Page 72

3/10/2012

72

Velik porast čitanosti naše internetske stranice

Dulist.hr najčitaniji dubrovački portal!

Internetski portal dulist. hr najposjećeniji je i najčita­ niji du­brovački informativni po­rtal.­ Tako kaže Alexa.com, internetski portal američke tvrtke Amazon koji sakuplja relevantne podatke o popular­ nosti i posjećenosti internetskih stranica u svijetu i analitički ih tumači. Internetski portal dulist.hr ta­ko je na ljestvici najposjeće­ nijih internetskih stranica u Hr­vatskoj zauzeo visoko 125. mjesto, a u konkurenciji naj­ posjećenijih hrvatskih lokalnih news portala drži sedmo mje­ sto u Hrvatskoj. Osim općenito najboljeg rezultata među du­ brovačkim portalima, naš por­ tal dulist.hr bilježi pozitivne re­ zultate u svim segmentima koje Alexa uračunava. Tako je, prema Alexi, inter­ netskoj stranici koju mjesečno navodno posjeti šest milijuna ko­risnika, prosječan broj glo­ balnih internetskih korisnika ko­ji posjećuju našu stranicu u

protekla tri mjeseca porastao za 103 posto. Prosječni postotak svih pregleda stranice dulist.hr u zadnja tri mjeseca porastao je za 234 posto, a u istom razdoblju broj posjeta jedinstvenih korisni­ ka porastao je za 65 posto.

Uspješno prebrodili vrijeme ‘kiselih krastavaca’ Prosječno vri­je­ me­ koje korisni­ci provedu na stra­ ni­­ci dulist.hr u za­ d­nja tri mjeseca po­rastao je za 148 posto, a prosječan postotak korisnika­ koji su stranici du­ list.hr pristupili s­ jedne od inter­ netskih tražilica u istom razdoblju je uvećan za 80 po­ sto. Također, prema Alexinim izraču­

nima, najčešći korisnici našeg portala su iz Hrvatske (98,8 po­ sto) u dobi od 25 do 34 godine, podjednako i muškog i ženskog spola, visoke stručne spreme i uglavnom imaju djecu. Podjed­ nako našoj stranici pristupaju od kuće i s posla. Zanimljivo je primjetiti kako naši čitatelji u najčešćem broju

slučajeva na naše stranice dola­ ze s internetske tražilice Google ili s društvene mreže Facebook, a ista je relacija i na odlasku. Posebno se to tiče poveznica koje svakodnevno objavljujemo na Facebooku. Vrijedi istaknuti kako su na­ vedeni rezultati dobiveni u po­ sljednja tri ljetna mjeseca, što znači da je portal uspješno pre­ brodio tzv. vrijeme kiselih kra­ stavaca, kada vlada svojevrsno medijsko zatišje. Zahvaljujući prije svega našim čitateljima i snažno izraženoj želji svih uključenih u rad portala dulist. hr da čitatelje uvijek točno i na vrijeme informiramo o svemu bitnom uspjeli smo se izboriti za prvo mjesto na dubrovač­ kom medijskom nebu. Na tome zahvaljujemo svim našim čita­ teljima i pozivamo da nas na­ stavite pratiti i u budućnosti. bm

duList #53  
duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

Advertisement