Page 1

Danmarks unge katolikker

n

Kaldets vokse

vĂŚrk

Jesu Hvide Jomfru Klumme: Firmelsens vigtige overvejelser Ung i ĂŚgteskab

#22

Juniorlejrreportage


//leder

Troens valg og sakramenternes kalden Som teenager og som ung voksen er der mange valg at tage. Og mange af de valg, vi træffer, har betydning for resten af vores (tros)liv. Jeg har allerede i mine unge 22 år taget adskillige væsentlige valg i livet - både som voksen, men især også i mine børne- og teenageår. Allerede som syvårig besluttede jeg mig for, at jeg, som ellers var døbt i en grundtvigiansk kirke, ville være katolik. Jeg kan ikke i dag sætte en finger på, hvad der gjorde det, men jeg var glad, da jeg modtog min første kommunion. Senere kom firmelsen, som var et endnu større valg, da jeg så småt var begyndt at forstå, hvilke forskelle der var på de forskellige kristne retninger, og hvad min rent faktisk betød. Det var et vigtigt valg. Senere stod den på mere uddannelsesmæssige valg - først gymnasie- og sidenhen universitetsvalg. Vinteren 2015/2016 stod jeg med endnu et valg: min kæreste friede!

Kathrine Møller Rendboe Redaktør

//kolofon

Fønix er et katolsk ungdomsblad, som udkommer fire gange årligt i 1400 eksemplarer. Fønix udsendes gratis til alle DUK’s medlemmer over 14 år. Abonnement kr. 100 årligt. Goodwill abonnement kr. 300 årligt. Meninger fremsat i bladet kan ikke tages til indtægt for DUK, bispedømmet eller Den Katolske Kirke. Enhver ytring står for forfatterens egen regning.

Først der forstod jeg rigtigt, at valget om ægteskab eller ej handlede om et kald. Og jeg var ikke et sekund i tvivl - jeg var kaldet til ægteskabet! Kald kan komme i mange afskygninger, og jeg kan selv se nu, at det at konvertere til katolicismen ligeledes må have været et kald. Nogle gange kan et kald forstås med det samme, men endnu oftere tager det tid for os mennesker rigtigt at kunne sætte det i perspektiv. Dette nummer af Fønix vil koncentrere sig om de voksne kald - firmelse, ægteskab og ordinationskald. For selvom man kan være kaldet i alle aldre, kan kaldene siges at få vokseværk i teenage- og voksendommen, og i denne tid fylder seksualitet ofte meget. Vi kommer derfor til høre lidt om Eduards tanker om firmelsen, seksualitet og kroppens teologi, samt møde ægteparret Maria og Bernhard og jomfruviede Marianne. Derudover er vi klar med sommerdrikke, fem fede film at fordrive tiden med samt en fotoreportage af sommerens juniorlejr! Redaktionen håber, at I nyder sommeren og får plejet jer selv og jeres næste!

Udgives af Danmarks Unge Katolikker Sankt Kjelds Gade 3 2100 København Ø E-mail: duk@duk.dk / foenix@duk.dk Tlf: 39 20 20 79 www.duk.dk Giro: 9 08 32 94 ISSN 2245-084X Tryk: WERKs Grafiske Hus A/S

Redaktionen består af Kathrine Møller Rendboe (redaktør) Nhung Tuyet Ngoc Nguyen (layouter) Niklas Møller Rendboe (korrektur) Christa Lange Baerentsen Peter Andreas Munk-Nielsen Mary-Jo Thomsen Eduard Constanti


4

6

Nyheder

Kronik: Kroppens Teologi

Barselsvikar på sekretariatet, sommerreception og meget mere! Få seneste nyt fra Den katolske Kirke i Danmark og udlandet!

8

Pave Johannes Paul II fremlagde en række katekeser i 1979-1984, som havde til opgave at klarificere, hvad den kødelige krop gik ud på, og hvorledes dennes mulighed for at elske var essentiel for mennesket. Læs mere om det her.

Interview: Ung i ægteskabet

12

Mød kendte DUKere Maria og Bernhard, som begge er kaldet til ægteskabet. Hør, hvilke overvejelser og udfordringer de kæmper med i hverdagen.

Portræt: At leve kærligheden

Mød sr. Marianne, som er kaldet til gudviet nonne. Læs mere om ordinationskaldet, og hvilke overvejelser, der kan gøre sig gældende.

14

Guide: Fem fede film til din sommerferie

16

Peter Andreas har fundet fem fede film, som kan være gode at se eller gense hen over sommerferien iklædt katolske briller.

Reportage: Juniorlejr

18

Se billeder og minder fra årets juniorlejr 2017 på Ømborgen.

Guide: Kolde sommerdrikke

Christa har samlet nogle lækre kølige sommer drikke i forbindelse med den tidlige sommer varme. Få inspiration til forfriskningen på altanen eller i haven her!

20

Klumme: Firmelsens vigtige overvejelser

22

Læs Eduards reflekterende tanker om firmelsens sakramente.

Hvad sker der, Aarhus?

Mød nogle af ildsjælene i Vor Frue Kirkes Katolske Ungdomsklub, og hør, hvad deres forhold til DUK er. Få et autentisk billede af DUKs børne-og ungdomsarbejde hos KUK.


//nyheder

Fodboldturnering

Sankt Joseph Unge Katolikker i Horsens inviterer igen i år til fodboldturnering. Det foregår den 2. september 2017, og alle er velkomne - store som små. Man kan læse mere på facebookbegivenheden ‘Regional Fodboldturnering 2017’

#dukliv

DUK OP søger redaktionsmedlemmer Vil du gøre børnene glade, lære dem om tro samt udfolde dine kreative evner? Så er DUK OP noget for dig. DUK OP er DUKs helt eget børneblad målrettet børn i alderen de 5 til 13-årige. Der er konkurrencer, opskrifter, forslag til lege og oceaner af andet indhold. Vil du være med til at gøre det muligt? Så skriv til redaktionen på dukop@duk.dk.

Den 25. august 2017 går DUKs ungdomskonsulent, Teresa, på barsel. Hovedbestyrelsen har efter mange og lange samtaler fundet en værdig kandidat, som skal afløse Teresa. Det er med stor glæde, at vi byder Kim Tai velkommen, som begynder hos os allerede d. 1. august.

Teresa går på barsel 4


Den 12. august inviterer sekretariatet og hovedbestyrelsen til sommerreception i tidsrummet 13-17. Kig forbi og få et glas, en snack og en hyggelig snak. Det finder sted på DUKs sekretariat i Sankt Kjelds Gade 3.

Sommerreception

National Kateket Dag Den 16. september 2017 afholdes en national kateketdag i Odense. Denne dag er for alle, der gerne vill være noget nyt om katekese - ikke blot om hvorfor vi underviser, men også hvordan man gør. Du vil fåpraktiske redskaber med i rygsækken, du kan bruge hjemme i din egen lokalforening. Arrangementet er gratis og transport dækkes af DUK. Tilmelding foregår på hjemmesiden www.duk.dk

5


//Kronik

tekst af Josefine Sochacka-Ebbesen og Linda Palm-Nielsen

Kroppens Teologi - kaldet til autentisk

Alle mennesker har en krop, og derfor vedkommer budskabet om kroppens teologi alle mennesker. Kroppens teologi er rejsen tilbage til vores egen eksistens og inderste længsel - kaldet til at elske og blive elsket. Vi er skabt af Guds kærlighed igennem vores forældres kærlighed for at elske Gud og vores næste. Ved at ”Ordet blev kød” - det vil sige, at Guds søn blev menneske - blev kroppen en del af teologien. Kroppens Teologi integrerer ånden, sjælen og legemet, altså hele mennesket. Fordyber man sig i den Hellige Johannes Paul II’s lære, begynder man at forstå, at vi mennesker er kaldet til at være hele og leve livet fuldt ud. Dette gælder også for vor seksualitet. I 1.Mosebog i Skabelsesberetningen står der, at mennesket er skabt i Guds billede og i Hans lighed. Derved afspejler mandens maskuline

Jeg er ikke skabt for mig selv. Jeg er skabt for en anden

6

kærlighed

træk samt kvindens feminine træk tilsammen nogle af Guds egenskaber. Guds væsen ses for eksempel i mandens styrke, og ligeledes ses Guds væsen for eksempel i kvindens skønhed. Når kvinden og manden i ægteskabets sakramente bliver ét kød, vil frugten af deres gensidige kærlighed være skabelsen af et nyt liv. Her bliver de et billede på Treenigheden. Treenigheden, som er et fællesskab mellem Faderen, Sønnen og Helligånden, ses i fællesskabet mellem manden og kvinden og hermed afspejles et direkte billede af Guds fællesskab. Det indre kald til at give sig selv til en anden og derved være en gave - afspejles også i vores kropsudformning. Når manden og kvinden bliver en gave for og til hinanden indenfor ægteskabets ramme, gengiver de Guds gave til mennesket i skabelsen. Kroppen afslører sig selv og udtrykker: ”Jeg er ikke skabt for mig selv. Jeg er skabt for en anden.” Ægteskabet er et synligt tegn på Guds kærlighed til mennesket. Derfor er det jordiske ægteskab et billede på det himmelske ægteskab mellem Kristus og Hans Brud, Kirken, hvilket vil sige alle kristne. Eukaristien er et tegn på dette himmelske ægteskab – nemlig derved at Jesu giver sit legeme og blod til hver enkelt af os, når vi modtager Ham i den hellige Kommunion. Her kan vi igen drage parallel til det fysiske


Info Hellige Johannes Paul II, tidligere Pave (1978-2005), introducerede Kroppens Teologi i årene 1979-1984 i form af 129 rundskrivelser. Her forklarede han for mennesker fra hele verden, der var samlet på Peterspladsen i Rom, hvorfor mennesket er skabt med en seksualitet, samt hvordan og hvorfor vi skal favne dette som Guds gave.

ægteskab, hvor man giver sit liv til sin ægtefælle. Biblen er netop en fortælling om ægteskabet, da den starter med ægteskabet mellem Adam og Eva, og den slutter med ægteskabet mellem Kristus og Kirken. Da Adam første gang ser Eva, efter hun var blevet skabt, udbryder han: ”Nu er det ben af mine ben og kød af mit kød. Hun skal kaldes kvinde, for af manden er hun taget” (1.Mos 2,23). Selvom hun er nøgen, kan Adam se på hende med et rent og elskende

Lysten til at være sammen med det andet køn er en naturlig og smuk drift - og en gave fra Gud

blik. Dengang fandtes begæret ikke. Sådan ser vores virkelighed ikke ud. Resultatet af syndefaldet er, at begæret kom ind i billedet, og dette kan nu overtage. Nu fik mennesket en tilbøjelighed til at vælge sig selv i relationen mellem manden og kvinden samt i relationen mellem mennesket og Gud. Denne egoisme er det modsatte af kærlighed.

Lysten til at være sammen med det andet køn er en naturlig og smuk drift - og en gave fra Gud - men hvis lysten bliver til begær, og vi lader os styre af det, risikerer vi at bruge den anden til at opfylde vort eget behov. Vi udelukker den sande og autentiske kærlighed, som karakteriseres ved fire kerneegenskaber: Kærligheden er fri, total, livsgivende og trofast. Netop sådan er Kristi kærlighed til os, og vi har fået buddet om at elske hinanden, sådan som Han har elsket os. Dette kan virke umuligt for os at leve op til, men ved bøn og nåde kan Gud hjælpe os med at gøre os fri fra synden samt omdanne vort begær, således at vi kan elske med et rent hjerte. Menneskets dybeste længsel er i bund og grund at leve i enhed med Gud. Derfor findes der andre måder at udfolde sin seksualitet på end i et menneskeligt ægteskab. Eksempler på dette er, hvis en kvinde vælger at leve et gudviet liv, eller en mand vælger at leve i ægteskab med Gud [præsteskabet]. Her vælger man allerede i sit jordiske liv at give sig selv og sit ”ja” til Gud. Derfor hedder det også en præstevielse, når man i Kirken bliver præst. Det er altid Gud, der kalder os først, og mennesket som enten svarer ja eller nej til Hans tilbud. Gud presser aldrig, men tålmodigt lader Han os tage en helt fri beslutning. 7


U

//Interview

tekst af Mary-Jo Thomsen

ng i ægteskabet

Jeg må ærligt indrømme, at jeg er et af de mennesker, som altid har undret sig over, hvorfor man vælger at blive gift ung. Hvad er forskellen på at date, fremfor ægteskab, og hvordan kan man prioritere “voksenlivet” fremfor sin ungdom i sin bedste alder? For nogle år siden mødte jeg Maria, som jeg har udvikletet vidunderligt venskab til, og jeg var endelaf hendes store dag, da hun sagde ja til sit livs kærlighed. Jeg kan huske, da hun efter DUKs tur til Paris i 2012 kom hjem med glimt i øjnene og fortalte, at hun havde mødt én. I vores lille organisation kan man ikke undgå at støde på hinanden med tiden, og den ene viste sig at være Bernhard.

Kærlighed ved første blik På daværende tidspunkt boede Bernhard i Odense og læste til socialrådgiver, og Maria i Nykøbing og var netop blevet student. Om mødet fortæller de begge, at det var kærlighed ved første blik, hvilket også betød, at Bernhard efter tre måneder flyttede til Nykøbing, så de kunne starte deres livsammen. Bernhard uddyber, at det føltes meget naturligt, ogat han ikke havde nogen tilknytning til Odense. Så på den front var der intet, som afholdte ham fra at flytte sammen med Maria.

8

Vi mødte hinanden i paris 2012, så vi har været sammen i fem år til sommer


Jeg bad meget, ikke om at han skulle blive rask, men at vi skulle komme godt ud af det uanset udfaldet

En hård start på livet Der gik et halvt år før frieri, og kort herefter kom det første barn Maximilian til verden i 2014. Men der blev hurtigt sat et stop for de lykkelige omstændigheder, da Maximillian blev født med en knude på sin binyre, der først langt henne i forløbet viste sig at være godartet. Maria forklarer, atdet naturligvis var hårdt, og at hun benyttede sig af psykologhjælp; men også at hun bad meget. Bernhard forklarer hertil, at han har et bredt syn på åndelighed, men at han tror

på gode og kærlige kræfter, og det er dem, han har bedt til, og benyttet sig af under forløbet. “Der gik jo noget tid, inden vi fik en konkret risikovurdering og vidste, hvor farligt eller ufarligt det havde været. Vi blev bare pisket igennem forløbet. Det var i sig selv også hårdt at blive tvunget til at tage nogle hårde samtaler indbyrdes, allerede inden livet rigtigt begyndte”. Dog har forløbet givet dem nogle gode værktøjer, som både Bernhard og Maria kan nikke genkendende til, atde har kunnet benytte, bl.a. i forbindelse med ægteskabet. 9


Ægteskabets svære ord Som udefrakommende kan det godt fremstå overilet med ægteskabet, og derfor kan jeg ikke undlade at stille det store spørgsmål - hvorfor ægteskab, og hvorfor ægteskab nu?

Bernhard: “Jeg friede til Maria, jeg har aldrig tvivlet, det kom af sig selv, og det var bare det, jeg skulle. Det var ikke bare fordi hun blev gravid, men et valg vi tog. Og vi blev heller ikke gift, bare fordi vi blev gift.” Mht. det

Jeg er glad og stolt for at være gift, for så er det for mig, at man understreger, at man gerne vil arbejde for det og tager ægteskabet og kærligheden seriøst.

10

religiøse aspekt med ægteskabsforberedelse, forklarer Bernhard, at det er fint, at man bliver tvunget til at gøre sig sådan nogle overvejelser, og at det både er et menneskeligt og et religiøst valg. Maria fortsætter: “Ægteskabsforberedelse åbnede for os op om emner, vi ikke havde overvejet, men som er vigtige at tage stilling til i den forbindelse. Det er så vigtigt for tilliden, og ærligheden – den man har at bygge sit ægteskab og fundament på. Ærligheden er den vigtigste byggesten. Man bliver aldrig helt klar på at være forældre eller på visse situationer, men man kan nå et sted, hvor man føler, deter den rette beslutning, man har truffet - og det er, når man kan stå inde for sit valg.” Bernhard: “Det handler om at træffe et valg. Man kan hurtigt tabe sit liv i spekulationer, men i virkeligheden handler det jo bare om, hvorvidt man skal gå til højre eller til venstre.”


Et ja til hinanden, og Gud Det er naturligt at have forventninger inden et ægteskab, både til hinanden, sig selv og tosomheden, og hertil har begge været ret afklarede omkring, hvad et ægteskab kræver. Maria: “Et ægteskab kræver arbejde, forelskelsen aftager med tiden, og det er der, arbejdet starter. Det er vigtigt at kunne være ærlig, også selvom det er ubehagelige emner. Ærligheden skaber en god tillid, og kun sådan kan man undgå en falsk illusion.” Bernhard:“Mine forældre har vist og fortalt mig, at det er hårdt arbejde og noget, man vil prioritere, ligesom hvis man vil lære et instrument - så skal man lægge mange arbejdstimer i det. Det er skønt, men det er også rigtig hårdt arbejde.” Maria forklarer, at noget de har gjort fra start, er at selvom, der opstår uenigheder, så skændes de ikke, og at det er en af deres styrker. “Vi kan sagtens blive irriteret på hinanden, og der kan godt gå noget tid, hvor atvi ikke taler sammen og har

brug for at trække vejret, men vi taler det altid igennem efterfølgende for at se, hvor det gik galt.” Bernhard uddyber: “Man lærer noget nyt hver dag. Jeg anerkender nu i stigende grad, hvor forskellige vi er, og at vi rummer hinanden på trods af forskelligheder, og at vi kan blive bedre til at styrke hinanden i det, vi er. Kærlighed handler ikke om at begrænse, men at trives og rumme. og vi skal begge trives som mennesker.” AfslutningsvisWW forklares:

Et ægteskab er et arbejdsredskab, og er ikke bare sjov og ballade. Det kræver hårdt arbejde, og det er synd, hvis man har en forestilling om, at det kun er det, men vi giver også plads til kærligheden og hinanden i hverdagen 11


//Case

tekst af sr. Marianne Groesmeyer, ocv.

At leve

kærligheden Vi skal ikke kun vælge fremtidig uddannelse, arbejde, men også livsstand. Et vigtigt valg er, hvordan vi vil leve vores liv som kristne – i ægteskab, åbne for ægteskab indtil den rette kommer, som præst eller diakon eller gudviet liv i ordensliv eller som Gudviet jomfru i verden. Så jeg håber, at mit kald kan være et vidnesbyrd for unge om, at det er muligt at vente indtil ægteskabet.

Et anderledes valg Jeg bærer en vielsesring som tegn på, at jeg har indgået en kærlighedspagt med en anden person for altid. Der opstår forundring og nysgerrighed fra andre, når jeg så fortæller, at det er et lidt andet slags ægteskab, idet jeg lever et liv i verden alene, men som gudviet jomfru i Bispedømmet København. Dette giver anledning til mange spørgsmål om kærlighed, troskab og sex.

Studentereksamen og hvad så?

12

Verden lå åben for mig med et utal af valgmuligheder mellem forskellige uddannelser, og jeg fik ofte spørgsmålet "Hvad vil du med dit liv?". Meget få personer spurgte mig om, hvilken livsstand, jeg følte mig kaldet til. Det ligger ligesom i luften, at man finder en kæreste, indgår i et forhold, bliver gift og får børn. Sådan er det nok også for mange, men alligevel er det godt at stoppe op og spørge "I hvilken livsstand vidner jeg bedst om mit kald, som er givet i min dåb?". Jeg læste statsvidenskab, og det mest nærliggende var et liv, som mange af mine venners, med karriere og familie. En lærer i gymnasiet gjorde mig opmærksom på, at der også var et andet valg, der skulle træffes. Valget om, hvor jeg ville leve kærligheden, som leves enten i ægteskab eller i det gudviede liv, og at begge former er ligeværdige og gode. Vi kommer ikke uden om det valg, selv om vi forsøger på det. Målet for vort kristne liv er at prise og tjene Kristus, i alt hvad vi gør.

Fakta - Jomfruvielsen er en af de ældste vielser i Kirken. - Blev genindført den 31 maj 1970. - Kvinden skal være jomfru og ikke have levet et liv i modstrid med et kyskt liv. - Vielsen foretages af biskoppen. - Hun modtager som tegn herpå vielsesring, tidebog og hvidt slør. - Vielsen er som ægteskabet livslangt og kan ikke ophæves. - www.consecratedvirgins.org - www.cloistreredlife.com


Et lykkeligt liv i cølibat og uden familieliv Ægteskab er ikke længere givet, så min vielsesring har affødt mange spørgsmål fra mine studiekammerater, og gør det stadigt. Jeg kan bekræftende svare "Ja, jeg er gift", og vielsesringen er et tegn på troskab med Kristus i et ubrydeligt kærlighedsforhold. Det er bestemt muligt at leve et lykkeligt liv i dyb kærlighed, samtidig med, at man giver afkald på mand og børn, og i stedet lever i cølibat. Jeg har aldrig fortrudt mit valg. I det ydre kan mit liv ligne mange andres, men der er en væsentlig forskel, idet jeg lever mit kærlighedsforhold til Kristus i det gudviede liv, som Kristus kaldte mig til. Uden sex og jomfru? Nogen synes, at det er provokerende, og andre har dyb respekt for mit valg. Kærlighed er mere end sex, selvom tendensen er at sætte lighedstegn mellem de to. Sex, som hører til i ægteskabet, er kun en meget lille del af den måde, som ægtefolk udtrykker deres gensidige kærlighed på, der hvor de åbner op for, at liv skabes. Ægtefolk gennem mange år kan fortælle om det. Alle er kaldet til kyskhed og til ikke at lade sig styre af seksuelle følelser, og det betyder for den ugifte at være seksuelt afholdende, den gifte at være tro over for ægtefællen og for den gudviede at være afholdende seksuelt for altid.

I ethvert kærlighedsforhold er det vigtigt, at man bruger tid på hinanden

At leve i kærlighed Kærlighed er smukt og godt, og den fylder meget i vort liv. Kærlighed er et udtryk for en dyb gensidig relation mellem to personer, og det at vidne om den sande kristne kærlighed og leve den, kan være udfordrende i vor verden. Konkret lever jeg den kærlighed, som Kristus viser mig, ved at forsøge at være åben overfor de mennesker, jeg møder i min dagligdag. Er man gift er ens første forpligtigelse ægtefælle og børnene, men for mig er det at være til rådighed for andre mennesker gennem tjeneste, næstekærlighed og bøn. Mit personlige kærlighedsforhold til Kristus skal også plejes, og det næres gennem den daglige tidebøn, personlige bøn og modtagelsen af sakramenterne. I ethvert kærlighedsforhold er det vigtigt, at man bruger tid på hinanden, hvis forholdet skal vokse og være frugtbart. Dette gælder uanset, om man lever i ægteskab eller i et gudviet liv.

Alle uanset alder "Alle uanset alder har i kraft af dåben som sit særlige kald at søge Guds rige ved at tage sig af de jordiske forhold og indrette dem efter Gud..." (katekismus 898). Vi er alle kaldet til at leve i kærligheden, men vi skal vælge den bevidst. Strømningerne i vort samfund vedrørende synet på seksualitet og ægteskab udfordrer og nedgør til tider vore kristne værdier, og det kan være svært som ung ikke at blive påvirket og revet med, således at vi træffer forkerte valg. Det er vigtigt at overveje, hvilken livsstand man vil leve i. Gud kalder mig til at vidne om mit kristne kald. Jeg bliver ikke lykkelig i et ægteskab, hvis jeg er kaldet til at være præst eller leve et gudviet liv. Jeg bliver ej heller lykkelig, hvis jeg bliver præst eller lever et gudviet liv, hvis meningen var, at jeg skulle være far eller mor. Så ligesom ved valg af uddannelse må jeg alvorligt overveje, hvordan jeg bedst svarer på Guds særlige kald til mig.

13


//Guide

5

Kristne film

du skal se

tekst af Peter Andreas Munk-Nielsen

i din sommerferie

Det kan godt være, at man er bange for edderkopper og synes, at orkere er klamme, men man kan ikke benægte, at Tolkiens trilogi om Ringenes Herre er et enestående mesterværk. Universet i filmene er så helstøbt, at man ikke engang kan vælge en enkelt af dem ud som den bedste. Kampen mellem det gode og det onde er hovedtemaet, som giver trilogien en episk karakter af ufattelige dimensioner. Ét liv, én rejse, ét mål. Fristelserne er mange for Frodo og hans venner, når de begiver sig ud for at tilintetgøre den onde ring. Tolkien formår til fulde at gøre historien så fantastisk, at den kan blive til mere end bare en god historie – noget vi kan bruge i vores trosliv, i kampen for det gode i vores eget liv. Instruktøren Peter Jackson har ikke svigtet ham. Kort sagt burde Trilogien om Ringenes Herre være fast pensum i den almene dannelse, og man snyder sig selv i livet ved at ikke at se den. Og ja, man skal holde sig vågen, også selv om man ser extended edition!

1

2

14

Filmatiseringen af C. S. Lewis’ berømte fortælling om Pevensie-børnenes rejse til et magisk land, Narnia, er et uforglemmeligt eventyr for både børn og voksne. I modsætning til Ringenes Herre foregår historien i et univers, der eksisterer parallelt med vores eget. Da de 4 søskende pga 2. Verdenskrig må opholde sig på landet hos en gammel professor, opdager den yngste af dem, Lucy, et garderobeskab, der viser sig at være en portal til en magisk verden. Men hvem er så tåbelig at tro på en lille piges skøre fantasier? Ikke hendes søskende til at starte med, og måske er det netop dette, der gør, at de ikke kan komme til Narnia med det samme. Tilgivelse, ofring og opstandelse er centrale temaer senere i filmen, og Lewis gør handlingen til mere end bare en reference til Kristi død og opstandelse – det bliver en fantastisk fortælling af evangeliet på en ny måde (hvordan kan du jo selv prøve at se). På samme måde som Tolkien, evner Lewis at tage historiefortælling op på et nyt eksistentielt niveau, så det virkelig giver stof til eftertanke, så gå ikke glip af dette utrolige kunstværk af en film, der heldigvis er tro mod bogen.


Karol Wojtyla – også kendt som pave Johannes Paul II, er selv fra et ikke-religiøst synspunkt en af de mest betydningsfulde og inspirerende mennesker, der nogensinde har levet. Filmen, som er baseret på hans liv og kamp mod nazismen under 2. Verdenskrig i Polen, er uhyggelig virkeligstro. I sin ungdom er Karol vidne til nazismens undertrykkelse og grusomheder over for både jøder og polakker og bliver på den måde naturligt konfronteret med de store eksistentielle spørgsmål i livet om lidelse og meningsløshed. Hans tro bliver et stærkt holdepunkt under de mange ofre, han må lide, og han beslutter at blive præst. Som præst fortsætter han med at tale for frihed, retfærdighed og kærlighed, også efter nazimen, og ender trods sin utrolige ydmyghed (eller måske netop derfor) som pave. Det er en stærk film med et fantastisk budskab om, at kærligheden altid vil sejre, og man keder sig ikke på trods af, at filmen varer over 3 timer.

4

3

“The Mission” foregår I 1740’erne, hvor den spanske jesuitterorden forsøger at udbrede troen i Sydamerika. Den deprimerede slavehandler og lejesoldat Rodrigo Mendoza bærer på stor skyld, da han opsøges af jesuitten Father Gabriel, der opfordrer ham til at råde bod på sin fortid og komme videre i sit liv. Han tager med F. Gabriel til Guarani-området, hvor han inspireres af missionsarbejdet og det fredfyldte liv med de indfødte. Han beslutter selv at blive jesuitterpræst og slutter sig til arbejdet. Imidlertid bliver territoriet overtaget af portugisere, som underlægger området nye regler, der giver dem ret til at tage de indfødte som slaver. F. Gabriel opfordrer derfor de indfødte til at forlade området. Men da de indfødte, trods F. Gabriels advarsler, beslutter at blive i området, der altid har været deres hjem, stilles jesuitterne over for et ultimatum. Vil de tage det sidste skridt og risikere deres liv for missionen? Nok er det en gammel film fra 1986, men filmens skarpe budskab om at kæmpe for alt, hvad man har kært, er i høj grad stadig relevant i dag.

5

Denne film er baseret på en virkelig historie mellem 2008 og 2012 om en 10-årig pige, Anna, med en sjælden sygdom, der ødelægger fordøjelsessystemet. Moren, Christy, gør alt, hvad der overhovedet kan gøres, for at hjælpe hende til de rette læger, men hendes tro sættes på en hård prøve, da det viser sig, at selv den dygtigste læge må erklære sig magtesløs. Men da familien omsider begynder at erkende, at de ikke kan gøre andet end at give Anna den bedste tid, mens hun endnu kan stå på benene, sker der uforklarlige ting, der vender op og ned på alting. Filmen handler om at holde fast i troen, selv når alt synes at svigte, og den illustrerer, at mennesket hverken kan eller skal forklare alt her i tilværelsen.

15


//fotorapotage

Foto af Caspar Stanley With

Juniorlejren 2017

er netop afsluttet med et brag! Se eller gense nogle af de friske unge katolikker, som var med pĂĽ ĂĽrets Juniorlejr!

16


Juniorlejren er DUKs nationale lejr for alle dem, som er født 1999-2001. Lokation: Ă˜mborgen

17


//Guide

tekst af Christa Lange Baerentsen

Lækre sommerdrikke! Sommeren er over os, og det er tid til at slænge sig i hængekøjen, brede håndklædet ud på stranden eller trække et tæppe med over i parken for at nyde varmen – og hvorfor ikke pifte stemningen op og køle dig selv ned med en lækker kold drik? Min søster og jeg har eksperimenteret lidt og fundet frem til to drikke, som passer perfekt til en dejlig sommerdag. Hvis du er vild med kaffe eller elsker den søde og syrlige frugtsmag af jordbær og citron, så læs videre og få opskriften! Det tager ingen tid, men resultatet bliver fantastisk.

Kaffemilkshake En cremet og lækker kaffemilkshake lavet på en skøn vaniljeis med en klat flødeskum og et drys kakaopulver på toppen Ingredienser (2 personer) 4 dl. sødmælk 4 tsk. instant kaffe 4 store kugler vaniljeis Derudover flødeskum og kakaopulver til servering. Fremgangsmåde Kaffepulveret røres ud i en skål med en spsk. varmt vand. Derefter kommes kaffen, mælken og isen i en blender, og det blendes til en skøn cremet drik. Hvis du har mere lyst til iskaffe, kan du her bare blende i kortere tid, så drikken bliver mindre tyk, men stadig lige så lækker. Server milkshaken med flødeskum og et drys kakaopulver på toppen.

18


Jordbærlemonade Jordbærsirup 1 dl. rørsukker (kan erstattes af almindeligt sukker) 1 dl. vand 200 g. jordbær Opblanding 1 ½ dl. citronsaft (svarer til 3 citroner) 4 dl. vand Skyl jordbærrene, og skær toppen af. Mål 200 g jordbær op i en gryde og bland med 1 dl. vand og 1 dl. rørsukker eller almindeligt sukker. Lad blandingen koge under låg i ca. 15 minutter. Hæld blandingen igennem en si, og tryk saften godt ud af jordbærrene med bagsiden af en ske. Hæld jordbærsiruppen i et glas, og køl ned til køleskabskold. Du kan sagtens lave siruppen dagen før, den skal bruges. Hæld jordbærsiruppen i en kande sammen med citronsaft og vand. Server med masser af isterninger og pynt evt. med friske mynteblade eller andet.

19


//klumme

tekst af Eduard Constantin

Firmelsens vigtige overvejelser Du kender det sikkert godt: suset i maven, de utallige forberedelsestimer og ikke mindst de mange kirkebesøg. Vi skal alle igennem firmelsen, som er en del af de syv sakramenter. Men er firmelsen blevet banal i det dansk-katolske samfund? Dette spørgsmål vil jeg prøve at besvare via min klumme, hvor jeg fortæller om mine meninger og erfaringer.

Det er nu godt og vel 7 år siden, jeg blev firmet i Sct. Norberts kirke sammen med 11 andre herlige unge mennesker. Forberedelsestiden op til firmelsen var meget intensiv og præget af fortællinger fra evangelierne og generelt det Nye Testamente. De mange ord i Biblen blev slugt råt af os, selvom vi knap nok havde en forståelse for ordenes betydning og størrelse. Vi var unge og fuldkommen uinteresserede i de ord, der ligger til grundlag for hele kristendommen, men 20

hvem kan dog bebrejde os? Vi var jo blot børn. Alligevel vil jeg have lov til at bebrejde mig selv hvert fald. Jeg vil have lov til at bebrejde mig selv for ikke at have taget et større initiativ i forberedelsestiden. Jeg manglede en større lyst til at grave dybere ned i evangelierne, og til at forstå hele budskabet og meningen ved at blive firmet. Desværre var jeg ikke den eneste med denne mangel, for firmelse såvel som konfirmation var og er ulykkeligvis opfattet som en kultur-


Hvis jeg havde muligheden for at gå tilbage i tiden og ændre på min firmelse, ville jeg vente med at blive firmet

ting, frem for en religiøs overgangsfase til voksenlivet. Det er noget, der skal overstås, så man kan få sine længe begærede gaver, hvilket jo er forståeligt, når man tænker over, hvilken pengepulje der står på højkant for de fleste firmander. Dog er det ikke pengepuljen, der skal fylde ens tanker, men tværtimod Guds Helligånd, der indtrænger sjælen ved hjælp af den hellige olie, Krisam. Personligt synes jeg, at det er forkert af forældre at overdrive firmelsen med store gaver, da det giver det helt forkerte billede af sakramentet. Vi mennesker har til opgave at bekæmpe vores eget begær for ikke blot at undgå synd, men også for at opnå frihed. Vi er slaver af os selv, og netop derfor er det en bekymrende og skandaløs sag, at børn i så tidlig en alder opbygger så stort et begær til materielle genstande i anledningen af en religiøs begivenhed. Firmelsen er i sandheden sendelsens sakramente, hvor man bekræfter sin tro over for den katolske menighed. Vi katolikker har en mission i livet, og den begynder nemlig ved firmelsen, men det er selvfølgelig meget begrænset, hvor mange nye firmander egentlig går med den tankegang; at have en mission i livet. Hvis du havde spurgt mig, hvad meningen med firmelsen var, da jeg

var ny firmand, kunne jeg ikke svare på det. Jeg kunne knap nok sige trosbekendelsen udenad, så hvordan i alverden skulle jeg vide, at jeg havde en mission i livet. Hvis jeg havde muligheden for at gå tilbage i tiden og ændre på min firmelse, ville jeg vente med at blive firmet, til jeg var klar rent spirituelt, hvilket mange vil opfatte som skamfuldt, da man går imod normen. Men sandelig siger jeg jer brødre og søstre; skam jer ikke ved dette, da det er mere skamfuldt at gå imod Guds ønske. 21


tekst af Tri Nguyen foto af Århus

//hvad sker der lokalforening

Århus? Hvad sker der

22

Lokalforeningen

KUK Århus

DUKs lokalforening i Århus er stærk og har et godt lederteam, der kan forholde sig til de katolske børn og unge i Århus. Lokalforeningen består af 4 medlemmer, hvilket dog snart skifter, når generalforsamlingen for Århus er ovre. Bestyrelsen har rødder i de forskellige grene af sogneundervisningen fra førstekommunion til firmelse, hvilket giver os overblik over hele Århus’ katolske ungdom, så vi kan planlægge arrangementer for de forskellige aldersgrupper. Samarbejdet med den katolske skole i Århus, Skt. Knuds, og kirken giver foreningen gode faciliteter til undervisning og ungdomsarbejde.

De unge katolikker i Århus er til dels organiseret i KUK, Den Katolske Ungdomsklub, som i øjeblikket er styret direkte af DUKs lokalforening. Her er vi begyndt at holde såkaldte ”KUKdage” for unge katolikker, der har været gennem firmelse. KUK-dage er dage med ungdomsklub i 5-7 timer med leg og fællesspisning. Dette koncept har fungeret rigtig godt, hvor vi har koblet det sammen med andre store begivenheder som midnatsmesser, Sankt Hans m.m. Vi har dog stadig vores normale klub-gange, hvor vi bare mødes i 2-4 timer og hygger os med film, spil, leg og udflugter.


KUK-dage

Firmandklub

Som et eksempel på en KUK-dag havde vi til påske et arrangement, hvor vi mødtes ved 5-tiden sen eftermiddag og lavede nogle introlege omkring påsken. Vi fik derefter noget pizza på foreningens regning og begyndte så igen at lave lege såsom dyreleg, Magretheskål, morder og mexikanerspil. Klassiske mindre lege, som er lette at sætte folk ind, så vi var underholdt til klokken kvart i 10, hvorefter vi i samlet flok gik over til kirken ved siden af vores lokaler, så vi i kunne sidde sammen til midntatspåskemessen. Efter påskemessen var der mulighed for at blive lidt længere til lidt sodavand, kaffe, kage eller kakao, hvor man kunne sidde og slappe lidt af sammen.

I Århus har vi også fået etableret en firmandklub, der ligger efter sogneundervisning, der er obligatorisk det første halve år af undervisningen, så de unge lærer om hinanden, DUK og KUK. Dette er separat for KUK, så de nye unge ikke skal til at lære alt for mange nye at kende end bare deres hold. Dette har fungeret rigtig godt, da dem, der godt kan lide det KUK-lignende arrangement, typisk vælger at blive i klubben efter jul, hvor deltagelse ikke længere er obligatorisk.

23


Nordisk Ungdomsdage

Pris: 350kr Afrejse, Kbh: fredag d. 1. kl. 15.00-16.00 Ankomst, Kbh: søndag d. 3. kl. 18.00 Aldersgruppe: 16-30 år.

Bladet returneres til udgiver ved varig adresseændring med oplysning om ny adresse.

Tilmeld dig på www.duk.dk

Udgives af Danmarks Unge Katolikker, Skt. Kjelds Gade 3, 2100 København Ø.

Er du mellem 16 og 30 år gammel? Og skal du med til Sverige d. 1. september til den 3. september? Det tror jeg nok du skal! DUK er gået sammen med Norges Unge Katolikker og Sveriges Unge Katolikker om at lave Nordiske Ungdoms dage i Vadstena, Sverige! Tag med og udlev og oplev din katolske tro i et fællesskab på tværs af landegrænser med op i mod 300 unge katolikker fra norden. Der vil være mange forskellige oplæg, lege, aktiviteter, og en stor festmesse der bliver fejret af Kardinal Anders Aborelius. Vi ses til Nordiske Ungdoms Dage!

Fønix #22  
Fønix #22  
Advertisement