3. HRVATSKI BIENNALE ILUSTRACIJE

Page 1

01. LIPNJA 18. SRPNJA


01. LIPNJA 18. SRPNJA


KLOVICEVI HR.pdf

2/10/09

3:50:21 PM

————————————————

C

M

Y

ORGANIZACIJA IZLOŽBE ORGANISATION OF THE EXHIBITION

CM

MY

Galerija Klovićevi dvori Zagreb Klovićevi dvori Gallery, Zagreb

CY

CMY

K

AUTORICA STRUČNE KONCEPCIJE I KATALOGA DJELA AUTHOR OF THE PROFESSIONAL CONCEPTION

Koraljka Jurčec Kos PROSUDBENA KOMISIJA JURY

Zahvaljujemo slikaru, ilustratoru i redatelju Mati Lovriću na pripremi hommagea Mladenu Veži. We are grateful to Mate Lovrić, painter, illustrator and producer for the help in arranging Hommage à Mladen Veža.

Frano Dulibić Ranka Javor Vesna Kusin Petar Prelog Iva Sudec PROSTORNA KONCEPCIJA IZLOŽBE I WEBA SPATIAL CONCEPTION OF THE EXHIBITION AND WEB

Maja Kalogera ODNOSI S JAVNOŠĆU PUBLIC RELATIONS

Petra Senjanović

01. LIPNJA 18. SRPNJA

Izložba je ostvarena uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba, Galerije Klovićevi dvori i sponzora. The exhibition has been realised with the financial support of the Ministry of Culture of the Republic of Croatia, the Zagreb City Office of Education, Culture and Sports, the Klovićevi dvori gallery and sponsors.

EDUKATIVNI PROGRAMI EDUCATIONAL PROGRAMMES

Liljana Velkovski OPREMA ILUSTRACIJA LAYOUT OF ILLUSTRATIONS

Davor Markotić Dragutin Matas RASVJETA LIGHTING

Damir Babić TEHNIČKA REALIZACIJA TEHNICAL REALISATION

Tomislav Antolić Damir Babić Dragutin Kožić Davor Markotić Dragutin Matas Vinko Soldan Tomica Šetek

————————————————


Treći hrvatski biennale ilustracije U prigodi održavanja Trećega hrvatskog bijenala ilustracije željela bih tekstom koji sadržava i osvrt na prethodne dvije manifestacije, pridonijeti budućim likovnim priredbama posvećenim ilustraciji, karikaturi i stripu u Galeriji Klovićevi dvori, pa i drugdje, koje, nadam se, neće izostati. Dvije dosad održane manifestacije – 2006. i 2008. godine – kao i treća, ovogodišnja (2010.), svaka s novim konceptom i novim članovima prosudbene komisije, pa time i novim zaključcima, rezultirale su, putem prilagodbe specifičnim zahtjevima svake manifestacije zasebno, i novim umjetničkim „trendovima“ proizašlim iz rada ilustratora. U konačnici, iako prešutno, „dogodilo“ se i određeno nakladničko te medijsko prepoznavanje najkvalitetnijih mladih autora koji danas u svojim životopisima obvezno navode skupno sudjelovanje na „Prvomu hrvatskom bijenalu ilustracije“, uz trajno uspostavljene međunarodne kontakte. Upravo ti kontakti istaknuli su zanimljive teme, kustoska iskustva i potaknuli vrijedne rasprave s određenim nakladnicima i međunarodnim savjetima1, na priređenim okruglim stolovima o ilustraciji kao samostalnoj likovnoj disciplini i pratećim likovnim radionicama2, a sve to u pet godina postojanja manifestacije. „Prvi hrvatski biennale ilustracije“ predstavio je, od 6. lipnja do 30. srpnja 2006., u izložbenim dvoranama Galerije Klovićevi dvori hrvatsku suvremenu ilustraciju u međunarodnom kontekstu – prvi put uopće u Hrvatskoj. Prve godine održavanja bio je posvećen djeci i mladima, u skladu s temom „Muzeji i mladi posjetitelji“ koju je Međunarodni savjet za muzeje ICOM predložio svjetskoj mreži muzeja, a to sam tada procijenila poticajnom preporukom. Za prvu izložbu hrvatski su umjetnici ilustratori odabrani

4

javnim natječajem. Prosudbena komisija za izbor radova i dodjelu nagrada radila je u sastavu: Ivica Antolčić, Frano Dulibić, Darko Glavan, Ariana Kralj i Tonko Maroević. Pregledu radova pribivale su i Ranka Javor, izbornica hrvatskih ilustratora za Bijenale u Bratislavi održan 2005., te Koraljka Jurčec Kos, inicijatorica zagrebačke izložbe.3 Na natječaj se prijavilo 69 autora. Prosudbena komisija odabrala je radove njih četrdesetpetero. Prva nagrada bila je dodijeljena Svjetlanu Junakoviću zbog posebnosti njegova likovnog izraza u kojemu su duhovito i upečatljivo spojene umjetničke interpretacije personifciranih zooloških „rječnika“, prihvatljive mladima različite dobi, s remek-djelima iz povijesti europskog slikarstva. Druge su nagrade dobili Zdenko Bašić, koji je tehnikom računalne grafike oblikovao nadrealni svijet bogat maštovitim fotografskim detaljima, i Tomislav Tomić koji je crtanjem hiper-realističnih detalja tušem postigao osobitu uvjerljivost. Posebno priznanje za inovativnu ilustraciju doprinosom autorskoj slikovnici, kreativnoj cjelini riječi, slike, teksta i dosjetke, tumačenja i značenja, dobio je Zvonimir Balog. Jednoglasna odluka o dodjeli nagrada spomenutim umjetnicima naglasila je stav prosudbene komisije o potrebi valorizacije najvrednijih umjetničkih postignuća na polju dječje ilustracije. Sporadična likovna kritika tu je prvu manifestaciju pohvalila, naglašavajući naše „zalaganje“ za tradicijski pristup likovnoj disciplini ilustriranja. Moram priznati da i danas u čitljivosti ili figuraciji onda izabranih radova, rjeđe mislim o likovnoj tradiciji, a češće promjenama vezanim za poimanje vizualne kulture ili dizajna, počevši od šezdesetih godina dvadesetog stoljeća do danas.4

1 OSOBITO MISLIM NA IBBY, ODNOSNO NA MEĐUNARODNO VIJEĆE ZA DJEČJU KNJIGU.

2 NA PRVOM OKRUGLOM STOLU O ILUSTRACIJI AKTIVNO JE SUDJELOVAO TEK JEDAN JEDINI PREDSTAVNIK HRVATSKIH NAKLADNIKA, KAŠMIR HUSEINOVIĆ.

3 U RADU ORGANIZACIJSKOG ODBORA IZLOŽBE SUDJELOVALA JE JOŠ NATAŠA MALETIĆ IZ „GOLDEN MARKETNIGA-TEHNIČKE KNJIGE“, TE KAO SURADNICA NA PROJEKTU LIKOVNA KRITIČARKA BARBARA VUJANOVIĆ.

4 DO 1967. G. I UTEMELJENJA NAGRADE „GRIGOR VITEZ“, HRVATSKI AUTORI NISU SE UOPĆE DEKLARIRALI KAO ILUSTRATORI. U NOVIJE VRIJEME IVANA ARMANINI JE KROZ FANZIN „KOMIKAZE“ OD 2002. I SUDJELOVANJEM NA PRVOM HRVATSKOM BIJENALU ILUSTRACIJE POTAKNULA NA ODREĐEN NAČIN STRUČNU RAZMJENU MIŠLJENJA U POVEZIVANJU ILUSTRACIJE, STRIPA I WEB DIZAJNA.


5 KIŠ, PATRICIA. REVOLUCIJA IRANSKIH UMJETNICA. „JUTARNJI LIST“, ZAGREB, 26. 4. 2010., HTTP://WWW.JUTARNJI.HR/BIJENALE-ZENA-UFERRARI--REVOLUCIJA-IRANSKIH-UMJETNICA/740359/

Dvije su umjetnice iz Irana ( Neda Azimi i Mahkame Shabani ) pokazale, radom sa zagrebačkim polaznicima likovnih radionica 2008., u sklopu Drugoga bijenala, složenost umjetničkog djelovanja žena u Teheranu, što se tek nedavno medijski nešto više pratilo5. Na drugoj izložbi već je bilo predstavljeno deset država, ukupno 138 umjetnika, a 46 među njima bilo je iz Hrvatske. Naše se autore ponovno izabralo putem natječajnih prijava – ukupno ih se prijavilo 86. Pregledano je 828 radova od kojih je žiri izabrao spomenutih 46, s radovima na četiri zadane teme: dječja, knjižna, novinska i reklamna ilustracija. Cilj proširenja koncepcije na druge teme bio je prvenstveno vratiti dostojanstvo i obnoviti kritičku recepciju novinske i knjižne ilustracije, uz dječju, koja se ponovo pokazala dominantnom. Inozemne autore selektirali su moji suradnici povjesničari umjetnosti i umjetnici iz inozemstva. Primjerice, radove ruskih umjetnika izabrao je kustos Georgij Mahašvili iz Moskve uz jedan uvjet: izabrati iz sveg bogatstva raznolikosti tradicija, tehnika, stilistika svojstvenih ruskoj knjižnoj ilustraciji, deset suvremenih umjetnika koji u svojim djelima učinkovito odražavaju takve tendencije. Jednu od nagrada tada je dobila Marija Mihaljskaja za svoje ilustracije kazališnih plakata u računalno obrađenoj tehnici akvarela na papiru… Tanja Mastnak je analizirala suvremenu slovensku ilustraciju u kontekstu brojnih izazova i problema, kao što su bili nedostatak relevantne teorije koja bi ilustraciju s jedne strane promovirala, a s druge informirala te poticala autore i autorice; urednička politika izdavačkih zavoda pod pritiskom tržišnih zakonitosti; minimalan nakladnički prostor za eksperimentiranje i jaka tradicija »bidermajerskoga« građanskog poimanja ilustracije. Slovak Dušan Kállay dobitnik Velike nagrade Bijenala 2008. i danas uspješno predstavlja stariju generaciju slovačkih ilustratora kao nastavljač bratislavske škole ilustracija Albína Brunovskog. Tada je dobio glavnu nagradu za ilustraciju Shakespeareovih djela, odnosno knjižnu ilustraciju, s naglaskom na knjige za odrasle, a djela za izložbu odabrala je kustosica Barbara Brathová. Odabir je madžarskih izložaka za Drugi hrvatski bijenale ilustracije bio takav da je raznolikost izvirala ne samo iz različitih koncepcija, tehnika i stilova kojima se služe ilustratori već i iz tema koje su im bliske i njihovih pogleda na današnji položaj ilustracije, te njihova pristupa apstraktnim idejama – poput odnosa

verbalnoga i vizualnog izraza. Stvaranjem tradicije dobrih slikovnica razvile su se u Austriji kvalitetne udruge i poticaji – svake godine dijele brojne nagrade za rad na knjigama za djecu i mladež, a uz to se te knjige tiskaju i u malim nakladama kao bibliofilski primjerci. Književnost uz ilustrirane knjige ima vrlo dugu i utjecajnu tradiciju u Iranu. Stari iranski slikari ostavili su rukopisne knjige ukrašene minucioznim dekoracijama punim reminiscencija na povijest. Originalne ilustracije za slične knjige vidjeli smo u Zagrebu kao važan dio svjetskoga obrazovnog i umjetničkog nasljeđa u izboru državnog Instituta za intelektualni razvoj djece i mladeži, Kanoona, osnovanog 1965. godine. Italiju je na Drugom bijenalu predstavio Leo Pizzol, direktor međunarodne izložbe ilustracije iz Sarmedea, znalac talijanske likovne scene i inicijator međunarodnih likovnih radionica. Izraelska selekcija nastala je spontanim kontaktima umjetnika koji se bave knjižnom ilustracijom. Nagrađeni autori iz Austrije, Slovačke i Rusije podcrtali su stav prosudbene komisije o ravnopravnom sudjelovanju za novčano skromne nagrade. To je bilo velika novost s obzirom na prvu manifestaciju. Naime, moju odluku o potrebi dodjele nagrada i inozemnim umjetnicima podržala je tadašnja prosudbena komisija: Frano Dulibić i Darko Glavan, za novinsku ilustraciju; Ranka Javor za dječju ilustraciju; Željko Ivanjek za knjižnu ilustraciju; Feđa Vukić za reklamnu ilustraciju,te Branka Hlevnjak i Tonko Maroević. S druge strane, podsjećanje na ulogu već spomenutih inozemnih suradnika kao selektora naglašava u ovome trenutku važnu novu činjenicu bijenale ilustracije 2010. godine zbog ograničenih je financijskih sredstava nastojao isključivo putem medija i strukovnih udruga potaknuti svjetske i domaće ilustratore da se osobno jave na hrvatski natječaj, bez oslanjanja na selektivne procjene i uvodne tekstove poznatih kustosa. Stalno naglašavajući visoke kriterije druge bijenalne izložbe ilustracije u Klovićevim dvorima, u smislu nastavljanja međunarodne suradnje, kustoske i umjetničke, preko uspostavljanja visokih izložbenih, edukativnih i komunikacijskih kriterija, nesvjesno sam 2008. g. naslutila i glavne probleme u pripremi treće manifestacije. Naime, smanjena financijska sredstva za ovu izložbu dovela su, konačno, do potpunog ukidanja inozemnih selekcija. Bez mogućnosti angažiranja stranih kustosa morala sam se osloniti na volju i već spomenuto povjerenje

5


autora da reagiraju na poziv razaslan im putem njihovih umjetničkih udruga, povjesničara umjetnosti s kojima surađujemo, samih umjetnika i web stranica manifestacije, uza svijest o izostanku velikih novčanih nagrada.6 Druga novost dogodila se promjenom zadanoga formata – umjesto prvi put dozvoljenih 700 x 500 mm, kao garancije umjetničke „slobode“ u većemu formatu od tiskarskog, dimenzije novih radova ograničene su na 290 x 220 mm, uza sitna odstupanja. Ta promjena osobito je „pogodila“ priznate hrvatske autore starije generacije koji su na „domaćemu“ terenu otvoreno zagovarali izuzeće od strogih pravila. Međutim, financijski uvjetovana promjena pokazala se poticajnom, ne utječući nužno na broj prijavljenih računalno obrađenih ilustracija (odnosno povelik broj „Adobe Illustrator“ radova i sličnih), kao što su predviđali neki moji suradnici. Na natječaj je pristigao zavidan broj vrijednih crteža i grafika u različitim tehnikama – olovke, tuša, litografije7, akvarela i drugih, nikako ne naštetivši umjetničkoj kvaliteti djela uvjetovanih malim formatima, uz to usko vezanim za literarni tekst.8 Na natječaj su pristigli radovi 206 ilustratora iz ovih zemalja: Hrvatske, Slovenije, Izraela, Velike Britanije, Austrije, Italije, Slovačke, Madžarske, Bosne i Hercegovine, Francuske, Srbije, Rusije, Bugarske, Irana, Litve i Turske. Bili su ponovno grupirani u četiri skupine: dječja, knjižna, novinska i reklamna ilustracija, uz velik doprinos profesora zagrebačke Akademije likovnih umjetnosti Svjetlana Junakovića i Umjetničke akademije iz Splita Tomislava Lerotića koji su potaknuli najbolje među svojim studentima da se prijave na naš natječaj. Prosudbena komisija u sastavu Frano Dulibić, Ranka Javor, Vesna Kusin, Petar Prelog i Iva Sudec razmotrila je sve pristigle radove te odabrala radove ukupno 95 ilustratora. Do sada nabrojene novosti u pripremi izložbe 2010. godine nisu bile jedine, kao što nisu ni neiscrpne. Nagradni fond predviđen za autore je u tolikoj mjeri skroman da, osim dobitnika Velike nagrade, kojemu se organizira izložba sljedeće godine (također ovisna o financijskim sredstvima koja dobivamo od Ministarstva kulture RH i Ureda za kulturu Grada Zagreba), znači rizik gašenja jedva uspostavljenoga bijenalnog izložbenog predstavljanja ilustracije u Zagrebu i Hrvatskoj. Iskustva susjednih država pokazala su opstanak sličnih manifestacija tijekom tridesetak ili više godina, katkada smanjenog opsega tiskovina i nagradnoga fonda, ali u usporedbi

6

s mladom manifestacijom zagrebačkoga i hrvatskog bijenala, uz neizostavnu financijsku potporu namijenjenu kvalitetnim likovnim programima. Moja zabrinutost kao autorice projekta, time je možda opravdanija. S druge strane, podrška putem poticajne svjetske recepcije našeg bijenala za koju bih željela posebno zahvaliti entuzijastima poput Barbare Brathove, Gyöngyvér Horváth, Olge Ionaitis, Virág Jenóa, Luise Kloos, Leile Hayeri Yazdi, Farideh Khalatbaree, Nine Pirnat Spahić, Julije Panipartove, Claudie Sonego, Maša Štrbac, Marine Tenžere i još mnogih drugih, bez obzira na njihovo osobno iskustvo u promociji ilustracije kao likovne discipline, znači stalnu nenadomjestivu vrijednost u mreži kontakata znalaca i ljubitelja ilustracije. Hommage Mladenu Veži (Brist, 7. veljače 1916. – Zagreb, 18. veljače 2010.) naš je maleni doprinos poznavanju djela velikoga slikara i ilustratora kako bismo, ne čekajući obljetnice, uvrstili u naš bijenale i likovno-povijesnu osnovu koju su za knjižnu ilustraciju stvorili majstori poput njega.

——————

Koraljka Jurčec Kos

6 WWW.WOWM.ORG/BIENNALE_ILUSTRACIJE

7 KOJA SE POSLJEDNJIH GODINA SMATRA GOTOVO NAPUŠTENOM GRAFIČKOM TEHNIKOM.

8 PODSJETILO ME TO MEĐU OSTALIM NA IZLOŽBU: „1. MEĐUNARODNA IZLOŽBA ‘EX LIBRISA’“, RIJEKA, STUDENI-PROSINAC 1997. VIDI KATALOG: „1. MEĐUNARODNA IZLOŽBA ‘EX LIBRIS’. 500 GODINA OD ROĐENJA JULIJA KLOVIĆA“, HDLU RIJEKA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA, GRAFTRADE, RIJEKA, 1997.


7


The Third Croatian Biennale of Illustration This introduction to the Third Croatian Biennale of Illustration includes an account of the two earlier biennial events but is also written as encouragement for future exhibitions of illustrations, caricatures and strip cartoons in the Klovićevi dvori Gallery and elsewhere, which I hope will not be lacking. The three events organised so far, in 2006, 2008 and 2010, each centred on a different concept and had new jury members, and thus led to new conclusions. As the illustrators adapted to the specific demands of each of the separate events their work introduced new art “trends”. Finally, albeit tacitly, publishers and the media “recognised” the finest young artists who always, even today, include in their CVs participation at the First Croatian Biennale of Illustration, where they established lasting international contacts. These contacts led to interesting subject-matter, curator experiences and stimulating discussions with publishers and at international bodies,1 launched round tables on illustration as an independent art discipline and accompanying art workshops.2 All this has taken place in the five years during which the event has existed. From 6 June 2006 to 30 July 2006 the First Croatian Biennale of Illustration presented contemporary illustration in the international context for the first time in Croatia, in the exhibition rooms of the Klovićevi dvori Gallery. This first exhibition focused on children and young people, in keeping with the subject Museums and Young Visitors which ICOM, the International Council of Museums, had proposed to the world museum network and which at the time I saw as an encouraging recommendation. The Croatian artists/illustrators for the first exhibition were selected at public competition. The jury that

8

selected the works and awarded the prizes was composed of Ivica Antolčić, Frano Dulibić, Darko Glavan, Ariana Kralj and Tonko Maroević. Ranka Javor, selector of the Croatian illustrators for the Biennale in Bratislava in 2005, and Koraljka Jurčec Kos, the initiator of the Zagreb exhibition, were also present at the viewing of the works.3 Sixtynine artists applied for the competition and the jury chose works by 45 of them. The first prize went to Svjetlan Junaković with his specific art expression in which he gave witty and extraordinary artistic interpretations of personified animals combined with masterpieces from the history of European painting, which was acceptable for young people of various ages. The second prize went to Zdenko Bašić, who used computer-generated prints to design a surreal world rich in imaginative photographic detail, and Tomislav Tomić, who made especially convincing drawings with hyper-realistic details in indian ink. Zvonimir Balog was awarded special recognition for innovative illustration for his picture book, a creative amalgamation of word, picture, text and pun, interpretation and meaning. The jury’s unanimous decision to award the prizes to the above artists underlined their view about the need to reward the best achievements in the field of illustrations for children. This first event was sporadically mentioned by art critics, who commended it and emphasised our “endeavours” to achieve a traditional approach to the art discipline of illustration. I must say that even today, when viewing the readability or figuration of the works selected then, I think more rarely about art tradition and more often about the changed attitude to visual culture and design that started in the 1960s.4

1 I ESPECIALLY MEAN IBBY, THE INTERNATIONAL BOARD ON BOOKS FOR YOUNG PEOPLE.

2 ONLY ONE REPRESENTATIVE OF CROATIAN PUBLISHERS TOOK ACTIVE PART AT THE FIRST ROUND TABLE ON ILLUSTRATION, KAŠMIR HUSEINOVIĆ.

3 NATAŠA MALETIĆ, FROM GOLDEN MARKETING – TEHNIČKA KNJIGA D.D., WAS ON THE ORGANISATION BOARD OF THE EXHIBITION, AS WELL, AND THE ART CRITIC BARBARA VUJANOVIĆ WAS PROJECT COLLABORATOR.

4 BEFORE 1967 AND THE ESTABLISHMENT OF THE GRIGOR VITEZ PRIZE, NO CROATIAN ARTISTS DECLARED THEMSELVES AS ILLUSTRATORS. MORE RECENTLY IVANA ARMANINI, THROUGH THE FANZINE KOMIKAZE FROM 2002 AND PARTICIPATION AT THE FIRST CROATIAN BIENNALE OF ILLUSTRATION, SET OFF AN ARTISTIC SYNERGY OF ILLUSTRATION, STRIP AND WEB.


5 KIŠ, PATRICIA. “REVOLUCIJA IRANSKIH UMJETNICA” (THE REVOLUTION OF IRANIAN WOMEN ARTISTS). JUTARNJI LIST, ZAGREB, 26 APRIL 2010, HTTP://WWW.JUTARNJI.HR/BIJENALE-ZENA-UFERRARI--REVOLUCIJA-IRANSKIH-UMJETNICA/740359/

Two Iranian artists (Neda Azimi and Makhame Shabani), working together with the participants of Zagreb art workshops in 2008, showed as part of the Second Biennale the complexity of women’s art activities in Tehran, which has only recently been getting media coverage.5 There were 10 participating countries at the second exhibition, with 138 artists, 46 of which were from Croatia. Croatian artists were again selected through competition applications. Eighty-six artists from Croatia applied (828 works were considered), from which the jury selected the 46 mentioned with works on four set subjects – illustrations for children, literary, newspaper and commercial illustrations. The exhibition concept was broadened to other subjects primarily to return importance to and renew the critical reception of newspaper and literary illustration, besides that for children, which was again predominant. My associates, foreign art historians and artists, selected the foreign artists. For example, curator Georgi Makhashvili from Moscow selected the works of Russian artists on the condition of choosing, from all the wealth of tradition, techniques and styles characteristic of Russian literary illustration, ten contemporary artists whose works effectively reflected these tendencies. At that time one of the prizes went to Maria Mihalskaya for her illustrations of theatre posters in computer-processed watercolour on paper. Tanja Mastnak analysed contemporary Slovenian illustration in the context of the many challenges and problems facing it, such as a lack of relevant theory which would on one hand promote illustration and on the other inform and encourage artists. These difficulties included the editorial policy of publishing houses under the pressure of market laws, minimum publishing space for experimentation and a strong “Biedermeier” middle-class tradition in the approach to illustration. The Slovak Dušan Kállay, who won the Biennale Grand Prix in 2008, is still successfully representing the older generation of Slovak illustrators and continuing Albín Brunovski’s Bratislava school of illustration. He got the prize for illustrating Shakespeare, for literary illustration of books for adults. The Hungarian selection at the Second Croatian Biennale showed variety not only in the different approaches, techniques and styles used

by the illustrators, but also in subject-matter, their views on the position of today’s illustration and their approach to abstract ideas – such as the relationship between the verbal and the visual. In Austria a tradition of good picture books was created by quality associations and incentives that every year includes numerous prizes for work on books for children and young people, which are printed in small numbers as valuable collectors’ items. In Iran illustrated literature has a long and influential tradition. Old Iranian painters left manuscripts enriched with meticulous decorations full of reminiscences of the past. We saw the original illustrations for books of that kind in Zagreb, as an important part of the world’s educational and artistic heritage in the selection of the state Institute for the Intellectual Development of Children and Young People, Kanoona, founded in 1965. Leo Pizzol, director of the international exhibition of illustration from Sarmede, an expert on the Italian art scene and initiator of international art workshops, represented Italy at the Second Biennale. While the Israeli selection grew out of spontaneous contacts between artists who do literary illustrations. The prize-winning artists from Austria, Slovakia and Russia underlined the jury’s view that all the artists should compete equally for the financially small prizes, not only artists from Croatia. This was a great novelty in comparison with the first biennale. My decision about the need to award prizes to foreign artists as well those from Croatia was supported by the jury, which at that time consisted of Frano Dulibić and Darko Glavan, for newspaper illustration, Ranka Javor for children’s illustration, Željko Ivanjek for literary illustration, Feđa Vukić for commercial illustration, Branka Hlevnjak and Tonko Maroević. The role that foreign collaborators played as selectors underlines another important new development at the present moment – because of limited financial means the organisers of the 2010 Biennale of Illustration invited artists exclusively through the media and professional associations, so that both world and Croatian illustrators may apply to the Croatian competition individually, without reliance on the selective assessments and introductory texts of well-known curators. Although I have always

9


accentuated the high standards reached at the second biennial exhibition in Klovićevi Dvori thanks to the continuing international cooperation of curators and artists, and through the establishment of high exhibition, educational and communication criteria, in 2008 I subconsciously also sensed the main problems that would have to be faced in the preparation of the third event. The reduced funding for this exhibition led to the complete abolishment of foreign selections. Without being able to engage foreign curators, I had to rely on the artists’ motivation and confidence gained earlier to respond to the invitation sent to them via their art associations and art historians we have collaborated with, via other artists and the web pages of the event, aware that there will be no substantial financial prizes.2 Another novelty is the change in the size – instead of the 700x500 mm permitted on the first occasion, as guarantee of artistic “freedom” in a larger-than-print size, now works are limited to 290x220 mm, with tiny discrepancies. This change especially “upset” acknowledged Croatian artists of the older generation who pressed for exemption from the strict rules on their “home” ground. However, this finance-based change showed itself simulating and did not necessarily affect the number of computer-processed illustrations submitted (i.e. the considerable number of “Adobe Illustrator” works and so on), as some of my associates had supposed. A considerable number of fine drawings and prints in various techniques were submitted to the competition – pencil, indian ink, lithographs, 3 watercolours and others, without the small size in any way harming the art quality of the works.4 The works of 206 illustrators from the following countries were submitted to the competition: Austria, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, France, Hungary, Iran, Israel, Italy, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and the United Kingdom. They were again grouped in four sets: children’s, literary, newspaper and commercial illustration, in which a great contribution came from Professors Svjetlan Junaković from the Zagreb Fine Arts Academy and Tomislav Lerotić from the Split Art Academy, who encouraged the best of their students to apply for our competition. The jury composed of Frano Dulibić, Ranka Javor, Vesna Kusin, Petar Prelog and Iva Sudec considered the works submitted and selected those by 95 illustrators. There were other novelties in the preparation of

10

the 2010 exhibition, as well. The prize fund for the artists is so modest that, except for the winner of the Grand Prix who will get a solo exhibition next year (also contingent on funding provided by the Ministry of Culture of the Republic of Croatia and the Office of Culture of the City of Zagreb), it presents a risk that the barely established biennial exhibitions of illustrations in Zagreb and Croatia will be extinguished. The experiences of neighbouring countries have shown that similar events have survived for thirty or more years, sometimes with less printed material and a smaller prize fund, but in comparison with the young Zagreb and Croatian biennale they have dependable financial support as quality art programmes. As the author of the project I am therefore perhaps even more justified in feeling concern. On the other hand, we must remember the support given to our biennale through its encouraging reception in the world, for which I would especially like to thank enthusiasts such as Barbara Brathova, Gyöngyvér Horváth, Olga Ionaitis, Luise Kloos, Leila Hayeri Yazdi, Farideh Khalatbaree, Nina Pirnat Spahić, Julija Panipartova, Claudie Sonego, Maša Štrbac, Virág Jenóa and many others, regardless of their own personal experience in the promotion of illustration as an art discipline, their support is a constant and irreplaceable treasure in the network of contacts between experts in and lovers of illustration. Homage to Mladen Veža (Brist, 7 Feb. 1916 – Zagreb, 18 Feb. 2010) is our small contribution to knowledge about the work of the great painter and illustrator. Without waiting for anniversaries, we have included in our biennale the artistic and historical foundations that masters such as Mladen Veža gave to literary illustration.

——————

Koraljka Jurčec Kos

6 WWW.WOWM.ORG/BIENNALE_ILUSTRACIJE

7 WHICH HAS BEEN CONSIDERED AN ABANDONED GRAPHIC-ART TECHNIQUE IN RECENT YEARS.

8 THIS REMINDED ME OF THE FIRST INTERNATIONAL EX LIBRIS EXHIBITION IN RIJEKA, NOVEMBER-DECEMBER 1997. SEE CATALOGUE „1.MEĐUNARODNA IZLOŽBA „EX LIBRIS“.500 GODINA OD ROĐENJA JULIJA KLOVIĆA“ (FIRST INTERNATIONAL EX LIBRIS EXHIBITION. 500 YEARS FROM THE BIRTH OF JULIJE KLOVIĆ), HDLU RIJEKA AND RIJEK UNIVERSITY LIBRARY, GRAFTRADE, RIJEKA, 1997.


11


01. LIPNJA 18. SRPNJA


AUSTRIJA AUSTRIA


— —————— — —————— MARIA BLAZEJOVSKY RENATE HABINGER g

12 crnih anđela… ilustracije za priču Susanne Vettiger, Basel, Švicarska 12 black Angels… all illustrations for a story of Susanne Vettiger, Basel, Switzerland, 2009. crtež, fotografija, računalna obrada drawing, photography, computer processing 400x140mm

14

Kummer, I-III, 2008. kombinirana tehnika mixed media 297x210mm


15


— —————— — —————— CHRISTINE SORMANN HANS GERHARD KALIAN

g

ilustracija poezije za djecu Vere Ferre-Mikure illustrations of the poetry for children by Vera FerraMikura, 2008. kombinirana tehnika mixed media 437x312mm

16

Mučno penjanje kroz gustiš Agonizing Climb Through the Thicket, 2007. računalna ilustracija computer illustration (Graficpad and Photoshop) 466x336mm


17


01. LIPNJA 18. SRPNJA


BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA


——————— BORIS STAPIĆ ➔

Projekt ništa Project Nothing, 2009. tuš, Photoshop, digitalni tisak indian ink, Photoshop, digital printout 275x195mm

20


21


01. LIPNJA 18. SRPNJA


FRANCUSKA FRANCE


24


— —————— — —————— ELVIRE CAILLON MARIE YVONNE i

Jet lag Jet Leg, I - VI, 2010. olovka, tuš pencil, indian ink 297x210mm

BARBEZAT g

Neki žele imati sve Some Want to Have it All, 2008. bakropis etching 294x207mm

25


01. LIPNJA 18. SRPNJA


HRVATSKA CROATIA


28


— —————— — —————— IVICA ANTOLČIĆ ZVONIMIR BALOG i

Puran Turkey akvarel watercolour, 2009., 290x240mm

g

Klekovačke vještice Witches from Mount Klek, I-II, 2009. kombinirana tehnika mixed media 130x580mm 230x580mm

29


— —————— ZDENKO BAŠIĆ i

Prosinac December, 2006., kombinirana tehnika mixed media 210x290mm

30


— —————— ZDENKO BAŠIĆ & MANUEL ŠUMBERAC ➔

Pinnochio naslovnica Title page for Pinnochio, 2010., računalna grafika computer print 210x250mm

31


— —————— ——————— VERONIKA BAUER g

Dinko Šimunović, „Pripovijetke” Short Stories, I-IV, 2009., kolaž, računalna grafika collage, computer print, 200x200mm

32

HELENA BULAJA DEA JAGIĆ NORA MOJAŠ ➔

Projekt “Mice”, prema pričama Nade Horvat Project “The CatTime Stories” based on the short stories by Nada Horvat 2009. - 2010. 2D crtež, kolaž, računalna grafika 2D drawing, collage, computer graphic & print


33


34


— —————— ——————— ZVONIMIR ČAČIĆ ZRINKA DENIĆ MATI

i

Triska #4 2009. digitalna ilustracija digital illustration 148x210mm

Ilustracije za knjigu „Zen i borilačke vještine“ Illustrations for the book Zen and the Martial Arts, 2009. vektorska grafika, dimenzije po potrebi vector print, size as required

35


— —————— ROBERT DROZD i

Brže od svjetla Faster than Light, 2008. 3D digitalna ilustracija 3D digital illustration 297x210mm

36


— —————— BRANKA DUBOVAC ➔

August Šenoa, „Povjestice” Stories from History I-VI, 2008. pijesak na drvu, računalna grafika sand on wood, computer print 200x200mm

37


— —————— IVAN GREGOV i

Tajna The Secret, 1, 2009., lavirani tuš indian ink wash, 270x400mm Tajna The Secret, 9, 2009., lavirani crni tuš black indian ink wash, 270x400mm

38


— —————— IVANA GULJAŠEVIĆ ➔

Hrvatske bajke „A treći je sin bio pravi razbojnik” Croatian Fairytales, “And the Third Son was a Real Brigand”, 2009. kombinirana tehnika mixed media 200x180mm

39


40


— —————— — —————— DIANA HLEVNJAK BRANKA i

Zemlja The Earth, 2010. crni tuš black indian ink 210x210mm

HOLLINGSWORTH NARA g

Sebični div, iz knjige Oscara Wildea: „Bajke” The Selfish Giant, from The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde, 2008., kombinirana tehnika mixed media 369x189mm

41


— —————— MARIJANA JELIĆ ➔

Zmaj koji je kokice jeo i jednu lažnu princezu sreo The Dragon that Ate Popcorn and Met a False Princess, I - III, 2009. kombinirana tehnika mixed media 300x200mm

42


— —————— MARKO JOVANOVAC i

Vještičji pir plakat za predstavu Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku Witches’ Wedding Feast, poster for a performance by the Branko Mihaljević Children’s Theatre in Osijek, 2009. olovka i računalna obrada pencil and computer processing 700x500mm

43


— —————— — —————— ANA KADOIĆ INJA KAVURIĆ KIRETA g

Bijela vrana White Crow I - VI, 2009. kombinirana tehnika mixed media 410x220mm

44

Želim, želim I Wish, I Wish, 2006., vektorska grafika vector print 570x285mm Lopovac Thief, 2006. vektorska grafika vector print 570x285mm


45


— —————— DUBRAVKA KOLANOVIĆ i

Za stolom At the Table akvarel watercolour 300x220mm Noć Night akvarel watercolour 300x220mm

46


— —————— BRANIMIR KOLAREK TOMISLAV ZIDAR ANDREJA BISTRIČIĆ ➔

Naslovnica časopisa „Bug“ ožujak 2010. Cover for „Bug“ magazine March 2010 računalna obrada computer processing 290x210mm

47


— —————— SLAVEN LUNAR KOSANOVIĆ i

Zečica u gradu The Girl Rabbit in the City, 2009. Adobe Illustrator 280x208mm

48


— —————— BRUNO KUMAN ➔

Smib – naslovnica veljača cover February, 2009. kombinirana tehnika mixed media 285x210mm Smib – naslovnica ožujak cover March, 2010. kombinirana tehnika mixed media 286x210mm

49


— —————— ——————— Dalibor Kazija Goran Radošević

g

Napad štakora i gladi The Attack of Rats and Hunger, 2009. akvarel, rapidograf, flomaster watercolour, rapidograf, felt-tip pen 297x210mm

50

Zločin i kazna Crime and Punishment, I-II računalno obrađena grafika computer processed print 210x297mm


51


52


— —————— ——————— TENA LETICA i

Pandorina kutija Pandora’s Box, 2010. ručno rezana ilustracija hand cut illustration 210x245mm

LJILJANA LONČARIĆ PEHARDA ➔

Čipka Lace, 2010. crtež drawing Adobe illustrator CS3, Photoshop 125x430mm

53


— —————— — —————— EVA LUKAS STANISLAV MARIJANOVIĆ

g

Anansi i smrt Anansi and Death, I-III, 2009. kolaž, akril collage, acrylic 280x210mm

54

Enciklopedija čovjeka: Taština Encyclopaedia of Man: Vanity, 2008. akvarel watercolour 270x170mm


55


56


— —————— — —————— IVAN MILAS SRĐANA MODRINIĆ i

Naš Obama Our Obama, 2009. sitotisak serigraphy 297x210mm

g

Prije tristo godina?!, Od Maja do Labinaca, Odgovori, Najveća, 2009. Three Hundred Years Ago?! From the Maya to the Labinians, Answers, The Greatest, 2009. tuš, pero, akvarel, računalna obrada indian ink, pen, watercolour, computer processing 400x297mm

57


— —————— NIKOLINA NOVOSEL ➔

Etida Etude, 2010. olovka pencil 297x210mm

58


— —————— DARA PANTELIĆ i

Pojeo me strah I was Consumed by Fear, 2010. tempera i kemijska olovka tempera and biro pen 297x210mm

59


— —————— DUBRAVKA PERIŠA i

Indigo anđeli – samopouzdanje Indigo Angels – Self-confidence, 2008. računalna grafika computer print 297x210mm

60


— —————— LUKA PETRAČ ➔

Gospodin Likovni stvara Mister Art Creates, 2010. tuš, akvarel indian ink, watercolour 297x210mm

61


— —————— ANDREA PETRLIK HUSEINOVIĆ i

Marin Držić, 2009. I-III, 2009. kombinirana tehnika mixed media

62


— —————— ŽELJKO PRSTEC ➔

Istina je negdje drugdje The Truth is Somewhere Else, 2008. akvarel, akril watercolour, acrylic 297x210mm

63


——————— VOJO RADOIČIĆ i

Bez naslova Untitled, I –VI, 2010. akrilik na papiru acrylic on paper 150x150 mm

64


——————— IVA RISEK i

Povezanost: Tigar, Žirafa, Iguana, Serval, Riba, Zebra Closely Linked: Tiger, Giraffe, Iguana, Serval, Fish, Zebra, 2009. olovka i kreda u olovci pencil and chalk pencil 130x130mm

65


— —————— ANA SLADETIĆ i

Unutrašnjost Interior, I-III, 2010. grafit, tuš graphite, indian ink 210x135mm, 210x150mm, 210x130mm

66


——————— DANIJEL SRDAREV ➔

Umjetnost za djecu, Okvirno o okviru - 450º - 01. Art for Children, The Framework on Frames - 450° - 01, 2009. kombinirana tehnika mixed media 200x280 mm

67


— —————— DAMIR STEINFL i

Prelazeći granice, str. 16, Zdravi obrok Crossing Boundaries, p. 16, A Healthy Meal, 2010. olovka, tuš, računalna obrada pencil, indian ink, computer processing 297x210mm

68


——————— TOMISLAV TOMIĆ ➔

Hrvatske narodne bajke: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio Croatian Folk Fairytales: How Koren the Blacksmith put Fear into all the Devils, 2010. tuševi u boji, akrilik coloured indian inks, acrylic 155x195mm

69


— —————— TOMISLAV TORJANAC i

Kako živi Antuntun, str. 2-3 How Antuntun Lives, pp. 2-3, 2009. računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom oil, digital technique with hand-inscribed text ulje 650x330mm

70


——————— SVEBOR VIDMAR ➔

Proljetni dan Spring Day, 2009. računalna grafika computer print 297x210mm

71


——————— MATEJA VINCELJ ➔

Put u nepoznato A Journey into the Unknown, I - II, 2009. olovka pencil 297x100mm

72


——————— IVA VIŠOŠEVIĆ i

Safari, I-III, 2009. kombinirana tehnika mixed media 420x210mm

73


74


— —————— — —————— IVAN VITEZ MANUELA i

Japanska bajka Japanese Fairytale kombinirana tehnika mixed media 220x303mm

VLADIĆ MAŠTRUKO ➔

Snježna kraljica The Snow Queen, 2005. kombinirana tehnika mixed media 250x300mm

75


76


— —————— LJUBINKA PIKA VONČINA i

Emilija u zemlji kotača Emilia in the Land of Wheels, I-III, 2009. akvarel i kombinirana tehnika watercolour and mixed media 440x220 mm

77


01. LIPNJA 18. SRPNJA


IRAN IRAN


— —————— — —————— PEJMAN HASAN RAHIMIZADEH

AMEKAN

i

Jahač The Rider, 2010., I – VI kombinirana tehnika mixed media 210x290mm

80

Asrar Al Tohid, I – II, 2010. akril na papiru, kolaž acrylic on paper, collage 290x210mm


81


— —————— — —————— FARIDDEDIN PARISA SABER TABATABAI

MOGHADDAM

i

Izložen suncu Exposed to the Sun I – V, 2010. akril na papiru acrylic on paper 210x290mm

82

Kelile- va- Demneh, I-V, 2010. akril na papiru acrylic on paper 210x290mm


83


84


— —————— — —————— ALIREZA HODA GOLDOUZIAN

HADDADI

i

g

Krilati dječak Winged Boy, I-IV akrilik acrylic

Nitko nije sam Nobody is Alone, I-III, 2010. kombinirana tehnika mixed media 250x180mm

85


— —————— SHAHROOZ SADR i

Dan nestalih The Day of the Missing, I-III, 2010. kombinirana tehnika mixed media 175x240mm

86


— —————— REZA YOUSEFZADEH ➔

Brzina! Što to znači? Speed! What Does that Mean?, I-III, 2006. kombinirana tehnika mixed media 170x240mm

87


— —————— NEGIN EHTESABIAN i

Kako se zoveš djevojčice? What is your Name, Little Girl?, I-II, 2009. kombinirana tehnika mixed media 190x290mm

88


— —————— PEGAH KAZEMI ➔

Lijek Remedy, I-II, 2010. kombinirana tehnika mixed media 170x240mm

89


— —————— MAHNAZ HASHEMI AGHDAM i

Ljubazan kralj The Kind King, I – II, 2010. kombinirana tehnika mixed media 170x250mm

90


— —————— VIDA RABBANI HAGHIGH ➔

Ogledalo Mirror, I-II, 2008. kombinirana tehnika mixed media 210x290mm

91


——————— NASIM AZADI ➔

Mirisno sunce Sweet Smelling Sun, I-II, 2010. kombinirana tehnika mixed media 175x240mm

92


——————— AZADEH MADANI i

Mravlja kraljica s princezama The Queen of Ants and her Princesses, I-IV, 2010. kombinirana tehnika mixed media 145x205mm

93


— —————— SEYED HESAMODDIN TABATABAEE i

Jednog dana, jednom One Day, Once, I-II, 2008. kombinirana tehnika mixed media 180x250mm

94


— —————— NEDA AZIMI ➔

Tetovaže mog oca My Father’s Tattoos, I-III, 2009. kombinirana tehnika mixed media 155x240mm

95


01. LIPNJA 18. SRPNJA


ITALIJA ITALY


98


— —————— — —————— EVA MONTANARI SILVIA SERELLI i

Pogodak On Target, I – VI, 2010. olovka, kreda, gvaš pencil, chalk, gouache 297x210mm

g

Voda u košari Water in the Basket, 2009. akrilik i ugljena kreda acrylic and charcoal chalk 297x210mm

99


01. LIPNJA 18. SRPNJA


IZRAEL ISRAEL


— —————— Liliana Livneh ➔

Leđa Nike, Crveni anđeo i Orant, ilustracije za „Ilijadu“ i „Odiseju“ Nike’s Back, The Red Angel and the Orans, illustrations for the Iliad and the Odyssey, tuš na papiru, kombinirana tehnika, pola A4 indian ink on paper, mixed media, half A4

102


103


01. LIPNJA 18. SRPNJA


LITVA LITHUANIA


——————— ARTURAS ROŽKOVAS ➔

Čudni cvijet Strange Flower, 2009. tuš, pero, flomaster indian ink, pen, felt-tip pen 290x210mm

106


107


01. LIPNJA 18. SRPNJA


MAĐARSKA HUNGARY


——————— ——————— JULIANNA KASZA

NAGY LÁSZLÓ

g

Božićne priče Christmas Stories, I-IV, 2009. tempera na papiru tempera on paper 176x125mm

110

Plosnate željezne kuće u SAD-u Flat Iron Houses in the USA, I and II, 2009. Adobe Illustrator 297x210mm


111


01. LIPNJA 18. SRPNJA


RUSIJA RUSSIA


— —————— — —————— ELENA BORISOVA EKATERINA GAVRILOVA

g

Ilustracije za rusku bajku „Kurochka Ryaba“ Illustrations for the Russian Fairytale Kurochka Ryaba, I – IV, 2009. akvarel, računalna obrada watercolour, computer processing 220x150mm

114

Ilustracija „Novela“ Franza Kafke Illustration of Short Stories by Franz Kafka, I – II, 2006. – 2009. papir, gvaš, digitalna tehnika paper, gouache, digital technique 500x700mm, print A4


115


01. LIPNJA 18. SRPNJA


SLOVAČKA SLOVAKIA


— —————— JURAJ MARTISKA i

Djeca iz Trávniky The Children of Trávniky, I-II, 2009. akvarel watercolour 297x210mm

118


— —————— DANA MORAVČÍKOVÁ ➔

Ruske bajke Russian Fairytales, I - VI, 2008. kombinirana tehnika mixed media 190x150mm

119


— —————— ALENA WAGNEROVÁ ➔

Naslovnica dječjih novina Slniečko Front cover of children’s magazine „Slniečko“, 2000. akvarel watercolour 263x205mm

120


121


01. LIPNJA 18. SRPNJA


SLOVENIJA SLOVENIA


124


— —————— — —————— MAJA BABIČ KOŠIR ALEKSANDER i

Koga se strah boji Who is Fear Afraid Of, 2009. kombinirana tehnika mixed media 290x210mm

BREZLAN I SAŠA ŠUŠTERŠIČ g

Snovi se ne mogu kadrirati Dreams Cannot be Framed, I - III, 2010. kombinirana tehnika mixed media 840x300mm

125


126


——————— ——————— MILANKA FABJANČIČ

IRENA GUBANC

i

g

Miha i miš Miha and the Little Mouse, I-II, 2009. akvarel watercolour 180x155mm, 290x210mm

Etnološke priče – Brusač Ethnological Stories – The Grinder, 2010. digitalna tehnika, kolaž digital technique, collage 420x235mm

127


— —————— POLONA LOVŠIN i

Snežroža, Mačja tišina Snowrose, Cat Silence, 2007. akril acrylic 300x210mm

128


— —————— IRENA ROMIH ➔

Poplava Flood, I – III, 2010. kolaž, akril collage, acrylic 297x210mm

129


— —————— ROMAN RAŽMAN i

Diskobolos Discobolus, 2008. računalna ilustracija, plastelin computer illustration, plasteline 290x210mm

130


— —————— ALENKA SOTTLER ➔

Ilustracija iz knjige „Prividi“ – Oko Illustration for the book Illusions – The Eye 2009. bijela i crna tempera na papiru black and white tempera on paper 296x166 mm

131


— —————— PETER ŠKERL i

Leteći kovčeg Flying Suitcase, 2005. kombinirana tehnika mixed media 270x210mm

132


— —————— META WRABER ➔

U naručju, Naslovnica Clasped in Arms, Cover, 2009. akvarel, kolaž watercolour, collage 215x165mm

133


01. LIPNJA 18. SRPNJA


SRBIJA SERBIA


— —————— MAJA VESELINOVIĆ ➔

„Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha: Pisanje, Nastavljamo da gledamo, Čitati naglas” “Lessons in Poetry for Children with a Restless Spirit: Writing, We Continue Looking, Reading Aloud”, 2009. kombinirana tehnika mixed media 290x150mm

136


137


01. LIPNJA 18. SRPNJA


TURSKA TURKEY


— —————— BÚLENT GÚLTEK ➔

Žablja kiša Frog Rain, 2009. računalna ilustracija computer illustration 500x380mm Komet Comet, 2009. računalna ilustracija computer illustration 500x370mm

140


141


01. LIPNJA 18. SRPNJA


VELIKA BRITANIJA GREAT BRITAIN


— —————— ANDREJA BRULC ➔

Uhvati mjehuriće, ne dim Catch the Bubbles not the Smoke, 2009. fotomontaža photomontage 280x210mm

144


145


01. LIPNJA 18. SRPNJA


MLADEN VEŽA


MLADEN VEŽA, ilustrissimus hrvatske ilustracije Mladen Veža je, moglo bi se reći, klasik ilustracije; njegovo mjesto u povijesti ove specifične likovne discipline je neprijeporno i nezaobilazno. Iskazao se posebno u ilustriranju knjiga i publikacija namijenjenih najmlađima. Za većinu ilustracija Mladena Veže svojstveno je da su obogaćene maštom, ali i pored toga uvijek je u njima sačuvana preglednost sadržaja; on je dosljedan poštovalac literarnog predloška. Iz čega proizlazi ta preglednost? Prije svega: iz čistoće oblika. Znalačkom ravnotežom crteža, oblika i boje Mladen Veža postiže najpotpunije savršenstvo likovne interpretacije poetskog ili proznog sujeta. Njegov pošten odnos spram literarne podloge i uzorno uvažavanje pedagoških i didaktičkih zadataka likovne ilustracije podiglo je ovu vrstu stvaralaštva u nas do vrhunskih ostvarenja od kojih će mnoga naići na ovoj izložbi, zasigurno, na bespogovorno uvažavanje publike. Zato s razlogom možemo kazati da je Muzej odlučio predstaviti javnosti istinskog ILUSTRISIMUSA ILUSTRACIJE! Vladimir Maleković, iz članka: Ilustracije Mladena Veže, Radost, broj 2, Zagreb, 1982. MLADEN VEŽA je umjetnik koji je izgradio vlastiti slikarski izraz. Briljantan je crtač s profinjenim sluhom za boju, osjećajem koji nosi kao dar svoga sunčanog dalmatinskog podneblja. U svijet ilustracije ušao je s bogatim slikarskim iskustvom i dobrim poznavanjem grafičkog i slikarskog metjea. Opremio je i ilustrirao više knjiga i predstavio se kao pjesnik boja dalmatinskih pejzaža i ambijenata. Kao umjetnik i likovni pedagog našao je pravi put i

148

mjeru kako da djeci približi likovnost u ilustraciji i učini je prihvatljivom u smislu doživljavanja kao umjetničkog djela. Likovnim realizacijama prilazi pošteno, sa mnogo odgovornosti, znalački i vrlo studiozno. Kao kreator unosi u dječju ilustraciju intimitet udovoljavajući tako psihičkim, emotivnim i intelektualnim faktorima i ostvarujući doživljajnu sintezu likovne i književne umjetničke vizije. U Veži žive sjećanja na autentične dalmatinske prostore gdje su izrezbarene i ornamentalno strukturirane preslice, kolovrati, škrinje, britvarke i drugi predmeti oblikovani u drvu i kamenu služili životnoj funkciji, a ukrasi su nastajali kao spontana potreba pradjedova za estetskim oblikovanjem. Sva ta nasljeđa žive u njemu kao emotivna prisutnost što daje njegovim ilustracijama posebno originalnu umjetničku vrijednost, tako blisku djeci. U ilustracije unosi mnoštvo oblika, predmeta i najraznolikije forme iz bogate riznice anonimne narodne umjetnosti. Od tih elementarnih i funkcionalnih oblika predmeta i ornamentiranih estetskih struktura stvara likovnu koncepciju subjektivnog doživljajnog svijeta. Vilko Gliha Selan, iz eseja: Svijet u ilustracijama Mladena Veže, Umjetnost i dijete, broj 24-25, Zagreb, 1974. Sa začetkom ideje (oko 1955.) i početkom rada (1960.) na velikom slikarskom ciklusu „Otisci iz djetinjstva“, u kojem je na dosada četrdeset slika velikog formata naslikao prizore iz života kakav je kao dijete vidio u svom rodnom kraju i upamtio, Veža se okreće ne samo djetetu u sebi nego i dječjem svijetu uopće. Njegove se ilustracije


——————————————————————————————— — Brist, 7. veljače 1916. Zagreb, veljače 2010.

odsada isključivo odnose na izdanja za djecu. Između ilustracija i slikarstva dolazi do stilskog jedinstva, tematskog i morfološkog. Figurativno rečeno: njihov je odnos kao između oltarne pale i predella. Vežine ilustracije minijaturističko su slikarstvo: možemo ga lako zamisliti kako kroz vjekove pozdravlja Klovića. Po njegovim ilustracijama, knjige namijenjene djeci koje je opremio (navedene u biografiji) pripadaju rezervatu „Cymelia croatica“. Vežino slikarstvo i ilustracije treba istovremeno sagledavati kao očitovanje jedinstvenog „umjetničkog htijenja“. Metope „Otisaka“ i listove „autorski oslikane knjige“ za djecu (a pod „knjigom“ supsumiramo općenito literarni tekstualni supstrat) interaktivno se prelamaju jedno u drugom cjelokupnom poetikom: i duhom i plastičnim vokabularom. Svojim nabojem, ozbiljnošću pristupa i punoćom realizacije, ovo Vežino ilustriranje nezaobilazno je u svakoj, pa i najsuženijoj antologiji. Od slavne 1968. surađuje Veža ekskluzivno u „Radosti“: otada su „Radost“, ilustracije namijenjene djeci i „Otisci iz djetinjstva“ trojedno jedinstvo (svaki unoseći u njega puni smisao simbola svojih naziva). Isprva još poštujući grafički zakon bloka i pravokutnika, postupno se ilustracija povija po stranici i uvlači tekst u svoje polje. Evoluira njena likovna složenost, prepletanje krvotoka i nervature. Nastajući na aditivnom principu, emocionalno sjedinjena iznutra, bujaju nakupine Vežinih ilustracija kao vezani stih. Zdenko Tonković: Uz ilustracije Mladena Veže. Iz predgovora katalogu izložbe Ilustracija i oprema publikacije Mladena Veže, MUO, Zagreb, 1985.

149
MLADEN VEŽA, the illustrissimus of croatian illustration Mladen Veža could be called a classic of illustration; he holds an indisputable and inevitable place in the history of this art discipline. An especially important facet of his work is illustrating books for children. His illustrations are rich in imagination but are always readable and unfailingly true to the text. What is this clarity based on? In the first place, on purity of form. In his ability to render a fine balance between drawing, shape and colour, Veža achieves completely perfect artistic interpretation of a poetic or fictional world. His honest relationship to the literary foundation and his model respect for the pedagogical and didactic responsibilities of art illustration have raised Croatian illustration for children to peaks many of which will be seen at this exhibition, that the public will certainly greet warmly. This is why we may say that the Museum has decided to show to the public a true ILLUSTRISIMUS OF ILLUSTRATION! Vladimir Maleković, from the article “Ilustracije Mladena Veže“(The Illustration of Mladen Veža), Radost, no. 2, Zagreb, 1982. MLADEN VEŽA is an artist who developed his own expression in painting. He is a brilliant draughtsman with a fine sense of colour, a feeling that was bestowed on him by the sundrenched Dalmatia of his birth. He entered the world of illustration with rich experience in painting and good mastery of the graphic and painting craft. He has equipped and illustrated many books and shown himself a poet of the colours of Dalmatian landscapes and atmosphere. As an artist and art educator he found the right course and measure

152

for incorporating art in illustration, bringing it close to children and making it acceptable and possible for them to experience. He approaches visual representation in a fair, responsible, skilful and studious manner. He brings intimacy into his illustrations that fulfill children’s psychological, emotional and intellectual needs and synthesise artistic and literary experiences. Veža has living memories of true Dalmatia of times gone by, which incorporate carved and ornamentally structured spindles, spinning wheels, chests, razors and other wooden and stone objects that were used in everyday life, and the decorations of which resulted from the forebears’ spontaneous need for aesthetic design. He carries this entire heritage within him as an emotional presence and this gives his illustrations an especially original art value, so close to children. His illustrations embrace many shapes, objects and the most diverse forms from the rich treasury of anonymous folk art. From these elemental and functional forms and beautiful ornamentation he creates a subjective artistic experience of the world. Vilko Gliha Selan, from the essay: “Svijet u ilustracijama Mladena Veže” (The World in Mladen Veža’s Illustrations), Umjetnost i dijete, no. 24-25, Zagreb, 1974. With the birth of the idea about (roughly 1955) and the beginning of work on (1960) the great cycle of paintings Imprints from Childhood, in which he has so far painted forty large paintings showing scenes from the kind of life he saw and remembered as a child in the region of his birth, Veža turned not


——————————————————————————————— — Brist, 7 February 1916 Zagreb, 18 February 2010

only to the child within him but also the world of children in general. After that all his illustrations were for publications for children. Illustration and painting became marked by unity of style, both thematic and morphological. One could figuratively say that their relationship was like that between the altarpiece and the altar step. Veža’s illustrations are paintings in miniature: we can easily imagine them sending greetings to Klović through the centuries. The illustrations in the books for children that he equipped (listed in the biography) belong to the preserve of Cymelia croatica. Veža’s paintings and illustrations should also be seen as an expression of unified “artwork”. The metopes of the Imprints and the pages of the children’s “book illustrated by the author” (under “book” we generally also include the literary textual essence) interactively merge in their entire poetics: in spirit and in the vocabulary of plasticity. In their tension, serious approach and fullness of realisation, Veža’s illustrations are unavoidable in any, even the narrowest, anthology. From the glorious year of 1968 Veža exclusively contributed to Radost: from then on Radost (Joy, a magazine for children – translator’s note), illustrations for children and Imprints from Childhood make up “tripartite unity” (each contributing the full sense of the symbol of its name). At first still honouring the printing laws of block and rectangle, illustration gradually began to weave over the page and draw the text within it. It evolved in artistic complexity, intertwining bloodstream and nerves. Developing on a principle of addition, emotionally unified from within, the clusters of Veža’s illustrations burgeoned like rhyming verses.

Zdenko Tonković: “Uz ilustracije Mladena Veže” (As a Complement to the Illustrations of Mladen Veža). From the foreword to the catalogue for the exhibition The Illustrations and Equipment of Mladen Veža’s Publications, MUO, Zagreb, 1985.

153
01. LIPNJA 18. SRPNJA


KATALOG CATALOGUE


——————————————— AUSTRIJA AUSTRIA ➔ MARIA BLAZEJOVSKY SINAGASSE 56/3/4, 1220 WIEN 12 crnih anđela… / 12 black Angels… 11 crnih anđela… / 11 Black Angels... Divljaju, gunđaju i skaču / Storming, Complaining and Jumping... 7 crnih anđela / 7 Black Angels... 5 crnih anđela / 5 Black Angels... sve ilustracije za priču Susanne Vettiger, Basel, Švicarska / all illustrations for a story of Susanne Vettiger, Basel, Switzerland, 2009., crtež, fotografija, računalna obrada / drawing, photography, computer processing, 400x140mm ➔ RENATE HABINGER UNTERER GRIES 23, 3281 GRIES Knjiga kojoj nema pomoći / A Book that Cannot be Helped, I-II, 2009., kombinirana tehnika / mixed media 297x210mm Kummer, I-III, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 297x210mm ➔ CHRISTINE SORMANN MEINONG- GASSE 9, A-8010 GRAZ Šarene mrlje, točke, šare / Coloured Smudges, Spots, Scribbles, I – III, ilustracija poezije za djecu Vere Ferre-Mikure / illustrations of the poetry for children by Vera Ferra-Mikura, 2008., kombinirana tehnika / mixed media 437x312mm ➔ HANS GERHARD KALIAN KIRSCHENTHEUER 77, A-9162, STRAU Mučno penjanje kroz gustiš / Agonizing Climb Through the Thicket, 2007., računalna ilustracija / computer illustration / Graficpad and Photoshop, 466x336mm Zlatorogov pusti planinski vrt / Zlatorog’s Desolate Mountain Garden, 2007., računalna ilustracija / computer illustration / Graficpad and Photoshop, 466x336mm

——————————————— BOSNA I HERCEGOVINA BOSNIA AND HERZEGOVINA ➔ BORIS STAPIĆ MUHAMEDA EF. PANDŽE 411,71000 SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA Projekt ništa / Project Nothing, 2009., tuš, Photoshop, digitalni tisak / indian ink, Photoshop, digital printout, 275x195mm Ilustracija za fanzin „Vidimo se u Živinicama” / Illustration for the fanzine See you in Živinice, 2008., tuš, digitalni tisak / indian ink, digital printout, 193x193mm

——————————————— HRVATSKA CROATIA ➔ IVICA ANTOLČIĆ ŠTEFANIĆEVA 5, ZAGREB Furt si mislim / I Keep Wondering akvarel / watercolour, 2009., 290x210mm Puran / Turkey, akvarel / watercolour, 2009., 350x320mm Puran / Turkey, akvarel / watercolour, 2009., 290x240mm

158

➔ ZVONIMIR BALOG EHRLICHOVA 5/11, 10 000 ZAGREB Klekovačke vještice / Witches from Mount Klek, I-II, 2009., kombinirana tehnika / mixed media 130x580mm and 230x580mm Dnevnik jednog konja / The Diary of a Horse, I-IV, 2010., kombinirana tehnika / mixed media 230x580mm and 238x580mm ➔ ZDENKO BAŠIĆ DUBRAVICA 19, 10090 SUSEDGRAD Prosinac / December, 2006., kombinirana tehnika / mixed media, 210x290mm Božićni anđeli / Christmas Angels, 2006., računalna grafika / computer print, 210x260mm Djevojčica sa šibicama / The Little Match Girl, 2007., kombinirana tehnika / mixed media, 210x210mm Kresivo / The Tinderbox, 2008, kombinirana tehnika / mixed media 210x210mm Alisa i bijeli zec / Alice and the White Rabbit, 2009, kombinirana tehnika / mixed media, 210x250mm Alisa i gusjenica / Alice and the Caterpillar, 2009, kombinirana tehnika / mixed media, 210x250mm ➔ ZDENKO BAŠIĆ & MANUEL ŠUMBERAC Vladimira Nazora 48, 10 000 Zagreb Pinnochio naslovnica / Title page for Pinnochio, 2010., računalna grafika / computer print, 210x250mm Pinnochio, Kit / The Whale, 2010., računalna grafika / computer print, 210x290mm Pinnochio, 2010., računalna grafika / computer print, 100x200mm ➔ VERONIKA BAUER Biankinijeva 7, 10 000 Zagreb Dinko Šimunović, „Pripovijetke” / Short Stories, I-IV, 2009., kolaž, računalna grafika / collage, computer print, 200x200mm ➔ HELENA BULAJA, DEA JAGIĆ, NORA MOJAŠ; BULAJA NAKLADA, RADNIČKI DOL 8, 10 000 ZAGREB, helena@bulaja.com Projekt “Mice”, prema pričama Nade Horvat/ Project “The CatTime Stories”, based on the short stories by Nada Horvat / 2009. - 2010., 2D crtež, kolaž, računalna grafika / 2D drawing, collage, computer graphic & print ➔ ZVONIMIR ČAČIĆ BUONAROTTIJEVA 3, 52100 PULA zvone2012@yahoo.com Triska #4, 2009., digitalna ilustracija / digital illustration, 148x210mm Triska #1, 2008., digitalna ilustracija / digital illustration, 148x210mm Triska #3, 2009., digitalna ilustracija / digital illustration, 148x210mm ➔ ZRINKA DENIĆ MATI SESVETSKA CESTA 55, 10360 SESVETE Ilustracije za knjigu „Zen i borilačke vještine“ / Illustrations for the book Zen and the Martial Arts, 2009., vektorska grafika, dimenzije po potrebi / vector print, size as required ➔ ROBERT DROZD BORONGAJ, AERODROM 8b, 10 000 ZAGREB Brže od svjetla / Faster than Light, 2008., 3D digitalna ilustracija / 3D digital illustration, 297x210mm Šah / Chess, 2007., 3D digitalna ilustracija / 3D digital illustration, 297x210mm


➔ BRANKA DUBOVAC BABURIČINA 5, 10020 Zagreb August Šenoa, „Povjestice” / Stories from History, I-VI, 2008., pijesak na drvu, računalna grafika / sand on wood, computer print, 200x200mm ➔ IVAN GREGOV MARTIĆEVA 61, 10 000 ZAGREB Tajna / The Secret, 1, 2009., lavirani tuš / indian ink wash, 270x400mm Tajna / The Secret, 9, 2009., lavirani crni tuš / black indian ink wash, 270x400mm ➔ IVANA GULJAŠEVIĆ RADAUŠEVA 9, 10 000 ZAGREB Hrvatske bajke, „A treći je sin bio pravi razbojnik” / Croatian Fairytales, “And the Third Son was a Real Brigand”, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 200x180mm Hrvatske bajke, „Mačak i lisica” / Croatian Fairytales, “The Cat and the Fox”, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 200x180mm Hrvatske bajke, „Sluga gospodinu naplatio” / Croatian Fairytales, “The Servant Takes his Due from the Master”, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 180x120mm ➔ DIANA HLEVNJAK TOMISLAVA KRIZMANA 7, 10 000 ZAGREB Zemlja / The Earth, 2010., crni tuš / black indian ink, 210x210mm Mjesec / The Moon, 2010., crni tuš / black indian ink, 210x210mm Kontakt / Contact, 2010., crni tuš / black indian ink, 210x210mm ➔ BRANKA HOLLINGSWORTH NARA KERESTINEČKIH ŽRTAVA 42, 10 000 ZAGREB Sebični div, iz knjige Oscara Wildea: „Bajke” / The Selfish Giant, from The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 369x189mm Sretni kraljević, iz knjige Oscara Wildea: „Bajke”/ The Happy Prince, from The Happy Prince and Other Tales by Oscar Wilde/, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 369x189 mm Katja (iz knjige Ivone Šajatović: „Pazite kako igrate”) / Katja (from the book Take Care how you Play by Ivona Šajatović), 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 350x210mm ➔ MARIJANA JELIĆ PRIŠLINOVA 42/5, 10 000 ZAGREB Zmaj koji je kokice jeo i jednu lažnu princezu sreo / The Dragon that Ate Popcorn and Met a False Princess, I - III, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 300x200mm ➔ MARKO JOVANOVAC KUKULJEVIĆEVA 12, 10 000 ZAGREB Vještičji pir, plakat za predstavu Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku / Witches’ Wedding Feast, poster for a performance by the Branko Mihaljević Children’s Theatre in Osijek, 2009., olovka i računalna obrada / pencil and computer processing, 700x500mm Blago babe Mrzulje, plakat za predstavu Dječjega kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku / Grandma’s Frost’s Treasure, poster for a performance by the Branko Mihaljević Children’s Theatre in Osijek, 2007., računalna ilustracija / computer illustration, 700x330mm ➔ ANA KADOIĆ JAGIĆEVA 11, 10 000 ZAGREB Bijela vrana / White Crow /, I - VI, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 410x220mm

➔ INJA KAVURIĆ KIRETA KRANJČEVIĆEVA 12, 10 000 ZAGREB Želim, želim / I Wish, I Wish, 2006., vektorska grafika / vector print, 570x285mm Lopovac / Thief, 2006., vektorska grafika / vector print, 570x285mm ➔ DUBRAVKA KOLANOVIĆ T. UJEVIĆA 7, 23 000 ZADAR Za stolom / At the Table, akvarel / watercolour, 300x220mm Noć / Night, akvarel / watercolour, 300x220mm ➔ BRANIMIR KOLAREK, TOMISLAV ZIDAR, ANDREJA BISTRIČIĆ Naslovnica časopisa „Bug“, ožujak 2010. / Cover for Bug magazine, March 2010, računalna obrada / computer processing, 290x210mm ➔ SLAVEN LUNAR KOSANOVIĆ PETRINJSKA 2, 10 000 ZAGREB Zečica u šumi / The Girl Rabbit in the Forest, 2009., Adobe Illustrator, 280x208mm Zečica u gradu / The Girl Rabbit in the City, 2009., Adobe Illustrator, 280x208mm Zečica u orijentalnom gradu / The Girl Rabbit in the Oriental City, 2009., Adobe Illustrator, 280x208mm ➔ BRUNO KUMAN RADAUŠEVA 9, 10 000 ZAGREB bruno.kuman@zg.t-com.hr Smib – naslovnica veljača / cover February, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 285x210mm Smib – naslovnica ožujak / cover March, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 286x210mm ➔ Dalibor Kazija Matoševa 44, 21000 Split Prisjećanje bicikla (ciklus ilustracija za knjigu Damira Karakaša „Kako sam ušao u Europu“) / The Memories of a Bicycle (cycle of illustrations for the book How I Entered Europe by Damir Karakaš), 2009., kolaž, rapidograf / collage, rapidograf, 297x210mm Ibid., Napad štakora i gladi / The Attack of Rats and Hunger, 2009., akvarel, rapidograf, flomaster / watercolour, rapidograf, felt-tip pen, 297x210mm Ibid., Bolest u boci / Illness in a Bottle, 2009., kolaž, akvarel, rapidograf, flomaster / collage, watercolour, rapidograf, felt-tip pen, 297x210mm ➔ Goran Radošević Umjetnička akademija u Splitu, Glagoljaška bb, 21 000 Split rddosev@umas.hr Zločin i kazna / Crime and Punishment, I-II, računalno obrađena grafika / computer processed print, 210x297mm ➔ TENA LETICA GOLJAK 12, 10 000 ZAGREB Cerberus&Orpheus, 2009., ručno rezana ilustracija / hand cut illustration, 200x200mm Argus&Hermes, 2009., ručno rezana ilustracija / hand cut illustration, 200x200mm Pandorina kutija / Pandora’s Box, 2010., ručno rezana ilustracija / hand cut illustration, 210x245mm

159


➔ LJILJANA LONČARIĆ PEHARDA BRAĆE SLUKAN 12, 42 000 VARAŽDIN Pozadina / Background, 2010., Adobe illustrator CS3, Photoshop, 340x140mm Hijacint / Hyacinth, 2009., CorelDraw, photoshop, fotografija / photography, 340x130mm Čipka / Lace, 2010., crtež / drawing, Adobe illustrator CS3, Photoshop, 125x430mm Drvo / Wood, 2010., Photoshop, 201x203mm ➔ EVA LUKAS KAČIĆEVA 19,10 000 ZAGREB evalukasart@gmail.com Anansi i smrt / Anansi and Death, I-III, 2009., kolaž, akril / collage, acrylic, 280x210mm ➔ STANISLAV MARIJANOVIĆ TURININA 2/14, ZAGREB NAVMAHIAS ELLIS 3, 54625 THESSALONIKI, GREECE stanmarija@yahoo.com Enciklopedija čudovišta – Plosnato morsko čudovište / Encyclopaedia of Monsters – Flat Sea Monster, 2007., akvarel / watercolour, 245x150mm Enciklopedija čudovišta – Liječenje i ljekarništvo / Encyclopaedia of Monsters – Healing and Pharmacy, 2007., akvarel / watercolour, 230x120mm Uši pračudovišta / Ears of a Primeval Monster, 2006., akvarel / watercolour, 290x200mm Vaš kandidat: Izborni plakat i stvarnost / Your Candidate: Election Poster and Reality, 2008., akvarel / watercolour, 150x240mm Enciklopedija čovjeka: Taština/Encyclopaedia of Man: Vanity, 2008., akvarel / watercolour, 270x170mm ➔ IVAN MILAS KUKULJEVIĆEVA 17, 21 000 SPLIT Naš Obama / Our Obama, 2009., sitotisak / serigraphy, 297x210mm ➔ SRĐANA MODRINIĆ MESNIČKA 35, 10 000 ZAGREB Kratka pripovijest o Zvanetu Nedostojnom, gospodaru Palače Sinčić – Ulica Decumanus u crvenom / The Short Story of Zvane the Unworthy, Master of Sinčić Mansion – Decumanus Street in Red, 2009., tuš, pero, akvarel, računalna obrada / indian ink, pen, watercolour, computer processing, 400x297 mm; Ibid., 29, Prije tristo godina?!, Od Maja do Labinaca, Odgovori, Najveća / 29, Three Hundred Years Ago?!, From the Maya to the Labinians, Answers, The Greatest, , 2009., tuš, pero, akvarel, računalna obrada / indian ink, pen, watercolour, computer processing, 400x297mm ➔ NIKOLINA NOVOSEL PERUANSKA 2, 10 000 ZAGREB Preobražaj / Transformation, 2010., olovka / pencil, 297x210mm Skriveni svijet / Hidden World, 2010., olovka / pencil, 297x210mm Etida / Etude, 2010., olovka / pencil, 297x210mm ➔ DARA PANTELIĆ MASLINARSKA 30, 21 300 MAKARSKA Pojeo me strah / I was Consumed by Fear, 2010., tempera i kemijska olovka / tempera and biro pen, 297x210mm Najmanja od najmanjih / Absolutely the Smallest, 2009., kemijska olovka / biro pen, 297x199mm Bez para / Penniless, 2009., kolaž, drvene bojice, kemijska olovka / collage, crayons, biro pen, 297x210mm

160

Poljubi me / Kiss me 2010., tempera, kemijska olovka / tempera, biro pen, 297x210mm Hatzova 8 / 8 Hatz Street, 2010., tempera, kolaž, kemijska olovka / tempera, collage, biro pen, 297x210mm Mali princ / The Little Prince, 2009., kemijska olovka / biro pen, 297x199mm ➔ DUBRAVKA PERIŠA KAMENARKA 18, 10020 ZAGREB Indigo anđeli – samopouzdanje / Indigo Angels – Self-confidence, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm Indigo anđeli – pravi trenutak / Indigo Angels – The Right Moment, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm Indigo anđeli – sreća / Indigo Angels – Happiness, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm ➔ LUKA PETRAČ KARAŠIĆKA 35, 10 000 ZAGREB Gospodin Likovni stvara / Mister Art Creates, 2010., tuš, akvarel / indian ink, watercolour, 297x210mm Ples gospodina Likovnog / Mister Art’s Dance, 2010., tuš, akvarel / indian ink, watercolour, 207x210mm ➔ ANDREA PETRLIK HUSEINOVIĆ ZAGREB Marin Držić, 2009., I-III, 2009., kombinirana tehnika / mixed media ➔ ŽELJKO PRSTEC S. VUKOVIĆA 15, 42 000 VARAŽDIN Čekamo Svetog Nikolu / Waiting for Santa Claus, 2008., crtež rotringom / rotring drawing, 290x210mm Istina je negdje drugdje / The Truth is Somewhere Else, 2008., akvarel, akril / watercolour, acrylic, 297x210mm Prvoškolac / First-grader, 2008., crtež rotringom / rotring drawing, 297x210mm ➔ VOJO RADOIČIĆ DR. Z. KUČIĆA 41, 51 000 RIJEKA Bez naslova / Untitled, I –VI, 2010., akrilik na papiru / acrylic on paper, 150x150 mm ➔ IVA RISEK BEETHOVENOVA 3, 10 000 Zagreb Povezanost: Tigar, Žirafa, Iguana, Serval, Riba, Zebra / Closely Linked: Tiger, Giraffe, Iguana, Serval, Fish, Zebra, 2009., olovka i kreda u olovci / pencil and chalk pencil, 130x130mm ➔ ANA SLADETIĆ KRALJA TOMISLAVA 15, ILOK /A.GEORGIJEVIĆA 3, SAMOBOR anasladetic@yahoo.com Unutrašnjost / Interior, I-III, 2010., grafit, tuš / graphite, indian ink, 210x135mm, 210x150mm, 210x130mm ➔ DANIJEL SRDAREV ILICA 175 a, 10 000 ZAGREB, danijelsrdarev@gmail.com Umjetnost za djecu, Gozba za oči, Staklena zvona / Art for Children, Feast for the Eyes, Glass Bells, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 210x250mm Umjetnost za djecu, Okvirno o okviru, Chiaroscuro / Art for Children, The Framework on Frames, Chiaroscuro, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 200x250mm Umjetnost za djecu, Okvirno o okviru - 450º - 01. / Art for Children, The Framework on Frames - 450° - 01, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 200x280 mm


➔ DAMIR STEINFL POGINULIH HR. BRANITELJA 15, 51410 OPATIJA Prelazeći granice, str. 16, Zdravi obrok / Crossing Boundaries, p. 16, A Healthy Meal, 2010., olovka, tuš, računalna obrada / pencil, indian ink, computer processing, 297x210mm Prelazeći granice, str. 6, Snimanje spektakla / Crossing Boundaries, p. 6, Filming the Spectacle, 2010., olovka, tuš, računalna obrada / pencil, indian ink, computer processing, 297x210mm ➔ TOMISLAV TOMIĆ JURJA ORŠIĆA 14 a, 10290 ZAPREŠIĆ Hrvatske narodne bajke: Kako je Koren kovač sve vragove zastrašio / Croatian Folk Fairytales: How Koren the Blacksmith put Fear into all the Devils, 2010., tuševi u boji, akrilik / coloured indian inks, acrylic, 155x195mm Hrvatske narodne bajke: Žabica djevojka / Croatian Folk Fairytales: The Frog Girl, 2010., tuševi u boji, akrilik / coloured indian inks, acrylic, 155x195mm Hrvatske narodne bajke: O gušteru mladoženji / Croatian Folk Fairytales: The Tale of the Lizard Bridegroom, 2010., tuševi u boji, akrilik / coloured indian inks, acrylic, 155x195mm ➔ TOMISLAV TORJANAC IVANA ZAJCA 7, 33 515 ORAHOVICA tomislav@torjanac.com Djevojčica i div, stražnja i prednja strana korica / The Little Girl and the Giant, back and front cover, 2009., ulje,digitalna tehnika s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text, 700x500mm Djevojčica i div, str. 6-7 / The Little Girl and the Giant, pp. 6-7, 2009., ulje,računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text, 650x500mm Djevojčica i div, str. 4-5. / The Little Girl and the Giant, pp. 4-5 2009., ulje, računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text, 650x500mm Kako živi Antuntun, str. 2-3 / How Antuntun Lives, pp. 2-3, 2009., računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text ulje, 650x330mm Kako živi Antuntun, str. 14-15 / How Antuntun Lives, pp. 14-15, 2009., ulje, računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text, 650x330mm Kako živi Antuntun, str. 6-7 / How Antuntun Lives, pp. 6-7, 2009, ulje, računalna obrada s vlastoručno upisanim tekstom / oil, digital technique with hand-inscribed text, 650x330mm ➔ SVEBOR VIDMAR LASTOVSKA 17, 10 000 ZAGREB Galebovi / Seagulls, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm Proljetni dan / Spring Day, 2009., računalna grafika / computer print, 297x210mm Noćnica / Nightwalker, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm Mala mjesečarka / Little Moonwalker, 2008., računalna grafika / computer print, 297x210mm ➔ MATEJA VINCELJ RAVNINSKO 94, 49225 ĐURMANEC Put u nepoznato / A Journey into the Unknown, I - II, 2009., olovka / pencil, 297x100mm ➔ IVA VIŠOŠEVIĆ HORVATOVAC 85,10 000 ZAGREB iva.visosevic@gmail.com Safari, I-III, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 420x210mm

➔ IVAN VITEZ KSAVER 72, 10 000 ZAGREB Japanska bajka / Japanese Fairytale, kombinirana tehnika / mixed media, 220x303mm Japanska bajka / Japanese Fairytale, kombinirana tehnika / mixed media, 216x292mm Japanska bajka / Japanese Fairytale, kombinirana tehnika / mixed media, 220x335mm ➔ MANUELA VLADIĆ MAŠTRUKO GORENŠČAK 19, ZAGREB manuela.vladi-mastruko@zg.t-com.hr Snježna kraljica / The Snow Queen, 2005., kombinirana tehnika / mixed media, 250x300mm Snježna kraljica / The Snow Queen, 2005., kombinirana tehnika / mixed media 250x200mm Snježna kraljica / The Snow Queen, 2005., kombinirana tehnika / mixed media, 250x300mm ➔ LJUBINKA PIKA VONČINA PRILAZ Đ. DEŽELIĆA 8, 10 000 ZAGREB Emilija u zemlji kotača / Emilia in the Land of Wheels, I-III, 2009., akvarel i kombinirana tehnika / watercolour and mixed media, 440x220 mm

——————————————— FRANCUSKA FRANCE ➔ ELVIRE CAILLON 336 RUE DES PYRENEES, 75020 PARIS Jet leg / Jet Lag, I - VI, 2010., olovka, tuš / pencil, indian ink, 297x210mm ➔ MARIE YVONNE BARBEZAT 15 RUE JEAN LONGUET, 92290 CHATENAY – MALABRY Nemoguća priča princeze slonice / The Impossible Story of Princess Elephant, 2008., bakropis / etching, 294x207mm Neki žele imati sve / Some Want to Have it All, 2008., bakropis / etching, 294x207mm Neki su osuđeni na tišinu / Some are Sentenced to Silence, 2008., bakropis / etching, 294x207mm Neki gladuju / Some are Starving, 2008., bakropis / etching, 294x207mm Neki izgledaju vrlo zločesto / Some Look Very Wicked, 2008., bakropis / etching, 294x207mm Neki žele apsolutnu moć / Some Want Absolute Power, 2008., bakropis / etching, 294x207mm

——————————————— ITALIJA ITALY ➔ EVA MONTANARI VIA PASCARELLA 9, 47900 RIMINI info@evamontanari.com Pogodak / On Target, I – VI, 2010., olovka, kreda, gvaš / pencil, chalk, gouache, 297x210mm ➔ SILVIA SERELLI VIALE GIACOMO MATTEOTTI 28/C, 50132 FIRENZE Voda u košari / Water in the Basket, 2009., akrilik i ugljena kreda / acrylic and charcoal chalk, 297x210mm

161


——————————————— IRAN IRAN ➔ PEJMAN RAHIMIZADEH Kanoon@jamejam.net Jahač / The Rider, 2010., I – VI, kombinirana tehnika / mixed media, 210x290mm ➔ HASAN AMEKAN Kanoon@jamejam.net Asrar Al Tohid, I – II, 2010., akril na papiru, kolaž / acrylic on paper, collage, 290x210mm ➔ FARIDDEDIN TABATABAI Kanoon@jamejam.net Izložen suncu / Exposed to the Sun /, I – V, 2010., akril na papiru / acrylic on paper, 210x290mm ➔ PARISA SABER MOGHADDAM Kanoon@jamejam.net Kelile- va- Demneh, I-V, 2010., akril na papiru / acrylic on paper, 210x290mm ➔ ALIREZA GOLDOUZIAN Kanoon@jamejam.net Krilati dječak / Winged Boy, I-IV, acrylic / akrilik ➔ HODA HADDADI SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Nitko nije sam / Nobody is Alone, I-III, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 250x180mm ➔ SHAHROOZ SADR SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Dan nestalih / The Day of the Missing, I-III, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 175x240mm ➔ REZA YOUSEFZADEH SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Brzina! Što to znači? / Speed! What Does that Mean?, I-III, 2006., kombinirana tehnika / mixed media, 170x240mm ➔ NEGIN EHTESABIAN SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Kako se zoveš djevojčice?/What is your Name, Little Girl?, I-II, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 190x290mm ➔ PEGAH KAZEMI SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Lijek / Remedy, I-II, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 170x240mm

162

➔ MAHNAZ HASHEMI AGHDAM SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Ljubazan kralj / The Kind King, I – II, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 170x250mm ➔ VIDA RABBANI HAGHIGH SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Ogledalo / Mirror, I-II, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 210x290mm ➔ NASIM AZADI SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Mirisno sunce / Sweet Smelling Sun, I-II, 2010., kombinirana tehnika / mixed media 175x240mm Prijatelj / Friend, I – II, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 175x245mm ➔ AZADEH MADANI SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Mravlja kraljica s princezama / The Queen of Ants and her Princesses, I-IV, 2010., kombinirana tehnika / mixed media, 145x205mm ➔ SEYED HESAMODDIN TABATABAEE SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Izgubljeni dječak / The Boy who was Lost, I-II, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 180x250mm Jednog dana, jednom / One Day, Once, I-II, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 180x250mm ➔ NEDA AZIMI SHABAVIZ PUBLISHING COMPANY, NO.2-4, NOURI ALLEY JOMHOURI ESLAMI AV. BETWEEN GOLSHAN ST. AND BASTAN ST., TEHRAN, 13186 45163 IRAN shabaviz@shabaviz.com Tetovaže mog oca / My Father’s Tattoos, I-III, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 155x240mm

——————————————— IZRAEL ISRAEL ➔ LILIANA LIVNEH 27 IGAL ALON STREET, HERTZLIYA, 46324, ISRAEL. yochliv@netvision.net.il; www.lilianalivneh.com Zlatni dodir, ilustracija za „Zlatnu bilježnicu“ Doris Lessing / The Golden Touch, illustration for The Golden Notebook by Doris Lessing, tuš na papiru, kombinirana tehnika / indian ink on paper, mixed media Leđa Nike, Crveni anđeo i Orant, ilustracije za „Ilijadu“ i „Odiseju“ / Nike’s Back, The Red Angel and the Orans, illustrations for the Iliad and the Odyssey, tuš na papiru, kombinirana tehnika, pola A4 / indian ink on paper, mixed media, half A4


——————————————— ——————————————— LITVA LITHUANIA

SLOVENIJA SLOVENIA

➔ ARTURAS ROŽKOVAS 8 WARWICK ROAD BOSCOMBE BOURNEMOUTH.DORSET, ENGLAND, BM7 6 JP Čudni cvijet / Strange Flower, 2009., tuš, pero, flomaster / indian ink, pen, felt-tip pen, 290x210mm

➔ MAJA BABIČ KOŠIR BELJAŠKA 30, 1000 LJUBLJANA Nazovi Tip Tapa / Call Tip Tap, I-II, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 290x210mm Kristalinske pjesme / Crystalline Songs, 2007., kombinirana tehnika / mixed media, 290x210mm Koga se strah boji / Who is Fear Afraid Of, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 290x210mm Ljeto s klaunom / Summer with the Clown, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 290x210mm Underground, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 290x210mm

——————————————— MAĐARSKA HUNGARY ➔ JULIANNA KASZA 3950 SAROSPATAK, COMENIUS STREET 5, HUNGARY Božićne priče / Christmas Stories, I-IV, 2009., tempera na papiru / tempera on paper, 176x125mm ➔ NAGY LÁSZLÓ PÉCEL, VADÁSZ U. 15, 2119 HUNGARY Crveni vrapci / Red Sparrows, I and II, 2009., adobe illustrator, 297x210mm Plosnate željezne kuće u SAD-u / Flat Iron Houses in the USA, I and II, 2009., Adobe Illustrator, 297x210mm

——————————————— RUSIJA RUSSIA ➔ ELENA BORISOVA 607603 BOGORODSK, NIZHNY NOVGOROD REGION, KOLCOVA STR. 3-1 Ilustracije za rusku bajku „Kurochka Ryaba“ / Illustrations for the Russian Fairytale Kurochka Ryaba, I – IV, 2009., akvarel, računalna obrada / watercolour, computer processing, 220x150mm ➔ EKATERINA GAVRILOVA 127349 MOSCOW, RUSSIA, ALTYFIEVO STR. 86-199 Ilustracija „Novela“ Franza Kafke / Illustration of Short Stories by Franz Kafka, I – II, 2006. – 2009., papir, gvaš, digitalna tehnika / paper, gouache, digital technique, 500x700mm, print A4

——————————————— SLOVAČKA SLOVAKIA ➔ JURAJ MARTISKA ZÁMOČNÍCKA 78/28, 90042 DUNAJSKÁ LUŽNÁ Djeca iz Trávniky / The Children of Trávniky, I-II, 2009., akvarel / watercolour, 297x210mm ➔ DANA MORAVČÍKOVÁ KVAČALOVA 12, 82108 BRATISLAVA Ruske bajke / Russian Fairytales, I - VI, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 190x150mm ➔ ALENA WAGNEROVÁ ORAVSKÁ 1, 90301 SENEC Naslovnica dječjih novina / Front cover of children’s magazine Slniečko „Slniečko“, 2000., akvarel / watercolour, 263x205mm Naslovnica dječjih novina / Front cover of children’s magazine Slniečko „Slniečko“, 2001., akvarel / watercolour, 263x205mm Naslovnica dječjih novina / Front cover of children’s magazine Slniečko „Slniečko“, 2005., akvarel / watercolour, 263x205mm

➔ ALEKSANDER BREZLAN I SAŠA ŠUŠTERŠIČ POKLUKARJEVA 22, 1000 LJUBLJANA www.artdistrikt.com Snovi se ne mogu kadrirati / Dreams Cannot be Framed, I - III, 2010.,kombinirana tehnika / mixed media, 840x300mm ➔ MILANKA FABJANČIČ TOPNIŠKA 64, 1000 LJUBLJANA Miha i miš / Miha and the Little Mouse, I-II, 2009., akvarel / watercolour, 180x155mm, 290x210mm ➔ IRENA GUBANC ŠTEFANOVA 3, 1000 LJUBLJANA www.irenagubanc.com Etnološke priče – Kaligrafkinja / Ethnological Stories – The Girl Calligrapher, 2010., digitalna tehnika, kolaž / digital technique, collage, 420x235mm Etnološke priče – Brusač / Ethnological Stories – The Grinder, 2010., digitalna tehnika, kolaž / digital technique, collage, 420x235mm ➔ POLONA LOVŠIN ŽUPANČIČEVA 5, 1236 TRZIN Snežroža, Halo, gospa Smrt / Snowrose, Hallo Mrs Death, 2007., acrylic / akril, 300x210mm Snežroža, Mačja tišina / Snowrose, Cat Silence, 2007., acrylic / akril, 300x210mm Snežroža, 12 tajni svijeta / Snowrose, Twelve Secrets of the World, 2007., acrylic / akril, 300x210mm ➔ IRENA ROMIH KEBETOVA 21, 1000 LJUBLJANA irena.romih@guest.arnes.si Poplava / Flood, I – III, 2010., kolaž, akril / collage, acrylic, 297x210mm ➔ ROMAN RAŽMAN LAHOVA POT 32, 1000 LJUBLJANA Tunel farsa / Tunnel of Farces, 2008., računalna ilustracija / computer illustration, 290x210mm Diskobolos / Discobolus, 2008., računalna ilustracija, plastelin / computer illustration, plasteline, 290x210mm Koalicije u politici / Coalitions in Politics, 2008., računalna ilustracija / computer illustration, 290x210mm ➔ALENKA SOTTLER Miklavčeva 34, 1000 Ljubljana, Slovenija alenka.sottler@guest.arnes.si Ilustracija iz knjige „Prividi“ – Oko / Illustration for the book Illusions – The Eye, 2009., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 296x166 mm Ibid., Štukature straha / Stucco of Fear, 2005., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 297x215 mm

163


Ibid., Sretna simbioza / Happy Symbiosis, 2008., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 310x206 mm Ibid., Izrezi - Ljuštenje / Cut-outs – Peelings, 2009., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 266x195mm Ibid., Ranjivost, jeza, strah, vatra / Vulnerability, Horror, Fear, Fire, 2005., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 287x210 mm Ibid., Izrezi – Prizor za prizor / Cut-outs – Scene for Scene, 2009., bijela i crna tempera na papiru / black and white tempera on paper, 220x306 mm ➔ PETER ŠKERL RIMSKA CESTA 5, 8210 TREBNJE, SLOVENIJA Leteći kovčeg / Flying Suitcase, 2005., kombinirana tehnika / mixed media, 270x210mm Noina arka / Noah’s Ark, 2006., kombinirana tehnika / mixed media, 270x220mm ➔ META WRABER POD HRASTI 95, 1000 LJUBLJANA U naručju, Kit / Clasped in Arms, The Whale, 2009., akvarel, kolaž / watercolour, collage, 215x165mm U naručju, Debeljuca / Clasped in Arms, Fatty, 2009., akvarel, kolaž / watercolour, collage, 215x165mm U naručju, Naslovnica / Clasped in Arms, Cover, 2009., akvarel, kolaž / watercolour, collage, 215x165mm

——————————————— SRBIJA SERBIA ➔ MAJA VESELINOVIĆ BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 320/10, 11000 BEOGRAD majaveselinovic@gmail.com „Lekcije iz poezije za decu nemirnog duha: Pisanje, Nastavljamo da gledamo, Čitati naglas” / “Lessons in Poetry for Children with a Restless Spirit: Writing, We Continue Looking, Reading Aloud”, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 290x150mm

——————————————— TURSKA TURKEY ➔ BÚLENT GÚLTEK 1847/13 STREET NO. 14/1, SOGUKKYU BOYRAKLI / IZMIR bulentgultek@gmail.com Žablja kiša / Frog Rain, 2009., računalna ilustracija / computer illustration, 500x380mm Komet / Comet, 2009., računalna ilustracija / computer illustration, 500x370mm

——————————————— VELIKA BRITANIJA GREAT BRITAIN ➔ ANDREJA BRULC URHOVA 5, 1218 KOMENDA, SLOVENIJA 15 HUNTINGDON ROAD, LONDON N29DX andreja.brulc@gmail.com Uhvati mjehuriće, ne dim / Catch the Bubbles not the Smoke, 2009., fotomontaža / photomontage, 280x210mm Ilustracija za pjesmu „Zlatna lađa” / Illustration for the poem “The Golden Boat”, 2009., kombinirana tehnika / mixed media, 210x170mm Život je lijep / Life is Good, 2008., kombinirana tehnika / mixed media, 150x130mm

164


165NAKLADNIK PUBLISHER

Galerija Klovićevi dvori Jezuitski trg 4, Zagreb ZA NAKLADNIKA FOR THE PUBLISHER

Vesna Kusin UREDNICA EDITOR

Koraljka Jurčec Kos TEKST TEXT

Koraljka Jurčec Kos PRIJEVOD NA ENGLESKI JEZIK, S ENGLESKOG I LEKTURA TRANSLATION INTO ENGLISH, FROM ENGLISH INTO CROATIAN AND LANGUAGE EDITING

Nikolina Jovanović Sonia Wild Bićanić LEKTURA HRVATSKOG TEKSTA LANGUAGE EDITING OF THE CROATIAN TEXT

Alka Zdjelar-Paunović DIZAJN KATALOGA, PLAKATA I POZIVNICE, FOTOGRAFIJE DESIGN AND LAYOUT OF CATALOGUE, POSTER AND INVITATION, PHOTOGRAPHS

Gabrijela & Kristijan Topolovec, STUDIO GATO.HR TISAK PRINTED BY

Stega NAKLADA PRINTING RUN

500 ISBN:

978-953-271-038-0

SPONZORI:

167


01. LIPNJA 18. SRPNJA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.