Page 1

บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.น.ม.

จับขบวนการค้าไม้พะยูง มูลค่า 6 ล้านบาท

ฉบับที่ .......... 19/03/56 หลักฐานอ้างอิง วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 15:14 น. http://www.dailynews.co.th/thaila nd/191324

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2556 ตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปรวม 5 แผ่น มูลค่ากว่า 6 ล้านบาท โดยสามารถตรวจยึดได้ที่ บริเวณป่าละเมาะ ท้ายหมู่บ้านสระหลวงหมู่ที่ 13 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยผลการตรวจยึดดังกล่าวทาง เจ้าหน้าที่ตารวจชุดสืบสวน สภ.ครบุรี ได้รับแจ้งจากสายข่าวมีการลักลอบนาไม้พะยูงที่ลักลอบตัดมาจากเขตอุทยาน แห่งชาติทับลานมาซุกซ่อนในพื้นที่บ้านสระหลวง ต.จระเข้หิน เพื่อเตรียมลาเลียงออกจากพื้นที่นาส่งนายทุน พ.ต.ต.ถิรวุฒิ พิศุษธิ์เศรษฐ์ศิริ สารวัตรงานสืบสวน สภ.ครบุรี จึงนากาลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามที่สายข่าวรายงาน กระทั่งพบไม้พะยูง แปรรูปขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 60 – 69 ซม. หน้า 10 ซม. ยาว 2 เมตร รวม 5 แผ่น ปริมาตรรวม 0.63 ลบ.ม. ซุกซ่อนไว้ใต้ ผ้ายางใช้เศษกิ่งไม้และใบหญ้าคลุมทับอีกชั้นเพื่ออาพรางสายตา จึงตรวจยึดมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.ครบุรี เพื่อแจ้งให้ทาง เจ้าหน้าที่ป่าไม้มาตรวจสอบและนาไปเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้หากไม้จานวนดังกล่าวถูกส่งจาหน่ายยังท้องตลาดต่างประเทศ จะมีมูลค่ามากกว่า 6 ล้านบาท ซึ่งการยึดไม้พะยูงจานวนดังกล่าวถือเป็นการตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีการตรวจยึดมา โดยประเมินว่าไม้ต้นนี้น่าจะเป็นไม้ต้นเดียวกันและมีอายุไม่ต่ากว่า 400 ปี เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 มี.ค.2556 มีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลาน นครราชสีมา 3 สามารถตรวจยึดไม้ พะยูงแปรรูปจานวน 4 แผ่น ปริมาตรรวม 0.40 ลบ.ม. มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท โดยตรวจยึดได้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับ ลาน ด้านทิศเหนือบ้านโปร่งสนวน ต.ลาเพียก อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งจากการเก็บรวบรวมสถิติของ สภ.ครบุรี ตั้งแต่ ต้นปี 2556 ที่ผ่านมาจึงถึงปัจจุบันประมาณ 2 เดือนครึ่ง มีการจับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับไม้พะยูงได้รวมทั้งสิ้น 53 คดี ได้ ผู้ต้องหา 3 ราย สามารถยึดไม้พะยูงได้รวมทั้งสิ้น 30 ท่อน 116 แผ่น 13.86 ลบ.ม. คิดเป็นมูลค่าส่งขายตลาดมือ ต่างประเทศไม่ต่ากว่า 120 ล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานเพิม่ เติมอีกว่า สภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา นากาลังตรวจยึดไม้พะยูงแปรรูปได้เพิ่มอีก 6 แผ่น ปริมาตรรวม 0.72 ลบ.ม. มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท โดยสามารถจับกุมได้ที่บ้านซับพงโพด หมู่ที่ 11 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เสิงสาง ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเช่นเดียวกัน พ.ต.อ.วณัฐ อรรถกวิน รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจับกุมผู้กระทาผิดเกี่ยวกับไม้ พะยูงในพื้นที่อาเภอครบุรีเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนสามารถจับกุมและยึดไม้พะยูงได้รายวัน เนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับ ลานถือเป็นแหล่งที่มีไม้พะยูงหลงเหลืออยู่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และขณะนี้มีกลุ่มนายทุนหลายกลุ่มมาเปิดตลาด ว่าจ้างให้ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเข้าไปตัดไม้ จึงทาให้มีการปกปิดข้อมูลกับทาง เจ้าหน้าที่ตารวจ การจับกุมจึงทาได้อย่างยากลาบาก ดังนั้นทางตารวจภุธรจังหวัดนครราชสีมาจึงเตรียมประสานไปยังทาง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแจ้งถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและประสานความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจ ฝ่าย ปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ อุทยาน สนธิกาลังขออนุมัติหมายค้นหมู่บ้านตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นจุดสุ่ม เสี่ยงที่จะมีการกระทาผิด ตรวจค้นรายบ้านเพื่อหาอุปกรณ์การกระทาผิด ป้องปรามไม่ให้หลงกระทาความผิดไปมากกว่านี้ บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ม.ห.

จับกุมขบวนการค้าไม้พะยูง 75 ท่อน พร้อมรถยนต์ 3 คัน

ฉบับที่ ...............21/01/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 182330 ม.ค.56

http://77.nationchannel.com/vide o/322303/ กอ.รมน.ม.ห., นรข., ทพ.2105 ตารวจป่าไม้ ตารวจชุดสืบสวนคาชะอี บุกตรวจยึดไม้พะยูง ไม้แดง ไม้ประดู่ จานวน ทั้งหมด 75 ท่อน, รถยนต์กระบะ 3 คัน มูลค่า 2 ล้านบาท เมื่อ 160900 ม.ค.56 นายวิเชียร ชินณวงษ์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ได้รับรายงานจากสายว่าจะมีการ ลักลอบขนไม้พะยูงมาจากบริเวณเขตป่าบ้านแก๊งช้างเนียม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรียมขนข้ามโขงส่งขาย ประเทศเพื่อนบ้านจึงได้ตั้งจุดสกัด ที่ บริเวณบ้านแก๊งช้างเนียม ได้พบรถกระบะสีขาววิ่งมาด้วยความเร็ว จึงให้สัญญาณให้ หยุด แต่รถกระบะคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดวิ่งฝ่าด่านไป เจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามไปจนถึงบ้านคาชะอี และรถคัน ดังกล่าวได้เข้าไปหลบซ่อนในบ้าน และคนขับรถได้หลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถติดตามเข้าไปได้ตัดสินใจประสาน ไป พันเอก ยุทธนา ม่วงพูลสวาสดิ์ รอง ผอ.รมน.ม.ห. และหน่วย นรข., ทพ.2105 ตารวจป่าไม้ ตารวจชุดสืบสวนคาชะอี นากาลังปิดล้อมเพื่อทาการตรวจค้นบ้านเลขที่ 115 หมู่ 14 บ.คาชะอี อ.คาชะอี จว.ม.ห. ซึ่งเป็นบ้านของนาย อดิศักดิ์ วัง คะฮาต จากการตรวจค้นพบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน บน-8818 กาฬสินธุ์ หลังรถกระบะมีผ้าปกคลุมไม้พะยูง จานวน 13 ท่อน ในห้องคนขับพบใบขับขี่ของนาย อดิศักดิ์ วังคะฮาต และเสื้อลายพลางติดตราโลโก้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช และยังพบใบประกาศนียบัตรผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาสหกรณ์สวนป่า ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ใกล้กันพบรถยนต์กระบะยี่ห้อมาสด้า สีขาว ทะเบียน บข-3212 สกลนคร ป้ายวงกลม ทะเบียน บล-7256 สกลนคร ซึ่งป้ายวงกลมกับทะเบียนรถไม่ตรงกัน รถมีการดัดแปลงเพื่อใช้ในการลักลอบขนไม้พะยูง เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นบริเวณบ้านดังกล่าวพบไม้พะยูง 4 ท่อน ในโรงสีข้าว และพบไม้พะยูงในบริเวณบ้านและป่า ละเมาะอีก 16 ท่อน และกระบะยี่ห้อโตโยต้า วีโก้ สีบรอนท์ทอง ทะเบียน บน – 8834 สกลนคร ป้ายวงกลมที่ติดอยู่หน้า รถเป็นหมายเลขทะเบียน บน – 2307 สกลนคร ซึ่งไม่ตรงกับหมายเลขทะเบียนรถ และไม้แดง ไม้ประดู่ จานวน 46 แผ่น, ไม้พะยูง จานวน 29 ท่อน พบข้อความเขียนไว้ที่บริเวณตัวบ้านว่า พันโท อดิศักดิ์ วังคะฮาต และ กรมทาลายไม้ เจ้าหน้าที่จึงได้นาของกลางทั้งหมดส่งสถานีตารวจภูธรคาชะอี และติดตามผู้ต้องหามาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ส.น.

รวบแก๊งค้าไม้พะยูงข้ามชาติ

ฉบับที่ .......................24/03/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 24 มี.ค.56 / ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content /region/318473

ตารวจ สภ.นาใน จ.สกลนคร จับกุมผู้ต้องหาลักลอบขนไม้พยุงรายใหญ่เครือข่ายประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมของกลาง จานวนมาก ขณะที่รวบผู้ต้องหาในขบวนการเดียวกันที่พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ พล.ต.ต.พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผบก.จ.สกลนคร แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายลับลอบตัดไม้พะยูงรายใหญ่ พร้อมยึดไม้ พะยูงแปรรูปเหลี่ยม จานวน 51 ท่อน ขนาดปริมาตร 1.16 ม. และไม้พะยูงที่ยังไม่ได้แปรรูปอีก 7 ท่อน ขนาดปริมาตร 0.15 ม. และรถยนต์โตโยต้า สีบอร์น หมายเลขทะเบียน บล.9160 อุดรธานี และโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง ซึ่งเป็นของ กลางที่ พ.ต.ท.กีรติกร กลัดกันแสง สภ.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พร้อมกาลังตารวจ ตรวจยึดได้จากการจับกุมนาย สุบันชา สีงาม อายุ 45 ปี และนายเทิดไทย เกษาพรหม อายุ 22 ปี ขณะขับรถยนต์กระบะโตโยต้าบรรทุกไม้พะยุงของ กลางผ่านด่านตรวจที่บริเวณ ถนนบ้านนาคาแหว-บ้านนาใน อุทยานแห่งชาติภูพาน หลังจากได้รับแจ้งจากสายข่าวว่าจะมี การลักลอบขนไม้พะยูงผ่านเส้นทางนี้เพื่อนาไปส่งขายต่อให้นายทุนชาวลาว ได้สั่งการให้ตารวจในพื้นที่ตั้งด่านสกัด ขณะจับกุมได้มีรถกระบะโตโตย้า บห.7768 อุดรธานี ขับฝ่าด่านตรวจ ทราบชื่อคนขับภายหลังคือนายสุริยา ศรี ปัญญา ทาหน้าที่ขับรถคุ้มกันรถที่บรรทุกไม้พะยูง เจ้าหน้าที่จึงได้สกัดจับกุม ซึ่งระหว่างการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คน ได้ มีนายจงจิตร์ สามารถ อายุ 51 ปี,นายอุทัย คนซื่อ อายุ 62 ปี และนายสุริยา ได้นั่งรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ สีดา ทะเบียน ฒช.4634 กทม.เข้ามาที่สภ.นาใน พร้อมมกับนาเงินสด 70,000 บาท ติดสินบพนักงานสอบสวนเพื่อแลกกับการ ปล่อยตัวนายสุบันชาและนายเทิดไทย ผู้ต้องหา 2 คนแรก เจ้าหน้าที่จึงจับกุมพร้อมตั้งข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงาน และ มีไม้หวงห้าม (ไม้พะยูง) เกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.อ.บ.

ตรวจจับและยึดไม้พะยูง มูลค่า 10 ล้านบาท

ฉบับที่ .......................21/01/56 หลักฐานอ้างอิง 271300 ส.ค.55 http://news.sanook.com/1138749/

นปพ.สภ.อ.บ. สนธิกาลังกับ ร้อย.ตชด. 2252 และ ร้อย.ทพ. 2601 และ จนท.ป่าไม้ อุทยานแห่งชาติภูจองนาย อย นากาลัง 50 นาย เข้าตรวจยึดไม้พะยูง จานวน 48 ท่อน มูลค่ากว่า 10 ล้านบาท พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 5 คน หลังจากสืบทราบว่า มีนายทุนส่งคนเข้าไปลักลอบตัดไม้พะยูง ที่บริเวณป่าภูเอือด เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าถึง ก็ได้มีการลักลอบขนไม้พะยูงออกไปแล้วกว่า 100 ท่อน ส่วนผู้ต้องหา 5 คน ได้ส่งมอบให้กับ สถานีตารวจภูธรบุณฑริก เจ้าของพื้นที่เพื่อดาเนินคดีต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ส.ร.

ลว.ตรวจพบชาว กพช.ขนไม้พะยูง

ฉบับที่ .......................21/01/56 หลักฐานอ้างอิง 071235 ม.ค.56 http://news.sanook.com/1162771/

หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา / ร้อย ตชด.214 /สภ. ลว.ตรวจพบชาวกัมพูชา ประมาณ 10 คน กาลังใช้รถเข็นชักลาก ไม้พะยูง ที่ถูกตัดเป็นท่อนขนาด 2 เมตร ลาเลียงข้ามเขตแดนเข้าไปฝั่งกัมพูชา เจ้าหน้าที่ จึงแสดงตัวเข้าจับกุม ชาว กัมพูชาทั้งหมดวิ่งหนีเข้าป่า สามารถ จับกุมได้ 1 คน คือ นายเฮม เซาว์ อายุ 19 ปี ชาวบ้านสันตะเทียบ พร้อมรถเข็น สาหรับชักลากไม้ 5 คัน จากคาให้การของผู้ต้องหา ตนพร้อมเพื่อน 10 คน ได้ถูกว่าจ้างให้เข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตไทย และหากสามารถลาเลียงไม้พะยูงทั้งหมดเข้าไปในฝั่งกัมพูชาได้ จะได้ค่าแรงคนละ 2,000 บาท บทวิเคราะห์/แนวโน้ม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ม.ห.

จับขบวนการค้าไม้พะยูง 80 ท่อน มูลค่า 3 ล้านบาท

ฉบับที่ .......................20/01/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 201700 ม.ค.56 http://77.nationchannel.com/vide o/321382/

จับขบวนการค้าไม้พยุงได้ผู้ต้องหา 1 รายไม้พยุงจานวน 80 ท่อนมูลค้า 3 ล้านบาท ร้อย ต.ช.ด.234 ได้รับแจ้งจากสายว่ากาลังมีการขนไม้พะยูงที่ถนนสายหมู่บ้านหนองมอน หมู่ 3 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร จึงได้จัดชุดเฉพาะกิจนากาลังลงพื้นที่ดักซุ่ม พบรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีบรอน ทะเบียน บค.๘๖๔๐ มุกดาหาร ขับมาด้วยความเร็วสูง ลักษณะบรรทุกของหนัก จ้างให้สัญญาณหยุดตรวจ แต่รถคันดังกล่าวไม่ยอมหยุดขับ หลบหนีไป เจ้าหน้าทีจ่ ึงไล่ตามสกัดจนผู้ต้องหายอมหยุดรถเจ้าหน้าที่ได้วางกาลังล้อมรถเข้าจับกุมชายคนขับรถ คือ นาย ยงยุทธ ฉรรคศร์ อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 17 ม.7 ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร รับว่าเป็นคนรับจ้างขนไปส่งที่ริม ฝั่งโขงเพื่อเตรียมขนข้ามโขงส่งขายประเทศเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่จึงทาการตรวจค้น พบไม้พะยูงเต็มคันรถ จากการขยายผล ทราบว่าที่ท้ายหมู่บ้านหนองมอน ยังมีไม้พะยูง ชุกช่อนจานวนมากเจ้าหน้าที่จึงนากาลังไปตรวจสอบพบไม้พะยูงชุกช่อนในป่า 2 จุด รวม 80 ท่อน เจ้าหน้าที่จึงทาการ ตรวจยึดไม้พะยูงของกลางพร้อมผู้ต้องหาเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.บ.ร.

จับกุมชาว กพช.ลักลอบตัดไม้พะยูง

ฉบับที่ ........... 18/01/56 หลักฐานอ้างอิง

วันที่ 171700 ม.ค.56 http://news.ch7.com/detail ตารวจตระเวนชายแดนที่ 215 นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จับกุมชาวกัมพูชา 11 คน ขณะกาลัง ตัดไม้พะยูงในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงใหญ่ บ้านราษฎร์รักแดน ตาบลหนองแวง อาเภอละหานทราย จังหวัด บุรีรัมย์ ได้พร้อมของกลางไม้พะยูง 12 ท่อนใหญ่ที่บรรทุกอยู่บนรถกระบะ, เลื่อยโซ่ยนต์ขนาดใหญ่, รถลาก, รถจักรยานยนต์ และของกลางอื่นๆ อีกหลายรายการ ชาวกัมพูชาทั้ง 11 คน สารภาพว่ามีนายทุนไม่ทราบชื่อ ว่าจ้างให้ตัดไม้พะยูง โดยไม่ทราบว่าไม้พะยูงดังกล่าวอยู่ใน พื้นที่หวงห้าม ซึ่งของกลางทั้งหมดหากถูกไปขายยังต่างประเทศจะมีมูลค่าสูงถึง 5,000,000 บาท บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.อ.บ.

กกล.สุรนารี-นรข.เขตอุบลฯ-สกายรีพอร์ต-บินสารวจการขนไม้พะยูง

ฉบับที่ ...........20/02/56 หลักฐานอ้างอิง

20 ก.พ.56 วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ . ศ. http://www.krobkruakao.com/ข่าวรีพอร์ตนรข-คุมเข้มล้าน้าโขงสกัดยาบ้า-ลักลอบตัดไ ม้l

จากรายงานเมื่อ 2 ก.พ.56 ว่าจะมีการเตรียมลักลอบนาไม้พยุงข้ามฝั่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากกว่า 100 ท่อน มูลค่าหลายล้านบาท กกล.สุรนารี โดยหน่วย นรข.เขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยชุดบินสกายรีพอร์ต จึงทาการบินตรวจ พื้นทีต่ ลอดลาน้าโขง เพื่อเป็นการสกัดที่ปลายทางควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานเชิงรุกในพื้นที่เป้าหมาย เช่นจุดที่บินสารวจ อยู่ตอนนี้ คือป่าดงนาทาม ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่มีไม้พะยูงเหลืออยู่ และเป็นพื้นที่เป้ามา หมายของการเข้ามาลักลอบตัด จากการบินสารวจเพื่อสแกนพื้นที่หวังว่าจะพบไม้พะยูงตามรายงานว่ามีการลักลอบตัด เป็นท่อนไว้ รอการลาเลียงมากกว่า 100 ท่อน มูลค่าหลายล้านบาท แต่ด้วยสภาพพื้นที่ค่อนข้างกว้างและป่าที่หนาทึบทา ให้อยากต่อการสังเกตทางอากาศ สกายรีพอร์ต บินมาสารวจหน้าผา จุดนี้ห่างจากผาชนะได เพียงเล็กน้อย ซึง่ กระบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงใช่วิธีโยนไม้ลงหน้าผา ก่อนจะมารวบรวมไม้ด้านล่าง โดยมีเส้นทางการชักลากไม้ปรากกฏ ให้เห็นอยู่หลายเส้นทาง และทุกขั้นตอนมีกองกาลังติดอาวุธคุ้มกัน เริ่มที่กระบวนการลักลอบไม้พยุง จะเข้ามาตัดไม้พะยูง ฝั่งไทย ก่อนนาไม้ข้ามแม้น้าโขงไปรวบรวมไว้ประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อได้จานวนมาก ก็จะเคลื่อนย้ายลงเรือเรียบชายฝั่ง ประเทศเพื่อนบ้านไปขึ้นฝั่งบริเวณบ้านนาขยอม แขวงสุวรรณเขต โดยมีนายหน้าคนไทยร่วมขบวนการ ปี 55 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมการกระทาความผิดตลอดลาน้าโขง ยาเสพติดยังคงมีสถิติสูงสุด รองลงมา เป็นไม้พะยูง การลักลอบเข้าเมือง และสินค้าหนีภาษีตามลาดับ ปัจจุบันมีการสนธิกาลัง ของกองกาลังสุระนารี นรข. ตารวจภูธร ตารวจตระเวนชายแดน และฝ่ายปกครอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการทาความผิดตลอดลาน้าโขง ที่มีรูปแบบและวิธีการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.น.ม.

รวบสมาชิก อบต.รับจ้างนายทุนกัมพูชาลักลอบขนไม้พะยูง

ฉบับที.่ ............. 19/02/56 หลักฐานอ้างอิง

วันที่ 18 ก.พ.56 http://www.mcot.net/site/content?i d=51177fdc150ba03e79000105#.U SLQTCQ5PIU สานักข่าวไทย วันที่ 10 ก.พ.56 ที่ สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา พ.ต.ท.บัญชา คล้ายน้อย รองผู้กากับการงานป้องกันและ ปราบปราม สภ.บัวลาย หัวหน้าชุดเฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ตารวจ สภ.ครบุรี ร่วมกันสอบปากคานายไพศาล สงเจริญธรรม อายุ 42 ปี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) โคกกระชาย ผู้ต้องหาลักลอบขนไม้พะยูง พร้อมของกลางไม้พะยูงแปรรูป และรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน ผก 4073 นครราชสีมา ซึ่งนายไพศาลรับสารภาพว่า รับจ้างนายทุนชาวกัมพูชาขน ไม้พะยูงที่ลักลอบตัดจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยจะมีคนบรรทุกใส่เรือข้ามอ่างเก็บน้าลาแชะมาส่งให้ก่อนจะนาไป พักไว้ภายในสระน้ากลางทุ่งนาบ้านโนนกุ่ม ได้ค่าจ้างครั้งละ 10,000 บาท ทามาแล้วรวม 2 ครั้ง ล่าสุดมาถูกจับได้ดังกล่าว จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลโดยเข้าตรวจสอบภายในสระน้ากลางทุ่งหน้าริมถนนสาย ครบุรี-ลาแชะบ้านโนน กุ่ม สามารถยึดไม้พะยูงได้เพิ่มเติม รวมไม้พะยูงทั้งหมด 21 แผ่น มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท หากส่งออกไปตลาด ต่างประเทศจะมีมูลค่าไม่ต่ากว่า 10 ล้านบาท บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ต.ร.

ข่าวเขมรลักตัดไม้พะยูงโดนทหารไทยยิงแต่ปล่อยตัว

ฉบับที.่ ............. 12/02/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 11 ก.พ.56 http://www.manager.co.th/Local/ ViewNews.aspx?NewsID=95600000 17545

วันที่ 11 ก.พ.56 ที่โรงพยาบาลตราด พ.ท.ตี โซ๊ะคา หัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชา-ไทย ด้านจังหวัด ไพลิน ประเทศกัมพูชา พร้อมทหารพระธรรมนูญ และเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดน เดินทางมาเยี่ยม นายฮ็อม ชาวกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทหารไทยยิงหลังลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตประเทศไทย และขอรับตัวนาย เสรย โซ๊ะเพียบ กลับไปรับโทษที่จังหวัดพระตะบอง โดยมี น.อ.นพดล ฐิติวัฒนะสกุล ผบ.หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ตราด น.อ.สุบรร ดีนอก หัวหน้าชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (บ้านด่านชุมพล) อ.บ่อไร่ จ.ตราด ร่วมต้อนรับ เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 นายฮ็อม ชาวกัมพูชา ถูกยิงได้รับบาดเจ็บขณะทหารพรานนาวิกโยธินได้ลาดตะเวน และ พบมีการลักลอบตัดไม้พะยูง ส่วนเพื่อนอีก 3 คนหลบหนี และนายเสรย โซะเพียบ ถูกจับได้

จากนั้นได้ร่วมทาบันทึกข้อตกลง และการรับตัวนายเสรย โซ๊ะเพียบ ที่ห้องประชุมของโรงพยาบาลตราด ซึ่งทั้ง 2 ฝ่าย ได้บันบึกข้อตกลง และบันทึกการมอบตัวไปรับโทษที่เรือนจา จ.พระตะบอง ประเทศกัมพูชาต่อไป พ.ท.ตี โซ๊ะคา กล่าวว่า การปิดด่านบ้านมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็นความร่วมมือระหว่างทหารหน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธินตราด และกองบัญชาการทหารภูมิภาคที่ 5 เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ชายแดนไทยด้าน อ.บ่อไร่อีก ซึ่งหากมีชาวกัมพูชาเข้ามาลักลอบอีกจะได้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ขณะที่ชาวกัมพูชาทั้ง 2 คน ที่ถูกฝ่ายไทยจับกุมตัวไว้ ได้รับการดูแลด้านการรักษาพยาบาลอย่างดี น.อ.นพดล กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีที่ทั้ง 2 ฝายร่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างกัน และเป็นการแก้ไขปัญหาต้นเหตุ ซึ่งการ เจรจาก็ยุติด้วยดีทั้ง 2 ฝ่าย และในเร็วๆ นี้จะมีการเจรจาในระดับสูงเพื่อสรุปปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น และจะวางมาตรการใน การป้องกันไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้พะยูงอีก ก่อนที่จะมีการเปิดด่านบ้านมะม่วงในโอกาสต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่รับผิดชอบของ กกล.สุรนารี

เบื้องหลังข่าวลักลอบตัดไม้พะยูง / ทีวีช่อง ๗ - กกล.สุรนารี

ฉบับที.่ ........ 29/01/56 หลักฐานอ้างอิง

วันที่ 200530 ม.ค.56 http://news.ch7.com/detail/ พะยูง เป็นชื่อของต้นไม้เนื้อแข็งมากที่ปลูกยากโตช้า ใช้เวลามากถึง 40 ปี ถึงจะนามาใช้ประโยชน์ได้ เนื้อไม้มี ลวดลายสวยงามชนิดหนึ่ง จัดเป็นไม้เศรษฐกิจที่มีราคาสูง ไม้พะยูงเป็นไม้ที่แพงที่สุดในโลก และเหลือเพียงแห่งเดียวใน โลกคือ ประเทศไทย และมีความเชื่อว่า เป็นไม้มงคล มีชื่อพื้นเมืองอื่นๆ อีก คือ ขะยุง , แดงจีน และ ประดู่เสน มีการ คาดการณ์ว่าอีกไม่เกิน 2 ปี ไม้พะยูงจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย เนื่องจากการปั่นราคา จนกลายเป็นไม้แพงสุดในโลก เนื่องจากมีความนิยมในการใช้ไม้ชนิดนี้ในประเทศจีนอย่างมาก โดยเริ่มจากการนาเข้าไม้ชนิดนี้ ไปซ่อมแซมพระราชวัง ต้องห้าม ในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ในปี 2551 ต่อมาก็มีความนิยม นาไม้พะยูงไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ ขณะที่ นายทุนจะนามาทาเป็นวัตถุมงคล เช่น ตัวปี่เซียะ เทพเจ้า ฮก ลก ซิว่ และของตกแต่งบ้านชิ้นเล็ก ๆ ด้วย การลักลอบตัด ไม้พะยูงนั้น จะทาเป็นขบวนการ โดยมีทั้งในส่วนของคนไทย และชาวกัมพูชา โดยจะมีคนชี้เป้า ว่ามีไม้พะยูงขึ้นอยู่จุด ใดบ้าง ซึ่งมักจะเป็นคนพื้นที่ ซึ่งเพียงแค่การชี้เป้านี้ จะได้ค่าตอบแทนแล้วต้นละ 5,000 บาท กองทัพภาคที่ 2 โดยกองกาลังสุรนารี รับผิดชอบพื้นที่ชายแดน 5 จังหวัด ตั้งแต่ อานาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ซึ่งนอกจากจะทาหน้าที่รักษาอธิปไตยของประเทศแล้ว ยังมีหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาการ ลักลอบตัดไม้พะยูงอีกด้วย ซึ่งมีพื้นที่ แบ่งเป็น 42 กลุ่ม คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 316 ตารางกิโลเมตร หรือ 197,500 ไร่ โดยแบ่งกลยุทธตามลักษณะของพื้นที่ เช่น พื้นที่ป่าชายแดน ทหาร จะสนธิกาลังกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลาดตระเวน และตั้งฐานปฏิบัติการ ขณะที่พื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนกับป่าและเส้นทางลาเลียงในป่า จะสนธิกาลังลาดตระเวน ตั้งด่าน ตรวจป้องปราม สกัดจับ สาหรับพื้นที่ชุมชนและเส้นทางลาเลียงในหมู่บ้าน จะเข้าฝึกอบรมปลูกจิตสานึกประชาชน ให้มี ส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่า อย่างไรก็ตามขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงก็ยังพยายามเข้ามาในเขตประเทศไทย เพื่อ ลักลอบตัดไม้พะยูงในหลายรูปแบบ โดยแทบทั้งหมดจะมีกาลังติดอาวุธให้การสนับสนุน บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.อ.บ.

ลักลอบขนไม้พะยูงอ้างรับจ้างขนให้ อบต.

ฉบับที่ ...........4/02/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 3 ก.พ.56 http://www.komchadluek.net/de tail/

เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฎิบัติการทางยุทธวิธีกองกาลังสุรนารี สืบทราบว่าได้มีกลุ่มผู้ลักลอบทาไม้พะยูงร่วมกันเข้าไป ลักลอบตัดไม้พะยูง ที่บริเวณป่าลาห้วยตะคุก เขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย และจะทาการขนไม้มารวมกันที่บริเวณ บ้านโคกน้อย ตาบลนาจะหลวย อาเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อจาหน่ายให้กับพ่อค้าไม้พะยูงที่มาสั่งชื้อ จึง นากาลังไปดักซุ่มที่บริเวณทางสาธารณะทิศใต้บ้านโคกน้อย พบรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสัน บิ๊กเอ็ม สีแดง หมายเลข ทะเบียน บต 4210 ศรีสะเกษ วิ่งมาตามทาง เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและส่งสัญญาณให้หยุดรถ ตรวจพบชาย 2 คน อยู่ในรถจึงได้ทาการตรวจค้น พบไม้พะยูงบรรทุกอยู่ในกระบะหลังรถและถูกปกปิดทับด้วย ต้นมันสาปะหลัง เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ จานวน 22 ท่อน/เหลี่ยม มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เจ้าหน้าที่ จึงได้ทาการตรวจยึด พร้อมจับกุมนายวรรณพงษ์ อุตราษฎร์ อายุ 31 ปี ทาหน้าที่เป็นผู้ขับรถ และนายรันดร์ (นามสมมุต)ิ อายุ 16 ปี จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างจาก สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล รายหนึ่งใน อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานีในราคาเที่ยวละ 2,000 บาท โดยขนจากบ้านค้อไปส่งที่บ้านปะหูต ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี และจะมีผู้มารับช่วงต่อไปอีกทีหนึ่ง โดยขับรถไปจอดไว้ตรงที่นัดหมายแล้วก็กลับ ทามาแล้ว 3 ครั้ง ส่วน รถยนต์ไม่รู้ว่าเป็นของใคร เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันเข้า ไปดาเนินกิจการใดๆเพื่อหาผลประโยชน์ในเขตอุทยานแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง พนักงานสอบสวน สภ.นาจะหลวย และจะได้สืบสวนสอบสวนติดตามตัวผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.อ.บ.

จับเขมรลอบตัดไม้พะยูงฝั่งไทย

ฉบับที.่ ........... 1/02/56 หลักฐานอ้างอิง

วันที่ 31 ม.ค.56 / 07.30 น. http://www.komchadluek.net/det ail/20130121/149877/ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ บ้านจันลา ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี, ร้อย ทพ.2310 ฉก.ทพ.23, หน่วยพิทักษ์ป่า (หน่วยจันลา) อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ออกลาดตระเวนหลังสืบทราบว่ามีชาวกัมพูชาพร้อมกาลัง ติดอาวุธเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ที่บริเวณป่าด้านทิศเหนือลาห้วยหูช้าง ในเขต อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย บ้านโดม ม.18 ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ายืน จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อ จับกุมแต่กลุ่มผู้ลักลอบได้ไหวตัวพากันหลบหนี จับกุมได้ 2 คน คือ นายมับ เวง อายุ 30 ปี บ./ต.ตึกกระฮอม อ. จอมกระสาน จ.พระวิหาร ประเทศกัมพูชา และ นายจูบ ชลรม อายุ 24 ปี บ./อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ประเทศ กัมพูชา พร้อมของกลางไม้พะยูงที่ตัดเป็นท่อนๆละ 1.20 เมตร จานวน 50 ท่อน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท จากการสอบสวนผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง 2 คน สารภาพว่าเดินทางมาจาก อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร ประเทศ กัมพูชา โดยมาพร้อมกับพวกทั้งหมด 42 คน เข้ามาลักลอบตัดไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย อ.น้ายืน โดยจะ เลือกตัดไม้พะยูง จากนั้นก็จะตัดเป็นท่อนๆละ 80 - 1.20 ซ.ม. แล้วใช้วธิ ีแบกกลับคนละ 1 ท่อน ส่งให้ให้กับนายทุนชาว เวียดนามในราคากิโลกรัมละ 190 บาท ( 8,000 -10,000 บาท/ท่อน ) ทามาแล้ว 4 ครั้ง เพราะมีรายได้ดี และทุกครั้งที่ เดินทางมาจะมีกาลังติดอาวุธคอยคุ้มกัน มีคนไทยที่เป็นพรานป่าจะบอกแหล่งที่มีไม้พะยูงโดยคิดค่าบอกราคาต้นละ 100 บาท บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ส.ร. เรียกร้องรัฐบาลหามาตรการป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูง

ฉบับที่ .......................23/03/56 หลักฐานอ้างอิง

23 มีนาคม 2556 เวลา 21:48 น. http://www.posttoday.com/ สายข่าวด้านความมั่นคงชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ กล่าวว่า อยากเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเร่งหา มาตรการป้องกันและสกัดขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง รวมทั้งจัดกาลังเข้ามาพิทักษ์ป่าไม้พะยูง บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา หลังตรวจพบผืนป่าไม้พะยูง แหล่งใหญ่แหล่งสมบูรณ์ที่สุดของ อ.กาบเชิง อีกแห่งหนึ่งที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชา ใกล้กับเขตแดนด้านช่องคันเทิง ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง ถูกชาวกัมพูชาเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยูงไปแล้วจานวน นับ 1,000 ต้น โดยมีการตัดทอนเป็นท่อน และปลอกเปลือก ลาเลียงเข้าไปในเขตประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางเข้าไปยังผืนป่า ชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมกับแหล่งข่าว พบต้นไม้พะยูง อยู่สองข้างถนน ลูกรัง เข้าไปยังช่องคันเทิง ชายแดนไทย-กัมพูชา ถูกตัดทาลายเป็นจานวนมาก ตลอดแนวป่าชายแดน ต้นไม้พะยูง แต่ละ ต้นมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปี มีหน้าตัด 50-80 เชนติเมตร มีแก่นลวดลายสายงาม และถูกตัดทอน เป็นท่อนๆ และมีการ ลาเลียง ออกไปปลอกเปลือก และทาเป็นไม้เหลี่ยม ขนาดความยาว 1 เมตร เพื่อให้ง่ายต่อการลาเลียงข้ามแดน เข้าไปใน เขตประเทศกัมพูชา นอกจากนี้มีรายงานว่าตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.จนถึงขณะนี้ พบว่ามีชาวกัมพูชาลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูง ตามแนวชายแดน ในเขตอาเภอกาบเชิงอย่างหนัก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ต.ด่าน, ต.กาบเชิงและ ต.โคกตะเคียน และ นับวันจะพบว่าชาวกัมพูชาลักลอบข้ามแดนเข้ามาในฝั่งไทยลึกมากขึ้น ห่างจากเขตแดนถึง 6 กิโลเมตร และมีการทางาน กันเป็นขบวนการ เป็นกลุ่มการลักลอบตัดไม้พะยูง จะทากันตั้งแต่ 20-30 คน มีชุดติดอาวุธสนับสนุนระวังหน้า ระวังหลัง ชุดตัดต้นไม้ ชุดปลอกเปลือกทาเป็นไม้เหลี่ยม และชุดลาเลียงข้าม แดนเข้าไปในเขตประเทศเขมร บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ส.น.

ตารวจภูธรสกลนครตั้งรางวัลจับขบวนการค้าไม้พะยูง

ฉบับที่ .......................21/01/56 หลักฐานอ้างอิง

วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2556 http://www.krobkruakao.com/ หลังจากเจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.สร้างค้อ อาเภอภูพาน ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร สามารถจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูงในเขตพื้นที่อาเภอภูพาน ยึดไม้พะยูงขนาดใหญ่ จานวน 55 ท่อน รถยนต์ 2 คัน พร้อม ผู้ต้องหา 2 คน ( 14 มี.ค.56) ล่าสุด พลตารวจตรี พลศักดิ์ บรรจงศิริ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า รู้สึก ชื่นชมยินดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาชุมชนในพื้นที่อาเภอภูพาน ให้ความสาคัญในเรื่องของทรัพยากรป่าไม้ โดยเฉพาะไม้พะยูง จึงได้ตั้งรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูงได้ ซึ่งจะได้รางวัลนาจับ ทันทีโดยไม่ต้องรอผลทางคดี ซึ่งถือเป็นการนาร่องและจะนาไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ คาดว่าจะทาให้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ พะยูงในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน จะลดน้อยลงหรือหมดไปเลยก็ได้ นายยุทธพล ยังแสนภู นายกเทศมนตรีตาบลโคกภู อาเภอภูพาน ในฐานะประธานกลุ่มพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เขต เทือกเขาภูพาน กล่าวว่า ได้พูดคุยตกลงกับผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอภูพาน ซึ่งมี 4 แห่งคือ ทต.โคกภู อบต.สร้างค้อ อบต.กกปลาซิว และ อบต.หลุบเลา ว่าจะร่วมมือกัน ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ในการปราบปรามขบวนการ ลักลอบค้าไม้พะยูง โดยตั้งรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส จนเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการค้าไม้พะยูงได้ จะได้รับรางวัลทันที เช่น กองเล็กได้ 5,000 บาท ไปจนถึงกองใหญ่ 20,000 บาท โดยไม่ต้องรอผลทางคดี ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ ต้องควักกระเป๋าจ่ายเอง ต่อไปจะต้องตั้งงบไว้เป็นรางวัลแก่ผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งการจับกุมไม้พะยูงเมื่อวานนี้ได้ชาวบ้าน เป็นผู้แจ้งเบาะแสจนเจ้าหน้าที่จับกุมได้ในที่สุด บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.น.พ.

ตรวจยึดไม้พะยูงเตรียมขนข้าม สปป.ลาว

ฉบับที่ .......................3/03/56 หลักฐานอ้างอิง

วันที่ 3 มี.ค.56 http://www.manager.co.th/Local/ ViewNews.aspx?NewsID=95600000 26505

วันที่ 3 มี.ค.56 หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลาแม่น้าโขงนครพนม (นรข.) นาโดย น.อ.สุรศักดิ์ สุวรรณ เกษา ผบ.นรข.เขตนครพนม พร้อมด้วย ร.อ.ประเสริฐ พุทรา หัวหน้าสถานีเรือ นรข.นครพนม และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการตรวจยึดรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า สปอร์ตไรเดอร์ สีบรอนซ์ทอง ทะเบียน กค -926หนองคาย ภายใน บรรทุกไม้พะยูงแปรรูป 18 ท่อน คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท ขนาดความยาวประมาณ 2 เมตร หน้ากว้าง 30 เซนติเมตร ตรวจยึดหลังสืบทราบว่าจะมีการลาเลียงขนส่งไม้พะยูงมาลงเรือข้ามไปขายยังประเทศเพื่อนบ้านในเขต ต.ดง ขวาง อ.เมือง จ.นครพนม กระทั่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบรถยนต์กระบะสปอร์ตไรเดอร์ จอดทิ้งไว้ข้างถนนในพื้นที่บ้าน กกไฮ ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม แต่ไม่พบเจ้าของจึงยึดมาตรวจสอบ ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเชื่อว่าขบวนการค้าไม้พะยูงข้ามชาติลาเลียงขนส่งมารอลงเรือข้ามแม่น้าโขงไปขายยัง ประเทศเพื่อนบ้าน แต่ใช้วิธีจอดทิ้งรถรอการขนส่งต่อเพื่อเลี่ยงการจับกุม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะได้เร่งสืบสวนขยาย ผลติดตามผู้กระทาผิดมาดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่รับผิดชอบของ กกล.บูรพา

จับรถทหาร ลอบขนไม้พะยูง 2 ล้าน มีตรากงจักรระบุสังกัด

ฉบับที่ .......................7/03/56 หลักฐานอ้างอิง ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวภูมิภาค

6 มีนาคม 2556, 16:16 น. เมื่อวัน ที่ 6 มี .ค. 2556 พ.อ.ศรีศักดิ์ พูนประสิทธิ์ รองผู้ บัญชาการกองกาลังบูรพา สื บทราบว่าจะมีขบวนการ ลักลอบขนไม้พะยุง ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ จึงได้สั่งการให้กาลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับ นายถวัลย์ สิงห์แก้ว หัวหน้าหน่วย ป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.ท่ากระดาน นากาลังหน่วยป้องกันรักษาป่า ออกลาดตระเวนตามเขตแนวป่า เมื่อมาถึงเขตรอยต่อ บ้านท่าเต้น ต.พระเพลิง อ.เขาฉกรรจ์ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่าง จ.ฉะเชิงเทรา กับ จ.สระแก้ว ก็เห็นรถต้องสงสัยติดตรา กงจักรของทหารช่าง พัน 2 รอ. บรรทุกไม้พะยูงวิ่งออกมาจากป่าทางด้านเขาอ่างฤาไน จึงเรียกให้จอด แต่คนขับกลับเร่ง เครื่องหลบหนี จึงขับรถไล่ตาม พร้อมวิทยุให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องช่วยสกัด คนขับกระโดดลงวิ่งหลบหนีเข้าป่าทึบ จากการตรวจสอบเป็นรถยูนีม็อก ทะเบียนตรากงจักร 22496 ตั้งอยู่ จ.ฉะเชิงเทรา บริเวณประตูรถระบุสังกัด หน่วยงาน และระบุชื่อพลขับประจารถ ตรวจสอบภายในพบไม้พะยูงที่แปรเป็นไม้ปอนยาว 2 เมตร จานวน 17 ท่อน ห่าง จากจุดดังกล่าวไปเพียงเล็กน้อย ยังพบไม้พะยูงซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางอีก 6 ท่อน จึงนาของกลางกลับมาที่ฐานปฏิบัติการ ป้องกันและรักษาป่าท่ากระดาน เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดหน่วยทหารดังกล่าวทราบ ไม้พะยูงดังกล่าวลักลอบ ตัดออกมาจากป่าเขาอ่างฤาไน เขตรอยต่อ 5 จังหวัด ลักษณะเพิ่งตัดได้เพียง 3 วัน มีมูลค่า 2.1 ล้านบาท บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


บันทึกประจาวัน-เหตุการณ์-ความเคลื่อนไหว-ตามแนวชายแดนไทย-กพช.-ลาว พื้นที่ จว.ส.ร.

จับขบวนการขนไม้พยุง

ฉบับที่ .......................20/03/56 หลักฐานอ้างอิง วันที่ 19 มี.ค.56 เวลา 02:06 น. ข่าวออนไลน์ ช่อง 7 สี http://news.ch7.com/detail/25753

* ตารวจตรวจคนเข้าเมืองจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม-โอร์เสม็ด อาเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สกัดจับรถยนต์ ทะเบียนของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีพิรุธ จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบไม้พะยูง ซุกซ่อนอยู่จานวน 12 ท่อน ซึ่งเจ้าหน้าที่ พบว่าไม้พะยูงดังกล่าว ตัดจากฝั่งไทย และลักลอบนาเข้าไปขายในฝั่งประเทศกัมพูชา เพื่อขายต่อไปยังประเทศจีน ** ทหารพรานที่ 2105 ประสานกาลัง ตชด.ที่ 234 สกัดจับจับรถยนต์ ทะเบียน กข 4375 มุกดาหาร ที่ลักลอบขน

้นทีง่ จว.ม.ห. ไม้พพืะยู ออกจากบ้านมะนาว ตาบลพังแดง อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ที่ด่านบ้านบางทรายใหญ่ หมู่ 2 ตาบลบาง

ทรายใหญ่ ผู้ต้องหาคือ นายสุชาติ มูลพรม พร้อมของกลาง ไม้พะยูง จานวน 35 ท่อน เพื่อเตรียมส่งข้ามไป สปป.ลาว บทวิเคราะห์/แนวโน้ม


ข้อมูลแบ่งพื้นทีเ่ ป็นจังหวัด – ระหว่างกรรมวิธขี ้อมูล จานวน 19 หน้า

ทดสอบการใช้งาน 1  

ทดสอบการใช้งาน 222222

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you