Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari pag. 2

Organizarea acţiunilor de comemorare a ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei

22 iunie 2012

pag. 5

pag.4

pag. 3

O zi formidabilă petrecută la Centrul de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia ” din satul Coşniţa

Nr. 25 (241)

APLICAȚII LA PC ÎN SATUL USTIA, RAIONUL DUBĂSARI

Spre atenţia

contribuabililor – cetăţeni!

Un gest frumos a trezit bucurie în sufletele copiilor

M

isiunea şcolii e de a educa şi a pregăti tânăra generaţie pentru viaţă. Fiecare elev se străduie ca pe parcursul anilor de studii să se manifeste din punct de vedere pozitiv, pentru a-şi demonstra eticheta civică. Promovarea elevilor prin limbă e misiunea directă a profesorilor de limba şi literatura română, ceea ce s-a demonstrat vizavi de rezultatele elevilor la olimpiadele raionale, republicane, internaţionale. Emoţiile elevilor, dar şi ale profesorilor, au depăşit toate aşteptările şi prin faptul că la 20 iunie 2012 un grup de eleve, care au ocupat locurile I şi II la olimpiada raională la disciplina şcolară limba şi literatura română, au primit câte o primă din partea dlui Badea Viorel, Senator Român, Secretarul Comisiei românilor de pretutindeni. Elevele care au obţinut locul I au primit o primă de 800 lei, cei ce au obţinut locul II au primit câte o primă de 400 lei. Domnul Badea Viorel înainte de a înmîna premiile a adus la cunoştinţa celor prezenţi, că această îniţiativă frumoasă a parvenit în urma vizitei la Liceul Teoretic din satul Doroţcaia. “ Cînd am fost în vizită la L.T. Doroţcaia la invitaţia doamnei directoare Bacioi Viorica, cu o donaţie mică de cărţi, am hotărît ca să premiem pe cei care au ocupat locul I şi II, la disciplina limba şi literatura română şi să înţelegeţi că acest cadou reprezintă doar un mic semn de recunoştinţă pentru succesele dumneavoastră”, a menţionat înaltul oaspete român. Administraţia raionului, în persoana doamnei Maria Jimbei, a adus sincere

Promovarea valorilor naţionale e un act de înaltă responsabilitate, dar şi o mare onoare. Fiecare cetăţean al Republicii Moldova e obligat constituţional să-şi cunoască valorile naţionale: limba, istoria, cultura, tradiţiile. mulţumiri dlui Badea Viorel pentru gestul făcut în susţinerea acelor copii ce au săpat adînc în cartea pusă la dispoziţie în scopul plăcerilor intelectuale. “Domnul Badea, deacum sunteţi un prieten foarte bun al raionului Dubăsari. Vă mulţumim din suflet pentru ceea ce faceţi pentru noi. Sperăm că pe viitor să organizăm diferite deplasări, excursii, schimburi de experiențe, în

România pentru copiii din Transnistria şi, deasemenea, cei din România să vină la noi, pentru a-i familiariza cu situaţia de aici”, a spus doamna vicepreşedinte. Elevii din raionul Dubăsari se bucură de susţinerea autorităţilor publice locale şi raionale în promovarea prin educaţie. Anume acest lucru l-a remarcat dl. Badea, Senator Român, la careul festiv în Liceul

Vizita ministrului Tineretului și Sportului la Consiliul Raional Dubăsari

Teoretic Doroţcaia, dedicat Primului Sunet la inceputul anului de studii 2011-2012, anume aici le-a şi promis elevilor prima ce le-a ofert-o în dimineaţa zilei de 20 iunie. Prima oferită a servit drept motiv de a trăi şi în continuare bucuria inteligenţei creative. V. Tolstenco, sp. pr., DGÎTS

La 19 mai, în cadrul Programului de activitate al Guvernului şi orarul stabilit, cu o vizită de lucru în raion s-a aflat Ministrul Tineretului şi Sportului, dl Ion Cebanu.

V

izita a demarat cu şedinţa în cadrul Consiliului Raional. Preşedintele raionului, Grigore Policinschi, a prezentat ministrului audienţa. Aceştia au fost conducători de secţii şi direcţii, reprezentanţii serviciilor desconcentrate, specialişti din domeniul lucrului cu tineretul, antrenori din şcolile sportive raională şi din oraşul continuare pag.2 Dubăsari. Apoi dl


pag. 2

Noutăţi Nistrene

Preşedinte a făcut o revistă a performanţelor în domeniul sportului şi lucrului cu tineretul. S- a menţionat instituirea şcolii sportive raionale, unde activează 15 antrenori. Succese considerabile au avut sportivii noştri de performanţă Victor Covalenco, Elena Mocrousov, Valeriu Grosu. S-a remarcat şi echipa de fotbal pentru juniori la campionatul republican „Guguţă” şi la campionatul „Mingea de piele” de la Sanct – Petersburg (Rusia). Dar persistă problema finanţării. Nu ajung mijloace financiare pentru organizarea manifestărilor sportive şi menţiunea cîştigătorilor. Este strigentă nevoie de a construi stadioane cu acoperire artificială pentru fotbal. În privinţa lucrului cu tineretul avem mai multe succese. A fost instituit la Consiliul Raional Centrul metodic pentru tineret, unde lucrează specialişti în domeniul tineretului, cu finanţări respective de la Consiliu. Deacum al şaselea an funcţionează Şcoala tînărului conducător. Au loc diverse manifestări ecologice, culturale, de promovarea patriotismului în rîndurile generaţiei în creştere. Trebuie de menţionat susţinerea permanentă a tinerilor în cadrul Consiliului Raional. E salutabil faptul restabilirii campionatului raional la fotbal, organizării manifestărilor consacrate memoriei eroilor din 1992. Anul acesta pentru prima dată s-a petrecut turneul comemorativ consacrat lui Boris Dovgani, născut la Pîrîta şi căzut pe cîmpul de luptă în 1992. Competiţiile au avut loc la Coşniţa. Este foarte bine că aici s-au întîlnit sportivi din raion şi reprezentanţii organelor de drept din regiunea Transnistreană. Astfel de măsuri contribuie la aprofundarea încrederii între cetăţeni, rezolvarea a mai multor prob-

leme apărute după 1992. La sfîrşitul raportului Preşedintele raionului şi-a exprimat doleanţa de a mări cofinanţările pentru organizarea diferitor măsuri sportive, culturale ş.a.m.d. I-a urat Ministrului în cadrul vizitei în teritoriu să vadă cele mai reprezentative obiective şi , pe viitor, o conlucrare rodnică întru susţinerea sportului şi a tineretului. Domnul Ion Cebanu a menţionat la începutul alocuţiunii sale că: „Unde n-ajunge politica, ajunge sportul. Nu pot să iasă sportivii din zona Transnistreană la campionate internaţionale, neavînd cetăţenia Republicii Moldova.” În cîteva cuvinte ministrul a povestit celor prezenţi despre lucrul în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului. Bugetul ministerului este de 8

mln. lei. Misiunea ministerului este promovarea politicilor de tineret, inaugurarea Centrelor de resurse de tineret în toată republica – şi la nivel de raioane, şi la nivel de localităţi concrete. Aceste Centre vor fi finanţate de la bugetul central, fiind un proiect de mai demult al Băncii Mondiale. Tot datorită ajutorului din străinătate din 2012 avem posibilitatea să finanţăm ONG –urile din domeniul tineretului şi sportului. Aceasta presupune o colaborare mai efective cu organizaţiile locale. Doritorii de a afla informaţii mai amănunţite pot apela la saitul Ministerului. Tot acolo pot afla şi despre o serie de proiecte, iniţiate de minister. Există o necesitate strigentă de a perfecta Legea Tineretului elaborată în 1999. Ar fi bine ca şi tinerii voștrii să vină cu idei de modifi-

22 iunie 2012 care ale acestui document. La moment sarcina principală a ministerului este pregătirea pentru Olimpiadă a lotului naţional. O parte din sportivii olimpici se antrenează pe teritoriul raionului Dubăsari. Dar şi legislaţia în domeniul sportului necesită modificări. Unul din obiectivele Ministerului este şi finanţarea la nivel central a membrilor lotului naţional. În continuare a urmat un dialog între Ministrul Tineretului şi Sportului şi cei prezenţi. Au fost înaintate mai multe întrebări şi propuneri din partea specialiştilor din domeniul lucrului cu tineretul şi sportul la nivel de raion: Mihail Tanasiev, Olga Ţurcanu, Mihai Bradu, Irina Danilov, Vasile Nagalisov. Temele cele mai dureroase au fost finanţarea manifestărilor raionale (Centrelor de resurse de tineret), ajutorul pentru familiile tinere, finanţarea centralizată a şcolii sportive raionale (măcar a uneia din cele opt probe – kaiak-canoe). În răspunsurile sale ministrul a promis ajutorul său în vederea soluţionării acestor probleme. A concluzionat, că unica ieşire din impas este înaintarea unor Proiecte care vor fi aprobate în cadrul programelor iniţiate de Uniunea Europeană. La sfîrşitul dialogului Ion Ciobanu a venit cu ideea de a găsi limbă comună cu ONG –urile din zona Transnistreană, care activează în domeniul tineretului şi sportului. Această conlucrare va avea tot sprijinul organelor de resort republicane şi a celor internaţionale. Vizita ministrului a finisat cu o excursie la COCT „Prietenia” din Coşniţa. Tatiana Juc

Ședința cu privire la organizarea acţiunilor de comemorare a ostaşilor căzuţi în Marele Război pentru Apărarea Patriei Conform Dispoziţiei nr. 116-n din 19 iunie 2012, emise de Preşedintele raionului Grigore Policinschi, într – aceeaşi zi a avut loc şedinţa Comitetului organizatoric privind organizarea pe data de 21-22 iunie a acţiunilor de comemorare consacrate marcării a 71 ani de la începutul Marelui Război pentru Apărarea Patriei din anii 1941-1945.

Dumitru”(dl. V. Ciorbă) să elaboreze scenariul măsurilor de pe data de 21-22 iunie şi să asigure asistenţa tehnică de sonorizare a acestora, Primarul de Coşniţa (dl. A. Leşan) de comun cu arhitectorul raionuluii (dl. Gh. Morarenco) vor stabili locul şi modul de reînmormîntare a osemintelor ostaşilor căzuţi, DGF (dna Iu. Ţimbalist) de comun cu DCT ( dna V. Semionov) vor identifica şi vor înainta propuneri pentru alocarea surselor necesare pentru organizarea acţiunilor nominalizate, Comisariatul raional de poliţie (dl. V. Grabovschi) de comun cu Secţia administrativ-militară (dl. A. Miţcul) vor acorda asistenţa necesară la organizarea acţiunilor aprobate şi vor asigura ordinea publică în cadrul lor, se recomandă autorităţilor publice locale de nivelul i , de comun cu instituţiile din teritoriu şi societatea civilă, să organizeze depunere de flori la monumente, plăci comemorative din teritoriul gestionat pe data de 22 iunie, redacţia ziarului raional „Noutăţi Nistrene” să asigure publicitatea acţiunilor organizate. Tatiana Juc

A

u fost prezenţi membrii Comitetului: Preşedinte- Gr. Policinschi, preşedintele raionului, vicepreşedinţii M.Jimbei, vicepreşedintele raionului, A. Leşan, primar com. Coşniţa, secretar - O. Cibotenco, specialist principal în cadrul DCT, membrii – P. Profire, şef – adjunct al Oficiului teritorial al Cancelariei de Stat, V. Semionov, şef DCT, Iu. Cazac, şef SASP, Iu. Ţimbalist, şef DGF, Gh. Morarenco, arhitectşef, M. Cara, vicedirector CMF Dubăsari, V. Grabovschi, comisar CPR Dubăsari, V. Bîrcă, comandantul forţelor de menţinere a păcii, A. Zverev, reprezentant CUC, V. Ciorbă, preotul bisericii „Sf. Dumitru”, s. Coşniţa, V. Todica, consilier local, raional, A. Miţcul, şef Secţia administrativmilitară Dubăsari, A. Tvicenco, preşedintele

AVRM, s. Coşniţa, E. Moţpan, preşedintele Asociaţiei raionale a veteranilor de muncă şi război, G. Vatav, istoric, vicepreşedintele asociaţiei istoricilor „Plai natal”, A. Petrovici, preşedintele asociaţiei „Clubul istoric patriotic rus”. La şedinţă a fost aprobat planul iniţial de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de reînhumare a osemintelor ostaşilor necunoscuţi ai Armatei Roşii la Memorialul Ostăşesc din s. Coşniţa, s-a pus în sarcina Comitetului organizatoric organizarea şi monitorizarea acţiunilor aprobate şi actualizarea planului iniţial, DCT (dna V. Semionov) de comun cu Casa de cultură Coşniţa, Centrul raional de cultură, tineret şi sport, Organizaţia Obştească „Clubul istoric patriotic rus”, preotul bisericii „Sf.


Noutăţi Nistrene

22 iunie 2012

Primul sejur la tabăra „Nistru” A demarat sezonul estival. Unor copii le-a surîs norocul să se odihnească la tabăra „Nistru” din preajma satului Molovata Nouă.

T

abăra este situată chiar pe malul Nistrului, în vecinătatea unor pensiuni şi a sanatoriului „Struguraş”. Este inundată de verdeaţă, sînt amenajate terenuri pentru fotbal, volei. Directorul stabilimentului, Ştefan Driga, se străduie să aprovizioneze copiii cu de toate – hrană gustoasă, echipament spotiv. Cu organizarea şi petrecerea a mai multor evenimente interesante se ocupă instructoarea superioară Sapaniuc Marina. Dumneaei este tînără, energică, cu un spirit organizatoric pronunţat. Ne- a povestit despre măsurile petrecute în timpul primului sejur. Acestea au fost: concursurile „Desenul pe asfalt”, „În lumea televiziunii”,”Poveşti înscenate” ş.a., mai multe concerte cu diferită tematică, întreceri sportive între detaşamente, excursii la muzeu şi cu motonava pe Nistru.” Si-au încărcat bateriile” după un lung an şcolar 198 de copii din raioanele Străşeni, Cantemir, Hînceşti. Din satul Molovata Nouă au fost 5 elevi. În convorbirile avute cu copiii am

Î

n cadrul proiectului au fost implicaţi tineri din România, R.Moldova şi Ucraina în număr de 15 persoane care în cadrul unor seminare am fost instruiţi cum se organizează un fleshmob, un concert de caritate, cum să interacţionăm cu reprezentanţi ai ONGlor internaţionale, însuşirea unor metode de organizare a tinerilor la diferite întruniri şi alte lucruri utile. Acest proiect s-a desfăşurat datorită iniţiativei organbizaţiei din România „Clubul Tinerilor Profesionişti” în parteneriat cu ANTEM (Asociaţia Naţională a Treinerilor Europeni din Moldova) şi Clubul de jocuri intreractive „Mafia” din Haricov prin suportul financiar al Consiliului Europei din cadrul programului „Tinerii în acţiune”. Din partea R.Moldova am participat 6 persoane - de la Consiliul Raional Făleşti, Consiliul Raional Dubăsari, or.Bălţi şi or.Chişinău.

Tatiana Juc

Centrul

Proiectul “Don’t be S.A.D” În perioada 5- 14 iunie 2012 în România. or.Bucureşti sa desfăşurat proiectul internaţional „Dont be S.A.D (smoking, alcohol, drugs)”, scopul căruia a fost de a sensibiliza opinia publică cu privire la riscurile şi problemele ce apar în urma consumului de alcool, ţigări şi droguri.

Prin acest articol vin cu un apel către toate oraganizaţiile obşteşti, grupuri de iniţiativă, tineri, atît din raionul nostru cît şi din republică de a se implica cît mai activ în cadrul

proiectelor ce ne sînt oferite de statele străine, organizaţiile internaţionale, caci este de datoria fiecăruia de a dezvolta un stat modern cu o societate modernă.

Mihail Tanasiev, sp.pr. în domeniul tineret Specialist principal în domeniul tineret,

O dimineaţă de vară la sanatoriul „Struguraş”

Î

aflat că cele mai interesante evenimente pentru ei sînt următoarele : plimbările cu motonava, o excursie deosebită la Muzeul de etnografie din Molovata Nouă , concursurile „Miss” şi „Mister” „Nistru”. Toţi şi-au făcut prieteni noi, au remarcat atitudinea frumoasă a educatorilor faţă de ei, au rămas mulţumiţi de hrana”ca acasă”, de 5 ori pe zi, şi-au exprimat doleanţele să mai vină încoace cît mai des.

Agenda proiectului a inclus un program vast de acţiuni, începînd de la prezentarea obiceiurilor şi tradiţiilor ţărilor participante, a vizitelor la obiectele turistice şi terminînd cu organizarea unui concert grandios în centrul Bucureştiului cu genericul sus expus, adică combaterea consumului de droguri, alcool şi tutun în rîndul tinerilor. Au concertat mai multe formaţii şi trupe din România care prin piesele lor au adus mesaje de sensibilizare şi conştientizare în rîndul celor prezenţi gravele urmări ale viciilor menţionate. Majoritatea obiectivelor pe care mi le-am propus în participarea mea în cadrul acestui proiect le-am realizat avînd o relaţie de conlucrare şi prietenie cu toţi participanţii. Această vizită a fost o nouă experienţă pentru mine, din care am învăţat multe lucruri bune ce îmi vor fi de folos în activitatea mea de mai departe în cadrul Consiliului Raional Dubăsari.

pag. 3

n ajunul Zilei luctătorului medical şi a farmacistului am vizitat sanatoriul „Struguraş” (Cocieri). Am venit de dragă dimineaţă cu lucrătorii sanatoriului, care sînt transportaţi cu o maşină de serviciu. Tot acelaşi maxitaxi aduce şi oamenii veniţi la odihnă. Am ajuns la „Struguraş” pe la ora 8.00. Era linişte, răcoare. Înfloreau teii, înmiresmînd tot malul. La rîu am întîlnit mai mulţi pescari. Cîteva persoane făceau gimnastică, doamnele şi domnii mai în etate se plimbau, savurînd aerul răcoros. Unii şi-au luat tablele de şah şi dame, aventurîndu-se în competiţii. Cei, cărora le-au fost indicate ceaiurile de dimineaţă din diferite ierburi, se de-

lectau în holul blocului curativ. Tot aici aveau posibilitatea să – şi revigoreze sănătatea cu apa minerală, extrasă chiar din preajma sanatoriului. La ora 9.00 toţi se îndreaptă spre cantină. Aici sînt serviţi cu hrană dietică, la mese aranjate cu gust. Atmosfera e binefică. Şi în sala mare, şi în cea mică ochiul se delectează cu privelişti frumoase ale bătrînului Nistru, care se văd prin ferestrele mari şi cu o mulţime de tablouri de pe pereţi. După ce iau dejunul toţi locatarii se pornesc spre cabinetele de profil: gimnastică curativă, băi , fizioproceduri, aplicaţii cu nămol , masaj, aromaterapie ş.a. De o mare popularitate se bucură şi un bazin luxos. Se străduie, ca tratamentul să fie efectiv, tot colectivul de medici şi surori medicale. Îi menţionăm: medicul –şef Anatol Ureche, locţiitorul medicului –şef Nina Ursu, sora medicală superioară Goncearov Natalia, neuropatologii Gheorghe Balica şi Emilia Izman, terapeuţii Gheorghe Cucu şi Ana Sidorenco, asistentele medicale – Pădureţ Nina, Chirilov

Anastasia, Ursu Elena, Scaun Ana, Dementieva Natalia, Iaviţa Ana, Dunder Aliona, Gazea Eugenia, Cebotari Natalia ş.a. Masajul, făcut de Zavtur Nicolai şi Anghelova Raisa, toţi pacienţii îl consideră foarte efectiv. Odihna este completată cu diverse măsuri cultural - artistice. De organizarea lor se ocupă Danilova Natalia. La „Struguraş” locatarii au parte de serate dansante, concerte, excursii la Orheiul Vechi, Saharna ,ş.a. Din numele tuturor persoanelor, care se odihnesc şi îşi fortifică sănătatea la sanatoriul „Struguraş”, felicităm tot colectivul cu sărbătoarea lor profesională. Le urăm multă sănătate şi succese în munca lor nobilă. Tatiana Juc

de odihnă pentru copii şi tineret „Prietenia ” din satul Coşniţa

A

început perioada estivală, fiecare părinte se străduie să organizeze pentru copilul său o vacanţă de neuitat. Unii pleacă la mare în ţările vecine, alţii la munte. Dar nici un tip de odihnă nu se compară cu vacanţele petrecute la tabere, unde copiii au posibilitatea nu numai să se odihnească, dar şi să petreacă interesant şi distractiv timpul liber, într-o familie prietenoasă. Tabăra este posibilitatea cea mai accesibilă de formare a caracterului copilului dumneavoastră, prin faptul că mediul este prietenos şi sănătos: natură, copii de aceeaşi vărstă, educatori cu studii în psihopedagogie,

regim şi alimentare sănătoasă. O zi petrecută la Centrul de odihna pentru copii şi tineret „ Prietenia ” din satul Coşniţa mi-a permis să afirm că este un loc perfect de odihnă pentru copii. În interviul cu educatorul superior, Svetlana Tataruş, am aflat ca majoritatea copiilor din primul sejur sunt din Hînceşti -135 copii, Vatra ( suburbia Chişinăului) - 20 copii şi cîţiva din or. Chişinău. Am întîlnit la „Prietenia” şi pe Guzun Axenia, o tînără educatoare din Criuleni, care face practica de iniţiere: „ Sunt studentă la USM, specialitatea matematică, anul II. Am fost trimişi încoace de la universitate, adică singură mi-am ales

tabăra, deoarece am auzit ca este foarte bine aici şi întradevăr e fain. Teritoriul este bine amenajat, condiţiile de trai chiar pot să zic că-s luxoase, copiii sunt bravo. Am grija de 43 de copii cu vîrstă cuprinsă între 7 şi 15 ani. E dificil de lucrat, dar nu imposibil, cel mai greu e cu copii mici , deoarece sunt mai capricioşi, cei mari sunt mai organizaţi şi mă ajută să mă isprăvesc cu cei mici.” Programul taberei pentru o zi include un complex de activități distractive. Am avut ocazia să discut cu un băiat de la tabără, în momentul relaxării, unica perioadă cînd copiii nu sunt ocupaţi. Îi spune Moroz Dionis, un copil din

continuare pag.4


pag. 4

Noutăţi Nistrene INFORMAŢIE

C

Hănceşti de 15 ani. Mi-a mărturisit că a primit foaia de odihnă datorită succeselor remarcabile la învăţătură: ” Am finisat studiile cu o medie mare, deaceea am bineficiat de un aşa cadou. Sunt pentru prima oară aici, am fost uimit de condiţiile de trai foarte bune, mîncarea e ca acasă, educatoarele sunt bravo, totul e super. ” La întrebarea mea, dacă o să mai revină aici, a răspuns cu femitate: ” Neapărat !” La 20.00 este cina şi copiii se pregătesc pentru alte

o n f o r m procesului verbal de la şedinţa de lucru din data de 05.06.2012 s-a decis: de ţinut la control întrebarea cu privire la mersul lucrurilor de defrişare a terenurilor ocupate de livezi pe teritoriul primăriei Doroţcaia şi de raportat în fiecare zi de luni despre mersul lucrărilor de prelucrare a terenurilor ocupate cu livezi pe teritoriul primăriei Doroţcaia. În acest context la data de 13.06.2012

concursuri, ca de exemplu „Miss şi Mister Prietenie”, întreceri artistice între detaşamenete, concursurile coafurilor, dansurilor. Copiii se pregătesc de concursuri pe loc, fără a dispune de materiale necesare, ceea ce îi motivează să pună în mişcare fantezia şi să confecţioneze costume din obiectele şi materialele ce-i înconjoară. La prima vedere total nepredispuse pentru un concurs de talie mondială. La sfîrşitul zilei se fac totalurile şi se înmînează diplome de merit premianţilor.

Privind mersul lucrărilor de prelucrare a terenurilor ocupate cu livezi pe teritoriul primăriei Doroţcaia. a fost organizată o întrunire de lucru cu deplasare la faţa locului privind monitorizarea efectuării lucrărilor şi respectarea tehnologiei la care au participat; 1. Prisacari Nicolae inspector tehnic ÎS PSIF 2. Mocanu Iurie - şef filiala Durleşti ÎS PSIF 3. Frunza Alexandru - control tehnic ÎSPSIF 4. Volîneţ Victor - conducător SRL”Teraconstrucţia” 5. Popescu Vasile şef DAC 6. Leaşco Andrei -

APLICAȚII LA PC ÎN SATUL USTIA, RAIONUL DUBĂSARI

Î

22 iunie 2012

n conformitate cu HG Nr.1035 din 30.12.2011, Directiva vicepreședintelui CSE al RM Nr.168 din 19.10.2011 și planului PC a raionului Dubăsari pentru anul 2012 pe data de 15.06.2012 de la 8.00 pînă la 16.00, pe teritoriul satului Ustia, au fost petrecute aplicații de instruire la PC sub conducerea președintelui CSE a primăriei satului Ustia A. Urîtu, cu tema “Acțiunile Organelor de conducere și forțelor PC ale primăriei la lichidarea consecințelor cutremurului de pamînt”. Scopul aplicațiilor este perfectarea deprinderilor practice de petrecere a lucrărilor la lichidare a consecințelor în proporții mari, antrenarea și studierea metodelor de lucru a formațiunilor PC din primărie. Președintele CSE dna Urîtu A. a petrecut totalizarea rezultatelor aplicațiilor la lichidarea cosecințelor cutremurului de pămînt în proporții mari cu toți

primar Doroţcaia 7. Bacioi Valeriu - conducător “Dornistagro”SRL 8. Guvir Serghei - şef adjunct DAC La faţa locului s-a depistat că lucrări de arat s-au efectuat pe o suprafaţă de aproximativ 7 ha ,s-au efectuat lucrări de îndreptare a arăturii ridicată anterior pe o suprafaţă de aproximativ 3 ha. Tehnica ocupată la efectuarea lucrărilor este un tractor T-150 K cu plug. S-a constatat că deja

au trecut 8 zile de la începutul lucrărilor, ritmul de efectuare a lucrărilor este mic, mai mult ca atît, tehnologia efectuării lucrărilor este cu încălcări. Nu este respectată adîncimea normală a arăturii, cît şi calitatea ei. Dlui Volîneţ V.G. i s-a propus ca pentru îmbunătăţirea calităţii arăturtii să schimbe plugul cu altul, care ară mai adînc. Şi ca pentru respectarea termenilor indicaţi la efectuarea lucrărilor să concentreze mai multă tehnică.

participanții la aplicații pe teritoriul primăriei. La aplicații au participat: - președintele CSE - primarul satului Urîtu A. - vicepreședintele CSE - Loghin M. - secretara CSE - Stratan A. - echipa de salvare - 3 grupe; - grupa de cercetare și observare - 3 grupe; - subgrupa de stingere a incendiilor - 2 grupe; - echiapa sanitară - 1 grupă; - grupa de transmisiuni - 2 grupe; - grupa de mecanizare - 1 grupă; - membrii grupului de conducere a primăriei; - grupa de menținere a ordinii publice - 2; -conducătorii obiectelor economice; - șeful postului de poliție ; - serviciul menținere ordinea publică al CPR Dubăsari; - serviciul veterinar; -serviciul teritorial Coșnița Gaz (maistru,lăcătuș) ; - serviciul medical (Centrul Medicilor de Familie); - serviciul de înștiințare (telecom); Mediatori ai aplicațiilor au fost: - șeful SSE Dubăsari loc-col al s/ salvare A.Gîncu; - inspector PC al SSE Dubăsari loc. al s/salvare G.Șeremet; După scenariu a fost acordat primul ajutor medical unei persone traumate de către lucrătorii serviciului medical și a echipei de salvare din cadrul primăriei satului Ustia; de către PSP Holercani al SSE Dubăsari a fost imitată profesional

S.Guvir, şef-adjunc DAC lichidarea incediului aparut în acoperișul casei de cultură care a izbucnit în urma unui scurt circuit. Pentru lucrul efectiv și operativ la lichidarea consecințelor au fost menționați: -pentru lucrările demonstrative li s-a adus mulțumire colaboratorilor SSE Dubăsari, CPR Dubăsari și lucrătorii serviciului medical (Centrul Medicilor de Familie) Reeșind din cele spuse s-a HOTARÎT: 1.Acțiunile membrilor CSE a primăriei, punctului de conducere, conducatorii si

efectivul formațiunilor PC, conducătorilor OEN și directorilor instituțiilor de apreciat ”Satisfăcator”. 2.Sarcinile puse în fața participanților la aplicație de considerat îndeplinite, măsurile înfăptuite de considerat îndeplinite. Locotenet al s/salvare inspector PC, Șeremet G.

Întrunirea de lucru a preşedintelui raionului cu agenţii economici privind starea sectorului agrar în condiţiile climaterice nefavorabile ale anului 2012.

P

Se finisează ziua cu o discotecă gălăgioasă, mixată de cei mai emeriţi şi talentaţi Dj ai taberei „Prietenia”. În final aşi vrea să vă mărturisesc - copilăria este cea mai neliniştită şi frumoasă perioada din viaţa unui om, deaceea, dragi copii, savuraţi din plin orice clipă, orice strop de rouă, rază de soare, zumzet de albini. Iar voi, dragi părinţii, oferiţi-le toată dragostea, căci copiii sunt viitorul nostru. Natalia Ivanov, redactor

e data de 15 iunie 2012 a avut loc întrunirea de lucru cu toţi agenţii economici din sectorul agrar din raionul Dubăsari privind situaţia creată în agricultură. Întrunirea de lucru a fost prezidată de preşedintele raionului dl G.Policinschi. Au participat: V.Popescu şef Direcţie agricultură şi cadastru, M. Soltan – Inspectoratul Fiscal de Stat Dubăsari, P. Driga – Inspecţia muncii, S. Terinte – consilier raional, T. Siniţîn – director STI Dubăsari, V. Cibuc – preşedintele AUAI, specialiştii DAC, agenţii economici, proprietari de terenuri de la 5 ha şi mai mult. La ordinea de zi au fost puse patru întrebări: • cu privire la situaţia creată în sectorul agrar al raionului, în condiţiile climaterice extrimale a anului 2012, • modificările la HG RM nr.57 din 31.01.12 cu privire la modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2012, • conformarea binevolă a contribuabililor la prevederile legislaţiei fiscale, • modificările parvenite în legislaţia muncii. În cadrul întrunirii au fost discutate şi alte întrebări privind irigarea terenurilor şi obiecţiile legate de irigare, respectarea asola-

mentului în agricultură, rotaţia corectă a culturilor, aprovizionarea agenţilor economici cu materialul semincier calitativ, produs de agenţii economici locali, adaptat la condiţiile climaterice a raionului. În cadrul discuţiilor petrecute s-a decis: o dată în lună de întrunit toţi agenţii economici, de efectuat adresări din partea Direcţiei la Guvernul Republicii Moldova referitor la precăutarea tarifelor la irigarea terenurilor, subvenţionarea producătorilor agricoli, in-

troducerea impozitului unic în agricultură, conlucrarea cu primăriile raionului. Preşedintele raionului a mulţumit invitaţii care au participat la întrunirea de lucru, a menţionat că va face tot posibilul pentru soluţionarea problemelor discutate şi a urat succes la pregătirea şi petrecerea recoltării spicoaselor din grupa I. M.Dicusar, specialist principal DAC


Noutăţi Nistrene

22 iunie 2012

Seminar pentru funcţionarii publici de conducere

P

e data de 18 iunie în incinta Consiliului raional Dubăsari a avut loc seminarul organizat de Cancelaria de stat, Direcţia politica de cadre, cu genericul ” Evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public”, moderator dna Elena LevinţaPerciun, consultant în managementul resurselor umane. La seminar au participat secretarii consiliilor locale de nivelul I şi şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul autorităţii executive a consiliului raional. Scopul acestui seminar a fost acordarea suportului metodologic funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrației publice locale. Cadrul legal ce ţine de evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici este Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public şi HG nr.201 din 11.03.2009, anexa nr.8-Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public. Reeşind din cele relatate mai sus, conchidem că: • evaluarea este necesară pentru aprecierea funcţionarului public care lucrează bine şi motivarea acestuia; • identificarea punctelor forte şi slabe în activitate, pentru a reacţiona la timp şi corect; • elaborarea deciziilor cu privire la personal; • identificarea necesităţilor de instruire şi perfecţionare; • asigurarea comunicării dintre conducător şi funcţionar public; Evaluarea se realizează în conformitate cu principiile obiectivităţii, cooperare şi comunicare continuă, respectarea demnităţii. Conform cadrului legal din 01.01.2009 toţi funcţionarii publici sînt evaluaţi anual, cu unele excepții, în perioada 15 decembrie - 15 februarie, procedura de evaluare a funcţionarilor publici diferă de procedura de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant. La evaluare participă evaluatorul şi contrasemnatarul, evaluatorul este şeful direct al funcţionarului public evaluat iar contrasemnatarul este şeful evaluatorului. S-a pus accent sporit la capitolul calificativele de evaluare, dna Perciun menţionînd că potrivit sondajului 90-95% sînt “foarte bine” şi “bine” ceea ce nu corespunde nivelului de lucru luat în ansamblu pe autoritatea executivă. În final au avut loc dezbateri ce ţin de tematica seminarului şi participanţii au primit instrucţiuni metodologice respective. Victoria Berzan, sp. pr. în problemele juridice

P

e data de 12.06.12 direcţia agricultură şi cadastru a întreprins o vizită de lucru în platoul Ustia- Molovata cu scopul monitorizării situaţiei în teritoriu, referitor la activitatea agenţilor economici în condiţiile climaterice complicate ale anului 2012. La întruniri au participat şef direcţie V.Popescu, şef-adjunct S.Guvir şi dl S.Terinte, consilier raional, preşedintele comisiei consultative de specialitate. Prima vizită a fost efectuată la CP ”Oxentea service”, în brigada de tractoare, la făţare şi în cîmp. Starea culturilor de toamnă este satisfăcătoare, se aşteaptă o roadă de grîu la nivel de 25-28 g/ha, la orz de 20-22 g/ha. Într-o stare foarte bună sunt plantaţiile de tutun, ceapă şi alte legume. Au o dezvoltare bună sămănăturile de porumb şi răsărită. În prezent se petrece săditul tomatelor tîrzii, iar începînd cu data de 18 iunie se va începe culesul tutunului. În cîmp erau instalate două agregate de tip „Bauer”, care udau legumele. Peste tot se simte o atîrnare serioasă, gospodărească faţă de pămint, cea ce a făcut să deminuieze dauni-

Inspectoratul Fiscal de Stat pe r-l Dubăsari, în legătură cu faptul că data de 30 iunie este ultima zi, prevăzută de legislaţia în vigoare, în care contribuabilii pot beneficia de dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar ce urmează a fi achitat, atrage atenţia asupra următoarelor momente: 1) obligaţia de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar revine tuturor subiecţilor impunerii specificaţi la art. 277 alin. (1) din Codul fiscal. În condiţiile în care contribuabilii-persoane fizice

Vizita de lucru, întreprinsă de Direcţia agricultură şi cadastru la agenţii economici din agricultură, din partea dreaptă a Nistrului.

erbicidarea. Roada culturilor spicoase se aşteaptă la nivel de 12-15 g/ha. La Ustia sămănăturile de toamnă sunt foarte slabe. Din 110 ha de grîu 35 ha nu vor fi recoltate din pricina dezvoltării slabe, iar cele 75 hectare vor da o recoltă de 6-8 g/ha. Foarte slabe sunt şi parcelele de grîu la persoanele fizice ( 4-5 g/ha). Pe parcursul vizitei am contactat agenţii economici la locul de lucru. Pe dl V.Vutcarău l-am gasit la locul de plantare a butaşilor în pepinieră, care în anul curent se desfăşoară cu mare întîrziere, din pricina dificultăţilor la aprovizionarea cu apă la irigare. În rezultatul vizitei de lu-

cru au fost făcute următoarele concluzii: 1. În gospodăriile, unde a fost respectată strict tehnologia creşterii culturilor de toamnă, folosindu-se fertilizarea şi erbicidarea sămănăturilor, pierderile de la îngheţ şi secetă vor fi micşorate la maximum. 2. Starea culturilor spicoase de toamnă şi primăvară din platoul Ustia-Molovata permite să aşteptăm o roadă totală de 2800-3000 tone. 3. În toate gospodăriile agricole starea culturilor de primăvară este satisfăcătoare (cu mici excepţii). 4. În toate gospodăriile agricole tehnica şi utilajul pentru desfăşurarea recoltării culturilor spicoase este pregătită.

Vasile Popescu, şef Direcţie agricultură şi cadastru

cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), din diverse motive, nu au primit avizele de plată către data de 15 iunie, aceştia urmează să se adreseze serviciilor de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor; 2) ţinînd cont că data de 30 iunie este zi de sîmbătă (zi de odihnă), iar potrivit art. 178 alin. (1) din Codul fiscal, data stingerii obligaţiei fiscale prin achitare este data la care sumele au fost înscrise la buget în contul obligaţiei fiscale respective, atenţionăm contribuabilii doritori de a beneficia de reducerea in mărime de 15 % despre

necesitatea achitării impozitelor respective pînă in prima jumătate a zilei de 29 iunie, în legătură cu durata procedurilor de lucru a instituţiilor financiare; Informaţii suplimentare persoanelor fizice-cetăţeni oferă specialiştii IFS pe r-l Dubăsari la numerele de telefoane 248/52791, 52792 şi Inspectoratului Fiscal Principal de Stat la numărul de telefon (0) 8000 1525. Apelurile sint gratuite. Beneficiaţi de facilitatea acordată!

Serviciul PC al SE Dubăsari

ATENȚIONEAZĂ!

31 Mai 2012 u ocazia Zilei Nistrului, celebrată anual în ultima duminică a lunii mai, în satul Oxentea, raionul Dubăsari, Ministerul Mediului a organizat Conferința Științifică „Fluviul Nistru – Artera Vitală a Țării”. La eveniment au participat Ministrul Mediului Gheorghe Șalaru, vicepreședinte al Comisiei parlamentare mediu și schimbări climatice Nae-Simion Pleșca, directorul Institutului de Ecologie și Geografie a Academiei de Științe a Moldovei Petru Cuza, reprezentanți ai Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Serviciului Piscicol și ai Societății Civile. Conferința Științifică a avut drept scop prezentarea

le de la seceta din toamnă trecută şi primăvara anului 2012. La Molovata au fost vizitate două gospodării, SRL ”Agro Tera”( administrator P. Braşoveanu) şi SRL”Agrodac Grup” (administrator Ilie Isac). În aceste gospodării o parte din culturile de toamnă din pricina îngheţurilor şi secetei au fost reînsămînţate cu orz de primăvară, porumb şi răsărită. Roada de grîu se aşteaptă să fie la nivel de 22-24 g/ha, de orz la nivel de 18-20 g/ ha. Unele cîmpuri la SRL ”Agrodac Grup” au un potenţial de 32-35 g/ha (soiul Esaul), într-o stare satisfăcătoare sunt şi cîmpurile însămînţate cu porumb şi răsărită. La fel sunt într-o stare satisfăcătoare cînpurile arendate în s. Marcăuţi, care au fost însămînţate cu porumb şi răsărită. La Holercani vizita a fost efectuată în lipsa agenţilor economici. Sămănăturile de toamnă sunt mai slabe, o bună parte din ele au fost reînsămînţate, însă lucrările au fost petrecute cu întîrzieri, din care cauză starea culturilor este nesatisfăcătoare. O bună parte din sămănăturile de porumb şi răsărită sunt îmburuienite, nu s-a folosit

Spre atenţia contribuabililor – cetăţeni!

Conferinţa știinţifică consacrată zilei Nistrului

C

pag. 5

situației ecologice și hidrologice a fluviului Nistru și în special starea resurselor biologice acvatice, calității apei, precum și starea digurilor de protecție împotriva inundațiilor. În cadrul conferinței raportorii au ținut să atragă atenție asupra faptului că fluviul Nistru se confruntă actualmente cu un șir de probleme ecologice ai căror soluționare trebuie trecută pe prim plan. Totodată a fost menționat faptul că remedierea stării ecologice a fluviului va avea un efect pozitiv și asupra dezvoltării economice a regiunii limitrofe în special și a republicii în general IE Dubasari

Î

n timpul sezonului estival cea mai folositoare odihnă este la rîu, bazin acvatic unde Vă puteţi scălda şi plimba cu barca. Astfel Vă întăriţi organizmul, Vă dezvoltaţi îndemînarea şi rezistenţa. Priceperea de a înota bine este prima condiţie pentru odihna nepericuloasă pe apă. Trebuie să înveţe a înota toţi: şi copii şi adulţii. Omul care poate înota bine se simte calm şi sigur în apă şi în caz de necesitate poate salva un om căzut la nevoie. Nerespectarea normelor de comportare pe apă în timpul scăldatului şi în timpul plimbărilor cu barca pe apă, agravarea în timpul scăldatului a unor boli cardiovasculare sau psiho-neurologice (infarct, ictus cerebral, acces de epilepsie) de multe ori aduc la accidente nautice. REGULI DE COMPORTARE PE APĂ: - Scăldaţi-vă numai în locuri special destinate. Într-un bazin cu

apă necontrolat puteţi nimeri în gropi adînci, albia poate fi nămoloasă, cu plante, pietre. Într-un rîu puteţi nimeri în curenţi repezi de apă, cu vîrtejuri. Toate acestea pot aduce la traume, nenorociri şi la moarte; - Controlaţi permanent comportarea copiilor lîngă şi în apă. Nu uitaţi că ei trebuie să se scalde numai sub controlul părinţilor, sau altor persoane mature; - Dacă nu puteți să înotaţi, s-au înotaţi rău, nu Vă scăldaţi singur şi nu intraţi în apă mai sus de brîu; - Nu Vă scăldaţi în stare de ebrietate; - Nu Vă scăldaţi cînd temperatura apei este mai joasă de 180 , iar a aerului mai joasă de 220 ; - Înotînd nu treceţi după pistele de interzicere . Nu Vă apropiaţi de mijloacele plutitoare. Nu Vă urcaţi pe geamanduri şi alte mijloace de protecţie; - Nu plongaţi de pe debarcadere, poduri şi alte construcţii, nu

Direcţia administrare fiscală

practicaţi jocuri cu elemente de plonjare, nu lansaţi semnale false de alarmă; - Nu folosiţi pentru scăldat saltele cu aer, anvelope din cauciuc, scînduri; - Nu Vă scăldaţi seara tîrziu şi noaptea. Nu Vă scăldaţi în timpul furtunii, păziţi-vă de valuri; REGULI DE COMPORTARE ÎN BARCA PE APĂ: Principalele cerinţe pentru plimbarea cu barca sînt: starea perfectă, asigurarea cu inventar necesar(furci pentru vîsle, odgon pentru acostare, căuş, mijloace de salvare, colace, etc.). În timpul plimbărilor cu barca este interzis: - închirierea bărcilor de către minori; - supraîncărcarea bărcii; - întrarea cu barca în sectorul de scăldat al plajei; - apropierea bărcilor una de alta; - aşezarea pe bordul bărcii, trecerea în timpul navigaţiei din barcă în alta; - sărituri din barcă în apă; - aflarea în stare de ebrietate pe barcă. În cazul pericolului de înec nu trebuie să panicaţi. Păstraţi calcontinuare pag.6


pag. 6 mul, respiraţi adînc, odihniţi-vă puţin, apoi înotaţi spre mal. În cazul necesităţii chemaţi în ajutor. Persoanele, care acordă ajutor sinistratului trebuie să ţină cont să nu cadă însuşi în primejdie. Dacă nu ştiţi să înotaţi, sau înotaţi rău nu întraţi în apă pentru salvarea sinistratului. În aşa caz aruncaţi sinistratului colacul de salvare, o saltea cu aer, anvelopă din cauciuc, o funie, o scîndură, o creangă, etc. Persoanele care înoată bine, se vor apropia de sinistart se vor scufunda şi apucîndu-l din spate de braţe, ori mai sigur de părul de pe cap, îl vor ridica la suprafaţa apei şi înotînd se vor deplasa spre mal. Dacă persoana sinistrată este extrasă din

Noutăţi Nistrene apă la începutul înecului,primul ajutor este simplu. Deseori este deajuns să liniştim, să scoatem hainele umede, să masăm corpul, să servească ceai fierbinte pentru a scoate sinistratul din stres. Dacă sinistratul este extras din apă fără cunoştinţă, cu respiraţia şi inima oprită şi alte semne de moarte clinică este necesar de reacţionat în modul următor: - eliberarea căilor respiratoare de corpuri străine (nămol, tină, mase vomitoare); - respiraţie artificială din gură în gură, sau din gură în nas; - masajul indirect al inimii pentru reînoirea activităţii inimii şi circulaţiei

22 iunie 2012

sangvine. A readuce la viaţă sinistratul, care sa înecat şi se află în stare de moarte clinică este posibil doar atunci, cînd din momentul scufundării definitive sub apă şi pînă la începutul acţiunilor de reanimare au trecut nu mai mult de 6 minute. Sînt cazuri, cînd sinistratul a fost readus la viaţă şi după 10-15 minute de înec. Ca regulă, rezultate pozitive pot fi obţinute doar atunci, cînd acţiunile de reanimare au fost începute în primele 2-3minute. Locotenet al s/salvare inspector PC Şeremet G.

Drogurile atentat la Sănătate

Adresăm cele mai alese şi mai sincere urări de bine pentru dra Ec. Racoveţ, şef Serviciu relaţii cu publicul, cu ocazia zilei de la naştere. În această minunată zi îţi dorim: O viaţă lungă să trăieşti cu multă demnitate, Să-ţi fie lucru cu folos să ai succes în toate, Norocul, fericirea să nu te părăsească Iar dragostea, iubirea mereu să te-nsoţească Ce-am mai putea să îţi dorim în viaţa-ţi zbuciumată? Decît un trai împărătesc și multă, multă sănătate!

istovit degradează, iar omul bolnav timilor 20 de ani fiind favorizată de factori de de această maladie se transformă Cu drag, colegii din cadrul ordin psiho-sociali, economici, financiari. Aparatului preşedintelui raionului O îngrijorare deosebită provoacă faptul că într-un invalid. Iată de ce trebuie de marea majoritate dintre persoanele bolnave de renunţat categoric la orice substanţă narcomanie nu sînt încadrate în cîmpul muncii, narcotică, la alcool şi fumat, inclusiv creînd un mediu nefavorabil pentru minori la autodiagnostica şi autotratament. Cum poate fi combătută şi adolescenţi. Potrivit datelor statistice, circa narcomania ? 40% din elevi ştiu unde şi cum să facă rost de arcomania (în greceşte –narke, Un rol important revine proînţepenire + mania, nebunia, droguri, iar vîrsta medie a copiilor ce au confuria) este o deprindere bolnavicioasă şi sumat droguri pentru prima data, în ultimii 5 filaxiei: controlul riguros asupra producerii, păstrarii si realizării foarte pronunţată a organismulu legată ani, s-a micşorat de la 17 la 13 ani. narcoticelor, explicarea pericolului Cum se manifesta narcomania ? de consumul unor substanţe toxice Organismul omului se obişnieşte relativ administrării substanţelor narcotice. În perioada de 15 -17 iunie 2012 pe care acţionează asupra sistemului nerO atenţie deosebită trebuie acordată vos central provocînd grave tulburări într-un timp scurt cu deşeurile toxice. În doze lacul Ghidighici din or. Vatra, mun. mici, narcoticele provoacă aşa numita stare de educaţiei tinerelor generaţii. Un psihice. Chişinău s-a desfăşurat Campionatul Consumul de droguri şi consecinţele euforie – senzaţie falsă de veselie, bunăvoinţă. rol important îl joacă şi exemplul Republicii Moldova la proba sportivă parinţilor şi a persoanelor adulte în negative ale acestui fenomen prezintă În doze mari, provoacă starea de beţie, ameţeală, general. kaiak - canoe. somnul narcotic şi chiar intoxicaţii grave. un pericol pentru întreaga omenire. Pedepse aspre pentru cei care Anume din acest considerent, Adunarea Unele substanţe narcotice provoacă iluzii şi fac comert illegal cu droguri şi Generală ONU a decis să marcheze la halucinaţii. colo a participat şi echipa şcolii sportive mai ales pentru cei care incită Obişnuindu-se cu narcoticele, omul devine 26 iunie Ziua internaţională de combatraionale (s.Pirita) pentru juniori şi tineret, un minor sa-şi procure sau să victima ce tinde să le obţină cu orice pret, să ere a narcomaniei şi traficului ilicit de formată din sportivii satelor Cocieri şi Molovata utilizeze droguri. sporească mereu dozele consumate şi, din droguri. Nouă, antrenaţi de antrenorii Anatolie şi AlexanStudierea condiţiilor psiho-soaceasta cauză recurge la activitati josnice, iar Scopul acestei zile este de a inciale care pot duce la o instabilidru Tanasiev. Respectiv, au participat şi echipele forma, în special tinerii, despre perico- uneori recurge chiar şi la crime. tate, o inadaptare cu o conduită oraşelor Chişinău, Tiraspol, Bălţi, Tighina şi Orhei. Depistarea precoce a celor care folosesc lul consumului de droguri şi problema asocială si antisocială, precum şi droguri; există unele indicii care pot sugera Sportivii noştri au dat dovadă de o pregătire fizică traficului ilicit de droguri. elaborarea de programe pentru rebună pentru că s-au depus multe eforturi la antÎn lume sute de milione de oa- consumul: zolvarea acestor probleme. • schimbarea brusca a comportamentului; meni suferă de narcomanie. Această renamente. În cazul în care o persoană a fo• treceri fară motiv de la veselie la tristete, maladie crează o multitudine de Canoistul Besleaga Danu din s.Molovata Nouă losit substanţe narcotice, ea trebuie probleme de ordin medical, social, uneori chiar agresivitate neobişnuită; la cursa C - 1; 500 m s-a clasat pe locul II, tot la să consulte neaparat medicul, care • pierderea poftei de mîncare; economic, prezentînd un pericol seaceeaşi distanţă , împreună cu consăteanul sau o va ajuta să se debaraseze de acest • pierderea gradată a interesului pentru rios pentru sanătatea populaţiei, secuOprea Ilie s-au clasat pe locul III, la fel în dublu viciu şi o va îndrepta pe calea cea ritatea naţională, cauzînd creşterea şcoala, muncă, hobbyuri, sporturi, prieteni; canoiştii Angheluţa Adrian și Radovschi Alexandru bună. Putem evita multe dereglări • stări de apatie şi somnolentă necaractercriminalităţii, mortalităţii, a invalidităţii. temporare ale funcţiilor organismula cursa de 1000 m s-au clasat pe locul III, Conteivistice; Fiind o problemă complexă, ea poate fi lui nostru doar prin schimbarea elici Vasilie la cursa C – 2 ; 1000m s-a ales cu locul • dispariţia banilor sau a unor obiecte de soluţionată doar prin efortul comun ementara a regimului zilei, modului II. Au mai participat tinerii şi începătorii Cebotari al instituţiilor de stat şi celor neguver- valoare din casă; de trai, practicînd sportul, aflîndu• apariţia petelor neobişnuite, mirosurilor Cristian, Angheluta Dumitru, Verdes Lilian, Niconamentale. ne cît mai mult timp în aer liber, • schimbarea grupului de prieteni, precum În Republica Moldova narcomania laev Vasile care nu au ocupat locuri de frunte, însă cu colegii. a devenit o problem, pe parcursul ul- şi tendinţa de tăinuire a acestor ,,prieteni”. pentru început au luptat ca să învingă, arătînd că au Modul sănătos de viaţă este cel Sub acţiunea substanţelor perspective în acest domeniu. Pe viitor sperăm că mai bun remediu pentru păstrarea narcotice se distruge sistemul vor aduce raionului nostru şi medalii de aur, dacă şi fortificarea sanătăţii noastre. Atenţie! Misiunea specială „Autobus”! nervos central şi periferic, echipa va dispune de inventar sportiv modern La 15 iunie 2012 a numărul de vehicule ant- se dereglează funcţiile inTerenti Ilie, medic de familie, fost emisă dispoziţia renate în transportarea imii, tractului gastrointesAngheluța Andrian, tinal, se afectează plămînii, Centrul de Sănătate Molovata sportiv, s. Molovata Nouă 7/3420 cu privire la pasagerilor. desfăşurarea misiunii A desfăşura în perio- rinichii, ficatul. Organismul speciale „Autobus” de ada de 18 -28 iunie 2012 Poliţele de asigurare pe numele: către viceministrul de In- pe întreg teritoriul repubA a 17 iunie 2012 la ora 18.05 • Pantazii Svetlana 2005052025669 din 02.11.1953 cu poliţa terne Iurie Cheptănaru. licii operaţiunea specială N 020 N020536143, s. Coşniţa în satul Ustia (Dubăsari) a Conform analizei efectu- „Autobus”. În perioada fost tamponată minora Gudei Corina U • Dicusar Alexandru 2001021000653 din 01.09.1935 cu poliţa ate de la începutul anului de referinţă de întreprins Vitalie, născută la 13 mai 2006, de auN020018190 curent pe teritoriul repub- măsuri de verificare a N tomobilul „Reno 11” numărul de în• Topchine Taisie 200505202381 din 13.01.1936 cu poliţa licii au fost înregistrate activităţilor agenţilor Ţ N020018434, matriculare E 028 AO condus de către s. Coşniţa 1038 accidente rutiere, economici ce prestează cetăţeanul Vahromeev Veceslav Vic• Melca Sofia 2002013006301 din 15.08.1938 cu poliţa 020N018297 în rezultatul cărora 127 servicii de transportare a tor, născut în 1975, în stare de ebri• Vatav Semion 2001021001328 din 11.05.1929 cu poliţa 020N018085 persoane au decedat, iar pasagerilor şi depistarea etate. Rezultatul - comoţie cerebrală. • Memei Tatiana 2005052030115 din 28.05.1984 cu poliţa 120N018742 altele 1311 au fost trau- încălcărilor prevederVictima a fost transportată la spitalul • Coica Evghenia 2001013123847 din 08.07.1937 cu poliţa 020N018153 matizate. Pe parcursul ilor Regulamentului din Criuleni. Se consideră nule din motiv de pierdere. perioadei de referinţă pe circulaţiei rutiere comise teritoriul ţării s-au pro- de conducătorii antrenaţi dus 52 accidente rutiere în transportarea pasagercatele de absolvire a cursurilor din vina conducătorilor ilor. De a organiza întruniri ANUNŢ! ANUNŢ! de perfecţionare profesională şi mijloacelor de transport cu conducători de rute şi Centrul de plasament pentru copii Consiliul raional Dubăsari specializare (copia); antrenate la transportarea persoanele responsabile de tip familial “Concordia- Orăşelul - buletin de identitate (coanunţă concurs pentru ocuparea pasagerilor, soldate cu 4 de starea tehnică a transCopilăriei” satul Pîrîta raionul funcţiei publice vacante de Spe- pia); persoane decedate şi 121 portului de pasageri în veDubăsari , anunţă funcţia vacantă - carnet de muncă (copia); cialist principal în învățămîntul traumatizate. Pe teritoriul derea întreţinerii în stare de: Şofer şi Soră Medicală. La fel - livret militar; preșcolar și primar, Direcția raionului Dubăsari acci- tehnică corespunzătoare instituţia sus numită , angajează la ser- certificat medical; generală învățămînt, tineret și dente rutiere cu implicarea a vehiculelor, ridicarea vici Educatori. - cazierul juridic. sport. mijloacelor de transport nivelului profesional şi de Doritorii pot trimite CV şi ScrisoarPentru informaţii adăugătoare Actele necesare pentru particiantrenate în transportarea disciplină a conducătorilor ea de motivaţie la adresa de e-mail vă puteţi adresa la nr. de tel: pare la concurs: pasagerilor n-au avut loc. auto. glodtania@yahoo.com 0248 44-857 sau la adresa: s. - cerere; A crescut considerabil Informaţii suplimentare la tel: Coşniţa, str. Păcii, Consiliul - CV-ul personal; Manole Ştefan, (0248) 46 522 - diploma de studii şi certifi- raional Dubăsari, et.III. şef SPR CPR Dubăsari, loc.colonel de poliţie

Campionatul Republicii Moldova la proba kaiak - canoe

N

A

L

Responsabil de ediție: Maria JIMBEI, vicepreședintele raionului Dubăsari

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 6298

Tel.: 43-410 Tiraj:2000 ex.

Redactor șef: Irina Glod Secretar

Tatiana Juc Redactor: Natalia Ivanov responsabil:

Nr.25[1]  
Nr.25[1]  
Advertisement