Page 1

Họ tên: Helen P. Orobia

Quốc tịch: Philipin

Triết lý giáo dục: Là một nhà giáo dục mầm non, tôi tin tưởng rằng học sinh sẽ phát triển được hết khả năng trong môi trường giáo dục an toàn. Một trong những mục tiêu của tôi là mang tới cho các em một môi trường học tập an toàn, khuyến khích học sinh khám phá, gợi mở tính tò mò, sáng tạo. Tôi nghĩ rằng ở độ tuổi nhỏ, các em cần bắt đầu hiểu được giá trị của việc cư xử phù hợp. Tôn trọng mọi người, có trách nhiệm và cảm thông là những yếu tố cần thiết trong môi trường giáo dục mầm non. Bằng cấp: Cử nhân giáo dục tiểu học – Đại học St. Paul Chứng chỉ giáo dục âm nhạc (Lớp Lá) Kinh nghiệm: Giáo viên bộ môn lớp 4, 5 và 6, Đại học St,Paul, Philipin (2 năm ) Giáo viên lớp nhà trẻ, Little Playhouse, Tp. HCM (3 năm) Giáo viên lớp lá, Trường quốc tế Kinderworld. Tp HCM (8 năm) Giáo viên dạy thay, Hội trưởng Hội cha mẹ học sinh, Trung tâm Smartkids, Tp HCM (8 tháng)

Vietnam helen orobia giáo viên lớp nhà trẻ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you