Page 1

vrijedi od siječnja 2009.

Tlačni cjevovodi

Tehnički priručnik

ZA PLIN, PITKU VODU I KOMUNALNE I INDUSTRIJSKE OTPADNE VODE

Građevinarstvo


Tlačni cjevovodi Sadržaj

Page

Page

1.

PE tlačni cjevovodi

3

5.

Program isporuke Wavin PE tlačne cijevi

16

1.1.

Opsezi opterećenja

3

5.1.

Dobava plina

16

1.2.

Materijali, boje, veličine

3

5.1.1.

Wavin TS

1.3.

Veličine za isporuku

3

5.1.2.

Wavin SafeTech RCn · plinske cijevi

17

1.3.1.

PE tlačne cijevi (tlak: NISKI)

3

5.1.3.

Wavin PE 100 · plinske cijevi

18

1.3.2.

PE originalne spojnice

4

5.2.

Dobava pitke vode

19

1.4.

SDR veličine (odnos standardnih dimenzija), najveći nadtlakovi

4

5.2.1.

Wavin TSDOQ ® · Cijevi za pitku vodu

19

1.5.

Fizikalna svojstva

4

5.2.2.

Wavin SafeTech RC · Cijevi za pitku vodu

20

1.6.

Certifikati i standardi

4

5.2.3.

Wavin PE 100 · Cijevi za pitku vodu

22

1.7.

Tehnika spajanja

5.3.

Odvodnja otpadne vode

24

1.7.1.

Zavarivanje sučeljenih krajeva pomoću grijača

6

5.3.1.

Wavin TS

24

1.7.2.

Zavarivanje otporničkom žicom

6

5.3.2.

Wavin SafeTech RC · Cijevi za otpadnu vodu

25

1.7.3.

Zahtjevi koji se postavljaju prije polaganja cjevovoda

7

5.3.3.

Wavin PE 100 · Cijevi za otpadnu vodu

27

1.8.

Dužine po narudžbi / džambo-kalemi

7

6.

Program isporuke Wavin PE spojnica

29

2.

PE tlačne cijevi sa zaštitom

7

6.1.

Otporničko zavarivanje originalnih spojnica

29

2.1.

Opterećenja specifična za instalaciju

7

6.2.

Koljena

32

2.2.

Opsezi opterećenja: NISKI, SREDNJI, VISOKI

10

6.3.

Originalne spojnice za spajanja

33

2.3.

PE 100 standardne cijevi za niska opterećenja

10

6.4.

Specijalne originalne spojnice

35

2.4.

PE 100 RC cijevi sa zaštitom za srednja opterećenja

10

2.5.

PE 100 RC cijevi sa zaštitom za visoka opterećenja

11

7.

Program isporuke Wavin PVC tlačnog cjevovoda

36

2.6.

Spajanje PE 100 RC cijevi sa zaštitom

12

7.1.

Sa usadnim spojnicama

36

7.2.

Pribor

39

3.

Compact Pipe · Obnova cjevovoda

13

3.1.

Opseg primjena

13

3.2.

Compact Pipe · Općenito

3.3.

Compact Pipe · kompetentni partneri za montažu

13

3.4.

Compact Pipe · Program isporuke

14

4.

PVC tlačni cjevovodi

15

4.1.

Opseg primjena

15

4.2.

Materijal, boja, veličina

15

4.3.

Fizikalna svojstva

15

4.4.

Tehnika spajanja

15

4.5.

Odobrenja i standardi

15

DOQ ®

· plinske cijevi

16

n

DOQ ®

· CIjevi za otpadnu vodu n

Najnovije informacije uvijek potražite na adresi www.wavin.de:

ƒ ƒ ƒ ƒ

Tabelu kemijske otpornosti Molbe za prijedloge – tekstovi i specifikacije Reference kao i telefonski broj Vašeg osobnog konzultanta pri Wavinu.

Sve informacije koje sadrži ovaj priručnik pažljivo se pripremaju uzimajući u obzir najnovija tehnološka dostignuća. Ne jamčimo, međutim, da su sve sadržane informacije točne. Zadržavamo pravo na iznošenje eventualno pogrešnih informacija, kao i na izmjene. Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009.

TEL. MARKETINGA:

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: 2 24

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi PE tlačni cjevovodi

1. PE tlačni cjevovodi 1.1. Opsezi opterećenja Wavin tlačni cjevovodi izrađeni iz PE 100 i PE 100 RC materijala su se u cijelom svijetu pokazali kao efikasni i ekonomični sustavi dobave pitke vode i plina, i kao sustavi odvodnje otpadne vode. Osim tradicionalnih, otvorenih polaganja cijevi na izjednačujuću podlogu, postoje i mnogi drugi načini postavljanja, za dugoročna i kratkoročna opterećenja. Pri Wavinu razlikujemo tri opsega opteretivosti: NISKI, SREDNJI i VISOKI. Nudimo i preporuke za svaki opseg opterećenja, tj. optimalni odabir materijala cijevi.

Ill. 1: Zalihe za isporuku u Westeregeln i Twistu

1.2. Materijali, boje i veličine Tab. 1: Materijali, boje i veličine PE tlačnih cjevovoda Primjena Pitka voda

Plin

Nepitka voda

Sustav cijevi

Materijali

Boja

Opseg optereć.**

Dimenzije***

Wavin TSDOQ ® pitka voda

XSC 50/PE 100 RC/XSC 50

royal plava/crna/royal plava

VISOKI

DA 32 - 630 mm

Wavin SafeTech RCn

PE 100 RC

crna sa royal plavim slojem-oznakom

SREDNJI

DA 90 - 630 mm

Wavin PE 100 pitka voda

PE 100

royal plava

NISKI

DA 32 - 630 mm

Wavin PE spojnice

PE 100

crna*

SVI

DA 20 - 630 mm

Wavin TSDOQ ® Plin

XSC 50/PE 100 RC/XSC 50

žućkasto-narančasta

VISOKI

DA 32 - 225 mm

Wavin SafeTech RCn

PE 100 RC

žućkasto-narančasta sa tamnožutim slojem-oznakom

SREDNJI

DA 90 - 225 mm

Wavin PE 100 Plin

PE 100

žućkasto-narančasta

NISKI

DA 32 - 225 mm

Wavin PE Spojnice

PE 100

crna*

SVI

DA 20 - 630 mm

Wavin TSDO Q ® nepitka voda

XSC 50/PE 100 RC/XSC 50

tamnozelena/crna/tamnozelena

VISOKI

DA 50 - 630 mm

Wavin SafeTech RCn

PE 100 RC

crna sa tamnozel. slojem-oznakom

SREDNJI

DA 90 - 630 mm

Wavin PE 100 nepitka voda

PE 100

crna sa smeđim prugama

NISKI

DA 50 - 630 mm

Wavin PE Spojnice

PE 100

crna*

SVI

DA 20 - 630 mm

* Boja koljena ista je kao i boja cijevi. ** Opseg opteretivosti određuje se prema postupku postavljanja (vidi također Tab.8). *** DA 500, 560, 630 mogu se dobiti samo kao SDR 17 krute stijenke.

1.3. Oblik isporuke 1.3.1. PE tlačne cijevi Tlačne cijevi Wavina izrađene od PE 100 and PE 100 RC materijala isporučuju se sa stalaža u dužinama od 6, 12 i 20 m, a također i namotane na kaleme od 100 – 300 m dužine. Za namjenske primjene mogu se koristiti i posebna vozila za prijevoz džambokalema naručenih dužina, i to do 30 m dužine sa stalaža, te do 4000 m dužine za vanjski promjer cijevi do 180mm. Na zahtjev se sve PE tlačne cijevi mogu izraditi sa kodom za identifikaciju otpornim na atmosferilije i u skladu sa ISO12176-4.

Ill. 2: Mi provjeravamo naš rad: proizvodnja PE cijevi u pogonima Westeregeln i Twist.

Technical Handbook Pressure Pipe Systems, valid from January 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

3


Tlačni cjevovodi PE tlačni cjevovodi

1.3.2. PE originalne spojnice

1.6. Odobrenja i standardi

Originalne PE spojnice proizvođača Georg Fischer Wavin AG pojedinačno su pakirane u PE vrećice. Više jediničnih komada pakiranih u karton se zajedno pakiraju u malu kutiju (više detalja o ovome u cjeniku Wavin PE spojnica).

Wavin PE cijevi i originalne spojnice za plin, vodu i otpadne vode stalno se provjeravaju kroz QA proces kojeg provode Wavinov interno imenovani tim za procjenjivanje kakvoće kao i vanjski institut za ispitivanja. Wavin PE cijevi za plin i vodu PE 100 (RC) odobrila je za korištenje sa plinom i pitkom vodom institucija DVGW.

Originalne spojnice ne zahtijevaju nikakvu dodatnu mehaničku obradu prije njihovog zavarivanja. Svaka od originalnih spojnica na sebi nosi kodnu oznaku načina zavarivanja koja sadrži sve relevantne parametre za zavarivanje predmetne originalne spojnice. Kodna oznaka za identifikaciju nalazi se na odgovarajućem pojedinačnom pakiranju.

1.4. SDR veličine, najveći nadtlakovi Geometrija Wavinovih cijevi izražena je kao SDR veličina (SDR = standard dimension ratio = odnos standardnih dimenzija, tj. odnos vanjskog promjera cijevi naspram debljine stijenke cijevi). Specifična svojstva PE sirovine i medij koji će se prenositi cijevima zajednički određuju sljedeće veličine tlakova: Tab. 2: Cijevi PE 100- radni tlakovi PE 100 (RC) SDR

pitka voda/ otpadna voda najveći radni nadtlak bara

Plin najveći radni nadtlak bara

17

10

4

11

16

10

Od Tab. 5 do Tab. 7 na stranicama 5 i 6 prikazane su prihvatljive SDR veličine i debljine stijenki.

Tab. 4: Odobrenja i standardi Proizvod

Odobrenja

Regulatorno tijelo/ standard

Wavin TSDOQ ® Plin

DVGW certifikat DIN EN 1555-2 Zašt. ime

GW 335-A2 PAS 1075*

Wavin SafeTech RCn

Gas DVGW certifikat GW 335-A2 G 472 PAS 1075* DVGW certifikat GW 335-A2 DIN EN 1555-2 G 472

PE 100 Plin Wavin TSDOQ ® Pitka voda Wavin SafeTech RCn Pitka voda PE 100 Pitka voda Wavin TSDOQ ® Otpadne vode

DVGW certifikat DIN EN 12201 Zaštićeno ime DVGW certifikat DIN EN 12201 DVGW certifikat DIN EN 12201 DIN EN 13244

Wavin SafeTech RCn DIN EN 13244 Otpadne vode

GW 335-A2 PAS 1075* GW 335-A2 PAS 1075* GW 335-A2 W 320 PAS 1075* PAS 1075*

PE 100 Otpadne vode

DIN EN 13244

PE spojnice

DVGW certifikat

VP 607

PE spojnice

DVGW certifikat

VP 607

* Nacrt iz 2008., još neobjavljeno.

1.5. Fizikalna svojstva Tab. 3: Fizikalna svojstva tlačnih PE cijevi PE 100 (RC) Gustoća medija

0.96 g/cm3

Linearna ekspanzija

0.13 mm/mK

Toplinska provodljivost

0.38 W/mK

Modul elastičnosti

> 1200 N/mm2

Otpor površine

> 1012 Ω

Indeks tečnosti otopine

003/005

Najveće dozvoljeno vlačno opterećenje

10 N/mm2

Ill. 3: Instalacija bez izjednačujuće podloge

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 4

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi PE tlačni cjevovodi

Tab. 5: Pregled odobrenih SDR promjera/debljina stijenki za PE cijevi dobave pitke vode NISKI DA mm

DN Prirubnički spojevi

SREDNJI

PE 100 Pitka voda SDR 17 SDR 11

VISOKI

Wavin SafeTech RCn Pitka voda SDR 17 SDR 11

Wavin TSDOQ ® Pitka voda SDR 17 SDR 11

20

15

2.0

25

20

2.3

32

25

3.0

3.0

40

32

3.7

3.7

50

40

4.6

4.6

63

50

5.8

5.8

75

65

6.8

6.8

90

80

5.4

8.2

5.4

8.2

8.2

110

100

6.6

10.0

6.6

10.0

10.0

125

100

7.4

11.4

7.4

11.4

11.4

140

125

8.3

12.7

8.3

12.7

12.7

160

150

9.5

14.6

9.5

14.6

14.6

180

150

10.7

16.4

10.7

16.4

16.4

200

200

11.9

18.2

11.9

18.2

18.2

225

200

13.4

20.5

13.4

20.5

13.4

20.5

250

250

14.8

22.7

14.8

22.7

14.8

22.7

280

250

16.6

25.4

16.6

25.4

16.6

25.4

315

300

18.7

28.6

18.7

28.6

18.7

28.6

355

350

21.1

32.2

21.1

32.2

21.1

32.2

400

400

23.7

36.3

23.7

36.3

23.7

36.3

450

500

26.7

40.9

26.7

40.9*

26.7

40.9*

500

500

29.7

45.4*

29.7**

29.7**

560

600

33.2

50.8*

33.2**

33.2**

630

600

37.4

57.2*

37.4**

37.4**

* Na zahtjev. ** Na zahtjev sa krutom stijenkom.

Tab. 6: Pregled odobrenih SDR promjera/debljina stijenki za PE cijevi odvodnje otpadne vode NISKI DA mm

DN Prirubnički spojevi

SREDNJI

PE 100 otpadna voda SDR 17 SDR 11

VISOKI

Wavin SafeTech RCn otpadna voda SDR 17 SDR 11

Wavin TSDOQ ® otpadna voda SDR 17 SDR 11

50

40

4,6

4,6

63

50

5.8

5.8

75

65

6.8

6.8

90

80

5.4

8.2

5.4

8.2

8.2

110

100

6.6

10.0

6.6

10.0

10.0

125

100

7.4

11.4

7.4

11.4

11.4

140

125

8.3

12.7

8.3

12.7

12.7

160

150

9.5

14.6

9.5

14.6

14.6

180

150

10.7

16.4

10.7

16.4

16.4

200

200

11.9

18.2

11.9

18.2

18.2

225

200

13.4

20.5

13.4

20.5

13.4

20.5

250

250

14.8

22.7

14.8

22.7

14.8

22.7

280

250

16.6

25.4

16.6

25.4

16.6

25.4

315

300

18.7

28.6

18.7

28.6

18.7

28.6

355

350

21.1

32.2

21.1

32.2

21.1

32.2

400

400

23.7

36.3

23.7

36.3

23.7

36.3

450

500

26.7

40.9

26.7

40.9*

26.7

40.9*

500

500

29.7

45.4*

29.7**

29.7**

560

600

33.2

50.8*

33.2**

33.2**

630

600

37.4

57.2*

37.4**

37.4**

* Na zahtjev. ** Na zahtjev sa krutom stijenkom.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

5


Tlačni cjevovodi PE tlačni cjevovodi

Tab. 7: Pregled odobrenih SDR promjera/debljina stijenki za PE cijevi dobave plina NISKI DA mm

DN Prirubnički spojevi

SREDNJI

PE 100 Plin SDR 17

SDR 11

VISOKI

Wavin Safe Tech RCn Plin SDR 17 SDR 11

Wavin TSDOQ ® Plin SDR 17 SDR 11

32

25

3.0

3.0

40

32

3.7

3.7

50

40

4.6

4.6

63

50

5.8

5.8

75

65

6.8

6.8

90

80

5.4

8.2

5.4

8.2

8.2

110

100

6.6

10.0

6.6

10.0

10.0

125

100

7.4

11.4

7.4

11.4

11.4

160

150

9.5

14.6

9.5

14.6

14.6

180

150

10.7

16.4

10.7

16.4

16.4

225

200

13.4

20.5

13.4

20.5

13.4

20.5

1.7. Tehnika spajanja

1.7.2. Otporničko zavarivanje

Wavin PE tlačne cijevi (uključujući i Wavin TSDOQ ® i Wavin SafeTech RCn sa integriranim zaštitnim slojevima) mogu se spajati bez ograničenja korištenjem svih postojećih zavarivačkih postupaka za zavarivanje polietilena.

Ovaj postupak uključuje zagrijavanje spojnih površina (vanjske površine cijevi i unutrašnje strane spojnice) pomoću otporničkih žica grijaće spirale, koje se stavljaju pod napon. Veličina zazora između cijevi i originalne spojnice određuje stvaranje pritiska na spojnoj površini u rastopljenoj točki, što dovodi do homogenog zavarivačkog spoja.

S obzirom da sve Wavin PE tlačne cijevi odgovaraju SDR vrijednostima navedenim u DIN 8074, mogu se također koristiti i sve mehaničke spojnice za PE cijevi.

1.7.1. Zavarivanje sučeljenih krajeva grijačem Zavarivanje sučeljenih krajeva pomoću grijača se prvenstveno koristi za veće nazivne promjere. Zbog ograničenja veličine odstupanja od kružnosti stijenke cijevi kojeg propisuju DVS upute 2207, Wavin preporučuje korištenje ove tehnologije zavarivanja počevši sa debljinom stijenke od 10 mm nadalje. Wavin ima obiman program izrade originalnih spojnica za ovaj tip spoja. Za dodatne informacije vidi cjenik Wavin PE spojnica, te poglavlja 5.2 i 5.3. Zavarivanje sučeljenih krajeva pomoću grijača koje propisuju DVS upute 2207, koristi se za izradu vara homogeniziranog materijala, a bez korištenja dodatnih materijala. Spojne površine izravnaju se pomoću fine blanje, tlačenjem ih se poravna u grijaču i zagrije. Nakon uspješnog zagrijavanje preko spojnih površina, grijač se skida i površine za zavarivanje se pripajaju. Tijekom hlađenja se pritisak na spoj oba kraja mora održavati u držaču za zavarivanje. Zabranjeno je korištenje postupaka koji bi ubrzali hlađenje zavarenih komada.

Namjenske zavarivačke naprave mogu očitati i obraditi informacije sadržane u bar-kodu, koje navode napon za spojnicu i odgovarajuće vrijeme zavarivanja. Temperaturne učinke upravljačka jedinica automatski očitava i uzima u obzir kako bi postupak zavarivanja bio potpuno automatiziran. Većina zavarivačkih naprava automatski bilježi parametre cjelokupnog zavarivačkog postupka, koji se naknadno mogu i ispisati na pisaču. Upozorenja vezana za izradu vara koje navode DVS upute 2207 T1 također se moraju poštivati. Wavin ima kompletan program tlačnih cijevi od 20 do 250 mm promjera za takav postupak zavarivanja. Na raspolaganju su čahure za otpornički zavarivanje do 630 mm za izradu preklopničkog spoja sa kolčakom (vidi 5.1.). Navedena tehnika spajanja naročito je pogodna prilikom polaganja cjevovoda malog promjera cijevi, za popravke ili tamo gdje je prostor od prvorazrednog značaja.

Ill. 5: Spojevi na Wavin TSDOQ ® cijevima zavareni pomoću otporničkog zavarivanja.

Ill. 4: Zavarena cijev

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 6

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi PE tlačni cjevovodi • PE tlačna cijev sa zaštitom

1.7.3. Zahtjevi koji se postavljaju prije polaganja cjevovoda Za postavljanje cjevovoda plina i pitke vode mogu se zapošljavati samo ona poduzeća za polaganje cjevovoda koja posjeduju DVGW certifikat na bazi DVGW Tablice GW 301: “Postupak za dobivanje DVGW certikata za poduzeća koja polažu cjevovode". Posao izvođenja radova dat će se samo onim poduzećima za polaganje cjevovoda koja su osposobljena prema DVGW propisu za izvođenja GW 330: "Zavarivač za PE - izobrazba i ispitivanje". Izvođenje radova mora nadzirati nadzornik zavarivanja, kako je navedeno u DVGW propisu za izvođenje GW 331 "Nadzornik zavarivanja PE izobrazba i ispitivanje". Na zahtjev, Wavin pruža i programe školovanja zavarivanja specifične za sustave, a također i upute na mjestu izvođenja radova. Za ostale radove polaganja moraju se poštovati i DVGW tablica G 472 za plinske vodove i odgovarajući propisi za sprječavanje nesreća na radu osiguravatelja poslodavca.

1.8. Dužine po narudžbi, džambo-kalemi Presudne prednosti instalacije mogu se postići korištenjem određenih dužina cijevi namotanih na velike (džambo) kaleme. Tako se izbjegavaju komplicirana spajanja koja se obično javljaju prilikom korištenja cijevi određenih dužina. U tvornici se mogu namotati i otpremiti kalemi i do 4,000 m dužine (DA 90 mm). Dužine za isporuke i uvjeti prevoženja cijevi promjera do DA 180 mm, SDR 11, naručuju se narudžbom.

Relevantni prometni propisi imaju naročito značenje prilikom izvođenja radova u prometnim zonama. Moraju se poštovati upute za osiguranje mjesta izvođenja radova na cestama "RSA" (osigurano područje na cesti). Prilikom primopredaje gotovog objekta po VOB, VOB/C, moraju se poštovati “Opći ugovorni tehnički uvjeti za građevinske radove".

Ill. 6: Isporuka i polaganje PE cijevi u naručenoj dužini.

2. Tlačna PE cijev sa zaštitom 2.1. Opterećenja specifična za instalaciju Uobičajeno polaganje tlačnih PE cijevi na izjednačavajuću podlogu se sve više zamjenjuje postupcima bez izvođenja rova, kao npr. oranjem, vodoravnim bušenjem ili tlačenjem cijevi, a također i polaganjem cjevovoda bez izjednačavajuće podloge. Takvi postupci su uglavnom brži i ekonomičniji, a prekidi u prometu i uznemiravanje stanovnika najmanji mogući. Postupci polaganja bez rova izložit će cjevovode raznim kratkoročnim i dugoročnim naprezanjima - na primjer kamenje pored cijevi ili ostaci starih cijevi oštrih rubova.

Ill. 8: Pucanje cijevi Wavin TSDOQ ® · Koncentrirano opterećenje ostacima starih cijevi.

Ill. 7: Wavin SafeTech RCn · Koncentrirano opterećenje kamenjem u zemlji (ukopano oranjem).

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

7


Wavin TSDOQ®. · Wavin SafeTech RCn · Wavin PE Classic. Optimalno rješenje za bilo koje opterećenje.

Wavin TSDOQ ®. Cijev visoke razine sigurnosti za sva opterećenja.

Wavin SafeTech RCn. Siguran način uštede.

Wavin PE Classic. Standardna cijev za izjednačavajuću podlogu.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 8

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Wavin TSDOQ®. · Wavin SafeTech RCn · Wavin PE Classic. Optimalno rješenje za bilo koje opterećenje.

Obnova dugačke cijevi

Oranje

Sve vrste tala

Wavin TSDOQ ® Troslojna izvedba

Udarni trn

Pucanje cijevi

Ukopavanje bez ograničenja

Glodanje Vodoravno bušenje

Obnova dugačke cijevi Oranje

Klase tala: 1-4

Glodanje

Wavin SafeTech RCn Dvoslojna izvedba cijevi

Postavljanje u otvoreni rov bez izjednačavajuće podloge Postavljanje u otvoreni rov bez izjednačavajuće podloge

Wavin PE Classic

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

9


Tlačni cjevovodi PE tlačna cijev sa zaštitom

2.2. Opsezi opteretivosti: NISKI, SREDNJI i VISOKI Opsezi opterećenja specifičnih za instalaciju mogu se podijeliti u tri grupe: NISKI, SREDNJI i VISOKI. Ova podjela tvori osnovu za klasificiranje tlačnih cjevovoda Wavin PE. Namjera je ove podjele da osigura optimalan odabir tlačne PE cijevi unutar svakog od opsega opterećenja, pri čemu se očekuje radni vijek trajanja od najmanje 100 godina. Wavinovi proizvodi pokrivaju sve opsege: tradicionalne PE 100 tlačne cijevi (NISKI), dvoslojne Wavin SafeTech RCn tlačne cijevi (SREDNJI) i troslojne Wavin TS tlačne cijevi (VISOKI), kao i opširan program originalnih PE spojnica.

Navedene zahtjeve su tradicionalne PE 100 cijevi ispunjavale bez greške tijekom desetljeća. Međutim, veća opterećenja mogla bi imati negativan učinak na radni vijek trajanja PE 100 cijevi. Iz tog se razloga standardne PE 100 cijevi uvijek moraju polagati na izjednačavajuću podlogu i nisu pogodne za drugačije načine polaganja.

Tab.8: Opsezi opteretivosti Opseg opter.

NISKI PE 100

SREDNJI SafeTech RCn

VISOKI Wavin TSDOQ ®

Pojava na tržištu Struktura cijevi

1991 Jednoslojna cijev

2006 Dvoslojna cijev koekstrudirana

2000 Troslojna cijev koekstrudirana

Zaštita Postupak polaganja

nema U otvoreni rov na izjednačav. podlogu

da da Oranjem, gloTlačenje cijevi, danjem, u otvo- vodoravno reni rov, bez bušenje pješčane podloge

Izjednač. podloga

da

ne

ne

Pomicanje u tlu Materijal

ne PE 100

ne PE 100 RC

da PE 100 RC

Nazivni provrti u mm, prema programu isporuke

Da 32 – 630

Da 90 – 450

Da 32 – 450

SDR (temeljem W 400-2) 11 – 17

11 – 17

11 – 17

Medij

Pitka voda,

Pitka voda,

Pitka voda,

plin, otpadna voda

plin, otpadna voda

otpadna voda

100 god.

100 god.

100 god.

Radni vijek

2.3. PE 100 standardne cijevi za niska opterećenja (NISKI) Uobičajena instalacija u otvoreni rov na izjednačavajuću podlogu postavlja niske zahtjeve na cjevovod (NISKI), što se jasno vidi iz općenitih opterećenja datih u nastavku:

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Unutrašnji i ispitni tlakovi bazirani na SDR Djelatno opterećenje, najviše SLW 60 Pokrivni sloj 1.0 do 2.5 m, standardno Bez kemijskih učinaka Hidrostatski vanjski tlak najviše 2.0 m Radne temperature ≤ 20 °C.

Ill. 9: Uobičajeni način polaganja, bez izjednačavajuće podloge

2.4. PE 100 RC cijevi sa zaštitom za srednja opterećenja (SREDNJI) Srednja opterećenja (SREDNJI) se javljaju tamo gdje se cijevi postavljaju u zatvoreno okružje plugom, rovoglodačem ili obnovom ulaganjem cijevi. Situacija polaganja "na neviđeno" prilikom kojega se cijev od prvog položenog metra polaže na taj način i gdje je izložena različitim nepoznatim uvjetima, može se izbjeći pluženjem i usitnjavanjem terena. Cijev ostaje na položenom mjestu u mjestu zatrpavanja. Obnova ulaganjem cijevi također se vrši kalibracijskom metodom, korištenjem TV slike staroga cjevovoda. Uobičajeni, otvoreni način polaganja bez izjednačavajuće podloge, također pripada srednjim opterećenjima. Ovaj postupak smatra se interesantnim sa ekonomskog stajališta, pri čemu se izrađuje jednostavna podloga od iskopanog materijala (ako se ovaj može dobro sabiti). Trošak za pijesak, prijevoz i odvoženje iskopanog materijala više ne postoji. Wavin je razvio cijev SafeTech RCn za takva srednja opterećenja. Wavin SafeTech RCn je koekstrudirana dvoslojna cijev sa zaštitom, izrađena iz materijala PE 100 RC. Skraćenica RC stoji za "Resistance to Crack” (postojanost na pucanje) i označava otpornost materijala na pojavu sporonastajućih napuklina. Ovaj otpor je kod PE 100 RC cijevi otprilike deset puta veći u usporedbi s klasičnom PE 100 cijevi. Ovo znači da je Wavin SafeTech RCn cijev u stanju ostvariti svoj očekivani vijek trajanja od 100 godina. Wavin SafeTech RCn se isporučuje u nazivnim promjerima od 90 do 630 mm. Veličine SDR 11/17 za tlačne cjevovode pitke i nepitke vode (uz poštovanje DVGW tablice W 400-2) nude se u raznim dužinama i namotajima na kalemima.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 10

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi PE tlačna cijev sa zaštitom

Ill. 10: Wavin SafeTech RCn · pluženje

Ill. 12: Wavin TSDOQ ® · postupak tlačenjem zraka

Ill. 11: Wavin SafeTech RCn · polaganje rovoglodačem

2.5. PE 100 RC cijevi sa zaštitom za visoka opterećenja (VISOKI) Wavin TSDOQ ® je koekstrudirana troslojna cijev sa unutrašnjim i vanjskim zaštitnim slojem od izrazito otporne plastike XSC 50 i središnjim slojem od PE 100 RC. Svojstva materijala XSC 50 (svaki sloj po 25% standardne debljine stijenke) su takva da TSDOQ ® može ispuniti očekivani vijek trajanja čak i nakon oštećenja vanjskog sloja do < 20% standardne debljine stijenke. Postupcima "na slijepo" kao što su presvlačenje cijevi utiskivanjem ili vodoravno bušenje, cijevi postaju izložene vrlo visokim kratkoročnim i dugoročnim naprezanjima. To dovodi do urezivanja i ogrebotina na površini cijevi, a naknadno i do opterećenja u točku, uz odgovarajuća nazivna vlačna naprezanja na unutrašnjoj strani cijevi. U svakom slučaju, prije ovih radnji potrebno je izvršiti pregled mjesta radova kao i staroga cjevovoda. Ovisno o tome koji postupak koristimo, tijekom polaganja koristimo i otopine poput bentonita. Ove se naknadno ukrućuju i stvaraju sloj uležištenja. Cijevima moraju biti omogućene promjene smjera, promjene nazivnih provrta i materijala starih cijevi. Za ova velika naprezanja je Wavin razvio naročiti troslojni i koekstrudirani cjevovod Wavin TSDOQ ®, uvodeći tako na tržište, na prekretnici stoljeća, prvu PE tlačnu cijev PE-100-RC sa materijalom XSC 50, koja ima izvanredna zaštitna svojstva, bez ukriženih slojeva i bez PP čahure U međuvremenu je u Europi položeno više od 9,1 miliona metara TSDOQ ® cijevi čiji je očekivani radni vijek 100 godina

Ill. 13: Wavin TSDOQ ® · horizontal drilling

Ill. 14: Presjek uzorka cijevi Wavin TSDOQ®

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009.

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

11


Tlačni cjevovodi PE tlačna cijev sa zaštitom

Wavin TSDOQ ® cijevi mogu se koristiti bez ograničenja. Kako bi se osigurale razine sigurnosti koje zahtijevaju instalateri i ugovarači, potvrda kakvoće cijevnih sustava izdašno je dokumentirana, od dokumentacije sirovog materijala do one za isporuku na mjesto izvođenja radova. Wavin je potpisao QA ugovor sa proizvođačem materijala Total Petro Chemicals, što je jedinstven slučaj u svijetu koji prelazi način standardnog tipa ispitnog postupka. Total Petro Chemicals šalje primjerak od svake šarže sirovine na FNCT ispitivanje (ispitivanje puzanja s dubokim urezom) u neki od nezavisnih zavoda za ispitivanja, radi utvrđivanja postojanja zaštitnih svojstava za koje se tvrdi da postoje. Po isteku 3,300 sati, šarža se odobrava za proizvodnju cijevi. Ovo vrijeme odgovara najnižoj vrijednosti za plinske cjevovode tijekom uvlačenja cijevi komprimiranim zrakom, u skladu s DVGW tablicom GW 323: “Obnova cijevi komprimiranim zrakom bez rova”.

9,125,000 m Wavin TSDOQ ®

2.6. Spajanje cijevi PE 100 RC sa zaštitom Značajke za polaganje i spajanje cijevi Wavin TSDOQ ® (grupa VISOKI) i cijevi Wavin SafeTech RCn (grupa SREDNJI) odgovaraju tipičnim zahtjevima za standardne cijevi izrađene od PE 100 (grupa NISKI). Cijevi su koekstrudirane. Vanjski promjer odgovara normi DIN 8074. Nema otklona od dimenzije na dodatnim vanjskim presvlakama. Radijus koljena, procesne temperature i parametri za zavarivanje u granicama su zadanih vrijednosti. Opširna ispitivanja pripajanja na spojnice provode se pri proizvođaču spojnica za zavarivanje Georg Fischer Wavin Ltd. Sve Wavin PE cijevi, uključujući i Wavin TSDOQ ® i Wavin SafeTech RCn, usklađene su sa standardnim proizvodima proizvođača spojnica na tržištu.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 12

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Compact Pipe - za obnovu cijevi

3. Compact Pipe · obnova cjevovoda 3.1. Opseg primjena U industrijaliziranim zamljama je većina kućanstava pripojena na komunalne objekte. Većina postojećih cjevovoda kanalizacije i komunalnih vodova je u izrazito lošem stanju. Ogromna potreba za obnovom kojom bi se odagnale opasnosti za čovjeka i okoliš je neosporna među stručnjacima. Visok trošak tradicionalnih postupaka obnove i sve teži uvjeti za tradicionalnu obnovu sa otvorenim rovovima otvorili su vrata trajnim i inovativnim metodama obnove postojećih infrastruktura. Krajem 1970-tih je postupak obnove cjevovoda umetanjem nove presvlake eliminirao procurivanja, stvarajući iz starih cijevi nove. Nedostatak je ovih postupaka bio i ostao pad hidrauličkog učina. Moderne, čvrstonalijegajuće presvlake, ostavljaju minimalni zazor po obimu između nove i stare cijevi, što znači da je izvorni hidraulički učin zadržan. Compact Pipe predstavlja najnoviju generaciju takve tehnologije čvrstog nalijeganja. Sustav kojeg je patentirao Wavin, proizvodi standardne PE cijevi savijene u oblik slova C već prilikom ekstrudiranja. Smanjeni presjek cijevi, u usporedbi s onim okrugle cijevi, olakšava umetanje u trošni cjevovod. Tlak i toplina zatim uzrokuju promjenu oblika slova C u izvorni kružni oblik cijevi, efektom memorije. Dolazi do adaptiranja na oblik stare cijevi tijesnim nalijeganjem. Cjevovodi postižu optimalni hidraulički učinak kroz jedan postupak obnavljanja koji osigurava dugotrajnost i jednak je onome kojim se polaže nova cijev. Stanovništvo i poduzetnici dobivaju vrijeme zahvaljujući značajno kraćim vremenima građevinskih radova u usporedbi s onima koje zahtijeva otvoreni rov. Ulični promet također ne trpi poremećaje radovima kada se koristi Compact Pipe, čak i u gusto naseljenim i prometnim zonama.

3.2. Compact Pipe · Općenito

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

Nezavisna, čvrstonalijegajuća presvlaka Cijev s krutom stijenkom izrađena od PE-HD Za obnovu kanalizacije, za cjevovode pitke vode i plina DN 100 - 500 mm, SDR 17, 26 32 Dužina obnovljenog voda do 600 m Bez mirisa, higijenski čista, kakvoća strukture usporediva s onom nove cijevi, a i amortizira se na isti način !

3.3. Compact Pipe · Ovlašteni partneri za polaganje

Ill. 15: Compact Pipe: Od oblika slova C do tijesnog nalijeganja.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

13


Tlačni cjevovodi Compact Pipe - za obnovu cijevi

3.4. Compact Pipe · Program isporuke Cijevi • Gravitacijski kanalizacijski odvod • materijal: Compact Pipe • PE 80 • Natural • SDR 26 (SDR 32 na zahtjev) DN mm

Zona obnove mm

Preostali unutr. prostor mm

Debljina Standardna presvlake dužina mm m

Cijevi •Tlačni cjevovodi • Materijal: Compact Pipe • PE 100 • plavo/narančasto • SDR 17 • Tlakovi: voda PN 10 / Plin PN 6 DN mm

Zona obnove mm

Preostali unutr. prostor mm

Debljina presvlake mm

Standardna dužina m

100

97 – 102

88

5.9

600

125

121 – 127

110

7.4

600

100

97 – 104

92

3.9

600

150

145 – 152

132

8.8

600

150

145 – 155

138

5.8

600

175

170 – 179

154

10.3

600

200

194 – 208

185

7.7

440

200

194 – 204

176

11.8

400*

250

241 – 258

231

9.6

400

225

217 – 228

199

13.2

330*

300

289 – 309

277

11.5

210

250

241 – 253

221

14.7

330*

350

340 – 364

323

13.5

160

280

280 – 294

247

16.5

250*

400

385 – 412

369

15.3

135

300

289 – 303

265

17.6

190*

450

436 – 467

415

17.4

100

350

340 – 357

309

20.6

150

500

485 – 519

461

19.3

100

400

385 – 404

353

23.5

93*

* Veće dužine isporučuju se na zahtjev. Ostale veličine na zhtjev. SDR = DN / debljina stijenke

Cijevi • Tlačni cjevovodi • Materijal: Compact Pipe • PE 100 • plava/narančasta • SDR 26 • Tlakovi: voda PN 6 / Plin PN 4 DN mm

Zona obnove mm

Preostali unutr. prostor mm

Debljina Standardna presvlake dužina mm m

100

97 – 102

92

3.9

600

150

145 – 152

138

5.8

600

200

194 – 204

185

7.7

440

250

241 – 253

231

9.6

400

300

289 – 303

277

11.5

210

350

340 – 357

323

13.5

160

400

385 – 404

369

15.3

135

450

436 – 458

415

17.4

100

500

485 – 509

461

19.3

100

Ill. 16: Compact pipe za obnovu cjevovoda, za plin i pitku vodu.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 14

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi PVC tlačni cjevovodi

4. PVC tlačni cjevovodi

4.5. Odobrenja i standardi

4.1. Opseg primjene

Kao i svi Wavinovi proizvodi, Wavin PVC-U tlačne cijevi i originalne spojnice podvrgavaju se dvostrukoj provjeri kakvoće: u tvornici kroz stalan QA nadzor od sirovine do gotovog proizvoda, a izvan tvornice kroz nezavisne ispitne institute. Cijevi i originalne spojnice proizvode se u skladu s DVGW tablicom GW 335 A1. Cijevi su označene sljedećim oznakama sukladnosti, prema DVGW odobrenju: DW-8121AT2568 (do DA 63 mm), DW-8126AT2579 (od DA 75 mm do 225 mm), DW-8131AT2580 (od DA 250 mm), EN 1452.

Potvrđeni i potpuno dovršeni PVC tlačni cjevovod može se koristiti za siguran prijenos pitke i otpadne vode.

4.2. Materijal, boja, veličine Materijal Polivinil-klorid bez omekšivača (PVC-U). Boja Tamnosiva prema RAL 7011. Veličine DN 50 do DN 400 za tlakove PN 10 (12.5) i PN 16 (20).

4.3. Fizikalna svojstva Srednja debljina Linearno širenje

Η 1,4 g/cm3 Η 8 x 10-2 mm/mK

Toplinska provodljivost

Η 0,15 W/mK

Modul elastičnosti

Η 3600/1750 n/mm2

Otpor površine

Η 1012 Ω

4.4. Tehnika međusobnog spajanja Wavin RS cijevi i originalne spojnice nasadnoga tipa su spremne za postavljanje. Brtveni element, isprobana i ispitana 3-S manžetna brtva, tvornički je montirana.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

15


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5. Program isporuke za Wavin PE tlačne cijevi 5.1. Dobava plina 5.1.1. Wavin TSDOQ ® · Cijev za plin sa zaštitom Wavin TSDOQ ® Plin • SDR 17 • ravne cijevi

l

d* mm

s mm

225

13.4

L* m/kalem 12

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

9.03

14

168

* Posebne veličine i dužine na zahtjev.

Wavin TSDOQ ® Plin • SDR 11 • ravne cijevi d* mm

s mm

L* m/kalem

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

32**

3.0

12

0.28

473

5,676

40**

3.7

12

0.43

250

3,000

50**

4.6

12

0.67

160

1,920

63**

5.8

12

1.06

132

1,584

75**

6.8

12

1.48

102

1,224

®

90

8.2

12

2.14

58

696

Troslojna cijev Vanjski slojevi: 25% debljine stijenke Unutr. sloj: 50% debljine stijenke

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

225

20.5

12

13.28

14

168

Wavin TSDOQ

* Posebne veličine i dužine na zahtjev. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC 50

Wavin TSDOQ ® Plin • SDR 11 • na kalemima d* mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

32**

3.0

100

28.20

1,170

880

40**

3.7

100

43.40

1,240

880

240 300

50**

4.6

100

67.30

1,450

1,000

325

63**

5.8

100

106.20

2,090

1,750

410

75**

6.8

100

148.10

2,290

1,750

413

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

216

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.1.2. Wavin SafeTech RCn · Cijevi za plin sa zaštitom Wavin SafeTech RCn Plin • SDR 17 ravne cijevi d mm l

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

5.4

12

1.47

58

696

110

6.6

12

2.19

48

576

125

7.4

12

2.79

34

408

160

9.5

12

4.57

20

240

180

10.7

12

5.77

17

204

225

13.4

12

9.03

14

168

* Posebne dužine i džambo-kalemi na zahtjev.

Wavin SafeTech RCn Plin • SDR 17 • na kalemima d mm

Wavin SafeTech RCn Dvoslojna cijev Temeljni sloj: cca. 90% deljine stijenke Signalni sloj: cca. 10% debljine stijenke (ne manje od 1.0 mm)

B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

160

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev.

Wavin SafeTech RCn Plin • SDR 11 ravne cijevi d mm l

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi per paleti

m po paleti

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

225

20.5

12

13.28

14

168

* Posebne dužine na zahtjev

Wavin SafeTech RCn Plin • SDR 11 • na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

17


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.1.3. Wavin PE 100 Plin Wavin PE 100 Plin • SDR 17 ravne cijevi d* mm l

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

5.4

12

1.47

58

696

110

6.6

12

2.19

48

576

125

7.4

12

2.79

34

408

160

9.5

12

4.57

20

240

180

10.7

12

5.77

17

204

225

13.4

12

9.03

14

168

* Posebne veličine i dužine na zahtjev.

Wavin PE 100 Plin • SDR 17 • na kalemima d mm

Wavin PE Jednoslojna cijev B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

160

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev.

Wavin PE 100 Plin • SDR 11 ravne cijevi

l

d* mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

32

3.0

12

0.28

473

5,676

40

3.7

12

0.43

250

3,000

50

4.6

12

0.67

160

1,920

63

5.8

12

1.06

132

1,584

75

6.8

12

1.48

102

1,224

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

225

20.5

12

13.28

14

168

* Posebne veličine i dužine na zahtjev.

Wavin PE 100 Plin • SDR 11 • na kalemima

B A

d mm

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

32

3.0

100

28.20

1,170

880

240

32

3.0

200

56.40

1,332

880

272

40

3.7

100

43.40

1,240

880

300

50

4.6

100

67.30

1,450

1,000

325

63

5.8

100

106.20

2,090

1,750

410

75

6.8

100

148.10

2,290

1,750

413

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

2 18

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.2. Dobava pitke vode 5.2.1. Wavin TSDOQ ® · Cijevi za pitku vodu sa zaštitom Wavin TSDOQ ® Pitka voda • SDR 17 ravne cijevi l

d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

225 250 280 315 355 400 450

13.4 14.8 16.6 18.7 21.1 23.7 26.7

12 12 12 12 12 12 12

9.03 11.06 13.89 17.59 22.38 28.27 35.81

14 11 11 8 8 5 4

168 132 132 96 96 60 48

500**

29.7

12

44.25

2

24

560**

33.2

12

55.42

2

24

630**

37.4

12

70.18

2

24

* Posebne dužine na zahtjev. *** Na zahtjev, sa krutom stijenkom.

Wavin TS

DOQ ®

Troslojna cijev Vanjski siojevi: 25% debljine stijenke Unutrašnji sloj: 50% debljine stijenke

Wavin TSDOQ ® Pitka voda • SDR 11 ravne cijevi l

d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

32** 40** 50** 63** 75** 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450

3.0 3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4 18.2 20.5 22.7 25.4 28.6 32.2 36.3 40.9

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0.28 0.43 0.67 1.06 1.48 2.14 3.18 4.12 5.13 6.74 8.51 10.49 13.28 16.33 20.47 25.90 32.87 41.73 52.84

473 250 160 132 102 58 48 34 38 20 17 14 14 11 11 8 8 5 4

5,676 3,000 1,920 1,584 1,224 696 576 408 456 240 204 168 168 132 132 96 96 60 48

* Posebne dužine na zahtjev. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC 50.

Wavin TSDOQ ® Pitka voda • SDR 11 • na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

32**

3.0

100

28.20

1,170

880

240

40** 50** 63** 75** 90 110 125 140 160 180

3.7 4.6 5.8 6.8 8.2 10.0 11.4 12.7 14.6 16.4

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

43.40 67.30 106.20 148.10 214.40 317.80 412.00 513.30 673.50 851.10

1,240 1,450 2,090 2,290 2,890 3,000 3,080 3,165 3,270 3,384

880 1,000 1,750 1,750 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

300 325 410 413 495 605 688 770 880 990

* Posebne dužine na zahtjev. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC 50

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

19


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.2.2. Wavin SafeTech RCn · Cijevi sa zaštitom, za pitku vodu Wavin SafeTech RCn Pitka voda • SDR 17 – ravne cijevi l

Wavin SafeTech RCn Dvoslojna cijev Osnovni materijal: cca. 90% debljine stijenke Signalni sloj: cca. 10% debljine stijenke (ne manje od 1.0 mm)

d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90**

5.4

12

1.47

58

696

110**

6.6

12

2.19

48

576

125**

7.4

12

2.79

34

408

140**

8.3

12

3.50

38

456

160**

9.5

12

4.57

20

240

180**

10.7

12

5.77

17

204

200**

11.9

12

7.12

14

168

225

13.4

12

9.03

14

168

250

14.8

12

11.06

11

132

280

16.6

12

13.89

11

132

315

18.7

12

17.59

8

96

355

21.1

12

22.38

8

96

400

23.7

12

28.27

5

60

450

26.7

12

35.81

4

48

500***

29.7

12

44.25

2

24

560***

33.2

12

55.42

2

24

630***

37.4

12

70.18

2

24

* Posebne dužine na zahtjev ** Poštovati se mora DVGW tablica “Tehnički propisi za postrojenja dobave vode, W 400 – Dio 2. Konstrukcija i ispitivanja *** Na zahtjev, sa krutom stijenkom.

Wavin SafeTech RCn Pitka voda • SDR 17 – na kalemima

B A

d mm

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90**

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110**

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125**

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

140**

8.3

100

350.10

3,165

2,400

770

160**

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev ** Poštovati se mora DVGW tablica “Tehnički propisi za postrojenja dobave vode, W 400 – Dio 2. Konstrukcija i ispitivanja.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

220

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

Wavin SafeTech RCn Pitka voda • SDR 11 – ravne cijevi d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

140

12.7

12

5.13

38

456

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

200

18.2

12

10.49

14

168

225

20.5

12

13.28

14

168

250

22.7

12

16.33

11

132

280

25.4

12

20.47

11

132

315

28.6

12

25.90

8

96

355

32.2

12

32.87

8

96

Wavin SafeTech RCn

400

36.3

12

41.73

5

60

Dvoslojna cijev Temeljni sloj: cca. 90% debljine stijenke Signalni sloj: cca. 10% debljine stijenke (ne manje od 1.0 mm)

450

40.9

12

52.84

4

48

l

* Posebne dužine na zahtjev.

Wavin SafeTech RCn Pitka voda • SDR 11 – na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

140

12.7

100

513.30

3,165

2,400

770

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

21


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.2.3. Wavin PE 100 Pitka voda Wavin PE 100 Pitka voda • SDR 17 – ravne cijevi d mm l

Wavin PE Jednoslojna cijev

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

5.4

12

1.47

58

696

110

6.6

12

2.19

48

576

125

7.4

12

2.79

34

408

140

8.3

12

3.50

38

456

160

9.5

12

4.57

20

240

180

10.7

12

5.77

17

204

200

11.9

12

7.12

14

168

225

13.4

12

9.03

14

168

250

14.8

12

11.06

11

132

280

16.6

12

13.89

11

132

315

18.7

12

17.59

8

96

355

21.1

12

22.38

8

96

400

23.7

12

28.27

5

60

450

26.7

12

35.81

4

48

500**

29.7

12

44.25

2

24

560**

33.2

12

55.42

2

24

630**

37.4

12

70.18

2

24

* Posebne dužine na zahtjev. ** Na zahtjev, sa krutom stijenkom.

Wavin PE 100 Pitka voda • SDR 17 – na kalemima d mm

B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

140

8.3

100

350.10

3,165

2,400

770

160

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

222

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

Wavin PE 100 Pitka voda • SDR 11 – ravne cijevi

l

Wavin PE Jednoslojna cijev

d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

32

3.0

12

40

3.7

12

0.28

473

5,676

0.43

250

50

4.6

3,000

12

0.67

160

63

1,920

5.8

12

1.06

132

1,584

75

6.8

12

1.48

102

1,224

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

140

12.7

12

5.13

38

456

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

200

18.2

12

10.49

14

168

225

20.5

12

13.28

14

168

250

22.7

12

16.33

11

132

280

25.4

12

20.47

11

132

315

28.6

12

25.90

8

96

355

32.2

12

32.87

8

96

400

36.3

12

41.73

5

60

450

40.9

12

52.84

4

48

500

45.4**

12

65.19

2

24

560

50.8**

12

81.66

2

24

630

57.2**

12

103.45

2

24

* Posebne dužine na zahtjev. ** Na zahtjev..

Wavin PE 100 Pitka voda • SDR 11 – na kalemima

B A

d mm

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

32

3.0

100

28.20

1,170

880

240

40

3.7

100

43.40

1,240

880

300

50

4.6

100

67.30

1,450

1,000

325

63

5.8

100

106.20

2,090

1,750

410

75

6.8

100

148.10

2,290

1,750

413

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

140

12.7

100

513.30

3,165

2,400

770

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

23


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.3. Odvodnja otpadne vode 5.3.1. Wavin TSDOQ ® · Cijevi za otpadne vode sa zaštitom Wavin TSDOQ ® Otpadna voda • SDR 17 - ravne cijevi d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

225

13.4

12

9.03

14

168

250

14.8

12

11.06

11

132

280

16.6

12

13.89

11

132

315

18.7

12

17.59

8

96

355

21.1

12

22.38

8

96

400

23.7

12

28.27

5

60

450

26.7

12

35.81

4

48

500**

29.7

12

44.25

2

24

560**

33.2

12

55.42

2

24

630**

37.4

12

70.18

2

24

l

* Posebne dužine na zahtjev. ** Na zahtjev, sa krutom stijenkom.

Wavin TSDOQ ® Troslojna cijev Vanjski slojevi: 25% debljine stijenke Unutrašnji sloj 50% debljine stijenke

Wavin TSDOQ ® Otpadna voda • SDR 11 - ravne cijevi d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

50

4.6

12

0.67

160

1,920

63**

5.8

12

1.06

132

1,584 1,224

75**

6.8

12

1.48

102

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

140

12.7

12

5.13

38

456

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

200

18.2

12

10.49

14

168

225

20.5

12

13.28

14

168

250

22.7

12

16.33

11

132

280

25.4

12

20.47

11

132

315

28.6

12

25.90

8

96

355

32.2

12

32.87

8

96

400

36.3

12

41.73

5

60

450

40.9

12

52.84

4

48

* Posebne dužine na zahtjev.. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC 50.

Wavin TSDOQ ® otpadna voda • SDR 11 – na kalemima

B A

d mm

s mm

L* m/kalem

50

4.6

100

63**

5.8

100

75**

6.8

100

90

8.2

110 125

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

67.00

1,450

1,000

325

106.20

2,090

1,750

410

148.10

2,290

1,750

413

100

214.40

2,890

2,400

495

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

140

12.7

100

513.30

3,165

2,400

770

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev. ** Cijev s krutom stijenkom izrađena od XSC 50

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

224

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.3.2. Wavin SafeTech RCn · Cijevi sa zaštitom, za otpadne vode Wavin SafeTech RCn otpadna voda • SDR 17 - ravne cijevi d mm l

Wavin SafeTech RC

n

Dvoslojna cijev Osnovni sloj: cca. 90% debljine stijenke Signalni sloj: cca. 10% debljine stijenke (ne manje od 1.0 mm)

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

5.4

12

1.47

58

696

110

6.6

12

2.19

48

576

125

7.4

12

2.79

34

408

140

8.3

12

3.50

38

456

160

9.5

12

4.57

20

240

180

10.7

12

5.77

17

204

200

11.9

12

7.12

14

168

225

13.4

12

9.03

14

168

250

14.8

12

11.06

11

132

280

16.6

12

13.89

11

132

315

18.7

12

17.59

8

96

355

21.1

12

22.38

8

96

400

23.7

12

28.27

5

60

450

26.7

12

35.81

4

48

500**

29.7

12

44.25

2

24

560**

33.2

12

55.42

2

24

630**

37.4

12

70.18

2

24

* Posebne dužine na zahtjev. ** Na zahtjev, sa krutom stijenkom.

Wavin SafeTech RCn otpadna voda • SDR 17 - na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

140

8.3

100

350.10

3,165

2,400

770

160

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

25


Tlačni cjevovodi Program usporuke

Wavin SafeTech RCn otpadna voda • SDR 11 ravne cijevi d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

8.2

12

2.14

58

696

110

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

140

12.7

12

5.13

38

456

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

200

18.2

12

10.49

14

168

225

20.5

12

13.28

14

168

250

22.7

12

16.33

11

132

280

25.4

12

20.47

11

132

315

28.6

12

25.90

8

96

Wavin SafeTech RCn

355

32.2

12

32.87

8

96

Dvoslojna cijev Osnovni sloj: cca. 90% debljine stijenke Signalni sloj: cca. 10% debljine stijenke (ne manje od 1.0 mm)

400

36.3

12

41.73

5

60

450

40.9

12

52.84

4

48

* Posebne dužine na zahtjev..

Wavin SafeTech RCn otpadna voda • SDR 11 - na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

140

12.7

100

513.30

3,165

2,400

770

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

226

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

5.3.3. Wavin PE 100 cijevi za otpadnu vodu Wavin PE 100 otpadna voda • SDR 17 - ravne cijevi d mm l

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

90

5.4

12

1.47

58

696

110

6.6

12

2.19

48

576

125

7.4

12

2.79

34

408

140

8.3

12

3.50

38

456

160

9.5

12

4.57

20

240

180

10.7

12

5.77

17

204

200

11.9

12

7.12

14

168

225

13.4

12

9.03

14

168

250

14.8

12

11.06

11

132

280

16.6

12

13.89

11

132

Wavin PE

315

18.7

12

17.59

8

96

Jednoslojna cijev

355

21.1

12

22.38

8

96

400

23.7

12

28.27

5

60

450

26.7

12

35.81

4

48

500

29.7

12

44.25

2

24

560

33.2

12

55.42

2

24

630

37.4

12

70.18

2

24

* Posebne dužine na zahtjev.

Wavin PE 100 otpadna voda • SDR 17 – na kalemima d mm B A

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

90

5.4

100

147.30

2,890

2,400

495

110

6.6

100

218.90

3,000

2,400

605

125

7.4

100

279.00

3,080

2,400

688

140

8.3

100

350.10

3,165

2,400

770

160

9.5

280

1,278.50

3,830

2,400

1,200

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

27


Tlačni cjevovodi Program isporuke

Wavin PE 100 otpadna voda • SDR 11 - ravne cijevi

l

Wavin PE Jednoslojna cijev

d mm

s mm

L* m

kg/ m

Cijevi po paleti

m po paleti

63

5.8

12

75

6.8

12

1.06

132

1,584

1.48

102

90

8.2

1,224

12

2.14

58

110

696

10.0

12

3.18

48

576

125

11.4

12

4.12

34

408

140

12.7

12

5.13

38

456

160

14.6

12

6.74

20

240

180

16.4

12

8.51

17

204

200

18.2

12

10.49

14

168

225

20.5

12

13.28

14

168

250

22.7

12

16.33

11

132

280

25.4

12

20.47

11

132

315

28.6

12

25.90

8

96

355

32.2

12

32.87

8

96

400

36.3

12

41.73

5

60

450

40.9

12

52.84

4

48

500

45.4

12

65.19

2

24

560

50.8

12

81.66

2

24

630

57.2

12

103.45

2

24

* Posebne dužine na zahtjev.

Wavin PE 100 otpadna voda • SDR 11 – na kalemima

B A

d mm

s mm

L* m/kalem

kg/ kalem

A mm

B mm

H mm

50

4.6

100

67.30

1,450

1,000

325

63

5.8

100

106.20

2,090

1,750

410

75

6.8

100

148.10

2,290

1,750

413

90

8.2

100

214.40

2,890

2,400

495

110

10.0

100

317.80

3,000

2,400

605

125

11.4

100

412.00

3,080

2,400

688

140

12.7

100

513.30

3,165

2,400

770

160

14.6

100

673.50

3,270

2,400

880

180

16.4

100

851.10

3,384

2,400

990

* Posebne dužine na zahtjev.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

28

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

6. Program isporuke Wavin PE spojnica 6.1. Originalne spojnice za otporničko zavarivanje PE 100 originalne spojnice za otporničko zavarivanje

SDR 11 d 20 – 63 mm

SDR 17 • SDR 11 d 75 – 315 mm

SDR 17 • SDR 11 d 355 – 500 mm

SDR 17 d 560 – 630 mm Montaža isključivo pomoću pressure pad set

SDR 11 d 32 – 63 mm

PE 100 sedlo s nožem za otporn. zav. SDR 11

PE 100 sedlo bez noža za otporn. zav. SDR 11

PE 100 sedlo s navojnim priključkom za otporn. zav. SDR 11

Tap diameter 32 mm, angle of departure 90° 63/32 – 225/63 mm

63/32 – 225/63 mm

d 63 – 225 mm

PE 100 Zaustavno sedlo i spojnice za priključivanja • SDR 11

Stop-off saddle kit system ELGEF max. tap 56 mm, d 63 – 250 mm

Saturn sustav priključka, 10 bara za plin • 16 bara za vodu, d 110 – 250 mm

Wavin Saturnsustav priključka, maks. tlak 10 bara za plin • 16 bara za vodu, d 280 – 630 mm

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

29


Tlačni cjevovodi Program isporuke

PE 100 Rezno vreteno za otporničko zavarivanje • SDR 11 • polazni kut namješta se po 360°

DAV • Rezno svrdlo Csustava (Voigt) 63/63 – 400/63 mm

DAV • Rezno svrdlo Csustava (Voigt) 63/32 – 400/32 mm

AV Komplet • Rezno svrdlo C-sustava (Voigt) sa čahurom za otporničko zav. ili otporničkom redukcijom 63/32 – 400/63 mm

DAV • Udarno svrdlo P-sustava (EWE) 63/63 – 400/63 mm

Usadni elementi

DAV • Udarno svrdlo P-sustava (EWE) 63/32 – 400/32 mm

DAV Komplet • Udarno svrdlo P-sustava (EWE) sa čahurom ili otporn. redukcijom za otporničko zavarivanje 63/32 – 400/63 mm

Starr

Teleskopski

PE 100 Kutni komad za otporničko zavarivanje • SDR 11 • 45°

Sa ugrađenim montažnim pomagalom, d 32 – 63 mm

d 75 – 180 mm

d 200 – 250 mm

PE 100 Kutni komad za otporničko zavarivanje • SDR 11 • 90°

Sa ugrađenim montažnim pomagalom d 20 – 63 mm

d 75 – 180 mm

d 200 – 250 mm

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

30

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

PE 100 Otpornički T-komadi • SDR 11

Sa ugrađenim montažnim pomagalom d 20 – 63 mm

d 75 – 180 mm

d 200 – 250 mm

160/63 – 250/160 mm

PE 100 Redukcija za otporničko zavarivanje • SDR 11

25/20 – 63/50 mm

90/63 – 180/125 mm

200/160 – 250/200 mm

PE 100 Krajnji segmenti za otporničko zavarivanje • SDR 11

d 20 – 63 mm

d 75 – 180 mm

d 200 – 250 mm

PE 100 Prijelazne čahure za otporničko zavarivanje • SDR 11

With exterior threads d 20 – 63 mm

With interior threads d 32 – 63 mm

PE 100 Prijelazni adapter i prijelazno koljeno za otporničko zavarivanje • SDR 11

With exterior threads d 20 – 63 mm

With interior threads d 32 – 63 mm

90° with exterior threads d 32 – 63 mm

90° with interior threads d 32 – 63 mm

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

GRAĐEVINARSTVO www.wavin.de

Tehnički priručnik

31


Tlačni cjevovodi Program isporuke

6.2. Koljena Koljenasta cijev za plin 11° – 90° • proizvedeno iz cijevi • SDR 17 • SDR 11

Wavin TSDOQ ® XSC 50/PE 100 RC/XSC 50 d 90 – 225 mm

PE 100 d 90 – 225 mm

* Ostale veličine po narudžbi

Koljena za cijevi pitke vode 11° – 90° • proizvedeno iz cijevi • SDR 17 • SDR 11

Wavin TSDOQ ® XSC 50/PE 100 RC/XSC 50 d 90 – 450 mm (90° samo do 355 mm)

Wavin SafeTech RCn d 90 – 450 mm (90° samo do 355 mm)

PE 100 d 90 – 630 mm (90° samo do 355 mm)

Koljena tlačne cijevi PE 100 11° – 90° • proizvedeno iz cijevi • SDR 17 • SDR 11

Wavin TSDOQ ® XSC 50/PE 100 RC/XSC 50 d 90 – 450 mm (90° samo do 355 mm)

Wavin SafeTech RCn d 90 – 450 mm (90° samo do 355 mm)

PE 100 d 90 – 630 mm (90° samo do 355 mm)

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

32

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

6.3 . Originalne spojnice za pripajanje PE 100 Kutna • SDR 17 • SDR 11

45° d 20 – 315 mm

90° d 20 – 315 mm

PE 100 T-komad • SDR 17 • SDR 11

d 20 – 315 mm

d 63 – 110 mm

d 250 – 500 mm

Redukcija 63/32 – 315/250 mm

Namjenski T-komadi • kratka redukcija • turned (tokareno ?) 250/110 – 630/400 mm PE 100 razvod 60° • redukcija • SDR 17 • SDR 11

90/63 – 250/125 mm

PE 100 redukcija

SDR 17 90/63 – 315/250 mm

SDR 11 25/20 – 315/280 mm

SDR 17 • SDR 11 • kratka 250/160 – 630/560 mm

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

33


Tlačni cjevovodi Program isporuke

PE 100 Zavarivačka manžeta • SDR 17 • SDR 11

d 32 – 315 mm

kratka d 250 – 630 mm

Demontažna prirubnica DELTAFLEX® za zavarivačke manžete PN 10 and PN 16 • d 20 – 630 mm (PN 16 samo sa d 200 – 400 mm)

PE 100 završni komadi • SDR 17 • SDR 11

d 20 – 315 mm

PE 100 Ispusni T-komad • SDR 17 • SDR 11

110/90 – 280/125 mm

Noseća čahura za V2A

d 63 – 225 mm

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

34

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

6.4. Originalne spojnice Po narudžbi naš "Odjel za namjenske poslove" može proizvesti veći broj formata iz PE 100 (SDR 32 do SDR 7.3). Ponešto iz odabira: Ekstenzije za sve originalne spojnice za zavarivanje sa otporničkim zavarivačkim čahurama Segmentne originalne spojnice (koljena, T-komadi itd.)za rad pod ograničenim tlakom Pomične cijevi, kao pontoni za lučku opremu na sizu, na primjer Kontrolni, ispusni ili odvodni T-komadi, uključujući i višesmjerne preklope s prirubnicama Cijev s prirubnicom u raznim dužinama, do 20 metara, za brodske dobavljače na primjer Koljenasti ili T-adapteri za jednostavniju montažu prilagođenih prirubničkih spojeva na mjestu izvođenja radova Nasadne, navojne ili pričvrsne spojnice sa PE na druge materijale Koljena malih radijusa (r = Da) sa proizvoljno odabranim produžecima krakova Ekstenzija za ekscentar-redukcije

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

35


Tlačni cjevovodi Program isporuke

7. Program isporuke Wavin PVC tlačnog cjevovoda 7.1. Sa nasadnim spojnicama

Veličine nasadnih spojnica DN

d mm

t* mm

D (PN 10) mm

D (PN 16) mm -

50

63

96

85

65

75

101

101

-

80

90

106

119

123

100

110

114

142

147

125

140

125

174

183

150

160

134

200

208

200

225

158

274

285

250

280

179

339

352

300

315

191

372

394

400

450

234

534

-

* Najmanja nasadna dužina.

Tlačna cijev sa nasadnom spojnicom • PN 10 (PN 12,5) i montiranim prstenima 3-S DN

d mm

s mm

L m

težina kg/m

Pakiranje m/paleta

50

63

3.0

6

0.85

792

65

75

3.6

6

1.22

570

80

90

4.3

6

1.75

414

100

110

5.3

6

2.61

540

125

140

6.7

6

4.18

336

150

160

7.7

6

5.47

252

200

225

10.8

6

10.80

120

250

280

13.4

6

16.60

72

300

315

15.0

6

20.90

54

400

450

21.5

6

42.70

24

Tlačna cijev sa nasadnom spojnicom • PN 16 (PN 20) i montiranim prstenima 3-S DN

d mm

s mm

L m

težina kg/m

Pakiranje m/paleta

80

90

6.7

6

2.61

414

100

110

8.1

6

3.82

540

125

140

10.3

6

6.16

336

150

160

11.8

6

8.05

252

200

225

16.6

6

15.89

120

250

280

20.6

6

24.50

72

300

315

23.2

6

31.00

54

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

36

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

MK-RS/MQ-RS Koljenasta nasadna spojnica – 90° PN 10 (PN 12.5) i montiranim prstenima 3-S DN

Stupnjeva

R mm

z mm

ežinat kg/komad

50

11°

221

46

0.53

50

22°

221

68

0.57

50

30°

221

84

0.58

50

45°

221

117

0.66

50

90°

221

246

0.85

65

11°

263

55

0.83

65

22°

263

81

0.88

65

30°

263

100

0.92

65

45°

263

139

1.06

65

90°

263

293

1.35

80*

11°

315

66

0.95

80*

22°

315

97

1.06

80*

30°

315

120

1.20

80*

45°

315

166

1.30

80*

90°

315

351

1.66

100*

11°

385

81

1.41

100*

22°

385

119

1.72

100*

30°

385

147

1.84

100*

45°

385

203

1.96

100*

90°

385

429

2.80

125*

11°

490

103

2.72

125*

22°

490

151

3.30

125*

30°

490

187

3.52

125*

45°

490

259

3.98

125*

90°

490

546

5.62

150*

11°

560

118

4.02

150*

22°

560

173

4.62

150*

30°

560

214

4.88

150*

45°

560

296

5.32

150*

90°

560

624

7.94

200*

11°

768

166

8.50

200*

22°

768

243

10.75

200*

30°

768

301

11.85

200*

45°

768

416

14.00

200*

90°

768

878

21.00

250*

11°

980

206

18.00

250*

22°

980

302

20.25

250*

30°

980

375

22.25

250*

45°

980

518

27.50

250*

90°

980

1,092

40.25

300*

11°

1,103

232

28.90

300*

22°

1,103

340

27.00

300*

30°

1,103

421

31.40

300*

45°

1,103

583

39.55

300*

90°

1,103

1,229

55.00

400

11°

1,575

332

84.74

400

22°

1,575

486

98.12

400

30°

1,575

602

102.58

400

45°

1,575

832

120.42

* Isporučuje se i kao PN 16 (PN 20). Težina prema zahtjevu. MK-RS: 11°- 45° / MQ-RS: 90

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

37


Tlačni cjevovodi Program isporuke

MMK-RS/MMQ-RS Dvostrana koljenasta nasadna spojnica 11°- 90° PN 10 (PN 12.5) i montiranim prstenima 3-S DN

Stupnjeva

R mm

z mm

težina kg/komad

50

11°

221

46

0.70

50

22°

221

68

0.75

50

30°

221

84

0.80

50

45°

221

117

0.88

50

90°

221

246

1.01

65

11°

263

55

0.97

65

22°

263

81

1.08

65

30°

263

100

1.18

65

45°

263

139

1.27

65

90°

263

293

1.59

80*

11°

315

66

1.06

80*

22°

315

97

1.13

80*

30°

315

120

1.23

80*

45°

315

166

1.40

80*

90°

315

351

1.78

100*

11°

385

81

1.78

100*

22°

385

119

2.06

100*

30°

385

147

2.07

100*

45°

385

203

2.18

100*

90°

385

429

3.14

125*

11°

490

103

3.10

125*

22°

490

151

3.75

125*

30°

490

187

3.99

125*

45°

490

259

4.30

125*

90°

490

546

5.97

150*

11°

560

118

4.18

150*

22°

560

173

4.95

150*

30°

560

214

5.26

150*

45°

560

296

5.78

150*

90°

560

624

8.42

200*

11°

768

166

9.25

200*

22°

768

243

12.00

200*

30°

768

307

12.75

200*

45°

768

416

15.00

200*

90°

788

878

21.50

250*

11°

980

206

17.75

250*

22°

980

302

21.50

250*

30°

980

375

23.00

250*

45°

980

518

28.25

250*

90°

980

1,092

40.00

300*

11°

1,103

232

25.85

300*

22°

1,103

340

29.00

300*

30°

1,103

421

33.00

300*

45°

1,103

583

40.00

300*

90°

1,103

1,229

56.00

* Isporučuje se i kao PN 16 (PN 20). Težina prema zahtjevu. MK-RS: 11°- 45° / MMQ-RS: 90

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

38

TEL. TEHNIČKOG ODJELA: +49 (0) 59 36 / 12 - 207 / 250 / 258

TEL. MARKETINGA: +49 (0) 59 36 / 12 - 256

e-POŠTA: info @ wavin.de


Tlačni cjevovodi Program isporuke

U/S-RS • klizna spojnica • PN 10 (Obodni usadni prsten i 3-S prsteni) DN

L mm

težina kg/komad

50

235

0.20

65

250

0.31

80*

270

0.47

100*

290

0.76

125*

320

1.34

150*

350

1.91

200*

405

4.37

250*

470

7.97

300*

520

10.87

400

650

28.18

* Isporučuje se i kao PN 16. Težina prema zahtjevu.

7.3. Dodaci

 Podmazivač       Način pakiranja

Sadržaj kg

Tuba

1.0

Kantica

3.0

Potrošnja podmazivača na 100 spojeva DN

Potrošnja kg

50

1.0

65-80

1.7

100

2.0

125

2.5

150

3.3

200-250

5.0

300

7.1

400

10.0

Zamjenski brtveni elementi za Wavin PVC tlačnu cijev (Obodni usadni prsten i prsteni 3-S) DN DN 50 - DN 400

Pakrianje pojedinačno pakirano*

* Uz montažne upute.

Tehnički priručnik za tlačne cjevovode, vrijedi od siječnja 2009

www.wavin.de

GRAĐEVINARSTVO Tehnički priručnik

39


Tlačni cjevovodi

Tehnički priručnik

Od zgrada i kućanstava do komunalnih objekata jedan izvor nabave sigurnih i cjelovitih sustava. Građevinarstvo Okna i kanalizacijski cjevovodi Wavin Tegra 1000 · Wavin Tegra 600 · Wavin SP 425 · Wavin SX 400 Ultra Rib 2 · Wavin KG · KG 2000 · Wavin X-Stream Tlačni cjevovodi Wavin TSDOQ ® · Wavin SafeTech RCn · Wavin PE 100 Wavin PE Spojnice · Wavin PVC Tlačni cjevovod · Wavin PRO-TV Sustavi obnove cijevi Compact Pipe · Compact SlimLiner · Neofit · Wavin TSDOQ ® · Wavin SafeTech RCn Cjevovodi za zaštitu kabela Wavin KS-R · Wavin MR4 · Wavin KS Gospodarenje kišnom vodom Wavin korištenje i odvodnja vode Inženjering sustava zgrada Montažni cjevovodi Wavin smartFIX · Wavin Future K1 Cjevovodi odvodnje iz zgrada Wavin AS · Wavin SiTech® · Wavin PE za prljavu vodu Tlačni odvodni sustav Wavin QuickStream Sve informacije koje sadrži ovaj priručnik pažljivo se pripremaju uzimajući u obzir najnovija tehnološka dostignuća. Ne jamčimo, međutim, da su sve sadržane informacije točne. Zadržavamo pravo na iznošenje eventualno pogrešnih informacija, kao i na izmjene. .

www.wavin.de Wavin GmbH Industriestraße 20 D-49767 Twist Tel: +49 (0) 59 36 / 12-0 Faks: +49 (0) 59 36 / 12-211 e-pošta: info@wavin.de

/PEHD-cijevi-Wavin  

http://www.sayber.com/projects/luk/files/docs/vodovod/vanjski/PEHD-cijevi-Wavin.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you