Dunabor magazin 04

Page 8

HÍR SZ Ü R E T ÚJ FÖLDR AJZI JELZŐK A DUNA BORRÉGIÓBAN AZ EURÓPAI UNIÓ BORREFORMJÁNAK EGYIK ELEME AZ EGYSÉGES FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐ RENDSZER KIALAKÍTÁSA, ÖSSZHANGBAN A 2006-BAN KIADOTT, A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKEK ÉS ÉLELMISZEREK FÖLDRAJZI JELZÉSEINEK ÉS EREDET MEGJELÖLÉSEINEK OLTALMÁRÓL SZÓLÓ RENDELETÉVEL (510/2006/EK). ENNEK, A BORÁGAZATRA VONATKOZÓ ALKALMAZÁSÁT A 479/2008/EK RENDELET ADJA MEG, AMIRE A NEMZETI (ÍGY MAGYAR) JOGSZABÁLYOK IS ÉPÜLNEK, LEHETŐVÉ TÉVE A HELYI SZINTŰ VÉGREHAJTÁST.

ÚJ RENDSZER, ÚJ FOGALMAK A szabályozás több elemében is új. Egységes alkalmazást ír elő valamennyi tagállamban a szabályozásra, a nyilvántartásokra és a termékkategóriák megnevezésére. Korábban - az EU keretszabályozása alapján - lényegében a tagállamok saját jogrendszere határozta meg a borok földrajzi jelzéseinek alkalmazását. Ezután minden tagállam az egységes szabályozást követi, amihez egységesített nyilvántartási rendszer (gazdasági akta, egységesített elektronikus nyilvántartások) is kapcsolódik. Az új jelölési rendszer egyaránt biztosítékot kíván nyújtani a termelőknek (visszaélések ellen) és a fogyasztóknak (garanciák) is. A nyilvántartási rendszerrel (a termőhelytől a piacig) olyan termékkövetési rendszer alakul ki, ami sajátos minőségbiztosítási hátteret is jelent. Az új rendszer új fogalmakat is jelent, amelyek részben felváltják a korábbiakat és más tartalmat hordoznak. A legtöbb esetben ez csak számunkra új, mert a nagy latin bortermelők (franciák, spanyolok, portugálok) által már évszázadok óta alkalmazott alapelveket követi. A rendszer a termelőktől és a fogyasztóktól is új gondolkodásmódot kíván meg. Az eddigi „minőség- és fajtaközpontú” megközelítés helyett a termőhely megkülönböztetésére kerül a hangsúly - a termékek „minőségi” megkülönböztetése meg is szűnik. Ezért az átállás valószínűleg kissé nehezebb lesz Közép-Európa, főként német borászati hagyományú országaiban (Magyarország, Ausztria, Németország, Szlovénia, stb.).

88

dunabor magazin magazin dunabor