Page 6

6 Nieuws

NR. 29 | MAART 2017 Kijk voor het laatste Utrechtse nieuws op DUIC.nl

Linda Voortman GroenLinks, nummer 4

Naam Linda Voortman Leeftijd 38 Opleiding Algemene Literatuur­wetenschappen en Engelse taal & Wetenschappen In Utrecht sinds 2008 Ideaal zorgen dat mensen die niet met voorrechten geboren zijn de kans krijgen zich te ontwikkelen

“Utrecht moet dienen als voorbeeld voor het hele land.” Als het om asielbeleid gaat, is Kamerlid Linda Voortman zeer te spreken over de gang van zaken in haar stad. De komende jaren gaat ze zich in de Kamer richten op mensen die niet alle kansen krijgen. De laatste zes jaar heeft Voortman verschillende successen geboekt in de Tweede Kamer. Het oud-bestuurslid van FNV Bondgenoten zorgde er mede voor dat er een wet voor flexibel werken is ingevoerd en ze is bezig geweest de toegankelijkheid van gebouwen te verbeteren. “Vanuit het VN-verdrag is dit verplicht en ik zorg ervoor dat dit ook echt gebeurt. Alle voorzieningen – denk aan winkels, scholen, maar ook bioscopen – zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dat klinkt logisch, maar dat zijn ze vaak niet, voor bij-

Bouchra Dibi

Naam Bouchra Dibi Leeftijd 44

Partij van de Arbeid, nummer 34 “Ik ben een vechter en tegelijkertijd toegankelijk voor iedereen. Dus niet iemand die op het pluche zit, maar echt nog de wijken in gaat.” Bouchra Dibi is voor de Utrechtse kiezer geen onbekende. Al tien jaar zet zij zich namens de Partij van de Arbeid in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Nu wil ze de ervaring die ze heeft opgedaan, omzetten in daden in de Tweede Kamer. “Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Het ligt aan in welke buurt je bent opgegroeid, wat voor geaardheid je hebt, of wat je huidskleur is. Ik weet uit ervaring dat niet alles voor iedereen vanzelfsprekend is en aan die kansenongelijkheid wil ik wat gaan doen.” Armoede onder kinderen is bijvoorbeeld iets wat Dibi wil gaan bestrijden in de Kamer. Ook moeten de woekertarieven die private incassobureaus rekenen, worden aangepakt: “Honderd euro schuld

voorbeeld mensen met een beperking. Zij zouden niet overal om hulp hoeven moeten vragen.” Voortman wil de komende jaren het inkomensverschil verkleinen. De inwoonster van Zuilen vindt dat het niet moet uitmaken of je uit Overvecht of Utrecht Oost komt. “Mensen met een hoog inkomen leven langer dan mensen met een laag inkomen. Dat verschil kunnen we verkleinen als we ons willen inzetten voor die laatste groep.” Een stem op Voortman betekent dat het asielbeleid, zoals dat in Utrecht is ingevoerd, landelijke navolging krijgt. “Hoe ze hier asielzoekers snel aan het werk krijgen en ervoor zorgen dat jongeren in de wijk er ook mee geholpen zijn, is heel knap. De integratie verloopt hierdoor beter. Ik wil Utrecht dan ook gebruiken als voorbeeld voor andere gemeenten.”

Opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening In Utrecht sinds 1972, ‘mijn hele leven’ Ideaal een vredige samenleving waarin iedereen ongeacht kleur, geaardheid, handicap of geloof zichzelf kan zijn

kan soms in twee maanden oplopen tot duizend euro”, en moet het eigen risico in de zorg worden afgeschaft: “Mensen worden nu dubbel gepakt als ze ziek zijn.” Dibi maakt zich daarnaast zorgen over de toenemende polarisatie in de samenleving. “Denk dan aan islamofobie, racisme en homohaat. Of om het concreet te maken: er zijn uitzendbureaus die om blanke uitzendkrachten vragen omdat bedrijven dat willen. Dat zou niet moeten kunnen.” Een stem op Dibi betekent voor Utrecht... “dat er een toegankelijk en sociaal Kamerlid bij de PvdA komt die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen. Niet praten, maar doen. Politici, ook van de PvdA, zijn te ver van de mensen af komen te staan. Dat moet anders en ik kijk ernaar uit om concrete resultaten te boeken met de mensen om voor wie het voor mij draait.”

Hanke Bruins Slot

CDA, nummer 9

“Op mijn wetsvoorstel dat winstuitkeringen van zorgverzekeraars verbiedt,” antwoordt Hanke Bruins Slot duidelijk op de vraag waar ze het meest trots op is in haar zes jaar als Kamerlid. Als militair heeft ze een tijd in Afghanistan gezeten, waar ze zich bezighield met de opbouw van Uruzgan. “Ik heb mogen bijdragen aan de veiligheid, ervoor gezorgd dat meisjes gewoon naar school konden gaan.” Het kabinet stopte echter met de

Naam Hanke Bruins Slot Leeftijd 39 Studies Officiersopleiding Artillerie aan de Koninklijke Militaire Academie; Staats- en bestuursrecht; Recht, bestuur en management In Utrecht sinds ruim 20 jaar Ideaal een beter Nederland dat we aan onze kinderen willen doorgeven

missie en dat was voor Bruins Slot reden om de politiek in te gaan: “Ik was het er niet mee eens en wilde niet langer langs de zijlijn staan.” Als Kamerlid zet ze zich met name in voor de zorg. Er moet volgens haar minder marktwerking zijn, meer handen aan het bed van ouderen, meer aandacht voor preventie en een fors lager eigen risico. En ze heeft hart voor sport. “Alle kinderen moeten kunnen sporten. Daarnaast moeten gemeenten samen met zorgverzekeraars en andere organisaties afspraken maken voor onder andere meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt, zodat kinderen worden gestimuleerd om te bewegen.” Een stem op Bruins Slot betekent voor Utrecht... “geen onnodige regels voor vrijwilligers en meer waardering voor hen, zodat bijvoorbeeld de vrijwillige brandweer in Zuilen, de voedselbanken in Utrecht en de historische vereniging in Vleuten beter hun vrijwilligerswerk kunnen doen.”

Profile for DUIC

DUIC krant NR. 029 maart 2017  

DUIC krant NR. 029 maart 2017  

Profile for duic
Advertisement