Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari 3

23 noiembrie 2012 5

,,Drepturile copiilor sunt LEGE !’’

“Ziua lucrătorilor din agricultură şi industria prelucătoare.”

5

Cupa Preşedintelui r. Dubăsari la Volei, ediţia IX 2012

Conducerea raională stabileşte noi parteneriate cu oficialităţi locale din Federaţia Rusă continuare pag.2

C

onform acordului semnat în luna ianuarie curent dintre conducerea raionului Dubăsari dl Grigore POLICINSCHI, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova pe de o parte, şi Consiliul Municipalităţilor din Sankt Petersburg, Federaţia Rusă, de altă parte, inclusiv datorită înţelegerilor stabilite în cadrul Sesiunii Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale din cadrul Consiliului Europei, ce a avut loc în octombrie la Strasbourg, Franţa, în perioada

20-23 noiembrie în Republica Moldova cu o vizită de lucru s-a aflat o delegaţie numeroasă de conducători ai municipalităţilor din or. Sankt Petersburg.

Programul vizitei cuprinde mai multe întîlniri a oficialilor locali din Federaţia Rusă cu reprezentanţii autorităţilor publice locale şi centrale, structurile reprezentative ale acestora din ţara noastră, inclusiv este programată şi o vizită a delegaţiei în or. Tiraspol. În contextul agendei stabilite, pentru data de 22 noiembrie, după cum am informat anterior, delegaţia rusă a efectuat o vizită

Activităţile raionale discutate în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive n cadrul şedinţei operative prÎ ezidate de Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI cu şefii secţiilor

şi direcţiilor din subordinea Consiliului raional Dubăsari au fost discutate mai multe chestiuni legate de activitatea Autorităţii Executive.

Nr. 45 (261)

Principala problemă pusă în discuţie a fost pregătirea către perioada rece a anului şi măsurile întreprinse pentru susţinerea familiilor socialmente–vulnerabile. Astfel, conform planului de acţiuni şi listei prezentate de către Direcţia asistenţă socială, Secţia raională pentru

în raionul Dubăsari. Preşedintele raionului împreună cu vicepreşedinţii, secretarul Consiliului raional şi alţi conducători raionali, după ce au întîlnit oaspeţii, împreună cu aceştea au participat la sărbătoarea raională consacrată "Zilei lucrătorilor din agricultură şi industria prelucrătoare". Conform tradiţiilor moldoveneşti, conducerea raionului şi oaspeţii au fost întîmpinaţi cu pîine şi sare, cu vin moldovenesc şi muzică vie de marş, în interpretarea Fanfarei cu titlu model din satul Holercani. Oaspeţii fiind impresionaţi de natura, amenajarea şi aspectul atrăgător al locului de desfăşurare a sărbătorii, Centrul Prietenia, de asemenea, au rămas plăcut uimiţi de ospitalitatea

continuare pag.2

situaţii excepţionale vor efectua raiduri la domiciliul persoanelor ce duc o viaţă amorală, persoanelor care nu dispun de careva surse de încălzire, vagabonzilor. Listele au fost întocmite de asistenţii sociali din primării, în urma vizitelor la domiciliu a familiilor nevoiaşe. La acest capitol,

Concursul republican de creaţie a copiilor ”Salvatorii în ochii copiilor”

6

Agricultorii din raion au sărbătorit ziua profesională continuare pag.3

C

onform deciziei Comitetului organizatoric, preşedinte Grigore POLICINSCHI, pe data de 22 noiembrie 2012, ora14.00, în incinta ÎM “Centrul de odihnă pentru copii şi tineret “Prietenia” com. Coşniţa a fost organizată sărbătoarea raională “Ziua lucrătorilor din agricultură şi industria prelucătoare.” La sărbătoare au fost invitaţi reprezentanţi a tuturor agenţilor economici din domeniul agriculturii, industriei prelucătoare, veteranii muncii, consilerii raionali, primarii localităţilor raionul, fiind în număr total de peste 180 de persoane. Cu suportul primăriilor şi a lucrătorilor din cadrul Consiliul raional a fost organizată o expoziţie de produse agricole, obiecte de artizanat şi

Sportivii Școlii sportive raionale Dubăsari pe arena mondială

P

e data de 10 noiembrie 2012 în or. Herdorf, Germania s-a desfășurat Campionatul Mondial de Arte Marțiale unde s-au prezentat mai multe stiluri de lupte. La acest Campionat au participat și reprezentanți ai Republicii Moldova, sportivi care practică Lupta Națională “VOIEVOD” Echipa a fost delegată în număr de 4 sportivi și continuare pag.2 Președintele Federației “Voievod”, dl Nicolae Pascaru. Sportivii au cîștigat pentru Republica Moldova 5 medalii dintre care: 3 medalii de aur, 1 de argint și 1 medalie de bronz și locul al II-lea în clasamentul pe echipe. "Toate tarile, inclusiv Moldova, au fost reprezentate de sportivi din trei categorii de vîrstă: cadeți, juniori și seniori. În clasamentul general a cîștigat gazda campionatului – Germania”, a spus președintele federației, Nicolae Pascaru. Moldova a fost reprezentată de sportivii Oleg Sclifos, Stefan Lazarenko, Victor Pîrău și Igor Boșcanean - elev a şcolii sportive raionale Dubasari. La campionat au participat peste 400 de sportivi din 20 de țări. În cadrul competiţiei au fost incluse mai multe probe, așa ca: sparing; forme tradiționale: spargeri de obiecte. Luptele sau desfășurat după regulamentul Taecwondo ETF. Sportivul nostru Boșcanean Igor a participat la compartimentul: sparring: (categoria -30 kg), unde s-a clasat pe locul I învingîndu-l în finală pe sportivul din


pag. 2

Noutăţi Nistrene

continuare

continuare

Conducerea raională stabileşte noi parteneriate cu oficialităţi locale din Federaţia Rusă şi expoziţiile pregătite de către primăriile din raion şi colectivul sindical al Consiliului raional, cu genericul "Toamna de Aur – Ziua Naţională a Vinului”. Colectivele din primăriile participante, în frunte cu primarii localităţilor Corjova (dl S. Oprea), Pîrîta (dl I. Soltan), Doroţcaia (dl A. Leaşco), Marcăuţi (dl S. Bătrîncea), Ustia (dna A. Urîtu), Cocieri (dl I. Miţcul), Molovata (dl S. Bejenari), Oxentea (dl V. Rusu), inclusiv echipa Aparatului Preşedintelui raionului, şi-au prezentat cum au ştiut ei mai bine expoziţiile, îndemnînd totodată oaspeţii să guste din bunătăţile şi roada de vin din anul acesta. Agricultorii din raion, în persoana colaboratorilor Direcţiei agricultură şi cadastru (şef dl V. Popescu) au invitat delegaţia din Rusia să ia parte, împreună cu conducerea raionului, la partea festivă a sărbătorii. Cei peste 170 participanţi la eveniment au salutat cu aplauze luările de cuvînt ale oaspeţilor oficiali. După

cum a menţionat preşedintele raionului dl Gr. POLICINSCHI, această primă întîlnire în ultimii 20 de ani a unor oficialităţi locale din ţările noastre, este binevenită pentru a promova o comunicare şi un schimb de experienţă în domeniul administrării publice locale. Dumnealui a menţionat despre importanţa continuităţii relaţiilor de parteneriat direct dintre primăriile, instituţii raionale, consilieri şi municipalităţile din Federaţia Rusă în domeniile educaţie, cultură, turism, atragerea investiţiilor în sfera economică şi infrastructură, susţinerea instituţiilor de cult. La rîndul său, conducătorul delegaţiei oficiale ruse, preşedintele Consiliului Municipalităţilor din Sankt Petersburg, dl Vsevolod BELICOV a mulţumit în numele delegaţiei pentru ospitalitatea de excepţie a raionului Dubăsari. „Noi apreciem invitaţia şi primirea foarte binevoitoare a conducerii CALM şi a raionului Dubăsari. Vedem o sinceritate, oameni muncitori care ţin la cultura, istoria şi îşi iubesc ţara. Sîntem dispuşi împreună cu colegii din delegaţie să continuăm comunicarea dintre noi. Avem multe probleme comune

dar avem şi rezultate pozitive cu care putem să ne împărtăşim reciproc. Vom fi bucuroşi să vă avem ca oaspeţi şi în ţara noastră ”. Reprezentanţii delegaţiei ruse au menţionat organizarea excelentă a sărbătorii, mulţumind pentru masa bogată, numerele culturale şi posibilitatea de a face cunoştinţă cu personalităţi

marcante din domeniul economic, cultură, conducătorii de rang local şi raional . Oficialii au efectuat de asemenea, o vizită la sediul Consiliului raional, unde au făcut cunoştinţă cu condiţiile de activitate a colaboratorilor Consiliului raional Dubăsari, inclusiv situaţia socialeconomică şi politică ca rezultat a activităţii în condiţii dificile de zonă de securitate. Inclusiv, au dorit succes tuturor şi cît mai multe realizări în activitate. Ambele părţi au convenit la finele vizitei despre necesitatea de menţinere în continuare a relaţiilor de colaborare şi parteneriat, inclusiv acordînd ajutor informaţional reciproc, în caz de necesitate, cetăţenilor originari din unităţile administrativ-teritoriale, raionul Dubăsari şi respectiv Sankt Petersburg. Reieşind din agenda de lucru, pe 23 noiembrie, în a doua jumătate a zilei, delegaţia rusă îşi va încheia programul de vizită cu plecarea spre Federaţia Rusă. E.Racoveț Serviciul relații cu publicul

Concert de suflet prezentat de colectivele artistice de la Doroţcaia a 15 noiembrie L cu prilejul Zilei Internaţionale a Tineretului , Casa de Cultură Doroţcaia, a adus o rază de bucurie şi a creat bună dispoziţie celor ce se odihnesc în sanatoriul „Speranţa” din orăşelul Vadul-luiVodă.

23 noiembrie 2012

Activităţile raionale discutate în cadrul şedinţei de lucru a Autorităţii executive preşedintele raionului a solicitat prezentarea concretă a numărului de persoane care nu dispun de sursă de încălzire sau de adăpost pe timp de iarnă, din teritoriul raionului. De asemenea, a fost menţionată îngrijorarea privind eventualele intoxicaţii cu fum sau posibilele incendii în urma exploatării necorespunzătoare a sobelor, căminelor, etc. de către persoanele singuratice şi în vîrstă. La acest capitol, preşedintele Grigore Policinschi a solicitat din partea conducătorilor serviciilor de resort implicare maximă în monitorizarea respectivelor cazuri cu întreprinderea tuturor măsurilor întru prevenirea acestora. Tot aici, a fost menţionat, că la moment sînt încălzite toate instituţiile de învăţămînt, medicină şi sociale din teritoriu. În cadrul întrunirii, s-a informat despre petrecerea şedinţei Comisia raională pentru drepturile copilului. În cadrul acesteia, a fost pusă în discuţie problema privind măsurile întreprinse pentru respectarea legislaţiei privind protecţia copiilor rămaşi fără îngrijire părintească, în urma plecării celor din urmă peste hotare; măsurile întreprinse de către Serviciul minori şi moravuri în comun cu instituţiile abilitate pentru combaterea delicvenţei juvenile; cu privire la situaţia privind instruirea copiilor la domiciliu şi şcolarizarea copiilor. În afară de aceasta, a fost o şedinţă comună cu Comisia pentru combaterea traficului de fiinţe umane. Au fost puse în discuţie totalurile în urma întîlnirilor în teritoriu privind problemele traficului de fiinţe umane şi a violenţei în familie. În urma dezbaterilor constructive, a fost depistată necesitatea unei comunicări şi conlucrări dintre structurile raionale, serviciile desconcentrate abilitate întru ameliorarea chestiunilor discutate. De către Direcţia agricultură şi cadastru a fost menţionat mersul pregătirilor pentru desfăşurarea măsurii raionale cu prilejul „Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare”. La acest capitol a fost solicitat implicarea tuturor serviciilor în organizarea măsurii date, conform competenţelor. continuare

Sportivii Școlii sportive raionale Dubăsari pe arena mondială Azerbaidjan prin nocaut. Igor participă la al doilea campionat de așa gen, primul fiind în 2010 în or. Grossaitingen, Germania de unde s-a întors cu locul II. La acest campionat el s-a aratat din punct de vedere tehnic foarte bine la vîrsta de doar 10 ani, fiind cel mai bun sportiv în categoria lui în cadrul Federației Voievod. Igor practică artele marțiale de la vîrsta de 6 ani fiind campion și premiant la așa stiluri de luptă ca: Voievod,kickboxing, taecvondo, avînd în palmaresul său 40 de lupte titulare din care 36 de cîștiguri. Sîntem De ziua lor, tinerii nu au aşteptat daruri şi surprize , ci au mers să facă ziua mai bună şi să aducă zîmbetul şi fericirea pe chipurile „desenate” de timp a bătrîneilor. Formaţiile de muzică uşoară „Suflet Deschis”, „Miracol”, „Inspiraţia” din localitatea Doroţcaia au prezentat un concert inedit, reuşind să frapeze spectatorii, aducînd lacrimi pline de emoţii în ochii celor pe care timpul nu-i cruţă. Tinerii au fost primiţi călduros de către public şi scăldaţi în aplauze furtunoase. Evenimentul a demarat cu un mesaj de felicitare venit din partea primarului de Doroţcaia, care le-a urat celor prezenţi multă sănătate, speranţă şi încredere în ziua de mîine. Acesta cu toată certitudinea i-a încredinţat în faptul că tinerii din localitatea Doroţcaia vor face tot posibilul să susţină şi să vină în ajutorul persoanelor de vîrsta a treia. Indiferent de orice, fiecare dintre noi merită respectul acestor minunaţi tineri. Cea mai plăcută surpriză a venit pe neaşteptate din partea tinerilor, care au adus în

De asemenea, Autoritatea executivă a fost invitată pentru a participa în cadrul concursurilor organizate cu acest prilej. O altă chestiune discutată în cadrul şedinţei a fost mersul lucrărilor de reparaţie la Centrele de sănătate din Cocieri şi Doroţcaia. Şeful IMSP CMF dl V. Gulica şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lucrările efectuate de pînă la moment, la aceste instituţii, reieşind din faptul că a început perioada rece a anului, în special la Cocieri. La acest capitol, preşedintele raionului a solicitat pregătirea adresărilor către organele de resort pentru implicare la impulsionarea realizării lucrărilor conform contractului. În domeniul învăţămînt a fost menţionat desfăşurarea mai multor acţiuni de formare, informare atît a tinerilor cît şi a cadrelor didactice, a managerilor instituţiilor educaţionale. De asemenea, au fost desfăşurate întruniri privind noua formulă de finanţare a instituţiilor de învăţămînt începînd cu 01 ianuarie 2013. În cadrul şedinţei, au fost menţionate şi rezultatele desfăşurării concursului raional „Cel mai bun antreprenor”. Astfel, au fost înregistraţi cîştigători: în domeniul sferei de producţie - SRL „Aliment Ulei” (Pîrîta), SRL „Tiraston” (Doroţcaia); în domeniul comerţului - SRL „Elvitis Com” (Ustia), ÎI „Ecaterina Şcurenco” (Coşniţa); în domeniul serviciilor ÎM „COCT Prietenia”; cel mai bun antreprenor femeie – ÎI „Petraş Liuba”, conducător L. Petraş. În contextul întrunirii, preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI a informat despre vizita în teritoriul raionului a delegaţiei străine, şi anume din Federaţia Rusă, la invitaţia personală. Raionul va fi vizitat de administraţia raionului Sankt-Peterburg, funcţionari şi oameni de afaceri din regiune. Scopul acestei vizite este de a stabili relaţii de parteneriat, conlucrare şi colaborare între raionul din Federaţia Rusă şi raionul Dubăsari, în domeniul învăţămînt, cultură, social, economie, tineret, turism, etc. Serviciul relaţii cu publicul foarte bucuroși că sportivii din cadrul ȘSRJT au așa succese și duc faima Raionului Dubăsari și Republicii Moldova peste hotarele ei. Mulțumim președintelui Federației “Voievod “, dl Nicolae Pascaru, care a susținut sportivul nostru la în această deplasare. La moment Boșcanean Igor se pregătește pentru un turneu internațional care se va desfășura în Lituania la începutul anului 2013. Sperăm la o susținere din partea autorităților locale și raionale pentru a participa la acest turneu și a promova imaginea raionului Dubăsari în lumea întreagă. Succese tuturor sportivilor ȘSRJT și numai înainte!!!. Andrian Gherlac, antrenorul ȘSRJT dar pacienţilor din sanatoriu, cîte un bucheţel de flori cu miros de toamnă, pentru ai face, cîtuşi de puţin să uite de grijile cotidiene, de rutina zilnică a prezentului, de boala care le înnorează viaţa. De la inimă la inimă vom face lumea mai bună, împreună vom reuşi să mutăm şi munţii din loc! Numai împreună putem face lucruri frumoase, iar viitorul se află în mîinele tinerilor, care sunt în putinţă prin lucruri mici şi uneori neînsemnate,să schimbe destinul cuiva! Bravo! Tinerilor din localitatea Doroţcaia care se implică în diverse acte de binefacere cu tot sufletul. Sperăm că toţi tinerii vor urma exemplul lor, să nu-i uităm pe cei mai trişti ca noi! Evenimentul a fost organizat la iniţiativa dnei Svetlana Nicolaev, directorul adjunct pe educaţie la liceul teoretic „Doroţcaia”. Olga Ţurcan, Direcţia Cultură şi Turism


Noutăţi Nistrene

23 noiembrie 2012

pag. 3

continuare

“Ziua lucrătorilor din agricultură şi industria prelucrătoare.”

diferite ucate în stil naţional (mămăligă, tocanî, plăcinte şi altele). Cu părere de rău, însă nu toate colectivele din cadrul primăriilor au participat la sărbătoarea consacrată agricultorului. Nu au dorit să participe reprezentanţii primăriilor Coşniţa şi Holercani, pentru care fapt comitetul organizatoric regretă. Sărbătoarea a fost deschisă de fanfara din satul Holercani, formaţia “Timpul” cu interpretarea melodiilor populare şi de estradă. Participanţii la eveniment au fost plăcut impresionaţi şi au salutat prezenţa oaspeţilor de onoare, conducerea raionului Dubăsari şi delegaţia oficială din Federaţia Rusă. Cum se cade moldoveanului, oaspeţii au fost întîmpinaţi de organizatori cu pine, sare şi vin moldovenesc. În cadrul sărbătorii a fost organizat

b

şi concursul vinului “Cel mai bun vin de casă“, unde fiecare participant a avut ocazia să-şi prezinte producţia proprie a vinului de casă. Şi-au prezentat măiestria în producerea vinului doar 20 de producători din raion, cărora în procesul de organizare li s-a stabilit numere de participare la concurs, fără indicarea datelor personale. Comisia formată din specialiştii din raion competenţi, în urma degustării tuturor probelor prezentate conform criteriilor de apreciere (culoare, aroma şi densitate) au fost selectate probele învingătoare. Pe locul III s-a plasat producătorul cu numărul 17 - Bătrîncea Sergiu, primar de Marcauţi, pe locul II s-a plasat producătorul cu numărul 5 - Petraş Vasile, locuitor a satului Oxentea, iar învingătorul concursului este producătorul cu numărul 6 - Stratan Ana, secretarul Consiliului local Ustia. Pentru participare la concurs

P

anglica de onoare „Ziua agricultorului 2012”, Diploma de onoare a Consiliului raional şi o primă bănească în sumă de 200 lei, a fost acordată persoanelor care au obţinut succese remarcabile în activitatea profesională în sectorul agroalimentar:

1. Ghiderman Victor Petru- combainer, CP”Oxentia service” 2. Sandu Alexandru Petru – tractorist, SRL „Victoria Cocieri” 3. Isac Vladimir Semion – şofer, SRL”Agro-Tera” 4. Popa Ion Vasile – legumar, GŢ”Popa Vasile” 5. Stepco Galina Valer. – tutunar, CP”Oxentia Service” 6. Guzinschi Petru Pavel – pomicultor, SRL „Levobaciu” 7. Triboi Dina – pepinierist, SRL”Elvites Com” 8. Castraveţ Iulia – brigadir- tutun, SRL”Agrodac- Grup” 9. Braducean Voleriu Gher.- agronom, SRL „Agro-Tiras” 10. Ciudin Petr – inginer, SRL „Dornistagro” 11. Grimaliuc Irina Mihai- brutar, SRL”Tiraston” 12. Burunsus Valeriu – morari, SRL”Aliment Ulei” 13. Vatav Fiodor Petru – operator, SRL”Tiraston” 14. Cel mai bun contribuabil- 2012, Terinte Serafim Mihai, conducător CP”Oxentia- Service” 15. Cel mai bun investitor – 2012, Vutcarău Vasile, conducător SRL”Elvites Com”

şi ocupare de locuri premiante, de către preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, căştigătorii au fost premiaţi cu diplome de onoare şi premii băneşti. De asemenea, au fost aduse mulţumiri pentru toţi participanţii la concursul dat şi apreciată organizarea corespunzătoare. În cuvîntul său de felicitare, preşedintele raionului Dubăsari dl Grigore Policinschi a menţionat aportul adus de lucrătorii din agricultură şi industria alimentară la dezvoltarea şi prosperarea raionului. Pe parcursul serbării, şeful Direcţiei agricultură şi cadastru dl Vasile Popescu a prezentat un scurt raport despre mersul lucrărilor în domeniul agriculturii şi rezultatele obținute în activitatea anului curent. La ceremonie a fost prezent şi protoiereul bisericii din satul Coşniţa Veaceslav Ciorbă, care a binecuvîntat masa de sărbătoare.

S-au menţionat învingătorii concursului raional consacrat Zilei Naţionale a Vinului, la producerea vinului de casă în anul 2012. Prime băneşti: I loc – 100 lei II loc - 75 lei III loc - 50 lei La fel veteranilor muncii din domeniul agriculturi li s-au acordat cîte un ajutor material în sumă de 150 lei, pentru activitate rodnică şi îndelungată la producerea şi prelucrarea producţiei agricole. Primăriile: 1. Coşniţa : 1) Zambiţchii Nicolai C, fost conducător de gospodărie, în prezent agronom 2) Vascan Gheorghe Afanasievici, brigadir 3) Larionova Maria Feodosievna, pomicultor 2. Doroţcaia: 1) Leaşco Galina Chirilă, conducător de gospodărie 2) Sajin Stepan Nicolaevici, brigadir 3) Dicusar Nicolai Ivanovici, mecanizator

Agenţii economici din raion au înmînat preşedintelui raionului caravaiul copt din roada anului 2012. De menţionat faptul, gestul făcut din partea primăriei Marcăuţi (primar dl S.Bătrîncea ) prin aducerea de mulţumiri agenţilor economici care activează în teritoriu, prin menţionarea acestora cu diplome de onoare din partea primăriei. Secretarul Consiliului raional Dubăsari, dl V. Berzan a dat citire Dispoziţiei preşedintelui raionului nr. 204-n din 15 noiembrie 2012 “Cu privire la organizarea sărbătorii raionale “Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare”.

Conform acesteia, în cadrul sărbătorii au fost menționați cei mai buni lucrători din domeniul agriculturii și industriei prelucrătoare.

dir

3. Pîrîta: 1) Dumitrasciuc Grigorii, agronom 2) Leagu Nicolai Ananievici, brigadir 4. Molovata: 1) Stavinschi Feodosie, brigadir 2) Bejenari Ilie Chiril, contabil, brigadir 5. Molovata Nouă: Cojuhari Vasile Haritonovici, briga-

6. Cocieri: 1) Miţcu Alexandru Demian, conducător de gospodărie 2) Papadiuc Anatolii Ion, zootehnicean 7. Holercani: 1) Porubin Ion V, economist 2) Cîrnaţ Alexei D, mecanizator 8. Oxentia: 1) Bulat Ilie Mih, Erou a muncii, brigadir 2) Ghinchevici Constantin, inginer 9. Marcăuţi: 1) Ignat Vasile Alex, tutunar 10. Ustia: 1) Plotnicov Nicolai Pavlovici, agronom 2) Bejenar Ion L., inginer 11 Corjevo: 1) Muntean Grigore Alex., conducător de gospodărie Total - 21 persoane


Noutăţi Nistrene

pag. 4 Cu diploma de onoare a Consiliului raional şi o primă bănească în mărime de 150 lei, au fost menționați lucrătorii din agricultură, care au obţinut rezultate înalte la producerea şi prelucrarea producţiei agricole în anul 2012. Nr.d/o

Primăria, agentul economic

Numele prenumele premiantului

Profesia

1 2 3 4 Pr. Coşniţa SRL”Levobaciu” 1 Svetlicenco Andrei Ser Inginer 2 Vascan Mihail Al. Brigadir 3 Ţîgulea Boris Mihail Mecanizator 4 Todica Ion Mihail Mecanizator SRL”MonsteraxGSG” 5 Stratulat Mihail Şofer Pr. Pîrîta SRL”Pîrîta Agro” 6 Gherlac Alexei Petru Mecanizator 7 Leagul Vitalie Alexei Şofer 8 Stîrcul Tudor Petru Agronom SRL”Aliment Ulei” 9 Munteanu Mihail Vasi Şofer 10 Mamulat Natalia Brutar Pr. Doroţcaia SRL”Dornistagro” 11 Berzan Vladimir Mecanizator 12 Nesterov Boris Mecanizator 13 Filipenco Andrei Şofer SRL”Cip Doragro” 14 Ctitor Anatolie Pavel Mecanizator SRL”Tiraston” 15 Polevoi Victor Marcovi Administrat 16 Semionov Boris Petru Şofer Pr. Cocieri CAP”Victoria Cocier” 17 Neboisea Anatolie Andr Şofer 18 Bolgari Iurie Anatol Şofer 19 Gorobeţ Gheorghe Leo Şofer 20 Nirca Serghei Mihail Mecanizator 21 Smolevschii Vladimir S Mecanizator 22 Ursul Mihail Ştefan Agronom SRL”Salonislact” 23 Basiul Maxim Condrat Inginer-mecaniz 24 Breziţchii Alexei Anato Combainer- tract Pr.Molovata -Nouă SRL”Ago Tiras” 25 Alexeev Leonid Mecanizator 26 Beşleaga Vitalie Mecanizator 27 Gazea Nicolaie Şofer 28 Carpov Gheorghe Şofer 29 Cuciuc Lidia Brutar Pr. Molovata SRL”Agro Terra” 30 Isac Gheorghe Petru Brigad-tractosit 31 Stavinschi Gheorghe Se Brigadir-tutunar 32 Bulat Nicolai Vasile Şofer 33 Bejan Gheorghe A Mecanizator 34 Stavinschi Victor Sem. Morar 35 Stîngaci Ion Leonid Mecanizator SRL”Agrodac Grup” 36 Buga Dumitru Brigadir-de cîmp 37 Stavinschi Boris Şofer 38 Vanica Gheorghe Şofer 39 Gavrilaş Vasile Mecanozator 40 Bejenari Vasile Mecanizator SRL”Tevi Agro” 41 Terinte Ion Şofer Pr. Oxentea CP“Oxentea Service” 42 Curbet Vasile Nicolai Mecanizator 43 Bordos Valerii Mihai Şofer 44 Petraş Vasile Serafim Şofer 45 Cazac Victoria Nicolae legumară 46 Bubuci Nina Serafim Tutunară 47 Bulat Valeriu Ilie Agronom 48 Doga Ilie Gheorghe Inginer 49 Curbet Constantin mecanizator SRL”Andcom Agro” 50 Bejenari Iurie Mecanizator Pr. Holercani CAP “Holercani Triumf” 51 Sîrbu Ruslan Grigore Mecanizator SRL”Proroviprim” 52 Parfeni Chiril Dionis Mecanizator Pr. Ustia SRL”Elvites Com” 53 Costin Vasile Mecanizator 54 Sudelea Ala Pomicultor 55 Mihalciuc Irina Pepinierist

Stagiu de muncă

Vîrsta (ani)

5

6

5 1 25 21

54 60 55 50

35

62

18 6 5

42 33 50

11 2

32 35

32 10 8

57 47 36

35

55

15 15 39 26 29 24 18 19

56 48 56 42 42 38

28 15

51 39

19 20 27 28 14

40 38 50 54 61

26 30 36 17 18 40

41 53 52 39 59 57

34 30 22 21 10

60 55 45 43 29

24

49

19 30 24 9 28 29 43 21

47 50 43 30 53 48 61 31

25

43

5

35

1

41

1 1 1

48 42 32

23 noiembrie 2012

Raport

cu privire la activitatea complexului agroalimentar din raionul Dubăsari în anul 2012.

S

ărbătoarea profesională „Ziua lucrătorului din agricultura şi industria prelucrătoare” ne oferă un nou prilej de a face unele totaluri în activitatea sectorului agroalimentar din raion. Anul agricol 2012 s-a dovedit a fi un an complicat din punct de vedere a condiţiilor climaterice. Seceta de lungă durată, care s-a stabilit pe meleagurile noastre, au dat peste cap speranţele agricultorilor, însă datorită muncii cu abnegaţie a plugarilor, a fost posibil depăşirea acestor greutăţi. Succesele modeste obţinute în ultimii ani în agricultură, se datorează în primul rînd proceselor pozitive de consolidare a terenurilor agricole şi altor resurse materiale şi umane. La momentul actual, 86 % din terenurile agricole sunt consolidate, la fel a crescut nivelul de cultivare a acestora. În structura culturilor agricole predomină culturile cerialiere cu ponderea de 56 %, culturilor tehnice- 26 %, plantaţii multianuale- 6,5 %, legume- 3% , pomuşoar – 0,6 % şi altele. Agricultorii din raion, activînd în condiţii climaterice şi economice complicate au reuşit să producă în anul 2012 – peste 8000 tone de fructe, cu 5000 tone mai mult de cît în anul 2011, la hectar obţinînduse cîte 128 centnere, 1900 tone de cartofi (cîte 188 q/ha) şi alte produse. Necătînd la micşorarea considerabilă a volumului de ceriale produse în anul 2012 comparativ cu anii precedenţi, din cauza secetei, unele gospodării din raion au reuşit să depăşească consecinţele secetaei , obţinînd rezultate satisfăcătoare. Cele mai bune rezultate au fost obţinute în CP”Oxentia –Service”, conducător dl. Serafim Terinte, la grîu-obţinînd cîte 23q/ha pe o suprafaţă de 314 ha, la orz - cîte 17q/ha de pe 100 ha. În total, de pe o suprafaţă de 414 ha, s-a recoltat cîte 21q/ ha şi gospodăria a obţinut un volum de 851 tone de ceriale de prima grupă. Aceasta a permis gospodăriei să se achite cu cotaşii, conform contractelor înceiate, şi să puie o bază trainică pentru roada anului viitor. La fel SRL „Agrodac- grup”, conducător dl Ilie Isac, care de pe o suprafaţă de 150 hectare a recoltat cîte 22 q/ha de grîu şi 21 q/ha de orz. La producerea răsăritei s-au evedenţiat întreprinderea SRL „Monsterax” conducător Serghei Grigancovsci, obţinînd cîte 12 q/ha de pe o suprafaţă de 126 ha, GŢ”Popa Vasile” cîte 15 q/ha, CP „Oxentia Service” de pe o suprafaţă de 364 ha a obţinut cîte 9 q/ha. Frumoase rezultate la producerea fructelor a obţinut SRL”Levobaciu”, conducător P.Leşan, care a recoltat de pe o suprafaţă de livadă de 117 ha cîte 115 q. la hectar şi a produs 1317 t. de fructe, SRL „Agro-Prima”, conducător Banaga Tudor care a obţinut cîte 110 q/ha. Rezultatele modeste obţinute în anul curent în sectorul agrar se datorează în primul rînd secetei de lungă durată din toamna anului 2011 şi primăvara –vara anului 2012. Necătînd la toate aceste dificultăţi, agricultorii din raion sunt iniţiaţi să obţină rezultate mai bune în anul care vine. Pentru aceasta au fost deja sămănate 4850 ha de culturi de toamnă, inclusiv grîu de toamnă peste 4000 ha, cu 360 ha mai mult decît în anii precedenţi, care sînt la moment întro stare bună şi foarte bună. Se finisează lucrările la pregătirea solului pentru roada anului viitor. Se pregăteşte materialul săditor şi semincier, se întreprind măsurile necesare pentru crearea condiţiilor normale de lucru în perioada de iarnă pentru oamenii antrenaţi la reparaţia tehnicii şi inventarului agricol. Necătînd la situaţia financiară complicată, mulţi agenţi economici au găsit modalităţile de a investi resurse considerabile la procurarea tehnicii şi inventarului agricol. Pe parcursul anului 2012 agenţii economici au procurat 2 combine performante, 8 tractoare, 6 sămănători şi stropitori moderne , sisteme de irigare prin dispersare şi picurare şi altele. Cele mai mari investiţii au fost efectuate pe parcursul anului 2012 de SRL „Elvites com”, conducător Vasile Vutcarău, SRL”AgroDacGrup”, conducător Ilie Isac, CP”OxentiaService”,conducător Serafim Terinte, SRL”Salonistlac” conducător Lilia Nirca. Gos.Ţăr. „Vasile Popa”, „ION Sclifos”, „Vladimir Cibuc”,”Vasile Verlan” şi alţii. Resurse mari au fost investite de SRL „Victoria Cocieri”, conducător Nirca Petru la instalarea utilagului pentru confecţionarea bricetelor din deşeurile vegetale şi producerea energiei termice. Aceste investiţii pe viitor vor stimula ritmul de sporire a productivităţii muncii în agricultură şi obţinerea unor rezultate sporite la producerea şi prelucrarea producţiei agricole. Condiţiile climaterice nefavorabile au influenţat negativ şi la dezvoltarea sectorului zootehnic. Lipsa furagelor, mai cu seamă a celor concentrate au impus pe unii fermieri să-

şi schimbe profilul de activitate, renunţînd la creşterea porcinilor. În raion în prezent activează doar o singură întreprindere SRL”Miradera” la creşterea porcinilor cu un şeptel de 1600 capete. În comparaţie cu aceiaşi perioadă a anului trecut, dupa datele statistice numărul de animale în raion s-a micşorat cu 20% (peste 2500capete). Cu toate acestea unii crescător de animale se orientează dupa cerinţile de moment ale pieţii, cum ar fi exemplul fermierului Vladimir Lucaşenco de la Ustia, care a renunţat la creşterea porcinilor şi a pus accentul pe creşterea bovinelor şi alte animale. În condiţii dificile activează şi întreprinderile de prelucrare a producţiei agricole. Lipsa materiei prime, creşterea preţurilor la ea, cît şi creditele costisitoare au influenţat negativ la dezvoltarea acestor întreprinderi. Din aceste considerente a falimentat una din cele mai mari întreprinderi din raion, fabrica de conserve din Coşniţa. În ultimii ani se înregistrează o creştere stabilă a indicilor în producere la aşa întreprinderi de prelucrare ca SRL”Aliment Ulei” conducător Valeriu Papuc, SRL”Tiraston” conducător Alex. Peşcov, SRL „ELVITES com” conducător Vasile Butcarău. Aceste întreprinderi, datorită întroducerii unor tehnologii performante activează cu succes. După datele obţinute în rezultatul estimării pierderilor pricinuite de secetă, efectuate de comisiile locae de pe lîngă primării, agricultorii din raionul Dubăsari au suportat pierderi în mărime de peste 55 milioane lei. Această realitate trebuie să ne pună în gardă şi să revedem cu seriozitate priorităţile în dezvoltarea agriculturii în raion. Printre primele măsuri, care trebuie să fie întreprinse se referă la reanimarea sistemelor de irigare, care ar permite să fie irigate cel puţin 3500 ha de terenuri agricole, fără mari investiţii capitale. În anul curent, au fost făcuţi primii paşi în aceasta direcţie (au fost restabilite două „Fregate” la SRL„Agro-Tiras” şi folosirea sistemei de irigare dupa restabilirea reţelelor de către SRL „Colina Nirca” ). Pe viitor este necesar, să revedem structura culturilor agricole cultivate în teritoriul raionului. Pentru a menţine un nivel economic optim în fiecare gospodărie agricolă este necesar să întroducem în structura culturilor agricole culturile cu valoarea adăugată înaltă, cum ar fi plantaţiile multianuale, inclusiv: vii, livezi şi diferiţi arbuşti, legumele, cartoful, căpşunul şi alte culturi. În acesta direcţie avem deja o practică bună în gospodăriile agricole din satele Pîrîta, Ustia, Cocieri. În condiţii extremale, agricultorii merită să fie ajutaţi din partea statului, prin diferite pîrgii, însă nu aşa cum se procedează în timpul de faţă. Din 55 ml. lei perderi directe suportate de agenţii economici, din cauza secetei devastatoare din anul curent, au fost compensate numai 737 mii lei, pentru sămănatul grîului de toamnă. Cu părere de rău nici măsurile de stimulare a agricultorilor prin sistemul de subvenţionare în anul 2012, promise de guvern, n-au fost îndeplinite în întregime pe ţară( din 400 ml.lei au fost utilizate doar 300 ml.lei). Din această cauză agenţii economici din raionul nostru, din cele 3ml 396 mii lei solicitate spre subvenţionare, au benefeciat doar numai de 2 ml. 307 mii lei , s-au cu 1 ml. lei mai puţin. Un suport esenţial la dezvoltarea sectorului agrar din raion îl pot aduce investitorii străini. Deja prin intermediul Corporaţiei americane Provocările Mileniului, în platoul Coşniţa demarează proiectul investiţional „Compact” de renovare a sistemei de irigare pe o suprafaţă de 2800 hectare, care va permite proprietarilor de terenuri irigabile să extindă pe viitor suprafeţele cultivate cu legume şi alte culturi . Specialiştii Direcţia agricultură şi cadastru în limita competenţelor şi posibilităţilor existente vor contribui la implimentarea şi a altor proiecte pentru dezvoltarea cu succes a sectorului agrar din raion. La încheiere, vreau să vă aduc mulţumiri tuturora care practică munca nobilă de plugar şi să vă felicit cu ziua profesională, dorindu-vă multă sănătate, optimism si noi realizări. Vasile Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru


Noutăţi Nistrene

23 noiembrie 2012

,,Drepturile copiilor sunt LEGE !’’ ,,Copilul nu face decît să-și creeze, să-și educe și să-și perfecționeze propriul spirit. Calomniat, el nu răspunde. Persecutat, el nu rezolvă. Și continuîndu-și drumul său, el crează omul de mîine.’’ (Maria Montessori) »

P

entru ca toți copiii din lume să ducă o viață liniștită, lipsită de griji, ONU a elaborate anumite documente ce conțin drepturi de care trebuie să se bucure aceste ființe firave și vulnerabile. Aceste documente obligă toate țările să-i ocrotească și să-i ajute pe copii, pentru ca aceștia să se dezvolte, să se bucure de copilăria lor. Aceștia trebuie tratați cu demnitate și respect, egalitate și dreptate în plină deplinătate. În niciun caz copiii nu sînt mini-cetățeni cu minidrepturi. Familia este cea dintîi care trebuie să apere drepturile copiilor, ea trebuie să asigure ocrotirea lor. Părinții au obligația de a-și exercita drepturile și de a-și îndeplini obligațiile față de copil ținiînd seama cu prioritate de interesul superior al copilului. Doar părinților le revine răspunderea pentru creșterea și dezvoltarea armonioasă a copilului, oferindu-i acestuia condiții normale. Nerespectarea drepturilor copilului poate influența negativ starea lui de sănătate. Adulții sînt principalii responsabili de soarta copiilor, ei țin în mîini destinul copiilor lor, ei determină în cea mai mare măsura, dacă copiii lor reușesc sau eșueaza în viață. Familia asigură copiilor sentimentul siguranței și îi ajută să depășească obstacolele vieții, să devină persoane responsabile. Și totuși se mai semnalează cazuri dureroase de abuz ale copiilor în stradă, în școli, în familie. Deși demult se cunoaște că bătaia părintească nu este o formă de disciplinare a copilului, mai mult de jumatate din părinți strigă la propriul copil, fiecare al doilea părinte îl amenință cu bătaia și alte pedepse fizice, iar fiecare al treilea părinte își bate copilul cu palma, cureaua, vărguța sau cu orice alt obiect cazut sub mîna. E strigător la cer cînd parinții antrenează forțat copilul sau în cîmpul muncii, mai ales la lucrări grele și nocive. Sau din cauza lucrului îl împiedică pe copil să frecventeze regulat școala. Copiii suferă și ca urmare a migrației populației în căutarea unui loc de muncă. În acest context a sporit numărul copiilor lipsiți de mediul familiei, fie și temporar, dar oricum doare. Acești copii devin o preocupare a diriginților, a serviciilor abilitate. Într-o situație puțin mai bună sînt copiii lăsați în grija rudelor. Cel mai mare pericol astăzi este indiferența. Să știi dar să nu acționezi înseamnă să consimți asupra nedreptăților. Stimați părinți, opriți-vă din iuresul grijilor și problemelor cotidiene și gîndiți-vă la minunea ce v-a dat-o Dumnezeu - copilul dumneavoastră! Feriti copilul de cele rele, de influențe negative! Nu lăsați copilul copleșit de suferință fără a interveni în favoarea lui! Copilăria înseamnă inocență, gînd curat. Păstrați-le copilăria, oferindu-le iubire, prietenie, ajutor, răbdare, ințelegere, dreptate, iertare. Dragi copii, fie ca nimeni să nu vă încalce drepturile și să fiți fericiti. Dar nu uitati și de îndatoriri. Succes și felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului - 20 noiembrie. Rusu Vasile, parajurist, s. Oxentea

Conferința Națională ,,Parteneriate în dezvoltarea Asistenței Parentale Profesioniste în RM,,

D

in cadrul Direcție asistență socială Dubăsari au fost delegați pentru participarea la acest eveniment șef adjunct Direcție asistență socială dna Elena Constantinov și șef Serviciu asistență socială comunitara dra Olga Vascan. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului ,,Dezvoltarea serviciului asistență parentală profesionistă de răgaz pentru copii cu dizabilități în Republica Moldova,, implementat de AO Parteneriate pentru fiecare copil în parteneriat cu Ministerul Muncii Protecției Sociale și Familiei, Direcția asistență socială și protecția familiei Orhei și Direcția pentru protecția drepturilor copiilor din municipiul Chișinău, cu suportul financiar al Uniunii Europene. La Conferința Națională ne-au bucurat cu prezența Dna Minis-

pag. 5

La 19 noiembrie curent în incinta hotelului LeoGrand în sala NistruPrut mun. Chișinău a avut loc Conferința Națională ,,Parteneriate în dezvoltarea Asistenței Parentale Profesioniste în Republica Moldova,,. tru Valentina Buliga al MMPSF, Dnl Dirk Schuebel, Ambasador, Delegația Uniunieii Europene în Republica Moldova și Dna Stela Grigoraș, Director Parteneriate pentru fiecare copil. Conferința a avut drept scop promovarea și schimbul de experiență în dezvoltarea plasamentului de răgaz în cadrul Serviciului asistență parentală profesionistă și a întrunit reprezentanți ai autorităților publice centrale, locale, specialiști, asistenți

Cupa Preşedintelui r. Dubăsari la Volei, ediţia IX 2012 Pe data de 8 decembrie anul curent, în s. Pîrîta, sala ŞSJT (şcolii sportive pentru juniori şi tineret), se va desfăşura acţiunea cultural - sportivă „Cupa Preşedintelui raionului Dubăsari la Volei". 1. Scopul şi sarcinile: Promovarea modului sănătos de viaţă prin popularizarea probei de sport volei Desfăşurarea activităţilor cultural sportive cu locuitorii din diferite localităţi, promovarea măsurilor de încredere între

autorităţile publice şi populaţie de pe ambele maluri ale Nistrului. 2. Participanţii la competiţii: La acţiune participă echipe din localităţi,s-au instituţii locale,raionale. Participanţii cu vîrsta de la 16 ani şi mai mari. Se permite în fiecare echipă nu mai mult de un jucător (care să nu fie locuitor al localităţii pe care o prezintă echipa). Conducătorii echipelor prezintă

parentali profesioniști, reprezentanti ai societății civile și mediul academic. La nivel național serviciul este reglementat de Legea privind asistența parentală profesionistă, care prevede mai multe tipuri de plasament, între care și cel de răgaz. Însă, pînă acum, acesta nu a fost de deplin pilotat în Republica Moldova. Olga Vascan, şef Serviciu asistență socială comunitară

ofertele de participare arbitrului principal,semnate de medicul de familie şi primarul localităţii. 3. Condiţiile de desfăşurare: Competiţia se va desfăşura după sistema circulară. Echipele se vor împărţi în 2 subgrupe după tragerea la sorţ. Analiştii ediţiei precedente Molovata Nouă şi Ţîbulăuca, vor fi liderii subgrupelor. Meciul se va disputa din 3 partide,cu scorul 25 puncte (diferenţa de 2 puncte) Jocurile finale se vor disputa din 5 partide. Echipele învingătoare pe locurile I, II, III, IV, vor fi menţionate cu cupă, diplome de gradul respectiv şi premii băneşti. Vă dorim succes !!! Iaviţa Mihai, specialist principal în probleme tineret şi sport DÎTS r.Dubăsari tel: 0 248 44 751 Fax: 0 248 44 737

Vizită de lucru la bibliotecile publice din localitatea Cocieri şi Marcăuţi Conform planului de activitate al Direcţiei Cultură şi Turism, în perioada 07-16 noiembrie 2012 au fost întreprinse vizite de lucru la bibliotecile din raion .

A

u fost organizate deplasări la biblioteca publică din s.Marcăuţi si biblioteca pentru copii din com. Cocieri, cu scopul de a monitoriza activitatea acestora şi de a evalua pregătirea localurilor către sezonul rece, toamnă-iarnă anul 2012-2013, în acest context, şefele de biblioteci au prezentat informaţia respectivă. În urma vizitei a fost oferită asistenţă metodologică în ceea ce priveşte punctele forte şi slabe la întocmirea dărilor de seamă,verificarea documentaţiei registrelor de evidenţă şi a formularelor, totodată, abonarea la publicaţiile periodice care zi de zi sunt puse la dispoziţia beneficiarilor. O necesitate importantă, obligă şefii tuturor instituţiilor de cultură să elaboreze programele de activitate, (orele de lucru) care sunt aprobate de primării şi ulterior coordonate de către Direcţia Cultură şi Turism. Programele de activitate trebuie să fie afişate la loc vizibil pentru beneficiarii

săi. Şefii de biblioteci trebuie să promoveze activitatea biblioteconomică în ziarele de specialitate şi respectiv în buletinul informativ al raionului Dubăsari,,Noutăţi Nistrene,,etc. Nu ne-am îndoit de faptul că e ordine în toate şi stau bine la locul lor. Vizitele respective s-au ales a fi prodigioase, bibliotecile erau în plină activitate. Am fost martor ocular la momentul cînd şefa bibliotecii din

localitatea Marcăuţi atît de blînd şi atent ghidează un mic cititor să aleagă o carte de poveşti. Vă îndemnăm să păşiţi mai des pragul bibliotecii, să citiţi mai multe cărţi, căci omul informat este greu de învins, iar lectura unei cărţi e ca şi discuţia cu un om înţelept. Natalia Ciudin, Direcţia Cultură şi Turism


Noutăţi Nistrene

pag. 6

Copiii sunt tot ce avem mai scump pe lume "Copii sunt viitorul țării noastre."

E

ste datoria fiecăruia din noi să le acordăm o mare atenție, educîndu-i în spiritul valorilor general umane și naționale, organizînd diferite activități culturale, instructive și educative. În s. Vasilievca a funcţionat o școală și o grădiniță,.Școala primară cu ajutorul „oamenilor buni”, a fost transferată în s.Cocieri, grădinița, după mai multe încercări de a o redeschide, nu mai funcționează. Copiii din localitate sunt nevoiți să-și petreacă timpul liber pe terenul de fotbal, jucînd volei, șah, dame sau pin-pong în incinta Centrului Comunitar din localitate. Din luna iunie 2012, din propria inițiativă, avînd posibilitatea și dorința, dna Gațcan

Ruslana s-a implicat în organizarea unui cerc focloric, unde s-au putut înscrie toţi doritorii. La moment, în cercul dat se ocupă 15 copii de la 5 la 13 ani. Dna Ruslana , avînd un suflet mare, și ținînd la tot ce este frumos: tradiții,obiceiuri, datini străbune, își dedică timpul liber ocupației cu copiii.Fapt pentru care îi mulţumim mult din partea părinților. În procesul de lucru, desigur se întîlnesc greutăți cum ar fi: aparatajul necorespunzător, lipsa hainelor naționale, încăperea rece. În pofida tuturor obstacolelor copii au evaluat deja pe scena localităţii, la data de 31 august, marcarea „ Zilei Limbii Noastre” şi la data de 27 octombrie hramul satului Vasilevca. Locuitorii și oaspeții satului au rămas foarte

23 noiembrie 2012

Concursul republican de creaţie a copiilor ”Salvatorii în ochii copiilor” În perioada 1- 4 noiembrie 2012, în incinta Centrului expoziţional Moldexpo, s-a desfăşurat a XI-a ediţie a Expoziţiei internaţionale specializate „Security”.

La fel de frumos şi cu multă dragoste au ştiut să le-ndemne zborul elevilor claselor a I-V-a , profesorii care au organizat un concert dedicat „Toamnei de aur”. Evenimentul a avut loc pe data de 16 noiembrie în incinta Liceului Teoretic s. Doroţcaia. Sala festivă a fost împodobită cu darurile toamnei: expoziţii floristice, fructifere, lucrări din seminţe etc. Au condus concertul clasa a V-a, diriginte dna Larisa Ivanov. Ffiecare clasă au prezentat numere artistice: poiezii, cîntece, dansuri, în care rolul principal o avea TOAMNA. Copii au defilat în straiele toamnei ,

Fie ca in această zi in sufletul tău să se trezească o dorință arzatoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite și de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca soarele să-ți ofere caldură si lumină, ploaia curată – liniste sufletească, zîmbetul oamenilor – încrederea în sine, zilele anului – prieteni, visele de azi să devină realitate, speranțele de mîine – împliniri, orice cădere – un pas înainte, iar fericirea sa te însoțească mereu. Îți dorim ca anii ce-i împlinesti astăzi să-ți aducă stralucirea si frumusețea stelelor, înțelepciunea și puterea zeilor,dorința de a iubi și de accepta să fii iubită și tot ce are lumea asta mai bun in ea. La Mulți Ani!!! Cu respect colegii de serviciu Direcția Cultură și Turism

Î

n cadrul acestei expoziţii La data de 03 noiembrie curent în cadrul expoziţiei Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, a organizat şi desfăşurat concursul republican de creaţie a copiilor ”Salvatorii în ochii copiilor” – etapa II, Concursul dat este organizat cu scopul reducerii numărului de incendii cauzate de jocul copiilor cu focul, dezvoltării sentimentilor civice şi patriotice, spiritului de devotament a copiilor faţa de valorile materiale şi spirituale

naţionale. În urma evaluării lucrărilor, categoira II, concurează elevii claselor V pînă la IX, conform Regulamentului. pe locul I s-a clasat elevul cl.VI-a, Plămădeală Danu, Gimnaziul Pîrîta, r-l Dubăsari Fiind menţionat cu diplomă de categorie I, şi cadou de preţ, tot dumnealui a cîştiigat şi concursul de desen organizat pe loc, clasînduse pe locul I. Secţie situaţii excepţionale Dubăsari

mulțumiți şi impresionaţi de pregătirea micuţilor. La moment Gațcan Ruslana se ocupă cu copiii voluntar, dar sperăm că pe viitor cu ajutorul autorităților publice locale să soluționăm problema data. Mizăm pe sprijinul și susținerea organelor competente. Recent ne-am implicat într-un proiect oferit de PNUD , întru organizarea în localitate a unui ONG cu ajutorul căruia ne vom putea implica în diverse proiecte.Unul dintre acestea este procurarea costumelor naționale. Sperăm ca în viitorul apropiat să atragem în cercul dat și adulții din localitate. Bolgari Liudmila, reprezentantul Consiliului Raional Dubăsari, s. Vasilevca

Toamna de aur, în Liceul Teoretic s. Doroţcaia T oamna, un anotimp cu adevărat cel mai bogat, frumos şi multicolor, ce vine să ne aline dorul şi să ne-ndemne zborul, aşa precum este cîntat în cîntecul „Toamnele”, din repertoriul formaţiei „Noroc”.

Stimată domnă Olga Cibotenco,

„Toamnele la Moldova, toamnele Ştiu la fel ca mamele Să ne-aline dorul, dorul Toamnele la fel ca mamele Să ne-ndemne zborul”

confecţionate cu ajutorul părinţilor,pe un podium improvizat.(zînele taomnei, ploiţa, struguraşi, morcovi, cocori, varză, vara care şi-a luat rămas bun). Sărbătoarea a fost aşteptată de picii din clasele întîi, pentru unii este primul debut pe scenă, ceea ce le-a creat buna dispoziţie şi curaj, dar mai ales mîndrie pentru părinţii care au fost prezenţi la evenimen. Toţi părinţii au rămas bine dispuși de concertul organizat şi mai ales de succesele copiilor lor, şi aduc sincere mulţumiri dascălilor care muncesc de zori pînă în noapte la hotarul înţelepciunii. Vă suntem recunoscători şi aveţi toată susţinerea noastră. Berzan Eugenia, părinte al elevelor clasei a IV-a

Anunţ Judecătoria Dubăsari anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de contabil-șef. Cerințele specifice: studii superioare economice și experiență

Rezultatele plantării de toamnă în cadrul acţiunilor de înverzire a plaiului n conformitate Î cu Decretul Preşedintelui Re-

publicii Moldova nr.27 din 13 februarie 1995. Pe data de 27 octombrie a.c, în republică cît şi în raionul Dubăsari în 11 primării ţi comune. A fost desfăţurată Ziua Naţională de înverzire a plaiului ,,Un arbore pentru dăinuirea noastră’’. În scopul asigurării desfăşurării eficiente a acţiunilor de plantare a fost elaborate un plan de acţiuni rational prin care au fost stabilite pentru fiecare primărie terenurile pentru plantare şi numărul de arbori.Cu suportul Fondului Ecologic Naţional din pepinierile silvice de stat în sumă de 14 mii lei s-au procurat arbori de specii nuc,tei,paltin,stejar roşu ,în număr de 1400 buc., din sursele proprii a primăriilor agenţilor economici- 910 buc, arbori. Conform planului de acţiuni raional s-au planificat următoarele lucrări; -fîşii forestiere a cîmpurilor- 2,5 ha - a bazinelor acvatice - 1,9 ha -limitrof drumurilor naţionake – 0,1 mii arb. - arbori plantaţi în localităţi – 1,2 mii buc. Acţiunea afost desfăşurată din 26 octombrie şi finisată pe 03 noiembrie în cadrul căreia au participat 11 primării, Consiliul raional şi parţial agenţi economici. De facto s-au realizat; -fîşii forestiere pe terenuri degradate- 2,5 ha ( prim. Molovata Nouă, Cocieri, Marcăuţi) - a bazinelor acvatice - 1,5 ha ( Prim. Oxentea, baza ,,Casa Pescarului’’) -limitrof drumurilor naţionake – 0,2 mii arb. - arbori plantaţi în localităţi – 1,5 mii buc. În conformitate cu legislaţia ecologică în vigoare primăriile sunt obligate să organizeze paza , îngrijirea arborilor plantaţi şi a tuturor terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră din subordine, semnalizarea şi contracararea tăierilor ilegale a arborilor. Grajdian A., Insp. Şef IE Dubasari profesională nu mai puțin de doi ani. Candidații pot depune cererile de participare la concurs la sediul Judecătoriei Dubăsari (s.Ustia, str.Ștefan cel Mare, 9, r-nul Dubăsari) pînă la

data de 21 decembrie 2012. Informații suplimentare le puteți găsi pe pagina web a instanței - www.jdb.justice. md, la nr.de telefon: 024855-237; 0248-55-943 sau la e-mail: jdb@justice,md

Responsabil de ediție: Maria JIMBEI,

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 7441

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

vicepreședintele raionului Dubăsari Redactor: Natalia Ivanov

Noutati Nisterne  

Buletniul informational raional

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you