Dunabor magazin 04

Page 10

Korábbi termékkategória

Új termékkategória

Termékkategória jelzései

OEM Oltalom alatt álló Eredetmegjelölés

Földrajzi név Szőlőfajta Évjárat Márka, termelő neve

Tájbor

OFJ Oltalom alatt álló Földrajzi Jelzés

Földrajzi név Szőlőfajta Évjárat Márka, termelő neve

Asztali bor

FN Földrajzi jelzés Nélkül

Szőlőfajta Évjárat Márka, termelő neve

Védett eredetű bor

Minőségi bor Átmeneti időszak 2011. december 31-ig

2. ábra A termékkategóriák átalakulása a magyar szőlő-bor ágazatban

leljen. Mindhárom borvidéken a kisebb földrajzi egység megnevezése általában a település neve. Kivétel a Kunsági Borvidék, ahol Kecskemét és Tiszakürt nevét, mint körzetnevet kívánják alkalmazni. Néhány esetben a dűlőmegnevezés eszközével is élnek a termelők (pl. Ceglédbercel Aranyhegy, Cegléd Fischer-part). A szabályozás (termékleírás) elkészítésekor az EU szabályozást kell követni, figyelembe véve a termelők érdekeit. A Duna Borrégióban a termékleírás a meglévő szabályozásokra (borvidéki rendtartás és terv), a kialakult ágazati és piaci viszonyokra épül (2. és 3. táblázat). Itt jelentős mértékben elválnak egymástól a szőlőtermesztők és a felvásárló borászatok, amit a szabályozásban is érvényesíteni kell. A cél, hogy az átalakítás a lehető legkisebb alkalmazkodási kényszerrel járjon és lehetőség legyen bármelyik kategória használatára, amennyiben a termelők a feltételeknek megfelelnek. Az szabályozási elemek egyben ellenőrzési pontként is szolgálnak, ahol nyilvántartási és ellenőrzési feladatok határozhatók meg. A termékleírás részletesen tartalmazza a borászati termékek előállításának és a földrajzi helyhez való kapcsolatának elemeit:

10 10

dunabor dunabor magazin magazin

• Az oltalomban részesítendő megnevezés • A földrajzi terület lehatárolása • Adatok, amelyek igazolják, hogy a borok minősége, jellemzői az adott területhez kötődnek • Borszőlőfajta vagy fajták, amely(ek)ből a bor(ok) készülnek • Hozamkorlátozás • Szőlészeti és borászati technológia, borászati eljárások • Analitikai és érzékszervi jellemzők • Garanciát nyújtó szabályok és intézményrendszer AZ ÜLTETVÉNYEK FÖLDRAJZI LEHATÁROLÁSA:

A borszőlő termőhelyi kataszterében (I. és II. osztálya), a meghatározott településeken (illetve dűlőkben) nyilvántartott szőlőterületek. Ehhez egy megfelelő részletezettséggel rendelkező térképanyag kapcsolódik. FAJTAHASZNÁLAT: A fajta a magyar szőlő-borágazat hagyományosan fontos eleme. A termékleírásban kétféle fajtahasználat került meghatározásra. A borvidéki fajtalista alapján minden, abban szereplő fajta alkalmas OEM bor előállítására, a terméken azonban csak azok tüntethe-