Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

Bunei şi bunici, bucurie mare pentru copii mici... pag. 2

14 octombrie 2011

Un ochi bun - sănătate maximă! Sănătatea ochilor este cea mai importantă... pag. 3

Nr. 36 (206)

Pregătirea pentru sezonul toamnă - iarnă... pag.3

Munca Decentă - UN VIITOR SIGUR...pag. 4

Toamna brumărie

Deschide fereastra spre lume Asociaţia Obştească „ Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin „ a organizat sîmbătă la 08 octombrie 2011 în incinta gim. Ustia, ediţia a VI-a a festivalului raional cu genericul „ Deschide fereastra spre lume – toţi sîntem diferiţi”, pentru toţi copiii , nemijlocit , şi a celora cu cerinţe educative speciale (CES) din instituţiile preuniversitare din r.Dubăsari.

O

biectivul major al acestui festival a fost reuniunea copiilor şi integrarea lor într- un mediu sănătos de viaţă, susţinerea şi protecţia lor de către asociaţiile obşteşti precum este A.O.”Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” din or.Criuleni. La acest festival au participat

copii din 10 instituţii de învăţămînt preuniversitar din r.Dubăsari pe care le enumerăm: L.T.”M.Eminescu”Dubăsari,L.T. Doroţcaia, L.T.”Vlad Ioviţă” s.Cocieri, L.T.”Ion Creangă” s.Coşniţa, L.T.” Şt. Cel Mare”s.Molovata, L.T.Holercani, gim.Marcăuţi, gim.Ustia, gim.Ox-

entea, gim.Pîrîta. Copiii au prezentat un program de activitate cu un conţinut divers:poezii şi cîntece dedicate părinţilor, numere artistice, eseuri, compoziţii din desene şi flori, origame etc.. La final toate colectivele au fost premiate cu cîte 600 lei, iar copiii care s-au prezentat şi in-

dividual au fost premiaţi cu cîte o 100 lei, 50 lei şi alte cadouri frumoase. DGÎTS Dubăsari vine cu mulţumire şi respect pentru A.O.”Femeia şi Copilul – Protecţie şi Sprijin” preşedinte A.Graijdan , în organizarea acestui festival, le doreşte succes şi prosperare în continuare.La fel DGÎTS Dubăsari

mulţumeşte gim.Ustia, director Tomaş Valentina, pentru gazdă şi susţinere în organizarea festivalului „ Deschide fereastra spre lume – toţi sîntem diferiţi”. Nicolae Rozneriţa, şef Centru Metodic DGÎTS Dubăsari

Centrul de poştă Dubăsari, într-un edificiu nou-nouţ

La data de 6 octombrie, orele 11.00, în raionul Dubăsari s-a inaugurat un edificiu nou - Centrul de poştă Dubăsari cu sediul în comuna Coşniţa.

L

a partea festivă au fost invitaţi oaspeţi de onoare: viceministru a Ministerului Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor dna.Dona Şcola, directorul general al Î.S. „ Poşta Moldovei” dl. Vladimir Ceban, preşedintele raionului Dubăsaridl. Grigore Policinschi, preşedintele sindicatelor de comunicaţii dl. Ion Pîrgaru.Cu mesaj de felicitare a venit dl. Grigore Policinschi, urîndu-le lucrătorilor din sfera poştală prosperitate şi realizări profesionale în munca nobilă pe care o fac zi de zi. Gazda edificiului

inaugurat, directoarea Centrului de poştă Dubăsari, dna Nesterov Svetlana a ţinut să mulţumească din numele tuturor lucrătorilor poştali din raionul Dubăsari, oaspeţilor de onoare pentru prezenţă şi sprijinul financiar acordat, accentuînd că datorită receptivităţii dumnealor acest edificiu de necesitate socială a putut fi deschis, şi va funcţiona pentru şi în folosul locuitorilor acestui raion. Cu ocazia „Zilei Mondiale a Poştei şi a Lucrătorului Poştal” au fost decoraţi în baza ordinului 223 din 3 octombrie 2011, cu diplome şi cadouri

de preţ centrele de poştă cît şi salariaţii Î.S. „Poşta Moldovei ”, care au activat cu rezultate performante în acest an. Cei mai buni din cei buni au beneficiat de cadouri, premii băseşti şi felicitări din partea oaspeţilor prezenţi. Toate centrele poştale din Moldova au fost menţionate ca fiind la o înaltă calificare profisională şi necătînd ca munca lor, care nu este una uşoară şi unde salarul lasă de dorit, dumnealor îşi îndeplinesc muncă cu multă ardoare şi dăruire de sine. Natalia Ivanov, corespondent


Noutăţi Nistrene

14 octombrie 2011

pag. 2

Bunei şi bunici, bucurie mare pentru copii mici Oameni în etate sînt bunei, bunici, Bucurie mare pentru copii mici. Oameni în etate, sănătate lor.

Î

n satul Doroţcaia copiii sînt foarte bucuroşi că fiecare din ei au bunici şi bunei. La Liceul Teoretic Doroţcaia s-a petrecut ziua bunicuţelor, unde copiii bucuroşi se duceau cu buchete de flori, dar bunicile i-au întîmpinat cu copturi făcute de ele. În centrul raionului Dubăsari s-a petrecut o întîlnire cu oamenii în etate din toate satele raionului, unde au cîntat şi au spus glume. Din partea DAS, de asistentul social şi lucrătorii sociali am mers la domiciliu şi am felicitat cu ziua oamenilor în etate, toţi oamenii care au atins vîrsta de 80 de ani, cu un ajutor material şi buchete de flori. La centru casa”Maria “unde bătrînii primesc un prînz cald s-a petrecut un concert. O foarte mare grijă are medicul de familie ce vizitează periodic bătrînii la domiciliu. Centrul “Hipoocratis “pentru bătrîni, undefac tratament, rufe aduc la spălat cu ajutorul lucrătorilor sociali. Bunicile şi buneii aflîndu-se lîngă copiii lor mereu sînt cu inima tînără.

Interviu

Surpriză plăcută pentru profesorii din L.T.Doroţcaia Interviu realizat cu dna directoare a Liceului teoretic Doroţcaia, Bacioi Viorica.

Angela Vancea, asistent social Doroţcaia

CREPOR vine cu un mic ajutor veteranilor de război P

Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare (CREPOR) asigură veteranii de război din raionul Dubăsari cu articole protetico-ortopedice (proteze, orteze, corsaje, pansamente, încălţăminte ortopedică specială, cîrje, bastoane etc.) şi mijloace de locomotive.

e data de 7 octormbrie, sala mare de şedinţe a Consiliului raional Dubăsari a servit drept gazdă echipei Centrului republican experimental, care a venit cu misiunea de despensarizare a veteranilor de război din comuna Coşniţa cu articole protetico-ortopedice. Timp de cîteva ore, cei şapte specialişti ai Centrului Republican din domeniile: neurologie, ORL, internist, dermatovenerolog, psiho-terapeut, chirurg, traumatolog ortoped au informat şi deservit cu cele necesare pacienţii care s-au adresat. “ Centrul nostru deserveşte veteranii a toate războaie şi invalizi cu maladii a aparatului locomotor. Acţiunea se desfăşoară anual şi benevolă, avem ieşiri lunar prin toate raioanele ţării”, a menţionat Panfilov Iurie, şeful echipei de despensarizare comuna Coşniţa. Instituţia este formată din 2001, la început a fost uzina de protezare, apoi din 2002, conform decretului preşedintelui ţării, de atunci Vladimir Consiliul raional Voronin, a fost alipit aici şi Centrul de reabilitare a tuturor veteranilor Dubăsari şi Direcţia de război. Un rol deosebit pentru asistenţă socială, dezvoltarea Centrului l-a constituit aduce sincere Hotărîrea Guvernului RM nr. 87 din mulţumiri şi 31 ianuarie 2002 – „Cu privire la extinderea funcţiilor şi eficentizarea recunoştinţă ceactivităţii Centrului Republica Exlor care nu au fost perimental Protezare Ortopedie şi indiferenţi şi au Reabilitare”, potrivit căreia insituţiei date i se atribuie nu numai funcţii de contribuit după posibilitate la buna organizare la diagnostic, tratament şi aprovizionnivel local a Zilei Internaţionale a Persoanelor în are a cetăţenilor Republicii Moldova Etate, marcată la 1 octombrie anul curent. cu articole protetico-ortopedice şi de locomoţie nemotorizată, dar şi reabilidministraţia publică sărbătoare – 70 persoane; tarea medicală a tuturor veteranilor de locală de nivelul I, • Papuc Simion: 25 kg ceapă război. Acesta este unicul Centru din Agenţii economici şi Organizaţiile şi 25 kg cartofi de persoană în republică care deserveşte pacienţi nonguvernamentale din unele total – 5 persoane; cu maladii a apartului locomotor şi localităţi au oferit persoanelor în • Papuc Valeriu Simion: proteză. etate cadouri, ajutoare materiale colete cu produse alimentare – 5 Centrul are încheiate acorduri şi au organizat mese de sărbătoare persoane; de colaborare cu diferite instituţii după cum urmează: • Viorica Furculiţă: pachete abilitate din ţări precum Germania, 1. Coşniţa: cu detergenţi – 10 persoane; România, Rusia, Ucraina, cu scopul • Casa Speranţei: colete cu • Verlan Vasile: ajutor matede a creşte în permanenţă calitatea produse alimentare – 25 perrial unic (100 lei) – 5 persoane; produselor, dar şi eficienţa prestărilor soane. • „Nistrean Grup” Iurie de servicii. Actual, la evidenţa CRE2. Pîrîta: Soltan: 25 kg ceapă şi 25 kg POR se află 82 572 de pacienţi, cu di• APL nivel I: 500 lei familicartofi de persoană în total – 10 verse afecţiuni ale aparatului locomoilor ce au împlinit 50 ani de persoane; tor, precum şi veterani de război. căsnicie – 2 familii; • Mavrodi Ştefan: fasole • Casa Nadejda: masă de 4.8 kg de persoană în total – 10 Irina Glod, redactor

Oameni cu inimă mare

A

- Doamna Viorica, după părerea dumneavoastră sărbătoarea de azi a fost una obişnuită sau a avut ceva aparte? În fiecare an simţim emoţii în această zi frumoasă de sărbătoare, anul acesta îndeosebi şi mă bucură faptul că elevii noştri nu încearcă să copie activităţile, dar încearcă în fiecare activitate să-şi manifeste ingeniozitatea, creativitatea. Anul acesta pentru toţi profesorii a rămas şi va ramîne un an de amintiri plăcute. De îndată, cînd am intrat pe poarta şcolii, am mers pe un covor aşa frumos, poarta a fost împodobită, chiar pîna la intrare în şcoală a fost totul în flori şi frunze, o atmosferă tomnatică. Nu în zadar, toamna se marchează acestă zi frumoasă, pentru că în acest anotimp ne adună pe toţi la şcoală. - Cum credeţi, liceienii, după o aşa experienţă, vor dori să cuprindă profesia de învăţător? Noi astăzi ne străduim să facem tot posibilul ca şi elevii să simtă responsabilitatea pusă pe umerii lor, prin organizarea autoconducerii şi să se tranfere în lumea vocaţională.Să se găndească, că poate el va merge pe acestă cale, poate că unii după lecţia predată în faţa elevilor, vor simţi potenţialul, că: Da! El poate să mergă şi să cuprindă profesia de învăţător. Cu regret, unii copii spun că,dacă pînă nu demult doreau să devină profesori, văzînd cît de greu estesă lucrezi cu elevii, gata nu mai vor să devină profesori. Cu adevărat este greu şi cu mari responsabilităţi, dar nu există progres fără profesia de profesor, deoarece învăţătorul este acela care duce tînăra generaţie spre progrese. De noi persoane; • Ababii Vitalie: 25 kg ceapă şi 25 kg cartofi de persoană în total – 5 persoane. 3. Doroţcaia: • Casa Maria: masă de sărbătoare – 70 persoane; • Brutăria SRL „Tiraston” Peşcov Alexandru Alexandru: pîine 16 bucăţi – 8 persoane. 4. Corjova: • APL nivel I: ajutor material unic(200 lei) – 3 persoane cu vîrstă de 80 ani şi mai mult. 5. Molovata- Nouă: • „Dianata Scaun”: masă de sărbătoare – 12 persoane. 6. Molovata: • SRL „Agrodac - Grup” Isac Ilie Semion: ajutor material unic (100 lei) – 37 persoane cu vîrstă de 80 ani şi mai mult; • SRL „Agrotera” Braşoveanu Petru

depinde cum va fi această cale. - Liceienii au organizat de unii singuri această surpriză? Mă bucură şi de fiecare dată mă încîntă faptul că elevii noştri nu uită, dar promovează tradiţiile în şcoală. Le mulţumesc mult părinţilor pentru susţinere, toată împodobirea din faţa şcolii a fost posibilă datorită parteneriatului dintre şcoală şi părinţi. Cu covorul au fost la preşedintele raionului, dl Grigore Policinschii, nu am ştiut nimic, surpriza a fost pe măsură, le mulţumesc din suflet din partea tuturor profesorilor. Ivanov Natalia, corespondent

Serafim: Ulei 2.7 litri de persoană - 37 persoane cu vîrstă de 80 ani şi mai mult. 7. Holercani: • SRL „Mina Holercani” Igor Slavinschi: masă de sărbătoare – 10 persoane. 8. Marcăuţi: • I.I. „Speranţa - Porubin” Marin Porubin şi I.I. „Leahu Alexei” Leahu Alexei: masă de sărbătoare – 14 persoane. 9. Ustia: • APL nivel I: ajutor material unic pentru procurarea lemnelor pentru iarnă (500 lei) – 32 persoane. Mulţumim pentru aceste fapte mărinimoase,succese şi realizări mari în activitateaDumneavoastră. Ana Rojco, specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi


pag. 3

Noutăţi Nistrene

14 octombrie 2011

Întru susţinerea cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) Pe data de 04 octombrie 2011 a avut loc şedinţa Comisiei pentru examinarea adresărilor cetaţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul.

Î

n conformitate cu Legea nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală,

Hotarîrea de Guvern nr.906 din 24.09.2010 privind crearea şi activitatea comisiilor pentru examinarea adresărilor cetaţenilor Republicii

Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul şi ex-

aminînd actele prezentate de către solicitanţi (18), Comisia A DECIS: 1. Se acceptă cererile şi se aprobă lista cetaţenilor Republicii

Moldova domiciliaţi în localităţile din stînga Nistrului (Transnistria) din categoriile pentru care calitatea de asigurat o are Guvernul (16). 2. Decizia Comisiei şi lista aprobată se prezintă spre examinare şi solutionare Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. 3. Se resping pentru reexaminare şi reconfirmare legală cererile cetăţenilor domiciliaţi în localităţile raionului Dubăsari din stînga Nistrului, care se afla sub jurisdicţia Republicii Moldova (2). 4. Dna Crăciun Svetlana, reprezentantul Agenţiei teritoriale Bender a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină va asigura transparenţa informaţiei privind procurarea poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru anul 2011 pentru proprietarii de teren agricol (cotaş) şi pentru persoanele neangajate (fondatori I.I, deţinători de patentă etc.). Alexandra Vatav, specialist principal Secţia administraţie şi servicii publice

Un ochi bun - sănătate maximă! Sănătatea ochilor este cea mai importantă.

Pregătirea pentru sezonul toamnă- iarnă Pe data de 6 octombrie, orele 9.00, la fiala „Dubăsari - Coşniţa – Gaz”, a SRL. „ Ialoveni gaz”a avut loc testarea operatorilor pentru începerea sezonului rece.

Î

n baza dispoziţiei preşedintelui raionului Dubăsari, dl. Grigore Policinschi, nr.113-n din 5 octombrie 2011 „ Cu privire la istituirea Comisiei pentru atestarea persoanelor care deservesc centralele termice, care lucrează pe gaze naturale ” , s-a instituit Comisia pentru atestarea operatorilor responsabili pentru exploatarea inofensivă a gospodăriei de gaze, în următoarea componenţă: 1. Inspectorul Principal de Stat a Organelor Abilitate în Domeniul Securităţii Industriale, Ruslan Demişcan; Preşedintele comisiei: Iurie Cazac, şef Secţia administraţie şi servicii publice; Secretarul comisiei: Isacov Iurie, specialist principal în construcţii, Secţia construcţii, gospodăriei comunală şi dezvoltarea teritoriului; Membrii: Reprezentantul Inspectorului principal de Stat Supraveghere Tehnică Gaz; Anatolie Malai, directorul filialei „ DubăsariCoşniţa-Gaz”; Todica Vasile, inginer superior Alexandru Policinschi, maistru sector Dubăsari S.A. „Red-Nord” S-a decis: 2. Comisia va pregăti setul de materiale ilustrative informaţionale de instruire şi evaluare pentru operatori şi re-

sponsabili. 3. Primarii, conducătorii de instituţii vor informa persoanele responsabile, operatorii despre activitatea comisiei. 4. Comisia instituită va atesta persoanele responsabile pentru exploatarea inofensivă a centralelor termice a obiectelor de menire socială, despre rezultate, informînd respectiv Preşedintele raionului. Au fost atestaţi 45 de operatori de la 10 primării. S-au remarcat prin cunoştinţe înalte în domeniul deservirii şi securităţii în procesul de lucru cu gaze naturale, operatorii din satul Doroţcaia, Pîrîta şi Coşniţa. Domnul Bacioi Anatol operator în satul Doroţcaia a accentuat că această testare este bine venită, deoarece poate săşi verifice cunoştinţele teoretice, pentru a nu comite greşeli în lucrul practic. Preşedintele Comisiei, dl.Iurie Cazac a adus la cunoştinţă în raportul privind desfăşurarea şedinţei de lucru, cu privire la regulile de securitate şi exploatare inofensivă a cazanelor, precum că atestarea s-a desfăşurat conform normelor legale, încălcări nu s-au depistat. Astfel, operatorii din raionul Dubăsari sunt pregătiţi la maxim de sezonul toamnă-iarnă. Natalia Ivanov, corespondent

În a doua zi de joi a lunii octombrie, în lume este marcată Ziua Mondială a Văzului, şi reprezintă o iniţiativă la nivel mondial pentru eliminarea orbirii către anul 2020. Începînd cu anul 2000, această zi este considerată o importantă activitate de prevenire a orbirii.întitulată ,,Văzul 2020: Dreptul de avedea”. Aproximativ 314 milioaone de oameni din întreaga lume sînt orbi sau au o vedere slabă,inclusiv 45 milioane sint orbi, din care aproximativ 1,4 milioane sînt copii în vîrstă pînă la 15 ani. Tot mai frecvent se înregistrează orbirea ce se dezvoltă cu vîrsta, inclusiv fiind provocată de diabet. Fără intervenţii majore şi eficiente la nivel mondial, se presupune că numărul de persoane oarbe vor creşte către anul 2020 la 76 milioane. Conform datelor statistice în R.Moldova incidenţa totală prin bolile ochilor şi anexelor sale constituie aproximativ 95 cazuri la 10 mii locuitori,(inclusiv 81,6 cazuri la adulţi şi 140 cazuri la copii pînă la 17 ani, la 10 mii locuitori). Cine este în pericol ? • aproximativ 82% din persoanele cu deficiente de vedere sînt cei ce au vîrsta de la 50 ani în sus. • femeile au un risc semnificativ mai mare de pierdere a vederii decît bărbaţii –două treimi din persoanele oarbe din întreaga lume sînt de gen feminin. • îmbătrînirea populaţiei şi schimbarea stilului de viaţă sînt factori care pot duce la creşterea esenţială a orbirii cronice şi a retinopatiei diabetice.

• aproximativ 87% din persoane ce suferă de deficiente de vedere locuiesc în ţările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea 80% din cazurile de orbire sînt evitabile – adică uşor tratabile şi/sau care pot fi prevenite. Cauzele ce duc la pierderea definitivă a vederii: • cataractă(opacifierea cristalinului, care produce o cecitate parţială sau completă; albeaţă); • anomalii de refracţie necorectate(miopie, hipermetropie sau astigmatism): • glaucoma(un grup de boli care duc la atrofia nervului optic); • degenerescenta maculară cauzată de vîrstă (duce la pierderea ,, centrului de vedere”) • la alte motive intemeiate se referă opacifierea cornei (boli de ochi care produc scarificarea cornei), retinopatia diabetică,la fel şi bolile de ochi la copii, cum ar fi cataracta,retinopatia prematură(boala oculară prematur) şi deficitul vitaminei A. Orbirea în copilărie În întreaga lume o problemă majoră este şi deficienţa de vedere prematură. Aproximativ 1,4 milioane de copii cu vîrsta de pînă la 15 ani vor suferi de miopie încă mulţi ani. În afară de aceasta mai mult de 12 milioane de copii cu vîrsta de pîna la 15 ani suferă de deficiente de vedere din cauza neaplicării corecţiei anomaliilor de refracţie(miopie,hipermetropie sau astigmatism). Aceste deficiente sînt uşor

Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar ce permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă, se acordă începînd cu anul 2009. Analizînd rezultatele implementării Legii cu privire la ajutorul social, pentru perioada 2009-2011, observăm că pe primul loc după numărul beneficiarilor de ajutor

de identificat şi pot fi indicate corecţii de vedere adecvate: ochelari, lentile de contact sau intervenţii chirurgicale de restabilire a vederii. Cauzele majore de orbire la copii în mare măsură sînt determinate de dezvoltarea socio-economică, disponibilitatea de asistenţă medicală primară şi servicii de îngrijire a ochilor, deficitul de vitamina A în alimentaţie. Prevenire şi tratament • examene oftalmologice regulate • ochelari pe timpul verii sau iarna cînd este zăpadă • ochelari cu lentile speciale pentru cei care lucreaza mai multe ore la calculator • evitarea fumatului • controlul greutăţii corpului • controlul glucozei în sînge • alimentaţie bogată în fructe, legume; consumul de peşte, reducerea grăsimilor • aport de vitamine antioxidante C şi E • suplimente de vitamina A în deosebi la copii Ziua Mondială a Văzului este ziua în care cei ce văd trebuie să privească mai departe şi să înţeleagă mai mult…pentru că sînt foarte mulţi care nu vad. Ilie Terenti, medic de familie Centrul de Sănătate Molovata

O comunitate unită o comunitate dezvoltată! social se află satul Oxentea, familiile care au beneficiat de această prestaţie constituie 471, apoi urmează Ustia, numărul beneficiarilor fiind 410 şi pe locul trei se plasează Doroţcaia cu 306 beneficiari. Cei mai puţini beneficiari de ajutor social avem în următoarele localităţi: Roghi, Pohrebea şi Corjova, numărul acestora fiind între 14 şi 29 beneficiari. Diagrama ne demonstrează că familiile beneficiarilor de ajutor social

este foarte mare. Dacă fiecare dintre aceste familii ar participa cîtuşi de puţin la desfăşurarea activităţilor din cadrul localităţii din care fac parte, vom avea comunităţi dezvoltate. Participarea comunitară finalizează prin dezvoltarea comunitară, iar dezvoltarea comunitară este o expresie condensată a comportamentului participativ al oamenilor. Dezvoltarea comunitară, reprezentînd „calea directă spre consolidarea civică a societăţii”, contribuie la transfor¬marea comunităţii locale în subiect activ al rezolvării unei game largi de probleme colective. Ea are în obiectiv edificarea comunităţii puternice, capabilă să depăşească cu succes problemele locale cu care se confruntă. Aplicarea acestei strategii a condus la o mai mare coeziune dintre cetăţenii unui stat, la sporirea responsabilităţii faţă de inegalităţile existente în comunitate, la modificarea structurii şi modului de funcţio¬nare a principalelor instituţii ale comunităţii. Zinaida STASEV, specialist principal pentru administrarea ajutorului social


pag. 4

Noutăţi Nistrene

Munca Decentă - UN VIITOR SIGUR

Starea criminogenă în rîndurile minorilor pe parcursul a 9 luni ale anului 2011.

Munca ,,la negru”, reprezintă o activitate profitabilă desfăşurată înafara cadrului legal regelementat. Ea nu este evidenţiată scriptic, fiscalizată, protejată, asigurată sau asistată social, lucrătorul fiind la discreţia celui în folosul căruia presteză munca.

anului curent au înregistrat 13 infracţiuni săvîrşite de minori şi cu participarea lor. Potrivit datelor statistice, infracţiunile săvîrşite de minori au înregistrat o creştere de 30 la sută, faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

P

entru unii munca la negru nu e decît un venit suplimentar din care nu trebuie să plătească impozite, pentru alţii însă e singura şansă de a cîştiga un ban. În ambele cazuriînsă bugetul de stat este vădit de milioane de lei. Cel mai mult muca la negru este utilizată în agricultură. Deşi încă la 2 iunie 2008 , au intrat în vigoare modificările în Codul Muncii care prevăd obligativitatea încheierii contractelor individuale de muncă de către Gospodăriile Ţărăneşti, înregistrarea acestora la primăriile din localitate şi prezentarea ulterioară a copiilor la inspectoratul teritorial de muncă, pînă în prezent nu a fost efectuată. În raionul Dubăsari sute de muncitori muncesc la patron sau cu ziua fără contract şi carte de muncă,fără poliţă de asigurare şi fără a benefecia de facilităţile sociale oferite de stat. În calitate de inspector de muncă, multstimaţi locuitori a raionului Dubăsari vă informez că munca nedeclarată Vă dezavantajează prin: - Loc de muncă instabil - Plăţi mizere şi de ocazie - Prejudicierea libertăţii şi demnităţii - Descriminare - Condiţii de muncă precare - Lipsa totală a protecţiei sociale şi a protecţiei sociale în caz de accidentare în muncă. Fii înţelept, Respinge munca nedeclarată! Dacă consideraţi că vă este prejudiciat dreptul la contract individual de muncă apelează pentru sprijin la Inspecţia Muncii sau la inspectorii de muncă responsabili de subdiviziunea teritorială Dubăsari: Crăciun Ludmila-069274083 Driga Pavel- 069501837

ANUNŢ INSPECTORATUL FISCAL DE STAT PE RAIONUL DUBĂSARI ADUCE LA CUNOŞTINŢĂ TELEFONUL DE ÎNCREDERE LA CARE PUTEŢI APELA ÎN CAZURILE ABUZIVE DE DEPĂŞIRE A OBLIGAŢIUNILOR DE SERVICIU A COLABORATORILOR FISCALI DIN CADRUL IFS DUBĂSARI. TELEFON DE ÎNCREDERE: 52-1-88 Marina SOLTAN, şef al IFS Dubăsari

CPR Dubăsari în 9 luni ale

Î

n comiterea acestor infracţiuni au participat 16 minori, 8 din ei fiind elevi şi 8 la momentul săvîrşirii infracţiunii, nu erau încadraţi în cîmpul muncii sau studii. În mod repetat la săvîrşirea infracţiunilor au fost implicaţi minorii: - Bradu Vasile Mihai a.n 07.09.1997 s. Ustia - Gherb Alexandru Alexandru a.n.03.11.1998 s.Coşniţa - Osipov Cristina Alexandru a.n.25.06.1997 s.Coşniţa - Cibuc Nicolae Nicolae a.n.12.05.1998 s.Coşniţa. Două infracţiuni fiind săvîrşite în grup, una cu participare a persoanei mature. Toate infracţiunile fiind furturi din averea proprietarului(art 186 al 1 cod penal RM –furtul,adica sustragerea pe ascuns a bunurilor altei persoane, se pedepseşte cu amendă de pînă la 300 u.c.,sau cu muncă neremunerată de la 120 la 240 de ore,sau cu închisoare de pînă la 3 ani). Potrivit articolului 208 al 1 Cod Penal RM atragerea minorilor la activitatea criminală sau investigarea lor la savîrşirea infracţiunilor, precum şi determinarea minorilor la săvîrşirea unor fapte imorale, săvîrşite de o persoană, care a atins vîrsta de 18 ani se pedepseşte cu închisoare de pînă la 5 ani. Serviciul Minori al Comisariatului de Poliţie Dubăsari în privinţa părinţiilor ce nuşi îndeplinesc obligaţiile de părinte în mod corespunzător faţă de copii(întreţinere,educare şi instruire) au întocmit 50 de procese –verbale cu privire la contravenţie în baza art.63 al. 1 şi 2 cod contravenţional şi remise după competenţă în procuratură. În prezent la Serviciul minori se află la evidenţă 38 de minori delicvenţi şi 15 familii needucogene cu care se duce lucru de prevenţie individuală. Problema criminalităţii printre minori este calificată drept una dintre cele mai stringente din Republica Moldova, iar principalii factori ce determină săvîrşirea infracţiunilor de către minori sunt sărăcia, familiile monoparentale, abuzul de alcool din partea părinţilor, precum şi pasivitatea societăţii. Serviciul minori al CPR Dubăsari intervine către părinţi cu solicitarea de a se atîrna cît mai conştient faţă de obligaţiunele sale de întreţinere, educare şi instruire a copiilor, suravegherea în continuu a lor, adresarea la psihologul şcolar pentru a nu admite implicarea copilului în acţiunicriminale. Sergiu Chetruşca, inspector superior al Serviciu Minori a CPR Dubăsari

ANUNŢ Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 1/11 Autoritate contractată: Primăria Holercani Adresa: s. Holercani Tel. (0248)53-266, FAX – 53-236 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţir: secretarul Tudor Tanasev Obiectul achiziţiei: mobilier Locul desfăşurării procedurii: primăria s. Holercani. Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba de stat Termenul de depunere a ofertelor:20.10.2011, ora 9.00 Termenul de desfăţurare a concursului: 20.10.2011, ora 9.30

14 octombrie 2011

Ziua Mondială a Arhitecţilor Stimaţi Arhitecţi!!! Anual în fiecare prima zi de luni a lunii octombrie Dumneavoastră sărbătoriţi ziua profesională, cei care creaţi ceva frumos prin utilizarea spaţiului pînă la maxim. În comparaţie cu alte genuri de artă, arhitectura formează mediul în care locuim şi activăm, iar opera arhitecturală persistă de-a lungul veacurilor şi transmite din generaţie în generaţie istoria poporului. Capodoperele nemuritoare a dumneavoastră oferă oamenilor plăcerea estetică şi practică, aducînd în viaţa fiecărui om bucurii. De aceea, dragi arhitecţi, vă dorim ca şi Dumneavoastră să aveţi bucurii de la casa proiectată şi construită, în ferestrele căreia arde lumina, de la drumurile, pe care în prezent circulă o mulţime de automobile. Vă dorim multă sănătate, un cer senin, bucurii, spirit creator şi succese remarcabile în munca Dumneavoastră nobilă. Cu respect, Preşedintele raionului Grigore Policinschi

Probaţiunea-alternativă la detenţie Din punct de vedere etimologic, termenul probaţiune provine din latinescul probatio – perioadă de încredere.

A

nalizînd elementele definitorii ale probaţiunii şi subliniind că probaţiunea este o măsură comunitară, putem spune că probaţiunea pînă în final este un complex de activităţi de evaluare, asistenţă, consiliere psihosocială şi supraveghere în comunitate a persoanei în conflict cu legea penală (învinuit, inculpat, condamnat) cu scopul de a reintegra în societate şi de a proteja comunitatea de riscul recidivei. Probaţiunea reprezintă o modalitate de sancţionare a infractorilor ce constă în organizarea şi executarea supravegherii persoanei învinuite, inculpate sau condamnate prin monitorizarea comportamentului, acordarea de asistenţă îndividuală şi orientarea acesteia spre un mod de viaţă corect. Scopul probaţiunii este corectarea şi reeducarea persoanelor care au comis infracţiuni şi reintegrarea în societate a persoanelor condamnate. Probaţiunea dispune de strategii de intervenţie în toate etapele procesului de înfăptuire a justiţiei penale. Astfel există probaţiune: presentenţială – evaluarea psihosocială a personalităţii bănuitului, învinuitului, inculpatului; sentenţială: în comunitate – activităţi orientate spre reintegrarea socială a persoanelor eliberate de pedeapsa penală prin asistenţă, consiliere, controlul comportamentului şi supravegherea respectării obligaţiilor impuse de instanţă; penitenciară – activităţi socio educative desfăşurate în penitenciar şi activităţi de pregătire pentru eliberare din locurile de detenţie; postpenitenciară – acordare de asistenţă persoanelor eliberate din locurile de detenţie în scopul reintegrării lor în societate. Activităţile de implementare a instituţiei probaţiunii în Republica Moldova au demarat în iunie 2003, cînd, la solicitarea Institutului de Reforme Penale (IPR), a fost format un grup de experţi internaţionali pentru desfăşurarea unei Misiuni de Evaluare a Necesităţilor (MEN). Aceasta şi-a propus cîteva obiective: evaluarea tuturor aspectelor privind implementarea măsurilor de resocializare şi reintegrare a infractorilor din Republica Moldova, inclusiv a celor care existau la acel moment; cadrul juridic, aspecte legate de infrastructură, obstacole, nivelul de profesionalism al personalului, atitudinea societăţii şi impactul acţiunilor de resocializare şi reintegrare. În vederea realizării recomandărilor MEN, în anul 2003, a fost instituit Grupul de lucru în domeniul probaţiunii. Menirea acestuia era de a elabora cadrul normativ în domeniul probaţiunii, fiind şi un grup de consultanţă şi referinţă. În luna aprilie 2004 a fost definitivat conceptul Legii cu privire la probaţiune. După multiple discuţii, s-a propus ca legea menţionată să aibă structura şi conţinutul unei legi ordinare, fiind actul care va introduce noţiunea de probaţiunea în R. Moldova şi baza tuturor actelor subordonate, adoptate ulterior. Rezultatele pilotării au stat la baza creării serviciului de probaţiune în ianuarie 2007, practicile dezvoltate formînd conceptul Legii RM nr. 8 din 14.02.2008 cu privire la probaţiune, care reglementează organizarea şi funcţionarea organelor de probaţiune, stabileşte competenţa acestora în scopul prevenirii recidivei de infracţiune, reglementează asistenţa şi consilierea în vederea reintegrării în comunitate a subiecţilor probaţiunii. Modalităţile de organizare a Serviciului de probaţiune sunt diverse şi nu se confundă cu serviciile penitenciare sau cele ale poliţiei. Probaţiunea nu presupune numai supraveghere, dar şi o asistenţă plus consiliere. Astfel, funcţionarul de probaţiune (consilierul de probaţiune), are obligaţia de a acorda ajutor psihologic, social, economic şi de educaţie socială. Diversitatea serviciilor de probaţiune servesc unui dublu scop: protecţia comunităţii prin supraveghere continuă a infractorului şi reabilitarea acestuia. Adresa: s. Ustia, r. Dubăsari. Tel. 5 5542

Stimate, Postavic Olesea, specialist principal în asistenţa socială Cu prilejul sărbătoririi Zilei de naştere primeşte cele mai sincere urări de sănătate, prosperitate şi noroc. Fie ca această zi de o semnificaţie aparte pentru dvs să vă insufle şi mai mult dorinţa de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite. Să vă înzestraţi bunele calităţi cu care va înzestrat bunul Dumnezeu, iar anii care vor persista de acum încolo să vă aducă multă sănătate, clipe enorme de fericire şi bucurii nenumărate de la cei dragi inimii. Fie ca in aceasta zi in sufletul dvs să se trezească o dorintă arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tăinuite visuri. Fie ca Soarele săţi ofere căldura şi lumina, Ploaia curată- liniştea sufletească, zimbetul oamenilor - incredere in sine, zilele anului - prieteni, visele de azi să devină realitate, sperantele de mîine împliniri, orice cădere un pas inainte iar fericirea să te insoţeasca mereu. La multi ani!!!!!!!

Anatolie GAZEA, şeful biroului de probaţiune a raionului Dubăsari

ANUNŢ Concurs prin cererea ofertelor de preţuri nr. 2/11 Autoritate contractată: Primăria Holercani Adresa: s. Holercani Tel. (0248)53-266, FAX – 53-236 Membru al grupului de lucru, responsabil de procedura de achiziţir:secretarul Tudor Tanasev Obiectul achiziţiei:utilaj tehnic Locul desfăşurării procedurii: primăria s. Holercani. Limba în care vor fi întocmite documentele de concurs: limba de stat Termenul de depunere a ofertelor: 20. 10.2011, ora 11.00 Termenul de desfăţurare a concursului: 20.10.2011, ora 11.30

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 3507

Tel.: 44-857 Tiraj:2000 ex.

Cu mult respect de la numele Direcţiei Asistenţă Socială Dubăsari

Accident rutier în satul Holercani La data de 08.10.11 în jurul orelor 16.30 în satul Holercani, raionul Dubăsari un locuitor al satului, conducînd automobilul Mercedes Sprinter, în timpul executării manevrei de deplasare în spate a tamponat o minoră de 2 ani, locuitoare a satului Holercani. În rezultatul accidentului minora a decedat în spitalul din Criuleni. În privinţa inculpatului a fost intentat dosar penal. Cibotari Alexandru, Inspector sistematizarea circulaţiei rutiere SPR Dubăsari

AVIZ Primăria comunei Corjova, raionul Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de secretar a consiliului local. Condiţiile de participare la concurs: - posedarea limbii de stat şi limbii ruse, - studii superioare de licenţă sau echivalente,preferabil în domeniul de drept, administraţie publică . - capacităţi de operare la calculator (Word,Excel,Internet) - neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vărstă - profesionalizm,respect faţă de oameni,disc iplină,punctualitate,responsabilitate. Actele necesare pentru angajare: - cerere; - CV-ul personal; - diploma de studii; - buletin de identitate (copia); - carnet de muncă(copia); - livret militar; - certificat medical. Documentele pot fi depuse în termen de 20 zile de la data publicării anunţului.

Adresa: Primăria comunei Corjova, str.Ţărmului 2 “b”, tel.de contact:0-248-52-222

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.36  

O biectivul major al acestui L a partea festivă au Toamna brumărieToamnabrumărie Un ochi bun - sănătate maximă! Sănătatea ochilor este cea m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you