Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 3

Ziua internaţională a invalizilor

8 - 15 decembrie 2011 pag. 4

Drepturile copiilor pe înţelesul tuturor

Nr. 43-44 (213-214) pag. 8

pag. 5

Situaţia social – economică a raionului Dubasari

Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria)

Bun venit Iarnă

Săptămîna Incluziunii Sociale Comform Dispoziţiei preşedintelui raionului Grigore Policinschi nr. 137- n din 23 noiembrie 2011 “Cu privirea la aprobarea planului de acţiuni consacrate consemnării Zilei Internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi” instituită pe perioada 28.11.2011-03.12.2011 detalii vezi pe pag.3

„Ziua Internaţională a Combaterii Bolii SIDA”

Fără tabu...

Scopul: „Informarea şi minimalizarea riscurilor la zero” Pe data de 1 decembrie curent, conform planului de activitate a Consiliului raional în colaborare cu DGÎTS în liceie, gimnazii, bibliotecile publice au fost petrecute seminare, dedicate „ Zilei Internaţionale în combaterea bolii SIDA” cu participarea lucrătorilor medicali.

Î

n Liceul Teoretic din satul Doroţcaia a fost petrecută o oră de clasă cu genericul „ Dacă eşti informat eşti protejat” de către profesoara Berzan Ana împreună cu elevii clasei a VIII-a „A”. Elevii au prezentat informaţii referitor la caracterul şi metodele de infectare şi protejare în cazul acestei maladii considerată boala secolului XXI. S-a observat că elevii sunt bine informaţi şi nu mai persistă atmosfera de ruşine faţă de profesor, s-a discutat foarte liber. În concluzie fiecare pentru sine au înţeles că aceşti oameni HIV-pozitivi nu trebuie ignoraţi, deoarece ei nu prezintă nici un pericol pentru cei sănătoşi. De asemenea la Biblioteca publică pentru copii şi Biblioteca publică pentru maturi din satul Doroţcaia a fost organizată o masă rotundă cu genericul „ SIDA! CIUMA SECOLULUI XXI ” de către bibliotecarele: Vera Diordiev

şi Maria Sajin cu participarea elevilor din Liceul Teoreti Doroţcaia. O lecţie teoretică despre căile de infectare şi metodele de protejare a fost adusă la cunoştinţa elevilor de către sora medicală dna Berzan Tatiana. A fost o lecţie diferită de cea de la orele de clasă, dearece s-a discutat într-un limbaj medical, cu explicaţii mai amănunţite despre această maladie, pînă la moment considerată incurabilă. Au parvenit o mulţime de întrebări de la elevi, ca de exemplu „ Cum să ne protejăm?”, „ Cît timp poate să trăiasc un om cu aşa boală ? ”, „ Unde se poate să dea anliză?” ş.a., la toate aceste întrebări elevii au primit răspuns. În concluzie, elevii unanim au zis că vor fi mai precauţi în ceea ce priveşte sănătatea sa şi nu-i vor discrimina pe cei mai trişti ca noi. „ Sunt informat, sunt protejat! ” Natalia Ivanov, corespondent

Stimaţi colaboratori ai poliţiei,

C

u ocazia sărbătorii profesionale „Ziua poliţiei”, Consiliul raional Dubăsari adresează calde felicitări, urări de bine şi realizări notorii întregului colectiv poliţienesc al Comisariatului raional de poliţie Dubăsari. Apreciem la justa valoare eforturile depuse de colaboratorii de poliţie în combaterea criminalităţii, menţinerea ordinii publice, organizarea justă a activităţii, mobilizarea tuturor resurselor şi potenţialului uman, principialităţii şi profesionalismului demonstrat. Asrfel, pentru Comisariatul raional de poliţie trebuie să devină o prioritate nu numai activitatea de curmare a manifestărilor criminale, dar, în primul rând, profilaxia şi preîntâmpinarea infracţiunilor, liniştea şi ordinea în societate, siguranţa cetăţeanului aflat la domiciliu, la locul de muncă ori în locurile publice. Sîntem convinşi că întreg efectivul poliţienesc va depune şi în continuare toate eforturile, asumîndu-şi în faţa poporului angajamentul de a activa mai eficient pentru asigurarea ordinii, securităţii şi liniştii în raionul Dubăsari. Doar prin transparenţă, profesionalism, principilaitate şi onestitate veţi putea cuceri încrederea populaţiei, stabilind relaţii strânse cu societatea. În numele Consiliului raional Dubăsari Vă doresc tuturor colaboratorilor de poliţie, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism şi noi realizări întru prosperarea raionului şi locuitorilor noştri. Cu sincere urări de bine, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI


Noutăţi Nistrene

8 - 15 decembrie 2011

Informat – protejat P

e data de 1 decembrie curent, ziua internaţională a combaterii bolii SIDA, în instituţiile preuniversitare din raionul Dubăsari s-au desfăşurat măsuri tematice privitor la prevenirea molipsirii cu virusul HIV, ore de dirigenţie unde s-a discutat cu elevii despre măsurile de prevenire şi evitare a contaminării cu acest necaz al secolului XXI.

L

a fel s-au desfăşurat şi mese rotunde la bibliotecile şcolare, unde de către medicii specialişti din raion au fost informaţi de unele lucruri, au făcut cunoştinţă cu regulile de prevenire a infectării cu virusul HIV.

Aceste activităţi, care se petrec la nivel de şcoală sînt foarte importante în informarea elevilor despre căile de molipsire şi regulile de prevenire a îmbolnăvirii cu virusul HIV, ce provoacă boli: Sindromul Imuno Deficienţei Achiziţionate (SIDA).

Marcarea Zilei Mondiale de luptă împotriva Sida la Pohrebea

Imaginile prezentate în instituţiile: liceul teoretic Doroţcaia, liceul theoretic “Ştefan cel Mare şi Sfînt” Grigoriopol, ne asigură că aceste măsuri vor duce la micşorarea îmbolnăvirii cu acest virus periculos. Direcţia Asistenţă Socială

SIDA - cea mai grea moştenire a secolului XXI

pag. 2

Reporter: Consideraţi că este bine venită această campanie de informare dedicată „ Zilei internaţionale a combaterii bolii SIDA”? Svetlana Jidariuc: Ce ţine de această zi ce este marcată în plan internaţional, consider că este foarte important să se sensibilizează opinia publică de la mic pînă la mare, pentru că foarte mult depinde de informarea pe care pot so primească membrii societăţii, de asta depinde viitorul sănătos al neamului, ţării. Reporter: Ce măsuri s-au organizat în Liceul „Ştefan cel Mare şi Sfînt” cu ocazia acestei zile? Svetlana Jidariuc: Ce facem noi în liceu? multe activităţi le facem bună oară anul trecut am avut un proiect mare, cu dezbateri publice. Elevii au fost pregătiţi ca formatori pentru a merge prin clase, pentru ai informa despre această boală, despre acest flagel al veacului XXI, despe pericolul care ne paşte în caz în care nu vrem să n-e informăm sau nu respectăm măsurile igienă, nu se petrec acele activităţi de profilaxie, de informare despre această boală care este foarte gravă şi de fapt incurabilă. S-a mers din clasă în clasă, s-a vorbit despre istoricul acestei boli de unde vine, s-au adus date statistici. Reporter: Elevii liceului şi-au manifestat interesul în această campanie de sensibilizare? Svetlana Jidariuc: Însăşi elevii sunt acei care au vrut sa se informeze pentru ai învăţa pe alţii, au făcut mese rotunde, seminare, traininguri, multe

Flagel al veacului XXI Interviu cu dna Svetlana Jidariuc, director adjunct a Liceului „ Ştefan cel Mare şi Sfînt” oraşul Grigoriopol materiale promoţionale făcute de ei, despre căile de transmitere a bolii, cum nu se transmite, metodele de precauţie. Reporter: Cum credeţi elevii au realizat graviditatea acestei boli şi faptul că cei infectaţi nu prezintă pericol atîta timp cît ai un comportament corect faţă de ei? Svetlana Jidariuc: Noi am făcut un sondaj, un test după activităţile de informare în special cu elevii mari, copii mici la nivel de discuţie, de convingere, să nu ridice de jos lucruri: ca seringi şi alte obiecte dubioase. Iniţial elevii au fost cam rezervaţi pentru faptul cînd s-a vorbit despre atitudinea faţă de cei infectaţi cu virusul HIV/ SIDA. Bineînţeles că e firesc să-i înţelegi pe oameni, frica persistă, fiecare se gîndeşte la viaţa lui, la familia lui, la copii lui, dar convingîndu-i că flagelul de fapt nu se transmite prin căi aeriene, îmbrăţişări, salut, ci doar prin sînge, atmosfera s-a schimbat. S-a accentuat

că foarte mult depinde de cultura noastră a fiecăruia în parte traiul de mai departe a persoanelor HIVpozitive. Deci ne străduim să-i convingem că cultura sănătăţii este unul din factorii cei mai importanţi pentru a duce un mod de viaţă sănătos, iar toleranţa faţă de cei mai trişti ca noi este cheia succesului în toate încercările de a te realiza. Natalia Ivanov, corespondent

Din păcate, mulţi mai cugettă pe vechi:odată ce-i boală-înseamnă că ţine de domeniul medicinei. SIDA însă, nu se referă numai la un singur departament. E şi o problemă socială îngrozitoare. Fransua Deniu

SIDA este o boală grea şi periculoasă.Ca multe alte boli, ea este mai uşor de preîntîmpinat decît de tratat.Ciuma este pomenită în scrierile lui Rufus, Ephesius cu mult înaintea erei noastre.Ea a răpit sute şi milioane de veţi omeneşti. Această boală ca o caracatiţă şi-a întins rădăcinile veninoase în Africa, America şi Asia, în Europa, inclusiv şi în Moldova (anii 1770-1771).

Î

E

ducaţia urmăreşte însuţirea şi asmiliarea dă către individ a noţiunilor de viaţă, sănătatea şi preceperea lor ca valori umane, formarea deprinderilor de a limita noţiunile de fizic şi moral, educaţia în spiritul respectului pentru sănătate personală şi a celor din jur, dezvoltarea capacităţilor de a percepe şi a înţelege interconexiunea traiadelor: Viaţa-sănătatea-mediul; viaţa-sănătatea-securitatea; viaţa-sănătatea-univers. Ideea atitudinii valorice, faţă de viaţă, nu se limitează la sfera vieţii omului, ci depăşeşte cu mult hotarele ei, de aceea trebuie să cunoaştem cel puţin cîteva din obstacolele aflate în calea omenirii unul dintre ele sunt maladiile. Cea mai periculoasă maladie numită Ciuma, secolul XXI este HIV-Sida. Acesta a fost şi genericul manifestaţiei petrecute în incinta gimnaziului Pohrebea. Elevii au făcut cunoştinţă cu acestă patologie prin intermediul broşurii informative. Dna Tatiana le-a lărgit orizontul în privinţa acestui virus, invitînd la întrunire asistenta

medicală-E.Zolotcov şi medicul şcolar-N.Osipov, specialiştii medicali au făcut o prezentare clară a riscului de contaminare cu virusul HIV-Sida şi au expus metodele de prevenire a acestuia. Copii au fost supuşi unei evaluări numite: „Ziua Mondială a Combaterii HIV-Sida”. Rezultatele evaluării au fost pe potriva aşteptărilor. Întrunirea a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice şi informarea tinerilor privind maladia secolului. Testarea se realizează în centrele de recoltare a sîngelui ce se găsesc în centrele de sănătate. Efectuarea unui test HIV este singura metodă prin care o persoană îşi poate afla statusul HIV şi în cazul în care testul este însoţit de consiliere, constituie o oportunitate pentru obţinerea de informaţii complete referitoare la prevenirea HIV şi chiar pentru luarea unor decizii cu privire la schimbarea comportamentelor cu risc de infectare. Tatiana Nicolaev, şef Biblioteca publică Pohrebea

ntr-adevăr, întrucît SIDA se întîlneşte la persoanele depravate şi cele dependente de droguri, lupta contra acestor vicii periculoase în societate constituie una din măsurile preventive, profilactice ale ei.Părinţii sînt datori să-i pregătească din fragedă vîrstă pe copii şi pe adolescenţi pentru eventuala viaţă sexuală, ca ei să nu înceapă prematur şi nepregătiţi relaţiile sexuale.E foarte important de a le explica urmările adesea monstruoase, ale contactelor sexuale întîmplătoare ale tinerilor înainte de căsătorie.Ei trebuie să ştie că actul sexual nu prezintă un scop de a-şi satisface instinctele pur fiziologice, dar e o supremaţie a dragostei dintre un bărbat şi o femeie, pivotul unei căsnicii fericite. Omul poate să se salveze de SIDA.Dar pentru aceasta el trebuie să ştie:boala doar o poate evita numai acela care duce o viaţă conjugală normală,

respectă regulile elementare de igienă personală şi nu utilizează droguri. Murind de SIDA un tînăr avocat de 33 de ani a înscris la videomagnetofon următoarele cuvinte:”Eu m-am molopsit de SIDA în anii de pervertire sexuală ,la sfîrşitul anilor 1970. La fel ca şi alţi oameni crescuţi într-o societate tehnologică am crezut , că pastila cu medicamente poate vindeca orice boală venerică...Eu mor şi rămîne ca voi să veniţi de hac bolii SIDA”. Boala SIDA e o chestiune ce ţine nu numai de competenţa medicilor, ci şi de eforturile întregii societăţi. Ziua de 1 decembrie este Ziua Mondială de luptă împotriva virusului SIDA, care a fost marcată încă din anul 1988 de către Organizaţia Naţiunilor Unite.Către această dată în Biblioteca publică şi Biblioteca publică pentru Copii a fost organizată Ziua de Informare cu genericul „SIDA-

cea mai grea moştenire a secolului XXI” , care a inclus diverse activităţi culturale:disputa literară”SIDA-o boală necruţătoare”, expoziţiile de carte „Cum să ne păzim de SIDA” şi „SIDA între stigmat şi pericol”, victorina literară „SIDA: a cunoaşte şi a combate”, convorbiri şi discuţii „Se tratează oare SIDA?”, „Cine a descoperit SIDA?”, „Cine se poate molipsi de SIDA?” etc. Scopul acestor activităţi a fost de a promova grija faţă de sănătate , care este o datorie a fiecărui om conştient şi chibzuit . În cadrul disputei literare doamna Olga Pahomea, Lucrător social, consilier local a menţionat printre altele:”Omenirea poate să trăiască cot la cot cu această „ciumă” fără a pierde dreptul omenesc şi încrederea într-un final victorios asupra ei.Oricît de mari ar fi pierderile, SIDA nu ne ameninţă cu apocalipsul, cu peirea omenirii...SIDA

Î

este o soartă grea, dar o soartă care trebuie şi poate fi învinsă. Deci, totul e în mîinile , în puterea omului”. La rîndul său doamna Eudochia Grigoriev, medic de profesie, a accentuat, că sănătatea este bucuria plenitudinii vieţii, premiza succeselor vieţii, este senzaţia de armonie, de linişte:ea este cea mai importantă condiţie pentru fericirea omului, fericirea familiei. Marina Bejenari, elevă la liceul din localitate a adăugat la cele spuse:”Dacă facem totul ce depinde de noi pentru îmbunătăţirea şi înfrumuseţarea traiului, pentru dezrădăcinarea deprinderilor proaste, înseamnă că luptăm activ pentru sănătatea noastră şi pentru sănătatea apropiaţilor noştri”. Eugenia Procop şi Vera Oxente, Biblioteca publică , s.Molovata

„Ziua internaţională a combaterii bolii SIDA „

n această zi în incinta bibliotecii publice din satul Marcăuţi în colaborare cu asistentul social dna Bătrîncea Nadejda, medicul de familie dna Bătrîncea Margareta şi specialistul în domeniul tineret dl Nicolae Racu s-a petrecut o masă rotundă cu adolescenţii din teritoriu. Unde s-a discutat despre infectarea, consecinţele, căile de transmitere şi protejarea acestei maladii. Ştim cu toţii că acestă mala-

die este o problemă socială. Deaceea persoanele infectate cu virusul HIV nu trebuie să fie discriminate şi marginalizate. Includerea lor în societate este necesară, deoarece aceste persoane sunt stresate şi au nevoie de susţinerea noastră. Organizînd astfel de discursuri sperăm la reducerea cazurilor noi de infectare cu virusul HIV. Ina Porubina, bibliotecara satul Marcăuţi


pag. 3

Noutăţi Nistrene

8 - 15 decembrie 2011

Ziua internaţională a invalizilor Data de 3 decembrie este declarată Zi Internaţională a Invalizilor. Aceasta este un prilej în plus pentru a ne gîndi cum le putem face viaţa mai uşoară celor mai trişti ca noi.

N

e bucură faptul că în ultimul timp instituţiile responsabile de activitatea socială sînt tot mai active, oferind un sprijin real tuturor celor care au nevoie de el. Ştim că persoanele aflate în suferinţă, au nevoie de susţinere morală. Oricît de importante ar fi contribuţiile financiare pe care le aducem, mai presus de toate este SĂNĂTATEA. La 3 decembrie de către mine şi lucrătorii sociali O. Pahome şi E. Postica au fost vizitaţi la domiciliu invalizii ţintuiţi la pat, unde a fost distribuit ajutorul material

acordat de către Fondul Local de Susţinere Socială a Populaţiei a cîte 100 lei. În incinta bibliotecii publice, cu sprijinul Consiliului raional Dubăsari a fost organizată masa rotundă unde au fost invitaţi toţi copii invalizi. De către şefa bibliotecii E. Procop şi V. Oxenti au fost organizate diferite jocuri distractive, victorine, recital de poezii şi cîntece, expoziţii cu lucrări confecţionate de însăşi copiii cu dizabilităţi, unde au fost apreciaţi cu cîte o carte de poveşti . Din fondul de rezervă a primăriei au fost alocate 5200 lei

pentru 26 persoane dintre care: 17 copii invalizi şi 9 invalizi imobilizaţi la pat, a cîte 200 lei pentru fiecare. Adresîndu-ne persoanelor cu dizabilităşi, îi îndemnăm să fie tari

în credinţă şi în răbdare, să nu cadă în pradă disperării. Credem că va continua eforturile întru ajutorarea şi susţinerea invalizilor din ţara noastră pentru a le alina durerile şi pentru

3 decembrie Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi În scopul consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi, conform Dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 137-n din 23.11.2011 ,,Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni consacrate consemnării Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi” (28.11.2011 – 03.12.2011), la data de 28 - 5 decembrie anul curent în localităţile raionului au fost organizate şi desfăşurate mai multe acţiuni prin implicarea autorităţilor publice locale, ONG – urilor, asociaţiilor obşteşti şi agenţilor economici.

D

e către asistenţii sociali din localităţi au fost elaborate Planurile de activitate privind organizarea şi desfăşurarea „Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi”, cu următoarele acţiuni: • Întruniri cu persoanele cu disabilităţi; • Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor social – culturale; • Prestarea ajutoarelor materiale unice, acordat de către Fondul local de susţinere socială a populaţiei; • Organizarea meselor rotunde pentru copii şi adulţii cu dizabilităţi ; • Organizarea vizitelor la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi ţintuite la pat; • Implicarea agenţilor economici, organizaţiilor non- guvernamentale în soluţionarea problemelor persoanelor cu dizabilităţi (asigurarea cu lemne,cărbune,pîine,colete cu produse alimentare, ajutoare materiale); • Organizarea şi desfăşurarea controlului şi tratamentului medical necesar persoanelor cu dizabilităţi; • Organizarea expoziţiilor confecţionate de către copii şi adulţii cu dizabilităţi. În conformitate cu planul de activitate sus menţionat la data de 2.12.2011, în com. Molovata - Nouă, la ora 10:00, în incinta Căminului cultural a fost organizată o acţiune social-culturală dedicată Zilei internaţionale a persoanelor cu dezabilităţi, unde au fost prezenţi: persoanele cu dizabilităţi din localitate, primarul, preşedintele asociaţiei primare a veteranilor de muncă şi război, elevii gimnaziului „Anatol Codru” şi reprezentanţii grădiniţei de copii „Buratino”. De către agenţii economici au fost acordate colete cu produse alimentare şi ajutoare materiale la copii cu dizabilităţi şi invalizii ţintuiţi la pat după cum urmiază: Î.I „Dianata Scaun” - 150 lei la 3 copii; Î.I „Carpov-E. Gaţcan” - 150 lei la 3 copii; SRL „TorenPlus” – 200 lei la 4 copii; SRL „Miholnat-Tur” – cadouri la 2 copii; SRL „Agros-Taras” – colete cu produse alimentare(5 kg făină şi 1 litru ulei) la 10 persoane imobilizate la pat; Elevii gimnaziului „Anatol Codru” – 450 lei la 10 copii. De către dl. Alexeev Dumitru Ion, invalid de gr. 2 a fost facut un act de binefacere pentru 2 copii invalizi instruiţi la domiciliu a cîte 50 lei pentru procurarea rechizitelor şcolare.

La Holercani, la data de 2.12.2011 ora 11:00, în incinta Căminului cultural a fost organizată o acţiune social-culturală, expoziţie de carte cu genericul „Să avem grijă de cei mai trişti ca noi”, expoziţie de artă cu lucrările confecţionate de către copiii şi adulţii cu dizabilităţi, la care a participat vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Maria Jimbei cu un mesaj de susţinere şi încurajare pentru persoanele cu dizabilităţi. A fost organizată şi o masă rotundă pentru persoane cu disabilităţi. Tot atunci în localitatea Holercani şi-a sărbătorit jubileul de 85 ani, dl. Dorofei Vasili Nicolae, invalid de gradul 2, care a fost vizitat la domiciliu şi felicitat personal de către vicepreşedintele raionului Dubăsari dna Maria Jimbei. La Centrul social „Nadejda” s-a organizat o masă cu dulciuri şi jocuri distractive pentru copii cu dizabilităţi, pentru buna organizare şi-a adus aportul Consiliul raional Dubăsari, agenţii economici: SRL„MinaHolercani”- 12 sticle de apă dulce şi 1 kg biscuiţi; Î.I. „Batrîncea Ludmila” – 1 kg ciocolate, Î.I. „Andreev Natalia” şi SRL „Mari Grup” – 200 lei pentru procurarea a 3 cadouri persoanelor cu dizabilităţi omagiate, G.Ţ. „Sandulescu” – 70 kg ciapă şi 70 kg cartofi şi G.Ţ. „Nicu Sandu” – 100 kg făină – la 20 persoane cu dizabilităţi social vulnerabili. La Coşniţa, la data de 2.12.2011 ora 12:00 pentru copii cu disabilităţi, în incinta centrului „Casa Speranţei” a fost organizată o masă cu dulciuri, recital de poiezie unde micii au fost premiaţi cu cărţi şi cadouri. Iar la ora 13:00, în incinta Căminului cultural pentru adulţi a fost organizat un mic concert unde au participat şi persoanele cu disabilităţi cu numere artistice interpretate foarte frumos.

La data de 2.12.2011, ora 13:00, în s. Molovata în incinta Căminului cultural s-a organizat o acţiune social-culturală pentru adulţi. Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta bibliotecii publice a fost desfăşurat un concert, masă rotundă, expoziţii a lucrărilor confecţionate de copii, concursuri la cel mai frumos desen recital de poiezie cu participarea tuturor copiilor cu dizabilităţi. Administraţia publică locala de nivel I a acordat cîte 200 lei pentru toţi copii invalizi şi invalizii ţintuiţi la pat - 26 persoane în sumă totală de 5200 lei. La Doroţcaia, la data de 2.12.2011, ora 14:00, în incinta Centrului de susţinere educaţională pentru copii cu cerinţe educative speciale „WOW”, pentru copiii cu disabilităţi, s-a organizat un concert cu dansuri, cîntece, poiezii; expoziţie cu lucrări confecţionate de către copii cu disabilităţi; masă cu dulciuri şi au fost înmînate cadouri( rechizite şcolare şi cărţi pentru buna activitate a centrului). Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta centrului social „Casa Maria”, pentru persoanele adulte cu dizabilităţi s-a organizat un concert, unde a urmat şi un prînz cald, ceai şi dulciuri. Din partea agenţilor economici: Î.I. „ Ţîgulia Ludmila”, Î.I. „Ivanov Alexandru”, Î.I. „Semionov Alexandru”, Î.I. „Berzan Petru”, Î.I. „Terentiev Petru”, Î.I. „Nicolaev Irina”, Î.I. „Melnic Igor”, Î.I. „Filipenco Ion” şi Î.I. „Peaşcov Alexandru” au acordat la 10 invalizi ţintuiţi la pat colete cu produse alimentare. La Pîrîta, la data de 2.12.2011,ora 15:00, în incinta Centrului social „Casa Nadejda” a fost organizată o acţiune social-culturală, masă rotundă cu pauză de ceai, cafea şi dulciuri la care au fost prezenţi copii şi persoanele cu dizabilităţi. La Oxentea, la data de 2.12.2011, ora 15:00, în incinta Centrului de zi „Armonie” pentru copiii cu disabilităţi, s-a organizat un concert cu dansuri,cîntece şi poiezii unde au fost implicaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, la sfîrşitul concertului copii au beneficiat de o masă cu dulciuri şi cărţi din partea Direcţiei asistenţă socială. Agenţii economici: Portărescu Iurie şi Terenti Mihail au acordat cîte 300 şi 350 lei pentru procurarea dulciurilor pentru copii cu dizabilităţi, Bulat Natalia a vizitat la domiciliu pe Leca Vasile Nicolae invalid de gr 1 ţintuit la pat cu un colet în sumă de 400 lei. Sîmbătă 3.12.2011 a fost organizată discoteca de

a-i putea face să se bucure de viaţă alături de cei dragi. M. Nour, Asistent social s. Molovata

binefacere pentru 2 persoane ţintuite la pat, unde sa acumulat o sumă de 400 lei, cîte 200 lei fiecare. La Cocieri, la data de 2.12.2011, ora 12:00, în incinta primăriei a fost organizată o adunare cu persoanele cu dizabilităţi, masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri. Administraţia publică locala de nivel I a acordat cîte 100 lei pentru copiii invalizi şi invalizilor nevăzători. La Ustia, la data de 1.12.2011, în incinta Căminului cultural a fost petrecută o acţiune de binefacere pentru invalizii ţintuiţi la pat, cu genericul „Noi nu suntem singuri”. La această acţiune au participat Administraţia publică locala de nivel I, agenţii economici, Comisariatul de poliţie Dubăsari şi locuitorii satului. Banii ce au fost colectaţi, în sumă de 1500 lei au fost repartizaţi la 15 invalizi ţintuiţi la pat. Agenţii economici: Î.I. „Moara Domnească”, SRL „Madeco-Prim” şi SRL „AgroMălăieş” au acordat colete cu produse alimentare şi incălţăminte la 15 persoane cu dizabilităţi. Iar la data de 5.12.2011, ora 13:00 în incinta primăriei a fost organizată o adunare cu persoanele cu dizabilităţi, masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri. La Marcăuţi la data de 3.12.2011, în incinta Căminului cultural la ora 13:00, a fost organizat un concert cu cîntece, recital de poiezie, a fost prezentat un teatru cu piesa „A trăi e o artă sau un destin”, sa organizat şi o masă rotundă cu pauze de cafea,ceai şi dulciuri. Administraţia publică locala de nivel I a contribuit cu un ajutor în sumă de 1000 lei, dintre care la 3 copii cu dizabilităţi sa acorda un ajutor material în sumă de 100 lei fiecare, iar restul pentru organizarea mesei dulci şi Î.I. „Speranţa-Porubin” a contribuit cu un colet cu dulciuri în sumă de 110 lei. La Corjova la data de 5.12.2011, la ora 09:00 în incinta primăriei a avut loc o masă rotundă cu pauze de ceai, cafea şi dulciuri, unde a urmat şi un mic concert prezentat de către elevii gimnaziului Corjova. Pentru buna organizare şi-a adus aportul Consiliul raional Dubăsari.

Prin Decizia Consiliului de administraţie nr. 20 din 23.11.2011 al Fondului local de susţinere socială a populaţiei Dubăsari, Preşedinte dl. Gr. Policinschi, au fost ajutoraţi material 2106 persoane cu disabilităţi în sumă de 210,6 mii lei. Acţiunile întreprinse în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi, sînt doar un bun început pentru susţinerea masivă a persoanelor cu disabilităţi din raion. Aducem multă recunoştinţă tuturor care sau implicat activ în perioada Decadei incluziunii sociale a persoanelor cu disabilităţi, autorităţilor publice locale, ONG – urilor, asociaţiilor obşteşti, agenţilor economici şi a întregii societăţi ca seminii noştri să se simte mai puţin izolaţi ci mai mult componenţi ai societăţii noastre. Ana Rojco, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi


Noutăţi Nistrene

8 - 15 decembrie 2011

Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi în s.Holercani Ziua Internaţională a Persoanelor cu dizabilităţi a fost desfăşurată în s.Holercani pe data 02.12.2011 în incinta Casei de Cultură. La festivitate s-au adunat majoritatea persoanelor cu disabilităţi. Manifestarea s-a organizat de către asistentul social E.Cojocari,lucrătorii sociali V.Gîlca şi S.Sîrbu în colaborare cu şeful Casei de Cultură -S.Pîslari,conducătoarea Cercului Dramatic „Cucoarele”-V.Sandu,şefa bibliotecii publice-M.Sîrbu,directorul CS”Nadejda”-M.Petco.La adunare au fost pezenţi vice preşedintele raionului Dubăsari D-na Maria Jimbei şi colaboratorii Direcţiei asistenţă socială,vice primar s.Holercani-S. Porubin,care a deschis şedinţa această.Cu calde cuvînte de sprijin către persoanele cu disabilităţi s-a adresat d-na Maria Jimbei. Cu cuvînt de susţinere conducătorul cercului dramatic Vera Sandu a prezentat fragmente din spectacol „A trăi în viaţă e o artă s-au un destin”. Şefa bibliotecii publice d-na M.Sîrbu a organizat o expoziţie de carte cu genericul”Să avem grijă de cei mai trişti ca noi”. La expoziţie a fost expuse cele mai noi cărţi de medicină naturalistă, care conţin tratamente la îndemînă, însoţite de explicaţii pe înţelesul fiecăruia. După literatura expusă la expoziţie a prezentat revista bibliografică, urmînd scopul de a atrage persoanele cu disabilităţi să treacă mai des pragul bibliotecei publice unde ar putea

primi o placere sufletească. Elevele cl.V-b Moisei A şi Savciuc D au recitat poezii. Ansamblu „Timpul” a fost prezent şi au bucurat inimile persoanelor cu un mic concert în înterpretare de Sergiu Pîslari şi Ghenadie Bejan. În încinta sediului Centrul social „Nadejda”, dna. Maria Petco a pregătit jocuri distractive cu copii care au diferite grade de invalidititate şi a fost organizată o mesă cu dulciuri. De către adulţii şi copiii cu dizabilităţi a fost organizată o expoziţie de artă–Stavinschi Violeta in.gr.I a prezentat iconiţele brodate confecţionate pe pînză, Racu Leomida in.gr.II brodărie, Sandu Vasile in.gr.II a prezentat lucrări confenţionate în lemn, Chiriac Dorina croşătare, Sîrbu Nichita a prezentat cărţile cu poezii compuse de d-lui. Aducem mulţumiri Consiliului raional Dubăsari, agenţelor economici – G.Ţ „Sandulescu”şi G.Ţ „Nicum Sandu” pentru suport material cu produse alimentare ,SC „Mari Grup”,”Mina Holercani”,”Andreev Natalia”,Batrîncea Ludmila” pentru organizarea mesei de benifacere cu dulciuri şi cadouri pentru omajiaţi cu Ocazie Zilei Onomastică. A fost vizitat de către d-na Maria Jimbei Veteranul Muncii,invalid de gr.II Dorofei Vasile omajiat, care a împlenit în ziua această 85 ani. La sfîrşit a fost înmînate ajutoarele materiale unice alocate din partea Fondul republican şi local de susţinere socială a populaţiei. Persoanelor cu mari dificultăţi acest ajutor a fost acordat la domiciliu.

Drepturile copiilor pe înţelesul tuturor 20 noiembrie este o zi istorică, deoarece la această dată în anul 1989, Organizaţia Naţiunilor Unite a adoptat Convenţia cu privire la Drepturile Copilului. Cu acest prilej Biblioteca publică pentru copii din s.Molovata a organizat Săptămîna de Informare cu genericul „Drepturile copiilor pe înţelesul tuturor”, scopul acestei activităţi fiind cunoaşterea drepturilor copilului şi importanţa lor prin promovarea cărţilor, revistelor, ziarelor şi a materilelor promoţionale.

Î

mpreună cu consiliul bibliotecii , cu voluntarii am elaborat un plan de acţiuni de promovare, respectare şi cunoaştere a drepturilor copilului, în care au fost programate pentru fiecare zi activităţi captivante şi atractive, avînd ca scop cunoaşterea drepturilor şi respectarea lor. Am elaborat şi difuzat copiilor materiale promoţionale, ca pliante, foi informative, liste de recomandare a literaturii la tema respectivă :„Îţi cunoşti drepturile?”, „Ai drepturi- ai şi obligaţiuni!”, „E timpul să-ţi cunoşti drepturile” etc. Pentru toţi beneficiarii bibliotecii au fost întocmite expoziţiile de carte „ Ai dreptul să-ţi ştii drepturile” şi „Toţi copiii sunt importanţi, inclusiv eu.Acesta-i dreptul meu!”, la care au fost expuse cărţi şi materiale din presa periodică. La aceste expoziţii am organizat o prezentare de carte „De eşti fată sau băiat ,ai dreptul să fii informat”, la care copiii au fost îndemnaţi să răsfoiască, să analizeze şi să citească cărţile şi documentele recomandate , pentru ca mai uşor să se integreze într-o societate democrată, săşi cunoască drepturile şi responsabilităţile, , să participe la procesul democratic de luare a deciziilor. În ziua a doua a Săptămînii am lansat „Microfonul liber”, în cadrul căruia copiii erau îndemnaţi ca pe parcursul acestor zile să-şi spună păsul, să întrebe ce au de întrebat, ca mai apoi spre sfîrşitul săptămînii toate problemele lor să fie puse în discuţie la masa rotundă „Copilul, în primul rînd”. Ziua următoare am invitat toţi beneficiarii bibliotecii la o oră de cunoaştere a drepturilor copilului „Cunoaşte-ţi drepturile şi luptă pentru ele!”, în cadrul căreia s-a vorbit despre copiii aflaţi în dificultate, despre acţiunile comunitare întru susţinerea lor, despre asigurarea drepturilor la libera informare şi o calitate mai bună a vieţii.Toţi cei prezenţi au fost antrenaţi într-o discuţie de la egal la egal despre drepturi, dar şi despre obligaţii.Tinerii cititori n-au ezitat să-şi folosească dreptul la opinie.Au recunoscut că sînt curioşi să-şi cunoască drepturile, din cea mai fragedă copilărie , prin joc şi diverse activităţi distractive, iar mai

E.Cojocari Asistent social s.Holercani

apoi la orele din cadrul şcolii să-şi consolideze aceste cunoştinţe. Pe parcursul acestei ore copiii au abordat mai multe probleme, ca sprijinul copiilor şi părinţilor afectaţi de migraţie,relaţiile de comunicare cu cei mai în vîrstă, situaţia de criză din ţara noastră etc. În cadrul Săptămînii de Informare copiii au avut posibilitate să-şi exprime gîndurile lor şi prin culoare, participînd la concursul de desen „Eu sînt copil ca toţi copiii”.Cele mai reuşite desene au fost expuse la expoziţia cu acelaşi titlu.Participanţii la concursul de desene, Cristina şi Sanda Postică, Diana Sandu,Diana Isac, Mariana Gheorghiţă, Margareta Postică, Natalia Gavrilaş şi-au trimis mesajele către toţi semenii şi către cei maturi, amintindu-le tuturor că respectarea drepturilor în societate începe cu respectarea drepturilor copiilor.Ei îşi doresc să fie lîngă mama şi tata, vor să fie protejaţi şi iubiţi de cei din jurul lor, vor să fie informaţi şi ascultaţi, vor să-şi aibă opinia lor. Cu cei mai mici cititori ai bibliotecii am organizat o „Călătorie în lumea drepturilor”.În cadrul acestei călătorii, copiii s-au jucat de-a jocul „Cine-i oare? Cine-i oare?”, au făcut cunoştinţă cu drepturile lor, au descoperit drepturile lor în poveştile citite.Ei au mai povestit că uneori au fost înjosiţi, amăgiţi, iar organizatorii i-au îndemnat să -şi însuşească bine drepturile, dar şi obligaţiunile, ca mai apoi să se descurce bine în viaţă. În ultima zi a Săptămînii de Informare, a fost organizată discuţia cărţii lui Valeriu Pojoga „Cătălincopilul cucului”.S-a desfăşurat foarte interesant, tema principală a discuţiei fiind actuală:copii lăsaţi în grija bunicilor; părinţi plecaţi peste hotare după bani pentru întreţinerea lor.Pe lîngă exemplele din carte , cei prezenţi aduceau argumente reale din viaţa copiilor şi a părinţilor satului nostru. Fiece zi din cadrul Săptămînii de Informare „Dreptuile Copilului pe înţelesul tuturor” a însemnat foarte mult pentru toţi copiii.În opinia lor ei au mare necesitate de asemenea activităţi la formarea personalităţii, deoarece cunoscîndu-şi drepturile, ei se vor putea descurca mai bine în orice domeniu, în viaţa de zi cu zi, vor gîndi şi chibzui de sine stătător ce ar putea face pentru ţara noastră, pentru satul natal, pentru ca visele lor să devină realitate. Vera Oxente, Biblioteca publică pentru copii, s.Molovata

P

ersoanele cu dizabilităţi sunt oamenii de la care avem de învăţat multe. Ei ne ajută să înţelegem că fiecare pas înainte este un progres, că a susţine şi-a fi alături de cineva înseamnă ai insufla încredere şi tot odată, al priva de singurătate. Ei sînt un exemplu pentru cei care nu ştiu să dea valoare lucrurilor şi vieţii, sîntem cu toţii la fel şi în acelaşi timp, diferiţi, iar persoanele cu dizabilităţi ne demonstrează un lucru important, omenirea şi mărenimia sufletului ar trebui să prevaleze pe

pag. 4 lista priorităţilor fiecărui dintre noi. Includerea în societate a unei asemenea persoane contribuie, totodată la educarea în societate a toleranţei şi a respectului faţă de ceilalţi, faţă de persoanele care au nevoie de susţinere. Pentru că atunci cînd de exemplu în calasă se află un copil în cărucior, colegii lui devin mai sensibili şi mai respectuoşi unul faţă de altul, faţă de dificultăţile altora.

„ Ziua Internaţională a persoanelor cu dizabilităţi ” satul Marcăuţi

N. Bătrîncea, Direcţia asistenţa socială, satul Marcăuţi

„Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi” în com.Molovata Nouă.

L

a 2 decembrie în incinta căminului cultural a fost organizat Programul de acţiuni consacrate consemnării Decadei cu privire la “Ziua Internaţională a invalizilor „ la ora 10-00. Au fost invitaţi: - toţi invalizii din localitate. Participanţi: Primarul com.Molovata Nouă,Preşedintele Asociaţiei veteranilor de muncă şi război,asistentul social,lucrătorii sociali,lucrătorii căminului cultural,formaţia folclorică „Sălcioara”,elevii gimnaziului „Anatol Codru” şi reprezentanţii din colectivul grădiniţei de copii „Buratino”. Pentru marcarea Zilei Internaţionale a solidarităţii cu invalizii formaţia folclorică „Sălcioara”şi elevii din gimnaziu au organizat un mic concert cu cîntece şi poiezii invalizilor din comună. Totodată Societatea veteranilor în colaborare cu agenţii economici au organizat înmînarea plicurilor băneşti şi pachetelor cu dulciuri la toţi copiii invalizi din copilărie din localitate cum sunt: - Î.I.„Dianata Scaun”a donat cîte 150 lei la 3 copii invalizi din copilărie, - Î.I –„Carpov-E.Gaţcan”150 lei la 3 copii invalizi din copilărie, - SRL”Toren-Plus”-200 lei la 4 copii invalizi din copilărie, - SRL”Miholnat-Tur”a repartizar 2 cadouri la 2 copii

Î

Ziua de 3 decembrie a fost declarată de către Organizaţia Naţiunilor Unite,Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi tocmai în ideia de a- i sărbători pe cei care sunt invalizi în sumă de 200 lei. - SRL”Argos-Taras”a între noi, sunt persoane cu repartizat pentru 10 invalizi dizabilităţi care au aceleaşi ţintuiţi la pat cîte 5 cg făină li drepturi ca noi şi pe care 1 litru de ulei. societatea ar trebui să le - elevii gimnaziului „Anaprimească de fapt cu braţele tol Codru”au fost implicaţi la această sarbătoare şi au deschise şi să îşi amintească contribuit 450 lei pentru toţi ca fiecare om din comunitate copiii invalizi şi copiilor poate să facă ceva pentru instruiţi la domiciliu. aceste persoane. Deasemenea lucrătorii sociali au efectuat curăţenie în gospodăriile invalizilor deserviţi la domicilu,au organizat curăţenie în grădinile acestora şi au tăiat lemne pentru foc. Totodată au fost vizitaţi la domiciliu invalizii ţintuiţi la pat cu acordarea ajutorului material şi acordarea asistenţei medicale. Cu mare plăcere invalidul de gr.II Alexeev Dumitru Ion a înmînat la 2 copii invalizi 100 lei din ajutorul lui material pentru a procura rechizite şcolare. Persoanele înapte de muncă din localitate,conducerea com. Molovata Nouă ,lucrătorii asistenţei sociale au transmis mari Mulţumiri Consiliului Raional D-i Preşedinte a raionului Grigore Policinschi şi Direcţiei Asistenţei Sociale D-i Vladimir Vancea. Această măsură neînsemnată dar deosebit de caldă a condiţionat un moment de satisfacţie întregii populaţiei din localitate. Cu respect, Asistentul social comunitar Aliona Ureti Secţia Cultură r-l Dubăsari

n anul 2011 sloganul Campaniei este: DE LA PACE ÎN CASĂ , SPRE PACE ÎN LUME. Scopul campaniei : este de a preveni şi combate violenţa în bază de gen prin creşterea gradului de conştientizare a diferitor tipuri de violenţă, consecinţele acestora şi costurile, mecanismele disponibile şi modalităţile de combatere la nivel comunitar, regional şi naţional. Un alt obiectiv este de a promova modele pozitive a bărbaţilor în viaţa de familie, în scopul de a reduce violenţa împotriva femeilor. Cu această ocazie de către Direcţia asistenţă socială Dubăsari au fost planificate un şir de activităţi în organizarea acţiunilor de prevenire şi combatere a violenţei în familie, de exemplu: 1) Informarea publicului cu privire la violenţa în bază de gen . 2) Sensibilizarea opiniei publice cu privire la cadrul legal-normativ existent în prevenirea şi combaterea violenţei în familie, violenţei împotriva femeilor , precum şi protecţia victimelor(Legea nr. 45 – XVI şi Legea nr. 167) 3) Seminar instructiv organizat pentru specialiştii direccţiei de către MMPSF cu tematica: „Monitorizarea , supervizarea implimentării Legii nr. 45 – XVI” 4) Seminar instructiv educativ pentru asistenţii sociali cu tematica: a) Violenţa în familie, prevenire, combatere, factori de influienţă” b) „Expluatarea sexualcomercială a copiilor”

V

ineri,2 decembrie,2011 în incinta Căminului Cultural din satul Molovata Nouă a fost sărbătorită Ziua Internaţionaţă a Persoanelor cu Dizabilităţi(instituită de ONU în 1992 pentru conştientizarea şi îmbunătăţirea situaţiei persoanelor cu hantcap,pentru a le oferi acestora şanse egale şi posibilităţi de întergare în societate.) La manifestare au fost prezenţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale,lucrători sociali din localitate.Sărbătaoarea a fost deschisă de către d-na Avxentiev Nadejda,secretara consiliului local, care a venit cu un mesaj de felicitare pentru toţi participanţii.Şirul de felicitare a fost preluat de d-na Aliona Ureti asistentul social comunitar. Surpriza sărbătorii a fost formaţia folclorică „Sălcioara”conducător Andreev Raisa,care a venit la sărbătaore cu un buchet de melodii pregătit şi întrepretat cu multă căldură sufletească pentru toţi participanţii.Publicul spectator a apreluat măiestria colectivului oferindule aplauze continuie,cu toţii au rămas satisfăcuţi de sărbătaoarea petrecută împreună. Andreev Rais, Director CC

„16 ZILE DE ACŢIUNI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN” În conformitate cu Rezoluţia 54/134 din 17 decembrie 1999 a Adunării Generale a ONU, în fiecare an la 25 noiembrie este marcată Ziua Internaţională de combatere a violenţei faţă de femei. Tradiţional, în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie în diferite ţări, la fel ca şă în Republica Moldova , este organizată Campania Informaţională Mondială „16 ZILE DE ACŢIUNI ÎMPOTRIVA VIOLENŢEI ÎN BAZĂ DE GEN” 5) Vizite de lucru a specialiştilor DAS în teritoriu cu audienţa cetăţenilor 6) Vizitarea la domiciliu de către echipa multidisciplinară locală a familiilor needucogene, a familiilor în situaţie de risc şi a celor unde persistă deboşuri. Familia care constituie un teren de manifestare a violenţei domestice devine mai puţin transparentă şi deschisă mediului social imediat: familia lărgită, vecinii, prietenii, colegii. Este evidentă izolarea socială a acestor familii. Ele capătă o stigmă în ochii celorlalţi şi în acelaşi timp un sentiment de stigmă şi culpă care le face să se

izoleze. Într-o familie bântuită de violenţă, copiii cresc într-o atmosferă în care nevoile lor de bază (nevoia de siguranţă, de viaţă ordonată, de dragoste) sunt profund neglijate. În atmosfera de violenţă, copilul devine cel mai adesea neglijat, expus tuturor relelor, de fapt rămâne într-o singurătate umplută doar de ţipetele celor din jur. Această situaţie este probabil şi explicaţia numărului mare de accidente domestice ale căror victime sunt copiii. Copiii care cresc în familii violente dezvoltă comportamente şi o condiţie continuare pag.5


pag. 5

Noutăţi Nistrene

fizică ce-i face uşor de recunoscut. Ei prezintă: • Probleme fizice, boli inexplicabile, expuşi la accidente în casă şi în afara casei, dezvoltare fizică mai lentă; • Probleme emoţionale şi mentale: anxietate mărită, simţământ de culpabilitate, frica de abandon, izolare, mânie, frica de răniri şi moarte; • Probleme psihologice: neîncredere în sine, depresie, comparare cu viaţa mai fericită a colegilor; • Probleme de comportament: agresivitate sau pasivitate la agresiunile celorlalţi, probleme cu somnul, enurezie, bătăi, fuga de acasă, sarcini la vârste mici, relaţii pentru a scăpa de acasă, mutilare, consum de droguri şi alcool, comportament defensiv cu minciuna; • Probleme şcolare - neîncredere, eliminare, schimbări bruşte în performanţele şcolare, lipsa de concentrare, lipsa de maniere sociale; • Identificare cu eroi negativi. Un lucru mai puţin luat în considerare până acum este faptul că în rândul tinerilor a crescut fenomenul sinuciderii,

a tentativelor de suicid şi că pe primul loc în rândul cauzelor se află climatul familial deteriorat şi slaba comunicare în cadrul familiei. Copiii învaţă prin imitare; dacă au văzut violenţe în casă, atunci să ne aşteptăm să facă la fel. Toate aceste comportamente deviante derivă, în primul rând, de la modelul parental, apoi de la televizor şi, în cele din urmă, din interiorul grupului de prieteni. Dacă sînteţi agresat(ă) în familie , sau sînteţi martorul agresivităţii permanete în familia rudelor , prietenilor , ori vecinilor nu ascundeţi acest lucru ADRESAŢI-VĂ:, la linia fierbinte: 0 8008 8008 (gratis), la asistentul social din localitate, sau la Direcţia asistenţă socială (coordonatorul echipei multidisciplinare Constantinov E. tel. 44 752) la psihologul şcolar, la medicul de familie sau la sectorul de poliţie Constantinov Elena, şef adjunct DAS

Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriilepentru care calitatea de asigurat o are Guvernul. Pe data de 06 decembrie 2011 a avut loc şedinţa Comisiei. Pentru examinarea adresărilor cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.

Tineriii specialişti în căutarea unor noi mecanisme pentru îmbunătăţirea activităţilor sale

L

a această şedinţă lărgită, specilaiştii din domeniul tineret, au prezentat dările de seamă pe parcursul a trimestrului, pentru lunile septembrieoctombrie-noiembrie şi planul de activităţi pentru luna decembrie care e considerată luna sărbătorilor. Rînd pe rînd, fiecare specialist, a oferit, darea de seamă, iar la finele dării de seamă, dl preşedinte oferea diferite propuneri pentru ca activităţile să îndeplinitela o calitate mai înaltă şi mai eficientă. Preşedintele raionului Dubăsari, Policinschi Grigore, la finele dărilor de seamă a venit cu următoarele propuneri: 1.De a fi mai activi, pentru a oferi tinerilor informaţia necesară despre C.L.T-uri. 2.Lărgirea ,,familiei,, de Consilieri si activităţilor în conlucrare cu A.P.L., Casa de Cultură, Asistenta Socială. 3.Publicitate, transparenţă continuă, pentru a ajunge la vizorul tuturor activitătile care sunt

n cadrul comisiei au fost examinate 31 de cereri depuse pe parcursul lunii, dintre care 29 au fost acceptate şi aprobate pentru acordarea poliţelor de asigurareiar 2 cereri au fost respinse cererile dnei Terentieva Lidia Avxentie pentru

reexaminare şi documentare, şi a dlui Dercaci Fiodor Vasile pentru reexaminare şi reconfirmare legală a statutului de invalid. Specialist principal Secţia administraţie şi servicii publice Alexandra Vatav

Elevii gimnaziului Roghi manifestă un interes sporit faţă de disciplina l. şi lit. rusă La 24 noiembrie 2011 în gimnaziul Roghi s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic al catedrei profesorilor de limba şi literatura rusă. Acest seminar a fost dirijat de dna Tolstenco Violeta- specialist principal în problemele învăţămîntului preuniversitar. La el au participat 16 profesori din profesorului, şi în deraionul Dubăsari. osebi al originalităţii,

C

unoaştem bine din experienţa de muncă didactică că o lecţie eficientă aplicată într-o clasă se datorează nivelului de realizare al obiectivelor operaţionale. Putem spune, că o astfel de lecţie a fost petrecută în gimnaziul Roghi, la disciplina limba şi literatura rusă, clasa a VI-a, de profesorul Stogul Vera. Datorită aplicării tehnologiilor didactice, al gradului de pregătire al elevilor şi

acestea au contribuit la sporirea calităţii lecţiilor. Fiind o creaţie individuală a profesorului, această lecţie a constituit produsul fanteziei cadrului didactic, al măiestriei şi competenţei lui. Deaceea, după structură şi conţinut, lecţia a fost una neobişnuită.

Şedinţă lărgită cu privire la activitatea specialiştilor în tineret din cadrul Centrului Metodic Tineret

organizate in Localităţile noastre. 4.De a aduce la cunoştinţa tinerilor despre activitatea C.R.T.-ului, Consilerilor Raionali,mediatizarea saitului dubasari.md în rindurile tinerilor. Tinereţea este frumoasă, cînd sunt carile activităţilor bătătorite de tineri

Pe data de 6 decembre în incinta Consiliului Raional, în sala mică a avut loc sedinţa lărgită a Centrului Metodic Tineret, cu participarea speciliaştilor din Aparatul Preşedintelui, şeful secţiei Administraţie publică - Iurie Cazac, consilierul preşedintelui Batrîncea Vasile, DGÎTS Brăduceanu Larisa şi preşedintele raionului Dubasari dl Policinschi Grigore.

dornici şi harnici în diferite ramuri de realizare şi promovare a unui mod de viaţă sănătos. S.P.T. / Profesoara L.T.,,M.Eminescu,, or.Dubasari. Grigoraşenco Mariana

Activitatea apreciată cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional! La sfîrşit de brumar noi, profesorii de limba şi literatura română am avut o frumoasă ocazie să ne întîlnim în incinta gimnaziului „Anatol Codru” la seminarul teoretico-practic cu tema „Evaluarea competenţelor de comunicare orală: metode, forme, grile, baremuri”.

A

Î

8 - 15 decembrie 2011

m asistat la ora de limba şi literatura română în cl. a IX-a cu subiectul: N. Labiş „Moartea căprioarei”. Studiul textului. Analiza lecţiei a fost constructivă. Fiecare din noi a venit cu un argument şi şi-a făcut pentru sine o concluzie ce ne va fi de folos. Am fost plăcut suprinşi de invitaţia în sala de festivităţi unde am admirat cu ochii în lacrimi montajul literar-muzical cu genericul „O părere, o lacrimă, o floare, pentru Doinele Mari” – 50 ani de la naşterea interpretei Doina Aldea-Teodorovici. De o productivitate deosebită a fost activitatea în cadrul Atelierului de lucru „Descrierea şi interdiciplinaritatea” pregătit şi dirijat cu măiestrie de către dna Tolstenco Violeta, specialist principal în prooblemele învăţămîntului preuniversitar, DGÎTS. Dumneaei ne-a intrigat din start prezentîndu-ne portretele lui Newton şi Ar-

istotel, făcîndu-ne să redescoperim tainele câmpului gravitaţional. Apoi pas cu pas ne-a condus prin istoria Veneţiei, oraş care ne-a fost prezentat chiar la hartă. Ca printr-un farmec dna Violeta ne-a ghidat pe tărîmurile picturii şi, fără să simţim pragul trecerii, am ajuns să descriem Veneţia în plan comparativ în diferite epoci şi anotimpuri, ca să ajungem apoi la „Veneţia” lui Eminescu. De o importanţă deosebită pentru mine sunt grilele de evaluare a grupului şi fişele de lucru pe care ni le-a oferit dna Tolstenco. E foarte puţin să fii doar pedagog ca să prezinţi în faţa unui grup numeros de profesori un asamblu de metode, grile, fişe, pregătite atît de minuţios, bine gîndite şi care cuprind prin sine fiecare clipă din activitate – adică nu a rămas nici o secundă, nici o acţiune nemotivată sau neevaluată. Mai e nevoie aici de un

talent deosebit şi de vocaţie – lucruri cu care bunul Dumnezeu a înzestrat-o pe dna Violeta Tolstenco din plin. Leonardo da Vinci spunea: „Ştiinţa este fiica experienţei”. În cadrul seminarului dna Tolstenco ne-a implicat într-un experiment pedagogic deosebit pe care îl vom prelua în activi-

tatea noastră zilnică. „A „creşte” este un talent” aşa a zis L. Blaga. Eu consider că dna Tolstenco este o personalitate excepţională prin faptul că ne ajută să „creştem”. Fiind artist în suflet d-ei ne-a dăruit cu mărinimie o poezie care ne-a făcut să ascultăm cu un fior deosebit. Activitatea în cadrul atelierului a fost apreciată unanim cu trei de „e”: Extraordinar! Excelent! Excepţional! Pleşco Galina, profesor de limba şi literatura română, L.T. Doroţcaia

CARTEA-CEA MAI TĂMĂDUITOARE IARBĂ A SUFLETULUI, PIRAMIDA NEMURITOARE A UNEI NAŢIUNI Era Informaţională în care trăim azi, ne oferă o gamă largă de mijloace de informare. Dar, anume CARTEA rămîne totuşi un prieten sigur, rămîne acel agent, acel partener inteligent, tacticos care îţi oferă o reală şansă de a te învăţa să gîndeşti. u ocazia consacrării a 560 de ani de la naşterea navigatorului genovez CRISTOFOR COLUMB. AMIRAL AL MĂRII OCEAN, Biblioteca Publică din s. Cocieri a organizat (în cadrul activităţii extraşcolare ,,Balul bobocilor,,) o victorină. Graţie acestei victorine elevii claselor a zecea au făcut o călătorie imaginară prin itinerariul columbian, au cunoscut proiectul său: ,, de a căuta Răsăritul prin Apus,, ,care l-a costat foarte mari sacrificii.Au cunoscut cele patru expediţii întreprinse de Columb şi descoperirile lor,prima expediţie fiind cea mai importantă din istoria Planetei. Au cunoscut INFERNUL şi PARADISUL prin care a trecut Cristofor Columb şi oamenii săi. Astfel şi-au îmbogăţit cunoştinţele la geografie şi istorie. La fine elevii s-au ales cu cîte un pli-

C

Eu, ca tînăr specialist, sînt recunoscătoare profesoarei de l. şi lit. rusă dna Stogu Vera de lecţia petrecută foarte interesant, de la care am luat multe lucruri frumoase pe care cu plăcere le voi aplica şi la orele mele. Tînăr specialist, Todirca Aliona

continuare pag.6

A trăi în mod activ înseamnă a trăi ţinînd cont de informaţie. (N Viner).


Noutăţi Nistrene

8 - 15 decembrie 2011 ant ce include portretul lui Columb, victorina propriu-zisă şi tabelul cronologic. Cu ocazia Zilei Mondiale a Combaterii şi Profilaxiei Maladiei SIDA biblioteca a organizat ( în cadrul lecţiei de diriginţie, în clasa a zecea, diriginte doamna Ina Driga) o discuţie aprinsă pe marginea cărţilor: ,,SIDA: GRUPELE DE RISC de L. A .Cuşnir,, şi ,,BOLI TRANSMISIBILE PE CALE SEXUALĂ de Traian Ciucă,,. În discuţia întreprinsă elevii au primit informaţie corectă despre grupele de risc implicate în SIDA(narcomanii, homosexualii, prostituatele, suferinzii

de boli venerice), grupe recunoscute de Organizaţia Ocrotirii Sănătăţii Internaţionale. Au aflat că SIDA (Sindromul Imunodeficitar Achiziţionat ) pătrunde în organismul omului doar prin sînge, pe cale sexuală, de asemenea se transmite de la mama bolnavă la copilul nou-născut.Au aflat, că cele mai răspîndite căi de molipsire sînt:calea sexuală (bolile venerice-sifilisul, blenoragia,şancrul moale,trichomoniaza...)şi narcomanii care practică injicţiile intravenoase.În principiu, aceştia sînt oamenii care duc un mod anormal de viaţă şi care sînt puţin informaţi despre consecinţele

acestor maladii. Au fost evidenţiate un şir de întrebări,printre care:Care sînt cauzele prostituţiei în societatea noastră? (dezorientarea în sfera educaţiei sexuale, căderea morală) Dacă prostituţia în ţara noastră ar fi legalizată,societatea ar scăpa de pericolul acestei molimi?(în alte ţări există ,,case de toleranţe,,legalizate,unde aceste persoane sînt supuse unor examene medicale,unor teste speciale,plătesc impozit pe venit). Beţivii,fac parte din grupele de risc?(da,fiindcă de cele mai multe ori bolile venerice apar ca rezultat al relaţiilor intime neprotejate în stare de ebrietate).Cum poţi

pag. 6 să afli, dacă te-ai molipsit de o boală venerică?(trebuie să faci nişte teste speciale de laborator:analiza sîngelui şi a flotiului) Concluziile în urma acestor discuţii au fost de genul,,SIDA e pedeapsa celui de sus –pentru degradarea morală,, ,SIDA! Nu muriţi din cauza ignoranţei! Fiecare se poate molipsi de SIDA în timpul actelor sexuale.Cu cît ai mai mulţi parteneri, cu atît e mai mare riscul.Protejaţivă! Folosiţi-vă de prezervative. ,,Da, potrivit opiniei specialiştilor, copiii trebuie să primească informaţie în chestiunile sexuale încă pînă la sosirea

Un spectacol de excepţie în satul Holercani

A

cest gînd atît de optimist mi-a încolţit în suflet la sfîrşitul spectacolului. O sală arhiplină, onorîndune cu prezenţa: dl Tanasev Tudor, directorul Liceului Teoretic, dl Sultan Alexei, părinţii actorilor, bibliotecara, profesori, tineri şi copii. Acest spectacol a avut loc pe data de 25 noiembrie în căminul cultural din satul Holercani. Genericul fiind foarte interesant „A fi om în viaţă e o artă sau un destin” după romanul „ Tema pentru acasă” de Nicolae Dabija.

În faţa spectatorilor s-au perintat momente din viaţa poporului din anii 1940-1953. Dragostea care te înalţă, te face să săvîrşeşti fapte măreţe, uneori să te jertfeşti în numele ei. Aceste trăiri sufleteşti au fost prezentate de actorii: Gîlcă Radu (cl-XII), Doina Cîrnaţ (cl-XI), Porubin Maria, Sandu Inga, Andreev Daniela, Cojocari Ion, Savciuc Iulia. Spectacolul a fost împînzit cu replici pe tema dragostei: „Dacă scoţi din Biblie iubirea, aceasta devine o carte oare-

Vera Sandu, conducătorul teatrului „ Cucoarele”, satul Holercani.

Datina strămoşească ne mai ţine în viaţă, ne face să mai existăm ca popor. Cine am fi noi dacă nu ne vom cunoaşte strămoşii, trecutul?

P

robabil, mulţi se întreabă, cine vom fi peste un an, doi... o sută. Nimeni nu ne poate spune, dar un lucru este cert: ca să ajungi în viitor, trebuie să cunoşti rădăcina de unde începe totul. Susţinuţi şi sponsorizaţi de Fundaţia Soros-Moldova şi Agenţia Suedeză de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională SIDA, marcăuţenii au cîştigat un proiect cu genericul „Nu există viitor fără trecut”, care are ca scop sporirea legăturii dintre generaţii. Cu mic, cu mare, ei au colectat de la moşi-strămoşi cîntece, meşteşuguri şi glume, care au fost prezentate în cadrul unei şezători. Pe parcursul desfăşurării proiectului, mult au uimit tinerii voluntari, care s-au implicat cu trup şi suflet în efectuarea activităţilor de colectare a datinilor strămoşeşti şi de ajutorare a oamenilor în vîrstă din localitate. „Mi-a plăcut mult să particip ca voluntar. Am învăţat foarte

FLĂCĂII DE PESTE NISTRU PLEACĂ LA ARMATĂ În toamna anului curent circa 30 de tineri din raionul Dubăsari, au fost înrolaţi în rîndul Forţelor Armatei Naţionale.

P

lecarea la armată a recruţilor din satele de malul Nistrului este însoţită de un şir de tradiţii care sunt respectate din generaţie în generaţie. În Coşniţa, sat amplasat pe malul stîng al Nistrului, anul acesta sunt şase flăcăi care au fost înrolaţi în rîndurile forţelor armate. După vecile tradiţii ale satului, recruţii

Raisa Roşca, şefa Bibliotecii Publice satul Cocieri

„Nu există viitor fără trecut”

„În numele binelui şi frumosului merită să trăieşti!” care”; „Adevărata iubire e cea care-ţi dăruieşte aripi”; „ Cine afirmă că iubeşte omenirea fără a fi iubit măcar pe cineva ...minte”. La atîtea repetiţii auzeam aceste replici-predici, dar azi în spectacol, rostite mi s-au părut reguli care merită să fie ştiute de fiecare. Orice operă literară conţine punctul culminant. Emoţiile, sentimentele s-au transformat în aplauze cînd totul se termină cu bine şi toţi sunt fericiţi. Multe lucruri frumoase au aflat actori, pregătind acest spectacol, multe au transmis spectatorilor. Să dea Dumnezeu să le fie la toţi de folos! „ Arta de a trăi este pînă la urmă arta de a fi tu însuţi. Cu toate ale tale: bucurii, dureri, speranţe, trăiri sufleteşti” – un răspuns la genericului spectacolului nostru.

perioadei de maturizare sexuală,pînă la vîrsta de 12—14 ani. În clasele a VI-a douăsprezecea să se citească cursuri speciale, în cadrul cărora să li se axplice elevilor esenţa eventualelor infecţii ,chiar să li se dea recomandări practice pentru a le evita. La final, elevii au fost îndemnaţi să frecventeze biblioteca, fiind că acolo se află marea de cărţi din cele mai diverse domenii ale ştiinţei unde poţi să primeşti o informaţie corectă şi utilă.

multe lucruri interesante despre trecut, strămoşi şi obiceiuri. Acum sunt mîndră că am reuşit să contribui şi eu la descoperirea folclorului marcăuţean. Cred că nu mă voi opri aici şi voi continua să transmit mai departe ceea ce am aflat eu pe parcursul actvităţii mele de voluntar”, spune Racu Cătălina, elevă în clasa a IX-a. „Deşi este pe punctul de a se finisa, proiectul „Nu există viitor fără trecut” va rămîne deschis şi-n continuare, căci am văzut cît de mult s-au implicat tinerii voluntari, care au mers pe la buneii din sat şi au adus cu ei ceva nou, ceva ce au descoperit ei însuşi. Ştiu că ei vor promova folclorul mărcăuţean, pentru că avem cu ce ne mîndri”, spune Postica Maria, învăţătoare la clasele primare. Mîndria neamului din s. Marcăuţi a fost demonstrată în ziua de duminică, 27 noiembrie în cadrul unei şezători, unde au participat mai

multe generaţii. La şezătoare au fost prezenţi oaspeţi din satele vecine (Oxentea, Holercani), de la Chişinău etc. Mulţumiri se aduc tuturor participanţilor, tuturor oaspeţilor şi în special Fundaţiei Soros-Moldova şi Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţionale SIDA pentru susţinerea şi sponsorizarea acordată. Acest proiect s-a desfăşurat pe un termen scurt, dar a avut şi va avea pe viitor un impact pozitiv. Fiind că am reaprins flacăra cunoaşterii şi a înţelepciunii, am redat tinerilor dorinţa de a afla cît mai multe despre trecut. Sperăm că pe viitor vom reveni cu informaţii despre apariţia unui ansamblu, chiar, care va avea la bază folclorul marcăuţean. Sofia Batrîncea, director de proiect

Modificările şi completările efectuate în Codul penal şi Codul contravenţional al Republicii Moldova

I

au jucat o horă mare şi şi-au luat rămas bun de la rude şi prietenii care au venit să-i susţină. „La armată şi mă duc, să-mi apăr patria şi familia, Da, îs tare bucuros că mă duc”, spune Ghenadie Bulat, recrut s. Coşniţa. Potrivit tradiţiei, pentru a se întoarce cu bine acasă de la armată, recruţii urcă pe un copac înalt, sau vin la o răstignirea de la răscrucea drumurilor din sat şi leagă cît mai strîns o fundiţă. „ Îi doresc multă sănătate şi slujbă uşoară şi la toată lumea, care s-o întîmplat (arată spre mulţime) să fie sănătoşi şi să ne apere feciorii”, SPUNE Nina Bulat, mama recrutului. „Sa fie sănătoşi şi bine că m-o crescut aşa de mare”, spune Alexandru Socherin, recrut. „Bucuroasă că nu vrau să-i dau drumul, da şi să faşi, că trebuieşte”, spune Viorica Socherin, mama recrutului. Anual în raionul Dubăsari sunt încorporaţi în rîndurile Armatei Naţionale circa 60 de tineri. Recruţii din satul Coşniţa au fost repartizaţi în Trupele de Carabinieri ale Armatei Naţionale. IRINA GLOD, redactor

nspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari aduce spre cunoştinţă şi călăuză că prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.206 din 21.10.2011 (Monitorul Oficial nr.197-202/571 din 18.11.2011) au fost operate completări şi modificări în Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002 (republicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74, art.195), cu modificările ulterioare, precum şi in Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24.11.2008 (Monitorul Oficial, 2009, nr.3-6, art.15), cu modificările ulterioare, după cum urmează:

1. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002, cu modificările ulterioare, se completează cu articolul 2441 cu următorul cuprins: „Articolul 2441. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice

(1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de оntreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea in declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat depăşeşte 2 500 de unităţi convenţionale, se pedepseşte cu amendă in mărime de la 1 000 la 2 000 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată in folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu оnchisoare de pвnă la 1 an. (2) Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului in proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu amendă in mărime de la 2 000 la 3 000 de unităţi convenţionale sau cu оnchisoarea de pвnă la 3 ani.” 2. Articolul 301 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, cu modificările ulterioare, se expune in următoarea

redacţie: „Articolul 301. Evaziunea fiscală a persoanelor fizice (1) Evaziunea fiscală a persoanelor fizice care nu practică activitate de оntreprinzător prin eschivarea de la prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit sau prin includerea lin declaraţie a unor date denaturate, dacă suma impozitului pe venit care trebuia să fie achitat nu depăşeşte 2 500 de unităţi convenţionale, se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 de unităţi convenţionale. (2) Nu se aplică sancţiune in cazul in care impozitul pe venit ce urmează a fi achitat este mai mic de 100 de unităţi convenţionale. Menţionăm că amenda, ca sancţiune contravenţională, se stabileşte în unităţi contravenţionale, o unitate fiind egală cu 20 de lei. Direcţia administrare fiscală


pag. 7

Noutăţi Nistrene

8 - 15 decembrie 2011

MOTIVAREA ELEVILOR LA ORELE DE LIMBI MODERNE

În cadrul seminarului teoretico-practic a profesorilor de limbi moderne, desfăţurat la 7 decembrie în incinta Liceului Teoretic Holercani a fost abordată tema ,,Motivarea elevilor pentru studiul limbilor străine”. Participanţii la seminar s-au străduit să găsească răspunsul la intrebarea care îi preocupă pe toţi profesorii care predau această disciplină în raion ,,Cum putem să trezim în rîndul elevilor dorinţa de a învăţa o limbă străină?”.

,, Întreaga artă a instruirii constă în capacitatea de a trezi curiozitatea naturală a minţilor tinere cu scopul de a-şi satisface această curiozitate ulterior” Anatol France

L

ecţia publică şi activitatea extracurs pregătite şi desfăţurate de profesorii de limbă franceză Sultan Alexei şi Grati Maria în cadrul acestui seminar au demonstrat că panoplia modalităţilor de realizare a acestui obiectiv major este foarte bogat. Anume prin diversificarea formelor de lucru, schimbarea frecventă a modului de organizare a clasei, utilizarea noilor tehnologii educaţionale, propunerea unor activităţi, care să creeze o relaţie autentică a elevului cu limba străină pe care o învaţă putem dezvolta curiozitatea şi interesul pentru învăţare.

Totalurile activităţii Direcţiei Agricultură şi Cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare pentru anul 2012

P

rincipalele obiective în activitatea direcţiei au fost: 1. Activitatea specialiştilor direcţiei în promovarea politicii agrare în raion. 2. Supravegerea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice în procesul de producere. 3. Monitorizarea stării social economice şi ecologice a agenţilor economici di sectorul agroalimentar. 4. Acordarea asistenşei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi procesatorilor producţiei agricole. 5. Elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale

privind situaţia economică a sectorului agroalimentar al raionului şi altele. Pe parcursul anului 2011, specialiştii direcţiei au desfăşurat următoarele activităţi în promovare politicii agrare: - petrecerea întrunirilor de lucru şi meselor rotunde cu participarea agenţilor economici, în problemele întroducerii noilor tehnologii de prelucrare a solului, de renovare a încăperilor pentru dezvoltarea producţiei zootehnice, reanimarea activităţilor la creşterea legumelor în mediu protegat. - întruniri de lucru cu agenţii economici, reprezentantul APIP de pe lîngă Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare referitor la măsurile de sprigin financiar , întreprinse de guvernul R.M. pentru subvenţionarea agriculturii în anul 2011. - organizarea audierilor publice şi discuţiilor în rîndurile proprietarilor de terenuri irigabile referi-

tor la implimentarea programului „Compact”promovat de Corporaţia americană „Provocările Mileniului” la reanimarea sistemelor de irigare în platoul Coşniţa pe o suprafaţă de 2800 hectare. - Promovarea politicii agrare la producerea produselor ecologice. Familiarizarea producătorilor agricoli cu condiţiile şi priorităţile producerii produselor ecologice, analiza rezultatelor obţinute de agenţii economici din raion (SRL”Coşniagro”, SRL”Coragrostel”) care produc asemenea produse. O deosebită atenţie în anul 2011 a fost atrasă supravegerii respectării normelor juridico administrative , tehnologice şi ecologice în procesul de producere. În această direcţie au fost realizate următoarele:

- Controlul respectării prevederilor Legii nr.138 din 15.05.2003 Cu privire la arenda în agricultură,mai cu seamă a relaţiilor juridice dintre arendaşi şi arendatori, prin încheierea contractelor de arendă şi înregistrarea lor la primărie sau la OCT. Evedenţierea agenţilor economici care încalcă legislaţia şi întreprinderea măsurilor pentru lichidarea neagunsurilor depistate. - Control, de comun cu Serviciul cadastral şi specialiştii pentru reglementarea regimului - proprietăţii funciare din primării la respectarea Codului Funciar ce ţine de evidenţa terenurilor agricole, folosirea lor raţională, respectarea normelor ecologice la folosirea resurselor naturale(iazuri, cariere) Aşa controluri au fost efectuate în primăriile Ustia, Cocieri, Molovata, Doroţcaia şi alt. - Supravegherea, împreună cu Inspecţia muncii a corectitudinii achitării de către agenţii economici a plăţii de arendă şi a salariilor, respect-

Activitatea în atelierul de lucru s-a axat pe două dimensiuni: formarea cititorului activ prin alcătuirea grilelor de evaluare a textului şi rolul documentelor autentice la lecţiile de limbă modernă. Aceste teme au trezit un viu interes deoarece ne dăm seama că în pedagogia centrată pe elev, este important de a merge în întîmpinarea cerinţelor şi de a întroduce în afară de manual elemente culturale, provenite din viaţa reală a persoanelor a căror limbă se studiază. Documentele autentice (articole de presă, afişe de teatru, de cinema, fotografii, publicitate, cîntece, filme, etc)

Direcţia Agricultură şi Cadastru pe parcursul anului 2011 şi-a organizat activitatea în conformitate cu Regulamentul de activitate a Direcţiei, Hotărîrile Guvernului Republicii Moldova ce ţin de problemele dezvoltării sectorului agrar, în conformitate cu direcţiile prioritare a obiectivelor strategice ale politicii agrare aprobate prin deciziile Consiliului raional şi a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare. area Codului muncii de către angajatori în toate domeniile. Astfel de controluri au fost efectuate la mai mulţi agenţi economici („Campagro”;Doroţcaia, „Levobaciu” Coşniţa, „Doroţcaia-agro”Doroţcaia), neagunsurile depistate au fost licidate. În atenţia Direcţiei pe parcursul anului 2011au fost puse problemele monotorizării stării socil economice şi ecologice a producătorilor agricoli.Printre acestea se evedenţiază: - Petrecerea controlurilor reciproce cu reprezentanţii administraţiei or. Dubăsari la estimarea recoltelor biologice la culturile situate dupa traseul R-D-T. - Iniţierea concursului raional la recoltarea culturilor spicoase „Spicul de aur- 2011”şi totalizarea rezultatelor obţinute cu premierea cu cadouri de preţ a fruntaşilor în producţiei. - Ţinerea la control de către specialiştii direcţiei de comun cu Inspectoratul ecologic respectarea cerinţelor tehnologice şi ecologice în perioada campaniei de recoltare a culturilor spicoase. O atenţie deosebită pe parcursul anului 2011 a fost atrasă de către specialişti la acordarea asistenţei informaţionale, metodologice şi tehnologice tuturor producătorilor şi procesatorilor producţiei agricole. La acest capitol au fost realizate un şir de măsuri, printre care: - diverse seminare de instruire tehnologică, la tăierea livezilor,pregătirea tehnicii pentru lucrările de primăvară şi perioada recoltării , problemele protecţiei plantelor. - seminare republicane la însuşirea metodelor performante de prelucrare a solului, creşterea animalelor, producerea produsel-

mare, înseamnă să descoperi plăcerea de a învăţa. A porni în aventura cunoaşterii alături de elevi, a descoperi lumea cu ei, pe căi complect noi, fiind la cîrmă, dar lăsîndu-te propulsat de curiozitatea şi setea de cunoaştere, iată cum se realizează actul creaţiei în activităţile orelor de limbi moderne.

sunt foarte motivante, suscitînd interesul elevilor pentru viaţa reală, civilizaţia şi cultura ţării, limba căreia o studiază. Avansările tehnologice din ultimii ani au permis întrarea suporturilor audiovizuale şi multimedia la orele de limbă străină. Multiple posibilităţi de exploatare în acest sens ne oferă Internetul, căci a învăţa o limbă străină înseamnă să te deschizi spre lume, să descoperi noi posibilităţi de expri-

Performanţa este ceea spre ce ar trebui să tindă oricare dintre noi.

Berzan Galina pecialist coordonator-metodist în cadrul Centrului metodic învăţămînt

Cultura mondială porneşte de la cultura fiecărei naţiuni în parte.

Cu acest scop, pe data de şapte decembrie 2011 a avut loc seminarul raional la limbile străine. Gazde au fost profesorii de limbă franceză din liceul teoretic Holercani, raionul Dubăsari, domnul Alexei Sultan şi doamna Maria Grati. Am asistat la o oră publică la limba franceză în clasa a XII-a realizată de domnul Sultan, profesor cu gradul didactic superior, tema lecţiei fiind ,,La passion pour le patrimoine,,. Astăzi, cînd progresul tehnico-ştiinţific depăşeşte orice imaginaţie a omului, valorile general-umane, dragostea de ceea ce se numeşte cultura ţării noastre şi nu în ultimul rînd a ţării, limba căreia se studiază, în cazul nostru limba lui Molière, rămîn a fi lucrurile majore pe care profesorii de limbă franceză încearcă să le cultive tenerei generaţii. Patrimoniul unei ţări reprezintă istoria şi cultura acestei ţări, trecute prin veacuri. Fiecare dintre noi este obligat să cunoască ceea ce reprezintă o ţară ca popor şi să păstreze aceste ,,comori,, pentru posteritate. De acest lucru s-a ocupat şi domnul profesor în timpul orei, scop realizat cu măiestrie prin cele mai diverse şi mai moderne tehnici de lucru; prezentare power point , audiere ,brainstorming discuţie, lucru în grupuri etc. Elevii clasei a IX-a au prezentat o activitate extra-curriculară sub bagheta ,,dirijorului,, Maria Grati, cu subiectul: ,,La vestimentation des jeunes,,. Prin activităţile or agricole pe terenuri protegate. - răspîndirea practicii progresive de producere a nutreţurilor prin granulate, studierea posibilităţilor de organizare pentru viitor a colectivelor specializate de producere a nutreţurilor. În activitatea sa direcţia sa condus de cerinţile oferite de schimbările permanente care au intervenit pe parcursul anului, în politica agrară .O deosăbită atenţie a fost atrasă stabilirii relaţiilor lucrative cu administraţia dubăsărenă, pentru a crea condiţii prielnice pentru activitatea agenţilor economici. Afost desfăşurată o activitate macsimă la implicarea resurselor din Bugetul de Stat la defriăare plantaţiilor multianuale în gospodăriile din partea stîngă a Nistrului. Pentru anul viitor ne trasăm următorele acţiuni prioritare: - Participarea mai activă a specialiştilor direcţiei la elaborarea şi realizarea planurilor de acţiuni a agenţilor economici în problemele producerii, prelucrării comercializării producţiei

prezentate de elevi s-a observat dibăcia ,,dirijorului,, care a dezvoltat foarte bine la elevi cultura vestimentară. Copiii au realizat o prezentare de modă, în cadrul căreia au demonstrat vestimentaţia pentru diferite meserii. E de menţionat faptul că, toate comentariile s-au făcut în limba franceză. Impresiile şi emoţiile trăite au fost dintre cele mai frumoase şi apreciate cu nota maximă. Le dorim profesorilor şi elevilor acestui liceu perseverenţă în tot ceea ce fac , că fac bine. şi după cum spune maxima latină ,,Avante!,,. Snejana Berzan Profesor de limba franceză, LT,,Ştefan cel Mare şi Sfînt,,or. Grigoriopol,

agricole. - Contribuirea la înfiinţarea întreprinderilor noi de colectare şi prelucrare a produselor animaliere, inclusiv de prelucrare a laptelui. - Contribuirea la defrişarea livezilor casate în anii precedenţi şi reîntoarcerea terenurilor în cercuitul agricol. Specialiştii direcţiei vor fi iniţiatori la întroducerea în sectorul agrar al raionului a noilor tehnologii la creşterea culturilor agricole, inclusiv al cartofului, livezilor superintensive, viilor plantate cu material săditor devirovizat, vor contribui la înfiinţarea micilor ferme de producere a animalelor şi păsărilor de prăsilă de înaltă productivitate, la organizarea micilor întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole produse în raion şi astfel vor contribui la dezvoltarea de maideparte a sectorului agroalimentar în raionul Dubăsari. Vasile Popescu Şef Direcţie agricultură şi cadastru


pag. 8

Noutăţi Nistrene

Funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional fac sport

raionului Dubăsari Grigore Policinschi, funcţionarii publici din cadrul Consiliului raional, începînd cu data de 2 decembrie curent, toţi funcţionarii pulbici au posibilitatea să se ocupe puţin şi de sănătate, frecventînd sala de sport al Şcolii raionale sportive din satul Pîrîta. A fost stabilit ca în fiecare zi de vineri, pe parcursul a două ore, începînd cu orele 15:00, colaboratorii vor fi încadraţi în diferite exerciţii şi jocuri sportive, stabilite în baza unui program ce va satisface necesităţile şi posibilităţile fiecărui colaborator în parte. “În acest context, deviza fiecărui funcţionar public ar trebui să fie “Vreau sa trăiesc sănătos!” pentru ca în felul acesta ne dăm importanţă nouă înşine, dar şi celor la a căror sănătate ţinem”, a menţionat domnul Preşedinte Grigore Policinschi.

În urmă cu zeci de ani, savanţii defineau drept principalele nevoi ale omului: aerul, apa şi hrana urmate de suita condiţiilor de viaţă decentă. În prezent, se pare că lista trebuie să se completeze de urgenţă prin adăugarea activităţii fizice de orice tip.

E

vident toţi facem sport… Cel mai adesea în faţa televizorului unde ne agităm, urmărind cum alţii joacă fotbal, baschet, sau aleargă, înoată, ridică tot felul de greutăţi. După care, obosiţi de atîta efort, ne îndreptăm alene spre pat unde adormim pentru a ne trezi a doua zi spre a purcede din nou sa zăcem pe scaune cîte 8-12 ore prin birouri, cel mai adesea în faţa unui calculator. Ei bine, aşa trec zilele şi viaţa fiecăruia şi, o dată cu trecerea firească a timpului, vin problemele gener-

Situaţia social – economică a raionului Dubasari în ianuarie septembrie 2011

Î

ntreprinderile industriale de toate formele de proprietate au fabricat producţie în valoare de 38,5 mil lei în preţuri curente sau cu 19,3 % mai mult în raport cu ianuarie – septembrie 2011 . Zootehnie .În ianuarie –septembrie sa micşorat producţia de ouă cu 33,3 % faţă de perioada respectivă a anului precedent Investiţii în capitalul fix din contul tuturor surselor de finanţare realizate in perioada de raport au fost însusite în valoare de 6,4 mil lei ,în creştere cu 24,2% mai mult comparativ cu 2010.Lucrarile de construcţie şi montaj au însumat cifra de 4,6 mil lei cu 3,1 % mai mult ca în anul 2010. Activitatea in antrepriză . Întreprinderile în antrepriză au efectuat lucrări de construcţii în valoare de 1340,6 mii lei sau cu 25,3% mai putin faţă de perioada respectivă a anului curent. Numărul pasagerilor transportaţii cu autobuzele şi microbuzele a fos în creştere cu 6,1 %. Comerţul cu amănuntul în ianuarie –septembrie 2011 , volumul cifrei de afaceri sa micşorat cu 4,7 % . Serviciile cu plată prestate populaţiei in perioada de raport ,volumul cifrei de afaceri la intreprinderile cu activitatea principală a inregistrat o crestere de 3,3 % faţă de perioada respectivă. Salariu mediu nominal lunar al unui lucrator din economie a constituit 2339,8 lei sau cu 9,5 % mai mult faţă de perioada respectivă a anului precedent. Suma restaţelor agenţilor economici şi sociali pentru remunerarea muncii la 1 octombrie 2011 a constituit 609,7 mii lei mai puţin cu 240,4 mii lei faţa de 1 septembrie2011. Numarul şomerilor oficial neînregistraţii la 1 octombrie a constituit 768 persoane din numărul total de şomerii 48,8 % o constitiue femeile. Natalia Borşci, specialist principal în probleme, de analiză economică şi prognoză

ate de o alimentaţie nesănătoasă, sedentarism şi oboseală mentală. Din comoditate şi indolenţă, omul mileniului trei inventează zeci de motive pentru a nu se apuca să-şi mişte trupul periodic de dragul sănătăţii măcar dacă nu din alte raţiuni. „Numai sunt tînăr(a)”, „Nu pot”, „M-am îngrăşat”, „Ce o sa zică lumea?”, „Nu am unde”, „Nu am chef”, „Nu am cu cine”, „Nu am timp”… Cel mai adesea invocam că nu avem timp. Astfel, conform indicaţiei Preşedintelui

Ec. Racoveţ sp. pr. în probleme relaţii cu publicul

Starturi vesele – 2011

„Mai repede, mai sus, mai puternic”.

Cu acest generic olimpic internaţional la 10 decembrie 2011, în sala de sport a Şcolii sportive s-a desfăşurat acţiunea cultural-sportivă „Starturi vesele -2011”. Dezvoltarea fizică corectă şi armonioasă reprezintă un obiectiv fundamental al educaţiei fizice şcolare, cu ponderei şi priorităîţi diferenţiate în funcţie de particularităţile morfo-funcţionale şi psihice ale diferitor categorii de vîrstă, cuprinse în ciclurile curriculare extraşcolare. Au participat la acţiune 13 echipe, gimnaziile Marcăuţi, Oxentea, „A. Codru”, Corjova, Ustia, Pîrîta, Pohrebea şi liceele „I. Crenagă”, Holercani, Doroţcaia, „V. Ioviţă”, „Ştefan cel Mare”, „M. Eminescu”. În componenţa echipelor care şi-au dat concursul la starturi vesele au participat elevii din clasele a V-a – a IX-a inclusiv cîte un băiat şi o fată. Programul a fost alcătuit din probe cu elemente din atletism, gimnastică, jocuri mobile şi sportive. S-a făcut deschiderea cu onorarea drapelelor Republicii Moldova şi a raionului. A fost anunţat programul acţiunii şi ordinea de participare a echipelor după tragerea la sorţ. Probele simple şi compuse ale programei au contribuit la dezvoltarea intelectuală, morală, etică şi fizică a elevilor. La prima probă - Rostogolirea mingii cu bastonul de gimnastică cu ocolirea obstacolelor mobile cei mai tehnici şi iuţi de picior au fost elevii gim. Oxentea în timp de 2 min.11 sec. La proba a doua – alergare sprintă prin cercurile de gimnastică s-au dovedit a fi discipolii gim. Ustia în timp de 1 min. 52 sec. A treia probă – sădirea şi colectarea cartofilor mai aprigi de muncă şi iuţi de picior s-au dovedit a fi elevii l.t. „M. Eminescu” cu timpul de 1 min. 46 sec. A patra probă – transportarea cu barca cu timpul de 1 min. 17 sec. gim. Ustia. La proba a cincia – săritura cu picioarele în saci cu deplasare înainte cu timpul de1 min. 29 sec. au învins discipolii l.t. „Ştefan cel Mare”. La proba a şasea – alergare de suveică care contribuie la dezvoltarea vitezei s-au dovedit a fi discipolii gimn.

Din creaţia cititorilor noştrii Bătuţi de soartă Stau şi mă gîndesc îndurerat Doamne la ce bun mai dat, Pe acest Pămînt eu n-am călcat, Şi totuşi sper că nu e înzadar. Stînd în căruciorul cu rotile, Eu mă gîndesc de multe ori la tine. Să-i dai curajul tău la omenire, Gîndindu-se la cei ce nu li-i bine. Şi multe aşi fi făcut în viaţa mea, Sădind un pom, o floare de lalea, Însă aşa e soarta, nu-i uşor, Celora ce stau o viaţă în cărucior. Şi nu doresc la nimeni aşa ceva, De aceea eu mă rog la dumneata, Ajută celora neputincioşi, Să aibă sprijin, speranţă-n viitor. N. Bătrîncea, asistent social satul Marcăuţi

Pîrîta cu timpul de 3 min. 05 sec. Şi proba a şaptea – alcătuirea cuvântului „Educaţie fizică” cu o orientare şi gîndire ageră s-au dovedit a fi tot elevii gim. Pîrîta cu un timp de 2 min. 00 sec. După 4 ore de mişcări, deplasări, gândire logică şi efort fizic foarte mare, echipele participante s-au clasificat pe următoarele locuri: Pe locul I cu timpul 13 min. 20 sec. s-a clasat echipa l.t. „M.Eminescu” Dubăsari, profesor Ştefan Cuşnir. Pe locul al II-lea cu timpul de 13 min.26 sec. , s-a clasat echipa gim. Pîrîta, profesor Vasile Martalog. Pe locul al III-lea cu timpul de 13 min. 27 sec. s-a plasat echipa gimn. Ustia, profesor Gheorghe Stratulat. Celelalte locuri au fost repartizate de către echipele participante după cum urmează: locul patru l.t. „Ştefan cel Mare” Molovata, cu timpul 13 min. 29 sec., locul cinci gim. Oxentea cu timpul 13 min. 30 sec., locul şase l.t. Holercani cu timpul 13 min.32 sec., locul şapte gim. Pohrebea cu timpul 13 min.57 sec., locul opt l.t. Doroţcaia cu timpul 14 min. 04 sec., locul nouă l.t. „I. Creangă” cu timpul 14 min. 18 sec., locul zece gim. Marcăuţi cu timpul 14 min. 31 sec., locul XI gim. „A. Codru” cu timpul 14 min. 38 sec. Locul XII gim. Corjova cu timpul 14 min. 41 sec., locul XIII l.t. „V. Ioviţă” cu timpul 15 min. 03 sec. Nu s-au prezentat la concursul „Starturi vesele”, l. t. Grigoriopol şi gim. Roghi. E de menţionat că profesorii cît de cît îşi fac datoria cu tragere de inimă referitor la pregătirea documentelor de participare la nivel conform regulamentelor. Locul de a petrece acţiunea e pregătit satisfăcător. A fost prezentă asistenta medicală, fără traume. La sfîrşitul acţiunii s-au făcut totalurile şi echipelor clasate pe primele trei locuri li s-au înmînat diplome de gradul respectiv şi cadouri de preţ, dorindu-le multă sănătate succese la învăţătură şi succese la următoarele probe ale spartachiadei şcolare. Întotdeauna biruie cel mai puternici, cei mai iuţi şi cei care tind să fie primii în toate. M. Bradu, specialist principal în probleme tineret şi sport

O acţiune de caritate Sîmbătă 03 decembrie 2011 la Oxentea s-a petrecut o discotecă publică, i-ar banii adunaţi au fost donaţi la doi tineri, care de mai mulţi ani sunt ţintuiţi la pat. Cu ajutorul membrilor consiliului tinerilor,Burghila Doina şi Leca Alisa s-au adunat de 400 lei. Banii au fost înmînaţi invalizilor Leca Vasilii şi Leca Oxana de către preşedintele consiliului tinerilor Borş Gheorghe. Andrieş M., directorul Casei de Cultură Oxentea

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 4178

8 - 15 decembrie 2011

ACŢIUNI DE PREVENIRE A INCENDIILOR Secţia Situaţii Excepţionale Dubăsari efectuează profilaxie incendiilor a sectorului locativ, cu verificarea la fiecare locuinţă în parte, cu instruirea cetăţenilor şi cu indicarea încălcărilor în urma controalelor. Fiecărui cetăţean i se indică regulile de apărare împotriva incendiilor, precum şi contactele pompierilor, acţiunile în caz de incendiu.

O

dată cu începea sezonului de încălzire creşte riscul izbucnirii incendiilor, în special în sate, unde încălzirea este prioritar în baza sobelor. Pentru a preveni incendiile, serviciul protecţiei civile sistematic desfăşoară acţiuni de verificare şi informare. Pompierii spun că de fiecare dată se stăruie să explice oamenilor regulile din domeniul dat şi importanţa cunoaşterii acestora pentru a evita cazurile de incendii. Oamenii sunt conştienţi despre rezultatele imprudenţei la folosirea focului pentru încălzire. „Situaţia sobelor îi normală, în orice caz, ca în ori şi care altă localitate sînt

A

Irina Glod, redactor

AVIZ

genţia teritorială Bender a CNAM informează populaţia că, în conformitate cu Legea nr. 1585XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, Legea 1593XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală si Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2012 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă a fost stabilită în mărime de 2982 lei. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii: a) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau invalizilor; b) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură; c) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi; d) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură. e) alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. care achită pînă la 31.03.2012 prima de asigurare beneficiază de o reducere în mărime de 50% ( achită doar

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

încălcări, pe care noi ne stăruim să le lămurim la cetăţeni cum să le înlăture şi ce trebuie să facă, ca să nu izbucnească incendiile”, spune PAVEL CARPOV, inspector superior al serviciului apărare împotriva incendiilor al Secţiei Situaţii Excepţionale. Pentru cei de la ţară încălzirea cu lemne nu este o problemă, căci scumpirea gazului le-a adus aminte de sobe, de timpul cînd pe hogeacul casei ieşea fum. „Sobele-s gata, lemne am gătit şi cu gaz, daa fiind că gazul a stat aşa de scump, trecem la ce avem”, accentuează ANATOLIE PASAT, locuitor al satului Coşniţa. „Gaz ne-am tras – îi bine, avem convector, da-i scump. Numai cît la gazovaia plitca facem mîncare, da aşa nu ne folosim cu dînsul, cu lemne şi facem focul”, spune ANASTASIA AGATIEV, locuitoare a satului Coşniţa. Pregătirea de către sezonul toamnă – iarnă se începe de la sfîrşitul lunii august, pînă la sfîrşitul primăverii. În această perioadă, tot efectivul Secţiei Situaţii Excepţionale este implicat întru verificarea sectorului locativ şi pentru efectuarea profilaxiei. De la începutul lunii octombrie, pînă în prezent, DSE a verificat 18.621 mii case de locuit în toată ţara şi a interzis exploatarea a peste 800 de sobe defecte şi folosirea reţelelor electrice deteriorate, care ar putea fi sursă de izbucnire a incendiilor.

1491 lei) Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în categoria de proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari şi dacă aceştia nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţila pct. 1 lit. b), c), d) şi e) şi pct. 2 din anexa nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 care achită pînă la 31.10.2012 prima de asigurare beneficiază de o reducere în mărime de 75% ( achită doar 745,5 lei). Poliţa de asigurare cu reducere de 50% poate fi procurată la filialele Poşta Moldovei. Poliţa de asigurare cu reducere de 75% poate fi procurată la AT Bender a CNAM situată pe adresa s. Varniţa, str. Tighina 64, et. 3 bir. 34, tel. 46-2-56 sau la reprezentantul AT Bender în raionul Dubăsari pe adresa s. Coşniţa str. Păcii 7 clădirea Consiliu Raional Dubăsari, et. 2 bir. 202 tel. 43-1-36. AT Bender vă informează că: - neachitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termenii stabiliţi de legislaţie constitue o contravenţie prevăzută de art. 266 al (2) Cod Contravenţional - pentru neachitarea în termen se aplică o penalitate în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întîrziere. - suma neachitată ( datorată) va fi incasată prin intermediul instanţei de judecată. Stefan Cimbir Director AT Bender a CNAM,

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.43-44  

C u ocazia Situaţia social – economică a raionului Dubasari Ziarul Consiliului Raional Dubăsari 8 - 15 decembrie 2011 Nr. 43-44 (213-214) Î...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you