Page 1

Hvem var Sankt Nikolaus? Billeder fra børne/midiweekend Lav dine egne til-og-fra-kort

DANMARKS UNGE KATOLIKKER

December 2017

#133

DUK OP


Hvad er der i bladet? Præsten prædiker

6 Bed en bøn 8

4

Julekrybben

Tegning til farvelægning

10

Vox Pop12

Sankt Nikolaus14

Ronjas Kreahjørne16

18

Vær et lys i hverdagen

20

Billeder fra børne/ midiweekend 21

22 DUKopgave 23 Mød en DUK'er

Julen er lige om hjørnet og for mit vedkomne betyder det stress og jag. Det er dog vigtigt at huske hvorfor vi løber ekstra hurtigt i december. For de flestes vedkomne handler det om at vi kan bruge mere tid med familiehygge.

Jeg vil takke Christoffer Borup for det superflotte forsidebillede og Klara Møller-Jørgensen, som har tegnet den kreative tegning til farvelægning. Stor tak til David Noval for den lærerige artikel om julekrybbens betydning og tak til Lucie og Thea Møller-Jørgensen for jeres bidrag. I ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår fra hele redaktionen.

Lea

DUK OP

udgives af Danmarks Unge Katolikker MÅLGRUPPEN Børn i alderen 5-13 år Medlemmer af DUK inden for målgruppen får bladet gratis. Andre kan tegne abonnement. DUK’S SEKRETARIAT Sankt Kjelds gade 3 2100 København Ø tlf.: 39202079 fax: 39309079 www.duk.dk

Nicoline Maria OldenJørgensen Layouter

DUK’S HOVEDBESTYRELSE: Christopher Nybro Bonde (formand) Adam Nawarecki Michael Rangel Pedersen Lea Noval Kathrine Jørgensen Tri Nguyen Peter-Andreas Munk-Nielsen (suppleant) Martha Kristina Gomes Ryom (suppleant)

Vi tager gerne imod artikler og forslag. Synspunkter fremsat i bladet står for TRYK skribentens egen Werks offset, Oplag: 1300 eksemplarer regning. ISSN 1603-6506

REDAKTIONEN

Lea Uhlott Noval Redaktør

men,

Julen er hjerternes tid og kærligheden er særligt i fokus i denne tid. Gud, vores himmelske far, elsker os så meget at han gav os sin søn, Jesus. Dette mirakel mindes vi gennem adventen, hvor vi venter på Jesu fødsel. Husk at stoppe op, trække vejret og takke Gud for al den kærlighed du har fået og givet i det år som snart er gået.

Billeder fra børne/ midiweekend 11

Julequizzen

allesam e r æ K

Rasmus Johan Nitschky Münchow

Ronja E. Weilbach FriisFarsøe


Lørdag d . 1 6. decembe julehygge p r er der å DUK's sek re ta r ia t på Sankt Kjelds Gade 3, 2100 Kb Alle DUK's h Ø. medarbejde re og frivil lige er hjerteligt v elkomne! Der er gløg g, æbleskive r og hygge 13-18, så k fra kl . om fordi og ønsk hinan den en glædelig jul .

D. 9. septem ber 2017 blev M ichael Münchow vie t til permanent d iakon. Stort tillykk e!

Redaktionen ønsker Teresa Truc Le og hendes man d stor t tillykke med deres lille søn Math ias og hans dåb. V i ønsker jer alt held og lykke med jeres li lle nye familie!

3


n e t s æ r P r e k i d æ Pr Utrolige ting Nogle ting er så utrolige at det overgår vores vildeste fantasi! Ting vi ikke kan forstille os, fordi det lyder for godt til at være sandt. Og særligt til jul er der ekstra mange af dem: Gaver vi ikke troede vi ville få. Oplevelser med familie og venner vi ikke tænkte ville ske. Mængden af sne som falder. Men fælles for alle de her ting er, at vi ikke ved om det sker. Vi ved ikke hvad vi får i gave. Vi ved ikke om der kommer sne. Men en helt utrolig ting ved vi sker. Vi ved at Gud bliver menneske.

Og det stopper ikke med det. For når nu Gud vælger at blive menneske, så kunne han jo også vælge hvilket slags menneske han ville være. Han kunne blive født ind i verdens rigeste familie. Eller blive født i en familie hvor han en dag ville blive konge. Men Gud valgte altså at det skulle være en ganske almindelig kvinde som skulle føde Jesus. Han blev født i en stald, for der var ikke plads til familien andre steder. Der, i en stal, mellem høet og dyrene bliver Jesus født. Der bliver Gud menneske. Der bliver skaberen en del af det skabte. Det er utroligt!

4

Af pastor Kasper Baadsgaard-Jensen

Det er faktisk ret vildt at tænke over. Tænk på hvem Gud er og hvad han kan? Intet er umuligt for Gud, derfor kalder vi ham almægtig. Han har altid været der og vil altid være der. Han har skabt verden, dig og mig. Derfor siger vi han er årsag til alting. Og af alt det Gud kunne vælge at gøre, så vælger han at blive menneske. Skaberen bliver en del af det skabte. Altså Gud som skabte alting, bliver en del af det han har skabt.


Så er det store spørgsmål bare hvorfor? Se det er endnu en utrolig ting! Når Gud bliver menneske, så kommer han til os som det mindste af det mindste, som et lille barn. Han kommer til os som et lille barn som vi kan tage imod. Ved at blive et menneske som ikke har en særlig status, viser Gud os at han vil være sammen med alle slags mennesker. Han vil være sammen med mennesker, i alle forskellige situationer i livet – i glade tider og i triste tider. Uanset hvem vi er og hvordan vi har det så ønsker Gud at være en del af vores liv. Alt det her gør Gud af en årsag. Han vil vise os hvor meget han elsker os. Det viser han os ved at blive ligesom os. Så når vi kigger på julekrybben, ser det lille Jesusbarn, bliver vi mindet om alt det utrolige Gud har gjort for os, fordi han elsker os. Tænk at det allerstørste der findes, Gud selv som kan gøre alt, bliver menneske. Det er altså utroligt! Og hver gang vi fejrer jul, så fejrer vi at det sker. Vi fejrer at Gud ønsker at være sammen med os, så meget faktisk at han vælge at blive et menneske selv – det er utroligt!

5


Julekrybben - tradition og evangelisering

Jeg husker som barn, at det var en stor dag, når julekrybben kom frem og skulle stilles op. Som lille var det spændende, at se hvor flot den blev og de mange historier den kunne fortælle. Det var meget svært ikke at lege med figurerne og det måtte vi ikke. Hvert år kom en ny figur til og der blev lavet søer at spejle og vandløb af stanniol. I vores have blev der samlet mos og andre sager der kunne bruges i julekrybben. Da jeg blev større måtte jeg være med til at opstille den og det var en ære. Men hvor kommer julekrybben fra og hvilken betydning har den egentlig?

Af David Noval

Julekrybben menes af mange at stamme fra Frans af Assisi, der i 1233 støttet af paven lavede en julekrybbe i byen Greccio i Italien. Denne krybbe var med levende dyr og mennesker. Den fik meget stor omtale og blev gennembruddet for julekrybben. Dog ved man fra de forfulgte kristnes tegninger i 300 årstallet, der findes i Roms katakomber, at de også havde en form for julekrybbe. De er altså mindst 900 år ældre end Frans af Assisi.

6


De første kristne havde ingen bibel og fortællingerne og Jesus fødsel, liv og død blev overleveret fra generation til generation gennem fortællinger og billeder. Her kommer julekrybben helt sikkert ind i billedet. Det er en god og forståelig fortælling om at Gud tog skikkelse som menneske og blev født som et lille og sårbart barn i en ildelugtende stald under nogle af de mest fattige vilkår overhovedet. En fortælling om, at Gud ønsker, at være sammen med os så stærkt, at han valgt at blive en af os. Julekrybben havde på den måde en vigtig betydning i fortællingen om Guds kærlighed til os og har den dag større betydning end blot pynt. Når du denne juli ser julekrydder, så tænk over, hvilke historier den vil fortælle dig – der er mange; hyrdens, Marias, Josefs, kaninens, fårets og ikke mindst Guds historie. Alle har en historie præcis til dig. Indtil starten af 1900 tallet, var julekrybben noget, man kun fandt i Katolske kirker og familier, men det er blevet en dejlig og god tradition også i mange danske folkekirker. Julekrybben som vi kender den i dag kan vi primært takke jesuitterne for, de opstillede den første i en kirke i Portugal i år 1560. Franciskanerne har også gjort en stor indsats med udbredelsen, da de så det var en effektiv måde at fortælle Julens glade budskab til alle folk. Når du i de næste uger ser en julekrybbe i skolen, i kirken, hos en ven, i Tivoli eller hjemme hos dig selv, så giv dig tid til at lytte til de historier den kan fortælle om, at Gud elsker dig, så meget at han blev en lille baby, blev født i en stald – bare for at kunne være sammen med menneskene. Gud vil stadig være sammen med os og søger hele tiden at fortælle os det. Vi kan gennem det vi gør og siger være en del af Guds budskab om kærlighed og fred på jorden.

7


Bed en bøn - i juletiden December måned - en måned, der går alt for hurtigt! Der er så mange gode ting, der skal nås: se julekalender, få adventsgaver, spise æbleskiver, købe julegaver, se juleudstilling, høre julemusik og meget andet! Midt i al den dejlige travlhed og larm glemmer vi måske noget - hvad det egentlig er julen handler om? I adventen forbereder vi os ikke kun på juleaftensfesten, men også på Jesu komme. Jesus blev mennesker og kom ned til os på Jorden. Derfor er det vigtigt, at vi i løbet af adventen tager os tid til at være lidt stille og høre efter hvad Gud har at sige til os. Her er fire små bønner til de hver af de fire søndage i advent (eller nogle af de andre dage inden jul), som du kan bede og tænke over, hvordan du sørger for at din jul stadig har Jesus i fokus! d. rlighe empel på æ k n i s er. , for d lysende ek edmennesk d u G Tak ig em e et ede s r g bliv hed for min e e j b r å fo s M kærlig fædre Maria, vore ud, e G g n o n e e r e d Kæ fru r, ødr ! ser m r vi på Jom esu stedfa i v r Amen å J n ke seph, rnet. n tæn til jule imlen og Jo af Jesusba lige for e H ig mor i rligt tog s re taknemm ores v æ æ som k s med at v os og vise o å Hjælp r passer p erdagen. e v d ed i h dem, h g i l e m taknem ! Amen 8


sus på Je , r e a k f s e u h ed Kærlig s med at nge m rderne y s o s p hy do hjæl dag,la glade med e vise s l e s re fød dD ne, væ ammen me e l g n e s bede og og til adet h l i t . n mænd lukke døre eden. Lad læde g s gh Lad o n til kærli fyldt med e de åbne nsdag vær ørn og lad b e ed juleaft være dine en fyldt m at eaft over ng jul g glæde. e s i os gå melighed o m takne ! Amen . elsdag s d , ø f d u G og Jesu Kære r vi os en, Sønnen for at e m r ud, nu næ r til Fader "Tak G - Jesus". r e e d g e i e gs Vi b den o ste julegav vores n å g i l l d He ge be s den entstid brin g minde os o e v i v g o ere nne ad mmen ære m Må de tættere sa v t a ve e familio dag at prø r e om hv us. s j som e Amen!

9


Farvelæg juletræet i flotte farver mens du venter spændt på at se juletræet hjemme hos dig selv!

10


Bille der f midiw ra børn e eeke nd

11


Vox Pop Rosa, 9 år Sankt Therese Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Han var en biskop og er nu en helgen Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Jeg tror lidt på julemanden.

Alma, 7 år Sankt Mariæ Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Han var en der sang Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Jeg tror på julemanden, eller nej. Både ja og nej. Jeg har mødt ham en gang, og han sagde, jeg skulle glæde mig til jul.

12

Victor O, 13 år Skt. Nikolaj Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Sankt Nicolaus er den oprindelige julemand, kan man kalde ham. Han gav legetøj og gaver til de fattige i gamle dage. Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Jeg har troet på Julemanden, indtil jeg var ca. 8 år. Jeg plejede at lede efter ham om natten, men fandt ham desværre aldrig. Men hvem ved, måske findes han?


Sunniva, 8 år Sankt Ansgar Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Det er julemanden! Han giver børnene julegaver. Han gav til de fattige. Og han lagde gaverne i børnenes sko. Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Jeg tror på julemanden, én gang så jeg hans slæde oppe på et hustag. Jeg så kun et lille kort glimt. Jeg tror på ham fordi han er sød. Han giver alle børnene på jorden gaver - specielt de fattige! Jeg bliver helt glad i kroppen af at tænke på, at han giver gaver til dem der ikke har råd til det selv, derfor jeg tror på ham. Jakob, 12 år Sankt Mariæ Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Han var en mand som kastede penge ned gennem skorstenene til de fattige eller lagde dem i de fattiges sko, tror jeg nok. Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Nej, men min storesøster gav mig en gang julemandens telefonnummer, så jeg kunne ringe til ham. Det viste sig, at han bare var en maskine, der sagde det samme til alle. Victor R, 12 år Sankt Ansgar Kirke Hvem er Sankt Nicolaus? Sankt Nicolaus er en helgen, og han var biskop i Tyrkiet. Han hjalp de fattige og gav dem gaver. Tror du eller har du troet på julemanden, og i så fald har du set ham? Jeg ved ikke, om jeg har troet på julemanden, da jeg var lille, men jeg tror ikke på ham nu.

13


Sankt Nikolaus

Måske kommer det som en overraskelse, at vi skal til at høre en historie om julemanden her i DUKop. Men hvad ville du tænke, hvis jeg sagde, at julemanden fandtes? For det gør han, men han er ikke en glad, tyk mand med rødt tøj, der bor på Nordpolen. Han er en helgen! Det er rigtigt – idéen om julemanden kommer rent faktisk fra en katolsk helgen. Han hed sankt Nikolaus, og nu skal vi høre lidt om ham.

14

Nikolaus kom fra en by i det, der i dag hedder Tyrkiet. Han havde et ret spændende liv. Han var åbenbart meget hellig fra en tidlig alder – da byen Myra manglede en biskop, valgte man ham. Han gennemlevede en tid i fængsel, og var også tilstede under nogle af romernes forfølgelser af de kristne. Udover det var han også med til et stort møde i år 325, der hed koncilet i Nikæa. Her mødtes biskopper fra hele den kendte verden for at snakke om, hvad Jesus egentlig var for en person – Nikolaus var med til at forsvare den gamle tro på, at Jesus både er helt menneske og helt Gud, som vi stadigvæk siger i dag.

Af Rasmus Johan Nitschky Münchow

- historien om Julemanden


En historie om Nikolaus, der er ret julemandsagtig, er om en mand, der havde tre døtre. Dengang, hvis en pige skulle giftes, så var det hendes fars opgave at betale penge til brudgommens familie. En mand fra stedet Patara, hvor Nikolaus var fra, havde altså tre døtre – men han havde ikke nogen penge. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre, og han var enormt ked af, at han ikke havde råd til at få sine døtre gift. Nikolaus hørte om manden og hans problem, så han tog en sæk med guld, og midt i den mørke nat kastede han den ind ad vinduet til mandens hus. Nu var der penge nok til at den ældste datter kunne blive gift. Nikolaus valgte at gøre det samme, da mandens andre døtre skulle giftes. Da den sidste datter var på vej til at blive gift, ventede faren for at se, hvem det var der kom med penge – da han så Nikolaus, blev han rigtig glad og viste, hvor taknemmelig han var. Der er særligt to ting, vi kan lære af denne her historie. For det første var Nikolaus opmærksom på sine medmennesker. Han var et lys i mørket for dem! Vi kan måske selv blive bedre til at åbne vores øjne for, når der er nogen, der har brug for os. Nogen gange kræver det lidt ekstra opmærksomhed fra vores side, fordi folk ikke altid siger til os, at de skal have hjælp. Den anden ting, vi kan lære noget af, er, at Nikolaus ikke gik op i at få æren for at gøre noget godt. Folk kunne ikke se ham om natten, og det kunne dem han hjalp heller ikke. Hvis vi tænker for meget på, at vi skal ses af andre, når vi gør noget godt, så kan vi komme til at glemme, hvad der er vigtigt, når vi hjælper. Vi glemmer måske, at når vi elsker, så handler det først og fremmest om Gud og vores næste, og ikke det vi selv får ud af at være noget for andre. Hellige Nikolaus, bed for os!

15


Af Ronja E. Weilbach Friis-Farsøe

Hyggelige til-og-fra kort Intet kan pifte en gave mere op end et fint til-og-fra kort! Når man skal åbne gaver er det første man lægger mærke til, til-og-fra kortet, og flere gemmer deres til-og-fra kort som et hyggeligt minde om den gode dag. Jeg vil vise hvordan man kan lave et smukt til-og-fra kort, som man kan hænge på de gaver man giver andre til jul, eller også kan man bruge dem til pynt. Det skal du bruge: Røde, almindelige til-og-fra kort Blyant Saks Gul/orange/hvid/grøn farveblyant Flydende guld-glimmer Sejlgarn • Klip et stykke sejlgarn og træk det gennem hullet i til-og-fra kortet, sådan at det kan hænges op. • På kortet tegner du med blyanten det motiv du gerne vil have (jeg tegner et lys). • Nu farver du lyset op med farverne. • Du kan med det flydende guld-glimmer lave små stjerner rundt om lyset. Du kan eventuelt bruge en nål til at trække stjernerne ud. Indeni kan du skrive ‘til’ og ‘fra’ med fx. den flydende guld-glimmer eller den grønne farve. • Nu har du fine, små til-og-fra kort du kan hænge på gaver, eller give til folk som en lille fin julegave.

16


17


n e z z i u Q om JULEN

Hvor meget ved du egentlig om julen? Tag testen her og tjek om du har lige så meget styr på det, som du regner med! Svarene finder du på side 21!

1. Hvem var sankt Nikolaus? a) Julemanden b) En græsk biskop c) Jesus lillebror 2. a) b) c)

Hvad fik de uartige børn af Sankt Nikolaus? Grene Sten Kul

3. a) b) c)

Hvad er Julemandens livret? Havregrød Bananer Risengrød

4. a) b) c)

Hvornår starter det nye kirkeår? d.1 Januar d.25 december d. 1. søndag i Advent 5. a) b) c)

På hvilke ugedage fejrer man advent? Fredag Lørdag Søndag

6. Hvilken farve bærer præsten i adventstiden? a) Lyserød b) Blå c) Lilla

18

7. a) b) c)

Hvem fejrer vi i julen? Jesus Kristus Julemanden Sankt Nikolaus


8. a) b) c)

Hvem fødte Jesus? Eva fra Edens have Jomfru Maria Maria Magdalene

9. a) b) c)

I hvilken by blev Jesus født? Jerusalem Betlehem Rom

10. Hvornår fik Jesus besøg af De tre vise mænd? a) d. 25 december b) d. 4 januar c) d. 6 januar 11. Hvordan kunne De tre vise mænd finde Jesus? a) De gik efter ledestjernen på himmelen b) De boede lige ved siden af stalden og hørte ham græde. c) Æslet førte dem der hen 12. Hvorfor har vi et juletræ? a) Fordi det pynter b) Som symbol for sundhed og solens tilbagevendelse c) Jesus blev født under et grantræ 13. Hvad symboliserer stjernen på toppen af Juletræet? a) Ledestjernen over Bethlehem b) At lyset vender tilbage c) At Jesus er en stjerne på himlen

19


Vær et lys for andre i hverdagen!

Et lys i mørket er utrolig mange ting, og specielt i juletiden er der mange bibelhistorier om lyset i mørket. Det kan være alt fra historien om ledestjernen, der lyser himlen op for hyrderne, til selve Jesu fødsel, hvor Jesus kom til verden og lige siden har været et lys for os alle. Der findes nu millioner af måder, at være et lys i mørket på, selvom man hverken er ledestjernen eller Jesus. At være et lys i mørket er nemlig det samme, som at hjælpe en der har brug for hjælp, og heldigvis kan alle mennesker bruge og give en hjælpende hånd. Et lille smil til naboen, kan nogle gange være nok til at lyse en persons dag op. Man kan også hjælpe sin mor med at tømme opvasken, eller selv smøre sin madpakke. Og hvis man kender en som har det svært, måske endda en klassekammerat, kan man spørger hvordan personen har det, og måske om de har lyst til at være sammen. Hvem ved, det kan være man kan få en ny ven? Når man er et lys i mørket, og man hjælper andre, er det nemlig oftest ikke kun personen man hjælper der bliver glad, men også en selv. Det er altså kun rart og godt at lyse hverdagen op for andre, og vi må derfor alle gøre vores bedste for at blive gode hverdagslys og sprede julens glade budskab!

20


Billeder fra børne/midiweekend

Svar pĂĽ Julequizzen: 1a, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7a, 8b, 9b, 10c, 11a, 12b, 13a

21


Hvad er dit navn?

Nikolaj le Févre Sejersen

Din alder? 22 år

Din skostørrelse? 43/44

Din livret?

Gratis mad er altid godt, men ellers er jeg ret glad for stegt flæsk med persillesovs.

Din yndlingsbog?

Det er godt nok lang tid siden jeg har læst en bog, men jeg kan huske at jeg læste Narnia Løven, heksen og garderobeskabet da jeg var mindre, og den syntes jeg var ganske god.

Din yndlingsfilm?

Generelt er jeg meget glad for tegnefilm, men hvilken en der er min yndlings ved jeg ikke, for det virker lidt for kliché at sige Frozen.

Hvilke sakramenter har du modtaget?

Dåb, firmelse, eukaristi og forsoningens sakramente.

Hvilket sakramente var det bedste?

Den af dem der betyder mest for mig er nok firmelsens sakramente, da det var der jeg selv sagde ja til troen, og ikke længere var noget mine forældre ville have jeg skulle.

Hvad ønsker du dig i julegave?

Jeg har ikke rigtig kommet på så meget endnu, men jeg ønsker mig en akustisk guitar da jeg altid gerne har ville lære at spille et instrument, og nu har jeg besluttet mig for at skulle lære det inden børnelejr til sommer!

22


Hvad er din bedste katolske oplevelse? Jeg har rigtig

mange gode katolske oplevelse, men en af dem der skiller sig lidt ud når jeg tænker tilbage er hvor jeg er på dagløb på en juniorlejr. Det der gjorde dette dagløb så specielt var at jeg blandt andet fulgtes med Christopher Bonde, som jeg dengang ikke kendte så godt, men alligevel kunne vi begge teksten til ''Kun minderne tilbage'' så vi sang den hele turen. Det mest irriterende var dog at ingen af os kunne huske verset i midten af sangen, så det gik der bestemt også lang tid med at finde ud af, og det endte med at vi måtte google det når vi kom tilbage på ØM.

Har du en hilsen til andre DUK’ere?

Hej alle DUK OP læsere! Husk at nyd livet, for det er det eneste vi har! jeg skal være chef på Børnelejr til sommer, og jeg kan allerede afsløre nu at det bliver helt vildt sjovt! så husk at tilmeld jer i det nye år! Håber vi alle ses til nogle af de kommende DUKarrangementer eller i kirken på søndag :D

DUK OPgave Skriv & vind Næste blad udkommer til foråret og kommer til at handle om en masse spændende ting blandt andet påsken! Send os et billede af dit til-og-fra-kort inspireret af KREA-hjørnet på s. 16/17 og send til dukop@duk.dk og vær med i konkurrencen om et valgfrit gavekort til www.gavekortet.dk

HUSK at skrive: Dit fornavn og efternavn Din alder Din adresse, postnummer og by

Sidste frist for sv ar er 30. april!

23


Udgiver: DUK - Danmarks Unge Katolikker. Skt. Kjelds Gade 3, 2100 KBH Ø.

elde m t a HUSK 's 1. K U D l i dig t kend e e w s n io kommun er via k s g n i Tilmeld dk eller k. www.du gn! o s t i d i

kend Syd e e w s n io n u m m o 1. k 26.-28. januar: e Jørgensen in r h t a K f: e h c Lejr kend Midt e e w s n io n u m m o . k 2.-4. februar: 1 a Bølling Lejrchef: Betin kend Øst e e w s n io n u m m o . k 2.-4. februar: 1 ller-Jørgensen ø M a r la K f: e h Lejrc kend Nord e e w s n io n u m m o 1. k 9.-11. februar: angel Pedersen R l e a h ic M f: e Lejrch

Dukop #133  
Dukop #133  
Advertisement