Page 15

3/10/2012

15

i Ministarstva?! ramo, izgradnju hotela u okviru marine (premda hotel nije predviđen u prostornom planu) i na temelju takvog idejnog rješenja drastično poveća troškove izgradnje i budući broj zaposlenih koji donose ogroman broj bodova pred drugim ponuditeljima i na osnovu tako osvojenih bodova pobijedi na natječaju. Kasnije svoje idejno rješenje uskladi sa prostornim planom i preda zahtjev za građevnu dozvolu, naravno, s idejnim rješenjem u skladu sa prostornim planom odnosno bez gradnje hotela. U takvom slučaju bi taj ponuditelj bio u privilegiranom položaju kod donošenja odluke o izboru najboljeg ponuditelja što je protivno svim načelima te bi takvo postupanje, blago rečeno, bila prevara, neovisno o predznaku i motivima – ističe Šurković. Da je riječ o pogodovanju stava je i Božidar Memed. Tvdi kako će Pašalić nelegalno dobiti koncesiju. - Nema tu naknadnog usklađivanja, jer bi to bilo pogodovanje na uštrb drugih ponuditelja. Nelegalno će dobiti koncesiju, jer bi mu bez tog dijela koji je izvan gabarita, ponuda sigurno bila lošija, odnosno naša bi bila bolja. Njegovu ponudu treba odbaciti jer nije u skladu s natječajem. A onda je najbolji ponuditelj Luka Dubrovnik – zaključuje direktor Luke Dubrovnik. S druge strane Ivica Šurković iz Atlant Marine smatra kako je nadležno Povjerenstvo za donošenje odluke trebalo stupiti u kontakt s Gradskim službama i dobiti mišljenje od gradskih službi. - Čak ako nadležno Povjeren-

stvo nije niti tražilo prethodno mišljenje od nadležnih Gradskih službi, smatramo da bi bilo nužno da Grad Dubrovnik, s obzirom da se radi o vrlo značajnoj investiciji za lokalnu zajednicu, zatraži od nadležnog Povjerenstva uvid u idejna rješenja svih ponuditelja te se pismeno očituje imenovanom Povjerenstvu o usklađenosti istih s prostorno planskom dokumentacijom Grada – iznosi Ivica Šurković.

GRAD: DOZVOLA SE NEĆE IZDATI Da je Grad trebao reagirati, ali i stati u obranu gradske tvrtke, u ovom slučaju Luke Dubrovnik, mišljenja je direktor Memed. - Čudi me da Grad Dubrovnik ne stane malo jače i čvršće u obranu gradske tvrtke Luke Dubrovnik. Ako su bili upoznati da projekt nije u skladu s UPU-om, onda su se mogli tako i očitovati. I sam Pašalić u svojim medijskim izjavama priznaje da će izmjeniti što treba. Iz aviona je jasno da je riječ o pogodovanju, ali ne razumijem kako nitko ne može shvatiti da Nina Perko kao stručnjakinja u Ministarstvu to provlači – ističe Memed te posebno naglašava kako bi se dobit Luke Dubrovnik kao gradske tvrtke reinvestirao, a bilo tko drugi bi tu dobit izvlačio. Grad Dubrovnik se ograđuje od cijeloga slučaja Marine Gruž budući da, kako navode iz gradskih odjela, ‘nisu nadležni za dodjelu ove koncesije pa im stoga nije dostavljena ova dokumentacija, niti su je ponuditelji dostavljali Gradu’. - Grad Dubrovnik je nadležan

Tražio sam uvid u dokumentaciju i to što sam vidio jest platforma na 1500 kvadrata na moru ispred fakulteta, na kojoj bi bila zgrada i parking. To mi je bilo sumnjivo. Kako smo jedni od financijera UPU-a, imam uvid u cijeli urbanistički projekt Gruškog zaljeva. Usporedio sam dva projekta i potvrdile su mi se sumnje kako njihov projekt nije u skladu s UPU-om – kaže direktor Luke Dubrovnik Božidar Memed za izdavanje i provedbu dokumenata gradnje, a preduvjet gradnji bilo kojeg objekta je izdavanje dozvola. Ukoliko Grad Dubrovnik zaprimi idejni projekt bilo kojeg objekta koji nije

usklađen s važećom prostorno-planskom dokumentacijom (UPU, GUP, PP DNŽ...) dozvola se neće izdati – naveli su nam iz Grada Dubrovnika. B. Đurasović

ODGOVOR IZ MINISTARSTVA

Sve je na Vladi RH Ističemo kako je Luka Gruž luka od posebnog državnog interesa za koju koncesiju daje Vlada RH, a postupak provodi Ministarstvo pomorstva. Također, važno je istaknuti da lokacijsku dozvolu za luku od posebnog interesa za RH izdaje Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, a ne Grad Dubrovnik. Jedan od predstavnika Ministarstva graditeljstva je i član Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru. Temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke „Marina Gruž“ 13. prosinca 2011. u Ministarstvu su otvorene tri pristigle ponude, nakon čega se Stručno tijelo osnovano i imenovano Odlukom Vlade RH sastalo 12. srpnja 2012. te donijelo Nalaz i mišljenje, a nakon toga i prijedlog Odluke o koncesiji koje je uputilo Vladi RH na donošenje. Za luku do sada nije ishođena lokacijska dozvola, a tek nakon donošenja Odluke o dodjeli koncesije odabrani ponuđač steći će pravni interes za njezino ishođenje. U postupku ishođenja, izabrani ponuđač će biti dužan, a sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji, najprije izraditi Studiju utjecaja na okoliš, a potom i Idejni projekt. Idejno rješenje predstavlja okvirni plan prema prostorno-planskoj dokumentaciji, te ono ni približno ne sadrži podatke koje mora sadržavati Idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. Napominjemo kako je idejno rješenje potrebno strogo razlikovati od idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole.

duList #53  
duList #53  

Dubrovački tjednik, 3. listopada 2012.

Advertisement