Page 46

діє й навпаки: «Нація, яка має погану державу, неминуче має погане поняття про Бога»? Ю. Т.: Так! Для того я цю фразу з Геґеля й витягнув. Поняття Бога є поняттям Абсолюту. А коли хочеш будувати державу, мусиш мати якусь ідею абсолюту. Бо коли не маєш нічого абсолютного, чиниш Абсолют з держави. А. М.: Авжеж, для побудови держави немає нічого гіршого, ніж погане уявлення про те, що абсолютне. Ю. Т.: Слушно – державу будують для людей, а храми – для Бога та людей. Тож досить сказати: «Тим, що абсолютне, є інша людина». Та коли ти кажеш «ніщо», то це катастрофа. Тут ідеться не про абстрактну ідею, а про живу конкретику. А. М.: Мені найближче переконання, що погане мислення про цінності витворює погане уявлення про Бога... Ю. Т.: І це засадничий момент. Але й навпаки. Одне з другим пов’язане. А. М.: ...а погане уявлення про трансцендентність призводить до згоди на диктатуру. Ю. Т.: Тут я хотів дуже негарно доказати до кінця: «Як можна бути Господом Богом і взагалі щось подібне терпіти?». Як можна терпіти погане мислення про себе? Але я прикусив язика, бо Його велич і щедрота власне в тому полягає, що він ліберальний. Чи бачите ви, що Господь Бог є лібералом? Це ж бо Він «наказує сходити сонцю Своєму над злими й над добрими» (Мт. 5:45)!

567

Адам Міхніх, о. Юзер Тішнер, Яцек Жаковський. Розмови між паном і панотцем  

Пер. з польськ. – А. Павлишин. – К.: Дух і Літера. – 2013. – 624 с. – Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16– ISBN 978-966-378-314-7

Адам Міхніх, о. Юзер Тішнер, Яцек Жаковський. Розмови між паном і панотцем  

Пер. з польськ. – А. Павлишин. – К.: Дух і Літера. – 2013. – 624 с. – Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16– ISBN 978-966-378-314-7

Advertisement