Page 22

22

AKTUALNO

tehnološkog bloka na Osojniku proći još puno vremena, a ako GP proda Remizu Libertas nema kuda. No, zato uz poslovnu zonu na Osojniku Vlahušić planira graditi i POS-ove stanove., I to njih 100 „za radnike koji će tamo raditi“. Treća lokacija za stanove iz programa poticane stanogradnje je Orašac. Tamo država ima 25 tisuća metara četvornih zemljišta, pa je zatraženo prebacivanje Gradu. U Orašcu je moguće izgraditi 200 POS stanova, dok bi se ostalo zemljište koristilo za stambenoturističku namjenu. Stigli smo i do Pobrežja. Grad je tamo bacio oko na 24 tisuće metara četvornih u privatnom vlasništvu. Ukoliko bi došlo do kupnje, moguće bi bilo izgraditi 200 stanova POS-a. - GUP-om će se predvidjeti adekvatne izmjene za ove lokacije kako bi mogle postati

3/10/2012

Orašac

200

sta

no

POS. Plan je od iduće godine graditi 70 POS stanova godišnje čime bi se svih 700 realiziralo za 10 godina - odgovoreno nam je iz Grada Dubrovnika.

No, nekako su zaboravili obavijestiti duList i dubrovačku javnost što je s namjerom Zaklade Blagih djela koja je svojevremeno, prije ere Vlahušića, Gradu bila spremna rega-

va

lati 5 tisuća kvadrata zemljišta u Gružu za gradnju socijalnih stanova. O tome ovog puta niti riječi, a mi možemo samo zaključiti kako je početni dogovor pao u vodu.

duList #53  
duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

Advertisement