukken) • Faciliteren van samenwerking tussen leerlingen • Online beoordelen van een opdracht • Online bewerken van documenten m.b.v. ActiveX • Monitoren van ELO-data gebruik • Digitaal lesmateriaal Data: Deze workshop wordt twee maal aangeboden, 23 januari 2014 én 10 maart 2014.

Magister voor nieuw personeel Doelgroep: Alle nieuwe collega’s op school, die snel aan de slag moeten kunnen gaan met Magister. Trainer: Jeanette van Heijst Basis • Hoofdindeling • Overzichtsscherm basis • Overzichtsscherm kolommen • Leerlingenoverzicht • Overzichtsscherm uitgebreid

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven 18

Leerlingen • Aanmeldingen • Cijfers • Absenties • Vakkenpakket • Rapportage Cijferinvoer • Cijferadministratie • Cijferinvoerscherm • Cijfers invoeren • Werkinformatie • Herkansingen • Extra instellingen • Cijferscherm afdrukken • Cijferscherm exporteren • Cijfers afdrukken • Rapportage

Magister - Eindejaar verwerking en Nieuw schooljaar Doelgroep: Leden van de administratie, directieleden en applicatiebeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de eindejaargegevens en het opstarten van het nieuwe schooljaar in Magister. Trainer: Jantine Oldejans Bij het opzetten van het nieuwe schooljaar dient iedere jaar weer bekeken te worden of de huidige structuur nog voldoet. Met deze workshop volgen we het stappenplan waarbij we alle handelingen voor het klaarzetten van het volgende schooljaar langslopen. Ook bespreken we de collectieve acties die nodig zijn om er voor te zorgen dat de leerlingen op de juiste manier aangemeld worden.

LVS • Logboek • Kernmerken • Toetsen

Na deze workshop ben je in staat om eventueel in samenwerking met de applicatiebeheerder de nieuwe schoolstructuur op te zetten en alle handelingen te verrichten voor het plaatsen van de leerlingen in het nieuwe schooljaar.

Datum: 30 januari 2014

Datum: 7 april 2014

Magister - Vakkenpakketkeuze Doelgroep: Medewerkers die op school verantwoordelijk zijn voor het registreren van de vakkenpakketkeuze van de leerlingen. Trainer: Jantine Oldejans

Magister - Reportbuilder (basis) Doelgroep: Medewerkers die op school die belast zijn met het maken van standaardrapportages. Trainer: Jantine Oldejans

Als decaan, leraar of ouder kun je voortaan in Magister het vakkenpakket voor het nieuwe schooljaar zelf invullen. Het aanmaken van de voorwaarden voor de juiste invulling voor het kiezen van een vakkenpakket en het openstellen voor ouders en leerlingen worden in deze cursus besproken. Na deze workshop ben je in staat de module vakkenpakketkeuze in Magister te beheren en te controleren.

De report builder is de tool binnen Magister waarmee de standaardrapportages naar eigen wens kunnen worden aangepast. Deze workshop is een uitleg over het doen van eenvoudige aanpassingen in rapporten. • aanpassen lettertypes • labelvelden • databasevelden • aanpassen van sjablonen • importeren/exporteren • invoegen van afbeeldingen

Datum: 3 maart 2014

Datum: 17 februari 2014

Magister - Kluisjesadministratie/Aan- en afwezigheidsregistratie Doelgroep: Voor alle medewerkers binnen de school die verantwoordelijk zijn voor de inrichting en uitvoering van de kluisjesadministratie. En voor applicatiebeheerders, managers en medewerkers die belast zijn met de invoer, controle en uitvoer van aan- en afwezigheidsregistratie. Trainer: Jeanette van Heijst Na deze workshop ben je in staat om de volledige kluisjesadministratie bij te houden in Magister. Je kunt optimaal gebruik maken van de mogelijkheden van de registratie van de kluisjes binnen Magister. Het belang van een nauwkeurige registratie van aan- en afwezigheid wordt steeds groter. Als school wil je inzicht hebben in het absentiegedrag van je leerlingen om daar adequaat op te kunnen reageren richting ouders en leerlingen. Ook met het oog op de verplichte externe verantwoording wil je deze administratie goed inrichten en bekijken welke mogelijkheid voor het registreren van aanen afwezigheid het beste bij jouw school past. Na deze workshop heb je een goed beeld van de diverse mogelijkheden om aan- en afwezigheid te registreren en ben je in staat deze in te zetten binnen jouw school. Datum: 6 maart 2014

Magister - LVS Doelgroep : Directieleden, teamleiders (zorg)coördinatoren, zorgteam, mentoren, decanen, applicatiebeheerders, docenten alle schooltypen. Trainer: Jantine Oldejans Tijdens deze workshop wordt het Leerling Volg Systeem (LVS) van Magister uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Ook worden de eerste stappen gezet naar de schoolspecifieke inrichting

‘Tijd besparen met Magister’


Magister - Financieel Doelgroep: Leden van de financiële administratie en andere financieel verantwoordelijke(n) binnen de school. Trainer: Jeanette van Heijst

van het LVS. Rekeninghoudend met je bestaande werkwijze op het gebied van gegevensregistratie, vaak in de vorm van papieren formulieren en dossiers, worden de mogelijkheden van het digitale LVS van magister besproken. Na deze workshop hebben de cursisten inzicht in de mogelijkheden van het LVS binnen Magister. Ook kan de module ingericht worden waarna deze in de praktijk gebruikt kan worden.

Hoe werkt Magister Financieel en wat zijn de mogelijkheden om op een eenvoudige en toegankelijke manier het debiteurenbeheer te voeren? Datum: 27 maart 2014

Data: deze workshop wordt op 13 januari 2014 én op 31 maart 2014 verzorgd. Magister - Nieuwe functionaliteiten Doelgroep: Medewerkers die interesse hebben in en betrokken zijn bij de ontwikkeling van Magister binnen de school en op de hoogte wil blijven van de nieuwe onderdelen van Magister. Trainer: Jantine Oldejans

Magister - Examens Doelgroep : Applicatiebeheerders, examensecretarissen en leden van de administratie, die verantwoordelijk zijn voor de examenverwerking in Magister en deze nog niet eerder zelfstandig hebben doorlopen. Trainer: Jeanette van Heijst Alle stappen die je tijdens de examenverwerking moet nemen, zijn in Magister opgenomen. Het verwerken van examengegevens vereist precisie en concentratie, alle gegevens moeten correct zijn. Het wel of niet slagen van een leerling hangt hier tenslotte van af. Het examenstappenplan in Magister is hierbij een uiterst doeltreffend hulpmiddel. Na deze workshop ben je in staat de volledige examenverwerking in Magister uit te voeren. Datum: 17 maart 2014

Magister - Masterplan in Magister (dagroosteren) Doelgroep: Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het maken van de dagelijkse roosterwijzigingen. Trainer: Jeanette van Heijst De onderwijsinspectie stelt steeds strengere eisen aan het onderwijssysteem, denk hierbij aan de onderwijstijdregistratie. Lesroosters spelen hierbij een belangrijke rol. Alle wijzigingen moeten worden geregistreerd om tot een goede berekening te komen. Magister kan hierbij een helpende

Tijdens deze workshop behandelen we alle nieuwe of vernieuwde modules van Magister. Het onderwijs staat niet stil en Magister ontwikkelt mee. Na deze workshop ben je weer helemaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en van toekomstige mogelijkheden binnen Magister. hand bieden. Deze workshop staat dan ook helemaal in het teken van roosterwijzigingen. In Magister worden met behulp van Masterplan en de agenda alle wijzigingen verwerkt. Nadat je tevreden bent met het resultaat worden deze automatisch doorgevoerd naar de lichtkranten en agenda’s. Met één druk op de knop wordt de onderwijstijd tot op leerlingniveau nauwkeurig berekend. Na deelname aan deze workshop ben je in staat om de roosterwijzigingen in Magister te verwerken. Datum: 17 april 2014

Magister - Boekenfonds Doelgroep: Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inrichten en beheren van het Boekenfonds van de school. Trainer: Jeanette van Heijst Tijdens deze workshop leer je hoe je het boekenfonds zo optimaal mogelijk kunt gebruiken voor jouw school. Je maakt afwegingen als ‘Kies ik voor exemplaarregistratie of juist niet’, ‘Hoe moet of kan het boekenfonds ingericht worden om het doeltreffend te gebruiken’, ‘Hoe lopen de logistieke processen, zoals voorraadbeheer, bestellen en het uitleveren van de boeken’, ‘Welke boekenlijsten zijn beschikbaar’, ‘Is er een koppeling met het financiële onderdeel van Magister’, et cetera. Na deze workshop beheers je alle facetten van de Boekenfondsmodule binnen Magister. Datum: 3 februari 2014

Datum: 14 april 2014

Magister - Cijfers Doelgroep: Applicatiebeheerders en medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het inrichten van de cijferstructuur. Trainer: Jantine Oldejans Tijdens deze workshop wordt naast de basisbegrippen van de cijferstructuur en de PTA-structuur, ook de cijferrapportage en de automatische bevorderingsberekeningen besproken. Na deze workshop ben je op de hoogte van alle mogelijkheden binnen de cijferadministratie en kun je zelfstandig de inrichting hiervoor maken. Ook kun je een start maken met de inrichting van de bevorderingsmodule. Datum: 27 januari 2014

19


Leidinggevenden Arbeidsrecht voor directieleden en teamleiders Doelgroep: Directieleden en teamleiders. Trainer: Martin Hofman

loopt de cyclus functioneren en beoordelen? En in welke situaties kan bijvoorbeeld een disciplinaire maatregel worden opgelegd en wat zijn dan de procedurele vereisten?

Als leidinggevende is het van belang om op de hoogte te zijn van alle juridische aspecten van een dienstverband. In dat kader wordt in deze cursus aandacht besteed aan de belangrijkste knel­punten in de praktijk, waaronder problemen rondom ziekte, disfunctioneren en ontslag.

Bijeenkomst 3: Ontslag en werkloosheidsrechten In de laatste bijeenkomst wordt uitgelegd hoe arbeidsovereenkomsten kunnen eindigen (van rechtswege, door opzegging, ontbinding, of met wederzijds goedvinden). Welke procedures kunnen worden gevolgd, en wat zijn de vereisten met betrekking tot dossieropbouw? En wat zijn de kosten van een ontslag en wie betaalt die kosten? Hoe zit het met de wachtgeldregeling (Wovo)? En wat zijn de re-integratieverplichtingen van de werkgever zodra een werknemer werkloos is geworden?

Bijeenkomst 1: De rechtspositie van de mede­werker: aanstelling en arbeidsvoorwaarden In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de rechtspositie van de werknemer. Welke CAO is van toepassing? Wat zijn de laatste wijzigingen en wat is de prognose voor de toekomst? Met welke contracten kunnen nieuwe medewerkers worden binnengehaald? Welke arbeidsovereenkomsten lopen van rechtswege af en welke moeten worden opgezegd? Wanneer moet een tijdelijk contract als vast worden beschouwd? Bijeenkomst 2: Ziekte en functioneren Tijdens deze tweede bijeenkomst gaan we in op de regels bij ziekte. Wat zijn de regels bij re-integratie? Hoe zit de WIA globaal in elkaar? Wat is een loonsanctie en hoe kun je die voorkomen? Hoe lang heeft de werknemer bij ziekte recht op loon(door)betaling en hoe hoog is dan het loon? Verder wordt aandacht besteed aan de (juridische) instrumenten die een leidinggevende tot de beschikking heeft om − waar nodig − het functioneren van medewerkers te sturen. Hoe ver-

‘Hoe ga je als leidinggevende effectief om met weerstand?’ 20

Data: 13 februari, 6 maart en 27 maart 2014

Gezondheidsmanagement en verzuim Doelgroep: Teamleiders. Trainer: Martha Hustin In deze cursus gaan we in op gezondheidsmanagement, verzuim en de stand van zaken bij Dunamare en de scholen. Het verzuimbeleid, het verzuimprotocol en de spelregels voor medewerkers komen aan de orde. Verder wordt besproken hoe er moet worden omgegaan met verzuim door psychische klachten. We maken kennis met ‘oplossingsgerichte gespreksvoering’: van praten over problemen naar praten over oplossingen. Verzuim door een arbeidsconflict moet te allen tijde worden voorkomen, toch gebeurt het. Wat zijn dan de spelregels, hoe ga je hier als leidinggevende mee om en wat is de rol van de bedrijfsarts? Deze basiscursus wordt ten zeerste aanbevolen voor alle (nieuwe) teamleiders.

Data: 10 februari, 20 februari, 3 maart en 10 maart 2014

Leiderschap; P&O tools Doelgroep: Teamleiders. Trainer: Annitta Borst Bijeenkomst 1: Nieuwe medewerkers, waar vind je ze en hoe selecteer je ze? Je bent op zoek naar de juiste medewerkers, soms is het zoeken naar een speld in een hooiberg. In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop nieuwe medewerkers gevonden kunnen worden. Ook wordt aandacht besteed aan het selectiegesprek. Welke vragen stel je en welke juist niet? Hoe krijg je in relatief korte tijd een zo duidelijk mogelijk beeld van de sollicitant?

Bijeenkomst 2: Organisatie in ontwikkeling, gezamenlijk richting de toekomst? Deze bijeenkomst richt zich op de ontwikkeling van medewerkers. Zowel de organisatie als de medewerkers veranderen gedurende de tijd. Hoe zorg je ervoor dat de ontwikkeling van de medewerkers aansluit bij de ontwikkelingen van de organisatie? Welke medewerkers heeft jouw school nodig in de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat medewerkers in de toekomst nog steeds bij jouw school passen? Bijeenkomst 3: Functioneren en beoordelen, nuttig of nutteloos? In deze bijeenkomst wordt ingegaan op het functioneren en beoordelen van medewerkers. Wat is het belang van deze gesprekken? Wat moet er aan bod komen tijdens deze gesprekken? Op welke


manier kun je medewerkers sturen door deze gesprekken? Is voldoende, goed genoeg? Waarom leg je de gemaakte afspraken vast en hoe bewaak je de follow up? Bijeenkomst 4: Verdiepingsmodule In de eerste bijeenkomsten wordt gevraagd waar de deelnemers behoefte aan hebben. Dat kan over één van de drie genoemde onderdelen zijn, maar ook over een ander P&O-onderwerp. Dit wordt door de trainers voorbereid en hier wordt de vierde sessie aan gewijd. Data: 13 januari, 20 januari, 27 januari en 3 februari 2014

Sturing geven aan de organisatie op basis van managementinformatie Doelgroep: Directieleden en teamleiders. Trainer: John Kruijer Binnen Dunamare Onderwijsgroep is het Digitaal Dunamare Informatie Syteem (DDIS) een belangrijke informatiesysteem. In DDIS zijn de volgende zaken op te vragen: • Exploitatie uitputting • Investeringen • Begroting • Personele formatie • Vele verschillende kengetallen • Leerlingengegevens (aantallen, ITL-codes) • Vroegtijdig waarschuwingssysteem (VWS) Hoe DDIS werkt, hoor je in deze cursus. Data: 9 januari en 23 januari 2014

‘Hoe ga jij als leidinggevende om met ontslag? En welke kosten komen hierbij kijken?’

Pestgedrag en omgaan met pesters Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, vertrouwenspersonen, teamleiders en overige belangstellenden. Trainer: Heleen de Jong Wat kun jij doen om pestgedrag te voorkomen? Deze workshop is voor iedereen die betrokken is bij, of te maken heeft met pestgedrag van leerlingen. De aanpak van pestgedrag op scholen is een onderwerp dat in de politieke belangstelling staat. Ook de overheid buigt zich over een adequate probleemaanpak. In deze praktische workshop gaan we specifiek in op de rol van de pester, zonder de andere rollen van gepeste, meeloper, stille en die van de docent over te slaan. In de workshop komen vragen aan bod als: Waarom pest een pester eigenlijk? Wat levert het de pester op? En wat is de rol van de docent, mentor en vertrouwenspersoon? Datum: 16 januari 2014

• Oefenen van gespreksvaardigheden en gespreksvormen aan de hand van praktijksituaties Mogelijke gespreksvormen • Omgaan met klachten • Oudergesprek over het functioneren van de leerling • Slecht nieuws gesprekken met ouders over de leerling • Ouders aanspreken op hun gedrag • Verzuimgesprekken met ouders m.b.t. afwezigheid leerling Data: 27 januari, 3 februari, 10 februari, 17 februari 2014

met een acteur aan vaardigheden en technieken. We werken met cases uit de eigen praktijk. In de cursus komen de volgende elementen aan de orde: • Hoe voer je het beste een gesprek? • Wat bespreken we, hoe gaan we dat bespreken en hoe gaan we met elkaar om? • Waarom kan een gesprek verkeerd lopen en wat kun je daaraan doen? • Hoe belangrijk is non-verbale communicatie? • Oefenen van gespreksvaardigheden aan de hand van praktijksituaties Data: 3 maart en 10 maart 2014

Effectieve gesprekken voor leidinggevenden Doelgroep: Directieleden en teamleiders. Trainer: Bas Heerkens De cursus bestaat uit 2 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst is een mengvorm van theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit het werken

Effectieve oudergesprekken Doelgroep: Docenten alle schooltypen, mentoren, teamleiders, intern begeleiders en directieleden. Trainer: Bas Heerkens De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten. Iedere bijeenkomst is een mengvorm van theorie en praktijk. Het praktijkgedeelte bestaat uit het werken met een acteur aan vaardigheden en technieken. In de cursus komen de volgende elementen aan de orde: • Hoe voer je het beste een gesprek? • Hoe bepaal ik de agenda voor het gesprek? • Tot hoever ga ik en hoever laat ik de ander gaan? • Hoe kan ik ingrijpen op een professionele manier? • Hoe doen mensen eerste indrukken op van elkaar? Waarom is dat belangrijk? • Waarom kan een gesprek verkeerd lopen en wat kun je daaraan doen? • Hoe belangrijk is non-verbale communicatie? • Hoe reageer je als ouders onredelijke eisen stellen? 21


Nicolette Koppelman, teamleider Haarlemmermeer Lyceum over de Studiedag van de Expertacademie: ‘Het is goed om collega’s van andere locaties te spreken. We werken tenslotte allemaal voor dezelfde organisatie en op dagen als deze bekrachtig je dat met elkaar’ Effectief omgaan met weerstand; voorkomen en genezen van arbeidsconflicten Doelgroep: Teamleiders. Trainer: Jan Plevier

daar invloed op is uit te oefenen. Casuïstiek wordt besproken en in kleine groepen wordt gewerkt aan een stappenplan hoe ermee om te gaan en te voorkomen dat iemand weer in oude valkuilen stapt. Via rollenspel wordt de communicatie geoefend, met name hoe iemand uit de slachtofferrol is te halen. Leren via complimenteren doelen te bereiken. Daarnaast wordt aangegeven hoe via loopbaantesten iemand op het spoor kan komen van een nieuwe carrière. Bijeenkomst 2 Follow up over de nieuwe ervaringen en oefening in situaties die nog voor een uitdaging zorgen. Methode: cognitieve gedragstherapie, managementconsulting (onder andere gebaseerd op Stephen Covey), positieve psychologie en oplossingsgericht. Data: 17 februari en 3 maart 2014

Door deze verdiepingscursus krijgen teamleiders meer inzicht in hun houding en gedrag bij (potentiële) arbeidsconflicten en het effect daarvan op de samenwerking. Dit inzicht ontstaat door in rollenspelen te oefenen met constructief in gesprek gaan met een ander, waarbij er sprake is van onderlinge weerstand. De casus wordt door de teamleiders zelf van te voren ingebracht. In deze casus speelt een (dreigend) conflict en verzuim. Deze cursus bouwt voort op de module ‘Arbeidsconflict en verzuim’ binnen de cursus ‘Gezondheidsmanagement en verzuim’ en is een combinatie van theorie en vooral veel praktijkoefeningen.

Het voeren van oplossingsgerichte verzuimgesprekken Doelgroep: Teamleiders. Trainer: Ulrika Léons Becksén Deelnemers hebben al kennis gemaakt met de methodieken van het oplossingsgericht coachen. In deze cursus worden specifieke gespreksmethodieken beter getraind (vragen naar uitzonderingen, vertalen naar gedragsdoelen, werken met schaalvragen). Deze drie onderdelen worden over de twee bijeenkomsten verspreid.

houding, werkwijze en werkomstandigheden en hoe klachten te voorkomen. Er wordt onder andere geoefend met het op de juiste manier instellen van de bureaustoel. Datum: 10 maart 2014

IT Academy Excel 2013 Doelgroep: Docenten, teamleiders en ICT’ers van alle schooltypen, die effectief met Excel 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Willem Mulder In de Excel-workshops leer je onder andere de uitgebreide mogelijkheden voor automatisch aanvullen van gegevens kennen en je leert hoe Excel veel taken van je kan overnemen. Daarnaast leer je werken met verschillende formulefuncties en met voorwaardelijke opmaak om direct overzicht te krijgen binnen werkbladen met veel gegevens. De workshops bestaan uit een aantal instructiemomenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online leermogelijkheden. Ook neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Excel 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

te passen. Ook leer je effectief samenwerken via de daarvoor bestemde functies en leer je verschillende elementen zoals grafieken en tabellen toe te voegen aan documenten. De workshops bestaan uit een aantal instructiemomenten gevolgd door een verwerkingsmoment. Tijdens de verwerkingsmomenten pas je de geleerde vaardigheden zelf toe aan de hand van voorbeelddocumenten. Naast de workshops krijg je toegang en uitleg over de IT Academy online leermogelijkheden. Daarnaast neem je kennis van het IT Academy traject binnen Dunamare. Na de serie workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Word 2013. Data: 12 december 2013, 9 januari, 13 februari en 13 maart 2014

Prezi: presenteren, samenwerken en digitaliseren Doelgroep: Docenten alle schooltypen en directieleden en teamleiders. Trainer: Jaimie Prigge Prezi-cursus : Modulen. Pragmatische cursus betreffende het webpresentatieprogramma Prezi. Lesdag 1 • Introductie Prezi: presenteren 2.0 • Gratis versie versus Edu-versie • Opbouw en structuur presentatie • Stijlen en templates • Teksten

Data: 27 maart en 10 april 2014 Data: 24 maart en 7 april 2014 Training teamleiders voor re-integratie van werknemers met psychische klachten Doelgroep: Teamleiders. Trainer: Carien Karsten Bijeenkomst 1 In deze bijeenkomst wordt de nadruk gelegd op inzicht geven in wat stress teweegbrengt en hoe

22

Werken met beeldschermen Doelgroep: Voor medewerkers die minimaal 2 uur per dag achter een beeldscherm werken. Trainer: André Hagendijk Voor medewerkers die veel achter het beeldscherm werken. De cursus gaat in op de werk­

IT Academy Word 2013 Doelgroep: Docenten alle schooltypen, teamleiders en ICT’ers die effectief met Word 2013 willen leren werken en ook hun team hierin kunnen en willen ondersteunen. Trainer: Jan Hummelman In de Word-workshops leer je onder andere werken met stijlen en een thema om de opbouw en opmaak van jouw documenten gemakkelijk aan

Ga via intranet naar de Expertacademie voor meer informatie, data en om in te schrijven


de mogelijkheden van het LVS binnen Magister. Ook kan de module ingericht worden waarna deze in de praktijk gebruikt kan worden. Data: deze workshop wordt op 13 januari 2014 én op 31 maart 2014 verzorgd.

Magister - Managementinformatie Doelgroep: Directieleden en teamleiders die verantwoordelijk zijn voor het genereren van overzichten en kengetallen om inzicht te krijgen in de schoolorganisatie. Trainer: Jeanette van Heijst

• Mijn oude PowerPoint bestanden importeren • Externe media: video (YouTube) en afbeeldingen • Account aanmaken

Tijdens de cursus maak je een of meerdere presentaties in Prezi, om het rendement van deze cursus zo hoog mogelijk te maken.

Lesdag 2 • Flash objecten • Lijnen en kaders • Werken met objecten • Frames • Praktijkcase: Jouw Prezi start • Template maken • Vragen stellen

Data: 3 maart, 10 maart en 17 maart 2014

Magister - LVS Doelgroep : Directieleden, teamleiders, (zorg)coördinatoren, zorgteam, mentoren, decanen, applicatiebeheerders, docenten alle schooltypen. Trainer: Jantine Oldejans

Lesdag 3 • Multi editor modus • Presenteren op afstand • Social Media en Prezi • Prezi presenteren - offline en met de downloadversie • Praktijkcase: Jouw Prezi en Prezi door de leerlingen • Offline presenteren en downloaden • Vragen stellen

Tijdens deze workshop wordt het Leerling Volg Systeem (LVS) van Magister uitgebreid besproken en gedemonstreerd. Ook worden de eerste stappen gezet naar de school specifieke inrichting van het LVS. Rekeninghoudend met je bestaande werkwijze op het gebied van gegevensregistratie, vaak in de vorm van papieren formulieren en dossiers, worden de mogelijkheden van het digitale LVS van magister besproken. Na deze workshop hebben de cursisten inzicht in

Als manager in een schoolorganisatie werk je meestal niet dagelijks met Magister. Daarom wordt in het eerste gedeelte van deze workshop een overzicht gegeven van de indeling en werking van Magister. Na de algemene basisfunctionaliteit wordt de managementkubus uitgebreider beschreven en uitgelegd. Ook wordt de tool managementinformatie uitgebreid besproken en met name de Kubus met kruistabellen en grafieken. Andere onderwerpen die we bespreken zijn aanwezigheid, gemiddelde cijfers, instromers en schoolverlaters. Als laatste wordt besproken wat de consequenties zijn van de inrichting van Magister voor de output.

zijn om er voor te zorgen dat de leerlingen op de juiste manier aangemeld worden. Na deze workshop ben je in staat om eventueel in samenwerking met de applicatiebeheerder de nieuwe schoolstructuur op te zetten en alle handelingen te verrichten voor het plaatsen van de leerlingen in het nieuwe schooljaar. Datum: 7 april 2014

‘Na de serie IT-workshops ga je op voor het officiële Microsoft Office Specialist certificaat voor Word 2013 of Excel 2013.’

Datum: 20 februari 2014

Magister - Eindejaar verwerking en Nieuw schooljaar Doelgroep: Leden van de administratie, directieleden en applicatiebeheerders, die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de eindejaargegevens en het opstarten van het nieuwe schooljaar in Magister. Trainer: Jantine Oldejans Bij het opzetten van het nieuwe schooljaar dient iedere jaar weer bekeken te worden of de huidige structuur nog voldoet. Met deze cursus volgen we het stappenplan waarbij we alle handelingen voor het klaarzetten van het volgende schooljaar langslopen. Ook bespreken we de collectieve acties die nodig

Het gros van de foto’s in deze studiegids is genomen tijdens de Dunamare Studiedag 2013. Fotografie: Heldere Blik Communicatie & Fotografie, Amsterdam. www.heldereblik.com Vormgeving: Fonts + Files visuele communicatie, Haarlem. www.fonts-files.nl Druk: StyleMathôt, Haarlem. www.stylemathot.nl

23


Diakenhuisweg 1-21 2033 AP Haarlem Tel: 023-5303600 E-mail: expertacademie@dunamare.nl www.dunamare.nl

Coornhert Lyceum DAAF GELUKSCHOOL DUIN EN KRUIDBERG MAVO HAARLEM COLLEGE HAARLEMMERMEERLYCEUM HARTENLUST MAVO HOOFDVAART COLLEGE ICHTHUS LYCEUM MARITIEM COLLEGE VELSEN MARITIEME ACADEMIE harlingen MONTESSORI COLLEGE AERDENHOUT PRAKTIJKSCHOOL OOST TER HOUT PAULUS MAVO PRAKTIJKSCHOOL DE LINIE PRAKTIJKSCHOOL UITHOORN PROF. DR. GUNNINGSCHOOL (V)SO SCHOTER SCHOLENGEMEENSCHAP STERREN COLLEGE TECHNISCH COLLEGE VELSEN TENDER COLLEGE VELLESAN COLLEGE WIM GERTENBACH COLLEGE

Dunamare Studiegids schooljaar 2013-2014  
Advertisement