Page 1

Mechelen, 28-5-2010 Beste duikvriend, Hierbij een nieuwe NELOS-info, mag ik u vriendelijk verzoeken deze door te geven aan uw Raad van Bestuur, duikschoolverantwoordelijke en instructeurs. P.R. PERSBERICHT Wereld Oceaan Dag 2010 Op 13 juni aanstaande wordt World Ocean Day België georganiseerd in de ZOO van Antwerpen, door de ZOO in samenwerking met de nieuwe NGO de Sea First Foundation. Oceanen worden ernstig overbevist, plastics, dioxines, pcb´s en zware metalen vervuilen het water en de dieren die er in leven en die vergiftigen op hun beurt weer de mens die deze dieren eet. De oorzaken en gevolgen blijken veel ernstiger dan wetenschappers tot nu toe aangenomen hadden. Koraalriffen staan wereldwijd onder druk van vervuiling, opwarming en verzuring en mangrovebossen, de kraamkamers van honderden vissoorten, verdwijnen als sneeuw voor de zon om plaats te maken voor garnalen- en viskwekerijen. Gerenommeerde experts zullen op deze dag schoonheid en bedreigingen van de oceanen belichten en mogelijke oplossingen voor de problemen voorstellen. Dos Winkel, onderwaterfotograaf en oceaanbeschermer, toont de schoonheid van de onderwaterwereld van het best beschermde koraalgebied ter wereld, rondom het eiland Bonaire van de Nederlandse Antillen. Kalli De Meyer, directeur van de Dutch Caribbean Nature Alliance, gevestigd op Bonaire, zal spreken over de bescherming van koraalriffen en van de andere eilanden van de Nederlandse Antillen. Marianne van Mierlo, mariene bioloog, bespreekt de verzuring van de oceanen en de gevolgen die dit heeft voor het leven in het water en op het land. Judith Wouters, is onder meer Japanoloog en vertelt hoe walvissen beschermd zouden moeten worden. Peter Tom Jones, bekend Vlaams wetenschapper en IOF Industrial Research Fellow Industrial Ecology, bespreekt een lastig onderwerp in tijden waarin de consument ook al wordt gevraagd hun vleesconsumptie te verminderen: Vismatiging als onderdeel van de transitie naar duurzame voeding. Ook wordt de in november 2009 opgerichte NGO de Sea First Foundation aan het publiek voorgesteld. Belangrijk hoogtepunt van deze dag zal de première voor België zijn van de indrukwekkende documentaire "Sea the Truth", een film van de Nicolaas G. Pierson Foundation. Ook het nieuwste boek van Dos Winkel, "De Huilende Zee", geschreven met medewerking van vele bekende wetenschappers, zal worden gepresenteerd. World Ocean Day 2010 vindt plaats in de ZOO van Antwerpen op zondag 13 juni 2010, van 10.30 tot 18.00 uur. Voor het programma en meer informatie surft u naar de website van de ZOO, www.zooantwerpen.be. Inschrijven voor deelname aan het congres kan ook via deze website.

ZEELAND: Werken aan de zeeweringen Kattendijksedijk in 2010 In de winkel komen vele vragen van klanten over de dijkversterkingswerkzaamheden in 2010. Hieronder vindt u een overzicht van de vragen die ons zoal gesteld zijn. We proberen een zo duidelijk mogelijke uitleg te geven. Kijk ook regelmatig op onze website. Hier proberen we zo actueel mogelijk de situatie te beschrijven.

NELOS-info 135

Pagina 1


Wanneer vinden de werkzaamheden plaats? Het hele werk wordt uitgevoerd tussen 1 maart en 1 november 2010. Om duikers zo veel mogelijk tegemoet te komen, is een fasering in het werk aangebracht: Fase 1: 1 maart – 3 juli Werk in het meest oostelijke gedeelte vanaf de aansluiting bij de haven in Wemeldinge tot en met het gedeelte recht voor De Stelhoeve. Fase 2: 25 mei – 1 november Werk in het meest westelijke gedeelte vanaf het oude haventje in Kattendijke tot aan de Kokuitsweg Fase 3: 3 juli – 1 november Werk in het middelste gedeelte vanaf de Kokuitsweg tot aan het villapark. Fase 3 sluit aan op fase 1. Als fase 1 eerder afgerond is, start fase 3 eerder. Geldt er een duikverbod? Voor de stukken dijk die in uitvoering zijn, geldt een algemeen duikverbod. Vanwege de fasering zijn echter altijd duiklocaties beschikbaar. Wordt er in de weekenden gewerkt? De werkzaamheden worden in principe hoofdzakelijk op werkdagen uitgevoerd, dus niet in het weekend of op feestdagen. Als er in het weekend of op feestdagen wordt gewerkt, zal dit via de website van projectbureau Zeeweringen (www.zeeweringen.nl) worden aangekondigd. Wordt de dijk helemaal afgesloten? In fase 2 en 3 geldt een afsluiting van de Oude Zeedijk en de Steldijk voor verkeer. In die periode is een deel van de Steldijk, tussen de Stelhoeve en de aansluiting op de Binnendijk, is de Steldijk (via de Binnendijk) nog wel voor bestemmingsverkeer bereikbaar. Welke duikplaatsen zijn bereikbaar? In het werkgebied liggen de volgende duiklocaties: A 64 65 66 67 68 68A 69

Kattendijke Parking Gemaal Nieuwe Sluis/ Tetjes Paal 51-52 Klein Stelle Wemeldinge West Wrak Galjoen zonder Poen Hoogeweg

In fase 1 zijn bereikbaar: In fase 2 en 3 zijn bereikbaar:

A, 64, 65, 66 en 67 64 (via Kokuitseweg), 66, 67, 68, 68A, 69 (allen via westelijk deel Steldijk

Duikplaats camping Linda valt buiten de werkzaamheden. Daar kunt u dus gewoon terecht! Zal het zicht onder water slecht zijn? Er wordt alleen gewerkt aan de dijkglooiing met laag water. Hierdoor beïnvloedt het werk het zicht onder water niet of nauwelijks. Wordt er materiaal per schip aangevoerd? Ja, maar alleen in de haven van Wemeldinge wordt er breuksteen per schip aangevoerd. Voor het resterende deel van het dijkvak worden er geen materialen over het water aangevoerd. Verandert er na afloop van de werkzaamheden nog iets voor duikers? Er komen 7 duiktrappen en een 15-tal afdaalringen waar een stuk touw aan vastgemaakt kan worden om veilig en gemakkelijk het water in en uit te kunnen gaan. NELOS-info 135

Pagina 2


Verder kunt u informatie vinden op: www.zeeweringen.nl www.onderwatersport.org www.befos-febras.be

Bereikbaarheid duiklocaties Stormesandepolder

BUITEN WERKTIJDEN Buiten de werktijden (dus 's avonds en in het weekend) zijn de duiklocaties in het traject Stormesandepolder conform onderstaande tabel bereikbaar. Bereikbaarheid

Duiklocatie* v贸贸r 31-05

n谩 31-05**

A - Kattendijke

redelijk/goed

slecht, dit deel van de Oude Zeedijk/Steldijk is afgesloten voor verkeer

64 - Parking

redelijk/goed

redelijk/goed, parkings bovenop de dijk en beneden de dijk zijn bereikbaar via Kokuitsweg

65 - Tetjes

redelijk/goed

slecht, dit deel van de Oude Zeedijk/Steldijk is afgesloten voor verkeer

66 - Oranje rif (paal 51-52)

redelijk/goed

redelijk/goed, dit deel van de Steldijk is vanaf Wemeldinge open voor plaatselijk verkeer

67 - Klein Stelle

redelijk/goed

redelijk/goed, dit deel van de Steldijk is vanaf Wemeldinge open voor plaatselijk verkeer

redelijk/goed

redelijk/goed, dit deel van de Steldijk is vanaf Wemeldinge open voor plaatselijk verkeer; de Binnendijk is niet afgesloten

68 - Wemeldinge West 68A - Galjoen zonder poen 69 - Hoogeweg *

Nummering/benaming zoals gehanteerd door de NOB. Als gevolg van afsluiting van Oude Zeedijk/Steldijk voor doorgaand verkeer.

**

Let op: Het betreden van het werkterrein is volgens de wet niet toegestaan. Het betreden van het bouwterrein geschiedt te allen tijde op eigen risico. Rijkswaterstaat en de aannemer aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade in welke vorm dan ook, indien deze het gevolg is van het betreden van het terrein door onbevoegden buiten werktijd. In de hoop u van dienst te zijn geweest, bieden we u onze sportieve groeten aan. Voorzitter Willy VAN DER PLAS

NELOS-info 135

Pagina 3

Nelosinfo 135  
Nelosinfo 135  

Nelos info 135

Advertisement