Page 1

Ungdomsuddannelserne 2018

Grindsted · Ikast · Hammerum · Herning Tarm · Skjern · Ringkøbing · Holstebro Struer · Lemvig · Thyborøn · Thisted Nykøbing Mors · Skive · Viborg · Bjerringbro


Indhold Et regionalt vejledningsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

Uddannelse til alle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Inden du beslutter dig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

Hvad kan forældre gøre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

UU’s vejledning af unge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Andre muligheder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Produktionsskole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Egu, erhvervsgrunduddannelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Stu, særlig tilrettelagt uddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Eud, erhvervsuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Eux, erhvervsfaglig studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Hovedforløbet på eud og eux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Eud inden for kontor, handel og forretningsservice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Eux Business, erhvervsfaglig studentereksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Social- og sundhedshjælper, social og sundhedsassistent og pædagogisk assistent. . . . . . . . . . . 38 Landbrugsuddannelsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Erhvervsfisker og fiskehandler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 De gymnasiale uddannelser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Hf, højere forberedelseseksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Hhx, merkantil studentereksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Htx, teknisk studentereksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Stx, almen studentereksamen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 IB, international studentereksamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Institutionsoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Redaktionsgruppe Eud/eux teknisk: Eud/eux kontor: Sosu: Landbrug: Hf: Hhx: Htx: Stx og IB: Øvrigt og redaktion:

Vicedirektør Mette Selchau, Mercantec, Viborg Studievejleder Inger Skov, Uddannelsescenter Holstebro Uddannelseschef Kirsten Dalsgaard, Social- & Sundhedsskolen, Herning Studievejleder Jane Agermose Schütt, Bygholm Landbrugsskole, Horsens Rektor Nanna Skulvad, Th. Langs HF & VUC, Silkeborg Rektor Marie Kvist Lund, Herningsholm Gymnasium, Herning Uddannelsesdirektør Mogens Enevoldsen, Aarhus Tech Rektor Jakob Thulesen Dahl, Skanderborg Gymnasium UU-leder Hanne Paustian Tind, UU-Nordvestjylland

Oplag: 20.000 hæfter + 3 PDF-udgaver Layout og tryk: Johansen Grafisk, Holstebro Udgives og finansieres af ungdomsuddannelserne og UU-centrene i Region Midt


ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE

3

Et regionalt vejledningsmateriale Danmark har brug for dygtige unge. Der er brug for alle kræfter, både dygtige faglærte, universitets- og professionsuddannede. Der er mange veje at gå, når man som ung er færdig med 9. klasse og skal træffe valg om uddannelse og job: Erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller en eux, der kombinerer de to kompetencer. Den ene vej er ikke bedre end den anden. I dette hæfte kan du og dine forældre få overblik over, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder og hvilke krav, der stilles. I kan også se en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i jeres lokalområde. Diagrammet nedenfor viser dine valgmuligheder med henblik på valg af ungdomsuddannelse. Langt de fleste vælger at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Du kan læse mere om erhvervsuddannelserne på side 12-55 og om de gymnasiale uddannelser på side 56-109.

Nogle vælger at tage et job som ungarbejder eller et skoleophold på fx en fri fagskole eller en ungdomshøjskole, før de starter på en ungdomsuddannelse, se side 8. Nogle kan få tilbudt en individuel tilrettelagt uddannelse, se side 10 og 11. Dette hæfte er udarbejdet og finansieret af UU-centrene og ungdomsuddannelserne i Region Midt. Der er udarbejdet tre lokale hæfter til elever i 9. og 10. klasse i regionen. UU-centrene har ansvaret for uddannelsesvejledning til unge fra 8. klassetrin til 25 år.

jdskraft

Mangel på uddannet arbe

rk mangler perArbejdsmarkedet i Danma else (faglærte) soner med erhvervsuddannllemlange og og personer med korte, me er. nnels lange videregående udda

ens Erhvervsråd, AE

Kilde: Arbejderbevægels

Faglært job

Videregående uddannelse

Erhvervsuddannelse

Gymnasial uddannelse

1½ - 5 år

Eud/eux Faglært

Almindelig eller som erhvervsfaglig student. Du bliver uddannet og udlært inden for et bestemt arbejdsområde og kan tage job, videreuddanne dig eller starte som selvstændig Se side 12

Ungdomsuddannelse eller ufaglært job/arbejde

2 -3 år

Hf, hhx, htx, stx, eux, IB Student

Du bliver forberedt til at studere på en videregående uddannelse Se side 56

Andet Se side 8

Kuu

Egu

2 år Se side 8

Kompetencegivende ungdomsudda

nnelse

Stu

2-3 år Se side 10

3 år Se side 11

Individuel ungdomsuddannelse på baggrund af vurdering

9. eller 10. klasse


4

UDDANNELSE TIL ALLE

Uddannelse til alle Ingen uddannelse = store konsekvenser Når det gælder om at få job og klare sig på arbejdsmarkedet, er uddannelse en vigtig forudsætning. Unge og voksne uden anden uddannelse end 9. eller 10. klasse har en meget høj risiko for at blive arbejdsløse. Virksomhederne vil ofte hellere ansætte og satse på medarbejdere, der har gennemført en uddannelse, frem for medarbejdere uden en uddannelse. En uddannelse er derfor vejen til, at du kan forsørge dig selv og få et selvstændigt og godt voksenliv. Det er et politisk ønske og et fælles mål i Danmark, at alle unge gennemfører en uddannelse efter 9. klasse. Der er også brug for, at flere unge gennemfører en erhvervsuddannelse. Virksomhederne har brug for faglært arbejdskraft.

På ug.dk får du mere at vide På UddannelsesGuiden, www.ug.dk, er al information om uddannelse i Danmark samlet. Her kan både unge og forældre søge oplysninger om de forskellige uddannelser, adgangskrav, job og arbejdsmarked.

Brug eVejledning eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelser og de erhverv, de kan føre til. eVejledning har åbent både om dagen, om aftenen og i weekenden. Du kan frit vælge, hvordan du vil kontakte eVejledning: Du kan ringe, sms'e, maile, eller chatte. Du finder eVejledning på www.evejledning.dk.

Brug dette hæfte som opslagsbog og snak med • Dine lærere, som kender dine interesser og skolevaner • UU-vejlederen, som har overblik over uddannelsesmuligheder • Uddannelsesstedernes studievejledere, som ved alt om deres uddannelser • Nogle bekendte, som har det job, du gerne vil have • Dine forældre, om dine ønsker og planer plus dine forventninger til deres opbakning • Venner og bekendte, om dine ideer og deres tanker om uddannelse og job • Besøg uddannelsesstederne – og tag dine forældre med!

Vælg en uddannelse du ha r lyst til at gøre helt færdig med nogle fag og arbejdsopgaver, som interesserer dig. Giv ikke op, selv om det ka n være kedeligt eller hårdt en gang i melle m. Det vigtigste er at få gennemført én ud dannelse!

øge

Bliv godt forberedt ved fx at unders

Hvor længe varer uddannelsen? s Mulige uddannelsessteder, tjek dere hjemmesider

Fag, praktikker og eksaminer ng Adgangskrav og adgangsbegrænsni js

Faglige og personlige krav underve i uddannelsen Hjemmearbejde og opgaver Er uddannelsen målrettet mod job eller mod videreuddannelse?

Videreuddannelser og jobmuligheder bagefter Er det svært at få praktikplads eller job/studieplads bagefter? Findes der lignende uddannelser, som også kan være spændende? Har du lyst til at gå i gang med uddannelsen og gøre den færdig? gsHvad er dine erfaringer fra vejlednin ng, ygni brob er, kurs aktiviteter fx intro paktik, skills mv. Besøg uddannelsessteder og få et en indtryk af skolemiljøet og stemning Er der aktiviteter uden for skoletid fx sport, lektiehjælp, musik, fester? Hvad skal du betale til bøger og aktiviteter?

Muligheder for SU eller elevløn


INDEN DU BESLUTTER DIG

5

Inden du beslutter dig Du kan vælge at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Ungdomsuddannelserne bygger videre på undervisningen fra 9. klasse.

Ansøgningsfrist 1. marts Elever i 9. og 10. klasse skal tilmelde sig via www.optagelse.dk. På din skole vil du få en grundig orientering om, hvordan du taster dit ønske ind, og hvordan dine forældre skal godkende tilmeldingen.

Du skal være vurderet uddannelsesparat af din skole for at kunne søge optagelse på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Har du allerede indgået en uddannelsesaftale, foretages der ingen vurdering til en erhvervsuddannelse. Hvis dine forældre ikke er enige i vurderingen (ikke-uddannelsesparat), sendes din ansøgning til den uddannelsesinstitution, du har søgt ind på, som herefter vurderer, om du er uddannelsesparat. Ungdomsuddannelsesinstitutionens afgørelse om parathed skal begrundes og er gældende.

SU til 18-19 årige, afhænger af forældres indkomst

Gode uddannelsesvaner At gennemføre en uddannelse vil kræ ve en indsats af dig. Og det er vigtigt, at du holder fokus på din plan og dit mål og lige af og til tager en kammeratlig snak med dig selv og giver dine hverdagsvaner et alvo rligt eftersyn: Får du den nødvendige nattesøvn, eller er du på nettet ud på de små time r? Får du spist morgenmad, eller tum ler du lige op af sengen og ud ad døre n? Får du smurt madpakke, eller beta ler du kassen for hurtigmad i frokostpause n? Møder du hver dag, eller tager du af og til en hjemmedag uden særlig grun d? Får du lavet lektier, eller kom du lige til at lave noget andet? Har du styr på privatøkonomien, eller er der lavvande i kassen efter den 18. i hver måned? Passer du på dig selv, eller kniber det lidt med humøret eller konditionen? Er din uddannelse taber i kampen mod fritidsjob, fritidsinteresser, venner og festlige byture? Det er vigtigt, at du får en god stru ktur på din dagligdag og har nogle voksne og nogle gode venner, som kan støtte og hjælpe dig, når du har brug for det.

Du kan få SU til din uddannelse fra kvartalet efter, du fylder 18 år, hvis du ikke i forvejen får elevløn. Hvis din uddannelse begynder efter den 20. i måneden, kan du tidligst få SU fra den efterfølgende måned. Se mere på www.su.dk og spørg på dit uddannelsessted eller UU-center, der kan hjælpe dig med at søge SU. Når du er under 20 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du normalt kun få SU med satsen for hjemmeboende, også selv om du gerne vil flytte hjemmefra. For at kunne få SU som udeboende mens du er 18 eller 19 år, skal den normale transportvej mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl være 20 kilometer eller mere. Eller transporttiden (med bus og tog) mellem dit uddannelsessted og dine forældres bopæl skal være mere end 75 minutter.

4 kr./mdr. (2017)

SU til hjemmeboende 93

SU for udeboende 3.859

kr./mdr. (2017)

en tjener Hvis dine forældre til samm du få et n mindre end 575.000 kr., ka tillæg til grundsatsen.

Tog eller bus til skole Går du på en ungdomsuddannelse, kan du få rabat på den daglige transport til din skole. Det sker ved, at du køber et Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Kortet koster 360 kr. om måneden, og du skal bestille med NemID. Er du i tvivl, så spørg din uu-vejleder eller på dit uddannelsessted.


6

HVAD KAN FORÆLDRE GØRE

Hvad kan forældre gøre Skal vi som forældre blande os uden om og helt overlade uddannelsesvalget til den unge selv, eller skal vi prøve at påvirke i den retning, vi selv synes, er den rigtige? Det bedste svar er, at de unge selv mener, at de har brug for støtte, og at forældrene skal være med. Undersøgelser viser, at forældre kommer på en sikker førsteplads, når de unge skal vurdere, hvem der har størst betydning for dem i deres valg af uddannelse. Her følger nogle råd og vink til forældre, der vil forberede sig på at blive gode medspillere.

Snak med den unge Undervejs i 8., 9. og 10. klasse har de unge uddannelsesvejledning med klasselæreren, en e-vejleder eller en UU-vejleder, og de deltager i forskellige vejledningsaktiviteter fx skolebesøg, introduktionskurser, brobygningsforløb og erhvervspraktik. Vær med til at forberede de unge godt på aktiviteterne, og følg op bagefter ved at spørge til de unges indtryk og udbytte.

t

Den svære overgang til voksenlive

annelse I den livsfase, hvor en ungdomsudd ge man for e begynder, udsættes den ung lsen Føle . krav og nger påvirkninger, forandri for aret ansv med e alen stå at af pludselig ende og „det hele“ kan virke både overvæld lpe den hjæ man kaotisk. Som forældre kan og gen igda dagl ere unge med at struktur te, drøf at ved n else ann udd på holde fokus e: ung den af ver kræ ret konk det hvad At få den nødvendige søvn ad, At få spist noget fornuftigt morgenm of ndst bræ har nen hjer og pen krop så lever At få smurt madpakke, så man ikke af slik, chips, junkfood og cola At møde op til undervisningen selv om man føler sig flad og uoplagt lektier At prioritere og finde tid til at lave g snin ervi und og forberede næste dags At have styr på økonomi og forbrug At fritidsinteresser, fritidsjobs og festlige byture ikke overskygger uddannelsen At holde krop og hjerne i god form med sunde madvaner og motion

Søg opdateret viden på ne

ttet

På www.ug.dk eller på udda nn tionernes egne hjemmesid elsesinstituer finder I nemt relevante og opdaterede informationer. Benyt også eVejledning på nettet. Det er for alle – elever, fo rældre, unge og voksne. Du finder eVejled ning på: www.evejledning.dk. Deltag i arrangementer På mange skoler arrangeres særlige uddannelsesaftener for forældre og elever. Samtlige ungdomsuddannelser har åbent-hus-arrangementer typisk i januar eller februar måned. Se mere på bagsiden af dette hæfte. At komme ud på en uddannelsesinstitution og ved selvsyn opleve miljøet og snakke med elever og undervisere er en god mulighed for at få et realistisk indtryk af dagligdagen på uddannelsen.

Vær realistisk og tænk bredt Forældre ønsker det bedste for deres børn, men vær realistisk når I sammen med jeres datter/søn vurderer uddannelsens krav til evner og arbejdsindsats samt de fremtidige beskæftigelsesmuligheder. Mange unge træffer hurtige beslutninger om valg af uddannelse for så senere at opleve, at det ikke er realistisk at gennemføre uddannelsen, fx fordi der kun er ganske få uddannelsespladser til rådighed. Snak med den unge om alternativer og beslægtede uddannelsesmuligheder. Nogle unge får brug for at have en plan B i baghånden.

i nder også personer ke re ld ræ fo ge an M ancher og har derved mange forskellige br “, som kan give den rk et værdifuldt „netvæ tisk vejledning om is al re unge personlig og beskæftigelsesudsig krav, arbejdsvilkår og råde. m ter inden for et fago

Det vigtigste er at gennemføre én uddannelse Selv om man ikke går i gang med drømmeuddannelsen, så er mulighederne for efterfølgende at få et godt arbejde langt bedre, når man har en uddannelse.


UU’S VEJLEDNING AF UNGE

7

UU’s vejledning af unge Kommer du i den situation, at du vil skifte uddannelse eller stoppe undervejs i din uddannelse, er det meget vigtigt, at du først snakker sagen godt igennem med din kontaktlærer, en studievejleder, en mentor, eller din UU-vejleder. En vejleder kan hjælpe dig med at få tænkt fordele og ulemper godt igennem, inden du træffer et valg om at skifte uddannelse eller stoppe.

Du kan også få informatio n om: • Jobsøgning • Højskoleophold • Arbejde/ophold i udlande t • SU og ungdomskort til bus og tog • Optagelseskrav og ansø gningsfrister til ungdomsuddannelser

lp og Du kan blandt andet få hjæ vejledning, hvis du: else • Vil søge ind på en uddann dannelse • Vil skifte til en anden ud

• Bliver ledig • Skal søge bolig uddannelse • Er kommet i tvivl om din elsesplan • Vil have lavet en uddann

Pligt til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet Er du 15-17 år og ikke i uddannelse eller i et job med uddannelsesperspektiv, skal du i samarbejde med din UU-vejleder udarbejde en plan for, hvorledes du bliver uddannelsesparat til en ungdomsuddannelse. Planen skal være realistik, underskrevet af dig og dine forældre – og du har pligt til at følge din plan.

UU-centre i Region Midt

UU Skive

Torvegade 10, 7800 Skive Tlf. 9915 5690 www.uuskive.dk

UU-Nordvestjylland

Nørreport Centret Nørregade 60, 2. tv., 7500 Holstebr o Tlf. 9664 3040 www.uunordvestjylland.dk

UU Viborg

Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Tlf. 8787 4444, www.uuviborg.dk

UU Randers

Vester Allé 26, 8930 Randers NØ (indgang F i Sct. Peders Gade) Tlf. 8915 4747 www.uddannelse.randers.dk

UU Djursland

Østerbrogade 67 F, 8500 Grenå Tlf. 8959 2966 www.uu-djursland.dk

UU Ringkøbing-Skjern

Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Tlf. 9974 1537 www.uu-rksk.dk

Ungeenheden - UU Herning

Godsbanevej 1A, 1. sal 7400 Herning Tlf. 9628 7530 www.ungeenheden.herning.dk

Unge & Uddannelse

Eli Christensens Vej 45, 7430 Ikast Tlf. 9960 4200 www.ikast-brande.dk

UU Silkeborg

Kejlstrupvej 85, 8600 Silkeborg Tlf. 8970 5800 www.uusilkeborg.dk

UU-Favrskov

Pavillonen Vesselbjergvej 18, 8370 Hadsten Tlf. 8964 4280 www.uu-favrskov.dk

UU Aarhus-Samsø

Værkmestergade 13A 8000 Århus C Tlf. 8940 5975 www.uu-aarhus.dk

UU Odder Skanderborg

Skanderborg Fælled 1 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7601 www.uu-os.dk

UU Horsens

Ungeenheden Christianholmsgade 23 8700 Horsens Tlf. 7629 3080 www.horsens.dk

UU-Hedensted

Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde Tlf. 7975 5508 www.uu.hedensted.dk


8

ANDRE MULIGHEDER

Andre muligheder Bliv parat til uddannelse på de frie fagskoler

Kombineret ungdomsuddannelse, kuu

De frie fagskoler tilbyder kurser, som varer mellem 20 og 42 uger, med fokus på kammeratskab, oplevelser og praktiskfaglige aktiviteter og undervisning inden for fx mad, design, krop, pædagogik, håndværk, forbrugerøkonomi. Det er en god forberedelse til en erhvervsuddannelse og til at flytte hjemmefra, og der er mulighed for at vælge linjer med bl.a. 10. klassefag. For at blive optaget som elev skal du være fyldt 16 år eller have afsluttet 9 års skolegang. Prisen for et kursus ligger på ca. 900-1.500 kr. om ugen og kan afhænge af, om du fx vil have eneværelse. Du kan få yderligere oplysninger hos UU-vejlederen eller på www.friefagskoler.dk.

En kombineret ungdomsuddannelse varer maksimalt to år og er bygget op i fire dele af et halvt års varighed. Den kombinerede ungdomsuddannelse er for unge, der ikke har tilstrækkelige kompetencer til at søge ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Det er UU-centrene, der skal vurdere, om en ung er i målgruppen til en kombineret ungdomsuddannelse. Uddannelsen bliver udbudt i et samarbejde mellem forskellige skoler fx produktionsskoler og erhvervsskoler. Der er et fast antal årlige pladser i hvert lokalområde. KUU starter i januar og i august med forskellige erhvervstemaer.

På ungdomshøjskole På en ungdomshøjskole kan du være sammen med andre unge på 16-19 år, der er glade, sommetider triste, larmende, sommetider stille, og ikke mindst nysgerrige. Du vil få oplevelser, faglige udfordringer og møde nye mennesker, der vil udfordre dit syn på verden og være med til at ruste dig til at træffe beslutninger om dit uddannelsesvalg. Du har selv stor indflydelse på dit forløb gennem de linjefag og valgfag, du vælger. Du vil også bruge masser af tid på at være sammen med dine kammerater i opholdsstuen og multisalen, på værelserne og fællesturene, i køkkenet og til festerne. Du skal være fyldt 16 ½ år for at komme på ungdomshøjskole (eller 16 år, hvis man har gået 10 år i skole inkl. børnehaveklasse), når højskoleopholdet starter, og man må ikke være fyldt 19 år. Prisen for kurser, der varer mere end 16 uger, er ca. 1200-1500 kr. om ugen inkl. kost og logi.

Egå Ungdoms-Højskole www.euh.dk Ungdomshøjskolen ved R ibe www.uhr.dk

En kombineret ungdomsuddannelse skal give dig: • Dansk og matematik på D-niveau, der skal bestås for at gennemføre. • Erhvervstræning til at kunne varetage et ufaglært job. • Opkvalificering til fortsat uddannelse, fx adgang til erhvervsuddannelse. • Forståelse for at indgå på arbejdsmarkedet fx mødetid, samarbejde og omgangstone. • Personlige kompetencer fx styrke selvtillid og evnen til at indgå i forpligtende fællesskaber. Undervisningen skal være projektorganiseret og værkstedsbaseret. Uddannelsen giver mulighed for at søge SU.

e Læs mere om kuu i dit lokalområd KUU Plus Kombineret ungdomsuddannelse

Viborg Holstebro, Lemvig, Struer, Skive og www.kuuplus.dk

KUURS Kombineret Ungdomsuddannelse

kjern

Almen Voksenuddannelse, AVU På VUC (VoksenUddannelsesCentre) kan voksne få undervisning på 8.-10. klasses niveau og afslutte med eksamen. Når du er over 18 år, har du ret til at få undervisning på VUC. Du skal betale et deltagergebyr pr. fag. Har du mindst 23 lektioner om ugen, kan du søge SU. Din UU-vejleder kan hjælpe dig med at vurdere behovet og søge om optagelse.

Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-S og Silkeborg www.kuurs.dk

KUU Aarhus Kombineret Ungdomsuddannelse Aarhus og Samsø www.kuu-aarhus.dk

Kom-Ung Kombineret Ungdomsuddannelse

jurs Favrskov, Norddjurs, Randers og Sydd .dk ung -kom .kuu www

Kombineret Ungdomsuddannelse

nderborg i Hedensted, Horsens, Odder og Ska men kom www.bricksite.com/komung/vel


PRODUKTIONSSKOLE

9

Produktionsskole Hvornår og hvor længe

Produktionsskole

Produktionsskole er et uddannelse stilbud til unge under 25 år, der ikke har genn emført en ungdomsuddannelse. Er du i tvivl om, hvilken vej du skal gå for at finde job eller uddannelse? Føler du dig ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse? Har du svært ved at finde et job? Er du droppet ud af en ungdomsuddannelse? Har du brug for en tænkepause med vejledning og afklaring? Så er et ophold på en produktionssk ole faktisk noget for dig!

På produktionsskolen møder du andre unge, og du arbejder med praktiske opgaver og får mulighed for at afprøve dig selv i flere værksteder og inden for forskellige fagområder. Og du har mulighed for at samle op på det, som du kan i dansk, matematik og andre fag. Formålet med dit ophold på en produktionsskole er, at du personligt og fagligt bliver klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller tage et job, så du senere kan tage en uddannelse.

Arbejde i værksteder Produktionsskolerne har mange forskellige slags værksteder. Du kan fx arbejde med træ, metal, tekstiler og køkken, eller du kan arbejde med økologisk gartneri og landbrug. Der kan også være værksteder med video og filmfremstilling, grafisk produktion og udarbejdelse af hjemmesider eller fx et skibsprojekt eller kunstprojekter. På en produktionsskole laver du noget, der kan bruges og købes af andre. Derfor skal kvaliteten være i top, og på værkstederne undervises du af faglærere med bred faglig viden og erfaring. Det praktiske arbejde på skolen er udgangspunktet for din udvikling, og undervisningen i de almene fag som dansk og matematik sker ud fra, hvad netop du har brug for i dit videre forløb mod uddannelse eller job. Produktionsskolerne samarbejder også med lokale erhvervsskoler, så du som led i dit ophold på en produktionsskole får indsigt i krav og muligheder for at gennemføre en erhvervsuddannelse på teknisk skole, handelsskole, landbrugsskole, søfartsskole, social- og sundhedsskole m.fl. (kombinationsforløb). Praktik på både private og offentlige virksomheder vil også kunne være en del af dit forløb, hvis det passer ind i den uddannelsesplan, som du laver sammen med skolen og jævnligt skal have justeret. Derfor er vejledning en vigtig del af dit ophold på en produktionsskole.

Produktionsskolerne optager elever hele tiden, og du kan normalt gå der op til et år. Hvor længe du er på produktionsskolen afhænger af dig selv og din uddannelsesplan. Undervisningstiden er 30-35 timer om ugen. Der er mødepligt som på enhver anden arbejdsplads.

Hvem kan optages Du skal have opfyldt din undervisningspligt og være under 25 år. Du har ikke gennemført en ungdomsuddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning, der skal godkende din optagelse på en produktionsskole.

Økonomi Undervisningen er gratis. Du modtager en skattepligtig skoleydelse som, før fradrag for skat i 2017, er 1.505 kr. pr. måned for unge under 18 år, 1.505 kr. pr. måned for hjemmeboende unge over 18 år, og 5.375 kr. pr. måned for udeboende unge over 18 år.

Yderligere oplysninger Flere produktionsskoler tilbyder også erhvervsgrunduddannelsen, egu. Da skolerne er forskellige, er det en rigtig god idé at kontakte den enkelte skole for at høre nærmere om netop deres tilbud – og tal også med din uu-vejleder herom!

estjylland Produktionsskolen Nordv www.pnvj.dk ing Kommune Produktionsskolen i Hern www.gohps.dk n Midt Promidt – Produktionsskole www.promidt.dk tionsskole Ringkøbing-Skjern Produk www.rs-ps.dk ienlyst Produktionshøjskolen Mar www.skivephs.dk Favrskov Produktionsskole www.favpro.dk uktionsskole Rolstruphus – Morsø Prod www.rolstruphus.dk Hobro Produktionshøjskole www.hph.dk øjgård Produktionsskolen Kongsh k www.kongshojgaard.d Viborg Produktionsskole le.dk www.viborgproduktionssko

Kilde: www.ug.dk


10

EGU

Egu

erhvervsgrunduddannelse Hvem kan tage en egu?

unge Erhvervsgrunduddannelsen er for med gang i er ikke som år, 29 og 16 mellem tdsæ foru har en uddannelse og som ikke n ande øre emf genn at ninger for umiddelbart . else ann udd t erhvervsrette else Har du lyst til at få en kort uddann e? skol og i teor et meg for uden Har du lyst til at arbejde praktisk? , Har du prøvet at tage en uddannelse ig? færd blev du n inde pe stop te men måt timer Kan du passe et fuldtidsjob på 37 om ugen ... så er egu’en måske noget for dig! dine Du kan bruge en egu til at forbedre muligheder for: At fortsætte i en anden uddannelse At få et job

Uddannelsen Uddannelsen varer normalt 2 år – evt. 3 år. Unge over 19 år, der har haft mindst ½ års erhvervsarbejde på fuld tid, kan tage uddannelsen på 1½ år. Uddannelsen består dels af praktik og dels af kurser/undervisning på én eller flere skoler i 20-40 uger. Uddannelsen tilrettelægges efter dine interesser, evner og de lokale jobmuligheder. En egu skal være brancherettet. Det betyder, at du sammen med din egu-vejleder skal vælge, hvilket jobområde din egu skal foregå inden for fx entreprenør, butik, lager, chauffør, landmand, skovbrug, ældrepleje, køkken, gartner. Sammen med din egu-vejleder vælger du de kurser og skoleforløb, der passer bedst ind i din uddannelsesplan.

ydelse under I egu får du løn eller skole hele uddannelsen.

Din skoletid kan foregå på en række forskellige skoler fx højskole, AMU-center, produktionsskole, ungdomsskole, VUC, teknisk skole, landbrugsskole, handelsskole eller social- og sundhedsskole. Din praktiktid foregår på en eller flere offentlige eller private virksomheder afhængig af branchevalg. Du skal selv være med til at tilrettelægge uddannelsen sammen med en egu-vejleder. I fællesskab udarbejder I en uddannelsesplan for din egu. Som egu-elev har du en uddannelseskontrakt med kommunen.

Uddannelsesbevis Efter gennemførelse af en erhvervsgrunduddannelse får du et uddannelsesbevis, som viser, hvad du har lært i de forskellige praktiske og skolemæssige dele i din egu.

Hvordan kommer du i gang? Der er ikke fri adgang til uddannelsen, men optagelse sker efter vejledning og indstilling fra din uu-vejleder eller en anden vejleder. Spørg din uu-vejleder om, hvordan mulighederne er i din kommune. Se oversigt over UU på s. 7.

Skoleydelse og løn

I skoleperioden får du en skoleydelse, som i 2017 er 3.031 kr. pr. mdr. for unge under 18 år og 7.254 kr. pr. mdr. for 18 år. I praktikdelen får du unge over løn efter de aftaler, som gælder for ele ver uddannelse eller egu, ca. 8.0 i erhvervs00-10.000 kr. pr. måned.


STU

11

Stu

særlig tilrettelagt uddannelse i Danmark Det er vigtigt, at alle unge så selv om kan få en uddannelse – og de. lden særlige forhold gør sig gæ

Du kan ikke bare selv vælge uddannelsen. Hvis uddannelsen er noget for dig, udarbejder UU i samarbejde med dig og dine forældre et udkast til en uddannelsesplan for din uddannelse. UU indstiller til kommunen, at du optages på ungdomsuddannelsen. Herefter afgør kommunen, om du skal tilbydes uddannelsen, hvor den skal foregå, og på hvilke vilkår, herunder forsørgelsesgrundlag for elever over 18 år.

Vejledning Stu er en 3-årig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen tilbydes til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, bl.a. unge med svære bevægelseshandicap, multihandicappede unge, unge med autisme, unge med kraftig ADHD eller andre psykiske lidelser samt unge, der har fået en hjerneskade. Uddannelsen er således målrettet unge, der har opfyldt undervisningspligten, men ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Om uddannelsen Uddannelsen består af elementer af undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder bo-undervisning og praktik i virksomheder og institutioner. Uddannelsen skal give dig kompetencer, så du kan leve et så selvstændigt og aktivt voksenliv som muligt. Samtidig skal uddannelsen give dig tilknytning til et ungdomsmiljø, hvor du kan møde nye venner og få nye sociale erfaringer. Uddannelsesplanen underskrives af dig, og også af dine forældre, hvis du er under 18 år. Der er regler for omfang og varigheder af de praktikforløb og den undervisning, der indlægges i din uddannelsesplan.

Hvordan kommer jeg i gang med uddannelsen? UU-centret orienterer dig og dine forældre om uddannelsen. UU skal vurdere, om du indgår i målgruppen for uddannelsen, og om du skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Du bliver vejledt og støttet under hele uddannelsesforløbet. UU-centret sørger for, at din uddannelsesplan mindst 1 gang årligt vurderes og justeres i forhold til målene med din uddannelse. Justeringen sker efter samråd med dig og dine forældre eller værge.

Uddannelsesbevis Ved ungdomsuddannelsens afslutning sørger kommunen for, at der udstedes et kompetencepapir, der indeholder en beskrivelse af, hvad du har lært og hvilke kompetencer, du har opnået. Afbryder du uddannelsen, udstedes et kompetencepapir for de uddannelsesdele, du allerede har færdiggjort.

Yderligere oplysninger Kontakt UU-centret i din hjemkommune, se side 7.

Uddannelsen

Uddannelsen skal indeholde fag og aktiviteter, herunder bo-undervisning, der: Fremmer din personlige udvikling og mulighed for at deltage selvstændig t og aktivt i samfundslivet Fremmer din evne til at indgå i soci ale sammenhænge og til at få et selvstæ ndigt og aktivt fritidsliv Er rettet mod udvikling af kompete ncer til brug i uddannelses- eller beskæfti gelsessituationer.


12

EUD / EUX

Eud

erhvervsuddannelse Hvis du ikke har mindst 02 i dansk og matematik

• Stor mangel på faglærte • God start på karriere og videregående uddannelse • Løn under uddannelse • Uddannelsesgaranti • Forskelige fag og sværhe dsgrader • Talentspor • Mulighed for praktik i ud landet

Opfylder du ikke karakterkravet om 02 i afgangsprøven i dansk og matematik, har du mulighed for at gå til en optagelsesprøve på erhvervsskolen. Optagelsesprøven består af tre dele: • Faglig test i dansk og matematik • Optagelsessamtale • Helhedsvurdering baseret på prøve og samtale Den faglige test i dansk og matematik er på niveau med folkeskolens afgangsprøve, og optagelseskravet om 02 i dansk og matematik gælder alle – også ordblinde. Ordblinde elever har dog mulighed for at aflægge prøve på særlige vilkår både ved de afsluttende prøver i grundskolen og ved en optagelsesprøve på erhvervsuddannelsen. Husk selv at gøre opmærksom på det, så du fx kan få tildelt ekstra tid til at løse prøven og få mulighed for at benytte hjælpeprogrammer til oplæsning og ordopslag. Ordblinde elever vil ikke kunne få dispensation alene på baggrund af ordblindhed.

Faglært

Du starter med et grundforløb

Med en erhvervsuddannelse (eud) bliver du faglært inden for et bestemt fagligt område. En erhvervsuddannelse giver dig også mulighed for at tage en videregående uddannelse bagefter. Du kan også tage en erhvervsfaglig studentereksamen, eux, så bliver du både faglært og student på én gang. Læs mere om erhvervsfaglig studentereksamen på side 16.

Elever, der påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, og ikke har en uddannelsesaftale, starter på GF1. Elever, der påbegynder inden for 14 måneder efter afsluttet 9. eller 10. klasse dvs. senest i august måned året efter, kan vælge at starte på GF1. Elever, der har brugt den fulde uddannelsestid på 12 måneder på en produktionsskole eller har afsluttet/gennemført et helt skoleår på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, kan ikke søge ind på GF1. De skal starte direkte på GF2. Du kan kun begynde på et GF1 forløb én gang.

Der findes ialt 104 erhvervsuddannelser En erhvervsuddannelse består dels af undervisning på skole, dels af praktisk oplæring og arbejde i en virksomhed. Nogle erhvervsuddannelser er forholdsvis korte og tager mellem 1½ og 2½ år. De fleste erhvervsuddannelser har dog typisk en samlet uddannelsestid på ca. 4 år. Mange erhvervsuddannelser er opdelt i trin 1 og 2, så du kan afslutte din uddannelse efter trin 1, hvis du vil have et kortere forløb. Erhvervsuddannelser foregår på • Tekniske skoler • Landbrugsskoler • Handelsskoler • Social- og sundhedsskoler

Adgangskrav – mindst 02 i dansk og matematik Du kan begynde på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Du skal have en uddannelsesplan, en uddannelsesparathedsvurdering til eud og mindst karakteren 02 i dansk og matematik. Du søger om optagelse på det uddannelsessted, som tilbyder din uddannelse via www.optagelse.dk. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til visse uddannelser. Har du en praktikplads på forhånd, kan du starte med at indgå en uddannelsesaftale og tage en del af praktikken, inden du begynder på skole. Har du indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed bortfalder kravet om 02 i dansk og matematik.

alt 293 specialer/trin • 104 uddannelser med i olepraktikordning • 184 specialer/trin har sk skolepraktikordning • 110 specialer/trin er uden ttes med trin 1 • 58 uddannelser kan afslu m eux • 112 specialer kan tages so olebaserede • 2 uddannelser er rent sk ngsbegrænsning • 20 uddannelser har adga til GF2 adgangsbegrænsning • 84 uddannelser er uden til GF2 2017 ng. Kilde: www.uvm.dk, juni ng og skolepraktikordni er i adgangsbegrænsni derne. Der sker løbende ændring der på uddannelsesste vejle en g spør eller k Tjek på www.ug.d


EUD / EUX

GF1 – den brede introduktion På de første 20 uger af grundforløbet får du en bred introduktion til erhvervsuddannelserne, og de måder du skal arbejde på og lære på gennem hele din erhvervsuddannelse. Du vil komme til at arbejde med konkrete praktiske opgaver og temaer, hvor du bruger viden og teknikker fra flere fag på samme tid. Du skal både kunne udføre praktiske arbejdsopgaver og kunne lave en skriftlig forklaring af, hvordan du udførte arbejdet og løste din opgave. Mange skoler har opdelt deres GF1 forløb i forskellige fagretninger, der dækker forskellige interesseområder. På skolernes hjemmesider kan du læse meget mere om indholdet i netop deres GF1-forløb.

Efter GF1 Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil have GF2 og hovedforløb inden for. Der er 105 uddannelser, du kan vælge imellem, men nogle er adgangsbegrænsede og kræver en praktikplads på forhånd.

Hvem kan starte på GF2 Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. og 10. klasse, starter direkte på GF2. Man kan højst starte 3 gange i alt på GF2 uden en uddannelsesaftale. Herefter kan man kun blive optaget på GF2, hvis man har en uddannelsesaftale. Elever fra 9. og 10. klasse med uddannelsesaftale kan vælge at starte direkte på GF2. Elever, der er uddannelsesafklaret og begynder i januar måned året efter afsluttet 9. eller 10. klasse, kan også vælge at starte direkte på GF2.

GF2 – er uddannelsesrettet GF2, grundforløbets 2. del, vil bestå af undervisning og fag, der præcis retter sig mod det hovedforløb, du har valgt. Hvilke fag, du skal have og hvor mange, afhænger af det valgte hovedforløb. Læs mere på www.ug.dk, www.elevplan.dk og på skolernes hjemmesider.

Du skal være interesseret i undervisningen Det forventes i høj grad, at du er aktiv og interesseret i undervisningen og kan arbejde selvstændigt, både når du skal arbejde individuelt, i grupper eller med projekter. Der er mødepligt til undervisningen, og du skal være villig til at yde en engageret indsats. Du har et medansvar for at få et godt udbytte af undervisningen.

Talentspor for dygtige elever På talentsporet får særligt talentfulde og motiverede elever mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse på et højere fagligt niveau og blive udfordret mere end på det normale niveau fx ved at få både teoretiske og praktiske ekstraopgaver. På talentsporet får eleverne også mulighed for intensiv træning i relevante faglige kompetencer, inden de fx deltager i nationale og internationale konkurrencer som DM i Skills og WorldSkills.

Grundforløb

Du starter direkte eller senest ét skoleår efter 9. eller 10. kl

Eux

Starter med GF2

Eud

Du starter senere end ét skoleår efter 9. eller 10. kl

Eux

2. del GF2

Praktik

3. år Skole

Praktik

Skole

4. - evt. 5. år Praktik

Skole

Praktik

Eux Teknisk 1. del GF1

2. del GF2

2. del GF2

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Eux Business Eux studieår

Praktik

Eksamen Eux 1. del

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Skole

Praktik

Praktik

Skole

Skole

Praktik

Skole

Skole

Eux bevis

Praktik

Eux Teknisk 2. del GF2

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Eux Business Eux studieår

Eksamen Eux 1. del

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Skole

Eux bevis

eller videre uddannelse

1. del GF1

2. år

Grundforløbsprøve

Eud

Vælg uddannelse

Starter med GF1

Hovedforløb

½ år

Mulighed for faglært beskæftigelse

½ år

13


14

EUD / EUX

Økonomi under uddannelsen

Mesterlære

Når du er over 18 år, kan du søge SU til de dele af uddannelsen, hvor du ikke får elevløn fx grundforløbet. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og starter på praktikforløbet, får du elevløn fra din arbejdsgiver i resten af din uddannelsestid. Uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne kan oplyse dig om, hvad elevlønnen er inden for de forskellige brancher. Bliver du optaget i skolepraktik, får du en skoleydelse. I 2017 er skolepraktikydelsen fastsat til 7.310 kr. pr. måned for elever over 18 år og 3.055 kr. pr. måned for elever under 18 år. Godtgørelsen er skattepligtig som A-indkomst. Der skal imidlertid ikke betales arbejdsmarkedsbidrag af godtgørelsen, da der ikke er tale om en lønindkomst fra et ansættelsesforhold. Skal du med tog eller bus til skole, kan du søge om et ungdomskort på hjemmesiden www.ungdomskort.dk. Når du har underskrevet en uddannelsesaftale og får elevløn, skal du selv dække dine daglige transportudgifter til og fra arbejde.

Hvis du har en praktikplads på forhånd, kan du vælge at gå i mesterlære eller starte din uddannelse med et praktikforløb. Hvis du har en aftale med et praktiksted, så kan erhvervsskolen hjælpe dig med at få en uddannelsesaftale og finde ud af, om du skal i mesterlære eller i praktik før grundforløbet.

Trin i uddannelserne Mange erhvervsuddannelser er trindelte. Herved får du mulighed for at tage en kort erhvervsuddannelse, der er første selvstændige trin af en længere erhvervsuddannelse. Stopper du din uddannelse efter første trin, kan du senere vende tilbage og tage den fulde erhvervsuddannelse, der giver ret til et svendebrev. Du har ret til optagelse i a-kasse og dagpenge som ledig, når du har gennemført mindst trin 1 i en erhvervsuddannelse.

Uddannelsesgaranti Hvis du gennemfører GF2 i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik, så har du sikkerhed for at kunne gennemføre hele uddannelsen, hvis du er faglig egnet og praktikpladssøgende. Hvis du gennemfører GF2 i en uddannelse, som ikke udbydes med skolepraktik, så skal du have tilbud om at blive optaget på GF2 i en uddannelse, som udbydes med skolepraktik eller som er uden praktik, og du skal have mest mulig godskrivning for allerede gennemførte og beståede elementer. Et sådant tilbud om at starte på et GF2 med uddannelsesgaranti kan du højst få 2 gange.

eksamen i • Adgangskrav om bestået dansk og matematik røve • Mulighed for optagelsesp • En start på GF1 • Tre starter på GF2

Sådan melder du dig til GF1 Vælg [uddannelsesretning]

Erhvervsuddannelse

Vælg [hovedområde] ­

• Omsorg, sundhed og pædagogik

•­ Kontor, handel og forretningsservice •­ Fødevarer, jordbrug og oplevelser •­ Teknologi, byggeri og transport

Vælg [fagretning] 

Blandt de fagretninger, som de fors kellige erhvervsskoler udbyder under det hovedområde du har valgt. Tjek først fagretningens indhold på skolens egen hjemmeside, så du ved, hvad du kan forvente.


EUD / EUX

15

Oversigt over eud-uddannelser Samlet ca. varighed for GF1 + GF2 + hovedforløb

R-T

G-I

A-D

4 år 6 mdr.

Gartner

Anlægsstruktør, bygnings●● struktør og brolægger Autolakerer ● ●

4 år 6 mdr.

Gastronom ● ● ● Glarmester (og alubygger)

Automatik- og ● procesuddannelsen ● ●

4 år 6 mdr.

Bager og konditor ● ●

4 år 6 mdr.

Anlægsgartner

●●●

Beklædningshåndværker Beslagsmed ●

4 år 3 mdr.

●●●

3 år 10 mdr. 4 år 6 mdr.

Boligmonteringsuddannelsen 3 år 3 mdr. ● Buschauffør i kollektiv trafik 3 år 6 mdr. ● Byggemontagetekniker ● Bygningsmaler ●

2 år 2 mdr.

Bådmekaniker ● ● ●

4 år 6 mdr.

4 år 3 mdr.

●●● Cnc-teknikuddannelsen Cykel- og motorcykel●● mekanikeruddannelsen

Data- og kommunikationsuddannelsen ● ● ● Den pædagogiske assistentuddannelse ●

3 år 3 år 9 mdr.

Dyrepasser

●●

3-4 år 4 år 3 år 6 mdr. 3 år 8 mdr.

E-F ●

3 år 9 mdr.

Elektriker ● ● ● Elektronik- og svagstrømsuddannelsen ● ● ●

4½-5 år

Ejendomsservicetekniker

Receptionist

4 år 3 mdr.

Redderuddannelsen

2½-3½ år

Serviceassistent ● ● Sikkerhedsvagt

2½ år

4 år 3 år 11 mdr.

Guld- og sølvsmedeuddannelsen

●●

Handelsuddannelsen ● Havne- og terminaluddannelsen ●●

4½ år

3 år 9 mdr.

3-4 år

Skibsmontør ● ● ● Skiltetekniker ● ●

3 år 9 mdr.

5 år 6 mdr.

Elektronikoperatør Entreprenør- og landbrugs● maskinuddannelsen ● ●

2 år 6 mdr.

● Ernæringsassistent ● ● ● Eventkoordinator

3 år 7 mdr.

4½ år

Film- og tv-produktionsuddannelsen ● Finansuddannelsen ●

3-4 år

3-5½ år 4 år 4½ år

Finmekaniker ● ●

Hospitalsteknisk assistent

3 år

Skov- og naturtekniker Smed ● ● ●

Industrioperatør ● ● Industrislagter ●

2 år 3 år 9 mdr.

Industriteknikeruddannelsen Karrosseriuddannelsen Kontoruddannelsen ● ● Kosmetiker Kranfører ●

●●

●●

●●●

4½-6 år 4½ år

4 år

4½-5 år ●●

4½ år

L-P ●●● 4½ år Laboratorietandtekniker ●● år ½-5 4 en ddannels Lager- og terminalu ●● år 4-4½ lsen Landbrugsuddanne

4½ år

Lastvognsmekaniker ● ● Lufthavnsuddannelsen ●●

3½ år

2½-4½ år 4½ år

Mediegrafiker ● ●

3 år 9 mdr.

Mejerist ●

4½ år

Metalsmed ● ●

4 år

Murer ● ●

4 år

Ortopædist

3½ år

Overfladebehandler ● ● Personvognsmekaniker Plastmager ● ● ● Procesoperatør ● ● ● Produktør ● ●

●●●

4½ år 4½-5½ år 2 år

Frontline pc-supporter ●● Frontline radio-tv-supporter

2½ år

3 år 9 mdr. Snedker ● ● ● ● Social- og sundhedsassistent 3 år 10 mdr. 2 år 2 mdr. Social- og sundhedshjælper 4 år Stenhugger ● 4 år 3 mdr.

Stukkatør

2½-4 år

Støberitekniker ●

3 år 6 mdr.

Tagdækker ● Tandklinikassistent ● Tarmrenser ● Teater-, udstillings- og eventtekniker ● ● ● Teknisk designer ●

3½ år 3 år 3 mdr. 2½-4½ år 3½ år 4 år

Teknisk isolatør ● ●

2½-4 år

Tjener ●

2 år

Togklargøringsuddannelsen ●● Træfagenes byggeuddannelse

4½ år

Turistbuschauffør

4½ år

U-W Urmager ●

4½ år

● Vejgodstransportuddannelsen ●● Veterinærsygeplejerske

3½ år

Vindmølleoperatør

2½ år

●● VVS-energiuddannelsen ●●● en Værktøjsuddannels

4½ år

Web-integrator ● ●

4 år

4½ år 2 år 3 mdr.

● Eux

Kan tilrettelægges som eux, erhvervsfaglig studentereksamen ● Adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning til uddannelsen for at sikre, at der ikke uddannes flere, end arbejdsmarkedet har brug for. Du skal have en praktikpladsaftale på forhånd eller søge ind på en kvoteplads, hvis det er muligt. ● Skolepraktik

Mulighed for skolepraktik efter GF2. ● Trindelt

4½ år 2½ år

3-4½ år

4½ år

5 år ●●

3½ år

4½ år

Maritime håndværksfag Maskinsnedker ● ● ●

2½ år

Frisør ● ● ●

●●●

3 år

5-6½ år

Forsyningsoperatør Fotograf ●

4½ år

Skorstensfejer ●

2 år

Fitnessinstruktør Flymekaniker ● ●

4½ år

3 år

2 år

Skibsmekaniker

3-6 år 3 år 2 mdr.

2 år 10 mdr.

4 år 5 mdr. 4 år 3 mdr.

Grafisk tekniker ● ● Greenkeeper ● ●

Køletekniker

Detailhandel ● ● Detailslagter ● ● Digital media

●●●

Kilde: www.uvm.dk, juni 2017 Der sker løbende ændringer i adgangsbegrænsning og skolepraktikordning. Tjek på www.ug.dk eller spørg en vejleder på uddannelsesstederne.

Den fulde uddannelse har flere trin, men der er mulighed for at afslutte en kortere uddannelse allerede efter Trin 1. Søg på uddannelsens navn på www.ug.dk og se Trin 1 muligheden ● Skoleuddannelse

Skolebaseret uddannelse uden uddannelsesaftale


16

EUD / EUX

Eux

erhvervsfaglig studentereksamen Eux – erhvervsfaglig studentereksamen En erhvervsuddannelse kan også tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på gymnasialt niveau. På en eux-studieretning har du de samme fag og projekter, som dine kammerater på eud-fagretningen uden eux. Forskellen fra eud til eux er, at du fx på GF1 skal have dansk, engelsk og samfundsfag på gymnasialt C-niveau i stedet for at kunne vælge andre valgfag. Den praktiske del af en erhvervsuddannelse og den afsluttende svendeprøve er helt ens for eud og eux.

Koncentrerede og længere skoleforløb Uddannelsestiden for en eux vil typisk være lidt længere end den “normale” længde for den almindelige erhvervsuddannelse, eud. Skoleforløbene vil være længere og mere koncentrerede for at du kan gennemføre de gymnasiale fag og projekter. En eux-uddannelse afsluttes både med svendeprøve samt en studentereksamen i de gymnasiale fag og projekter. Du får udstedt et eux-bevis med karakterer sammen med dit svendebrev som faglært.

Alle eux-forløb skal mindst

indeholde:

• Dansk A, engelsk B, ma tematik C og samfundsfag C • Yderligere et antal grun dfag, afhænger af den valgte er der hvervsuddannelse, heraf mindst to fag på B-niveau • Et valgfag • En større skriftlig flerfa glig opgave • Et skriftligt eksamenspro jekt, hvor der indgår flere fag

De gymnasiale fag starter på GF1 og GF2

Gode muligheder for praktikplads

Er det mere end 14 måneder siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du optages direkte på 2. del af eux. Det forventes derfor, at du har opnået kompetencerne fra eux GF1 på anden vis inden start på eux GF2 fx ved at have gennemført dansk, engelsk og samfundsfag på gymnasialt C-niveau.

Med et eux-grundforløb har du gode muligheder for at finde en praktikplads, og erhvervsskolen kan hjælpe dig med kontakter til virksomheder, der gerne vil ansætte eux-elever. Du kan søge om SU under grundforløbet, når du er fyldt 18 år. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft.

Lige adgang til videregående uddannelse En erhvervsfaglig studentereksamen – eux giver adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser.


EUD / EUX

17

Hovedforløbet på eud og eux Ved afslutningen af GF2 Når du afslutter GF2, skal du til en afsluttende grundforløbsprøve. For at kunne komme videre i hovedforløbet skal du have bestået de fag, der udgør overgangskravet i den uddannelse, du har valgt.

Hovedforløb Når du er færdig med grundforløbet, skal du have en praktikplads eller være optaget i skolepraktik i et praktikcenter, hvor den praktiske oplæring foregår. Undervejs i hovedforløbet skal du flere gange på skole på en erhvervsskole, som har specialiseret sig inden for den uddannelse, du er i gang med. Det kan godt være, at du skal skifte skole efter grundforløbet. Hvis det er en erhvervsskole, som ligger langt væk fra dit praktiksted eller bopæl, vil du have mulighed for at bo på skolen. På sidste skoleperiode skal du til en afsluttende prøve. Som afgangsbevis får du et svendebrev eller et uddannelsesbevis og dermed ret til at kalde dig faglært.

Praktiktiden Det er i praktiktiden, du får afprøvet de ting, du har lært under skoleopholdene. På praktikstedet bliver du ansat som lærling/ elev, og du får løn for at arbejde. Du skal tage del i de daglige opgaver og yde en arbejdsindsats på lige vilkår med de øvrige ansatte på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at du går positivt ind i de arbejdsopgaver, som din arbejdsgiver stiller dig, både de udfordrende og spændende opgaver og de mere rutineprægede og kedsommelige opgaver. Du skal passe dit arbejde omhyggeligt og stabilt, og du skal følge de regler og retningslinjer, der gælder på arbejdsstedet. For at kunne starte på et praktikforløb skal du have en praktikplads i en virksomhed, som er godkendt til at uddanne elever.

Eud-nøglen

hovedforløb, skal Når du skal på skole i dit ole, fordi hoveddu måske skifte erhvervssk udvalgte steder forløbet kun kan tages på på www.ug.dk til i landet. Brug eud-nøglen foregår. at se hvor dit hovedforløb

Praktik i udlandet, PIU

Det er muligt at tage en del eller hele praktikken i udlan af praktikken de andet EU-land. Snak med t, fx i et skolens uddannelses- og erhvervsvejlede re om mulighederne for praktik i udlan det, hvis du kunne tænke dig at prøve det undervejs i din erhvervsuddannelse.

Skolepraktik i praktikcentre En del erhvervsuddannelser har tilbud om skolepraktik i praktikcentre til de elever, der ikke har fået en praktikplads efter GF2. Det er en garanti for, at du kan færdiggøre din erhvervsuddannelse, selv om du ikke har fået en praktikplads. For at kunne komme i skolepraktik skal du opfylde nogle egnethedskrav og blandt andet være aktiv praktikpladssøgende over hele landet. Det vil sige, at du selv skal have gjort en stor indsats for at finde en praktikplads. Du skal være villig til at søge praktikplads over hele landet og tage imod en plads, selvom den ligger i den anden ende af landet. Hvis du siger nej tak til en praktikplads, fordi du ikke vil flytte, kan du ikke komme i skolepraktik. Spørg uddannelses- og erhvervsvejlederne på uddannelsesstederne om mulighederne for skolepraktik. Det er dit eget ansvar at skaffe en praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper dig med jobsøgningen og med at indgå en uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet. Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er en gensidig prøvetid. Inden for erhvervsuddannelserne på teknisk skole, handelsskole og social- og sundhedsskolene må praktikforløbet godt fordeles på flere forskellige praktiksteder. Inden for landbrugsuddannelsen anbefales det kraftigt, at du undervejs i uddannelsen prøver mindst 2 forskellige praktiksteder.


18

EUD / EUX

Beklædningshåndværker VIA University College Beklædningshåndværker

Studiemiljø

Med en uddannelse som enten tekstil- og beklædningsassistent (2 år) eller beklædningshåndværker (3 år) er vejen banet for et job i tøj- eller møbelbranchen. Du uddanner dig fx til designassistent, konstruktionsassistent eller produktionsassistent. Beklædningshåndværkeruddannelsen er en trindelt erhvervs- og ungdomsuddannelse på i alt tre år. Uddannelsen er en kombination af skole- og praktikophold med fokus på tøj og boligtekstiler. Vælger du at stoppe din uddannelse efter to år, bliver du tekstilog beklædningsassistent. Du kan læse til beklædningshåndværker på VIA University College.

Uddannelsen er opdelt således, at grundforløbet foregår i vores afdeling i Århus. Afdelingen er beliggende i Århus midtby, hvor du fra vores kreative lokaler virkelig fornemmer pulsen fra ”verdens mindste storby”. Hovedforløbet foregår i vores hovedafdeling i Herning. Her er fyldt med atmosfære i form af imponerende kunst og arkitektur – alt sammen for at give dig optimale muligheder for at udvikle og udfolde dig kreativt og fagligt. Udover en unik atmosfære er der masser af sociale aktiviteter, som er med til at gøre livet som elev underholdende og udbytterigt.

Profilvalg

VIA Design & Business er leverandør af kompetente medarbejdere inden for: Design, konstruktion og produktionsstyring. VIA Design & Business udbyder videregående uddannelser og efteruddannelse inden for områderne tøj og materialekendskab. VIA Design & Business er startet af branchens egne virksomheder og har mere end 40 års erfaring. Ved at koble det kommercielle med den gode idé og arbejde med alle arbejdsgange fra idé og design af det færdige produkt, opnår eleverne fra VIA Design & Business en bred forståelse for alle funktioner i en virksomhed. På den måde får branchen medarbejdere, som er forberedte på erhvervslivets internationale virkelighed.

På uddannelsen kan du vælge profiler inden for design, konstruktion og produktion. Gennem skoleundervisning og praktikuddannelse får du kompetencer, som du kan bruge i mode- og livsstilsbranchen. Din endelige jobprofil afhænger af, hvilke specialefag du sammensætter din uddannelse med. Du har også mulighed for at kombinere din profil med en eller flere delprofiler.

Springbræt til videreuddannelse Allerede efter den toårige uddannelse som tekstil- og beklædningsassistent kan du springe på en videregående uddannelse. Det kræver dog, at du har mindst to års relevant erhvervserfaring, engelsk på niveau C samt enten virksomhedsøkonomi eller matematik på niveau C. Hvis du i stedet vælger at tage den treårige beklædningshåndværkeruddannelse, skal du blot have engelsk på niveau C for at søge ind på en videregående uddannelse hos VIA University College.

Adgangskrav og start Du kan søge ind på uddannelsen som beklædningshåndværker efter 9 års skolegang. Beklædningshåndværkeruddannelsen starter i januar og august. Der er adgangsbegrænsning til grundforløb 2. Du skal derfor have en praktikaftale, inden du starter. Vi hjælper gerne med at etablere kontakt til virksomheder.

Design- & businessuddannelser

Hvis du vil vide mere… Kontakt vores studievejleder: slt@via.dk. Tjek også vores hjemmeside: via.dk/beklaedningshaandvaerker

Informationsmøde Tirsdag den 5. september 2017 kl. 16-19 og torsdag den 23. november 2017 kl. 16-19 på VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C. Tilmelding på mail: erhverv.eud@via.dk.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Erhvervsuddannelser • Beklædningshåndværker, 2-3 år (en trindelt erhvervsuddannelse på tre år med en række specialer inden for design, konstruktion og produktion) Videregående uddannelser •D esignteknolog, 2 år •P rofessionsbachelor i Design og Business, 1½ år (overbygning til designteknolog) •B achelor of Engineering in Materials Science and Product Design, 3½ år •P rofessionsbachelor i Tekstildesign, håndværk og formidling, 3½ år

Udfold dit talent VIA University College VIA Beklædnings- Birk Centerpark 5 · 7400 Herning · Tlf. 8755 0500 · via.dk/beklaedningshaandvaerker håndværker Ceresbyen 24 · 8000 Aarhus C · Tlf. 8755 0500 · via.dk/beklaedningshaandvaerker Erhvervsuddannelse


EUD / EUX

19

Herningsholm Erhvervsskole Uddannelser for hjerne og hænder Herningsholm Erhvervsskole tilbyder seks fagretninger, så du helt sikkert kan finde den uddannelse, der passer netop dig. Undervisningen foregår som et miks mellem teori og praksis, hvor du kommer til at arbejde både i klasselokalet og ude i værkstederne. På Herningsholm Erhvervsskole vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der er uddannet i og har erfaring med faget. De vil hjælpe og udfordre dig gennem din uddannelse, så du bliver så dygtig som muligt.

Vores 6 fagretninger er: Bygge og bo Brænder du for at bygge, konstruere og arbejde i teams? Har du lyst til at bygge et kolonihavehus helt fra bunden? Så er fagretningen Bygge og bo måske noget for dig. Du vil få kendskab til uddannelserne til tømrer*, murer*, maskinsnedker*, bygningssnedker* samt møbelsnedker*. *Udbydes også som EUX.

Energistyring og komfortløsninger Har du interesse i at opbygge tekniske installationer, så både lys og varme fungerer optimalt med mindst muligt energiforbrug? Så er Energistyring og komfortløsninger måske fagretningen for dig. Du vil her få kendskab til følgende uddannelser: Elektriker*, automatiktekniker*, VVS-energiuddannelsen* samt data- og kommunikationsuddannelserne*. *Udbydes også som EUX.

To hjul og metal Vil du gerne arbejde med metal og mekanik? Så er det her måske fagretningen for dig. Du får kendskab til følgende uddannelser: Cykelmekaniker, knallertmekaniker, motorcykelmekaniker, teknisk designer, smed* og industritekniker*. Du prøver kræfter med reparationer, servicering og justeringer af forskellige køretøjer og udvikler, tegner og producerer brugsting i metal, prøver at programmere computerstyrede maskiner, konstruere 3D-modeller og printe prototyper. *Udbydes også som EUX.

(f.eks. grafisk design)? Så er Handel, events og mediegrafik måske fagretningen for dig. Du vil her få kendskab til uddannelserne til mediegrafiker, eventkoordinator samt handelsuddannelsen.

Salg, sundhed og stil Har mennesker din interesse, og kan du lide at være i dialog med andre og yde service? Så er Salg, sundhed og stil måske fagretningen for dig. Du vil få viden om tandklinikassistent-, frisør- og detailuddannelsen.

EUX Business Har du interesse for et eller flere af følgende områder: Økonomi, salg, indkøb, handel, kundebetjening, god service og personlige fremtræden? Er du ambitiøs og engageret og interesseret i at få en uddannelse, der giver direkte adgang til at læse videre? Så er EUX Business måske den rette for dig. Du får kendskab til følgende uddannelser: Finansuddannelsen, handelsuddannelsen med specialer, kontoruddannelsen med specialer, eventkoordinatoruddannelsen og detailuddannelse m. specialer. Obs: Hvis du ønsker at gå kontor- eller finansvejen, skal du tage EUX Business.

Åbent hus Åbent hus hver dag – ring til os og aftal nærmere på tlf. 7213 4500.

Infoaften Tirsdag den 16. januar 2018. Kl. 15-17 Kom og se hvad GF1-elever har arbejdet med i efteråret. Kl. 17-18.30 Infoarrangement i Generatorsalen, Lilleundvej 21, Herning.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Uddannelser Tømrer Bygningssnedker Møbelsnedker Maskinsnedker International snedker Produktionsassistent VVS-installationstekniker VVS-energispecialist VVS-blikkenslager Murer Teknisk designer Industritekniker industriassistent Energitekniker Smed Elektriker Data- og kommunikationsuddannelsen Cykelmontør Cykelmekaniker Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker Tandklinikassistent Mediegrafiker Frisør Detailuddannelsen Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Eventkoordinator Finansuddannelsen De merkantile grundforløb tilbyder vi desuden som korte forløb for studenter og som flexundervisning med løbende optag. Mange af vores uddannelser udbydes med EUX. Se mere på www.herningsholm.dk

VIGTIGT Der tages forbehold for ændringer. Følg med på www.herningsholm.dk

Handel, events og mediegrafik Har du interesse for magasiner og hjemmesider, eventplanlægning, handel samt design

Herningsholm Erhvervsskole

Lillelundvej 21 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk


20

EUD / EUX

Uddannelsescenter Holstebro Tekniske erhvervsuddannelser – EUD/EUX Efter 9./10. kl. kan du hos os starte på et af flg. Grundforløb 1:

Bil, motor og elektronik - byg dit eget køretøj Du kommer til at designe, konstruere, svejse mm., mens du arbejder med bilens mekaniske, elektriske og elektroniske dele. Dette grundforløb foregår det meste af tiden i Center for Transport.

Lager med bil og transport Hvordan transporteres og distribueres varer? Hvilke reparationer klarer chaufføren selv? Hvordan bruges kran og truck? Det og meget mere finder du ud af i Center for Transport, hvor dette grundforløb kører.

Teknologi, grøn energi og robotteknik I Teknologicentret kan du prøve at opfange solens energi og overføre den til fx elkøretøj eller drone. Eller du kan foretage el-installationer eller montere styring og programmer på alle enheder.

Byggeri, konstruktion og maleteknik I Center for Byggeri kommer du til at designe, planlægge, beregne, beskrive, fremlægge og naturligvis udføre et lille byggeprojekt i praksis. Du lærer at bruge værktøjer, metoder og maskiner, men lærer også om regler og love i værkstedet og på byggepladsen.

Maduniverset – god mad med gode råvarer I Fødevarer og Ernæring undervises du med fokus på sundhed, råvarer, kreativitet og det gode liv, mens du eksperimenterer med nye retter, bager lækre brød og håndterer råvarerne korrekt. Det kan foregå i køkkenet, bageriet eller skærestuen.

Dyr, planter, natur og teknik – stald, mark og skov

Landbrug – levende dyr og store maskiner Du arbejder med skolens dyr og er med til dyrskue el. lign. Du lærer om afgrøder og andre relevante landbrugsemner og anvender værktøjer, metoder og maskiner i praksis på Center for Jordbrug, som også kaldes Lægaard.

EUX-forløb på UCH EUX er en mulighed på næsten alle vores uddannelser.

Undervisningsmiljø UCH findes på fem adresser i Holstebro, og vi har 2400 årselever. Undervisningen skifter mellem praksis og teori og foregår lige så meget i værkstedet som i klasselokalet.

Skolehjem Hvis du har mere end fem kvarters transporttid til skolen, kan du søge om et værelse på skolehjemmet. Hvis du er under 18, bor du gratis.

PIU (praktik i udlandet) Er du vild med at rejse? Så kan du med PIU-ordningen tage en eller flere praktikperioder i hele verden.

Åbent hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 i alle afdelinger.

Informationsaften

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE HOVEDFORLØB Bager og konditor Bygningsmaler CNC-tekniker Detailslagter Ernæringsassistent Gastronom Lager- og terminaluddannelsen Landbrugsuddannelsen Personvognsmekaniker Procesoperatør (ny) Støberitekniker (ny) Teknisk designer Træfagenes byggeuddannelse Vejgodstransportuddannelsen

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19 i auditoriet på Døesvej 70, 7500 Holstebro. Her på siden kan vi kun fortælle kort om mulighederne på UCH, så vil vi opfordre dig og dine forældre til at besøge os og blive meget klogere. Se meget mere på www.ucholstebro.dk

I vores Center for Jordbrug møder du de ”grønne” uddannelser i form afgrøder, plantevækst og anlægsgartneri til skovværksted med forskelligt skovudstyr. Du lærer også om værktøjer, metoder og maskiner.

Uddannelsescenter Holstebro · EUD

Døesvej 70-76 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 222 · www.ucholstebro.dk


EUD / EUX

Skjern Tekniske Skole Grundforløb Du har mulighed for at starte på et grundforløb lige efter 9. eller 10. klasse. Grundforløbet varer 40 uger. På Skjern Tekniske Skole kan du vælge mellem 2 hovedområder: ”Fødevarer, jordbrug og oplevelser” eller ”Teknologi, byggeri og transport”. Grundforløbet består af 2 dele, som hver varer 20 uger. Inden du starter på 1. del af grundforløbet, skal du vælge et af de 2 hovedområder.

Grundforløbets 1. del De første 2 uger vil du få en bred introduktion til dit valgte hovedområde, og til de uddannelser du kan vælge imellem inden for hovedområdet. Efter de første 2 uger skal du vælge hvilken fagretning, du ønsker. Det betyder, at du skal vælge om du vil have en uddannelse indenfor f.eks. køretøjer og motorer, strøm vindkraft og it, smedeområdet, levnedsmiddelområdet eller bygge og anlæg.

Grundforløbets 2. del Inden du påbegynder grundforløbets 2. del, skal du beslutte dig for hvilken faglig uddannelse, du ønsker. På Skjern Tekniske Skole kan du vælge imellem uddannelser inden for områderne: Mekaniker, smed, elektriker, it, vindmølleoperatør og levnedsmiddel. Ønsker du en anden, af de i alt 104 forskellige erhvervsuddannelser der findes i Danmark, vil vi naturligvis hjælpe dig i forhold til at finde en skole, der udbyder den uddannelse du ønsker.

EUX – studentereksamen og svendebrev Skjern Tekniske Skole udbyder den 4½årige EUX-uddannelse, som ender med et svendebrev og en studenterhue. Uanset hvilken af vores hovedområder du vælger, skal du afgøre, om det skal være som EUX-elev eller som ordinær grundforløbselev. EUX adskiller sig fra den almindelige erhvervsuddannelse ved, at man både gennemfører en erhvervsuddannelse og samtidig får en generel studiekompetence. Det vil sige, at du efter afsluttet uddannelsestid har mulighed for at arbejde som faglært inden for den pågældende uddannelse, eller du kan gå direkte ind på en videregående uddannelse. EUX grundforløbet er bygget op på samme måde som det almindelige

grundforløb med 1. og 2. del. Indholdsmæssigt er der den forskel, at du efter de 40 uger, afslutter både et ordinært grundforløb, samt følgende fag på gymnasialt C-niveau: Dansk, engelsk, fysik, matematik, samfundsfag og teknologi.

Undervisningsmiljø Undervisningen på grundforløbet foregår i åbne læringsmiljøer. Det vil sige, at såvel den praktiske som den teoretiske del af grundforløbet foregår i samme område. Den daglige undervisning er en vekselvirkning mellem praktik og teori, og du kommer til at arbejde med læringsaktiviteterne både individuelt og i grupper. På grundforløbet arrangeres studieture, som er relevante for dit uddannelsesvalg. Når du starter på grundforløbet, har du påbegyndt din uddannelse. Vi forventer derfor af dig, at du påtager dig et medansvar for det uddannelsesforløb, du går i gang med.

Faglighed På Skjern Tekniske Skole vægtes faglighed meget højt. Dette gør sig gældende i såvel de teoretiske som de praktiske fagområder. Der stilles store krav i de tekniske erhvervsuddannelser, og skolen ønsker med en høj grad af faglighed at give dig så god en ballast som muligt i forbindelse med din uddannelse.

Skolehjem I tilknytning til Skjern Tekniske Skole findes et skolehjem, hvor du kan bo og spise, hvis du har lang transportvej til og fra skole. Der kan være mange fordele ved at bo i uddannelsesmiljøet: Du får lært en masse nye mennesker at kende, du kan benytte en række af skolens faciliteter efter skoletid, og det kan være en god måde at flytte hjemmefra på.

Vil du vide mere? Besøg www.skjernts.dk, www.euxtek.dk eller ring og få en snak med en af skolens vejledere.

Åbent hus Skjern Tekniske Skole holder åbent hus lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14, hvor der vil være mulighed for at møde elever, undervisere og vejledere samt se arbejdende værksteder.

Skjern Tekniske Skole

Skolebyen 5 · 6900 Skjern · Tlf. 9680 1500 · www.skjernts.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Fagretninger Mekaniker Metal Strøm, vindkraft og it Mad og oplevelser Bygge og anlæg Hovedforløb Mekaniker (personvogn) Smedeuddannelserne Vindmølleoperatør

21


22

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE

EUD / EUX

Mercantec Erhvervsuddannelser gf1 på Mercantec gf1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. Du bliver en del af et attraktivt ungemiljø i nyindrettede lokaler, hvor du introduceres til de mange muligheder en erhvervsuddannelse byder på. Her har du tid til at finde ud af, hvilken uddannelse du ønsker – eller gå målrettet efter den uddannelse, du allerede har besluttet dig for. Alle fagretninger giver dig adgang til alle andre erhvervsuddannelser i Danmark. Vi tilbyder følgende fagretninger på gf1:

Konstruktion, håndværk og design Her vil du arbejde med følgende projekter: Byg en bro, Fremtidens byggestil, Konstruktion og design.

Medie og data Her vil du arbejde med følgende projekter: Power to the people, Overtag kontrollen, Program your life, Det lille reklamebureau, Gaming.

Mad og sundhed Her vil du arbejde med følgende projekter: Mad til alle, Brød, kager og søde sager, Masterchef.

Biler, teknologi og industrielt design Her vil du arbejde med følgende projekter: Formel 1, Industrielt design og fremstilling.

Butik og handel Her vil du arbejde med følgende projekter: Drømmebutikken, Viborgs bedste event.

EUX – erhvervsfaglig studentereksamen

Scan QR-koden og se filmen om gf1 på Mercantec:

GF2 Efter gf1 fortsætter du på GF2. Her er du i gang med den erhvervsuddannelse, du har valgt fx tømrer, mekaniker, kontor, eventkoordinator, it-supporter, datatekniker, industritekniker, elektriker, VVS eller ernæringsassistent. Mulighederne er mange. Du afslutter GF2 med en prøve, som giver dig adgang til et hovedforløb.

Den videre vej Når du er færdig med GF2 , skal du have en praktikplads, eller du kan starte din uddannelse i vores Praktikcenter.

Det har vi også på Mercantec • Et fedt skolemiljø med mulighed for mange forskellige fritidsaktiviteter udenfor undervisningstiden. • Internationale muligheder i form af studieophold, studieture og hjælp til praktikpladser i udlandet. • Praktikpladskonsulenter, som hjælper dig med at søge praktikplads og udarbejde jobansøgninger. • Lektie- og læsehjælp. • Trivselskonsulenter og bedsteforældre. • Studiecentrum, som hjælper dig med spørgsmål om •SU og din uddannelse. • H.C. Andersenkollegiet, hvor de elever, som bor længst væk, kan bo under uddannelsen. Kontakt Studiecentrum for oplysninger om reglerne herfor.

Er for dig der ønsker en erhvervsfaglig studentereksamen og en faguddannelse. Du kan vælge mellem 15 forskellige uddannelser.

Information

EUX Business

Åbent hus og informationsmøde

Her vil du arbejde med følgende projekter: Iværksætterdrømmen, Ledelse og administration.

Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14 på alle Mercantecs adresser. Informationsmøder onsdag den 12. januar 2018 kl. 19-21. De tekniske erhvervsuddannelser, EUX og Viborg Tekniske Gymnasium ligger på H. C. Andersens Vej 7-9. De merkantile erhvervsuddannelser, EUX Business og Viborg Handelsgymnasium har til huse på Vinkelvej 20.

Det lærer du også på gf1: • Dansk, matematik, naturfag og afsætning • Praktikpladsansøgning • Kendskab til erhvervslivet • Motion og bevægelse

Mercantec

Ring til studievejledningen tlf. 8950 3585 eller mail til vejledning@mercantec.dk. Besøg også www.mercantec.dk.

gf1 hovedområder •K ontor, handel og forretningsservice •F ødevarer, jordbrug og oplevelser • Teknologi, byggeri og transport GF2 • Ernæringsassistent • Ernæringshjælper • Bager • Gastronom • Tjener • Datatekniker • IT supporter • Elektronikfagtekniker • Medicotekniker • Elektronikudviklingstekniker • Automatiktekniker • Automatikmontør •F rontline PC supporter • Webintegrator • Fotograf •F ilm- og tv-produktionstekniker • Industritekniker • Industriassistent • Elektriker • Personvognsmekaniker • Personvognsmontør • Lastvognsmekaniker •E ntreprenør- og landbrugsmekaniker • Cykelmekaniker • Anlægsstruktør • Bygningsstruktør • Byggemontagetekniker • Tømrer • Gulvlægger • Brolægger • Tækkemand • Murer • Bygningsmaler • Smed •S med bearbejdning • Klejnsmed • Svejser • Produktør • Industrioperatør • Industritekniker • Detail • Handel • Event • VVS-energi • Ejendomsservicetekniker EUX • Anlægsstruktør • Automatiktekniker • Bygningsstruktør • Datatekniker • Elektronikfagtekniker • Ernæringsassistent • Gulvlægger • Industritekniker • Klejnsmed • Personvognsmekaniker • Tømrer • Bager • Elektriker • Gastronom • VVS-energi EUX Business • Butik • Kontor • Event • Handel

H. C. Andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk


EUD / EUX

Skive College EUD/EUX – Erhvervsuddannelser Uddannelse – vi uddanner fremtidens håndværkere En EUD/EUX erhvervsuddannelse er for dig, der gerne vil bruge både hoved og hænder. Du kommer ind i et attraktivt uddannelsesmiljø sammen med andre unge, hvor I kombinerer teori med praktik på værkstederne.

Grundforløb 1 Grundforløb 1 (GF1) varer et halvt år. Du starter på GF1 direkte efter 9. eller 10. klasse på et hold sammen med andre unge på din alder. På GF1 deltager du i forskellige projekter, som giver dig færdigheder i at få ideer og omsætte disse til noget brugbart. Du lærer at bruge værktøj og maskiner og får viden om materialer og arbejdsmetoder. Dette, hvad enten du er med til at fremstille et shelter, ombygge en ATV, lave en gourmet middag eller noget helt fjerde. På GF1 har du også dansk og valgfag. Du kan vælge mellem tre fagretninger på GF1: • Byggeri og indretning • Mekanik og metal • Mad og service Ved hver fagretning kan du prøve dig selv af i forhold til forskellige uddannelser, så du bliver helt sikker på, hvilken specifik uddannelse du vil gå videre med. Eller du kan gå målrettet efter den uddannelse, du allerede har besluttet dig for. I slutningen af GF1 vælger du, hvilken uddannelse, du vil fortsætte med på grundforløb 2 (GF2) og hovedforløbet.

Grundforløb 2 Grundforløb 2 (GF2) varer også et halvt år. Du fortsætter på GF2 efter GF1. Eller du starter direkte på GF2, hvis det er mere end et år siden, du blev færdig med grundskolen. På GF2 får du grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag. Fagene vil afhænge af, hvilken uddannelse du har valgt – fx elektriker, tømrer, maskinsnedker, snedker, møbelpolstrer, autosadelmager, personvognsmekaniker, smed, værktøjsmager, teknisk designer m.fl. I løbet af GF2 søger du praktikplads i en virksomhed. GF2 slutter med en prøve, som du skal bestå for at komme videre på uddannelsens hovedforløb. Hovedforløbet veksler mellem undervisning på skole og praktik i en virksomhed eller skolepraktik i vores praktikcenter.

EUX EUX er for dig, der ønsker at bruge dit talent og gennemføre to uddannelser i én. Du bliver både faglært håndværker og tager en række fag på gymnasialt niveau. Det giver dig direkte adgang til en videregående uddannelse som ingeniør, arkitekt, installatør m.fl. EUX ligger som et bånd hen over hele din erhvervsuddannelse, lige fra starten på GF1 til du står med svendebeviset i hånden.

EUD 10 EUD 10 er for dig, der går i 9. klasse og gerne vil tage en erhvervsuddannelse; men ikke er helt klar til det endnu. På EUD 10 møder du grundforløbets forskellige fagretninger og får styrket dine færdigheder i dansk og matematik. EUD 10 foregår i samarbejde med TI’EREN i Skive kommune.

Nyt studiemiljø Skive College tilbyder nye og moderne lokaler. Her har du optimale forhold for at lære og for at hygge og være sammen med andre unge om fælles aktiviteter. Du får en kontaktlærer, som guider dig igennem din uddannelse og hjælper dig, når du har brug for det. Du får adgang til et spændende miljø med kantine, it-faciliteter og studiecenter. Alt sammen centralt placeret i forbindelse med et stort åbent torv. I studiecentret kan studievejlederne vejlede dig yderligere om din uddannelse, videreuddannelsesmuligheder samt specialpædagogisk støtte, hvis du har brug for det.

Kontakt vores studiecenter Du er altid velkommen til at kontakte vores studiecenter på tlf. 9914 9244 eller mail sts@skivets.dk.

Åbent hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14. For yderligere information hold øje med vores hjemmeside www.skivecollege.dk

Skive College, EUD/EUX Erhvervsuddannelser

Arvikavej 2B · 7800 Skive · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf. 9914 9200 · www.skivecollege.dk

23


24

EUD / EUX

Eud

inden for kontor, handel og forretningsservice Eud/eux business

Samtidig lærer du at samarbejde med andre om opgaveløsning og får kendskab til arbejdsmarkedet generelt. Det giver dig en rigtig god baggrund for at træffe dit endelige valg af uddannelsesretning. Dette valg træffer du i slutningen af GF1. På GF1 har du forskellige erhvervsfag og grundfag, der afhænger af, om du har valgt eud eller eux. En stor del af din undervisning foregår som erhvervsfag. Der arbejdes tværfagligt med projekter. Det kunne fx være ”Eud butik og handel” eller ”Eux business”. Sidst i GF1 vælger du din uddannelsesretning: Butik/detail, handel eller event. Du går desuden til eksamen i et grundfag.

Med en erhvervsuddannelse uddanner du dig inden for butik/ detail, kontor, handel, event eller finans. Din uddannelse består af et grundforløb (på skolen) opdelt i 1. del og 2. del - hver af 20 ugers varighed – og et hovedforløb (praktikplads + skoleperioder).

der siden, at Er det mere end 14 måne . klasse, skal du har afsluttet 9. eller 10 orløbets df du optages direkte på grun 2. del, GF2.

Optagelse Du kan optages på GF1, hvis du starter senest 14 måneder efter 9. eller 10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved grundskolens afsluttende prøver. Du kan kun påbegynde GF1 én gang. Er det mere end 14 måneder siden, at du har afsluttet 9. eller 10. klasse, skal du optages direkte på grundforløbets 2. del, GF2. Det forventes derfor, at du har opnået kompetencerne fra GF1 på anden vis, fx på VUC. Det er især vigtigt, hvis du vil starte på eux GF2. Inden for erhvervsuddannelserne må du kun påbegynde et grundforløbs 2. del tre gange, hvis du ikke har en uddannelsesaftale på forhånd.

Grundforløbets 1. del – 20 uger På grundforløbets 1. del, GF1, vælger du blandt forskellige fagretninger, der introducerer dig til de forskellige brancher (fx kontor, detail, handel, event). Du får et indblik i de arbejdsopgaver, du vil komme til at udføre og de faglige krav, der stilles.

Grundforløb

Starter med GF2

Eud

1. del

2. del

2. del

Praktik

Skole

Eux studieår

Praktik

Skole

3. år Praktik

Eksamen Eux 1. del

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Du starter senere end ét skoleår efter 9. eller 10. kl

Eux

2. del

Eux studieår

Eksamen Eux 1. del

Praktik

Praktik

Skole

Praktik

Skole

4. år Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Eux bevis

Skole

Praktik

Skole

Praktik

Skole

Eux bevis

eller videre uddannelse

Eux

2. del

Mulighed for faglært beskæftigelse

Du starter direkte eller senest ét skoleår efter 9. eller 10. kl

1. del

2. år

Grundforløbsprøve

Eud

Hovedforløb

½ år

Vælg uddannelse

Starter med GF1

½ år


EUD / EUX

25

Grundforløbets 2. del – 20 uger På GF2 målrettes undervisningen specifikt den uddannelsesretning, som du har valgt. Du har uddannelsesspecifikke fag, grundfag og valgfag.

Grundfagene Nogle af grundfagene vil være kendte… og så alligevel ikke! Du vil opleve, at undervisningen tager udgangspunkt i praktiske eksempler fra erhvervslivet, og de kendte fag vil have en ny drejning. Andre fag, som eksempelvis IT og erhvervsøkonomi, vil være nye fag. Grundfagene afsluttes på D og C niveauer, afhængig af om du har valgt eud eller eux. For at kunne gå videre til et hovedforløb kræves der, at grundfagene er bestået med et gennemsnit på mindst 02.

Grundfag på eud

• IT C • Erhvervsøkonomi C • Afsætning C • Dansk D/C (D på butik /det • Engelsk D/C (D på butik ail) /detail) Erhvervsfag Valgfag Uddannelsesspecifikke fa g

Uddannelsesspecifikke forløb Det uddannelsesspecifikke forløb er rettet direkte mod det hovedforløb og den uddannelsesretning, du har valgt. Undervisningen er tilrettelagt erhvervsrettet samt praksisnært, og giver dig faglige kompetencer målrettet den virkelighed, du vil møde under din praktiktid. Du arbejder ofte projektorienteret og med tværfaglige emner.

Grundforløbsprøve på GF2 Du afslutter GF2 med en grundfagseksamen og en grundforløbsprøve. Grundforløbsprøven skal bestås, for at du kan gå videre til hovedforløbet.

Hovedforløbet Når du er færdig med GF2, skal du have en praktikplads i en virksomhed. Det er dit eget ansvar at skaffe en praktikplads. Erhvervsskolerne hjælper dig med jobsøgningen og med at indgå en uddannelsesaftale mellem dig og praktikstedet. Uddannelsesaftalen gælder også som en ansættelseskontrakt, og de første 3 måneder er en gensidig prøvetid. Når du har en uddannelsesaftale, fortsætter du nu med hovedforløbet, som er din praktiske oplæring. Undervejs i hovedforløbet skal du på skole i flere perioder for at få et dybere kendskab til det arbejdsområde, du uddanner dig til. Alle hovedforløb afsluttes med en fagprøve, som skal bestås.

Mesterlære Hvis du har en praktikplads på forhånd kan du vælge at gå i mesterlære. I stedet for at tage grundforløbet på skolen, skal du – via dit arbejde i en praktikvirksomhed - opnå kompetencerne svarende til grundforløbet. Skolen følger op på dit uddannelsesforløb, og du skal måske følge nogle fag på skolen.

Du kan læse videre – også med eud Efter dit hovedforløb har du mulighed for at læse videre på en erhvervsakademiuddannelse. Uddannelsen tager typisk 2 år, og du kan fx blive serviceøkonom, handelsøkonom eller designteknolog.

Sådan kommer du i gang Du tilmelder dig under hovedområdet ”Kontor, handel og forretningsservice” på www.optagelse.dk.


26

EUD / EUX

Eux Business

erhvervsfaglig studentereksamen Eux Business – erhvervsfaglig studentereksamen

Eux studieår

Med en merkantil eux får du helt nye muligheder! På eux får du både erhvervsrettede og faglige udfordringer på gymnasialt niveau. Du tager en erhvervsuddannelse og opnår samtidig studiekompetence, som giver dig adgang til videregående uddannelser fx på universiteter og erhvervsakademier. Du får med andre ord en dobbeltuddannelse. Ønsker du en uddannelse inden for kontor og finans er eux obligatorisk, men du kan også vælge eux inden for uddannelserne detail, handel og event.

Efter at have bestået eux GF1 og GF2 - som sammenlagt varer 1 år – går du videre på det 1-årige eux studieår, hvor du afslutter de gymnasiale fag på A-niveau. Din samlede uddannelsestid på skolen er således 2 år. Studieåret afsluttes med gymnasial eksamen, hvorefter du modtager bevis for gennemførelsen af eux 1. del.

rer du På GF1 og GF2 gennemfø 8 fag på C-niveau:

Grundfag • Dansk C • Engelsk C • Samfundsfag C • Matematik C • IT C • Erhvervsøkonomi C • Organisation C • Afsætning C suddannelsen) • Finansiering C (på finan fag og Herudover har du erhvervs uddannelsesspecifikke fag.

Efter studieåret Eux 1. dels beviset giver dig adgang til at læse videre på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Et supplerende overbygningsforløb kan give dig fuld studiekompetence til fx universiteter og handelshøjskoler. Du kan efter studieåret vælge at fortsætte i lønnet praktik med en uddannelsesaftale på 2 år. Du vil i løbet af din praktiktid skulle på skoleperioder i enkelte uger af praktiktiden. Efter praktiktiden afslutter du din uddannelse – efter i alt 4 år – med et fuldt eux-bevis.

Eux-bevis efter 4 år Eux-beviset giver dig adgang til videregående uddannelse på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser, dvs. adgang til at søge ind på: • Universiteter • Handelshøjskoler • Professionsbachelor uddannelser • Erhvervsakademier

Arbejdsform På eux arbejder du anvendelsesorienteret på gymnasialt niveau, hvor teori og praksisrettet undervisning understøtter hinanden. Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og tones efter det merkantile erhverv, du ønsker. Du arbejder eksperimenterende, undersøgende og reflekterende.


EUD / EUX

Detail og butik

Handel

Kontor

Detailhandel/butik med specialer

Handelsuddannelse med specialer

Kontor med specialer

Arbejdet er ofte meget varieret og omfatter bl.a. kundeekspedition, kassebetjening, indkøb, registrering, kontrol og opstilling af varer.

Arbejdet omfatter blandt andet salg og ordreekspedition, lagerstyring, indkøb, markedsføring, regnskab og korrespondance.

Salgsassistent

Handelsassistent, salg

Salgsassistent med profil • Dagligvarer • Tekstil (herre-/dametøj) • Byggemarked, værktøj og beslag • Boghandel • Forbrugerelektronik • Fotohandel • Guld, sølv og ure • Glas, porcelæn og gaveartikler • Legetøj og hobbyartikler • Materialhandel • Møbelhandel • Sport og fritid • Radio/TV og multimedier • Sko og læderartikler • Stormagasin • Optik • Nærbutik • Kapitalkædedrift • Køkken og bad

Dekoratør/Visual merchandiser

27

Arbejdet omfatter forskellige arbejdsopgaver inden for sagsbehandling, tekstbehandling, regnskabsføring, arkivering og kundekontakt.

Kontor

• Auto • VVS • Stål • Træ og byggematerialer • Værktøj og værktøjsmaskiner • Landbrugsmaskiner • El

• Administration • Advokatsekretær • Lægesekretær • Offentlig administration • Økonomi • Revision • Spedition og shipping

Indkøbsassistent

Event

Logistikassistent

Eventkoordinator

Finans Finansuddannelsen

Arbejdet består i at betjene og vejlede kunder i pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsbranchen i økonomiske og forsikringsmæssige forhold.

Arbejdet omfatter idéudvikling, planlægning, markedsføring, budgettering og gennemførelse af events (oplevelser) i fx butikscentre, koncerthuse eller forlystelsesparker.

Finansassistent • Bank og realkredit • Liv og pension • Skadesforsikring

Blomsterdekoratør Kilde: www.uvm.dk og www.ug.dk

Skolepraktik

Finder du ikke en praktikp lad uddannelsesretningerne D s har du på etail, Handel og Kontor mulighed for at ge hovedforløb i et praktikcen nnemføre dit ter. Det kræver bl.a. at du: • har bestået grundforløb sprojektet • opfylder adgangskraven e til hovedforløbet • vurderes egnet, er geog rafisk og faglig mobil, samt er aktiv prakt ikpladssøgende • optages i skolepraktik di rekte efter GF2


28

EUD / EUX

Herningsholm Erhvervsskole Uddannelser for hjerne og hænder

Bygge og bo

Herningsholm Erhvervsskole tilbyder seks fagretninger, så du helt sikkert kan finde den uddannelse, der passer netop dig. Undervisningen foregår som et miks mellem teori og praksis, hvor du kommer til at arbejde både i klasselokalet og ude i værkstederne. På Herningsholm Erhvervsskole vil du blive undervist af fagligt dygtige undervisere, der er uddannet i og har erfaring med faget. De vil hjælpe og udfordre dig gennem din uddannelse, så du bliver så dygtig som muligt.

Brænder du for at bygge, konstruere og arbejde i teams? Har du lyst til at bygge et kolonihavehus helt fra bunden? Så er fagretningen Bygge og bo måske noget for dig. Du vil få kendskab til uddannelserne til tømrer*, murer*, maskinsnedker*, bygningssnedker* samt møbelsnedker*. *Udbydes også som EUX.

Vores 6 fagretninger er: Handel, events og mediegrafik Har du interesse for magasiner og hjemmesider, eventplanlægning, handel samt design (f.eks. grafisk design)? Så er Handel, events og mediegrafik måske fagretningen for dig. Du vil her få kendskab til uddannelserne til mediegrafiker, eventkoordinator samt handelsuddannelsen.

Salg, sundhed og stil Har mennesker din interesse, og kan du lide at være i dialog med andre og yde service? Så er Salg, sundhed og stil måske fagretningen for dig. Du vil få viden om tandklinikassistent-, frisør- og detailuddannelsen.

EUX Business Har du interesse for et eller flere af følgende områder: Økonomi, salg, indkøb, handel, kundebetjening, god service og personlige fremtræden? Er du ambitiøs og engageret og interesseret i at få en uddannelse, der giver direkte adgang til at læse videre? Så er EUX Business måske den rette for dig. Du får kendskab til følgende uddannelser: Finansuddannelsen, handelsuddannelsen med specialer, kontoruddannelsen med specialer, eventkoordinatoruddannelsen og detailuddannelse m. specialer. Obs: Hvis du ønsker at gå kontor- eller finansvejen, skal du tage EUX Business.

Energistyring og komfortløsninger Har du interesse i at opbygge tekniske installationer, så både lys og varme fungerer optimalt med mindst muligt energiforbrug? Så er Energistyring og komfortløsninger måske fagretningen for dig. Du vil her få kendskab til følgende uddannelser: Elektriker*, automatiktekniker*, VVS-energiuddannelsen* samt data- og kommunikationsuddannelserne*. *Udbydes også som EUX.

To hjul og metal Vil du gerne arbejde med metal og mekanik? Så er det her måske fagretningen for dig. Du får kendskab til følgende uddannelser: Cykelmekaniker, knallertmekaniker, motorcykelmekaniker, teknisk designer, smed* og industritekniker*. Du prøver kræfter med reparationer, servicering og justeringer af forskellige køretøjer og udvikler, tegner og producerer brugsting i metal, prøver at programmere computerstyrede maskiner, konstruere 3D-modeller og printe prototyper. *Udbydes også som EUX.

Åbent hus Åbent hus hver dag – ring til os og aftal nærmere på tlf. 7213 4500.

Infoaften Tirsdag den 16. januar 2018. Kl. 15-17 Kom og se hvad GF1-elever har arbejdet med i efteråret. Kl. 17-18.30 Infoarrangement i Generatorsalen, Lilleundvej 21, Herning.

Herningsholm Erhvervsskole

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Uddannelser Tømrer Bygningssnedker Møbelsnedker Maskinsnedker International snedker Produktionsassistent VVS-installationstekniker VVS-energispecialist VVS-blikkenslager Murer Teknisk designer Industritekniker industriassistent Energitekniker Smed Elektriker Data- og kommunikationsuddannelsen Cykelmontør Cykelmekaniker Knallertmekaniker Motorcykelmekaniker Tandklinikassistent Mediegrafiker Frisør Detailuddannelsen Kontoruddannelsen Handelsuddannelsen Eventkoordinator Finansuddannelsen De merkantile grundforløb tilbyder vi desuden som korte forløb for studenter og som flexundervisning med løbende optag. Mange af vores uddannelser udbydes med EUX. Se mere på www.herningsholm.dk

VIGTIGT Der tages forbehold for ændringer. Følg med på www.herningsholm.dk

Lillelundvej 21 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk


EUD / EUX

Vestjydsk Handelsskole – en del af Uddannelsescenter Ringkøbing Skjern Vil du arbejde med salg i butik eller ehandel, eller vil du uddanne dig til indkøb eller salg og markedsføring eller måske it, økonomi og andet kontorarbejde? Vil du arbejde i danske eller internationale virksomheder i udlandet? Vil du have mulighederne, er en merkantil uddannelse den rigtige begyndelse.

Butik, handel og e-handel eller EUX business

Butik, handel og e-handel

• Med ca. 300 elever kan du forvente at møde et skolemiljø med en tæt og afslappet kontakt mellem elever og lærere. • Fællesarrangementer hver måned for alle skolens elever. • Stort internationaliseringsprogram med studieture til udlandet. • Gode undervisningslokaler og grupperum mv. • Tilbud om lærerhjælp til hjemmearbejde i lektiecafé. • Tæt og personlig vejledning ved indgåelse af praktikpladsaftale. • Elevfester. • Og meget, meget mere.

1-årig grunduddannelse efter 9. eller 10. klasse. Herefter 2 års praktisk uddannelse i en detailvirksomhed. På denne uddannelse på handelsskolen får du en praktisk detailhandelsuddannelse, hvor alt peger direkte på den virkelige verden, du skal arbejde i efter din uddannelse. Undervisningen er uden traditionelle lærebøger – du arbejder med praktiske, projektorienterede opgaver, hvor du kan se sammenhæng i fagene, og hvor du bruger it-værktøjer som dit naturlige arbejdsredskab. Du arbejder med andre ord med fagene på en måde, du kan anvende direkte i dit fremtidige job. Allerede i dit skoleforløb får du mulighed for at lære arbejdspladser at kende indefra. Undervejs kommer du i praktik i virksomheder, og du kommer til at arbejde med opgaver, som handler om rigtige virksomheder.

EUX business 2 års grunduddannelse. Herefter 2 års praktisk uddannelse i en virksomhed. Du tager en praktisk uddannelse og får samtidig adgang til videregående uddannelser. En praktisk uddannelse kombineret med en videregående uddannelse giver en meget stærk mulighed for at gøre karriere i erhvervslivet, når du har uddannelsen til det. Derfor er undervisningen praktisk og virkelighedsnær, så man får sammenhæng mellem virkelighed og uddannelse. Første år er indgangen til erhvervslivet, hvor du får bredt indblik i arbejdspladsens forhold. På andet år arbejder vi dybere med gymnasiale fag, som gør det muligt for dig at læse på en videregående uddannelse, når du har gennemført din praktiske uddannelse.

De to første uger bruger vi bl.a. til at vise erhvervsuddannelserne, så du får bedre mulighed for at vælge. Hvis du skulle fortryde dit valg i løbet det første halve år, er der mulighed for at skifte.

Skolen

Undervisningen • Afvekslende. • Praktisk anvendeligt. • Tilpasset dig og dine forudsætninger.

Betyder for hverdagens undervisning, at • Vi inddrager praksis overalt i undervisningen. • Vi samarbejder med virksomheder i lokalområdet med fx praktikophold. • Vi laver salgsmesser sammen med ”rigtige” virksomheder.

Åbent hus Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14.

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Ånumvej 14 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 1233 · www.skjernhs.dk

29


30

EUD / EUX

Ringkøbing Handelsskole Ringkøbing Handelsskole og Gymnasiet HHX har ca. 350 elever samt et 10. klasses center. Vi sætter stor fokus på trivsel og nærhed, hvilket er muligt, da vi er en mindre skole. Det betyder, at der er tæt kontakt mellem elever og lærere og der er stor fokus på både den enkelte, men også klassens trivsel. Der er mange forskellige aktiviteter og projekter, som skaber afveksling i hverdagen, men fælles for det hele er, at det skal være med til at klæde dig på til det erhvervsliv, som du skal ud i bagefter.

EUX Business – ny stærk uddannelse, hvor fremtiden er åben

EUD Butik og E-handel – den korteste vej til erhvervslivet

Dette kendertegner vores skole:

Drømmer du om en karriere inden for butik? Kan du næsten ikke vente med at komme ud og arbejde i det virkelige liv? Så er Butik og E-handel lige noget for dig. Efter kun et år på skolebænken er du klar til en elevplads i erhvervslivet.

Nyhed Du møder en afvekslende og virkelighedsnær undervisning, der stiller skarpt på det erhverv, som du skal ud i. Som noget helt nyt, skal du ud i praktik en dag om ugen i en virksomhed, du selv har valgt. Det giver dig en bedre forståelse for det, som du lærer på skolebænken og dermed kan koble teori med praksis. Vi lægger vægt på, at der er udfordringer for alle. Derfor tilbyder vi lektiehjælp til dig, som har brug for det og laver også gerne flere udfordringer til dig, som ønsker det.

En EUX Business giver dig to uddannelser i én. Du får både grundforløbet til din faglige erhvervsuddannelse samtidig med, at du får en gymnasial eksamen. Efter to år kan du få en elevplads inden for områder som økonomi, spedition, administration, B2B, butik/detail og meget mere, eller du kan læse videre på fx erhvervsakademiet, professionshøjskolen eller andre videregående uddannelser, hvis det er det, du brænder for.

• Tæt relation mellem elev og lærer • Vejledning gennem hele forløbet • Plads til den enkelte • Mange fællesarrangementer • Studieture • Motion på skemaet • Lektiehjælp • Afvekslende hverdag • Tæt kontakt til erhvervslivet

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundfag Dansk Engelsk Erhvervsøkonomi Samfundsfag It Afsætning Supplerende fag Motion Tysk Idræt Valgfag Facebook Multimedie Projekter Mig i samfundet Min butik Kommunikation Visuel markedsføring Innovation Praktikpladssøgning Oplevelsescenter

Vil du vide mere? Du finder flere oplysninger på skolens hjemmeside www.ringkhs.dk og er altid velkommen til at ringe til os eller komme ud og besøge skolen. Du kan også aftale et besøg med studievejleder Marianne Møller Kirkgaard på tlf. 2443 1636 eller mail mmk@ucrs.dk.

Informationsmøde Lørdag den 20. januar 2018.

Ringkøbing Handelsskole

Vasevej 20 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0200 · www.ringkhs.dk


EUD / EUX

Uddannelsescenter Holstebro EUD Business · EUX Business Din merkantile uddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Drømmer du om en karriere som fx butikschef, leder, indkøber, handelsassistent, lægesekretær, eventkoordinator, eller måske ser du dig selv som selvstændig med egen virksomhed? Med EUD og EUX kan du gå rigtig mange veje! På Uddannelsescenter Holstebro kan du vælge mellem 2 linjer:

EUX Business 1 års grundforløb + 1 studieår + 2 år i virksomhed. EUX detail, handel, kontor eller event er for dig, som ønsker en karriere med indflydelse og ansvar! Du ønsker en uddannelse, som åbner for flere muligheder undervejs i dit studie. Med EUX Business får du nemlig både en erhvervsuddannelse og en gymnasial eksamen. I EUX klassen starter du din erhvervsuddannelse med at arbejde praksisnært med virkelige problemstillinger fra erhvervslivet. I løbet af uddannelsen udbygger du din erhvervsuddannelse med gymnasiale fag og niveauer. På selve studieåret koncentrerer du dig om de gymnasiale fag på A, B og C niveau. Efter studieåret kan du vælge at søge praktikplads og slutte med EUX bevis. EUX beviset giver dig studiekompetence til at læse videre fx på universiteterne eller handelshøjskolerne. Vælger du at læse videre direkte efter studieåret, kan du, med dit EUX 1. dels bevis, søge ind på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

Dine særlige styrker bliver handel, sprog, IT og kommunikation. Med EUX Business står du stærkt, og er rigtig godt på vej!

EUD Business 1 års grundforløb + 2 år i virksomhed. EUD Business er den korteste vej til en karriere inden for butik, handel eller event. Du løser opgaver fx kundebetjening, butiksindretning og salg, eller måske har du dine styrker inden for web-design og E-handel. Du kan måske se dig selv i fremtiden som butikschef, afdelingsleder eller selvstændig med egen butik/handelsvirksomhed eller webshop. EUD er for dig som lærer bedst i en kombination af fag og praktiske opgaver. Derfor skifter du mellem klasseundervisning og arbejde i praktiske øvemiljøer. Sammen åbner vi fremtidens butik på skolen! Her arbejder vi med e-handel, events og oplevelser. Vi deltager også i den landsdækkende Skills konkurrere om at lave Danmarks bedste butikskoncept! Har du lyst til at være med i vores team, sammen med andre unge med samme interesse? Det håber vi, for din karriere i fremtidens virksomhed bygger på samarbejdsevne og talent for service, kommunikation, IT og innovation. Det bliver dine særlige styrker på EUD Business. På EUD Business stilles der skarpt på dine evner, og dét du brænder for!

Åbent hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13.

Du kommer sammen med andre, som også er motiverede og ambitiøse med deres uddannelse. På EUX Business vil du derfor være en del af et spændende og dynamisk studiemiljø, og du går en tid i møde med stor personlig og faglig udvikling.

Informationsmøde Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.

Uddannelsescenter Holstebro

Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 333 · www.ucholstebro/handelsskole

31


32

EUD / EUX

Struer Statsgymnasium EUD/EUX Business Frisør Fashion Event Skolen er en campus skole med et internationalt studiemiljø. Der er et godt og spændende socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, EUD/ EUX, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale med School Affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2016 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole, der har cirka 95 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus.

Skolens værdier På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et ”godt lærested” og et ”rart værested” med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at undervisningen er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. ”Lær mere – Learn more” er skolens motto.

EUD/EUX – Business Frisør Fashion Event er en uddannelse med profil og udfordringer Du kan finde en praktikplads inden for frisør, detail, handel, event, kontor og finans i Danmark. Hvis du har lyst til det, kan du gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet. Hvis du har brug for det, kan du naturligvis få hjælp af studievejlederen, der gerne hjælper dig fx med at skrive en ansøgning. Med en EUD/EUX har du også mulighed for at uddanne dig videre til markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Hvis du vil læse videre, skal du opfylde bestemte faglige krav. Det er derfor en god ide, at du snakker med os om, hvilke fag og hvilke niveauer din EUD/EUX skal sammensættes af. På SSG’s vejledningscenter kan du få

vejledning om studie og videre uddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentorordninger og samtaler med coach eller psykolog.

Skole på en anden måde EUD/EUX er en anden måde at gå i skole på. Undervisningen er meget mere projektorienteret og praksisnær, og du arbejder med emner og problemer fra virkeligheden i butikkerne og kontorerne. Grundlaget for den projektorienterede og praksisnære undervisning er selvfølgelig fagene. Dine fag er opdelt i grundfag og profilfag. På SSG kan du vælge mellem profilerne: Business, Frisør, Event og Fashion. Når du vælger niveau i grundfagene – og vælger profilfag, skal du tænke på, hvilket job du gerne vil have Det er vigtigt, at du vælger fag efter interesse – og fag, som giver adgang til den praktikplads, du gerne vil have. Inden du vælger, får du vejledning af din kontaktlærer og din studievejleder på vores skole. Når du er ved at være færdig med grundforløbet, vil vi være behjælpelige med at finde en praktikplads.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE GRUNDFAG Dansk C Engelsk C Informationsteknologi C Afsætning C Erhvervsøkonomi C Samfundsfag C Organisation C Finansiering C Design C Kemisk arbejdsmiljø VALGFAG Idræt Matematik B Virksomhedsøkonomi B Tysk C Afsætning B Psykologi EUS 10 uger

EUX giver dig det bedste fra 2 uddannelser Er du interesseret i handel, service, it, administration eller måske egen virksomhed? Og er du også interesseret i at få en mere almen uddannelse med adgangsgivende niveauer til videre uddannelse? EUX tager det bedste fra erhvervsuddannelsen og krydrer det med HF-fag. Dine fagmuligheder er virksomhedsøkonomi på B-niveau, dansk på A-niveau, afsætning på B-niveau samt engelsk på B-niveau, matematik og IT på B-niveau samt erhvervsret og samfundsfag på C-niveau. EUX i Struer åbner dørene til jobs i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere for dig. Din erhvervsuddannelse varer 4 år og består for merkantile EUX-elever af 2 år på Struer Statsgymnasium og derefter af 2 års praktik i en virksomhed. EUX-uddannelsen åbner også op for, at du kan videreuddanne dig på kortere eller længerevarende uddannelser.

Åbent hus Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30. Onsdag den 10. januar 2018 afholdes der uddannelsesmesse. Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17 er der fyraftensmøde om skolens uddannelser.

Struer Statsgymnasium

Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk


EUD / EUX

Lemvig Gymnasium EUD og EUX

EUD og EUX på Lemvig Gymnasium Lemvig Gymnasium har ca. 450 elever og udbyder 4 ungdomsuddannelser: EUX, EUD, HHX og STX. EUD er en erhvervsuddannelse, der indledes med 1 års skolegang på Lemvig Gymnasium, og som henvender sig til elever, der ønsker en praktisk uddannelse inden for butik, event og handel. EUX kombinerer erhvervsuddannelse med gymnasial uddannelse: Man starter med 2 år på Lemvig Gymnasium, hvorefter man har adgang til elevplads inden for butik, handel og kontor og desuden har mulighed for at gå i gang med en videregående uddannelse.

EUD på Lemvig Gymnasium På EUD bliver man undervist i almene og merkantile fag. De almene fag er dansk, engelsk, samfundsfag og idræt. De merkantile fag er særlige handelsfag som erhvervsøkonomi, afsætning og it. Desuden skal man have erhvervsfag, hvor man bliver præsenteret for forskellige emner, der er særlig relevante i forbindelse med en erhvervsuddannelse. Det er emner som arbejdsplanlægning og samarbejde, arbejdspladskultur, innovation og praktikpladssøgning. På EUD bliver man præsenteret for forskellige former for undervisning: Der er klasseundervisning, projekter, ekskursioner, virksomhedsbesøg og studieture. På EUD er der et tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det giver gode muligheder for at få et indblik i det virkelige liv, og samtidig får man kontakter, som kan bruges i søgningen efter en elevplads. EUD står sammen med EUX for det årlige modeshow, hvor lokale virksomheder viser den nyeste mode frem. Undervisningen på EUD kombinerer således teori og praksis, og formålet med denne kombination er at gøre eleven parat til spændende jobs med gode karrieremuligheder.

EUX på Lemvig Gymnasium EUX er en kombination af erhvervsuddannelse og gymnasial uddannelse. Den varer 2 år og giver adgang til elevplads inden for butik, handel, event og kontor. Desuden kan man med et EUX-bevis gå i gang med en videregående uddannelse. På det første år skal man afslutte 8 fag på niveau C. De 8 fag er dansk, engelsk, samfundsfag,

matematik, erhvervsøkonomi, afsætning, IT og organisation. Det andet år kaldes studieforløbet, hvor man skal afslutte dansk på niveau A, engelsk og IT på niveau B og desuden en række andre fag på B- og C-niveau. Det er nødvendigt, at man er motiveret og ambitiøs med sin uddannelse. EUX er en rigtig god mulighed for de elever, der ønsker at kvalificere sig til både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse.

Livet på Lemvig Gymnasium På Lemvig Gymnasium lægger vi vægt på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor alle føler sig hjemme. Lemvig Gymnasium fremstår som en topmoderne skole med fine klasselokaler. Faciliteter til gruppearbejde, it og idræt er i top. EUD- og EUXeleverne har deres eget torv, hvor der bl.a. kan arrangeres spændende udstillinger. Hverdagen brydes ofte af arrangementer, der er med til at gøre skoletiden sjov, spændende og udviklende: Hver uge har vi morgensamling, hvor vi synger og udveksler informationer. Derudover har vi fællesarrangementer med foredrag, musik osv. Elevernes egen forening, FLOS, arrangerer fester, og eleverne arrangerer også Upcoming Festival og Stand Up. Skolen afholder introfest, gallafest, gamle (og nuværende) elevers fest til jul samt ikke mindst Skolefesten, hvor elever opfører musical. Dertil kommer fredagscafeerne, som eleverne selv står for. Når det ringer ud fra sidste time, lukker Lemvig Gymnasium ikke. Det er vigtigt for os, at alle føler, at det er deres skole, og at de kan benytte sig af lokaler og faciliteter i fritiden. Derfor kan man dyrke eksempelvis frivillig idræt, fitness og musik, og man kan melde sig til innovationscamp og filmklub.

Er du blevet nysgerrig Vil du vide mere om Lemvig Gymnasium, så kan du gå ind på www.lemvig-gym.dk. Du kan også ringe til skolens kontor, eller blive ven med os på Facebook.

Orienteringsmøder Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.30. Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30-22.

Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUX · EUD

Romvej 30 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE ERHVERVSUDDANNELSER EUD 1-årigt grundforløb der giver adgang til elevplads EUX 2-årigt forløb der giver adgang til videregående uddannelser og elevplads EUS 10 ugers grundforløb for elever med STX, HTX eller HF der giver adgang til elevplads. For elever med HHX 5 ugers forløb

33


34

EUD / EUX

EUC Nordvest EUD og EUX Business

Med et merkantilt grundforløb på EUD og EUX Business er du klar til en erhvervsuddannelse inden for handel, kontor, detail eller finans.

Introduktionsforløbet I løbet af de to første uger bliver du afklaret i forhold til dit endelige valg af fagretning, og du får mulighed for at lære dine klassekammerater og lærere godt at kende.

Grundforløbet Dit grundforløb har en varighed af 2 x 20 uger. De første 20 uger bliver du introduceret til forskellige erhvervsuddannelser og vælger, hvilken retning du vil gå. De sidste 20 uger arbejder du blandt andet med de fag, der er relevante for den fagretning, du har valgt (handel, kontor, detail eller finans).

EUD Business – den korteste vej til erhvervslivet Når du tager en EUD Business, bliver du faglært inden for butik og handel. Du kan vælge mellem to fagretninger: • Butik og e-handel • Business to business (handel) På EUD Business varer grundforløbet 1 år, og derefter skal du i lære i 2 år.

EUX Business – faglært med mulighed for videreuddannelse Som noget nyt har du nu mulighed for at tage en EUX Business. Her du får fag på gymnasialt niveau. Ønsker du en uddannelse inden for kontor eller finans, skal du vælge EUX Business. EUX Business består af et grundforløb på 1 år, et studieforberedende år og derefter skal du i lære i 2 år.

Efter de 4 år kan du vælge at søge ind på en videregående uddannelse. Der er mulighed for at komme på studieophold i udlandet i løbet af det studieforberedende år.

Fag og undervisning På grundforløbet vil du møde fag, du kender, som f.eks. dansk, engelsk, og samfundsfag, og du vil blive præsenteret for nye fag som afsætning, erhvervsøkonomi og IT. I undervisningen lægger vi vægt på, at du med det samme kan se, hvad fagene skal bruges til ude i virkeligheden. Derfor er en stor del af undervisningen projektorienteret og tværfaglig, og vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet for at få undervisningen til at foregå så tæt på virkeligheden som muligt. Som elev på EUD og EUX Business vil du møde gæstelærere, besøge virksomheder, tage på studietur – alt sammen noget, der forbereder dig både fagligt og personligt til erhvervslivet.

Studiemiljøet En forudsætning for at lære er, at du trives. Vi bestræber os derfor på at skabe et miljø, hvor lærerne og dine klassekammerater er dine medspillere – både i forbindelse med selve uddannelsen og socialt. Hos os skal alle elever – uanset forudsætninger – opleve succes!

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, kan du kontakte uddannelsesleder Anne Mose på 9919 1919.

Åbent hus Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19-21.

EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

Limfjordsvej 95 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk


EUD / EUX

Skive College EUX/EUD Business

EUX Business – faglært og studieklar i ét forløb Med en EUX Business får du både en gymnasial uddannelse og muligheden for at blive faglært inden for enten Kontor, Handel eller Detail. Den første del af EUX Business er bygget op, så du efter 2 år har de samme faglige niveauer som med en almindelig HF, blot er nogle af de almene fag byttet ud med handelsskolefag som fx Afsætning, Økonomi, Organisation, It og Innovation. Den anden del består af 2 års praktik/læreplads i en virksomhed. Du kan også vælge at stå af og gå direkte i videreuddannelse til fx serviceøkonom, handelsøkonom eller finansøkonom eller andre og længere uddannelser.

EUD Business – faglært inden for butik og handel Vælger du EUD Business, vil dit grundforløb vare 1 år, hvor du vil arbejde med almene fag som Dansk og Engelsk, men også med handelsskolefagene Erhvervsøkonomi, Afsætning og It. Efter 1 år på skole skal du 2 år i praktik/lære i en virksomhed og bliver herefter faglært inden for enten Detail (butik) eller Handel (business to business).

Undervisningen og fagene De første 2 uger vil være de samme, uanset om du er tilmeldt en fagretning inden for EUX Business eller EUD Business. Du kan også skifte fra det ene forløb til det andet. I løbet af det første halve år af grundforløb 1 (GF1) vil du også møde fag, du kender som fx Dansk og Samfundsfag (hvis du er tilmeldt EUD Business) – og Engelsk (hvis du er tilmeldt EUX Business). De nye fag er en række ”erhvervsfag”, som handler om at få viden og lære metoder, som du kan bruge ude i virksomhederne (fx Innovation). Det andet halvår (GF2) vil være meget præget af fag, som skal gøre dig klar til enten en læreplads eller studieforløbet. Det er fx fag som Erhvervsøkonomi, Afsætning og It. Har du valgt EUX Business, vil du herefter starte på studieforløbet, hvor du får fag på både C-, B- og A-niveau.

Skive College, EUX/EUD Business

Du afslutter forløbet med eksamen i en række af fagene og et eksamensprojekt.

Uddannelse, studiemiljø, tryghed – og en rigtig god stemning På Skive College EUX / EUD Business handler det alt sammen om, at du får en uddannelse, som er rettet mod erhvervslivet. Samarbejdet med de lokale virksomheder er en vigtig del af uddannelsen. Virksomhederne leverer opgaver til os, og vi besøger dem for at se, hvordan de bruger teorien. Vi får også besøg af virksomhederne, hvor de ser, hvordan vi bruger deres praksis i vores hverdag. Vi ved også, at uddannelse handler om mere end fag. Det er fx vigtigt, at du får gode venner, at miljøet er trygt, og at omgivelserne er hyggelige. Derfor har vi lavet fællesområder med sofa-nicher, højborde og sofagrupper, ligesom der er grupperum til hver klasse. Der er noget til forskellige situationer – både til læring og til afslapning. Vi sætter det gode forhold mellem lærer og elev højt. Kun når man er tryg ved lærerne og kender rammerne, kan man lære. Du vil derfor ikke kun møde lærerne i klasselokalerne i undervisningen, men også i studiecafeen og fælleslokalerne, hvor vi sammen på en hyggelig måde sørger for, at du er klar til næste dags undervisning. Hvis du får brug for hjælp en eftermiddag eller aften, når du ikke er på skolen, er vores lærere klar i online lektiecaféen. Ind imellem laver vi sammen nogle hyggeaftener, hvor vi mødes til computerspil, boldspil, fællesspisning eller andet.

Forældreinformation og nærmere oplysninger Vi holder 2 dage, hvor du og dine forældre er meget velkomne til at komme og få information om uddannelsen: Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14.

Arvikavej 2B · 7800 Skive · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf. 9914 9200 · www.skivecollege.dk

35


36

EUD / EUX

Handelsskolen Viborg EUD Business / EUX Business EUD Business Kunne du tænke dig at arbejde i butik? Eller gemmer du på en indre sælger eller iværksætter? Kunne du tænke dig at arbejde i en branche, hvor du hele tiden er i kontakt med mennesker? Har du gjort dig tanker om, hvad forskellen er på god og dårlig service? Har du lyst til at finde ud af hvilke markedsføringstrends, der fungerer, og hvordan du bruger events som salgsredskab? Kort sagt – kunne du tænke dig at blive dygtig til både at sælge og markedsføre? Så er det EUD Business, du skal vælge. Her skal du arbejde med følgende projekter:

Drømmebutikken Handelslivet, som vi kender det, er under et stadigt voksende pres. Flere og flere kunder køber ind på nettet og handler i internettets globale supermarked. Så i dag kræver det mere end gode mærker og fornuftig service for at lokke kunderne til. I projektet skal du skabe den ultimative butik. Du kommer til at arbejde med konceptudvikling, sortiment og indretning. Og du skal selvfølgelig også udforske nettets mange muligheder – ikke mindst på de sociale medier. For din butik skal markedsføres. Ellers lukker den, før den er åbnet.

Viborgs bedste event Struktur, overblik, fantasi, samarbejde, kreativitet og planlægning er bare nogle af kodeordene, når det drejer sig om at blive god til at bruge event som markedsføring. I dette projekt sætter vi fantasien i sving og realiserer vores idéer i praksis. Målet er at skabe Viborgs bedste event. EUD Business er oplagt, hvis du vil være salgsassistent, eventkoordinator eller har planer om at gå handelsvejen. Grundforløbet giver derudover adgang til alle andre erhvervsuddannelser i Danmark.

EUX Business EUX Business er ungdomsuddannelsen til dig, der både vil have en gymnasial uddannelse og samtidig vil have mulighed for at blive faglært inden for kontor-, butik-, handels- eller finansuddannelserne. Med EUX Business opnår du efter to år på skolen dit EUX 1. delsbevis. Med det har du

adgang til en række videregående uddannelser, f.eks. markedsføringsøkonom, handelsøkonom og finansøkonom. Efter to års efterfølgende praktiktid, hvor du er i lære i en virksomhed, er du både faglært og har opnået generel studiekompetence til øvrige videregående uddannelser. Med EUX Business får du med andre ord både en stærk teoretisk forståelse og en god praktisk indsigt, der klæder dig på til senere at have frit valg på alle hylder inden for: Kontor, finans, handel, detail eller event. Har du planer om at læse videre efter EUX Business, kan du vælge mellem en lang række uddannelser – du kan for eksempel blive finansøkonom, markedsføringsøkonom, cand.merc. eller læse HD. På EUX Business skal du arbejde med følgende projekter:

Iværksætterdrømmen Du kommer til at arbejde med etablering af din egen virksomhed, hvor du blandt andet skal arbejde med alt fra idé til færdig forretningsplan. Du vil få en solid indsigt i, hvordan din virksomhed skal markedsføres, og hvordan du lægger budget og organiserer arbejdet.

Ledelse og administration Du vil her arbejde med en konkret virksomhed og dermed virkelige problemstillinger og udfordringer. Vi går i dybden med ledelse, hvor du vil lære alt om organisationsformer, virksomhedsstruktur og processer. Samtidig vil du få indsigt i, hvordan du som leder motiverer dine medarbejdere, og hvordan kompetenceudvikling bruges bedst i virksomheden.

Information Ring til studievejledningen tlf. 89 50 35 85 eller mail til vejledning@mercantec.dk. Besøg også www.mercantec.dk, som opdateres løbende.

Åbent hus og informationsmøde Åbent hus lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14. Informationsmøde onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21. Begge på Vinkelvej 20 i Viborg.

Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec

Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE gf1 hovedområder •K ontor, handel og forretningsservice •F ødevarer, jordbrug og oplevelser • Teknologi, byggeri og transport gf2 • Ernæringsassistent • Ernæringshjælper • Bager • Gastronom • Tjener • Datatekniker • IT supporter • Elektronikfagtekniker • Medicotekniker • Elektronikudviklingstekniker • Automatiktekniker • Automatikmontør •F rontline PC supporter • Webintegrator • Fotograf •F ilm- og tv-produktionstekniker • Industritekniker • Industriassistent • Elektriker • Personvognsmekaniker • Personvognsmontør • Lastvognsmekaniker •E ntreprenør- og landbrugsmekaniker • Cykelmekaniker • Anlægsstruktør • Bygningsstruktør • Byggemontagetekniker • Tømrer • Gulvlægger • Brolægger • Tækkemand • Murer • Bygningsmaler • Smed •S med bearbejdning • Klejnsmed • Svejser • Produktør • Industrioperatør • Industritekniker • Detail • Handel • Event EUX • Anlægsstruktør • Automatiktekniker • Bygningsstruktør • Datatekniker • Elektronikfagtekniker • Ernæringsassistent • Gulvlægger • Industritekniker • Klejnsmed • Personvognsmekaniker • Tømrer EUX Business • Butik • Kontor • Event • Handel


EUD / EUX

37


38

SOSU

Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent Social- og sundhedsuddannelserne er tre selvstændige erhvervsuddannelser (EUD) med hver sit grundforløb, GF2.

• Social- og sundhedshjæ lper • Social- og sundhedsassis tent (mulighed for eux) • Pædagogisk assistent (mulighed for eux)

Eux velfærd, erhvervsfaglig studentereksamen Det er muligt at tage social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske assistentuddannelse som et eux-forløb. Eux velfærd er for dig, der er målrettet og har talent for at arbejde med mennesker og gerne vil holde mange muligheder for videreuddannelse åbne.

Der er brug for dig Fælles for uddannelserne er, at der er brug for dig, der gerne vil arbejde med andre mennesker og som vil andre det godt. Der er brug for dig, der gennem arbejdet har lyst til at blive klogere på dig selv. Du kommer til at arbejde tæt på andre mennesker, der har brug for hjælp i forskellige sammenhænge. Uddannelserne er vekseluddannelser, dvs. at der veksles mellem skole og praktik. Når du har en elevplads i en kommune eller en region, kan du blive optaget på hovedforløbet. Der er optag flere gange årligt til GF1 og GF2. Vær opmærksom på, at du ikke kan uddanne dig til pædagogisk assistent på alle skoler, og at der er et bestemt antal uddannelsespladser til hovedforløbet på alle uddannelser.

GF1 – pædagogik og sundhed GF1 er rettet mod dig, som kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, og som har interesse i at arbejde med mennesker. Du kan også vælge GF1, hvis det er max. 14 måneder siden, du har afsluttet grundskolen. GF1 strækker sig over 20 uger. På GF1 “Pædagogik og sundhed” arbejder du med temaer og projekter, der gør dig klar til at søge videre på GF2 på en erhvervsuddannelse fx social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent eller den pædagogiske assistentuddannelse. GF1 tager udgangspunkt i praktiske situationer. Sundhed, aktivitet og bevægelse er en del af din hverdag på skolen.

Teknologi og sociale medier er integreret I skoledagen. Ved afslutningen af forløbet har du arbejdet med overgangskravene, så du er klar til at fortsætte på GF2, enten på socialog sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistentuddannelsen eller på pædagogisk assistentuddannelse.

GF2 Har du afsluttet din 9. eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden, starter du din erhvervsuddannelse direkte på GF2. På GF2 specialiserer du dig inden for enten hovedforløbene social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen eller den pædagogiske assistentuddannelse. GF2 varer 20 uger – undervejs lærer du den nødvendige teori og arbejder med faget i praksis. Herefter er du klar til at komme i gang med hovedforløbet. GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve, der skal være bestået, for at du kan søge elevplads og komme ind på hovedforløbet til din uddannelse. I særlige tilfælde, og efter en vurdering fra skolen, kan du skifte fra GF2 sosu-hjælper til hovedforløbet på sosu-assistent og omvendt, hvis du har ønske om at ændre dit uddannelsesforløb. Du skal være opmærksom på, at der er adgangsbegrænsning til GF2 på den pædagogiske assistentuddannelse. Det betyder, at du skal have en uddannelsesaftale med en kommune for at være sikker på at blive optaget på GF2. Herudover har skolen et mindre antal kvotepladser, som elever uden uddannelsesaftale kan søge. Du kan læse mere om det på skolernes hjemmeside eller kontakte en uddannelsesvejleder om dette.

Adgang til GF2

eksamen fra Et gennemført GF1 eller emsnit på mindst grundskolen med et genn giver adgang 02 i dansk og matematik, e dig en ld til GF2. Du kan også tilme optagelsesprøve på skolen.


SOSU

Sosu-hjælper, sosu-assistent eller GF2

GF1

med eller uden eux

pædagogisk assistent

Sosu-hjælper

sosu-hjælper

Eud

39

1 år og 2 mdr, heraf 17 uger på skole

GF2

Merit for 5 ugers skole + 5 mdr praktik

Sosu-assistent

sosu-assistent

2 år og 10 mdr, heraf 48 uger på skole

GF2

Pædagogisk assistent

pæd-assistent

2 år og 1½ mdr, heraf 47 uger på

skole

Sosu-assistent m/ eux GF2 Matematik C Kemi C Fysik C

GF1

Eux

Skole

Praktik

Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag B Kemi B Komm/it C

Skole

Praktik

Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag B Kemi B

Praktik

Dansk A Matematik B Biologi C Valgfag 1 Større skriftlig opgave

med eux Dansk C Engelsk C Samfundsfag C

Skole

Skole Dansk A Psykologi C Valgfag 2 Eksamensprojekt

4½ år

med GF1

Pædagogisk assistent m/ eux GF2 Matematik C Idræt C Psykologi C

Skole

Praktik

Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag B Idéhistorie C Kommunikation/it C

Skole Dansk A Matematik B Idéhistorie C Biologi C Valgfag 1 + 2 Større skriftlig opgave Eksamensprojekt

Praktik 4 år

med GF1

GF1 og GF2 som eux velfærd

Hjælp i undervisningen

Hvis du ønsker at prøve kræfter med eux velfærd, begynder du på et forløb, hvor du vil modtage undervisning i de samme grund-, erhvervs- og uddannelsesrettede fag, som en eud-elev. Herudover skal du under dit GF1-forløb have dansk, engelsk og samfundsfag på C-niveau. Efter GF1 skal du vælge mellem GF2 sosu eux eller GF2 pa eux, og du skal have nye gymnasiale fag. Se figuren øverst på siden. På hovedforløbet som enten sosuassistent eux-elev eller pa eux-elev fortsætter du med at læse de gymnasiale fag sideløbende med de øvrige eud-fag. Du får dermed en erhvervsuddannelse som enten socialog sundhedsassistent eller pædagogisk assistent samtidig med, at du får erhvervsfaglig studentereksamen, der giver dig adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Hvis du har svært ved at læse faglige tekster eller stave og skrive opgaver, så kan du få hjælp i undervisningen og få hjælpemidler stillet til rådighed fx computerprogrammer. Der vil også være mulighed for at få hjælp til at træne eksamenssituationer, så du kan blive mere sikker i den situation.

Undervisningen På alle uddannelser undervises der ud fra moderne pædagogiske principper. Der arbejdes med praksisnærhed, synlig læring og differentiering, så undervisningen giver dig de bedste muligheder for at nå dine mål. Undervisningen vil være bygget op omkring læringsforløb, der vil indeholde oplæg, mundtlige og skriftlige opgaver og forskellige praktiske/kreative aktiviteter. Undervisningen vil være tilrettelagt, så der er rum for forskelligheder og med mulighed for, at der kan tages individuelle hensyn.

Forventninger til dig Det er vigtigt, at du har lyst til at være i kontakt med andre mennesker, og at du er positiv og imødekommende, da du skal omgås mennesker i alle aldre og situationer. Det forventes også, at du har lyst til at lære nyt og tager ansvar for egen læring ved at være aktiv og engageret i undervisningen. Du skal være villig til at samarbejde og samtidig kunne arbejde selvstændigt i en varieret hverdag.

Talentspor På talentsporet får særligt motiverede elever mulighed for at gennemføre deres erhvervsuddannelse på et højere fagligt niveau og blive udfordret mere end på det normale niveau fx ved at få både teoretiske og praktiske ekstraopgaver.

Økonomi Hvis du er over 18 år, kan du søge SU, mens du går på grundforløbet. På hovedforløbet er du sikret en elevløn, som varierer afhængigt af dit valg af uddannelse og din alder. På fagforbundet FOA’s hjemmeside www.foa.dk, kan du finde oplysninger om lønnen.


40

SOSU

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Grundfag

Grundfag EUD

Ingen krav om grundfag

Dansk Naturfag Engelsk

Uddannelsesspecifikke fag Social- og sundhedshjælperens rolle Mødet med borgeren Personlig hjælp, omsorg og pleje Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering

Praktik Praktikken foregår i en kommune i borgerens eget hjem enten på et ældrecentre eller i hjemmeplejen.

Job Som social- og sundhedshjælper er det din opgave at hjælpe de svageste borgere i vores samfund med at få dagliglivet til at fungere enten i egen bolig eller i et ældrecenter. Du skal kunne lide at hjælpe og tale med de personer, du besøger. Du skal være opmærksom på, om de trives og har det godt. Du skal hjælpe dem med at komme op af sengen, blive vasket og få tøj på, sørge for mad og gøre rent. Jobbet som social- og sundhedshjælper indeholder mange praktiske opgaver. Du ordner rengøring, indkøb, vask, madlavning m.v. for brugerne og skal inddrage dem i opgaverne, så meget som de kan være med. Du hjælper også med den personlige pleje som toiletbesøg, badning, rede hår, tandbørstning osv. Du skal også kunne hjælpe ved almindelig sygdom. Der kan være tale om genoptræning af mindre handicap og om at hjælpe brugeren med støttestrømper m.m. Du skal også lægge mærke til, om brugerne bliver mere svage og har brug for fx lægehjælp, eller om de har brug for, at du kommer lidt oftere. Du skal også kunne håndtere at passe ældre mennesker, der er blevet demente eller fx har mistet evnen til at tale, genkende og huske som følge af sygdom eller almindelig alderdom. At passe døende og være til stede, når et liv slutter, hører også med til at kunne give pleje og omsorg til svage, syge eller ældre borgere.

Forskellige arbejdstider

ger normalt Den daglige arbejdstid lig m hjælper eller mellem kl. 7 og 17, men so indstillet på at assistent må du også være mt arbejde r sa tage aften- og nattevagte på søn- og helligdage.

Grundfag m/ EUX Grundforløb Dansk C på GF1 Samfundsfag C på GF1 Engelsk C på GF1 Matematik C på GF2 Kemi C på GF2 Fysik C på GF2

Hovedforløb Dansk A Samfundsfag B Engelsk B Matematik B Kemi B Biologi C Kommunikation og it C Psykologi C 2 valgfag

Uddannelsesspecifikke fag Mødet med borgeren og patienten Det sammenhængende borger- og patientforløb Kvalitet og udvikling Somatisk sygdom og sygepleje Psykisk sygdom og sygepleje Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Farmakologi og medicinhåndtering

Praktik Praktikken foregår på et sygehus, i det psykiatriske område i kommune eller region og i hjemmeplejen eller på et ældrecenter i en kommune.

Job Som social- og sundhedsassistent kan du arbejde på et sygehus, på handicapområdet, i psykiatrien eller i ældreområdet. Arbejdet består af at vurdere borgerens behov og kunne tilrettelægge og udføre grundlæggende sygepleje, sundhedsfremme og forebyggende eller rehabiliterende aktiviteter, hvor borgerens resurser inklusive netværk og pårørende sættes i spil. Du arbejder typisk med ældre borgere, med syge borgere, med fysisk og psykisk handicappede, med socialt- og psykisk belastede borgere (som bo-støtte) ved pasning af personer med svære funktionsnedsættelser og alvorlig sygdom. Social- og sundhedsassistenten arbejder tværsektorielt i forhold til borgere, der kan have brug for indlæggelse med opfølgende sygeplejefaglige opgaver i hjemmet, herunder sårpleje, injektion af medicin m.m. Social- og sundhedsassistenten samarbejder med andre fagprofessionelle både internt og eksternt. De borgere, du skal støtte og hjælpe kan have brug for hjælp på alle tider af døgnet. Du skal fx være forberedt på at skulle starte på arbejde tidligt om morgenen eller på at have aften- eller nattevagter.


SOSU

Den pædagogiske assistentuddannelse

Videreuddannelse

Grundfag EUD

Social- og sundhedsassistenter EUD

Dansk C Samfundsfag C Evt. engelsk E eller D

Der er direkte adgang til: • Farmakonom • Pædagog • Sygeplejerske • Socialrådgiver

Grundfag m/ EUX Grundforløb Dansk C på GF1 Engelsk C på GF1 Samfundsfag C på GF1 Matematik C på GF2 Idræt C på GF2 Psykologi C på GF2

Hovedforløb Dansk A Engelsk B Samfundsfag B Matematik B Idéhistorie C Kommunikation og it C Biologi C 2 valgfag

Der er adgang med supplerende gymnasiale fag til: • Ergoterapeut • Fysioterapeut • Tandplejer • Psykomotorisk terapeut • Jordemoder • Katastrofe- og risikomanager • Bioanalytiker • Radiograf • Ernæring og sundhed

Uddannelsesspecifikke fag

Pædagogiske assistenter EUD

Pædagogik Psykologi i den pædagogiske praksis Kommunikation i den pædagogiske praksis Sundhed i den pædagogiske praksis Bevægelse og idræt Natur og udeliv Digital kultur Kulturelle udtryksformer og aktiviteter Arbejdsmiljø og ergonomi

Der er direkte adgang til: • Pædagog

Praktik

Har direkte adgang til videregående uddannelse og gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de øvrige gymnasiale uddannelser.

Praktikken foregår hovedsageligt i børneinstitutioner, men også i specialinstitutioner.

Der er adgang med supplerende gymnasiale fag til: • Socialrådgiver • Katastrofe- og risikomanager • Psykomotorisk terapeut

Social- og sundhedsassistenter m/ EUX Pædagogiske assistenter m/ EUX

Job Som pædagogisk assistent kan du arbejde i en daginstitution eller i et fritidstilbud med børn i forskellige aldersgrupper. Du kan arbejde på institutioner for børn og unge, der i kortere eller længere tid er anbragt uden for hjemmet. Du kan også arbejde med børn, unge eller voksne med særlige fysiske eller psykiske behov, der enten bor hjemme eller på institution. Arbejdet består både i at vurdere og sætte aktiviteter i gang, der understøtter børns behov for omsorg, leg og udvikling. En pædagogisk assistent, der arbejder i vuggestuer, børnehaver eller integrerede daginstitutioner, skal være parat til at møde ind tidligt om morgenen som åbnevagt, før de første børn bliver afleveret. Nogle gange skal du også kunne blive som det sidste personale og lukke institutionen, når alle børn er hentet.

Arbejde med mennesker

Du skal kunne lide at hjælpe , og tale med andre mennes være tæt på ker. Relationsarbejde kan være benhårdt , også følelsesmæssigt, men man får så meget igen.

41


42

SOSU

Social & SundhedsSkolen Herning

Har du talent for mennesker? Har du en drøm om at gøre en forskel for andre mennesker? Er du god til at være til stede i nuet, og er du god til at sætte dig i andres sted? Vi er skolen for dig, der har lyst til en uddannelse, hvor menneskelig kontakt, samarbejde og det gode hverdagsliv – uanset alder og forskellige behov – er i fokus. Som social- og sundhedshjælper kan du bl.a. arbejde i hjemmeplejen eller i plejeboliger hos ældre borgere og mennesker med særlige behov. Som social- og sundhedsassistent kan du bl.a. arbejde på et sygehus, i socialpsykiatrien eller med ældre og mennesker med særlige behov. Som pædagogisk assistent kan du bl.a. arbejde med børn og unge eller mennesker med særlige behov i dag- og døgninstitutioner. Som elev på skolen sætter vi sammen fokus på din faglige og personlige udvikling. Vi mener, at du udvikler dig både fagligt og som menneske ved at være aktiv og gennem samarbejde. Det betyder, at du som elev hos os, møder mange forskellige former for undervisning. Vi lægger stor vægt på, at der er rum og plads til at bruge hovedet og kroppen; både inde og ude og i vores mange værksteder.

Sådan er skolen På Social & SundhedsSkolen, Herning stræber vi efter at have et åbent og imødekommende uddannelsesmiljø, hvor vi respekterer hinanden. Skolen er indrettet med værksteder og lyse, rare lokaler, hvor der er gode muligheder for at trives og mødes med skolens øvrige elever.

Dine undervisere har et stort engagement i dig og din uddannelse, og der er gode støttefunktioner i form af bl.a. læsevejledere og uddannelsescoaches.

Alle uddannelser starter med et grundforløb Undervisningen på grundforløbene er tilrettelagt med mange, praktiske og aktive opgaver samt undervisning i både grundog valgfag, der gør dig klar til hovedforløbet.

Uddannelse på to afdelinger Hvis der er nok ansøgere, er det muligt at tage alle skolens uddannelser inkl. grundforløb i Herning eller Holstebro.

Kontakt skolens studievejledere Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere. Der er telefontid hver dag mellem 10.15 og 12.00. Ring og få svar på dine spørgsmål eller lav en aftale om et møde med en studievejleder.

Besøg skolen Du og dine forældre er velkomne til at lave en aftale med en af skolens studievejledere om at komme på besøg og se skolen.

Åbent hus

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundforløb 1: Mennesker, sundhed og udvikling •L ængde: 20 uger •M ulighed for EUX •F or dig, der kommer direkte fra folkeskolen Grundforløb 2: Social- og sundhedshjælper • Længde: 20 uger Social- og sundhedsassistent • Længde: 20 uger • Mulighed for EUX Pædagogisk assistent • Længde: 20 uger • Mulighed for EUX Hovedforløb: Social- og sundhedshjælper • Længde: 1 år, 2 måneder Social- og sundhedsassistent • Længde: 2 år, 10 måneder •L ængde m. EUX: 4½ år inkl. GF 1 og 2 Pædagogisk assistent • Længde: 2 år, 1½ måned •L ængde m. EUX: 4 år inkl. GF 1 og 2

Skolen holder åbent hus/informationsmøder disse dage: Gullestrupvej 10 i Herning: Fredag den 17. november 2017 kl. 14-17. Onsdag den 24. januar 2018 kl. 14-17. Døesvej 70 i Holstebro: Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13.

Social & SundhedsSkolen, Herning

Gullestrupvej 10-12 · 7400 Herning · Tlf. 9627 2929 · www.sosuherning.dk Døesvej 70 · 7500 Holstebro · Tlf. 3016 9010 · www.sosuherning.dk


SOSU

VIA Pædagogisk Assistent Hovedforløbet

Tag hovedforløbet til den pædagogiske assistentuddannelse i Viborg Den pædagogiske assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse, der kvalificerer dig til at arbejde som dagplejer i eget hjem eller som pædagogisk assistent i daginstitution, skole eller bosteder. Målet med uddannelsen er, at du udvikler dig både fagligt og personligt, så du bliver i stand til at udføre pædagogisk og omsorgsrettet arbejde i forhold til børn, unge, voksne og fysisk/psykisk handicappede. Dette arbejde foregår typisk i et tæt samarbejde med kollegaer, forældre og pårørende. Den pædagogiske assistentuddannelse er placeret i et campusmiljø med en række andre uddannelser. Det betyder, at der er et godt socialt miljø med moderne undervisnings- og IT-faciliteter, der giver gode rammer for varieret læring. VIA er en stor uddannelsesinstitution, som udbyder en bred vifte af uddannelser og kurser. Det betyder, at der er mange forskellige mennesker, som dagligt sætter præg på uddannelseshuset og det spændende og kreative miljø.

Undervisningens indhold Undervisningen giver dig et bredt indblik i det pædagogiske arbejde. Du får også almene kvalifikationer som skriftlighed og læsefærdigheder, en forståelse for det samfund og den kultur, vi har i Danmark, indsigt i love og regler på det pædagogiske arbejdsområde, osv. Undervisningsformen er praksisrettet og tager udgangspunkt i projektforløb, hvor du laver gruppeprojekter om emner, som du selv vælger. Emnerne kan fx være dagligliv i et bofællesskab for fysisk og psykisk udviklingshæmmede, ude/indeliv i børnehaven, livskvalitet, børnekultur, sproglig og motorisk udvikling, samt digital kultur i SFO’en. Du kan tage din pædagogiske assistentuddannelse som en erhvervsuddannelse på 2 år og 1½ måned.

Hvilke fag skal jeg have? Grundfag: • Dansk • Samfundsfag Uddannelsesspecifikke fag: • Pædagogik • Psykologi i den pædagogiske praksis • Kommunikation i den pædagogiske praksis • Sundhed i den pædagogiske praksis • Bevægelse og idræt • Natur og udeliv • Digital kultur • Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i den pædagogiske praksis • Arbejdsmiljø og ergonomi • Valgfag

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Erhvervsuddannelsen Pædagogisk assistent (kun hovedforløbet) Optagelse Du skal have gennemført grundforløb 2 og have en elevplads

Uddannelsen Uddannelsen er en vekseluddannelse med tre skoleperioder og tre praktikperioder i en pædagogisk institution. For at blive optaget på hovedforløbet skal du søge en elevstilling hos en af vores samarbejdskommuner. For at komme i betragtning skal du have gennemført grundforløb 2 (GF2), som varer 20 uger og afsluttes med en prøve, der giver dig adgang til hovedforløbet. Den nærmeste skole der udbyder grundforløb 2 til pædagogisk assistentuddannelse er SOSU STV.

Ansøgningsfrist og uddannelsesstart Kontakt os for yderligere information.

Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte VIA, eller se vores hjemmeside www.via.dk/pædagogiskassistent.

Åbent hus Hold øje med vores hjemmeside www.via.dk/pædagogiskassistent.

Udfold dit talent VIA Pædagogisk VIA Pædagogisk Assistent i Viborg Prinsens Allé 2 · 8800 Viborg · Tlf. 8755 3700 · www.via.dk/pædagogiskassistent Assistent Erhvervsuddannelse

43


44

SOSU

Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg

Uddannelserne på Social- og Sundhedsskolen Skive Thisted Viborg er for dig, der har talent for at arbejde med mennesker, er målrettet og har lyst til at prøve kræfter med en uddannelse, der kombinerer skole og praktik. På Social- og Sundhedsskolen STV har du mulighed for at uddanne dig til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent (PAU). Herudover kan du tage vores nye EUX velfærd. Som social- og sundhedshjælper arbejder du inden for pleje- og omsorgsområdet. Det kan f.eks. være på et ældrecenter, hvor du arbejder med omsorg og sundhedsfremme. Social- og sundhedsassistenter arbejder med mange forskellige sygeplejeopgaver på sygehuse, i psykiatrien og med sundhedsfremme og rehabiliteringsopgaver. En pædagogisk assistent arbejder typisk i en børnehave eller i en SFO. Som pædagogisk assistent kan du også finde arbejde inden for det specialpædagogiske område. Som EUX-elev tager du både en erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse på samme tid. Uddannelsen udbydes med en SOSU-retning, hvor du samtidig med erhvervsuddannelsen får fag på gymnasialt niveau. Med en EUX kan du fortsætte direkte ud i arbejde eller læse videre på lige fod med andre studenter.

Undervisningen Hos os foregår en stor del af undervisningen digitalt, så du har mulighed for at arbejde med de nyeste apps og programmer inden for både danskfag, naturfag og de erhvervsrettede fag. På den måde tror vi, undervisningen giver dig de bedste muligheder for at nå dine mål. Undervisning er bygget op omkring læringsforløb, der

indeholder oplæg, mundtlige og skriftlige opgaver og forskellig praktiske/kreative aktiviteter. Vi bestræber os på at tilrettelægge undervisningen, så der er plads til forskelligheder og så der kan tages individuelle hensyn. Vi lærer nemlig alle forskelligt. Det er vigtigt, at du har lyst til at være i kontakt med andre mennesker, og at du er positiv og imødekommende, da du skal omgås mennesker i alle aldre og situationer. Det forventes også, at du har lyst til at lære nyt og tager ansvar for egen læring ved at være aktiv og engageret i undervisningen. Du skal være villig til at samarbejde og samtidig kunne arbejde selvstændigt i en varieret hverdag.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundforløbet Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelsen EUX velfærd

Uddannelserne begynder med et grundforløb GF1 er for dig, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse. GF2 er til dig, der har mere end et års erfaring efter 9. eller 10. klasse. Har du gennemført en GF1 skal du videre til en GF2 for at kunne fortsætte på et af vores hovedforløb. Som GF2-elev kan du fortsætte på hovedforløbet, når du har bestået din eksamen. Længden på uddannelserne varierer. Hvor en EUX velfærd varer op til 4 år og 7 mdr., er hjælperuddannelsen på 2 år og 2 mdr.

Alle vores uddannelser giver dig mulighed for at læse videre. Det kan f.eks. være til sygeplejerske, fysioterapeut, falckredder, pædagog og meget mere. Vil du vide mere Læs mere om vores uddannelser på www.sosu-stv.dk. Du er også velkommen til at kontakte os og aftale et besøg

Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg

Arvikavej 7 · 7800 Skive · T: 8912 4400 · skive@sosu-stv.dk · www.sosu-stv.dk Lerpyttervej 56 · 7700 Thisted · T: 8912 4450 · thisted@sosu-stv.dk · www.sosu-stv.dk Reberbanen 11 · 8800 Viborg · T: 8912 4400 · viborg@sosu-stv.dk · www.sosu-stv.dk


SOSU

45


46

LANDBRUG

Landbrugsuddannelsen Når du vælger en landbrugsuddannelse, vælger du en karriere inden for en af de mest alsidige brancher i Danmark med et utal af muligheder. Du kan ende med at arbejde som: Fodermester i en svinebesætning, traktorfører på en maskinstation, medarbejder i en malkekvægsbesætning, grønsagsavler, minkpasser eller medhjælper på et planteavlsbrug. Karrierevejene er mange, nogle ender som sælgere andre med en biolog- eller dyrlægeuddannelse.

Uddannelsens opbygning Uddannelsen til landmand veksler mellem skoleophold og praktik hos forskellige læremestre. Uddannelsen er opbygget i to trin og tager samlet ca. 4 år. Du kan også tage landbrugsuddannelsen som eux, den erhvervsfaglige studentereksamen. Du kan læse mere om eux-forløb på side 16.

Det er her, du skal tage et traktorkørekort, hvis du ikke har det i forvejen, samt malkebevis, lære om planteavl med videre. Der indgår også mange praktiske øvelser og opgaver, så du en stor del af tiden er ude i skolens værksteder, i staldene og på markerne. Alt sammen sigter det mod at kvalificere dig til at komme ud i din første praktik i hovedforløbet.

Hovedforløb Når du har bestået grundforløbet, skal du i gang med dit praktikforløb, som kaldes hovedforløbet. Denne del af uddannelsen består af to eller flere praktikophold samt 1. og 2. hovedforløb på skolen. Under hovedforløbet vælger du speciale. Når du har gennemført skoledelen 1. hovedforløb og har haft en samlet uddannelsestid på 22-25 måneder, kan du vælge at afslutte uddannelsen som landbrugsassistent.

Praktik

Du kan afslutte som:

• Landmand med special et husdyr • Landmand med special et planter • Jordbrugsmaskinfører • Landbrugsassistent (2 år , trin 1) Grundforløb Grundforløbet er delt i to dele, GF1 og GF2, der hver varer 20 uger. Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du som udgangspunkt gennemføre begge forløb, og dit grundforløb varer derfor 40 uger (1 skoleår). Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse og har lavet noget andet et par år, skal du starte direkte på GF2, og så varer dit grundforløb altså 20 uger (se i øvrigt side 12-15). På grundforløbet er undervisningen en kombination af praktisk træning og teori. Den første del af grundforløbet, GF1, indeholder grundlæggende undervisning, som du kan bruge i mange forskellige jobs. På grundforløbets anden del, GF2, er fagene rettet direkte mod hovedforløbet i landbrugsuddannelsen.

Praktikker skal foregå på godkendte praktiksteder. Skolerne er behjælpelige med at finde en læreplads til dig. Se mere på skolernes hjemmesider/facebook samt www.jobstafetten.dk. Der er gode muligheder for at tage en del af praktikken i udlandet, hvis du ønsker det.

Krav til dig Du skal først og fremmest have lyst til at arbejde med dyrene og markerne, i samspil med naturen og årstiderne. Et godt helbred og en rimelig fysik skal der også til. Og så skal du være indstillet på at påtage dig det ansvar, det er at arbejde med levende væsner. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal klare teorien i uddannelsen, kan der tilbydes hjælp i form af for eksempel lektiehjælp, studiestøttetimer og it-rygsæk.

Adgangsveje Der er tre adgangsveje: Skolevejen, praktikvejen samt mesterlære (se s. 14). Som allerede beskrevet kan du starte direkte på grundforløbet (skolevejen), men det er også muligt at starte i praktik hos en læremester (praktikvejen). Hvis du vælger praktikvejen, vil dit grundforløb vare 20 uger (GF2). Hvis du ikke har et godt kendskab til at arbejde i landbruget, bør du vælge skolevejen.


LANDBRUG

Inden du starter Du kan vælge uddannelsessted efter hvilket speciale, du gerne vil arbejde med, eller efter hvor i landet du bor. Uddannelsesstederne har forskellige faciliteter og tilbud. Inden du starter, er det derfor en god ide at tage ud og besøge et par skoler for at se, hvilken der passer dig bedst.

Uddannelsesmiljøet De fleste uddannelsessteder er også kostskoler eller har tilknyttet et skolehjem, hvor du kan bo under dine skoleperioder. Om du har mulighed for at bo på skolen kan afhænge af, hvor lang transporttid du har til dit uddannelsessted. Prisen for at bo på skolen afhænger af, om du er under eller over 18 år, og om du har en uddannelsesaftale. Der kan være forskellige regler for erhvervsskoler og landbrugsskoler. Spørg uddannelsesstederne om bo-muligheder og priser, eller få din UU-vejleder til at hjælpe dig med at undersøge og afklare mulighederne for at bo på skolen. Det er ikke en betingelse, at du bor på skolen, men ofte er det et ekstra plus for din uddannelse. Der sker mange spændende ting uden for skoletiden – både fagligt og socialt. Hvad der tilbydes er lidt forskelligt fra skole til skole, men sport, værksted, ridning, udflugter og naturligvis en fest ind imellem står på programmet de fleste steder.

Grundforløb

Starter med GF2

Eud

1. del

2. del

2. del

2. del

Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft. Begyndelseslønnen er ca. 11.000 kr. om måneden og slutlønnen er ca. 18.000 kr. i henhold til gældende overenskomst. Du får ikke løn under grundforløbet, med mindre du har en uddannelsesaftale. Man kan søge SU til grundforløbet, hvis man er over 18 år.

13 mdr. praktik

13½ mdr. praktik

13 mdr. praktik

3. år 4 mdr. skole

12 mdr. skole

4 mdr. skole

Du starter senere end ét skoleår efter 9. eller 10. kl

Eux

2. del

13½ mdr. praktik

11 mdr. skole

4. år 14 mdr. praktik

6½ mdr. praktik

14 mdr. praktik

6½ mdr. praktik

5 mdr. skole

6 mdr. skole

5 mdr. skole

6 mdr. skole

eller videre uddannelse

Eux

Økonomi

Mulighed for faglært beskæftigelse

Du starter direkte eller senest ét skoleår efter 9. eller 10. kl

1. del

sskole • Asmildkloster Landbrug • Lægaard • Agroskolen ugsskole • Kalø Økologiske Landbr esCenter Århus • Jordbrugets Uddannels • Bygholm Landbrugsskole le • Grindsted Landbrugssko

2. år

Grundforløbsprøve

Eud

Uddannelsessteder:

Hovedforløb

½ år

Vælg uddannelse

Starter med GF1

½ år

47


48

LANDBRUG

Grindsted Landbrugsskole Dyr, Planter, Maskiner

Det er os, der uddanner fremtidens landmænd og naturforvaltere. Vores kendetegn er et stærkt fagligt miljø, et godt kammeratskab og godt sammenhold – her er kort sagt rart at være.

Hvad tilbyder vi? På Grindsted Landbrugsskole har vi alle landbrugsuddannelsens moduler, så du har gode muligheder for at finde ud af, om det er den vej, du vil. Og vi har en skole mere på adressen; nemlig TronsøSkolen Efterskole og Fri Fagskole, hvor der er elever fra hele landet, der tager 9. - 10. klasse eller PtE med hest, gokart, teknik, design eller gastronomi, så der er masser af kammerater. Sammen med Grindsted Gymnasium tilbyder vi EUX, hvor du kan tage landmandsuddannelsen, samtidig med du får en gymnasial uddannelse. Kunne du tænke dig at prøve og være på skolen, er der mulighed for at komme på introkursus eller brobygning.

og dressur. Skolen er en del af ”Campus Grindsted”; som er et samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne i byen, der skal sikre et godt studie- og fritidsmiljø.

Internationalisering Vi har grundforløb og 1. hovedforløb hold, der undervises på engelsk, og enhver der ønsker en international uddannelse kan vælge disse hold. Vi har også udenlandske studerende på skolen, du møder altså elever fra andre kulturer og bliver klar til at samarbejde med dem ude i landbruget. På de fleste af vores uddannelser er der en udlandstur undervejs i kurset.

Studievejledning og praktikpladser Vi hjælper dig både før, under og efter kurset, så du kan få det bedst mulige match af dine kvalifikationer og din uddannelse. Vi informerer dig om dine muligheder for godkendte praktikpladser med AUB, der giver dig løn under uddannelsen, og om SU.

Skolen

Hvis du vil vide mere

Vi ligger i udkanten af Grindsted, og her er dejlig grønt og lyst. Vi har samarbejde med rigtig mange af egnens landmænd om at give dig det bedste praktiske input i din uddannelse. Vi har dygtige og specialiserede faglærere, der kappes om at give dig en god undervisning. Og du får ikke lov at sove i timerne - der skal bestilles noget, både i klassen og udenfor. Vi har høje ambitioner på dine vegne. Vi har gode og lyse klasser, og der er trådløst internet overalt på skolen. Vores værksteder og biologilokaler er store og moderne. Vores værelser er 2-mands, dog med enkeltmandsværelser til de ældre elever. De fleste af vores elever bor på skolen. Og vi spiser godt!

Du er altid velkommen til at ringe til os og få en aftale om at se skolen.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundforløb 1 Opstart: August Grundforløb 2 Opstart: August og januar Hovedforløb 1, landbrugsassistent Opstart: September Hovedforløb 2, landmand med speciale i husdyr eller planter Opstart: September EUX Opstart: August Produktionsleder Opstart: Februar

Åbent hus Søndag den 24. september 2017 og lørdag den 13. januar 2018. Vi håber du benytter lejligheden til at besøge os.

Infomøde Torsdag den 23. november 2017. Følg evt. med på hjemmesiden.

FarmFestival Lørdag den 14. oktober 2017. Kom og mød vores elever og hør mere om skolen.

Fritiden Der er masser af muligheder i fritiden, både i Grindsted by og på selve skolen. I Grindsted er der svømmehal, bowlinghal, biograf, bibliotek og meget mere. På skolen har vi blandt andet motorklub, fitnessklub, skydeklub, idrætshal, udendørs sportsbaner, billard og andet, du kan koble af med. Hvis du gerne vil have en hest med, er der også mulighed for det. Vores ridehal har konkurrencemål; staldene er moderne, og der er udendørs baner til både spring

Grindsted Landbrugsskole

Tronsø Parkvej 40 · 7200 Grindsted · Tlf. 7532 0722 · www.grindstedlandbrugsskole.dk


LANDBRUG

49

Agroskolen Agroskolen er en landbrugsskole, der består af selve skolen – og Campus. På skolen kan du tage hele landbrugsuddannelsen (også som EUX) eller grundforløbets første del for uddannelserne under Fødevarer, jordbrug og oplevelser. På Campus bor eleverne dør om dør, hvorfor fritidsinteresser, venskaber og hygge spirer og gror.

Vi uddanner fremtidens landmænd Dine grønne fingre bliver beskidte og arbejdstøjet skal tit vaskes – for på Agroskolen lærer du ofte med hænderne. Udvikling, teknologi og bæredygtighed er kernen af Agroskolens tilgang – og vi er ikke bange for at afprøve innovative metoder og anderledes undervisning. Via din uddannelse på Agroskolen udvikler du dig både fagligt og socialt. Vi fokuserer på høj kvalitet i undervisningen, et stort engagement og positiv indstilling – og forventer at du bidrager med højt humør, arbejdsomhed og engagement. Efter endt uddannelse får du titlen ”Landmand med speciale i husdyr/planter”. Som noget nyt kan du på Agroskolen vælge at beskæftige dig med mink i dine specialefag, som ellers opdeles i svineproduktion, kvæg og planteavl.

Vælg din profil – kombinér faglighed og fritid Agroskolen tilbyder, som den eneste landbrugsskole, 3 faglige profiler: Agro SELVSTÆNDIG, Agro KLASSISK og Agro ØKOLOGISK. Profilerne giver dig mulighed for at dykke dybere ned i netop dit interesseområde – og du får en helt unik uddannelse, der er tilpasset netop dig. Vælger du at bo på skolen kan du samtidig vælge en fritidsprofil, fx ADVENTURE & OUTDOOR, MOTOR, MEKANIK & FART eller LÆS VIDERE. Her tilbyder Agroskolen et væld af muligheder – eksempelvis jagttegn, hestesport, adventure-rejser, surf-lektioner og værkstedsundervisning.

AGROSKOLEN

Agroskolen

Profilfag, talent og motion På Agroskolen har vi en ambition om, at du skal blive så dygtig som overhovedet muligt – uanset dit faglige niveau. Vi opretter talenthold, der udfordrer særligt dygtige landbrugstalenter, og profilfag der giver dig mulighed for at arbejdet med lige præcis dét, som du finder mest interessant. Motion indgår også i vores hverdag, som en sjov og anderledes måde at fremme indlæring og motivation – så på med træningstøjet!

Masser af praktikpladser Et tæt samarbejde med en lang række praktikværter i vores lokalområde er med til at sikre os en lang række mulige praktikpladser. Står du derfor uden en praktikplads, kan vi hjælpe dig med at finde en.

Bo på Campus – bliv en del af fællesskabet Bor du på Campus bliver du meget hurtigt en del af et stort fællesskab. Her er gode faciliteter – blandt andet egen biograf, hal, lektiecafé, poolborde og volleyballbaner. Om aftenen er der masser af liv og aktiviteter, og vi tager ofte til koncerter og sportsbegivenheder eller kører gocart, spiller fodbold eller hygger med spil og film.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundforløb Fødevarer, jordbrug og oplevelser Grundforløb del 1 20 uger Grundforløb del 2 20 uger 1. Hovedforløb Landbrugsassistent 2. Hovedforløb Landmand med speciale i husdyr eller planter Produktionsleder Den nye Agrarøkonom Klik ind på www.agroskolen og tjek datoer for opstart. Her er det også muligt at følge med i de aktiviteter der sker på skolen, se vores præsentationsvideoer og tilmelde sig skolens nyhedsbrev m.m.

Hør nærmere? Du er altid velkommen til at kontakte Agroskolen på tlf. 9711 6053 eller på mail: agroskolen@agroskolen.dk. På www.agroskolen.dk har du mulighed for at læse meget mere om Agroskolen og vores uddannelsestilbud. Her kan du også tilmelde dig online.

Åbent hus Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 10-15 (efterårsferien) og lørdag den 11. november 2017 kl. 11-15. Hold også øje med vores hjemmeside for Åbent Hus arrangementer i foråret. Du er altid velkommen til at kontakte os og aftale et besøg på skolen.

Hammerum Hovedgade 7 · DK-7400 Herning · Tlf. 9711 6053 · www.agroskolen.dk


50

LANDBRUG

Uddannelsescenter Holstebro Center for Jordbrug, Lægaard Drømmer du om at uddanne dig inden for det grønne område, hvor der arbejdes med natur, dyr, biologi, planter og maskiner, så er Uddannelsescenter Holstebro stedet for dig.

Skolen På skolen har du rig mulighed for at arbejde med de praktiske sider af uddannelserne inden for landbrug, gartneri og skovbrug, idet skolens stalde og værksteder netop er indrettet med henblik på, at elever skal deltage i de praktiske opgaver. Skolen råder over: • Nyindrettede undervisningsstalde til køer, får og geder. • Veludrustede værksteder med bl.a. svejsekabiner. • Stort maskinhus med diverse landbrugsmaskiner. • Væksthus og planteskole med en bred produktion af blomster, planter, buske og træer. • Skovværksted med forskelligt skovudstyr. • Moderne og gode IT faciliteter. • Godt køkken. • Skolehjem med pæne værelser. • Rare omgivelser.

Derudover er der køkken og kantine og mulighed for at bo på skolen.

På UCH kan du påbegynde uddannelserne • Landmand • Jordbrugsmaskinfører* • Gartner* • Anlægsgartner* • Skov- og naturtekniker* * Lægaard udbyder første del af uddannelsen, mens de sidste dele skal tages på hhv. Jordbrugets Uddannelsescenter Århus og Skovskolen i Nøddebo.

Uddannelserne veksler mellem skole og praktik, og du kommer således allerede tidligt tæt på et ”virkeligt” arbejde. Med en uddannelsesaftale er du sikret løn under uddannelse. Har du rejselyst er der også gode muligheder for at komme til udlandet i forbindelse med din uddannelse inden for det grønne område. Skolen har samarbejde med skoler i flere andre lande, og der er fin mulighed for at komme i praktik i udlandet.

På skolen er der således en fin mulighed for at veksle mellem teori og praksis, så du kan få et spændende og udbytterigt uddannelsesforløb.

Inden for det grønne område er der mange spændende jobs at vælge imellem, og det er let at finde en god praktikplads. Skolens studievejledning hjælper dig godt på vej og kan give svar på de fleste af de spørgsmål, der dukker op undervejs i din uddannelse.

Undervisningen

Informationsmøde

Der lægges vægt på helhed og kvalitet i undervisningen, og lærerne arbejder tæt sammen om at give dig en uddannelse, der svarer til netop dine behov og ønsker. Undervisningen foregår dels i almindelige klasselokaler, dels i skolens stalde, væksthus og værksteder, dels på skolens egne jorde og dels ved besøg på forskellige arbejdspladser. En stor del af undervisningen foregår som projektarbejde, hvor eleverne selv er med til at tilrettelægge det, der skal foregå. Derfor er skolens elever både engagerede og motiverede for at lære, og det smitter af på et godt studiemiljø. Skolen ligger i udkanten af Holstebro, og både undervisningslokaler, stalde, væksthus og værksteder er samlet ét sted.

Tirsdag den 23. januar 2017 kl. 19 i UCH’s auditorium, Døesvej 70, 7500 Holstebro.

Åbent hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 har vi åbent hus i alle afdelinger. Kom og besøg og i Center for Jordbrug, Skivevej 112, 7500 Holstebro. Oplev eleverne i undervisningen og grib chancen for at udspørge både dem, lærerne og vejlederne om uddannelserne på Uddannelsescenter Holstebro. Se meget mere på vores hjemmeside www.ucholstebro.dk.

Uddannelsescenter Holstebro

Skivevej 112 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 600 · www.ucholstebro.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Grundforløb Landmand Jordbrugsassistent Jordbrugsmaskinfører Hovedforløb Landmand Jordbrugsassistent Jordbrugsmaskinfører


LANDBRUG

Asmildkloster Landbrugsskole Asmildkloster Landbrugsskole er en moderne landbrugsskole i konstant udvikling. Vi arbejder på at være tæt på landbrugserhvervet og tæt på vores elever for at sikre det største udbytte for alle. Med vores placering ved søerne i Viborg er vi tæt på både by og land, og vores elever kan høste alle fordelene ved den centrale placering.

Landbrugsassistent 2-årig uddannelse med grundforløb, ca. 15. mdr. praktik og 1. hovedforløb. En uddannelse for dig, der vil arbejde med den daglige pasning og pleje af husdyr eller jord og planter og løse de dermed forbunde opgaver.

Landmand Uddannelse på ca. 3 1/2 år med grundforløb, praktik, 1. hovedforløb, praktik og 2. hovedforløb. Som landmand kan du specialisere dig inden for: Kvæg, Svin, Mink eller Planter/maskiner.

EUX-Landbrug – Agro Student En landmandsuddannelse kombineret med en gymnasial uddannelse på 4 år og 1 mdr. Her opnås to kompetencer på en gang, idet du både får en erhvervsuddannelse som landmand, og samtidig får en gymnasial uddannelse. EUX-Landbrug er for dig, der ønsker at blive en af fremtidens landmænd, eller som har planer om en videregående uddannelse inden for landbrug, dyrlæge, biologi og som også har interesse for anvendt biologi. Hvis du vælger denne uddannelse, skal du være indstillet på høj faglighed, både gymnasialt og landbrugsfagligt. Efter grundforløbet laves en uddannelsesaftale med en landmand, og du vil således få elevløn både i praktik og efterfølgende på skole.

Studenterforløb Vi har en speciel linje for elever der er studenter, hvor grundforløbet og 1 hovedforløb afkortes til et studenterforløb på 21 uger (og hvor du sparer praktikken mellem Grundforløbet og Hovedforløb1).

Høj faglighed Asmildkloster satser på et højt fagligt niveau, så du er godt rustet til en fremtid i landbruget enten som ansat, selvstæn-

dig, leder eller på en af de videregående uddannelser i landbruget. Vi vil være tæt på den enkelte elev’s personlige og faglige udvikling. Derfor har vi positive forventninger til dig og din indsats. Undervisningen er på de første skoleophold meget praktisk, fx er der mange øvelser i skolens værksted, i stald og markpraktik. Skolen har et tæt samarbejde med mange forskellige landmænd om besøgsvirksomhed, praktik og virksomhedsforlagt undervisning. I gennem uddannelsen arbejdes der også projektorienteret. Kontakt gerne vores studievejleder som kan være med til at vise dig vej til din uddannelse. Vi har knyttet mange forskellige dygtige landmænd til skolen. Her kommer eleverne i praktik, mens de er på skolen. Skolen har eget landbrug, som anvendes til markpraktik på grunduddannelsen. Praktikværterne bruges også til større og mindre projekter.

Andet end undervisning 9 ud af 10 elever benytter sig af tilbuddet om at bo på Asmildkloster på enkelt eller dobbeltværelse. Det sociale liv på skolen skaber kammeratskab og et sammenhold, der varer ud over skoleopholdet. For at styrke fællesskabet arrangerer skolen forskellige fællesaktiviteter: Aftenbesøg hos landmænd, idrætsturneringer, film, udflugter i samarbejde med Landboungdommen, studieture til udlandet osv. På skolen er der et motionsrum, idrætshal, fodboldbane, beachvolley bane. Der er bålplads, poolbord, cafe/bar, opholdsstuer med musik, spil, TV mm. Kort sagt, der er mange muligheder på skolen. Der er trådløst internet overalt på skolen. I Viborg by kan der anvendes faciliteter som svømmehal, biograf, bowlingcenter og så er der den skønne natur med mulighed for fiskeri, mountainbike m.v.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Landmand • Studenterforløb (21 uger) • Gf1 - fagretning Landbrug (20 uger) • Gf2 - Landmand (20 uger) • Gf1+ & Gf2+ - fagretning Landbrug med dansk, matematik og engelsk på E-niveau (20 uger + 20 uger) • Hovedforløb 1 (16 uger) • Hovedforløb 2 (20 uger) EUX-Landbrug (4 år og 1 mdr.) • Gf1 - EUX (20 uger) • Gf2 - EUX (20 uger) • Hovedforløb 1 - EUX • Hovedforløb 2 - EUX Videregående uddannelse • Produktionsleder, grønt bevis (20 uger) • Agrarøkonom (40 uger) NY!

Oplev det selv – åbent hus Lørdag den 10. november 2017 kl. 10-14 og torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21.30.

Book en rundvisning Du og dine forældre kan også altid få en rundtur, aftal et besøg på 8667 3222.

Asmildkloster Landbrugsskole

51

Asmildklostervej 1 · 8800 Viborg · Tlf. 8667 3222 · www.asmildkloster.dk


52

FISKER

Erhvervsfisker Uddannelsen, sætter dig i stand til at begå dig på havet under alle forhold. Du lærer forskellige fisketeknikker, om fiskeriregulering og fiskeredskaber, motorer og sikkerhed, og du kan få rettigheder til at føre visse fiskefartøjer.

At være fisker Før rejsen består en fiskers arbejdsopgaver i at klargøre kutter og fangstredskaber til fiskeri. På havet skal der fires grejer ud, slæbes og hives grej ind. Når fangsten er kommet ombord, skal den sorteres, renses og nedkøles. Når kutteren kommer i havn, skal fangsten landes. Herefter skal fangstredskaber og kutter rengøres, efterses og gøres klar til næste tur på havet.

At starte på uddannelsen til erhvervsfisker Uddannelsen til erhvervsfisker varer 2 år. For at starte på uddannelsen skal du være fyldt 16 år og have en sundhedsbog (en særlig lægeerklæring som koster 850 kr.). Du skal have et godt helbred, og du skal desuden have gennemgået et 3-ugers obligatorisk sikkerhedskursus, der gennemføres på Fiskeriskolen.

Du behøver ikke at have ek sa og matematik for at kunn men i dansk e søge ind på sikkerhedskurset.

3 ugers intro Efter bestået sikkerhedskursus skal du på 3 ugers introkursus. Din uddannelse og kontrakt starter fra 1. dag på introkurset. I løbet af de 3 uger bliver du godt udrustet til erhvervet. Her undervises i kabys, bødning, søsyge og livet til søs generelt og vigtigst kommer du med et fartøj ud på en prøvetur, hvor både du og skipper kan vurdere, om du kan klare fiskeriet og leve op til forventningerne. Efter endt introduktionskursus starter du på 1. praktikforløb.

Praktikplads Danmarks Fiskeriforening garanterer, at der er en praktikplads til dig, hvis det er muligt, og hvis skolen finder dig egnet. Du får løn under uddannelsen. Lønnen er i 2017 for 1. års lærling 11.909 kr./mdr. og for 2. års lærling 15.142 kr./mdr. I praktikperioderne skal du ud på 2 forskellige fartøjer og former for fiskeri og i øvrigt deltage i alle opgaver og arbejdsgange ombord.

Uddannelsen efter intro Uddannelsen er en vekseluddannelse og består af to praktikperioder på hver ca. 1 år samt to skoleperioder på Fiskeriskolen på henholdsvis 11 og 10 uger i løbet af uddannelsens 2 år. Under skoleopholdene får du lejlighed til at erhverve en række vigtige certifikater, du får brug for, hvis du senere vil have ret til at føre dit eget skib eller uddanne dig til fiskeskipper. Du lærer også at vedligeholde fiskeredskaber, hvordan EU og Folketinget regulerer fiskeriet, og hvordan fiskeren styrer fiskeskibets økonomi m.v.

3 ugers sikkerhedskursus

Det Blå Bevis – fiskeriets svendebrev

På sikkerhedskurset bliver du undervist i arbejds- og søsikkerhed, brug af redningsudstyr, brandbekæmpelse, fiskerimetoder og lovgivning inden for erhvervsfiskeri. Er du under 18 år, er kursus og ophold gratis. Er du mellem 18-20 år, og har du ingen indtægt (offentlig forsørgelse), koster kurset ialt 1.620 kr. inkl. kost og logi.

Når uddannelsen er afsluttet, får du Det Blå Bevis, der er fiskeriets svendebrev. Det giver dig adgang til økonomisk støtte til at starte som selvstændig fisker, adgang til fiskerettigheder og hvis du har bestået prøverne undervejs i uddannelsen også ret til at føre visse fartøjer. Du kan også læse videre til fiskeskipper eller til fiskeriteknolog.

Intro

Efter de tre ugers søsikkerhedskursus starter uddannelsen direkte med elevkontrakt og praktik

Kursus

Faglært fisker

Praktikforløb 1 1 år, heraf 11 uger på skole Elevløn

Praktikforløb 2 1 år, heraf 10 uger på skole

2 år i alt


FISKEHANDLER

53

Fiskehandler Uddannelsen som fiskehandler er en spændende individuelt tilrettelagt erhvervsuddannelse, der er udviklet specielt til dig, der ønsker at arbejde med fisk og skaldyr på mange måder og niveauer. Håndværket er både knyttet til detailhandel, fiskeri og opdræt. Endvidere er forarbejdning, præsentation og tilberedning af specialiteter en væsentlig del af en fiskehandlers arbejde.

Om uddannelsen Uddannelsen giver dig et indgående varekendskab til fisk og skaldyr herunder fiskearter, fiskeri- og opdrætsmetoder samt køb og salg af fisk og skaldyr. Du bliver godt rustet til at rådgive kunder om indkøb af fisk. Du kan ligeledes indgå i dialog med kunden om tilberedningsmetoder, menusammensætninger og opbygning af måltider primært baseret på fisk og skaldyr. Du lærer om grundtilberedningsmetoderne, og du kan bruge dem, når du marinerer, graver eller røger fisk. Du lærer ligeledes at fremstille sushi, sund fastfood samt forskellige færdigretter af fisk og skaldyr. Du lærer om udskæringsmetoder og beregning af udbytteprocent i forhold til fiskeart og fileteringsteknik. Du får en masse viden om sporbarhed, mærkning og certificering samt fremtidig udvikling inden for innovation og iværksætteri i branchen.

Uddannelsen varer ca. 2 år og 8 mdr. – dog ikke over 3 år, hvor du undervises 3 x 11 uger på skolen. Du afslutter fiskehandleruddannelsen med en prøve.

Praktik I praktiktiden bliver du oplært i de forskellige arbejdsfunktioner, der hører til uddannelsen. Du skal selv finde en praktikplads og indgå en skriftlig uddannelsesaftale med praktikstedet. Skolen har mange gode kontakter i erhvervet og hjælper gerne med at finde en praktikplads. Der er ikke mulighed for at komme i skolepraktik på denne uddannelse. Du kan få oplysninger om praktikpladssituationen ved at kontakte skolen. Her kan du også indhente oplysninger om hvilke virksomheder, der er godkendt til at ansætte elever, og hvilke der har opslået ledige praktikpladser.

Økonomi Uddannelsen er gratis. Du får elevløn fra den dag, din uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i praktik- og skoleperioderne. Elevlønnen for en fiskehandler følger gældende overenskomst for NNF. Begynder du uddannelsen med skoleophold, får du ikke løn i den første skoleperiode, med mindre du har en uddannelsesaftale. Du kan søge SU, hvis du er over 18 år.

Gode fremtidsmuligheder

Uddannelsessteder

s af Hele hovedforløbet udbyde ndforløbet ru Fiskeriskolen i Thyborøn. G assistent gs rin kan være fx GF2 til ernæ r gennemført eller gastronom, som du ha . på en anden erhvervsskole

Flere måder at begynde på Fiskehandleruddannelsen er et selvstændigt hovedforløb. Du kan begynde hovedforløbet på 3 forskellige måder: • Du kan begynde efter bestået GF2 til fx ernæringsassistent eller gastronom. • Du kan begynde i praktik, hvis du har en praktikaftale med en arbejdsgiver. • Du kan tage uddannelsen som mesterlære, hvor du det første år bliver oplært hos en mester.

Fisk og vildt forhandles traditionelt fra specialforretninger og fiskebiler, men også supermarkeder viser stigende interesse for dette område. Fastfood som sushi og færdigretter til den travle forbruger er et marked i vækst og med gode indtjeningsmuligheder. Endelig har forbrugernes fokus på sunde nordiske fødevare banet vejen for store uudnyttede potentialer i erhvervet.

Læs videre til fiskeriteknolog Som erhvervsfisker eller fiskehandler har du mulighed for at læse videre til fiskeriteknolog, der er et speciale under procesteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Midtvest i Holstebro. En fiskeriteknolog planlægger produktionen samt kontrollerer råvarer og færdigvarer i fiskeindustrien. Man kan også arbejde med forædling af produkter eller teste maskiner og optimere en produktion. Fiskeriteknologer arbejder som regel på leder- og mellemlederniveau, og nogle har deres arbejdsplads i udlandet.

Få mere at vide Du kan få mere at vide på hjemmesiden www.fiskeriskolen.dk.


54

FISKER

Fiskeriskolen På Fiskeriskolen i Thyborøn uddanner vi unge og voksne til erhvervsfisker og fiskehandler. Uddannelsen til erhvervsfisker tager 2 år, hvor du undervises i henholdsvis 11 og 10 uger på skolen. Uddannelsen til fiskehandler tager ca. 2 år og 8 mdr. – dog ikke over 3 år, hvor du undervises 3 x 11 uger på skolen.

udfordrende for dig. Derfor lægger lærerne meget vægt på, at undervisningen hele tiden skifter mellem teori og praksis – og det du lærer skal du med det samme kunne bruge i din praktik og senere i dit job. Du har også et ansvar for en god undervisning, så vi forventer, at du møder frisk og forberedt op til undervisningen.

Skolehjem

Kompetencecenter

På Fiskeriskolen har vi et skolemiljø, der bidrager til, at du får et godt skoleophold og et stort udbytte af undervisningen. Vi tror på, at du lærer bedst og mest, når du trives og har det godt. Derfor et det vigtigt, at vi møder hinanden med respekt og forståelse – elever såvel som kursister. Du er derfor også ansvarlig for at tage hensyn til de andre – samt at elever og kursister har forskellige ønsker, behov og regler under opholdet. På skolen bor og undervises både unge under 25 år og voksne. Skolehjemmet er derfor opdelt i en afdeling for elever og en afdeling for kursister på efteruddannelse. Afdelingerne har hver deres opholdsstue. Der er vagt på skolehjemmet og i fritiden har du mulighed for at deltage i flere forskellige aktiviteter. Vi har også en oldfrue på skolen, som du altid kan kontakte, hvis du får brug for hjælp til medicin, lægebesøg m.m. Fiskeriskolens kantine sørger for alt daglig kost til både elever og kursister. Der serveres morgenmad, kaffe om formiddagen, frokost, aftensmad og aftenskaffe til vore elever og kursister.

Vi tilbyder alle former for uddannelse og kurser til fiskerierhvervet og øvrige ansatte i de blå erhverv. Det gælder grunduddannelser, efteruddannelser, kurser samt rådgivning til både ansatte og ejere i erhvervet. Kompetencecenteret tilbyder målrettede, tværfaglige og kompetencegivende uddannelser, der ruster fiskerierhvervet og øvrige ansatte bedst muligt til fremtidens udfordringer. Derudover udbyder vi efteruddannelse indenfor andre relevante fagområder, bl.a. ledelse, økonomi, sprog og IT. Kompetencecenteret har fiskerierhvervet, havne og fiskeauktioner som nære samarbejdspartnere. Vi bidrager aktivt til udviklingen af miljøerne i de blå erhverv ved at indsamle, formidle og videregive nye viden. Kompetencecenteret holder til i moderne og veludstyrede lokaler, som gør det særdeles attraktivt til afholdelse af arrangementer af forskellig art. Vi kan bl.a. tilbyde forplejning, overnatning og gode undervisningslokaler og medvirke ved den praktiske planlægning og afvikling af arrangementet. Vi kan desuden planlægge og afholde kompetenceudvikling og arrangementer ude i landet, så du lokalt kan få præcis det kursus eller arrangement, du ønsker.

Undervisning Fiskeriskolen råder over lokaler, udstyr og undervisningsskibet Athene. Alt har en høj kvalitet og er indrettet, så du får mest ud af undervisningen og opholdet på skolen. Undervisningen skal være spændende og

Fiskeriskolen

Vil du vide mere? Hvis du vil vide mere, kan du altid ringe til skolens konsulenter på tlf. 9691 9230. Du er også altid velkommen til at ringe til skolen og aftale tid til en rundvisning.

Ærøvej 9 · 7680 Thyborøn · Tlf. 9691 9230 · www.fiskeriskolen.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE Sikkerhedskurset Grunduddannelsen til erhvervsfisker (skoleforløb 1 + 2) Fiskehandleruddannelsen Efteruddannelseskurser for erhvervsfiskere Kurser og efteruddannelser til blå erhverv samt kompetencecenter til blå erhverv Fiskeriteknolog


FISKER

55


56

DE GYMNASIALE UDDANNELSER

De gymnasiale uddannelser Forbereder til videregående uddannelse

Optagelse på en gymnasial uddannelse

De gymnasiale uddannelser er studieforberedende uddannelser beregnet for unge, der har et ønske om at læse videre på erhvervsakademi-, professionsbachelor-, handelshøjskole- og universitetsuddannelser.

Som hovedregel skal du være vurderet uddannelsesparat ved en helhedsvurdering i 8. og 9. klasse og have over 4 i gennemsnit i dine standpunktskarakterer. Fra august 2017 er der adgang til hf direkte fra 9. klasse, hvis du får over 4 i eksamensgennemsnit. Fra august 2019 indføres yderligere adgangskrav til de gymnasiale uddannelser. For at komme på hf direkte fra 10. klasse, skal man have bestået grundskolens afgangsprøver og mindst have opnået karakteren 2 i dansk og matematik i 10. klasse prøven. Der indføres ligeledes et adgangskrav til de 3-årige gymnasiale uddannelser (hhx, htx og stx) om mindst 5 i gennemsnit i standpunktskarakterer og et gennemsnit på mindst 3 ved grundskolens afgangsprøver. Hvis man er vurderet ikke-uddannelsesparat, eller man ikke opnået de nødvendige karakterer ved afgangsprøverne, så har man ikke krav på at blive optaget, men man har mulighed for at søge om optagelse og få adgang fx via en vejledningssamtale eller via en optagelsesprøve og helhedsvurdering. Man kan spørge sin vejleder eller chatte med e-vejledningen om de adgangskrav, der vil gælde fra 2019.

De 4 gymnasiale uddannelser

• Den treårige uddannelse til teknisk studentereksamen (htx). • Den treårige uddannelse til merkantil studentereksamen (hhx). • Den treårige uddannelse til almen studentereksamen (stx). • Den toårige uddannelse til hf-eksamen (med eller uden overbygnin g).

Uddannelser med gymnasialt niveau, der også giver adgang til videregående uddannelse • Erhvervsuddannelse med erhvervsfaglig studentereksamen (eux) • International studentereksamen (IB )

Ligeværdige, men med forskellige profiler De gymnasiale uddannelser er ligeværdige. Den almene, den merkantile, den internationale, den erhvervsfaglige og den tekniske studentereksamen samt hf-eksamen har forskellige faglige profiler, der er målrettet unge med forskellige interesser og karrieredrømme, og som alle har evner og motivation for en videregående uddannelse. Den faglige profil afspejler sig i uddannelsens obligatoriske fag, fagenes niveauer samt de fag/niveauer, der kan tilvælges i studieretninger, fagpakker og valgfag.

Baseret på almen dannelse En gymnasial uddannelse skal give dig almen dannelse. At være alment dannet indebærer, at du får en aktuel og historisk bevidsthed om centrale problemstillinger i samtiden og i fremtiden. Der lægges særlig vægt på det boglige og det analytiske forståelsesmæssige, fordi de gymnasiale uddannelser er studieforberedende til videregående uddannelse. I en gymnasial uddannelse vil du lære at kunne forholde dig kritisk, selvstændigt og ansvarligt til de nationale, internationale og teknologiske udfordringer, man møder i det moderne samfund.

Brug uddannelsesguiden, www.ug.dk På www.ug.dk kan du under menuen [få inspiration] og [valg af videregående uddannelse] finde nogle gode værktøjer, der kan hjælpe dig med at træffe valg af uddannelse:

Adgangskortet Her kan du tjekke, hvilke videregående uddannelser din gymnasiale eksamen giver adgang til. Studievælgeren Studievælgeren kan hjælpe dig med at få styr på dine overvejelser om valg af uddannelse. Uddannelseszoom I tvivl om erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse? Her kan du sammenligne erhvervsuddannelser og videregående uddannelser i samme branche fx løn, ledighed mv. Jobkompasset Her kan du vælge et eller flere job, som du kunne tænke dig at arbejde med og se på mulige uddannelsesveje dertil.

e fag udgør ca. De fastlagte obligatorisk nnelse. Fagene 2/3 af en gymnasial udda ligatoriske fag engelsk og matematik er ob på A-niveau nsk på alle uddannelser, og da elserne. er et fællestræk for uddann


DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Hhx

Htx

Stx

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag

Obligatoriske fag

Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Idéhistorie B Informatik C eller Kommunikation/IT C Samfundsfag C Studieretning med 2 fag

Biologi C Kemi C Naturgeografi C

Dansk A Engelsk A Matematik B* Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsjura C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Historie B Samfundsfag C Studieretning med 2 fag

Studieretninger inden for Økonomi og marked Økonomi og sprog Sprog

Profilfag der kan indgå i studieretning Matematik A Virksomhedsøkonomi A Afsætning A International økonomi A Sprogfag A/B/C It A Informatik B Innovation B

Hf Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt eller praktisk/musisk fag C Fagpakke, 2 eller 3 fag

Fagpakke fx inden for Sundhed Pædagogik Force Kommunikation Udvidet

Studieretninger inden for Anvendt naturvidenskab Teknologi Kommunikationsteknik

Profilfag der kan indgå i studieretning Bioteknologi A Matematik A Teknologi A Kommunikation og it A Programmering B Design B Fysik A Kemi A Geovidenskab A Samfundsfag B Idræt B Biologi B Sprogfag B

Eux Obligatoriske fag

Dansk A Engelsk B Matematik B* Fysik C 2 af fagene

Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C Studieretning med 2 eller 3 fag

Studieretninger inden for Naturvidenskab Samfundsvidenskab Sprog Kunst

Profilfag der kan indgå i studieretning Matematik A Samfundsfag A/B Biologi A Fysik A/B Kemi A/B Geovidenskab A Bioteknologi A Latin A Græsk A Sprogfag A/B/C Musik A

Dansk A Engelsk B Matematik B Samfundsfag C Teknologi/teknikfag B eller A Fysik B Teknologi/informationsteknologi eller Kemi C 2-4 uddannelsesafhængige fag

IB

Uddannelsesafhængige fag

Al undervisning foregår på engelsk

Gymnasiale fag, der er målrettet den valgte erhvervsuddannelse, hvoraf mindst 2 fag skal være på B-niveau

* Elever med stærk sprogfaglig profil på hhx og stx (mange sprogfag)

vil kunne afslutte matematik på C-niveau

Obligatoriske fag Modersmål Fremmedsprog Individ og samfund Naturvidenskab Matematik Kreativt eller selvvalgt fag

57


58

HF

Hf

højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen, hf, er en 2-årig gymnasial uddannelse, der primært er målrettet mod erhvervsakademiog professionsbacheloruddannelserne fx finansøkonom, lærer, it-teknolog, diplomingeniør, sygeplejerske mv. Med en særlig fagpakke (udvidet fagpakke) er den 2-årige hf desuden adgangsgivende til lange videregående uddannelser. Den 2-årige hf er alment dannende og studieforberedende. Uddannelsen er særligt kendetegnet ved, at fagene har et anvendelsesorienteret sigte og ved, at eleverne gennem projekt- og praktikperioder og individuel vejledning og feedback bliver klædt på til at træffe velovervejede valg af uddannelse og profession. Eleverne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, andre har haft arbejde eller været på rejse, og nogle har andre erfaringer eller uddannelser bag sig.

Optagelse fra 9. eller 10. klasse For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du fra august 2018 opfylde følgende betingelser: Optagelse fra 9. klasse • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter. • Du skal have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse. • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 6.-9. klasse. • Du skal have aflagt de obligatoriske afgangsprøver i 9. klasse. • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 4 ved grundskolens afgangsprøver. Optagelse fra 10. klasse • Du skal have afsluttet 10. klassetrin i grundskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. • Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. • Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. • Du skal have aflagt grundskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. • Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten grundskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. • Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve.

Opbygning af hf Det 2-årige hf er opdelt i 4 semestre på hvert ½ år. På de første to semestre får du et fastlagt skema sammen med resten af din klasse, så I får et godt fællesskab og sammenhold. I har de fleste af jeres timer sammen og de obligatoriske fag fylder størstedelen af tiden. I løbet af det første år vil der også være projekt- og praktikperioder, som skal understøtte dig i at vælge den fagpakke og det valgfag, der er det helt rigtige for dig, inden du starter på 3. semester. Alle projekt- og praktikperioder indeholder en faglig problemstilling eller opgave, der skal afrapporteres og godkendes af en lærer. I 3. semester og 4. semester foregår undervisningen i fagpakker. Fagene i fagpakken arbejder både sammen med hinanden og med de obligatoriske fag, og der er i hele uddannelsen fokus på fagenes anvendelse i praksisnære forløb. Fagene i den 2-årige hf er altså både praksisrettede og studieforberedende. Projekt- og praktikperioderne på enten 3. eller 4. semester understøtter dig i at blive afklaret om dit valg af videre uddannelse og erhverv. I 4. semester skal du desuden udarbejde en større skriftlig opgave. Du kommer til at afslutte fag eller niveauer efter hvert semester, så du hele tiden oplever, at du får noget gjort færdigt. Det betyder også, at hvis du forlader uddannelsen undervejs for at starte på noget andet, så kan du få dine prøvebeviser med dig for de fag og niveauer, du har afsluttet. Du vil få regelmæssig feedback fra dine lærere på din studieindsats og din læringsfremgang samt støtte og vejledning i forhold til valg af retning i din uddannelse. Ved afslutningen af første semester vil vejledningen fx foregå på baggrund af en afdækning af din kompetenceudvikling i bl.a. dansk, engelsk og matematik. Du vil også blive aktivt involveret i at sætte mål for din egen udvikling og løbende evaluere den sammen med dine lærere. I modsætning til de andre gymnasiale uddannelser gives der ikke standpunktskarakterer på det 2-årige hf. Du afslutter i stedet med eksamen i alle dine fag dog med særlige regler for den naturvidenskabelige faggruppe og kultur- og samfundsfagsgruppen. Gennem de to år på hf arbejder du med at udvikle gode studievaner, og du bliver mere bevidst om dine faglige kompetencer og studiekompetence. Der tilrettelægges løbende aktiviteter, der udfordrer og støtter dig uanset, om du har brug for ekstra hjælp til det faglige eller, om du mod på flere udfordringer.

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der primært er målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbac heloruddannelserne.


HF

Hf

1. semester Obligatoriske fag Idræt/kunstneriske fag Projekt & praktik ½ år

2. semester Obligatoriske fag Projekt & praktik ½ år

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der primært er målrettet mod erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne. Hvis du vælger en normal fagpakke og efterfølgende finder ud af, at du gerne vil søge ind på en lang videregående uddannelse, kan du vælge en ½ års overbygning og dermed på 2½ år have en hf-eksamen, der giver adgang til lange videregående uddannelser fx på universiteterne.

Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge, om du vil have idræt eller et kunstnerisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke kunstneriske fag skolen udbyder. Det kan fx være musik, billedkunst, mediefag, design, dans eller dramatik.

Undervisningen Det 2-årige hf gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede. På hf udvikler du dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. To af de obligatoriske fagforløb består reelt af 3 fag, der arbejder tæt sammen og som i samspil giver nye vinkler på fagene både hver for sig og sammen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Du skal lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af elever fra din klasse. Ét af fagene, i hver af de to faggrupper, bliver udtrukket som eksamensfag. På andet år skal du skrive en større skriftlig opgave, der skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor.

Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen.

Om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau (dansk). Derudover skal du i slutningen af 2. semester vælge en fagpakke. De fleste fagpakker vil give plads til, at du kan vælge yderligere et frit valgfag. Du kan bruge dit valgfag til fx at løfte ét af dine obligatoriske fag fra C til B.

3. semester

59

4. semester

Obligatoriske fag Fagpakke og valgfag Evt. projekt & praktik

Obligatoriske fag Fagpakke og valgfag Evt. projekt & praktik

½ år

½ år

2 år

Fagpakker En normal fagpakke består af 2 fag, som sammen toner din uddannelse i en bestemt retning fx mod sundhed, pædagogik, teknik, medie, samfund mv. Hvis du vil have adgang til de lange videregående uddannelser med din hf-eksamen, skal du i 3. semester vælge en særlig udvidet fagpakke, der vil bestå af 3-4 fag, hvoraf mindst et fag vil være på A-niveau. Du kan også vælge en overbygning efter en normal fagpakke, som ligeledes giver adgang til universitetsuddannelserne. Denne overbygning vil indeholde mindst et A-fag, tage op til ½ år at gennemføre og er også SU-berettiget.

Eksempler på normale fagpakker Sundhed Biologi B + psykologi C

Force (fx politi, militær) Idræt B + samfundsfag B

Pædagogik Psykologi B + samfundsfag B

Kommunikation Mediefag B + tysk C

Eksempel på udvidet fagpakke Adgangsgivende til universitetsuddannelser Engelsk A + matematik B + samfundsfag B. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider, hvilke fagpakker de udbyder.

indgå i Eksempler på fag, der kan valgfag fagpakker eller vælges som

lsk A-niveau: Matematik, enge sik, billedkunst, B-niveau: Matematik, mu biologi, fransk, fysik, idræt, ag, tysk, spansk, kemi, medief psykologi, samfundsfag atik, illedkunst, design, dram C-niveau: B fransk, erhvervsøkonomi, filosofi, tysk fysik, mediefag, psykologi,


60

HF

Ikast-Brande Gymnasium HF

Unikt studiemiljø med forskellighed og fælles fokus Med fire ungdomsuddannelser under et tag er der på Ikast-Brande Gymnasium et helt unikt studiemiljø. STX, HF, EUX og den internationale IB rummer elever fra Sunds til Zimbabwe. Skolens fysiske rammer understøtter det unikke studiemiljø med store åbne fællesarealer, hvor eleverne mødes på tværs af uddannelser. Hver uddannelse har sin styrke, tilsammen har de ét fælles fokus - at styrke og udvikle hver enkel elevs potentiale.

Målrettet arbejde På Ikast-Brande Gymnasium kan du vælge mellem syv fagpakker, som alle har forskelligt fokus, så du kan finde den, der passer til dig. I løbet af din HF kommer du til at lave projekter og indgå i projektforløb med fx Midt og Vestjyllands politi i HF Force og på HF marketing er der samarbejde med studerende på Erhvervsakademi MidtVest. Projektforløbene er med til at vise nogle af de job- og uddannelsesmuligheder, der findes efter en HF og viser samtidig, hvordan dine fag kan bruges inden for mange forskellige professioner. Ud over din fagpakke har du også et valgfag, så du kan tone din uddannelse i mange retninger. Derudover vil der også være mulighed for at dyrke særlige interesser ud over fagene som fx elevcamps med Globale Gymnasier, hvor der skal arbejdes med globale problemstillinger og konkurrencen Young Enterprise, hvor du får mulighed for at opbygge din egen virksomhed.

Seriøsitet og sammenhold Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast-Brande Gymnasium. På HF er der et seriøst og inspirerende studiemiljø med mange tilbud både i og uden for undervisningen. I dit arbejde med alt fra naturvidenskab til samfundsforhold vil du blive fagligt udfordret. Du vil stifte bekendtskab med forskellige arbejdsformer, metoder og typer af opgaver. Skolens sociale liv byder på cafeer, fester, fællessamlinger og musical. Derudover er der året igennem en række frivillige aktiviteter, hvor du bl.a. kan lade dig udfordre af skolens klatrevæg, ro i kajak, synge i kor eller udforske dine kreative sider inden for billedkunst.

Ansøgning og optagelse Ved ansøgning til HF skal du vælge et af de følgende fag: Idræt, billedkunst, musik eller mediefag. Ansøgningsfristen er den 1. marts 2018. Du kan læse meget mere om valg af fag, adgangskrav og ansøgningsprocedure på skolens hjemmeside.

Vil du vide mere? Tjek vores hjemmeside, følg os på Facebook, ring til en af skolens studievejledere eller kom til et af vores orienteringsmøder: Torsdag den 16. november 2017 kl. 19-21. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.

Ikast-Brande Gymnasium - hvis du vil noget mere!

Bøgildvej 6 · 7430 Ikast · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk

FAGPAKKER På Ikast-Brande Gymnasium udbyder vi en række forskellige fagpakker i HF-uddannelsen. Til hver fagpakke er der tilkoblet en videregående uddannelse, som kan bringe dig tættere på drømmejobbet. HF FORCE Idræt B Psykologi C HF SUNDHED Biologi B Psykologi C HF PÆDAGOGIK Samfundsfag B Psykologi C HF MARKETING Afsætning B Erhvervsøkonomi C HF IT OG MULTIMEDIER Mediefag B Informatik C HF TEKNIK Matematik B Fysik C UDVIDET FAGPAKKE Engelsk A Samfundsfag B Matematik B Psykologi C


HF

61

Herning HF Det 2-årige HF

På Herning HF tror vi på, at alle ungdomsuddannelser i Danmark giver en god faglig ballast til fremtiden. Men vi mener samtidig, at accept af forskellighed, respekt for demokratiet, beslutningsdygtighed og selvstændighed er vigtige kompetencer for at få succes i livet. Måden, vi sikrer det på, er ved at have en skolekultur, hvor vi i dagligdagen omsætter vores værdier til praksis, så derfor giver vi ordet til eleverne. Signe (18 år) og Rune (17 år) er i gang med 1. år på HF. Vi har sat dem i stævne til en snak om livet på Herning HF, hvordan de har udviklet sig fagligt og personligt, samt hvordan fremtiden ser ud efter HF.

Faglig og personlig udvikling Både Signe og Rune har udviklet sig fagligt på det første år på HF, hvor de oplever, at lærerne forventer, de er aktive medspillere i undervisningen. Signe forklarer, ”kravene der bliver stillet i undervisningen er tilpas. De er langsomt steget i løbet af året, og det er rigtig godt.” De fortæller også om en vigtig personlig udvikling. ”Vi har et medansvar for vores egen læring. Det bliver man mere moden og mere voksen af”, fortæller Rune. Også Signe fremhæver den personlige udvikling: ”Jeg har udviklet mig meget socialt. Alle i klassen kan sammen, og vi er gode til at få hinanden med. Men det kræver også, at man selv giver lidt slip.”

Adgangsgivende til videregående uddannelser Det 2-årige HF giver alle muligheder for at kvalificere sig til videregående uddannelser – både mellemlange uddannelser og universitetsuddannelser. Det var også vigtigt for Signe, da hun valgte at starte på HF. ”Efter folkeskolen havde jeg et sabbatår, hvor jeg arbejdede. Jeg havde derfor ikke lyst til at bruge tre år på min ungdomsuddannelse, og HF har de fag, jeg behøver”, fortæller hun.

En skole med plads til alle

Næsten halvdelen af eleverne kommer direkte fra folkeskolen eller efterskolen. Andre har været ude af skolen et år eller mere, arbejdet, været på udviklingsrejse eller kommer fra en anden ungdomsuddannelse. Forskelligheden, og at der er plads til alle, fremhæver både Signe og Rune som noget, der gør en forskel i hverdagen. ”Det er vigtigt, at der er plads til alle. Der er jo ikke nogen, der skal være uden for fællesskabet”, forklarer Rune, og Signe fortsætter: ”Det er dejligt, at der er så mange forskellige typer, og at der er plads til alle. Det er også meget nemmere at finde nogen, man kan tale med.”

En fremtid med muligheder Signe og Rune er i gang med at skabe en ny fremtid med deres 2-årige HF, og selvom de begge har et år tilbage, før de springer ud som studenter, vil de gerne løfte sløret for nogle af deres fremtidsplaner. ”Jeg vil starte med et sabbatår, hvor jeg bare skal arbejde, og derefter vil jeg gerne tage en uddannelse inden for noget med mennesker”, fortæller Rune. Signe samler straks bolden op og fortæller, at hun allerede har holdt et sabbatår og ikke føler, hun har behov for et mere. Signe er glad for at være tilbage på skolebænken og er klar til videre uddannelse efter HF. ”Jeg vil gerne noget kreativt, så jeg tænker på at læse til arkitekt”, fortæller Signe.

Hvorfor skal man søge ind på Herning HF? Når man spørger Signe og Rune, hvorfor andre skal søge ind på det 2-årige HF, er svarene også klare. ”HF er et godt valg, hvis man ved, hvad man vil og gerne vil hurtigt fremad”, fortæller Signe og bliver suppleret af Rune: ”Her er plads til alle – her er et godt miljø.”

Informationsaften Overvejer du at blive HF-student ligesom Rune og Signe, så kom til informationsaften torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21 og hør, hvorfor du skal tilbringe 2 år af dit liv sammen med os.

VI UDBYDER FØLGENDE HF-LINJER HF Business HF Care & Education HF Design HF Event & Communication HF Force HF Human & Science HF Uni HF for unge med ASF Du skal først vælge HF-linje på 2. semester. Opbygningen af HF Det 2-årige HF er delt op i fire semestre: 1. semester: At lære 2. semester: B lik mod fremtiden 3. semester: Faglig fordybelse 4. semester: K lar til videregående uddannelse

Eleverne på det 2-årige HF er forskellige, både aldersmæssigt og erfaringsmæssigt.

Herning HF & VUC

Brorsonsvej 2 · 7400 Herning · Tlf. 9627 6200 · www.herninghfogvuc.dk


62

HF

HF på Vestjysk Gymnasium Tarm Et godt lærested – og et godt værested VGT, Vestjysk Gymnasium Tarm, er et rart og inspirerende uddannelsessted for både gymnasieelever og HF’ere. Vi er ca. 500 elever, og skolen er ikke større end, at alle kender hinanden. Vi lægger stor vægt på faglighed og på, at alle udnytter deres evner bedst muligt. Studiemiljøet lægger op til, at du kan arbejde sammen med andre og søge support både hos elever og lærere.

HF bruger virkeligheden På HF på VGT er undervisningen lagt til rette med udgangspunkt i vores konkrete virkelighed og hverdag. Uddannelsen giver et solidt og bredt fundament og er meget velegnet, hvis du drømmer om en kort eller mellemlang uddannelse. Mange fag og emner på HF peger mod en uddannelse som f.eks. pædagog, lærer, politibetjent eller sygeplejerske. Vi lægger vægt på at gøre dig parat til at tage fat på din drømmeuddannelse.

Undervisning i klassen – og meget andet Vores undervisning veksler mellem traditionel undervisning og perioder med projektarbejde, nogle gange tværfagligt. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder på virksomheder, museer, mediehuse eller undervisningsinstitutioner. Hvert år tilbydes HF’erne en rejse ud i Europa for at få ny viden og et styrket fællesskab med hjem.

Fokus på gode studievaner Vi lægger vægt på, at lektier skal give mening og gøre dig klogere. I 1. hf fylder lektier ikke så meget. Forberedelse til undervisning og en del af det skriftlige arbejde foregår i undervisningstiden, hvor der er sat tid af til det. For at gå det bedste udbytte kræver det, at du selv gør en indsats og er aktiv i undervisningen.

· TARM

VGT

·

·

H

Traditioner i nye rammer VGT er en gammel skole i nye rammer. Skolen har lækre fællesarealer, moderne laboratorier, et veludstyret fitnessrum, og der er installeret de nyeste og mest avancerede elektroniske tavler i alle klasselokaler. I VGT’s kantine kan du købe sund mad, så både krop og hjerne får det rigtige input i hverdagen. VGT har 130 års erfaring og masser af gode og festlige traditioner. Hvert år fejrer vi skolens fødselsdag med en meget anderledes idrætsdag og en stor fødselsdagsfest. Vi har fællessamlinger, og året rundt er hverdagen krydret med aktuelle fællestimer, frokostkoncerter og forrygende fester. Både lærere og elever gør deres til at leve op til vores værdier: Faglighed, fællesskab, nysgerrighed og respekt.

Vil du vide mere? Du kan finde mere om VGT og vores hverdag på www.vgt.dk. Du er også velkommen til at ringe for at tale med en studievejleder eller komme forbi for at se stedet.

Åbent hus Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14. Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-21. Her fortæller lærere og elever om STX og HF, og der bliver gode muligheder for at se, hvordan fagene arbejder.

M N ASI U

M

VESTJYSK

GY

Hvis der er fag eller emner, som du har svært ved, får du hjælp i studieværkstedet. Studieværkstedet er åbent efter skoletid, og der er altid lærere og andre elever, du kan spørge. På HF gør vi meget ud af at gøre dig klar til at vælge din videre uddannelse. I løbet af dine to år på hf, vil der være projekt og praktikforløb, hvor du bliver introduceret til en række uddannelser og får redskaber, som gør dig i stand til at vælge din fremtidige karriere.

F F · V U C-H

Vestjysk Gymnasium Tarm · STX, HF og VUC

Skolegade 15 · 6880 Tarm · Tlf. 9737 1833 · www.vgt.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE FAGPAKKER: Sundhed, samfund og mennesker Samfundsfag B Psykologi C Biologi B Kemi B Psykologi C Idræt B Erhverv, innovation og kultur Samfundfag B Erhvervsøkonomi C Design og arkitketur B Matematik B Design og arkitektur B Psykologi C


HF

63

Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF er der 4-6 hf-klasser og et rigtigt godt hf-studiemiljø. Engagerede lærere skaber sammen med de mange hf-elever en rummelig skole, hvor der er plads til både læring og fællesskab. Et 2-årigt hf-forløb på Holstebro Gymnasium og HF gør dig klogere på dig selv, de andre og verden. På Holstebro Gymnasium og HF har du mulighed for at tone din hf-uddannelse i retning af særligt tilrettelagte hf-fagpakker. Her kan du vælge mellem: • Pædagogik • Sundhed • Force • Kreativ • Erhverv

Faglige udfordringer Hvilket studiemiljø kan du forvente at møde på skolen? Et miljø præget af: • Faglig fordybelse i et aktivt og kreativt fællesskab • Engagerende udfordringer fra dygtige lærere • Tutor- og mentorordning sikrer høj gennemførelsesprocent • Viden om natur, kultur og samfund • En uddannelse, der forbereder til mellemlange uddannelser og videregående studier • Lektiecafé og skrivecafé • Vejledning ved uddannede studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere samt IT-support • Krav til dig: Du skal have lyst til at lære noget og til at deltage aktivt i undervisningen og skolens liv

Aktivt skolemiljø Ved siden af de faglige aktiviteter har du mulighed for at udfolde dig: • Elevrådet er en del af vores demokratiske skolekultur • Musical og skolekomedie • Gallafest med lanciers, flotte kjoler og smoking • Skolebladet Oculus • Forårskoncert og -udstilling • Frivillige aktiviteter: Kor, band, fodbold, håndbold, billedkunst, dans • Elevfester og fredagscafeer arrangeret af PNA, elevernes forening • Ekskursioner og studieture

Valg ved ansøgning om optagelse • Et af fagene idræt, musik, billedkunst, dramatik eller mediefag

Valgfag Skolen udbyder følgende valgfag i 2hf: • B-niveau: Matematik, kemi, biologi, naturgeografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, mediefag og tysk fortsættersprog • C-niveau: Musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, informatik, mediefag og tysk fortsættersprog

Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om vores uddannelse på www.hogym.dk eller ved at ringe til skolen på tlf. 9741 4222.

Åben skole Lørdag den 13. januar 2018 kl. 9.30-12.30.

Orienteringsaften Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-21.

Holstebro Gymnasium og HF

Døesvej 64 · 7500 Holstebro · Tlf. 9741 4222 · www.hogym.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE VALGFAG B-niveau Matematik Kemi Biologi Naturgeografi Musik Billedkunst Dramatik Samfundsfag Idræt Tysk fortsættersprog C-niveau Musik Billedkunst Dramatik Psykologi Fysik Informatik Tysk fortsættersprog Mediefag


64

HF

Struer Statsgymnasium HF

Skolen Skolen, som er en campus skole, er gennem de sidste år blevet renoveret og ombygget, sidst i 2013 med en multisal. På Struer Statsgymnasium, vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, EUD/ EUX, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale med School Affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2016 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 120 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Desuden tilbydes der på kostskolen forskellige aktiviteter fx kajakkurser i trygge rammer. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus.

Skolens værdier På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et ”godt lærested” og et ”rart værested” med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at undervisningen er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. ”Lær mere – Learn more” er skolens motto.

Aktiviteter På Struer Statsgymnasium tilbydes eleverne en lang række aktiviteter, når skoledagen er forbi. Både fysisk, bogligt og socialt er der mulighed for at udfolde evnerne på en anderledes og spændende måde, der udvikler eleverne og styrker det sociale sammenhold på skolen. Morgensamlingerne foregår i vores centrale opholdsrum,

xxxx xxxx

vandrehallen. Her samles hele skolen en gang om ugen til fælles meddelelser og underholdning. Der er også en del arrangementer af mere social karakter på Struer Statsgymnasium. Eleverne er sammen på en mere uformel måde, når den tilbagevendende fredagscafé indtager vandrehallen med underholdning og aktiviteter. Struer Statsgymnasium afholder også jævnligt Pnyx-fester. Disse arrangeres af Pnyx-rådet, og overskuddet går til dette råds aktiviteter. Herudover afholdes et årligt julebal, og – ikke mindst – den årlige skolefest eller gallafest med Lanciers i februar. Årligt er der også Musical og Forårsfestival.

Vejledningscenteret SSG’s vejledningscenter er ikke kun et sted du kan få vejledning om studie og videreuddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentor ordninger, samtaler med coach eller psykolog.

HF på SSG På Struer Statsgymnasium udbyder vi forskellige fagpakker. Fagpakkerne er professionsrettede og peger bredt frem mod f.eks. uddannelser på VIA, EA eller politi. I Fagpakkens fag samt i de obligatoriske fag vil undervisningen f.eks. blive målrettet sundhed og samfund, altså f.eks uddannelsen til sygeplejerske. Inden du endeligt vælger fagpakke har du forskellige projekt-praktikperioder og forskellige screeninger der kan hjælpe dig med at træffe det rigtige valg af fagpakke og valgfag. 2017-18 er første gennemløb, og vi glæder os til at tage fat på de nye tiltag med projekt-praktikforløb.

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE VALGFAG B-niveau Matematik, biologi, kemi, samfundsfag, billedkunst, musik, idræt, tysk, it, geografi, mediefag C-niveau Psykologi, filosofi, tysk, erhvervsøkonomi, design, musik, billedkunst, finansiering, innovation, latin, mediefag, multimedie Fagpakker Pædagogik og samfund (VIA) Sundhed og samfund (VIA) Samfund og bevægelse (Politi) Pædagogik og bevægelse (VIA) Økonomi og samfund (EA) Overbygning Matematik A – Latin C Engelsk A – Tysk B Engelsk A – Matematik B

Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en del information om vores skole og kostskolen. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon, e-mail eller ved at komme på besøg.

Åbent hus Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30. Onsdag den 10. januar 2018 afholdes der uddannelsesmesse. Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17 er der fyraftensmøde om skolens uddannelser.

Struer Statsgymnasium

Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk

– med forbehold for ændringer


HF

65

VIA HF i Nørre Nissum Flere hf-uddannelser i Nørre Nissum Hf er vel bare hf? Ikke helt – i Nørre Nissum har vi valgt ikke bare at tilbyde dig én hf-uddannelse, vi har to af slagsen, så vi kan imødekomme lige netop dine uddannelsesbehov: • 2 årigt hf, den velkendte 2-årige hfuddannelse. • Særligt tilrettelagt forløb for ordblinde over 2 eller 3 år. En almindelig hf med speciel støtte for studerende, der er screenet for ordblindhed.

Uanset om du vælger at bo hjemme eller på campus, vil dagligdagen fungere: • Den offentlige transport er tilpasset institutionens ringetider. • Gratis netadgang på kollegierne. • Ekstra billigt for dig, der er under 18 år og ikke berettiget til SU. Du kan få et kollegieværelse til ca. 850 kr. månedligt inkl. lys og varme.

Hf ligegyldigt hvor?

For vores særlige hf-uddannelser gælder det, at du i store dele af uddannelsen følges med dine studiekammerater på den almindelige 2 årige hf. Til alle vores udbud gælder de samme optagelsesbetingelser.

Ikke helt – vi mener, at Nørre Nissum gør en forskel. Vi kan iagttage, at der er et stigende antal elever, hvis karaktergennemsnit og gennemførelsesprocenter ikke er så ringe endda – resultater vi tilskriver vores tilrettelæggelse af hf-uddannelserne, det gode studiemiljø og endelig engagerede studerende og lærere.

Adgangsgivende

Vi udbyder følgende fagpakker:

Uanset hvilken af vores hf-uddannelser du vælger, giver den dig adgang til alle videregående uddannelser. Også til en bachelor på universitetet, hvis du vælger en udvidet fagpakke.

HF SAMFUND OG INDIVID Samfundsfag B, psykologi B og et valgfag

Studie og fritid Et aktivt og trygt studiemiljø, hvor vi passer på hinanden og giver hinanden plads, det giver engagement og gode studieresultater. For mange smelter studie og fritid sammen – fordi du lever i din uddannelse. • 2-årigt hf-uddannelse med højt fagligt niveau. • Unge fra hele landet. • Hf- og lærerstuderende samme sted. • Levende foreninger med alsidige tilbud: Musik, koncerter, drama, film, sport, friluftsliv og debataftener. • Collegemiljø med liv i svømmehal, idrætshallerne, motionsrum, beach-volley, tennis, og kor. Værksteder i billedkunst, drama og musik. • Nyt studenterhus.

HF KROP OG SUNDHED Biologi B, idræt B og et valgfag HF KUNST OG KOMMUNIKATION Musik B eller billedkunst B, mediefag C og et valgfag

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE VALGFAG HF-uddannelser i Nørre Nissum Almindelig 2-årig hf Hf særligt tilrettelagt for ordblinde A-niveau Engelsk B-niveau Biologi Idræt Matematik Samfundsfag Billedkunst Drama Musik Psykologi C-niveau Billedkunst Drama Musik Psykologi Filosofi Tysk Fysik

HF UNI Engelsk A og matematik B og en række valgfag

Du er velkommen... ... til at komme på besøg, ringe eller maile til os. Vi arrangerer gerne et program. Og tjek lige hjemmesiden for de sidste oplysninger.

Informationsmøde og åbent hus Der er informationsmøde lørdag den 20. januar 2018 kl. 14-16 og åbent hus fredag den 2. februar 2018 kl. 9-14.

Efter efterskolen… Noget af det særlige ved vores hf er, at rigtig mange hf’ere har valgt at bo på kollegium i Nørre Nissum, en naturlig og udfordrende forlængelse af efterskoleopholdet. Vi har mange forskellige bomuligheder, så der er sikkert også noget, der passer til dit behov.

VIA HF i Nørre Nissum

Svinget 5 · 7620 Lemvig · Tlf. 8755 3255 · www.via.dk/hfinissum


66

HF

Skive Gymnasium & HF På Skive Gymnasium & HF får du en dagligdag sammen med ca. 700 andre elever og 70 lærere. Gymnasiet har til huse i dejlige bygninger, der løbende er blevet moderniseret og tilpasset nye undervisningsformer. De danner en god ramme for både undervisning af høj faglighed og det sociale liv.

En god start Vi gør meget for at du får en god skolestart. Hver klasse er tildelt to tutorer fra 2.hf, som følger klassen det første år. Til hver klasse er også tilknyttet et team af to lærere, som tager imod på første skoledag og er med på introturen. De har desuden til opgave at videregive informationer til klassen, sørge for et godt samspil mellem fagene og tage sig af klassens trivsel.

4 HF fagpakker Vores 4 HF fagpakker kvalificerer direkte til kortere og mellemlange uddannelser. De giver dig en bred indsigt i dansk, engelsk, kultur og samfund, naturvidenskab og matematik. Dertil kommer muligheden for at præge din uddannelse med valgfag.

HF – sundhed og pædagogik HF – sundhed og pædagogik består af en fagpakke, som indeholder psykologi og biologi. Derudover er der praktikbesøg på bl.a. læreruddannelsen, sygeplejeskolen og pædagogseminaret. Fagpakken er for dig, der ønsker at tage en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse bagefter.

HF – FBI (Falck - Beredskabet - Ingeniørtropperne)

På HF – FBI får du en fagpakke med psykologi og idræt. Desuden kommer du på praktikbesøg hos Falck, Skive Politi, Beredskabet og Ingeniørtropperne. Fagpakken ruster dig til en karriere inden for et af områderne. Der er bl.a. fokus på fysisk og psykisk sundhed og på at udvikle personlig myndighed.

HF – medier og events Fra 2017 har vi udbudt en HF fagpakke, som indeholder mediefag og innovation. Der er fokus på turisme, planlægning af events, medieproduktion og innovative løsninger. Fagpakken forbereder dig til en uddannelse på et erhvervsakademi, idet der er indlagt en praktikperiode på Erhvervsakademiet Dania samt samarbejde med andre spændende samarbejdspartnere.

HF – eSport HF eSport er en fagpakke, som vi første gang udbød i 2017. Den indeholder fagene innovation og matematik. Herudover er der undervisning i e-sport og desuden praktik på Erhvervsakademi Dania. Der er hver uge coaching i eSport og holdet har eget gamerroom.

Dagligdagen På Skive Gymnasium & HF er du som elev og i den undervisning, du modtager, i centrum. Vi forventer, at din tilgang er præget af engagement, ansvarlighed og samarbejde, da det er en væsentlig forudsætning for, at du får et godt udbytte og at undervisningen bliver spændende. På Skive Gymnasium & HF har vi til stadighed fokus på at skabe de optimale rammer for en undervisning med et højt fagligt indhold. Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Vi har særlige ordninger for Team Danmark-elever, der kan få tilrettelagt deres skema, så de samtidig kan dyrke sport på højt niveau. Talentfabrikken er særlige undervisningstilbud i hhv. musik og medier, der foregår efter skoletid. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Kulturen På Skive Gymnasium & HF bliver du mødt med imødekommenhed og hjælpsomhed. Skolen er et sted præget af respekt og engagement såvel indadtil som udadtil i forhold til den verden, der omgiver os. Derfor får vores elever tilbud om studieture, ekskursioner og praktikker ved spændende samarbejdspartnere. Når undervisningen er slut, kan du også bruge skolen som arbejdsplads, og vi tilbyder hver uge lektiehjælp i en lang række fag.

Elevdemokrati og elevaktiviteter Der er mange muligheder for at have en sjov og lærerig skoletid – også i fritiden. Du kan fx vælge at deltage i: • Elevrådet • Festudvalget • Cafeudvalget • Operation Dagsværk • Gallaudvalget

Orienteringsmøder Onsdag den 15. november kl. 19-21. Lørdag den 20. januar kl. 10-12.

Skive Gymnasium & HF

Egerisvej 180 · 7800 Skive · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE FAGPAKKER HF – sundhed og pædagogik HF med praktik, psykologi, biologi og 1 valgfag HF – FBI HF med praktik, psykologi, idræt og 1 valgfag HF – medier og events HF med praktik, mediefag og innovation og 1 valgfag HF – eSport HF med praktik, innovation, matematik og 1 valgfag


HF

Viborg Gymnasium & HF På VGHF former vi fremtidens fundament. Ambitiøse unge, der drives af nysgerrighed, lærelyst og viljen til at forløse deres faglige og menneskelige potentiale. Til at komme hertil – og meget længere. Fællesskab og engagement Viborg Gymnasium & HF er en skole med dygtige og engagerede lærere i nye, moderne rammer for undervisningen og det sociale liv. Vi gør meget for, at du får en god start på skolen med bl.a. sputnikker (ældre elever) tilknyttet hver klasse og en introtur for alle nye elever, så sammenholdet bliver styrket. Vi er din indgang til et studieliv fyldt med nye venner og gode oplevelser og sidst, men ikke mindst har Viborg Gymnasium & HF et helt særligt og meget attraktivt skolemiljø, der giver dig de bedste muligheder for at trives og lære noget.

Om HF på Viborg Gymnasium & HF HF-uddannelsen giver dig en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold, og du bliver udfordret på mange forskellige felter. Ud over den daglige undervisning og ekskursioner tager alle vores HF-elever på studietur i efteråret i 2. HF. Uddannelsen giver adgang til både korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. På VGHF har vi seks HF-pakker, som du kan læse om her:

HF SundPæd Kunne du tænke dig en karriere inden for sundhed og pædagogik, og drømmer du om at arbejde med mennesker? Så skal du vælge denne HF-pakke med samfundsfag og psykologi på B-niveau kombineret med et samarbejde med Sygeplejerske- og pædagoguddannelsen i Viborg.

HF Force Fagpakken henvender sig til elever, der gerne vil have en karriere i uniform. Du får idræt på B-niveau og psykologi på C-niveau

og kan have fokus på en idrætsfaglig interesse og samtidig få gode forudsætninger for at komme til at arbejde som falckredder, politibetjent eller i forsvaret.

HF Kommunikation HF Kommunikation er noget for dig, hvis du brænder for verden omkring dig, kommunikation og menneskets kringlede psyke. Med denne fagpakke får du samfundsfag på B-niveau kombineret med mediefag på B-niveau. HF Kommunikation har fokus på mennesker, medier og formidling, hvor du styrker dine forudsætninger for at læse videre til journalist, lærer, tekstforfatter, filmfotograf etc.

HF Innovation HF Innovation baner vej for en karriere inden for det private eller offentlige erhvervsliv. Uddannelsen er baseret på forskellige erhvervsrettede forløb og virkelighedsnære erhvervscases, der blandt andet giver dig en dybere forståelse for emner som innovation, ledelse, virksomhedsøkonomi og kulturforståelse.

HF Natur Interesserer du dig for, hvordan vi som mennesker og hvordan vi som samfund bruger, lever i og sammen med den natur, der omgiver os? Overvejer du samtidig en karriere i en sundhedsfaglig eller naturfaglig retning? Så er HF Natur den rigtige fagpakke for dig.

Visuel HF Visuel HF er en treårig HF, der udbydes i samarbejde med The Animation Workshop, og pakken er en kreativ ungdomsuddannelse, hvor du ud over en almindelig HF får et ekstra år med visuelle grundkompetencer. Læs mere på www.visuelhf.dk

Åbent hus / Orienteringsmøde Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13. Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.

Viborg Gymnasium & HF

Skaldehøjvej 12 · 8800 Viborg · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk

SKOLEN UDBYDER FØLGENDE FAGPAKKER HF SundPæd Psykologi B Samfundsfag B HF Force Idræt B Psykologi C To frie valgfag HF Kommunikation Samfundsfag B Mediefag B Et frit valgfag HF Innovation Matematik B Innovation C To frie valgfag HF Natur Matematik B Biologi B Et frit valgfag   Visuel HF Mediefag B Billedkunst B VGHF – hertil og meget længere

67


68

HHX

Hhx

merkantil studentereksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse, der forbereder dig til videregående uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden. Hhx er adgangsgivende til videregående uddannelse på alle niveauer. Uddannelsens profil giver et særligt godt afsæt til videregående uddannelser på universiteternes samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter inden for økonomi og sprog samt på erhvervsakademierne. På hhx fokuseres der på en række fag, som tager afsæt i det erhvervsrettede og virkelighedsnære. Der arbejdes med tværfaglige opgaver og cases, og undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. De fleste undervisere i merkantile profilfag på hhx har erhvervserfaring inden for deres fagområde.

Optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller have gennemført en tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt grundskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du herudover have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af din skole eller UU-vejleder. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages.

rhold

Aktuelle businessfo

g til at beskæftige di På hhx kommer du r inden for virksom med vidensområde dsføring, samfundshedsøkonomi, marke og kommunikation. g økonomi, kultur, spro

Grundforløbet (3 måneder) Du starter med et grundforløb på 3 måneder, som introducerer dig for undervisningsmetoderne og de faglige krav i det merkantile gymnasium. Grundforløbet skal give dig indsigt i hhx-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit valg af studieretning. Undervejs i grundforløbet skal du deltage i en evalueringssamtale sammen med en lærer eller studievejleder, hvor I sammen vurderer dit faglige niveau og dine muligheder for at gennemføre uddannelsen samt drøfter dine karriereønsker og herudfra kvalificerer dit valg af studieretning og hvorvidt du har valgt den rigtige uddannelse. Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag samt almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb. I almen sprogforståelse får du udviklet din bevidsthed om, hvordan sprogene indbydes hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. I det økonomiske grundforløb bliver du introduceret til nogle af de erhvervsrettede problemstillinger, som vil gå igen gennem hele uddannelsen. Ved afslutningen af grundforløbet skal du til en grundforløbsprøve, og resultatet vil indgå i dit samlede eksamensgennemsnit (også selv om du skifter gymnasial uddannelse). Undervejs eller ved afslutningen af grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre til dine faglige forudsætninger og interesser og ønsker til videre karriere.


HHX

69

Studieretningsforløbet (2 ¾ år)

Valgfag

Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 2 studieretningsfag og indtil 4 valgfag samt en række temaforløb. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau (hvis du vælger en ren sproglig studieretning). Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinjer fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb.

Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på hhx skal have mindst et valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Se på skolesiderne eller på skolernes egne hjemmesider, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse.

Studieretningerne på hhx er grupperet i: • Økonomi og marked • Økonomi og sprog • Sprog

Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, markedsføring, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet.

Grundforløb

Hhx

Faglig introduktion Vejledning Valg af studieretning

3 måneder

Undervisningen Målet for undervisningen og for hhx-forløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Du får hjælp til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder varieres de arbejdsformer, der anvendes i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt via læreplaner. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med emner og temaer, som vælges af elever og lærere i fællesskab. Du bidrager selv til at forme undervisningen og skolelivet som helhed, og undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen.

Krav til dig Hhx er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det forventes, at du møder til alle timer, og at du deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som f.eks. tværfaglige forløb, case- og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, kunne arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Obligatoriske fag, se side 57 Studieretning Valgfag 2¾ år

3 år


70

HHX

Herningsholm Erhvervsgymnasium HHX Herning

HHX i Herning er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en stærk erhvervsrettet og samfundsfaglig profil inden for økonomi og sprog.

Virkelighedsnær undervisning Vi inddrager den virkelige verden i undervisningen. Det kan være gennem besøg på områdets virksomheder, ved foredrag eller i arbejdet med cases.

Studieretninger På HHX udbyder vi studieretninger indenfor tre hovedområder: Økonomi og marked, økonomi og sprog samt sprog. Engelsk A er obligatorisk på alle studieretninger.

Studieretninger: Økonomi og marked Økonomistyring og finans For dig, som drømmer om en karriere i den finansielle sektor herunder også uddannelse til ejendomsmægler, bankfuldmægtig eller revisor. Global Business Er du faglig stærk, og drømmer du om en international karriere, er studieretningen ”Global Business” noget for dig. Du går bl.a. på amerikansk college i Austin, Texas i 14 dage og kommer på studietur til Kina. Markedsøkonomi Vil du gerne arbejde med markedsføring, shipping og lignende, er denne studieretning et godt afsæt. Den udbydes med to forskellige omdrejningspunkter: Marketing og Indkøb/logistik Markedsøkonomi og elitesport I samarbejde med Herning Elite og Team Danmark udbyder vi markedsøkonomistudieretningen tilrettelagt for elitesportsudøvere, hvor der tages hensyn til din træning. Samfundsfaglig studieretning Studieretningen for dig som drømmer om en videregående uddannelse inden for f.eks. jura, statskundskab eller psykologi.

Innovation og iværksætteri Har du planer om at starte din egen virksomhed? Er du kreativ og bobler med idéer til nye, forbedrede produkter eller serviceydelser, så er denne studieretning noget for dig.

Studieretning: Økonomi og sprog Er du vild med sprog og vil gerne udnytte dine sprogkundskaber til at arbejde med eksportmarkedsføring, økonomi og kommunikation, så er vores internationale studieretninger noget for dig.

Studieretning: Sprog Den tre-sproglige studieretning Er du supersproglig, kan du vælge en studieretning med to fortsætter- eller begyndersprog (fransk, tysk, spansk) ud over det obligatoriske Engelsk A. På denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau.

Studierejser På 1. år rejser eleverne til København. På 2. og 3 år er rejseaktiviteten bestemt af studieretningen.

Det sociale liv Vi prioriterer det sociale liv på skolen med f.eks. introarrangementer, fodboldturnering, elevfester m.m. Har du har lyst, kan du selv være med til at arrangere aktiviteterne.

Ekstra undervisningstilbud Har du særlige evner eller interesser, er der mulighed for at deltage i flere spændende og udfordrende aktiviteter og konkurrencer f.eks. iværksætteri, DM i erhvervscase, ”Vild med investering” og forberedende undervisning til Cambridge Certificate i engelsk.

Åbent hus Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-13.

Infoaftener Tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.30-18. Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-20.30.

Herningsholm Erhvervsgymnasium · HHX Herning

STUDIERETNINGER I SKOLEÅRET 2018-19 Økonomi og marked Økonomistyring - finans Matematik A Virksomhedsøkonomi A Global business Matematik A International økonomi A Markedsøkonomi/ Eliteidræt Afsætning A International økonomi A Markedsøkonomi med indkøb og logistik Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Samfundsfaglig Afsætning A International økonomi A Innovation tysk/spansk Afsætning A Innovation B Økonomi og sprog International tysk Afsætning A Tysk A International fransk Afsætning A Fransk A Sprog Tre-sproglig Tysk/fransk/spansk A Spansk/tysk/fransk B Valgfag A-niveau: Matematik, tysk virksomhedsøkonomi B-niveau: Samfundsfag, matematik, tysk, fransk, spansk, kulturforståelse, erhvervsjura C-niveau: Kulturforståelse, organisation, finansiering, innovation, markedskommunikation, psykologi, tysk, retorik

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på www.herningsholm.dk efter 1. december.

Lillelundvej 21 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk


HHX

71

Handelsgymnasiet Ikast-Brande HHX Ikast

HHX på Handelsgymnasiet Ikast-Brande er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en stærk erhvervsrettet og samfundsfaglig profil inden for økonomi og sprog. Vi er kendt for nærhed, nærvær og tryghed på en lille skole, hvor alle kender hinanden på tværs af klasser og årgange.

Samarbejde med erhvervslivet Vi inddrager områdets virksomheder meget i undervisningen. Blandt andet får hver klasse tilknyttet en mentorvirksomhed, som på forskellig vis indgår i undervisningen alle 3 år. Man får altså løbende afprøvet sin viden fra undervisningen ift. den virkelige verden.

Studierejser Alle elever rejser på en fælles tur til en europæisk storby på 1. år. På 2. og 3. år afhænger rejseaktiviteterne af studieretningen, men alle rejser hvert år, og alle kommer til København og en europæisk storby.

Det sociale liv Vi prioriterer det sociale liv på skolen højt med f.eks. introarrangementer, bolddage, fisketur, julebanko, fredagscafé og skolefester. Har du lyst, kan du selv være med til at arrangere aktiviteterne.

Elitesportsstudieretning I samarbejde med Sportstar College i Ikast udbyder vi en marketingstudieretning for elitesportsudøvere, hvor undervisningen tilrettelægges med plads til morgentræning tre gange om ugen. Fagene tones i en sportslig retning som enten inspiration i din egen karriere eller som afsæt til videregående uddannelse inden for sportsledelse eller lignende.

Økonomi og marked Økonomi og finans Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Innovation og iværksætteri Afsætning A Innovation B Elitesport - marketing Afsætning A Virksomhedsøkonomi A

Økonomi og finansiering Vi udbyder en studieretning for dig, som drømmer om en karriere i den finansielle sektor herunder også uddannelse til ejendomsmægler, bankfuldmægtig eller revisor. Samfundsfaglig studieretning Er det samfundsfaglige problemstillinger, du interesserer dig for, og drømmer du om en videregående uddannelse i f.eks. jura, statskundskab eller psykologi kan vores studieretning med international økonomi og afsætning i kombination med samfundsfag, psykologi eller erhvervsjura være et rigtig godt afsæt.

International Afsætning A International økonomi A Samfundsfaglig Afsætning A International økonomi A Sprog Tre-sproglig Tysk/spansk A Spansk/tysk B Valgfag A-niveau: Tysk, matematik B-niveau: Matematik, samfundsfag, erhvervsjura, psykologi

Studieretning: Sprog

På HHX udbyder vi studieretninger indenfor 2 hovedområder: Økonomi og marked samt sprog.

Den tre-sproglige studieretning Er du supersproglig kan du vælge en studieretning med to fortsætter- eller begyndersprog (tysk, spansk) ud over det obligatoriske Engelsk A, så du kommer ud med en tre-sproglig studentereksamen. På denne studieretning kan du afslutte matematik på C-niveau.

Studieretninger: Økonomi og marked

Vil du vide mere?

Den internationale studieretning Er for dig, der interesserer dig for sprog og internationale forhold og gerne vil besøge andre lande og kulturer. Ud over 1. års-turen og en klassetur til London, rejser den internationale klasse 10 dage til USA på 3. år.

Du kan læse mere om Handelsgymnasiet Ikast-Brande (HHX Ikast) og Herningsholm Erhvervsgymnasium på vores hjemmeside: www.herningsholm.dk Du kan også besøge os til vores orienteringsmøder.

Innovation og iværksætteri Har du planer om at starte din egen virksomhed? Er du kreativ og bobler med idéer til nye, forbedrede produkter eller serviceydelser, så er denne studieretning noget for dig. Du skal på 2. år starte din egen virksomhed, og du får mulighed for at deltage i nationale og internationale konkurrencer.

Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19-20.30. Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-20.30.

Studieretninger

STUDIERETNINGER I SKOLEÅRET 2018-19

C-niveau: Innovation, markedskommunikation, kulturforståelse, organisation, finansiering, psykologi, retorik

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på www.herningsholm.dk efter 1. december.

Infoaften

Åbent hus Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-13.

Handelsgymnasiet Ikast-Brande · HHX Ikast

Bøgildvej 12 · 7430 Ikast · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk


72

HHX

Gymnasiet HHX Skjern Gymnasiet HHX, Skjern ligger i skolebyen i Skjern. Busserne kører hele tiden mellem gymnasiet og banegården/rutebilstationen. Med ca. 300 elever kan du forvente at møde et studiemiljø med en tæt og afslappet kontakt mellem elever og lærere. Vores læringskultur har fokus på høj faglighed, hvilket betyder, at vores læringsaktiviteter planlægges med udgangspunkt i elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer. Vores skolemiljø er trygt og venligt og har gode undervisningsfaciliteter i form af moderne it udstyr og lokaler med godt fysisk arbejdsmiljø. Udover den skemalagte undervisning tilbyder vi specielle undervisningsforløb for særligt interesserede.

at skabe deres eget produkt og deres egen virksomhed. Entrepreneurship-uddannelsen er et spændende forløb, hvor du får muligheden for at udfolde dig indenfor virksomhedsrelaterede områder. Vi kombinerer teoretisk undervisning med undervisere fra universitetet med virksomhedsbesøg og udvikler nye produkter og opbygger vore egne virksomheder. Hertil kommer en valgfri studietur til Kina eller USA. Entrepreneurship-forløbet består af tre hovedelementer: • Universitetsundervisning • Virksomhedsbesøg • Arbejdet med eget produkt og oprettelsen af egen virksomhed

Leadership – for dig, som vil lidt mere

Du kan specialdesigne din HHX ved at vælge studieretning og valgfag.

Tilbydes elever, der har større mål med sin uddannelse og brænder for at udvikle sig personligt. Leadership-uddannelsen er et spændende forløb, hvor vi kombinerer teoretisk undervisning med undervisere fra universitetet med virksomhedsbesøg og gennemførelse af et arrangement. Hertil kommer en studietur til Kina eller USA. Leadership-forløbet består af tre hovedelementer: • Universitetsundervisning • Virksomhedsbesøg • Planlægning og afvikling af event

Økonomi og finans – særligt forløb For dig, som er særligt økonomisk målrettet Er et speciel undervisningsprogram, som rækker ud over den normale undervisning. Forløbet har til formål at udvikle elevens kompetencer inden for økonomi og i særlig grad inden for bank og den finansielle verden i øvrigt. Dette specialforløb afholdes i samarbejde med Ringkjøbing Landbobank, der målt på markedsværdi er landets 5. største bank. Banken har et målrettet uddannelses- og udviklingsforløb for dets egne medarbejdere bl.a. via sit eget uddannelsesakademi – og du vil i dette forløb få lov til at ”smage” på elementer inden for økonomi, finansiering og investering. Du vil i forløbet blive udfordret – såvel personligt som fagligt. Forløbet omfatter: • Virksomhedsbesøg • Finansforløb ved Ringkjøbing Landbobank • Deltagelse i virksomhedsspil

Din merkantile studentereksamen

Studieretninger Økonomisk Hovedvægten på virksomhedsøkonomi og innovation. Matematik indgår som adgangsgivende fag til videregående studier på handelshøjskolen og universitetet mv. International Hovedvægten på fremmedsprog og afsætning. Her kan du vælge tysk A eller B som valgfag. I så fald bliver matematik B ikke længere obligatorisk. Du skal dog altid som minimum have matematik på C-niveau. Afsætning Faget afsætning sammenkædes med virksomhedsøkonomiske forhold. Understøttes af matematik som valgfag.

Åbent hus Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10.

Entrepreneurship – for dig, som vil mere Tilbydes elever, der har større mål med sin uddannelse og brænder for at arbejde med

Gymnasiet HHX Skjern

Ånumvej 14 · 6900 Skjern · Tlf. 9735 1233 · www.skjernhs.dk

STUDIERETNINGER I SKOLEÅRET 2018-19 Økonomi og marked Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Afsætning A Innovation B Økonomi og sprog Afsætning A Spansk A Valgfag A-niveau: International økonomi, afsætning, virksomhedsøkonomi, tysk, spansk, matematik B-niveau: Innovation, matematik C-niveau: Innovation, mediefag, psykologi, kulturforståelse, idræt

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


HHX

73

Gymnasiet HHX Ringkøbing Ønsker du? • Undervisning du kan relatere til din hverdag • Et mindre gymnasium – hvor alle kender alle • Forskelligartede undervisningsformer • Nye fag: afsætning, international økonomi, jura og virksomhedsøkonomi • Mange sprogtimer eller økonomitimer • Tilbud efter skoletid • Mange muligheder efter gymnasiet

Vi tilbyder • Et moderne og aktuelt gymnasium – med fokus på nærhed • Højt fagligt niveau • Godt sammenhold • Varieret undervisning • Nye spændende fag • De kendte fag – på en ny måde • En international studieretning med 10-12 timers fremmedsprog om ugen • En økonomisk studieretning med mange økonomi-timer

• En markedsorienteret studieretning med fokus på marketing • Leadership • Entrepreneurship • Økonomi & Finans • Lektiecafé • Spændende studieture • Adgang til mange uddannelser efter HHX

Vil du vide mere? Kom til Introduktionskursus i 8. klasse. Kom på brobygning i 9. eller 10. klasse. Søg information på hjemmesiden: www.hhxrkb.dk eller på Facebook: GymnasietHHXRingkøbing. Aftal et besøg med studievejlederne: Ellen, emk@ucrs.dk tlf. 2275 9500. Marianne, mmk@ucrs.dk tlf. 2443 1636.

Informationsmøde Lørdag den 20. januar 2018.

Gymnasiet HHX Ringkøbing

Vasevej 20 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 0200 · www.hhxrkb.dk


74

HHX

STUDIERETNINGER Økonomi og marked Afsætning A Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A International økonomi A

Holstebro Handelsgymnasium HHX

Handelsgymnasiet (hhx) er en moderne gymnasial uddannelse rettet mod dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat. Hhx-uddannelsen har en klar profil inden for økonomi, markedsføring, sprog og internationale forhold. På handelsgymnasiet lærer du ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomheders fremtidige eksportmuligheder, effekten af regeringens skattereform, forskellige målgruppers forbrugsvaner m.m. Hhx gør dig klar til en videregående uddannelse på universiteter, handelshøjskoler, professionshøjskoler o.a. Hhx kan også være starten på en erhvervsuddannelse fx inden for revision eller finans. Handelsgymnasiet er desuden et oplagt valg, hvis du drømmer om at starte din egen virksomhed. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen. HHX klæder dig på til fremtiden.

Skole med miljø Når du starter på handelsgymnasiet vil du komme til et miljø, der på mange måder adskiller sig fra det uddannelsesmiljø, du er vant til – også selv om der er mange lighedspunkter. De første par dage på skolen er såkaldte ’introdage’. Du vil her få en masse oplysninger og lære dine nye klassekammerater at kende. Skolen prioriterer det sociale miljø i klassen højt, og i løbet af august måned kommer der sociale aktiviteter, hvor du kan lære dine kammerater og dine lærere bedre at kende

Sprog På handelsgymnasiet er engelsk A obligatorisk. Derudover tilbyder vi både tysk, spansk og fransk på A-niveau. Er du sprogligt orienteret, har du således mulighed for at få fremmedsprog på højniveau.

Sport

Virksomhedsøkonomi A Matematik A Afsætning A Innovation B Virksomhedsøkonomi A Informatik B Økonomi og sprog International økonomi A Tysk A eller Fransk A Sprog Spansk A eller Fransk A Tysk C (tysk C kan løftes til Bog A-niveau) NB. Kun matematik C

VALGFAGSPAKKER Vi tilbyder en række valgfagspakker, som yderligere toner din uddannelse. Se mere på www.ucholstebro/ hhx Samfund Samfundsfag B Organisation C Jura Erhvervsjura B Samfundsfag B Kommunikation Tysk A Markedskommunikation C Matematik + Matematik A Finansiering C

UCH er Team Danmark uddannelsespartner.

Business Finansiering C og B

International uddannelse

Information

Det internationale er i alle studieretninger i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Du er godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet.

Skolens studievejleder kan hjælpe dig med vejledning vedrørende dine studier på handelsgymnasiet, fremtidige jobønsker og uddannelsesmuligheder på videregående uddannelser.

Iværksætteri Innovation C og B

Iværksætter

Åbent hus

Drømmer du om at starte din egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen. Skolen samarbejder med det landsdækkende netværk Young Enterprise.

Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13.

Orienteringsaften Onsdag den 24. januar 2018 kl. 18.

Uddannelsescenter Holstebro · Handelsgymnasium

Kultur Kulturforståelse C og B Psykologi Psykologi C og B Eget design Du sammensætter selv din pakke

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Døesvej 76 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 322 · www.hhx.ucholstebro.dk


HHX

75

Struer Statsgymnasium HHX Skolen Skolen, som er en campus skole, er gennem de sidste år blevet renoveret og ombygget, sidst i 2013 med en multisal. På Struer Statsgymnasium, vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, EUD/EUX, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale med School Affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2016 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 95 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus.

Skolens værdier På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et ”godt lærested” og et ”rart værested” med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at undervisningen er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. ”Lær mere – Learn more” er skolens motto.

Derfor er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en central del af uddannelsen.

Fra idé til millionær Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan for eksempel læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge én af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse.

STUDIERETNINGER Økonomi og marked Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Matematik B Økonomi og sprog International økonomi A Afsætning A Matematik B Sprog Tysk A Spansk A Engelsk A Valgfag A-niveau: Tysk, international økonomi, virksomhedsøkonomi, matematik, spansk B-niveau: IT, matematik C-niveau: Psykologi, finansiering, innovation, multimedier, kulturforståelse, markedskommunikation, billedkunst, design, filosofi, idræt, latin, mediefag, musik

Vejledningscenteret SSG’s vejledningscenter er ikke kun et sted du kan få vejledning om studie og videreuddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentor ordninger, samtaler med coach eller psykolog.

Læs mere Læs mere om skolen og HHX på Struer Statsgymnasium på vores hjemmeside www.struer-statsgym.dk.

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Åbent hus Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30. Onsdag den 10. januar 2018 afholdes der uddannelsesmesse. Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17 er der fyraftensmøde om skolens uddannelser.

På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Det internationale er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Alle elever har engelsk alle tre år, og ofte ses fagenes emner i et globalt perspektiv.

Struer Statsgymnasium

Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk


76

HHX

Lemvig Gymnasium HHX

HHX på Lemvig Gymnasium

Noget særligt på Lemvig Gymnasium

Lemvig Gymnasium har ca. 450 elever fordelt på 4 ungdomsuddannelser: HHX, EUD, EUX og STX. HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, hvor der er fokus på økonomi, samfund, globalisering og sprog. Uddannelsen er sammensat af obligatoriske fag, valgfag og studieretningsfag. De obligatoriske fag er fag som dansk, engelsk matematik og informatik. Blandt valgfagene udbydes f.eks. innovation, idræt, markedskommunikation og filosofi. Til højre på denne side er der oplysninger om studieretninger og valgfag.

Som et supplement har man på Lemvig Gymnasium mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter. Har du lyst og evner for det, kan du søge om at blive tilknyttet Akademiet for talentfulde unge, hvor du kommer til undervisning på universitetet, til foredrag med kendte oplægsholdere og på spændende virksomhedsbesøg. På Kommunikationslinjen kan du være med til at lave nyheder om skolen og lokalområdet både digitalt og på skrift. Af særlig interesse for studerende på HHX har Lemvig Gymnasium et samarbejde med Aarhus Universitet, der giver os mulighed for at tilbyde særligt interesserede elever ekstra undervisning på højere niveau end det erhvervsgymnasiale. Dette ekstra tilbud kan være til hjælp og inspiration, når der på det sidste år skal laves store tværfaglige opgaver som f.eks. studieretningsprojektet. Efter bestået HHX har vi mulighed for at hjælpe dig med at få en praktikplads i udlandet. Gennem et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, der udbyder HHX, har vi et kontaktnet til virksomheder i udlandet, der ønsker at ansætte danske elever. Elevtiden er naturligvis med løn og giver samtidig muligheden for at få en kæmpe oplevelse.

Livet på Lemvig Gymnasium Det faglige fylder meget i hverdagen, men vi lægger også vægt på at skabe et trygt og inspirerende miljø, hvor alle føler sig hjemme. Lemvig Gymnasium fremstår som en topmoderne skole med fine klasselokaler og gode faciliteter til gruppearbejde, it og idræt. Hverdagen brydes af arrangementer, der er med til at gøre gymnasietiden sjov, spændende og udviklende: Hver uge har vi morgensamling, hvor vi synger og udveksler informationer. Derudover har vi fællesarrangementer med foredrag, musik osv. Elevernes egen forening, FLOS, arrangerer fester, og eleverne arrangerer også Upcoming Festival og Stand Up. Skolen afholder introfest, gallafest, gamle (og nuværende) elevers fest til jul samt ikke mindst Skolefesten, hvor elever opfører musical. Dertil kommer fredagscafeerne, som eleverne selv står for. Når det ringer ud fra sidste time, lukker Lemvig Gymnasium ikke. Det er vigtigt for os, at alle føler, at det er deres skole, og at de kan benytte sig af lokaler og faciliteter i fritiden. Derfor kan man dyrke eksempelvis frivillig idræt, fitness, musik, kor, billedkunst og filmklub. I september rykker vi en uge ud af kalenderen, hvor 1.g har blokundervisning, 2.g er på ekskursion, mens 3.g’erne er på studietur til udlandet.

Er du blevet nysgerrig? Hvis du vil vide mere om Lemvig Gymnasium, så kan du gå ind på www.lemvig-gym. dk. Du kan også ringe til skolens kontor, eller blive ven med os på Facebook.

Orienteringsmøder Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.30. Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30-22.

Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUX · EUD

Romvej 30 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk

STUDIERETNINGER Økonomi og marked Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Afsætning A Innovation B Økonomi og sprog Afsætning A Tysk A Sprog Tysk A Spansk A Valgfag A-niveau: Matematik, tysk, spansk, afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi B-niveau: Kulturforståelse, innovation og idræt C-niveau: Innovation, markedskommunikation, idræt, kulturforståelse, filosofi, astronomi, latin, musik og billedkunst

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


HHX

77

Morsø Handelsgymnasium – en del af EUC Nordvest Vil du gerne læse videre efter din ungdomsuddannelse? Med en studentereksamen fra Morsø Handelsgymnasium er du godt på vej – du kan fx bruge din HHX til at læse sprog, økonomi eller jura eller uddanne dig til lærer, sygeplejerske, pædagog m.m. Du kan også bruge din HHX som springbræt til et job i erhvervslivet. En uddannelse i tæt kontakt med det virkelige liv De fleste af vores elever har valgt HHX, fordi de vil læse videre og fordi de kan se, at fagene kan bruges til noget ude i virkeligheden. I økonomi lærer du fx at analysere regnskaber, i kulturforståelse bl.a. hvordan du samarbejder med lande der har en anden kultur og i afsætning hvordan du laver en marketingplan. Kort sagt – du får fag, der giver mening. Men et er undervisning – noget andet virkelighed. Vi tager på virksomhedsbesøg for at opleve, hvordan virksomhederne fx arbejder med økonomi, international handel, teknologi, markedsføring og meget mere.

4 erhvervsrettede studieretninger På Morsø Handelsgymnasium kan du specialisere dig inden for sprog, innovation eller økonomi. På hver studieretning arbejder du målrettet med fag og områder, der skal styrke din faglighed og gøre dig parat til at fortsætte på en videregående uddannelse.

Du har også mulighed for at bo på vores sportscollege – en god løsning, hvis du bor langt fra skolen, og hvis du vil have mest muligt ud af din idræt.

Har du ambitionerne – har vi Master Class Hvis du har ambitionerne om at lære mest muligt på højeste niveau – dine karakterer og vilje er til det, så kan du blive indstillet til at deltage i skolens Master Class forløb. Undervisningen foregår uden for skoletid og giver dig mulighed for at arbejde endnu mere intenst med det fag, der undervises i.

Livet uden for skolen At gå på gymnasiet er meget mere end undervisning. I 3.g. ligger den obligatoriske studietur og gennem alle tre år holder vi løbende fester, fredagscafeer, foredrag og meget mere. Vi tror nemlig på, at du lærer mere, hvis du samtidig trives på skolen og med dine kammerater.

STUDIERETNINGER Økonomi og marked Økonomisk linje Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Innovationslinje Afsætning A Innovation B International linje Afsætning A International økonomi A Sprog Sproglig linje Spansk A Tysk B/A Herudover obligatoriske fag som fx dansk, matematik, engelsk, historie, ligesom der også tilbydes en lang række valgfag som fx kulturforståelse, psykologi, finansiering mv.

Om Morsø Handelsgymnasium På Morsø Handelsgymnasium er der ca. 225 elever. Du kommer derfor hurtigt til at lære både lærere og de andre elever at kende. Det giver et godt fællesskab og tryghed i hverdagen.

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Åbent hus Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19-21.

Kombiner din idræt og uddannelse Er du vild med håndbold, fodbold eller gymnastik, kan du dyrke masser af sport på SportsCollege Mors. På SportsCollege Mors møder du elever fra andre ungdomsuddannelser, årgange og studieretninger.

Morsø Handelsgymnasium – en del af EUC Nordvest Center for Uddannelse og Erhverv

Limfjordsvej 95 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk


78

HHX

Skive College Handelsgymnasiet

En studentereksamen fra Handelsgymnasiet kan du bruge til videregående uddannelser og spændende jobs i erhvervslivet.

Klar til karriere og livet Har du lyst til et liv med handel og eksport – eller marketing og ledelse? Eller vil du rustes til en verden med it og projektorienteret arbejde, kan du få den bedste start på Handelsgymnasiet. Her gør vi dig klar til en fremtid med udfordringer – faktisk ud over alle grænser. Vi gør dig nemlig klar til at læse videre, enten herhjemme eller i udlandet, og giver dig mulighed for selv at vælge mellem en dansk eller international karriere. Vi gør dig også klar til en fremtid med egen virksomhed og spændende job i erhvervslivet. – Og til at deltage aktivt i den rivende udvikling inden for både innovation og medier. Med andre ord bliver du klar til at udvikle nye ideer, kommunikere og samarbejde. Klar til livet. Tættere på virkeligheden.

Internationale relationer Vi har rigtig mange relationer i udlandet. Vi har både studieture, gæstelærere og udveksling med studerende fra mange dele af verden. Vores samarbejdsskoler ligger i både England, USA, Irland, Tyskland, Finland, Holland, Italien, Rusland, Slovenien og Portugal.

Lektiehjælp på skolen – og online uden for skoletiden Hvis du har brug for et hyggeligt tilbud, hvor du har mulighed for at læse lektier og få lavet afleveringer på skolen efter skoletid, skal du bare gå i ”Paradis” (som absolut intet har med religion at gøre!). På den måde får du mere tid til dine venner, sport, fritidsarbejde eller andet, når du kommer hjem. – Det sætter rigtig mange elever rigtig meget pris på.

Lidt sødt skal der til... For ikke at gå sukkerkold sidst på eftermiddagen, når du er i ”Paradis”, er der lidt kage eller frugt – og juice, kaffe og the, så du stadig kan koncentrere dig. Det sætter rigtig mange elever OGSÅ pris på… A

Nærmere oplysninger Kontakt uddannelsesleder Hanne Greisen tlf. 4090 1670, hge@skivehs.dk.

Informationsdage Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14.

Fokus på den enkelte elev Det vigtigste redskab til at sikre vores elevers trivsel – og dermed fastholde dem – er relationen, dvs. den personlige kontakt mellem skolen og eleven – på alle niveauer. Pga. fokus på den enkelte elev kender vi derfor alle vores elever godt.

Skive College, Handelsgymnasiet

Arvikavej 2B · 7800 Skive · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf. 9914 9200 · www.skivecollege.dk

STUDIERETNINGER Økonomi Virksomhedsøkonomi A Matematik A Virksomhedsøkonomi A International økonomi A Virksomhedsøkonomi A Informatik B Marked Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Afsætning A International økonomi A Afsætning A International økonomi A* Afsætning A Innovation B Sprog Tysk A Afsætning A** Spansk A Tysk fortsætter B** * Den Internationale Klasse ** Med sprogskole


HHX

79

Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec Studentereksamen fra Viborg Handelsgymnasium Med en studentereksamen fra Viborg Handelsgymnasium kan du læse videre på universitetet og professionshøjskoler. Du kan f.eks. læse sprog, økonomi eller jura, til lærer eller journalist, til ejendomsmægler og meget andet.

Skolens dagligdag Vi gør meget ud af at støtte din personlige udvikling, herunder din samarbejdsevne og selvstændighed. Studiemiljøet er vigtigt, og alle elever i 1.g har et introforløb, bl.a. med en introtur med klassen. Vi har også Studietorvet, hvor du og dine kammerater kan lave lektier sammen, eventuelt med hjælp fra en lærer. Dertil kommer moderne opholdsområder, som fungerer som mødeog arbejdssteder, og en god kantine. Vi har aktive tavler og i-bøger, og det er derfor vigtigt, at alle elever medbringer en bærbar PC eller Mac.

Andre aktiviteter • Faglige og tværfaglige projekter • Virksomhedsbesøg, ekskursioner og gæstelærere • Fællesarrangementer og morgensamlinger • Elevfester og fredagscafe • Studietur til udlandet i 2.g

Talentforløb Der vil være mulighed for at få ekstra udfordringer som elev. Der vil blive lavet talentforløb for de elever, som gerne vil have en endnu større viden. Talentforløbene vil være interne forløb eller forløb med tilknytning til de videregående uddannelser. I studieretningen Business Talent vil der blive arbejdet tæt sammen med forskellige virksomheder, primært inden for finansverdenen. Derudover har du mulighed for at vælge 5 fag på A-niveau

Idræt og sport Vi udbyder valgfaget Idræt C, som der er stor interesse for. Her samarbejder vi med Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. I foråret 2015 indgik vi et samarbejde med Viborg Elite. Det betyder at du, hvis du godkendes af dem, har mulighed for at morgentræne 2 gange om ugen. Dette tilbud er tilknyttet vores Event & Sportsmanagerlinje. Hvis du dyrker sport på højt plan og er godkendt af Team Danmark, hjælper vi dig med at tilrettelægge uddannelsen over 4 år.

Vejledning Skolens studievejledere yder vejledning i forbindelse med gennemførelsen af handelsgymnasiet. Du er altid velkommen til at kontakte vore studievejledere. Mere info på www.viborghandelsgymnasium.dk.

Studieretninger

Åbent hus og informationsmøde

Følgende studieretninger udbydes i 2018/2019: Business Talent, Matematik og samfund, Sport & Event Management, Innovation og iværksætteri, Medier og IT, Juralinjen, Mennesker og samfund, Global Studies and Business samt Kommunikation og sprog. Du kan læse mere om studieretningerne på vores hjemmeside og i fakta boksen til højre på denne side.

Åbent hus lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14. Informationsmøde onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21. Begge på Vinkelvej 20 i Viborg.

Fag Viborg Handelsgymnasium byder på nye spændende fag som afsætning, virksomhedsøkonomi, international økonomi og erhvervsjura Alle får engelsk på A-niveau. Af valgfag kan nævnes psykologi, kulturforståelse, markedskommunikation, finansiering og idræt.

Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec

Vinkelvej 20 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk

STUDIERETNINGER Økonomi og marked Business Talent Matematik A Virksomhedsøkonomi A Matematik & Samfund International økonomi A Matematik A Juralinjen Virksomhedsøkonomi A International Økonomi A (erhvervsjura B som valgfag) Sport & Event Management Afsætning A Virksomhedsøkonomi A Innovation & Iværksætteri Innovation B Afsætning A Medier & IT Informatik B/A Virksomhedsøkonomi A Mennesker & Samfund International økonomi A Afsætning A Økonomi og sprog Global Studies & Business Afsætning A Tysk A Sprog Kommunikation & Sprog Spansk A Tysk A


80

HTX

Htx

teknisk studentereksamen Htx er en 3-årig studieforberedende og almendannende uddannelse der forbereder dig til videregående uddannelser og udvikler dine evner til at forholde dig reflekterende og kritisk til din omverden. Htx-uddannelsen giver adgang til videregående uddannelse på alle niveauer. Uddannelsens profil giver et særligt godt afsæt til videregående uddannelser ikke mindst inden for naturvidenskab, sundhedsvidenskab og de teknologiske videnskaber. Du kommer til at arbejde med naturvidenskabelige, sundhedsvidenskabelige, kulturelle, teknologiske og samfundsvidenskabelige problemstillinger. Ud over at arbejde med de enkelte fag, kommer du også til at arbejde med projekter, der inddrager viden og færdigheder fra flere fag. Arbejdsformerne styrker dine evner til initiativ, kreativitet og selvstændighed, ligesom du gennem projekterne samarbejder med andre og fordyber dig i sammenhænge på tværs af de enkelte fag. De tekniske gymnasier udbyder studieretninger inden for følgende områder: Anvendt naturvidenskab, teknologi og kommunikationsteknik.

På teknisk gymnasium får du år med fællesskab og fagli tre gode g udvikling, og du opnår brede valgmuligh eder til videregående uddannelser.

Grundforløbet (3 måneder) I grundforløbet indføres du i uddannelsens arbejdsformer og fag, og du vil opleve, at undervisningen foregår både som faglig undervisning i det enkelte fag og som samspil mellem fagene. Grundforløbet giver dig samtidig grundlag for at bedømme, om du har valgt den rigtige uddannelse. Grundforløbet er sammensat af obligatoriske fag og naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling samt udvalgte studieretningsfag. I undervisningen indgår tema- og projektundervisning, som skal udvikle dine studieteknikker og arbejdsmetoder, og som skal styrke din forståelse for de tanker og teorier, der ligger bag naturvidenskab, teknologi, samt almenmenneskelige og samfundsmæssige forhold. Du skal også have en grundig viden om indholdet i de mulige studieretninger og de typer af videregående uddannelse, som den enkelte studieretning er målrettet imod. I slutningen af grundforløbet skal du foretage dig valg af studieretning. Undervejs i grundforløbet skal du deltage i en evalueringssamtale sammen med en lærer eller studievejleder, hvor I sammen vurderer dit faglige niveau og dine muligheder for at gennemføre uddannelsen samt drøfter dine karriereønsker og herudfra kvalificerer dit valg af studieretning. Ved afslutningen af grundforløbet skal du til en prøve i naturvidenskabeligt grundforløb og produktudvikling, og resultatet vil indgå i dit samlede eksamensgennemsnit. Undervejs eller ved afslutningen af grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre til dine faglige forudsætninger og interesser og ønsker til videre karriere.

Optagelse

Studieretningsforløbet (2¾ år)

For at blive optaget på htx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt grundskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik.

Studieretningsforløbet består af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. Studieområdet, der er et flerfagligt samarbejde mellem en række naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige fag, indgår også i studieretningen. Gennem dit valg af studieretning, fastlægger du profilen for din htx eksamen og dermed også grundlaget for dit senere valg af videregående uddannelse. Studieretningen består af en fagpakke på 2 fag, der gensidigt styrker hinandens faglige områder. Den valgte studieretning supplerer du med dit valg af teknikfag og øvrige valgfag, som du kan vælge, hvis du har særlige interesser, eller hvis du ønsker at forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, du senere vil søge optagelse på.

Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter med et grundforløb på 3 måneder efterfulgt af et studieretningsforløb på 2¾ år.


HTX

Htx

Grundforløb

Faglig introduktion Vejledning Valg af studieretning

81

Obligatoriske fag, se side 57

3 måneder

Studieretning Valgfag

3 år

2¾ år

Undervisningen

Teknikfag

Det overordnede mål med arbejdsformer og fagligt indhold er at udvikle dine kompetencer bl.a. med henblik på videreuddannelse og senere valg af karriere. Undervisningen og hele uddannelsesforløbet tager først og fremmest sigte på det, som du senere får brug for at kunne i de videregående uddannelser. Der er klare mål for, hvad du skal vide og kunne i de enkelte fag – også i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Klasseundervisning, individuelt arbejde og gruppearbejde veksler med temaforløb og projektarbejde. Undervejs får du tilbagemeldinger om egne styrker, svagheder og fremskridt, og du får også lejlighed til at evaluere undervisningen.

På 3. htx skal du vælge teknikfag, der vælges inden for tre hovedgrupper. Se teknikfagsbeskrivelserne på institutionernes hjemmesider, da der kan være forskellig vægtning af indholdet. De enkelte tekniske gymnasier udbyder mindst 2 af nedenstående hovedgrupper:

Projektarbejde Projektarbejde er en betydningsfuld arbejdsform på htx. I projektarbejdet lærer du at arbejde både selvstændigt og i grupper. Du lærer at analysere og beskrive problemstillinger og samtidig give konkrete løsningsforslag i forhold til dem. Projektarbejdet indebærer ofte fremstilling af et konkret produkt samt udarbejdelse af dokumentationen, der kan være et medieprodukt eller en rapport. I dokumentationen skal du forklare, hvordan du er nået frem til produktet, redegøre for den teori, du har brugt, og beskrive arbejdsmetoder og beregninger. Gennem faglig fordybelse skaber du dig et helhedsbillede af en problemstilling og dens løsningsmuligheder. På 3. år skal du lave en større skriftlig flerfaglig studieområdeopgave (SOP), hvor du skal demonstrere dybdeforståelse af komplekse faglige problemstillinger, kunne reflektere over dine metodeovervejelser og anvende basal videnskabsteori. Din skriftlige besvarelse skal suppleres med en mundtlig eksamination.

Teknologi Du vil møde nye fag som teknologi og teknikfag. I teknologi på 1. og 2. htx får du et grundlag for at forstå og arbejde med teknologiske problemstillinger. Du vil blive præsenteret for forskellige arbejdsprocesser og metoder såvel teoretisk som i laboratorier og værksteder. Senere kommer du til selvstændigt at konstruere, designe, dimensionere, beregne og beskrive produkttyper, som du selv er med til at fremstille. Undervisningen er tilrettelagt som projekter, hvor du arbejder sammen med dine kammerater om løsninger af forskellige opgaver.

Byggeri og energi Fx konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, forsyning, administration og organisation. Design og produktion Fx formgivning og udvikling, komponenter og materialer, styring og overvågning samt fremstilling inden for følgende områder: Elektronik, træ, maskin, beklædning og industriel design. Proces, levnedsmiddel og sundhed Fx bioteknologi, fødevarer, mikrobiologi, produktfremstilling, sundhed og miljø. Her finder du derfor temaer inden for økologi, livsstil, fødevarer, naturpleje mv.

Hjemmearbejde

dag, i nogle Du vil have lektier for hver Det er derfor perioder mere end andre. n tid fornufvigtigt, at du planlægger di r tid til blive tigt, således at der også iviteter, venner andre ting som fritidsakt og familie.

Krav til dig Når du starter på htx, er vores forventning til dig, at du: • er interesseret i faglig fordybelse og i mere projektorienteret arbejde på tværs af fagene • med en nysgerrig, selvstændig og kreativ tilgang vil anvende din teoretiske viden i forhold til praktiske problemstillinger • er interesseret i selvstændigt arbejde og i at samarbejde med kammerater på tværs af klasser og fag


82

HTX

Herningsholm Erhvervsgymnasium HTX Herning

HTX i Herning er en oplagt mulighed for dig, der har afsluttet 9. eller 10. klasse, og som ønsker en gymnasial uddannelse med en stærk erhvervsrettet og samfundsfaglig profil inden for naturvidenskab og teknologi. HTX er en af de bredest adgangsgivende ungdomsuddannelser. Den åbner dørene til næsten alle videregående studier. På HTX Herning udbyder vi 5 studieretninger:

Naturvidenskabelige studieretninger Vi har 3 naturvidenskabelige studieretninger. Der er den ”klassiske” med matematik og fysik på højeste niveau – oplagt til efterfølgende ingeniørstudium. I den sundhedsvidenskabelige fordyber du dig i biologi og psykologi – en mulighed for dig, der drømmer om at blive biokemiker, sygeplejerske eller læge. Endelig har vi IT-videnskab, hvis en karriere i it-branchen er dit store mål.

Teknologi Vil du gerne arbejde med idé- og produktudvikling, eller har du planer om et ingeniørstudie f.eks. BDE, så er teknologilinjen måske noget for dig. Du kommer til at arbejde i værkstedet og på laboratoriet med forskellige projekter, hvor du omsætter teori til virkelighed. Studieretningen kan tones i mere global retning, blandt andet gennem et 2 ugers studieophold i Austin, Texas.

”Gaming” En kommunikationsteknisk studieretning med spiludvikling, spilteknologi og spildesign som omdrejningspunkt. Derudover vil du også komme til at arbejde med 3D-animation, programmering og grafisk design. Denne studieretning er for dig, der har en drøm om at arbejde med spilindustrien og markedsføring på de sociale medier.

Studierejser Første års eleverne rejser til Hamborg. På 2. år er London på programmet. Og endelig på 3. år tilbydes eleverne på teknologistudieretningen et 2 ugers studieophold i Austin, Texas, og de øvrige klasser tager til København.

Det sociale liv Vi prioriterer det sociale liv på skolen med f.eks. introarrangementer, fodboldturnering, elevfester m.m. Har du har lyst, kan du selv være med til at arrangere aktiviteterne.

Naturvidenskabsfestival i efteråret Et af højdepunkterne i efteråret er naturvidenskabsfestival, hvor 2. og 3. års eleverne på tværs af klasser arbejder sammen om at lave spændende og inspirerende naturvidenskabelig undervisning for 6. klasser fra lokale folkeskoler.

Ekstra undervisningstilbud

STUDIERETNINGER I SKOLEÅRET 2018-19 Anvendt naturvidenskab Naturvidenskab Matematik A Fysik A Sundhedsvidenskab Matematik A Biologi B IT-videnskab Matematik A Informatik B

Vi bakker op om elever, som gerne vil lidt mere end den almindelige undervisning. Har du særlige evner eller interesser, er der mulighed for at deltage i flere spændende og udfordrende aktiviteter og konkurrencer f.eks. iværksætteri, DM i Teknologi, ”Vild med investering”, ScienceCup og Cambridge Certificate i engelsk.

Teknologi Teknologi Teknologi A Samfundsfag B

Vil du vide mere?

Valgfag A-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, engelsk

Du kan læse meget mere om HTX og Herningsholm Erhvervsgymnasium på www.herningsholm.dk.

Åbent hus Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-13.

Infoaftener Tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.30-18. Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-20.30.

Herningsholm Erhvervsgymnasium · HTX Herning

Kommunikationsteknik Gaming Kommunikation og IT A Programmering B

B-niveau: samfundsfag, biologi, programmering, psykologi C-niveau: Tysk, innovation, astronomi, psykologi, erhvervsøkonomi

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på www.herningsholm.dk efter 1. december.

Lillelundvej 21 · 7400 Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk


HTX

83

Gymnasiet HTX Skjern HTX-studenter kan blive alt Studenter fra Gymnasiet HTX Skjern kan arbejde med alt. Du kan blive læge, sygeplejerske, folkeskolelærer, ingeniør, fysiker, kommunikationsmedarbejder, dyrlæge, journalist, psykolog, tolk, biofysiker, laborant, præst, politibetjent, biolog, japanolog, sprogofficer, bioanalytiker, diætist, bibliotekar, historiker, designer, veterinærsygeplejerske, ergoterapeut, etc. Med vore 5 studieretninger • Matematik & Fysik • Teknologi & Design • Bioteknologi & Samfundsfag • Bioteknologi & Idræt • Kommunikation/IT & Design spænder Gymnasiet HTX Skjern så bredt, at vi i praksis åbner dørene til alt. På Gymnasiet HTX Skjern bliver du en del af et kærligt og inspirerende studiemiljø, som kalder det allerbedste frem i dig. Vores primære ambition er at ruste dig mentalt og fagligt til de udfordringer, du vil møde senere i livet. Derfor er vore HTX-studenter meget efterspurgte på universiteternes mange vidt forskellige videregående uddannelser samt i private og offentlige virksomheder, hvor de bestrider alle former for spændende jobs.

Samarbejde højner det faglige Gymnasiet HTX Skjerns særkende er projektorienteret undervisning. Med denne arbejdsform lærer vore elever at mestre de arbejdsmetoder, som de senere vil møde på universiteter - og især det helt nødvendige samarbejde, som foregår i landets virksomheder på tværs af forskellige faggrupper. Derfor er studenter fra Gymnasiet HTX Skjern velansete og meget efterspurgte i virksomhederne. De har lært samarbejdets kunst, og samarbejdet om projekterne har været en ekstra motivation for dem til at dygtiggøre sig fagligt. Allerede mens de går på Gymnasiet HTX Skjern, samarbejder vore HTX-elever tæt

med det virkelige liv. Seneste eksempel er idéudvikling i samarbejde med supersygehuset i Gødstrup. Andre eksempler er Jyllands Park Zoo og Højmark Rejser.

Moderne fysiske rammer Gymnasiet HTX Skjern har nye laboratorier til fysik, bioteknologi, kemi, kommunikation/ mediefag, teknologi og innovation. Især innovationslaboratoriet på i alt 900 kvm giver optimale rammer for elevernes samarbejde. Her er der god plads til, at eleverne kan udvikle og udstille de mange opfindelser, som konstrueres på Gymnasiet HTX Skjern. Der er flere konkrete eksempler på opfindelser med potentiale til nye produkter, som kan eksporteres, skabe arbejdspladser og indtjening til landet. Laboratorierne er udstyret med den nyeste teknologi. Derfor har vore elever de allerbedste muligheder for at forberede sig optimalt på enhver videregående uddannelse, som deres studentereksamen fra Gymnasiet HTX Skjern giver adgang til.

Rammerne styrker det sociale liv Projekt- og innovationslaboratoriet har desuden scenefaciliteter, så det også kan bruges til koncerter, teaterforestillinger, store fester og andre former for arrangementer, som elever bruger aktivt til at styrke det sociale liv på Gymnasiet HTX Skjern.

Åbent hus Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14.

Gymnasiet HTX Skjern

Skolebyen 5 · 6900 Skjern · Tlf. 9680 1500 · www.htxskjern.dk

STUDIERETNINGER Anvendt naturvidenskab Matematik A Fysik A Bioteknologi A Samfundsfag B Bioteknologi A Idræt B Teknologi Teknologi A Design B Kommunikationsteknik Kommunikation/IT A Design B Valgfag A-niveau: Matematik, engelsk, kemi, fysik, samfundsfag B-niveau: Samfundsfag, biologi, idéhistorie, tysk, mediefag C-niveau: Retorik, tysk, programmering, psykologi, statik og styrkelære, design, astronomi, mediefag

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


84

HTX

Holstebro Tekniske Gymnasium HTX

Hvad vil du med din fremtid? Vil du være læge eller dyrlæge? Er det dig, der skal designe nye danske møbelklassikere eller lave software til fremtidens computere? Drømmer du om at tegne bygninger eller bygge broer som arkitekt eller ingeniør? Vil du forske i gener eller nanoteknologi? Dine drømme og dine valg er dine egne. Men hvis du har interesse for naturvidenskab og teknologi, så kan vi måske være gymnasiet for dig. Hos os tager du en studentereksamen med naturvidenskabelige og tekniske fag sammen med fag som engelsk, samfundsfag, idehistorie og dansk. Uddannelse til læge, ingeniør, softwaredesigner eller arkitekt er blot nogle få af de enorme muligheder, der åbner sig bagefter.

Studieretninger Du kan vælge mellem flere studieretninger. De naturvidenskabelige studieretninger handler om at fordybe sig i en videnskab og afprøve den i praksis i laboratorier og omverden. På teknologistudieretningen skaber du nye produkter gennem innovation og design. Mens du på kommunikationsstudieretningen arbejder med kommunikationsteori og design af multimedieproduktioner. På to af studieretningerne kan du blive en del af US Science. I 2.g. kommer din klasse to måneder til Mission College i Californien. Du bor hos en amerikansk familie og får undervisning af de amerikanske lærere på college.

vores mange laboratorier og i Teknologicenteret, hvor du fremstiller produkter og modeller til dine projekter. En stor del af undervisningen er projektarbejde, hvor du samarbejder med dine kammerater i længere forløb. I lærer selv at planlægge og styre processen. I får vejledning af underviserne, som ikke kun har lange uddannelser, men også erfaring fra store virksomheder og forskningsinstitutioner. Du lærer på den måde studiekompetencer og arbejdsformer, du vil få stor gavn af efter htx.

Miljøet Et godt socialt miljø er meget vigtigt. Derfor har vi fællesarrangementer, htx-fester, fredagscafe, studieture og mange forskellige sociale aktiviteter i og efter skoletid. Du vil få venner på tværs af klasser og årgange. Du vil møde store, lyse undervisningslokaler, topmoderne laboratorier og gode studieområder til samarbejde og projekter. Talentudvikling som ”Unge Forskere” og ”Entrepreneurship Awards” er også en naturlig del af Holstebro Tekniske Gymnasium. De dygtige elever bliver udfordret på de årlige Masterclasses. Ligesom vi samarbejder med universiteter og iværksættermiljøer. Vi har et samarbejde med Holstebro Elitesport- og Talentakademi, så du kan tage din uddannelse samtidig med, at du kan opretholde et højt niveau i din kunstneriske eller sportslige disciplin.

STUDIERETNINGER Anvendt naturvidenskab Fysik A Matematik A* Kemi A Matematik A Bioteknologi A Matematik A* Bioteknologi A Idræt B Teknologi Teknologi A Design B Kommunikationsteknik Kommunikation/IT A Design B *Studieretningen kan læses som US Science

VIGTIGT Tjek udbud af studieretninger for skoleåret 2018/2019 på Holstebro Tekniske Gymnasiums hjemmeside efter 1. december 2017.

Åbent hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13.

Undervisningen

Informationsaften

I undervisningen bliver du god til teorien i fagene. Men du kommer også til at bruge den, når du laver forsøg og eksperimenter i

Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19-21.

Uddannelsescenter Holstebro · Teknisk Gymnasium

Døesvej 70 · 7500 Holstebro · Tlf. 99 122 351 · www.htx.ucholstebro.dk


HTX

85

Skive College Teknisk gymnasium

Fællesskab, faglige udfordringer og projekter. Det er indbegrebet af Tekniske Gymnasium. Du får adgang til et spændende miljø med godt netværk, topprofessionelle laboratorier og værksteder på skolen.

Hverdagen På Teknisk Gymnasium lægger vi stor vægt på, at du lærer at arbejde selvstændigt. Det giver dig en god baggrund, når du skal læse videre eller ud på arbejdsmarkedet. Under hele HTX uddannelsen tilegner du dig viden, færdigheder og kompetencer både gennem projektarbejde og ved mere traditionel undervisning. Projekterne kombinerer teori og praksis, så du får et relevant grundlag for videreuddannelse. Du kommer på virksomhedsbesøg og oplever, hvordan viden omsættes til produkter og serviceydelser. Vi arrangerer studieture ekskursioner, foredrag, fredagscaféer, fester og galla på HTX. Trivslen og det sociale er også vigtig for os, og der er et godt sammenhold både på tværs af klasser og årgange.

Grundforløb og studieretninger På grundforløbet får du en spændende introduktion til de forskellige fag i studieretningerne og til, hvordan fagene spiller sammen. Efter grundforløbet skal du vælge studieretning. Du får individuel vejledning til valg af den studieretning, der passer dig og dine fremtidsplaner bedst. Forhør dig samtidig også nærmere om vores mange valgfag. Her har du masser af muligheder for at skræddersy netop din studentereksamen.

Talenter

Når vi har fællessamlinger, mødes vi på ’Fortællertrappen’ – det er vores auditorium, og frokosten spises i vores store, lyse kantine, der serverer alt fra burgere og tarteletter til dagens mormorret. Vi har et elevråd, som arbejder aktivt for hele tiden at gøre studiemiljøet på Teknisk Gymnasium endnu bedre. Elevrådet er en vigtig del af hverdagen og kommer med forslag til forbedringer. Derudover arrangerer elevrådet fester, lektiecafé mv. Der er også tradition for en hyttetur for alle nye 1. års elever. Vi lægger stor vægt på, at eleverne fra de forskellige klasser og årgange kender hinanden og får nogle gode fælles oplevelser.

HTX’er og hvad så? Langt de fleste af vores studenter tager en videregående uddannelse. De tekniske studenter vælger ofte at videreuddanne sig som fx læge, dyrlæge, arkitekt, revisor, journalist, sygeplejerske, designer, ingeniør, datalog, eller en anden naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig universitetsuddannelse. Det kan fx være bioteknologi, medievidenskab eller jura. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad du kan bruge din HTX til.

Mere information? Du er meget velkommen til at kontakte gymnasiet på tlf. 9914 9200, og du kan også finde yderligere oplysninger på www.skivecollege.dk

Åbent Hus Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14.

Hvert år sender vi talentfulde elever på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø. I det hele taget har alle elever mulighed for at dyrke deres talent på Teknisk Gymnasium. Vi afholder konkurrencer internt på gymnasiet, men deltager også i de regionale og nationale konkurrencer.

Studiemiljø På Tekniske Gymnasium lægger vi vægt på at have et godt studiemiljø, der tilgodeser såvel faglige som sociale mål.

Skive College, Teknisk Gymnasium

Arvikavej 2B · 7800 Skive · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk Kongsvingervej 1 · 7800 Skive · Tlf. 9914 9200 · www.skivecollege.dk

STUDIERETNINGER Anvendt naturvidenskab Bioteknologi A Idræt B Bioteknologi A Matematik A Fysik A Matematik A Kommunikationsteknik Kommunikation/IT A Design B Valgfag A-niveau: Teknologi, engelsk kemi, matematik B-niveau: Programmering , biologi, samfundsfag C-niveau: Design, tysk, psykologi, programmering, innovation


86

HTX

Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec HTX HTX er en studentereksamen på lige fod med de andre gymnasieuddannelser, indeholdende særlige profilfag.

Studiemiljøet Studiemiljøet er en vigtig del af dine 3 år på gymnasiet. Vi lægger stor vægt på et imødekommende miljø, der understøtter læring, sociale aktiviteter og kammeratskab. På Viborg Tekniske Gymnasium har vi et godt studiemiljø, som eleverne og elevrådet selv er med til at skabe, og som fx betyder, at eleverne har fællesskaber på tværs af klasser og årgange. Ved skoleårets start bydes nye elever velkommen med 1 uges introforløb. I denne uge møder I udvalgte fag, lærere og medstuderende i 1.g. Vi afholder fx grill-hygge, tager på hyttetur eller andre aktiviteter, hvor vi kombinerer sjove oplevelser med fagligt indhold. I 2.g er alle på en international studietur.

Skolen og undervisningen Undervisningen varieres med forskellige undervisnings- og arbejdsformer, der er med til at give dig gode studiekompetencer. Der er en god balance mellem lærerstyret undervisning og projektarbejde. I nogle af fagene foregår en del af undervisningen i vores værksteder og laboratorier, hvor I skal fremstille produkter og lave videnskabelige forsøg. På vores populære Game Design arbejdes der på det nyeste gameudstyr og med virtual reality. En teknisk studentereksamen indeholder meget teori, men vi lægger vægt på, at I får mulighed for at sætte det, I skal lære, i perspektiv. Det er en af grundene til, at Viborg Tekniske Gymnasium også deltager i Science Cup, Young Enterprise og Robocup. Her konkurrerer man inden for naturvidenskab og innovation med elever og studerende fra andre gymnasier, og det giver et godt boost til undervisningen, at vi som regel klarer os rigtig flot. Vi samarbejder med mange både offentlige og private virksomheder, herunder sygehuse, kommuner, produktions-, udviklings- og servicevirksomheder. Alt sammen med udgangspunkt i jeres faglighed.

Et mindre gymnasium med store armbevægelser På Viborg Tekniske Gymnasium inddrager vi både lokalområdet og den store verden. Vi besøger virksomheder som Google og Facebook, og I vil hos os komme til at samarbejde med både virksomheder og videregående uddannelser. Et af omdrejningspunkterne på HTX er udvikling af produkter, både fysiske og digitale. I vil også arbejde med at inddrage samfundsvidenskabelig viden for at forstå den sammenhæng, som virksomhederne, produkterne og vi alle er en del af. Vi har bl.a. bygget en fungerende fusionsreaktor og arbejder intensivt med 3D print, virtual reality og game design. Vi arbejder med udvikling af VR simulationer i matematik og fysik. Eksempelvis arbejder vi sammen med virksomheder som Grundfos A/S, Skalflex, Arla og JP Group, hvor I som elever udfordres med virkelighedsnære problemstillinger og udfordringer. Derudover arbejdes der sammen med universiteter i hele landet. På Viborg Tekniske Gymnasium er der højt til loftet, kort til handling og ikke langt mellem teori og praksis.

EUX – erhvervsfaglig studentereksamen På Viborg Tekniske Gymnasium har du også mulighed for at vælge mellem et af landets største udbud af EUX uddannelser. På Mercantec har vi valgt at forankre denne uddannelse i en særlig afdeling på Viborg Tekniske Gymnasium, hvor du vil blive en del af det gymnasiale og faglige miljø.

Information Kontakt skolens studievejledere, som kan hjælpe dig med yderligere information eller se på www.viborgtekniskegymnasium.dk og Facebook.

Åbent hus og informationsmøde Åbent hus lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14. Informationsmøde onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21. Begge på H. C. Andersens Vej 9 i Viborg.

Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec

STUDIERETNINGER Anvendt naturvidenskab Science Talent Matematik A Fysik A Biotek Bioteknologi A Matematik A Sport og Sundhed Bioteknologi A Idræt B Klima og Kloden Geovidenskab A Matematik A Science+ Matematik A Biologi B Teknologi Teknologi og samfund Teknologi A Samfundsfag B Kommunikationsteknik Game Design Kommunikation/IT A Programmering B Samfund og Kommunikation Samfundsfag B Kommunikation/IT A Valgfag A-niveau: Engelsk, kemi, matematik B-niveau: Biologi, samfundsfag, programmering, design, idehistorie C-niveau: Psykologi, tysk, programmering, innovation, design

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

H. C. Andersens Vej 9 · 8800 Viborg · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk


HTX

87


88

STX

Stx

almen studentereksamen Stx er en 3-årig studieforberedende og almendannende ungdomsuddannelse. Studieforberedende, fordi du introduceres til de videnskabsfag og metoder, der arbejdes med på de videregående uddannelser. Almendannende, fordi uddannelsen giver dig kendskab til den natur, den kultur og det samfund, du er en del af. Ved at arbejde i fagene, på tværs af fagene og ved at bruge en række forskellige arbejdsformer får du indsigt i naturvidenskab, sprog, kultur- og samfundsforhold samt kreative udtryksformer. Målet er, at du i løbet af de tre år i gymnasiet opøver studiemodenhed, selvstændighed, kreativitet og evne til samarbejde. Stx giver dig et bredt adgangsgrundlag til videregående uddannelser på alle niveauer og inden for alle videnskabsområder. Hvordan dit gymnasieforløb kommer til at se ud, er i høj grad op til dig selv gennem dit valg af studieretning og valgfag. Udbuddet af studieretninger og valgfag bliver fastlagt af den enkelte skole og kan ses på de efterfølgende skolesider eller på skolernes egne hjemmesider.

Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages.

Hver skole udbyder studieretninger inden for følgende hovedkategorier: • Naturvidenskab • Samfundsvidenskab • Sprog • Kunst

Undervejs i grundforløbet skal du deltage i en evalueringssamtale sammen med en lærer eller studievejleder, hvor I sammen vurderer dit faglige niveau og dine muligheder for at gennemføre uddannelsen samt drøfter dine karriereønsker og herudfra kvalificerer dit valg af studieretning.

Optagelse For at blive optaget på stx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, og du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt grundskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik.

esse og evne, Hvis du vælger efter inter gymnasiet og sikrer du dig tre gode år i kt for dit valg får det bedste udgangspun e. af videregående uddannels

Uddannelsens opbygning Uddannelsen starter med et grundforløb på 3 måneder efterfulgt af et studieretningsforløb på 2¾ år.

Grundforløb (3 måneder) Du skal starte med et grundforløb på 3 måneder, der skal introducere dig til undervisningsmetoderne og de faglige krav i gymnasiet. Du får også en grundig viden om indholdet i de mulige studieretninger og de typer af videregående uddannelse, som den enkelte studieretning er målrettet mod. I slutningen af grundforløbet skal du foretage dig valg af studieretning.

I grundforløbet er en stor del af undervisningen tilrettelagt i 2 tværfaglige forløb: • Almen sprogforståelse giver dig bevidsthed om, hvordan sprogene indbydes hænger sammen, og hvordan vi kommunikerer med hinanden. • Naturvidenskabeligt grundforløb introducerer dig til naturvidenskab og naturvidenskabelig metode på baggrund af eksperimenter og observationer. Ved afslutningen af grundforløbet skal du til prøve i begge tværfaglige forløb og resultatet vil tælle med i dit eksamensgennemsnit. Undervejs eller ved afslutningen af grundforløbet har du mulighed for at skifte til en anden gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, hvis det passer bedre til dine faglige forudsætninger og interesser og ønsker til videre karriere.


STX

89

Studieretningsforløb (2¾ år)

Undervisningen

Som det fremgår af oversigten, får du i dit studieretningsforløb en række obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag. I dit valg af studieretningsfag fastlægger du profilen for din studentereksamen og dermed også grundlaget for dit valg af videregående uddannelse. Studieretningen vælger du som en pakke, der normalt indeholder 2-3 studieretningsfag. Herudover skal du have nogle valgfag, hvilket giver dig mulighed for at dyrke dine særlige interesser og forberede dig på eventuelle adgangskrav til den uddannelse, som du senere vil søge ind på. Du skal ikke vælge studieretning ved tilmelding. Du bliver introduceret til studieretningerne undervejs i grundforløbet, og du får en grundig vejledning, så du kan træffe et kvalificeret valg af studieretning som afslutning på grundforløbet.

Målet for undervisningen og for gymnasieforløbet som helhed er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle dine kompetencer, dvs. det som du senere får brug for på en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at træffe beslutninger om undervisningen og om skolelivet som helhed, og dermed er du en del af skoledemokratiet, som er et væsentligt element i skolehverdagen og i undervisningen. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen.

2 fagvalg inden start på uddannelsen Når du søger optagelse på gymnasiet, skal du tilkendegive: Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk. Derudover skal du have et 2. fremmedsprog, der enten kan være et fortsættersprog, dvs. dit andet sprog fra grundskolen eller et begyndersprog, dvs. et helt nyt sprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år. Begyndersprog er på A-niveau og afsluttes efter 3. år. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog, eller et begyndersprog fx spansk, kinesisk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valg af kunstnerisk fag Du skal også vælge et kunstnerisk fag, som enten kan være musik, billedkunst, dramatik, mediefag eller design og arkitektur. På skolesiderne kan du se, hvilke kunstneriske fag du kan vælge imellem.

Grundforløb

Stx

Faglig introduktion Vejledning Valg af studieretning

3 måneder

Krav til dig Gymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i både undervisningen og i de tilhørende aktiviteter fx faglig fordybelse. Din deltagelse har stor betydning for, at vi kan tilrettelægge undervisningen som fx tværfaglige forløb og projektarbejde.

Er du klar til stx?

Du skal være ansvarlig, ar bejd digt og have et godt sama e selvstænrbejde med dine klassekammerater fo r at få et tilstrækkeligt udbytte af un dervisningen.

Obligatoriske fag, se side 57 Studieretning Valgfag 2¾ år

3 år


90

STX

Herning Gymnasium En moderne skole Herning Gymnasium er et af landets største gymnasier. Skolen fremstår som et særdeles moderne gymnasium med tidssvarende undervisningslokaler samt spændende studie- og fællesområder. Nye, store lokaler, fællesområder og faciliteter til de kunstneriske fag er klar til såvel nye som gamle elever. Laboratorierne til de naturvidenskabelige fag er tip-top. Rundt på skolen er der mange arbejdspladser til både elever og lærere, og der er store studieområder til gruppearbejde. Opdateret IT er en selvfølge på en moderne uddannelsesinstitution, og indgår som en integreret del af undervisningen. Skemaet, der hele tiden tilpasses de pædagogiske behov, er tilgængeligt for alle via internettet.

Målet er et højt fagligt niveau De ydre rammer er gode, og de er vigtige. Men det vigtigste er selvfølgelig det, der foregår i klasserne hver dag – nemlig undervisningen. Vi ønsker, at du skal nå et højt fagligt niveau. I det daglige arbejde er der mange veje til det: Traditionel klasseundervisning kombineres med fx gruppearbejde, projektarbejde og ekskursioner. Lærere og elever samarbejder om at finde de bedste arbejdsmetoder. Og du skal vide, at det kræver udholdenhed, for at du kan opnå gode resultater. Til gengæld kan du med en studentereksamen fra Herning Gymnasium få adgang til langt de fleste videregående uddannelser.

Der er fokus på hver enkelt elev Herning Gymnasium har ca. 1100 elever, men det er alligevel en overskuelig skole, hvor der er plads til den enkelte elev. Hver klasse har kontaktlærere og en vejleder, der har fokus på hver enkelt elevs faglige udvikling og trivsel. Der er studiecafé 3 gange om ugen.

Studieretninger

En lang række valgfag betyder, at du har mulighed for at tone din studieretning på en måde, der passer til dine interesser.

Internationalt perspektiv i alle klasser På Herning Gymnasium arbejder vi systematisk med at udvikle elevernes internationale kompetencer. Det gør vi bl.a. ved at alle studieretninger har hver deres internationale profil. Det internationale perspektiv kan også erhverves i den daglige undervisning og ved besøg på lokale virksomheder, hvor samarbejde med udlandet er en del af deres dagligdag. Vi arbejder på at alle studieretninger har en partnerskole i udlandet. Flere af vores partnerskoler kommer på besøg på Herning Gymnasium. Uden for almindelig skoletid arrangerer vi forskellige frivillige studieophold i udlandet, bla. i USA og i Spanien.

Skolen er mere end undervisning Ved siden af undervisningen rummer skolens dagligdag mange andre aktiviteter, som det er spændende og udbytterigt at deltage i. Der er frivillige aktiviteter i idræt, billedkunst og musik, klasseturnering, kor, soulband, Make a Friend med udvekslingseleverne, særlig international aktivitet: Model United Nations og meget andet. Et højdepunkt er hvert år den store musical. Her arbejder omkring 150 elever og lærere sammen på tværs af fag og klasser om at skabe en flot forestilling, der vises for et stort publikum. Desuden arrangerer Elevforeningen ÆB (oprindelig Æ Bindstouw) fester og cafeer, som er meget populære. Sidst men bestemt ikke mindst har vi et meget aktivt elevråd.

Informationsmøder Du kan få mere information om uddannelsen og skolen via skolens hjemmeside, via Facebook og på vores orienteringsmøder: Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-13. Onsdag den 6. februar 2018 kl. 19-20.30.

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Matematik A Fysik B Kemi A Matematik A Fysik A Kemi B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Sprog Latin A Græsk A Engelsk A Fransk/Spansk A Tysk B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Kunst Musik A Engelsk A Musik A Matematik A På skolens hjemmeside kan du læse om skolens mange tilbud, og om hvordan eleverne oplever hverdagen på gymnasiet

Skolen udbyder en række forskellige studieretninger inden for de 4 hovedtyper: Naturvidenskabelige, sproglige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske. Som 2. fremmedsprog tilbyder vi tysk, fransk og spansk. De kunstneriske fag, der udbydes, er billedkunst, dramatik, mediefag og musik.

Herning Gymnasium

H. P. Hansens Vej 8 · 7400 Herning · Tlf. 9722 1066 · www.herning-gym.dk


STX

91

Ikast-Brande Gymnasium STX

Med en studentereksamen fra Ikast-Brande Gymnasium får du det bedste udgangspunkt for dit videre uddannelsesforløb. Vi tilbyder en række forskellige studieretninger inden for natur-, sprog og samfundsvidenskab, der alle kan tones i en retning, så de passer præcist til dig og dine uddannelsesønsker.

Unikt studiemiljø med forskellighed og fælles fokus

Engagement På Ikast-Brande Gymnasium vil vi gerne give dig ballast til livet efter gymnasiet – ikke blot fagligt men også menneskeligt. Vi opfordrer derfor vores elever til at engagere sig i frivilligt arbejde og deltage aktivt i skolelivet gennem eksempelvis elevrådet og andre elevstyrede udvalg som for eksempel Model United Nations.

Det sociale liv

Med fire ungdomsuddannelser under et tag er der på Ikast-Brande Gymnasium et helt unikt studiemiljø. STX, HF, EUX og den internationale IB rummer elever fra Sunds til Zimbabwe. Skolens fysiske rammer understøtter det unikke studiemiljø med store åbne fællesarealer, hvor eleverne mødes på tværs af uddannelser. Hver uddannelse har sin styrke, tilsammen har de ét fælles fokus - at styrke og udvikle hver enkel elevs potentiale.

Skolens sociale liv byder på cafeer, fester, fællessamlinger og musical. Derudover er der året igennem en række frivillige aktiviteter, hvor du bl.a. kan lade dig udfordre af skolens klatrevæg, ro i kajak, synge i kor eller udforske dine kreative sider inden for billedkunst. Desuden er der lektiecafeer og studietid, hvor du sammen med andre elever kan få hjælp af forskellige faglærere til lektielæsning og opgaveløsning.

Klædt på til fremtiden

Skolen udbyder følgende valgfag: A: Engelsk, tysk, kemi, matematik, fysik, fransk, samfundsfag, spansk, kinesisk. B: Biologi, billedkunst, fysik, idræt, kemi, matematik, musik, samfundsfag, mediefag, religion. C: Erhvervsøkonomi, filosofi, design, latin, mediefag, psykologi, musik, billedkunst, informatik. Det endelige udbud af valgfag kan ses på www.ikast-gym.dk fra den 1. december.

På Ikast-Brande Gymnasium lægger vi stor vægt på at integrere skolens særlige styrker i den daglige undervisning. Talentudvikling, globalisering, medborgerskab, entreprenørskab og innovation er nogle af de styrker, der integreres i din uddannelse. Det sker via samarbejde med globale virksomheder med lokal forankring, innovative projekter på tværs af fagene og medbestemmelse via elevdemokrati. Målet er at udvikle og styrke dig, så du på alle fronter er godt klædt på til videreuddannelse og et liv i det 21. århundrede.

Valgfag

Vil du vide mere? Tjek vores hjemmeside, følg os på Facebook, ring til en af skolens studievejledere eller kom til et af vores orienteringsmøder: Torsdag den 16. november 2017 kl. 19-21. Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Super-Science Matematik A Fysik A/B Kemi A/B Biotek Bioteknologi A Matematik A Fysik B Mennesket og sundhed Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Demokrati og globalt medborgerskab Samfundsfag A Engelsk A Globalisering – samfundsudvikling og business Samfundsfag A Matematik A Sprog Sprog og kultur Engelsk A Fransk/Spansk/Kinesisk A Latin C Supersproglig Engelsk A Fransk/Spansk/Kinesisk A Tysk B Europæisk medborgerskab Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Kunst Musik og sprog Musik A Engelsk A Musik og matematik Musik A Matematik A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Ikast-Brande Gymnasium - hvis du vil noget mere!

Bøgildvej 6 · 7430 Ikast · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk


92

STX

Det Kristne Gymnasium Nye venner venter På Det kristne Gymnasium kan du næsten ikke undgå at få venner. Du lærer ikke kun de andre 1g’ere at kende, men også de ”gamle” elever. Du begynder ikke din gymnasietid på Det kristne Gymnasium med en ”suttefest”, men en stor velkomstfest som 2.g og 3.g arrangerer for dig, så du føler dig velkommen. Året fortsætter med idrætsdag, gallakoncerter, forårskoncerter, temafester, ekskursioner og meget mere.

Hvor ”kristent” er Det kristne Gymnasium? Det kristne Gymnasium er ikke kun et navn for os – vi tager det kristne budskab alvorligt, og mange elever er også kristne, MEN ALLE ER VELKOMNE. Holdningen vil du både møde i timerne og i din fritid. Og fordi det at tro på Jesus for alvor giver mening med livet og kulør på hverdagen, er det vigtigt for os at blive klogere på ham dagligt. Vi tilbyder en ekstra lektion i kristendom om ugen.

Vennerne inden for 100 meter Vi er et lille kostgymnasium og du kan, ligesom de fleste, vælge at bo på kollegiet, der ligger på samme matrikel. Det er hyggeligt at flade ud til en god film i dagligstuen i sit hus. At være sammen med så mange mennesker kan også være intenst, så alle værelser er eneværelser, så du kan lukke døren og få tankerne til at falde til ro. Flere af de venskaber du knytter på Det kristne Gymnasium vil tit vare ved hele livet. En del elever vælger også at bo hjemme, eller på et værelse i byen.

Der sker ALTID noget Der sker noget 24/7. I fritiden kan du dyrke sport med vennerne, og især hockey og volley kan du spille på et højt niveau i hallen. Volleyholdet har været til DM flere gange og vundet sølv og guld. Er du mere til musik, tilbyder vi at du kan dygtiggøre dig på et meget højt niveau.

Du har instrumenterne til rådighed – også i din fritid. Mange synger med i koret med de andre 70 dygtige korister samt band. Det er en oplevelse i særklasse både at synge i koret – og at være tilhører. Koret optræder ved flere arrangementer i løbet af året, ligesom det rejser på turné i foråret. Det er op til dig hvordan du vil bruge din fritid, og det vil føles som at flytte hjemmefra for sjov.

Det sted du lærer mest i Danmark Eleverne på Det kristne Gymnasium er ikke klogere end andre elever, men alligevel kan de skrive et snit i studenterhuen som næsten hvert år ligger i top 10 for hele landet. Det kristne Gymnasium er for tredje år i træk det sted i landet med den bedste løfteevne – med andre ord det sted i Danmark du lærer mest. Det kræver et hårdt arbejde at nå det resultat, men hemmeligheden er måske også, at vi hjælper hinanden, når formlerne i fysik er uforståelige og den tyske grammatik gør knuder – også på tværs af årgangene. Det første halve år får du desuden hjælp til at lave dine lektier på en lidt mere intelligent måde, for der afsættes tid til at læse dem på klassen. Dagene bliver lidt længere, men du har til gengæld ikke noget du skal læse til næste time. Du kan koncentrere dig om afleveringerne.

Kik forbi! Igennem de sidste år har stadig flere valgt at gå på Det kristne Gymnasium, og er du nysgerrig så kom forbi og se os an. Hvis du ringer eller sender en mail i forvejen, så vil rektor eller en lærer vise dig rundt på gymnasiet. Kender du allerede nogen som går på Det kristne Gymnasium, så besøg dem en weekend og oplev fællesskabet. Vil du se undervisningen så tager du bare mandagens undervisning med, og ser om det er noget for dig.

Informationsaften Fredag den 26. januar 2018 kl. 19.

Det Kristne Gymnasium

Vasevej 28-30 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9732 3100 · www.kristne-gym.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Matematik A Fysik A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Sprog Engelsk A Spansk A Tysk B Kunst Musik A Engelsk A Musik A Matematik A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


STX

Ringkjøbing Gymnasium • Lille, moderne, veludstyret gymnasium. • Godt, overskueligt og personligt miljø (ca. 350 elever og 40 lærere). • Et rigt musikliv. Vær med i den årlige musical! • Kor, bigband og andre musikgrupper. • Lektieværksted mandag-torsdag hver uge på biblioteket. • Elevfester og den årlige lanciersfest. • Ekskursioner og studierejser. • Frivillig idræt. • Introduktionsforløb for nye elever. • 11 studieretninger (se hjemmesiden). • Særlige tilbud for talentfulde elever.

Faglig profil Du starter på et grundforløb, som er ens for alle elever. Inden du begynder på gymnasiet, skal du kun vælge et af følgende kunstneriske fag i 1.g.: Musik eller billedkunst. Efter tre måneder skal du vælge 2. fremmedsprog (fransk, spansk eller tysk) og en af vores 11 studieretninger.

Skolen og undervisningen Ringkjøbing Gymnasium er et lille, men alsidigt gymnasium. Vi lægger stor vægt på, at eleverne befinder sig godt på skolen, og vi giver en god ballast i form af studieforberedende og personlige kompetencer. Vi fokuserer på faglig fordybelse, evne til at arbejde selvstændigt og sammen med andre. Det giver gode resultater, skolen ligger

højt på listen med karaktergennemsnit! Målt på såkaldt løfteevne er vi andenbedst af 150 skoler. Skolens størrelse betyder, at miljøet er trygt, og det opfatter vi som et vigtigt aspekt for læring. Desuden er det sikkert en af grundene til, at frafaldet er lille. Alle elever mødes hver anden uge til morgensamling, hvor der gives fælles informationer og hvor skolens elever bidrager med musik og underholdning. I løbet af skoleåret er der diverse lukkede fester med læreropsyn, og til den årlige lanciersfest, hvor alle elever danser lanciers er der, med forældre, op mod 800 mennesker forsamlet til fest med spisning, dans og musik. Studieturen finder sted i 2.g. Klasserne vælger et rejsemål, der passer med studieretningen, og kombinerer faglige og sociale aktiviteter under fremmede himmelstrøg.

Vil du vide mere? Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du finde dem på Ringkjøbing Gymnasiums hjemmeside. Du er også meget velkommen til at kontakte skolens kontor eller studievejledere, hvis du har brug for mere information.

Åbent hus Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14.

Ringkjøbing Gymnasium

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi A Matematik A Fysik A Kemi B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Sprog Engelsk A Spansk A Fransk A Engelsk A Tysk A Fransk A Engelsk A Spansk A Tysk B Engelsk A Tysk fortsættersprog A Samfundsfag B Kunst Musik A Engelsk A Musik A Matematik A

Vasevej 24 · 6950 Ringkøbing · Tlf. 9674 3400 · www.rkbgym.dk

93


94

STX

STX på Vestjysk Gymnasium Tarm Et godt lærested – og et godt værested VGT, Vestjysk Gymnasium Tarm, er et rart og inspirerende uddannelsessted for både gymnasieelever og HF’ere. VGT er på sin vis både et mindre og et stort sted. Vi er cirka 500 elever, så skolen er ikke større, end at alle kender hinanden. VGT tilbyder alligevel hele ni forskellige studieretninger på STX. Vi lægger stor vægt på faglighed, vores karaktergennemsnit ligger over landsgennemsnittet, og vores løfteevne er blandt landets bedste.

Oplev verden VGT tilbyder en samfundsfaglig studieretning, som især har fokus på internationalisering. Der bliver to studierejser, og en del kommunikation kan foregå via Skype, Facebook eller andre sociale medier. Undervisningen kan f.eks. også foregå via nettet med en gæstelærer fra et andet land. På alle studieretninger veksler undervisningen mellem perioder med projektarbejde og mere klassisk undervisning. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder og forsker på virksomheder, museer, mediehuse eller universiteter. Hvert år rejser VGT’ere ud i Europa og har ny viden og et styrket fællesskab med hjem. Som elev på en sproglig studieretning kommer man på sprogskole i udlandet i 3.g.

Udfold dine kreative evner

Lærere og afgangselever står til rådighed for at hjælpe med alt fra dansk stil til matematikopgaver.

Håndsrækning og udfordring På VGT giver vi en håndsrækning til dem, der har brug for det. Vi udfordrer også dem, der har særlige talenter. Vi samarbejder med universiteter om talentudvikling, og VGT’ere har placeret sig flot i mange fag-konkurrencer.

Traditioner i nye rammer VGT er en gammel skole i nye rammer. Skolen er gennemgribende renoveret og har særdeles attraktive fællesarealer, laboratorier og fitnessrum, ligesom der er installeret de nyeste og mest avancerede elektroniske tavler i alle klasselokaler. I VGT’s kantine kan du købe sund mad, så både krop og hjerne får det rigtige input i hverdagen. VGT har 130 års erfaring og masser af gode og festlige traditioner. Hvert år fejrer vi skolens fødselsdag med en meget anderledes idrætsdag og en stor fødselsdagsfest. Vi har fællessamlinger i den gamle festsal, og året rundt er hverdagen krydret med aktuelle fællestimer, frokostkoncerter og forrygende fester. Både lærere og elever gør deres til at leve op til vores værdier: Faglighed, fællesskab, nysgerrighed og respekt.

De kreative fag har stor betydning på VGT. Hvert år er arrangerer vi udstillinger og koncerter, vi deltager i idrætsturneringer, og alle får mulighed for at prøve kræfter med skolens musicalprojekter.

Vil du vide mere?

Studieværksted

Åbent hus

Et par timer hver dag fra mandag til torsdag er der åbent i VGT’s studieværksted. Her er et aktivt læringsmiljø med lærerhjælp og mulighed for at få det skriftlige arbejde fra hånden, inden man går hjem.

Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14. Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-21. Her fortæller lærere og elever om STX og HF, og der bliver gode muligheder for at se, hvordan fagene arbejder.

· TARM

VGT

·

·

H

M N ASI U

M

VESTJYSK

GY

Du kan finde mere om VGT og vores hverdag på www.vgt.dk. Du er også velkommen til at ringe for at tale med en studievejleder eller komme forbi for at se stedet.

F F · V U C-H

Vestjysk Gymnasium Tarm · STX, HF og VUC

Skolegade 15 · 6880 Tarm · Tlf. 9737 1833 · www.vgt.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Sprog Engelsk A Spansk beg. A Fransk beg. B Engelsk A Spansk beg. A Tysk fort. B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Engelsk A Fransk beg. A Samfundsfag B Kunst Musik A Engelsk A Musik A Matematik A


STX

95

Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF er der højt til loftet og rum for dybe tanker. Skolen giver dig mange spændende valgmuligheder – vi tilbyder dig forskellige studieretninger og mange udfordrende valgfag, der gør dig klogere på dig selv og verden. Elevdemokrati og inspirerende socialt miljø gør Holstebro Gymnasium og HF til et rummeligt sted, hvor der også er rart at være.

Faglige udfordringer Hvilket studiemiljø kan du forvente at møde på skolen? Et miljø præget af: • Faglig fordybelse i et aktivt og kreativt fællesskab • Engagerende udfordringer fra dygtige lærere • International orientering i fag og på studieture (bl.a. Rom, London, Malaga, Nice, Berlin, München) • Viden om natur, kultur og samfund • En uddannelse, der forbereder til videregående studier – og til livet • Lektiecafé og skrivecafé • Vejledning ved uddannede studievejledere, læsevejledere og matematikvejledere samt IT-support • Særlige forløb for talenter i naturvidenskab, sprog, kunst og sport • Krav til dig: Du skal have lyst til at lære noget og til at deltage aktivt i undervisningen og skolens liv.

Vi samarbejder også med Team Danmark og Holstebro Elitesport. Du kan få din STX-uddannelse tilrettelagt i et 4-årigt forløb med plads til øvelses- og træningspas i skoledagen efter nærmere aftale.

Valg ved ansøgning om optagelse • Et kunstnerisk fag: Et af fagene musik, billedkunst, dramatik eller mediefag • Studieretning: Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning

Valgfag Skolen udbyder følgende valgfag: • A-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, samfundsfag og tysk fortsættersprog • B-niveau: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturgeografi, musik, billedkunst, idræt, dramatik, samfundsfag og mediefag • C-niveau: Latin, kemi, naturgeografi, musik, billedkunst, dramatik, filosofi, psykologi, informatik og mediefag

Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om vores uddannelse på www.hogym.dk eller ved at ringe til skolen på tlf. 9741 4222.

Åben skole Lørdag den 13. januar 2018 kl. 9.30-12.30.

Orienteringsaften Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-21.

Aktivt skolemiljø Ved siden af de faglige aktiviteter har du mulighed for at udfolde dig: • Fester og fredagscafeer arrangeret af PNA, elevernes forening • Elevrådet er en del af vores demokratiske skolekultur • Musical og skolekomedie • Gallafest med lanciers, flotte kjoler og smoking • Skolebladet Oculus • Forårskoncert og -udstilling • Frivillige aktiviteter: Kor, band, fodbold, håndbold, billedkunst, dans • Ekskursioner og studieture Desuden samarbejder Holstebro Gymnasium og HF med Dansk Talentakademi, der organiserer en forfatterlinje og grundkursusuddannelser inden for musik, billedkunst, dans, dramatik.

Holstebro Gymnasium og HF

Døesvej 64 · 7500 Holstebro · Tlf. 9741 4222 · www.hogym.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A Sprog Engelsk A Fransk A/Spansk A Tysk B Kunst Musik A Engelsk A


96

STX

Struer Statsgymnasium STX

Skolen Skolen, som er en campus skole, er gennem de sidste år blevet renoveret og ombygget, sidst i 2013 med en multisal. På Struer Statsgymnasium vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, EUD/EUX, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale om udveksling med School Affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2016 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 120 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus.

Skolens værdier På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et ”godt lærested” og et ”rart værested” med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at undervisningen er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. ”Lær mere – Learn more” er skolens motto

Aktiviteter På Struer Statsgymnasium tilbydes eleverne en lang række aktiviteter, når skoledagen er forbi. Både fysisk, bogligt og socialt er der mulighed for at udfolde evnerne på en anderledes og spændende måde, der udvikler eleverne og styrker det sociale sammenhold på skolen. Morgensamlingerne foregår i vores centrale opholdsrum, vandrehallen. Her samles hele skolen en gang om ugen til fælles meddelelser og

xxxx xxxx

underholdning. Der er også mulighed for at deltage i skolens musical og deltage i Science Club efter skoletid, med programmering af robotter, lære at lave apps og ølbrygning. Der er også en del arrangementer af mere social karakter på Struer Statsgymnasium. Eleverne er sammen på en mere uformel måde, når den tilbagevendende fredagscafé indtager vandrehallen med underholdning og aktiviteter. Struer Statsgymnasium afholder også jævnligt Pnyx-fester. Disse arrangeres af Pnyx-rådet og overskuddet går til dette råds aktiviteter. Herudover afholdes et årligt julebal, og – ikke mindst – den årlige skolefest eller gallafest i februar måned.

Vejledningscenteret SSG’s vejledningscenter er ikke kun et sted du kan få vejledning om studie og videreuddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentor ordninger, samtaler med coach eller psykolog.

Valg ved ansøgning om optagelse På Struer Statsgymnasium kan du selv vælge hvilket 2. fremmedsprog du gerne vil have. Kunstneriske fag: Du kan vælge musik, billedkunst eller mediefag. Valgfag: A-niveau: Matematik, fysik, kemi, tysk, engelsk, spansk, fransk, biologi. B-niveau: Biologi, fysik, kemi, idræt, matematik, samfundsfag, IT, billedkunst, musik. C-niveau: Design, erhvervsøkonomi, filosofi, finansiering, innovation, latin, multimedier, naturgeografi, psykologi.

Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en del information om vores skole og kostskolen. Du er også velkommen til at kontakte os på telefon, fax, e-mail eller ved at komme på besøg.

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik A/B Kemi B Matematik A Bioteknologi A Fysik B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Engelsk A Samfundsfag A Sprog Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Spansk A Engelsk A Tysk A Kunst Musik A Engelsk A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Åbent hus Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30. Onsdag den 10. januar 2018 afholdes der uddannelsesmesse. Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17 er der fyraftensmøde om skolens uddannelser.

Struer Statsgymnasium

Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk


STX

97

Lemvig Gymnasium Lemvig Gymnasium har ca. 450 elever og udbyder 4 ungdomsuddannelser: STX, HHX, EUD og EUX. På STX har vi et bredt udbud af studieretninger og valgfag, som giver adgang til alle videregående uddannelser. Vi kan love dig tre spændende og lærerige år, hvor du vil få mulighed for at dyrke dine interesser og møde nye udfordringer. Der kræves en god indsats, men det giver værdifuldt udbytte; den almene dannelse og forberedelsen til videregående uddannelser er et stærkt kort på din vej videre i livet.

Livet på Lemvig Gymnasium Studieretninger og valgfag fylder meget i hverdagen, men lige så vigtigt er det for os at skabe en tryg og inspirerende skole, hvor alle føler sig hjemme. Endvidere lægger vi stor vægt på at være en kulturbærende institution både for vores elever og for egnen. Lemvig Gymnasium danner en smuk ramme om et alsidigt og rigt studiemiljø, hvor moderne lokaler og faciliteter til fx naturvidenskab, it, musik og idræt giver gode arbejdsforhold til såvel det faglige som til det sociale liv. Hverdagen brydes af arrangementer, der er med til at gøre gymnasietiden både sjov og udviklende. Mindst en gang om ugen har vi morgensamling med sang, underholdende indslag og informationer. Derudover har vi fællesarrangementer med foredrag, teater, musik mm. Elevernes egen forening, FLOS, arrangerer fester, og eleverne arrangerer også fredagscaféer og Stand Up. Skolen afholder introfest, gallafest, gamle (og nuværende) elevers fest til jul, samt ikke mindst Skolefesten, hvor elever opfører musical. Når det ringer ud fra sidste time, lukker Lemvig Gymnasium ikke. Det er vigtigt for os, at alle føler, at det er deres skole, og at de kan benytte sig af lokaler og faciliteter i fritiden. Derfor kan man dyrke eksempelvis frivillig idræt, musik, kor, billedkunst, og man kan melde sig til studiekredse som innovationscamp og filmklub. I september rykker vi en uge ud af kalen-

deren, hvor 1.g har dels undervisningsblokke, dels sociale arrangementer, 2.g er på studieretningstur og 3.g´erne er på studierejse til udlandet – oplevelser man aldrig glemmer!

Noget særligt på Lemvig Gymnasium Har du lyst og fagligt overskud, kan du søge om at blive optaget på Akademiet for Talentfulde Unge, hvor du kommer til undervisning på universitetet, til foredrag med dygtige oplægsholdere og på spændende virksomhedsbesøg. På Kommunikationslinjen kan du være med til at formidle nyheder om skolen og lokalområdet i skolemagasinet Glyf. Her lærer du om journalistik, formidling og it. Du kan også melde dig til et talentprojekt, som Lemvig Gymnasium udbyder i samarbejde med Ringkjøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm. Projektet arrangeres årligt, men går på skift mellem samfundsvidenskab, naturvidenskab og sprog. I skoleåret 2017/18 henvender projektet sig til elever med interesse for samfundsfaglige emner og debatter: Debattle. Du har endvidere mulighed for at komme på forskellige udvekslinger i Tyskland og Spanien eller en studietur om friluftsliv i Norge.

Valgfag Astronomi, billedkunst, biologi, engelsk, erhvervsøkonomi, filosofi, fransk, fysik, idræt, innovation, kemi, kulturforståelse, latin, markedskommunikation, matematik, musik, naturgeografi, spansk, tysk.

Er du blevet nysgerrig? Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på vores hjemmeside www.lemvig-gym.dk. Du kan også ringe til skolens kontor eller studievejledere, som kan svare på spørgsmål. Eller bliv ven med os på Facebook!

Orienteringsmøder Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.30. Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30-22.

Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUD · EUX

Romvej 30 · 7620 Lemvig · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Biologi A Kemi B* Bioteknologi A Matematik A Fysik B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Matematik A Samfundsfag A Engelsk A* Sprog Engelsk A Tysk A Samfundsfag B* Engelsk A Tysk A** Kunst Musik A Matematik A Musik A Engelsk A* * på denne studieretning får du også matematik B ** på denne studieretning får du også spansk A eller fransk A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


98

STX

Morsø Gymnasium Nærhed, demokrati og initiativ Morsø Gymnasium er et mindre gymnasium med cirka 350 elever. Gymnasiets størrelse bevirker, at afstanden mellem elever, lærere og ledelse er kort, og der er ikke langt fra ide til handling, når nogen får en god ide. Som elev bliver du en del af et fællesskab på tværs af studieretninger, klasser og årgange, og elevernes trivsel er i fokus. Morsø Gymnasium er præget af initiativrige elever, og initiativerne dækker mange felter: Innovative projekter inden for naturvidenskab og samfundsfag, fester og festivals, frivillig idræt og musik uden for skoletid, politiske og humanitære organisationer og Morsø Kommunes ungdomsråd, DUR.

Studieretninger inden for alle områder Vi tilbyder studieretninger inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab, sprog og kunstneriske fag, og du kan desuden vælge mellem en lang række valgfag. Dette giver dig mulighed for at sammensætte lige præcis den studentereksamen, som dækker dine interesser og behov i forhold til videre uddannelse. Gymnasiet har til huse i smukke, velholdte bygninger, og der er moderne og veludstyrede faglokaler. Morsø Gymnasium indgår i et bygningsfællesskab med EUC Nordvest (handelsskole), VUC Thy/Mors (voksenuddannelse) samt Morsø Teater. I foråret 2018 bygger det professionelle egnsteater, Limfjordsteatret, et nyt teater i tilknytning til vore bygninger, og vi vil dermed styrke vores rolle som undervisningsmæssigt og kulturelt kraftcenter i Morsø Kommune. I tilknytning til bygningerne er Morsø Multipark under etablering. Det er et ambitiøst sportsog kulturprojekt hvor der blandt andet er en kunststofbane til fodbold, og gymnasiet bidrager med et stort atletikanlæg, som indvies i september 2017.

Faget har helt unikke faciliteter i Morsø Teater, og gennem et mangeårigt samarbejde med egnsteatret Limfjordsteatret er der skabt et kreativt dramatikmiljø, som tiltrækker elever fra hele landet. Morsø Gymnasium er kendt for sin sportsprofil. Man kan vælge idræt på B-niveau, og der er masser af mulighed for frivillig idræt. Man kan desuden vælge at være sportscollege-elev (håndbold, fodbold, badminton og gymnastik) eller blive MGY Sportselev, hvis du dyrker en individuel idræt på konkurrenceniveau. Her tilbyder gymnasiet professionel hjælp til individuelt træningsprogram og til koordinering af skolearbejde, træning og stævner. Gymnasiet deltager også i flere talentprogrammer inden for naturvidenskab, sprog og samfundsfag. Hvis du brænder for at arbejde videre med fagene uden for klasselokalet, kan du deltage i talentprogrammer sammen med unge fra andre gymnasier i regionen.

Kollegium Hvis du har bopæl langt fra gymnasiet – eller af andre grunde har brug for at være udeboende, kan du bo på vores kollegium. Der er tilknyttet en social vicevært som organiserer sociale aktiviteter med beboerne og i øvrigt er ressourceperson for de beboere, som har brug for voksenstøtte.

Orienteringsmøde Mandag den 29. januar 2018 kl. 19.30, men du kan også kontakte os og aftale tid til en individuel rundvisning og orientering.

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik B Kemi B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Engelsk A Samfundsfag A Matematik A Sprog Engelsk A Spansk A 3. sprog (tysk B, italiensk B, latin C) Engelsk A Fransk/Tysk A 3. sprog (tysk B, italiensk B, latin C) eller samfundsfag B Kunst Dramatik A Engelsk A Musik A Engelsk A Musik A Matematik A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

Dramalinje, sport og talentudvikling Som det eneste gymnasium i landet har Morsø Gymnasium en studieretning med faget dramatik på A-niveau. Her kan man tage en kompetencegivende studentereksamen, samtidigt med at man fordyber sig i sin interesse for dramatik.

Morsø Gymnasium

Limfjordsvej 95 · 7900 Nykøbing Mors · Tlf. 9772 2288 · www.morsoe-gym.dk


STX

99

Skive Gymnasium & HF På Skive Gymnasium & HF får du en dagligdag sammen med ca. 700 andre elever og 70 lærere. Skolen er placeret i grønne omgivelser tæt på Skive by. Gymnasiet har eksisteret siden 1968 og har til huse i dejlige bygninger, der løbende er blevet moderniseret og tilpasset nye undervisningsformer. De danner en god ramme for både undervisning af høj faglighed og det sociale liv.

elever, der kan få tilrettelagt deres skema, så de samtidig kan dyrke sport på højt niveau. Talentfabrikken er særlige undervisningstilbud i hhv. musik, sport og medier. Du kan læse mere på vores hjemmeside.

Kulturen

Vi gør meget for at du får en god skolestart. Hver klasse er tildelt to tutorer fra 2.g, som følger klassen det første år. Til hver klasse er også tilknyttet et team af to lærere, som tager imod på første skoledag og er med på introturen. De har desuden til opgave at videregive informationer til klassen, sørge for et godt samspil mellem fagene og tage sig af klassens trivsel.

På Skive Gymnasium & HF bliver du mødt med imødekommenhed og hjælpsomhed. Skolen er et sted præget af respekt og engagement såvel indadtil som udadtil i forhold til den verden, der omgiver os. Derfor får vores elever tilbud om studieture, ekskursioner og internationalt samarbejde med partnerskoler i Europa og USA. Når undervisningen er slut, kan du også bruge skolen som arbejdsplads, og vi tilbyder lektiehjælp i en lang række fag. Her kan du få hjælp til lektierne eller løse opgaverne sammen med andre.

Undervisningen

Elevdemokrati og elevaktiviteter

På Skive Gymnasium & HF er du som elev og den undervisning, du modtager, i centrum. På STX kan du vælge enten en naturvidenskabelig, sproglig, samfundsvidenskabelig eller kunstnerisk studieretning, der kvalificerer direkte til videregående uddannelser. Vi forventer, at din tilgang er præget af engagement, ansvarlighed og samarbejde, da det er en væsentlig forudsætning for, at du får et godt udbytte og at undervisningen bliver spændende. På Skive Gymnasium & HF har vi til stadighed fokus på at skabe de optimale rammer for en undervisning med et højt fagligt indhold. Vi lægger vægt på, at du har mulighed for at udvikle dig både fagligt og personligt. Vi har særlige ordninger for Team Danmark-

Der er mange muligheder for at præge aktiviteterne på skolen og bidrage til fællesskabet også uden for timerne. Man kan fx vælge at deltage i: • Elevrådet • Festudvalget • Cafeudvalget • Operation Dagsværk • Gallaudvalget

En god start

Skolen nyder godt af aktive og engagerede elever, som har en sjov og lærerig gymnasietid – også i fritiden.

Orienteringsmøder Onsdag den 15. november kl. 19-21. Lørdag den 20. januar kl. 10-12.

Skive Gymnasium & HF

Egerisvej 180 · 7800 Skive · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Matematik A Fysik A/B Kemi B Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab Samfundsfag A Engelsk A Samfundsfag A Matematik A Sprog Engelsk A Spansk A Tysk B (International studieretning med 3 udvekslingsrejser) Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Kunst Musik A Engelsk A Musik A Matematik A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!


STUDIERETNINGER

100

Naturvidenskab Science Fysik A Matematik A Kemi B

STX

Viborg Katedralskole Viborg Katedralskole – det bedste fundament for uddannelse På Viborg Katedralskole er vi ambitiøse på vores elevers vegne! Her er rum til forskellighed, og vores klare mål er, at hver enkelt elev får optimale muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt. Er du parat til at yde noget, og vil du gerne udvikle dig, er vi parate til at støtte dig i dette.

Solidt fagligt niveau På Viborg Katedralskole tilbyder vi undervisning af meget høj kvalitet. Du vil opleve dygtige og engagerede lærere, der brænder for deres fag og for undervisning. At fagligheden er stærk på VK, ses blandt andet i skolens høje eksamensgennemsnit og i at Cambridge University har anerkendt Viborg Katedralskole som en af Europas mest markante uddannelsesinstitutioner og vi er derfor en del af programmet ”Cambridge: A Guide to Excellence”. Viborg Katedralskoles stærke faglighed og alsidighed afspejler sig i vores studieretninger. Vi udbyder en bred vifte af studieretninger og også studieretninger, som der ikke ses mange af i Danmark: bl.a. Musiklinjer, Klassikerlinje og Global Society Class. Skolen er desuden stolt af at kunne tilbyde den prestigefyldte IB-uddannelse. Viborg Katedralskole er på den ene side et særdeles solidt funderet med sine 900 års historie bag sig. På den anden side er vi et moderne og udviklingsorienteret gymnasium med globalt udsyn, der tilpasser sig samfundets krav og forventninger.

Studieretninger og valgfag Viborg Katedralskole har tradition for at kunne udbyde studieretninger på et højt niveau – både sproglige, kunstneriske, samfundsvidenskabelige og naturvidenskabelige. Fx er Viborg Katedralskole i år ét af ganske få gymnasier i Danmark, der opretter studieretninger i både Fysik A, Kemi A og Bioteknologi A. Der kan ske ændringer i løbet af skoleåret, og det er derfor vigtigt at følge med på skolens hjemmeside, der løbende opdateres med de aktuelle oplysninger.

Elevernes skole Viborg Katedralskole er langt mere end undervisning. Her er en helt særlig atmosfære, smukke rammer og sjove traditioner. Her finder du et stærkt socialt fællesskab med fester, hyggelige cafeer, overraskende morgensamlinger, forskellige fritidstilbud og mange spændende fællesarrangementer. På Viborg Katedralskole vil du opleve, at der er højt til loftet. Her er et velfungerende elevdemokrati, og der gives plads til et stort elevengagement, som kan være med til at udvikle dig personligt. Man bliver hørt, og der er mange muligheder for at deltage, for at tage ansvar, og for i det hele taget at gøre en forskel, hvis man gerne vil.

Samarbejdspartnere Viborg Katedralskole har mange samarbejdspartnere både lokalt, nationalt og internationalt – fx Viborg FF, Viborg HK, Team Viborg, Sports Academy Viborg, Viborg Elite, Kulturprinsen, Viborg Politi, Viborg Sygehus, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Medietalentskolen, Scenekunstskolen, erhvervslivet, venskabsskoler i Kina, Estland, Frankrig, Italien og mange flere.

Kollegiet Viborg Katedralskole tilbyder også sine elever mulighed for at bo i trygge rammer på kollegium. Du har dit eget værelse med gratis internetadgang. På hver etage er der TV-stue og et veludstyret køkken. Hvis du er til musik eller sport, har du masser af muligheder for at udfolde dig via kollegiets adgang til skolens mange musik- og sportsfaciliteter.

Åbent hus Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13.

Orienteringsaften Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19-21.

Viborg Katedralskole

Kemi A Matematik A Fysik B Matematik A Fysik B Kemi B Biotek Bioteknologi A Matematik A Fysik B Sportslinje Matematik A Idræt B Fysik B Samfundsvidenskab Det Globale Samfund Samfundsfag A Engelsk A Global Society Class Samfundsfag A Engelsk A (samfundsfag, historie og religion på engelsk) Politik og Økonomi Samfundsfag A Matematik A Sportslinje Engelsk A Samfundsfag B Sprog Sprog og samfund Engelsk A Samfundsfag B Fransk begynder A/ Tysk fortsætter A Supersprog Spansk A Engelsk A Fransk A/Italiensk A/ Kinesisk A/ Tysk forts. B/ Latin C Klassikerlinje Græsk A Latin A Kunst Musiklinje Musik A Matematik A Musik A Engelsk A Pre-IB Social Studies A English A Mathematics B IB Engelsksproget valgfagsgymnasium

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på Viborg Katedralskoles hjemmeside efter d. 1. december. Der kan være ændringer!

Gl. Skivevej 2 · 8800 Viborg · Tlf. 8662 0655 · www.viborgkatedralskole.dk


STX

Viborg Gymnasium & HF På VGHF former vi fremtidens fundament. Ambitiøse unge, der drives af nysgerrighed, lærelyst og viljen til at forløse deres faglige og menneskelige potentiale. Til at komme hertil – og meget længere. En moderne skole Viborg Gymnasium & HF er et gymnasium med dygtige og engagerede lærere på en flot skole med nye og moderne faciliteter til undervisningen og det sociale liv. Viborg Gymnasium & HF har også et helt særligt og meget attraktivt skolemiljø, der giver dig de bedste muligheder for at trives og lære noget.

Faglighed og nysgerrighed Viborg Gymnasium & HFs stærke faglighed, flotte rammer og det unikke skolemiljø gør, at vi i dag er et af de bedste gymnasier til at løfte vores elevers læring og faglige niveau. I følge tal fra Undervisningsministeriet er vi ganske enkelt rigtig gode til at sikre, at hver elev udvikler sig mest muligt og får en robust, faglig ballast. Det får du ved at være nysgerrig på verden omkring dig og have lyst til at lære så meget som muligt. Med en studentereksamen fra VGHF kommer du sikkert videre i uddannelsessystemet med en vished om, at hvis du er åben og nysgerrig, kan du virkelig rykke dig.

Fysiske rammer På Viborg Gymnasium & HF ved vi, at ikke kun de sociale, men også de fysiske rammer har stor betydning for trivslen og evnen til at lære. Derfor har vi i årenes løb brugt mange kræfter og ressourcer på at bygge om, modernisere og udvide, så vi i dag blandt andet har veludstyrede naturvidenskabelige lokaler og laboratorier, en stor kunstnerisk fløj til musik, mediefag & billedkunst, en flot sprogfløj, to velindrettede samfundsfløje, supergode idrætsfaciliteter med crossfit, beachvolley, mountainbikebane og meget andet.

Fokus på talenter På Viborg Gymnasium & HF har vi fokus på høj faglighed og talentarbejde. Elever fra VGHF deltager i spændende, innovative projekter på landsplan, og vores elever er derfor med i både regionale, nationale og internationale talentkonkurrencer på højt niveau. Derudover tilbyder vi MasterClass i blandt andet matematik, astronomi, fysik, latin og engelsk, arrangerer litteraturlæsekreds og mange andre spændende faglige aktiviteter. Med andre ord: Hvis du er nysgerrig og gerne vil udfordres fagligt, så er Viborg Gymnasium & HF mere end klar til at imødekomme dine ønsker.

Inspiration og oplevelser På Viborg Gymnasium & HF inviterer vi ofte kunstnere, musikere, forskere, politikere og topaktuelle gæster ind på skolen, hvor de gennem foredrag, optræden og andre arrangementer er med til at give hverdagen et ekstra krydderi.

Det internationale På Viborg Gymnasium & HF prioriterer vi internationale relationer og har venskabsklasser og samarbejdsskoler i Indien, Kina og Ghana. Derudover er alle STX-elever på sprogskolerejse og studietur i udlandet i 2g.

Åbent hus / Orienteringsmøde Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13. Mandag den 8. januar 2018 kl. 19.

Viborg Gymnasium & HF

Skaldehøjvej 12 · 8800 Viborg · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk

101

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Science Matematik A Fysik A/B Kemi A/B ScienceBoston Matematik A Fysik A og Kemi B eller Kemi A og Fysik B BioTek Bioteknologi A Matematik A Fysik B BioScience Biologi A Kemi B Samfundsvidenskab SamPolit Samfundsfag A Engelsk A SamPolit Global Samfundsfag A Engelsk A MatPolit Samfundsfag A Matematik A Sprog SuperSprog Engelsk A Spansk A Latin C GlobalCulture Engelsk A Samfundsfag B Tysk fortsætter A eller fransk begynder A Kunst Musik Musik A Engelsk A eller Matematik A

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! VGHF – hertil og meget længere


102

STX

Bjerringbro Gymnasium Høj faglighed, lavt frafald og plads til dig Bjerringbro Gymnasium er et fagligt stærkt uddannelsestilbud på højde med sin tid. Her opnår du alle de studiekompetencer, du skal bruge for at optages på en videregående uddannelse – kort som lang. Gennemførelsesprocenten på BG er høj, og vores elever klarer sig godt. Skolens brede udbud af studieretninger og valgfag sikrer, at du kan specialisere dig i en bestemt retning eller på tværs af kunst, naturvidenskab, sprog, sport og samfundsvidenskab. Skolen har moderne faglokaler og skønne fællesområder. Vi er ca. 325 elever og medarbejdere på skolen - en overskuelig størrelse med plads til dig og dine ønsker. Se www.bjerringbro-gym.dk

BG-kultur På BG interesserer vi os for din læring, dannelse og trivsel. Gode lærer-elev relationer og aktiviteter på tværs af klasser og årgange giver dig alle muligheder for et levende og engagerende gymnasieliv. Du kan deltage i frivillig undervisning i: idræt, musik, mediefag, billedkunst, science, matematik og dansk. Musiklivet er en vigtig del af vores skolekultur. Derfor tilstræber vi, at man i alle klasser kan få musik på A- eller B-niveau enten som studieretningsfag eller som valgfag. Du kan gå i studiecafé i flere fag herunder matematik og sprog. Eleverne bestyrer deres egen hyggelige fredagscafé og arrangerer seks årlige gymnasiefester, herunder den legendariske gallafest. Som elev på BG lærer du at tage ansvar. Du deltager i skolens udvalg og råd og kan engagere dig i at skabe temadage, morgen-samlinger, fællestimer, film award og ikke mindst forårskoncerten med musik, standup, dans og billedkunst.

Science-business – innovation og erhverv Vi sætter fokus på innovative kompetencer i alle fag, men på BG har vi et unikt tilbud: Som det eneste stx-gymnasium udbyder vi business-studieretninger, som kobler Matematik og International Økonomi til cases fra erhvervslivet – herunder Grundfos. Et af højdepunkterne er studieturen til Kina i 3g, hvor vi på nærmeste hold oplever en af Asiens tigerøkonomier.

Science og bioteknologi Bioteknologi er blevet endnu et stærkt særkende for BG, og sammen med Scienceeleverne nyder de godt af vores moderne faciliteter og de mange muligheder for samarbejde med videregående uddannelser og virksomheder.

Sprog, samfund og globalisering Her bliver du dygtig til sprog! Vi har udviklet helt nye undervisningsprogrammer for niveaudelt undervisning i tysk. I alle studieretninger er der mindst to udlandsrejser med fokus på sprog og kultur samt aktiviteter, der toner den enkelte studieretning. Vi har i de senere år haft en sprogtur til Tyskland. Den helt særlige rejse hos os er totalskolerejsen: Én gang i din gymnasietid rejser hele skolen sammen til Bruxelles. Vi har besøgt EU-parlamentet og mødtes med politikere, erhvervsfolk og tolke, der arbejder for EU.

Matematik Alle politikere taler om det – vi gør noget ved det. Vi udvikler matematik-undervisningen, så den passer til dig, uanset hvilket niveau du har matematik på.

Talentudvikling Vores dygtige og ambitiøse elever får tilbud om at deltage i forskellige talentprogrammer: Akademiet for talentfulde unge, Forskerspirer, Sprog Camp, Georg Mohr konkurrence, Forfatterkonkurrence.

Tæt på dig BG er kommet tættere på eleverne fra vores opland. Bus- og togtider passer til vores skema 8.00-14.55.

Oplev BG Onsdag den 13. september 2017 – uddannelsesmesse. Lørdag den 11. november 2017 kl. 9 – brunch med kakao, kaffe, te og rundstykker i det smukke fællesareal, og kl. 9.30 begynder den faglige del af Åbent Hus arrangementet. Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19 – orienteringsaften.

Bjerringbro Gymnasium

STUDIERETNINGER Naturvidenskab Science Matematik A Fysik B/A Kemi B/A Biotek Matematik A Biotek A Fysik B/A Science-Business 1 Matematik A International økonomi B Fysik B Samfundsvidenskab Science-Business 2 Matematik A International Økonomi B Samfundsfag B Samfund og Matematik Samfundsfag A Matematik A Samfund og Sprog Samfundsfag A Engelsk A Sprog Engelsk A Spansk A Tysk C/B Engelsk A Fransk A Tysk C/B eller Samfundsfag B Engelsk A Tysk A Samfundsfag B Kunst Musik og Kultur Musik A Engelsk A Musik og Science Musik A Matematik A Musik B, mediefag B, idræt B og mange flere fag kan fås som valgfag i alle studieretninger.

VIGTIGT Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer!

P. E. Eriksens Vej 2 · 8850 Bjerringbro · Tlf. 8668 3600 · www.bjerringbro-gym.dk


STX

103


104

IB

IB

international studentereksamen En IB-eksamen anerkendes i Danmark på linje med en dansk studentereksamen, og den giver derudover direkte adgang til universiteter i mere end 120 lande verden over. Undervisningen foregår på engelsk. Læreplanerne og eksamensopgaverne er de samme for alle IB-skoler over hele verden, og eksamenerne bedømmes af et internationalt censorkorps.

Optagelse Pre-IB Optagelseskravene til Pre-IB svarer til kravene ved optagelse på de øvrige gymnasiale uddannelser. Dog skal du i engelsk ligge klart over gennemsnittet både mundtligt og skriftligt. Du kan også optages på Pre-IB efter grundforløbet, hvis du har gennemført grundforløbet på en af de andre gymnasiale ungdomsuddannelser med et tilfredsstillende resultat. Du søger om optagelse på Pre-IB via www.optagelse.dk på samme måde som til andre gymnasiale ungdomsuddannelser. Desuden skal du sende et særligt ansøgningsskema til Pre-IB direkte til den skole, du søger optagelse på, hvis skolen har et særligt krav herom. Læs om den enkelte skoles optagelsesprocedure på skolens egen hjemmeside, så du får ansøgt på den helt rigtige måde.

IB-diplomkurset Hvis du har gennemført Pre-IB med et tilfredsstillende resultat, kan du blive optaget på det 2-årige IB-diplomkursus. Du kan også blive optaget på IB, hvis du har gennemført 1. stx med et tilfredsstillende resultat. En vigtig forudsætning er gode engelskkundskaber. Et år som udvekslingsstudent i et engelsktalende land kan erstatte Pre-IB og give direkte adgang til IB. Endelig kan du blive optaget på IB, hvis du har haft nogle skoleår i udlandet og ønsker at vende tilbage til Danmark, eller hvis du som udlænding opholder dig i Danmark i ungdomsårene. Dette kræver dog, at du har gennemført 11 års skolegang, heraf en del i udlandet.

steder kan du På følgende uddannelses entereksamen, tage en international stud og studieforder ligesom stx er en almen else: nn beredende gymnasial udda • Grenaa Gymnasium HF • Langkaer Gymnasium og • Viborg Katedralskole m • Ikast-Brande Gymnasiu m siu na • Struer Statsgym

Uddannelsens opbygning Pre-IB Pre-IB består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Grundforløbet er det samme som et stx-grundforløb – blot foregår undervisningen på engelsk. Efter grundforløbet vælger du studieretning på grundlag af skolernes studieretningsudbud, hvilket giver mulighed for at skifte mellem Pre-IB og stx efter grundforløbet. Hvis du vælger at fortsætte i Pre-IB, kan du efter afslutningen af Pre-IB enten vælge at søge optagelse på IB eller fortsætte i 2. stx.

IB-diplomkurset IB-diplomkurset er et 2-årigt kursus svarende til 2. og 3. stx. Uddannelsen er bygget op omkring seks fagområder, inden for hvilke der tilbydes en række valgfag. Du skal vælge ét fag fra hvert af de seks fagområder i skemaet. Vær opmærksom på, at der kan være afvigelser mellem fagtilbuddene på de forskellige IB-skoler.


IB

Alle fag er 2-årige. Det ugentlige timetal er 5 på Higher Level og 3 på Standard Level. Man skal vælge 3 fag på Higher Level og 3 fag på Standard Level. Om et fag oprettes kan afhænge af, om et tilstrækkeligt antal elever har valgt faget.

HL betyder Higher Level Svarer til A-niveau

Tre store obligatoriske elementer Ud over de 6 fag, du skal vælge, indeholder uddannelsen 3 obligatoriske elementer: • Extended Essay (EE): En større skriftlig opgave, hvor du fordyber dig i et selvvalgt emne • Theory of Knowledge (TOK): Et videnskabsteoretisk fag om læring og de forskellige videnskabers muligheder og begrænsninger. Fagets ugentlige timetal er 2 • Creativity, Activity, Service (CAS): Kreative, fysiske og sociale aktiviteter efter skoletid. En stor del af aktiviteterne er fokuseret på det frivillige arbejde, hvor eleverne oplever at blive en aktiv medspiller i det lokale samfund.

Inden du vælger uddannelsen Du skal se IB som et alternativ til en dansk studentereksamen. På IB vil du blive en del af et internationalt miljø og møde elever fra hele verden. Hvis du tænker på senere at tage ophold i udlandet for at læse videre eller for at arbejde, vil en IB-eksamen give dig gode forudsætninger.

6 faggrupper

Et fag fra hver gruppe, i alt 3 fag på

Modersmål Dansk HL/SL Engelsk HL/SL Evt. andet modersmål SL

Naturvidenskabelige fag Fysik HL/SL Kemi HL/SL Biologi HL/SL Idræt, træningslære og sundhedsvidenskab SL

105

SL betyder Stand ard Level Svarer til B-niveau

Kostskole Både Grenaa Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Viborg Katedralskole har kostskoler med gode faciliteter og en rar atmosfære. Her kan du bo, mens du tager den internationale studentereksamen, hvis fx dine forældre bor i udlandet, eller hvis du har behov for at bo uafhængigt af din familie og alligevel i trygge rammer. Ikast-Brande Gymnasium tilbyder ikke kostskole men har andre attraktive indkvarteringsmuligheder for internationale studerende. Information om kostskoler og bomuligheder kan du finde på skolernes hjemmesider.

Higher Level og 3 fag på Standard

Level.

Fremmedsprog Engelsk HL/SL Dansk HL/SL Tysk HL/SL Fransk/Spansk begyndersprog SL

Matematik Matematik HL Matematik SL Matematiske studier SL (grundkursus)

Individ og samfund Historie HL/SL Økonomi HL/SL Psykologi HL/SL Erhvervsøkonomi HL/SL

Musisk kreative fag og valgfag Billedkunst og design HL/SL Musik HL/SL Film SL Et fag fra gruppe 1, 2, 3 eller 4


106

IB

Ikast-Brande Gymnasium IB

An international education The International Baccalaureate is an internationally recognized education, taught entirely in English, which stimulates and challenges you but also requires hard work. If you are looking for an education with a global outlook and a diverse and multicultural learning environment, then the IB is for you.

IB at a glance The IB Diploma Programme is a 2-year programme, which prepares students for university, their future career and life beyond. In Denmark, a one-year preparatory IB programme OR 11 years of schooling is a prerequisite for entering the Diploma Programme. As an IB student, you aspire to develop qualities such as critical thinking, international mindedness, and the ability to be open-minded, principled and reflective. The IB has its own grading system, recognized by international and Danish universities. The marks awarded for each subject range from 1 to 7, with seven being the highest mark. The diploma is awarded to students who gain at least 24 points. The maximum number of points a student can be awarded is 45.

The IB Diploma gives you: • The same access to Danish Universities as an STX exam • Access to top universities all over the world • A positive attitude towards learning that prepares you for university education • A chance to develop fluency in English as well as teach you to look at world issues through the eyes of other cultures and backgrounds Active citizenship and reflective learning Creativity, Action and Service (CAS) and Theory of Knowledge (TOK) are two unique courses offered in the IB with the intention

of encouraging active citizenship and reflective learning. CAS takes place outside of school hours. You are encouraged to participate in extra-curricular activities, volunteer work and community work. TOK is a subject that teaches you how to think critically. You are encouraged to reflect on questions such as: How do we know what we know? What is the truth? What does it mean that something is ‘scientific’?

IB Sport – world class sport and education In collaboration with Sport Star College Ikast-Brande and FC Midtjylland, IkastBrande Gymnasium offers the IB in combination with sports. IB Sport allows you to practice your sport in the mornings, you will gain support from our sports coordinators who help you with the task of balancing school and sport, and you may extend or tailor your education if needed to balance it with the demands of your sport.

Accommodation Ikast-Brande Gymnasium and IB is not a boarding school. However, to give international students the opportunity to join our school, we have partnered up with two different local student residences. You may choose between an apartment-style residence and an ‘all-inclusive’ residence with all meals included.

Contact Diploma Coordinator: Gitte Pilley, e-mail: gp@ikast-gym.dk. Read more about the IB at: www.ikast-gym.dk

Information meetings Thursday 16th of November 2017, 19-21. Saturday 13th of January 2018, 10-12.

Ikast-Brande Gymnasium - hvis du vil noget mere!

Bøgildvej 6 · 7430 Ikast · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk

AT IKAST-BRANDE GYMNASIUM WE OFFER THE FOLLOWING IB-SUBJECTS Group 1 Language: Danish HL/SL English Language and Literature HL/SL Language Self-Taught SL Group 2 Second Language: English B HL Danish B HL German B HL/SL Spanish a.i. SL Group 3 Individuals and Society: History HL/SL Business Management HL/SL Global Politics SL Group 4 Experimental Sciences: Biology HL/SL Chemistry HL/SL Physics HL/SL Sports, exercise and health science SL Group 5 Mathematics: Mathematics HL/SL Math Studies SL Group 6 The Arts: Film SL or another subject from groups 2-5 SL Standard Level HL Higher Level

IMPORTANT Please check our website after December 1st as changes may occur!


IB

107

Struer Statsgymnasium IB-Diploma Skolen Skolen, som er en campus skole, er gennem de sidste år blevet renoveret og ombygget, sidst i 2013 med en multisal. På Struer Statsgymnasium, vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, EUD/EUX, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. SSG er en del af Globale Gymnasier, hvor der i april 2013 blev indgået en aftale med High School affiliated to Fudan University i Shanghai. Fra august 2017 går der ca 800 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 120 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus.

Skolens værdier På SSG møder du ”Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab”. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et ”godt lærested” og et ”rart værested” med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at undervisningen er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. ”Lær mere – Learn more” er skolens motto.

Vejledningscenteret SSG’s vejledningscenter er ikke kun et sted du kan få vejledning om studie og videreuddannelse. Her bliver der også taget hånd om dig med evt. særlige behov fx mentorordninger, samtaler med coach eller psykolog.

promotes an international consciousness. The language of instruction is English. Students who have finished the Danish ninth or tenth grade or students from abroad with similar qualifications, i.e. a minimum of ten years’ schooling are admitted to the pre-IB, which prepares the students academically for the challenges of the Diploma Programme and gives non-native speakers an opportunity to improve their English proficiency. When it comes to contents, the pre-IB course is equivalent to the Danish STX. Students with a school record of eleven years (or GCSE in a British-type school system or Cambridge IGCSE or something equivalent) are admitted directly to the IB Diploma Programme. The Diploma programme is a two year course and consists of six subjects representing the different faculties – languages,humanities, science, mathematics and the arts. There are three additional core elements. • The Extended Essay: A research paper on a topic of the student’s choice • Theory of Knowledge (ToK): An interdisciplinary course of critical thinking • Creativity, Action and Service (CAS): Voluntary, extracurricular activities

Would you like to know more? For more information and application forms, please see the school’s home-page www.struer-statsgym.dk or contact the school: +45 9785 4300. You are also welcome to visit us. Applicants may be asked to come for an interview in English. Application deadline is 1. March.

WE OFFER THE FOLLOWING SUBJECTS Group 1 First Language: Danish SL/HL English SL/HL Self-taught SL Group 2 Second Language: English HL Danish SL/HL German SL Spanish ab initio SL Group 3 Individuals and Societies: History SL/HL Psychology SL/HL Business & Management SL/HL Group 4 Experimental Sciences: Biology SL/HL Physics SL/HL Chemistry SL/HL Sports, Exercise and Health Science SL Group 5 Mathematics: Mathematics SL/HL Mathematical Studies SL Group 6 Arts and Electives: Visual Arts or another subject from groups 2-4 SL Standard Level HL Higher Level

Åbent hus Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30. Onsdag den 10. januar 2018 afholdes der uddannelsesmesse. Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17 er der fyraftensmøde om skolens uddannelser.

The IB Diploma at Struer Statsgymnasium The IB Diploma is a highly respected international pre-university course that is recognised by universities and governments throughout the world. The IB Diploma emphasizes intercultural understanding and

Struer Statsgymnasium

Jyllandsgade 2 · 7600 Struer · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk


108

IB

Viborg Katedralskole PreIB

Kollegiet / The boarding school

Du får et bredt sammensat år med både kemi og fysik på C-niveau samt samfundsfag og de obligatoriske stx-fag. I foråret trænes IB-opgaver som Extended Essay.

På kollegiet er filosofien, at du skal lære selvstændighed og blive voksen i trygge rammer. Her er i sandhed frihed – med ansvar og forpligtelser over for fællesskabet.

You will get a great foundation for the IB with subjects such as chemistry, physics and social plus the mandatory stx year 1 subjects. In the spring semester you prepare for the IB Diploma elements such as the Extended Essay.

The VK boarding school philosophy is that you must learn to be an independent adult, but in a safe environment. You will have plenty of freedom and lots of responsibility.

Kontakt / Contact information Viborg Katedralskole, Gl. Skivevej 2, DK-8800 Viborg, tel. +45 8662 0655.

IB Diploma Programme Som IB-studerende får du det bedste af to verdener: Du er en del af Viborg Katedralskoles velfungerende og inspirerende studiemiljø – og du er en del af et lokalt og verdensomspændende samfund af IB-studerende med mange forskellige kulturelle og nationale baggrunde. De mange internationale kollegianere bidrager i høj grad positivt til studiemiljøet. Vi lægger vægt på at kombinere varierende undervisning kendt fra stx og de høje faglige krav fra IB. VK offers an exciting study environment with a growing group of international students. A large number of our international students live at the boarding school. You will be a part of a community of IB students with a variety of cultural and national backgrounds. We strive to combine the varied teaching approaches from the Danish school with the strict academic standards from the IB.

WE OFFER THE FOLLOWING SUBJECTS Group 1 Studies in language and literature: English Language and Literature A SL/HL Danish Literature A SL/HL Self-taught language Group 2 Language Acquisition: English B SL/HL Danish B SL/HL German B SL/HL Spanish ab initio SL

IB coordinator Mads Fedder Henriksen, mf@vibkat.dk, tel. +45 2396 0386.

Group 3 Individuals and societies: Economics SL/HL History SL/HL Psychology SL/HL

Kollegiet/The boarding school: Anders Høgenhaug Johnsen, ah@vibkat.dk.

Group 4 Sciences: Biology SL/HL Chemistry SL/HL Physics SL/HL

Åbent hus / Open Days Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13 og orienteringsaften tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19-21.

Læs mere / Read more www.viborgkatedralskole.dk

Viborg Katedralskole

Group 5 Mathematics: Mathematics SL/HL Mathematical Studies SL Group 6 The Arts Visual Arts SL/HL SL Standard Level HL Higher Level

IMPORTANT Please check our website after December 1st as changes may occur.

Gl. Skivevej 2 · 8800 Viborg · Tlf. 8662 0655 · www.viborgkatedralskole.dk


IB

109


110

INSTITUTIONSOVERSIGT

Institutionsoversigt Eud, erhvervsuddannelser og eux, erhvervsfaglig studentereksamen VIA University College · Tlf. 8755 0500 · www.via.dk/beklaedningshaandvaerker . . . . . . . . . . . . . . 18 Herningsholm Erhvervsskole · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Uddannelsescenter Holstebro, EUD · Tlf. 99 122 222 · www.ucholstebro.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Skjern Tekniske Skole · Tlf. 9680 1500 · www.skjernts.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Mercantec, Erhvervsuddannelser · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Skive College, EUD/EUX Erhvervsuddannelser · Tlf. 9914 9200 · www.skivecollege.dk. . . . . . . . . . 23 Struer Statsgymnasium (frisøruddannelsen) · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk

Eud/eux inden for kontor, handel og forretningsservice (business) Herningsholm Erhvervsskole · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium · Tlf. 9735 1233 · www.skjernhs.dk. . . . . . . . . . . . . 29 Ringkøbing Handelsskole · Tlf. 9732 0200 · www.ringkhs.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Uddannelsescenter Holstebro · Tlf. 99 122 333 · www.ucholstebro/handelsskole. . . . . . . . . . . . . . 31 Struer Statsgymnasium, EUD/EUX · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUX · EUD · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . 33 EUC Nordvest, EUD og EUX Business · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Skive College, EUX/EUD Business · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Handelsskolen Viborg – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk. . . . . . . . . . . . . 36

Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent Social- & SundhedsSkolen, Herning · Tlf. 9627 2929 · www.sosuherning.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 VIA Pædagogisk Assistent i Viborg · Tlf. 8755 3700 · www.via.dk/pædagogiskassistent. . . . . . . . . 43 Social- og Sundhedsskolen Skive · Thisted · Viborg · Tlf. 8912 4400 · www.sosu-stv.dk. . . . . . . . . 44

Landbrugsuddannelsen Grindsted Landbrugsskole · Tlf. 7532 0722 · www.grindstedlandbrugsskole.dk. . . . . . . . . . . . . . . . 48 Agroskolen · Tlf. 9711 6053 · www.agroskolen.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Uddannelsescenter Holstebro, Lægaard · Tlf. 99 122 600 · www.ucholstebro.dk. . . . . . . . . . . . . . . 50 Asmildkloster Landbrugsskole · Tlf. 8667 3222 · www.asmildkloster.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Erhvervsfisker og fiskehandler Fiskeriskolen · Tlf. 9691 9230 · www.fiskeriskolen.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Hf, højere forberedelseseksamen Ikast-Brande Gymnasium · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Herning HF & VUC · Tlf. 9627 6200 · www.herninghfogvuc.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Vestjysk Gymnasium Tarm, HF · Tlf. 9737 1833 · www.vgt.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Holstebro Gymnasium og HF · Tlf. 9741 4222 · www.hogym.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Struer Statsgymnasium, HF · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 VIA HF i Nørre Nissum · Tlf. 8755 3255 · www.via.dk/hfinissum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Skive Gymnasium & HF · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Viborg Gymnasium & HF · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


INSTITUTIONSOVERSIGT

111

Hhx, merkantil studentereksamen Herningsholm Erhvervsgymnasium, HHX Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk. . . . . 70 Handelsgymnasiet Ikast-Brande, HHX Ikast · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk. . . . . . . . . . . 71 Gymnasiet HHX Skjern · Tlf. 9735 1233 · www.skjernhs.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Gymnasiet HHX Ringkøbing · Tlf. 9732 0200 · www.hhxrkb.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Holstebro Handelsgymnasium, HHX · Tlf. 99 122 322 · www.hhx.ucholstebro.dk. . . . . . . . . . . . . . . 74 Struer Statsgymnasium, HHX · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUX · EUD · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk. . . . . . . . . . . . . 76 Morsø Handelsgymnasium · Tlf. 9919 1919 · www.eucnordvest.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Skive College, Handelsgymnasiet · Tlf. 9914 1414 · www.skivecollege.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Viborg Handelsgymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk . . . . . . . . 79

Htx, teknisk studentereksamen Herningsholm Erhvervsgymnasium, HTX Herning · Tlf. 7213 4500 · www.herningsholm.dk. . . . . 82 Gymnasiet HTX Skjern · Tlf. 9680 1500 · www.htxskjern.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Holstebro Tekniske Gymnasium, HTX · Tlf. 99 122 351 · www.htx.ucholstebro.dk. . . . . . . . . . . . . . . 84 Skive College, Teknisk Gymnasium · Tlf. 9914 9200 / 9914 1414 · www.skivecollege.dk . . . . . . . . 85 Viborg Tekniske Gymnasium – en del af Mercantec · Tlf. 8950 3300 · www.mercantec.dk. . . . . . . 86

Stx, almen studentereksamen Herning Gymnasium · Tlf. 9722 1066 · www.herning-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Ikast-Brande Gymnasium · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Det Kristne Gymnasium · Tlf. 9732 3100 · www.kristne-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Ringkjøbing Gymnasium · Tlf. 9674 3400 · www.rkbgym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Vestjysk Gymnasium Tarm, STX · Tlf. 9737 1833 · www.vgt.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Holstebro Gymnasium og HF · Tlf. 9741 4222 · www.hogym.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Struer Statsgymnasium, STX · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Lemvig Gymnasium STX · HHX · EUX · EUD · Tlf. 9782 3822 · www.lemvig-gym.dk. . . . . . . . . . . . . 97 Morsø Gymnasium · Tlf. 9772 2288 · www.morsoe-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Skive Gymnasium & HF · Tlf. 9752 2466 · www.skivegym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Viborg Katedralskole · Tlf. 8662 0655 · www.viborgkatedralskole.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Viborg Gymnasium & HF · Tlf. 8667 1533 · www.vghf.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Bjerringbro Gymnasium · Tlf. 8668 3600 · www.bjerringbro-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

IB, international studentereksamen Ikast-Brande Gymnasium · Tlf. 9715 3611 · www.ikast-gym.dk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Struer Statsgymnasium, IB Diploma · Tlf. 9785 4300 · www.struer-gym.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Viborg Katedralskole · Tlf. 8662 0655 · www.viborgkatedralskole.dk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108


Åbent hus

og orienteringsmøder GRINDSTED

RINGKØBING

NYKØBING MORS

GRINDSTED LANDBRUGSSKOLE Søndag den 24. september 2017 Lørdag den 14. oktober 2017 Torsdag den 23. november 2017 Lørdag den 13. januar 2018

RINGKØBING HANDELSSKOLE Lørdag den 20. januar 2018

EUC NORDVEST EUD / EUX Business Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19-21

IKAST

RINGKJØBING GYMNASIUM Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14

IKAST-BRANDE GYMNASIUM HF · STX · IB · EUX Torsdag den 16. november 2017 kl. 19-21 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12

DET KRISTNE GYMNASIUM Fredag den 26. januar 2018 kl. 19

HERNINGSHOLM ERHVERVSGYMNASIUM HANDELSGYMNASIET IKAST-BRANDE Tirsdag den 28. november 2017 kl. 19-20.30 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-13 Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-20.30

HAMMERUM AGROSKOLEN Tirsdag den 17. oktober 2017 kl. 10-15 (efterårsferien) Lørdag den 11. november 2017 kl. 11-15

HERNING SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING Gullestrupvej, Herning Fredag den 17. november 2017 kl. 14-17 Onsdag den 24. januar 2018 kl. 14-17 VIA UNIVERSITY COLLEGE Tirsdag den 5. september 2017 kl. 16-19 Torsdag den 23. november 2017 kl. 16-19 på VIA Campus Aarhus C HERNING GYMNASIUM Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-13 Onsdag den 6. februar 2018 kl. 19-20.30 HERNING HF & VUC Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21 HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE EUD/EUX Åbent hus hver dag – ring på tlf. 7213 4500 Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 15-18.30

GYMNASIET HHX RINGKØBING Lørdag den 20. januar 2018

HOLSTEBRO UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO EUD/EUX (Teknologi, Byggeri og Transport + Jordbrug, Fødevarer og Oplevelser) Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19 (Døesvej 70) EUD Business/EUX Business Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19 (Døesvej 76) Center for Jordbrug/Lægaard Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19 (Døesvej 70) HTX Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19-21 HHX Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13 Onsdag den 24. januar 2018 kl. 19-21 HOLSTEBRO GYMNASIUM OG HF Lørdag den 13. januar 2018 kl. 9.30-12.30 Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-21 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING Døesvej, Holstebro Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-13

STRUER STRUER STATSGYMNASIUM STX · HHX · HF · EUD/EUX · IB · 10. klasse Lørdag den 25. november 2017 kl. 9.30-12.30 Onsdag den 10. januar 2018 – uddannelsesmesse Onsdag den 21. februar 2018 kl. 15-17

MORSØ HANDELSGYMNASIUM Torsdag den 25. januar 2018 kl. 19-21 MORSØ GYMNASIUM Mandag den 29. januar 2018 kl. 19.30

SKIVE SKIVE GYMNASIUM & HF Onsdag den 15. november kl. 19-21 Lørdag den 20. januar kl. 10-12 SKIVE COLLEGE EUD/EUX Erhvervsuddannelser Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14 EUX/EUD Business Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14 Handelsgymnasiet Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14 Teknisk Gymnasium Lørdag den 18. november 2017 kl. 10-14 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-14 SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE · THISTED · VIBORG Hold øje med skolens hjemmeside www.sosu-stv.dk

VIBORG VIBORG GYMNASIUM & HF Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13 Mandag den 8. januar 2018 kl. 19 VIBORG KATEDRALSKOLE Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-13 Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19-21 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE Lørdag den 10. november 2017 kl. 10-14 Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19-21.30

LEMVIG

MERCANTEC – ERHVERVSUDDANNELSER EUD Teknisk og EUD Merkantil Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14 Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21

TARM

LEMVIG GYMNASIUM STX · HHX · EUX · EUD Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-12.30 Tirsdag den 16. januar 2018 kl. 19.30-22

VIBORG HANDELSGYMNASIUM Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14 Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21

VESTJYSK GYMNASIUM TARM STX, HF OG VUC Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14 Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19-21

VIA – HF I NØRRE NISSUM Lørdag den 20. januar 2018 kl. 14-16 Fredag den 2. februar 2018 kl. 9-14

VIBORG TEKNISKE GYMNASIUM Lørdag den 11. november 2017 kl. 10-14 Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19-21

SKJERN

THYBORØN

HERNINGSHOLM ERHVERVSGYMNASIUM HTX og HHX Herning Tirsdag den 14. november 2017 kl. 16.30-18 Lørdag den 13. januar 2018 kl. 10-13 Torsdag den 1. februar 2018 kl. 19-20.30

SKJERN TEKNISKE SKOLE Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14 GYMNASIET HTX SKJERN Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14 VESTJYDSK HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14 GYMNASIET HHX SKJERN Lørdag den 20. januar 2018 kl. 10-14

VIA PÆDAGOGISK ASSISTENT I VIBORG Se www.via.dk/pædagogiskassistent

FISKERISKOLEN Du kan altid ringe til skolens konsulenter på tlf. 9691 9230, hvis du har spørgsmål eller gerne vil aftale tid til en rundvisning

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE · THISTED · VIBORG Hold øje med skolens hjemmeside www.sosu-stv.dk

THISTED

BJERRINGBRO

SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE · THISTED · VIBORG Hold øje med skolens hjemmeside www.sosu-stv.dk

BJERRINGBRO GYMNASIUM Onsdag den 13. september 2017 – uddannelsesmesse Lørdag den 11. november 2017 kl. 9 – brunch og åbent hus Torsdag den 11. januar 2018 kl. 19 – orienteringsaften

Vest haefte 2018