Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

Întrunire în vederea realizării “Programului activităţilor de reintegrare a ţării”

În atenţia agenţilor economici!

Nr. 41 (257) pag. 4

pag.3

pag.3

pag. 2

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMULUI DE GRANTURI (GP-2013)

26 octombrie 2012

Vicii -dependenţă!

Pregătirile către desfășurarea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră” au demarat

Fotbalul - un mod sănătos de viaţă pentru tînăra generaţie P

continuare pag.2

P

e data de 22 octombrie curent, a avut loc o sedinţă de lucru în vederea executării "Programului activităţilor de reintegrare a ţării” conform Hotărîrilor de Guvern nr.191, 516 finanţat de către Biroul de reintegrare prin intermediul Ministerului de finanţe. Şedinţa a fost prezidată de către preşedintele raionului dl Gr.Policinschi, cu participarea specialiştilor din cadrul Direcţiei construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului, dna E. Nicolaev,Secţia administraţie şi servicii publice, dl I. Cazac, reprezentantul Guvernului în teritoriu, dl P. Profire şi dl V. Bătrîncea consilierul preşedintelui. Darea de seamă despre realizarea obiectivelor incluse în Programul de acţiuni pentru anul 2012 a fost prezentată de către dna Eudochia Nicolaev, şef Direcţia construcţii, unde au fost menţionate momentele pozitive de realizare a unor obiecte, dar şi lacunele care se întîlnesc, în prealabil la organizarea şi controlul procedurilor de achiziţii publice. În cadrul şedinţei au fost puse în discuţie următoarele obiective : 1. Reparaţia Centrului raional de cultură, tineret şi sport, com Coşniţa , pentru amplasarea şi amenajarea bibliotecii raionale - 350,0 mii lei 2. Reparaţia fîntînii arteziene la Blocul locativ s. Coşniţa – 42,0 mii lei 3. Lucrări de proiectare a acoperişului la grădinita de copii s. Cocieri – 50,0 mii lei 4. Lucrări de proiectare a sistemului de încălzire şi cazangerii la grădiniţa de copii s. Cocieri – 18,0 mii lei 5. Construcţia sistemului de iluminare nocturnă s. Vasilevca - 60,0 mii lei 6. Reparaţia clădirii Centrului de Sănătate s. Doroţcaia, schimbarea uşilor şi ferestrelor -250,0 mii lei 7. Finalizarea lucrărilor la grupul sanitar din Liceul Teoretic Doroţcaia – 25,0mii lei 8. Finalizarea lucrărilor de amenajare şi reparaţie a

rintre ani, păstrăm speranţa ce ne duce slava-n lume Peste timpul dat credinţei vom păstra un sacru nume. Toate lucrurile sfinte se obţin cu mult efort Premile mult dorite se includ în joc de sport. La data de 21 octombrie, anul curent pe stadionul de fotbal din com. Coşniţa, s-au desfăşurat totalurile sezonului sportiv fotbalistic ediţia 2012. La acţiune au participat oaspeţii de onoare: Preşedintele raionului Dubăsari, dl Grigorie Policinschi, dna Jimbei Maria, vicepreşedintele raionului Dubăsari, dna Brăducean Larisa, şef DÎTS Dubăsari, dl Iaviţa Mihai , sp. în probleme tineret şi sport DÎTS, directorul ŞSRD s. Pîrîta, dl Nagalisov Vasile, zilele de duminică, conform graficupreşedintele AFD, dl Cojusea lui întărit de către comitetul organiM., primarii localităţilor, şefii zatoric de petrecere a campionatului. secţiilor şi direcţiilor, consilieri Prima etapă de desfăşurare a primului tur, s-a petrecut în lunile mai, raionali, În legătură cu acest eveni- iunie. Au participat echipele: Holerment, s-a desfăşurat Turneul la cani, Doroţcaia, Coşniţa, Cocieri, „MINI-FOTBAL”, consacrat se- Oxentea, Pîrîta, Poliţia, Marcăuţi şi Ustia. Al doilea tur a avut perioada zonului sportiv fotbalistic. În r. Dubăsari, a devenit o de desfăşurare în lunile septembrie, tradiţie, de a se juca fotbal an- octombrie. Fiecare etapă a cîte 4 joual. La începutul lunii mai anul curi. În decursul celor 56 de jocurent s-a dat start campionatului curi, jucătorii din fiecare echipă raional la fotbal 2012. Întru desfăşurarea la nivel urmăreau un singur scop, de a obţine de performanţă a fotbalului în marea victorie de a deveni campioni masă, un mare acord de susţinere totali. Pe parcursul duratei de patru financiară, a fost acordat de luni a desfăşurării campionatului, către conducerea Consiliului s-au înregistrat umătoarele rezultate: Locul III l-a ocupat echipa s. Raional Dubăsari, în frunte cu preşedintele raionului, dl Grigo- Doroţcaia Locul II l-a ocupat echipa s. rie Policinschi. Cu mare responsabilitate şi Coşniţa Locul I l-a ocupat echipa s. atitudine către fotbalul îndrăgit în masă, s-au inclus în campi- Holercani Preşedintele raionului Dubăsari, onat echipele primăriilor din localităţile raionului. Jocurile dl Grigorie Policinschi, şefa DÎTS s-au petrecut din două tururi în dna Brăduceanu Larisa împreună cu

Felicitări pentru tinerii noștri sportivi campioni Sportivii din Raionul Dubăsari, au fost incluși în componența lotului Naţional la Campionatul Mondiale de Karate SKDUN

Î

n perioada 11-17 octombrie 2012, Italia a fost gazdă la cea de-a XX- a ediţie a Campionatului Mondial de Karate SKDUN . În aceasta perioadă orăşelul Bolatte, o suburbie din Milan, a strîns peste 1300 concurenţi din 33 ţări, care au concurat la probele de kata şi kumite individual şi echipe. Republica Moldova a participat la acest eveniment sportiv cu lotul naţional al Federaţiei de Karate Shotokan condusă de, dl Serghei Isacenco. Lotul naţioanal a fost format în urma rezultatelor obţinute în cadrul Campionatului Naţional de Karate Shotokan care se desfăşoara anual. Sportivii clasaţi pe primele 3 poziţii avînd dreptul de a reprezenta Moldova la diverse competiţii internaţionale. Anul acesta componenţa lotului naţional a fost complectat de sportivi din 3 localităţi ale Republicii şi anume: Vulcăneşti, Bălţi şi Dubăsari. raionul Dubăsari fiind reprezentat de sportivii

comitetul organizatoric al campionatului, au înmînat, conform rezultatelor, medalii, diplome de gradul respectiv şi premii băneşti. Locul III - 4000 lei Locul II - 5000 lei Locul I - 6000 lei De asemenea au fost premiaţi: Cel mai bun Golgheter- Rotar Artur s.Coşniţa -500 lei. Cel mai bun jucător al campionatului – Covalenco Victor s.Doroţcaia – 500 lei. Cel mai bun portar – Cîrnaţ Veacaslav s.Holercani – 500 lei. Cel mai bun apărător – Pantazi Gherman com. Coşniţa – 500 lei. Cel mai bun mijlocaş – Basiul Eduard com. Cocieri – 500 lei. Cel mai perspectiv jucător- Orza Vasilie s. Holercani – 500 lei. Cel mai bun arbitru- Fiodorov Victor or. Dubăsari – 500 lei. Aducem mulţumiri consilierilor raionali,

Asociaţiei de Promovare a Artelor Marţiale “HOMBU DOJO”din satul Molovata Nouă: Gazea Dumitru, Carpov Sandu şi Gazea Nicolae. Ziua de 13 octombrie a fost destinată probelor individuale de kata şi kumite unde sportivul nostru Carpov Sandu (elevul gimnaziului “Anatol Codru”, Molovata Nouă) a reuşit să impresioneze, cîştigînd locul II la proba kumite individual, categoria 12-13 ani -53 kg. A doua zi de competiţie a fost destinată probelor de kumite echipe. Republica Moldova a delegat o echipa la proba kumite mixt 16 – 20 ani , 5 sportivi: Iepure Andrei, Schiba Anastasia, Spînu Vitalie (toţii fiind din Balţi), Ciobanu Anastasia (Vulcăneşti), Gazea Dumitru (liceul teoretic “Mihai Eminescu” Dubăsari). Sportivii noştrii ne-au bucurat cu un succes foarte bun, clasîndu-se pe

continuare pag.2

locul III într-o concurenţă foarte mare. Un moment foarte important la orice competiţie este arbitrajul. Anul acesta brigada de arbitraj a fost de peste 65 de persoane din toate ţările participante. Moldova fiind reprezentată al 4-lea an consecutiv de Gazea Nicolae (Dubăsari). De menţionat faptul că la proba Masters la care participă doar cîte o persoană de la fiecare ţară, care se consideră cea mai prestigioasă probă a competiţiei, au fost selectaţi cei mai buni 14 arbitri, printre ei fiind şi moldoveanul Gazea Nicolae. Participarea lotului Naţional la Campionatul Mondial a avut loc conform Calendarului acţiunilor continuare pag.2


Noutăţi Nistrene

pag. 2 continuare

Întrunire în vederea realizării “Programului activităţilor de reintegrare a ţării”

Fotbalul - un mod sănătos de viaţă pentru tînăra generaţie continuare Preşedintelui raionului Dubăsari, domnului Grigorie Policinschi, pentru implicarea activă în campionat, Direcţiei Învăţămînt Tineret şi Sport, Comitetului organizatoric, Direcţiei Cultură și Turism, Preşedintelui Federaţiei de Fotbal, Şcolii sportive raionale Dubăsari, primarilor localităţilor, Colegiului de arbitri, pentru susţinerea financiară şi promovarea unui mod sănătos de viaţă pentru continuare

grădiniţei de copii s.Pîrîta -425,0 mii lei 9. Reparaţia galeriei la şcoala sportivă raională -120,0 mii lei 10. Elaborarea proiectului tehnic pentru reparaţia Grădiniţei de copii s. Ustia şi proiectul pentru sistemul de canalizare inclusiv Staţia Biologica s.Ustia – 80,0 mii lei 11. Reparaţia clădirii Comisariatului de poliţie raionale amplasat în s. Ustia şi a clădirilor sectoarelor de poliţie din raionul Dubăsari - 250,0 mii lei 12. Elaborarea proiectului tehnic pentru construcţia sistemului de apeducte şi canalizare s. Ustia – 300,0 mii lei 13. Dotarea cu aparataj tehnic a cazangeriei Liceul Teoretic s. Holercani – 250,0 mii lei 14. Finalizarea lucrărilor de electrificare a Gimnaziului s. Marcăuţi – 50,0 mii lei

tînăra generaţie. Fiecare participant, la finele campionatului, cred, că a conştientizat aserţiunea lui Vince Lombardi “Preţul succesului este munca grea, dedicarea la antrenament şi determinarea, chiar dacă vom câştiga sau pierde, vom şti că am dat tot ce e mai bun din noi pentru a reuşi!” Iaviţa Mihai, Specialist Principal în Probleme Tineret şi Sport, DÎTS

Felicitări pentru tinerii noștri sportivi campioni

Curînd vom avea o mai bună Casa de Cultură!

În cadrul primului apel de propuneri din partea Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Consiliul raional Dubăsari la iniţiativa Preşedintelui raionului, Grigore Policinschi a înaintat proiectul ce ţine de reparaţia Casei de Cultură din s. Coşniţa care a fost evaluat şi acceptat spre finanţare de către organizaţia sus numită.

Recent a fost petrecuta licitaţia şi vor demara lucrările de reparaţie a acoperişului, faţadei şi vor fi petrecute lucrări de reparaţie interioară a localului. Proiectul dat presupune reparaţia capitală a

P

Casei de Cultură şi dotarea cu mobilier nou ce va permite petrecerea mai multor măsuri culturale de rang raional . Promovarea valorilor culturale comune pentru locuitorii

rogramul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” este finanţat de Uniunea Europeana, cofinanţat şi implementat de Programul 15. Reparaţia clădirii administrative Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. Proa sediului primării s. Marcăuţi – 251,0 gramul are ca scop sporirea gradului de mii lei încredere dintre Chişinău şi Tiraspol, S-au discutat despre demararea prin intermediul unor proiecte sociolucrărilor de reparaţie capitală a Casei economice, cu implicarea şi participarea de cultură s. Coşniţa, care este obţinut activă a comunităţilor şi a organizaţiilor prin intermediul proiectului "Susţinerea societăţii civile. măsurilor de promovare a încrederii” imO alta prioritate a programului este plimentat de către specialiştii din cadrul promovarea dezvoltării societăţii civile Consiliului raional, finanţat de PNUD cu în regiunea transnistreană şi consolidarea suportul Uniunii Europene in sumă de capacităţilor organizaţiilor non-guvernamen1605,0 mii lei şi contribuţia Consiliului tale locale pentru o abordare eficientă a probraional Dubăsari -200,0 mii lei. lemelor cu care se confruntă comunităţile de La finele şedinţei au fost stabilite pe ambele maluri. indicaţiile preşedintelui raionului penPentru a atinge acest obiectiv, Progratru executarea cu succes a programului mul "Susţinerea Măsurilor de Promovare a menţionat mai sus pe anul 2012, care Încrederii” lansează Programul de Graneste foarte important pentru localităţile turi, la care se invită să participe organizaţii din raionul Dubăsari. non profit înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv şi cele din regiuDirecţia construcţii, gospodărie nea transnistreană şi ONG-uri străine care comunală şi dezvoltarea teritoriului activează în Moldova. Proiectele de succes care vor fi aprobate spre finantţare se vor derula iîn perioada decembrie 2012-noiembrie 2013. În cadrul acestui Program de Granturi vor fi selectate proiecte într-un sir de domenii tematice. Proiectele vor fi selectate în conformitate cu două linii de finanţare: granturi pentru organizaţii cu experienţă (granturi de pînă la 100,000 USD) în domeniile propuse pentru finanţare: mass-media, artă şi cultura, activităţi de cercetare şi analize comune, promovarea valorilor democratice. În cadrul liniei de finanţare pentru granturile mici (pînă la 25,000 USD) organizaţiile aplicante vor avea un grad sporit de flexibilitate în privinţa selectării tematicii proiectelor, accent se va pune pe selectarea adevaratelor necesităţi şi priorităţi ale comunităţilor pe care le reprezintă şi propunerea unor proiecte originale cu elemente de sporire a gradului de încredere între ambele maluri ale Nistrului. Condiţiile de participare la concursul de granturi GP-2013 sunt specificate în Ghidul solicitantului*. Conţinutul dosarului: • Cererea de finanţare completată în limba româna, rusă sau engleză. Cererile scrise de mînă nu vor fi acceptate. • Copia Certificatului de înregistrare care să ateste înregistrarea juridică a

P

e data de 24 octombrie, preşedintele raionului Dubăsari, Grigore POLICINSCHI a participat în cadrul emisiunii „În Oglindă” difuzată de postul de televiziune EuroTV. Dl Preşedinte a participat alături de colegii săi din cadrul Congresului Autorităţilor Locale din Moldova, experţii Alexandru Osadci şi Ion Beschieru, şi Oleg Cernei, consilier în Consiliul mun. Chişinău. Problema discutată în cadrul emisiunii a fost comunicarea între autorităţile publice

sportive naţionale şi internaţionale pe anul 2012, aprobat de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. În acelaş timp dorim să menţionăm contribuţia financiară semnificativă pentru participarea sportivilor la acest Campionat a părinţilor şi conducerii companiei “ Lusmecon” S.A.. Federaţia de Karate Shotokan din Republica Moldova felicită sportivii lotului Naţional cu rezultatele obţinute la acest Campionat Mondial. Serviciul de presă al FKSRM

ambelor maluri ale rîului Nistru şi desfăşurarea în parteneriat a unor măsuri socio-culturale (festivaluri, expoziţii, concerte etc.) în instituţia reabilitată prin proiect, vor aduce un impact sporit

Programul „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” anunţă lansarea PROGRAMULUI DE GRANTURI (GP-2013)

Lipsa comunicării între APC şi APL - o problemă pentru ţara noastră

26 octombrie 2012

centrale şi autorităţile publice locale. Un stat poate avea rezultate bune numai atunci cînd între structurile sale există o comunicare şi o consultare permanentă, iar pentru ca parteneriatul dintre diferite nivele de guvernare să fie unul de succes este absolut necesară stabilirea unor mecanisme adecvate de consultare şi colaborare între APC şi APL. Însă, de cele mai multe ori această comunicare lipseşte. În cadrul emisiunii, Preşedintele raionului Dubăsari a prezentat recomandările Congresului Puterilor Locale şi Regionale (CPLRCE) de la Stras-

organizaţiei; • Copia Statutului organizaţiei; • Declaraţia de Parteneriat, dupa caz, semnată şi stampilată de parţi; • CV-urile coordonatorilor de proiect, a contabilului şi a personalului cheie implicat în proiect (în format identic pentru toată echipa); • CV-urile experţilor şi acordul în scris a acestora privind implicarea în realizarea activităţilor proiectului; • Dovezi ale activităţii organizaţiei (rapoarte anuale de activitate, scrisori de recomandare de la alţi donatori; materiale elaborate: studii, strategii, manuale, buletine informative, pliante, alte materiale/ informaţii relevante: articole în ziare, spoturi audio / video, fotografii de la activităţi etc.); • Alte materiale pe care le consideraţi relevante pentru a spori credibilitatea în faţa donatorului şi care vin să completeze argumentarea proiectului. *Cererea de finanţare şi Ghidul Solicitantului pot fi găsite pe pagina Web a PNUD Moldova (www.undp.md) sau solicitate prin e-mail la adresa: olga.vasiliev@undp.org Data limită de depunere a dosarelor este joi, 15 noiembrie, 2012 ora 16.00. Documentele de aplicare pot fi transmise electronic la adresa de e-mail tendersMoldova@undp.org cu menţiunea "SCBM GP- 2013”, sau pot fi depuse într-un plic sigilat (cu menţiunea "SCBM GP-2013”) prin poştă sau prin depunere personală, la adresa: PNUD Moldova, str. 31 August 1989, nr. 131, MD 2012 Chişinău, Republica Moldova Pentru informaţii suplimentare puteţi suna la nr. (022) 839 866 sau scri la adresa e-mail olga.vasiliev@undp.or

şi direct asupra consolidării încrederii în rîndul locuitorilor din zona de securitate. Grigoraş Tatiana, şef CRG

"Vocile Ortodoxiei"au răsunat în Republica Moldova

L

a 13 octombrie, Centrul de odihnă pentru copii şi tineret "Prietenia” din comuna Coşniţa, a găzduit pentru 4 zile, 100 de tineri, membri ai colectivelor de muzică corală, sosite din Rusia cu prilejul deschiderii oficiale a Secţiei Moldoveneşti a Fundaţiei Internaţionale Obşteşti pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe. Eveniment desfăşurat în cadrul Programului patriarhal al Fundaţiei Internaţionale pentru Unitatea Popoarelor Ortodoxe „Vocile Ortodoxiei”, ediţia a XII-a, la care a participat Conducerea raionului Dubăsari. Colectivele corale şi dirijorii acestora au fost întîmpinaţi de către dl Grigore Policinschi, Preşedintele raionului, dna Valentina Semionov, şefa Direcţiei Cultură şi Turism, dl Vasile Ivanov, directorul Şcolii de Arte din com. Coşniţa, care i-au salutat şi şi-au exprimat profunda dorinţă de a organiza la 17 octombrie o întrunire în raion, la care să participe dirijorii colectivelor corale, conducătorii colectivelor artistice din raion, conducerea raionului Dubăsari, pentru a face schimb de experienţă şi impresii. Cu acest prilej, Direcţia Cultură a elaborat un plan de acţiuni, care a mai prevăzut: Deplasarea delegaţiei la Biserica "Sf. Alexei" din s. Pohrebea şi organizarea unei întruniri a delegaţiei cu conducerea raionului. Sâmbătă seara, în Sala cu Orgă din Chișinău a demarat programul de muzică duhovnicească "Vocile Ortodoxiei”, organizat de Fundația Internațională a Unității Popoarelor Ortodoxe la care am fost invitaţi şi noi. Evenimentul a început cu un cuvânt de salut din partea președintelui Fundației, domTatiana Grigoraş, şef CR nul Valerii Alekseev, care și-a manifestat deosebita satisfacție sufletească de a vedea corurile participante la eveniment concertând în Republica Moldova – o țară bine cunoscută pentru valorile sale Orbourg, privind implementarea todoxe. principiilor Cartei Europene a La concertul care s-a bucurat de prezența unui public numeros, a fost prAutonomiei Locale pentru dezezent Ambasadorul rus, domnul Farit Muhametșin, Liderul PCRM, dl Vladimir voltarea democraţiei locale şi Voronin, precum și alți oaspeți de rang înalt din țară și de peste hotare. regionale în Republica MoldoDupă cum s-a exprimat Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, prezent va. Recent, dl POLICINSCHI la eveniment, acesta a creat o ambianță duhovnicească de o rară frumusețe, s-a întors de la Strasbourg, unde datorită exprimării muzicale atât de rafinate și profunde ale coriștilor ruși, care a participat la lucrările celei de-a au reușit să transmită publicului un amalgam de simțăminte spirituale ce vor 23 Sesiune al CPLRCE, unde au rămâne pentru mult timp în sufletele spectatorilor moldoveni. fost ascultate mai multe rapoarte Iar în semn de apreciere a talentului și a muncii depuse pentru răspândirea privind dezvoltarea democrației credinței prin frumos, Înalt Prea Sfinția Sa a decorat colectivele corale înlocale și regionale în toate statele scrise în program cu Diplome Mitropolitane, care să le aducă aminte de vizita membre ale Consiliului Euroefectuată în țara noastră și de bunăvoința celor care au avut fericita ocazie să se pei, cu prezentarea propunerilor delecteze cu muzica lor. Comitetului de Miniștri pentru Menţionăm că programul "Vocile Ortodoxiei” s-a desfășurat și la Tiraspol, promovarea acesteia. Comrat şi Bălţi. Direcţia cultură şi turism Serviciul relaţii cu publicul


Noutăţi Nistrene

26 octombrie 2012

C

Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” la aniversare!

A

cademia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a sărbătorit, sîmbătă, 13 octombrie curent, a XX-a aniversare de la crearea instituţiei şi în acelaşi timp "Ziua uşilor deschise” organizate în incinta instituţiei. Preşedintele Republicii Moldova-comandant Suprem al Forţelor Armate Nicolae Timofti, prezent la eveniment a conferit Academiei Militare ordinul de stat „Credinţă Patriei” clasa I. Distincţia a fost acordată în semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului superior de specialitate şi educarea tinerei generaţii în spiritul devotamentului faţă de Patrie şi Popor. La eveniment au participat Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa, reprezentanţi din conducerea Armatei Naíonale, ataşaţi militari acreditaţi în Republica Moldova, ex-comandanţi ai instituţiei, reprezentanţi din centrele militare din ţară, elevi ai claselor absolvente, rude, prieteni ale studenţilor şi toţi doritorii de a se familiariza cu activi-

tatea instituţiei militare. La eveniment au fost prezenți și 15 liceeni de la L.T. "Ion Creangă” din c. Coșnița, însoțiți de dl.Mițcul Andrei, locotenent- colonel și dna Olga Țurcan specialist în domeniul tineret, com. Coşniţa. Cu ocazia sărbătoririi a XX-a aniversare a instituţiei, au fost organizate expoziţii de tehnică şi armament militar, studenţii academiei demonstrînd procedee de luptă corp la corp şi mînuirea armelor. Liceenii din raionul Dubăsari s-au grăbit să le admire şi să facă poze cu armele. Tinerii entuziaști au făcut și o mică excursie prin cazarmele militare, arătîndu-se foarte interesaţi de condițiile de studii. La sfîrşitul excursiei oaspeții au fost serviți cu terci ostăşesc și compot. De menționat faptul că în Academia Militară "Alexandru cel Bun” activează Centrul de Studii Strategice de Securitate şi Apărare, Centrul de Studii Continue şi Centrul Lingvistic. În cadrul catedrelor, îşi desfăşoară activitatea 117 cadre didactice cu diverse titluri ştiinţifice, care instruiesc 477 de studenţi militari. Direcţia Cultură şi Turism

Stimaţi cetăţeni! I

nspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari Vă informează, că din anul 2012 au intrat în vigoare metodele indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice, prevăzute în capitolul 11¹ din Titlul V al Codului fiscal. Aceste metode vor fi aplicate persoanelor fizice rezidente, cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător şi care: - în perioada unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, obţin proprietăţi (bunuri imobiliare, valori mobiliare, mijloace de transport, mijloace băneşti) ce depăşesc cumulativ suma de 1 mil. de lei; - efectuează pe parcursul unui an fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2012, cheltuieli individuale, altele decît cele specificate mai sus, ce depăşesc suma de 500 mii de lei. Pentru a justifica cheltuielile ulterioare, cetăţenii, care au avut disponibil de mijloace băneşti la 1 ianuarie 2012 în sume mai mari de 500 mii lei, sînt aşteptaţi la Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari, pînă la data de 31 decembrie 2012, pentru a depune Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti. În cazul în care, disponibilul depăşea 1 mil. de lei, declaraţia trebuie să fie însoţită de documentele care confirmă disponibilul sumei declarate. Declaraţia cu privire la disponibilul de mijloace băneşti va servi drept dovadă a acumulării sumei declarate pînă la data de 01.01.2012. Disponibilul declarat nu va fi supus impozitării. Formularul declaraţiei poate fi descărcat de pe site-ul Serviciului fiscal de Stat: www.fisc.md sau obţinut de la Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari, care are obligaţia de a oferi explicaţiile necesare aferente completării şi depunerii Declaraţiei. Depunerea declaraţiei cu privire la disponibilul de mijloace băneşti este o acţiune de o singură dată. Informaţii suplimentare la 0-8000-1525. Este în beneficiul Dumneavoastră: Documentaţi juridic şi la preţurile reale toate tranzacţiile, în special cele de vînzare/cumpărare a imobilelor, mijloacelor de transport, altor bunuri costisitoare, precum şi introducerea valutei în ţară. Declaraţi anual veniturile reale pe care le înregistraţi şi calculaţi corect impozitul aferent. Direcţia administrare fiscală

pag. 3

u ocazia Zilei Mondiale a Alimentaţiei -2012, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Agricultură şi Alimentaţie ( FAO) a organizat o masă rotundă „Grupurile de producători agricoli – o verigă a agriculturii durabile”, la care au fost invitaţi şi reprezentanţi a Direcţiilor raionale de agricultură. Tematica, în anul curent, pentru Ziua Mondială a Alimentaţiei, constitue „Cooperativele agricole hrănesc omenirea”. Această tematică a fost aleasă pentru a evidenţia mai multe modalităţi concrete prin care cooperativele agricole şi organizaţiile de producători contribuie la asigurarea securităţii alimentare, a locurilor de muncă şi ajută la reducerea sărăciei. Obiectul discuţiilor a fost prezentarea proiectului de Lege privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiilor lor, precum şi consultarea reprezentanţilor din teritoriu privind oportunităţile acestei legi. De notat că anul 2012 a fost declarat de Naţiunile Unite- „Anul internaţional a cooperativelor”. Acest proiect de Lege se preconizează ca să fie aprobat de către Parlamentul RM, pînă la finele anului curent, ca pe parcursul a 5 ani să fie implementată strategia prevederii acestei legi. Prezentul proiect de

În atenţia agenţilor economici! nspectoratul Fis- ricarea şi circulaţia alcooI cal de Stat pe raionul lului etilic şi a producţiei alDubăsari, pentru informare coolice. şi călăuză în activitate aduce la cunoştinţă că prin Legea nr.178 din 11.07 2012 „Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” (publicată în Monitorul Oficial al RM nr.190-192 din 14.09.2012) au fost realizate unele modificări şi completări în Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fab-

Vin ninsorile

V

in ninsorile, iar timpul se va răci vizibil. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunţă precipitaţii sub formă de ninsoare pentru sfârşitul acestei săptămâni. Meteorologii spun că ar putea să ningă în nordul Republicii Moldova, în timp ce în zonele din sud şi centru va ploua în week-end. La fel, sunt anunţate temperaturi de până la minus 4 grade Celsius pe timp de noapte. Şi ziua mercurul din termometre va scădea simţitor şi va indica până la un grad de căldură. Pe de altă parte, site-urile meteo internaţionale prognozează vreme instabilă, dar cu temperaturi de până la +15 grade celsius.

Astfel, articolul 5 alin.(2) litera i) din Legea sus numită are următorul cuprins: (2) Se interzice: i) comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preturi mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul

IZBÎNDĂ PRIN ASOCIERE.

lege stabileşte principiile de organizare, recunoaştere şi funcţionare a grupurilor de producători agricoli, care au scop valorificarea producţiei membrilor grupului, îmbunătăţirii eficienţei activităţii, planificării producţiei, concentrării ofertei şi organizării desfacerii produselor agricole, precum şi principiile şi condiţiile de acordare a sprijinului financiar, legat de organizarea şi funcţionarea lor. Crearea, organizarea şi lichidarea grupurilor de producători este reglementată, pe lîngă prezentul proiect de de Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Codul civil, Codul fiscal şi alte acte normative. Participanţii la masa rotundă au decis să sprijine cooperativele şi să continue consolidarea lor. Petru Porubin, specialist principal a Direcţiei agricultură şi cadastru.

cu ridicata - 60 lei/litru, iar pentru comertul cu amănuntul - 80 lei/ litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, pretul minim este determinat în functie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar. Totodată menţionăm că, prin noţiunea „băutură alcoolică tare” se înţelege - producţia alcoolică avînd concentraţia alcoolului etilic mai mare de 25% în volum.

Atragem atenţia subiecţilor antreprenoriatului precum că, în cadrul controalelor fiscale va fi verificată respectarea prevederilor articolului descris mai sus, iar după necesitate se vor aplica sancţiuni fiscale prevăzute de art.4 alin.(4²) al Legii pentru punerea în aplicare a Titlului IV din Codul fiscal nr.1054-XIV din 16.06.2000 (10 000 de lei pentru fiecare caz). Direcţia administrare fiscală, inspector principal Mariana Şargu

Vicii-dependenţă!

T

raficul de fiinţe umane, drogurile, băuturile alcoolice, ţigările caracterizează o sumbră societate de azi. Elevii din Liceul Teoretic Holercani au avut posibilitatea de a viziona filmuleţe zguduitoare, propuse de către colaboratorii poliţiei și DÎTS, pentru a conştientiza încă o data consecinţele acestor vicii. Perioada adolescentină este cea mai periculoasa, căci oricare poate deveni victima acestor ,,monstri,,. Spre sfîrsitul întîlnirii, doamna Natalia Pisari, şefa Serviciului psihologic raional, ne-a propus să completăm anchete, pentru a stabili opiniile elevilor despre temele accentuate şi gîndurile lor despre viitor. Menţionăm ca alcoolul distruge familii, fiecare ţigară scurtează viaţa cu un minut, datorită drogurilor transformarea, pe o perioadă de timp, în roboti este inevitabilă,

iar sclavia (traficul de fiinţe umane)e din ce în ce mai dezvoltată. Viaţa are prioritate! Din partea tuturor elevilor aducem mulţumiri organizatorilor pentru lecţia buna pe care ne-au oferit-o! Cojocari Felicia, eleva clasei a x-a”R”, L.T.Holercani

24 octombrie - Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale

D

ata de 24 octombrie, este însemnată pentru cei care şi-au dedicat activitatea tehnologiilor informaţionale, este Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale. Cu acest prilej, preşedintele raionului Dubăsari, Grigore Policinschi a adresat un mesaj de felicitare tuturor celor care activează în domeniul informaţional din cadrul serviciilor, instituţiilor, organizaţiilor şi colegilor, în care se menţionează: „Activitatea profesională cotidiană prestată cu recontinuare pag.4

sponsabilitate şi profesionalism pe care o desfăşuraţi are ca obiectiv promovarea, dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, extinderea numărului de utilizatori ai tehnologiilor avansate în Republica Moldova şi implementarea tehnologiilor performante în toate sferele de activitate a societăţii. Dumneavoastră creaţi condiţii favorabile pentru realizarea principiului de bază al edificării societăţii informaţionale - asigurarea dreptului fiecărui cetăţean la acces egal în ceea ce priveşte bunurile şi avantajele oferite de tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile electronice. Din numele Consiliului raional Dubăsari, Vă urez tuturor celora care activaţi în acest domeniu succese în activitatea cu responsabilitate pe care o desfăşuraţi, atingerea tuturor obiectivelor pe care vi le-aţi programat şi spre care tindeţi, multă sănătate, prosperitate, bunăstare, fericire şi împliniri personale! Fie ca rezistenţa, curajul, înţelepciunea,


Noutăţi Nistrene

pag. 4 speranţa şi perseverenţa în toate să vă însoţească mereu”. Introducerea şi dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), precum internetul, telefoanele mobile şi fibrele optice şi convergenţa tehnologiei computerizate, de telecomunicaţii şi de satelit din ultimii ani modifică modul în care oamenii interacţionează, în care companiile îşi conduc afacerile şi în care societăţile îşi stabilesc

agendele de dezvoltare umană şi economică. Ziua internaţională a dezvoltării informaţionale a fost proclamată de Adunarea Generală în 1972, pentru a atrage atenţia opiniei publice asupra problemelor legate de dezvoltare şi asupra nevoii de a facilita comunicarea internaţională pentru rezolvarea acestor probleme (rezoluţia 3038 (XXVII). Adunarea a stabilit că Ziua trebuie să coincidă cu Ziua

Naţiunilor Unite (24 octombrie), dar şi cu data adoptării, în 1970, a Strategiei internaţionale de dezvoltare pentru cel de-al doilea Deceniu de dezvoltare ONU. S-a considerat că printr-o mai buna răspândire a informaţiei, ca şi prin mobilizarea opiniei publice, mai ales a tinerilor, se vor înţelege mai bine problemele legate de dezvoltare, promovându-se astfel cooperarea internaţională pentru dezvoltare.

Ziua automobilistului şi drumarului Cu prilejul marcării în ultima duminică a lunii octombrie a Zilei profesionale, în numele colegilor din cadrul Aparatului preşedintelui raionului şi al meu personal adresez sincere felicitări Serviciului transport din cadrul Consiliului raional, tuturor automobiliştilor şi lucrătorilor din domeniul transportului, şoferilor şi constructorilor de drumuri, tradiţionala urare de La Mulţi Ani şi călătorii cât mai plăcute şi lipsite de incidente! Serviciile de transport reprezintă un element vital al activităţii de producţie şi comerţ, dar şi pentru viaţa de zi cu zi a populaţiei Republicii Moldova. Nici pentru un moment nu se întrerupe circulaţia transportului pe arterele ţării, care Pregătirile către desfășurarea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”au demarat asigura şi va pune la dispoziţie material săditor necesar pentru desfăşurarea Zilei Naţionale de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră”. Întru executarea Pentru raionul prevederilor Decre- Dubăsari u fost repartizaţi tului Preşdintelui (gratuit) material săditor, Republicii Moldfova arbori în cantitate de 1400 nr.27 din 13 feb- buc de diferite specii tei, ruarie 1995 privind stejar roşu, nuc comun şi organizarea Zilei salcie în sumă de 14000 Naţionale de Înver- lei pe primării: zire a Plaiului „Un ar1 . Coşniţa 114 bore pentru dăinuirea bucăţi în sumă de noastră” Guvernul 1500lei Republicii Moldova 2. Doroţcaia 66 prin ordinul nr.1469- bucăţi în sumă de 1059/3 din 15.10.2012 1000lei în scopul desfăşurării 3. Pîrîta 139 bucăţi eficiente a acţiunelor în sumă de 1000lei de plantare a arbore4. Molovata 155 lor şi arbuştelor, de bucăţi în sumă de amenajare a fişiilor şi 2000lei pasajelor din priajma 5. Marcauţi 139 drumurilor a propus bucăţi în sumă de următoarele: 1000lei 1. Se susţine pro6. Holercani 66 punerea Ministerului bucăţi în sumă de Mediului referitor la 1000lei realizarea activităţilor 7. Oxentia 136 privind desfăşurarea bucăţi în sumă de Zilei Naţionale de 2000lei Înverzire a Plaiului 8.Ustia 66 bucăţi în „Un arbore pentru sumă de 1000lei dăinuirea noastră”, 9. Cocieri 208 bucăţi pe data de 27 octoîn sumă de 1500lei mbrie 2012 10. Molovata - Nouă 2. Autorităţile 139 bucăţi în sumă de publice central vor 1000lei realiza acţiunile 11. Corjova 66 prevăzute în Planul bucăţi în sumă de menţionat. 1000lei 3. Agenţia Arborii vor fi eliberaţi “Moldsilva” la sode la pepiniera Balţata r-l licitarea autorităţilor Criuleni joi 25.10 2012 publice locale, vor în baza procurii. Inspectoratul ecologic Dubăsari Direcţia agricultură şi cadastru

transportă mii de pasageri şi tone de marfă. Dumneavoastră aveţi o muncă, ce necesită un profesionalism înalt, răspundere, capacităţi de a găsi soluţii optime în diverse situaţii dificile. Îmi exprim încrederea, că pe viitor garanţia succesului Dumneavoastră va fi experienţa,

cunoştinţele caracteristice vouă, energia şi profesionalismul, răspunderea şi competenţa. În această zi de sărbătoare primiţi sincere urări de sănătate şi fericire, bunăstare, încredere în ziua de mîine. Vă dorim dumneavoastră şi familiilor voastre sănătate, fericire şi bunăstare financiară! Un drum bun şi fără primejdii! Cu respect, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi şi Direcţia transport

Mi-au salvat mama! Ctitor Valentina o bătrinică de 76 de ani, originară din localitatea Doroţcaia, a ieşit din casă în direcţie necunoscută, fica sa Sajin Lidia timp de 2 zile a căutat-o prin toată localitatea împreună cu poliţistul de sector. A găsit-o un om cu suflet mare Vera Zubachin din s. Pîrîta, „bătrînica se plimba pe malul rîului Nistru, ea a ajuns pe jos tocmai în s. Pîrîta, la orice întrebare de a mea : cine este ?, de unde ?, nu ştia să răspundă.” Doamna Zubachin a adăpostit-o şi a hrănit-o. Apoi au dus-o la primăria din localitate. Primarul, dl

Iurie Soltan împreună cu contabila Ludmila Romanenco, au contactat rudele şi au adus-o la primăria din s. Doroţcaia. Fiica Sajin Lidia aduce sincere mulţumiri acestor oameni cu suflet mare şi de asemenea domnilor Valeriu Ivanov, Trofim Ivanov, Berzan Ştefan locuitori ai satului Doroţcaia, care cu o săptămînă mai devreme au scos-o pe Ctitor Valentina din fîntînă. Dna Lidia mi-a mărturisit: „Toţi aceşti oameni sunt nişte eroi pentru familia mea, să vă aibă Domnul în pază!” Natalia Ivanov, redactor

Stimată dnă Angela Ivanov, Angelică, precum e toamna, în graba frunzelor zglobii, Năstruşnice cum e copilul în ne-nţelese bucurii. Grăbit e timpul, dar, se ştie, în loc îl ţine fapta bună E o speranţă ce ne ţine mai drepţi, mai cu obraz de lună. La toate faptele măreţe se mai înscrie-n calendar A da la toţi demne poveţe şi-a fi prieten legendar. Iar azi, când toamna răzvrătită, ascunde soarele în nori,

V-aducem un buchet de roze ce sunt numite încă flori. Am rupt din frumiseţea toamnei un licăr de visare sfântă Norocul să-ţi aducă – ntruna a gândului speranţă blândă. O doamnă plină de iubire, de vis, de viaţă, de nesomn Va strânge-n braţe fericirea în ruga spusă către Domn’! Cu mult respect toţi cei ce te iubesc!

O informaţie utilă pentru producătorii agricoli.

Conform Hotărîrii Guvernului Nr.766 din 15 octombrie 2012 cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru diminuarea consecinţelor secetei din anul 2012, sa aprobat Regulamentul privind modul de alocare a mijloacelor financiare, destinate compensării parţiale a cheltuielilor suportate la semănatul grîului de toamnă pentru roada anului 2013. Acest ajutor v-a fi acordat persoanelor fizice şi juridice care au semănat suprafaţa de teren de la 1ha în sus însăminţat cu grîu de toamnă pentru roada anului 2013. Mărimea compensaţiei pentru un hectar de teren agricol însemînţat cu grîu de toamnă constituie 200 lei. Autorităţile publice locale de nivelul întîi vor crea în termen de 5 zile comisii speciale care vor examina cererile pe conturile bancare si obţinerea de alocare a compensaţiei, vor completa actul de constaextrasului care confirma suma tare a suprafeţelor semănate de facto la faţa locului, vor existenta în cont la data de 1 noi- completa în baza cererilor examinate listele benificiarilor embrie 2012. de compensaţii pentru semănatul grîului de toamnă. Extrasul se va anexa la Ne adresăm la toţi agenţii economici şi gospodăriile Declaraţia cu privire la disponibi- individuale din raionul Dubăsari care au semănate terelul de mijloace băneşti, care se nuri cu grîu de toamnă, să se adreseze la primărie pentru va depune pîna la 31.12.2012 la a depune cerere în scopul primirii mijloacelor financiare Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l pentru compensarea pierderilor pricinuite de seceta din anul 2012. Dubăsari.

1 noiembrie 2012 – ultima data de confirmare a disponibilului! Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari atenţionează persoanele fizice care, la data de 1 ianuarie 2012, dispuneau de numerar în suma mai mare de 1 mln. de lei despre faptul ca acest disponibil trebuie sa fie confirmat prin depunerea numerarului

Direcţia administrare fiscală

Direcţia agricultură şi cadastru Dubăsari

26 octombrie 2012

Pe sforile anotimpului Drag coleg, drag, cînd împreună cu cei Demeanciuc Grigore, apropiaţi, consemnaţi o aniversare frumoasă de la naştere, Vă aducem în dar cele mai calde urări de bine, sănătate, noroc şi fericire, dorinduvă să vă bucuraţi din plin de rodul muncii Dumneavoastră, încununat de frumoasele succese şi realizări. Să aveţi parte de mulţi ani fericiţi, să vi se realizeze visurile nobile şi să triumfe succesul şi bunăstarea în familia Dumneavoastră. Cu stimă şi respect colegii din Direcţia transport

Sincere felicitări adresăm dlui

Victor Covalenco

cetăţean de onoare a raionului Dubăsari cu ocazia sărbătoririi Zilei de naştere. În această zi remarcabilă pentru Dumneavoastră, vă adresăm cele mai sincere şi mai frumoase urări de bine, prosperitate şi sănătate. Bucuria numeroaselor reuşite constituie rezultatul unei munci asidue pe tărîmul sportului. Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru Dvs să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi frumos viaţa, de a crea lucruri deosebite, astfel încît să atingeţi cele mai înalte culmi de revelaţie sufletească. Să vi se realizeze visurile nobile iar înţelegerea şi bunăstarea să triumfe în familia Dumneavoastră. Cu respect,de la numele Consiliului raional Dubăsari, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

Stimate dl Denis Berzan, Brumărel în plină floare: crizanteme, trandafiri, E al toamnei dar prielnic în duioasele-i priviri, Rupt din astrele stelare: în Balanţă, Scorpion, Ziua toată azi iscat-a informaticii pilon. Azi e ziua ta, Denis, pentru fete eşti un vis. Noi, din îndemnul bunătăţii, îţi urăm pacea dreptăţii.

Dublă fie-ţi fericirea, infinit-a ta iubire. E firesc şi e divin când de vis sufletu – i plin. Noi, colegii tăi ce-i ai, am venit întrun alai, Iar la ziua ta să-ţi zicem; Pentru noi eşti un poem Să ai parte de iubire, sănătate, fericire! Cu stimă şi respect colegii DÎTS

Stimată dnă Tatiana Iavița, Toamna florilor martire sunt a vieţii fericire. Anii ce se scurg grăbiţi, fie veseli, fericiţi. Toate trec precum petale ‘ncet se scutur’ de pe floare. Iar de-i azi, va fi şi mâine, fi – va zi cu dulce pâine Azi a soarelui făptură ne dă viaţă şi aură, Ne dă vis, ne dă speranţă, chiar şi într-un fir de aţă. A venit o zi anume, să te bucuri de-al tău nume,

Iar din anii ce-au trecut să-ţi croieşti nou început. Astăzi este ziua ta, mâine - o fi a altcuiva Vezi cum trec în timp grăbit, nu ai timp de socotit. Iar de azi pe mâine toate El doar ştie-a le socoate. Ţie-n dar azi îţi aducem din al toamnei framăt, zbucium Arămii flori de iubire să le ai ca amintire. Cu stimă şi respect colegii DÎTS

Stimată dnă Marina Semionov, Mozaic se adună-n viaţă: Ani lungi şi zile-n săptămâni, Raze de soare şi speranţe, Iar adunăm de azi pe mâini. Nicicând uităm de fericirea Acelor clipe ce-au trecut Se ştie-n viaţă-i amintirea: E tot ce-i bine, ce-a durut.

!

Atenţia conducători auto!

Poliţia Rutieră Dubăsari, informează şi atenţionează, toţi conducătorii mijloacelor de transport că conform prevederilor p.34(3,i) RCR din RM, în perioada 01. 11. 12 pînă pe 31. 03.13, pe timp de zi trebuie să fie puse în funcţiune farurile, lumina de întîlnire. Pentru atenţionarea participanţilor la trafic şi evitarea cauzelor producerii accidentelor rutiere. Nerespectarea cerinţelor reglementate de RCR, se pedepseşte conform Codului Contravenţional. I.Pînzari, maior de poliţie, IPR SPR, CPR Dubăsari

Mozaic – zic - se-adună toate Intenţii de-a opori timpul în loc O fi în vis, doar el socoate: Noroc – trecut; prezent – noroc. O floare din buchetul toamnei Va stăpâni timpul în loc. Cu mult respect DÎTS

Anunţ

Primăria satului Pîrîta raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar al consiliului local. Cerinţe specifice: - studii juridice/ şi administrare publică; - cunoaşterea calculatorului; - neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice; - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă. Persoanele interesate pot depune la comisia de concurs dosarul cu următoarele acte: CV, copia diplomei de studii, copia buletinului de identitate. Data – limită de depunere a dosarului – 20 zile calendaristice din momentul publicării prezentului anunţ în ziarul „Noutăţi nistrene”. Detalii la tel.: 024846236. Responsabil de ediție: Maria JIMBEI,

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 7206

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

vicepreședintele raionului Dubăsari Redactor: Natalia Ivanov

Nr.41[1]  
Advertisement