Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 2

Comitetul pentru monitorizarea acţiunilor din teritoriul zonei de securitate s-a întrunit în şedinţă

10 ianuarie 2012 pag. 2

Încă o zi de protest în comemorarea tînărului ucis pe pod

Nr. 2 (218) pag. 3

PENTRU MERITE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

pag. 4

Hotărîrea Comisiei pentru studierea circumstanţelor adoptării actelor APL, considerate ilegale

Bun venit Iarnă

Autorităţile de la Chişinău au promis soluţii concrete la problemele cu care se confruntă locuitorii din stânga Nistrului

Pe 5 ianuarie, Prim-ministrul Vlad Filat a convocat la Coşniţa o şedinţă de lucru cu conducerea raionului Dubăsari. Premierul a fost însoţit de colegii din Guvern, şi anume: viceprim-ministrul pentru reintegrare, Eugen Carpov, ministrul Afacerilor Interne, Alexei Roibu, ministrul Finanţelor,

Veaceslav Negruţă, director-adjunct SIS, Valentin Dediu, prim-procuror Procuratura Generală, Andrei Pîntea.

L

a întrunire au fost prezenţi conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate în teritoriu, conducători de instituţii din teritoriu, asociaţii obşteşti, persoane care au solicitat întîlnire pentru a audia situaţia ce s-a creat în teritoriul raionului Dubăsari. Preşedintele raionului Grigore Policinschi a salutat prezenţa dlui Premier în teritoriul raionului menţionînd că „Este binevenită această vizită, reieşind din priorităţile care sînt stabilite atît în calitate de conducător al Autorităţii executive cît şi desigur acele priorităţi pe care le avem comune într-u dezvoltarea social-economică al localităţilor din zona de securitate”. De asemenea, Preşedintele Grigore Policinschi a informat despre situaţia creată la moment în teritoriul raionului în urma omorului cetăţeanului Vadim Pisari, locuitor al s. Pîrîta, la postul Nr.9 al forţelor de menţinere a păcii, amplasat pe podul de peste rîul Nistru şi măsurile întreprinse întru asigurarea ordinii de drept, de a nu permite agravarea tensiunii create începînd cu 01 ianuarie

2012 şi de a nu permite derularea unor acţiuni necontrolate în acest teritoriu. În acest context, Preşedintele raionului a specificat că au avut loc şedinţele extraordinare ale Consiliului local Pîrîta şi respectiv, al Consiliului raional Dubăsari în comun cu activul raionului, în cadrul cărora au fost întreprinse măsuri pentru a calma situaţia, dar şi unele cerinţe care au fost expuse de cetăţenii din teritoriul raionului Dubăsari. Şi desigur, cele două măsuri de protest, de comemorare a cetăţeanului Vadim Pisari, care au avut loc, de asemenea ca element de consolidare, lămurire pentru cetăţenii raionului Dubăsari, pentru cetăţenii întregii ţări despre situaţia ce s-a creat în zona de securitate. La rîndul său, Prim-ministrul Vlad Filat a menţionat că situaţia nu este deloc una simplă, iar acest caz tragic vină să arate încă o dată că trebuie întreprinse un şir de acţiuni, dar care să fie administrate profesionist şi să aibă un rezultat. “În primul rând, şi cât mai urgent trebuie să schimbăm statutul acestei misiuni de

pacificare transformând-o în una civilă sub jurisdicţie internaţională. Trebuie să înţelegem că este vorba de un proces, care din păcate va necesita timp”, a explicat premierul Vlad Filat. Conducerea raionului a menţionat disponibilitatea conlucrării împreună cu comitetul organizatoric, instituit la insistenţa asociaţiilor obşteşti, la insistenţa autorităţilor publice locale, aleşilor locali. „Sperăm că împreună cu Dumneavoastră, cu autorităţile centrale de specialitate, împreună cu forţele de menţinere a păcii vom găsi soluţiile pentru a debloca situaţia respectivă creată, pentru a îmbunătăţi situaţia atît în domeniul social-economic cît şi în general al securităţii cetăţenilor din localităţile raionului Dubăsari” a adăugat Preşedintele raionului Grigore Policinschi. Desfiinţarea posturilor forţelor de menţinere a păcii de-a lungul Nistrului, scoaterea plăcilor de beton de pe carosabil şi atragerea investiţiilor în regiune sunt doar câteva dintre revendicările conducerii raionului Dubăsari.

“Noi vrem azi să ni se spună. Peste două zile se scot blocurile, peste o săptămână se scot vagoanele şi ostaşii. Vrem un răspuns concret”, a spus preşedintele Asociaţiei veteranilor de război din 1992 Andrei Agatiev. “Dorinţa noastră e ca să scoatem toate posturile, fiindcă zilnic mergând pe lângă aceşti oameni înarmaţi ne simţim psihologic asupriţi”, a menţionat primarul satului Oxentea, Valeriu Rusu. “De ce nu a fost reţinut criminalul de autorităţile Republicii Moldova şi s-a permis ca el să fie liber şi nu se mai ştie dacă el este în ţară”, s-a întrebat primarul satului Pîrîta, Iurie Soltan. “Spre regret noi nu putem convoca reuniunea extraordinară în formatul 5+2. Sunt înalţi oficiali străini implicaţi în acest format şi ei nu pot fi invitaţi de urgenţă pentru anumite situaţii. Dar în februarie toate aceste subiecte vor fi discutate”, a adăugat vicepremierul Reintegrării, Eugen Carpov. În cadrul întîlnirii au fost expuse şi un şir de probleme din domeniile agricultură şi social la care s-a promis din partea oficialilor întreprinderea unor măsuri de rezolvare ale acestora, desigur în măsura posibilităţilor. Ec. Racoveţ şef Serviciu relaţii cu publicul


Noutăţi Nistrene

10 ianuarie 2012

Comitetul pentru monitorizarea acţiunilor din teritoriul zonei de securitate s-a întrunit în şedinţă Luni 9 ianuarie, Preşedintele raionului Dubăsari a prezidat şedinţa de lucru al Comitetului organizatoric pentru organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea acţiunilor paşnice de protest avînd la ordinea de zi chestiunea cu privire la situaţia creată în teritoriul raionului Dubăsari la data de 09.01.2012, ca urmare a tragediei din 01.01.2012. Şedinţa a avut loc în incinta Consiliului raional Dubăsari, la ea participînd membrii Comitetului instituit prin decizia Consiliului raional din 04 ianuarie 2012.

Î

n cadrul şedinţei, comitetul a elaborat din nou o serie de solicitări Conducerii de vîrf privind luarea de măsuri pentru asigurarea Din creatia cititorilor

Înca un suflet pentru Moldova De cîte suflete mai sînt nevoie, Să fie spulberate-aici de gloanţe? Noi trebuie cuiva să cerem voie, Ca-n mijlocul Moldovei să nu avem graniţe? Am doar o-ntrebare, către o ţară-ntreagă, Putem măcar o dată, să fim stăpîni acasă? Ori asta-i soarta noastră, să ne împuşte hoţii, La un mijloc de ţară, la îngînarea nopţii. Şi aşa cîte pe unul, neor împuşca în spate, Iar alţii or să fugă, căci altceva nu poate, Şi aşa ar să dispară o ţară fărîmată, Pierdută între veacuri, lăsată fără soartă. Şi care este rostul, a sfintelor cuvinte, Ce Ştefan le-a lăsat ca să luăm aminte, Că ţara nu-i a mea, şi nici nu e a voastră, Dar e a tuturor, ce-n ea ar să trăiască... Veacesla, Burlac

drepturilor fundamentale ale locuitorilor de pe malul stîng al rîului Nistru, şi anume: 1. Deblocarea prin scoaterea barierelor, blocurilor, din partea dreaptă a postului Vadul lui Vodă Nr. 10. 2. Scoaterea vagonului şi maşinilor blindate de pe partea carosabilului de pe podul Vadul lui Vodă. 3. Scoaterea barierelor instalate nelegitim la posturile

din preajma satului Pohrebea, Coşniţa, Doroţcaia, Cocieri. 4. Delegarea reprezentanţilor din Comitetul organizatori din r. Dubăsari la şedinţele organizate de către autorităţile centrale şi forţele de menţinere a păcii privind scoaterea posturilor sus menţionate. Ec. Racoveţ şef Serviciu relaţii cu publicul

MODIFICĂRI ÎN HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 906 n urma mai mulDIN 24.09.2010, CE FACILITEAZĂ CETĂŢENII tor adresări din partea administraţiei REPUBLICII MOLDOVA, DOMICILIAŢI Consiliului raional, în ÎN RAIONUL DUBĂSARI. scopul evitării disensiunilor şi asigurării echităţii tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, locuitori ai satelor din stînga Nistrului, a fost înaintată propunerea ca în Hotărîrea Guvernului Nr. 906 din 24.09.2010, în textul denumirii acesteia, după cuvintele (Transnistria) să fie inclusă sintagma, „inclusiv şi a celor ce se află în zona de securitate”. În acest sens Guvernul HOTĂRĂŞTE: Hotărîrea Guvernului nr.906 din 24 septembrie 2010 „Privind crearea şi activitatea completează cu pct.2¹ cu Floreşti, Orhei, Rezina, Şoldăneşti comisiilor pentru examin- următorul cuprins: – comisia din oraşul Rezina; area adresărilor cetăţenilor „2¹. Se stabileşte că cetăţenii c) localităţile din raioanele Republicii Moldova Republicii Moldova domiciliaţi Criuleni, Dubăsari şi or. Vadul domiciliaţi în localităţile din în localităţile limitrofe frontierei lui Vodă, mun.Chişinău – comistînga Nistrului (Transnis- administrative, aprobate prin an- sia din satul Coşniţa, raionul tria) din categoriile pentru exa nr.2 la Hotărîrea Guvernului Dubăsari.”. care calitatea de asigurat o nr. 792 din 8 iulie 2004 „DeAstfel, pe data de 03 ianuarie are Guvernul” (Monitorul spre aprobarea Regulamentului 2012 a avut loc şedinţa Comisiei, Oficial al Republicii Mol- privind transportarea mărfurilor pentru examinarea adresărilor dova, 2010, nr. 194-196, prin posturile vamale interne de cetăţenilor Republicii Moldova art. 1001), se completează control” (Monitorul Oficial al Re- domiciliaţi în localităţile din după cum urmează: publicii Moldova, 2004, nr. 112- stînga Nistrului (Transnistria) şi 1) în titlu şi pe tot 118, art.952), inclusiv localităţile localităţile limitrofe frontierei parcursul textului hotărîrii Molovata Nouă, Cocieri, Cor- administrative din categoriile şi regulamentului, după jova, Coşniţa, Doroţcaia, Pîrîta, pentru care calitatea de asigurat o cuvintele „stînga Nistrului Pohrebea, Vasilievca din raionul are Guvernul. (Transnistria)” se introduc Dubăsari, pot beneficia de În cadrul comisiei au fost excuvintele „şi localităţile poliţe de asigurare obligatorie aminate 58 de cereri depuse pe limitrofe frontierei adminde asistenţă medicală în urma parcursul lunii, dintre care 48 au istrative”; adresării la comisiile nominal- fost acceptate şi aprobate pentru 2) hotărîrea se izate în pct.2, care vor deservi acordarea poliţelor de asigurare localităţile respective după cum iar 10 cereri au fost respinse penurmează: tru reexaminare şi reconfirmare a) localităţile din raioanele legală a statutului de invalid. Anenii Noi, Căuşeni, Ştefan Specialist principal Secţia Vodă – comisia din satul Varniţa, administraţie şi servicii publice raionul Anenii Noi; Alexandra Vatav b) localităţile din raioanele

Î

Încă o zi de protest în comemorarea tînărului ucis pe pod Deja 20 de ani pe podul de la Vadul lui Vodă, care leagă două maluri ale Nistrului, înaintea maşinii blindate au fost amplasate două blocuri de beton de ambele părţi, atît la începutul podului cît şi la sfîrşit, care stinghereau circulaţia transportului.

Î

n această dimineaţă, în jurul orei 9.00 blocurile au fost înlăturate de pe traseu cu ajutorul unui tractor trimis de către Consiliul raional Dubăsari. Localnicii spun că vor protesta pînă ce toate posturile vor fi lichidate. Pe la ora 10.00, lîngă pod s-au adunat mai mulţi protestatari, pe parcursul discuţiilor la protest au apărut unele dezbateri, care a trezit o revoltă între oameni şi moderatorii protestului. Oamenii au fost nemulţumiţi că odată cu blocurile nu s-au scos şi indicatoarele regulilor de circulaţie, iar la postul de la Vadul lui Vodă nici nu au ajuns să scoată acele blocuri. Timp de două ore cît a durat protestul, familia Pisari îşi înmormînta feciorul. Lacrimi şi dureri în ochii familiei, rudelor, prietenilor. În faţa bisericii s-au adunat localnicii satului Pîrîta şi a celor vecine pentru aşi lua rămas bun de la tînărul omorît acum patru zile. Moartea băiatului a fost ultima picătură pe care locuitorii nu o vor ierta niciodată din partea militarilor ruşi. Irina Glod, redactor

pag. 2


pag. 3

Noutăţi Nistrene

10 ianuarie 2012

PENTRU MERITE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ

A

dministraţia CALM a luat decizia de a premia cei mai buni primari şi funcţionari publici cu scopul de a scoate în evidenţă persoanele care şi-au dedicat viaţa pentru comunitatea lor. Astfel, 23 de primari s-au învrednicit de distincţia „Primar emerit”. Aceste distincţii au fost oferite primarilor care s-au menţinut în această funcţie cel puţin 4 mandate şi au înregistrat rezultate remarcabile, şi respectiv distincţia „Pentru merite în administraţia publică locală” a fost oferită pentru 36 de funcţionari care au o experienţă de cel puţin 10 ani în acest domeniu. În acest context, menţionăm că, Preşedintele raionului Dubăsari domnul Grigore POLICINSCHI, a fost decorat cu insigna „PENTRU MERITE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” în semn de apreciere a activităţii îndelungate în administraţia publică locală. Dumnealui are o experienţă în domeniul administraţiei publice locale de 16 ani - 2 mandate de primar al localităţii Doroţcaia şi respectiv, deja al 3-lea mandat de preşedinte al raionului Dubăsari. În acest sens la ceremonie au participat şi primarul de Molovata – dl Serafim Bejenari, care a fost decorat cu insigna „PENTRU MERITE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ” şi ex-primarul de Corjova – dl Val-

eriu Miţul, fiind decorat cu insigna „PRIMAR EMERIT”. Laureaţii distincţiilor CALM, de asemenea au ţinut să mulţumească pentru aprecierea înaltă a meritelor lor şi şi-au exprimat admiraţia şi respectul pentru activitatea CALM. Dl Valeriu Miţul, ex-primar de Corjova a menţionat că “Fiecare om, de mic copil atunci când primeşte o menţiune se bucură. Aşa şi noi, pe parcursul vieţii când eşti menţionat de cineva cred că e un lucru bun şi te mobilizează să faci lucruri cât mai bune în continuare”. Şi pentru că a fost în ajun de sfintele sărbători de iarnă, cei mai buni reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Moldova au fost colindaţi de cetele de urători din Colibaşi (Cahul) şi colectivele de artă din com. Budeşti (mun. Chişinău), precum s-au bucurat şi de interpretările muzicale, artistice şi teatrale ale tinerilor talente din s. Selemet şi s. Batâr, r. Cimişlia. Întreaga ceremonie a fost audiată de interpretarea extraordinară a copiilor din fanfara s. Holercani, r. Dubăsari. Orchestra de instrumente aerofone şi percuţie Holercani este formată din 25 de domnişoare şi îl are ca

Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) a organizat miercuri, 28 decembrie 2011, prima ediţie a ceremoniei de decernare a distincţiilor CALM ”PRIMAR EMERIT” şi ”PENTRU MERITE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ”. În cadrul ceremoniei au participat reprezentanţii administraţiei publice locale: primari, preşedinţi de raioane, aleşi locali, etc. conducător artistic pe dl Nicolae Jelauc. Acest eveniment a constituit o premieră pentru Republica Moldova, deoarece până astăzi munca asiduă şi activitatea neobosită a primarilor, preşedinţilor de raioane, a aleşilor locali, etc., nu a fost apreciată şi remarcată la modul cuvenit, prin careva distincţii, ordine care ar reitera aportul acestora la dezvoltarea comunităţilor pe care le administrează şi a Republicii Moldova în general. Scopul acestuia l-a constituit instituirea unei tradiţii prin care reprezentanţii APL care şi-au dedicat o mare parte din viaţa lor activităţii din cadrul APL şi au obţinut rezultate remarcabile în realizarea programelor guvernamentale, în

Cel mai important este, întotdeauna, copilul

u toţi avem nevoie de dragoste. Cînd suntem mici, cel mai mult dorim dragostea părinţilor, fraţilor, surorilor, bunicilor noştri. Apoi, cu cît creştem, vrem să fim iubiţi de tot mai multă lume importantă pentru noi: educători, profesori, colegi de clasă, copii din curte sau din mahala. Cînd ajungem adulţi, vrem să fim iubiţi de prieteni, rude, vecini, colegi de la locul de muncă, de şefi şi, desigur, de un om drag sufletului nostru. Cu toţii tînjim după dragoste. Cu toţii ne dăm seama că dragostea ne-ar putea face fericiţi, îpliniţi. Şi nu greşim crezînd astfel. Dragostea este o astfel de hrană pentru om. Dacă alimentele ne ajută să creştem şi să ne dezvoltăm fizic, atunci dragostea ne ajută să ne dezvoltăm emoţional.

Mai exact: dragostea oamenilor apropiaţi ne face să devenim optimişti, îndrăzneţi, să ne bucurăm de viaţă, să avem încredere în alţi oameni, ne ajută să legăm uşor prietenii şi să creăm familii fericite şi trainice. Este în puterea ta să-l faci pe copil să se simtă ocrotit! De ce este atît de important ca un copil să se simtă ocrotit, în siguranţă? Pentru că atunci el se va dezvolta normal. Dacă în preajma copilului există un adult iubitor, care îi spune micuţului: „Eu sînt lîngă tine, nu te teme de nimic. Eu am grijă ca ţie să-ţi fie bine!” – copilul înţelege că este ocrotit. Pe data de 27 decembrie la AO Concordia casa „Maria „ în conformitate cu planul de activitate a fost organizată o şezătoare la care au luat parte copiii

LT Doroţcaia, părinţii înclusiv toţi copiii invalizi. Copii au cîntat cîntece, au recitat poezii, urături, părinţii au prezentat colinzi din folclorul moldovenesc. Moş Crăciun a fost în vizită cu cadouri pentru toţi copiii prezenţi, a mers şi pe acasă la copii cu dificultăţi mai grave, deasemenea la familia Gatman, familie numeroasă şi i-a dăruit un cadou mai deosebit. Un viitor bun pentru copii nu poate fi clădit fără cîteva „instrumente” simple: mîngîieli, priviri calde, vorbe drăgăstoase. Nici un efort al adulţilor nu se pierde fără urmă. Tot ce faceţi împreună cu copilul va da roade în

Ec. Racoveţ, şef Serviciu relaţii cu publicul

O sărbătoare pentru copii ca în basme

Copiii împreună cu părinţii lor se distrează de ziua dansului. La grădiniţa numărul doi şi la grădiniţa numărul unu din comuna Coşniţa, cu ocazia Anului Nou se organizează matinee de revelion, unde copiii sunt eroii principali.

Care sunt nevoile de bază ale copilului? Aceste nevoi sunt: nevoia de siguranţă, nevoia de dragoste, nevoia de comunicare, nevoia de stimulare.

C

dezvoltarea social-economică a comunităţilor din care fac parte, să fie menţionaţi şi apreciaţi la justa lor valoare. La eveniment s-a propus să fie instituită “Ziua Autonomiei Locale şi a lucrătorului din administraţia publică locală”. Sărbătoarea ar putea fi marcată în fiecare an, pe 1 februarie. “Prin intermediul acestei acţiuni, încercăm să aducem la justa valoare toate persoanele care muncesc în APL şi care au depus un efort foarte mare pentru dezvoltarea comunităţilor”, a declarat Viorel Furdui, directorul executiv al CALM.

viitor. Arată-i zilnic copilului tău dragostea ta pentru a-l convinge că el este cel mai minunat copil din lume. Este important, ca părinte, să fiţi conştient că, de fapt, copilul dumneavoastră creşte, se dezvoltă şi vrea să fie tratat ca adult, ca partener, nu de pe poziţii de superioritate. Pentru asta, ar fi bine să comunicaţi cu copilul permanent, să ţineţi legătură strînsă, să faceţi schimb de planuri de viitor. Ce sunt copiii? Cel mai des s-a spus că, de fapt, copiii sunt viitorul nostru. Mai nou, că nu sunt un vas care trebuie umplut, ci o tortă care trebuie aprinsă. Copiii

sunt din rai. Copiii sunt părinţii adulţilor. Copiii sunt cei mai mari judecători ai adulţilor. Copiii sunt o prioritate. Ce nu sunt ? Copiii nu sunt niciodată prea mici pentru a învăţa să fie responsabili şi să se protejeze de riscuri. „Purtaţi-vă cu mine aşa cum vă purtaţi cu prietenii voştri şi voi deveni şi eu prietenul vostru. Ţineţi minte că eu învăţ copiind faptele celor mari şi nu observaţiile care mi se fac” – asta-i povaţa copilărească şi, noi, adulţii, trebuie s-o însuşim. Angela Vancea, аsistent social

C

ăţeluşi, lupi, căpriţe, toate animalele pădurii petrec revelionul. Copiii de la grădiniţe o dată în an au deosebita plăcere de se masca pentru a se distra şi a-l înveseli pe Moş Crăciun. Prinţesele nu lipsesc de aşa manifestare. „Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am organizat în toate grupele matinee, unde copiii se veselesc, cîntă, dansează, recită poezii. De asemenea au primit cea mai mare bucurie de la Moş Crăciun cadouri. Felicităm pe toţi cu anul nou, continuare pag.4


pag. 4 dorim multă, multă sănătate, fericire, noroc şi bucurie”, spune Aglaia Russ, directoarea gradiniţei nr. 2 din s. Coşniţa. Potrivit părinţilor copiilor de la grădinţa numărul II, matineul este pentru ei o sărbătoare şi mai mare, deoarece îşi văd micuţii evoluînd în faţa publicului, atunci cînd ei arată altfel decît de obicei. „ În anul trecut a fost foarte mic şi n-am aşteptat multe evenimente plăcute. Cum, adica ceva de la el, dar astăzi şi a dansat şi a cîntat, şi a spus şi poezii. Sper că la anul va fi încă mai mare şi mai curajos”, ne spune mama unui băieţel. A devenit o tradiţie ca pentru copii, cu ocazia anului nou să se organizeze spectacole de dans şi muzică, animat însăşi

Noutăţi Nistrene de micuţii care frecventează grădiniţa. Copii s-au distrat în jurul bradului, împreună cu Moş Crăciun, Alba ca Zăpada iar pentru colindele şi poeziile recitate ei au primit cadouri de la Moş Crăciun. Părinţii şi cei care au organizat revelionul spun că astfel de petreceri pentru copii sunt aşteptate cu nerăbdare de micuti. Iar pînă vine Moş Crăciun, picii învaţă cu multă sîrguinţă cîntece, poezii şi dansuri. „Este o sărbătoare minunată în special pentru copii, deoarece au ocazia să se îmbrace în haine frumoase, să arate într-adevăr bucuria pe care o au. Educatorilor le-aş dori cu multă sîrguinţă să continuă munca pe care au început-o, este o muncă foarte grea, noi ştim ca părinţi,

dar totuşi vă dorim multă, multă sănătate, răbdare, fie ca în anul care vine să aveţi pace”, spune părintelei unei fetiţe Tatiana Gherb. „Sărbătoarea de astăzi este binevenită, copiii o aşteaptă cu drag, educatorile sunt foarte mulţumite şi noi le dorim lor sănătate, prosperitate, să aibă răbdare şi la copilaşi să fie cuminşiori, să asculte părinţii, educatorii că-s a doilea mamă”, ne mai spune o altă mamă. Sărbătoarea a continuat cu dansuri, distracţii, poezii, urări, colinde, Moş Crăciun, Alba ca Zăpada şi...multaşteptatele daruri. În satul Coşniţa activează două grădiniţe, unde frecventează 230 de copii. Irina Glod, redactor

Din 2012, cu Internet şi în bibliotecile din sate!

Compensaţia pentru cheltuielile în transport.

Hotărîrea Comisiei pentru studierea circumstanţelor adoptării actelor APL, considerate ilegale Dna. Valeria Corneci, secretarul Comisiei, consultant superior în Oficiul teritorial Chişinău A expus Raportul privind efectuarea controlului de legalitate al actelor administrative ale autorităţilor publice locale din raionul Dubăsari pentru perioada ianuarie – decembrie 2011. În acest sens a menţionat că, în cadrul perioadei de referinţă Oficiului teritorial Chişinău i-au fost prezentate pentru controlul de legalitate, în total 2264 acte administrative ale autorităţilor publice de nivelul I şi II. - Decizii – 821 - Dispoziţii – 1341 - Procese verbale - 102 În rezultatul verificării actelor administrative prezentate, au fost notificate 13 decizii, dintre care au fost abrogate pînă în prezent 10. Oficiului teritorial Chişinău va efectua şi în continuare controale tematice, în scopul verificării modului de respectare de către secretarii consiliilor locale a reglementărilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat în administraţia publică locală. Dnul. Sergiu Palihovici, şeful Oficiului teritorial Chişinău, a menţionat că sarcina de bază a fost asigurarea unei conlucrări a Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat cu administraţia publică locală. Aşa cum a menţionat şi dna. Corneci Valeria, acest obiectiv a fost realizat. HOTĂRÎREA nr. 2 din 06.12.2011 a Comisiei raionale Dubăsari pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale În temeiul Hotărîrii Guvernului nr.845 din 18 decembrie 2009 cu privire la oficiile teritoriale ale Cancelariei de Stat, precum şi în baza Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiilor raionale, municipale şi a UTA Găgăuzia pentru examinarea circumstanţelor adoptării actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale, considerate ilegale, aprobat prin Ordinul Secretarului General al Guvernului nr.146-A din 28 aprilie 2010, Comisia adoptă prezenta Hotărîre: 1. Se ia act de informaţia prezentată de către Oficiul teritorial Chişinău privind exercitarea controlului de legalitate a actelor adoptate (emise) de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale Raionului

10 ianuarie 2012

Dubăsari în perioada ianuarie – decembrie 2011. 2. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari să fortifice raporturile de conlucrare şi coordonare a problemelor de interes comun cu reprezentantul Guvernului şi serviciile publice desconcentrate din teritoriu, cu respectarea legislaţiei fiscale, ecologice, asigurărilor sociale şi menţinerea ordinii publicii. 3. Se recomandă autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii pe viitor a ilegalităţilor la adoptarea actelor administrative ce ţin de atribuirea terenurilor pentru construcţia caselor individuale familiilor nou formate, schimbarea destinaţiei terenurilor , autentificarea dreptului deţinătorului de teren, organizarea licitaţiilor în domeniul funciar şi al locaţiunii (pct.12 (2) a Regulamentului aprobat prin H.G. nr.136 din 10.02.2009, referitor la setul de acte necesare), formarea bunurilor imobile, participarea la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei conflictului de interese, respectarea strictă a prevederilor art. 64 al Legii nr. 436 din 28.12.2009 privind administraţia publică locală, cu privire la modul şi termenul de transmitere a actelor pentru controlul de legalitate. 4. Avînd în vedere modificările operate la Titlul VII „Taxele locale” al Codului fiscal, se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I şi II ale raionului Dubăsari, asupra adoptării deciziilor respective, întru evitarea afectării acumulărilor la bugetele autorităţilor administrativteritoriale. 5. Se atenţionează autorităţile administraţiei publice locale asupra colaborării cu Inspecţia ecologică în vederea adoptării deciziilor pe probleme de mediu. 6. Se pune în sarcina Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat de comun acord cu serviciile publice desconcentrate ale raionului Dubăsari organizarea seminarelor de instruire a secretarilor consiliilor locale, în perioada semestrului I al anului 2012. 7. Prezenta hotărîre va fi publicată în Buletinul informativ al Guvernului, ziarul raional „Noutăţi Nistrene” şi se va plasa pe pagina web a Cancelariei de Stat, şi pagina web a consiliului raional Dubăsari.

Î

n scopul realizării art. 41 al Legii nr.821 – XII din 24.12.1991 „Privind protecţia socială a invalizilor” şi în conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 934 -XIV din 14 aprilie 2000 „Despre stabilirea şi plata compensaţiilor pentru călătorii în transport cu modificările ulterioare”, a fost achitată compensaţia pentru călătoriile în mijloacele de transport pe trimestrul IV anul 2011 la 1695 persoane cu dizabilităţi în sumă totală de 114,858 mii lei. După cum

urmează: - invalizi de gr.I – 223 persoane în sumă de 24,372 mii lei; - gr. II -1347 persoane în sumă de 76,410 mii lei - copii invalizi – 125 persoane în sumă de 14,076 mii lei. Menirea noastră este de a prospera din zi în zi mai bine, de a îmbunătăţi deservirea socială a tuturor cetăţenilor raionului, în acelaşi rând a persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.

A

Ana Rojco specialist principal în problemele persoanelor în etate şi cu dizabilităţi.

Accident rutier

nul 2012 aduce veşti pozitive pentru locuitorii de la sate. Aceştia vor putea naviga pe Internet de pe calculatoarele instalate în bibliotecile din localitate. Ministrul Culturii, Boris Focşa a anunţat la data de 27 decembrie, după şedinţa Consiliului colegial al ministerului că bibliotecile din toată ţara, mai ales cele din sate, vor fi transformate în centre de informare, transmite itmoldova.com. După reorganizarea care va avea loc, din aceste centre vor putea fi procurate cărţi, persoanele interesate vor găsi informaţii despre locurile de muncă, iar doritorii vor putea naviga pe Internet. Circa 60 de biblioteci de la sate urmează a fi dotate cu utilajul necesar, iar peste doi ani în acest proiect vor fi cuprinse toate circa 1.300 de biblioteci din republică. Pentru a putea munci după normele care vor intra în vigoare în 2012, personalul din biblioteci va fi instruit în Capitală. Reorganizarea bibliotecilor în centre de informare face parte dintr-un proiect al Ministerului Culturii, susţinut financiar de o fundaţie americană, care va aloca în acest scop circa 10 mln de dolari SUA. Rîbin Veronica, Şef Biblioteca raională

ANUNŢ

L

a data de 8 ianuarie 2012, ora 18:40, în apropierea s. Doroţcaia, r. Dubăsari, cetăţeanul „x” locuitor al or. Grigoriopol, conducînd un automobil de model ” W Golf”, avînd încă doi pasageri, nu s-a isprăvit cu conducerea vehicolului şi s-a tamponat într-un copac de pe marginea carosabilului. În privinţa cetăţeanului „x” s-a întocmit proces verbal în baza art.242 alin. 2 al CCRM şi o amendă de 50 u.c., ceia ce constituie 1000 lei şi cu aplicarea a 6 puncte de penalitate. Motivul comiterii accidentului rutier este excesul de viteză. ISCR SPR CPR Dubăsari, loc. maj. de poliţie Cebotari Al-dru

Anunţ Primăria comunei Coşniţa, r-nul Dubăsari anunţă concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist pentru tineret şi sport de 0,5 unitate. Concursul se va desfăşura peste 20 zile de la data publicării avizului în ziarul raional „Noutăţi Nistrene” , ora 10.00 în incinta primăriei. Informaţii suplimentare la tel. (0248)442338.

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 4486

Televiziunea ElitaTV, subdiviziunea Dubăsari cu sediul în s. Coşniţa anunţă: Locuitorii satelor din raion au posibilitatea de a transmite celor dragi, dedicaţii muzicale, felicitări. Acestea vor fi postate la ElitaTV, seara de la orele 18:00 în fiecare zi, înafara de luni. Aşteptăm mesaje de felicitare însoţite cu una doua poze, la sediu din s. Coşniţa, strada Păcii, clădirea Casa de cultură Coşniţa. Relaţii la telefon: 060149858

DGÎTS Dubăsari exprimă sincere condoleanţe domnului Driga Mihai, profesor de matematică în LT „Mihai Eminescu ”, Dubăsari, în legătură cu trecera în nefiinţă a mamei, Driga Agafia. Dumnezeu s-o aibă-n paza-I... Colectivul didactic din LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri exprimă sinmcere condolianţe dlui Driga Mihai, exdirector în LT „Vlad Ioviţă”, Cocieri, în legătură cu decesul mamei, Driga Agafia. Dumnezeu s-o odihnească în pace...

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

Redactor.: Irina Glod, Natalia Ivanov

Nr.2[1]  
Nr.2[1]  
Advertisement