Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

„ Viitorul e în mîinile noastre”... pag. 2

22 octombrie 2011

Analiza bugetului pentru anul 2011... pag. 4

Nr. 37 (207)

Îmbunătăţirea activităţii pe perioada rece a anului 2011-2012... pag. 5

Principalele împrejurări, care au determinat producerea incendiilor... pag. 6

Toamna brumărie

Săptămîna democraţiei locale

Preşedintele raionului Dubăsari, dl. Gr. Policinschi împreună cu colegii săi din cadrul Consiliului raional Dubăsari, dna Larisa Brăducean, şef DGÎTS, dl Vasile Batrîncea, consultant al preşedintelui raionului, a vizitat fiecare instituţie de învăţămînt preuniversitar din raion.

Î

ncepînd cu ziua de luni, 10 octombrie a. c., conducerea raionului Dubăsari a dat start săptămînei europene, prin vizita şi lecţia de lucru cu genericul „Democraţia Locală”, care s-a petrecut în toate liceele raionului. Remarcabil este faptul, că asemenea măsuri nu se organizează şi în alte raioane ale republicii, dar datorită iniţiativei preşedintelui raionului Dubăsari, elevii au avut parte de o lecţie condusă însuşi de dumnealui. La lecţia ţinută, preşedintele a pus accent pe capitolul săptămîna europeană a drepturilor omului, a democraţiei locale, care deja de cîţiva ani se promovează în Repub-

lica Moldova, ca o parte componentă a educaţiei civice, nu numai pentru tineri dar şi pentru întrega populaţie a republicii. „Tineretul este o parte componentă a societăţii civile şi face parte din priorităţile pe care eu le-am stabilit pentru mine ca preşedinte de raion, pentru autoritatea executivă a Consiliului Raional ca autoritate deliberativă şi reprezentativă a cetăţenilor r. Dubăsari, care au împlinit vîrsta de 18 ani şi care au participat la alegerile locale, demonstrîndu-şi astfel capacitatea civică de a participa la procesul decizional din cadrul raionului Dubăsari”, a menţionat în discursul său, Gr. Policinschi.

Ora de discuţie şi informare a elevilor claselor X – XII, a servit drept un mesaj cu sfaturi pentru profesorii care predau obiectul educaţie civică. Accentuînd importanţa implicării elevilor, liceenilor în procesul decizional, prin participarea la diferite proiecte de nivel local ( amenajare, salubrizare, măsuri publice obşteşti de cultură şi sport etc.). De acest fapt depinde partea externă şi internă atît a satului cît şi a întregului raion. Elevii liceelor Coşniţa şi Cocieri au ridicat întrebări ce nu corespund obligaţiilor Consiliului raional, respectiv ceea ce priveşte hrana de care nu dispun la moment, au solicitat

susţinerea preşedintelui pentru a amenaja un teren sportiv şi a aproviziona cu cele necesare secţiile sportive în curs de deschidere. Acestea au fost luate sub vizorul preşedintelui, cu condiţia că implicarea nemijlocită a solicitanţilor va fi dîrză şi accentuînd că totul depinde ei. Copiii din Corjova au fost cei mai activi, au demonstrat o cunoştinţă amplă în ceea ce priveşte organizarea administrativ-teritorială a raionului. Aceştea s-au remarcat prin faptul că au dat întrebări atît de nivel local cît şi de nivelul întregii ţări, ceea ce demonstrează o receptivitate şi o adevărată dorinţă de a cunoaşte necesităţile întregii naţiuni.

Dreptul de a cere trezeşte obligaţii membrilor obşteşti a oricărei societăţi. Această vizită este o încercare a preşedintelui de a familiariza relaţia între d-lui şi elevi, profesori, precum şi de a aduce la conoştinţă despre activitatea la general a Consiliul raional Dubăsari. Liceenii au rămas foarte mulţumiţi de această lecţie. Mulţi dintre ei spun ca ar mai dori să se organizeze asemenea lecţii pe viitor, remarcînd faptul că libera exprimare este foarte bine venită. I. Glod - redactor, N. Ivanov - corespondent

„Democraţia este guvernarea poporului, de către popor, pentru popor” O

săptămînă a decurs sub egida “Săptămîna europeană a democraţiei locale” în raionul Dubăsari. S-au realizat, de către echipa consiliului raional, o mulţime de acţiuni despre popor şi pentru popor: 1.Vizita preşedintelui raionului dl Grigore Policinschi cu o lecţie de lucru despre democraţia locală la toate liceele din raion. Dumnealui a explicat liceenilor ce înseamnă

democraţie locală şi importanţa acestui principiu în activitatea administraţiei locale. 2. S-a desfăşurat ziua uşilor deschise la Consiliul Raional, unde fiecare putea să vină, să vadă cum lucrează specialiştii secţiilor şi direcţiilor, să pună întrebări, să propună mecanisme de îmbunătăţire a procesului decizional. 3. De asemenea s-a organizat concursul de eseuri “ Dacă aş fi primar”în lo-

Pe data de 17 octombrie, în sala mică de şedinţe a Consiliului raional s-a desfăşurat masa rotundă, dedicată „ Promovării drepturilor omului şi a egalităţii gender la nivel local”, în cadrul „ Săptămînii europene a democraţiei locale” în raionul Dubăsari.

continuare pag. 2


Noutăţi Nistrene

22 octombrie 2011 calitatea mea. Organizatorii concursul, Centrul de resurse Dialog Pro au selectat 10 instituţii la nivel republican. Din raionul Dubăsari a fost selectat l.t. “Ion Creangă” din comuna Coşniţa, dar concursul s-a petrecut în toate instituţiile de învăţămînt din raion. Masa rotundă a început cu festivitatea de premiere a cîştigătorilor concursului de eseuri “ Dacă aş fi primar”.

Aici au participat: vice preşedintele raionului Dubăsari dna Maria Jimbei, şefii secţiilor şi direcţiilor, consilieri raionali, locali şi elevi. Preşedintele Centrului de resurse Dialog Pro, dna Snegureac Lilia a felicitat învingătoarele, înmînîndu-le cadouri (genţi şi cărţi). Locul I la cîştigat Pasat Vlada, clasa a X-R, locul II Malin Irina clasa a XII-R şi locul III Mamulat Sanda clasa a XI-R. Doamna Snegu-

pag. 2

reac a fost impresionată de lucrările acestor domniţe şi le-a urat în continuare multă prosperitate, aspiraţie spre realizările propuse, “ Cine ştie, poate în viitor vor ajunge primari” a meţionat dumneaei. Pentru a aduce la cunoştinţa cititorilor ziarului despre conţinutul lucrărilor, acestea vor fi publicate cîte unul în următoarele numere care vor apărea. Democraţia înseamnă egali-

tate în drepturi, indiferent de gen, sex sau naţionalitate, în susţinerea acestei afirmaţii, a specificat : obiectivele săptămînii europene a democraţiei locale, care au fost motivele organizării acestei săptămîni, drepturile omului la nivel local, cum poate fiecare cetăţean să contribuie la desfăşurarea săptămînii europene a democraţiei locale. Masa rotundă a fost ghidată de

următoarele principii: democraţie, transparenţă, opinii liber exprimate şi toleranţă. Datorită acestora şedinţa a durat peste timpul planificat, fiind că a fost ce analiza, la ce atrage atenţia pentru a nu comite unele greşeli pe viitor şi a organiza la o mai înaltă calitate aşa măsuri sociale. Natalia Ivanov, corespondent

Motto

„ Viitorul e în mîinile noastre”

Dacă eu aş fi primar

P

entru mulţi oameni demnitatea de primar însemna autoritate, putere de decizie şi trîndovie pe scaunul din birou, însă eu sunt categoric împotriva acestei afirmaţii. A fi primar nu înseamnă „ a face ce vrea”. Această e o funcţie extrem de importantă din viaţa unei localităţi, care cere seriozitate şi responsabilitate. Eu, dacă aş fi primar în satul Coşniţa, inainte de toate, aş rămîne de toate, aş rămîne un om obişnuit. Puterea nu e un motiv pentru a te ţine „ cu nasul pe sus”, ci e noua motivaţie de a lupta. Vorbesc nu despre lupta inutilă cu concurenţii, ci cea cu problemele pe care le întîlnesc în cale cetăţenii satului. Deţinînd acest post, eu chiar de la început mi-aş stabili o listă de priorităţi clare şi reale, pe care trebuie să le realizez pe parcursul acestor 4 ani. Activitatea mea s-ar desfăşura sub genericul „ O zi fără noi realizări - e o zi trăită în zadar ”. Eu nu aş elabora nişte proiecte imposibil de realizat. Un adevărat primar trebuie să privească situaţia obiectiv, dar cu optimism. O mare greşeală săvîrşită de mulţi conducători e faptul că se apucă de mii de lucruri în acelaşi timp, dar nu-l termină nici pe unul. De aceea eu aş încerca să realizez mai puţine proiecte în săptămînă, dar toate să le termin cu succes. Astfel, sunt convinsă, e posibil de efectuat cu mult mai multe lucrări, decît în cazul pe care l-am menţionat mai sus. Eu îmi iubesc nespus de mult satul natal, de aceea mă mîndresc cu el şi aş lupta pînă la urmă pentru bunăstarea lui. Iată , pe scurt, careva proiecte concrete pe care le-aş realiza: 1. Se zice: „ Cine bea apă din Coşniţa, nu mai pleacă de aici”. E o afirmaţie adevărată şi aceasta ar putea deveni simbolul nostru. Chiar dacă nu avem izvoare naturale, e posibil de a construi o fîntînă la adîncimi mari, bine amenajată în regiunea centrală a satului. Aceasta ar fi un simbol minunat al regenerării şi purităţii. Oricine doreşte ar putea sta la popas pe scaunele de lîngă acest izvor al vieţii. Iar paralel cu aceasta, reconstrucţia celorlalte fîntîni din

localitate. 2. Centralizarea gunoiştei. Chiar la intrare în sat apare o privelişte neplăcută. Oare ar trebui ca o gunoişte să întîmpine oaspeţii noştri? Eu aş colabora cu primarii din localităţile vecine şi aş face tot posibilul pentru construcţia unei gunoişti centralizate, de unde deşeurile, colectate de maşini speciale, vor fi reciclate. Acest proiect ar soluţiona deodată mai multe probleme: îmbunătăţirea ecologiei localităţii, schimbarea peisajului de la intrarea în sat, acordarea noilor locuri de muncă. 3. Repararea drumurilor din localitate, căci strada centrală e în stare ideală, dar nu trebuie de uitat şi de celelalte drumuri, unele dintre care sunt într-o stare nesatisfăcătoare, iar în urma ploilor e imposibil chiar trecerea transportului. Deasemenea sistemul de canalizare central trebuie îmbunătăţit, căci în urma ploilor apa se acumulează chiar în unele locuri din strada centrală, fără a se scurge. 4. Crearea unui mini-parc pe malul Nistrului. La muncă pot fi implicaţi şi locuitorii satului. Lîngă acest parc poate fi amenajată o plajă, iar pe aproape, în timpul verii, instalarea unui cort unde să se vîndă îngheţată şi băuturi răcoritoare. Construcţia unor WC de-a lungul malului. Cu timpul pot fi procurate topogane de apă şi trambuline gounflabile pe plajă. Această măsură ar contribui la dezvoltarea turismului în localitate. 5. Amenajarea pe stadionul din spatele casei de cultură, a unui parc de distracţii pentru copii. 6. Restaurarea casei de cultură, inclusiv şi gazificarea acesteia. Deoarece acesta e un centru cultural, un spaţiu dedicat artei frumosului, care trebuie să arate corespunzător. 7. Elaborarea unui şir de activităţi care să atragă tînăra generaţie în domeniul culturii. Noi avem un popor minunat, ospitalier, binevoitor, dar, din păcate, tăcut, pasiv, care poate din timiditate, sau chiar indiferenţă, nu se prea implică în viaţa satului, în organizarea unor evenimente culturale la nivel înalt. Se zice că e imposibil de reeducat oamenii maturi, dar tinerii pot fi atraşi de către artă, sport..., iar aceştia , la rîndul lor , vor influenţa şi oamenii în vîrstă să participe activ la aceste măsuri. Organizarea unor forumuri, mese rotunde, zilele uşilor deschise la şcoala muzicală, care ar putea ajuta tinerii

să se regăsească în arta frumosului. Deasemenea colaborarea cu şcoala sportivă din Pîrîta, care ar putea antrena tinerii noştri talentaţi. 8. Deschiderea centrului de sănătate pentru bătrîni, unde s-ar acorda asistenţă medicală şi psihologică, hrană, s-ar organiza activităţi distractive pentru oamenilor în etate. Pentru aceasta s-ar putea organiza cu proiecte din domeniul dat. 9. Iluminarea străzilor centrale în fiecare noapte, căci adesea în timpul nopţii deplasarea pe jos pe acestea sunt chiar înspăimîntătoare. Nu în fiecare seară este lumină în stradă 10. Luarea la evidenţă a caselor părăsite, iar cele fără proprietar ar putea fi acordate tinerilor familii, pentru terenurile cu stăpîni - impunerea de a fi păstrat curăţenia şi de a îngriji de casa dată. 11. Angajarea a unor muncitori pentru a menţine curăţenia în cimitir. Omul care nu-şi cunoaşte trecutul, nu poate spera la un viitor, deaceea eu nu voi uita de strămoşii noştri şi aş insista îngrijirea sistematică a mormintelor. 12. Aş insista să participe şi localitatea noastră la măsuri internaţionale, ca: „ o oră fără electricitate” , „ o zi fără automobil” etc.,căci acestea contribuie la conştientizarea gravităţii problemelor ecologice de către cetăţeni. P.S. desigur îmi mai dau seama că mai există o mare problemă, cea ce ţine de partea financiară necesară pentru realizarea proiectelor, însă eu m-aş strădui să atrag sponsorii străini, să duc discuţii active cu satul, căci cetăţenii la fel pot contrilui la organizarea unor măsuri . Statele Europene propun nişte oferte extrem de convinabile, pentru care trebuie doar de depus efort şi străduinţă. Acestea sunt doar unele dintre activităţile intreprinse de mine, care ar putea îmbunătăţi condiţiile de trai, cultura, eciologia satului natal. Dar paralel cu acestea aş reacţiona activ la problemele cetăţenilor, aş căuta soluţia cea mai rapidă a situaţiilor dificile. M-aş strădui să rezolv întrebările cetăţenilor cît mai rapid, fără să-l las mult în aşteptare. În viaţa mea contează faptele, nu vorbele. Vlada Pasat, eleva clasei a X- R, L.T. „ Ion Creangă” c. Coşniţa, deţinătoarea locului I, la Concursu de eseuri „ Dacă aş fi primar ” în localitatea Coşniţa, r.Dubăsari.

Ziua uşilor deschise Vineri, 14 octombrie, la Consiliul raional Dubăsari ( CRD ) s-a desfăşurat „Ziua uşilor deschise”.

Î

n această zi lucrătorii instituţiei au primit vizitatori şi anume liceenii instituţiei preuniversitare din comuna Coşniţa, aceştea fiind unicii care şi-au dat interesul asupra structurii autorităţii locale, activităţii secţiilor şi direcţiilor, precum şi importanţa esxistenţei acestora. Un scurt istoric despre formarea CRD a oferit oaspeţilor preşedintele r. Dubăsari, Gr. Policinschi, care a primit

cu căldură tinerii cointeresaţi de atribuţiile şi activitatea conducerii raionului, respectiv, a subliniat importanţa şi scopul organizării acestei acţiuni, cu iniţiativa de a familiariza relaţia între APL şi populaţie. Timp de două ore elevii au făcut cunoştinţă atît cu majoritatea încăperilor din instituţie cît şi cu angajaţii acesteia, ghizii fiind însuşi şefii de secţii şi direcţii. Scopul desfăşurării acţiunii date este menţinerea echilibrului între activitatea Consiliului şi participarea societăţii din raion atît a tinerilor cît şi părinţilor, şi buneilor lor la realizarea unor decizii. Astfel, reprezentanţii autorităţii locale şi ai societăţii civile au abordat subiecte ce ţin de egalitatea de gen şi promovarea drepturilor omului la nivel local. I. Glod, redactor


pag. 3

Noutăţi Nistrene

22 octombrie 2011

O zi frumoasă de toamnă, pentru o sărbătoare de suflet - Hramul Satului Doroţcaia H

ramul satului a fost sărbătorit două zile. S-a hotărît ca prima zi să fie organizat ” Iarmarocul” de la orele 8.00 pînă la orele 12.00, care a permis agenţilor economici în baza unui permis din partea primăriei săşi realizeze produsele agricole. Apoi a urmat concertul care a fost unul nemaipomenit, cu felicitări din partea oaspeţilor de onoare : Preşedintele raionului dl Grigore Policinschi, care a urat locuito-

Ne-am ales de Hramul satului cu o zi frumoasă de toamnă, cu văzduhul îmbibat de mirosul bucatelor alese şi a mustului dulce din butoaie. Pe data de 14 octombrie Primăria satului Doroţcaia împreună cu Căminul Cultural s-au străduit să organizeze o sărbătoare foarte frumoasă, dar şi diferită de cea din alţi ani.

care poate este străin pentru părinţii noştri, însă tînăra generaţie se regăseşte în ea. Formaţia „Suflet deschis” a încins publicul, creînd o atmosferă descătuşată şi plină de veselie. Nu a lipsit de la această sărbătoare mare, cîntecele populare interpretate de formaţia folclorică „ Nistrenii”. Îmbrăcaţi în forme populare au interpretat o suită de cîntece strămoşeşti, aducîndu-ne aminte despre provenienţa neamului nostru, obiceiurile şi tradiţiile moldoveneşti. Lotereia a început la orele 14.00, o acţiune ce şi-a căpătata faima în timp, deja de ani buni în această zi locuitorii satului Doroţcaia îşi încearcă norocul. Prima zi de sărbătoare s-a încheiat cu o horă plină de muzică pe placul tuturor. Centrul satului a fost împînzit de lume, care dansa şi chiuia, creîndu-le celor mai timizi pofta de a se alipi de

mulţimea veselă. Trînta şi competiţiile sportive au fost petrecute a doua zi. O ploiţă mică nu i-a înspăimîntat pe haiducii din satul Doroţcaia, din contra s-au trîntit cu mult entuziasm , deoarece erau motivaţi de premiile mari ( cocoş, iepure, berbec), titlurile de campioni ai satului şi atenţia fetelor. Premiul mare a fost cîştigat într-o luptă de excepţie de Sajin Alexandru. Apoi a urmat fotbalul şi spre seară hora satului. Pentru prima data s-a organizat hramul satului două zile, după spusele locuitorilor satului Doroţcaia, acest experiment le-a reuşit. „ Am primit o placere mare la această sărbătoare, bine că a fost în zilele de odihnă” spune dna Maria, locuitoarea satului. Natalia Ivanov, corespondent

rilor dispoziţie bună, mulţi oaspeţi şi prosperitate atît materială cît şi spirituală. Deasemenea cu un mesaj de felicitare a venit reprezentantul Guvernului în teritoriu, dl Ilie Nevmerjîţchi. Primarul satului Doroţcaia, dl Leaşco Andrei la fel a felicitat consătenii , urîndu-le multă sănătate, voie bună şi o atmosferă plăcută de sărbătoare. La concert au evoluat formaţiile din localitate. Cu o colecţie de melodii a venit formaţia „Inspiraţia” , cele 4 soliste au demonstrat că sunt foarte talentate , iar conducătoarea artistică dna Grigorev Tatiana a ţinut neaparat să remarce ardoarea şi străduinţa cu care fetele se dăruie muzicii. O formaţie relativ tînără este şi „ Suflet deschis”, conducător artistic dl Nicolaev Ion. Membrele formaţiei interpretează un alt gen de muzică,

Pohrebea – carte scrisă doar pe jumătate

Pohrebea- rîu ce curge lin la vale, Pe lîngă malul sufletului meu, Orice piatră întîlnită-n cale. Ai ocolit şi ai înaintat mereu. Pohrebea – carte scrisă doar pe jumătate, Un vis măreţ, dar încă neîmplinit. Comori ce n-au fost încă dezgropate, Un viitor, ce-abia urmează a fi. La 18 octombrie, satu Pohrebea a sărbătorit Ziua satului „Hramul satului”. În această zi soarele n-a lipsit de pe cerul senin, precum şi muzica de petrecere, care a ridicat dispoziţia sătenilor. Sărbătoarea a început cu tradiţionalele competiţii sportive. Trînta la berbec şi la cocoş, unde cîştigători au fost Nicolae Zolotcov la categoria maturi şi Macov-

enco Cristian la categoria adolescenţi. După competiţiile sportive toată lumea a mers sala Casei de cultură a localităţii, aici au savurat plăcerea unui program artistic prezentat de către oaspeţii din s. Coşniţa. În scenă au evoluat taraful „Romaniţa”, trupa de muzică de estradă „Retro-romantica” şi elevii de la şcoala de arte. Ca oaspeţi de onoare la ser-

barea noastră am avut-o pe dna Valeria Corneci, reprezentant al Cancelariei de stat, ce a venit cu un mesaj de felicitare din partea Guvernului şi pe dl. A. Leşan, primarul comunei Coşniţa, care a menţionat succesele realizate de către satul nostru pe perioada acestui an. În încheierea zilei de sărbătoare s-a organizat tradiţional „Hora satului”, unde localnicii au dansat şi au chiuit savurînd din plin atmosfera de sărbătoare. Satul natal ţine amintirile zilelor tinereţii, casa părintească, dragostea mamei, mîndreţea tatei, focul vetrei ce ne-a încălzit în leagăn, aerul

care nicăieri nu este mai dulce şi mai curat. Izvorul, care murmură sub coasta dealului. Satul natal este şi va rămîne în inimile noastre , chiar dacă suntem plecaţi în depărtare, ne întoarcem tot aici în cuibul de rîndunică de sub streaşăna casei, la natura aceasta frumoasă, la Nistru cu apa lui caldă şi cristalină. Satul natal e un loc foarte atrăgător şi pitoresc. Ne închinăm pîn la pămînt strămoşilor noştri, care au pus prima piatră pentru a construi o casă, pentru a ridica un sat cu denumirea de „Pohrebea”. Irina Macovenco, director la Casa de cultură Pohrebea

Cunoaştem că Ziua satului mereu ne aduce zîmbetul pe buze, deoarece la Casa de cultură se organizează diferite manifestaţii şi nu numai. De o mică sărbătoare s-au bucurat şi locuitorii satului Roghi, unde la data de 14 octombrie, în incinta Casei de cultură a fost organizată o discotecă de sărbătoare, susţinută de Dj-ii din Molovata Nouă. Ca la orice sărbătoare nu au lipsit şi bătăile între persoanele aflate în stare de ebrietate, dar colaboratorii de poliţie din Cocieri au făcut tot posibilul şi chiar le-a reuşit să ţină situaţia sub control, cu toate că erau respinşi de către miliţia Transnistreană. Chiar îmi venea zîmbetul pe buze cînd vedeam cum miliţia transnistreană se ascundea prin tufarii din preajma Casei de cultură din Roghi. Am avut ocazia să le adresez cîteva întrebări, una din ele sună astfel: - Care-i problema că aţi venit în satul Roghi, aflat sub jurizdicţia Republicii Moldova? Răspunsul a venit cam greu, dar totuşi mi-au răspuns în limba

Ziua satului Roghi

rusă că: Nu-i treaba mea. Pot să spun că mă mîndresc de faptul că sunt moldovean, fiind că mă pot mîndri chiar cu cele mai mici localităţi din ţară, şi anume cu cele aflate în raionul Dubăsari, care se

află pe malul istoriei, pe malul bătrînului rîu Nistru. Pe aceste maluri este situate şi micul sătuc Roghi, ce mereu spune “Bine aţi venit!” Alexandru Criviţchi, colaborator al ziarului


Noutăţi Nistrene

22 octombrie 2011

pag. 4 Seminarul

„Toamna de aur” Pe data de 22 octombrie 2011, în baza dispoziţiei primarului satului Oxentea, raionul Dubăsari, d-lui Valeriu Rusu şi a deciziei Consiliului local pentru locuitorii satului a fost organizată sărbătoarea „Toamna de aur”, la care au fost prezenţi majoritatea locuitorilor cît şi oaspeţi din alte localităţi.

S

ub melodiile interpretate de către fanfara de la Casa de cultură, cu cuvînt de deschidere a sărbătorii s-a adresat primarul satului. Cu adresare de felictare din partea Preşedintelui Raionului d-lui Grigore Policinschi, Consiliului raional şi Direcţiei agricultură şi cadastru s-a adresat Serghei Guvir, şef adjunct Direcţia agricultură şi cadastru.

În centrul satului s-a organizat un iarmaroc de vînzare a producţiei agricole, unde au participat agenţi economici şi persoane fizice din tot raionul. Pe parcursul sărbătorii au fost desfăşurate diferite măsuri artistice, concert artistic al cercurilor de activitate de pe lînga casa de cultură din localitate. O deosebită plăcera a lăsat expoziţia meşteşugăritului

popular expusă de către participanţi. De către primar şi Consilul local, cu suportul financiar al diferitor sponsori, au fost menţionaţi cu premii băneşti: cuplurile de familii care au trăit înpreună 50 de ani, cel mai în vîrstă şi cel mai tînăr locuitor al satului. Sărbătoarea a fost prelungită de un concert al interpretei de muzică

uşoară din Republica Moldova, Doiniţa Gherman. La finele sărbătorii a avut loc un concert al artistului de estradă, băştinaş din raionul Dubăsari, Ionel Istrati S-a încheiat sărbătoarea cu o discotecă în aer liber. Serghei Guvir şef adjunct DAC Dubăsari

„Consolidarea capacităţilor administraţiilor publice centrale şi locale în atragerea investiţiilor străine directe şi promovarea oportunităţilor investiţionale” În perioada de 05-06 octombrie 2011 la Chişinău a avut loc seminarul „Consolidarea capacităţilor administraţiilor publice centrale şi locale în atragerea investiţiilor străine directe şi promovarea oportunităţilor investiţionale”.

L

Pe data de 10 octombrie a. c., în sala mică de şedinţe a Consiliului raional Dubăsari s-a desfăşurat şedinţa de lucru privind executarea bugetului pentru anul 2011, inclusiv încasarea veniturilor la bugetul raional, prezidată de către preşedintele r. Dubăsari Gr. Policinschi.

Analiza bugetului pentru anul 2011

L

a ordinea de zi au stat două chestiuni prima a privit executarea bugetului pentru anul 2011, raportor fiind Ţîmbalist Iulia, şef Direcţia generală finanţe, şi a doua chestiune - încasarea veniturilor la bugetul raional, raportor Soltan Marina, şef Inspectoratul fiscal de stat al r. Dubăsari. Respectiv, s-a prezentat informaţia privind executarea bugetului raional cu menţiunea că la venituri şi cheltuieli aceasta este de aproape 100%. La capitolul venituri se atestă o supra-îndeplinire atenţionînd în acelaşi timp inferioritatea rezervelor soldului disponibil, ceea ce impune necesitatea precăutării de urgenţă a unor noi surse de venituri la bugetul raional. S-a examinat situaţia veniturilor la bugetul raional şi măsurile ce se impun pentru ameliorarea acestuia. Policinschi Grigore a anunţat că o atenţie deosebită trebuie acordată impozitelor din activitatea de antreprenoriat, fiind că anume aici sunt înregistrate de cele mai dese ori devieri de la încasările fiscale planificate. A menţionat că calea efectuării optimizărilor nu este cea mai reuşită opţiune pentru o dezvoltare socialeconomică continuă, aceasta fiind o stopare sau mai rău – stagnare a dezvoltării. Soltan Marina a spus că este greu de identificat careva căi pentru a fi întreprinse pînă la data de 31 decembrie curent, deoarece la moment impozitul pe venit la întreprinderi este „0”. Prin restituirea TVA în timpul apropiat vor fi stinse anumite sume restante ale fabricii de conserve din s. Coşniţa. În jur la 200 mii lei se aşteaptă a fi încasaţi din impozitul funciar de la unii agenţi economici. Se atestă o pasivitate sporită a primăriilor privind problema

atragerii surselor financiare adiţionale/ alternative la bugetele locale. Aici dl Policinschi Gr. a venit cu menţiunea că, nu este timp pentru a aştepta careva soluţii sau ajutor de la APL de nivelul I sau Guvern, ci e necesar de soluţionat problema dată de sinestătător. A iniţiat dialogul cu privire la salarizare şi impozitarea salariilor. „Amenda impusă pentru nedeclararea locurilor de muncă este prea inferioară şi are un efect mai mult de beneficiu pentru antreprenori. Antreprenorilor le este convenabil de a plăti 500 de lei şi să angajeze la negru de exemplu 100 de persoane, decît să declare aceste locuri de muncă conform legii – aceasta avînd loc în contextul unor încasări de sume esenţiale şi în termen redus precum în cazul perioadei de recoltare din agricultură. Pe de altă parte în cazul în care este respectată legislaţia la toate capitolele cu excepţia celui de

acordarea concediului amenda este mult mai mare – aceasta evident diminuează siguranţa respectării legislaţiei în vigoare de către antreprenori”, a menţionat în luarea sa de

cuvînt Crăciun Ludmila, Inspecţia muncii. Gafeli Alexei, sp. principal Secţia economie

a seminarul dat Consiliul Raional Dubăsari a fost reprezentat de către D-na Lilia Cazac, sefa secţie Dezvoltare economică şi investiţii şi Grigoraş Tatiana, economist coordonator în domeniul asigurării investiţiilor. Evenimentul dat a fost organizat de Programul UNDP de Promovarea a Comerţului şi Investiţiilor în Regiunea Mării Negre (BSTIP) şi Organizaţia de Atragerea a Investiţiilor şi Promovarea a Exportului din Moldova ( MIEPO), dar şi cu suportul financiar al Greciei şi Turciei. Scopul acestui seminar a fost familiarizarea responsabilităţilor pentru promovarea investiţiilor în Republica Moldova cu tehnici şi idei implementate cu succes în Regiunea Mării Negre. Lucrările seminarului au fost deschise de către viceministrul Economiei, Sergiu Ciobanu, de către consilierul I Ambasadei Republicii Turce în Republica Moldova, D-l Orhan Isik, Directorul de program PNUD, D-l Barry Kolodkin şi Denis Jelimalai, Directorul executiv interimar. Seminarul a inclus prezentările D-nei Margarita Leedis, Manager relaţiilor Internaţionale – Agenţia de Investiţii din Grecia; D-l Bojan Bozavic, Consilier în ISD –Agenţia de promovare a Investiţiilor şi Exportului din Serbia (SIEPA) şi Dlui Arda Ermut, Şef al Direcţiei parteneriat public-privat al Agenţiei de Suport şi Promovare a Investiţiilor pe lîngă Primministrul Republicii Turce (ISPAT), care au vorbit despre următoarele tematici: rolul strategic al agenţiei de promovare a investiţiilor şi managementul lor, relaţii investiţionale, rebranding, marketing şi promovare,dezvoltarea infrastructurii investiţionale străine, ect. La seminar au participat reprezentanţi din circa 55 instituţii ai administraţiei publice centrale şi locale, zone economice libere din Republica Moldova. Evenimentul a dat oportunitatea de a sistematiza cunoştinţele legate de investiţii, de a învăţa din experienţa altor instituţii de promovare a investiţiilor şi discuţii concrete referitor la mijloacele de colaborare cu MIEPO. Grigoraş Tatiana, economist coordonator în domeniul asigurării investiţiilor


pag. 5

Noutăţi Nistrene

22 octombrie 2011

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR ÎN ETATE A devenit deja o tradiţie,ca în fiecare an la 1 octombrie, întreaga omenire să sărbătorească Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate, şi cu acest prilej, adresez cele mai sincere felicitări şi urări de sănătate persoanelor de vîrsta a treia.

F

iind convinsa de faptul că omenii în etate din localitatea noastră nu au o viaţă pe care o merită, îmi exprim regretul şi sunt solidară doleanţelor acestora de a avea un trai decent, fără griji, obstacole si cu multă atenţie din partea celor dragi. Anul aceste în localitatea noastră au fost desfăşurate acţiuni de susţinere a oamenilor în etate de către conducătorul SRL”AGRODACGRUP” Isac Ilie Simion cu multă căldură şi recunoştinţă a urat tuturor oamenilor de vîrstă înaintată, sănătate, împlinire sufletească, dragoste din partea familiei şi bătrîneţe fără tristeţe, acordînd ajutor material în mărime de 100 lei pentru 37 de pensionari mai mari de 80 ani,în total de 3700 lei. Conducătorul SRL”AGROTERA”Braşoveanu Petru Serafim a acordat ajutor 100kg de ulei(2.7kg) pentru fiecare Cu sprijinul agenţilor economici toţi beneficiarii au fost deserviţi

la domiciliu de către asistentul social M. Nour şi lucrătorii sociali O. Pahome, E. Pastica cu distribuirea ajutorului material acordat de către agenţii economici şi ajutorul material acordat de către Fondul de Susţinere Socială a Populaţiei. Consiliul raional Dubăsari a intervenit cu 100 lei pentru fiecare pensionar mai mare de 80 ani. Sincere mulţumiri îi aducem Preşedintelui raionului Dubăsari dl Gr. Policinschi, primarului primăriei s. Molovata S. Bejenari,agenţilor

Familia Asistenţilor Sociali – „slujitorii poporului”

A

şa este şi în ţărişoara ajunge la portiţa fiecăruia, ascultă noastră, dar mai cu şi ajută. Apelînd la Asistenţa seamă în familia Asistenţilor So- socială raională, nimeni nu este ciali. Mulţi auzind de această trecut cu vederea . Nici o sărbătoare nu Direcţie deodată îşi fac anumite etichete, că aici se adresează doar trece fără implicarea noastră, cei din păturile vulnerabile sau deoarece noi suntem „slujitorii cei care au vîrstă înaintată şi lista poporului”. Indiferent care este urmează pînă la nesfîrşit. Aici, anotimpul din sufletul Nostru, cei însă găseşte alinarea orice familie din jur trebuie să vadă primăvara tînără aflată într-o situaţie dificilă şi buna dispoziţie. şi orice bătrîn rămas sinNimeni nu doreşte să gur. Deoarece Noi, cerşească ajutor de la ciOamenii sunt familia asistenţilor neva , dar atunci cînd diferiţi ca şi sociali, suntem în jur e o beznă totală, frunzele-n pom, chiar asemenea unor orice licărire îţi pare dacă toate aparţin tămăduitori de sulumină puternică. aceluiaşi originar. Fiecare dinflete, ascultînd zilnic atît doleanţele cît şi tre Noi poate zilnic face fericit pe cineva de aproape, bucuriile tuturor. Prin intermediul oferindu-i un zîmbet, făcîndu-i un Direcţei raionale Asistenţă copliment, fără a aştepta răsplată Socială, cu ajutorul Preşedintelui sau mulţumire, căci plata noastră raionului Dubăsari, dl Grigore este în ceruri . Policinschi, sute de familii tinere, Violeta Stratulat, bătrîni au posibilitatea de a duce asistent social s. Ustia o viaţă mai bună. În fiecare localitate este acel umăr de sprijin, care

Îmbunătăţirea activităţii pe perioada rece a anului 2011-2012

Preşedintele de raion Gr. Policischi a iniţiat o vizită de lucru pe data de 10 octombrie 2011 la instituţiile raionale.

P

reşedintele a fost însoţit de consilierii raional, dna A. Morcov şi dl Vasile Bătrîncea şi specialişti din cadrul consiliului raional. În cadrul vizitei au fost discutate şi relatate cele mai stringente probleme ca îmbunătăţirea activităţii pe perioada

rece a anului 2011-2012 la următoarelor obiecte : Şcoala sportivă s. Pîrîta, blocul locativ s. Coşniţa, Centrul comunitar de creaţie pentru tineret şi copii şi clădirea auxiliară a Consiliul raional. Problemele prioritare la Şcoala sportivă sunt: reparaţia acoperişului

la galerie, reparaţia interioară şi sistemul de încălzire, inclusiv amenajarea teritoriului. Executarea acestor lucrări, va avea un impact pozitiv la dezvoltarea bazei materiale, precum şi la îmbunătăţirea activităţii a scolii sportive. Conform Hotărîrii

Recent, producătorii agricoli, precum reprezentanţii asociaţiilor de producători şi fermieri s-au întrunit la o şedinţă de lucru în cadrul Ministerului Agricultură şi Industrie Alimentară, prezidată de Ministrul dl Vasile Bumacov.

Î

n cadrul şedinţei s-a făcut o prezentare a situaţiei actuale în agricultură. Potrivit acesteia, au fost recoltate deja 1 mln160 mii tone de cereale, inclusiv 833 mii tone de grîu, ceea ce depăşeşte cu mult rezultatele anului 2010, atît cantitativ, cît şi calitativ. Este de menţionat că şi în raion la noi a fost o recoltă de circa 10234 tone de cereale,cu mult mai mare faţă de anul trecut. S-a menţionat că ultimii ani suma subvenţionării sectorului agrar este în descreştere. Dacă luăm ca exemplu : pe

economici P. Braşoveanu, I. Isac care manifestă o atitudine deosebită,respect şi grijă faţă de oamenii în etate. Această frumoasă sărbătoare ne oferă posibilitatea să aducem mulţumiri acelor bunici şi bunei care şi-au adus la rîndul lor aportul la dezvoltarea ţării, şi acum este rîndul nostru ca să-i sprijinim. M. Nour, asistent social s. Molovata

Subvenţionare după necesităţi sau după posibilităţi raionul Dubăsari, la prezent au beneficiat de subvenţii în sumă de 409 mii lei, însă la compartimentul subvenţionării produselor fitosanitare şi fertilizanţi nu au fost restituite –subvenţii în sumă de 2,7 mln lei. În cadrul discuţiei, agricultorii au abordat mai multe probleme, însă două momente i-au îngrijorat pe participanţi: primul ţine de informaţia Ministerului Finanţelor, conform căreia statul planifică pentru anul viitor să aloce din buget doar 250 de milioane de lei pentru fondul de subvenţionare a agriculturii, sumă ce nu satisface nici pe departe necesităţile ramurii, şi al doilea moment ţine de stoparea de către Agenţia de Intervenţii în Agricultură a procesului de recepţionare de la fermieri, producători agricoli a cererilor de sprijin financiar pe motiv că în buget nu sunt bani pentru plata subvenţiilor. Au fost expuse şi

de Guvern nr. 576 din 28,08,2011 ”Cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale, a sferii sociale pentru activitate pe perioada rece a anului 20112012” şi întru realizarea deciziei consiliului raional nr.03-01 din 25.08.2011 ”Cu privire la aprobarea planului raional de măsuri, privind instituţiile şi obiectele de menire socială din raion pentru funcţionare eficientă în perioda de toamnă - iarnă”, s-a pus ca bază necesitatea instalării cazanului nr. 2, conform proiectului în cazangerie a fondului locativ s Coşniţa, unde este amplasat batalionul nr.3 pe lîngă Ministerul Apărării. În acest context se supune şi clădirea auxiliară (Garaj), unde este necesar de a fi încălzit tavanul şi a se repara pardoseala, inclusiv de a se renova anexa pentru montarea generatorului . Pe perioada anilor 2008-2011 a demarat lucrările de renovare a “Centrului comunitar pentru copii şi tineret ” din s. Coşniţa. Centrul comunitar este constituit din 5 clădiri, 3 cu două nivele şi 2 cu un nivel. La moment este finalizată prima etapă - construiţia acoperişului clădirii în sumă de 1700,0 mii lei din bugetul raional. Întrucît pe teritoriul raionului nu există biblioteca raională, la solicitarea Secţii Cultură de a renova blocul “D” pentru a începe activitatea acesteia . Scopul acestei vizite a fost de identificat problemele prioritare la obiectele sus numite, estimarea cheltuielelor şi căutarea surselor financiare. Eudochia Nicolaev, şef Secţie construcţii, gospodărie comunală şi dezvoltarea teritoriului

opiniile, preţurile la motorină, care au înregistrat în anii 20072011 o creştere de 59 la sută, la fertilizanţi de 67 %, în timp ce preţurile la producţia agricolă nu au tendinţe similare cu preţurile pentru mijloacele de producţie. Subvenţiile, ori cît de mici ar fi, sunt un suport esenţial pentru ţărani. Lipsa acestora afectează mult activitatea producătorilor noştri. Guvernarea n-ar trebui să se bazeze pe ţăran numai atunci cînd asigură securitatea alimentară a ţării. Fermierii şi producătorii trebuie să resimtă grija permanent a statului. Dacă guvernul nu va ţine cont de recomandările noastre, agricultorii, care au investit sume enorme în diverse afaceri, vor falimenta. În condiţiile, în care 50 % din exporturi le constituie produsele agroalimentare, statul trebuie să acorde o atenţie deosebită sectorului agricol. Totodată, a fost lansată propunerea privind

elaborarea unei legi în acest sens, cu reglamentări mai vaste şi fundamentale. Prim- ministrul Vlad Filat, participant la şedinţă, a salutat această propunere, menţionînd că orice reglamentare trebuie să se bazeze pe posibilităţi reale de finanţare. În context,Vlad Filat a declarat că în anul curent fondul de subvenţionare va fi majorat cu 150 mln. lei, urmare a rectificării Bugetului de stat. Cît priveşte mărimea Fondului de subvenţionare în agricultură pentru anul 2012, Premierul a spus că aceasta urmează a fi stabilită în cel mai apropiat timp. La final, Premierul a spus că toate problemele enunţate vor fi analizate minuţios, dar şi în complexitate, pentru identificarea soluţiilor optime. Tatiana Bulat, specialist principal în problemele planificării a Direcţiei agricole

Compionatul raional „Triatlon”

La data de 15 octombrie a. c., ora 9.30, pe stadionul l. t. „Vlad Ioviţă”, comuna Cocieri s-a desfăşurat acţiunea cultural- sportivă la compartimentul atletism „Triatlon”, între instituţiile preuniversitare.

A

ici au participat 12 instituţii de învăţămînt, în componenţa a 86 de elevi. Timp de 3 ore elevii au concurat pentru a lua un loc de frunte şi a apăra cinstea instituţiei pe care o reprezintă. Scopul măsurii date este popularizarea atletismului în r. Dubăsari, descoperirea noilor talente şi completarea selecţionatei raionu-

lui pentru a participa la competiţiile republicane. Echipele liceale şi cele gimnaziale au fost formate din 2 băieţi şi 2 fete. Probele sportive desfăşurate au fost: alergarea de viteză 60 m, 100 m, sărituri în lungime cu elan, alergare de rezistenţă 500 m, 800 m. În baza regulamentului, proceselor verbale,

tabelelor competiţionale au fost menţionaţi cu diplome de gradul I, II, II după particularităţile de vîrstă echipele gimnaziale: I loc – gim. Oxentea, II loc – l.t. Holercani, III loc – l. t. „I. Creangă”; echipele liceale: I loc – l. t. Holercani, II loc – l.t. „ M. Eminescu”, III loc – l. t. „ V. Ioviţă”. Învingătorii la probele individuale au fost decernaţi cu diplome de gradul respectiv şi cadouri de preţ de către DGÎTS Dubăsari. Irina Glod, redactor


pag. 6

Noutăţi Nistrene

Se iubesc şi peste 50 de ani

Felicitare

Ziua Juristului

Fiecare an trecut de la unirea destinelor unei femei şi unui bărbat într-o căsătorie marchează o nouă treaptă a dragostei . Pe data de 30.09.2011 cu ocazia sărbătorii “Ziua Internaţională a Oamenilor în Etate”, primăria Pîrîta în frunte cu primarul Soltan Iurie au felicitat două cupluri care au împlinit vîrsta de 50 ani de căsătorie Papuc Nicolae şi Eudochia, Moiseev Dumitru şi Zinaida . Conform tradiţiei, sărbătoriţii au primit o sumă bănească de 500 lei/cuplu şi cîte un buchet de flori. Natalia Byrka, asistent social s. Pîrîta

Grupul de lucru privind achiziţiile publice anunţă desfăşurarea următoarelor concursuri prin cererea ofertelor de preţuri: 1. Luni, 24 octombrie, ora 11.00 - Lucrări de reparaţie capitală a clădirii auxiliare a Consiliului raional Dubăsari (garaj). 2. Marţi, 25 octombrie, ora 11.00 - Întreţinerea curentă a drumurilor publice locale. 3. Marţi, 25 octombrie, ora 11.00 - Lucrări de reparaţie la extinderea apeductului s. Pîrîta. Concursul va avea loc în incinta Consiliului raional Dubăsari, etajul 3, sala mică de şedinţe. Pentru informaţii adiţionale inclusiv pentru obţinerea caietelor de sarcini nu ezitaţi a ne contacta la telefoanele: 024-844-746 sau 024-844-756

901 INFORMEAZĂ

Pe parcursul a nouă luni a anului 2011 pe teritoriul raionului Dubăsari s-au produs 11 incendii, comparative cu 11 incendii din perioada respectivă a anului precedent. Acestea au condus la pagube materiale în sumă de 232.150 lei (+39,2%), cu urmarea deceselor a 1 persoană (-50%), în aceiaşi perioadă au fost afectate 2 unităţi de transport. Datorită intervenţiei prompte a pompierilor şi salvatorilor de la incendii a fost salvate 1 persoană şi bunuri materiale în valoare de peste 876.000 lei Cele mai afectate de incendii sînt: - obiective a proprietăţii private: a) sectorul locativ – 8 incendii (72,7% din totalul incendiilor). b) automobile – 2 incendii (18,1%); c) întreprinderi de comerţ – 1 incendiu (9,1%); Principalele împrejurări care au determinat producerea incendiilor au fost: - scurt circuit – 4 incendii (36,3%); - imprudenţa în timpul fumatului – 2 incendii (18,1%) – 1 decedat - utilizarea sobelor defecte şi încălcarea RAÎI la exploatare – 2 incendii (18,1%); - jocul copiilor cu focul – 1 incendiu (9,1%); - scurt circuit a firelor electrice a transportului auto – 1 incendiu (9,1%) - incendiere intenţionată – 1 incendiu (9,1%) În scopul minimalizării

incendiilor şi a cauzelor de deces, în perioada rece a anului 2011 – 2012 cerem contribuţia adminstraţiei publice locale de nivelul I, asistenţei sociale din teritoriu să se implice la înlăturări a deficienţilor constatate în timpul controalelor efectuate în sectorul locativ la categoriile de persoane social vulnerabile, singuratice cu vîrstă înaintată şi aducerea lor în stare fără primejdie. În conformitate cu Legea privind apărarea împotriva incendiilor, factorii de decizie ale adminsitraţiei publice locale, în limitele competenţei, sînt obligaţi: a) realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la întreprindeile din subordine şi pe teriotriul respectiv; b) acordarea de sprijin serviciului de salvatori şi pompieri la îndeplinirea sarcinilor puse; c) crearea de condiţii în vederea antrenării cetăţenilor în activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor; d) organizarea activităţii de explicare şi instruire a populaţiei privind măsurile de apărare împotriva incendiilor. Cauzele care au generat producerea incendiilor şi au condus la decesul persoanelor – demonstrează cunoştinţa şi atîrnarea neglijentă, şi nu în ultimul rînd starea spirituală şi

22 octombrie 2011

Stimaţi jurişti, cu prilejul sărbătorii profesionale, în numele Consiliului raional Dubăsari şi al meu personal, Vă adresez sincere felicitări, urări de sănătate pentru a reuşi să vă desfăşuraţi eficient activitatea profesională, asigurînd în practică accesul tuturor cetăţenilor la justiţie, tărie de caracter, armonie în familii. Este bine ştiut că juriştii au avut şi vor avea permanent un aport considerabil la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea actului de justiţie şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui fundamentale. A fi jurist înseamnă a avea o profesie nobilă şi o muncă grea, căci finalitatea activităţii trebuie să fie Adevărul, Dreptatea şi Echitatea. Cu această ocazie adresez cele mai sincere urări de bine şi succese în activitatea profesională, tuturor judecătorilor, avocaţilor, notarilor, executorilor judiciari, consilierilor juridici precum şi reprezentanţilor societăţii civile, implicaţi în procesul de asigurare a supremaţiei legii. În viitor, sperăm la o activitate nu mai puţin prodigioasă din partea Dumneavoastră în scopul asigurării legalităţii şi ordinii de drept, pentru binele întregului popor.

morală a societăţii, care poate fi profilactată prin instruirea cetăţenilor în timpul controalelor şi a vizitelor la domiciliu. De aceea, cerem contribuţia administraţiei publice locale de nivelul I a implica lucrătorii primăriilor, asistenţei sociale pentru cuprinderea instruirii populaţiei în domeniul apărării împotriva incendiilor. Pentru evitarea eventualelor incendii în perioada rece este necesar: - de atras atenţia permanentă la starea sobelor şi coşurilor de evacuare a fumului, la timp de înlăturat deficienţile depistate; - interzicerea exploatării sobelor cu crăpături şi a altor aparate de încălzit cu defect, în cerdacuri coşurile de fum şi pereţii prin care trec canalele de fum trebuie să fie văruite; - lăsarea fără supraveghere a sobelor aprinse, precum şi lăsarea în seama copiilor mici supravegherea lor; - supraîncălzirea sobelor; - de interzis intsalarea covoarelor şi a altor obiecte combustibile pe peretele sobei distanţa de la sobă pînă la dulapuri, mărfuri, paturi şi alte utilaje trebuei să fie de minimum 0,7 m, iar de la uşa sobei de minimum – 1,25 m, pe podeaua de lîngă gura sobei să fie bătută o bucată de tablă metalică cu diametrul de 50x50 cm. - în timpul folosirii aparatelor de gaz, canalele de ventilaţie trebuie să fie deschise, de verificat dacă există aspiraţia în horn şi a canalului de ventilaţie; - de interzis utilizarea prizelor, întrerupătoarelor şi altor mijloace şi dispozitive electrice deteriorate; - de interzis fumatul în încăperi. Măsurile propuse sunt obligatoriu pentru factorii de decizie a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor precum şi pentru cetăţeni. Şeful Serviciului apărare împotriva incendiilor al Secţiei situaţii excepţionale Dubăsari, Căpitan al Serviciului de salvare, Sergiu Gatman

Cu respect, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

Felicitare

Felicitare

Stimată doamnă

STIMATE DOMNULE

Ana Brăiescu

VALERIU POPUŞOI

Venim să Vă aducem cu prilegul zilei Dumnevoastre de naştere cordiale felicitări,urări de bine şi frumos ! Munca nobilă ce o desfăşuraţi cu cinste şi demnitate în domeniul sectorului agrar vă conferă o alură de om destoinic al acestui neam.Profitaţi din plin de acest minunat mijloc de toamnă,care a venit să vă lumuneze şi mai mult sufletul nobil,ca să puteţi să emanaţi energia ce vă stă în fire pentru toţi cei dragi sufletului. Pentru tot ceea ce sînteţi şi pentru tot ceea ce faceţi vă dorim multă sănătate,putere continuă în muncă,noi realizări încununate cu succese remarcabile. Cu drag, colaboratorii Direcţiei agricultură şi cadastru

Felicitare Stimaţi lucrători din transportul auto Vă adresez sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale! Transportul auto întotdeauna a fost şi rămîne forţa locomotoare în economia naţională. Nici pentru un moment nu se întrerupe circulaţia transportului pe arterele ţării, care transportă mii de pasageri şi tone de marfă. Dumneavoastră aveţi o muncă, ce necesită un profesionalism înalt, răspundere, capacităţi de a găsi soluţii optime în diverse situaţii dificile. Îmi exprim încrederea, că pe viitor garanţia succesului automobiliştilor va fi experienţa, cunoştinţele caracteristice vouă, energia şi profesionalismul, răspunderea şi competenţa. În această zi de sărbătoare primiţi sincere urări de sănătate şi fericire, bunăstare, încredere în ziua de mîine! Noi realizări în muncă! Succese şi prosperare! Cu respect, Preşedintele raionului, Grigore Policinschi

Mult stimate colege al Secţiei pentru statistică! Cu ocazia sărbătorii profesionale „Ziua Statisticianului” , Vă adresez cele mai sincere şi frumoase urări de bine, însoţite de sănătate, pace, bunăstare şi prosperare. „ Zia Statisticianului ”, marcată pe 20 octombrie, este un frumos prilej de a sublinia rolul tot mai însemnat al statisticienilor la progresul societăţii noastre. Aşadar, primiţi cele mai calde mulţumiri pentru tot ceea ce faceţi în folosul raionului şi la profesiei, urării de succes în viaţa şi activitate.

Am deosebita plăcere să vă adresez cele mai alese şi sincere urări de bine şi sănătate, noroc şi fericire cu ocazia consemnării ZILEI DE NAŞTERE, dorindu-vă să Vă bucuraţi din plin de rodul muncii Dumneavoastră, încununat de frumoase realizări şi succese remarcabile în activitatea profesională pe care o îndepliniţi cu abnegaţie şi dăruire de sine. Baftă şi realizări în toate încă mulţi, mulţi ani înainte. Cu respect, Preşedintele raionului Dubăsari, Grigore POLICINSCHI

Felicitare Stimată doamnă,

Angela Vancea,

asistent social s. Doroţcaia Cu prilejul sărbătoririi Zilei de naştere, venim cu cele mai calde urări de sănătate şi noroc. Fie ca farmecul acestei zile să vă aducă bucuria visurilor împlinite, speranţe şi realizări noi, rămînînd mereu întruchiparea vie a gingăşiei, onestităţii, mărinimiei, bunătăţii şi politeţii. Vă aducem în dar florile recunoştinţei noastre pentru munca nobilă pe care o înfăptuiţi zi de zi. Vă transmitem multă sănătate, multe succese şi mari realizări în tot ceea ce faceţi pentru binele şi prosperarea viitorului. Vă dorim împlinirea tuturor năzuinţelor profesionale şi personale. Cu respect, colectivul Direcţia Asistenţă Socială

Felicitare Stimată doamnă,

Olga Goja,

asistent social s. Cocieri Vă aducem în dar cele mai calde urări de bine, sănătate, noroc şi fericire, voie bună, linişte sufletească, noroc şi belşug în toate, În aceste zile , cînd, împreună cu cei dragi şi apropiaţi sărbătoriţi Ziua de naştere, Vă spunem să aveţi parte de sănătate, noroc şi fericire. Dorindu-vă să vă bucuraţi din plin de rodul muncii Dumneavoastră, încununat de frumoase realizări şi succese. Să vă ştim întotdeauna plină de energie şi bunăvoinţă, să trăiţi ani îndelungaţi, pace în suflet, optimism şi noi realizări în activitatea dumneavoastră.

Cu respect, M. Cojocari, şef secţia statistică

LANSARE DE PROIECT.

Anunţ

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Unitatea de Implementare a Proiectului 2 kr anunţă concursul de selectare a 150 de beneficiari (primări) pentruProiectul „Valorificarea Potenţialului de Biomasă în Moldova”. Proiectul finanţat de Guvernul Japoniei,va fi implementat în perioada anilor 20122014 şi prevede procurarea şi instalarea în instituţiile de menire socială ale localităţilor din mediul rural şi la întreprinderile agricole care au nevoie de agent termic a cazanelor termice pentru arderea biomasei (paielor şi altor resturi vegetale). Beneficiari ai Proiectului pot fi comunităţile rurale,disponibile să colaboreze cu MAIA în realizarea unei iniţiative locale,care vor corespunde cerinţelor de implementare a proiectului. Disponibilitatea comunităţii de a iniţia acest proiect în comunitate va fi exprimată prin intermediul unei scrisori de intenţie adresată Unităţii de implementare al Proiectului 2 KR. Data limită de depunere a solicitării -10 noiembrie 2011. Informaţii de contact: UIA PCPA (Proiectul 2KR) Republica Moldova,Chişinău,str. Calea Basarabiei,18,Tel. 27 84 63. Pesoana de contact : Pelin Liliana,specialist în monitorizare şi evaluare.

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 3622

Tel.: 44-857 Tiraj:2000 ex.

Cu respect, colectivul Direcţia Asistenţă Socială

Primăria comunei Corjova raionul Dubăsari anunţă concursul prin cererea ofertelor de preţ, pentru efectuarea lucrărilor de reparaţie a sediului primăriei. Cererile de participare vor fi primite pînă la data de 31.10.2011, ora 10.30, la primăria comunei Corjova, str. Ţărmului 2B, telefon de contact (0248)-52-222 . Desfăşurarea concursului va avea loc în aceeaşi zi la ora 11.00. Sergiu Oprea, primarul comunei Corjova

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.37  

O săptămînă a de- gender la nivel local”, în cadrul „ Săptămînii europene a democraţiei Î ncepînd cu ziua de luni, 10 oc- Principalele împre...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you