Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

16 noiembrie 2012

Înfloreşte şi respiră, Moldova mea !

Primul magazin ORANGE a trecut Nistrul

Problema copiilor în situații de risc, din raion în vizorul președintelui raionului Grigore Policinschi Pe data de 11 noiembrie, preşedintele raionului Dubăsari Grigore POLICINSCHI a efectuat o vizită de lucru la Centrul de plasament „Orăşelul Copilăriei” din satul Pîrîta. În cadrul acestei vizite , dl preşedinte a avut o întrevedere cu conducerea Asociaţiei Obşteşti „Concordia” Moldova – Austria, în persoana dnei Birgit HOPITZAN şi un grup de profesori ai Conservatorului de Muzică de la Viena. În contextul întîlnirii respective, la care au participat, de asemenea, şi un grup de profesori ai Academiei de muzică, teatru şi arte plastice din Chişinău, au fost aduse mulţumiri colaboratorilor şi conducerii Consiliului raional Dubăsari pentru implicarea şi susţinerea copiilor amplasaţi în Centru, inclusiv în procesul de pregătire şi deplasare a unui grup de 20 copii în Austria, realizat în luna octombrie curent. În acelaşi timp, oaspeţii din Austria au solicitat Preşedintelui raionului implicare şi ajutor pentru documentarea cu paşapoarte a unui grup de peste 40 copii, care urmează a fi pregătiţi prin intermediul profesorilor de muzică, pentru participare la festivalul de muzică ce va avea loc la Viena, în octombrie 2013. Preşedintele raionului, la rîndul său, a propus şi a solicitat implicarea şi susţinerea părţii austriece în realizarea unor proiecte sociale şi culturale în teritoriul raionului Dubăsari. Dumnealui a menţionat, de asemenea, disponibilitatea conducerii Consiliului raional de a susţine şi în continuare Asociaţia Obştească „Concordia”, continuare pag.2 persoanele şi instituţiile ce promovează

Hramul satului Coşniţa !

pag. 4

pag.5

pag.3

pag. 2

Nr. 44 (260)

STRĂZI RENOVATE LA CORJOVA.

S

-a petrecut licitaţia publică la obiectul „Executarea lucrărilor de reparaţie capitală a Casei raionale de cultură din com. Coşniţa ” pe data de 19.09.12. A cîştigat oferta antreprenorul SRL ”Luxconstem”, în sumă de 1360,4 mii lei. Lucrările de reparaţie capitală au început cu acoperişul şi fasada Casei raionale de cultură. La şantier muncesc 22 de lucrători specializaţi în domeniul construcţiilor. Odată cu finalizarea lucrărilor la fasadă şi acoperiş, vor demara lucrările de reparaţie capitală în interiorul Casei raionale de cultură ( la încăperile: sala mare, foieul şi biblioteca sătească).

Implementarea cu succes a proiectului de reparaţie a Casei raionale de cultură

Direcţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

Fiecare om în suflet e poet... STIMAŢI LUCRĂTORI DIN AGRICULTURĂ ŞI INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE !

Î

n ultima duminică a acestei luni sărbătoriţi ziua Dumneavoastră profesională. Permiteţi-mi în numele Consiliului raional Dubăsari, să Vă adresez cordiale felicitări, urări de sănătate şi succes în activitatea nobilă pe care o desfăşuraţi în domeniul agriculturii şi industria prelucrătoare, pentru munca depusă, pentru ca astăzi să ne bucurăm cu toţii de pîinea cea de toate zilele, care abureşte pe masă, de darnicele roade ale gliei strămoşeşti. Sectorul agroalimentar a fost şi rămîne una din ramurile dominante ale economiei naţionale, care determină în mare măsură bunăstarea poporului ţării noastre. Succesele obţinute de fiecare în parte sînt rodul muncii, vocaţiei şi voinţei Dumneavoastră de a înfrunta dificultăţile şi greutăţile legate de situaţia economică din prezent şi, în special de seceta devastatoare din anul curent. Cu prilejul acestei sărbători, Vă urez din toată inima forţă, optimism, belşug în toate, munca Dumneavoastră neobosită să vă aducă bunăstare, pace în suflet şi în familie, precum şi cît mai multe clipe de bucurie. La mulţi ani şi recolte bogate! Cu respect, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

a 8 noiembrie, com. L Coşniţa a sărbătorit "Hramul satului”. În această zi nu a lipsit soarele de pe cerul senin, precum şi muzica de petrecere, care a ridicat dispoziţia sătenilor şi oaspeţilor prezenţi la sărbătoare. Cunoaştem că Ziua satului, e o sărbătoare de suflet, care mereu ne aduce zîmbetul pe buze, voia bună şi ne face ziua mult mai frumoasă, deoarece la Casa raională de cultură, se organizează diferite manifestări culturale şi acţiuni de agrement. Centrul satului a fost împînzit cu lume bună. Loteria a început la orele 1200, organizată pentru prima oară de către compania Orange, cu prilejul deschiderii unui nou sediu în localitate. În această zi, locuitorii şi oaspeţii satului Coşniţa şi-au încercat norocul pe ritmuri de muzică populară, în interpretarea lui Igor Cuciuc. continuare pag.2

Şedinţă de lucru în cadrul Ministerului Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei

P

e data de 06 noiembrie curent, Vicepreşedintele raionului, dna M.Jimbei şi şeful Direcţiei asistenţă socială, dl V.Vancea, au participat la conferința prezidată de dna V.Buliga, ministrul Muncii Protecției Sociale şi Familie al Republicii Moldova privind proiectul ,, Aplicarea standardelor de calitate în prestarea serviciilor sociale”. În cadrul proiectului s-a discutat despre evoluția standardelor de prestare a serviciilor în Republica Moldova, concepte şi elaborări pentru excelența în prestarea serviciilor sociale. Obiectivele generale

ale acestui proiect ţin de îmbunătățirea eficientă administrativă în prestarea asistenței sociale. Scopurile stabilite în cadrul proiectului respectiv sînt: • Elaborarea standardelor de prestare a serviciilor de asistență socială. • Revezuirea modelului de afaceri a departamentelor de asistență socială la nivel de raion. • Elaborarea cerințelor funcționale pentru modulul SIM. • Pregătirea planului de management al schimbărilor și organizarea cursurilor de instruire complementare.


Noutăţi Nistrene

pag. 2 continuare

Hramul satului Coşniţa !

continuare

Problema copiilor în situațiile de risc, din raion în vizorul președintelui raionului Grigore Policinschi

şi realizează drepturile copiilor, susţin familiile socialmente-vulnerabile, persoanele aflate în dificultate din raionul Dubăsari şi din republică, inclusiv a menţionat necesitatea unei colaborări, comunicări şi informări reciproce mai distincte, dintre structurile raionale abilitate din acest domeniu (învăţămînt, asistenţă

Trînta şi competiţiile sportive au avut loc la ora 1400. De la mic la mare s-au implicat cu mult entuziasm, deoarece le "făceau din ochi” premiile mari "însufleţite”- cocoşul şi berbecul. Premiul mare a fost cîştigat la o luptă de excepţie de către Micu Arcadie, la categoria maturi. Mai tîrziu a urmat competiţia de fotbal, iar spre seară a fost organizat un concert extraordinar, un spectacol muzical, care a transmis publicului un car de bună dispoziţie, energie şi entuziasm. La concert a evoluat formaţia de fete din s.Doroţcaia "Suflet deschis”, care a încins publicul, creînd o atmosferă de vis şi formaţia folclorică "Stejărelul” din s. Pîrîta. Cu o colecţie de melodii au venit şi formaţiile de muzică uşoară din com.Coşniţa "RetroRomantica” şi "Integro”. La sfîrşitul frumoasei seri a fost organizat tradiţionala "Hora satului”, la care localnicii au chiuit şi au bătut tare din opinci, savurînd din plin atmosfera de sărbătoare . Mă mîndresc de faptul că sunt moldovean, mă mîndresc cu cele mai frumoase tradiţii şi obiceiuri ale satului meu natal, leagănul de baştină al buneilor mei. Baştina mea e un loc foarte atrăgător. Ne închinăm pînă la pămînt strămoşilor noştri, care au pus prima piatră pentru a construi o casă, pentru a zidi o fîntînă şi pentru a fonda un sat minunat cu denumirea "Coşniţa”. Olga Ţurcan, specialist principal în domeniul tineret

Reparaţia clădirii Centrului deSănătate s. Doroţcaia

S

e finalizează lucrările de reparaţie, la Centrul de Sănătate din satul Doroţcaia. Odată cu schimbarea ferestrelor, se conservează energia termică şi se ameliorează condiţiile atît pentru personalul Centrului de Sănătate, cît şi pentru toţi locuitorii satului Doroţcaia, care au nevoe de asistenţă medicală. Reabilitarea centrelor de sănătate din raion este una din principalele realizări ale Consiliului raional, deoarece vizează atît îmbunătațirea calității serviciilor medicale acordate, cît și crearea unor conditți bune pentru lucrătorii medicali. Fortificarea asistenței medicale primare este o prioritate, care, în mare măsură, determină starea sănătații populației.

ceastă dată este asociată cu data naşterii a unui vestit pedagog cu numele Valentin Hauy – inventatorul fondului pentru nevăzători şi fondatorul primei şcoli pentru copii cu deficienţe de vedere. Această zi ne aminteşte încă o dată că alături de noi trăiesc oameni cu totul diferiţi, dar care necesită o atenţie sporită din partea celor din jur. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, la fiecare cinci secunde, în lume, o persoană îşi pierde vederea şi la fiecare minut, orbeşte un copil. Pierderea vederei se

socială, cultură) şi reprezentanţii societăţii civile – în cazul dat Centrul de plasament „Orăşelul Copilăriei” şi Asociaţia Obştească „Concordia”. Domnul Grigore POLICINSCHI a asistat şi la o oră de master-class , realizată de oaspeţii din Austria, cu participarea unui grup de 50 copii, fiind impresionat de măiestria şi talentul demonstrat de copii. Asociaţia Obştească „Concordia” Moldova – Austria finanţează şi realizează proiectul de susţinere şi

reabilitare a copiilor aflaţi în dificultate. În Centrul din localitatea Pîrîta sunt amplasaţi copiii din familii socialmente-vulnerabile, copii rămaşi fără grija părintească, copii aflaţi în dificultate majoră din diferite motive. Centrul de plasament „Orăşelul Copilăriei” a fost deschis în anul 2005 la iniţiativa Preşedintelui Moldovei de atunci, dl Vladimir VORONIN. Serviciul relaţii cu publicul

Înfloreşte şi respiră, Moldova mea ! S

îmbătă, 3 noiembrie, conducerea raionului Dubăsari în persoana dlui Grigore POLICINSCHI, preşedintele raionului, dna Maria JIMBEI, vicepreşedintele raionului, L. Brăducean, şef Direcţie învăţămînt, tineret şi sport, V. Bătrîncea, secretar al preşedintelui, Ec. Racoveţ, şef Serviciul relaţii cu publicul, la invitaţia Asociaţiei „Speranţă şi Sănătate” din Chişinău au participat la acţiunea de salubrizare cu genericul „Înfloreşte şi respiră, Moldova mea”, desfăşurată pe teritoriul bazei de odihnă „Casa Pescarului” Molovata Nouă. La acţiunea de amenajare şi înverzire a teritoriului bazei de odihnă s-au implicat şi primarul satului Molovata Nouă, dl Valeriu SANDUL şi şeful Inspecţiei ecologice dl Anatol GRAJDIAN. Evenimentul s-a desfăşurat în contextul Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”, con-

sacrat persoanelor cu dizabilităţi psihice şi mintale. Domeniul de activitate al Asociaţiei «Speranţă şi Sănătate» este acordarea serviciilor sociale invalizilor – persoanelor cu dizabilităţi psihice şi mintale, celei mai sărace şi neprotejate categorii sociale, activînd în baza donaţiilor şi sponsorizărilor. Asociaţia este o organizaţie de tip deschis, care se ocupă cu adaptarea şi integrarea în societate a adulţilor cu probleme psihice. dezvoltarea abilităţilor de a autodeservire şi de întreţinere in viaţa socială şi de zi cu

zi, oferirea unor cunoştinţe profesionale în funcţie de abilităţile fiecăruia şi încadrarea în cîmpul muncii, oferirea suportului părinţilor, rudelor, tutorilor. În cadrul acţiunii date au fost plantaţi peste 250 arbori şi arbuşti. Serviciul relaţii cu publicul

13 noiembrie – Ziua Internaţională a Nevăzătorilor La 13 noiembrie este marcată, Ziua internaţională a nevăzătorilor. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii s - a decis ca anume pe această dată să fie marcată în mod tradiţional, în fiecare an - Ziua Internaţională a Nevăzătorilor.

Boris Berzan

A

16 noiembrie 2012

califică ca cea mai grea formă de invaliditate, însă nu trebuie să uităm că printre oamenii cu vederi reduse sînt şi oameni de ştiinţă, scriitori, profesori, au darul de a se ocupa cu brodăria, împletitul, sculptura, ect. Aceste persoane au nevoie de ajutor din partea societăţii, atenţie, sprijin,

căldură sufletească şi compătimirea oamenilor din jur. În raionul Dubăsari la evidenţă sunt 198 de personae cu deficienţe de vedere, dintre care 17 din ei sunt copii. Începînd cu anul 1995 pe teritoriul raionului Dubăsari a fost fondată Societatea Orbilor Cocieri, al cărui preşedinte este dna Maria Nirca, care depune eforturi mari ca oamnenii care sunt orbi sau au o vedere mai slabă să aibă o susţinere morală şi materială din partea societăţii,

agenţilor economici, autorităţilor administraţiei publice locale. La evidenţa Societăţii Orbilor sunt înregistraţi 115 persoane cu deficienţe de vedere din toate localităţile raionului. Folosindu - mă de moment, aduc cele mai calde cuvinte persoanelor cu deficienţe de vedere dorindu-le multă, multă sănătate, curaj, o atenţie sporită din partea celor care îi înconjoară şi să nu cedeze niciodată.

Verlan Victoria, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu disabilităţi


16 noiembrie 2012

Primul magazin ORANGE a trecut Nistrul

Noutăţi Nistrene

Primul magazin ORANGE a trecut Nistrul

pag. 3

Primul magazin ORANGE a trecut Nistrul


pag. 4

Noutăţi Nistrene

16 noiembrie 2012

Первый магазин ORANGE открылся на левом берегу Днестра


Noutăţi Nistrene

16 noiembrie 2012

Rolul tinerilor în activitatea sindicală

14 noiembrie–Ziua mondială de combatere a diabetului cu genericul „ Prtotejază-ţi viitorul”

P

rogramului teritorial de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat a fost aprobat prin decizia consiliului raional , realizarea programului a fost evaluată în cadrul şedinţei comisiei raionale sănătate publică; La moment în raion sunt înregistrate 462 persoane adulte cu diabet zaharat. şi 2 copii. Cazuri noi la 62 persoane. În cadrul Centrelor de sănătate

în scopul depistării precoce a diabetului zaharat a fost determinată glicemia la 56 % persoane din grupele de risc . Au fost depistate 264 persoane cu cifre majore a glicemiei. , care au fost supuse determinării repetate, consultaţiei endocrinologului, indicat tratament. A fost stabilit diagnosticul primar de diabet zaharat la 62 persoane.

Instituţiile medicale din raion sunt dotate cu glucometre şi consumabile necesare pentru determinarea nivelului glucozei în sănge. Pentru asigurarea cu insuline de ultima generaţie Consiliul raional a alocat pentru anul 2012, 60mii lei ,pentru procurarea acestora, şi asigurarea pacienţilor bolnavi.

“Ai grijă de tine”

Un om informat este un om liber,salvat şi protejat

Î

n perioada 15.10.12-12.11.12, în toate instituţiile preuniversitare din raion s-au desfăşurat activităţi de informare, sensibilizare a adolescenţilor cuprinşi în vîrsta de 15-19 ani. Grupul de iniţiativă compusă din Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi, vicepreşedintele raionului, dna Jimbei Maria, colaboratorii de poliţie, membrii serviciului Psihopedagogic, specialiştii din domeniul tineret au oferit adolescenţilor un set de materiale la tema: Consecinţele traficului de fiinţe umane, a consumării drogurilor, fumatului şi alcoolului. Această iniţiativă este dovada consolidării, cooperării între actorii naţionali şi internaţionali pentru promovarea politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane. În cadrul acestor activităţi nu au fost indiferenţi faţă de soarta adolescenţilor administraţia Consiliului Raional, colaboratorii Comisariatului de Poliţie, membrii Serviciului Psihopeda-

gogic şi specialiştii din domeniul tineretului care, cu multă prisosinţă, au adus la conştiinţa copiilor că cel ce se protejează va fi protejat. Elevii au avut posibilitatea de a viziona un film cu tema „ Ai grijă de tine”şi, totodată, li s-a oferit adolescenţilor un set de broşuri cu conţinut informativ şi cu reguli de precauţie împotriva bolilor sexual transmisibile inclusiv şi SIDA. 913 elevi din raion au avut ocazia de a participa la aceste întruniri şi, sper, că toţi aceşti elevi, datorită informaţiei primite, vor respecta regulile de protecţie şi vor promova un mod sănătos de viaţă. De asemenea, la aceste întruniri au participat preşedintele raionului dl Policinschi Grigore şi vicepreşedintele dna Jimbei Maria care s-au pronunţat, nemijlocit, pe marginea problemei date cu privire la consecinţele traficului de fiinţe umane, a drogurilor, fumatului şi alcoolului. În urma discuţiilor Dumnealor

Conferinţa Internaţională ”Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”

P

e data de 06.11.2012, Ministerul Mediului, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Biroului Elveţian de Cooperare, Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Moldova a petrecut Conferinţa Internaţională ”Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”. Scopul evenimentului a fost de a identifica soluţii de dezvoltare a infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Moldova, sporirea gradului de conştientizare a populaţiei asupra priorităţilor şi aspectelor cheie ale sectorului, beneficiile economice ale ţării în alimentarea cu apă potabilă, solidaritatea pentru apă şi bună guvernare a problemelor de mediu. La lucrările conferinţei a participat şi Preşedintele raionului domnul Grigore POLICINSCHI.

pag. 5

Pe parcursul conferinţei au fost prezentate rapoartele reprezentanţilor diferitor ţări. În cadrul conferinţei s-a pus în discuţie următoarele intrebări: • drepturile omului la apă şi solidaritatea pentru apă, şi modalitatea de sigurare a respectării dreptul dat, • investiţiile în sectorul AAC, • problemele principale la managementul a resurselor de apă,managementul tehnic şi operaţional, • sistema de tarifare, • schemele de finanţare a sistemelor de apă, • introducerea mecanizmul de solidaritate, • aspectele legislative, • experienţa Franţei,Romăniei,Elveţiei privind administrarea apelor şi mecanizme financiare de solidari-

şi-au exprimat poziţia de colaborare şi susţinere atît a instituţiilor precum şi a tinerilor din localităţi. De asemenea au menţionat faptul că sănătatea şi protecţia copiilor depinde,în mare măsură, de precauţia fiecăruia. În contextul discuţiilor adminstraţia raionului Dubăsari a asigurat, în ce priveşte organele de resort, din r-ul Dubăsari securitatea şi sprijinul copiilor. După difuzarea filmului, conform intereselor copiilor, s-a comentat fiecare problemă în parte şi inspectorul superior pentru minori dl Rotaru Ruslan şi a psihologilor din cadrul Serviciul Psihopedagogic dna Pisari Natalia şi d-na Marenschi Tatiana au răspuns la întrebările parvenite din partea adolescenţilor. S-a vorbit despre categoriile de persoane care sunt mai vulnerabile şi, nemijlocit, pot fi supuse ricului. De asemenea li s-a anunţat elevilor că, în caz de necesitate, li se vor oferi consultaţii în acordarea ajutorului psihologic şi ajutor în soluţionarea problemelor apărute. Psihologul şcolar din instituţie, psihologii din cadrul Serviciului Psihopedagogic, inspectorii pentru minori sunt dispuşi, în orice clipă, să le vină în ajutor. Elevii din r-ul Dubăsari au propus ca, în scopul păstrării confidenţialităţii, să fie creat serviciul psihologului online. Toţi directorii adjuncţii pentru educaţie au primit broşuri cu informaţie suplimentară cît şi datele de contact unde se pot adresa tinerii în cazul cînd sunt supuşi riscului de a fi victime a unui profit ilegal şi urmează ca la orele de deriginţie, şi nu numai, să fie distribuite aceste informaţii. Pisari Natalia, şef Serviciul Psihopedagogic.

tatea pentru apă. În Republica Moldova ,ca în multe tări a Uniunii Europene,apa este cel mai important resurs ecologic şi dezvoltarea sectorului AAC sunt o prioritatea a politicii Republicii Moldova pentru anul 2013. Conferinţa Internaţională ”Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova” Pe data de 06.11.2012, Ministerul Mediului, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova şi Biroului Elveţian de Cooperare, Reprezentanţa Ambasadei Elveţiei în Moldova a petrecut Conferinţa Internaţională ”Provocările din sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova”. Scopul evenimentului a fost de a identifica soluţii de dezvoltare a infrastructurii de aprovizionare cu apă şi canalizare din Moldova, sporirea gradului de conştientizare a populaţiei asupra priorităţilor şi aspectelor cheie ale sectorului, beneficiile economice ale ţării în alimentarea cu apă potabilă, solidaritatea pentru apă şi bună guvernare a problemelor de mediu. La lucrările conferinţei a participat şi Preşedintele raionului domnul Grigore POLICINSCHI.

Direcţia dezvoltare economică, investiţii şi relaţii transfrontaliere

Federaţia SINDASP a fost fondată în anul 1946, iar la 6 decembrie 2012, va sărbători 66 ani de activitate prodigioasă.

S

erviciile pe care le oferă federaţia: 1. Asigură membrilor de sindicat asistenţă şi consultaţie juridică în domeniile cu referire la muncă, la condiţiile de lucru, la protecţia socială, la concediul de odihnă anual, la cel medical; 2. Elaborează, negociază şi semnează Convenţia colectivă de nivel ramural; 3. Efectuează controlul obştesc asupra respectării legislaţiei muncii; 4.În cazul încălcării drepturilor şi libertăţilor sindicale, economice,sociale ale mebrilor de sindicat, recurge la diferite forme de influenţă sindicală; 5. Organizează spartachiade, alte activităţi sportive şi culturale; 6. Participă la organizarea tratamentului balneosanatorial al salariaţilor; Pe perioada 2-3 noiembrie 2012, în incinta Institutului Muncii din or. Chişinău. Centrul sindical naţional a organizat seminarul cu genericul: "Dialogul social. Managementul sindical", pentru toţi preşedinţii organizaţiilor de tineret, din cadrul asociaţiilor sindicale. Scopul întrunirii a prezentat: Familiarizarea cu activităţile desfăşurate de către sindicat, ca obiectiv primordial a fost iniţiată sensibilizarea liderilor organizaţiilor de tineret cu activitatea sindicală. În cadrul întrunirii au fost discutate în grup un şir de subiecte:

a. Cine apără interesele sindicatelor în cadrul unităţilor economice private; b. Cîţi membri pot constitui organizaţia sindicală primară; c. Care acte legislative reglementează activitatea sindicatelor; d. De ce drepturi dispune sindicatul; Totodată, au fost puse în discuţie formele şi metodele de protecţie socială, acestea sunt: Dialogul social- nivelul social; nivelul naţional; nivelul ramural; niveul de unitate. Negocierile colective; Identificarea problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat; Contractul colectiv de muncă; Sindicatul este o organizaţie obştească din care fac parte, pe principii benevole, persoane fizice, unite prin intermediul intereselor comune, inclusiv cele ce ţin de activitatea lor profesională; Sindicatele îşi pun toate speranţele pe suportul şi sprijinirea tinerilor pentru a îmbunătăţi activitatea propriu-zisă, rolul tinerilor în activitatea sindicală este esenţial. SINDASP are uşile deschise pentru toţi tinerii energici şi activi, dornici de a se implica pe larg şi a-şi consolida acţiunile în vederea protejării drepturilor sindicale. Olga Ţurcanu, specialist în domeniul tineret, com. Coşniţa

STRĂZI RENOVATE LA CORJOVA.

P

aralel drumului central, Dubăsari-CorjovaCocieri-Molovata-Nouă, care este deservit de întreprinderile „Auto- Drumuri”Coşniţa şi parţial de „ DЭУ” din or. Dubăsari, mai există drumuri care nu sunt deservite de aceste întreprinderi. Aceste drumuri locale se află la balanţa primăriilor, care nu dispun de surse financiare pentru a le întreţine permanent în stare bună. Străzile „Зеленая” şi „Murgu” din Corjova se întind de-a lungul Nistrului cu apă lină , „aceste drumuri se aflau într-o stare deplorabilă de cînd mă ţin minte pe mine” spune primarul localităţii, dl Oprea Sergiu. Toţi locuitorii acestor străzi, aduc mulţumire insistenţei primarului com. Corjova dl Serjiu Oprea, care a organizat procesul integru de renovare a acestor două străzi. Reparaţia străzilor a fost posibilă şi datorită contribuţiei localnicilor, sume simbolice a cîte 50-100 de lei, dar care au contribuit parţial la procurarea motorinei. Corjovenii aduc sin-

cere mulţumiri conducerii Consiliul raional, secţia construcţii şi gospodărie comunală, şef Eudochia Nicolaev , Î.S. „DrumuriDubăsari” dl. Valeriu Trestian. Încă odată ne convingem de faptul, că dacă suntem uniţi şi dorim să facem un lucru bun, nu este nevoie de a aştepta, trebuie de acţionat. Anatolie Criviţchii locuitorilor str. „Зеленая” , com. Corjova


Noutăţi Nistrene

pag. 6

O pildă de urmat

,, Singurul mod rezonabil de a educa este acela de a fi o pildă de urmat”. (A.Einstein)

S

e macină timpul, adunînd imaginea anilor în istorie . Mai trece o toamnă... și încă una. Și doar omul nu se împotrivește acestei treceri urmîndu-și calea pe pămînt cu demnitate. O pildă de urmat pentru fiecare dintre noi , în deosebi pentru tînăra generație de pedagogi, este profesoara de limbă și literatură română din Liceul Teoretic ,,V. Ioviță” s. Cocieri d-na Cojușnean Lidia . În activitatea sa didactică rodnică și îndelungată , timp de 33 de ani, are o singură inscripție în carnetul de muncă referitor la angajarea în cîmpul muncii - Școala medie de cultură generală s.Cociei , unde activează cu devotament pînă astăzi , cultivînd virtuți spirituale. Pe parcursul activității educaționale cu o vastă experiență și comportament civic a demonstrat calități deosebite, îndrumînd și călăunzind discipoli. Un pedagog cu suflet mare , în veșnică căutare, neobosită de carte , de pregătire conștiincioasă și muncă sistematică , d-na Cojușnean Lidia este asemeni unui soare generator de lumină și căldură pentru copii. Pen-

tru noi, cei maturi, – un exemplu de demnitate . Prin exemplul propriu de conduită inspiră încredere , inteligență , îndemnîndune pe fiecare dintre noi să ne păstrăm verticalitatea în pofida timpurilor grele. Dumneaei a știut mereu să fructifice rezultatele elevilor săi . A altoit dragostea față de vocația de pedagog multor discipoli care i-au urmat calea. A îmbrățișat destinul mamei și fiica Elena, care activează ca pedagog, bucurîndu-se de succese

în Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din or. Chișinău. Ca discipoli ai d-nei Cojușnean Lidia și colegi de muncă, menționăm că orele Dumneaei sînt captivante prin surse de îmbogățire a cunoștințelor, dar și de însușire a a unor abilități absolut necesare pentru viață. Fiecare lecție are o valoare educativă. Dumneaei însăși e un model demn de urmat pentru elevi atît la lecții cît și în viață . A învățat zeci de generații, a

16 noiembrie 2012

reușit să crească oameni generoși, buni gospodari și săritori la nevoie. Pe lîngă faptul că și-a îndeplinit misiunea față de copii în societate, și-a înveșnicit numele în memoria acestora, rămînînd, asemeni unui părinte, omul cel mai drag și cel mai scump. Simplă și modestă, înțeleaptă și inteligentă, prietenoasă și răbdătoare, emană bunătate și liniște sufletească. Astfel o cunosc colegii de lucru, elevii, sătenii. Cu prilejul aniversării zilei de naștere a d-nei Cojușnean Lidia, în cea de-a 55-ea toamnă aurie, îi dorim multă sănătate, dragoste de viață și împliniri frumoase. Cu drag și mult respect, ai D-voastră discipoli și colegi de muncă: Roșca T., Gherbiș T., Roșca E., Darii S., Cebotari L., Stogul Sv., verlan N., Reul C., Dementiev D., ș. a.

Î

n această zi de 13 noembrie aş vrea să mă adresez cu cîteva cuvinte către nevăzători, la acei care pe parcursul vieţii au o durere în adîncul sufleului, care greu va fi de a o alina. Le doresc multă sănătate şi ca permanent în preajma dumneavoastră să îi aveţi pe cei dragi care să vă întindă o mînă de ajutor în momentele dificile.

TRISTEŢEA VIAŢA E GREA ŞI TRISTĂ , ŞI NU ESTE UŞOR CA SĂ NU VEZI NIMICA, SĂ FII NEVĂZĂTOR. NU VĂD LUMINA ZILEI ŞI PĂSĂRILE-N ZBOR, VIAŢA E GREA ŞI TRISTĂ PENTRU NEVĂZĂTORI. MEREU EU STAU CU GÎNDUL LA TOT CE E FRUMOS, DIN SPUSELE MĂICUŢEI , LA FRAŢI ŞI LA SURORI, CĂCI DUMNEZEU E

Fiecare om în suflet e poet... an.

F

iecare om în suflet e poet... Gândul omului, de cele mai multe ori, se opreşte în faţa foii dornice de idei năstruşnice, copilăreşti sau chiar idei pline de sens şau suferinţă. Deseori elevii atunci când potrivesc rima îtr-un text stângaci, cred că-s deja poeţi, dar cu timpul conştientizează că pentru a scrie o poezie e necesar de ceva mai mult. Profesoară fiind, am citit multe încercări poetice de-ale elevilor mei, câteodată impresionează, alteori vin cu sfaturi... Tematica, stilul poeziilor sunt destul de variate vă propun două texte ale

elevei mele Popovici Felicia, clasa a X-a, LT „Mihai Eminescu,” Dubăsari care prezinţă un careva interes şi sunt deja o mică promisiune pentru viitor. Poezia Urmaşii lui Ştefan e un îndemn la meditaţii asupra trecutului, prezentului şi viitorului deoarece trebuie, cu toţii să ne cunoaştem rădăcinile, să ştim cine suntem, de unde am venit şi care e rostul nostru în viaţă. Urmaşii lui Ştefan Noi suntem haiduci voinici De pe malul stâng, deaici. Neam din neamul lui Ştefan, Domnitorul moldove-

De la el am învăţat Să iubim Ţara cu drag Cradincioşi, cinstiţi să fim Dragoste să dăruim. Şi de-aceea vă-ndrumăm Ţara să ne-o apărăm, Duşmănie şi hoţie Între noi să nu mai fie. O altă poezie care, probabil, e un rezultat al dragostei faţă de natura ce ne înconjoară. Veveriţele s-au impus în conştiinţa noastră ca fiind nişte fiinţe săltăreţe, active şi atunci când veveriţa şi-a

!

Înştiinţare publică

În conformitate cu prevederile art.108 CPC RM, JUDECĂTORIA DUBĂSARI, aduce la cunoştinţa doamnei Boaghe Valentina, că este invitată înşedinţa de judecată în calitate de pîrît în cauza civilă nr.2406/12 privind desfacerea căsătoriei la cererea lui Boaghe Ghenadie, pentru data de 17.12.2012 ora 10:15, la şedinţa de judecată (str. Ştefan cel Mare nr.9, s.Ustia. r-nul Dubăsari). În caz de neprezentare cererea va fi examinat în lipsa D-stră. Ion Malanciuc, judecător

Reforma sistemului de îngrijire a copilului

L

a data de 9 noiembrie curent, a avut loc Conferinţa naţională „Reforma sistemului de îngrijire a copilului: Reflecţii asupra viitorului", care şi-a propus efectuarea unei retrospective a rezultatelor implementării Strategiei naţionale şi a Planului de acţiuni privind reforma sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pe anii 2007 - 2012 şi stabilirea perspectivelor reformei în contextul noii Strategii Naţionale pentru protecţia copilului şi familiei. La eveniment au participat reprezentanţii Ministerului Educaţiei, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, UNICEF Moldova, Ministerului Sănătăţii, Vicepreşedinţii raioanelor - responsabili de problemele sociale, şefa Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport şi şefii Direcţiei asistenţă socială, avînd în vedere importanţa

creat un confort static autoarea e pusă în gardă. O fi veveriţa noastră una din cele lenoşele care, asemeni greierului din fabula cunoscută, a săltat întreaga vară, neavând timp şi grijă pentu zile „grele”, sau poate că nu dar povestea ei o aflaţi citind poezia. Veveriţa Într-un pom, pe o crenguţă, S-a oprit o veveriţă Vai! Ce tristă ea părea Fiindcă foame îi era, Dorea nişte nucuşoare

şi rolul semnificativ al autorităţilor publice locale în implementarea reformei. Şedinţa a fost prezidată de către Viceprim-ministrul Mihai Moldovan. Autoritatea publică raională Dubăsari a fost reprezentată de Vicepreşedintele raionului, dna M.Jimbei, şefa Direcţiei învăţămînt, tineret şi sport, dna L.Braducean şi reprezentant Direcţie asistenţă socială, dl E.Botnari. Lucrările conferinţei sau bazat pe 3 ateliere de lucru: - Dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului în contextul reformei sistemului residenţial de îngrijire a copilului; - Dezvoltarea educaţiei incluzive; - Durabilitatea financiară a reformei. Serviciul relaţii cu publicul

AVIZ În curând SRL „ViancaCom” va deschide un centru comercial în comuna Coşniţa! Astfel, dacă eşti onest, harnic, pozitiv şi doreşti sa faci parte dintr-o echipă puternică şi unită, te invităm să depui CVul tău pentru concursul de suplinire a următoarelor poziţii: - VÂNZĂTORICASIERI; - ADMINISTRATOR DE SALĂ; - AGENŢI PAZĂ; - DERETICĂTORI; - MUNCITORI AUXILIARI (HAMAL). Persoanele cointeresate sunt invitate să depună CV-ul la 24.11.2012, ora 10.00, în incinta centrului comercial „Vianca” amplasat în comuna Coşniţa, str. Păcii (în vecinătatea sediului „Red Nord”).

De unde să le eie oare? I-am adus eu nuci şi mere Ea a ronţăit din ele. De fiecare dată, când ajung la mine creionările poetice ale elevilor mei mă bucur deoarece încercările lor de a pune, stângaci chiar câteodată, cuvânt lângă cuvânt sufletul, trăiesc cu speranţa că poate în ele e ascuns ceva care nu a fost descoperit încă, care va trăi peste timp. Violeta Nakai – Tolstenco, profesoară.

AVIZ Inspectoratul Fiscal de Stat pe raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacantă de : 1) Inspector superior al direcţiei control fiscal;

Anunţ Executorul judecătoresc Jidovanu Dorin anunţă organizarea unei licitaţii publice de vînzare a bunurilor imobile ce aparţin cu drept de proprietate debitorului Verlan-Tincul Vitalie, situate în extravelanul s.Pîrîta, r-nul Dubăsari, după cum urmează: - Teren agricol (livada de mere) suprafaţa 0.3271 ha, nr.Cadastral 3842101.309 evaluat la preţul de 74 658 lei şi expus spre vînzare la suma de 59 726,40 lei; - Teren agricol suprafaţa 0.4057 ha, nr. Cadastral 3842207.329 evaluat la preţul de 92 597 lei şi expus spre vînzare la suma de 74 077,60 lei; - Teren agricol suprafaţa 0.3581 ha, nr.Cadastral 3842301.232 evaluat la preţul de 81 729 lei şi expus spre vînzare la suma de 65 383,20 lei. Doritorii de a participa la licitaţia publică pot lua

MARE, SPER CĂ VA FI O ZI, CÎND VOI VEDEA ŞI EU FRUMUSEŢA DIN JUR. ŞI NU DORESC EU NIMĂNUI CHINUL ULUITOR, CĂ ESTE O PEDEAPSĂ PENTRU NEVĂZĂTORI, SĂ STAI MEREU ÎN ÎNTUNERIC NU-I ATÎT DE UŞOR, E GREA ŞI TRISTĂ VIAŢA PENTRU NEVĂZĂTORI. N. BATRÎNCEA asistent social, s. Mărcăuţi

Anunț Poliţele de asigurare cu nr. 020022440 familia Guvir Varvara cu c/p 2001013117394 Rozmeriţa Grigore 020019086 cu c/ p2002013021397 Panfili Gheorghi 020022210 cu 2000021133413 Bradu Galina 020022606 cu 0981501214216 Chirilov Vladi-

mir 020022314 cu 2001013117693 Popritac Liuba 020022241 cu 2001013116962 Dodon Valentina 050147374 cu 2001021422097 Tufa Maria 020022269 cu 2001013123906 Sudelea Ioana 020022258 cu 2001021002691 Se socot nule din motiv de pierdere

2) Inspector al directiei control fiscal. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional din incinta IFS Dubăsari şi pe pagina web:www.fisc.md. Documentele pentru participare la concurs se vor prezenta pina la data de 5 decembrie 2012 inslusiv,la adresa r-nul Dubăsari, s.Cocieri, str.Vasile Lupu 28, inspector principal dna Şargu Mariana Relaţii la telefon: 248-52-188, 248-52-791.

cunoştinţă cu caracteristicile tehnico-economice indicate în raportul de evaluare a bunului şi vor depune preventiv, dar nu mai tîrziu de o zi înainte de data de la care s-a numit licitaţia, la contul special al executorului judecătoresc 5% din preţul de start a imobilului şi taxa de participare în mărime de 60 lei. Rechizitele bancare: BC „Banca de Economii” SA, filiala nr.48 Dubăsari, COD: BECOMD2X6, c/fiscal 8480536, Cont 2224241498300. Licitaţia va avea loc în incinta biroului executorului judecătoresc Jidovanu Dorin, r-ul. Dubăsari, com.Coşniţa, str.Păcii 68 „A”, et.2, la data de 05.12.2012 ora 11-00. Relaţii la tel. 069010770, 068401069, 0248-43-124 executor judecătoresc – Jidovanu Dorin.

Благодарность Вот уже 40 дней нет с нами дорогого и любимого мужа, отца и дедушки Луполова Николая Степановича. Мы глубоко скорбим по родному, близкому, доброму и светлому человеку. В этот трудный час было бы совсем тяжело, если бы не поддержка друзей, коллег и близких. Мы очень признательны и благодарны всем добрым людям, разделившим нашу утрату руководителям и коллективам музыкальных школ сел Кочиеры, Кошница, Дороцкое, Исполнительному комитету Дубоссарского района, примэрии Коржево, всем работникам культуры за помощь и содействие в организации похорон. Вашу помощь невозможно переоценить. Для нас очень важно ваше участие. С глубокой благодарностью, семья Луполовых.

Responsabil de ediție: Maria JIMBEI,

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 7373

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

vicepreședintele raionului Dubăsari Redactor: Natalia Ivanov

Nr.44[1]  
Nr.44[1]  
Advertisement