Page 1

Dukdalf december 2013

WSV De Schie sinds 1957

Tandwiel van de lier vervangen

In deze uitgave : Reisverhaal Ans en Lau Evenementen 2014 Colum van de voorzitter Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Omslag Fotos Fullcolour 390 int.indd 1

16-12-2013 20:41:24


Wie, Wat, Waar, en Hoe Pagina

Watersportvereniging ‘de Schie’ Algerastraat 10, 3125 BS Schiedam, 010 - 2450725 Opgericht 8 maart 1957, Koninklijk goedgekeurd 23 september 1964 rekeningnr. NL56INGB0001275920 t.n.v. wsv de schie e-mail: bestuurwsvdeschie@hotmail.com

Het Bestuur

Voorzitter: Dries Mosch Secretaris: Jhon Driesen (interim) 06-11424804 Penningmeester: Rob Nefkens 06-12150628 Havenmeester: Henk Verkamman, 06-81085577 2e Havenmeester: Hans Holmgren, 06-18479023 Werkmeester: Thijs Overgoor, 06-81083727

Redactie Dukdalf Gerard van Scheijndel, gl.van.scheijndel@hetnet.nl, 010 - 4734113 Jhon Driesen, jra.driesen@kpnmail.nl, 06-11424804

Jaargang 44 nummer 391. Verschijnt 4 tot 6 x per jaar. (Leden)bijdragen zijn van harte welkom! U kunt e-mailen of via b.v. WeTransfer.com naar de redactie (zie hierboven) of opsturen aan het adres van de jachthaven. Of stop het in de brievenbus als u op de jachthaven bent. Tekstbijdragen liefs niet meer dan 600 woorden. Foto’s digitaal liefst in hoge resolutie minimaal 1 megapixel. Uw foto’s kunnen eventueel ook op de website worden geplaatst. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren als zij daar aanleiding toe ziet.

Omslag Fotos Fullcolour 390 int.indd 2

16-12-2013 20:41:24


Van de redactie

Beste Leden, Het gaat alweer snel richting het einde van het jaar. Persoonlijk vindt ik het vervelend dat ik in het donker naar men werk fiets, en in het donker weer terug. Aan de andere kant breekt er ook weer weer een gezellige tijd aan met kaarslicht, lekker eten, en bezinning Er komen leuke reacties binnen over het clubblad en ik adviseer om eens te kijken op de constant actueel gehouden site www.deschiewsv.nl. Verder wens ik u veel leesplezier met de ingeleverde copy en mededelingen. Ook zult u merken dat vanwege kosten besparingen er meerdere items worden meegezonden. Rest ons nog u Prettige Dagen toe te wensen Stuur a.u.b. Inzendingen, reisverslagen en of ideeÍn naar ons op of mail ze naar onderstaande adressen. De dukdalf is ook te bekijken en te downloaden via de website. Ga na de website: deschiewsv vul in bij gebruikersnaam: 681234 het wachtwoord: is schiewater In het ledengedeelte op de site is hij dan terug te vinden Verslagen/foto’s/bedankjes/ enzovoort... kunt u mailen naar: jra.driesen@kpnmail.nl gl.van.scheijndel@hetnet.nl.

Met vriendelijke groeten, Redactie Dukdalf

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 1

Het leve n is net een Elfs tedentocht, v eel klun en en aan het eind een kru isje

16-12-2013 20:42:02


Werklijst

werkploegen 2012-2013 en 2013-2014 H.GILDEMEISTER 06-25372961

Let op : werkbeurten t/m 68 jaar

T.OVERGOOR

Niet afmelden van een werkbeurt kost 75 euro boete.

06-81083727

Aanwezig zijn: 08.00 uur tot 13.30 uur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ploeg 1

J.Bol H.van Aalst G.Flikweert J.Everse A.Broer A.van Kleef P.G.van Scheyndel De.Gelder A.G.H.du Pont Y.Sun H.Kuyper R.Donkervoort

Werkt op !!!! za: 26 oktober za: 7 december za: 18 januari za: 1maart za: 12 april

Ploeg 3.

Werkt op !!!!

2 A.H.de Lobel

za: 9 november

1 T.Tanis 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

R.Muus M.L.P.Van.Paassen P. van Velzen W.Broere J.Wiegman B.Eleveld W.Zandvliet S.Rutgers R.Vlaam A.Schol R.schuyff

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

J.Den.Heijer J van Geest P.M.Ham C.Leebeek J.Mastenbroek K.v.Arkelen E.Nijman R.E.Propsma H.vd Linden M.Warnaar R.Bergwerff J.V.Gorsel

Ploeg 5.

za: 21 december za: 1 februari za: 15 maart

2013 2013 2014 2014 2014

2013

2013 2014 2014

Werkt op !!!! za: 12 oktober za: 23 november za: 4 januari za: 15 februari za: 29 maart

2013 2013 2014 2014 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ploeg 2.

T.Cenin J.G.Brink J.Charite S.Snoek P v.Adrichem C.Dorsman M.Mathijssen J.G.Liebeek h.Drenth C.Sloof S.Vries M.Fonseca

PLOEG4 C.WESTERDUIN p.mathijsen J.mandenmaker M.Langendijk ..Schuyff F.Farla MVR.N.Keizer J.BAAS

Ploeg 6.

E.Liemborg B.M.Westdijk J.Oudsten W.Hagoort R.Dam S.Koning J.Sonneveld J.Poker F.A.Steuerwald L.Batenburg J.Biesheuvel

Werkt op !!!! za: 2 november za: 14 december za: 25 januari za: 8 maart

2013 2013 2014 2014

Werkt op !!!! za.16 november za.28 december za 8 februari za: 22 maart

2013

2013 2014 2014

Werkt op !!!! za: 19 oktober za: 30 november za: 11 januari za: 22 februari za: 5 april

2013 2013 2014 2014 2014

Als er een werkbeurt door slechte weersomstandigheden wordt afgelast,dan zal deze op een andere data worden ingehaald.

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 2

16-12-2013 20:42:03


Bestuursfunctie Waarom wordt men lid van een bestuur, ik heb met die vraag geworsteld Uiteraard met de bedoeling om een vereniging in goede banen te leiden. Ik heb in diverse besturen gezeten van o.a. voetbalvereniging S.V.V., bij de ANBO Schiedam, dat mij heel slecht is bevallen, na een jaar ben ik opgestapt, de reden hou ik voor mij.Als bestuurder van onze Watersportvereniging heb ik hele leuke tijden gehad, met prima mede bestuurders.Toch is onze vereniging een moeilijk bestuurbare club. Het is vaak vechten tegen de bierkaai. Het is voor het huidige bestuur, waarin ik ben opgestapt, ik heb het al gemeld tijdens de Najaarsledenvergadering, andere levenswijze, een zware klus, diverse leden maken het het bestuur erg moeilijk om genomen besluiten door te voeren, ze doen het waarschijnlijk met goede bedoelingen maar er is te weinig overleg. Ik hoop dat in de toekomst de gelederen worden gesloten en men met meer overleg de klussen die gedaan moeten worden samen met het bestuur tot een goed einde brengt. W.S.V. de Schie is een van de grootste verenigingen van Schiedam daar moeten we trots op zijn, laten we er voor zorgen dat het ook een grote goed functionerende vereniging wordt en blijft. Vanaf de kantlijn wens ik het bestuur en leden veel wijsheid toe. Laurens van den Hamer

Nel de Vries bedankt iedereen voor de kaarten, bloemen en de belangstelling die is getoond naar aanleiding haar heup operatie.

681234 schiewater

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 3

16-12-2013 20:42:04


Colum van de Voorzitter De Rotterdammert!

Au, die rot knie ook. Mevrouw Sterk schudt haar hoofd. Ze moet tegenwoordig bij iedere stap die ze maakt opletten. Een half jaar nog, schat ze. Zo ging het bij die andere knie ook. Mevrouw de Sterke laat zich voorzichtig in haar stoel zakken en kijkt vanuit haar kamertje naar buiten: groene tuinen. Mooi? Ach, ze weet wel wat mooier is: de stad waar ze 44 jaar lang met haar man woonde. Vijf jaar na de emigratie, zoals Rob het noemde, ging hij dood en werd zij hier ondergebracht, in dit verzorgingstehuis. Nog even en ik moet die knieoperatie straks óók zelf betalen, bedenkt ze. Er staat nog 43.621 euro op de spaarrekening. Ze heeft het vanochtend nog nagekeken. Dat geld zal die PvdA-knaap ook wel willen hebben. Meneer Samsom, inderdaad. Meneer Diederik Samsom. En dat noemt zich PvdA’er. Ze lacht schamper. Rob, dát was een PvdA’er. Wat moest hij anders, als Chauffeur bij een transportbedrijf? Ze waren zelfs lid, haar man en zij. Maartoen kregen de Nieuw-Linksers het voor het zeggen. De wijk waarin zij al die jaren woonden werd onleefbaar. Niet dat ze iets tegen buitenlanders heeft. Zo is ze niet opgevoed. Maar Rotterdam is geen primitief bergdorp.En dus vertrokken ze. Ze hadden zuinig geleefd, zoals het hoorde. Eén keer per jaar tweeweken met vakantie naar de camping in Hoek van Holland, iedere maand iets opzij gelegd. Daardoor konden ze die flat in Capelle kopen en hielden ze nog wat over om vante leven. Het werd Rob z’n dood, dat weet ze zeker. Hij kon er als Rotterdammer niet wennen. Weggepest, ja. Zo voelden ze zich: weggepest. En met die PvdA is het nooit meer goedgekomen. De oorspronkelijke kiezers hebben ze tot op de dag van vandaag in de kou laten staan. Die uitspraak van Samsom, dat de ouderen te rijk zijn: schandelijk! Ze betaalt nu duizend euro per maand als eigen bijdrage. Dat kan zomaar het dubbele worden. Hoe is het in vredesnaam mogelijk. Ze wordt keihard gestraft. En waarom? Omdat ze netjes heeft geleefd. Gerrit, haar zwager, de broer van Rob, joeg alles erdoorheen. Zijn hele leven lang. Hij rookte en zoop en had het ene wijf na het andere. En híj leeft nog. Hij wel. Hij zit ook in een bejaardentehuis en blijft straks gewoon duizend euro betalen omdat-ie niks meer heeft. Dat klopt toch niet? Zoals de hele sfeer momenteel niet klopt. De ouderen hebben het gedaan. De jongeren suggereren dat ook steeds. Maar heeft zíj een wereldreis van een jaar gemaakt, toen ze van school kwam? Ze ging gewoon aan het werk. Ze moest wel.Nee, armoede kenden ze niet, Rob en zij. Maar weelde óók niet. Hou op, zeg. Het wassappelen, dag in, dag uit, ondanks dat ze, ongewild, kinderloos bleven. En dan dit. Mevrouw Sterk staat iets te abrupt op, een pijnscheut schiet door haar lies en dijbeen. Ze laat zich in haar stoel terugvallen.Als ze opkijkt, ziet ze, door haar tranen heen, ineens weer dat portret van Willem Drees opde vensterbank staan. Gr Dries Mosch

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 4

16-12-2013 20:42:04


Steiger perikelen Onderstaande foto geven wederom een beeld van de voortgang Ondanks dat het schijnbaar lekker loopt kunt u nog altijd deelnemen aan deze inmense klus. Kom op bel Thijs 06-81083727

Bezoek onze website. Weet u dat we een leuke website hebben en dat daar nieuws op staat van onze vereniging. Op de website staat ook informatie over onze evenementen, we plaatsen er ook foto’s op van de haven en evenementen zoals b.v. mooie foto’s van de openingstocht toen we op de Maas vaarden. sommige foto’s staan er smal op maar als u op de foto klikt dan komt hij groot in beeld zodat u het goed kan bekijken. En wist u dat onze voorzitters columns schrijft voor de website? Log eens in, de gebruikersnaam is 681234 en het wachtwoord is schiewater. Heeft u leuke mededelingen en / of foto’s stuur deze dan naar janmaore@ziggo.nl dan kunnen we deze misschien ook op de site plaatsen. Dus bezoek onze website, leuk om te zien.

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 5

16-12-2013 20:42:07


Hellingen Ondanks we dachten dat het met de lier wel weer goed zou komen is er toch een achteraf gezien addertje onder het gras. De electrische instalatie. Wel heeft men toch eindelijk nog kunnen hellingen Van s’ morgens in het donker, tot s’ avonds in het donker

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 6

16-12-2013 20:42:14


Mededelingen van de E.C. De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 5 januari 2014 van 14:00 tot 16:00 uur. U krijgt 2 consumptiebonnen en wij serveren daarbij een borrelhap, u kunt natuurlijk ook nog extra drankjes kopen aan de bar. De evenementen commissie organiseert ook in 2014 weer een aantal gezellige avonden. De eerste zal zijn op 18 januari, dit is een bingoavond.De kosten zijn 12,50 per boekje echter het tweede boekje is 6,50. Let wel dit geld per persoon en niet per gezin of per stel. Het clubhuis is open om 19:00 uur en we starten om 20:00 met de bingo. U kunt zich inschrijven aan de bar. Omdat er veel vraag naar is hebben we op 22 februari een Indonesische avond, op deze avond zullen er ook andere gerechten zijn dan vorig jaar zodat het niet hetzelfde is. De kosten zijn 15,00 p.p. Inclusief 2 consumptiebonnen.Het clubhuis is open vanaf 18:30 uur en we trachten het eten te serveren zo rond de klok van 19:00 uur. U kunt zich inschrijven aan de bar t/m 16 februari 2014. Wij kunnen zo’n 56 personen hebben dus vol is vol. Dan de gourmetavond, deze stond gepland op 22 maart maar dit gaat worden 29 maart. De kosten hiervoor zijn 10,00 p.p. inclusief 2 consumptiebonnen. Clubhuis is open om 18:30 uur en we trachten te beginnen met de gourmet om 19:00 uur. Voor de mensen die zoutloos moeten eten, dit kunt u opgeven bij het inschrijven dan houden wij daar rekening mee en dan kunnen we jullie ook aan één gourmetstel zetten, zodat het niet in aanraking komt met het vlees wat wel gekruid is.U kunt zich inschrijven aan de bar t/m 22 maart 2014. We hebben dan wel een aantal gourmetstellen nodig, als we er mogen gebruiken van u dan horen we dat graag. U kunt dit melden als u zich inschrijft. Paasbrunche en paaskaarten, deze is op 21 april 2014. De kosten hiervoor zijn 7,00 per persoon.We willen dan zo rond de klok van twaalf beginnen met de brunch.Na de brunch is er een kaartmiddag de kosten hiervoor zijn 5,00 per persoon.U kunt aan beiden deelnemen maar dat hoeft niet, als u niet van kaarten houd dan kan u ook alleen deelnemen aan de brunch.

Als er leden zijn die een ander leuk idee hebben dan kunnen ze dat mailen naar janmaore@ziggo.nl De openingstocht: De boten die nu op de kant liggen gaan naar zeggen pas 3 mei het water in dus een openingstocht op 9 mei is te kort dag. We zullen dan toch streven voor een tocht in het weekend van Hemelvaartsdag. Dan hebben we een weekend van 4 dagen. Hemelvaartsdag valt op 29 mei. De gedachten zijn om eens niet de Maas over te gaan maar richting de Kaag met een tussen stop in Leidschendam.Wat vind u ervan, heeft u ideeën zeg het ons, mail deze naar janmaore@ziggo.nl. Wat wij willen weten is of er leden zijn die interesse hebben in een cursus vaarbewijs en / of een cursus marifonie. De leden die hier geïnteresseerd in zijn kunnen zich melden via e-mail janmaore@ziggo.nl of per telefoon op het volgende nummer 0628981718. Bij voldoende animo gaan wij informeren wat de kosten zijn voor een cursus bij ons in het clubhuis. De evenementen commissie.

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 7

16-12-2013 20:42:14


vakantie Ans en Lau Deze Zomer was er voor ons weinigs goeds te melden over onze boot vakantie,we gingen met prachtig weer naar de Rottemeren,we genoten er van,het was Zondag,ik moest onder de vloer wat opbergen,niets aan de hand,s,middags weer onder de vloer gekeken,niets aan de hand na het avondeten wilde ik nog wat onder de vloer opbergen,we schokken ons rot er stond veel water onder de vloer,gekeken waar het vandaan kwam,het was de ingang van de uitlaat waar het water naar binnen kwam,goede raad was duur,voor mij lag nog een schip,ik ben er naar toe gestapt en gevraagd of ze me konden helpen nadat ik verteld had wat er aan de hand was,we zijn gaan kijken wat we er aan moesten doen,mijn uitlaat ligt namelijk bij gewicht achterin onder water.We hebben de vrouwen op de punt gezet zodat de uitlaat boven water kwam,mijn buurman wist van wanten,hij heeft met wasbenzine rondom de uitlaat schoon gemaakt en met siliconenkit de lekkage gestopt,heel veel dank voor mijn buurman,de lol van het weekend was er wel af,ik heb Thijs gebeld en vertelt wat er was gebeurd,hij reageerde geweldig en kwam met 6 jerrycans naar de Rottemeren,die hebben we vol gegooid met water en op de voorplecht gezet,zodat de uitlaat boven water bleef,ik ben Thijs er zeer dankbaar voor.De volgende morgen terug naar Schiedam,Ans met stoel op de voorplecht het was gelukkig prima weer,wel was de boot stuurlastig door het gewicht voorop. We realiseerde ons,dat als ik s,avonds nog niet even onder de vloer was gegaan we misschien s,morgens natte voeten hadden gehad of erger,ik heb 130 liter water uit het schip gepompt. Met medewerking van Ton de Lobel hebben we de uitlaat er uit gehaald bij de poetssteiger, we mochten gebruik maken van het zwemplateau van Frits,waarvoor dank,er zat een flinke scheur in de rubberen doorlaat,bij Vetus een nieuwe doorlaat gekocht en geplaatst,het leed was geleden,van vakantie met de boot kwam niets meer terecht. We besloten dan maar met een wat groter schip te gaan varen,het werd een cruisevakantie op de Middellandse Zee met de Costa Fabolosa,wat een enorm schip was het 12 verdiepingen 3200 passagiers en 1200 bemanningsleden,de reis was schitterend maar het kolossale van het schip,er moeten 3200 monden worden gevuld+ bemanning,er waren veel restaurants aanwezig maar toch.We hadden schitterend weer,ik wilde altijd al eens de zee op zonder land te zien,dat is gebeurd.maar of we ooit nog eens met zo,n groot schip gaan varen betwijfelen we.Denkend aan de Costa Concordia die op de rotsen liep,wij hadden net zo,n schip, vragen we ons af,we hebben een sloepenrol gedaan,wat er gebeurd als het schip verongelukt,wij hadden een hut op de 2e verdieping met 10 verdiepingen boven ons,3200 mensen raken in paniek,je komt er nooit meer uit, al met al hebben we toch genoten. Ans Haase/Laurens van den Hamer

Binnenwerk uitgave nr.391 kleur.indd 8

16-12-2013 20:42:16


Is uw boot toe aan een flinke opknap buurt toe? Maar heeft u te weinig tijd en of niet de juiste middelen Of heeft u alleen hulp nodig bij het schuren / plamuren Bel dan voor een afspraak. Dan maken wij een passende offerte. Mineva levert:     

Arbeid krachten Schuur en plamuur materiaal Verf producten Kleur advies op tekening of foto shop Stalling voor een aantal weken

Tel: 06-54752318

Email: Info@mineva.nl

E.Buyze Polyehter

Bootkussens op maat gemaakt. Keuze uit vele stalen sterke meubelstof. Leerdoek in diversen .kleuren op voorraad. Bekleding nog goed? Kom dan even langs voor een nieuwe vulling!

Pr. Mariannelaan 314 bij Geestbrug 2275 BR Voorburg , telefoon 070-3902826 Op maandag zijn wij gesloten

Omslag Fotos Fullcolour 390 int.indd 3

16-12-2013 20:41:25


DigiTAAl DRUKKEN

ONTWERPEN

AFWERKEN

PRiNTEN

DRUKKEN

Drukkerij Van de Sande Kwaliteit, flexibel en concurrerend Drukkerij Van de Sande mag zich terecht een compleet en modern grafisch bedrijf noemen, waar alle grafische disciplines zijn ondergebracht (ontwerpen, grafische voorbereiding, drukken, digitaal drukken, printen, afwerken en verzenden). Het van huis uit familiebedrijf waarin vakmanschap en flexibiliteit de uitgangspunten zijn, is al zo’n 35 jaar gevestigd in Nootdorp en bekend in de regio.

Drukkerij Van de Sande bv adres: Ambachtshof 1 2632 BB Nootdorp telefoon: 015 310 92 94

Omslag Fotos Fullcolour 390 int.indd 4

fax: e-mail: internet:

015 310 99 69 info@sande.nl www.sande.nl

16-12-2013 20:41:25

Dukdalf voor web nr 391  

clubblad WSV De Schie