Page 1

Dukdalf WSV De Schie sinds 1957

maart/april 2014

de aag ond l s e v G he a c s i don

in

Boot noodgedwogen

In deze uitgave : Belangrijke bestuurs mededelingen Brandblusser controle Vaartips en regels brug/sluisopeningen voor het vaarseizoen 2014

Omslag Fotos Fullcolour 392 int.indd 1

24-03-2014 18:14:28


Wie, Wat, Waar, en Hoe Pagina

Watersportvereniging ‘de Schie’ Algerastraat 10, 3125 BS Schiedam, 010 - 2450725 Opgericht 8 maart 1957, Koninklijk goedgekeurd 23 september 1964 rekeningnr. NL56INGB0001275920 t.n.v. wsv de schie e-mail: bestuurwsvdeschie@hotmail.com

Het Bestuur

Voorzitter: Dries Mosch Secretaris: Jhon Driesen (interim) 06-11424804 Penningmeester: Rob Nefkens 06-12150628 Havenmeester: Henk Verkamman, 06-81085577 2e Havenmeester: Hans Holmgren, 06-18479023 Werkmeester: Thijs Overgoor, 06-81083727

Redactie Dukdalf Gerard van Scheijndel, gl.van.scheijndel@hetnet.nl, 010 - 4734113 Jhon Driesen, jra.driesen@kpnmail.nl, 06-11424804

Jaargang 44 nummer 392. Verschijnt 4 tot 6 x per jaar. (Leden)bijdragen zijn van harte welkom! U kunt e-mailen of via b.v. WeTransfer.com naar de redactie (zie hierboven) of opsturen aan het adres van de jachthaven. Of stop het in de brievenbus als u op de jachthaven bent. Tekstbijdragen liefs niet meer dan 600 woorden. Foto’s digitaal liefst in hoge resolutie minimaal 1 megapixel. Uw foto’s kunnen eventueel ook op de website worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren als zij daar aanleiding toe ziet.

Omslag Fotos Fullcolour 392 int.indd 2

24-03-2014 18:14:29


Van de redactie

Beste Leden, Voorjaar.Lekker he !!! De winter is zoals het nu blijkt, qua temperatuur een van de zachtste van de afgelopen honderd jaar. Zelf heb ik daar weinig problemen mee als we maar wel droge voeten houden gezien de opwarming van onze aarde. Maar ja, wij kunnen natuurlijk altijd terugvallen op onze de boot. Tevens bied dit weer de mogelijkheid het noodzakelijke onderhoud te plegen aan ons trotse bezit. Wij zijn er klaar voor. Laat wat ons betreft het vaarseizoen maar beginnen. Met vriendelijke groeten, Redactie Dukdalf

Stuur a.u.b. Inzendingen, reisverslagen en of ideeÍn naar ons op of mail ze naar onderstaande adressen. De dukdalf is ook te bekijken en te downloaden via de website. Ga na de website: deschiewsv vul in bij gebruikersnaam: 681234 het wachtwoord: is schiewater In het ledengedeelte op de site is hij dan terug te vinden Verslagen/foto’s/bedankjes/ enzovoort... kunt u mailen naar: jra.driesen@kpnmail.nl gl.van.scheijndel@hetnet.nl.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 1

Een blin de hoek hebben van 360 graden is nooit grappig

24-03-2014 18:17:15


Bestuurs mededelingen Hier volgen een aantal zaken die echt belangrijk zijn voor het functioneren van de verenging Electriciteit In de afgelopen periode is er meermaals een geschil ontstaan over het stroom gebruik/verbruik. Daarom nogmaals de procedures op een rijtje: Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het gebruik/verbruik van zijn stekker. De vereniging zorgt ervoor dat men de mogelijkheid heeft om deze aansluiting af te sluiten met en zonder stekker door middel van een slotje. U dient hiervoor een “oude variant” stekker te gebruiken omdat de nieuwe vaak groter zijn. Wij vragen hiervoor u begrip omdat het flink wat kosten betekent om dit op de kasten aan te passen. Geen passende stekker? Haal hem dan voor 5 euro bij een bestuurder. Gaat u voor langere tijd uit de haven meld dit dan aan een havenmeester zodat we dan de zekering om kunnen zetten als extra zekerheid/veiligheid Slijpen/Lassen/Schuren. De vereniging is zéér verheugt wanneer men onderhoud pleegt aan de boot zodat de uitstraling van de haven op een hoger niveau gebracht wordt Echter bij werkzaamheden waar overlast voor anderen kan ontstaan ben u verplicht dit tot een minimum te beperken door maatregelen te treffen zoals bijvoorbeeld een zeil spannen tijdens het lassen en slijpen. Stel vooraf de vraag hoe u het zou vinden als zou overkomen dat er ijzervijsel op u vers gelakte boot terechtgekomen is wat begint te roesten. Uit eigen ervaring kan ik u melden dat dit een klein drama is. Verzoeken Indien u een verzoek heeft (bijvoorbeeld een andere ligplaats) dient u dit schriftelijk of per mail bij het bestuur indienen. Het verzoek wordt dan besproken tijdens een bestuursvergadering en u ontvangt daarna ten alle tijden een antwoord hetzij via één van de bestuursleden of schriftelijk van de secretaris. Verzekeringsbewijs boot De secretaris kan u melden dat na drie maanden corresponderen en leden veelal moeten overtuigen, de finish in zicht is. Om deze situatie zo te houden is het in het belang van de vereniging maar vooral voor U om zodra de verzekeringsperiode afloopt wederom een nieuw bewijs van verzekering en betaling hiervan te verstrekken aan de secretaris zodat hij zich meer met andere zaken bezig kan houden voor de vereniging.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 4

24-03-2014 18:17:17


Bestuurs mededelingen Brandblusser controle

Op 12 april 2014 vanaf 9:30 uur komt er een bedrijf de brandblussers inspecteren. Voor alle leden is er dan een mogelijkheid om hun eigen brandblussers tegen geringe kosten te laten inspecteren. Zeer belangrijk dus doen!!!!!!.

Nieuwe leden

De heer J. de Groot wonende te Hellevoetsluis De heer J. de Boer wonende te Zoetermeer De heer P. Bram wonende te Bergschenhoek Eventuele bezwaren tegen aanneming van deze aspirant-leden kunnen door de leden bij het bestuur worden ingediend. Dit kan tot 14 dagen na publicatie in het verenigingsblad. Bij geen bezwaar zullen de aankomende leden worden ingeschreven.

Onnodige kosten

Door verkeerd gebruik van de vuilwater afzuiginstallatie is er grote schade ontstaan. Er is waarschijnlijk BILGEWATER !!! mee afgezogen daar er uit de aanzuigmond een olieachtige vloeistof liep. Op dit moment is er nog geen zinnig woord te zeggen over de werkzaamheden en de voortvloeiende kosten die hiermee gepaard zullen gaan. Hierbij een dringende oproep aan de gebruikers om dit niet meer te doen, je kan hier geen bilgewater mee opzuigen. Daar is een andere installatie voor nodig.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 5

24-03-2014 18:17:19


Bestuurs mededelingen

Men mag

droogschuren tot en met 6 april Op 3 mei gaan alle boten weer het het water in

Dramatisch!! Het zal je maar gebeuren dat er gebeld word met de mededeling dat je net van binnen opnieuw betimmerde boot dreigt te zinken. De eigenaar heeft inmiddels een opkoper laten komen en de boot is uit de haven vertrokken. Helaas heeft iemand de nacht hiervoor nog even zijn zeil ontvreemd en om het drama voor de eigenaar compleet te maken de boot leeggeroofd.Schandalig !!!!!

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 6

24-03-2014 18:17:19


brug/sluisopeningen 2014

Hierbij berichten wij u, de extra brug/sluisopeningen voor het vaarseizoen 2014 t.b.v. de pleziervaart. De extra openingen van de bruggen en sluizen beginnen op:

vrijdag 18 april en eindigen op zondag 12 oktober 2014. De reguliere openingentijden zijn als volgt;

maandag t/m vrijdag zaterdag zondag

: van 07.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.30 uur. : van 07.30 uur tot 12.00 uur. : gesloten.

Tijdens het vaarseizoen gelden de volgende extra openingstijden;

vrijdag; zaterdag; zondag; zondag;

: aansluitend op de reguliere werktijd van 17.30 tot 19.00 uur met mogelijkheid van doorvaart. : van 15.00 uur tot 19.30 uur met mogelijkheid van doorvaart. : van 09.30 uur tot 12.00 uur met mogelijkheid van doorvaart. : van 19.00 uur tot 21.30 uur met mogelijkheid van doorvaart.

Passanten, die wensen te overnachten, kunnen kiezen uit een ligplaats in één van de jachthavens of een door een medewerker van de havendienst aangewezen ligplaats buiten de jachthaven. Bij overnachting in een jachthaven wordt geen havengeld berekend door de gemeente.

Let op !!!! dit zijn speciale openingstijden voor 2014. Zondag 20 april 1e Paasdag. Conform zondagsdienst. (zie extra openingstijden) Maandag 21 april 2e Paasdag. Conform zondagsdienst. (zie extra openingstijden) Zaterdag 26 april Koningsdag. Conform zondagsdienst. (zie extra openingstijden) Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag. conform zondagdienst. (zie extra openingstijden) Vrijdag 30 mei bediening tot 17.30 uur (geen extra openingen) Zondag 8 juni 1e.Pinksterdag. conform zondagdienst. (zie extra openingstijden) Maandag 9 juni 2e.Pinksterdag. conform zondagdienst. (zie extra openingstijden) Indien u over bovenstaande nadere informatie wenst, kunt u ons tijdens bedieningstijden bereiken op tel. (010) – 6315307 (Buitensluis) - (010) – 6315309 (Rolbrug) Verder kunt u ons dag en nacht bereiken onder tel (010) – 6315300 (algemene nummer Havendienst Schiedam) of per email havendienst@irado.nl. Hoogachtend, Havendienst Schiedam, Tel. (010) 6315300

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 3

24-03-2014 18:17:17


gegevens controle wsv de Schie Beste leden, Van de 124 vooraf ingevulde gegevens formulieren zijn er op dit moment 57 weer in mijn bezit. Men had mij van te voren al gewaarschuwd dat de respons wel eens zou kunnen tegen vallen. Na誰ef als beginnend secretaris dacht ik dat de andere 67 leden hier het belang ook wel van zouden inzien.Ik wil de leden die het formulier wel hebben ingeleverd bedanken en de leden die vermeld staan in bijgaande lijst nogmaals verzoeken dit alsnog te doen.* Mocht u de brief niet meer u bezit hebben dan kun u bij mij een kopie exemplaar verkrijgen. Bel of mail dan even 06-11424804 / bestuurwsvdeschie@hotmail.com

L.J. Batenburg W Bol J. de Boer P. Bram J.G. Brink W.A.J.M. Broere F. Bus Th.C., Cenin J. Charite D. Denie J. Everse F. Farla M. Fonseca P. de Gelder H. Gildemeister P.M. Ham L. van de Hamer W. Hoogstad A. van Kleef A. Klepke St. Koning H. Kuyper H. Lammers M.V. Langendijk C. van der Leebeek J.G. Mevr.Liebeek H.H. van der Linden A.H. de Lobel H. van Luijn

Naaldwijk Voorburg Zoetermeer Bergschenhoek Hellevoetsluis Zevenbergen Rotterdam Delft Den Haag Schiedam Rotterdam Den Haag Rotterdam Rotterdam Rotterdam Spijkenisse Schiedam Schiedam Rotterdam Schiedam Schiedam Maasland Hengstdijk Capelle ad IJssel Rotterdam Rotterdam Rotterdam Schiedam, s-Gravenzande

J, Mandemaker J. Mastenbroek M. Matthijssen H. Munsterman R. Muus M. Offerman C. van Oord J.M.A. den Oudsten E. van der Poel A.G.H. du Pont L.J.H. Pronk R.E. Propsma C. Ruiter vd Kraan S. Rutgers P.G. van Scheijndel J.C.P. Schoenmakers R. Schuyff C Sloof S. Snoek R. Spruijt Y. Sun P.C. v.d. Velzen R. de Vlaam G.W. de Vries L. Warnaar B.M. Westdijk C Westerduin J.L. Wiegmann K Wijnmaalen

Papendrecht Bleiswijk Hoogvliet Rotterdam Schiedam Rotterdam Vlaardingen Rotterdam Dordrecht Rotterdam Schiedam Rotterdam Schiedam Zevenhuizen Schiedam Schiedam Rotterdam Hellevoetsluis Rotterdam Den Haag Rotterdam Gouda Schiedam Capelle a/d IJssel Maassluis Rotterdam Rotterdam Schiedam Hellevoetsluis

* Mocht u het toch hebben ingeleverd nadat deze lijst is opgemaakt vraag ik hiervoor u begrip.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 7

24-03-2014 18:17:19


Mededelingen van de E.C. Beste clubleden. We gaan ook dit jaar weer een openingstocht organiseren in het

weekend 29 mei t/m 1 juni. We gaan dit jaar niet over de Maas, maar varen naar Katwijk en Leiden. We gaan dan donderdag 29 mei (Hemelvaartsdag) om +/- 09.00 vertrekken om naar Katwijk te gaan. We blijven daar dan tot zaterdagochtend in Katwijk. Van Katwijk gaan we naar Leiden. We blijven daar tot zondag ochtend. Van Leiden gaan we terug naar Schiedam. De donderdagavond willen we barbecueën, we vragen een ieder zelf vlees mee te nemen, een eigen barbecue en houtskool. Het is wel de bedoeling dat we gezellig met z’n allen bij elkaar zitten en gezamenlijk eten op het graskantje in Katwijk. Voor de vrijdag willen we vis kopen in Katwijk en dan gezellig met z’n allen vis bakken. De kosten hiervoor delen we met de mensen die hieraan meedoen. Degene die niet van vis houdt kan voor eigen eten zorgen. De bedoeling is dat we dan ook weer gezamenlijk eten natuurlijk. Bij slecht weer moet je helaas op je eigen boot eten. Schema:

Vertrek

Datum

Tijd

Naar

tot

Schiedam Katwijk Leiden

29-05-2014 31-5-2014 1-6-2014

09.00 u 09.00 u 10.00 u

Katwijk Leiden Schiedam

31-05-2014 01-06-2014 01-06-2014

LET OP! Om mee te kunnen naar Katwijk op hemelvaartsdag mag de kruiphoogte van je boot niet hoger zijn dan 2,5 mtr., omdat de bruggen richting Katwijk dan niet worden bediend. (zondagsdienst) Je kunt er dan voor kiezen om op woensdag al naar Katwijk te gaan waar de anderen dan kunnen aansluiten! Wij verheugen ons op deze openingstocht! Jullie ook? Schrijf je dan snel in bij de bar in het clubhuis. M.v.g. Jannie Rutgers, namens de E.C.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 15

24-03-2014 18:17:32


Hellingen Hellingen 2013 Anders dan anders. 5 oktober zou het gaan gebeuren. Een week eerder, 28 augustus, kwamen de leden die wilden hellingen bij elkaar . We kregen te horen dat het hellingen werd uitgesteld omdat de lier niet betrouwbaar meer zou zijn. Er werd gemeld dat bij het te water laten van 1 of 2 zware schepen deze niet door de rem van de lier werden gestopt. De remband van de lier moest nagekeken worden. De lier moest naar een gecertificeerd bedrijf voor controle en keuring, werd gezegd. Er werd van alles geroepen bij deze bijeenkomst. Dat er nog nooit naar de lier gekeken was. Klinkklare onzin. Sinds de lier bij de vereniging in gebruik is, is er elk jaar door technisch bekwame vrijwillige leden gecontroleerd! Echter zijn de meeste van deze leden niet meer actief. Nu zijn er anderen die er naar kijken. Er werd zelfs geopperd dat er een nieuwe lier nodig was. Maar de jaren als afschrijving geboekte gelden zijn niet gespaard voor een eventuele nieuwe lier of andere grote uitgave hiervoor. Nee, die gelden zijn voor veel ander uitgaven bij onze vereniging gebruikt.! Geen hellingen dus. Wachten tot er een oplossing komt. Wachten en wachten....... Uiteindelijk bijna 2 maanden later werd er op 30 november begonnen met hellingen. 07:45u bij aankomst op de haven staan er meerdere leden voor de deur van ons clubgebouw te wachten. Het elektronische slot van de deur blijkt niet te werken en de deur blijft in het slot. Wachten op Thijs met een sleutel. 08:05: Thijs arriveert met de sleutel van de nooddeur, dan zijn we snel binnen. Gauw het alarm uitgezet. De koffie wordt snel gezet en genoten. Dan als het licht begint te worden kan er begonnen worden. Eindelijk zo even 09:00 uur gaat iedereen aan de slag, compressor gestart, hellingwagen te water. Uiteraard duurt het even voordat iedereen weet wat te doen en er meer snelheid wordt gehaald.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 12

24-03-2014 18:17:28


Hellingen

Zolang zelfs dat de laatste boot wordt afgespoten en op zijn plek wordt gezet als het al weer donker is geworden, zo even na 17:00 u. Gelukkig zonder ongelukken komt deze dag toch ten einde. Helaas waren de meeste mensen al weer verdwenen voordat de klus geheel geklaard was, jammer. Hierdoor bleef er een klein aantal leden over die alle hellingspullen moesten opbergen. Een dag om niet te vergeten maar zeker om niet te herhalen, met bijna 2 maanden korter winterseizoen in het vooruitzicht. De agenda voor de nodige werkzaamheden aan ieders schip moeten stevig aangepast worden.

Gerard van Scheijndel

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 13

24-03-2014 18:17:29


Werklijst

werkploegen 2012-2013 en 2013-2014 H.GILDEMEISTER 06-25372961

Let op : werkbeurten t/m 68 jaar

T.OVERGOOR

Niet afmelden van een werkbeurt kost 75 euro boete.

06-81083727

Aanwezig zijn: 08.00 uur tot 13.30 uur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ploeg 1

J.Bol H.van Aalst G.Flikweert J.Everse A.Broer A.van Kleef P.G.van Scheyndel De.Gelder A.G.H.du Pont Y.Sun H.Kuyper R.Donkervoort

Werkt op !!!! za: 26 oktober za: 7 december za: 18 januari za: 1maart za: 12 april

Ploeg 3.

Werkt op !!!!

2 A.H.de Lobel

za: 9 november

1 T.Tanis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R.Muus M.L.P.Van.Paassen P. van Velzen W.Broere J.Wiegman B.Eleveld W.Zandvliet S.Rutgers R.Vlaam A.Schol R.schuyff

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

J.Den.Heijer J van Geest P.M.Ham C.Leebeek J.Mastenbroek K.v.Arkelen E.Nijman R.E.Propsma H.vd Linden M.Warnaar R.Bergwerff J.V.Gorsel

Ploeg 5.

za: 21 december za: 1 februari za: 15 maart

2013 2013 2014 2014 2014

2013

2013 2014 2014

Werkt op !!!! za: 12 oktober za: 23 november za: 4 januari za: 15 februari za: 29 maart

2013 2013 2014 2014 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ploeg 2.

T.Cenin J.G.Brink J.Charite S.Snoek P v.Adrichem C.Dorsman M.Mathijssen J.G.Liebeek h.Drenth C.Sloof S.Vries M.Fonseca

PLOEG4 C.WESTERDUIN p.mathijsen J.mandenmaker M.Langendijk ..Schuyff F.Farla MVR.N.Keizer J.BAAS

Ploeg 6.

E.Liemborg B.M.Westdijk J.Oudsten W.Hagoort R.Dam S.Koning J.Sonneveld J.Poker F.A.Steuerwald L.Batenburg J.Biesheuvel

Werkt op !!!! za: 2 november za: 14 december za: 25 januari za: 8 maart

2013 2013 2014 2014

Werkt op !!!! za.16 november za.28 december za 8 februari za: 22 maart

2013

2013 2014 2014

Werkt op !!!! za: 19 oktober za: 30 november za: 11 januari za: 22 februari za: 5 april

2013 2013 2014 2014 2014

Als er een werkbeurt door slechte weersomstandigheden wordt afgelast,dan zal deze op een andere data worden ingehaald.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 2

24-03-2014 18:17:17


Boottrip Eind vorig jaar hebben de inmiddels beruchte “bardames� een boottripje genomen Hier onder een impressie

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 14


Vaartips / Regels Voorrangsregels Engte: De voorrangsregels voor een engte wijken soms af van de gewone voorrangsregels. Een engte is een vernauwing van het vaarwater, waar 2 schepen niet gelijktijdig doorheen kunnen varen. Bijvoorbeeld bij een brug of een ( keersluis). Een Bord zoals staat afgebeeld geeft ook een engte aan, vaak bij werkzaamheden geplaatst. Een schip dat een hindernis, bijvoorbeeld een gemeerd schip, aan stuurboordzijde heeft moet, net als in het wegverkeer, voorrang verlenen aan zijn tegenligger. Als er stroom staat, dient het schip, ook een groot schip, dat ‘ tegenstrooms ‘ vaart voorrang te verlenen aan het schip dat ‘ voorstrooms ‘ vaart. Een schip dat ‘ voorstrooms ‘ vaart kan namelijk niet remmen, want dan gaat het direct dwars op het water. Een zeilschip dat tegen de wind in laveert verleent in een engte voorrang aan een ander schip. Bij overige omstandigheden moet je even contact leggen, bijvoorbeeld met je marifoon. Hier geldt de regel: ” goed zeemanschap ” Let op: Op de Waal, het Pannerdensch Kanaal en de Lek gaat het een groot schip altijd voor. Dus ook in een engte . Twijfel je over wie er voorrang moet verlenen ( dus niet wie er voorrang heeft ) verleen dan zelf voorrang en geef dat duidelijk aan door van koers te veranderen of door duidelijk langzamer te gaan varen. Zodat de ander de andere direct begrijpt dat jij voorrang verleent. U vaart toch ook voor uw plezier. Wordt vervolgt

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 11

24-03-2014 18:17:27


Vaartips / Regels

Voorrangsregels: Hoe je ‘t ook wendt of keert: een watersporter hoort de vaarregels te kennen. Vaar je met een zeilboot? Dan heb je naar alle waarschijnlijkheid wel een paar zeillessen op zak. Onder meer de voorrangsregels voor zeilboten onderling is ongetwijfeld aan de orde gekomen. Om maar een voorbeeld te noemen. Vaar je met een motorboot kleiner dan 15 meter die niet harder kan dan 20 km/u? Dan heb je geen enkele ‘ervaaring’ nodig. Helaas zien we dat een aantal watersporters zich te weinig kennis hebben vergaard over de vaarregels en dus ook de voorrangsregels, waaronder veel sloepen. Om je toch een beetje voor te bereiden, hebben we hier de belangrijkste vaarregels en -tips in een notendop Waterkaart en wateralmanak: Neem vooral een recente waterkaart en de Wateralmanak deel 1 en 2 mee aan boord. In deel 1 tref je de reglementen die er in Nederland toe doen en in deel 2 gaat het onder meer over de bedieningstijden van sluizen en bruggen. Altijd handig. Nederland telt ongeveer zoveel vaarreglementen als inwoners. Op verschillende wateren gelden afwijkende regels. Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) geldt op de meeste wateren. Rivieren die vanuit Duitsland naar Nederland kabbelen, zijn belast met het strengere Rijnvaart Politie Reglement (RPR). Op de Westerschelde en op zee gelden weer andere wetten. We adviseren je de regels van het RPR aan te houden. Binnen het BPR heeft de pleziervaart bijvoorbeeld in bepaalde gevallen voorrang op de beroepsvaart; binnen het RPR gaat de beroepsvaart te allen tijde voor. Houd goed in je achterhoofd: je mag geen voorrang nemen! Dat is bij wet vastgelegd in artikel 1.04 en 1.05 van het reglement. Je hebt zelfs de plicht er alles aan te doen om je vaart zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het gaat zelfs zo ver dat je maatregelen moet treffen op het moment dat de situatie onveilig is en jij hebt eigenlijk voorrang. Ik heb geen vaarbewijs nodig: Moet ik ook aan bepaalde eisen voldoen. Absoluut, volgens het Binnenvaartpolitiereglement moet elke watersporter met, of zelfs zonder schip, aan bepaalde regels en eisen voldoen. Ook u, indien u vaart met een schip waarvoor uw geen vaarbewijs nodig heeft. Afhankelijk van uw vaargebied moet u aan bepaalde eisen voldoen. Wordt vervolgt

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 10

24-03-2014 18:17:27


Steiger perikelen Onderstaande foto geven wederom een beeld van de voortgang U kunt nog altijd deelnemen aan deze inmense klus. Kom op bel Thijs 06-81083727

Indonesische avond De Indonesische avond was weer een groot succes, nog lekkerder dan vorig jaar. Het clubhuis zat weer vol en het was heel gezellig. We zijn blij met uw waardering want wij zijn voor zo’n avond 4 dagen aan het werk. 1 dag voor de inkopen, 1 dag voorbereiding en 1 dag koken en tafels dekken en de dag erna voor de keuken schoon te maken. Nel Overgoor heeft de foto’s gemaakt, Nel bedankt hiervoor.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 9

24-03-2014 18:17:27


Ingezonden brief

Beste vaarvrienden, Langs deze weg wil ik het volgende kwijt, Het is mij op gevallen dat er een aantal leden zijn die erg negatief zijn over onze vereniging. Daarbij moet vooral het bestuur en haar vrijwilligers het vaak ontgelden. Zo worden ze uitgescholden, gekleineerd, en of bespot dit is onaanvaardbaar en respectloos. Vergeet niet dat alle vrijwilligers zonder eigen belang hard werken veelal achter de schermen. Langs de lijn is het altijd makkelijk om negatief te zijn over andere leden. Als men een conflict heeft met het bestuur of iemand anders gedraag je dan zoals het hoort en gaat het gesprek aan, maar wens elkaar geen ziekte�s of doodsbedreigingen. De vereniging is voor ons allemaal en laten we elkaars plezier niet vergallen. Maar praat het uit met elkaar, en wat vroeger was zal nooit meer komen, Maar vandaag bouwen we verder aan de toekomst, Met vriendelijke groet, Ben Westdijk

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 16

24-03-2014 18:17:32


Bedankt / informatie

Beste leden, Bij deze wil ik de vereniging bedanken voor het bloemetje na mijn val van mijn boot 5 jan jl..Thijs was gelukkig aanwezig en kon hulp bieden. Uiteindelijk bleken vier ribben en mijn sleutelbeen gebroken. Wat blijkt dus, dat je je trapje vast aan de boot moet maken met een strapje ofzo. Opmerkingen van de collega’s op de zaak waren voorspelbaar: Beste stuurlui vallen aan wal, tussen wal en schip donderen, koop een boot en val half dood, een man die valt van zijn boot is een slechte echtgenoot, averij aan je ribben hebben, dat was kantje van boord enz. Ik geloof dat licht schuurwerk en verven therapeutisch is over een paar weken zodat er toch nog iets terecht komt dit jaar. Groeten, Theo Cenin van de Seven Wout Boekee en zijn vrouw bedanken voor het Prachtige Bloemetje Dat ze mochten ontvangen van WSVde Schie

Bezoek onze website. Weet u dat we een leuke website hebben en dat daar nieuws op staat van onze vereniging. Op de website staat ook informatie over onze evenementen, we plaatsen er ook foto’s op van de haven en evenementen zoals b.v. mooie foto’s van de openingstocht toen we op de Maas vaarden. sommige foto’s staan er smal op maar als u op de foto klikt dan komt hij groot in beeld zodat u het goed kan bekijken. En wist u dat onze voorzitters columns schrijft voor de website? Log eens in, de gebruikersnaam is 681234 en het wachtwoord is schiewater. Heeft u leuke mededelingen en / of foto’s stuur deze dan naar janmaore@ziggo.nl dan kunnen we deze misschien ook op de site plaatsen. Dus bezoek onze website, leuk om te zien.

Binnenwerk uitgave nr.392 kleur.indd 8

24-03-2014 18:17:20


Is uw boot toe aan een flinke opknap buurt toe? Maar heeft u te weinig tijd en of niet de juiste middelen Of heeft u alleen hulp nodig bij het schuren / plamuren Bel dan voor een afspraak. Dan maken wij een passende offerte. Mineva levert:     

Arbeid krachten Schuur en plamuur materiaal Verf producten Kleur advies op tekening of foto shop Stalling voor een aantal weken

Tel: 06-54752318

Email: Info@mineva.nl

E.Buyze Polyehter

Bootkussens op maat gemaakt. Keuze uit vele stalen sterke meubelstof. Leerdoek in diversen .kleuren op voorraad. Bekleding nog goed? Kom dan even langs voor een nieuwe vulling!

Pr. Mariannelaan 314 bij Geestbrug 2275 BR Voorburg , telefoon 070-3902826 Op maandag zijn wij gesloten

Omslag Fotos Fullcolour 392 int.indd 3

24-03-2014 18:14:30

Dukdalf nr 392  
Dukdalf nr 392  

Clubblad

Advertisement