Page 1

Istraživanja

Misteriozne energetske ploče na Rtnju Istraživači Duha Rtnja posle iscrpnih analiza i proučavanja locirali velike, pravilne platoe i terase na ovoj piramidalnoj planini

ve godine gotovo da nije izašao broj Trećeg oka u kojem nije bilo reči o istraživanjima misterija vezanih za Rtanj. Ova planina svojim neobičnim geometrijskim oblikom i neobjašnjivim fenomenima pokrenula je mnoge istraživače da dokažu kako je Rtanj zapravo gigantski piramidalni kompleks. Stručnjaci vezani za Centar za istraživanje i ekologiju Duh Rtnja određuju ga kao „multifunkcionalni rezonator suptilnih energija koji je konstruisala neka prastara i tehnološki superiorna civilizacija“. Osnivač ovog centra Saša Nađfeji, o ovoj temi ekskluzivno za Treće oko otkriva najnovije interesantne informacije i razmišljanja.

O

Piše Zoran Nikolić Naš sagovornik navodi da su se upravo u oblastima oko Rtnja do sada desila najzanimljivija otkrića. Po njemu ova planina je mesto nezamislivih prizora i događaja jer je energopotentna zbog apsorpcije kosmičkih zračenja i snage koja dolazi iz planete Zemlje.

Energetska polja ilo je mnogo govora o blagotvornim energijama koje se prostiru vertikalno i koje su stimulativne u bioenergetskim procesima isceljenja kod ljudi

B

Odnos konkavnih i konveksnih oblika reljefa Rtnja

Rtanj tretiram izuzetno očuvanim ekološkim ambijentom koji je ispunjen moćnim i samosvesnim energetskim poljima - počinje za naš list priču Nađfeji.- Za istraživanja smo koristili iskuljučivo nedestruktivne metode, jer nas je u tome vodila Teslina misao da ćemo kao civilizacija daleko brže napredovati ukoliko budemo istraživali i spoznavali nepojavni svet oko nas. 30

- nastavlja Nađfeji.- Istovremeno, dragocena su i mesta koja pokazuju jasno izmenjeno elektromagnetno polje i to tri puta više od uobičajenih vrednosti. Svi ovi fenomeni nisu vidljivi očima većine ljudi, ali zahvaljujući napretku tehnologije, precizno su merljivi. Tako su se istraživači okupljeni oko Duha Rtnja posvetili energetskim procesima na ovoj planini, između Kosmosa i Zemlje, i upoređivanju tih vrednosti sa sličnim koje postoje kod „pravih“ piramida. Za Nađfejija su već i sama geometrija Rtnja, kao i brojne matematičke konstante koje su vidljive kod upoređivanja njegovih najvažnijih tačaka, dokaz prisustva „drevnog arhitekte“ koji je osmislio ovu piramidu. Oni su sigurni da je reč o veštačkoj tvorevini, mada su takođe svesni da je većini ljudi veoma teško da prihvate postojanje prastare piramide čija visina nadmašuje 1,5 kilometar. Ovakvo istraživanje podrazumeva i brojne izazove, stranputice, ali i velika oduševljenja istinama koje se ispred naučnika pokažu u punom, ali novom svetlu. Tako počinje još jedna neobična priča... -U postojećim geometrijskim analizama horizontalnih i vertikalnih karakteristika reljefa na Rtnju, koja su uvek bila bazirana na zakonitostima pravilnosti krakova piramidalnog vrha Šiljak, jedna se odnosi na pravilnu Neobična lokacija na Rtnju - mesto uviranja Fibonačijeve spirale


Prikaz rasporeda terasa i platoa gledano iz pravca sever-jug

zakrivljenost pojedinih delova planine - objašnjava Nađfeji.- Tako nalazimo na jasne delove konkavnih i konveksnih oblika reljefa koji u energetskom, ali i u pogledu usmeravanja kretanja vazdušnih masa imaju velik uticaj. Tako zaključujemo da su i oni planski oblikovani jer su uglavnom izvedeni u proporcijama jedne sedmine kruga, a te proporcije se inače koriste u projektovanju satelitskih antena i radara.

Kompjuterska animacija koja pokazuje moguće prostiranje terasa na Rtnju

Čudne etaže ve odnose Nađfeji ilustuje kroz O ilustracije koje objavljujemo. Naime, kako on kaže, pogled iz pravca strelice „1“ kojom se može zamisliti kretanje energija elektromagnetnog polja naše planete u pravcu jug-sever, orijentisan je pravom osom u odnosu na konveksni položaj južne stranice Rtnja. Ovakav oblik, kaže on, „može da odbija, odnosno umanji ili raspe eletrkomagnetne silnice što i indikativno po kartama eletkromagnetskog polja u ovom području“. Sa druge strane, strelica „2“, koja je orijetnisana pravcem severozapadjugoistok, u donsu na vrh Preslo je konkavna i sabira energije. Gledano iz pravca strelice „3“, vrh Preslo je konveksan i kao i južna stranica Šiljka ima osobine rasipanja i odbijanja. -Posmatrano iz pravca stelice „4“, koja gleda na Oblo brdo, primećuje se njegov konkavni, a iz pravca strelice „5“ konveksni oblik - dodaje Nađfeji.- Inače, Oblo brdo je „pasarelom“ povezano sa Rtnjem i završava se Sedlom sa severne strane. Strelica „6“ usmerena je u pravcu konkavnog sveroidnog reljefa severozapadne stranice piramide Šiljak, to jest zapadno od Sitne stene koja delom definiše severni krak. Tačka koja je od strane istraživača centra „Duh Rtnja“ nazvana centrom uviranja/izviranja Fibonačijeve spirale na modelu Rtnja veoma je malo ispitivana zbog nepristupačnosti. Eksperti Duha Rtnja su vodili bez-

U stvari, reč je o izuzetnoj pravilnosti oblika reljefa planine koji je nakon geometrijskih i drugih analiza ocenjen kako prilično „odskače“ po svom izgledu od celog oblika uže i šire zone ovog područja. Na slikama je prikaz lokacije terasastih platoa koji se protežu pravcem sever-jug u dužini od gotovo 1,5 kilometar. Širina tih terasa je ok 15 do 30 metara i one se završavaju delovima poput platoa čije dimenzi-

broj dugih i srdačnih razgovora sa stanovnicima ove planine, u želji da prikupe što više podataka, predanja, običnih i neobičnih priča, svojevrsnih putokaza u daljim istraživanjima. Tako su dobijali podatke i o neobičnim „otiscima“ u stenama Rtnja. Neke priče odnosile su se na mesto na kojem postoji velika loptasta stena koja nedvosmisleno podseća na glavu sa očima, nosem i ustima. Istovremeno, u blizini podnožja vrha Kusak durbinom se mogu primetiti geoglifi koji neodoljivo podsećaju na stilizovanu žensku i mušku figuru između kojih se nalazi otisak piramide. Istraživači u centru Duh Rtnja su ekskluzivno za čitaoce Trećeg oka objavili redovnu i uveličanu fotografiju lokacije u blizini mesta uviranja/izviranja energija Fibonačijeve spirale na kojoj je crnim krugom naznačena lokacija neobične kružnice na njenom reljefu.

Tajne terase snivač Duha Rtnja Saša Nađfeji isO tiče još jedno neverovatno zanimljivo otkriće, koje je zapazio na kartama visoke rezolucije koje im je na korišćenje ustupljeno od strene Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu. -Fotografskim i topografskim analizama na jugoistočnim delovima reljefa Rtnja uočen je značajan feonomen - kaže naš sagovornik.-

je su od 50 puta 50, do čak 80 puta 80 metara. Njihov oblik je potpuno neprirodan, jer je sačinjen od uglova od 45 i 90 stepeni. Ova neobičnost je još veća zbog činjenice da nije reč o jednonivelacionoj terasi već je vidljivo i prisustvo druge etaže koja je pravilno, paralelno prati većim svojim delom. Ovom pronalasku je delimično pomogla i tema o kojoj je pisano u protekla dva broja našeg lista, a u kojima je navođen sklad reljefa Rtnja sa drevnim holističkim konceptom građevinarstva „vastu“. - Očigledno je da će nova otkrića morati da budu dodatno obrađena, jer ova oblast i definitivno omogućava sjajne predispozicije za ljudski život kaže Nađfeji. - Možda baš ova oblast bude mesto antropoloških ostataka koja bi i najvećim „nevernim Tomama“ ukazala na ekstraordinarnost i svoju artificijelnu prirodu. To nas je i ponukalo da sačinimo grubu kompjutersku vizuelizaciju izglada prve i druge etaže ovih platoa. Lokacija terasa nije precizno navedena kako bi se zaštitila od bezdušno pohlepnih tragača za zlatom i artefaktima, koji u pokušaju ličnog i zakonom zabranjenog načina okorišćavanja mogu da naude lepoti ovog izuzetnog ekološkog ambijenta, ali po svemu sudeći i drevno-kulturnog nasleđa na tlu Srbije. ● 31

571  
571  

B ilo je mnogo govora o blagotvornim Energetska polja Odnos konkavnih i konveksnih oblika reljefa Rtnja Naš sagovornik navodi da su se uprav...

Advertisement