Page 1

Juni 2017

#131

P O K DU tle Jesu 12 apos eget lys Krea- pynt dit esweekender ls e m r fi a fr r Billede

rk Ki

en

-e

t te s gn på Gud

r æ n

DANMARKS UNGE KATOLIKKER

r æ v


Hvad er der i bladet? Præsten prædiker

4

6 Reportage fra Åsebakken 9 Tegning til farvelægning 10 Hvad er der inde i kirken?

Billeder fra firmelsesweekender

14 Kreahjørnet 16 Vox Pop 18

11

De tolv apostle

Hvorfor går vi i kirke? Bed en bøn

21

Mød en DUK’er DukOpgave

23

20

22

allesam Kære

men,

Sommeren er her og det er skønt. Nu er det snart tid til sommerlejre og nye venskaber. På sommerlejrene mødes vi alle fordi vi tror på Gud og han er centrum af alt vi gør. Når vi fejrer messe sammen på Øm, så synes jeg altid at kunne mærke Guds nærvær ekstra meget. DUKs årstema i år er “Kirken - et tegn på Guds nærvær” og temaet for dette blad. I kan blandt andet læse om de første apostle som var med til at grundlægge kirken og troen. I kan læse p. Kasper Baadsgaards forklaring af hvad der ligger bag årstemaet og Teresa Starzynski har skrevet en fremragende artikel om hvilke ting der altid er i en katolsk kirke. Redaktionen sender jer varme ønsker om en skøn sommer

DUK OP

Lea

udgives af Danmarks Unge Katolikker MÅLGRUPPEN Børn i alderen 5-13 år Medlemmer af DUK inden for målgruppen får bladet gratis. Andre kan tegne abonnement.

DUK’S HOVEDBESTYRELSE: Christopher Nybro Bonde (formand) Adam Nawarecki Michael Rangel Pedersen Lea Noval Kathrine Jørgensen Tri Nguyen Peter-Andreas Munk-Nielsen (suppleant) Martha Kristina Gomes Ryom (suppleant)

Vi tager gerne imod artikler og forslag. Synspunkter fremsat i bladet står for TRYK skribentens egen Werks offset, Oplag: 1300 eksemplarer regning. ISSN 1603-6506

DUK’S SEKRETARIAT Sankt Kjelds gade 3 2100 København Ø tlf.: 39202079 fax: 39309079 www.duk.dk

REDAKTIONEN

Lea Uhlott Noval Redaktør

Nicoline Maria OldenJørgensen Layouter

Rebecca Koerner

Jakobine Jessen

Rasmus Johan Nitschky Münchow

Ronja E. Weilbach FriisFarsøe


Her kan

du læse li

Måneden

s helgen: kendt he Sankt Ign lgen atius af L Ignatius b oyola, fes , der snart har fest lev født d dag! tdag den . 24. dece i Spanien 3 1 . ju m li b e beslutted . Han ville egentli r 1491 i en rig ad e g gerne v es ære sold lsfamilie grundlag ig for at blive en a t de derfo , s men o ldat for Je r den ord levede se s u s i s e t edet. Han n, som h lv som o edde rd Vidste du ensbroder og præ r Jesuitterne og , at pave st resten Frans og så er Jesu af sit liv. it? dt om en

ion errecept m m o s il Kom t t 2017 på s u g u a . 12 t ekretaria s ’s K U D 3, lds Gade 7. je K t k n Sa 13-1 Ø fra kl. h b K 0 210 e og arbejder r er d e m e ll A ate mt katek a s e g li il e!! friv t velkom hjertelig

rigtig god sommerferie til alle. -

Stort tillykke til Nicoline (vores layouter) med hendes datter Safira, der blev født den 4. marts 2017!

Redaktionen lede r efter Rere dakt nelknem fle lede mio ed reref-teen r fle m re ten m mle mrerba - en faed steleel te n fa st el le re ov er en r bare over en perio pe de. Vil du riode. Vil du tegn tegne, tager du go e, tager du gode billeder,de billeder, er god til korrektuer god snin rrde ekturlæsninrlæ eltilleko r an g ellerg t, så skriv en an t, så skriv en maimlail til dude kop@ du og hør m til dukop@duk.k.dk dk og høreere!

3


n e t s æ r P r e k i d æ Pr Kirken - et tegn på Guds nærvær En af de helt grundlæggende ting vi har som katolikker er vores Kirke. Det er både den bygning vi mødes i om søndagen, men det er også det fællesskab vi har med alle katolikker.

Den opgave, at give troen og glæden videre, er ikke kun for nogle bestemte mennesker. Det er for alle som er en del af Kirken. For Kirken er nemlig hele Guds folk, det vil sige alle katolikker. Mange af os tænker måske at det er præstens opgave, men faktisk er det ikke præstens Kirke, for vi er alle en del af Kirken, en del af Guds folk og Kirken er hele Guds folk. Derfor består Kirken af mennesker – af dig og mig.

4

Af pastor Kasper Baadsgaard-Jensen

Kirken begyndte da Jesus sagde til disciplene at de skulle gå i ud i hele verden og fortælle alle folk om Guds kærlighed. De skulle give den tro og glæde videre som de havde fået af Jesus. Det er Kirkens vigtigste opgave – at give troen og glæden videre. Det gør præsten om søndagen under messen når han forklarer de læsninger vi har hørt. Det gør din underviser når du mødes med de andre i Kirken til f.eks. første kommunions forberedelse. Det gør dine forældre når de f.eks. lærer dig nogle bønner eller fortæller dig om vores tro. Men det er også det vi gør når vi fortæller en god ven hvorfor vi er katolik og hvorfor vi er glade for at være det.


Men hvis Kirken bare var en gruppe mennesker, så ville der ikke være forskel på Kirken og en fodboldklub. Den er mere end det. Kirken er nemlig også Guddommelig. Det var jo Jesus der startede Kirken da han sagde til disciplene at de skulle gå ud og give troen og glæden videre. Så Jesus har grundlagt Kirken, og det er i Kirken vi møder Gud. Særligt i sakramenterne, hvor Gud på en særlig måde kommer til os. Specielt om søndagen når vi samles og fejrer messe sammen. Lige der, om søndagen, oplever vi det menneskelige fællesskab med de andre der er til messe. Men samtidig oplever vi at Kirken er guddommelig fordi Gud kommer til os, både når vi hører læsningerne og når vi modtager Kristi legeme og blod. Og vi har brug for at mødes med hinanden og dele vores tro. Derfor er en af de vigtigste grunde til vi har Kirken, er at vi har et sted hvor vi kan være sammen med hinanden om vores tro. Kirken er det sted hvor vi hjælper hinanden til at tro, både når det er svært men også når vi glæder os sammen. Det er i Kirken at vi får energi og hjælp, så vi også kan tage del i Kirkens vigtigste opgave. Det er den opgave Jesus gav de første disciple, og den opgave som han også i dag giver til dig og mig - at gå ud og give troen og glæden videre.

5


Hvilke ting er der i kirk Når vi kommer ind i en katolsk kirke, opdager vi allerede ved indgangen, at der er noget specielt. Der er et vievandskar, hvor man dypper fingrene i og gør korsets tegn. Det gør vi, for at minde os om, at vi tilhører Gud, med det samme vand, som vi blev døbt med, og som er i døbefonten. Døbefonten som også står i kirken, bruges altså ved dåb, som du sikkert har set til en barnedåb. I kirken er der også en rød lampe som altid brænder, det kaldes et evighedslys. Det er tegnet på, at Jesus er fuldt og helt tilstede i det lille aflåste skab, som kaldes tabernaklet. Det er låst, fordi derinde har vi det dyrebareste der findes, nemlig Jesu legeme, eller krop. Vi gemmer det derinde, for at kunne tage det frem, når vi på en speciel måde vil være sammen med Jesus, det kaldes tilbedelse. Men det er der også, hvis et menneske lige pludselig har brug for Jesus, altså vil til kommunion. Normalt går vi til kommunion ved en messe. Men bliver man pludselig syg, og tilkalder en præst f.eks. på hospitalet, så kan præsten hente Jesu legeme i tabernaklet og komme ud til den syge med kommunion.

6


ken, og hvorfor er de der? Vi har også billeder og figurer i kirken, af Helgener eller Jomfru Maria. Det har vi, af samme grund som vi hjemme har billeder af vores familie, så man kan kigge og tænke på dem, lige som man kan bede dem om, at bede for os. De er jo sammen med Jesus i himlen, så derfor beder vi dem om, at bede for os hernede på jorden. I kirken står der også et alter. Alteret er et bord som vi samles om til messen, ligesom vores spisebord der hjemme. Godt nok kan vi ikke sidde rundt om det alle sammen, så derfor sidder vi på bænke i kirken. Men det fungerer som et samlingssted for os alle. Og det vi er sammen om, det er Jesus. Han samlede også sine disciple den sidste aften inden han døde, omkring et måltid, og det er det samme vi gør under messen.

Fortsættes på næste side! 7


Der findes også billeder af Jesus da Han gik vejen til korset. Det kalder vi korsvejen, og når man går fra billede til billede, kan man mindes hvor frygteligt det var for Jesus, at gå denne vej. Den vej gik Han, fordi Han ville tage alle vores synder med sig op på korset, som der også er i kirken, så vi kunne blive frie mennesker, og hvis vi siger, vi tror på Ham, har Han lovet, at Han vil møde os igen i himlen, når vi dør. Nogle steder findes der også en skriftestol. Det er et sted man kan gå ind i og sige/bekende sine synder til Gud. Præsten er der i Jesu sted, det vil sige, at Jesus virker gennem præsten og tilgiver de ting, man har gjort forkert eller er ked af. Når man modtager tilgivelsen, giver Gud os også hjælp og støtte til at komme videre i livet. Samtidig kan det også være en stort hjælp at tale med nogen om det, og præsten er der netop for at hjælpe med opmuntring og vejledning.

Af Teresa Starzynski

8

Næste gang du er til messe, kan du se hvor mange af disse ting, du kan finde i din kirke!


Reportage fra Valfart til Åsebakken Søndag den 28. maj var der valfart til Vor Frue af Åsebakken. Dagen bød på rosenkrans igennem Rude Skov, godt vejr (på nær en byge midt i frokosten), sjov & spas i DUK-teltet, dans og hygge! Her kan du se et par billeder fra dagen og måske spotte dig selv - vi ses næste år!

9


Farvelæg denne flotte tegning af Jesus, der kalder på sine to første apostle - Peter & Andreas

10


Billeder fra Firmelsesweekend Ă˜st

11


Billeder fra Firmelsesweekend Nord

12


Billeder fra Firmelsesweekend Syd

13


Af Rasmus Johan Nitschky Münchow

e l t s o p a De 12

Kirken, der er et tegn på Guds nærvær, er helt tilbage fra dengang, hvor Gud selv gik på jorden – nemlig da Jesus levede fra 2000 år siden. Jesus stiftede selv Kirken og for at sprede budskabet om Guds kærlighed, valgte Han 12 mænd, som blev sendt ud i verden for at gøre Kirken nærværende for alle – disse mænd kalder vi i dag for de 12 apostle. Navnelisten er lidt lang, men de 12 hed: Simon Peter, Andreas, Jakob, søn af en der hed Zebedæus, Johannes, Filip, Bartholomæus, Thomas, Matthæus, Jakob, søn af en der hed Alfæus, Thaddæus, Simon og Judas, ham der forrådte Jesus. Efter Jesus opfór til Himlen var Judas død, og han blev erstattet af en, der hed Matthias. Ordet apostel betyder udsendt, og apostlene blev netop sendt ud for at prædike evangeliet. Disse tolv mænd, der senere fik en følgesvend i skt. Paulus, fik Helligånden som styrke til Pinse, og efterfølgende tog de ud og prædikede om Guds kærlighed. Der er mange gode historier om apostlene i den bog i Bibelen, der hedder Apostlenes Gerninger, om hvordan Gud helbredte mange syge igennem dem og om hvordan engle kom og hjalp dem ud af fængsler – men to af de vigtigste ting, vi kan lære af apostlene, er noget, der går igennem alle historierne, og det er deres kærlighed og deres frygtløshed. Først kan man overveje deres frygtløshed. Ligesom i dag, så var det ikke det mest populære i verden at være kristen – faktisk, så var det så upopulært, at folk prøvede at få apostlene i fængsel for det. Men apostlene tænkte ikke for meget på, at de blev lukket ude af alle andre for at være kristne – de var ikke bange for, hvad man tænkte om dem, fordi de vidste, at Gud altid var med dem.

14


Det er selvfølgelig ikke altid lige så dramatisk at være kristen i dag, men vi kan stadigvæk blive inspireret af deres frygtløshed. Nogen gange synes andre måske, at det er mærkeligt, at vi er kristne, men af apostlene kan vi lære, at når man hviler i Guds kærlighed, så er der ikke noget at være bange for her i verden. Når Gud er med os, så har vi altid den stærkeste på vores side, og vi ved, at Gud kan og vil give os mere end, hvad nogen kan tage fra os. Gud selv er kærlighed, og det er kærligheden, der altid skal være i centrum. Apostlene var frygtløse – men det var først og fremmest fordi de blev drevet frem af kærlighed. Det er kærligheden, der gør, at vi tør kæmpe for det, der betyder noget for os, og det samme har gjaldt for apostlene. De elskede, og forstod, at Gud først havde elskede dem, og når Gud så havde dem sin egen kærlighed i form af Helligånden, fandt de styrken til at gå ud og fortælle om Gud. På samme måde kan vi, når vi åbner os for Gud og Hans kærlighed, få styrken til at gøre nogle af de ting, vi synes er svære, og samtidig lære, at Gud elsker os selv, når vi ikke kan gøre alt det, vi gerne ville kunne – det havde apostlene i hvert fald lært.

15


Af Ronja E. Weilbach Friis-Farsøe

Det skal du bruge: Saks Ske Lys Bloklys Lighter Servietter I dette blad er temaet: Kirken - et tegn på Guds nærvær. En ting, som jeg rigtig godt kan lide ved at være i kirke er, at man kan tænde et lys. Jeg tænder lys for personer, som jeg kender, men også for folk jeg ikke kender. Det kan være, jeg kender nogle, som er syge, og så tænder jeg et lys for dem næste gang jeg er i kirke og beder for dem til Gud. Men man kan også tænde lys derhjemme og bede der. Jeg vil vise hvordan man kan lave et pænt lys, måske til en person man har kær. Man kan bruge det som en gave, eller man kan selv have det stående på værelset. Du kan dekorere det, som du har lyst, tænde det og tænke på personen, som du gerne vil have Gud hjælper. Sådan gør du: 1. Du starter med at fjerne det øverste lag af servietten, med mønster på, og smide resten ud. 2. Derefter klipper du i servietten, så du får det du skal bruge. 3. Nu skal du tænde lyset med lighteren. Spørg en voksen om hjælp når du skal bruge ild! Skeen opvarmer du hen over lyset. Pas på med at holde skeen helt ned i flammen da den så bliver sort. Skeen bliver varm, så pas på! 4. Nu tager du det stykke serviet du har klippet ud, og holder over dit bloklys, der hvor du gerne vil have motivet. Du kører nu skeen hen over motivet. Stearinen nedenunder serviet stykket vil nu smelte og når det så størkner igen, vil motivet sidde fast. 5. Dette gør du med alle de motiver du har klippet ud af servietterne, til lyset ser ud som du ønsker. Nu har du det fineste lys, som du kan tænde og kigge på!

16


Sådan så mit lys ud, da det var færdigt. Husk at kun din fantasi sætter grænser for hvilke motiver, du kan bruge!

17


ra n

a r f p o P Vox rt til a f l a n V e k k a b e Ås 1) Hvad bruger man kirken til? Til at bede til Gud. 2) Hvad skal du i sommerferien? Jeg skal til Sverige med familien. Cornelia, 9 år, Sankt Andreas

1) Hvad bruger man kirken til? Til at bede til Gud og sige undskyld til Ham for de dumme ting, man har gjort. 2) Hvad skal du i sommerferien? Jeg skal til på børnelejr på Øm og en tur i sommerhus. Kasimir, 11 år, Sankt Andreas

18


1) Hvad bruger man kirken til? Til at høre om Jesus og hvad han gjorde. 2) Hvad skal du i sommerferien? Jeg skal til Sverige med familien. Clara, 9 år, Sankt Knud Lavard

1) Hvad bruger man kirken til? Til at lege. 2) Hvad skal du i sommerferien? Jeg skal på lejr på Klitborg med familien. Josefine, 6 år, Jesu Hjerte

1) Hvad bruger man kirken til? Man beder til Gud. 2) Hvad skal du i sommerferien? Jeg skal til bryllup i Portugal. Carla, 11 år, Sankt Vilhelm

19


Hvorfor går vi i kirke? Her får du 3 forklaringer på hvorfor vi skal gå i kirke hver søndag. 1: Moses fik de 10 bud af Gud. Et af budene var, at sabbatten skal holdes hellig. Det gør vi ved at gå i kirke om søndagen, for det var den dag, Jesus opstod fra de døde. Her synger vi, beder og hører tekster fra biblen. 2: Ved at gå i kirke mærker vi, at vi er en del af et kæmpe stort fællesskab. Vi ved at vi ikke er alene med vores tro.

20

Af Lea Uhlott Noval

3: Kirken er Gud hus. Altså besøger du Gud når du går i kirke. Forestil dig, at hvis du kun besøger din bedste ven to gange om året. Jeres venskab kan ikke udvikle sig og blive bedre. Hvis du derimod besøger din bedste ven en gang hver uge, så lærer I hinanden bedre at kende og I bliver bedre venner. Det er det samme med Gud og kirken. Når du besøger Gud ved at gå i kirke og lytter til det præsten siger, så lærer du Gud bedre at kende.


Bed en bøn - med apostlene Jesu tolv apostle - eller disciple, som de også bliver kaldt - lærte at bede af Jesus selv. De spurgte ham hvordan, man bedst beder og Jesus lærte dem vores mest kendte og elskede bøn, Fadervor. Selvom de fleste af os kender denne bøn, er det altid en god idé at minde sig selv om at bede den ofte og at tænke på, at hver gang du beder denne bøn, så beder du med apostlene på den måde som Jesus har lært os:

(husk at starte med at lave Korstegn)

Af Nicoline Maria olden-Jørgensen

Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vores daglige brød og forlad os vores skyld, som og vi forlader vore skyldnere, og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Thi dit er riget og magten og æren i evighed. Amen

21


Hvad er dit navn?

Rebecca Eva Clausen Koerner

Din alder? 16 år

Din skostørrelse? 37

Din livret?

Biksemad eller sushi

Din yndlingsbog? Sofies verden, da det er den eneste bog, der har givet mig lyst til at bruge flere timer på at læse.

Din yndlingsfilm? Forrest Gump

Hvilke sakramenter har du modtaget? Dåb, kommunion, skriftemål & firmelse.

Hvilket sakramente var det bedste?

Firmelsen, da det var mit eget valg, at jeg ville firmes, og det gav en helt speciel følelse, der sad i kroppen lang tid efter.

Har du en hilsen til andre DUK’ere?

Du kan både gøre din egen og andres hverdag bedre ved at hjælpe andre og være der for dem, der har brug for det! Det er vigtigt, at vi alle tænker på at gøre verden et bedre sted for alle. 22


-

e v a g op DUK ar sv

VIND

ER

Gravesen Leonardo 8 år p Svenstru

ave g p O DUK nd! vi g o v i skr

Næste blad udkommer til efteråret og kommer til at handle om DUK’s vision - Morgendagens kirke bygger på denne dags børn og unge. Send os et billede af dit pyntede lys inspireret af KREA-hjørnet på s. 16/17 og send til dukop@ duk.dk og vær med i konkurrencen om et valgfrit gavekort til www.gavekortet.dk

HUSK at skrive: Dit fornavn og efternavn Din alder Din adresse, postnummer og by

Sidste frist for sv ar er 30. oktober! !

23


Udgiver: DUK - Danmarks Unge Katolikker. Skt. Kjelds Gade 3, 2100 KBH Ø.

Ta’ med DUK på weekendlejr til efteråret - tilmelding er åben på www.duk.dk end

B

eek w i d i m / ørne

ved R y n e g r o b Hvor: Øm 09-01/10 2017 : 29/ -2005 0 Hvornår 1 0 2 g rgan Hvem: å

Maxi/junior-wee

kend

Hvor: Ømborgen ved R y Hvornår: 27/10-2 9/10 2017 Hvem: årgang 20 04-1999

Duk op #131  
Duk op #131  
Advertisement