Page 1

Upute za montažu

Uređaj za infiltraciju i prigušivanje obilnih kišnih voda Inovativno rješenje odvodnje obilnih kišnih voda


Naši tehnički odjeli će Vam sa zadovoljstvom dostaviti svu dokumentaciju i dodatne informacije koje su Vam potrebne. Podaci o konstrukciji i dimenzijama izneseni ovdje su informativne naravi. Naša kompanija pridržava pravo na izmjene značajki proizvoda prikazanih u ovoj brošuri. N.B.: Odbacujemo svaku odgovornost u slučaju da naši proizvodi nisu korišteni u skladu sa standardima ili shodno namjenama koje se navode u našoj prodajnoj dokumentaciji.

07PVL003.mlr

2/20


WAVIN Q-BIC PROIZVODNA PONUDA Boja

Kapacitet

Težina komada (kg)

Dužina mm

Širina mm

Visina mm

Pakiranje

19

1200

600

600

8 or 16

Ø 37

90

U kutijama po 48 kom. U kutijama po 140 kom.

Wavin Q-Bic

Wavin Q-Bic modul

Plavo

432 lit. bruto 410 lit. neto

Posmična spojnica

Bijelo

0.02

Usadna spojnica

Bijelo

0.01

47

40

50

Ø 160/315 Ø 400 Ø 500

Plavo Sivo Sivo

3.2 7.8 10.3

[nečitljivo]

528 580

392 250

11 komad komad

Stranični poklopac Poklopac vrha Konusni adapter Spojnica okna

Plavo

[nečitljivo]

1528

528

76

33

Plavo

2.65

528

528

76

33

Plavo

1.2

528

528

120

25

Sivo Crno

2.4 6.5

Ø 650

392

komad komad

Ø 315

Sivo

1.85

315

200

komad

Prsten punjenja

Plavo

Ulazni poklopac

Ø 315 Ø 500/600

Odzračnik

=

07PVL003.mlr

315

Wavin Q-Bic modul

Top cover

Posmična spojnica

Konusni adapter

Usadna spojnica

Spojnica okna

Ulazni poklopac

Odzračnik

Stranični poklopac

Prsten punjenja

3/20


SADRŽAJ

Opis / područje primjene Infiltracija / pohrana

5

Pogodne primjene

6

Logistika Dostava punim kamionom Utovar i istovar Pohrana Softver za nacrt razmještaja i specifikacije

7 7 8 8

Postavljanje Temelj Širina kopa Sloj za uležištenje Geotehnička pregrada / geotehnička tkanina Postavljanje modula Glavni dijelovi Stranični poklopci / gornji poklopci / Ulazi / Izlazi Odzračivanje Kontrolna cijev Materijal zapune

07PVL003.mlr

9 9 10 11 13 14 15 18 19 20

4/20


WAVIN

Montažne upute Tehničke značajke elementa Wavin Q-Bic

Materijal Dimenzije: Volumen: Prazni prostor: Priključci Ø:

PP 1200 x 600 x 600 mm (L x W x H) 432 lit. bruto / 410 lit. neto = 95% Ø 160 do Ø 315 (na odabir i Ø 400, Ø 500)

Područje primjene Zelene površine: Cesta malog opterećenja: Cesta velikog opterećenja: Broj slojeva: Dubina postavljanja: Visina nasipa :

min. visina nasipa = 30 cm (zemljani nasip) min. visina nasipa = 60 cm (zemljani nasip) min. visina nasipa = 80 cm (zemljani nasip) 10 maks. 7 m maks. 3 m maks.

Zbog specifičnosti svakog mjesta izvođenja naš će konstrukcijski ured morati izraditi proračun otpornosti. Veličina instalacije ovisi o proračunu izdržljivosti za pojedini projekt. Područje primjene

Infiltracija Cilj: privremeni spremnik koji će dozvoliti postupnu infiltraciju vode u tlo. Rješenje: Wavin Q-Bic omotan geotekstilom. Prigušivanje Cilj: privremeni spremnik vode i izvedba kojom se voda vraća u postojeću mrežu. Rješenje: Wavin Q-Bic prekriven geotehničkom izolacijom, koja je zatim zaštićena geotekstilom.

07PVL003.mlr

5/20


WAVIN

Montažne upute Pogodne primjene [naznake]

Wavin Q-Bic se može koristiti ispod cesta, pločnika, rubnika i zelenih površina, na način da se poštuju visine nasipa. - Instalacije ispod zelenih površina bez prometa Preporuka Æ 0.30 m

- Instalacija ispod cesta sa slabim prometom (F < 3.5 t) Preporuka Æ 0.60 m

- Instalacija ispod cesta s gustim prometom, do 13 t težine na osovini Preporuka Æ 0.8 m

- Nominalna visina nasipa varira od 0,3 m do 3 m, ovisno o tipu materijala zapune koji se koristi i tipu cestovnog prometa.

- Najveći dozvoljeni broj redova: 10 redova

Svi gore navedeni zahtjevi i vrijednosti ovise o rezultatima softverskog proračuna za Wavin Q-Bic .

07PVL003.mlr

6/20


WAVIN

Montažne upute Logistika

Wavin Q-Bic se pakira u palete od po 16 komada. Veličina palete: 2400 x 1200 x 2400 mm Kamionom se prevozi 12 paleta od 16 komada, tj. 192 komada. Wavin Q-Bic elementi isporučuju se samo na potpuno natovarenom kamionu [ovisno o državi isporuke). Pripadajuće spojnice potrebne za dovršetak radova na mjestu izvođenja isporučuju se istim kamionom. Istovar Moraju se koristiti viličari za istovar proizvoda.

Baratanje proizvodom Za baratanje proizvodom mora se koristiti viličar. Mala težina proizvoda omogućuje baratanje bez korištenja podiznih naprava, ali težina proizvoda ne smije biti razlogom nekorištenja mehanike prilikom baratanja. Međutim, može se izraditi rampa koja će omogućiti lakšu dostavu proizvoda u iskopani rov.

07PVL003.mlr

7/20


WAVIN

Montažne upute Logistika (…nastavak)

Skladištenje Sve palete moraju se skladištiti na ravnoj podlozi i udaljene od predmeta koji bi mogli oštetititi proizvod. Nacrt razmještaja i specifikacije Wavinov marketinški odjel (također i na internetskoj stranici - ovisno o državi) može dostaviti jedan informativni nabavni formular koji je od najveće važnosti prilikom planiranja Vašeg mjesta radova. NB: Preciznost podataka koje navedete na formularu odredit će i kakvoću i opseg naše studije.

Primjer: informacijski formular na francuskom jeziku Prema detaljima Vašeg mjesta radova će Wavin, koristeći svoj Wavin Q-Bic softver, odrediti elemente potrebne za izradu Vašeg sustava pohrane. Isporučit ćemo izvedbeni nacrt sustava, sloj po sloj. U tom dokumentu se prikazuju svi elementi ulaza, ispusta i odzračivanja, te on predstavlja pravi izvedbeni nacrt za montažu . Svaki od Wavinovih Q-Bic projekata prolazi sistematska proračunavanja vertikalnih i lateralnih mehaničkih otpora, ovisno o podacima za instalaciju, tip zapune, promet, zemnu vodu, visinu podzemne vode i druge podatke koje dostavite Wavinu.

07PVL003.mlr

8/20


WAVIN

Montažne upute Montaža

Zemljani radovi: Zemljani radovi vrše se prema zahtjevima (lokalnih) propisa za sigurnost radnika. Širina kopa uzet će u obzir dubinu izvedbe i značajke tla koje se iskapa. Zahtijeva se najmanja udaljenost između strukture Q-Bica i stijenki iskopa od 0,5 m, kako bi se osigurao siguran pristup u skladu s propisima i omogućile radnje na: - pripajanju bočnih cijevi na sustav / spremnik - montaži spojnica (stranični poklopci itd.) - polaganju geotekstila i (ili) geomembrana - zapunjavanju i sabijanju odgovarajućeg materijala. Kada se radi o infiltracijskom sustavu, najmanja udaljenost od "x" metara od najbliže građevine mora se poštovati (ovisno o lokalnim propisima). U svim slučajevima se nacrti i montažne pozicije koje navede konstrukcijski odjel (Wavinov ili neki drugi) moraju poštovati.

07PVL003.mlr

9/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Temeljno tlo Temeljno tlo mora biti stabilno i minimalne nosivosti od 50 MPa kada se instalacija nalazi ispod prometnice. Kada se instalacija nalazi ispod zelenih površina, najmanja nosivost temeljnog tla mora biti 30 MPa.

bankina

moduli Wavin Q-Bic

minimalna visina modula najmanje 0,5 m NB:

Instalacija mora počivati na suhoj zemlji, bez dotoka vode. Ako postoji voda, planirati i postaviti odgovarajući sustav odvodnje radi odvođenja nadiruće vode tijekom cijelog vremena postavljanja, zapunjavanja i sabijanja na mjestu radova.

Podloga Naročitu pažnju obratiti na ravnu površinu na koju se nanosi podloga, kako bi se osigurala stabilnost sustava i olakšali radovi postavljanja. Izraditi sloj podloge od granula koje se najprije navlaže i zatim sabiju (bilo kojim raspoloživim sredstvom) i izglade, visine 10 cm. Kompaktacija sloja podloge vrši se do 95 Proctor. NB: Najniža točka nagiba nalazi se na razini ispusta sustava.

Za izradu podloge može se koristiti i iskopani sloj, ako veličina najvećih agregata ne prelazi 20 mm. Veliko kamenje i ostaci gline koji bi mogli stvoriti velike tlačne točke odstraniti sa dna iskopa.

07PVL003.mlr

10/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Ako postoji infiltracija, preporučuje se korištenje vezivnog materijala kako bi se zajamčila stabilnost sustava. Prilikom korištenja zapune, ne zaboraviti na kapacitet infiltracije sustava. . Geotekstil Vlačna čvrstoća, otpornost na probijanje i veličina filtracijskih okanaca geotekstila moraju se prilagoditi izvedbi sustava / rezervoara. Ako postoji infiltracija, bolje je uzeti geotekstil čiji su filtracijski otvori veličine približne onoj koeficijenta infiltracije. Geotekstil nikada ne smije biti ograničavajući faktor. • Veličina otvora filtracije < 230 μm u skladu s najmanjom propusnosti od > 50 l/m2/s Kada postoji prigušivanje, najbolje je koristiti geotekstil sljedećih značajki: • Dinamički otpor perforaciji: cca. 16 mm • Statički otpor penetraciji: cca. 1.6 kN • Vlačna čvrstoća > 12 kN/m, u skladu sa normom NF EN ISO 10319 Geotekstil se položi na podlogu i po stranicama rezervoara, a nakon što se dovrši postavljanje modula i preko njih. Krajevi geotekstila moraju se preklapati barem 30 cm.

07PVL003.mlr

11/20


WAVIN

Montažne upute

Montaža (nastavak) Geomembrana Geomembrana se proizvodi iz HDPE, EPDM, PP ili PVC materijala. Njena debljina je između 1 i 1.5 mm. Od prodiranja oštrih elemenata zaštićuje se geotekstilom. Instalacija se vrši prema lokalnim preporukama (u Francuskoj su to "Opće preporuke za brtvljenje geomembrana" francuskog Odbora za geotekstile i geomembrane, izdanje 10 iz 1991.). Geomembrana se spaja ljepljenjem ili zavarivanjem. Ulazi i izlazi cijevi zabrtvljuju se na membranu odgovarajućim sredstvom (ljepljenje itd.).

Presjek kroz privremenu strukturu rezervoara pripremljenog za module Wavin Q-Bic sustava

07PVL003.mlr

12/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Postavljanje Wavin Q-Bic modula: Koristiti dvije crte za obilježavanje pravoga kuta koje će biti usmjerenje za početak postavljanja modula. dužina temelja najmanje 0,5 m

najmanje 0,5 m

širina temelja

Wavin Q-Bic moduli

konop za poravnavanje

Pogled na radove odozgo Postavljanje modula: Započeti sa polaganjem modula unutar konopom obilježenog pravoga kuta. Najprije položiti najduži red, a zatim postepeno napredovati izradom bočnih redova. Wavin Q-Bic moduli se postavljaju jedan na drugoga i po potrebi uz stalan nagib (najviše1%) kako bi se omogućilo potpuno isušivanje rezervoara (ovisno o lokalnim propisima). Moduli koji graniče se zatim spajaju usadnim spojnicama (4 komada po modulu) Svaki sloj QBic modula se na sljedeći sloj spaja pomoću posmičnih spojnica (2 po modulu i po sloju). Slaganje u križ je moguće. Vidi detalje na stranici 14. Stranični i gornji poklopci Ø 510 na stranicama rezervoara postavljaju se na bočne i gornje otvore prije no što se rezervoar zatvori u geomembranu i (ili) geotekstil (str. 15). Cijevi promjera od 160 do 315 (upcionalno Ø 400 i Ø 500) se pripajaju na otvore Ø 510 mm preko ulaznih poklopaca (stranice 16 i 17). Izraditi rupe Ø 315 za revizijska okna na vrhu najdonjeg sloja rezervoara. (detalje vidi na stranici 18).

07PVL003.mlr

13/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Odzračivanje je osigurano kroz integrirana revizijska okna (na kojima su ugrađeni poklopci ) ili kroz posebna okna (stranica 19). Geotekstil i (ili) geomembrana se uz veliku pažnju pripajaju na pomenute elemente. Smještaj: •

Usadne spojnice

Usadne spojnice omogućuju spajanje modula u vodoravnom smjeru.

Posmične spojnice

Posmične spojnice omogućuju spajanje modula u okomitom smjeru.

NB: Usadne spojnice postavljaju se u svoja uležištenja pomoću manjeg čekića. Važno je da svaki modul bude dobro učvršćen u svom položaju kako bi se izbjegla svaka neporavnatost redova.

07PVL003.mlr

14/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Stranični pokopac

Stranični poklopci se koriste za zatvaranje bočnih ispusta Wavin Q-Bic modula od kojih se pohrambeni sustav sastoji.

Gornji poklopac

Gornji poklopci se koriste za zatvaranje okomitih ispusta Wavin Q-Bic modula od kojih se pohrambeni sustav sastoji.

07PVL003.mlr

15/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Ulazne / izlazne spojnice < Ø 315 Svi spojevi moraju se izraditi dijelovima koji se navode u nastavku teksta.

Ulazna spojnica 160 / 315.

Po potrebi odrezati na odgovarajući promjer.

Za spojeve > Ø 160, a < Ø 315, koristiti odgovarajuće redukcije: Ø 315 / 250 Ø 315 / 200 Za spojeve< Ø 160, koristiti odgovarajuće redukcije: Ø 160 / 125 Ø 160 / 110 Ø 160 / 90 Ø 160 / 75 Ø 160 / 63

Umetnuti ulaznu spojnicu u otvor Ø 510 modula, a zatim po potrebi montirati odgovarajuću redukciju (prije podmazati)

07PVL003.mlr

16/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Ulazne / izlazne spojnice > Ø 315 Æ Spoj Ø 400 ili Ø 500 Pričvrstiti vijcima spojnicu Ø 400 ili Ø 500 izravno na modul. Koristiti isporučene vijke.

Izlazne spojnice nalaze se na dnu kada se radi o pohrambenom tanku, i mogu se kalibrirati u skladu s dozvoljenim kapacitetom vode na izlazu. Izlazne spojnice nalaze se na vrhu kada koristimo infiltraciju, i mogu se kalibrirati u skladu s dozvoljenim kapacitetom vode na izlazu. Mjerač protoka može se montirati na izlazu sustava pohrane vode. Takva instalacija može zahtijevati i izvedbu okna kroz koje će se vršiti kontrola uređaja.

07PVL003.mlr

17/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Izvedba kontrolnog i ventilacijskog okna Izrezivanje Kontrolna okna: preporučene pozicije i broj okana navedeni u tehničkoj studiji.

Na mjestu namijenjenom kontrolnom oknu, a na najdonjem sloju modula, pilom dužine lista 18 cm izrezati rupu Ø 315 označenu na modulu.

Izvedba kontrolnog okna kroz više slojeva U rupu izrezanu kako je gore navedeno postaviti konusni adapter koristeći klinove za pozicioniranje kao prilagodbu.

07PVL003.mlr

18/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Izvedba kontrolnog okna Počevši od drugoga sloja nadalje, a na mjestu okna, zakrenuti element za 90° kako bi nasjeo na konusni adapter koji je već ugrađen. Postaviti prsten punjenja u utor na vrhu i na dnu elementa (vrijedi samo za međuslojeve, prema potrebi). Ponavljati radnju kako bi se elementi montirali, i montirati prstene na svakome od elemenata međuslojeva. Montirati gornji poklopac u slijepu rupu na vrhu posljednjeg sloja elemenata. Postaviti spojnicu okna u otvorenu rupu i pripojiti odgovarajuće okno na spojnicu okna.

Ventilacijsko okno Preporučuje se montaža najmanje jednog ventilacijskog okna Ø 315 mm na pohrambeni volumen od < 100 m³, po mogućnosti na izlazu rezervoara.

07PVL003.mlr

19/20


WAVIN

Montažne upute Montaža (nastavak)

Zapunjivanje Poštovati lokalne propise. Bočno zapunjivanje Kakvoća ove vrste zapune je bitna za osiguranje trajnosti sustava. Početi sa zapunjivanjem stranica rezervoara, bilo sa samosabijajućim materijalom ili nekom drugom vrstom materijala, na način da se sabija svakih 30 do 40 cm visine zapune., sloj po sloj, oko cijelog sustava. Za ovu radnju se preporuča korištenje pločastog vibracijskog kompaktora (nabijača). Može se koristiti i hidraulički čekić. Gornji sloj zapune Zaštitni sloj pijeska od 50 cm visine nanosi se na vrh rezervoara. Kada je moguće, sabijati pomoću vode ili valjka. Ne koristiti vibracijski valjak. Gornji sloj zapune iznosi 30 do 40 cm. - Zelene površine BEZ PROMETA: moguće je koristiti materijal zapune s mjesta izvođenja. - Cesta sa slabim prometom: zapuna u skladu s lokalnim propisima. - Cesta sa prometom srednjeg do jakog intenziteta: zapuna u skladu s lokalnim propisima.

07PVL003.mlr

20/20

/Q-bic_inflatracija_i_prigusivanje_obor  

http://www.sayber.com/projects/luk/files/docs/odvodnja/krovna/Q-bic_inflatracija_i_prigusivanje_oborinskih_voda.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you