Page 1

Họ tên: Amada Lynn Romano Triết lý giáo dục:

Quốc tịch : Mỹ

Là một giáo viên, mục tiêu của tôi là làm phong phú cuộc sống của các em và không phân biệt khả năng. Tôi mong muốn đảm bảo sự phát triển vững chắc của các em trong lớp học cũng như nhìn thấy các học sinh đều có cơ hội học tập như nhau. Cảm giác là một phần của lớp học, của cộng đồng rất quan trọng. Kinh nghiệm giảng dạy cho phép tôi tiếp xúc nhiều trẻ em ở những môi trường khác nhau và có trình độ khác nhau. Trong suốt quãng thời gian học đại học cũng như làm việc, tôi đã làm việc hết mình để phát triển khả năng đọc, viết, nghe và nói của học sinh. Tôi hiểu rằng kỹ năng đọc và viết là chìa khóa cho sự phát triển về học tập của các em và các kỹ năng này có thể thay đổi tương thích với từng hoàn cảnh cũng như được sử dụng rộng rãi ở nhiều ngữ cảnh và chương trình học.

Bằng cấp: Đại học Syracuse (Syracuse, bang New York) - Cử nhân giáo dục tiểu học và giáo dục chuyên ngành (lớp 1-6) - Chứng chỉ giáo dục tiểu học (lớp 1-6) - Chứng chỉ giáo dục chuyên môn (lớp 1-6) Đại học Drexel (Philadelphia, Pennsylvania) Thạc sỹ Giáo dục quốc tế (đang học) Kinh nghiệm: Trường tiểu học Long Branch, New York – lớp 5 Tập đoàn giáo dục EMG – Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam- lớp 1 &2 Trường quốc tế FOSCO- Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam- lớp 2

Vietnam amanda romano giáo viên lớp 3  
Vietnam amanda romano giáo viên lớp 3