Page 1

Ziarul Consiliului Raional Dubăsari

24 iunie 2011

Nr. 22 (192)

21 ani de la suveranitatea Republicii Moldova

Consilieri raionali de legislatură 2007 - 2011 la ultima lor întrunire.

Stimate domnule Vasile Todica, consilier raional

Ultima şedinţă a Consiliului raional Dubăsari în vederea recapitulării activităţilor în decursul mandatului trecut.

P

e data de 17 iunie curent, în sala de şedinţe din cadrul COCT „Prietenia”, tradiţional a avut loc şedinţa Consiliului raional Dubăsari, însă de această data a fost ultima în componenţa consilierilor ce au contribuit în ultimii 4 ani la activitatea şi prosperarea raionului Dubăsari. Startul şedinţei a cuprins un cuvînt de salut din partea preşedintelui raionului Dubăsari, Gr. Policinschi, ce a adus mulţumire tuturor consilierilor pentru propunerile şi implicarea lor în dezvoltarea social economică a raionului, precum şi pentru realizările obţinute în decursul acestei perioade. „ S-au realizat multe programe naţionale, s-au gestionat eficient sursele financiare, am promovat mai multe programe de susţinere pentru localităţi ce au venit cu riscuri, dar au fost bine gîndite şi am găsit un consens la deciziile care au fost luate. Am ştiut să fim uniţi în cadrul decizional”, a sintetizat dl. Gr. Policinschi. În relatarea şi susţinerea cuvintelor spuse s-au alăturat şi alţi consilieri, care şi-au adus aportul la buna activitate a raionului. Întîlnirea foştilor consilieri (menţionez faptul că unii vor mai activa încă un mandat) a fost încheiată prin urări de bine şi cu cuvinte de rămas bun. „ Dorim legea să fie lege, să fie o transparenţă, tuturor sănătate!”

În aceste zile de vara, cînd împreună cu cei dragi şi apropiaţi sărbătoriţi ziua Dvs de naştere, primiţi sincere urări de bine, sănătate, noroc şi fericire. Fie ca atmosfera acestei sărbători să vă împodobească casa, să vă lumineze viaţa, să vă încălzească sufletul, voia bună să vă fie mereu călăuza vieţii. Cu respect, din numele Consiliului raional, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Omagiaiţii IU L I E Sincere felicitări, urări de noroc, prosperitate şi fericire aducem în dar tuturor colegilor noştri născuţi în această lună. La mulţi ani şi baftă în toate! 02.07.1949 – Porubin Valeriu - director L/T Holercani 06.07.1962 – Miţcul Ion – primar de Cocieri 10.06.1960 – Bologan Elizaveta, specialist DGÎTS 12.07.1959 – Agatiev Galina – specialist Direcţia generală finanţe 12.07.1948 – Ostrovschii Petru - Inspector în serviciul piscicol 13.07.1984 – Strutinscaia Olga – specialist Trezorerie 14.07.1964 – Bradu Valentina – procuror a r. Dubăsari 18.07.1959 – Şova Vasilii – cetăţean de onoare a raionului Dubăsari 20.07.1978 – Gherlac Adrian – sp. pr. în domeniul tineret s. Pîrîta 23.07.1981 – Balaur Irina - notar 24.07.1966 – Bacioi Natalia – DGÎTS, centrul metodic 24.07.1976 – Siridonov Alexandru – consilier raional 25.07.1987 – Golovcenco Alexandru – spec. pr. în domeniul turismului 25.07.1966 – Oprea Olga – consilier raional 30.07.1963 – Soltan Marina - şef Inspectoratul fiscal


24 iunie 2011

Noutăţi Nistrene

pag. 2

Rezultatele alegerilor locale generale în raionul Dubăsari. Turul doi de scrutin din 19 iunie 2011 Comuna Coşniţa Nr.

Comcurenţi electorali

2

Satul Ustia

Cota parte din numărul de voturi valabil exprimate

Voturi Valabil Exprimate

100%

2228

Total

1

Leşan Alexandru din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

66.61%

1484

2

Cazac Lilia Candidat Independent

33.39%

744

2

100%

1250

1

Urîtu Aurica din partea Partidului Liberal

Total

63.60%

795

2

Popescu Vasile din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

36.40%

455

Comuna Corjova 2

100%

633

1

Oprea Sergiu din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

Total

56.87%

360

2

Miţul Valeriu din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

43.13%

273

100%

373

Satul Marcăuţi 2

Total

1

Bătrîncea Sergiu din partea Partidului Liberal

53.35%

199

2

Leaxu Alexei din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova

46.65%

174

Satul Pîrîta 2

100%

857

1

Soltan Iurie din partea Partidului Democrat din Moldova

Total

54.14%

464

2

Moroz Victor din partea Partidului Comuniştilor din Republica Moldova

45.86%

393

În educarea şi memoria noilor generaţii

D

ata de 22 iunie a anului 1941, este o zi tragică în istoria popoarelor din fosta Uniune Sovietică, în componenţa căreia era şi Republica Moldova. Atunci s-a început Marele război pentru apărarea Patrie. Zeci şi sute de mii de ostaşi s-au ridicat ca să apere pămîntul natal de hoardele fasciste, înarmate pînă în dinţi. A fost un război de o cruzime fără precedent, cu pierderi foarte mari de vieţi omeneşti, cu pămîntul sfîşiat de foc şi gloanţe. Pentru noile generaţii, războiul este o istorie îndepărtată. Preocupaţi de realitatea zilei de azi, aceştea tot mai rar revin la evenimentele acelor zile groaznice. De aceea, o datorie sfîntă a noastră este de a le aduce la cunoştinţă faptele eroice ale ostaşilor noştri, care şi-au îndeplinit cu cinste şi pînă la sfîrşit datoria de ostaş. Atît timp, cît mai sunt în viaţă veteranii Marelui război pentru apărarea Patriei, sînt binevenite întîlnirile dumnealor cu tînăra generaţie. În cadrul acestor întîlniri veteranii povestesc cu ce preţ a fost obţinută Marea Victorie, cît de mult conta pe cîmpul de luptă susţinerea camarazilor de arme. O astfel de întîlnire a veteranilor cu tinerii ostaşi ai forţelor de menţinere a păcii a avut loc pe data 19 iunie 2011, în batalionul Nr. 3, dislocate pe platoul Coşniţa. Elena Moţpan, preşedintele Asociaţiei veteranilor r. Dubăsari

Acţiuni de redresare a situaţiei ecologice Î

n conformitate cu dispoziţia Preşedintelui raionului nr.18 din 18 martie 2011 „cu privire la desfăşurarea bilunarului de înverzire şi salubrizare”, de către Consiliul Raional Dubăsari a fost aprobat Planul acţiunilor şi activităţilor de înverzire şi salubrizare a localităţilor din raion. În baza dispoziţiei respective, de către fiecare consiliu local a primăriilor din raion au fost întărite propriile planuri de acţiuni cu privire la desfăşurarea acţiunilor de salubrizare şi amenajare. În perioada bilunarului au fost organizate şi realizate următoarele măsuri, acţiuni de redresare a situaţiei ecologice: 1. A fost procurat materialul săditor în număr de 2447 arbori şi arbuşti finanţaţi cu suportul FEN( 15000 lei) s-au plantat total 4136 arbori. 2. Din cele 25 de gunoişte stihiinice depistate cu suprafaţa de 0,995

ha au fost lichidate 17 un. pe 0,82 ha; 3. Au fost amenajate 9 depozite DMS pe osuprafaţă de 15,5 ha din 10 existente; 4. Au fost salubrizate spaţii verzi, păşuni,terenuri agricole – 20,225 ha, fîşii foristiere de protecţie a apelor – 2 ha, păşuni – 3,4 ha, teren public – 15 ha, străzi – 45 km, zona de protecţie a apelor – 14 ha; 5. Pe parcursul bilunarului au fost întreprinse 6 raiduri ecologice,întocmite 24 p/v pe art. 154,181, 109. Au fost aplicate amenzi în sumă de 6 800 lei din care achitate 3300 lei. La compartimentul deşeuri s-au întocmit 10 acte de control pe problemele salubrizării. 6. În permamenţă sunt monitorizate toate primăriile din teritoriul raionului la compartimentul salubrizare şi amenajarea rampelor de depozitare a deşeurilor. De către SA

,, Drumuri Dubăsari s-au salubrizat 100 km teren cu fîşii forestiere limitrof traseelor naţionale 7. A fost publicate 2 articole în ziarul raional „Noutăţi Nistrene” o emesiune la radiou, „să avem grijă de curăţenie” avînd drept scop familiarizarea locuitorilor raionului cu prevederile legale ce ţine de protecţia mediului înconjurător, răspunderea faţă de încălcarea normelor legale; 8. Am participat la şedinţele comisiei raionale privitor la desfăşurarea şi realizarea planului de acţiuni pe problemele de salubrizare a localităţilor. Au realizat succese bune primăriile Molovata, Molovata Nouă, Holercani, Mărcăuţi, insuficient primăriile Doroţcaia,Ustia,Pîrîta. În cadrul desfăşurării concursului Săptămîna apei curate, cu genericul „Izvorul vieţii”, de către comisia raională a fost apreciat mersul amenajărilor abiectivelor de apă

potabilă în localităţile, unde s-a constatat o atenţie deosebită a acestora din partea locuitorilor. Astfel, s-a observat o implicare activă a populaţiei în masă din localităţile: Oxentea, Molovata, Marcăuţi şi Holercani. Au fost amenajate şi renovate fîntînile cu apă potabilă: „Fîntîna la Leca Mihai”, „Fîntîna lui Ion Buzila” – Oxentea; „Fîntîna la Vasile Sîrbu” şi „Fîntîna la Jical” din Molovata. În satul Holercani a fost renovată total fîntîna din centrul localităţii. În s. Marcăuţi, cu suportul Consiliului local de tineret a fost renovat şi amenajat un izvor amplasat pe terasa superioară a rîului Nistru. Comisia va nominaliza locurile premiante din cadrul concursului în decursul saptămînii viitoare şi va reveni cu informaţii suplimentare în numărul următor al ziarului. A Grajdian, insp. şef I E Dubăsari


pag. 3

Noutăţi Nistrene

24 iunie 2011

Sejur de vară pentru copii – practică pentru studenţi Tabăra de vara „ Prietenia” din satul Coşniţa, raionul Dubăsari a încheiat cu Universitatea de Stat din Moldova un contract, ce prevede acordarea stagiilor de practică, în postura de educatori, studenţilor din anul doi, ce-şi fac studiile la facultăţile cu profil pedagogic. Studenţii s-au arătat foarte interesaţi de acest fapt, pentru că au şansa de a se încadra într-o asemenea activitate, care le este necesară atît pentru a acumula experienţă pe plan profesional, cît şi pentru dezvoltarea abilităţilor de muncă în echipă.

I

niţiativa acestei colaborări a venit din partea conducerii taberei de vară, aceştia afirmă că au făcut acest pas luînd în considerare şi experienţa anilor precedenţi , cînd au mai primit la muncă tineri studenţi, care s-au descurcat foarte bine chiar dacă, anterior nu au avut ocazia de a lucra cu copii de diferite vîrste şi categorii sociale. Emoţiile şi neîncrederea în sine i-au însoţit pe tineri în prima zi de sejur, chiar dacă conştientizau că acesta este un moment necesar pentru cariera şi viaţa lor. Tinerii totuşi au reuşit să depăşescă aceste stări negative, asumîndu-şi anumite responsabilităţi care ulterior i-au apropiat de copii, „ Înţeleg că astăzi este ultima zi de stagiere şi îmi pare foarte rău că o să mă despart de aceşti copii minunaţi pe care deja i-am îndrăgit foarte mult. Am avut parte de la ei şi de şotii şi de momente foarte frumoase în timpul concursurilor, care m-au făcut să devin cu mult mai înţelegător şi mai responsabil atît faţă de copii cît şi faţă de ceilalţi oameni” , spune Alexandru student la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM. Aceleaşi sentimente sunt împărtăşite şi de studenta Ana care a rămas mulţumită de aceste zece zile petrecute la „Prietenia”, „A fost o experienţă grea însă foarte plăcută, şi deşi iniţial mi-a fost dificil să colaborez cu copiii, pînă la sfîrşit am descoperit că sunt foarte talentaţi şi sunt înzestraţi cu calităţi deosebite”. Vîrsta şi interesele comune i-au făcut pe studenţi să conlucreze foarte efectiv, obţinînd rezultate bune din partea conducătorului stagiului de practică „ Din prima

Puţini dar puternici P

e data de 16 iunie, anul curent s-a organizat o acţiune de salubrizare, „ Ordine pe plaja din s. Doroţcaia”. Tot timpul tinerii au avut convingerea că o contribuţie mică a fiecăruia la protejarea mediului aduce un avantaj vieţii. Dacă aşteptăm doar paşi mari, fără a interveni în demersul de îmbunătăţire a stării mediului, putem avea surpriza neplăcută să dureze prea mult. Salvarea vine de la iubitorii de natură care sunt de acord cu ideea că şi paşii mici sunt eficienţi pentru sănătatea naturii. De data aceasta este vorba de Consiliul local de tineret ( CLT ) împreună cu voluntarii din s. Doroţcaia, ce au desfăşurat mai multe proiecte pe diverse domenii (exemple: sport, cultură), printre care şi mediul. La curăţenie au participat 40 de persoane care s-au ocupat de ordinea pe plajă. Acţiunea acuprins adunarea deşeurilor adunate pe o perioadă îndelungată. Tinerii au menţionat că fapta lor are ca scop promovarea plajei, drept spaţiu social şi trebuie protejat de generaţiile prezente, precum şi transmis generaţiilor viitoare. „Această mişcare a noastră nu

este alt ceva decît un mesaj spus oa- erii a jucat volei şi s-a bucurat mult menilor. Noi tinerii, astfel educăm de timpul petrecut acolo, fiind astfel pe cei maturi, dar şi aducem un dus de valul tinereţii. Felicitîndu-i exemplu cum ar fi voluntariatul. pe toţi cu faptul că echipa a reuşit să Împreună putem face lucruri mari, combine munca cu distracţia şi că suntem o echipă unită şi puternică”, au ajuns la etapa cînd pur şi simplu spune Vladimir Momot, reprezen- s-au întîlnit la un cuvînt bun. Au avut doar o zi, dar au făcut tant al CLT Doroţcaia. Au început ziua cu spor şi voie o mie şi una realizări: muncind cu bună, avînd cu toţii acelaşi scop „Să succes în echipă şi avînd parte de păstrăm un Nistru curat”. Iar pînă ore distractive bine organizate. la amiază s-au bucurat de un peisaj „Împreună putem face lucruri mari frumos dar mai ales natural, a fost şi doar împreună vom reuşi în luat în prim plan natura, puteai ob- toate”, cu acest mesaj au încheiat serva şi iarba cît e de verde şi nisipul ziua de muncă şi cu aceste cuvinte cît e de curat. „ Am muncit din greu, vor începe o altă zi de realizări frudar acum ne bucurăm de ceea ce am moase. obţinut. Este un lucru bun şi o realizare frumoasă pentru fiecare din P. S. noi. Suntem la început de vară Este binevenită o şi acest fapt al nostru sperăm asemenea atitudine a unor tineri, să aibă o continuitate”, ne care din propria iniţiativă şi cu propria spune un voluntar. lor voinţă organizează astfel de acţiuni. „ După faptă şi răsplata”, Acţiuni care contribuie la amplul proces de asta s-a condus dl. Gr. de reducere a poluării şi de salvarea Policinschi, preşedintele planetei de la un posibil dezasraionului Dubăsari, care a tru ecologic. servit muncitorii cu îngheţată şi banane. S-a bucurat de priveliştea Lilia Stratenco, care a avut-o în faţă şi a spus că toţi corespondent - practicant merită un „bravo”. Împreună cu tin-

zi am instruit studenţii făcîndule cunoştinţă cu obligaţiile lor, deşi de la început au apelat de mai multe ori la mine , pe parcurs s-au încadrat şi au dat dovadă de dorinţă de a munci, pînă la sfîrşit fiind majoritatea notaţi cu calificativul foarte bine”. Scopul comun al acestei colaborări este benefic atît pentru studenţii care capătă o experienţă nemaipomenită, care-i

pregăteşte şi din punct de vedere profesional şi ca viitori părinţi. Administraţia taberei de vară oferindu-şi serviciile se poate bucura la moment de educatori interesaţi pentru a-şi face treaba bine şi de copii încadraţi mereu în noi activităţi. Anastasia Polevoi, corespondent - practicant


pag. 4

Noutăţi Nistrene

24 iunie 2011

21 ani de la suveranitatea Republicii Moldova R

epublica Moldova a marcat astăzi aniversarea a 21-a de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate, Declaraţia de suveranitate a fost adoptată de Parlament la 23 iunie 1990 şi a precedat Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, care a pus bazele formării Republicii Moldova ca stat, în contextul destrămării fostei URSS. Mişcarea de renaştere naţională declanşată la finele anilor 80 ai sec. XX a avut drept rezultat proclamarea limbii moldoveneşti drept limbă de stat, revenirea la grafia latină, la istoria, tradiţiile şi simbolurile naţionale. Aceste evenimente istorice au pus începutul unei noi epoci în dezvoltarea politică, social-economică şi culturală a tânărului stat. Secţia Cultură

Cu prilejul aniversării ZILEI DE NAŞTERE, adresăm sincere urări de bine şi noroc în toate domnului Vitalie Grabovschi, comisar CPR Dubăsari. Cu această ocazie, Vă aducem în dar Dumneavoastră florile recunoştinţei pentru munca nobilă pe care o înfăptuiţi zi de zi, pentru că în pofida tuturor greutăţilor mereu, cu destoinicie şi dăruire de sine, staţi la straja valorilor democratice, apărînd interesele, drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Vă dorim multă sănătate, perseverenţă, devotament în slujirea profesiei Dumneavoastră şi să Vă bucuraţi din plin de stima şi recunoştinţa tuturor celor ce Vă înconjoară.

Cu respect, din numele Consiliului raional, Preşedintele raionului Grigore POLICINSCHI

Micii gălăgioşi trec pragul taberei „Prietenia” Joi, 23 iunie anul curent, în Centrul de Odihnă pentru Copii şi Tineret „Prietenia” s-a început din nou veselia.

E

ste vorba de turul II a 250 de copii, care au venit cu părinţii pentru a se înregistra şi primi locul de cazare. Voioşi şi zburdalnici au stat în rînd cu răsuflarea tăiată şi plini de emoţii pentru a intra în detaşamentul cuvenit. Unii au venit cu fratele şi sora, alţii aşteptau noi cunoştinţe, noi prieteni, însă fiecare a păşit în ograda taberei cu acelaşi scop: odihnă, relaxare, distracţie. Părinţii se bucurau pentru copiii lor, spunînd că tabăra aceasta poate oferi toată siguranţa, comoditatea şi veselia de care au nevoie micii gălăgioşi. „Am ales această tabără, ca o recomandare a prietenei, care mi-a spus că „Prietenia” este cunoscută prin amplasarea ei pe malul stîng al Nistrului, teatrul de vară, bazin pentru înnot, terenuri sportive; prin tinerii educatori care au mare grijă de copii şi doresc să văd un rezultat pozitiv la sfîrşit”, ne spune mama unui copil. Tinerii studenţi care vor sta cu ochii pe mica generaţie sunt gata să facă cunoştinţă cu fiecare din ei. „ Mie îmi plac copiii şi sunt convinsă că zilele petrecute împreună îmi vor oferi o experienţă apreciabilă. Echipa noastră va fi una unită, stăruitoare şi veselă”, afirmă Elena, educatoarea detaşamentului I. După înregistrare au răsuflat uşuraţi fiecare în camera lor, dar nicidecum nu au obosit. Lăsînd genţile pe pat au ieşit afară să facă cunoştinţă cu priveliştea de care vor avea parte timp de cîteva zile. „ Aici este frumos, sunt o mulţime de flori, avem spaţiu pentru alergat şi mici colţuri pentru o odihnă liniştită. O să fac cunoştinţă timp de o zi cu toate locurile de aici şi îmi voi face o mulţime de prieteni ”, ne spune Vladimir, un copil din detaşamentul 5. Ziua aceasta apare pentru ei ca un start al odihnei pline de peripeţii,cu multe multe strigăte, emoţii pozitive şi dorinţa fiecăruia de a gusta din plăcerea verii. „ Îmi doresc o plimbare

cu vaporul şi seri pline de muzică bună de la discotecă. Să particip la competiţii sportive şi la concertele pe care le vom avea pe parcurs” zice Ana cu bucurie. Momentele petrecute în tabără sunt de neînlocuit cu cele din timpul anului, aici se încheagă relaţii de prietenie atmosfera este deschisă, veselă şi prietenoasă, unde se zidesc întîmplări înteresante. Ca şi oricare altă tabără, „Prietenia” a oferit posibilitatea părinţilor de a-şi petrece timpul liber într-un unghi mai restrîns, fără micii membri ai familiei. S-au despărţit puţin trişti dar nu au uitat că în curînd se vor revedea pentru istorisirea peripeţiilor petrecute aici. Comunicarea în echipă, independenţa, originalitatea lucrărilor personale şi participarea fără frică la competiţii, de asta vor avea parte copiii la sfîrşitul odihnei din tabăra „ Prietenia”. Lilia Stratenco, corespondent- practicant

Delicvenţa juvenilă în vizorul de activitate a Biroului de probaţiune Dubăsari

Î

n temeiul art.72 alin.(4) din Constituţia R.M, Parlamentul R.M adoptă legea ordinară nr. 8 din 14.02.2008 „Legea R.M. cu privire la probaţiune". Lege respectivă stabileşte rolul şi emisiunea serviciului de probaţiune, principiile deriguitoare ale activităţii de probaţiune, precum şi implicarea comunităţii în procesul de reintegrare socială a infractorilor. Prin probaţiune juvenilă se inţelege, organizarea şi executarea supravegherii şi monitorizării comportamentului persoanei învinuite, inculpate sau condamnate, acordarea de asistenţă individuală şi orientarea lui spre un mod de viaţă corect. Scopul probaţiunii juvenile în comunitate este cercetarea, reeducarea, resocializarea şi reintegrarea în societate a persoanelor condamnate minore, pentru a reduce sâvîrşirea repetată a infracţiuniilor de către minori. Procesul de probaţiune este reglementat de „Legea RM cu privire la probaţiune", Cod Penal a RM, Cod de Procedură Penală a RM, „Regulamentul cu privire la modul de executare a pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii", care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.1643 din 31.12.2003, Cod de Executare a RM. Probaţiunea juvenilă se desfăşoară în cadrul biroului de probaţiune în baza următoarilor

principii: 1. sprijinirea şi încurajarea periodică a persoanelor supravegheate, asistate şi consiliate în vederea reintegrării lor în societate şi în vederea asumării responsabilităţii propriilor acţiuni prin formarea unei atitudini corecte faţă de muncă, ordine de drept şi regulile de convieţuire socială. 2. ajutorul imediat, apropierea şi oportunitatea asistenţei persoanei supravegheate 3. implicarea şi atragera comunităţii în procesul de reintegrare socială şi supraveghere a infractorilor. 4. diferenţierea şi individualizarea activităţii de probaţiune. 5. confidenţialitatea dosarului personal de reintegrare socială. Referatul presentenţial de evaluare psihosocială reprezintă un document întocmit de Biroul de probaţiune la solicitarea organului de urmărire penală şi instanţei de judecată în cazul care nu a fost solicitat în faza de urmărire penală. Referatul cuprinde informaţii referitoare la minorul aflat in conflict cu legea, modul său de viaţă, familia, societatea, date privind fapta comisă şi o evaluare a gravităţii acesteia, precum şi a atitudinii infractorului faţă de infracţiune şi circumstanţele ei, date referitoare la riscul de recidivă, acestea fiind menite

să contribue la stabilirea necesităţii aplicării arestului preventiv, la faza de urmărire penală sau a oricării altei măsuri de pedeapsă, în procesul judecării cauzei. Evaluarea presentenţială reprezintă o activitate importantă, necesară a fi desfăşurată la faza iniţială a infăpturii justiţiei Referatele au un caracter consultativ, imparţial, echilibrat şi bazat pe date actuale, în sensul că organul de urmărire penală şi instanţei de judecată pot sa ţină cont de inormaţia oferită şi propunerile formulate. Referatul de probaţiune prin conţinutul său influenţează sentinţa, stabilirea pedepsei, executarea pedepsei şi eliberarea de mai departe de ispăşirea pedepsei. La momentul actual în Biroul de probaţiune Dubăsari se află la evidenţă un condamnat minor, condamnat cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, conform art.90 CP RM pe un termen de probă - 1 (unu) an. Activitatea de reintegrare a minorilor se realizează de organele de probaţiune în comun cu organele protecţiei sociale, cu instituţiile de învăţămîn, sanitare, asociaţiile obşteşti şi alte organizaţii ce urmăreşte scopuri umanitare. Anatolie GAZEA, şeful Biroului de probaţiune Dubăsari

Tipografia “Universul” Comanda Nr. 2437

AVIZ Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de director la gimnaziul „ Anatol Codru ” s. Molovata Nouă. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română , sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducător al instituţiei de învăţămînt prezintă la DGÎTS Dubăsari, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs: 1. cererea de înscriere la concurs; 2. copia actului de identitate; 3. curriculum vitae; 4. copiile legalizate ale actelor de studii; - copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial; 5. copia legalizată a carnetului de muncă; 6. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare 7. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 8. certificat de cazier judiciar; 9. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani; 10. cuprinsul dosarului, în două exemplare. Actele vor fi depuse la DGÎTS Dubăsari, bir. 307 Telefon de contact: 248 44 767 (Dna V. Meleca)

AVIZ Direcţia Generală Învăţămînt Tineret şi Sport Dubăsari anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în problemele învăţămîntului primar. La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare pedagogice, care au desfăşurat activitate pedagogică pe parcursul ultimilor 5 ani, ce nu au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă, posedă limba română , sînt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei, nu au antecedente penale. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de specialist principal în problemele învăţămîitului primar prezintă la DGÎTS Dubăsari, în termen de 30 zile din ziua publicării în presă a anunţului, următoarele acte de participare la concurs: 1. cererea de înscriere la concurs; 2. copia actului de identitate; 3. curriculum vitae; 4. copiile legalizate ale actelor de studii; - copiile legalizate ale actelor ce confirmă gradul didactic/ managerial; 5. copia legalizată a carnetului de muncă; 6. copiile certificatelor de participare la cursuri de perfecţionare 7. certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic; 8. certificat de cazier judiciar; 9. programul de activitate în viitoarea funcţie, pentru o perioadă de 5 ani; 10.cuprinsul dosarului, în două exemplare. Actele vor fi depuse la DGÎTS Dubăsari, bir. 307 Telefon de contact: 248 44 767 (Dna V. Meleca)

Tel.: 44-857 Tiraj:2000 ex.

Redactor : Irina Glod .

Nr.22  

21 ani de la suveranitatea Republicii Moldova Ultima şedinţă a Consiliului raional Dubăsari în vederea recapitulării activităţilor în decurs...

Nr.22  

21 ani de la suveranitatea Republicii Moldova Ultima şedinţă a Consiliului raional Dubăsari în vederea recapitulării activităţilor în decurs...

Advertisement