__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PRIMENA POLIKONTRASTNE INTERFERENTNE FOTOGRAFIJE U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA

BOSNA I HERCEGOVINA, VISOKO,

JUN 2016

`


| DOSADAŠNJA REALIZACIJA PRIMENENE PIP SISTEMA U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA

Pre gotovo deset godina svetom je gromoglasno odjeknula vest da su u Bosni i Hercegovini u mestu Visoko pronađene monomentalne piramidalne građevine. Od tada, konstantnim multidisciplinarnim istraživačkim pristupom i podrškom mnogih međunarodnih istraživača i volontera, fondacija “Arheološki park – Bosanska piramida Sunca” je dala enorman doprinos u rasvetljavanju istorijskih činjenica i svojim istraživačkim radom uputila na postojanje piramidalnih građevina i struktura na tlu Evrope. Mega građevinski kompleks u bosanskoj dolini piramida je očigledan primer uticaja umnih procesa koji kao krajnji rezultat ima da geometrijska konfiguracija terena u Visokom i danas ima jasne crte uporedive sa drugim piramidama u svetu, ali i paralelno oslikava jedinstveni pečat koji su drevni graditelji svojim superiornin znanjem i veštinama utkali u objekte kao što su: Bosanska piramida Sunca, Bosanska piramida Meseca, Bosanska piramida Zmaja, Hram majke Zemlje, Tumulus na Vratnici, konkavno brdo Zvonik i više od 1 km dužine trenutno rasčišćenih podzemnih tunela Ravne, ispunjenih suvozidovima i keramičkim megalitima.


| DOSADAŠNJA REALIZACIJA PRIMENENE PIP SISTEMA U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA – ARHIVA Tokom dosadašnjeg multidisciplinarnog pristupa o istraživanjivanjima piramida u Visokom, na internacionalnim konferencijama o bosanskim piramidama ( ICBP ) i drugim konferencijama realizovanim u organizaciji fondacije Arheološki park – Bosanska piramida Sunca, bilo je istraživanja i predstavljanja rezultata koji su do sada postignuti primenom PIP skenera. O detaljima iz 2007., 2011.,2014. i 2015. godine možete se podsetiti aktiviranjem priloženih veza, a o poduhvatu sprovedenom u junu 2016. godini više u nastavku ovog izveštaja.

|Detalji izveštaja PIP snimanja iz 2007. http://piramidasunca.ba/bs/offline-page/aktuelnosti/item/6232-dr-oldfield-piramida-sunca-je-vjesta%C4%8Dka-struktura.html

|Detalji izveštaja PIP snimanja iz 2011. http://piramidasunca.ba/bs/projekat/izvjestaji/2092-primjena-pip-sistema-u-bosanskoj-dolini-piramida.html

|Detalji izveštaja PIP snimanja iz 2014. http://piramidasunca.ba/bs/press/item/9701-prof-dr-ljuba-ristovski-obja%C5%A1njenje-mega-kerami%C4%8Dkih-blokova-k-1-i-k-2-1.html

|Detalji izveštaja PIP snimanja iz 2015. http://piramidasunca.ba/bs/projekat/izvjestaji/2135-sveobuhvatno-strazivanje-pip-sistemom-u-bosanskoj-dolini-piramida.html


|NAZIV PROJEKTA |PRIMENA POLIKONTRASTNE INTERFERENTNE FOTOGRAFIJE U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA – Visoko 2016

|LOKALITET SNIMANJA |Bosanska dolina piramida, Visoko, Bosna i Hercegovina |VREME SNIMANJA |18.06.2016. – 20.06.2016. SUMMER SOLSTICE TOUR & CONFERENCE 2016

|CILJ PROJEKTA |Snimanje polikontrastnom interferentnom fotografijom u cilju vizualizacije i dijagnostike ambijentalnog energetskog polja u bosanskoj dolini piramida |GLAVNI RAZLOZI PROJEKTA |Nakon prvih snimaka vertikalnih energetskih isijavanja iz Piramide Sunca zabeleženih 2007. godine od strane britanskog biologa i pronalazača, doktora Harry Oldfield-a, a zatim snimaka ostalih piramida i keramičkih megalita u podzemnom lavirintu tunela Rave iz 2011., 2014. i 2015., koje su sproveli profesor doktor Ljubo Ristovski i elektro tehničar energetike, Saša Nađfeji iz Srbije, stvorila se potreba za novim i još opsežnijim istraživanjima u pogledu energetike i elektromagnetike piramida u Visokom. Glavni razlozi realizacije projekta su istraživanja koja mogu doprineti novim otkrićima u spoznaji energetskih procesa ( transfera, kumulacije i pražnjenja ) u i oko piramidalnih građevina kao i njihovog uticaju na ljude i okolni prostor.


Istraživački lokalitet:

FONDACIJA: ARHEOLOŠKI PARK – BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA Mesto snimanja:

VIŠE LOKACIJA U OKOLINI VISOKOG Objekat snimanja:

BPS, BPM, BPLJ Snimanje izvršio:

BIOENERGY VISION P.I.P.L.S. – Laboratorija za polikontrastnu interferentnu fotografiju Srbije PIP snimatelj:

Saša Nađfeji ( Srbija ) Asistent PIP snimanja: Goran Marjanović ( Srbija ) Snimanje izvršeno upotrebom autorizovanog softvera pronalazača PIP fotografije, doktora Hari Oldfilda:

PIP REALITY – Oldfield systems Period snimanja:

18.06.2016. – 20.06.2016. SUMMER SOLSTICE TOUR & CONFERENCE 2016 Supervizija PIP snimaka:

Doktor fizike, profesor Ljubo Ristovski – izvršni direktor, Bioenergy Vision P.I.P.L.S. Materijal obradio i pripremio:

Elektrotehničar energetike Saša Nađfeji – tehnički direktor, Bioenergy Vision P.I.P.L.S.


UKRATKO O POLIKONTRASTNOJ INTERFERENTNOJ FOTOGRAFIJI


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA Krajem osamdesetih godina prošlog veka korišćenjem mikročip tehnologije, Dr Harry Oldfield, britanski biolog, je razvio

skener kojim je omogućeno vizualiziranje energetskih polja u trenutnom vremenu. On je tada verovao da budućnost analize leži u pronalaženju efikasnih skenera koji mogu videti energetsku neizbalansiranost, a ne bolesti u fizičkom telu.

Ovaj sistem je postao poznat kao polikontrastna interferentna fotogtrafija ili PIP ( Polycontrast Intereference Photography ). Doktor Harry Oldfield je smatrao da bi se ljudsko energetsko polje moglo mešati ( interferirati ) sa fotonima – energetskim paketima svetlosti – tj. suptilnim energijama fotona. On je procenio da će se ambijentalna svetlost okolnog prostora interferirati tj.pomešati sa poljem kada zrak putuje prema objektu i kada se zrak odbije o objekat. Suštinski glavni predmet njegovog interesovanja su bila ljudska bića.

Dr Harry Oldfield je izmislio kompjuterski program koji analizira različite svetlosne intenzitete koji se reflektuju od osobe ili predmeta koji se skenira tj. snima. Ovaj sistem je istovremeno naizgled jednostavan i enormno je precizan u rukama ljudi koji znaju kako sa njim da rukuju i na šta da obrate pažnju.

Dr Harry Oldfield tvrdi: "Verujem da ovim sistemom prikazujemo energetsku interakciju sa svetlošću, koja nam daje uvid u energetski pandan, eterični šablon na koji su nanizani naši fizički molekuli”. U proseku, svaki atom u ljudskom telu je zamenjen svakih sedam do devet godina. Mislite o svom telu ne kao fizičkoj strukturi, već kao pokretnoj fontani molekula koji se stalno zamenjuju. Pa šta im drži koherentan prepoznatljiv oblik? Verujemo da je to organizovani energetski šablon.

Da biste videli energetsko polje tela sa PIP sistemom, idealno je kada je osoba u sobi sa punim spektrom osvetljenja sa kontrolisanim izlazom, iza koje se nalazi bela pozadina. Slikanje se vrši digitalnom kamerom koja predstavlja veštačko oko. Svetlost vođena kroz fotoaparat kao kod optičkog nerva se povezuje sa računarom koji deluje kao veštački mozak. Program koji upravlja sistemom predstavlja smislen proces veštačkog razmišljanja koji je u interakciji sa milionima bitova informacija. Na kompjuterskom ekranu se zatim prikazuje šta je mozak sistema video. U stvari, ono što smo ovde postigli je sistem koji može da vidi energetsko polje u i oko tela na isti način kao što to mogu videti daroviti ljudi ( osobe koje vide suptilne energije, aure tj. tzv. ljudi skeneri ).


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Ova tehnologija se ne može poredti sa darovitim ljudima

u smislu vizualizacije detalja ili energetskih zamršenosti, ali razvojem

PIP sistema se možda mogu premostiti neki nedostatci.

PIP sistem pokazuje mnogo dezena i boja, koje dobro istrenirano oko može da analizira energetski balans

osobe i njegovo blagostanje. Neki od ovih aspekata mogu biti vezani za zdravstveno stanje osobe ali naglašavamo da PIP sistem ne može zauzeti mesto umesto medicinskog pregleda ili dijagnostičkog ispitivanja.

Dr Harry Oldfild kaže da svaka klinika sa računarom može imati po jedan PIP sistem i da je analiza informacija, prepoznavanje oblika itd. potpuno nešto drugo. Kao što neko specijalističkom obukom, znanjem i iskustvom može pogledom rendgenskog snimka slomljene noge steći mnoge korisne informacije iz kliničkog ugla, isto je moguće i sa PIP sistemom.

Dr Oldfield se često pitao da li boje na PIP sistemu predstavljaju stvarne boje aure? Apsolutno. Neki

vidovnjaci i mistici sa svojim darovima su pomogli razvoju nekih filtera kojima se simulira kolorit koji oni vide. Oni imaju prirodne mehanizme oka i mozga kojima je moguće da prikupe suptilne promene svetlosti. Kada gledate čakre bojama PIP vizuelnom opremom, vi ne samo da vidimo jednu, već mešavinu boja.

Ukoliko se čakra ponaša savršeno, dominiraće jedna boja. Na primer grlena čakra ima više plavih nijansi kada je izbalansirana nego kada nije. Isto je i sa osnovnom čakrom, boja će joj biti tamno mutno braon ako postoje problemi i crvena ako je zdrava. Takođe, kada crvena Kundalini energija ide u pogrešnom smeru i u pogrešno vreme, tada postoji potencijalna opasnost. PIP skeniranjem je moguće da kod ljudi pokažemo ovu potencijalnu opasnost.


ÄŒinioci PIP sistema 1 + 2 + 3


ZaokruĹžen proces u PIP fotografiji 1 + 2 + 3 + 4


Primena PIP sistema Pored osovne upotrebe PIP sistema na ljudima, Bioenergy Vision P.I.P.L.S. laboratorija ga sa uspehom primenjuje i na životinjama, biljkama, artefaktima, energetskim objektima poput piramida, prehrambenim i kozmetičkim proizvodima ali i u analizi uticaja isceliteljskih uređaja ili učinkovitosti bioenergetskih tretmana. Takođe laboratorija poseduje elektronski PIP mikroskop kojim je istraživačko polje prošireno i na mikro objekte.

Bioenergy Vision P.I.P.L.S. su pokrenuli fizičar profesor doktor Ljubo Ristovski i el.energetičar Saša Nađfeji


ZNAÄŒENJE BOJA U POLIKONTRASTNOJ INTERFERENTNOJ FOTOGRAFIJI SA PRIMERIMA


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Zdravlje - balans Prozračne , svetlije, življe boje Simetrični oblici i obrasci Manje zagušenja Manje jednobojnih i tamnih fleka

Bolest - zagušenja Tamnije i zagasite boje Rasute i zamrljane boje Više crvene i blatnjavo smeđe i crne boje Nepravilni i iskrivljni obrasci


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Pre terapije Prisustvo zagasitiih i tamnih boja na telu i oko pacijenta

Posle terapije Prisustvo svetlijih i vedrijih boja na telu i oko pacijenta


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Standardna rezolucija

HD – visokodefinisana rezolucija

Razvoj tehnologije i kvaliteta video rozolucije kod današnjih kamera omogućuje nam da kroz primenu PIP skenera preciznije sagledamo energetska polja i energetske procese oko nas.


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Energetske blokade Prisustvo zagasitiih i tamnih fleka na telu osobe ( grlo i grudi )

Energetski meridijani Prikaz energetskih meridijana na prstima i rukama


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Hram Prikaz energetskog polja oko sakralnog objekta

Džamija Prikaz energetskogpolja oko sakralnog objekta


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Most na Adi, Sava, Beograd ( SRB ) Blago izvijeno polje iznad Beograda i oko mosta na Adi.

Ajfelov toranj, Pariz ( FRA ) Normalno ambijentalno polje iznad Pariza i oko Ajfelovog tornja. Prisustvo horizontalno orijentisanog polja


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Ch창teaux de la Chambord ( FRA ) Uzburkano polje iznad dvorca

Ch창teaux de Amboise ( FRA ) Normalno ambijentalno polje iznad dvorca sa istan훾ano 탑utim en.trakama


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Hram Sv. Save, Beograd ( SRB ) Sferno prostiranje polja oko kupole hrama. Prisutan dominantan pojas žute boje oko kupole što je indikator dobre vitalne i duhovne energije. Takođe ukazuje na pojačanu elektromagnetnu aktivnost


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Planina Avala ( SRB ) Normalno ambijentalno polje iznad planine. Prisustvo horizontalno orijentisanog polja.

Naselje Mala Krsna ( SRB ) Normalno ambijentalno polje iznad naselja. Prisustvo horizontalno orijentisanog polja.


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

Prirodna piramidalna planina Normalno ambijentalno polje iznad planine. Prisustvo horizontalno orijentisanog polja.

Brdo Piramida Maribor ( SLO ) Normalno ambijentalno polje iznad planine. Prisustvo horizontalno orijentisanog polja.


POLIKONTRASTNA INTERFERENTNA FOTOGRAFIJA

BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA Bosna i Hercegovina

Neprirodno ambijentalno polje iznat piramide Sunca. Vertikalno prostiranje energetskog polja. Visoko, Bosna i Hercegovina.

PIRAMIDALNA PLANINA RTANJ Srbija

Neprirodno ambijentalno polje iznad piramidalne planiine Rtanj. Vertikalno prostiranje energetskog polja. Rtanj, Srbija .


PRIMENA POLIKONTRASTNE INTERFERENTNE FOTOGRAFIJE U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA

BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA


BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA

- PIP SNIMAK - 2016

PIRAMIDA SUNCA Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Most na Fojnici kod ulaza u K.T.K. Distanca: 1,16 km Pravac snimanja: Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 18.06.2016. Vreme: 11:05 Prostiranje polja: izrazito vertikalno ( neoubiÄ?ajeno )


BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA – PIP FILTERI 2016

PIP filter snimci piramide Sunca za fina energetska analiziranja


BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA

Lokacija 1 Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Hotel Piramida Sunca Distanca: 1,63 km Pravac snimanja: Jug - Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 11:11 Prostiranje polja: Koso ( neuobičajeno )

- SINHRONIZOVANI PIP SNIMCI - 2015

Lokacija 2 Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Vidikovac - Belvedere Distanca: 3,00 km Pravac snimanja: Jug Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 11:11 Prostiranje polja: Vertikalno ( neuobičajeno )


BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA - 2015

.

Lokacija “A” Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Most na Fojnici kod ulaza u K.T.K. Distanca: 1,16 km Pravac snimanja: Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:01 Prostiranje polja: Izrazito vertikalno ( neuobičajeno )

Lokacija “C” Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Hotel Piramida Sunca Distanca: 1,63 km Pravac snimanja: Jug - Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 02.09.2015. Vreme: 16:42 Prostiranje polja: Koso ( neuobičajeno )


BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA – PIP VREMENSKA LINIJA Kontinualno prisustvo vertikalnih energetskih emisija iznad BPS

2007 Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: N/A Piramida Sunca Distanca: 1,63 km Pravac snimanja: Jug Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: April 2007. Vreme: n/a Prostiranje polja: Koso (neuobičajeno )

2011

2015

Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Hotel Piramida Sunca Distanca: 1,63 km Pravac snimanja: Jug Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 07.09.2011. Vreme: 12:44 Prostiranje polja:Koso – vertikalno (neuobičajeno)

Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Most na Fojnici kod ulaza u K.T.K. Distanca: 1,16 km Pravac snimanja: Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:01 Prostiranje polja: izrazito vertikalno ( neoubičajeno )

2016 Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Most na Fojnici kod ulaza u K.T.K. Distanca: 1,16 km Pravac snimanja: Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 18.06.2016. Vreme: 11:05 Prostiranje polja: izrazito vertikalno ( neoubičajeno )


PRIMENA POLIKONTRASTNE INTERFERENTNE FOTOGRAFIJE U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA

BOSANSKA PIRAMIDA MESECA


BOSANSKA PIRAMIDA MESECA - 2016 Piramida Meseca PIP

Piramida Ljubavi

Piramida Sunca


FOTOGRAFIJE SA TERENA – ťira lokacija mesta PIP snimanja sa piramidom Sunca i Ljubavi u pozadini Piramida Sunca Piramida Ljubavi

Prikaz ugla snimanja prema severnoj stranici piramide Meseca


BOSANSKA PIRAMIDA MESECA - 2016


BOSANSKA PIRAMIDA MESECA – KOMPARATIVNA ANALIZA

Piramida Meseca – severni PIP profil Objekat snimanja: Bosanska piramida Meseca Mesto snimanja: Blizina spomen poloče Babić Husein Halik Distanca: 0,9 7km Pravac snimanja: Jugoistok Vremenski uslovi: Vedro Datum: 19.06.2016. Vreme: 10:30 Prostiranje polja: Horiz. preko platoa, vertikalno preko vrha

Piramida Meseca – zapadni PIP profil Objekat snimanja: Bosanska piramida Meseca Mesto snimanja: Bosanska dolina piramida Distanca: 0,60 km Pravac snimanja: Istok Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:01 Prostiranje polja: Vertikalno ( neuobičajeno )


BOSANSKA PIRAMIDA MESECA – PIP VREMENSKA LINIJA

2011 Objekat snimanja: Bosanska piramida Meseca Mesto snimanja: Bosanska dolina piramida Distanca: 0,60 km Pravac snimanja: Istok Vremenski uslovi: Vedro Datum: 07.09.2011. Vreme: 11:15 Prostiranje polja: Vertikalno ( neuobičajeno )

2015 Objekat snimanja: Bosanska piramida Meseca Mesto snimanja: Bosanska dolina piramida Distanca: 0,60 km Pravac snimanja: Istok Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:01 Prostiranje polja: Vertikalno ( neuobičajeno )


PRIMENA POLIKONTRASTNE INTERFERENTNE FOTOGRAFIJE U BOSANSKOJ DOLINI PIRAMIDA

PIP PANORAMA


2015

PIP PANORAMA – PIRAMIDA SUNCA Objekat snimanja: Bosanska piramida Sunca Mesto snimanja: Hotel Piramida Sunca Distanca: 1,63 km Pravac snimanja: Jugoistok - Jugozapad Vremenski uslovi: Delimičmo oblačno Datum: 02.09.2015. Vreme: 16:30 Prostiranje polja: Prisutno vertikalno ( neuobičajeno ) polje iznad BPS i uobičajno ( horizontalno ) polje, levo od BPS


2015

PIP PANORAMA – HRAM MAJKE ZEMLJE Objekat snimanja: Hram Majke Zemlje Mesto snimanja: Bosanska dolina piramida Distanca: 0,91 km Pravac snimanja: Jugoistok - Jugozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:03 Prostiranje polja: Koso i vertikalno ( neuobičajeno )


PIP PANORAMA 2015

PIP PANORAMA – HRAM MAJKE ZEMLJE ( DESNO ) Objekat snimanja: Hram Majke Zemlje ( desno ) Komentar: Mesto snimanja: Blizina Bosanske piramide Zmaja - Buci Distanca: 0,92 km Pravac snimanja: Severoistok - Severozapad Vremenski uslovi: Vedro Datum: 03.09.2015. Vreme: 10:33 Prostiranje polja: Vertikalno ( neuobičajeno ) iznad Hrama Majke Zemlje, horizontalno ( uobičajno ) iznad prirodnog brda ( Četnica )


PIP PANORAMA – BOSANSKA PIRAMIDA SUNCA I GRAD VISOKO – VREMENSKA LINIJA 2015

2016 Komentar:

Prostiranje polja: neuobičajeno ( vertikalno ) iznad BPS uobičajeno ( horizontalno ) iznad grada Visoko


PIP Visoko NORMAL FOTO Bosanska piramida Sunca

Bosanska piramida Meseca

Hram majke Zemlje

Zvonik

PIP FOTO

Grupni prikaz glavnih istraživačkih lokacija u APBPS u Visokom zabeleženih Polikontrastnom interferentnom fotografijom. Na priloženim PIP snimcima su vidljiva neuobičajena ( vertikalna ) prostiranja energetskog polja iznad objekata snimanja.

NORMAL FOTO Tumulus - Vratnica

PIP FOTO

Piramida Ljubavi

Ravne - Megalit K1

Ravne - Megalit K2


FOTOGRAFIJE SA TERENA – PIP OPREMA


FOTOGRAFIJE SA TERENA –

POSTAVKA DVE INFO TABLE SA PIP SNIMCIMA LOKALITETA ZVONIK – RAVNE 2


OPŠTI ZAKLJUČCI


OPŠTI ZAKLJUČCI I KOMENTARI Lokalitet fondacije „ Arheološki park – Bosanska piramida Sunca“ je mesto na kojem je sprovedeno do sada najopsežnije svetsko istraživanje izvršeno primenom sistema polikontrastne interferentne fotografije. Dosadašnji sedmogodišnji monitoring energetskog ambijenta u Bosanskoj dolini piramida je rezultirao detekciji neuobičajenih struktura prostiranja ambijentalnog polja iznad objekata pod nazivom Piramida Sunca, Piramida Meseca, Piramida Ljubavi, Hram majke Zemlje , konkavno brdo Zvonik i Tumulus na Vratnici. Ovi objekti su snimani iz različitih uglova i razdaljina ( zasebno i paralelno sa više lokacija ), tokom različitih doba dana, tokom različitih perioda godine, standardnom i panoramskom PIP tehnikom, u normalnoj i visokodefinisanoj foto i video rezoluciji uz primenu PIP filtera za praćenje finih energetskih isijavanja. Dosadašnjim izveštajima je istaknuto da je iznad i oko svih navedenih objekata ambijentalno polje neprirodno, da mu je pravac prostiranja kos ili vertikalan i da je kod većine objekata prisutno konstantno energetsko odašiljanje/primanje. Visokovibratorni emisiono/apsorpcioni spektar oko ovih objekata upućuje na pozitivne energetske aspekte koji su po tumačenju pronalazača PIP skenera, doktora biologije Hari Oldfilda iz Velike Britanije , pozitivni po zdravlje ljudi i utiču isceliteljski i harmonizujuće. Sa poslednjeg snimanja izdvajamo u izveštaju predstavljene nove snimke BPS sa izrazitim vertikalnim isijavanjima, PIP snimci BPS kroz vremensku liniju od 2007. do 2016 . ,novu panoramsku PIP fotografiju BPS i Visokog, i slajd sa grupnim prikazom 8 energo-potentnih lokaliteta. Sledeće novo PIP snimanje će se vršiti tokom BOSNIAN PYRAMID HEALING ENERGY "PYRAMID POWER" TOUR & CONFERENCE 2016, Visoko & Sarajevo, Bosnia -Herzegovina,September 3 -10, 2016 NastavIće se. Za nova otkrića! Saša Nađfeji Technical director Bioenergy Vision P.I.P.L.S. Belgrade, Serbia

U Beogradu 09.07.2016.


|PROJEKAT REALIZOVAN UZ PODRŠKU

|Laboratorija za polikontrastnu intereferentnu fotografiju Srbije Bioenergy Vision P.I.P.L.S.”, Srbija

|Inženjerski biro Mraz, Nemačka

|Centar za istraživanje i ekologiju “Duh Rtnja”, Srbija

|Fondacija “ Arheološki park – Bosanska piramida Sunca”, Bosna i Hercegovina

Profile for Centar za istraživanje i ekologiju DUH RTNJA

Primena pip u bosanskoj dolini piramida jun 2016  

Primena polikontrastne interferentne fotografije u bosanskoj dolini piramida jun 2016

Primena pip u bosanskoj dolini piramida jun 2016  

Primena polikontrastne interferentne fotografije u bosanskoj dolini piramida jun 2016

Profile for duhrtnja
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded