Dunabor magazin 04

Page 38

Alföldi ARCOK

CZEGLÉDI GYÖRGY MONOR „Mondhatni belenőttem a szőlőbe, hiszen apai és anyai ágon is volt indíttatás. Ennek kapcsán Budafokon kezdtem tanulmányaimat, ahol a technikusi végzettség megszerzése után a Monori Állami Gazdaság kátai kerületében dolgoztam. Itt a sorkatonai szolgálatom letöltése alatt megszűnt a szőlőtermesztés, így a gazdaság szárazhegyi ültetvényeibe kerültem, ide Monorra. Itt jártam végig a ranglétrát, voltaképpen 1977 óta tevékenykedem Szárazhegyen. A rendszerváltás után a privatizáció keretében megvásároltuk a mintegy 400 hektárt kitevő szőlőültetvényt, a hozzá tartozó feldolgozóval és pincével együtt. Ma már 120 hektárt újratelepítettünk, - részben világfajtákkal, részben hungarikumokkal - az ültetvények többi része még a nagyüzemi művelés módot és fajtakultúrát jellemzi. Alapvetően szőlőt értékesítünk, de természetesen van lédig és palackos bor forgalmazásunk is. Mivel a szőlőtermesztés jelenlegi jövedelmezősége enyhén szólva kívánni valót hagy maga után, ezért a közeljövőben mintegy 100 hektárral szeretnénk csökkenteni a szőlőterületeinket, ezzel párhuzamosan a minőség felé való elmozdulás érdekében borászatunkat kívánjuk fejleszteni. Szerencsére ebben a szakmában itt, Monoron a fiatalok is egyre jobban kiveszik részüket a munkából, a régió legkomolyabb alkotóműhe-

38

dunabor magazin

lye alakul a Strázsahegyen. A Borút Egyesület, a Borrend mind jól teszik dolgukat. Létrehoztuk a borászati tanösvényt és kialakulóban van egy hagyományt teremtő pincefesztivál sorozat. Nagy örömömre szolgál, hogy a lányaim is csatlakoznak ezen törekvésekhez, az egyik éppen most vizsgázik Budafokon. Hegybíróként fontosnak tartottam, hogy a Monoron lévő 500 hektár szőlőkataszterbe sorolt területet megnöveljük, hogy utódainknak lehetősége legyen a szőlőterületek további bővítésére. Így sikerült a hegyközség közbenjárásával, a monori képviselő testület hathatós segítségével megduplázni ezt a lehetőséget. Elsődleges célomnak tartom, hogy szőlőtermelőink boldogulásának és a mintegy ezer pincéből álló pincefalunk további fejlődésének hegyközségünk maradéktalanul biztosítsa a szakmai hátteret. Jelenleg a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség 8 borvidéki településen és pest megyéből 117 borvidéken kívüli községben látja el szakigazgatási feladatait. Úgy érzem, hogy a monori szőlőtermesztéshez affinitással bíró polgárok megélhetése, valamint a kezünkben lévő nemzeti érték megóvása és kiteljesítése érdekében hegybíróként nagy felelősséggel tartozom, amelynek hiánytalanul eleget kívánok tenni.” (ED)