Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 2

Şedinţa Consiliului raional se convoacă pe 08 decembrie curent

1 decembrie 2011 pag. 2

Ziua Agricultorului – prilej de întîlniri şi bucurii

Nr. 42 (212) pag. 4

pag. 3

Campionatul Republicii Moldova la kickboxing

CREAŢIA ÎN ETATE LA CASA SPERANŢEI

Bun venit Iarnă

Monitorizare europeană în raionul Dubăsari

Pe data de 25 noiembrie curent, ora 11.30, la Consiliul raional Dubăsari a venit într-o vizită de colaborare o delegaţie de la Congresul Autorităţilor locale şi regionale de la Strasbourg.

D

elegaţia era compusă din următorii membri ai Congresului: Dl. Francis Lec (Franţa) – raportor privind democraţia locală, Dl. Ignacio Sanchez-Amor (Spania) – raportor privind democraţia regională şi Dl. Jean-Philippe Bozouls Secretarul executiv al Camerei Autorităţilor Locale a Congresului. La rîndul său, în calitate de reprezentanţi ai raionului şi gazde a delegaţiei la întrunire au fost prezenţi: Preşedintele raionului – Dl. Grigore Policinschi, vicepreşedinţii raionului – Dna Maria Jimbei şi Dna Raisa Spinovschi, consilieri raionali, primarii satelor Marcăuţi, Corjova, Oxentea şi Pîrîta, profesori, conducători din secţii şi direcţii din cadrul Consiliului raional. În general, această vizită are ca scop monitorizarea implementării Cărţii Europene pentru autonomia locală, care este aplicată atît în R. Moldova cît şi în alte ţări membre ale Consiliului Europei.

Din punct de vedere a delegaţiei, întîlnirea cu aleşii locali, reprezentanţii administraţiilor publice locale de ambele nivele şi cu alţi funcţionari publici, se datorează faptului că aceştea au intenţia de a merge tot mai mult înainte spre descentralizare. „La întîlnirea cu dl preşedinte şi cu primarii din satele raionului Dubăsari, am discutat mult şi toţi primarii au fost unanim în ceea ce priveşte necesitatea descentralizării, şi mesajul pe care l-am auzit noi este că, da noi avem nevoie de descentralizare, de autonomie şi în mare parte avem nevoie de autonomie financiară”, a susţinut M. Francis Lec, domeniul democraţiei locale. Ei spun, că vor să cunoască în detalii cum activează autorităţile publice locale şi, în cazul raionului Dubăsari, în ce condiţii lucrează în ultimii 19 ani. După părerea lor întîlnirea le oferă posibilitatea de a vedea la faţa locului şi să cunoască mai în de aproape oamenii care sînt implicaţi în această

activitate. Menţionînd că nu prea multe lucruri s-au schimbat în ultimul timp, vor să evalueze situaţia politică din Moldova. Reprezentanţii puterii locale şi-au exprimat speranţa că vizita oficialilor europeni va contribui la dezvoltarea autonomiei locale. „Aş ruga ca la întîlnirea dumneavoastră cu conducerea statului, prim-minstrul, preşedintele parlamentului şi aşa mai departe, să expuneţi acele dureri, care noi le avem, într-adevăr de ce totuşi nu-i posibilitatea cea ca noi să putem lucra liber, ca noi să dezvoltăm businessul”, a susţinut Serafim Terinte, consilier raional. După întrunire delegaţia Congresului însoţiţi de Preşedintele raionului au efectuat o deplasare la punctul de control din apropierea satului Pohrebea, instalat de autorităţile separatiste de la Tiraspol. La solicitarea parvenită în adresa „grănicerilor” de a discuta cu conducerea unităţii respective sau cu

Dl. Francis Lec

reprezentanţii conducerii raionului Dubăsari din autoproclamata republică, răspunsul a fost negativ. Vizita face parte din programul de pregătire a unui raport şi a unei recomandări pe situaţia respectării democraţiei locale şi regionale în

Dl. Jean-Philippe Bozouls

ţara noastră. Recomandarea va fi ulterior discutată şi supusă adoptării Congresului în cadrul unei sesiuni plenare a Consiliului Europei în 2012. Monitorizarea democraţiei locale şi regionale în ţările membre ale Consiliului Europei este în cen-

Dl. Ignacio Sanchez-Amor

trul activităţilor Congresului şi are ca scop stabilirea unui dialog deschis şi constructiv cu autorităţile naţionale, regionale şi locale. Irina Glod, redactor


Noutăţi Nistrene

1 decembrie 2011

pag. 2

Şedinţa Consiliului raional se convoacă pe 08 decembrie curent

C

onform dispoziţiei Preşedintelui raionului nr. 139-n din 28.11.2011, pe data de 08.12.2011, ora 11.00 se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului raional, ce va avea loc în incinta Î.M. ”Centrul raional de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia”. La ordinea de zi sînt propuse următoarele întrebări: 1. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni ale anului 2011; Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe 2. Cu privire la totalurile activităţii Direcţiei agricultură şi cadastru în anul 2011 şi sarcinile prioritare de activitate pentru anul 2012; Raportor: V. Popescu, director Direcţie agricultură şi cadastru 3. Cu privire la totalurile concursului raional „Cea mai bună pregătire

a instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar 2011-2012”; Raportor: L. Brăducean, director DGÎTS. 4. Cu privire la instituirea serviciului de asistenţă psihopedagogică pe lîngă DGÎTS; Raportor: L. Brăducean, director DGÎTS. 5. Cu privire la totalurile concursurilor raionale pentru cea mai salubră localitate, cea mai amenajată fîntînă, cel mai îngrijit izvor şi mal de rîu; Raportor: M. Jimbei, vicepreşedintele raionului. 6. Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei raionale pentru protecţia copilului aflat în dificultate; Raportor: M. Jimbei, vicepreşedintele raionului. 7. Cu privire la rezultatele inventarierii bunurilor mobile şi imobile ale

Ziua Agricultorului – prilej de întîlniri şi bucurii Acum, la sfîrşit de toamnă, cînd ogoarele sînt pregătite pentru a ne oferi roade în anul viitor: culturile de toamnă sînt semănate, practic se finisează arătura de zăble, putem să spunem că a venit timpul, vorba veche, să “numărăm bobocii”.

T

rebuie să spunem că acest an, de fapt ultimii ani, sînt deosebit de anevoioşi în ceea ce ţine de prelucrarea pămîntului: ba ploi puternice, ba secete îndelungate, dar agricultorii nu lasă mîinile în jos, purced la lucru cu gîndul că anul viitor poate va fi mai bun ca cel precedent. De cînd se ţine minte, ţăranul nostru se gîndeşte că la anul va fi mai bine. Vine anul, se duce, iar binele acela parcă nu mai vine. Şi tot aşa, din an în an, agricultorul nostru trăieşte cu speranţa într-un viitor mai bun. Şi e normal să fie aşa, pentru că, dacă nu ar mai fi această doză de speranţă, nu se ştie dacă am mai putea vorbi de agricultură în Moldova. Oricum, anul care se scurge a fost pentru noi unul relativ bun. Am avut parte de recoltă bună de grîu, porumb, floarea soarelui, legume; am avut de toate. Acuma ne rămîne să aşteptăm de la Cel de Sus timpul prielnic pentru grînele de toamnă, deoarece pînă la moment, situaţia este deosebit de gravă. Din lipsa ploilor în această toamnă, roada de grîu din anul viitor pare a fi compromisă din start. Dar iarăşi, avînd acea speranţă la mai bine, nu ne pierdem curajul. Cu scopul analizei rezultatelor activităţii în sectorul agrar al raionului, pe data de 25 noiembnrie curent a fost organizată festivitatea consacrată sărbătorii profesionale “Ziua lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare”. Sala de festivităţi a COCT”Prietenia” a fost amenajată în stil de sărbătoare, să se simtă că e toamnă. Cei invitaţi la serbare, mai bine de 150 persoane, erau întîmpinaţi la intrare cu pîine, sare şi un pahar cu vin din roada acestui an, de către o pereche de tineri îmbrăcaţi în straie naţionale, autentice. Cum au păşit pragul, după întîmpinarea frumoasă, oaspeţii erau aşteptaţi de o expoziţie de pictură şi una de produse agricole de pe lanurile raionului. Un loc deosebit în această expoziţie îl aveau produsele SRL”Tiraston” din s. Doroţcaia, o brutărie care, în afară de produsele tradiţionale, mai coace şi pîine deosebită – din grîu încolţit,

care are calităţi excepţionale, inclusiv la menţinerea sănătăii oamenilor. În partea stîngă a intrării în sală locul era ocupat de către colectivul formaţiei “Gheorghe Murga”, care a asigurat fonul musical al serbării noastre. În momentul cînd s-au adunat majoritatea invitaţilor, dna Raisa Spinovschi, vicepreşedintele raionului a invitat pe toţi la masa de sărbătoare, aranjată cu bucate alese Partea festivă a început cu mesajul de felicitare din partea şefului Direcţiei agricultură şi cadastru, dl Vasile Popescu şi aducerea la cunoştinţă publicului a rezultatelor activităţii sectorului agrar a raionului în acest an. La momentul de faţă, a menţionat d-lui, 81,8% din terenurile agricole sunt consolidate. Aceste terenuri sunt gestionate de: • 6 cooperative agricole de producţie, formate în baza Staţiunilor de maşini şi tractoare (anii 2004-2008) care gestionează o suprafaţă de terenuri agricole de 4701 ha. • 1 SA “Fabrica de Conserve” din s. Coşniţa cu suprafaţa de 641,71ha • 27 SRL cu suprafaţa totală de 7814,71ha • şi numai 18,2%, sau 3407ha, din aceste terenuri sunt prelucrate de proprietari de sine stătător Aceste colective în anul 2011 au produs: 14553 t. – grăunţoase 5517 t. – floarea soarelui 2216 t. – tutun 2594 t. – legume 1829 t. – cartofi 2684 t. – fructe şi alte produse agricole Munca bine organizată, a permis

agricultorilor din raion să obţină în anul curent o creştere de 10 la sută la producerea grăunţoaselor, 23 la sută la producerea răsăritei, producerea fructelor s-a dublat, a sporit productivitatea cartofului cu 70% şi a altor culturi. A urmat mesajul de felicitare către toţi agricultorii din raion din partea dnei Raisa Spinovschi şi dnei Maria Jimbei, vicepreşedinţii raionului După o mică pauză muzicală, dl Valeriu Berzan, secretarul Consiliului raional Dubăsari, a dat citire Dispoziţiei Preşedintelui raionului privind organizarea sărbătorii raionale “Ziua

Consiliului raional; Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară. 8. Cu privire la transmiterea unui obiect fix; Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară. 9. Cu privire la lichidarea unor mijloace fixe. Raportor: E. Moiseev, şef Secţie administrativ-financiară.

10. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional; Raportor: Gr. Policinschi, preşedintele raionului. 11. Cu privire la numirea evaluatorului; Raportor: I. Danilov, consultant în probleme resurse umane. 12. Cu privire la rectificarea bugetului

raional pentru anul 2011; Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe. 13. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în prima lectură; Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe. 14. Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2012, în lectură a doua; Raportor: Iu. Ţimbalist, director Direcţia generală finanţe. 15. Cu privire la aprobarea Programului de activitate al Consiliului raional Dubăsari pentru anul 2012; Raportor: V. Berzan, secretarul Consiliului raional. Conform prevederilor legale şedinţa este publică. Astfel, sînt invitaţi să participe consilierii raionali, conducătorii serviciilor descentralizate, primarii localităţilor, mass-media, toţi doritorii. Ec. Racoveţ sp. pr. în probleme relaţii cu publicul

Concursul vinului de casă În cadrul sărbătorii „Ziua profesională a lucrătorului din agricultură şi industria prelucătoare” a fost organizat şi concursul „Producătorului de vin de casă”.

I

niţial au fost preîntîmpinaţi toţi participanţii la serbare despre petrecerea concursului. A fost amenajat un loc special cu inscripţie pentru prezentarea concursanţilor şi amenajarea probelor prezentate. S-au prezentat 11 participanţi, fiecărui eliberîndui-se cîte un bileţel cu numărul de participare la concurs. Pentru petrecerea concursului a fost instituită o comise de lucru alcătuită din următorii membri: Raisa Spinovschi, vicepreşedintele raionului, Serghei Guvir, şef adjunct DAC, Petru Nirca, conducător CAP „Victoria

Cocieri”, Valeriu Rusu, primar de Oxentia Andrei Lefte, r şef Direcţia fitosanitară şi control semincer. Criterile de apreciere au fost următoarele: culoarea, aroma şi densitatea , pe scara de 10 baluri. Examinîndu-se fiecare produs vizual şi prin degustare şi calculînd numărul de baluri căpătate, s-a constatat că cele mai multe baluri a acumulat mostra cu nr.7 pe locul doi s-a plasat mostra cu nr.1, pe locul trei - mostra cu nr.4. La anunţarea totalurilor concursului s-a constatat că pe primul loc s-a plasat producătorul Ghenadie Creţ

lucrătorului din domeniul agriculturii şi industriei prelucrătoare” şi acordarea Diplomelor de onoare a Consiliului raional şi cadourilor de preţ. În acest an a fost primită hotărîrea de a înmîna agricultorilor cadouri de preţ şi Diplome de onoare din partea Consiliului raional pentru 4 compartimente: - Premierea fruntaşilor în producţie, la care au fost menţionaţi 50 de agricultori de diferite profesii: mecanizatori, legumari, pomicultori, ingineri, brigadieri ş. a. şi li s-a înmînat cite un fierbător de apă electric şi Diploma de onoare a Consiliului raional. - Premierea colectivelor de mecanizatori, care au obţinut cele mai bune rezultate în procesul de producţie în acest an şi anume: 1. Colectivul de mecanizatori CAP”Victoria Cocieri” – Diplomă a Consiliului raional de gradul I şi un televizor. 2. Colectivul de mecanizatori CP”Oxentea Service” - Diplomă a Consiliului raional de gradul II şi un televizor. 3. Colectivul de mecanizatori SRL”Elvitis Com” din s. Ustia - - Diplomă a Consiliului raional de gradul III şi un cuptor cu microunde. - Premierea învingătorilor la concursul raional Spicul de Aur 2011”, în număr de 18 persoane, cu diferite cadouri şi Diploma de onoare a Consiliului raional, la mai multe categorii: 1. Cel mai bun echipaj al combinelor la recoltare 2. Cel mai bun şofer şi tractorist la transportarea roadei. 3. Cel mai în vîrstă şi mai tînăr combainer la recoltare. - Premierea învingătorilor la concursul “Cel mai bun vin de casă”. Pe parcursul înmînării diplomelor şi cadourilor colectivul formaţiei “Gheorghe Murga” a prezentat diferite melodii pentru persoanele premiate. A urmat un gest semnificativ – îmnînarea simbolului tradiţional - pîinea şi sarea, de către 3 conducători de gospodării agricole: Serafim Terinte CP”Oxentea Service”, Valeriu Bacioi CAP”Doroţcaia Agro” şi Ştefan Driga SRL”Agrotiras” din partea agricultorilor din raion, pentru Preşedintele raionului, dl Grigore Policinschi, în semn de recunoştinţă pentru suportul acordat sectorului agrar din partea conducerii raionului şi îndeosebi a dlui Preşedinte. Dl. Gr.

din satul Pîrîta, pe locul doi s-a plasat producătorul Popescu Vasile din satul Ustia, pe locul trei s-a plasat producătorul din satuil Doroţcaia Alexandru Peşcov.

Învingătorii au fost menţionaţi cu Diplome de onoare a Consiliului raional şi cadouri de preţ. Serghei Guvir, Şef adjunct DAC

Policinschi a mulţumit pentru pîine şi sare, a adresat cele mai sincere felicitări tuturor agricultorilor şi a asigurat că atît dumnealui personal, cît şi întrega conducere a raionului va face tot ce îi stă în puteri pentru a ajuta sectorul agrar, iar dacă nu vor putea ajuta, atunci sigur nu vor în-

din raion. Festivitatea s-a încheiat cu o suită de melodii populare, dedicaţii muzicale pentru fruntaşii în munca rodnică şi încingerea horelor. În final ţinem să aducem sincere mulţumiri conducerii raionului Dubăsari, în special dlui Grigore Po-

curca activităţii. Mesajul de felicitare din partea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, a fost adus de către reprezentantul Ministerului, dna Rodica Reşitca. Dumneaei a înmînat Diploma de gradul I a Guvernului Republicii Moldova pentru merite deosebite şi muncă rodnică pe pascursul anilor dlui Petru Nirca preşedinte CAP”Victoria Cocieri” ; Diplome de Onoare a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare dlor Valeriu Bacioi preşedinte CAP”Doroţcaia Agro”, Serafim Terinte administrator CP”Oxentea Service”, Isac Ilie, conducător SRL”AgrodacGrup” s. Molovata, Peşcov Alexandru, conducător SRL”Tiraston” s. Doroţcaia, Petru Braşoveanu, conducător SRL”AgroTerra” s. Molovata şi felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale din partea Ministrului mai multor agricultori

licinschi, Preşedintele raionului, pentru suportul acordat Direcţiei agricultură şi cadastru la organizarea sărbătorii; Secţiei cultură, dna Valentina Semionov; moderatorilor serbării Diana Voevudschi şi Victor Aslanov; colectivului formaţiei “Gheorghe Murga”, condusă de dl Mihai Cojocaru . Nu în ultimul rînd mulţumiri alese aducem agenţilor economici din raion, care au contribuit, în măsura posibilităţilor cu produse sau financiar, la buna organizare şi petrecere a sărbătorii noastre, colectivului de bucătari şi administratorului dnei Nina Torpan al ÎM Centrul pentru Odihnă a Copiilor şi Tineretului “Prietenia”, pentru găzduirea, pregătirea bucatelor şi frumoasa petrecere a festivităţiii. Popuşoi Valeriu, specialist principali, Direcţia agricultură şi cadastru Bulat Tatiana, specialist principali, Direcţia agricultură şi cadastru


pag. 3

Noutăţi Nistrene

Metode şi tehnici interactive în educarea picilor

Pe data de 24 noiembrie în incinta instituţiei preşcolare „ Buratino ” s. Molovata Nouă, s-a desfăşurat seminarul teoretico-practic cu genericul „ Specificul evaluării copilului preşcolar în baza standardelor de dezvoltare şi învăţare pentru copilul de la naştere pînă la 7 ani”.

P

articipanţii seminarului au avut posibilitate să asiste la două activităţi ce sau desfăşurat în grupa mică „Romaniţa”, subiectul activităţii „Legumele”, educator Gazea Lilia şi în grupa mare „Ghiocelul”, subiectul activităţii „Păsările”, educator Barabaş Maria. O masură exracurs cu genericul „Toamna” a fost prezentată de către grupa pregătitoare „Lăstăraş”, educator Oprea Eugenia. Toate activităţile au fost bine gîndite şi creative. Educatoarele au aplicat metode şi tehnici moderne. Copiilor li s-au creat condiţii de dezvoltare şi învăţare exlorînd tot odată lumea în întregul ei, stimulîndu-l sub toate

aspectele. La rîndul lor copiii au demonstrat că fiecare acţiune a lor de cucerire a mediului în care trăiesc şi se dezvoltă, împlică atît procese cognitive, operaţii mentale, cît şi trăiri afective şi motricitate. Cred că seminarul desfăşurat în incinta instituţiei preşcolare „Buratino” s. Molovata Nouă va ajuta cadrele didactice în realizarea procesului educaţional şi în dezvoltarea copiilor, oferindu-le spriginul necesar în dezvoltarea lor sub raport cognitiv, socio-emoţional şi fizic.

1 decembrie 2011

Realizarea compartimentului „Protecţia şi ameliorarea mediului, utilizarea durabilă a resurselor naturale” din Programul Naţional „Satul Moldovenesc” În scopul realizării obiectivelor

prioritare ale procesului de dezvoltare durabilă şi îmbunătăţire a factorilor de mediu, care sunt prevăzuţi în Programul Naţional “Satul Moldovenesc”, Strategiei privind aprovizionarea cu apă şi canalizare a localităţilor din raion şi a Programului de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor 2006-2015, în planurile de activitate a Secţii construcţii, pe parcursul anului 2006-2011, sa-u realizat următoarele: • din numărul total a populaţiei a raionului - 34209 au fost conectaţi la reţele centralizate de alimentare cu apă -15748 ce constituie 46% şi la reţelile de canalizare -834 ce constitui 2%, • s-au construit şi renovat – 145,65 km reţele de apă: dintre care: Doroţcaia -33,6 km; Holercani – 18,0 km; Cocieri - 22,8 km; Marcauţi - 4

km; Pîrîta- 16,3 km; Coşniţa – 27,75 km; Pohrebia- 9,5 km; Molovata Nouă – 6 km; Molovata – 5,7 km; La moment nu dispun de reţele de apeduct localităţile Oxentea şi Ustia. Rămâne arzătoare problema canalizării numai o localitate are parţial reţea de canalizare - s. Coşniţa, (pe baza SA „Fabrica de conserve din Coşniţa”). În perioada dată s-a colaborat activ cu organizaţiile internaţionale, s-au implimentat proiecte investiţionale pentru construcţia şi reconstrucţia sistemelor de alimentare cu apă şi ca-

nalizare, staţiilor de epurare a apelor reziduale, construcţia, reconstrucţia şi amenajarea fântânilor şi izvoarelor din Fondul Ecologic, în localităţile Coşniţa, Cocieri, Doroţcaia, Holercani, Marcauţi, Pîrîta, Molovata prin intermediul FISM, satul Pohrebia, Doroţcaia, Pîrîta prin intermediului PNUD unge au contribuit Bugetul de Stat, Consiliul raional, consilile locale de nivelul I şi populaţia. În scopul prevenirii poluării mediului, asigurări cu apă potabilă de calitate a localităţilor

din raion constituie una din principalele probleme ce urmează a fi soluţionate în următorii ani. Construcţia sistemelor centralizate de aprovizionare cu apă, canalizare şi epurare care va contribui esenţial la diminuarea impactului asupra mediului şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi sănătate ale cetăţenilor. Z. Sîreţanu, specialist principal în planificare şi prognoză a actelor normative, Secţia construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

Istoria apariţiei Muzeului de Istorie şi Etnografie din localitatea Doroţcaia La 9 mai 1975 a fost deschis memorialul istoric cu denumirea „Memorialul militar”.Conform Hotărîrii Comitetului Central al PC a Moldovei şi a Sovietului Miniştrilor din 08 august 1975, Nr.256, Memorialul militar din s. Doroţcaia raionul Dubăsari a fost luat sub ocrotirea statului - fiind numit memorial istoric din Moldova.

P

e parcursul a mai multor ani în şir , materialele expoziţionale au fost adunate de către militarii sovietici , care au participat la eliberarea satului Doroţcaia de sub ocupaţia fascistă în primăvara anului 1944 , de către veteranii Marelui Război pentru Apărarea Patriei şi a muncii din sat. De la instituţiile care activau în sat au fost satul Doroţcaia , i s-a conferit Orcolectate mai multe materiale istorice, documente şi fotografii, obiecte dinul „Gloria Muncii ”. N. Bacioi şi muniţii militare, diferite cadouri aduse de delegaţii din mai multe Actual , Muzeul de Istorie şi Metodist DGÎTS instituţii de stat din raion şi Republică. Multe din obiectele muzeale Dubăsari Etnografie a s. Doroţcaia, are peste diplome, ordine şi felicitări - au fost aduse în dar Colhozului „Chirov” 5500 de piese de muzeu, care sunt a s. Doroţcaia, de către diferite delegaţii din mai multe Într-o perioadă scurtă, anii 2005- expuse în 4 săli a muzeului şi o ţări, de către mai multe instituţii din raion şi republică, 2006 s-au adunat şi mai multe materiale sală pentru păstrarea fondurilor pentru localnicii satului şi instituţiile locale şi pentru etnografice, care trebuiau expuse într-o muzeale cu o suprafaţă totală de păstrarea tuturor acestor materiale istorice era nevoie încăpere mai mare, de aceea era nevoie 160 m , unde activează în total 3 de o încăpere. De aceea, la 9 mai 1985 a fost deschis de extinderea şi reparaţia muzeului. lucrători ai muzeului. De la deschiderea MuzeuMuzeul s. Doroţcaia, cu denumirea „Muzeul Gloriei După mai multe adresări efectuate de de luptă şi Muncă” , avînd suprafaţa totală de 41 m 2, către preşedintele raionului Dubăsari, lui şi pînă în prezent, în vizită la într-o clădire special construită lîngă Memorialul Glo- dl Grigore Policinschi, de către prim- muzeu au fost delegaţii din toate Astăzi, un grup de 7 persoane, participanţi la lichidarea riei Militare. ministrul Republicii Moldova Dl ţările lumii. Anual, numărul vizavariei de la C.A.E. Cernobîl, locuitori ai satelor Holercani şi Primul director al Muzeului a fost veteranul Mare- Vasile Tarlev şi Preşedintele Repub- itelor individuale este peste 2000Cocieri au fost primiţi în audienţă de Preşedintele lui Război pentru Apărarea Patriei şi veteranul muncii, licii Moldova dl Vladimir Voronin, am 2600 de vizitatori şi turişti. Muzeul raionului Dubăsari Grigore Policinschi. fostul preşedinte al Colhozului „Chirov” din sat, dl primit ajutorul cuvenit pentru reparaţia s. Doroţcaia a obţinut Diploma Evstratiev Terentii Maximovici. Fiind în subordinea şi extinderea muzeului. La 20 mai 2007 de către Asociaţia Veteranilor cîrmuirii colhozului „Chirov” (preşedintele colhozului la deschiderea muzeului, a participat războaielor şi conflictelor armate n cadrul audienţei, dl Galiţ Timofei Semionovici) dumnealui acumula Preşedintele Republicii Moldova- dl locale din Republica Moldova aceştia şi-au exprimereu expoziţii şi date istorice tangente evenimentelor Vladimir Voronin, după aceasta prin şi este menţionat cu „insigna de mat nemulţumirea şi indin sat. La 02 mai 2002 conform ordinului Nr. 27 a decretul Nr.363 a Preşedintelui Re- onoare AVRCAL RM” pentru ludignarea pentru faptul şedinţei Consiliului local (primar Policinschi Grigore publicii Moldova, „ pentru activa- cru adus de folosinţă în mişcarea că nu primesc credite Vladimirovici) muzeul a trecut la balanţa primăriei. rea prodigioasă în domeniul studierii, veteranilor Republicii Moldova şi preferenţiale conform După ce au fost depuse toate documentele necesare la păstrării şi valorifocării patrimoniului educaţia patriotică a tineretului . Hotărîrii de Guvern nr. Ministerului Culturii al Republicii Moldova (ministru - cultural-istoric şi contribuţie la edu1146 din 15 octombrie Andrei Berzan, Veaceslav Madan) la 22 septembrie 2004, muzeul din carea patriotică a tinerei generaţii,” 2004 „Cu privire la credDirectorul Muzeului de Istorie şi satul Doroţcaia a fost înregistrat cu denumirea completă domnului Timofei Galiţ, director al itele preferenţiale penEtnografie a s. Doroţcaia. de Muzeul de Istorie şi Etnografie din sat . Muzeului de Istorie şi Etnografie din tru unele categorii de populaţie”. „Care este cauza că nu se îndeplineşte Legea nr. 909 din 30.01.1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl, la data 1 ianuarie 2010, vor putea bendacă deţin informaţii pre- eficia începînd cu 1 ianuarie 2014. cum că în majoritatea Astfel, în urma discuţiilor rePe data de raioanelor participanţii spective, cernobîliştii au menţionat 24-27 noiemprimesc compensaţii iar necesitatea de a schimba respectiva cei din raionul Dubăsari Hotărîre a Guvernului. Au afimat că brie 2011 în nu beneficiază de aceste vor apela către deputaţii din Parlaor.Chişinău s-a indemnizaţii” a specifi- mentul Republicii Moldova pentru desfăşurat cat dl Veaceslav Carimov, a cere anularea termenului respectiv originar din Cocieri. şi includerea în Hotărîre termenul de Campionatul ReÎn acest contex, dl Ser- 1 ianuarie 2012, reieşind din faptul publicii Moldova giu Grigoriev, consultant- că vîrsta participanţilor la lichidarea jurist al Consiliului raional consecinţelor avariei de la Cernobîl la kickboxing a prezentat materialele şi este înaintată, iar necesităţile sînt versiunea K-1. informaţiile respective, astăzi, la moment, pentru această cateconform cărora Hotărîrea gorie de populaţie din Republica MolGuvernului nr. 1146 dova, respectiv din raionul Dubăsari. a acest Campionat au participat şcolii sportive din or. Hînceşti. Anul trecut cu Birtrolan Boris, luptător din or. Chişinău din 15 octombrie 2004 peste 500 de sportivi din toate ei s-au mai întîlnit în finala Campionatu- pe care la fel l-a învins, demonstrînd un Preşedintele raionului Dubăsari „Cu privire la creditele Grigore Policinschi a susţinut această raioanele ţării. Luptele s-au desfăşurat între lui Naţional în grupa “A”, unde sportivul caracter de adevărat luptător, astfel Serbul preferenţiale pentru unele idee şi a menţionat faptul că Consiliul categoriile de vîrsta : copii, cadeţi tineri şi nostru a pierdut cu scorul de 3:2. Însa anul Roman a devenit Campion al municipiului categorii de populaţie” a raional, conform competenţelor sale, seniori. Regulamentul competiţional per- acesta Igori nu i-a lăsat nici o şansă şi a Chişinău la kickboxing. fost abrogată cu emiterea va fi alături de doleanţele cetăţenilor mitea lovituri de braţe şi picioare în corp, iar învins cu scorul de 3:0. În final Boşcanean În categoria CADEŢI am avut trei unei noi Hotărîri de Guvern raionului Dubăsari ce fac parte din după regula K-1 se mai permite şi loviturile Igor s-a întîlnit cu sportivul din or. Făleşti, sportivi. Primul pe ring s-a urcat Verlan cu nr. 836 din 13.09.2010 această categorie de populaţie, inclusiv de genunchi. Echipa satului Pîrîta a fost unde într-o luptă grea a cedat cu scorul Tudor, categoria de greutate -51 kg, unde „Cu privire la acordarea va promova interesele acestora în cadrul reprezentată la acest Campionat de către de 3:2, plasîndu-se pe locul II la Campio- s-a întîlnit cu sportivul Tricolici Dorin, indemnizaţiilor unice pen- vizitelor în teritoriu a reprezentanţilor şase sportivi şi antrenorul echipei. Primii natul Moldovei. Vă aducem la cunoştinţă, pe care l-a învins în runda a II, prin KO. tru construcţia sau procu- Guvernului, inclusiv în cadrul întrevepe ring au ieşit categoria de vîrsta copii, ca Boşcanean are în palmaresul său 24 de Următoarea luptă a avut-o cu Pîrtin Virarea spaţiului locativ, sau derilor cu reprezentanţii Parlamentului care a fost reprezentată de Boşcanean Igori lupte titular, dintre care 20 de cîştiguri. talii, la fel discipol al şcolii de lupte din or. restaurarea caselor vechi Republicii Moldova. a.n- 2002, multiplu Campion a Republicii A doua luptă în categoria copii a fost Chişinău, pe care la învins la puncte caliunor categorii de cetăţeni ”, Moldova la Lupta Naţională Voievod, cam- disputată între sportivul nostru Serbul Ro- ficîndu-se în finala Campionatului Municiconform căreia persoanele Ec. Racoveţ pion al R. Moldova la K-1 (or.Ungheni). man şi luptătorul din or Făleşti, unde Ro- piului Chişinău, unde s-a întîlnit cu Andrieş sp. pr. în probleme relaţii cu publicul care nu au beneficiat de Prima luptă a disputant-o cu campionul an- man a cîştigat cu scorul de 3:0, şi astfel continuare pag. 4 indemnizaţiile unice pînă ului 2010 la K-1 Bucsa Adrian, discipolul calificîndu-se în finală. În finală s-a întîlnit

Participanţii la lichidarea avariei de la C.A.E. Cernobîl primiţi în audienţă de Preşedintele raionului

Î

Campionatul Republicii Moldova la kickboxing

L


pag. 4

Noutăţi Nistrene

Andrei, luptător din or. Făleşti. Finala a fost cîştigată de sportivul nostru cu hotărîrea colegiului de arbitri, cu scorul de 4:1, astfel devenind campion al municipiului Chişinău. Un alt sportiv din categoria cadeţi a fost Constantinov Ion, care în luptă a demonstrat un caracter de luptător adevărat, însă experienţa adversarului său a facut ca ultimul să cîştige la puncte. Ion este de prima dată la aşa campionat şi pe viitor cred că va deveni şi Campion. Ţurcan Semion a fost al treilea luptător în clasa CADEŢI, categoria de -67 kg, unde pentru calificarea în finală s-a luptat cu sportivul din Făleşti, pe care la nocautat în prima rundă printr-o lovitură de genunchi, însă din cauza unei traume a pierdut cu un scor de 3:2 clasîndu-se pe locul III. În categoria de vîrsta seniori cu greutatea de 91 kg s-a luptat sportivul nostru Zlatin Alexandru, care a avut de disputat trei lupte grele cu adversari din diferite regiuni ai Republicii

CREAŢIA ÎN ETATE LA CASA SPERANŢEI 20 de femei în vîrstă, locuitoare a satului Coşniţa se bucură de posibilitatea de a-şi manifesta activităţile culturale într-un cerc de creaţie, deschis la centrul comunitar „Casa Speranţei”.

C

entrul este înfiinţat încă din anul 2007 şi are menirea de a organiza activităţi speciale cu 20 de persoane în vîrstă şi cu 50 de copii cu dezabilităţi. Odată în săptămînă, în ziua de joi, bătrînele se întîlnesc la „Casa Speranţei”, pentru a-şi petrece timpul cu folos. Toate sunt dintr-un sat şi se cunosc foarte bine, acest fapt le ajută să comunice mai liber între ele. Lucrurile confecţionate sunt expuse într-o expoziţie foarte bogată în culori, imaginaţie şi dragoste. „Aicea ne mai trece timpul, ne mai întîlnim, mai vorbim, ne împărtăşim neajunsurile”, spune Valentina Baţaniuc, locuitoarea s. Coşniţa. „Ucide singurătatea, ne ia din greutaţi. Aici ne îmbogăţim cu cunoştinţe de a împleti, de a croşeta, de a broda.”, se alătură la cele spuse Iliaş Galina, locuitoare a s. Coşniţa. De multe ori le lipsesc materialele pentru lucru, însă creativitatea fiecăreia nu se lasă aşteptată, şi aduc de acasă obiecte şi materie de care nu mai au nevoie pentru a le utiliza cu folos. „Noi deamu dacă suntem la pensie, mai mult pe acasă şi mai ieşim oleacă în lume cu ajutorul la Centru ista a nostru. Venim, mai vedem lumea măcar odată în săptămînă, că acasă nu se muntuie lucrul, ne place acest lucru. Iaca mai facem cîte-o (arată o broderie)şi pute”, accentuează Rebeja Valentina, locuitoare s. Coşniţa. Pentru o bună activitate a cen-

„Citius, Altius, Fortius !!” La data de 8 noiembrie curent, între Asociaţia Obştească „Indigo” şi Fundaţia Est Europeană a fost semnat un acord de grant în valoare de 12 756 USD pentru implementarea proiectului „Citius, Altius, Fortius !!”. Scopul proiectului pe termen lung este facilitarea accesului tinerilor şi copiilor din s. Coşniţa şi satele învecinate la servicii de educaţie calitative şi promovarea spiritului activ de viaţă şi va fi atins prin realizarea a 3 obiective generale: 1. Îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie în cadrul liceului teoretic I. Creangă din s. Coşniţa; 2. Informarea tinerilor şi copiilor din localitate privind modul sănătos de viaţă; 3. Dezvoltarea capacităţii de comunicare şi activism participativ la tinerii şi copiii din comunitate. Pentru realizarea obiectivelor susmenţionate vor fi întreprinse următoarele acţiuni de bază:

Moldova.Toate aceste lupte Alexandru le-a cîştigat prin KO, finala fiind cu sportivul din or. Chişinău - Căpăţina Serghei pe care l-a doborît în runda a II, cu o serie de lovituri la corp, devenind astfel campion al municipiului Chişinău. Clasamentul Campionatului deschis al Republicii Moldova şi municipiului Chişinău la kickboxing versiunea K-1: 1.Serbul Roman -loc.1 -Campion al municipiului Chişinău 2.Verlan Tudor-loc.1 -Campion al municipiului Chişinău la K-1 3.Zlatin Alxandru-loc.1-Campion al municipiului Chişinău la K-1 4.Boşcanean Igor-loc.2-la Campionatul Republicii Moldova la K-1 grupa A 5.Ţurcan Semion -loc.3-la Campionatul municipiului Chişinău la K-1 6. Antrenorul echipei Andrian Gherlac

trului este nevoie de surse financiare, care după spusele directorului centrului nu sunt, totul se face voluntar. Pe viitor ăşi doresc să facă proiecte cu participarea copiilor, dar fiind faptul că nu dispun de finanţe, sunt nevoiţi să caute finanţatori atît din ţara noastră cît şe de peste hotare. În componenţa colectivului de lucru de la centru fac parte doi asistenţi sociali, o femeie care are grijă de curăţenie, un psiholog şi un medic. Toţi aceştea îşi aşteaptă activitatea, care din cauza insuficienţei surselor financiare este stopată.” Este un fapt foarte regretabil că persoanele de la noi din ţară nu prea susţin aceste proiecte şi noi ca de obicei apelăm la persoane de peste hotare”, menţionează Galina Codrean, directorul centrului comunitar „Casa Speranţei”. Construcţia acestui centru a costat circa 120 mii de Euro, bani alocaţi de către Organizaţia de cari-

tate „Moldova Vision” din Irlanda. Centrul este preconizat să fie vizitat de către mai multe categorii de copii, precum: copii cu dezabilităţi, copii din familii vulnerabile, copiii străzii chiar şi copii din familii bune, care îşi dau interesul. La moment în raionul Dubăsari activează 9 centre comunitare (2 la Oxentea, 1 la Holercani, 2 la Coşniţa, 3 la Doroţcaia şi 1 la Pîrîta). Irina Glod, redactor

- Amenajarea unei săli sportive pentru clasele primare din liceu; - Desfăşurarea unei campanii de informare a tinerilor şi copiilor privind modul sănătos de viaţă; - Desfăşurarea manifestaţiei sportive ”Cupa Prieteniei”. Acest proiect a fost obţinut ca urmare a participării AO „Indigo” la seminarele organizate de Fundaţia Est Europeană în cadrul programului ”Participarea Tinerilor în Moldova” finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Biroul pentru Democraţie, Drepturile Omului şi Muncă şi implementat de Fundaţia Est Europeană în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului. La seminare membrii AO „Indigo” au fost instruiţi în elaborarea de proiecte, colectarea de fonduri, organizarea dezbaterilor, etc. Parte a programului susmenţionat a fost şi componenta de grant cu un buget total

1 decembrie 2011

Diplomă de Onoare pentru promovarea Kickboxingului în Republica Moldova. Personal, sînt foarte mulţumit de evoluţia sportivilor noştri la acest Campionat. Ne-am întors fără traume şi cu merite. Mulţumim mult conducerii Primăriei s. Pîrîta, în special d-lui primar Iurie Soltan, pentru susţinerea sportivilor. La fel mulţumim şi doamnei Furculiţa Viorica, pentru sprijinul acordat. Toate acestea noi nu le-am fi realizat dacă nu aveam încăpere pentru antrenamente, care ne-a oferit-o directorul gimnaziului din localitate dl Verlan Grigore, căruia îi mulţumim mult. Sperăm la o conlucrare eficientă pe viitor. Le dorim sportivilor multă sănătate şi succese atît în sport cît şi în viaţa personală.

Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI aduce sincere felicitări cîştigătorilor „Cupei Preşedintelui raionului la volei”

Andrian Gherlac, specialist în domeniul tineret s. Pîrîta

Monumentele de importanţă locală În conformitate cu art. 53, 54 ale Legii “privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.06”, Legea culturii, nr. 413 din 27.05.99, Legea nr. 1530XII din 22.06.93, “Privind ocrotirea monumentelor”, avînd în vedere circulara nr 03-09/420 din 25.05.11, a Ministerului Culturii, “Cu privire la inventarierea şi gestionarea corectă a patrimoniului cultural naţional”. La 30 noiembrie, şefa Centrului metodic, specialistul principal în domeniul turism, Secţia Cultură, şefa bibliotecii raionale, au întreprins o vizită în localităţile: Molovata Nouă,Cocieri, Corjova,Doroţcaia,Pohrebea, Pîrîta, Coşniţa cu scopul de a desemna şi de a efectua inventarierea monumentelor de importanţă locală: printre care se numără: Complexele memoriale ale ostaţilor căzuţi pentru apărarea Patriei în cel de-al II-lea Război Mondial, Monumentele eroilor căzuţi în Războiul pentru Intergitatea RM din anul 1992, biserici,plăci comemorative, tumuli, busturi, pietre funerare, peşteră,schit rupestru, răstigniri, humărie, casă-muzeu. În vizita noastră am informat autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I despre importanţa şi stricta necesitate de implicare a acestora în elaborarea registrului monumentelor de importanţă locală şi paşaportizarea fiecărui monument în parte, ca ulterior, acest registru să fie prezentat şi cu succes aprobat la şedinţa consiliului raional. Aprobarea registrului respectiv are ca ţel, includerea monumentelor din raion, în registrul patrimoniului cultural naţional al Republicii Mol-

de aproximativ 150 000 USD la care au avut acces spre final cele 36 de organizaţii participante. Ca urmare a organizării concursului de granturi s-a decis susţinerea financiară a 14 ONG-uri care au propus idei inovatoare şi mecanisme reale de implicare a tinerilor în soluţionarea problemelor comunităţii. Printre aceste 14 ONG-uri a fost selectat şi proiectul AO „Indigo”. Asociaţia Obştească „Indigo” este o organizaţie raională neguvernamentală, non-profit, înregistrată în raionul Dubăsari din anul 2006 având drept scop promovarea principiilor şi a valorilor democratice, dezvoltarea capacităţilor creative, educarea calităţilor morale şi etice în rîndul copiilor şi tinerilor din raionul Dubăsari Persoana de contact pentru mai multe detalii despre proiect: Gafeli Alexei, Director de proiect, tel. 068585755, ao.indigo@ yahoo.com

A

dova, doar aşa monumentele de importanţă locală vor fi protejate şi de către stat. Totodată, ne-am deplasat la faţa locului, pentru a monitoriza starea în care se află edificiile culturale, imortalizîndu-le cu ajutorul aparatului foto, pozele vor fi afişate în paşaportul acestora. La completarea formularului elaborat pe categorii: monumente istorice; monumente arhitecturale şi de artă; monumente arheologice;solicităm informaţia privind istoria apariţiei, anul fondării, dezvăluirea evenimentelor şi a personalităţilor în legătură cu care obiectul a căpătat statut de monument, autorul, constructorii, particularităţile planimetrice de bază, elementele de artă decorativă, parametrii, cine şi cînd a efectuat săpăturile arheologice, locul păstrării colecţiilor şi planul cadastral al fiecărui monument. Pentru a completa formularul solicitat, s-au implicat angajaţii instituţiilor de cultură, specialişti în istorie, specialistul în cadastru, în frunte cu primarul de localitate. La 2 decembrie Secţia cultură a realizat cu acelaşi scop vizite în localităţile: Molovata, Holercani, Ustia, Oxentea, Marcăuţi.

nul acesta „Cupa Preşedintelui la volei” a fost cîştigată şi de această dată de echipa din localitatea Molovata Nouă, din cele 12 echipe participante la acţiunea cultural-sportivă „Cupa Preşedintelui raionului la volei”, demonstrînd performanţă, spirit de echipă, activism şi responsabilitate. Evenimentul s-a aflat la cea de-a VIII-a ediţie, întrunind în incinta şcolii raionale sportive din satul Pîrîta, echipe din localităţile raionului Dubăsari şi Criuleni, echipe de pe ambele maluri ale rîului Nistru, şi anume: Cocieri; Doroţcaia; Molovata Nouă; Pîrîta; Ustia; Bălţata, r. Criuleni; Vadul lui Vodă; s. Ţîbulăuca şi Comisariatul raional de poliţie Dubăsari. Cu acest prilej, Preşedintelui raionului Dubăsari Grigore Policinschi a adresat scrisori de mulţumire conducătorilor autorităţilor publice locale pentru asigurarea participării echipelor în cadrul acţiunii sportive şi mesaje de felicitare cîştigătorilor care au ocupat locuri de frunte, şi anume primarilor localităţilor Molovata Nouă, Ţibulăuca şi Vadul lui Vodă. Primarul com. Molovata-Nouă Dlui Valeriu SANDU Stimate domnule primar, Prin prezenta, în numele Consiliul raional Dubăsari vă aduc sincere mulţumiri pentru implicarea şi susţinerea Dumneavoastră în asigurarea participării echipei de prezentare a localităţii Molovata Nouă la acţiunea cultural-sportivă „Cupa Preşedintelui raionului la Volei”, ediţia a 8-a, ce a avut loc în data de 19.11.2011, în incinta Şcolii raionale sportive Pîrîta. Totodată, ţin să felicit în persoana Dumneavoastră membrii echipei cu cîştigarea marelui premiu - Cupa Preşedintelui la Volei - la această competiţie pentru al doilea an consecutiv, dorindu-vă multă sănătate, bunăstare, succes în promovarea imaginii localităţii. Acest fapt demonstrează că tinerii din localitatea Molovata Nouă dispun de activism, responsabilitate şi dorinţă de a-şi manifesta capacităţile în domeniul sportiv, menţinerea unui mod sănătos de viaţă. Am încrederea că şi în continuare veţi contribui prin susţinere la desfăşurarea acestor evenimente întru promovarea politicilor de tineret atît la nivel local cît şi raional.

Secţia cultură

Cu respect, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Anunţ de tender Asociaţia Obştească „Indigo” anunţă despre lansarea tenderului de selectare a unei companii pentru realizarea lucrărilor de reparaţie a unei săli pentru activităţi sportive ale claselor I-IV din liceul teoretic „I. Creangă”, s. Coşniţa, r. Dubăsari. Lucrările respective vor fi contractate de asociaţie în cadrul proiectului „Citius, Altius, Fortius !!” implementat de AO „Indigo” în perioada 8.11.201107.06.2012. Companiile interesate de a participat la concurs vor depune un dosar care va conţine: • Scurtă informaţie despre profilul companiei • Oferta de preţ pentru lucrările ce vor fi executate şi termenul de executare a acestora • Alte documente pe care aplicantul le consideră relevante în continuare. Caietul de sarcini pentru

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 4054

lucrările respective poate fi descărcat la adresa electronică: http://www.dubasari.md/Economia/caiet_de_sarcini.doc Dosarele urmează a fi depuse prin e-mail la adresa: ao.indigo@ yahoo.com si plic@inbox.ru Pentru mai multe detalii privind caietul de sarcini şi condiţiile de participare la tender precum şi despre proiectul propriu-zis nu ezitaţi a ne contacta la tel. 068585755 sau pe e-mail: ao.indigo@yahoo.com , persoana responsabilă – Gafeli Alexei, Director de proiect. Data limită de depunere a pachetului de documente pentru tender este: 10 decembrie 2011 Acest proiect este realizat de Asociaţia Obştească „Indigo” cu suportul Fundaţiei Est-Europene din resursele acordate de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin intermediul Fundaţiei Eurasia.

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

ANUNŢ ÎM „COCT – Prietenia”, s. Coşniţa r-ul Dubăsari, procură un microbus-pasager, pînă la 20 de locuri, de tip Mercedes, în stare bună. Ofertele sînt aştepate pînă la data de 20.10.2011, ora 9.00. Achitarea va fi efectuată prin transfer bancar. Costul estimativ, pînă la 120000 lei, inclusiv TVA. Telefoane de contact: 0-248-44-002; 069051001

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.42  

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari 1 decembrie 2011 Nr. 42 (212) Şedinţa Consiliului raional se convoacă pe 08 decembrie curent Bun venit I...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you