Page 3

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Факультет правничих наук НаУКМА Центр європейських гуманітарних досліджень Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради НаУКМА (протокол №8 від 25 жовтня 2012 р.) Рецензенти: Копиленко Олександр Любимович – директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Василенко Володимир Андрійович – Надзвичайний і Повноважний посол України, професор кафедри міжнародного права і спеціальних правових наук НаУКМА, доктор юридичних наук, професор Денисов Володимир Наумович – завідувач відділом міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, член-кореспондент Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Збірник наукових статей «Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна» присвячений актуальним проблемам теорії та філософії права, конституційного права та конституціоналізму, прав людини, верховенства права та правової аргументації. Збірник підготовлений кафедрою загальнотеоретичних та державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія» з нагоди 75-річного ювілею доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України Миколи Івановича Козюбри. До збірника «Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна» увійшли чотири статті професора М.І. Козюбри, а також праці його учнів, багато з яких стали відомими в Україні правознавцями, суддів Конституційного Суду України та колег видат­ ного вченого – викладачів факультету правничих наук Національного університету «КиєвоМогилянська академія». Збірник розкриває широке коло наукових інтересів професора М.І. Козюбри, свідчить про генерацію ним інноваційних ідей та його потужний внесок у розвиток загальнотеоретичного правознавства і верховенства права в Україні. Збірник буде цікавим та корисним як для юристів-науковців, так і для юристів-практиків; він стане в нагоді студентам та аспірантам юридичних вузів і всім, хто цікавиться проблемами теорії та філософії права, конституційного права, прав людини, правової аргументації і верховенства права. Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна. Збірник наукових статей. Гол. редактор: Андрій Мелешевич. – К.: ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ, 2013. – 608 с. Видавці: Костянтин Сігов та Леонід Фінберг Упорядник збірки: Валентина Ткаченко Літературна редакція: Валерія Богуславська Коректура: Наталія Жищенко Комп’ютерна верстка: Юрій Кореняк Художнє оформлення: Ірина Пастернак

Це видання здійснене за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Координатор проектів ОБСЄ в Україні не несе відповідальності за зміст та погляди, висловлені у цій публікації.

УДК 340.12:342](477)(082) ISBN: 978-966-378-261-4

© ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ, 2013

Profile for Duh Litera

Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна  

Збірник наукових статей К.: Дух і літера, 2013. – 608 с. – Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16

Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна  

Збірник наукових статей К.: Дух і літера, 2013. – 608 с. – Мова укр. – Обкл. тверд. – Форм. 60х84/16

Advertisement