Dunabor magazin 04

Page 12

A PALACKOZÁS HELYE: A palackozás helye a termékek

FORGALOMBA HOZATAL: A forgalomba hozatalhoz

többségénél nincs szabályozva, de különleges termékek esetében (pl. jégbor) csak a borvidéken lehetséges. CÍMKÉZÉS, KISZERELÉS: Az általános előírások követendők, a különleges termékekre vonatkozó egyedi szabályozások kivételével. A címkézés alapvetően a garancia egyik közvetítőeszköze a fogyasztók számára. Ennek során kötelező és nem kötelező elemek alkalmazandók. Egy látómezőben (főcímke) feltüntetendő a minősítési kategória (földrajzi név + OEM / OFJ), a termékkategória (bor, pezsgő, stb.), a tényleges alkoholtartalom, az űrtartalom, a származási ország, a termelő/palackozó/importőr/ forgalmazó és a cukortartalom (pezsgő). Nem egy látómezőben (hátcímke) feltüntetendő a tételszám (LOT), az allergénekre és az importra utaló felirat. A címke a kötelezők mellett kiegészíthető egyéb elemekkel is: kisebb földrajzi egység (körzet, település, dűlő, 100% azonosság), évjárat (≥85% azonosság), fajta (≥85% azonosság), cukortartalom (nem pezsgő), az előállításra vonatkozó, hagyományos és egyéb kifejezések (jégbor, késői szüretelésű, barrique, küvé, biobor, stb.), palackozás helye, közösségi és borvidéki logo.

minden földrajzi jelzésű termék esetében érzékszervi (tipikusság) és analitikai vizsgálat szükséges, amit a borvidéki borbíráló bizottságok, illetve a megfelelő akkreditációval rendelkező laboratóriumok végeznek el. GARANCIÁLIS HÁTTÉR: Az ellenőrzési pontokhoz meg kell határozni a kapcsolódó nyilvántartásokat és ellenőrzéseket elvégző és garantáló szervezeteket is. Ezek alapvetően a termelők, az illetékes hegyközségi szervezetek, az MgSzH és a FÖMI. A TERMÉKEK ÉS TERMŐHELY KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK: A termékleírás tartalmazza azokat az ada-

tok, dokumentumokat, hivatkozásokat is, amelyek bemutatják, hogy a termékek minősége, jellemzői az adott területhez kötődnek (ökológiai környezet, technológia, hagyományok, kultúra, piac) és ezzel egyediségük (tipikusság) is kifejezhető. A Duna Borrégió borvidékeinek hegyközségi tanácsai együttműködve a BCE Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomás munkatársaival, közösen készítik el a Régió termékleírásait. (Szabó Attila) 3. táblázat

Az új termékkategóriák összehasonlítása Szabályozási elem

Kunsági OEM

Duna OFJ

FN

-

Borvidéki és közösségi (EU) logok

Földrajzi eredet • termékmegnevezések és termőhelyek

A Kunsági megnevezés valamennyi tele- A Csongrádi, Kunsági és Hajós-Bajai "borvi- Magyarország valamennyi települése és pülése és a termőhelyi kataszterben nyil- dék" valamennyi települése és a termőhelyi a termőhelyi kataszterben nyilvántartott ültetvényei vántartott ültetvényei (kiegészíthető te- kataszterben nyilvántartott ültetvényei lepülések vagy körzetek megnevezésével)

• a termék és a termőhely kapcsolata

Nagyon szoros, amit "bizonyítani" kell

Szoros, amit le kell írni

• szabályozás

Szigorú

Közepesen szigorú

Ágazati "alapszabályozás"

Hozamkorlátozás

Szigorúan szabályozott (<100 hl/ha)

Szabályozott (<120 hl/ha)

Nem szabályozott

Nincs

Fajtahasználat (fajta-megnevezés esetén) • Vitis vinifera fajták

Engedélyezett

Engedélyezett

Engedélyezett

• külön szabályozott fajták

Engedélyezett

Engedélyezett

Nem engedélyezett

• interspecifikus fajták

Nem engedélyezett

Engedélyezett

Engedélyezett

Technológiai igény és fegyelem

Szigorú

Átlagos

Átlagos

Szabályozás és adminisztráció

Átlagosnál nagyobb

Átlagos

Kevés

Termelési és piaci méret

Nagy

Nagyobb

Legnagyobb

Integrációs lehetőségek

Nagy

Nagyon nagy

Nagyon nagy

Ismertség

Nagy

Kicsi

Nem értelmezhető

Elismertség

Kicsi - közepes

Közepes

Nem értelmezhető

12

dunabor magazin