Page 21

3/10/2012

21

LOKACIJA

, Androvi snovi ko je ovdje riječ o gradskom zemljištu površine od oko 40 000 m2, gdje je po Detaljnom planu uređenja moguće graditi oko 100 stanova, ostalo je zemljište za branitelje.

pobrežje

OSOJNIK ZA POS I GRADSKE TVRTKE Druga, vrlo zanimljiva lokacija jest ona u Komolcu koja je za mandata bivše gradske uprave na čelu s Dubravkom Šuicom bila predviđena za preseljenje Libertasa. Čak je napravljen i idejni projekt nove remize. No, Vlahušiću se Libertas, iako bi uskoro mogao postati beskućnikom, očito nikako ne da preseliti u Komolac. Zašto i bi kad tamo može graditi stanove. Tako nam je rečeno kako je lokacija broj 2 ona u Komolcu, u vlasništvu Libertasa. Površina ovog zemljišta iznosi oko 17 000 m2, a tu je moguće izgraditi oko 100 stanova POS-a.

Osojnik

200

sta

no

O tome je pisao gradonačelniku i u izvješću gradskim vijećnicima: - Kupili smo 90 000 m2 zemljišta uz cestu prema Osojniku, za ukupni iznos od 6.5 milijuna kuna. Proveli smo

uknjižbu i počeli ga koristiti za odlaganje viška iskopa građevinskoga materijala, čime teren pripremamo za konačnu primjenu i štedimo na plaćanju odlagališta. Na zemljištu se planira tehničko-tehnološki

100

sta

no

va

va

blok s parkingom za smještaj svih potreba Grada i gradskih tvrtki. Ovom akvizicijom ispunjavamo potrebe gradskih tvrtki, a istovremeno povećavamo vrijednost njihove imovine, koja će ostati u središtu grada, za različite komunalne i društvene namjene. Prisutnost gradskih tvrtki i ustanova ubuduće će značiti prvo pravo širenje grada prema Primorju, i budućem zapadnom ulazu u Dubrovnik. Parking automobila, autobusa, garažno servisni prostor JP Libertas, skladišta i depoi Vodovoda i DLJI na udaljenosti od grada sa novom cestom do mosta oko 3 km. Primjenom ovog rješenja, Komolac nije više industrijska zona, pa se omogućava njegova bolja valorizacija, koja je uništena kada je izuzetno vrijedno zemljište Remize zamijenjeno za manje vrijedno u Komolcu - mišljenja je Vlahušić. No, valjda je svjestan kako će do izgradnje tehničko-

duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

Advertisement